EKSPERTPANELETS VURDERINGER OPLEVELSER OG ANBEFALINGER FRA 20 SÆRLIGE FERIESTEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPERTPANELETS VURDERINGER OPLEVELSER OG ANBEFALINGER FRA 20 SÆRLIGE FERIESTEDER"

Transkript

1 EKSPERTPANELETS VURDERINGER OPLEVELSER OG ANBEFALINGER FRA 20 SÆRLIGE FERIESTEDER

2 Rapporten Ekspertpanelets vurderinger oplevelser og anbefalinger fra 20 særlige feriesteder er en del af projekt Oplevelsesbaseret kystturisme og er resultatet af eksperters besøg på 20 feriesteder i Danmark organiseret af Videncenter for Kystturisme. Metoder og spørgeramme er udarbejdet i samarbejde med Kvistgaard Consulting og Hird&Ko. Kirstine Tolstrup Nielsen, VisitDenmark har deltaget som moderator og har forfattet rejsebeskrivelserne for de 20 feriesteder. Tak! Først og fremmest tak til alle ekspertpanelets deltagere for en energisk og professionel indsats. En særlig tak til Campingrådet, Feriehusudlejernes Brancheforening, HORESTA og VisitDenmark i Tyskland for deres bidrag til ekspertpanelets arbejde. Fotos: Kirstine Tolstrup Nielsen, ekspertpanelets medlemmer og Videncenter for Kystturisme. Videncenter for Kystturisme Kirkevej 4 DK-6960 Hvide Sande Oktober 2013

3 INDHOLD INTRODUKTION - RAPPORTENS FORMÅL OG METODER... 4 PÅ TVÆRS AF 20 FERIESTEDER - KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER... 7 OPLEVELSER OG ANBEFALINGER FRA 20 FERIESTEDER RØMØ FANØ BLÅVAND HENNE STRAND HVIDE SANDE SØNDERVIG KLITMØLLER/VORUPØR BLOKHUS LØKKEN LØNSTRUP SKAGEN EBELTOFT BILLUND SØNDERBORG SVENDBORG GILLELEJE RØRVIG MØN MARIELYST ALLINGE-SANDVIG... 86

4 INTRODUKTION RAPPORTENS FORMÅL OG METODER Fra d. 23. maj til d. 13. august 2013 har en håndfuld eksperter besøgt 20 særlige feriesteder i Danmark. Turen startede på Rømø og gik langsomt op ad Vestkysten for herefter at bevæge sig ned ad Østkysten, og videre til øerne med afslutning på Bornholm. I denne rapport vil du kunne læse ekspertpanelets vurderinger, der på godt og ondt tegner et billede af deres oplevelse af feriestederne samt præsenterer deres anbefalinger til udvikling af destinationerne. Formål Den øgede internationale konkurrence, der præger kystturismen, har medført, at de danske feriesteder taber markedsandele til udenlandske destinationer. Feriestederne er derfor i stigende grad tvunget til at kunne tilbyde en palette af oplevelsesmuligheder, der matcher den moderne kystturists behov, og samtidig være konkurrencedygtige i forhold til pris/kvalitet. Som led i projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme (www.oplevelsesbaseret-kystturisme.dk) har Videncenter for Kystturisme udvalgt 20 feriesteder i Danmark med det formålat bidrage til udviklingen af stærke og unikke destinationer af høj kvalitet. Videncenter for Kystturisme gennemfører i den forbindelse en række analyser/processer, der hver belyser kvaliteten og oplevelserne på de 20 feriesteder ud fra forskellige perspektiver. Formålet med denne rapport er at kigge på hver destination udefra og præsentere turistoplevelsen, som den tager sig ud på baggrund af en række eksperters synsvinkler. Til det formål er der blevet dannet et ekspertpanel med fagfolk fra forskellige brancher, relateret til turisme. Det er hensigten, at ekspertpanelets vurdering af stederne skal fungere som frisk pust til destinationer. Det er forhåbningen, at rapporten kan være med til fremme nye perspektiver og bidrage til et mere systematisk arbejde med udvikling af kvalitet og helstøbte turistoplevelser på destinationerne. Rapporten udgør en selvstændig analyse. Ekspertpanelets vurderinger bør dog ikke stå alene men derimod sammenholdes med de rigtige turisters oplevelser. Rapporten kan derfor med fordel læses i sammenhæng med Kystturisters tilfredshed med feriesteder i Danmark og Mystery Shopping en evaluering af salg og service i danske feriebyer (CKT, 2013). Eksperternes oplevelse og vurderinger af feriestederne I løbet af for-/sensommeren 2013 har hvert feriested modtaget besøg af ekspertpanelet. Hvert besøg har været afviklet som en byrundtur på egen hånd alene eller i mindre grupper med en varighed på 2-3 timer med start på et eller flere centrale entry points i byen/området. I alt har panelet bestået af 16 medlemmer, der har repræsenteret Campingrådet, Feriehusudlejernes Brancheforening, HORESTA, VisitDenmark i Tyskland og Sverige, Danske Attraktioner og Dansk Bygningsarv samt forbrugereksperter udpeget af Lighthouse. Hver by har haft besøg af 6-7 eksperter. Det har været tilstræbt at have én repræsentant med fra hver af de nævnte organisationer og brancher under hvert besøg. Både tidspunktet for besøgene og hvilke af panelets medlemmer, der har deltaget, fremgår af de enkelte vurderinger. 4 PÅ TVÆRS AF 20 FERIESTEDER

5 Eksperterne har som udgangspunkt fået frie tøjler under besøget. Selv om de alle besidder en ekspertviden relateret til turisme og i nogle tilfælde kender stedet på forhånd, er de blevet bedt om at opleve stedet som turist. Som turist leder man ikke nødvendigvis efter noget, der mangler du oplever bare stedet og det har været tilgangen for panelets vurdering. De skulle med andre ord gøre de ting, som turister normalt ville gøre, hvis de havde et par timer til rådighed på et feriested, mens de har iagttaget og noteret deres oplevelser. Da ekspertpanelets besøg i modsætning til de fleste turisters rigtige besøg har været underlagt en kort tidsramme, har eksperterne dog fået den restriktion, at de skulle nå at opleve så meget af stedet og komme så meget rundt i området, som muligt. Sådanne koncentrerede oplevelser har primært været muligt på grund af eksperternes specialiserede viden inden for turisme. Eksperterne besidder dog ikke et indgående kendskab til stederne. Deres vurdering og anbefalinger bygger derfor på deres umiddelbare indtryk af stedet. På den måde synes besøgene at være sammenlignelig med de førstehåndsindtryk og oplevelser nye turister får på feriestederne. De frie rammer for besøget har samtidig åbnet op for forskellige perspektiver, idet ikke alle eksperter har været tvunget til at opleve de samme aspekter. Under besøget har eksperterne skulle give en subjektiv vurdering af kvalitet og oplevelser på en række parametre med særlig vægt på totaloplevelsen af stedet. I starten af besøgene har panelet fået udleveret et spørgeskema. For at få en så bred og dækkende vurdering af eksperternes oplevelse af stedet som muligt, indeholder skemaet både lukkede og åbne spørgsmål. De lukkede spørgsmål fordelte sig på kategorierne kerneoplevelsen, modtagelse og faciliteter, hvor eksperterne inden for hver kategori skulle vurdere i hvor høj grad feriestedet besad en række parametre på en skala fra 0-5 (0=slet ikke/5=i høj grad). I de åbne spørgsmål kunne panelet med egne ord beskrive oplevelsen af stedet relateret til forskellige aspekter, fx sanseoplevelsen, helhedsindtryk, unikhed etc. Spørgeskemaet har ikke udgjort en tjekliste men snarere et hjælpemiddel til at finde ind til de oplevelsesmæssige kvaliteter og/eller udfordringer, der kunne gøre sig gældende på stederne. På de feriesteder med flere entry points har ekspertpanelet som udgangspunkt givet en samlet evaluering men har samtidig haft mulighed for at supplere med stedsspecifikke vurderinger og kommentarer i de åbne spørgsmål. Eksperterne er blevet bedt om at være hudløst ærlige og vurderingerne er derfor et udtryk for deres personlige holdning og oplevelser. Dog har det været vigtigt, som nævnt, at eksperternes vurderinger foretages og læses i respekt for, at de egentlige dommere af oplevelsen er turisterne, som via deres købsadfærd viser, hvad de synes om og ikke synes om. Derfor har eksperterne naturligvis også fået til opgave at reflektere over deres oplevelse af stederne i relation til deres viden om specifikke forbrugere, eksempelvis tyske børnefamilier, campinggæster, feriehuslejere og hotelturister m.fl. Hver besøgsdag er blevet rundet af med en længere diskussion i panelet omkring de indtryk og oplevelser de enkelte eksperter har haft. Diskussionerne, der har taget form af et fokusgruppeinterview, har været med til at give en dybere forståelse for eksperternes oplevelse samt afdække forskelle og ligheder mellem eksperternes helhedsoplevelse af feriestederne. Efter afvikling af alle besøg har 6 af eksperterne deltaget i en afsluttende debat for at samle op på de indtryk og oplevelser på tværs af de 20 feriesteder diskuteret. Dette resulterede i række hovedkonklusioner samt 10 generelle anbefalinger til udvikling af feriestederne. INTRODUKTION 5

6 Sådan læses rapporten På baggrund af eksperternes besvarelse af spørgeskema og dybdegående paneldiskussioner er der blevet udarbejdet korte beskrivelser af eksperternes vurdering af de 20 feriesteder. Beskrivelserne fremgår i rapporten i kronologisk rækkefølge af hensyn til de eventuelle referencer og sammenligninger panelet opstiller i forhold til tidligere besøg. Beskrivelserne er udarbejdet på baggrund af panelets diskussioner, hvorfra centrale citater indgår som illustrative eksempler på eksperternes oplevelser, samt med afsæt i de udfyldte spørgeskemaer. Efter hver beskrivelse fremgår ekspertpanelets vurdering af stedets oplevelsesværdi på baggrund af de lukkede parametre i spørgeskemaet, fordelt på de tre kategorier: kerneoplevelser, modtagelsen og faciliteter. Det er vigtigt at understrege, at resultaterne i rejsebeskrivelserne og de skematiske præsentationer af oplevelsesværdier bygger på meget få besvarelser og er udtryk for eksperternes subjektive vurderinger, som naturligvis skal ses i lyset af det relative korte ophold på feriestederne. Tabeller og andre kvantificerede præsentationer af feriestedernes kan og må derfor på ingen måde gøres til genstad for en generel opfattelse. Besøgsoversigt 23. maj Rømø og Fanø 24. maj Blåvand og Henne Strand 28. maj Hvide Sande og Søndervig 3. juni Vorupør/Klitmøller, Blokhus og Løkken 4. juni Lønstrup og Skagen 18. juni Ebeltoft og Billund 19. juni Sønderborg og Svendborg 25. juni Rørvig og Gilleleje 26. juni Møn og Marielyst 13. aug. Allinge-Sandvig Ekspertpanelet Campingrådet Per Bak Malle (konsulent) Feriehusudlejernes Brancheforening Poul Østergaard (Direktør Lalandia) Ole Madsen (Direktør/ejer Netferie) Ingrid Vallin Jensen (Novasol) Kirstine Blomgren (Direktør, Bornholmtours) HORESTA (hotel og restaurant) Jan Fischer (Chefkonsulent) VisitDenmark Lars Ramme Nielsen (Direktør, Tyskland) Mads Schreiner (Marketing Manager, Tyskland) Danske Attraktioner (forlystelser) Morten Strange (Direktør, Top Attraktioner) Dansk Bygningsarv (fysisk miljø) Thomas Martinsen (Adm. Direktør) Helle Nysted (Chefkonsulent) Mette Mechlenburg (Projektchef) Louise W. Havelund (Projektleder) Lighthouse Business Sociology (Forbrugertendenser) Eva Steensig (Direktør) Louise Vang Jensen (Researcher, Is it a bird repræsentant for Lighthouse) 6 PÅ TVÆRS AF 20 FERIESTEDER

7 PÅ TVÆRS AF 20 FERIESTEDER KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER Eksperternes besøg på de 20 feriesteder har vist, at ikke to feriesteder er ens. Alle stederne har budt på forskelligartede oplevelser. Flere har indeholdt overraskelser. Og samtlige feriesteder har fået deres helt egne ord og anvisninger med på vejen. I dette afsnit samles der op på eksperternes indtryk og oplevelser på tværs af de 20 feriesteder. Der fremsættes en række generelle udfordringer, særlige potentialer og overordnede anbefalinger til udvikling af feriestederne. Feriestederne kort sagt Rømø bemærkes for storslået natur, elementernes rasen og et blandet turistprodukt. Fanø er smuk og eksklusiv, grænsende til det isolerede. Blåvand overrasker med høj kvalitet og bredde i udbuddet. Henne Strand opfattes som et lille sted med den bedste orientering mod havet. Hvide Sande er maskulinitet med fiskeriet i centrum, mens Søndervig er det tætteste eksperterne kommer på et ferieresort. Vorupør/Klitmøller er kølig og moderne surf, Blokhus kommerciel og ambitiøs, Løkken lykkedes med at kombinere strand- og byliv, mens Lønstrup tilbyder et levende og autentisk kunstnermiljø. I Skagen møder eksperterne for første gang en større købstad med stemning og international klasse, mens det i Ebeltoft er en kombination af natur og historie, der dominerer oplevelsen. Billund midtby opleves som en almindelig provinsby, der bør integreres bedre med områdets store attraktioner, Sønderborg gør sig bemærket for en imponerende havnefront og en spændende men noget hengemt kulturhistorie. Svendborg har en autentisk havn med et alt for usynligt Øhav. Gilleleje har den multihavn, mange andre steder stræber efter. I Rørvig oplever eksperterne en charmerende men også lidt for aktivitetsløs færgehavn. Møn har en respektindgydende og udfordrende natur, mens Marielyst er befriende underholdende. Endelig er Allinge-Sandvig et feriested med en rå og eksotisk natur, der indbyder til mere aktivitet og liv. Eksperterne vurderer, at hvert af de 20 særlige feriesteder har meget stærke kvaliteter, og at flere tilbyder oplevelser i verdensklasse. Feriestederne servicerer samlet set et bredt spektrum af turister med forskelige behov, præferencer og feriebudgetter. Flere af feriestederne er særdeles dygtige til at skabe oplevelser og aktiviteter til veldefinerede målgrupper. Omfanget, bredden og i flere tilfælde også kvaliteten af overnatningsmuligheder, oplevelser, spisesteder og butiksmiljø ser panelet som håndfaste beviser på, at de fleste af de 20 feriesteder i forvejen er professionelle turismedestinationer med et potentiale for mere. Det er derfor panelets hovedkonklusion, at potentialet for vækst umiddelbart er til stede. Fundamentet i form af basiselementer i turismeproduktet er i al væsentlighed på plads som grundlag for at modtage et stort og gerne stigende antal turister hvert år. Store udfordringer med kvalitet og infrastruktur Eksperternes konkluderer samtidig, at der skal gennemføres meget markante indgreb næsten alle steder, for at feriestederne kan realisere deres potentiale og være konkurrencedygtige. Feriestederne befinder sig på forskellige udviklingsstadier og har forskellige udfordringer. Alligevel er det et gennemgående træk i eksperternes dom over de 20 feriesteder, at de i større PÅ TVÆRS AF 20 FERIESTEDER 7

8 eller mindre omfang står over for tre udfordringer i den helhedsoplevelse, som de tilbyder turisterne: Manglende byplanlægning og vedligeholdte offentlige rum Eksperterne er rystede over, hvor dårligt feriestederne og i særdeleshed bymiljøerne er indrettet til at håndtere strømme af oplevelsessøgende og kvalitetsbevidste turister. Flere feriesteder opleves som kaotiske med kraftig trafik, uskøn blanding af trafikanter og mangelfulde offentlige, rekreative byrum. Dertil kommer mangelfuld vedligeholdelse af offentlige toiletter, skiltning, bygninger og offentlige arealer i byerne. Enkelte steder peger eksperterne endvidere på, at turismeudviklingen synes at være løbet løbsk og gennemført uden respekt for stedets historie, skønhed og kvalitet. Middelmådighed i byplanlægningen kombineret med manglende vedligeholdelse vurderer eksperterne som den største udfordring på tværs af feriestederne. Ingen sammenhæng mellem by, havn, strand og natur Byerne bør også blive bedre integreret med oplevelserne, der ligger lige uden for byporten, mener eksperterne. Ofte er bymiljøerne på feriestederne ikke bundet sammen med destinationens store naturmæssige seværdigheder og oplevelser. Butiksliv, skilte, stisystemer og events afspejler ikke de store seværdigheder og aktiviteter, som destinationen ellers lever af, ligesom man ikke naturligt ledes mellem strand, natur, havn og by. Det til trods for at der ofte kun er få 100 meter mellem disse steder. Ligeledes peger eksperterne på, at flere af feriestederne kun i mindre omfang anvender stedets råvarer som udgangspunkt for oplevelser for turisterne. Enkelte af feriestederne er stolte af at fremvise lokale produkter og historier i madkulturen, men koncepter for aktiv oplevelse af stedets råvarer og kulturarv mangler generelt. Skjulte skatte Eksperterne har været positivt overraskede over at se, at flere destinationer kendetegnes af unikke udsigtspunkter, mindeværdige oplevelser og aktiviteter i høj klasse. Det er den gode nyhed. Den dårlige er, at de fantastiske udsigter, de mest interessante seværdigheder, aktiviteter og historier ofte opdages ved en tilfældighed og ofte har samme synlighed som mindre interessante oplevelser og attraktioner. De danske feriesteder er for kendere, hvilket passer fint med det forhold, at langt de fleste turister er gengangere. Men som ny turist mener eksperterne, at det på flere af feriestederne er svært at orientere sig og finde frem til de bedste oplevelser. Turisten ledes ikke automatisk hen til de vigtigste attraktioner men overlades derimod til sig selv og til et hav af valgmuligheder. Spændende udsigtspunkter og seværdigheder er også ofte skjult bag krat og slidte skilte. Eksperterne anbefaler Ekspertpanelet henstiller flere af feriestederne til at opgradere områdernes infrastruktur markant for at understøtte den høje kvalitet, fred og ro, som destinationerne lever af at sælge. Byerne bør skabe større sammenhæng mellem oplevelser, der ofte findes spredt over et stort geografisk område på destinationen og bør være langt mere fokuserede i synliggørelsen af de vigtigste oplevelser. Feriestederne skal byde turisterne velkommen, skabe helstøbte ferieoplevelser af høj kvalitet og gøre det let og behageligt at være turist i Danmark. De enkelte rejsebeskrivelser indeholder specifikke anbefalinger til hvert feriested. På baggrund af de definerede udfordringer fremhæver eksperterne en række anbefalinger som gør sig gældende for langt de fleste af feriestederne og som vurderes at være afgørende for at opgradere kystproduktet og dermed opnå vækst i kystturismen i Danmark: 1) Byd turisten velkommen og sig pænt farvel. Etablér holdepladser, velkomstcentre o.lign. med information og guidning videre til stedets største attraktioner. Indret og forskøn parkeringspladser, så de giver turister en god modtagelse til byen og leder dem videre den rigtige vej. 8 PÅ TVÆRS AF 20 FERIESTEDER

9 2) Indret frirum med borde, bænke, læ og rekreative/aktive pladser for turisterne på attraktive steder i byen. Vis, hvor turisten må grille, lege og opholde sig. Så bliver forbuddene også unødvendige. 3) Optimer trafikstrømme og overvej om trafikken kan ledes uden om byernes centrum. Gør det mere behageligt at gå og cykle rundt i samt til og fra byerne. 4) Etablér stier og ruter til at binde områdets centre og oplevelser, fx mellem havn, strand og by bedre sammen, så turisterne lettere kan komme til og fra de vigtigste steder i området. 5) Forskøn stedet, blandt andet ved at opdatere falmede skilte og offentlige toiletter samt motivere til vedligeholdelse af bygninger. Forskøn offentlige anlæg. 6) Synliggør og iscenesæt de mest attraktive seværdigheder, udsigtspunkter og oplevelser. Opsæt skilte og anlæg stier, der tydeligt guider turisterne derhen. Fortæl om stederne. Også på udenlandsk. 7) Få områdets særpræg og tilbud bedre integreret i bylivet ved at knyt bybilledet til feriestedets geografiske placering og karakteristika. Gør eksempelvis kystlivet mere synligt i kystbyens bymiljø. 8) Skab bedre tilgængelighed til havets råvarer og lokalproducerede produkter og fødevarer. Byg koncepter op om eksempelvis fiskeindustrien. 9) Skab bedre tilgængelighed til stedets kulturarv og historie. Få de kulturelle oplevelser ind i bybilledet og udnyt eventuelt nedlagte industribygninger til events. Fortæl om og illustrerer områdets kultur og historie også uden for åbningstiderne af det lokale turistbureau, museum eller kulturhus. 10) Send klare signaler til de målgrupper, der kommer. Tilbyd service og mersalg, der understøtter den helhedsoplevelse, som feriestedet ønsker at tilbyde sine gæster. Lær af hinanden Hvert af de 20 særlige feriesteder har særlige kvaliteter, og alle har udfordringer, som de bør forholde sig til. Eksperterne mener imidlertid, at flere af feriestederne vil kunne nyde godt af et tættere samarbejde med hinanden, hvad enten det drejer sig om at lære af hinandens udviklingsstrategier eller om et markedsføringsfællesskab med udgangspunkt i lignende kystprodukt. For eksempel anbefaler eksperterne, at Allinge- Sandvig og Møn søger inspiration hos hinanden i at udvikle en outdoor destination. Vorupør/ Klitmøller og Hvide Sande kan med fordel læne sig op af hinanden i forhold til at lykkes med at integrere fiskeri og surf i lokal-/bymiljøet. Søndervig, Marielyst og Blokhus kan inspirere hinanden i indsatsen for at fungere som ferieresorts, der tilbyder underholdning og højt aktivitetsniveau, også målrettet unge mennesker. Alle kan lære af Blåvand, Lønstrup, Skagen og Møn, påpeger eksperterne. Blåvand for høj professionalisme, kvalitet og bredde i faciliteter fra overnatning til detailhandel og bespisning. Lønstrup for udnyttelse af stedets kvaliteter på en autentisk måde, Skagen for evnen til at appellere til et stort publikum med iscenesatte miljøer og fødevarer, og Møn for at skabe spændende turismeprodukter i respekt for naturen og på grundlag af stor energi og iderigdom fra lokale ildsjæle. PÅ TVÆRS AF 20 FERIESTEDER 9

10 RØMØ Ekspertpanelet bliver bogstavelig talt blæst bagover af begejstring for Rømøs fantastiske natur. Men helhedsoplevelsen af øen halter. Velkomsten, butikkernes fremtoning og bylivet trænger til et kærligt løft. Velkommen til et vejkryds og et nedbrændt hus. Det første indtryk af Rømø er en smule trist, når man lige er kommet over diget. Man føler sig også temmelig desorienteret. Hvor skal man hen? Hvad skal man opleve? Ekspertpanelet oplever ikke at de bliver inviteret indenfor og ledt videre til øens seværdigheder. Der er ingen oplevelse af velkomst på Rømø, man kører bare ind på øen, og så er der et lyskryds Oplevelsen starter på diget Ankomsten via diget til Rømø gør et stort indtryk på panelets medlemmer. Himlen og havet, den grønne marsk og de græssende får er et smukt og mildt syn. Trygt i bilsædet kan man næsten ikke fornemme, at elementerne som oftest raser lige uden for. På en af digets rastepladser kan man stoppe op og fylde lungerne med frisk luft, få vind i håret og nyde udsigten ud over vadehavet. Det er en verdensklasse ankomst til et feriested. Vinden og elementerne ude på diget er helt vildt hardcore. Det er en fantastisk oplevelse Lakolk har vind og ingen hygge Lakolk er et eksempel på, at en af Rømøs store styrker: vinden. Selvsamme vind er dog også nogle gange en af øens største svagheder. Ekspertpanelet oplever, at der er masser af vind på en forårsdag i maj men meget lidt hygge i Lakolk. Der er alt for få steder, hvor man har lyst til at opholde sig på strøget uden for butikkerne. Der mangler læ mod vinden og borde og bænke for at gøre Lakolk til et sted, hvor det er rart at opholde sig hele året rundt. Butikkerne i Lakolk undersælger sig selv ude fra. Indenfor har de et rigtig pænt og velassorteret udvalg Butikscenteret i Lakolk fremstår velordnet, velproportioneret og meget lidt charmerende. Men inde bag de triste, ensartede og ikke særlig indbydende facader gemmer der sig store overraskelser. Ekspertpanelet er imponeret over standarden i butikkernes service og de nydelige sortimenter til turisterne. I butikkerne er der en super venlig og imødekommende uden-atvære-for-meget service Servicen er mindeværdig på Rømø. Eksperterne oplever, at de bliver vel modtaget i butikkerne. Personalet byder velkommen og er servicemindede. Til frokosten senere på dagen på Havneby Kro, oplever panelet også en meget hjertelig modtagelse. Eksperterne får indtrykket af, at de handelsdrivende på Rømø er dygtige til at servicere turisterne på en imødekommende og behagelig facon. Turisterne bliver mødt med et veloplagt mojn, og personalet er flinke til også at servicere på tysk. Naturen er spektakulær Stranden og den storslåede natur ved Lakolk vækker begejstring. Ekspertpanelet føler, at naturen på Rømø er helt unik. Det er en anderledes, storladen, vild og dramatisk natur. For storbyfolk og landkrabber er det en helt speciel oplevelse at se himmel, strand og hav så langt øjet rækker. Der er et fabelagtigt lys på Rømø. Der er altså højt til loftet nede på stranden 10 RØMØ

11 De usædvanligt brede sandstrande på Rømø indbyder til al mulig aktivitet og action: f.eks. drageflyvning, strandsejlads og ridning. Det er også en særlig oplevelse, at man må køre i bil direkte på stranden og komme så tæt på naturen. At køre på stranden er en oplevelse, som rigtig mange folk, fjernt fra Vestkysten, er fuldstændig uvidende om eksisterer. Fantastiske scener ved Sønderstrand Planen er at køre til Havneby efter Lakolk, men en af eksperterne insisterer på, at Sønderstrand er et besøg værd. På vej sydover glædes man over den afvekslende natur, de smukke gamle stråtækte Rømøhuse og feriehusene, der putter sig i landskabet. Næsten ude ved Sønderstrand kan man i horisonten fornemme, at vejen ender, men man kan ikke se, hvad der venter på den anden side af diget. På vej op over bakkedraget går tæppet op for et fantastisk skue: pludselig er man direkte på den skønneste sandstrand. På Sønderstrand får man lyst til at være barn igen og lave engle i sandet På Sønderstrand er der plads til at være i fred og ro. Sandet er fint og lækkert at føle på. Man kan sætte sig ned og nyde de små vindblæste sandslotte og kigge på strandsejlerne i det fjerne. Folk passerer roligt forbi på cykel, hest og i bil, og de lokale hilser venligt. Et antiklimaks i Havneby Fulde af sanseindtryk fra Sønderstrand bliver eksperterne noget slukørede i Havneby. Som turist forventer man, at øens største by vil byde på et klimaks af smukke gamle Rømøhuse, oplevelser og shopping muligheder. Desværre ender Havneby med at blive et antiklimaks: en diffus by uden centrum, sammenhæng og invitationer til aktivitet. Havneby ligner noget, der, meget karikeret, kunne ligge på en parkeringsplads i Leipzig. Hvad kan man egentlig foretage sig som turist i Havneby? Flere af eksperterne får øje på et skilt hen til en strandpromenade. Desværre kan man ikke vurdere, hvor langt væk den ligger, og hvad man kan opleve; så ingen går i den retning. Den lille fiskebutik på havnen virker til at være det eneste sted på øen, hvor man kan købe nogle af de lokale varer med hjem, som man forbinder med at være på ferie ved havet. Ved supermarkedet ligger der et par cafeer og butikker, som man får lyst til at gå ind i. Det virker dog sært, at man kan købe københavnsk øl på en af cafeerne men knap nok kan opdrive en lokalforarbejdet fisk. Havneby har et havne-og bymiljø, som er mange gange dårligere, end det der er på Sylt. Havnen i Havneby et meget lukket område for turisterne. Man fornemmer, at der bliver landet og forarbejdet en masse fisk på havnen, hvilket er meget spændende, men der er ingen adgang til at opleve det. Et hav af kontraster Ekspertpanelets samlede indtryk af Rømø er meget kontrastfyldt. Byerne og landskabet rummer en sælsom blanding af moderne og ældre bebyggelse. Bymiljøerne er upolerede, grænsende til det uskønne men fremstår på den måde også mere usminkede og naturlige, hvilket er positivt. Rømøs kontrastfyldte natur byder både på milde og barske sider. Naturen føles sund og velgørende. Havluften er frisk, ren og salt. Modsat er tendensen til usund pomfritlugt direkte faretruende nogle steder på øen. Rømø virker til at appellere til et bredt kundesegment. Der er plads til folk uanset størrelsen på RØMØ 11

12 tegnebogen, herunder også dem der vil have en billig ferie. På Rømø oplever man en enorm frihed til at udfolde sig. Ungerne kan løbe frit og lege. Samtidig er der dog også restriktioner i naturen i kraft af forbudsskilte og afspærringer. Rømø slår Sylt med flere længder, når det kommer til natur, plads og tilgængelighed. Man betaler ikke kurtakst som i Tyskland og alle har fri adgang til strandene. Som turist fra Sylt, ender man dog med at blive skuffet over Rømøs bymiljø og restaurantudbud. Udviklingspotentialer Velkomst: Fremhæv oplevelsen på diget: udbyg parkeringspladsen og opsæt kikkerter. Skab formidling af elementerne på diget f.eks. via vimpler og vejrmøller. Design en velkomst til øens gæster ved diget og færgen. Lakolk: Et løft af butikscentrets facade vil forbedre førstehåndsindtrykket af butikkerne. En slagter, bager eller andre specialforretninger kunne også højne stedets appel. Havneby: Integrer og fremvis fiskeindustrien på havnen. Gør den til et lukrativt tilløbsstykke, i stil med hvad man ser i f.eks. Hundested. Skab et centrum eller offentligt rum i byen, hvor man får lyst til at slå sig ned. Adgang: Vend påbud i naturen til noget positivt. Fortæl hvorfor naturen er unik og hvad folk kan gøre for at bevare den. Panelet bemærker slet ikke at Rømø ligger i en nationalpark. Skab bedre adgang til de lokale råvarer. Dyrk hjemmecatering til feriehuset af f.eks. fisk, lam og rejer. Formidling: Kommuniker øens seværdigheder lokalt og ved ankomst. Naturen er unik, men andre særpræg må også markedsføres. Samarbejde: Overvej et læringssamarbejde med Fanø. Øerne har meget tilfælles, men er ikke direkte konkurrenter. Ekspertpanelet på Rømø Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Helle Nysted Andersen Dansk Bygningsarv Jan Fisher HORESTA Lars Ramme Nielsen VisitDenmark i Tyskland Per Bak Malle Campingrådet Poul Østergaard Lalandia, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Besøgsdato: Torsdag d. 23. maj RØMØ

13 Oplevelsesværdi: Rømø Læsevejledning Kerneoplevelser Underholdende 5 Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Æstetisk Kulturel Lærende Fysisk aktiv Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. Rekreativ Ægte og autentisk En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Ankomstforhold 3,8 Service generelt 3,8 Let at komme rundt 3,5 Skiltning 3,0 Adgang for fysisk handicappede 2,8 Information og kort på stedet 2,7 Faciliteter Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,7 Udsigtspunkter 4,3 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,8 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 3,7 Mulighed for at nyde godt vejr 3,7 Aktivitetsområder for børn 3,7 Vedligeholdelse (rent og pænt) 3,7 Toiletforhold 3,5 Mulighed for shopping 3,5 Udbud af caféer og restauranter 2,7 Beskyttelse mod vind/vejr 2,0 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. RØMØ 13

14 FANØ Smukke byer og en storslået natur gør Fanø til et feriested i topklasse, lyder ekspertpanelets dom. Bygningerne ved Fanø Bad forringer oplevelsen af øen og en del af det burde jævnes med jorden. Eksperterne har svært ved at fornemme, hvor de er havnet, ovenpå den korte sejltur fra Esbjerg. Før oplevelsen af Fanø rigtig starter, skal man ud i naturen eller ind i byerne. og eksperterne synes det er synd, at oplevelsen ikke starter allerede der hvor færgen lægger til i Nordby. Det er jo en mindre pæn facade Nordby har ud mod vandet, i forhold til alt det dejlige, der er inde i den. Du er nødt til at stoppe op og gå ind i byen, ellers vil du ikke opdage den Landsbyidyl med godt handelsliv Nordby ligger, som så mange andre kystbyer, med ryggen til vandet. Det giver god mening i forhold til at beskytte byen mod vind og vejr, og sågar den kedelige udsigt til Esbjerg. Desværre gør det også, at selve bymidten ligger skjult bag en række mure og husfacader. Eksperterne er bange for, at ikke alle turister ved, hvad der gemmer sig inde i Nordby. Det er hyggeligt at gå rundt i byens snørklede gader og kigge på de mange flotte og vedligeholdte huse og frodige haver. For storbyfolk føles Nordby som en fredfyldt oase, forskånet for stress og jag, graffiti og affald. Handelslivet i byen præges af et godt udvalg og mange tiltalende butikker og spisesteder. Men freden og roen i byen har også en slagside. Byen føles en smule lukket, blandt andet er nogle af cafeerne ikke åbnet endnu. Fanø Museum er lukket, og en hjemmelavet seddel i vinduet opfordrer til, at man kan ringe og forhøre sig om åbningstiderne. Det er bemærkelsesværdigt, at der ikke er mere gang i Nordby på en solrig forårsdag i maj. Fanøs velbevarede hemmelighed Eksperterne er fascinerede af Sønderhos skønhed og spændende huse. Byen føles som en hemmelig perle, som især vil værdsættes af velstående turister med fokus på høj kvalitet, autenticitet og naturskønne omgivelser. Det er godt nok en hemmelighed for mange i Holte og omegn, at der findes noget, der er på niveau med Gammel Skagen her på Fanø Det er ikke alle turister, der vil påskønne freden og idyllen i Sønderho. Mange vil nok føle, at byen er for stille og ensformig. Det er heller ikke alle børnefamilier, der vil synes, at byen er spændende. Ekspertpanelet føler dog, at Sønderho har en stor appel til de forældre, der drømmer om at give deres børn den samme trygge og enkle sommerferie, som de selv havde i deres barndom. I storbyen siger man for sjov, tag ud og leg på motorvejen. Tænk at leje et feriehus i Sønderho og sige til børnene, at de bare kan lege på motorvejen, det ville være fuldstændig trygt Ad vildfarne veje til naturlegepladsen Naturlegepladsen er næste stop på turen, men flere af eksperterne har svært ved at finde den. Flere kører forbi og må vende om mens andre farer vild ude ved legepladsen. Ungerne kan løbe og lave præcis hvad de har lyst til. Imens kan man tænde op i grillen, så de kan få nogle grillede pølser bagefter Eksperterne synes, at naturlegepladsen tilbyder et aktivt og trygt område for børnefamilierne på 14 FANØ

15 øen. Den dækker et kæmpe område med gode legefaciliteter og en stor grillplads med bænke og borde. Det er svært for eksperterne at vurdere, hvor længe legepladsen kan fastholde børnenes interesse. Der er masser af naturlegepladser rundt omkring i Danmark, og deres indhold bliver hele tiden udviklet. Det er derfor vigtigt, at legepladsen på Fanø også har fokus på nye oplevelser og tilbud til børnefamilierne. De to eksperter, der farer vild ved legepladsen, får til gengæld en pragtfuld gåtur. Fanø byder på en storslået natur med skov, klitter og strand, og et rigt dyreliv. I de store klitområder føler man sig dejligt alene. I det fjerne ser man dragerne og strandsejlerne, som emmer af sjov og action. Spørger man tyskerne, er den frie adgang til uberørt natur og enorme sandstrande i absolut verdensklasse. Et par kærlige nedrivningsmidler, tak! Feriestemningen bliver en smule ødelagt på vej ind i Fanø Bad. En nedslidt bygning med en form for genbrugsbutik fanger øjet som det første og en del andre bygninger er ligeledes beskæmmende for området. Feriecenter Vesterhavet er en voldsom og uelegant bygning, der visuelt dominerer stedet. En af eksperterne anbefaler på det kraftigste, at nogle offentlige nedrivningsmidler bliver brugt på at forskønne området. Ved at rive de misligholdte bygninger ned, kan man skabe nogle naturcampingpladser og rekreative områder, der er i bedre harmoni med områdets natur. 70 erne og 80'erne har været så grusomme ved Fanø Bad, det gør helt ondt. Stakkels Fanø Bad! Den vidtstrakte strand ved Fanø Bad tager vejret fra eksperterne. Det er fabelagtigt, at man kan køre på stranden. Den storladne, vilde og dramatiske natur er lige så stærk og overvældende som på Rømø. Fanø føles dog en smule mere privatiseret, med mere byliv og mere bebyggelse i klitområderne. Færgeprisen er en effektiv barriere Det koster 415 kr. at tage færgen fra Esbjerg til Fanø, og retur igen. Og færgeturen varer sølle 12 minutter hver vej. Nogle af eksperterne mener, at færgeprisen er en dårlig start på ferieoplevelsen. Prisen må også hæve turisternes forventninger til, hvad øen har at byde på. Færgen er for mange turister en udgift, der kan resultere i et fravalg af Fanø. At holde ferie på Fanø begrænser ens bevægelsesfrihed. Selvom en endagsbillet (tur/retur) til fastlandet kan erhverves for 250 kroner i højsæsonen (200 kr. uden for sæson), mener eksperterne, at nogle turister og især børnefamilierne kan føle sig hårdt ramt, hvis vejret ikke arter sig. I dårligt vejr har Fanø nemlig stort set ingen spændende indendørsoplevelser at tilbyde. Produktet Fanø er langt mere eksklusivt end produktet på Rømø. En væsentlig del af årsagen er, at der ligger den der told i form af færgen Færgens pris fungerer dog også som et effektivt middel til at styre øens kundegruppe. Fanø er tilgængelig for alle, men eksperterne oplever også, at feriestedet appellerer til de mere velstående turister. Blandt turisterne, der er villige til at betale færgebilletten, er der med garanti også flere, der har råd til den dyre rødvin hos den lokale købmand. Ferieø med indbygget afkobling Fanø er et udsøgt feriested i kraft af sine æstetisk smukke byer og mange kvalitetsoplevelser, fastslår ekspertpanelet. Nordby og Sønderho supplerer hinanden perfekt, og naturen er vild og velgørende. Fanø Bad trækker ned i den samlede oplevelse, som et slidt område, der har set bedre dage. Fanø rummer en hel særlig form for afkobling. Tempoet falder automatisk, når man opholder sig på øen. På Fanø er man afkoblet fra fastlandet og kan ikke komme væk igen. De gamle, fredfyldte byer og den frie natur gør, at man mentalt FANØ 15

16 afkobler fra en forjaget og moderne hverdag. Man føler, at man færdes i en helt anden tid, hvor livet fremstår mere ukompliceret. Naturen tilbyder en stor menneskelig frihed, som især folk fra storbyen længes imod. Feriehusene ligger smukt i landskabet og er meget attraktive. Fanøs primære målgruppe er dem, som vil nyde naturen og livet i feriehuset i al slags vejr. Fanø passer bedst til børnefamilier iført kvalitetsregntøj, som ikke hungrer efter et vandland, når det har regnet en halv dag. Den typiske turistfamilie vil komme til at kede sig, hvis de holder en lang ferie på øen, da der ikke er nok at opleve, især indendørs. Det tydeligt at mærke, at Fanø forstår at værne om de lokale, unikke og stedbundne ressourcer og omsætte dem til fødevarer og oplevelser. Man fornemmer også den rige kulturhistorie, som må rumme et væld af spændende fortællinger. Spørger man til oprindelsen af den lækre kringle på Sønderho Kro, fortæller tjeneren engageret om øens historie. De mange lokale fortællinger gør øen speciel og levende, og de viser en lokal stolthed og dybfølt kærlighed til øen. Udviklingspotentialer Færgen: Gør det muligt at købe en endagsbillet til halv pris. Giv turisterne på øen en overfart med rabat i løbet af ferien, det vil skabe værdi for turisterne, såvel som Esbjerg. Nordby: Arbejd med at gøre byen mere indbydende for turisterne ved ankomsten. Bilkørslen i de små gamle gader er generende for de gående, og en bedre skiltet parkering udenfor byen kunne måske lette trafikken. Naturlegeplads: Nytænk skiltningen ved landevejen, så man bedre kan finde vej. Naturstyrelsens skilt går lidt for effektivt i ét med naturen. Markedsføring: Fokuser på målgrupper, der vil værdsætte øens iboende og stedbundne kvaliteter. Forlæng sæsonen med fokus på kultur- og sportsoplevelser samt pakkerejser til det ældre segment. Design en pakkerejse, hvor man oplever de unikke vadehavsbyer i Danmark og Tyskland. Husk, at mange unge ønsker aktive ferier, med bl.a. vinterbadning, isfiskeri, sejlture og mountainbikes. Øen har rammerne til at tiltrække flere high-end turister. Skru op for markedsføringen de rigtige steder og synliggør især byernes værdier. Samarbejde: Overvej et læringssamarbejde med Rømø. Øerne har hver deres styrker og svagheder, og vil kunne lære fra hinanden. Ekspertpanelet på Fanø Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Helle Nysted Andersen Dansk Bygningsarv Jan Fisher HORESTA Lars Ramme Nielsen VisitDenmark i Tyskland Per Bak Malle Campingrådet Poul Østergaard Lalandia / repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Besøgsdato: Torsdag d. 23. maj FANØ

17 Oplevelsesværdi: Fanø Læsevejledning Kerneoplevelser Æstetisk Kulturel Underholdende Lærende Fysisk aktiv Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. Rekreativ Ægte og autentisk En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,8 Ankomstforhold (parkering etc.) 3,7 Service generelt 3,7 Information og kort på stedet 3,6 Skiltning 3,2 Tilgængelighed for fysisk handicappede 2,8 Faciliteter Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,7 Udsigtspunkter 4,3 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,8 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 3,7 Mulighed for at nyde godt vejr 3,7 Aktivitetsområder for børn 3,7 Vedligeholdelse (rent og pænt) 3,7 Toiletforhold 3,5 Mulighed for shopping 3,5 Udbud af caféer og restauranter 2,7 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. FANØ 17

18 BLÅVAND Fantastisk natur og urbant miljø af høj kvalitet går op i en højere enhed i Blåvand, konkluderer ekspertpanelet. De stråtækte feriehuse lokker, mens hovedstrøget slet ikke formår at skabe hygge. Når man nærmer sig Blåvand, får man lige så stille en sommerlig feriefølelse i maven. Feriehusene og skoven langs med vejen vækker følelsen af, at man er på vej på ferie. Det er en smuk og spændende intro til en ferieby. Panik eller ramasjang i hovedgaden? Der er masser af liv på den centrale butiksgade i Blåvand på en forårsdag i maj. Flere af eksperterne frygter dog, at den trafikale situation er direkte panisk i højsæsonen. Jeg synes ikke, at det er rart at gå rundt i Blåvand, fordi der er så meget trafik På en varm sommerdag må det ikke være særlig behageligt at færdes i Blåvand. Billisterne skal konstant passe på folk, der krydser gaden. Cyklisterne har meget lidt plads på vejen. Fodgængerne skal passe på deres børn. Trafikken skæmmer sanseoplevelsen af byen. Som cafe og restaurantgæst sidder man direkte med udsigt til vejen. Trafikken præger både lydbilledet og duften i byen. Der er rent og pænt i Blåvand, men der er ikke hyggeligt: hovedstrøget er for bredt og trafikeret Den trafikale situation i byen skal nytænkes radikalt, vurderer ekspertpanelet. Ensretning eller omdirigering af trafikken kunne være en løsning. Hvis man fjernede noget af trafikken, ville man kunne skabe et bedre miljø i byen med flere opholdspladser og trygge områder. Der skal også arbejdes med at skabe hygge, for hyggen kommer ikke af sig selv i Blåvand. I mange andre turistbyer kan man slentre afslappet ud til stranden eller gå på opdagelse i byens forgreninger. Blåvand har en snorlige og til tider vindblæst hovedgade, hvor afstanden til kysten ikke indbyder til en gåtur. Der må gerne være et sted med noget ramasjang, til når man har fået strandkuller eller bare vil væk fra feriehuset Det er også muligt at opleve Blåvand fra en helt anden vinkel. En af eksperterne fremhæver, at trafikken, menneskemyldret og den sammentrængte stemning netop er det, man trænger til ovenpå et par afsondrede og rolige dage i feriehuset. Balancen i bylivet er derfor hårfin. Det gælder om at fastholde byens livlighed og aktivitet, men samtidig mindske nogle af trafikkens gener. Butikslivet emmer af solid kvalitet Shopping-miljøet i Blåvand imponerer eksperterne. Butiksfacaderne er velholdte og moderne, og der er generelt rent og pænt. Diversiteten i facaderne og de relativt få kædebutikker medvirker til, at hovedgaden ikke ligner gågaden i turistens hjemby, hvilket forstærker følelsen af at være på ferie. Blåvand emmer af at være et populært turistmål. Man ser især rigtig mange tyske turister i gadebilledet, som slentrer rundt, shopper, soler sig på cafeerne eller spiser fiskefrikadeller, imens de lufter deres hunde. Den høje kvalitet i forretningerne er bemærkelsesværdig, syntes eksperterne. Generelt set virker der til at være en optimal blanding af butikker i Blåvand. Der er specialforretninger såvel som dagligvareforretninger. Selvom det er en turistpræget by, er det ikke det gængse turisttingeltangel, der fylder i gadebilledet. Præsentationen af varerne på gaden er også struktureret og indbydende. 18 BLÅVAND

19 Blåvand har volumen og bredde, men her er også plads til høj kvalitet uden at det hele kolliderer. Blåvand har et meget kommercielt udtryk. Der er meget få steder i Blåvand, hvor man kan sidde og se på mennesker og nyde bylivet uden at skulle købe noget. Der mangler borde og bænke, en legeplads eller et behageligt område, hvor man kan sidde ned gratis. Feriehuset er det bedste kort Feriehusene i Blåvand gør et stort og mindeværdigt indtryk på eksperterne. De smukke stråtækte feriehuse er placeret flot i landskabet med god afstand imellem dem, så turisterne føler, at de har privatliv og ikke bor midt en klump af feriehuse. Det kommer klart til udtryk, at feriehusene har en høj kvalitet og ligger fabelagtigt. Det må være fabelagtigt at bo i Blåvand ud mod fyret i de stråtækte feriehuse med naturgrunde Feriehusene og Hvidbjerg Strand er Blåvands største attraktioner, vurderer eksperterne. Det er meget attraktivt at bo i et smukt feriehus eller en hytte i det flotte landskab, tæt på stranden og et handelsliv af høj kvalitet. Turisterne kommer hertil for at opleve den frihed, som feriehuset tilbyder. Hvis man ikke gider spise inde i byen, kan man nyde en bøf og en flaske rødvin i feriehuset. Fyrtårnet er strandens centrum Udsigten på toppen af klitterne ved Blåvandshuk er fænomenal. Man ser den vidtstrakte og enorme strand til den ene side og klitområdet til den anden. Her ser man pludselig, hvor stor en mængde af feriehuse, der ligger og putter sig smukt i landskabet. Fyrtårnet ved Blåvandshuk er under restauration og derfor ikke tilgængeligt. Det er dog svimlende at tænke på, at udsigten må være endnu mere spektakulær oppe fra fyret. Det må også være fantastisk at se solnedgangen på det vestligste punkt i Danmark. Fyret ved Blåvandshuk skaber et naturligt centrum på stranden, som folk drages imod. Det oplever man ikke ret mange andre steder i Danmark. Eksperterne vurderer, at man i langt højere grad burde dyrke det centrum, som fyret skaber. Det ville være oplagt at skabe nogle aktivitetsområder og installationer i landskabet, hvor folk blandt andet kan sidde og stå i læ. Det ville også være interessant at skabe nogle flere oplevelsestilbud til turisterne i området. Hvis man skabte mere aktivitet og liv ved fyret, ville placeringen af turistbureauet også komme mere til sin ret. Et stykke før fyret ligger et næsten usynligt og trist udseende naturcenter sammen med et par kedelige offentlige toiletter. På skiltet foran bygningen står der Ribe Amt med falmede bogstaver. I sammenhæng med fyret virker det oplagt, at man også her forsøger at højne kvaliteten i fremtoning og indhold. På den måde ville området ved fyret også spille bedre sammen med den høje standard inde i Blåvand by. En kærlig modtagelse af turisterne Ekspertpanelet oplever Blåvand som en toptunet professionel turistby, hvor turisten er i fokus hele året rundt. Området emmer af ferieliv, Vesterhav og livsnyderi, og man føler sig velkommen som turist. Nogle turister kan dog føle sig generet af skyderiet fra militærområdet, da det forstyrrer feriestemningen. Blåvand er en rummelig ferieby på mange måder. Antallet af borde og stole foran spisestederne vidner om, at byen har volumen til at servicere mange gæster. Butikkerne tilbyder gode varer til enhver smag. Blåvand føles som et feriested med bred appel, hvor der også er plads til turister med flere penge på lommen end gennemsnittet uden at det kammer over i ekskluderende luksus. Rummeligheden opleves også i naturen. Selvom der er mange mennesker på stranden og i klitter- BLÅVAND 19

20 ne, føler man ikke, at der er overrendt. Selv i feriehusområderne er der plads til, at man kan være sig selv. Blåvand føles som en ny by uden ret meget historie. For mange turister vil det være en befrielse og en nydelse af færdes i et moderne feriemiljø, hvor man ikke skal forholde sig til noget historisk. I den forbindelse er Hvidbjerg Strand Feriepark ved Blåvand også et godt eksempel på, at man kan opbygge et moderne feriemål på en både smagfuld og nytænkende facon. Udviklingspotentialer Hovedstrøget: Nytænk de trafikale forhold. Led mere trafik udenom byen, udbyg cykelstierne og skab et centrum, f.eks. et torv med legeplads og behagelige bænke. Markedsføring: Udnyt Blåvands specielle geografiske position, hvor Ho Bugt, Vesterhavet og Vadehavet mødes. Det er unikt at opleve så alsidig og storslået en natur indenfor så kort en radius i samspil med moderne bekvemmelighed og byliv. Blåvand har et stort uudnyttet potentiale i København. Faciliteter: Toiletternes standard og rengøring matcher ikke med den solide kvalitet, man ellers oplever i resten af byen. Lokale fyrtårne: Skab flere aktivitetsmuligheder, mere vindbeskyttelse og bedre faciliteter ved Blåvandshuk. Hvidbjerg strand trænger også til et centrum, f.eks. en bade- eller promenadebro. Et aktivitetshus i byen med lokale kunsthåndværkere og fødevareproducenter kunne også blive til et tilløbsstykke Udvikling: Gør en dyd ud af at Blåvand har bred appel. Appeller til det brede tyske segment, herunder også de unge tyskere i ydersæsonen. Flere aktivitetstilbud til sport- og fritidssegmentet kan også give flere gæster Ekspertpanelet i Blåvand Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Ingrid Vallin Jensen Novasol, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Jan Fisher HORESTA Lars Ramme Nielsen VisitDenmark i Tyskland Mette Mechlenborg Dansk Bygningsarv Morten Strange Top Attraktioner Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Fredag d. 24. maj BLÅVAND

21 Oplevelsesværdi: Blåvand Kerneoplevelser Kulturel Æstetisk Underholdende Lærende Fysisk aktiv Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. Rekreativ Ægte og autentisk En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Let at komme rundt 4,3 Service generelt 4,0 Ankomstforhold 3,9 Skiltning 3,5 Tilgængelighed for fysisk handicappede 3,3 Information og kort på stedet 3,3 Faciliteter Mulighed for shopping 4,6 Vedligeholdelse (rent og pænt) 4,6 Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,4 Udsigtspunkter 4,3 Udbud af caféer og restauranter 4,3 Mulighed for at nyde godt vejr 3,9 Aktivitetsområder for børn 3,9 Toiletforhold 3,1 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 3,1 Hvilemulighed (bænke etc.) 2,8 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. BLÅVAND 21

22 HENNE STRAND Der er god harmoni mellem byen og den fantastiske strand, vurderer ekspertpanelet. Desværre minder Henne Strand om så mange andre danske kystbyer, og panelet savner en betydelig stærkere identitet. Der er mange veje til Henne Strand, men vejen sydfra igennem det militære øvelsesterræn er absolut en af de mest spektakulære. Området er naturskønt og så blottet for civilisation, at man flere gange undervejs føler, at man må være kørt forkert. Et lille skilt i vejkanten viser ind til Filsø. De flinke folk på turistbureaet fortæller, at det er den helt store naturattraktion i området. Det er ærgerligt, at der ikke er et bedre skilt eller installation ved Filsø, der kunne vække interesse og få flere forbipasserende til at stoppe op. Lille ferieby med god atmosfære Henne Strand føles som et turistpræget og relativt lille feriested. Hovedgaden virker ikke så bred som i Blåvand, hvilket ifølge ekspertpanelet får Henne Strand til at fremstå intim og hyggelig. Byens forløb føles også mere organisk. Tæt på vandet deler hovedvejen sig i to, og midt i det hele ligger der en iskiosk. Man får oplevelsen af, at det er en ældre, autentisk badeby, selvom der egentlig ikke er særlig mange historiske spor. Der er mere sjæl i Henne Strand, i al fald når man kommer ned for enden af gaden. Byen er knap så struktureret og moderne planlagt som Blåvand Byens helt store styrke er dens nærhed til vandet, som giver nogle dejlige udfoldelsesmuligheder. Turisterne kan parkere i byen, shoppe lidt og slentre ned til vandet. De kan også vælge at parkere ved stranden, tage en badetur og bagefter spise en frokost i byen. Henne Strand føles som et overskueligt feriested, som man hurtigt lærer at kende og føler sig godt tilpas i. Der er godt med hygge i Henne Strand ikke at det er en speciel hyggelig hovedgade, men man får en følelse af at være afskærmet fra de store menneskemængder Det er en stor kvalitet, at Henne Strand fremstår relativt rolig, med mindre trafik og færre mennesker, end det panelet oplevede i Blåvand. De vurderer, at hvor Blåvand har flere forretninger og en lidt højere standard, er Henne Strand mere behagelig at gå rundt, netop på grund af den lavere grad af aktivitet. Alt i alt er der et pænt miljø i byen med butikker af nyere dato, et fornuftigt udvalg af forretninger og spisesteder og fine parkeringsforhold. Hvor er de gratis frirum? Panelet er begejstrede for det lille torv, hvor hovedvejen deler sig i to. Torvet virker godt gennemtænkt på den måde, at det giver plads til at folk kan samles i et miljø, der er afskærmet fra trafikken og vinden. Desværre bærer torvet meget præg af at have et kommercielt formål. Selv den fine lille legeplads virker ikke til at være gratis. For at bruge torvet og legepladsen ser det ud til, at turisterne som minimum skal købe en is eller en fadøl. Som i mange andre kystbyer er det svært at finde borde og bænke, hvor man kan slå sig ned gratis og i ly for vind og vejr. Hvorfor er det primært de kommercielle interesser, der skal opfylde turisternes behov for samlingssteder og opholdspladser? Ekspertpanelet foreslår, at der bliver set på trafikken i byen. Hvis noget af biltrafikken kunne omlægges, ville der blive plads til at skabe mere frirum i byen og en lille gågade i forbindelse med torvet. På torvet kunne man have koncerter, madmarked og andre events. 22 HENNE STRAND

23 Fantastisk strand med god parkering Henne Strand tilbyder en dejlig strand med en smuk brænding og gode parkeringsforhold, synes eksperterne. Som turist får man lyst til at hoppe direkte ud af bilen og løbe om kap med ungerne ned til vandet. Stranden var meget inviterende. Flere af os løb bare instinktivt ned til vandet. Det var skægt, stranden gjorde et eller andet ved os Stranden og klitområdet er meget indbydende og ideelt til badeliv, fysiske aktiviteter og sandslotte. Man får en ustyrlig lyst til at bestige de spændende, høje klitter og rutsje ned af dem. Der er en del småsten på stranden men også store områder med fint sand. Café Stranden danner et særligt centrum på stranden. Et spisested med så unik en beliggenhed i første række ser man ikke mange steder i Danmark. Det er fantastisk, at turisterne kan sidde trygt indendørs og nyde udsigten ud over vandet, spise et dejligt måltid mad og se på sandet, der langsomt fyger ind og begraver cafeens udemøbler. Det er synd, at der ligesom i byen, heller ikke er nogle læ-steder og faciliteter på stranden, hvor folk kan opholde sig med deres medbragte mad. Parkeringspladsen er enorm og kunne med fordel indrettes, så der ud mod vandet var plads til f.eks. grill- og picnicpladser. Parkeringspladsen og cafeen giver allerede stranden et bebygget og privatiseret præg. Flere offentlige faciliteter ville derfor ikke komme til at skæmme landskabet men blot give større udfoldelsesmuligheder. Akut behov for en stærkere identitet Eksperterne har svært ved se, hvordan Henne Strand skiller sig ud som feriested. Byen tilbyder mange af de samme ting og har den samme standard og placering, som mange andre kystbyer. Henne Strand kommer derfor til at tabe i konkurrencen overfor de kystbyer, som har en stærkere identitet. Der er ikke en speciel historie eller identitet, der springer i øjnene i Henne Strand. Det bør der arbejdes med Der er dog en del hemmelige oplevelser, som kan være med til at give Henne Strand noget mere kant. Flere af eksperterne får nemlig øjnene op for nogle meget interessante overnatningssteder. En af eksperterne får sig en stor oplevelse, da han banker på døren til Solfang. Her bliver han vist rundt i Danmarks ældste vandrerhjem med originale møbler fra 1930'erne og højskolesangbøgerne fremme. Eksperten er i ekstase over stedets ånd og hjertevarme og forpagterens anekdoter om fællessang foran pejsen. En anden af eksperterne ser et stort potentiale i Henne Strand Feriecenter. Ved første øjekast er det en uskøn bygning på kanten til at være forældet, men den kunne blive et fantastisk retrorejsemål, hvis man fyldte den med godt dansk design fra 1970'erne. Eksperterne slutter dagen af på Henne Mølle Å badehotel og er alle paf over hotellets beliggenhed og historie. Badehotellet føles som en skjult perle, som sandsynligvis kun få turister kender til, og det er en skam. Gedigen Vesterhavsby med potentiale Henne Strand tilbyder et godt miks af alt det bedste som Vestkysten har at tilbyde, og det er ikke så lidt endda, lyder eksperternes dom. Feriestedet tilbyder et centralt og overskueligt byrum med store vidder i periferien. Der er frisk fisk, havluft, en flot sandstrand og masser af fri natur. Som turist føler man sig særdeles velkommen i byen og på stranden. Det tydeligt at se, at byen har undergået en god udvikling i de senere år. Eksperterne synes, at det er prisværdigt, hvordan det er lykkedes folk i byen at løfte niveauet. Det er et feriested som på den ene side rummer den brede turisme og som på den anden side også har plads til høj kvalitet, uden at de to sider strider mod hinanden. HENNE STRAND 23

24 Henne Strand har charme og sommerstemning men har brug for at finde sin unikke placering i markedet for at kunne skille sig mere ud i mængden. Der skal arbejdes mere med at synliggøre nogle af områdets mange værdier og potentialer, f.eks. de særlige overnatningssteder, naturen ved Filsø og aktivitetsmulighederne på stranden. Markedsføring: Styrk kendskabet til naturoplevelserne i området ikke mindst Filsø. Feriestedet fremstår velegnet til personer, som ønsker fred og ro, og familier med små børn. Lyng- og klitområdet ved Henne Mølle Å Badehotel er spændende og kunne blive et godt udflugtsmål. Eksperterne mener, det er underligt, at de ikke rigtigt får øje på feriehusene i området. Ankomsten til Henne Strand er også noget mere brat i forhold til i Blåvand, hvor feriehusene leder op til byen. De føler derfor, at de mangler at se et feriehus, før de rigtig kan forstå feriestedet Henne Strand. Udviklingspotentialer Ophold i byen: Skab et bedre bycentrum, f.eks. ved at lede bilerne ad en anden vej end Strandvejen. Få enkle greb, som flere bord og bænkesæt, og flere legefaciliteter kunne skabe mere feriehygge. Undersøg forholdende for de tyske gæster, som f.eks. skiltning på tysk og betaling med tysk MasterCard. Adgang til strand: Udnyt parkeringspladsens store areal noget bedre. Skab bedre forhold for de gående, som færdes utrygt tæt på bilerne på det smalle stykke af vejen. Anlæg en træ-sti ned til vandet, så kørestolsbrugere får fuldt udbytte af de gode parkeringsforhold. Aktiviteter: Nytænk hvordan der kan indbydes til mere fysisk aktivitet, f.eks. i form af flere udendørs sportsfaciliteter. Der mangler flere aktiviteter i naturen for familier med børn i skolealderen, hvis det er et segment, der satses på. Undersøg forholdene og tilgængeligheden for cykelturisterne. Ekspertpanelet i Henne Strand Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Ingrid Vallin Jensen Novasol, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Jan Fisher HORESTA Lars Ramme Nielsen VisitDenmark i Tyskland Mette Mechlenborg Dansk Bygningsarv Morten Strange Top Attraktioner Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Fredag d. 24. maj HENNE STRAND

25 Oplevelsesværdi: Henne Strand Læsevejledning Kerneoplevelser Underholdende 5 Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Æstetisk Kulturel Lærende Fysisk aktiv Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. Rekreativ Ægte og autentisk En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Service generelt 4,2 Ankomstforhold (parkering etc.) 4,1 Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,9 Tilgængelighed for fysisk handicappede 3,4 Information og kort på stedet 2,9 Skiltning 2,9 Faciliteter Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,6 Udsigtspunkter 4,1 Vedligeholdelse (rent og pænt) 4,1 Udbud af caféer og restauranter 4,0 Mulighed for at nyde godt vejr 3,7 Mulighed for shopping 3,6 Toiletforhold 3,3 Beskyttelse mod vind/vejr 2,9 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 2,9 Hvilemulighed (bænke etc.) 2,7 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. HENNE STRAND 25

26 HVIDE SANDE En unik blanding af fiskeindustri, natur og turisme gør Hvide Sande til et sandt eldorado af oplevelser. Men det er ærgerligt, at turisterne ikke bliver ledt bedre rundt i byen, vurderer eksperterne. Fisk er byens suveræne samlingspunkt. Hvide Sande er et af de mærkværdigste feriesteder, som eksperterne har oplevet. Kombinationen af erhvervshavn og turistdestination er ifølge dem usædvanlig god. De lokale lander fisk og kører gaffeltrucks, imens turisterne slapper af med en fiskestang. Det er en by, der lever, selv når turisterne er taget hjem igen. Man forventer hvidt sand, men de første indtryk i byen består egentlig af nyfanget fisk og erhvervsliv. Der gik en del tid, før jeg fandt sandet Fuld af farverige overraskelser Der er et væld af oplevelser rundt omkring i Hvide Sande, og eksperterne nyder at gå rundt på opdagelse. Overalt finder de en overraskende og interessant blanding af fiskerierhverv, natur og turisme. Især havnen summer af liv med mange spændende aktiviteter, som turisterne kan gå og følge med i. På vej til stranden ligger der en fiskeeksport. I et erhvervskvarter er der en kunsthåndværker, der laver lys Hvide Sande føles som en meget spredt by, i eksperternes øjne. Der er forskellige oplevelser på hver side af byen med Ringkøbing Fjord til den ene side og Vesterhavet til den anden. Slusen deler byen over i to, og rundkørslerne på hver side tilføjer mange veje. For svært at navigere rundt i byen Bagsiden af de mange oplevelser er, at man skal være heldig for at finde dem. Turisterne bliver ikke ledt hen til det, der er værd at opleve, og må vandre rundt på må og få. Eksperterne finder mange eksempler på specielle steder, som turisterne risikerer at gå glip af. Troldbjerg er et dejligt udsigtspunkt, som man instinktivt får lyst til at bestige. Men faciliteterne på toppen er kedelige og indbyder ikke til et længere ophold. De to bunkere er interessante men meget forsømte. Oppe ved sømærket er der nogle dårlige plancher og triste brædder. Der er en fantastisk udsigt men ingen kikkert En af eksperterne finder vej til Tyskerhavnen og opdager et dejligt autentisk fiskermiljø og en række flotte husbåde. Et sølle vejskilt, hvor der står Tyskerhavn, er dog ikke nok til at vække turisternes interesse, selv ikke blandt tyskerne. I den sydlige del af byen finder man et roligt bymiljø med gode indkøbsmuligheder. Især de mange fiskeforretninger og røgerier er af høj standard. Parkeringspladserne fylder meget i byen, og de handelsdrivende har derfor næsten ingen plads til deres varer ude på gaden. Den store parkeringsplads foran Bramsejlskonnerten Maja kunne også udnyttes bedre. Pladsen kunne omdannes til et attraktivt og levende centrum i byen. Kræmmermarkedet fra den nordlige del af byen kunne også få en bedre placering her. Hengemt sandstrand er fantastisk Ekspertpanelet er imponeret over Hvide Sande Sydstrands kvalitet og størrelse. Murstensvejen ned til vandet er spændende og skaber et helt særligt miljø, hvor man kan sidde, promenere eller stå på skateboard og løbehjul. Projektet med den nye store mole virker meget lovende. 26 HVIDE SANDE

27 Man kommer til at tabe kæben, når moleområdet er bygget færdigt. Det er et kanon sted at vise frem, man har bare svært ved at finde derhen Eksperterne syntes, at overgangen mellem stranden og byen er håbløs. Der er alt for få parkeringspladser ved den bedste indgang til stranden, og skiltningen derhen er direkte mangelfuld. Det ville være mere passende at kalde området for Hvide Sande Strand og dermed kommunikere klart og tydeligt, at det er her den bedste strand er. Plancherne ved stranden er falmede og i så dårlig stand, at man ikke kan tyde, hvad der står. Stranden ligger meget tæt på byen, men der er stadig langt til en is eller kølig drink. Eksperterne savner en isbod eller strandbar, hvor folk kan samles og nyde strandlivet. Skru helt vildt op for de fisk! Eksperterne er begejstrede over, at Hvide Sande har en så tydelig identitet med fisk som omdrejningspunkt. Byen burde skrue op for alt, hvad der har med fisk og fiskerliv at gøre, lyder eksperternes anbefaling. Der er fisk, hvor end man vender sig. I området omkring slusen står der børn og voksne, der hiver den ene sild og hornfisk op efter den anden. Der lugter eksotisk af fiskeaffald og motorolie, og lydsiden er fuld af måger og kølebiler. På bygningerne står der med store bogstaver: røgeri, vodbinderi, skibsproviantering, fiskeeksport, fiskeauktion, skibsforsikring m.m. I Hvide Sande kan man opleve hele spektret af fisk: lige fra lystfiskeri til landing og industriel forarbejdning af fisk. Fisk er omdrejningspunktet i Hvide Sande, og det kan samle folk på kryds og tværs. Fisk er velegnet til gourmet men kan også gøres folkeligt med Fish and Chips og fiskefrikadeller Der er et væld af muligheder med fisk, som burde udnyttes kommercielt. Det er interessant, hvordan byens mange målgrupper kan samles omkring fisken på hver deres facon. Eksperterne ser en masse fantastiske koncepter for sig, blandt andet sejlture med fiskekuttere og fiskekurser hos nogle af de dygtige, lokale skipperkoner. Turisterne vil gerne involveres mere. De vil med ud og sejle og fiske. De vil gerne være med til at tilberede, filettere og ryge fisken Havnen kan tjene penge på oplevelser Hvide Sande havn minder om så mange andre men adskiller sig ved at være en så integreret del af byen. Hvide Sande får tilgængeliggjort det industrielle fiskerierhverv på en charmerende måde, hvor der også er plads til hygge og softice. Selvom fiskeindustrien er meget synlig, er der stadig mange adgangsbarrierer. Fiskeauktionen ser spændende ud men fremstår tillukket. Ved porten er der et skilt om åbningstiderne for turisterne, som er opsat af det hedengangne Ringkøbing Amt. Man fornemmer, at skibsværftet, isværket og vodbinderiet foretager nogle vældig spændende ting, men som turist bliver man ikke inviteret nærmere. Eksperterne understreger, at man skal invitere turisterne med indenfor på lige fod med de lokale. Særlige turiståbningstider føles for iscenesatte, når det turisterne i virkeligheden ønsker sig, er et ægte indblik i byens og borgernes liv og spændende historier. En muskuløs attraktion i særklasse Hvide Sande er en af Vestkystens helt store attraktioner, fastslår ekspertpanelet. Byen rummer nemlig et meget unikt møde mellem ferieliv og fiskeindustri. Som turist ved Vestkysten er det værd at køre til Hvide Sande for bl.a. at spise en frokost, tage på stranden og købe nogle fisk med hjem. Byen smager og lugter af fisk, og det er en stor kvalitet, at der tilbydes så mange lokale råvarer fra havet. Der er foretagsomhed, initiativ og drivkraft i Hvide Sande, mærker eksperterne. Fisk lugter uvilkårligt af penge, men man fornemmer også, at der er nogle solide sømandsmuskler i byen, der HVIDE SANDE 27

28 arbejder hårdt. Det ville være en unik position, at kunne give turisterne noget af den livsenergi med hjem i bagagen. Hvide Sande opleves som en maskulin destination, og de er sjældne. De fleste feriesteder har fokus på mere feminine oplevelser, som f.eks. spa og wellness. Det ville være oplagt at udvikle koncepter, der appellerer til både mænd og kvinder. Der er utallige oplevelsesmuligheder for kvinder med udgangspunkt i fisk, f.eks. madlavningskurser og håndarbejdskurser ud i garn og knytning. Det kunne være med til at give byen lidt mere feminin kant. Byens upolerede og varierede udseende er en værdi for mange turister. Andre vil dog føle, at byen er for rodet, spredt og nedslidt. Man fornemmer, at der fra tid til anden bliver gjort forsøg på at skabe en pæn turistby med bygninger og butikker i forskellige stilarter og kvalitet. Skagenstilen vinder indpas flere steder med fare for, at byen mister noget af sit rå og cool udseende. Eksperterne understreger, at der bør blive udarbejdet en samlet strategi for byens udvikling, indretning og stil, som harmonerer med byens særlige sjæl. Vandsport: Gør surfermiljøet mere synligt i byen. Fremvis muligheden for leje af havkajak, fiskeudstyr og surfbræt. Tiltræk publikumsvenlige konkurrencer og events. Leg: Udbyg legemulighederne til børn. Det lokale vodbinderi kunne lave en gigantisk klatre- og gyngepark med net hængekøjer til børn og voksne i alle aldre. Faciliteter: Der mangler overnatningssteder til tematiserede weekendophold. Understøt lystfiskerturismen med faciliteter som fiskeborde, vaske og rygeovne. Svømmehallen er fin nok, men har et trist udseende. Udviklingspotentialer Sammenhæng: Udtænk hvordan byens dele kan bindes bedre sammen. Undgå at lave en skilteskov, men indret byen, så turisterne naturligt finder vej. Koncentrer den støjende industri, og placer lokale kunsthåndværkere og publikumsvenlige aktører et andet sted. Tyskerne: Undersøg de tyske gæsters syn på skiltning og betalingsforhold. Kommuniker til tyskerne, at den fisk de spiser derhjemme kommer fra Hvide Sande. Adgang: Profiter på adgang og viden om fiskeindustriens aktører. Byg koncepter op om læring, kurser i rygning og tilberedning af fisk samt underholdning, sejlture og vragdykning. Ekspertpanelet i Hvide Sande Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Helle Nysted Dansk Bygningsarv Jan Fisher HORESTA Lars Ramme Nielsen VisitDenmark i Tyskland Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Tirsdag d. 28. maj HVIDE SANDE

29 Oplevelsesværdi: Hvide Sande Læsevejledning Kerneoplevelser Underholdende 5 Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Æstetisk Kulturel Lærende Fysisk aktiv Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. Rekreativ Ægte og autentisk En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Service generelt 3,4 Adgang for fysisk handicappede 3,3 Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,2 Ankomstforhold (parkering etc.) 3,2 Information og kort på stedet 1,5 Skiltning 1,5 Faciliteter Udsigtspunkter 4,0 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 4,0 Mulighed for shopping 3,8 Mulighed for at nyde godt vejr 3,8 Strandadgang (gåtur/udsigt) 3,6 Vedligeholdelse (rent og pænt) 3,2 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,0 Toiletforhold 3,0 Udbud af caféer og restauranter 3,0 Aktivitetsområder for børn 3,0 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. HVIDE SANDE 29

30 SØNDERVIG Der sker ikke det store, men der er ro og afslapning i Søndervig. Ekspertpanelet ser et kæmpe potentiale i byens markante resort stemning. Søndervig kan få stor succes, hvis den primære kundegruppe bliver præciseret. Søndervig føles som en overskuelig lille ferieby, hvor ferieliv og afslapning er i højsædet. Eksperterne er overraskede over byens begrænsede størrelse, og hvor lidt turisterne egentlig kan opleve i byen. Feriestedet byder på mange af de samme oplevelser, som man ser i andre feriebyer, bare i mindre målestok. I starten af byen ligger et fint lille bycenter, og der er også en del butikker og spisesteder på hovedgaden. Søndervig er et klassisk dansk feriested. Der sker ikke det store, men det er et fint lille lukket område med en skøn strand Nyt og gammelt i en stor pærevælling Søndervig har en ret så blandet arkitektur af nyt og gammelt. Mange af butikkerne er af nyere dato, men af udseende ligner de i høj grad dem, som turistene har derhjemme. Her er meget rent og pænt, og lidt for ensartet, på grænsen til det kedelige. Det er svært at skabe et behageligt bymiljø, når det hele er så relativt nyt. Der er enkelte historiske spor i byen, og man fornemmer svagt, at det måske er et feriested, der bygger på en gammel tradition. Byen virker ikke så planlagt, og feriehusene ligger spredt ud på en tilfældig måde. Oppe i første klitrække ligger der også nogle smukke, gamle sommerhuse. Feriecenter Klitten er et flot nybygget kompleks, men det forsøger samtidig imiterer det gamle badehotel. Omvendt har Søndervig Feriecenter mange år på bagen og trænger til et frisk pust, inde såvel som ude. Strandvejen byder ikke velkommen Eksperterne oplever, at stranden i Søndervig mangler tilgængelighed. Der er bygget tæt i klitterne, og der er kun få centrale stier til stranden. Det er stort set umuligt for turisterne at gå ture i klitområderne, da de risikerer at vade ind på private indkørsler og grunde. Man er omkranset af private ferielejligheder og sommerhuse, og får en uvelkommen følelse af: hvad laver du egentlig her? Før stranden ligger en parkeringsplads, og derfra skal man gå et stykke vej for at komme til stranden. Adgangsforholdene er derfor ikke ideelle for de familier, der skal slæbe på barnevogne og tung oppakning. På den anden side er det rart, at vejen er forbeholdt de gående, da det skaber et mere trygt miljø, hvor ungerne kan løbe frit, i fred for bilerne. Stien til stranden snor sig op af klitten og gør badegæsterne spændt på, hvad der gemmer sig på toppen. Desværre er det en skuffende oplevelse, at der ikke er andet at opleve end en lille isog fastfoodkiosk og to graffitimalede bunkere. Eksperterne understreger, at adgangsforholdene såvel som faciliteterne på stranden burde få et kærligt løft, så den flotte strand kommer til sin fulde ret. Et interessant tiltag kunne være at anlægge træ- eller netstier ned til vandet for at forbedre forholdende for kørestolsbrugere og familier med barnevogne. Søndervig er et rendyrket ferieresort Ekspertpanelet fornemmer en udpræget resortstemning i Søndervig. Byen har de ideelle forhold til at blive en decideret ferieresort. For det første er der ikke nogen modstridende interesser til ferielivet i byen. Der er ingen fiskere eller andet erhverv, der kræver plads og råderum. For det andet er området meget bebygget, og det virker 30 SØNDERVIG

31 derfor heller ikke til, at der er en særlig natur at tage hensyn til. Det er generelt en stor kvalitet, at de danske strande er uberørte og meget tilgængelige. Forholdene er dog ganske anderledes i Søndervig, især på grund af de mange feriehuse i klitterne. Strandområdet er allerede indtaget af mennesker, og stranden vil derfor ikke tage skade af at blive benyttet meget mere aktivt. Der burde være nogle bålpladser, hvor man kan grille skumfiduser, eller nogle træningsfaciliteter som på Venice Beach Eksperterne syntes, at det ville være oplagt at opsætte noget strandinventar i sommerhalvåret og dermed skabe et loungemiljø på stranden, med liggestole, en strandbar, parasoller og bålpladser. De foreslår også at man benytter stranden til forskellige aktiviteter, som for eksempel yogaundervisning og aftener med lejrbål og barbecue. Aktiviteter og spændende strandfaciliteter kunne også være med til at give Søndervig en lidt mere tydelig profil i markedet. Hvem vil forelske sig i Søndervig? Ekspertpanelet har svært ved at fornemme, hvilken kundegruppe, Søndervig ønsker at satse på. De spekulerer også på, om feriestederne ved Vestkysten mon har formået at lave en arbejdsdeling imellem sig, så de ved, hvilke kunder de hver især bedst kan servicere. Søndervig skal vælge helt præcist, hvem det er de vil levere noget til, i stedet for måske at ville for meget Søndervig har en fantastisk placering ved Vesterhavet, men byen har ikke den samme høje kvalitet i bymiljøet og butikkerne, som eksperterne oplever andre steder på Vestkysten. Feriehusenes tilfældige placering og vekslende udseende, giver også eksperterne det indtryk, at de må være billigere, og dermed mere tilgængelige for turister med en lav til middel indkomst. Hvis det er Søndervigs mest lukrative forretning at servicere middelklasse tyskere og danskere, skal der satses maksimalt på den styrkeposition. Tyske børnefamilier, som ikke tjener så mange penge, vil have nogle dejlige ferier her. Eksperterne får dog også en fornemmelse af, at Søndervig ønsker at satse på noget mere eksklusivt, blandt andet med Feriecenter Klitten og feriehusene nord for byen. De tvivler dog på, om byen har kvalitet og oplevelser nok til at tilfredsstille det segment. En bar i Søndervig, der reklamerer med vodkashots, leder eksperternes tanker i en helt anden retning. Hvis der ikke er andre steder på Vestkysten, som vil give de unge turister en fantastisk ferie, så burde Søndervig måske indtage den position. Stranden i Søndervig ville godt kunne rumme et ungt og aktivt liv, med strandfester, musik, barbecue og kølige drinks. Og det ville være med til at give Søndervig en helt unik profil. Et ferieparadis uden særpræg Søndervig er et koncentreret ferieparadis, som er velegnet til masseturisme, konkluderer panelet. Planerne om at bygge flere feriehuse i udkanten af byen er lovende og vil være med til at understrege Søndervigs resortkultur yderligere. Det er dog svært at se, hvor der skulle være plads til flere turister i byen, og hvad de skulle fortage sig. Der er ikke meget andet at lave i Søndervig end at slappe af, men det er også attraktivt for mange turister. Det er svært at sætte fingeren på noget, der gør Søndervig til en speciel ferieby. Som turist kan man ikke rigtig mærke Søndervigs identitet eller historie. Det gør ikke nødvendigvis Søndervig til et dårligt sted, men man risikerer, at turisterne hurtigere glemmer, hvor de har været på ferie. Den manglende identitet i byen er muligvis et udtryk for, at turismeaktørerne i Søndervig ikke har formået at skabe et samarbejde omkring, hvilke kvaliteter og særpræg feriestedet skal sæl- SØNDERVIG 31

32 ges på. Som turist får man heller ikke øje på nogen delikatesser eller brugsgenstande, som er lavet i Søndervig, og som kan vise noget lokal stolthed og kærlighed til området. Det er dog ikke alle turister, der interesserer sig for lokalproducerede fødevarer og souvenirs, og hvis det er tilfældet i Søndervig, er det jo dermed ideelt. Desuden mener ekspertpanelet, at Søndervig og Hvide Sande supplerer hinanden på en interessant måde. I Søndervig er der en følelse af individualisme og lukket privatsfære, mens der i Hvide Sande er en stærk oplevelse af et socialt fælleskab, hvor folk arbejder og fisker sammen. For mange turister i Søndervig vil det være attraktivt at have en base så tæt på Hvide Sande, hvor der sker en hel masse. Kunderne: Præcisér Søndervigs primære kundegrupper, og hvordan deres indbyrdes forhold koordineres, så alle får en god ferie. Overvej at servicere det unge sportssegment, som kommer til området på grund af de mange gode muligheder for surfing. Skab det ungdommelige og festlige strandliv, som andre byer ved Vesterhavet ikke formår eller ønsker at rumme. Udviklingspotentialer Byen: Vær mere varsom med belægningen i byen og mængden af træstolper, så det ikke kammer over og forstyrrer oplevelsen af landskabet og byens arkitektur. Skab flere farver i byen, som virker meget dyster med mange grå facader og grå belægning. Skiltning: Bliv generelt bedre til at skilte på tysk. Plancherne om kystbevaring ved stranden er interessante men mangler en tysk version. Der mangler skiltning på og til de mest relevante og spændende steder. Samarbejde: Dyrk samarbejdet med Hvide Sande, da feriestederne supplerer hinanden godt. Faciliteter: Skab bedre opholdssteder i byen, hvor turisterne kan slå sig ned i læ ved borde og bænke. Byg en stor og åben legeplads, hvor børnene kan boltre sig i tryg afstand fra trafikken. Ekspertpanelet i Søndervig Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Helle Nysted Dansk Bygningsarv Jan Fisher HORESTA Lars Ramme Nielsen VisitDenmark i Tyskland Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Tirsdag d. 28. maj SØNDERVIG

33 Oplevelsesværdi: Søndervig Kerneoplevelser Kulturel Æstetisk Underholdende Lærende Fysisk aktiv Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. Rekreativ Ægte og autentisk En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Ankomstforhold (parkering etc.) 4,0 Service generelt 3,6 Adgang for fysisk handicappede 3,5 Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,4 Skiltning 3,2 Information og kort på stedet 2,8 Faciliteter Strandadgang (gåtur/udsigt) 3,8 Udbud af caféer og restauranter 3,8 Mulighed for shopping 3,8 Vedligeholdelse (rent og pænt) 3,6 Aktivitetsområder for børn 3,5 Mulighed for at nyde godt vejr 3,2 Udsigtspunkter 3,2 Toiletforhold 3,0 Hvilemulighed (bænke etc.) 2,6 Beskyttelse mod vind/vejr 2,2 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. SØNDERVIG 33

34 KLITMØLLER/ VORUPØR Surfere og fiskere skaber sammen et helt usædvanligt miljø. Klitmøller har rammerne til at blive en turistdestination i verdensklasse, vurderer ekspertpanelet, men det kræver penge og en koncentreret indsats. Vorupør supplerer med et fint bymiljø og oplevelser for børnefamilien. Klitmøller er en søvnig fiskerflække i Nordjylland, men byen og området er berømt og berygtet for Nordeuropas vildeste bølger. Derudover er det et unikt turistmål, hvor et historisk fiskermiljø fletter fingre med en dynamisk surferkultur. Klitmøller har noget cool og ærligt, som ikke findes ret mange andre steder. Der er autenticitet, men der er også meget at arbejde med Vindblæst fiskerby med vilde bølger Klitmøller er en barsk, upoleret og vindblæst kystby, som giver turisterne en meget speciel oplevelse. Den vilde natur i området og byens rå udtryk passer ideelt sammen med surfernes nede på jorden attitude. For at være fisker og surfer her, skal man ikke være en bangebuks. Her er en god essens af Thy: råt, simpelt og vindblæst. Det føles lidt trist på en måde, men det er bare sådan, det skal se ud på de her kanter Selve byen i Klitmøller er ikke særlig interessant eller levende. Der er meget få butikker, og byen skæmmes af en del triste huse, der trænger til noget mere vedligeholdelse. Eksperterne går hvileløst rundt for at købe en kop kaffe. Det lykkes til sidst hos nogle meget hjertevarme og entusiastiske tilflyttere i en café på hovedgaden. Området ved stranden er meget idyllisk og spændende. Den nybyggede strandpromenade skaber et behageligt og interessant miljø, hvor turisterne kan følge med i, hvad surferne og fiskerne foretager sig ude på vandet. Byen og stranden hænger dog meget dårligt sammen, og der er store kontraster imellem de to dele. Det skal der gøres noget ved, understreger ekspertpanelet. Turisterne bliver ikke ledt ned til stranden, når de er i byen. De bliver heller ikke ledt videre til andre interessante steder, efter de har set stranden. Flot promenade mangler gæstfrihed Eksperterne er begejstrede for strandpromenaden. Den flotte betonsti fører turisterne langs med kysten, forbi hvidkalkede fiskerhytter og farverige små fiskerbåde, som ligger trukket op på stranden. Stien slutter ved surfernes spændende foreningshus, hvor der er en terrasse på taget. Materialerne i promenaden er rå og moderne, men passer fantastisk godt til den gamle fiskerstil. Det er dejligt, at man kan mærke det lokale fællesskab i Klitmøller. Men de bliver nødt til at åbne mere op for turistene Promenaden gør kysten meget tilgængelig for turisterne, men området føles også meget tillukket og privat. Der står adgang forbudt rigtig mange steder, og turisterne er forment adgang til surfernes klubhus og fiskernes små hytter. Det er synd, at man ikke kan se eller lugte frisk fisk og panelet kan heller ikke finde et sted, hvor man kan købe fisk med hjem fra de lokale fiskere. Det er positivt, at man kan mærke et stærkt foreningsliv i byen. Desværre bliver turisterne holdt udenfor og reduceret til passive tilskuere. Eksperterne savner flere aktiviteter på stranden, som turisterne kan deltage i. 34 KLITMØLLER/VORUPØR

35 Vestkystens Hawaii er kølig og kedelig Der er meget lidt at opleve i Klitmøller. Der er ingenting at lave for de turister, der ikke kan surfe eller ikke gider se på folk der surfer. Turisterne kan spise en is og se på nogle surfere, der fiser frem og tilbage. Kort efter bliver de trætte af det, og gider ikke komme tilbage igen Hvis man tager til Klitmøller for at opleve Cold Hawaii risikerer man at blive voldsomt skuffet, vurderer eksperterne. Klitmøller er en spændende og skæg modsætning til det blide og blomstrende Hawaii, med musik og hula-hula-piger. Men surfermiljøet i Klitmøller er slet ikke så levende og let at få øje på, som turisterne bliver stillet i udsigt. Man kan jo ikke se, at det er et surfersted. Der er en lille surferbutik, hvor der ikke sker en skid. Hvis der skal satses på surfing skal det gøres fuldt ud Byens surferpotentiale er på mange områder ikke udnyttet godt nok. Surferbutikken og den lille cafe på hovedgaden føles begge som ægte surfersteder. Desværre er cafeen gemt væk oppe i hovedgaden, og surferbutikken mangler et lækkert miljø ude foran. Hvad i alverden laver surferne i Klitmøller, når de er færdige med at surfe? Eksperterne kan ikke få øje på et miljø, hvor de hænger ud, og hvor turisterne også har lov til at være med. Surferne må kede sig bravt i byen i mangel på samlingssteder og aktiviteter. Der er penge i cool surferstemning De fleste surfere har ikke så mange penge på lommen. Det har til gengæld de turister, som har lyst til at være i et miljø med seje surfere. Der jo også masser af mennesker der tager på skiferie, men de står ikke på ski. De synes bare, at det er fedt at være dér, hvor det lugter af ski, aktiv ferie og seje mennesker. Der burde blive gjort en indsats for at skabe et bedre miljø til dem, der gerne vil have en andel i Klitmøllers cool surferstemning. Der mangler spisesteder, butikker og overnatningsmuligheder i en lidt højere kvalitet, der samtidig kan være en smule flippede og nede på jorden, i tråd med surferkulturen. Fiskerne burde også gå i gang med at tjene penge på turisterne, og skabe noget liv i hytterne. Vorupør og natur giver ekstra værdi Klitmøller fungerer kun til lange ferieophold, hvis den kombineres med andre interessante steder i området. Eksperterne fremhæver især Vorupør, som ligger længere sydpå. Det er en tiltalende, lille turistby med rigtig gode indkøbsmuligheder og et pænt bymiljø. Vorupør har mange af de kvaliteter og oplevelser, som turisterne efterspørger, og panelet mener, at Vorupør især giver plads til børnefamilien. Sydpå ligger også Stenbjerg landingsplads, som er et flot og autentisk sted med gamle fiskerhuse, men overset af mange på grund af dårlig skiltning. Eksperterne fremhæver også Nationalpark Thy som en stor oplevelse med en usædvanlig vild og barsk natur. De er som perler på en snor. Hver for sig kan stederne ikke tiltrække ret meget, men tilsammen har de en meget større styrke Der skal arbejdes benhårdt på at skabe sammenhæng mellem områdets mange oplevelser, fastslår eksperterne. Nationalparken er en stor udfordring, for den sælger ikke sig selv. Klitmøller ligger midt i nationalparken, men det er svært at få øje på skilte eller stier, der leder de besøgende videre ud i naturen. KLITMØLLER / VORUPØR 35

36 Et surferparadis under udvikling Klitmøller har rammerne og naturen til at blive et surferparadis i verdensklasse, fastslår eksperterne. De første spadestik er gjort, men der er lang vej igen. Det vil kræve massive investeringer og et stort arbejde for at realisere Klitmøllers unikke potentiale. Klitmøller er en by i vækst. Det er en fantastisk solstrålehistorie, hvordan en relativt lille niche som surfing kan løfte både bosætning og turisme i en fjern egn af Danmark. De nye beboere er forelskede i området og tager Klitmøllers historie til sig. Man fornemmer, at der findes en masse ambassadører og ildsjæle blandt byens borger, som vil kunne udvikle turismen i området. De har brug for al den professionelle støtte de kan få, og så meget økonomisk medvind som muligt. Iværksætterånden i byen skal bifaldes og understøttes på alle mulige led og kanter, da det er den, som skal drive turismen fremad. Klitmøller er sprængfyldt af kontraster. Det er et traditionsrigt og gammelt sted, som har dynamik og fremtid i sig. I cafeen er der en fin illustration af en fiskerfar og en surfersøn, som står og kigger ud på havets sammen. Man fornemmer, at bølgerne kan gå højt mellem surferne og fiskerne. Men når alt kommer til alt, har de to grupper en fælles identitet. De har begge en tilbagelænet og hårdfør mentalitet, og de lever i pagt med havet og dets kræfter. Det er kombinationen af fiskere og surfere, der gør Klitmøller unik. Hvis Klitmøller kun var en surferby, ville den ikke være nær så interessant. Udviklingspotentialer Byliv: Aktiver hovedgaden med opholdssteder og flere butikker og cafeer. Forladte huse kan rives ned og give plads til mere byliv. Adskil cykelstien og fortovet. Surfermiljø: Bliv inspireret af øerne Lanzarote og Sild, der har skabt nogle meget gennemførte og lukrative surfermiljøer. Design flere tilbud til dem, der ikke surfer. Skatermiljøet burde få mere synlig plads. Skab prisvenlige overnatningsfaciliteter til surferne, med rammer til socialt samvær og aktiviteter. Faciliteter: Opsæt flere bord og bænkesæt på promenaden, f.eks. med en glasafskærmning mod vinden. Byg faciliteter til de surfere, der ikke er medlemmer af den lokale surferklub, f.eks. omklædningsrum og aflåste containere og tørrestativer til deres grej. Adgang: Giv de lokale ildsjæle og forretningsdrivende mere plads ved stranden. Fyld nogle af fiskerhusene med håndværk, aktiviteter og cafeliv. Asfalter hele cykelstien til Vorupør og styrk sammenhængen mellem byerne. Øg integrationen med nationalparken, via stiforbindelser, aktiviteter og flere skilte. Skab generelt en bedre skiltning, også gerne på tysk. Opret flere parkeringspladser ved stranden. Ekspertpanelet i Klitmøller/Vorupør Louise Vang Jensen Is it a Bird, repræsentant for Lighthouse Business Sociology Thomas Martinsen Dansk Bygningsarv Mads Schreiner VisitDenmark i Tyskland Morten Strange Top Attraktioner Ole Madsen Netferie, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Mandag d. 3. juni KLITMØLLER/VORUPØR

37 Oplevelsesværdi: Klitmøller/Vorupør* Kerneoplevelser Kulturel Modtagelsen Service generelt 3,8 Ankomstforhold (parkering etc.) 3,7 Let at komme rund (stier, veje, fortove etc.) 3,5 Adgang for fysisk handicappede 3,4 Information og kort på stedet 2,2 Skiltning 2,2 Faciliteter Æstetisk Rekreativ Underholdende Ægte og autentisk Lærende Fysisk aktiv Udsigtspunkter 4,7 Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,7 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,7 Vedligeholdelse (rent og pænt) 3,4 Toiletforhold 3,2 Mulighed for at nyde godt vejr 3,2 Udbud af caféer og restauranter 2,5 Beskyttelse mod vind/vejr 2,0 Aktivitetsområder for børn 2,0 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 1,8 * Ekspertpanelets vurdering af kerneoplevelser, modtagelse og faciliteter er primært relateret til oplevelsen i Klitmøller, som af logistiske årsager er prioriteret i denne undersøgelse. Flere af deltagerne var dog også en tur forbi Vorupør under ekspertpanelets besøg i Thy. Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. KLITMØLLER / VORUPØR 37

38 BLOKHUS En ferieby i rivende udvikling med et stort, socialt samlingspunkt midt i byen. Blokhus er et meget folkeligt sommerhit men skal også huske at værne om sine lokale særpræg, fastslår ekspertpanelet. Hune kan bidrage med nogle af de ekstra kvaliteter, som Blokhus mangler. Der er godt gang i Blokhus. Det er en lille og kompakt ferieby, som emmer af, at den gerne vil blive til noget stort. Ekspertpanelet besøger Blokhus midt i et larmende byggekaos på en solrig sommerdag i juni. På torvet bliver der bygget en ny og større scene, og bag parkeringspladsen bliver et hus revet ned for at gøre plads til en ny legeplads. Blokhus har gennemgået en fin udvikling i de sidste par år. Torvet og shoppingcenteret har været med til at løfte kvaliteten Velplejet og alsidigt indkøbscentrum I Blokhus er der en rendyrket sommer- og feriestemning. Feriehusene ligger tæt på byen, og det er derfor en stor kvalitet, at turisterne hurtigt og nemt kan komme ind til byen og til stranden. Blokhus er en pæn, velholdt og tiltalende by, som er meget turistmindet. Den rammer plet i forhold til dens målgruppe Blokhus er en meget alsidig by. Byen har alt lige fra kunsthåndværk og smarte tøjbutikker til forretninger med masser af souvenirs og tingeltangel. Udvalget af spisesteder er bredt med noget til enhver smag. Her er et sammensurium af alt muligt, som man har smidt ned i en gryde og kogt sammen Der er et miks af gamle og nye bygninger. Det er dog ikke alle nybyggede huse, som er lige godt afstemt med de gamle, mener eksperterne. Det er dog positivt at se, at der mange steder er koordineret et fælles look med hvide facader og røde teglsten. Det er svært at blive klog på byens historie. Eksperterne kan ikke rigtig fornemme, hvad feriestedets udgangspunkt har været. Bag torvet er der en del fine gamle bygninger, som Futten, Strandingskroen og redningsstationen, men de ligger noget hengemt. De gamle huse vidner om, at Blokhus er et historisk sted med en masse historier, som meget gerne måtte komme mere frem i lyset. Torvet er byens aktive midtpunkt Torvet i Blokhus er designet til at være et socialt samlingspunkt i byen, og det er meget prisværdigt tænkt, synes eksperterne. Torvet danner et effektivt centrum i byen med et fint cafe- og handelsliv og en scene til musik og underholdning. En offentlig plads er netop det, som mange andre kystbyer mangler, påpeger eksperterne. Torvet har for stor en skala til så lille en kystby. Byen er afhængig af at være fyldt op, ellers duer den ikke En væsentlig ulempe ved torvet er dog, at det føles alt for stort på en gennemsnitlig hverdag i Blokhus. Der skal være mange mennesker til stede før pladsen fungerer optimalt. Eksperterne anbefaler, at der gøres en indsats for, at pladsen bliver mere intim og hyggelig til de perioder, hvor der ikke er koncerter og mange mennesker. Torvet fungerer som prop i byen, fordi man stopper der først Ekspertpanelet fornemmer ikke, at de er i en kystby, når de står midt på torvet. Man fornemmer ikke, at der er en strand meget tæt på, for den er gemt en smule af vejen. Stranden er den helt store attraktion i Blokhus, men den risikerer at stå i skyggen af torvet. Mange turister vil spontant starte besøget i Blokhus på det store torv, 38 BLOKHUS

39 hvor der er gode parkeringsforhold, og dermed går de glip af at opleve stranden som det første. Stranden er en sand stjerne Blokhus har en stor og flot sandstrand med pæne toiletforhold, brusere og en lille grillbar. De mange gamle hvidmalede badehuse skaber en dejlig atmosfære på stranden. Åen kan blive et samlingspunkt, som kan give byen lidt mere identitet. Toiletbygningen kunne også gøres mere levende og interessant En å, der diskret løber igennem Blokhus, munder ud i et kloaklignende rør på stranden. Eksperterne bifalder derfor ideen om at fremhæve og fritlægge åen helt ned til stranden, da den kan bidrage til at skabe en bedre forbindelse mellem byen og stranden. Åen kan i sammenhæng med en lille samlingsplads skabe et attraktivt centrum på stranden med aktiviteter og midlertidige borde og bænke om sommeren. Feriecenteret er totalt malplaceret, og det spærrer for stranden. Det ser ud som en betonklods fra Vollsmose på udflugt ved Vesterhavet Der er kun én vej til stranden, og det skaber sikkert en masse kaos i højsæsonen. Eksperterne foreslår, at man laver et alternativt og mere tilgængeligt adgangspunkt til stranden ved feriecenteret. Det kunne også have interesse for feriecenteret, som kunne skabe et lækkert og aktivt loungemiljø for strandgæsterne. Forhåbentlig kunne det også bidrage med noget farve og liv til de meget grå blokke, der mere udstråler socialt boligbyggeri end familieferie. Forbrugsfest for fuld udblæsning Blokhus er ideelt indrettet til forbrug med en bred vifte af butikker og spisesteder. Der er til gengæld ikke ret meget andet at lave i byen end at bruge penge. Blokhus har en stor og bred appel. Her er det samme pæne og kommercielle miljø, som turisterne også er glade for at færdes i derhjemme Blokhus tilbyder et letforståeligt og kommercielt miljø med en klar og tydelig feriestemning. Det er en by, som vil tiltale rigtig mange turister, mens andre vil savne lidt mere substans og fordybelse, fastslår eksperterne. Hune tilbyder natur og frisk fisk Ekspertpanelet ser et stort potentiale i at skabe endnu mere sammenhæng mellem Blokhus og nabobyen Hune, som tilbyder nogle gode indkøbs- og aktivitetsmuligheder. Blokhus har et stort potentiale på grund af dens dejlige placering mellem skoven og havet Blokhus trænger til nogle flere gratis glæder og ikke-kommercielle pladser, og det er netop noget som naturlegepladsen og skovområdet i Hune kan bidrage med. Desuden er det også muligt at købe frisk fisk og nybagt brød i Hune. I modsætning til Blokhus, har Hune lidt mere plads til ro og fordybelse, og til at børnefamilierne kan boltre sig i skoven. Fyldt med ferie, fest og folkelighed Der er store ambitioner i Blokhus, og det er absolut en by, der er fyldt med ferie, konkluderer eksperterne. Blokhus er henvendt til masseturisme, og det kan feriestedet få stor succes med, hvis det står ved sin rolle i feriemarkedet. Blokhus er en folkelig by, som er ideel til festlige sommeraftner med musik og dans. På udskænkningsstederne bliver der disket godt op med fadøl, vodka og irish coffee. Panelet mener, at Blokhus tilbyder plads til festglade unge mennesker, og understreger, at det er et segment, der kan tjenes gode penge på, også udenfor højsæsonen. Blokhus minder dog om så mange andre danske byer. Den har hverken sin egen stil eller en særlig original identitet. Der er en del historiske bygnin- BLOKHUS 39

40 ger, men de er tonet ned eller gemt væk. Miljøet omkring Futten er charmerende og interessant, men det forsvinder bag det store torv. Det egnsspecifikke og lokale viger mange steder for en generisk stil og en masse mainstream indhold. For eksempel har minigolfbanen et tema, der knytter sig mere til Pirates of the Caribbean end det sted, hvor man befinder sig; den danske traditionsrige Vesterhavskyst. Historie: Overvej, hvordan byens historie kan fortælles på gadeplan, og undersøg om det kan berige turisternes oplevelse af byen. Sæson: Arbejd koordineret med at udvide sæsonen. Inddrag butikkerne og restauranterne i en handlingsplan for, hvordan byen kan være åben og aktiv i større dele af året. Det ville klæde Blokhus at bløde en smule op for byens kommercielle udtryk, ved blandt andet at vise flere lokale særpræg. Tiltag, ligesom naturlegepladsen, der kan skabe flere gratis glæder og gratis opholdssteder, kan medvirke til at der opstår noget mere hygge og intimitet i byen. Forbruget vil nok ikke tage skade af det, men turisterne vil måske komme til at blive endnu mere forelskede i Blokhus. Udviklingspotentialer Identitet: Overvej at vedtage en mere stram arkitektur-, skilte- og facadepolitik. Det kan bidrage til et bedre helhedsindtryk af byen. Parkering: Vær opmærksom på, om mængden af parkeringspladser i byen er tilstrækkelig. Overvej parkering i skovstykket udenfor byen, med f.eks. en shuttlebus service i sommerhalvåret. Det kunne skabe en mindeværdig og speciel ankomst til by og strand. Synlighed: Knyt stranden og byen bedre sammen. Gør kystlivet mere mærkbart i bymiljøet. Overvej om turistbureaet ligger et optimalt sted. Undersøg om turisterne kan finde det, og om de får lyst til at gå indenfor. Natur: Synliggør naturlegepladsen i Hune. Skab klar og tydelig skiltning ind til den ved vejen. Gør generelt turisterne mere opmærksomme på den smukke natur i området. Ekspertpanelet i Blokhus Louise Vang Jensen Is it a Bird, repræsentant for Lighthouse Business Sociology Thomas Martinsen Dansk Bygningsarv Mads Schreiner VisitDenmark i Tyskland Morten Strange Top Attraktioner Ole Madsen Netferie, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Mandag d. 3. juni BLOKHUS

41 Oplevelsesværdi: Blokhus Kerneoplevelser Æstetisk Kulturel Rekreativ Underholdende Ægte og autentisk Lærende Fysisk aktiv Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,8 Ankomstforhold (parkering etc.) 3,3 Tilgængelighed for fysisk handicappede 3,0 Service generelt 3,0 Information og kort på stedet 2,8 Skiltning 2,5 Faciliteter Mulighed for at nyde godt vejr 4,5 Udbud af caféer og restauranter 4,5 Mulighed for shopping 4,4 Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,2 Hvilemulighed (bænke etc.) 4,0 Vedligeholdelse (rent og pænt) 3,8 Toiletforhold 3,6 Udsigtspunkter 3,3 Beskyttelse mod vind/vejr 3,0 Aktivitetsområder for børn 2,6 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. BLOKHUS 41

42 LØKKEN Adgangen til klitterne er suveræn i en charmerende og levende kystby, konkluderer ekspertpanelet. Der skal lidt mere fokus på strand, fiskermiljø og smagsoplevelser før Løkken bliver lykken. Ved første øjekast tror eksperterne ikke på, at de befinder sig i en turistby. Kirken, biblioteket og husene i starten af byen giver indtrykket af, at det er en ganske almindelig by. Det er først længere nede mod vandet, at de mange turistmæssige kvaliteter bliver synlige. Ankomsten er forvirrende, der er mange veje som fører ind. Det virker umiddelbart ikke som en ferieby God stemning og dejlige slentreture Bykernen i Løkken oser af charme og imødekommenhed. Det er hyggeligt at gå på opdagelse i de snørklede gader med de mange små åbne pladser og lave byhuse. Eksperterne får en tydelig oplevelse af, at det er en historisk by, der har udviklet sig på en naturlig måde. Torvet er en integreret del af den gamle bykerne, det er ikke placeret ud af det blå, ligesom i Blokhus Torvet i Løkken er meget vellykket. Det er omkranset af butikker og spisesteder, som giver en god beskyttet stemning. Løkken Badehotel har en unik placering på torvet, og udeserveringen foran bidrager også til den gode stemning. Gågaderne i byen er rolige og behagelige at slentre i. Der er en del hoteller, ferielejligheder og sommerhuse inde i selve bykernen, og de medvirker til, at det både er rart at færdes og bo inde i byen. Man fornemmer, at byen har en lang historie, men den er knap så udtalt som på andre historiske steder Bymidten i Løkken er ikke så bygningsmæssig intakt som andre historiske steder. Eksperterne er dog glade for at se, at der er en relativ god overensstemmelse mellem de nye og gamle bygninger, og at der ikke er bygget i for mange etager. Det er også glædeligt at se, at husenes farver flere steder er koordineret. Kyst- og byliv i kærlig omfavnelse Stisystemet giver en suveræn adgang til klitterne tæt på byen. Det er en tilgængelighed, som man ikke oplever i ret mange andre kystbyer, pointerer eksperterne. Det gør feriestedet meget attraktivt, at man kan få en naturoplevelse i klitterne så tæt på bylivet Et par fine, små vartegn gør oplevelsen i klitområdet meget spændende. Vandtårnet, signalmasten og sømærket fungerer som små pitstop, hvor man standser op for at nyde stedet og udsigten. Eksperterne understreger dog, at der skal gøres en indsats for, at stederne bliver mere fuldendte. Faresignalstationen er et interessant sted men burde gøres mere lækkert med behagelige bænke og måske en kikkert, foreslår ekspertpanelet. Det kunne også være en helt speciel oplevelse at få lov til at komme ind i vandtårnet. Stranden kan løftes op i særklasse Forbindelsen mellem stranden og byen kunne dog godt forbedres, synes eksperterne. Især ankomsten til stranden via Sdr. Strandvej trænger til et kærligt løft. Stranden føles afkoblet fra byen, og der er en del forfaldne bygninger og en slidt mole Ned mod vandet er der en del spisesteder, tilsyneladende med musik og natteliv. Den store plads foran Peter Baadsmand har en fantastisk placering men er dedikeret til parkering. Eksperterne foreslår, at pladsen kunne frigøres til mere liv og aktivitet ved at sikre tilstrækkelig parkering 42 LØKKEN

43 andetsteds. Et initiativ af den art kunne også styrke forretningslivet i nærheden. Den nye mole kan gøre stranden mere aktiv og gøre den til en mere attraktiv del af byen Fiskernes bygninger og iskiosken ved stranden ser sørgelige ud og er ikke særlig nænsomme mod strandens udseende og stemning. Det forlyder, at der er planer om at istandsætte molen, og det vil absolut styrke oplevelsen af Løkken, fastslår eksperterne. Unikt fiskermiljø og historisk badeliv Det er en oplevelsesmæssig perle at opleve, hvordan de store fiskerbåde blive trukket op på stranden, og hvordan fiskene bliver landet. Det er også spændende at gå rundt imellem de store både. Eksperterne fremhæver, at det er et interessant miljø, som man ikke oplever særlig mange steder i landet. De savner dog flere aktivitetsmuligheder på stranden og et mere aktivt liv i fiskernes bygninger. En speciel badeoplevelse vil få turistene til at mindes Løkken, ellers glemmer de bare byen igen Badehusene på stranden er fine og velholdte, men de er ikke tilgængelige for turisterne. Det ville være spændende, hvis turisterne kunne få lov at opleve det historiske badeliv, f.eks. ved at leje en strandkurv eller et badehus for en dag. Bænke med udsigt til vandet, som står i læ, kunne også medvirke til at skabe et rart miljø for turisterne året rundt. Løkken kunne godt smage lidt bedre Eksperterne fornemmer, at der er mange gode spisesteder i Løkken. Stemningen i byen inspirerer da også til hvidvin og håndpillede rejer. Samtidig er der dog også en del restauranter og cafeer, hvor pomfritten er laveste fællesnævner, og hvor menukortet er en sand jordomsejling udi mexicansk, italiensk, dansk, amerikansk og orientalsk mad. Løkken er uden tvivl en meget folkelig og populær by om sommeren, og det giver derfor god mening, at den både rummer de mere gængse madtilbud og de lidt mere gastronomiske oplevelser. Det ville dog klæde visse spisesteder, hvis de gav deres udbud et lidt mere lokalt strejf eller en klar madprofil. Længere oppe nordpå ad kysten er de bedre til at værne om deres lokale kvaliteter og værdier. Historierne bliver en del af den turistoplevelse man får, sådan er det ikke helt i Løkken Eksperterne savner flere lokale tilbud i Løkken, især i madudbuddet. Der ligger et dejligt bolsjekogeri på torvet, men det virker underligt, at de også sælger Skagen Chokolade. Løkken Bryghus brygger lokale øl, men pubben i bryghuset disker også op med Carlsberg og Tuborg på flaske. Mejeriet på torvet er en stor og flot bygning, men mod forventning er det et fastfoodsted. Det er synd, at Løkken på nogle punkter tipper over i kønsløns mainstream og plastikstole, når byen så åbenlyst har mange historiske og lokale kvaliteter, fastslår ekspertpanelet. Det ville især være interessant, synes eksperterne, at gøre kystfiskeriet mere synligt i bymidten. Byen er kendetegnet af kystfiskeri, få det da mere op i byen. Hvor er fiskene og fiskehandleren? Levende turistby med historiske spor Løkken er en rar, velplanlagt og rimelig velbevaret kystby med et usædvanligt godt flow, lyder eksperternes dom. Handelslivet proklamerer, at Løkken holder åbent, når Danmark holder fri. Åbenheden i klitterne er bestemt også værd at slå på, og byen i sig selv er også meget åben over for turister. Der leves et hverdagsliv i Løkken på alle tider af året, som man ellers ikke oplever på mange andre feriesteder. Løkkens charme er i høj grad også et produkt af, at den bliver brugt på lige fod af lokale borgere, sommerhusejere, feriegæster LØKKEN 43

44 og folk i badehusene. Der virker til at være en god balance mellem turisme og hverdagsliv i Løkken. Løkken skal i gang med malerpenslerne og vedligeholdelsen af byen, der på visse kanter virker slidt og tæret. Især nogle af hotellerne har set bedre dage; de trænger til forskønnelse eller noget, der er mere radikalt. Der er også grimme ar i bybilledet af en svunden tid med Crazy Daisy og diskoteksliv. Der er en del til salg og til leje skilte i byen og store rabatskilte hos mange butikker. De pynter ikke i gadebilledet og risikerer at give et indtryk af, at byen er under afvikling frem for udvikling. Information: Skab bedre henvisning til oplevelserne i klitterne på handelsstandsforeningens fine bykort. Undersøg om de udenlandske turister forstår de dansksprogede bykort. Placer børnenes oplevelsesplanche på stranden i børnehøjde. Gennemtjek om oversigtskortene i byen er opdaterede. Løkken har en hel del særegne kvaliteter i kraft af de historiske bygninger og kystfiskeriet men er ellers en temmelig anonym by. Løkken står og mangler et eller andet særligt, som man ikke finder andre steder. Der er mange interessante, historiske spor i Løkken, men der er desværre ikke gjort et særligt stort nummer ud af dem. Måske har byen allerede noget særligt i generne, som bare skal dyrkes og sælges noget mere? Udviklingspotentialer Ankomst: Styrk ankomsten til byen. Forsøg at skabe en blidere overgang mellem byens hverdagsliv og turistliv. Udskift de iturevne flag, der byder gæsterne velkommen til byen. Strand: Design flere aktivitetsmuligheder på stranden. Aktiver bygningerne ved molen. Styrk koblingen mellem by og strand. Stedlige kvaliteter: Fremhæv de lokale styrker, så byens historie bliver mere mærkbar. Den historieinteresserede turist skal guides bedre rundt. Vis vej til lokal kunst og kunsthåndværk, hvis det findes. Synliggør byens forbindelser til Norge, ifm. den historiske skudehandel. Aktiver borgere og erhvervsliv til en fælles indsats for at løfte byens vedligeholdelse og udseende. Familieliv: Gør aktivitetsmulighederne for familierne mere synlige, hvis de findes. Byg en legeplads med egnsspecifikke elementer. Ekspertpanelet i Løkken Louise Vang Jensen Is it a Bird, repræsentant for Lighthouse Business Sociology Thomas Martinsen Dansk Bygningsarv Mads Schreiner VisitDenmark i Tyskland Morten Strange Top Attraktioner Ole Madsen Netferie, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Mandag d. 3. juni LØKKEN

45 Oplevelsesværdi: Løkken Kerneoplevelser Æstetisk Kulturel Rekreativ Underholdende Ægte og autentisk Lærende Fysisk aktiv Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,8 Tilgængelighed for fysisk handicappede 3,4 Ankomstforhold (parkering etc.) 3,3 Service generelt 3,3 Information og kort på stedet 2,7 Skiltning 2,7 Faciliteter Mulighed for at nyde godt vejr 4,3 Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,3 Udbud af caféer og restauranter 4,3 Udsigtspunkter 4,2 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,8 Mulighed for shopping 3,8 Toiletforhold 3,3 Vedligeholdelse (rent og pænt) 3,2 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 2,7 Beskyttelse mod vind/vejr 2,5 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. LØKKEN 45

46 LØNSTRUP Eksperterne finder ro og velvære i en kystby med et aktivt kunstnermiljø og en engageret befolkning. Lønstrup har kvalitetssans, kunst og kærlighed men også trafikale problemer og alt for ringe henvisninger til seværdighederne. Lønstrup er en hyggelig lille by at ankomme til. Husene og forretningerne ligger helt ud til den smalle hovedvej, der snor sig igennem byen ned til en stor parkeringsplads tæt ved stranden. Badehotel Lønstruphus og mange af de andre gamle bygninger vidner om, at byen har en lang og spændende historie bag sig som en driftig turistby. Lønstrup har en helt speciel stemning. Her er stille og roligt, og befriende få parasoller, solbrillesælgere og turister. Et levende og kunstnerisk fiskerleje De mange spændende kunsthåndværkere i Lønstrup giver byen en hel særlig profil. Lønstrup er samtidig et aktivt fiskerleje, hvor der bliver levet et hverdagsliv til vands og til lands. Kombinationen af kunstnerliv og fiskerleje er næsten en klassiker men sjældent set så levende og oprigtigt som i Lønstrup. Her er en fin vifte af kunsthåndværk, som understøtter byens autenticitet, ro og høje kvalitet Eksperterne er imponerede over, at der er en så rig og afbalanceret blanding af butikker, spisesteder og kunst. Madkvaliteten ser også ud til at være i den gode ende på de fleste spisesteder, vurderer ekspertpanelet. Små gader på godt og ondt Gaderne i Lønstrup inviterer til slentreture i et meget menneskeligt og imødekommende miljø. De fleste steder er der ikke noget fortov, så man går på vejen tæt ved husene. Det er rart, at hovedgaden er så smal og intim, og at man bare kan skrå over gaden ved hver en indskydelse. Husene er pæne og velholdte, synes eksperterne, og de bidrager til, at byens stemning bliver helstøbt og behagelig. Man kan ikke bare gå og døse i gaderne, for man skal konstant være opmærksom på trafikken Det er hovedgadens fordel, at den er så snæver, men det er absolut også dens store ulempe. De gående, som færdes i gaden, skal konstant passe på bilerne. Trafikken er især ubehagelig for de gående, når bilerne og lastbilerne passerer rundt om gadehjørnerne. Indfaldsvejen sydfra skaber en slem flaskehals, fordi der er så begrænsede parkeringsmuligheder Eksperterne vurderer, at Lønstrup bliver nødt til at nytænke infrastrukturen. Strømmen af biler ind gennem byen er sikkert så massiv om sommeren, at det skader miljøet for de gående. Billisterne, derimod, kan frustreres over parkeringsforholdene og trængslen. En løsning kunne være at ensrette visse strækninger i byen. Naturskønne stier og trist P-plads Lønstrup ligger på en naturskøn plet ved havet. Lønstrup strand er ikke en ideel badestrand, og kystsikringen er meget omfattende. Flertallet af turisterne kommer skam heller ikke for at bade, fornemmer eksperterne. Ekspertpanelet er begejstrerede over tilgængeligheden til stranden, og de mange gåture, som kystområdet indbyder til. Der er anlagt nogle fabelagtige dejlige stier ned gennem slugten og oppe langs med kysten i det kuperede terræn 46 LØNSTRUP

47 Den gamle redningsstation, landingspladsen og fiskerbådene skaber et meget stemningsfyldt miljø på stranden. Det er et miljø, som godt kunne være mere aktivt, også når der ikke bliver landet fisk, synes eksperterne. Der er mange dejlige udsigtsposter ved kysten. På en skråning er der anlagt bænke i flere niveauer, hvor der er en god udsigt til havet. På en sidevej til hovedgaden leder en skjult lille sti op til en grønning foran møllen, hvor man kan se helt ud til Rubjerg Knude Fyr. Sommerhusene ligger tæt på byen, og der er mange fine, gamle perler iblandt dem. Den store p-plads er meget ucharmerende og forsømt Den store parkeringsplads ved stranden er dog en kedelig start på et ellers dejligt ophold ved stranden, vurderer eksperterne. Pladsen trænger til at blive forskønnet, og her kunne de lokale kunstneres evner komme i god brug, foreslår panelet. Der skal skiltes mere med indholdet Turisterne bliver ikke ledt ordentlig rundt i byen. De risikerer dermed at gå glip af butikkerne i sidegaderne, og de små fine naturstier og grønne områder, der ligger omme bag hovedgaden. Væsentlig flere turister ville også få glæde af gåturen ned igennem slugten, hvis den blev skiltet, som noget seværdigt. Lønstrup er en meget overskuelig by, men man finder alligevel ikke det hele. Hovedgaden skal bindes meget bedre sammen med sidegaderne. Lønstrup er en lille by med mange fine oplevelser i nabolaget. Eksperterne ser et stort potentiale i at få flere turister op på cyklerne. På den måde kunne Lønstrup være basen for udflugter til f.eks. Rubjerg Knude, Mårup Kirke og andre små byer i området. Lokalt engagement skaber kvalitet Eksperterne kan tydeligt mærke, at Lønstrups borgere brænder for byen. Kunstnerne har sat deres præg rundt omkring i byen, og de lokale er dygtige til at vedligeholde deres huse. Eksperterne fornemmer, at der må være en bevaringsplan, som hjælper og vejleder borgerne med at værne om byen. Her bor nogle meget engagerede mennesker, som gider lave ordentlig mad, puste glas, sælge gode varer og arrangere en koncert. Samarbejdet i byen er synligt og meget prisværdigt. Nøglerne til feriehuset kan hentes hos købmanden, og billetter til biografen kan også købes på en af de lokale restauranter. I Restaurant Glashuset skænkes der op i glas fra den lokale glaspuster. Eksperterne ser et stort potentiale i samarbejdsevnen. De lokale aktører kunne gå sammen om at skabe nogle attraktive pakker til turisterne, som inkluderer indkvartering, middage, aktiviteter i naturen og spændende arrangementer i Lønstrup Café Bio. Sidstnævnte er en lille, interessant bygning, som emmer af at være byens aktive samlingssted. Som turist kommer man hurtigt på fornavn med Lønstrup. Kunstnernes og husenes navne gør stedet meget personligt. Det vrimler med røde træbænke, hvor der med store hvide bogstaver står Lønstrup. Bænkene oser af personlig omtanke både i kraft af, hvor de er placeret og i deres magelige udformning. Kunsten at skabe turisme Natur, kunst, turisme og kulturarv går hånd i hånd i Lønstrup, konkluderer ekspertpanelet. Der findes nok andre små byer som Lønstup, men lokalkoloritten og kvalitetssansen gør byen til noget helt specielt. Kunsten at skabe turisme, kan opleves året rundt i Lønstrup. Uden for højsæsonen er byens bedste tilbud ro og fordybelse. Der er meget at følge med i på de små værksteder, hvor kunstnerne flittigt gør sig klar til sommerens rykind. Lønstrup er det rette sted at være, hvis man skal skrive en bog eller sætte sin stress på standby. Uanset LØNSTRUP 47

48 hvad man foretager sig, rejser man beriget hjem igen. Lønstrup har en bred appel, men over for børnefamilierne er den mest velegnet som et udflugtsmål. Som feriested er Lønstrup bedst indrettet til voksne par og vennepar, der søger en forlænget weekend eller et længere ophold i ro og mag ved vandet. De tyske gæster søger glædeligt til Lønstrup for at få noget kvalitet, bo i et godt feriehus og nyde den frie adgang til naturen, vurderer eksperterne. Kunst: Opsæt skilte ved hver sidevej, med et overblik over vejens butikker og kunstnere. Inddrag kunstnerne i at udvikle skiltene, så de i stil og indhold harmonerer med byen. Sats endnu mere på de små skæve kunstbutikker. Rubjerg Knude Fyr: Skær bevoksningen ned visse steder langs med landevejen for at genskabe udsigten til fyret. Design en mere tydelig skiltning ved landevejen om, at fyret er en stor lokal seværdighed. Hvordan kan man smage på Lønstrup? Byen har mange lokale kvaliteter, og forventningen om at få noget spiseligt, som er lokalt dyrket eller forarbejdet, bliver ikke tilstrækkeligt indfriet. Byen mangler en fiskehandler eller en specialforretning, der kunne gøre de lokale råvarer mere tilgængelige. Der er skabt en god cirkel i Lønstrup, hvor engagerede og kvalitetsbevidste borgere i deres virke tiltrækker folk af samme støbning. Der er en del huse til salg og en del tomme butikslokaler i byen. Men eksperterne har stor respekt for den lokale indsats der gøres for at lokke de rette tilflyttere til byen. Udviklingspotentialer Trafik: Nytænk trafikken ind gennem byen, f.eks. ved brug af ensrettede passager. Overvej supplerende arealer til parkering, og trafikstyring og parkeringsanvisning i perioder med øget trafik. P-plads: Lad de lokale kunstnere sætte deres unikke præg på pladsen og toiletbygningen. Opsæt f.eks. skulpturer, figurer og udstillinger, der harmonerer med naturen i området. Stranden: Udnyt udsigtsposten bedre, f.eks. med bord og bænkesæt og fine skulpturer. Skab mere adgang til de nyfangede fisk, især som en lærende oplevelse for børnene. Køb af friskfanget fisk ville også være et populært tilløbsstykke. Placer børnenes oplevelsesplanche på stranden i børnehøjde. Ekspertpanelet i Lønstrup Louise Vang Jensen Is it a Bird, repræsentant for Lighthouse Business Sociology Thomas Martinsen Dansk Bygningsarv Mads Schreiner VisitDenmark i Tyskland Morten Strange Top Attraktioner Ole Madsen Netferie, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Besøgsdato: Tirsdag d. 4. juni LØNSTRUP

49 Oplevelsesværdi: Lønstrup Kerneoplevelser Æstetisk Kulturel Rekreativ Underholdende Ægte og autentisk Lærende Fysisk aktiv Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Service generelt 4,0 Skiltning 3,5 Information og kort på stedet 3,0 Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,0 Ankomstforhold (parkering etc.) 2,8 Tilgængelighed for fysisk handicappede 1,8 Faciliteter Udsigtspunkter 4,4 Vedligeholdelse (rent og pænt) 4,4 Mulighed for at nyde godt vejr 4,2 Udbud af caféer og restauranter 4,2 Hvilemulighed (bænke etc.) 4,0 Strandadgang (gåtur/udsigt) 3,6 Mulighed for shopping 3,6 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 3,4 Beskyttelse mod vind/vejr 3,3 Toiletforhold 3,2 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. LØNSTRUP 49

50 SKAGEN En klassisk købstad med et unikt havnemiljø, tilbyder mange muligheder til et stort publikum. Skagen er sublimt iscenesat men mangler bedre forbindelser mellem byens områder og oplevelser, konstaterer ekspertpanelet. Skagen skaber stemningsfulde billeder på nethinden hos langt de fleste danskere. Dog vil det nok overraske mange førstegangsbesøgende, at Skagen ikke kun er en idyl af gule huse. Byen er i lige så høj grad en aktiv erhvervs- og industrihavn og en større dansk provinsby med tusindvis af indbyggere. Skagen er ikke en kystby, det er en kompleks og mangfoldig købstad med planlægningsmæssige og oplevelsesmæssige udfordringer og muligheder. Skagen excellerer i god stemning Skagen har et umiskendeligt look og et meget levende og mangfoldigt byliv, oplever eksperterne. Bygningskulturen er helt unik, da de karakteristiske gule huse med røde tage er umådelig flotte og velholdte. Gæsterne føler sig godt tilpas, for det er en by, hvor der sker noget selv på en almindelig tirsdag Turismen i Skagen er livlig og stemningsfuld, og det vækker det gode humør hos turisterne, fastslår eksperterne. Det er en by med tilbud hele døgnet, selv i de sene nattetimer. Som turistmål er Skagens styrke også, at det er en større by med mange indbyggere, og at den derfor holder åbent hele året rundt. Symbiose af havnemiljø og industri Eksperterne er begejstrede for havnemiljøets atmosfære og rige udbud af spisesteder. Restauranterne er dedikerede til at servere kvalitetsfisk i alle afskygninger, og til det formål danner de gamle fiskerhuse en smuk ramme. Der er et meget internationalt miljø nede på havnen, det hele klinger af god mad og det gode liv Det er en bedrift, at man har kunnet skabe et så intimt og charmerende havnemiljø klos op af en industrihavn, synes eksperterne. Samtidig skaber industrihavnen en ret så interessant og dynamisk kontrast til det turistprægede havnemiljø. Industrien forvises efterhånden fra de danske havne i en sådan grad, at de havne, der forbliver intakte, nærmest udvikler sig til eksotiske udflugtsmål. I Skagen er der en spændende lugt af fisk og et dejligt råt og upoleret miljø med gaffeltrucks og rustent jern. Skagen burde overveje at skærme havnen mindre af, så turisterne kan få lov til at følge med i hvad der foregår, anbefaler eksperterne. Dårlig forbindelse mellem by og havn Det er synd, at havnen ligger så afskåret fra resten af byen, konstaterer eksperterne. På begge sider af havnemiljøet ligger der store pakhuse og erhvervsbygninger. Strandvejen mod øst og vest fungerer også som en effektiv adskiller mellem by og havn. Der er ikke nogen oplagt vej eller naturlig passage hen til gågaden, når man står på havnen Turisterne burde også blive ledt bedre ud mod Skagen Torvehal og Tavi, hvor der er lokale specialiteter, kunst og kultur. På den modsatte side af rådhuset ligger der en stor gul industribygning, som blokkerer for udsynet til havnen. Hvis det var muligt at opkøbe den, kunne man anlægge et grønt og rekreativt område og dermed skabe et bedre forløb omkring havnen, foreslår eksperterne. 50 SKAGEN

51 Ordinær gågade og flotte sideveje Gågaden i Skagen er meget lang og alsidig. Der er forretninger og spisesteder til enhver smag og til ethvert budget. Handelsmæssigt har gågaden ikke meget andet at byde på end enhver anden ordinær provinsby, pointerer ekspertpanelet. Gågaden i Skagen er dog væsentlig bedre udført med et meget velplejet og sammenhængende udtryk. Byen kan benyttes på mange måder. Man er ikke tvunget til at bruge gågaden, det er rigtig dejligt Der er mere at opleve i bymidten end det sædvanlige centrale handelsstrøg, og det adskiller Skagen fra mange andre byer. I kort afstand fra menneskemylderet på gågaden kan man slentre rundt i idylliske små fortovsløse gader med flotte huse og frodige små haver. De lave stakitter om haverne inviterer til, at man kigger ind, hvilket er en fascinerede oplevelse for turisterne, påpeger eksperterne. Gl. Skagen er eksklusiv og naturskøn Gammel Skagen er et meget unikt område med en udsøgt historisk charme og naturskønne omgivelser. Området er et dejligt supplement til Skagen, da det tilbyder mere ro og en stærkere oplevelse af kystliv. Det et det eneste sted i Danmark, hvor det er så eksklusivt. Derfor er det så spændende et miljø Eksperterne er fascineret af Gammel Skagens stil og internationale klasse men føler også, at stedet er meget indadvendt og privat. Gammel Skagen egner sig dog ideelt som udflugtsmål, da det altid er spændende at opleve et reservat, som har sine helt egne ritualer, roller og værdier. Iscenesættelsen skal understøttes Skagen formår at udnytte sine stedbundne ressourcer til fulde, understreger ekspertpanelet. Byen har opbygget et stærkt brand omkring Grenen og de mange lokale smagsoplevelser. Det er en lokalbaseret opskrift på succes, som mange andre danske turistbyer også begynder at få øjnene op for. Skagen risikerer at blive overhalet indenom, hvis byen ikke formår at fastholde et vist mål af aktualitet og fornyelse. Skagen har formået af skabe et navn, uden at have ret meget mere end så mange andre steder De turistmæssige kvaliteter, som Skagen slår sig op på, ligger som små øer i en større købstad, og forbindelsen mellem dem giver ikke umiddelbart sig selv, påpeger ekspertpanelet. Det er derfor en kunst at få manøvreret turisterne de rigtige steder rundt i byen. Jeg gik vist i den rigtige retning mod museet, men jeg blev slet ikke ført derhen De kunst- og historieinteresserede må klare sig selv i Skagen, for de bliver ikke naturligt guidet hen til oplevelserne, pointerer eksperterne. Skagens Museum bugner af fantastiske malerier men er ikke en selvskrevet del af turisternes oplevelse i Skagen. At se et mesterværk øver tiltrækningskraft på selv den mest kunstsky turist, men den effekt er slet ikke blevet udnyttet godt nok i Skagen. Ikonisk by fuld af sommerglæder Skagen har særdeles gode kort på hånden, konkluderer eksperterne. Det livlige havnemiljø og det levende, historiske købstadsliv er i en klasse for sig. Skagen har opbygget en selvfortælling, som i høj grad har taget patent på essensen af den danske sommer. Af navn er Skagen en ikonisk by, men det er ikke noget man direkte mærker, når man går rundt i byen. Når det kommer til stykket, så minder Skagen på mange måder om så mange andre havne og købstæder i Danmark. Skagen har meget mere byliv end kystliv. Byen ligger ved kysten, men det er ikke noget man fornemmer særlig tydeligt. Industrihavnen spær- SKAGEN 51

52 rer totalt for adgangen til vandet inde omkring bymidten. Hvis man går rundt til fods i byen, bliver man ikke ledt via en promenade eller et stisystem ud til kysten, fx den bynære strand, eller til andre rekreative områder i centrum. Som turistmål er Skagen velegnet til et stort publikum med mange forskellige ønsker, præferencer og feriebudgetter. Byens styrke er netop også, at den kan bruges på så mange forskellige måder og af så mange forskellige mennesker. Det høje kvalitetsniveau skinner klart igennem i Skagen, men alle slags turister vil føle sig velkommen i byen. Attraktioner: Forbind attraktionerne i byen bedre. Opsæt skilte der guider turisterne hen til de mest seværdige steder og centrale oplevelser. Skab flere appetitvækkere i bybilledet for byens seværdigheder, interessante historier og kendte personer. Skagen har ikke nogen speciel relevans for børn, men børnefamilierne benytter dog flittigt byen som udflugtsmål og handelsby. Internationalt set har Skagen også meget appel, især blandt de svenske, norske og tyske livsnydere, der søger god mad, noget godt i glassene og gode shopping muligheder. Udviklingspotentialer Ankomst: Styrk ankomsten til byen ad Vestre Strandvej, som er uinteressant og domineret af industri. Jordvold og beplantning på Østre Strandvej kunne omdannes til en grøn promenade ud til stranden og vippefyret. Havnen: Fokuser på at aktivere de tomme industribygninger til alternative erhvervsformål, eller til fysisk aktivitet og udfoldelse. Overvej hvordan industrihavnen kan gøres til et interessant og synligt element i turistoplevelsen, evt. også på cykel, rulleskøjter og Segways. Overvej hvordan det fine jernbanespor fra havnen op igennem byen kan skabe en unik forbindelse mellem de to dele. Bymidten: Fortsæt med at styrke facadekulturen i gågademiljøet. Fokuser på at skabe en central passage eller vej ned til havnen, så byen og havnen får en bedre fysisk sammenhæng. Ekspertpanelet i Skagen Louise Vang Jensen Is it a Bird, repræsentant for Lighthouse Business Sociology Thomas Martinsen Dansk Bygningsarv Mads Schreiner VisitDenmark i Tyskland Morten Strange Top Attraktioner Ole Madsen Netferie, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Besøgsdato: Tirsdag d. 4. juni SKAGEN

53 Oplevelsesværdi: Skagen Kerneoplevelser Æstetisk Kulturel Rekreativ Underholdende Ægte og autentisk Lærende Fysisk aktiv Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Ankomstforhold (parkering etc.) 4,0 Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,8 Tilgængelighed for fysisk handicappede 3,8 Service generelt 3,7 Information og kort på stedet 3,6 Skiltning 3,3 Faciliteter Udbud af caféer og restauranter 4,6 Mulighed for shopping 4,6 Mulighed for at nyde godt vejr 4,3 Udsigtspunkter 4,3 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 4,2 Vedligeholdelse (rent og pænt) 4,2 Hvilemulighed (bænke etc.) 4,0 Toiletforhold 3,7 Beskyttelse mod vind/vejr 3,5 Aktivitetsområder for børn 2,8 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. SKAGEN 53

54 EBELTOFT Der gemmer sig en unik kombination af købstad, havnemiljø og strandliv i Ebeltoft, oplever ekspertpanelet. Men det er en skam, at byens mange oplevelser ikke bliver solgt bedre, og at det samlede indtryk af byen er uklart. Feriestemningen ryger helt i top, når man kører ad strandvejen ind i Ebeltoft. På køreturen nyder man den flotte udsigt over vandet og synet af de mange feriehuse. En skjult perle med mange tilbud Ligesom de fleste turister i byen, starter turismeeksperterne besøget på parkeringspladsen på havnen. Nede fra vandet kan man ikke se, hvad byen gemmer på. Ekspertpanelet frygter, at det kan medvirke til, at mange turister aldrig får oplevet selve byen. Byen vender ryggen til vandet og er derfor ikke så imødekommende. Men lykkes man med at finde den, så er det faktisk en rigtig hyggelig, velholdt, historisk og smuk by Fra p-pladsen kan man gå ad en undseelig lille sti op til byen. Pludselig står man i en fredfyldt gågade med smukke gamle huse, toppede brosten, fuglekvidder og stokroser. Ekspertpanelet er overrasket og begejstret over, at bykernen er så autentisk og velholdt. Gågaden emmer af købstadsstemning og god kvalitet. Handelslivet er varieret, butikkerne er indbydende, og der er et fint udbud af restauranter og cafeer. Det er en rar og hyggelig by, der indbyder til byvandring og opdagelse. Gaderne er krogede, og niveauforskellene giver et helt specielt bymiljø. Der er tre gratis museer: Det Gamle Rådhus, Farvergården og Siamesisk Samling. De er alle et besøg værd for voksne såvel som børn. Ebeltoft smager af kvalitet. Den smager mindre af fisk end Vestkysten, men det man kan smage, det er af kvalitet Ebeltoft er ikke en destination i sig selv men beriger turisternes ferie på Djursland. Eksperterne ser byen som et udflugtsmål, hvor turisterne tager hen for at få et afbræk fra livet i feriehuset. Nogle turister vil føle, at byen er set på et par timer, mens andre vil komme igen flere gange i løbet af ferien for at handle ind, spise is eller gå på museum og cafe. Havnen rummer et stort potentiale Den store udviklingsplan for havnefronten i Ebeltoft ser lovende ud. Udviklingen af havnen er særdeles tiltrængt, og ekspertpanelet fornemmer klart, at man kan skabe et meget attraktivt og alsidigt miljø. Havnefronten i Ebeltoft føles meget speciel. Der er store åbne arealer, og den er ikke skæmmet af tung industri eller tæt bebyggelse. Havnen rummer både fritidssejlere, fiskeri og en god blanding af erhverv og kultur. Området indbyder i høj grad til aktivitet på vandet. Man fornemmer, at der er et lokalt foreningsliv, som med fordel kunne gøre de forskellige former for vand- og sejlsport tilgængelig for turisterne. Der er også et stort potentiale i at skabe en museumshavn med flere gamle skibe ved siden af Fregatten. Promenaden er ikke særlig lækker. Der står rustne lamper og det flyder med ukrudt og tidsler Havnepromenaden trænger til et løft. Der mangler grillpladser, borde og bænke, hvor man kan opholde sig med sin picnic- eller kaffekurv. For at promenaden skal lykkes med at føre turisterne rundt til de færdigudviklede havneområder, skal der kræses mere for dens forløb og udseende. Man kunne blandt andet skabe fikspunkter, som skulpturer, sjove bænke eller legefaciliteter, for at lokke folk videre ad promenaden. 54 EBELTOFT

55 Tung trafik skærer byen over Oplevelsen af Ebeltoft føles todelt, og hovedvejen er med til at fremhæve den oplevelse. Selve handelsbyen er autentisk, farverig og smuk, mens havnefronten har et helt andet råt og moderne udseende. Eksperterne opfordrer til, at man i udviklingen af havnen finder en løsning på, hvordan by og havn kan knyttes bedre sammen. En løsning kunne være at føre noget af færgetrafikken udenom byen. Jeg frygter lidt, at børnefamilien, der kommer for at se Fregatten, damper af sted igen lige bagefter, fordi de ikke ved, hvad der ellers er at se Hovedvejen fungerer også som et dræn, der hastigt fører potentielle turister fra færgen ud af byen. De besøgende til Fregatten Jylland og Glasmuseet parkerer på havnen, og mange vil nok aldrig overveje at krydse vejen for at gå op i byen. Trafikstøjen er til gene for campingpladsen og vil også forringe det liv, man ønsker at skabe på havnefronten. Rundtosset af tilbud i alle retninger Eksperterne syntes, at Ebeltoft tilbyder et bredt spektrum af oplevelser. Men de har svært ved at se en rød tråd i tilbuddene, som kan pege på, hvilke turister byen ønsker at henvende sig til. Ebeltoft stritter i mange forskellige retninger men det er egentlig lidt af et luksusproblem. Ebeltoft er en mangeartet ferieby. Der er både god mad, moderne kunsthåndværk, en historisk bykerne, strand, havnemiljø og en fabelagtig natur i nærheden. Men det er svært at fornemme den samlende fortælling. Ebeltoft har et stort potentiale som helårsdestination i kraft af dens mange oplevelser. De voksne par vil have glæde af at komme hele året rundt, mens børnene primært vil komme om sommeren. Byen fremstår attraktiv for både danske og udenlandske turister. Katalogerne undersælger Ebeltoft Flere af eksperterne vurderer, at Ebeltoft bliver direkte undersolgt i turistbrochurerne. Stemningen og de mange oplevelser, man får i byen, bliver ikke gjort synlig i katalogerne. Katalogerne sælger ikke Ebeltoft som det den reelt er. De viser slet ikke bykernen, havnemiljøet og det kultur og restaurationsliv der er. De undersælger nogle af deres bedste produkter Eksperterne føler, at der er meget mere at fortage sig og opleve i Ebeltoft, end de forventede. Mange turister står sikkert med den samme følelse. I et af katalogerne om Djursland skal man bladre langt for at finde et tosidet opslag om Ebeltoft. Det bliver ikke nævnt, at man får tre gratis museer i byen, og billederne siger ikke meget. Byen Rønde får samme spalteplads, selvom den, ifølge ekspertpanelet, er langt mindre interessant som turistmål. På turistbureauet er det heller ikke muligt at få en brochure om Ebeltoft med et bykort og en omtale af de mange små og store seværdigheder. En cocktail af natur og historie Ebeltoft er en kystferieby i en kaliber helt for sig, fastslår ekspertpanelet. Byen rummer en guldgrube af moderne og historiske oplevelser, som mange turister i området ikke har en anelse, om eksisterer. Ebeltoft er en gammel autentisk by, men der findes masser af gamle byer i ind- og udland. Det er ikke bykernens charme, der alene gør feriestedet attraktivt, men snarere kombinationen af en autentisk og kvalitetsbevidst handelsby og dens nærhed til store naturattraktioner som Mols Bjerge, Kalø Slotsruin, Femmøller og Helgenæs. Ebeltoft føles gammel på andre måder. En af eksperterne fremhæver, at der er en reel fare for at byen bliver til et resort for ældre tilflyttere, der vil EBELTOFT 55

56 have fred og ro, og derfor vil modarbejde udviklingen af turismen. Djursland positionerer sig som et børnemekka, men Ebeltoft føles mere som en kombineret voksen- og børnedestination. Eksperterne oplever, at byen og naturen i området appellerer til et børnefamiliesegment, som også har fokus på lærerige og aktive oplevelser, fremfor blot rutsjebaneture i Djurs Sommerland. Samtidig henvender byen sig også til et voksent segment, der søger det gode liv. Sammenhæng 1: Arbejd på at skabe en mere sammenhængende oplevelse af byen og havnen. Kommuniker på parkeringspladsen ved havnen, hvilken fantastisk by der gemmer sig bag den første husrække. Sammenhæng 2: Knyt oplevelsestilbud sammen, der passer til forskellige målgrupper. Djurspakkerne er en start, men de har fokus på de store attraktioner og fremhæver derfor ikke alle bonusoplevelserne i området. Djursland markedsføres som Danmarks naturskønne næse. Man skal dog langt ind i turistbrochuren, forbi reklamer for tropisk regnskov og safari, for at komme frem til en sektion om, hvor enestående naturen er på Djursland. Ekspertpanelet understreger, at Ebeltoft risikerer at frastøde de naturelskende og kulturelle børnefamilier og par, på blandt andet det tyske og danske marked, hvis man ikke formår at kommunikere et mere præcist budskab til dem. Udviklingspotentialer Bykernen: Fremhæv den gamle bydel. Skab fysiske markeringer, f.eks. byporte, skilte, markeringer i vejen, der kan vise turisterne, at de træder ind i eller ud af den gamle bykerne, så turisterne er forberedt på, hvor magien starter og slutter. Bliv bedre til at kommunikere byens historie i gadebilledet. Bevar den offentlige adgang til gårdhaver, hvor der er kig til havnen. Havnen: Vær varsom med moderne byggeri på havnen. Bevar tilgængeligheden til havnen. Arbejd med, hvordan turisterne skal formå at finde rundt til alle de spændende steder. Skab organiserede aktiviteter for hele familien, f.eks. kuttertræf, jollesejlads, bådture og kanoudlejning. En bade- eller promenadebro, med f.eks. en café yderst, kunne blive et yndet udflugtsmål. Børnetilbud: Skru op for børnevenligheden, hvis det er et segment der satses på. Skab klatre- og legemuligheder, flere vandaktiviteter og tilbyd børnemenuer på spisestederne. Ekspertpanelet i Ebeltoft Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Helle Nysted Andersen Dansk Bygningsarv Lars Ramme Nielsen VisitDenmark i Tyskland Morten Strange Top Attraktioner Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Tirsdag d. 18. juni EBELTOFT

57 Oplevelsesværdi: Ebeltoft Kerneoplevelser Æstetisk Kulturel Rekreativ Underholdende Ægte og autentisk Lærende Fysisk aktiv Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Service generelt 4,4 Let at komme rundt 4,0 Information og kort på stedet 3,8 Skiltning 3,6 Ankomstforhold 3,6 Tilgængelighed for fysisk handicappede 3,0 Faciliteter Udsigtspunkter 4,4 Udbud af caféer og restauranter 4,4 Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,2 Vedligeholdelse (rent og pænt) 4,2 Mulighed for at nyde godt vejr 4,0 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,5 Toiletforhold 3,4 Mulighed for shopping 3,4 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 3,4 Beskyttelse mod vind/vejr 2,8 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. EBELTOFT 57

58 BILLUND Attraktionerne i Billund er store turistmagneter, men selve byen har meget lidt at byde på. En afstikker til nabobyen Grindsted er spild af turisternes tid, ifølge ekspertpanelet. Ekspertpanelet starter besøget i Billund ved det busstoppested, hvor turisterne kommer ind med den gratis shuttlebus fra Lalandia, Billund Lufthavn og LEGOLAND. At nogen finder på at stå af i Billund midtby er dog en meget stor gåde for eksperterne. Billund er kun tre ting: LEGO- LAND, lufthavn og Lalandia Havner man i Billund by ved et uheld? Eksperterne har svært ved at forstille sig, hvad turisterne skal foretage sig i Billund by. Handelslivet i byen er uinteressant. Foruden et par fornuftige butikker, er der et begrænset forretningsliv. Billund by har intet med ferieliv at gøre, den er alt for hverdagsagtig På en sommerdag i juni føles bykernen i Billund meget død. I gadebilledet ser man en del tomme butikker, slidte huse, til salg skilte i vinduerne og generelt meget få mennesker. Det giver sig selv, at turisterne på en smuk sommerdag nok hellere vil være i LEGOLAND eller i Lalandia. Eksperterne får bare ikke det indtryk, at turisterne på enhver anden dag eller tidspunkt ville have lyst til at besøge Billund by. Eksperterne vurderer, at LEGO- LAND og Lalandia kræver et så stort tidsforbrug, at turisterne på mange måder slet ikke har brug for et bymiljø i nærheden. Trafik og trist arkitektur På den centrale forretningsgade i Billund kan man ikke gå i fred for bilerne. Der er heller ikke noget behageligt miljø, hvor man får lyst til at slå sig ned. Bilerne præger sanseoplevelsen af byen. Det eneste, man hører i byen, er enten lyden af biler, eller en absolut dødelig stilhed. Selv da en af eksperterne vil tage et billede af torvet, er der en bil der dytter irriteret. Billund har en trist fremtoning. Arkitekturen emmer af 80 ernes kartoffelkure og skulderpuder Bygningerne i byen virker nedslidte og fremstår ikke særlig imødekommende. Arkitekturen i byen er præget af en stor byggelyst i 1980erne, med røde mursten og store firkantede bygninger. En af eksperterne syntes, at det er en direkte menneskefjendsk, uniform og visionsløs arkitektur. Rådhuscentret og Billund Centret er bygget i en stil, man forbinder med biblioteker og offentlige forvaltninger. Udefra har man svært ved at overskue, hvad bygningerne indeholder, og de virker ikke tillokkende. Det er uforståeligt, at turistbureauet ligger så langt væk fra deres kunder. Kom dog ud, hvor kunderne er det er på parkeringspladsen foran LEGOLAND Der er planer om at rive Rådhuscentret ned og bygge et stort LEGO hus. Indtil da ligger centret som en stor tom klods på torvet. Det eneste der stort set er tilbage inde i centret, er et godt skjult turistbureau, som turisterne nok aldrig finder vej hen til. I kraft af turistbureauets placering og indhold får panelet den fornemmelse, at det primært eksisterer for Billund borgernes skyld. Her kan de hente brochurer om andre destinationer i Danmark, 58 BILLUND

59 og de kan få det indtryk, at deres by er et dejligt sted, som folk gider besøge. Jeg kunne genkende LEGO kasserne fra min barndom. De så dog temmelig falmede ud Ved et tilfælde får flere af eksperterne øje på en LEGO udstilling i en række vinduer. Der er blandt andet en tidslinje over LEGO virksomhedens spændende historie. Udstillingen fremstår desværre meget falmet. Forhåbentlig kan det nye LEGO hus formidle historien på en mere inspirerende og frisk måde. Grindsted har handelsliv og historie Ekspertpanelet er blevet bedt om at tage en smuttur til Grindsted for at vurdere, hvorvidt Grindsted kunne blive til et indkøbsmæssigt udflugtsmål for turisterne i Billund området. Grindsted er en dejlig by, for borgerne i Billund. Eksperterne er positivt overraskede over, at Grindsted tilbyder et bedre handelsliv end Billund by. Der er et godt udvalg af forretninger, og byen fremstår pæn og velholdt. Bykernen i Grindsted er også mere rar. Torvet danner et naturligt centrum i byen, hvor en række butiksgader spreder sig ud fra i en stjerne. Bygningerne vidner også om, at der er mere historisk tyngde i Grindsted end i Billund. En tur til Grindsted kunne derfor for nogle turister være et tiltrængt afbræk fra forlystelserne i LEGOLAND. En af eksperterne fremhæver, hvor specielt det er, at Grindsted i starten af 1900tallet formåede at blive et knudepunkt i Jylland, takket være jernbanen. Da den forsvandt igen, kunne byen se tilbage på en lynende udvikling. Grindsteds historie handler om en prutlandsby, der på 40 år blev til en stationsby i to etager, i et område hvor det ellers ikke gav nogen mening at skabe noget. Mental stilstand på Grindsted torv Hele panelet er efter en halv time i Grindsted gået i stå på torvet, hvor de står og kigger lidt mismodigt på noget vejarbejde, et dødt torv og en masse biler der fiser forbi. De føler, at de har set, det de skulle se, nu er der ikke mere at opleve. Tidspunktet for vejarbejde og opgravede gader virker uhensigtsmæssigt, hvis man ønsker at gøre et godt indtryk på eventuelle handlende turister. En livløs bankbygning dominerer torvet, et sted hvor man kunne drømme om mere liv, cafeer med udeservering og plads til at slå sig ned. Som i Billund kan man heller ikke gå i fred for bilerne, som farer igennem centrum af byen på kryds og tværs. At I brugte vores tid i Grindsted i dag, det var spild af tid Grindsted er ikke en spændende by for turister, vurderer ekspertpanelet. Butikslivet og selve byen minder om enhver anden gennemsnitlig handelsby. Der mangler restauranter og cafeer på attraktive steder, hvor man kan sidde og spise frokost eller nyde en kold fadøl. I Grindsted kan man klare et par indkøb, men ellers er der ingen grund til at være der i længere tid ad gangen. En almindelig by med en masse LEGO Billund og Grindsted er ligegyldige byer for turisterne, vurderer eksperterne. Byerne er alt for hverdagsagtige og ordinære og har derfor ingen relevans for turisterne. BILLUND 59

60 Billund midtby og Grindsted minder om Ølstykke, Ballerup, Brønderslev og alle mulige andre gode byer i Danmark. Det er byer, hvor børn vokser op, hvor familierne har det godt, og hvor man spiller fodbold og hygger sig. Men i forhold til at give turisterne en god ferie, har de ikke meget at byde på, som man ikke også kan finde alle mulige andre almindelige byer. Turisterne lægger, takket være attraktionerne i området, en betydelig mængde overnatninger og et stort oplevelsesforbrug i Billund Kommune. Billund midtby vidner dog om, at man ikke er lykkedes med at lokke nogle af de mange turister derind for at bruge nogle af deres penge. I forhold til at det et turistområde i vækst, kan man ikke i selve byen mærke nogen større fremdrift. Samtidig kan eksperterne godt forstå, at tiden står stille i Billund, for turisterne kommer jo til byen helt af sig selv, takket være attraktionerne. Der er også ting i Billund, som eksperterne slet ikke bemærker. Blandt andet får de ikke øje på det lille marked på torvet, hvor der bliver solgt frisk fisk og ost. Eksperterne bider heller ikke mærke i de mange skulpturer, som er opstillet rundt omkring i byen. Den såkaldte skulpturpark er heller ikke noget man får øje på eller naturligt søger hen imod, når man starter besøget i byen ved Billund Centret. Udviklingspotentialer Billund: Udnyt LEGOs stærke brand, og lad dem dominere bybilledet med sjove og interessante ikon byggerier. LEGO huset fremstår som et spændende projekt, der vil skabe et tiltrængt centrum i byen. Bygningerne i byen trænger til forskønnelse, variation og farver. Grindsted: Gør byen til et godt sted at bo for borgerne. Minimer trafikken og skab en gågade. Giv de handelsdrivende mere plads på gaderne. Åen og de grønne områder tæt på centrum kunne også udvikles kreativt til fordel for byens gæster og dens borgere. Indfør en arkitekturpolitik for at bevare byens historiske særpræg. Arbejd med at gøre byens borgere bevidste om og stolte af byens spændende jernbanefortælling, og giv den nutidig relevans. I Frederiksværk forsøger man f.eks. at udnytte et industrielt image til en fortælling om en by der går til stålet og som er fyldt med stålsatte borgere. Tænk stort; byg verdens største modeljernbane, til glæde for togentusiaster og andre interesserede fra ind- og udland. Relationen. Den turismemæssige relation mellem Billund og Grindsted virker mere til at være en kommunalpolitisk konstruktion end et reelt interessant tilbud i turisternes øjne. Ekspertpanelet i Billund Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Helle Nysted Andersen Dansk Bygningsarv Lars Ramme Nielsen VisitDenmark i Tyskland Morten Strange Top Attraktioner Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Tirsdag d. 18. juni BILLUND

61 Oplevelsesværdi: Billund (midtby) og Grindsted* Kerneoplevelser Kulturel Æstetisk Modtagelsen Service generelt 3,4 Ankomstforhold 2,9 Let at komme rundt 2,9 Adgang for fysisk handicappede 2,8 Skiltning 2,2 Information og kort på stedet 1,7 Faciliteter Rekreativ Underholdende Ægte og autentisk Lærende Fysisk aktiv Beskyttelse mod vind/vejr 3,0 Mulighed for at nyde godt vejr 2,8 Vedligeholdelse (rent og pænt) 2,7 Mulighed for shopping 2,5 Hvilemulighed (bænke etc.) 2,3 Udsigtspunkter 2,2 Toiletforhold 1,6 Aktivitetsområder for børn 1,5 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 1,5 Udbud af caféer og restauranter 1,0 * Tabellerne viser det samlede gennemsnit for Billund midtby og Grindsted. Opstillingen af oplevelsesværdien i Billund indbefatter kun midtbyen og inkluderer dermed ikke Legoland, Lalandia o.a. beliggende i området uden for selve midtbyen. Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. BILLUND 61

62 SØNDERBORG Livlig købstad disker op med en skøn blanding af Danmarkshistorie, handelsliv og kystpromenade. Eksperterne imponeres over Sønderborgs mange kvaliteter. Byen og havnen hænger dog ikke sammen, og slottet er alt for indadvendt. Sønderborg er et handelsmæssigt knudepunkt i Sønderjylland, og en hverdagsby for tusindvis af borgere. Som turistmål imponerer Sønderborg eksperterne med sit udbud af kultur, shopping, historie og natur. Sønderborg er god til at servicere sit publikum med mange tilbud Havnefronten er i en superliga for sig Sønderborg er ideelt placeret med et ben på hver side af det livlige Als Sund. Den nye motorvej ind til byen er suveræn, men den gamle vej via Kong Christian den X s Bro har noget mere charme og historie. Førstehåndsindtrykket af byen er meget stærkt, oplever ekspertpanelet. Sønderborg Slot troner på spidsen af byen og er sammen med broen byens karakterstærke vartegn. Der opstår et meget spændende og dynamisk miljø, der hvor to landmasser mødes Havnepromenaden er meget flot anlagt, og der er meget at følge med i, når skibene passerer forbi og lægger til kaj. Havnen har et meget indbydende og stemningsfuldt miljø, og det undrer derfor eksperterne, at der ikke er flere forretninger eller spisesteder. Hvis havnen kun formår at tiltrække folk om sommeren, skal der gøres noget ved den situation, påpeger eksperterne. Trafikken langs med havnen skæmmer oplevelsen og burde reguleres, så der bliver plads til mere liv og udeservering. Efterlysning: Logisk vej fra havn til by Den naturlige vej fra havnen op til bymidten eksisterer nærmest ikke, konkluderer eksperterne. Halvvejs oppe ved gågaden vender en af eksperterne om, fordi omgivelserne ikke indikerer, at han faktisk er på rette vej. Trappen er flot udført, men som gæst bliver man ikke overbevist om, at den er besværet værd. Trappen ligner den umiddelbare, synlige adgangsvej til byen, men man ender midt i et boligområde Turisterne skal motiveres meget mere til at bevæge sig mellem byen og havnen, fastslår ekspertpanelet. Gaderne op til byen fra havnen er mange steder præget af tomme butikslokaler og slidte facader, og det påvirker turisternes forventninger til gågaden. Der skal gøres en mere aktiv indsats for at lede turisterne ad de mest oplagte og pæne opgange til byen. Gågaden er lang men almindelig Gågaden i Sønderborg er overvældende lang. Flagguirlanderne, Rådhustorvet og de gamle huse med tyske arkitektoniske detaljer skaber en dejlig købstadsstemning. Gågaden har et godt og alsidigt udbud af butikker og cafeer Sønderborg har et særdeles glimrende handelsliv. Udbuddet af spisesteder er udmærket men dog ikke med udpræget mange specialforretninger eller stor gastronomi. Gågadens indhold minder i store træk om det, man finder i enhver anden mellemstor dansk by. De relativt mange kædebutikker er dog noget, som mange turister også vil glædes over. Promenaden inviterer til leg og liv Promenaden langs med vandet ud til lystbådehavnen er en af byens helt store rekreative styrker. Eksperterne er begejstrede over promenadens forløb og indretning med mange små installationer til leg og aktivitet. Sønderborg har en så spændende kombination af by og sandstrand, at 62 SØNDERBORG

63 en af eksperterne i et kort øjeblik føler sig hensat til Barcelona. Promenaden er fabelagtig flot. Man får lyst til at løbe, stå på rulleskøjter og babyjogge Promenaden langs med vandet er en del af den 74 km lange vandrerute, Gendarmstien, en oplevelse der desværre ikke bliver skiltet særlig tydeligt med i området. Afsides lystbådehavn savner mere liv Lystbådehavnen uden for byen har et meget attraktivt miljø men ligger noget afsides. Det er primært lystsejlerne, som området servicerer, hvilket er synd, da det skaber en stemning af, at andre ikke er velkomne, synes eksperterne. Byboerne burde inviteres meget mere ud i lystbådehavnen Folk der slentrer langs med promenaden bliver ikke per automatik ledt ned til lystbådehavnen. Omvendt får lystsejlerne heller ikke nogen invitation til at gå ind mod byen. Der mangler også mere information om, hvad byen har at byde på. Området ved lystbådehavnen burde udnyttes bedre, vurderer eksperterne. Det ville især være interessant, hvis Vikingeklubben kunne tilbyde nogle badeaktiviteter til turisterne eller lidt cafeliv ud til sundet. Historisk rigdom i fangenskab Sønderborg har en rig historisk arvemasse af kultur, søfart og handel i et spændende tysk- og danskpræget miljø. Sønderborg udgør en vigtig brik i Danmarkshistorien: fra Christian 2., over Dybbøl, via genforeningen og helt op til 2. verdenskrig Sønderborg Slot er byens absolutte centrum, men det er synd, at slottes arealer ikke bliver brugt mere aktivt og nytænkende. Museet på slottet burde få en røffel for, at de ikke formår at være mere synlige i gadebilledet, pointerer eksperterne. Før var det kongen der sad inde på slottet. Nu er det museet, der holder historierne i fangenskab Den fantastiske slotsgård indbyder til middelalderevents og markeder med levende dyr i et meget intakt historisk miljø. Resterne af det gamle voldanlæg burde formidles bedre men tjener dog som et glimrende klatrestativ til børnene i mangel på bedre legepladser. Nogle af eksperterne besøger også området omkring Dybbøl Banke. Oplevelsescentret ser vældig interessant ud, men selve området giver ikke et ordentlig indtryk af, hvad der er foregået, hvilket helt sikkert skuffer mange af de historieinteresserede turister. Vejen over for centeret burde gøres mere inviterende, da den gemmer på en fantastisk køretur, foreslår en af eksperterne. Møllen er flot, men det er en souvenirbiks. De burde genskabe noget af området. Lige nu ligner det bare en golfbane Solid købstad i naturskønne rammer Sønderborg er beriget med nogle kvaliteter, som ikke er mange andre byer forundt, lyder eksperternes dom. Byens kulturarv, handelsliv og naturskønne omgivelser er ganske enestående. Det er en velholdt og smuk by med mange grønne arealer. Sønderborg er en synligt historisk by, som er solidt funderet over hundredevis af år. Byens navn siger det hele, det er borgen, som er det solide centrum. Det er en helt særlig oplevelse at færdes omkring slottet, da det har en unik evne til at føre folk tilbage i tiden. Som turistmål har Sønderborg meget at byde på særligt i kraft af havnefronten, kystpromenaden og slottets fantastiske beliggenhed, som alle i høj grad appellerer til udforskning og fysisk udfoldelse. Selve bymidten er en smule ordinær men dog SØNDERBORG 63

64 med et charmerende indhold af gamle huse, krogede gader og toppede brosten. Sønderborg er et fantastisk udflugtsmål for danske såvel som tyske turister. Byen har attraktionskraft til korte weekendophold. Lejrskoler og børnefamilier vil få meget læring ud af området men vil nok savne flere aktiviteter og legepladser. Danskernes bevidsthed om Sønderborg vil forhåbentlig blive styrket næste år, når dramaserien 1864 ruller over skærmen i anledning af 150 året for krigen. Museet: Husk, at museet ikke har patent på at formidle lokalhistorien. Museet bør kommunikere mere historie i byrummet, f.eks. digitalt og ved små optrin. De bør også henvende sig mere til børnefamilierne. Sønderborg har en spændende energi, foretagsomhed og vilje. Der bliver bygget nye veje og foretaget investeringer, der løfter byens indhold og appel. Sønderborg Revyen, koncertlivet og Ringridderfesten lokker mange mennesker til. Især ringridningen er et helt unikt tilløbsstykke, der vidner om, at byen har evnet at markere sig meget skarpt. Udvikling: Havn: Skab mere liv langs med havnen. Vær mindre nærige med antallet af bænke. Afspær for gennemkørsel om sommeren, f.eks. i perioden mellem klokken til 20.00, så spisestederne kan rykke længere ud. Sammenhæng: Fokuser på at skabe en naturlig gangpassage som forbinder byen og havnen. Aktiver de tomme butikslokaler, f.eks. som små showrooms for virksomheder, kunstnere, seværdigheder og overnatningssteder udenfor byen. Gågade: Aktiver de små torve, f.eks. med en legeplads til børnene, i et lokalt eller maritimt tema. Opsæt flere bænke. Udbyg og organiser det lille markedsmiljø tæt på Føtex. Gør byens maritime status synlig i bymidten. Promenade: Lav en flot park oppe bag ved tennisanlægget, med udsigt til vandet. Parken kunne sammen med lystbådehavnen blive et attraktivt udflugtsmål. Skab flere faciliteter med mulighed for at nyde medbragt mad. Ekspertpanelet i Sønderborg Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Helle Nysted Andersen Dansk Bygningsarv Lars Ramme Nielsen VisitDenmark i Tyskland Morten Strange Top Attraktioner Per Bak Malle Campingrådet Poul Østergaard Lalandia, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Besøgsdato: Onsdag d. 19. juni SØNDERBORG

65 Oplevelsesværdi: Sønderborg Kerneoplevelser Æstetisk Kulturel Rekreativ Underholdende Ægte og autentisk Lærende Fysisk aktiv Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Service generelt 4,0 Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,7 Ankomstforhold (parkering etc.) 3,5 Skiltning 3,3 Tilgængelighed for fysisk handicappede 3,2 Information og kort på stedet 3,2 Faciliteter Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,5 Vedligeholdelse (rent og pænt) 4,3 Mulighed for at nyde godt vejr 4,0 Udsigtspunkter 4,0 Mulighed for shopping 4,0 Udbud af caféer og restauranter 3,7 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,6 Beskyttelse mod vind/vejr 3,6 Toiletforhold 3,4 Aktivitetsområder for børn 2,8 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. SØNDERBORG 65

66 SVENDBORG Eksperterne oplever en rigtig smuk købstad, som dog vender ryggen til et mangfoldigt havnemiljø og en rigdom af sydfynske øer. Svendborg har meget mere at byde på, end byen selv formår at skilte med. Ekspertpanelet ser Svendborg som et udflugtsmål for turisterne på Sydfyn. Det er en by, hvor man tager hen for at handle ind, shoppe tøj og spise en god frokost. Svendborg har utrolig meget at byde på: godt bymiljø, shopping, pittoreske gader og en levende og ægte havn. God atmosfære i en livlig købstad Svendborg er en hyggelig og spændende by at besøge, synes eksperterne. Der er mange flotte og gamle, velholdte bindingsværkshuse, og det kuperede terræn i byen bidrager også meget til den hyggelige atmosfære. Gågademiljøet er relativt stort og snor sig rundt i bymidten på en fin måde. Handelslivet er dejligt alsidigt og bærer tydeligt præg af, at byen servicerer et stort opland. Et hyggeligt bymiljø med snoede gader, små smøger og mange steder at gå på opdagelse Den nye udviklingsplan for bymidten vil uden tvivl komme til at løfte kvaliteten i bylivet, fornemmer eksperterne. Området omkring kirken trænger netop til at blive aktiveret og udnyttet bedre, f.eks. med hyggelig udeservering og markedsliv. Planen indeholder også en stor trappe, der skal skabe en direkte forbindelse mellem byen og havnen, og det er særdeles tiltrængt, konstaterer eksperterne. Hengemt havn er dårligt udnyttet Det er ikke nogen let opgave at finde fra byen ned til havnen, oplever eksperterne. Da de endelig finder frem til havnen, ved eksperterne ikke, hvor de skal gå hen, eller hvad de skal opleve. Havnen inviterer ikke til, at man slår sig ned. Der er alt for få siddepladser og stort set ingen cafeer eller spisesteder heller ikke ved den ellers flotte lystbådehavn. Hvis de vil have folk til at gå ned på havnen, så skal der jo også være noget ordentligt at vise frem. Ekspertpanelet er frustreret over, at havnen virker så usammenhængende og diffus. Det lader ikke til, at der er lagt en større strategi for havnen med en gennemtænkt plan for, hvad der skal være af liv, oplevelser og opholdspladser. Svendborg skal i gang med at aktivere og forskønne havnen, ellers er det håbløst at bruge så meget energi på at sende folk derned, påpeger eksperterne. Bruce Springsteen møder Carl Nielsen Eksperterne synes på den ene side, at havnen er alt for rodet, slidt og ugennemtænkt. På den anden side har havnen en helt særlig charme takket være sit meget autentiske look. Blandingen af industri og klassiske maritime aktiviteter er meget interessant, mener ekspertpanelet. Havnefronten ligner et miljø, som Olsenbanden ville spankulere rundt i. Samtidig har havnen en sælsom nostalgisk undertone af totaktsmotorer, vind i sejlene og skipperviser. Bruce Springsteen: fordi her er råt og industrielt. Carl Nielsen: fordi man samtidig kan kigge ud til en ø, hvor der står en ko og græsser Ude i den ene ende af havnen er der en fantastisk udsigt til en grøn ø, hvor et par køer græsser. Det er bare synd, at der ikke er nogen mulighed for, at man kan slå sig ned, et cafemiljø eller andre opholdssteder. Det eneste sted i byen, hvor der 66 SVENDBORG

67 er direkte udsigt til det idylliske øhav er simpelthen alt for dårligt udnyttet. Der er en reel fare for, at udvikling af havnen får den til at ligne havnefronten i København, og så er al den rå charme pludselig forsvundet Svendborg burde udnytte det store potentiale, som ligger i havnens meget mangfoldige indhold, fastslår ekspertpanelet. Al udvikling af havnen skal dog være nænsom mod havnens sjæl og iboende kvaliteter, ellers ender havnen med at blive en kedelig kopi af så mange andre havne. Eksperterne fremhæver Nyborg Havn og Kalvebod Brygge i København, som skræmmeeksempler på destruktiv havneudvikling. Det sydfynske øhav er usynligt På et landkort ligger Svendborg ud til kysten, men det er ikke det indtryk, man får, når man står i midtbyen, pointerer eksperterne. Folk der kommer for at opleve øhavets hovedstad kan godt blive temmelig skuffede. Det er nemlig rigtig svært at få øje på samspillet mellem Svendborg og øhavet. Du kan hverken lugte, se eller høre havet i Svendborg. Der er slet ingen kobling til det sydfynske øhav Panelet kunne ikke finde nogen henvisninger i byen om, at der afgår færger ud til en hel masse dejlige øer. Det er først helt ud på spidsen af havnen, at man kan skimte øhavet. De små færgelejer på havnen lokker med sejlture ud til så eksotisk klingende øer som Skarø, Hjortø, Ærø og Drejø. Desværre er der ikke særlig meget information om, hvad man kan opleve på øerne. Turisterne bliver faktisk slet ikke motiveret til spontant at hoppe på en færge. Der ligger et flot, gult pakhus på kajen, men man kan ikke rigtig fornemme, om det har nogen tilknytning til øhavet. Det er ærgerligt, at området omkring færgelejet ikke fremstår mere indbydende og livligt. De turister, som ankommer til byen for at tage en færge ud i øhavet, bliver ikke inspireret til at opleve Svendborg på tilbageturen. Svendborgs historie er indforstået Svendborg er en hverdagsby, hvor der bor mennesker hele året. Byen kommunikerer derfor mere til borgerne end til turisterne, hvilket er naturligt nok. Ulempen er dog, at der er alt for mange oplevelser, som virker indforståede, pointerer eksperterne. Der er ikke noget skilt, der viser ned mod havnen, for alle de lokale ved godt, hvor den er. Havnens historie bliver heller ikke formidlet, for den kender de lokale også udmærket godt. Det er jo ikke for ingenting, at Mærsk tog hertil og grundlagde sig her, som en vaskeægte matador. Vi står midt i Danmarks svar på Korsbæk Der er søfart og skibsbyggeri i Svendborgs DNA, men som turist i byen bliver man slet ikke indviet i de spændende historier. Det er især en skuffende oplevelse, at der ikke er nogen synlig formidling af historien om Svendborg og A.P. Møller Mærsk koncernen. En af eksperterne har hørt, at der er et stærkt lokalt fællesskab og mange iværksættere i Svendborg. Det er synd, at iværksætterånden ikke er mere synlig i en købstad, der netop mangler lidt mere kant og en mere tydelig kommunikeret historie for at blive husket. Klassisk dansk by tilsat havn og øer Svendborg er en tiltalende by med et aktivt handelsliv og et særdeles spændende havnemiljø, konkluderer eksperterne. Byen er tiltalende og opfylder turisternes behov for lidt adspredelse og shopping i ferien. Svendborg ligner en del andre købstæder både i form og i indhold. Byen skiller sig dog ud takket være havnens imponerende industribygninger og fine maritime miljø. Svendborg har meget at byde på, men fremstår ikke særlig ivrig efter at delagtiggøre turisterne i det, der gemmer sig i byen. Byen burde især få et meget større udbytte af nærheden til havnen og øhavet. SVENDBORG 67

68 Turisterne, der tager til Svendborg for at smage på de sydfynske specialiteter, må lede med lys og lygte. Der er en del specialforretninger i byen, men man får ikke umiddelbart øje på de lokale delikatesser. Flertallet af spisestederne giver ikke noget indtryk af, at de serverer mad af nævneværdig god kvalitet. Måske er det endnu et eksempel på, at man skal være svendborgenser for at vide, hvor man skal gå hen for at spise god lokal mad. Øhavet: Gør øhavet mere synligt i byen. Skab små ambassader for øerne, f.eks. på gadeplan eller i tomme butikker, som kan motivere til et besøg. Styrk informationen om øerne ved færgelejerne, også på engelsk og tysk. Informer om muligheden for øhopning, til fods, på cykel eller i bil. Svendborg er et spændende dansk koncentrat. Det er en gammel, maritim købstad, som har en klangbund af bindingsværk, milde landskaber, grønne øer, gamle herregårde og nationalromantik. Byen har mest relevans for de danske turister, som netop vil værdsætte den danske nationalkolorit. På børnenes obligatoriske dannelsesrejse i Danmark er Svendborg også et vigtigt stop på grund af den maritime historie og øhavet. Øhavet er muligvis det stærkeste kort som Svendborg har, og det må og skal sættes mere i spil. Udviklingspotentialer Sammenhæng: Skab mere kobling mellem by og havn med flere synlige passager. Svendborg Genbrugscenter skæmmer i øjeblikket en af passagerne. Havnen: Gør havnen mere tilgængelig og attraktiv. Fokuser på at skabe rum til aktiviteter og små erhverv, herunder cafeer og spisesteder. Skab behagelige opholdssteder med udsigt til havnen og udsyn til de mange erhvervsaktiviteter. Iværksæt en bevaringsplan, hvor havnens særpræg og bevaringsmæssige kvaliteter kortlægges. Formidl havnens historier, f.eks. i et interaktivt oplevelsescenter. Skiltning: Opsæt flere informationsskilte om de lokale seværdigheder og interessante historier. Fokuser på at skabe en balance mellem antallet af skilte og deres anvendelighed. Ekspertpanelet i Svendborg Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Helle Nysted Andersen Dansk Bygningsarv Lars Ramme Nielsen VisitDenmark i Tyskland Morten Strange Top Attraktioner Per Bak Malle Campingrådet Poul Østergaard Lalandia, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Besøgsdato: Onsdag d. 19. juni SVENDBORG

69 Oplevelsesværdi: Svendborg Kerneoplevelser Kulturel Æstetisk Modtagelsen Service generelt 4,0 Ankomstforhold (parkering etc.) 2,8 Information og kort på stedet 2,7 Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 2,5 Tilgængelighed for fysisk handicappede 2,2 Skiltning 1,8 Faciliteter Rekreativ Underholdende Ægte og autentisk Lærende Fysisk aktiv Mulighed for shopping 4,0 Udbud af caféer og restauranter 3,5 Vedligeholdelse (rent og pænt) 3,5 Mulighed for at nyde godt vejr 3,2 Udsigtspunkter 3,2 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,0 Toiletforhold 3,0 Beskyttelse mod vind/vejr 2,8 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 2,6 Aktivitetsområder for børn 2,3 Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. SVENDBORG 69

70 GILLELEJE Usædvanligt godt samspil mellem en blandet handelsby og en mangfoldig fiskerihavn. Gilleleje har de ideelle rammer, men indholdet trænger til en akut kærlig hånd, fastslår ekspertpanelet. Som udflugtsmål er Gilleleje et rart bekendtskab med gode muligheder for vareindkøb og shopping. Byen er centreret om en aktiv fiskeri- og erhvervshavn med mange spændende aktiviteter. Gilleleje tilbyder et godt afbræk fra sommerhuset. Man kan shoppe lidt, spise en fiskefrikadelle eller is og nyde stemningen på havnen Havneby med handelsliv året rundt Gilleleje har et godt handelsliv med mange dagligvarebutikker og en del specialforretninger. Det er charmerende, at butikkerne ikke kun er placeret i en central gade men ligger mere spredt ud i hele byen. Her er ingen brugskunstbutikker med konstant udsalg eller dårlig tøjkvalitet, som ellers skyder op over sommeren i mange andre kystbyer Det er meget tiltalende, at byen ikke kun er en turistby, men at der bor mennesker i byen hele året rundt, pointerer eksperterne. Forretningslivet er meget alsidigt, da det også betjener de lokales behov. En Netto og en Irma vidner om, at byen servicerer bredt. Butikkerne har en fin kvalitet og et prismæssigt tilgængeligt niveau, uden at det kammer over i den eksklusive klasse. Havnen har en magnetisk tiltrækning Eksperterne er ovenud begejstrede for havnemiljøet i Gilleleje, som er byens naturlige centrum. Som turist bliver man naturligt draget ned mod havnen, og det liv som udfolder sig der. Det er et fantastisk syn at stå og kigge ud over den aktive havn, som er stuvende fuld af fiskekuttere, mænd i kanvastøj, lystsejlere, fiskekasser, store net og en hel masse maritime aktiviteter. Havnen har et aktivt miljø, som man sjældent ser andre steder Havnens sammenhæng med byen er suveræn. Åen, der løber igennem byen, knytter byen og havnen sammen på en fabelagtig god måde. Byen vender fronten mod havnen, og det skaber et meget nært og livligt miljø, synes eksperterne. Havnen tilbyder både god mad af høj kvalitet, cafeliv, et par fiskebutikker og en pølse-og isbod. Der er noget for enhver smag på havnen, hvor folk kan slå sig ned og se på den aktive erhvervshavn. Husrækken med restauranterne favner havnen på en dejlig facon. Man bliver helt tryllebundet af havnemiljøet. Folk bader også i havnen. Trist med støj, grus og adgang forbudt Erhvervsaktørerne på havnen arbejder med både vinkelslibere og andre store maskiner, der skaber meget støj, påpeger en af eksperterne. Nogle turister vil ikke føle sig generet af larmen, mens andre nok hellere vil foretrække et mere roligt miljø til frokostpausen. Når man er på ferie og vil opleve et havnemiljø, så forventer man ikke at opleve en masse larm og støj Det er ærgerligt, at turisterne ikke har nogen adgang til at blive klogere på havnens aktiviteter, synes eksperterne. Fiskeauktionen fremstår utilnærmelig, og det virker heller ikke til, at det er muligt at komme ud og sejle med en fiskekutter eller en gammel båd. På havnen er der en stor planche, som fortæller vidt og bredt om skibet Vilhelm. Desværre sejler skibet kun ture for medlemmerne af en lokal forening, og det er dermed ikke et reelt tilbud til turisterne. 70 GILLELEJE

71 Gilleleje strand er afskåret fra havnemiljøet, da der ligger en stor sten- og grusbunke virksomhed ude i den ene ende af havnen. Grusbunkerne virker malplacerede i forhold til, at kyststrækningen bliver markedsført som Danmarks riviera, påpeger eksperterne. Stranden kunne godt trænge til at blive bedre forbundet med havnen, eventuelt via en promenade eller gangsti langs med kysten. Attraktive forbindelser sælger byen De gode tog- og busforbindelser til Gilleleje burde blive udnyttet i langt højere grad, fastslår ekspertpanelet. Den gode infrastruktur kan blive et af de bedste salgsargumenter for at holde ferie i Gilleleje Et roligt og naturskønt ophold i feriehus eller på badehotel i Gilleleje kan nemt suppleres med en dagstur ind til København. Omvendt kan turisterne i København også få stor glæde af Gilleleje, især stranden og havnemiljøet. Lokalbanen giver Gilleleje eminente forbindelser med en hel række attraktive kystbyer og historiske oplevelser i Helsingør og Hillerød. Stationen i Gilleleje er en flot historisk bygning, som kunne udgøre en unik velkomst til byen. For at åbne op for alle Gillelejes forbindelser skal der gøres en indsats for, at stationen bliver mere indbydende, og at turisterne bliver ført naturligt ind igennem byen til stranden og havnen. Gilleleje by virker træt og uoplagt Gillelejes navn signalerer substans og kvalitet, men det er gået ned ad bakke for byen igennem de sidste mange år, fornemmer flere af eksperterne. De mange tomme butikker og huse i bymidten og den manglende vedligeholdelse vidner om, at byen er ved at miste noget af sin livskraft. Bykernen består både af smukke, velholdte, stråtækte ejendomme og sørgelige slidte bygninger. Der er en hårfin balance mellem charme og forfald i Gilleleje er forfaldet alt for dominerende. Nu kommer de skide turister snart igen, sagde en af de lokale. Hvis man bare vil være i fred, så sker der jo ikke noget. Den dårlige vedligeholdelse giver et indtryk af, at der ikke er det store overskud i byen, hverken mentalt eller økonomisk. Et underskud i bymiljøet smitter uvilkårligt af på turisternes oplevelse af byens modtagelse. Ufatteligt, at man i en by, der lever så meget af turisme, ikke har styr på de helt elementære faciliteter Gilleleje gør sig ikke meget umage for at lede turisterne rundt i byen, og indholdet i byen trænger til et friskt pust. Der er intet, der guider turisterne hen til de eventuelle seværdigheder og oplevelser. Imødekommenheden er ikke særlig mærkbar i mange af butikkerne, og cafelivet om formiddagen er stort set ikkeeksisterende. Toiletforholdene er flere steder under al kritik, og burde blive rengjort og opdateret. Aktiv havneby med bred appel Gilleleje er en rar lille kystby med en meget autentisk, aktiv og stemningsfuld havn, konkluderer eksperterne. Der er dejlige strande op langs hele kysten, og området oser af ferieliv, fiskeri og sommer. Gilleleje har en bred appel i sine tilbud og har ikke samme grad af high-class som mange af nabobyerne. Byen har et passende miks af kvalitetsbevidste og almindelige tilbud, og det gør byen meget tilgængelig og nede på jorden. Samtidig kan Gilleleje sagtens rumme flere højkvalitetsoplevelser og produkter, for de vil harmonerer godt med det lokale og autentiske miljø. Fiskeriet er Gillelejes historiske livsnerve, og det mærker man klart og tydeligt. Men bortset fra fiskeriet er der ikke mange andre historiske kendetegn. Gilleleje kirke rummer en spændende historie om skjulte jøder under anden verdenskrig, men det er ikke en historie som formidles i byrummet. Gilleleje har heller ikke formået at GILLELEJE 71

72 udnytte sin forbindelse til naturturisten Søren Kierkegaard på nogen permanent måde. Det er svært at fornemme, hvilken retning Gilleleje ønsker at gå i. Hvordan ønsker Gilleleje at servicere turisterne? Hvad skal turisterne opleve, som er helt specielt i Gilleleje? Det virker ikke til, at det er en by der vil servicere, mætte eller underholde en hel masse mennesker hele året rundt. Der skal arbejdes med Gillelejes vision og fælles fodslag, for byen får det fulde udbytte af alle sine unikke, stedbundne kvaliteter. Udviklingspotentialer Vedligeholdelse: Gå i gang med at rydde op og gøre rent, og anskaf en stor bøtte maling. Opgrader den løbende vedligeholdelse og rengøring af byens bygninger og anlæg. Aktivitet: Tilbyd flere aktivitetsmuligheder for familierne. Overvej hvilke sports- og fritidsfaciliteter, som byen kunne tilbyde. Anlæg en lege- og aktivitetsplads til børn og voksne. Åen: Gør en indsats for at rense åen, der visse steder ikke er særlig nydelig. Åen er et af byens helt særlige kendetegn, og den burde udnyttes og værnes om i langt højere grad. Bymidten: Omdan den smalle Vesterbrogade til en gågade for at give plads til varer og udeservering. Opsæt skilte, der guider turisterne hen til oplevelserne. Skab motivation i byrummet til at vandre ad den naturskønne Gilbjergsti også for at opleve Gilleleje Badehotel og de rekreative områder ved Kysthusene. Snedkeriet ligger alt for hengemt. Strand: Udnyt, at stranden ligger bynært. Der mangler toiletfaciliteter, en iskiosk eller en stille og rolig strandbar til strandens gæster. Havnen: Udvikl en plan for havnen, som præciserer balancen mellem erhvervs- og turistlivet. Kortlæg havnens særpræg og bevaringsmæssige kvaliteter. Ekspertpanelet i Gilleleje Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Ingrid Vallin Jensen Novasol, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Jan Fischer HORESTA Louise Work Havelund Dansk Bygningsarv Mads Schreiner VisitDenmark i Tyskland Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Tirsdag d. 25. juni GILLELEJE

73 Oplevelsesværdi: Gilleleje Kerneoplevelser Læsevejledning Underholdende 5 4 Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Æstetisk Kulturel Lærende Fysisk aktiv Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. Rekreativ Ægte og autentisk En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,8 Ankomstforhold (parkering etc.) 3,4 Tilgængelighed for fysisk handicappede 3,0 Service generelt 2,8 Information og kort på stedet 2,8 Skiltning 2,8 Faciliteter Mulighed for at nyde godt vejr 4,4 Udsigtspunkter 4,3 Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,0 Toiletforhold 4,0 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 3,8 Udbud af caféer og restauranter 3,7 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,5 Mulighed for shopping 3,2 Vedligeholdelse (rent og pænt) 2,8 Beskyttelse mod vind/vejr 2,6 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. GILLELEJE 73

74 RØRVIG Sommerhusferie i rolige omgivelser med en alsidig natur og en charmerende færgehavn. Rørvig har mange kvaliteter men ikke mange aktiviteter, konstaterer eksperterne. Nykøbing Sjælland tilbyder handelsliv og ikke meget andet. Ankomsten til Rørvig fra Hundested er meget charmerende. Færgen ligger til i en lille havn, med en fin, lille sandstrand og et røgeri ud til vandkanten. Havnen udgør en fantastisk portal til området, da den skruer helt op for den glade og livlige feriestemning. Havnen er en flot indgangsport, med en virkelig rar stemning Rørvig havn er en smuk og intim perle Havnen har et lækkert og indbydende miljø. Eksperterne kan levende forstille sig, at det er et populært udflugtsmål om sommeren også i de stille og rolige aftentimer. En iskiosk, en grillbar og et røgeri sørger for, at der er lidt af hvert, som man kan nyde, mens man hygger sig på havnen. Børnene flokkes på molen om at fange små krabber, og de voksne slikker sol på røgeriets terrasse. Havnen er unik i kraft af sit milde og nære miljø, og røgeriet er super delikat og moderne Foruden et visit til et af spisestederne er der ikke meget andet, som turisterne kan foretage sig på havnen. Det virker heller ikke til, at man kan komme ud og sejle på vandet eller leje en kajak, selvom der både er en stor sejlklub og en kajakklub, observerer eksperterne. Mangel på liv og charme i Rørvig by Ekspertpanelet forventede at opleve et decideret byliv i Rørvig, men det kan de slet ikke få øje på. Hvad der end måtte være Rørvig downtown, er en uspændende oplevelse ovenpå den dejlige velkomst i havnen. Jeg blev meget skuffet, da jeg så byen, eller hvad det nu var I modsætning til mange andre kystbyer, ligger Rørvig by ikke direkte ved havnen men et stykke længere nede af kysten. En smuk kyststi fører ind til det centrale Rørvig, men man kan også traske derhen langs med hovedvejen. De få butikker, et par spisesteder og en minigolfbane i den centrale del af Rørvig ligger direkte ud til den meget langstrakte og brede hovedvej. Der ligger en fin kro lige ud til hovedvejen, men det er jo ikke rart at sidde lige ud til en trafikeret vej Det virker ikke til, at der er særlig stor efterspørgsel efter indkøbsmuligheder i Rørvig, fornemmer eksperterne. De hyggelige gader og flotte huse ned mod vandet har rigtig meget potentiale, men der er tomt for mennesker og butikker. Nykøbing har et udmærket byliv Turisterne i Rørvig tager ind til Nykøbing Sjælland for at få en shoppetur, lidt bylivsstemning og en svingom i nattelivet. Nykøbing Sjælland har en lang gågade og et meget bredt udvalg af butikker og spisesteder. Der er lidt for enhver smag i gågaden, men den er ikke i sig selv særlig speciel eller mindeværdig, synes eksperterne. Butikkernes indhold og præsentation har også et meget svingende udtryk. Det er umuligt at se, hvor man er henne i Danmark, for det ligner enhver anden gågade Eksperterne føler ikke, at de bliver orienteret i bybilledet om, at der er noget at opleve uden for gågaden. Turisterne bliver ikke motiveret til at følge skiltet, der viser ned til havnen, fordi der ikke står, hvor langt man skal gå, eller hvad man kan opleve, påpeger ekspertpanelet. En af eksperterne vandrer ned til havnen og oplever et 74 RØRVIG

75 flot nyt havneområde, med nydelige bygninger, spændende husbåde og en fin lystbådehavn. Det ville være særdeles interessant at skabe lidt mere liv på havnen, konstaterer eksperten. Naturen er en stor gratis legeplads Ekspertpanelet er ikke i tvivl om, at det er kombinationen af et godt feriehus, de dejlige strande og den rige natur i området, der får turisterne til at vælge Rørvig. De børnevenlige strande og den alsidige natur er de attraktioner, som sælger det her område Naturen omkring Rørvig er meget alsidig. Området rummer både fredelige klitter, grønne landskaber og flotte kyststrækninger. På den nordlige kyst er der en stor, smuk klitplantage og en dejlig langstrakt strand. Området er perfekt egnet til en feriehusferie med fokus på natur og fysisk aktivitet, som cykling, løb, vandring og svømmeture. Området er perfekt for børnefamilierne, for de kan nemt gå fra feriehuset ned til stranden Adgangen til de børnevenlige strande fra feriehusområderne er suveræn, understreger eksperterne. Familier med små børn vil værdsætte, at alting ligger inden for en kort radius. De små børn stiller ikke de store krav til aktiviteter og underholdning, og vil derfor nyde Rørvigs trygge rammer og de mange små oplevelser, som at bygge et sandslot, fange en krabbe eller lege i skoven. Rørvig har et helt anderledes produkt Rørvig fungerer på en helt anden måde end de andre feriesteder, som eksperterne har besøgt. Flertallet af sommerhusene udlejes ikke, og der er derfor ikke den samme regelmæssige udskiftning af kunderne. Rørvig er et af Danmarks største feriehusområder, men der er overraskende få oplevelser og aktiviteter, påpeger eksperterne. I modsætning til mange andre feriesteder, så har Rørvig hverken en synlig seværdighed eller en håndgribelig attraktion. Rørvig har et oplevelsesprodukt, som er bygget op omkring en dansk sommerhuskultur, med indadvendte værdier og aktiviteter, og en masse traditioner. Rørvig er familiens sommerferieparadis i flere generationer. Det er ikke udtænkt som et oplevelsesrigt feriemål, snarere tværtimod Rørvig skal dyrke de eksisterede traditioner eller kreere nogle nye for at give sommerhusejerne en ekstra motivation til at gæste Rørvig året rundt. Hver sæson burde byde på en blanding af private og fælles begivenheder, som f.eks. grill- og bålfester eller ture ud i landskabet og på havet for at høste og indfange årstidens råvarer. Rørvig burde kapitalisere mere på forestillingen om at holde traditionerne i hævd og samtidig skabe nye moderne fortællinger og skikke med vinterbadning, sportsliv og lokal gastronomi. Naturskøn halvø med en udsøgt ro Rørvig er et stort sommerhusområde, som er velsignet af en varieret natur, en charmerende lille færgehavn og dejlige badestrande, lyder ekspertpanelets dom. Der eksisterer en intim og traditionsrig sommerhuskultur i Rørvig, som også burde have stor appel til mange turister. Rørvig bymidte er svær at udvikle, for der er al for meget hovedvej i byen til at den har noget større potentiale. Havnen derimod kunne sagtens blive aktiveret i en langt højere grad. Der kunne blive skabt et gevaldigt liv på havnen med bål på stranden, grillaftener, stille og rolig livemusik eller dans i måneskinnet. Flere aktivitetsmuligheder til børnene ville også være oplagt, f.eks. en legeplads eller et kreativt aktivitetshus til de regnfulde sommerdage. Der er en eksklusiv grad af fred og ro i Rørvig, som er en direkte mangelvare på mange andre feriesteder. Røgeriets urbane look og høje kvalitet vidner om at det er københavnske landliggere, som nyder en fredfyldt modsætning til bylivet, med kvalitetstid, natur, hyggelige cykelture og RØRVIG 75

76 stilfærdige aktiviteter. Rørvig skal bevidst sælges til de potentielle turister på de kvaliteter, som sommerhusejere også værdsætter. Al markedsføring skal give turisterne et realistisk billede af, hvor lille et socialt centrum Rørvig faktisk er, ellers risikerer turisterne at blive meget skuffede. Udviklingspotentialer Rørvig Havn: Tilbyd flere fritids- og sportsaktiviteter både til børn og voksne. Inspirer og assister de lokale sejlklubber og Foreningen Rørvig By og Land til også at service turisterne med oplevelser. Tilbyd cykeludlejning og udflugter i naturen. Dyrk, at havnen er det naturlige samlingspunkt med f.eks. grill og bål på stranden og små arrangementer. Natursti: Tydeliggør at Isefjordstien leder hen til det centrale Rørvig, da skiltet kun informerer om, at der er 3,1 km. til Nakke. Opdater den gamle, falmede planche om Isefjordstien. Nykøbing Sjælland: Opgrader gågadens udseende og indhold. Forny toiletforholdene og forskøn gågadens arealer med f.eks. blomster og behagelige opholdssteder. Henvis til byens seværdigheder i bybilledet, hvis de evt. eksisterer. Aktivér havnen, f.eks. med en strand eller et badeområde, og en lille cafe. Synliggør kunstnerne der ligger på vej ned mod havnen. Lokal mad: Annoncer ved fødevaremarkedet i Nykøbing Sjælland, hvornår det holder åbnet. Forskøn området omkring de sorte skure; fjern ukrudt og opdater byinventaret. Opret en permanent butik med lokale fødevarer, som producenterne skiftes til at betjene. Ekspertpanelet i Rørvig Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Ingrid Vallin Jensen Novasol, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Jan Fischer HORESTA Louise Work Havelund Dansk Bygningsarv Mads Schreiner VisitDenmark i Tyskland Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Tirsdag d. 25. juni RØRVIG

77 Oplevelsesværdi: Rørvig Kerneoplevelser Æstetisk Kulturel Rekreativ Underholdende Ægte og autentisk Lærende Fysisk aktiv Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Service generelt 3,0 Ankomstforhold (parkering etc.) 2,8 Skiltning 2,8 Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 2,8 Information og kort på stedet 2,7 Tilgængelighed for fysisk handicappede 2,7 Faciliteter Strandadgang (gåtur/udsigt) 3,4 Mulighed for at nyde godt vejr 3,3 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,0 Udsigtspunkter 3,0 Udbud af caféer og restauranter 2,8 Toiletforhold 2,8 Mulighed for shopping 2,8 Vedligeholdelse (rent og pænt) 2,5 Beskyttelse mod vind/vejr 2,0 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 2,0 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. RØRVIG 77

78 MØN Respektindgydende natur, der er værnet om med stor kærlighed. Møns Klint kan blive til et naturresort i verdensklasse, fastslår eksperterne. Mere sammenhæng, nænsom udvikling og grundig oprydning kan fuldende Møn som feriemål. Der er meget at opleve på Møn, synes eksperterne. Øen byder på en rig blanding af natur og kulturhistorie. Det er et feriested, som både egner sig til korte og lange ophold, såvel som endagsbesøg. Møn er et naturskønt feriested med mange oplevelser og aktivitetsmuligheder, i en både voldsom og blid natur En attraktion i verdensklasse Højdepunktet på Møn er uden diskussion Møns Klint, konstaterer ekspertpanelet. Udsigten på toppen af klinten er fantastisk, og set nede fra stranden er klinten direkte mageløs. Den kridhvide klint, det turkisblå vand og de grønne omgivelser skaber en symfoni af smukke farver. Naturen føles storladen og majestætisk, i en grad man sjældent oplever i Danmark. Området er udviklet med stor respekt for naturen. Alt er lækkert og gedigent lavet, f.eks. gangbroen og trappen Ekspertpanelet synes, at det er prisværdigt, at området omkring klinten er blevet udviklet med så stor respekt for naturen. Aktiviteterne i klinteskoven, som mountainbikes og træklatring, passer ideelt til det naturlige miljø. Hvis området skal udvikles yderligere, så skal aktiviteter fortsat matche naturligt med rammerne, ellers kan området ende som et rent kreativt cirkus, påpeger eksperterne. Geocenter med kridt, dino og aktivitet Geocenter Møns Klint ligger smukt i landskabet tæt på klinten. Det er et interaktivt og nytænkende oplevelsescenter, som foruden en stor udstilling, 3D biograf og en ægte dinosaur også tilbyder guidede ekspeditioner ud i landskabet. De er for dårlige til at fortælle om alt det, som entreen inkluderer og alle områdets gratis glæder Eksperterne er bekymrede for, at mange familier vil synes, at entrebilletten til centeret er al for dyr. Centeret ser ikke stort ud udefra, og det koster oveni købet penge at benytte p-pladsen. Det giver et omkostningstungt indtryk, der kan afskrække mange potentielle gæster. Geocenteret skal blive bedre til at synliggøre, hvor meget der rent faktisk er inkluderet i entrebilletten, påpeger eksperterne. Turisterne skal også guides i, hvad de kan bruge området til. Der er f.eks. en fin bålplads men ingen information om, hvorvidt man må bruge den. Hyggelige Stege har vand og byliv Stege er et godt supplement til de naturskønne ferieoplevelser ude ved klinten, konstaterer eksperterne. Byen har et glimrende byliv med hyggelige cafeer og små butikker. Man skal lade være med at gå på opdagelse i Stege. Bagsiden er slidt og enkelte steder ret uhyggelig Eksperterne er enige om, at det er klogest primært at opholde sig i bymidten af Stege, for udenom er der er en del uskønne og nedslidte områder. Stege har set en god udvikling i hovedgaden, men den risikerer at blive opfattet som en sminket kulisse, medmindre der bliver gjort noget ved bagsiden af byen. Stege ligger fantastisk flot, med vand til begge sider. Byen burde blive integreret meget bedre med vandsiden, hvor der er naturskønne og rolige arealer. Mere liv og aktivitet nede ved havnefronten, kunne også berige oplevelsen af byen, pointerer eksperterne. 78 MØN

79 Det er svært at få et handelsliv til at fungere helt perfekt, når hovedgaden er en færdselsåre Stege lever i høj grad på, at turisterne kører igennem byen for at komme ud til Møns Klint. Det er en svær balance at skulle opretholde et hyggeligt, intimt handelsliv i kombination med en færdselsåre, påpeger eksperterne. Stege er en dejlig middelalderby med et velbevaret voldanlæg og byport, men det er nogle hengemte kvaliteter, som turisterne først får øje på, når de kører ud af byen. Østmøn kan blive et stort naturresort Eksperterne ser store muligheder i at knytte de centrale punkter sammen på Østmøn og derved danne et decideret resort-område. Potentialet ligger i at kunne forbinde feriehusområdet Råbylille Strand i syd med Klintholm Havn og skabe forbindelse videre ud til Klinteskoven, Møns Klint, Geocenteret, Møns Klint Camping og Liselund Slotspark mod nord. En mere tydelig og naturlig sammenkobling af stederne, med f.eks. stisystemer til vandring og cykling, kunne skabe en spændende helhedsoplevelse for turisterne. Stederne er langt fra bundet sammen i dag, hvor man skal køre rundt i bil mellem steder, der reelt ligger meget tæt på hinanden. Resort betyder ikke altid tivoli. Det her vil være en helt anden type ferieresort Møns Klint er det oplevelsesmæssige fyrtårn, der skal til for at skabe et resort. Det er et fyrtårn, som vil tiltrække en hel anden målgruppe, end den man jagter på de fleste feriesteder, hvor menuen står på strand, shopping og spisesteder. Øens målgruppe er de børnefamilier og voksne par, som vil ud i naturen og berige deres krop og sjæl. Morten Korch møder social slagside Meget ad den moderne udvikling ser ud til at have misset Møn, på godt og ondt, påpeger ekspertpanelet. Landskabet på Møn er ikke ødelagt af en masse vindmøller og fabrikker. Meget er stadig ren Morten Korch anno 1950 Møn er en prægtig landbrugsø med bølgende kornmarker, græssende køer og røde valmuer. Landskabet ser ud som et typisk dansk, solbeskinnet miljø fra en klassisk Morten Korch film. Det er et kulturlandskab, som man sjældent ser længere i Danmark. De små landsbyer har også mange spor efter andelsbevægelsens storhedstid i Danmark. Jeg så alt det, som turisterne ikke skal se. En ø med en social slagside, lave boligpriser og mange på overførselsindkomst Det er tydeligt at se, at Møn lider under affolkning, manglende udvikling og mentalt underskud. Stege, såvel som Nyord, har også en snert af stagnation. Mange huse på øen trænger til at blive vedligeholdt eller revet ned for at øen igen stråler af liv, pointerer eksperterne. Som det fungerer nu, har turisterne næsten brug for at blive guidet ad de mest optimale og naturskønne veje ud til Møns Klint, da synet af de forfaldne huse er temmelig trøstesløst. Møn er rig på natur, action og indsigt Møn har en enestående natur og en klint i absolut verdensklasse, fastslår eksperterne. Møn har mange af de basiselementer, der skal til for at skabe en helstøbt turistdestination med stærke kombinationsmuligheder af natur, byliv, kultur og historie. Møns primære målgruppe er voksne par og børnefamilier, som har overskud i deres ferie. Det er en målgruppe, som tager sig tid til hinanden, til at cykle i stedet for at køre bil og til at gå på opda- MØN 79

80 gelse. Overskuddet udmønter sig også i, at de ikke kun er kommet for at slappe af men også for at være aktive og dyrke motion. Det er personer, der synes, at 994 trappetrin ved Møns Klint er en fænomenal oplevelse. Møn har de ideelle rammer til det vekslende temposkifte som målgrupperne efterspørger i naturen. Møn er også et dannende sted. Det er vigtigt for målgruppens forældre, at deres børn får motion i ferien, spiser noget ordentlig mad og ikke mindst lærer noget om Danmarks natur og historie. Møn har rum til aktivitet og udfoldelse men også masser af ro til fordybelse og læring. Øen fortæller en spændende historie om, hvad der skabte Danmark: fra bunden af kridthavet, over middelalderen, via herregårdstiden til andelsbevægelsen. Der er mange lokale fødevareproducenter, små Bed and Breakfast steder og kunsthåndværkere rundt omkring på øen. Lokalproducerede produkter er spændende, men at noget er hjemmelavet resulterer ikke automatisk i et kvalitetsprodukt. Hvis Møn skal blive en professionel turistdestination kræver det også, at den understøttes af lokale ildsjæle med solide ambitionsniveauer og en høj faglig standard. Klintholm Havn: Fokuser på at binde havnens områder bedre sammen med mulighed for ophold, lystfiskeri og restaurantmiljø på molen. Fokuser på oprydning og renovering især også i Danland Feriecenteret. Landsbyerne: Benyt flere offentlige midler til at rydde op og rive ned samt til at udvikle nye boformer og oplevelsesområder. Top 10: Præciser øens mest seværdige steder Nyord, Liselund Slotspark og Fanefjord Kirke inkl. langdysse burde blive fremhævet mere. Stege: Udnyt nærheden til vandet og synliggør adgangsvejene til vandet. Vis flere lokale særpræg i bybilledet, f.eks. kridtsten fra klinten og landbrugsprodukter fra oplandet. Udviklingspotentialer Sammenhæng: Knyt de østlige oplevelsespunkter sammen med stier og vandrerruter. Tilbyd sejlture, der kan binde området sammen via vandvejen. Et resort skal understøttes af så mange lokale aktører som muligt, også inden for fødevarer. Definer resortområdets mission, vision, og unikke tilbud. Geocenteret: Forsæt med at skabe nye tilbud hvert år og sats på mere markedsføring. Overvej at gøre entreen gratis for børn. Navnet Geocenter virker misvisende i forhold til det rige udbud af aktiviteter, læring og underholdning. En maskot ved navn Geo kunne måske glæde de helt små børn. Ekspertpanelet på Møn. Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Jan Fischer HORESTA Mads Schreiner VisitDenmark i Tyskland Per Bak Malle Campingrådet Thomas Martinsen Dansk Bygningsarv Besøgsdato: Onsdag d. 26. juni MØN

81 Oplevelsesværdi: Møn Kerneoplevelser Læsevejledning Æstetisk Kulturel Underholdende Lærende Fysisk aktiv Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. Rekreativ Ægte og autentisk En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Service generelt 3,8 Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,4 Ankomstforhold (parkering etc.) 3,4 Tilgængelighed for fysisk handicappede 3,2 Information og kort på stedet 3,0 Skiltning 3,0 Faciliteter Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,2 Aktivitetsområder for børn 4,2 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,8 Udsigtspunkter 3,8 Mulighed for shopping 3,6 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 3,6 Toiletforhold 3,5 Udbud af caféer og restauranter 3,5 Mulighed for at nyde godt vejr 3,4 Vedligeholdelse (rent og pænt) 3,4 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. MØN 81

82 MARIELYST Fest, farver og fabelagtig strand gør ferien i Marielyst sjov og underholdende. Ekspertpanelet roser feriestedets ærlighed og unikke markedsposition, og anbefaler at rendyrke det i endnu højere grad. Den fantastiske strand og de mange feriehuse i Marielyst leverer rammerne til et behageligt ferieophold. Ekspertpanelet synes, at byen har et befriende ærligt udtryk. Marielyst taler i et klart og tydeligt sprog, fra start til slut. Det er et feriested, som vil underholde, og som et af de eneste steder i Danmark lykkes at henvende sig til et bredt publikum. Her oser af masseturisme med et bredt og tilgængeligt udbud Turistpræget by med stor buffet Hovedgaden i Marielyst er et kompakt og kommercielt oplevelsesmiljø med mange forretninger, restauranter og diskoteker. Det er et sted, som tydeligt kan rumme mange gæster, og som tilbyder masser af underholdning og buffeter fra alle verdenshjørner. Marielyst er ikke særlig køn at kigge på, men mange synes altså, at det er hyggeligt, sjovt og festligt Det er ikke en særlig æstetisk smuk oplevelse at vandre rundt i Marielyst, synes nogle af eksperterne. Bylivet fremstår rodet og tilfældigt anlagt med en dosis af plastikpalmer. Eksperterne kan dog samtidig godt forstå, at feriestedet har plads og stor appel til rigtig mange turister på grund af de mange tilbud på underholdning, mad og detailhandel, kombineret med et opland af strand, feriehuse og aktiviteter. Dag og nat med stor rummelighed Marielyst har en helt særlig evne til at servicere en bred vifte af kundesegmenter, bemærker eksperterne. Spontane henvendelser til personalet i caféer bliver besvaret venligt og afspejler høj grad af kundeorientering og professionalisme. Byen formår både at rumme de partylystne unge, børnefamilierne og de voksne par og vennepar, bemærker eksperterne. De forskellige grupper benytter byen på forskellige måder og på forskellige tider af døgnet, og det er med til at sikre, at deres behov ikke er i konflikt. Det gør Marielyst til et stærkt sted turistmæssigt, og samtidig mener eksperterne, at det er befriende endelig at møde en by, der også har tilbud til unge mennesker. Fordelen er, at her er et meget lille centrum, og at sommerhusområderne strækker sig op langs den smukke badestrand Feriestedet har også masser af plads til de gæster, som ikke har lyst til at besøge Marielyst centrum, påpeger eksperterne. Da feriehusområdet ligger hele vejen langs med kysten, er der gode muligheder for at få glæde af stranden længere væk fra downtown. Her påpeger eksperterne dog muligheder for at bringe stranden og den flotte, lange kyststrækning mere i spil, med fx cykelstier, oplevelsesruter og events på stranden, så der er mere for de målgrupper, der ikke søger byens aktiviteter. Mission: Afslapning og underholdning Fællesnævneren for alle Marielysts kunder er, at de synes, at stranden og sommerhusene er attraktive, pointerer eksperterne. Den børnevenlige strand er ren og nydelig med et skær af strandlivet på Mallorca. Det er tydeligt, at Marielysts kunder har god mulighed for at ligge og slappe af på stranden og i sommerhuset, evt. kombineret med et par smutture ind til og omkring byen. Her er der mange underholdende aktivitetsmuligheder for børn, unge og legesyge voksne. Marielyst tilbyder gokarts, minigolf, segways, bowling, spillehaller, 82 MARIELYST

83 fodboldgolf, frisbeegolf, vandcykler og paintball. Udbuddet af underholdning er bredt og synligt, i en grad, som eksperterne stort set ikke har oplevet på de andre feriesteder. Marielyst er dedikeret til at underholde og skabe fest og ballade, konstaterer eksperterne. Der er opsat A-skilte flere steder i byen med info om fredagsunderholdningen på torvet og en månedlig eventkalender. Begivenhederne spænder lige fra veterantræf til temaftener på diskoteket. Indsatsen for at underholde og forlyste gæsterne er gennemført, synes eksperterne. Forskønnelse fryder og forvirrer Eksperterne glæder sig over de skilte, der er opsat rundt omkring i byen, og som orienterer om en kommende forskønnelse af byen. Dog er de uenige om effekten af den forskønnelse af byen, der er planlagt. Forskønnelsen af byen er især koncerteret om hovedgaden, som får ny belægning, nyt interiør og meget mindre trafik. Eksperterne er enige i, at et pænere byliv vil højne oplevelsen for gæsterne, som benytter byen i dagtimerne. Øget kvalitet vil til en hver tid styrke oplevelsen. På den anden side advarer eksperterne om, at byen afviger fra sin klare profil i forhold til familier med store børn og unge mennesker. Forskønnelsen samler byen og skaber større helhed i oplevelserne, hvilket er positivt, men det vil være synd, hvis den medvirker til at skræmme en veletableret målgruppe væk. Man kan ikke ændre sit brand ved at udskifte belægningen. Men man kan ende med at sende nogle blandede signaler, som frastøder folk Et face-lift er fint, ligesom det jo også er sket på Mallorca. Men en ny indpakning i form af anden belægning kan komme til at stå i modsætning til det indhold, Marielyst ellers leverer, mener nogle af eksperterne. Det er prisværdigt, at kvalitetsniveauet i byen bliver løftet, men man skal samtidig melde klart ud, hvad intentionerne er for området, påpeger eksperterne. Superbrand med resort-atmosfære Marielyst har et af de stærkeste turistbrands i Danmark, på godt og ondt. Byens ry som partysted er så stærkt, at det kan skade de lokale forretninger, som ønsker at levere kvalitet. Marielyst har sandsynligvis svært ved at rumme professionelle erhvervsmøder eller kvalitetsophold, for de harmonerer ikke med feriestedets brand, påpeger eksperterne. Men Marielysts absolutte styrke og potentiale er atmosfæren som resort. Stedet føles som et resort. Du køber en feriepakke og ved lige præcist, hvad du får Marielyst er velsignet af at have en så stærk profil. Feriestedet har en unik konkurrencemæssig position i Østdanmark, da det er det eneste rendyrkede feriemål med masser af underholdning til gæsterne, serveret samlet på en god måde. Marielyst har et unikt potentiale som resort. Velkomstcenteret i starten af byen er stort anlagt og signalerer næsten, at gæsterne kan forvente et helstøbt resortophold. Men resortstemningen er ikke nær så udpræget i selve byen, og det skal der strammes op på, påpeger eksperterne. Med resort kommer nemlig også en grad af professionalisme og helstøbte oplevelser, som Marielyst også skal til at arbejde med. Tivoli, strand og festlig ferie Marielyst har en suveræn strand og en unik evne til at servicere og underholde mange mennesker på en lettilgængelig facon, fastslår ekspertpanelet. Det er et unikt feriested i kraft af sit meget ærlige udseende og hengivenhed til underholdning og fest. Marielyst er måske et af de eneste feriesteder i Danmark, hvor familien kan tage de festlystne teenagere med på ferie. Det ville være en helt særlig position for Marielyst at slå sig op på at MARIELYST 83

84 levere en fest til de unge i trygge og omsorgsfulde rammer. Marielyst er stolt af at være en 100 år gammel badeby. Og mon ikke det er et feriested, hvor der er blevet festet igennem i flere generationer. En guidet rundtur i Det gamle Marielyst er et af byens tilbud, men det henvender sig sandsynligvis ikke til byens hovedmålgruppe, mener eksperterne. Marielyst er ikke et kulturhistorisk interessant sted, der er meget lidt kunst, interessante bygninger, lokale produkter eller lærerige oplevelser, mener eksperterne. Målgruppen forventer ikke, at feriestedet skal præstere noget finkulturelt eller lokalt forarbejdet, og de savner det nok egentlig heller ikke. Resort: Skru helt vildt op for resortstemningen. Gør velkomstcenteret til et unikt start- og slutpunkt på ferien, med et ritual for ind- og udtjekning, der indrammer ferieoplevelsen. Udvikl en facade- og servicepolitik, der understøtter en veldefineret og unik resortoplevelse. Segmenter: Præciser de primære målgrupper knivskarpt. Overvej at indgå samarbejdsaftaler med brands, som målgruppen benytter, og som harmonerer med Marielysts resortværdier. Fremhæv muligheden for bordershop indkøb over for potentielle gæster. Udvikling: Opprioriter cykelstierne i området, også i forbindelse med den internationale cykelrute. Gør Marielyst til det ideelle første stop på den danske side af Femern Bælt-forbindelsen. Flere af eksperterne advarer derfor Marielyst fra at stile efter det samme pæne publikum, som enhver anden turistdestination også bejler til. Et hvidklædt par med sommerhat og et nordsjællandsk look. Derimod anbefaler eksperterne Marielyst at dyrke egne styrker og potentialer, således at Marielyst fremstår endnu stærkere overfor middelklasse tyskere, danskere, svenskere og nordmænd med børn og unge i alle aldre. Festen kan godt få lov at forsætte i Marielyst. Udviklingspotentialer Centrum: Skab bedre byrum og flere gratis opholdssteder i byen. Stram op i byens visuelle strandard. Fokuser på at udbygge muligheden for shopping, f.eks. med outlet salg. Strand: Styrk adgangen til stranden med flere passager op langs kysten. Tilknyt små pladser, god parkering, isbod og toiletter til hver passage, med evt. hver sit tematiske tvist. Design og markedsfør forskellige Beach Party koncepter. Aktiver diget langs med vandet til mere ophold, promenade og udfoldelse. Ekspertpanelet i Marielyst Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Jan Fischer HORESTA Mads Schreiner VisitDenmark i Tyskland Per Bak Malle Campingrådet Thomas Martinsen Dansk Bygningsarv Besøgsdato: Onsdag d. 26. juni MARIELYST

85 Oplevelsesværdi: Marielyst Kerneoplevelser Æstetisk Kulturel Rekreativ Underholdende Ægte og autentisk Lærende Fysisk aktiv Læsevejledning Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Ankomstforhold (parkering etc.) 3,8 Tilgængelighed for fysisk handicappede 3,7 Service generelt 3,4 Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,0 Skiltning 2,5 Information og kort på stedet 2,0 Faciliteter Udbud af caféer og restauranter 4,2 Strandadgang (gåtur/udsigt) 3,6 Aktivitetsområder for børn 3,6 Mulighed for shopping 3,4 Mulighed for at nyde godt vejr 3,2 Udsigtspunkter 2,6 Toiletforhold 2,6 Hvilemulighed (bænke etc.) 2,4 Beskyttelse mod vind/vejr 2,2 Vedligeholdelse (rent og pænt) 2,0 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. MARIELYST 85

86 ALLINGE-SANDVIG Eksperterne charmeres af Allinges havnemiljø, men savner mere liv i Sandvig. Naturen på Nordbornholm er helt unik, men den skal sættes meget mere i spil for at udnytte det store turistmæssige potentiale, påpeger ekspertpanelet. Allinge-Sandvig består af to sammenvoksede byer, som ligger på Bornholms nordlige spids. Eksperterne bliver lynhurtigt grebet af feriestemningen i området og bylivets harmoniske samspil med naturen og klippekysten. Naturen og byerne smelter smukt sammen i Allinge- Sandvig. Her dufter af mormors hjemmelavede marmelade og farfars røgvarer Kystby med stemning og klippesti Allinge er en hyggelig lille havneby med havnen som det naturlige centrum. Turisterne tager til Allinge for at købe ind, spise røget fisk og nyde stemningen på havnen, fornemmer eksperterne. Det er ikke en by, der har særlig mange butikker, men turisterne er heller ikke taget dertil for at shoppe. Det virker til at være en frokost by, der sker ikke så meget Eksperterne oplever et tydeligt skel mellem forsiden og bagsiden af byen, hvor facaderne ud mod vandet udgør den pæne og velholdte del. At bagsiden er mindre køn og livløs gør egentlig ikke noget, men det gælder i så fald om at få ledt turisterne de rigtige steder hen. Især klippestien og naturen på hver side af byen burde fremhæves mere. Den børnevenlige og bynære Næs Strand er også en stor kvalitet. Havnen er intim, men initiativløs Havnemiljøet i Allinge er meget intimt og hyggeligt. Spisestederne og butikkerne vender ud mod havnen, og lystsejlerne lægger næsten til ved fortovskanten. Havnemiljøet er meget charmerende at gå rundt i, men der er ingen gratis siddepladser, hvor man kan sætte sig ned og nyde havnen, påpeger eksperterne. Vi gik hvileløst rundt, for der er ingen steder at sidde på havnen. Miljøet er dejligt, men de har slet ikke overvejet: Hvad skal turisterne lave her? Det er en stor kvalitet, at der i selve byen er en del små hyggelige pladser som Lindeplads, Kirkepladsen og miljøet foran Apoteket. Omvendt virker det ikke til, at der er lagt særlig mange kræfter eller tanker i havnen, som mangler aktiviteter og opholdspladser. Den manglende indsats på havnen er også tydelig, da granitbelægningen flere steder er erstattet med grim beton og asfalt. Friluftsmekka på toppen af Bornholm Næste stop på turen går til området omkring Hammeren. Eksperterne begejstres over den vilde og eksotiske natur men forundres over, at der slet ikke virker til at være nogen aktiviteter. Der er et stort hul med vand i. Der er ingen information om, hvorvidt man må springe ud eller bade, eller at den der tovbane eksisterer Eksperterne kan ikke få øje på nogen information om de aktiviteter, der foregår i området. Klipperne ved Opalsøen inviterer til klatring og rappelling, og landskabet virker til at være ideelt til vandring, mountainbikes og lystfiskeri. Svævebanen hen over Opalsøen er taget ned, og der er ingen information om, hvornår den er oppe igen. I Hammerhavn er der en lille cafe, toiletter og et hus, hvor man kan søge ly for vind og vejr. Faciliteterne danner et perfekt start- eller slutpunkt for en vandretur rundt om Hammeren eller til Hammershus. Adgangen til kyststierne er enten 86 ALLINGE-SANDVIG

87 tilgroede eller dårligt fremhævede. Det er rent held at eksperterne finder frem til den naturskønne kyststi til Hammershus, som byder på vældige klippeskrænter, lilla lyng, vilde brombær og et rigt dyreliv. Flere af eksperterne har været på lejrskole på Bornholm i deres barndom. De mindes især, at Hammershus var kedelig og livløs; og det er den skam stadig. Historieformidlingen på slotsruinen er passiv og uinspirerede. Forhåbentlig vil det nye besøgscenter gøre historierne og naturen mere tilgængelig. Sandvig er en død sild i en rå natur Sandvig er en idyllisk og rolig lille by med mange hoteller og pensionater. Den renoverede strandpromenade er flot udført og har et næsten mondænt og sydlandsk look. Promenaden er dog ligesom resten af byen et temmelig livløst sted. Der er intet caféliv, udeservering eller handelsliv, der kunne skabe lidt spræl og liv på promenaden. Sandvig er dødkedelig. Byen burde leve af Hammeren, men der er slet ingen opfordringer til, at man skal tage derop Naturen er stort set det eneste, som byen har at byde på, og de kommercielle muligheder i naturen bliver slet ikke udnyttet godt nok, pointerer eksperterne. Sandvig kunne blive et ideelt sted at bo for de turister, der ønsker et aktivt friluftsliv, påpeger panelet. Sandvig kunne fungere som en base, i stil med et skisportssted. Byen kunne være et udgangspunkt for dagsture ud i naturen og et hyggeligt samlingssted om aftenen. Oplevelserne gør hele rejsen værd Der er mentalt langt til Bornholm, for både de danske og tyske gæster, og det koster energi og penge at komme til øen. For mange familier er det også en stor beslutning at låse sig fast til en ø en hel uge. Bornholm skal blive bedre til at påpege, hvordan de forskellige rejseomkostninger opvejes af øens store rigdom af oplevelser, understreger eksperterne. Der skal arbejdes med at gøre distancen til øen til en neutral eller en værdifuld del af ferieoplevelsen. Et område i Jylland, der arealmæssigt er lige så stort, kan slet ikke hamle op med alt det, som Bornholm har at byde på En ferie ved den jyske vestkyst kan for mange tyskere og danskere fremstå som den lette ferieløsning, mens Bornholm rent faktisk har et meget bredere udvalg af oplevelser. Bornholm tilbyder en meget komplet ferieoplevelse med en unik natur, en spændende og synlig kulturhistorie, badestrande, autentiske bymiljøer og et væld af lokale fødevarer. Eksperterne oplever to gode eksempler på, at et ferieophold på Bornholm sagtens kan gøres til et nemt, attraktivt og overskueligt valg. Hotel Abildgaard satser fokuseret på prisvenlige All Inclusive ophold til familier og større rejseselskaber. Stammershalle Badehotel servicerer de turister, der vil have lokal mad af høj kvalitet. Begge hoteller er eksempler på, at et bevidst målgruppevalg i samspil med et tydeligt og ærligt koncept kan skabe en god forretning. Oplevelsesrig klippeø i særklasse Allinge-Sandvig er et af Bornholms store højdepunkter, hvor naturen og bymiljøerne er i skøn harmoni, konkluderer eksperterne. Allinge- Sandvig er en turistmindet og hyggelig by, som tager særdeles godt imod turisterne. Naturen på Bornholm er så unik i forhold til resten af Danmark, at man næsten føler sig hensat til helt andre himmelstrøg. Øen sender tankerne mod det græske øhav, det skotske højland eller Norges vilde natur. Ekstremsportsudøverne ville elske at udfolde sig i den ekstreme natur på Hammeren. Det er de færreste, der tør at klatre op eller svæve ud i 50 meters højde over Opalsøen, men det er seværdige og spændende aktivite- ALLINGE-SANDVIG 87

88 ter at følge med i, og de har derfor en stor appel til mange turister. Den høje kvalitet i de lokaltro og moderne fødevarer harmoner godt sammen med naturens høje kvalitet. Turisterne kommer langvejs fra for at få en unik oplevelse. Det er derfor synd, at de mange steder bliver spist af med en masse tingeltangel og den sædvanlige blå glasdelfin, der ingenting har med øen at gøre. De lokale kunstnere, ildsjæle og fødevareproducenter burde få hjælp til at blive en meget mere synlig del af bybilledet. Hammeren: Skilt med aktiviteterne og badelivet ved Opalsøen. Ret stavefejl i naturstyrelsens skilte, f.eks. om at geder over 5 kg skal genudsættes i Hammerøsen. Fremhæv områdets ruter, og informer om stiernes længde, sværhedsgrad, seværdigheder og faciliteter. Aktiv ferie: Udvikl flere pakkerejser, friluftsaktiviteter og oplevelsesruter. Tilbyd teambuildingpakker i naturen til erhvervsfolk, familier og lejrskoler. Gør lejrskolen til en magisk oplevelse, som bringer folk tilbage til øen resten af livet. Design ø-lejr ophold med kurser udi lokal kunst og kreative håndværk. Hammeren kan blive et kæmpe trækplaster inden for aktiv ferie. Det er et område, der med innovation og udvikling kunne gøres til et populært og profitabelt aktivitetsområde i pagt med naturen. Naturstyrelsen bestemmer over området og burde give dispensation og mere frirum til, at turisterhvervet kan realisere områdets kommercielle muligheder. Opalsøen er ikke en uberørt og sårbar natur, for det er et menneskeskabt stenbrud, og granitten er robust nok til kunne klare endnu flere turister og spændende aktiviteter. Udviklingspotentialer Allinge: Aktiver havnen, f.eks. med leg og læring. Få kortlagt byens kvaliteter af en arkitekt og støt butikslivet med en facade- og skiltepolitik, der værner om byens sjæl. Markedsføring: Sælg øen på dens unikke natur, især til tyske special interest grupper. Skab mere samlet markedsføring af gourmetoplevelser. Tilbyd kvalitetsophold til tyskerne med fokus på natur og wellness. Udnyt potentialet i flere luksusprægede ophold med fokus på gourmet, wellness eller golf. Sandvig: Gør byen til en base for sports- og fritidsaktiviteter til vands og til lands. Bliv inspireret af Østrig og Kullen i Sverige. Ekspertpanelet i Allinge-Sandvig Eva Steensig Lighthouse Business Sociology Helle Nysted Andersen Dansk Bygningsarv Jan Fischer HORESTA Kirstin Blomgren Bornholmtours, repræsentant for Feriehusudlejernes Brancheforening Mads Schreiner VisitDenmark i Tyskland Per Bak Malle Campingrådet Besøgsdato: Tirsdag d. 13. august ALLINGE-SANDVIG

89 Oplevelsesværdi: Allinge-Sandvig Kerneoplevelser Læsevejledning Æstetisk Kulturel Underholdende Lærende Fysisk aktiv Kerneoplevelser Modellen illustrerer panelets vurdering af kerneoplevelserne på feriestedet i forhold til 7 forskellige oplevelsesparametre. Disse er vurderet på en skala fra 1-5. Scoren er et udtryk for, hvor panelet vurderer, at feriestedets kerneoplevelser ligger. En given score (høj eller lav) er således kun dårlig såfremt den strider mod feriestedets egen opfattelse og satsning i forhold til destinationsudvikling og markedsføring. I så fald vil scoren kunne anses som et muligt uudnyttet potentiale. Rekreativ Ægte og autentisk En sammenligning på tværs af de 20 feriesteder kan være med til at indikere forskelle og ligheder uden dog at være en vurdering af gode/dårlige præstationer. Modtagelsen Information og kort på stedet 3,8 Ankomstforhold (parkering etc.) 3,8 Let at komme rundt (stier, veje, fortove etc.) 3,7 Skiltning 3,6 Service generelt 3,5 Tilgængelighed for fysisk handicappede 2,8 Faciliteter Udsigtspunkter 4,5 Strandadgang (gåtur/udsigt) 4,5 Toiletforhold 4,2 Udbud af caféer og restauranter 4,2 Mulighed for at nyde godt vejr 3,8 Salg af lokale varer (kunsthåndværk, fisk, etc.) 3,8 Vedligeholdelse (rent og pænt) 3,7 Hvilemulighed (bænke etc.) 3,5 Aktivitetsområder for børn 3,2 Beskyttelse mod vind/vejr 3,0 Modtagelsen og faciliteter Oversigten er udformet på grundlag af resultater fordelt på to overordnede kategorier: modtagelse og faciliteter. Hver kategori indeholder en række spørgsmål, med henblik på en vurdering af forskellige parametre: fx I hvor høj grad er der gode ankomstforhold (afstand fra p-plads, afsætningsforhold (busser), cykelparkering, cykelstier etc.)? etc. Panelets medlemmer har vurderet de forskellige parametre på en skala fra 0-5, hvor 0 er dårligst (= i ringe grad) og 5 er bedst (= i meget høj grad). OBS! Resultaterne er baseret på ca. 6 besvarelser og er et udtryk for eksperternes subjektive vurderinger. Tabeller og figurer kan derfor ikke gøres til genstand for generaliseringer. ALLINGE-SANDVIG 89

90

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE

UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE UDENLANDSKE BØRNEFAMILIER PÅ DANSK KYSTFERIE - OPLEVELSER OG TILFREDSHED HOS FØRSTEGANGSBESØGENDE INDLEDNING Videncenter for Kystturisme (CKT) har i 2013 gennemført en analyse omkring turisternes oplevelse

Læs mere

Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig?

Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig? Hvad siger turisterne om Hvide Sande og Søndervig? Lars H. Olsen, Videncenter for Kystturisme Opstartsdag for Turisme og Vækst i Hvide Sande og Søndervig, onsdag d. 3. oktober 2013, Beach Bowl Søndervig

Læs mere

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE

SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE SERVICE OG KVALITET HVAD SIGER ANALYSERNE KYSTBYKONFERENCEN 27. november 2014 Claudia Rota Andersen Videncenter for Kystturisme SFI Survey for Videncenter for Kystturisme, 2014. N: 10.279 TILFREDSHEDSANALYSEN

Læs mere

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013

OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 OPSAMLING TILFREDSHEDSANALYSER 2013 Styregruppemøde for Kystdestination Møns Klint, 18. december 2013 Fasthold god placering men få flere til at komme Turistanalyse: Østmøn ligger på en 9. plads over 28

Læs mere

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister?

Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? Hvad ved vi om dagens og morgendagens kystturister? CLAUDIA ROTA ANDERSEN Company Dating 30. oktober 2014, Svendborg UNDERSØGELSER I DANMARK AKTUELLE GÆSTER Interview med kystturister, 2013-2014 Årligt

Læs mere

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv

Turismekonference 23. November Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv Turismekonference 23. November 2016 Gæstetilfredshedsanalyse 2016 Blokhus / Slettestrand-Svinkløv BAGGRUND: Hver Dataindsamlingen Respondenterne destinationer har indsamlet 300 besvarelser pr. feriested,

Læs mere

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281

Spørgeskemaopsamling. Antal registrerede besvarelser: 281 18.12.2012 Spørgeskemaopsamling Antal registrerede besvarelser: 281 Spørgsmål Antal svar Svar % Køn? 269 96 Alder? 266 95 Hvor bor du? 265 94 Nævn 3 gode ting ved Hedensted bymidte og beskriv hvorfor 231

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

Turismestrategi 2013-2017

Turismestrategi 2013-2017 Turismestrategi 2013-2017 1 Indhold Forord... 4 Vision... 5 Strategi... 6 Fokus Stærke værdikæder... 7 Fokus Nem tilgængelighed... 8 Fokus Smart markedsføring... 9 2 Vision: Køge vil overraske dig Strategi:

Læs mere

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen

Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Blomstrende landsby, Bøjden gruppen Rapport/konklusion fra gruppemøder, sommeren 2012. Førstehåndsindtryk Fra Siversbjerg : Flot udsigt! En fin og fartdæmpende chikane af den lange, lige, landevej. Derefter

Læs mere

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse.

VisitDenmark 2011 Gengivelse af rapporten eller dele heraf tilladt med kildeangivelse. Turisternes tilfredshed med det danske turistprodukt har vi en udfordring? Udgivet af: VisitDenmark August 2011 ISBN: 978-87-87393-81-2 Adresse: Islands Brygge 43, 3. 2300 København S Tlf. +45 3288 9900

Læs mere

Lokalbefolkningens holdning til turisme på Fanø

Lokalbefolkningens holdning til turisme på Fanø Lokalbefolkningens holdning til turisme på Fanø INDHOLD Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 og gennemført af MEGAFON for Videncenter for Kystturisme. Forsidefoto:

Læs mere

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister.

Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Hotel Rügen Park Hotel Rügen Park ligger på den rolige vestside af Rügen, hvor der er færrest turister. Introduktion Besøg Tysklands største og nok smukkeste ø, Rügen. Øen er et sandt naturparadis, hvor

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto

Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014. Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Hvordan får vi flere campingturister til Region Syddanmark? 3. december 2014 Kristian Holmgaard Bernth Helle Nysted Andersen Manto Agenda 1. Velkomst Præsentationer bordet rundt 2. Nyeste viden Hvordan

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 FREDENSBORG BY

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 FREDENSBORG BY MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 FREDENSBORG BY KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder Hotel Cristina Introduktion Hotel Cristina ligger i Limone, i den nordlige del af Gardasøen og kun 500 meter fra Gardasøen. Hotellet er placeret på en bakke, hvilket giver en smuk udsigt fra hotellet af,

Læs mere

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder

Hotel Cristina. Skønne omgivelser i den lille by Limone ved Gardasøens bredder. Hotel Cristina. Introduktion. Hotellet tilbyder Hotel Cristina Introduktion Hotel Cristina ligger i Limone, i den nordlige del af Gardasøen og kun 500 meter fra Gardasøen. Hotellet er placeret på en bakke, hvilket giver en smuk udsigt fra hotellet af,

Læs mere

Velkommen til Ballumhus!

Velkommen til Ballumhus! Hotel Ballumhus Velkommen til Ballumhus! Introduktion Hotel Ballumhus ligger klods op ad Nationalpark Vadehavet, og I bor således lige i nærjeden af fantastiske naturoplevelser - det er bare med at udforske

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år

Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år 19. august 2014 Kystturisterne i Danmark er mere tilfredse i år På tværs af 31 destinationer tegner sig pr 10. august 2014 følgende billede af kystturisternes oplevelse af Danmark i løbet af sommeren 2014:

Læs mere

Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter.

Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter. Sand Hotel Spis en god middag i hotellets smukke restaurant. Der serveres både lokale og internationale retter. Det moderne Sand Hotel ligger tæt på stranden i Kolobrzeg og ikke langt fra byens centrum.

Læs mere

Læring. - Målgruppeprofil 2012

Læring. - Målgruppeprofil 2012 Sjov, Leg og Læring - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Børnene i familien Side 15 Overnatninger

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HELSINGØR

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 HELSINGØR MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS HELSINGØR KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012

Det De Gode God Liv - Målgruppeprofil 2012 Det Gode Liv - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Loyalitet Side 6 Rejsebeslutningen Side 9 Rundrejse Side 11 Døgnforbrug Side 13 Overnatninger Side 3-5 Motivation Side 7-8 Planlægning

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME

LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME TELEFONUNDERSØGELSE I DANSKE KYSTFERIEOMRÅDER LOKALBEFOLKNINGENS HOLDNING TIL TURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030

Læs mere

Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have?

Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have? Smagsoplevelser - hvad vil de tyske turister have? Kort om projekt Smagsoplevelser Oplevelsesbaseret Kystturisme, CKT Formål: At gøre smagsoplevelser til turismeprodukter Værdikæder for fødevarer og turisme

Læs mere

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008

- I og udenfor højsæsonen. Analysemøde 7. april 2008 Danskeres ferie- Titelog fritidsrejser - I og udenfor højsæsonen Analysemøde 7. april 2008 1. Er rejser i lavsæsonen noget særligt? 2. Kan vi tjene penge på privatbesøg? 3. Har destinationerne en unik

Læs mere

Velkommen til Hotel San Pietro!

Velkommen til Hotel San Pietro! Hotel San Pietro Velkommen til Hotel San Pietro! Introduktion På den nordlige del af Gardasøen, i Limone, ligger Hotel San Pietro. Herfra er der en fantastisk udsigt over Gardasøen og bjergene rundt om

Læs mere

Kommunikationsplatform Sydjylland

Kommunikationsplatform Sydjylland Kommunikationsplatform Sydjylland Destinationsudvikling - macro destination Sydvestjylland Skærbæk Fritidscenter, 4. februar 2009 Opgaven Vi skal formulere et unikt, relevant og troværdigt omdrejningspunkt

Læs mere

Besøgsrapport 2010. Indhold

Besøgsrapport 2010. Indhold Besøgsrapport 2010 Indhold 1. Indledning. 2. Hvem besøger Fur & hvorfor? 3. Fakta om Ja-gruppen 4. Fakta om Nej-gruppen 5. Hvorfor vælges Fur fra el. til? 6. Status & afrunding. 1. Indledning Projektgruppen

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE

Læs mere

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk

BLÅVAND NATURCENTER. Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk BLÅVAND NATURCENTER Kvalitetsturisme ved Blåvandshuk Blåvandshuk, Danmarks vestligste punkt, er kendt for sit karakteristiske fyrtårn, det fantastiske fugletræk, de spændende klit- og hedelandskaber og

Læs mere

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Stormgade 2-6 1470 København K efkm@efkm.dk 30. november 2015 Kære Lars Chr. Lilleholt, Vi ønsker at gøre

Læs mere

Ring og book tid eller gå ind på vores on-line booking www.bosch-hjoerring. dk og bestem selv hvornår din bil skal til service.

Ring og book tid eller gå ind på vores on-line booking www.bosch-hjoerring. dk og bestem selv hvornår din bil skal til service. Lundgaard Autoteknik Lundgaard Autoteknik er et topmoderne værksted med fokus på servicering, optimering, specialopgaver og komplekse reparationer. Vi er specialværkstedet, hvor selv de vanskeligste problemer

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 FREDERIKSVÆRK

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 FREDERIKSVÆRK MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS FREDERIKSVÆRK KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter

Læs mere

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet

Nordjyske Skaldyr. synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Nordjyske Skaldyr synlighed, fortrolighed, tilgængelighed, kvalitet Denne opsamling sammendrager de undersøgelser der er foretaget på baggrund af delprojekterne i projektet Nordjyske Skaldyrs første fase.

Læs mere

Postillion Hotel Dordrecht

Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht Postillion Hotel Dordrecht har en rolig beliggenhed i udkanten af den hyggelige kanalby Dordrecht. Introduktion I mellem Rotterdam og Breda i den smukke og historiske by Dordrecht,

Læs mere

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMAUDKAST Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMAUDKAST 2017 Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 0. Hvilken by er interviewet foretaget i? 1. Allinge 23. Møn 2. Billund 24. Nexø

Læs mere

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod

Velkommen. Charlotte Frandsen og Morten Birkerod Velkommen Der kan være mange gode grunde til, at du besøger Tornøes Hotel og dejlige Kerteminde. Du kan være på udkig efter oplevelser. Være deltager i et interessant møde med kolleger eller kunder. Være

Læs mere

12-i-1 GAVE 700 KR 1

12-i-1 GAVE 700 KR 1 12-i-1 GAVE 700 KR 1 REJSE & OPHOLD KRO- OG HOTELOPHOLD FOR 2 NU KAN DU OG DIN LEDSAGER TAGE PÅ ET HYGGELIGT OPHOLD I DANMARK. I KAN F.EKS. BO PÅ EN ÆGTE LANDEVEJSKRO GRUNDLAGT I 1700-TALLET, PÅ ET MODERNE,

Læs mere

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø

Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I SOLRØD KOMMUNE. Østre Strandvej. Lyngvej. Duevej. Staunings Ø Trylleskoven SOLRØD BEDRE SAMMENHÆNG MELLEM BY OG STRAND I Østre Strandvej Lyngvej Duevej Staunings Ø Idéoplæg til bedre sammenhæng mellem by og strand i Solrød Kommune. Solrød Kommunes største attraktion

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY

VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR SKANDERBORG MIDTBY VISION FOR - SKANDERBORG MIDTBY - En by vil ikke vil hjem fra - Indbydende gennem iscenesættelse af gaden - Fælles vi - Attraktiv for børnefamilier - Byens skal samles for

Læs mere

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle

Danskerne og yderområderne. Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Danskerne og yderområderne Thomas Martinsen 9. november 2011, Inspirationsmøde, Vejle Om undersøgelsen Repræsentativ undersøgelse blandt danskere i den erhvervsaktive alder 18-65 år (3,5 mio. ud af 5,6

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune

Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Analyse af detailhandlen i Silkeborg Kommune Konklusioner, vurderinger og anbefalinger fra ICP, Institut for Center-Planlægning, februar 2016 Dramatisk fald i antallet af handelsbyer i Danmark I de kommende

Læs mere

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview.

SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST. Spørgeskema for face to face interview. Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. SPØRGESKEMA 2015 - UDKAST Spørgeskema for face to face interview Interviewer: Notér destination, notér sprog for interview. 1. Hvad er formålet med dit ophold [på/i destination]? Er du på 1. Ferie Besøg

Læs mere

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER

GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER GÆSTEANALYSE PÅ DANSKE KYSTDESTINATIONER DJURSLAND/EBELTOFT EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE BLANDT DANSKE OG UDENLANDSKE TURISTER MAJA FROMSEIER PETERSEN YAKUP BAS MORTEN FRØSLEV KØBENHAVN 014 SFI DET NATIONALE

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 AABENRAA

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS 2015 AABENRAA MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEWS AABENRAA KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over

LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over LAD DIG FORFØRE Giv dig hen til idyllen lad dine sanser tage over Panoramaudsigt over vandet uanset om du er på værelset, i restauranten eller i konferenceafdelingen. Himmel og vand så langt øjet rækker.

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Kan gøre noget for autocamperturisme!

Kan gøre noget for autocamperturisme! Kan gøre noget for autocamperturisme Få del i Europas hurtigst voksende turistsegment Af: www.autocamper-info.dk den 27. apr. 2015 JI/2015 Side 1 Der findes 1,7 millioner autocampere i Europa. Deraf er

Læs mere

Velkommen til Feriecenter Samsø!

Velkommen til Feriecenter Samsø! Feriecenter Samsø Velkommen til Feriecenter Samsø! Introduktion Det skønne Feriecenter Samsø byder på noget for enhver smag. Der tilbydes et hav af aktiviteter som f.eks. bowling, bueskydning, fodboldgolf,

Læs mere

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI

Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv. Opstartsmøde 14/5 2014. Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI Fredericia Kommune - detailhandelstendenser mv Opstartsmøde 14/5 2014 Projektleder Torsten Bo Jørgensen, COWI 1 Detailhandelstendenser Nethandel på vej frem Storcentre på vej frem (vinder fortsat markedsandele

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ?

HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? HVORFOR ÅBNE BUTIK I PRÆSTØ? Præstø er med sin smukke og unikke beliggenhed lige ned til Præstø fjord, omkranset af skov og åbne vidder samt kun et kvarters kørsel til motorvej, et oplagt sted at starte

Læs mere

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEW 2015 HADERSLEV

MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEW 2015 HADERSLEV MYSTERY SHOPPING OG EXIT INTERVIEW HADERSLEV KORT OM UNDERSØGELSEN BAGGRUND Dansk Kyst & Naturturisme har valgt at videreføre det Mystery Shopping, som tidligere er gennemført i regi af Videncenter for

Læs mere

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad

Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund for Town Center Management TCM Hillerød Realisering af visionen fra Købstad til Mødestad Baggrund Ifm. budgetaftale 2014 besluttede Byrådet, at der skulle udarbejdes en vision for Bykernen Det

Læs mere

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 383 Offentligt Ferring, den 11.04.2017 Til Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og medlemmer af folketingets Miljø- og Fødevareudvalg.

Læs mere

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS

Powered by Cycling: Panorama. Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013. Powered by Cycling: Panorama TNS Kvantitativ undersøgelse af cykelister på ferie 2013 Indhold 1 Formål og metode 3 2 Sammenfatning 6 3 Segmenter 10 4 Nationalrute 1 og 9 13 5 Grafik fremstilling af alle spørgsmålene 16 2 1 Formål og metode

Læs mere

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte

Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs. - det er ikke for fint, og det føles ægte Vision 2030 Oplev det rå og autentiske Halsnæs - det er ikke for fint, og det føles ægte Marts 2016 Forord Halsnæs Kommune ligger i Nordsjælland i det nordvestlige hjørne af Region Hovedstaden. Her ligger

Læs mere

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016

MARKED DANMARK. Baggrund for Danmarkskampagne 2016 MARKED DANMARK Baggrund for Danmarkskampagne 2016 Vores tilgang til marked Danmark er trindelt 1. TRIN Samle bagrund, analyser og viden for at forstå turisten og markedet FORENKLING FOKUS Markedet, målgrupper,

Læs mere

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014

potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 potentialeplan Hvide sande & søndervig by & landskab vækstgruppe #4 12. marts 2014 dagens program 15.00-15.05 Velkomst 15.05-15.45 Præsentation af by og landskab 15.45-16.00 gangbroer og Trafikplan i Hvide

Læs mere

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012

Storbyoplevelser. - Målgruppeprofil 2012 Moderne Storbyoplevelser - Målgruppeprofil 2012 Indhold Baggrund Kort fortalt Side 2 Motivation Side 4-5 Planlægning af ferien Side 7 Ferieaktiviteter Side 9 Døgnforbrug og rejsegruppe Side 11 Overnatninger

Læs mere

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder

Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Opgavebeskrivelse: Mystery Shopping på danske feriesteder Baggrund og formål Analysen er del af delprojektet 20 særlige feriesteder, der har til formål at belyse potentialet for udvikling af turismen på

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014

KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014 KYSTFERIE I DANMARK WARUM NICHT? Kolding 3. december 2014 Rejsebehov hos loyale, tidligere og nye turister Fokus pårejsebehov og oplevelsesønsker hos tyske turister både blandt de som kommer til Danmark,

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by?

DE RØDE LØBERE. Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? DE RØDE LØBERE Vordingborgs bymidte er afgørende for din, min og vores fremtid. Vil du med på den røde løber og gøre en forskel for vores by? VINDERBYEN VORDINGBORG Vordingborg er nu en vinderby. Sådan

Læs mere

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA

Nye veje til vækst i kystturismen. v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA Nye veje til vækst i kystturismen v/ Katia K. Østergaard adm. direktør, HORESTA DANSK KYSTTURISME tak for invitationen.. Dansk turisme i tal Turisterhvervet omsætter for 82,4 mia. kr. årligt Turisterhvervet

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme

Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Udvælgelse af 20 særlige feriesteder til projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme Uddybning af baggrund, analysegrundlag og aktiviteter i projektet Resumé Videncenter for Kystturisme har udvalgt 20 feriesteder

Læs mere

De Bonte Wever Assen.

De Bonte Wever Assen. De Bonte Wever Assen De Bonte Wever Assen. Introduktion På De Bonte Wever Assen kan I nyde godt af hotellets indendørs- og udendørs pool, spa, bowlingbane og legerum. I kan også bestille tid til en afslappende

Læs mere

MADKVALITET I DANSK TURISME

MADKVALITET I DANSK TURISME MADKVALITET I DANSK TURISME AGENDA Data Egne observationer og analyse Erfaringer fra udlandet FOODs egne projekter plus et par bonus-events Bud på fremadrettet indsats Data fra Danmark TURISMEERHVERVET

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM

BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM BAGGRUND FOR PRIORITEREDE DESTINATIONER BORNHOLM Østersøturisme Vestkystturisme Nordjylland VÆKSTPROGRAM v DESTINATIONSUDVIKLING v LLB resort Sønderjylland Aarhus/Djursland Fyn De danske sydhavskyster

Læs mere

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune

Turistundersøgelse 2011. Mariagerfjord Kommune Turistundersøgelse 2011 Mariagerfjord Kommune Kilde Consult side 2/16 - din kilde til viden Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Rapport... 5 Hvilket land kommer turisterne fra... 5 Overnatninger... 6 Hvor

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013

EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 EVALUERING AF PROJEKTET UDVIKLING AF STEDBUNDNE TURISMEKONCEPTER I DANSKE KYSTBYER VISITNORDJYLLAND NULPUNKTSMÅLING REVIDERET RAPPORT APRIL 2013 INDHOLD 1 2 3 4 INDLEDNING Side 3 KENDSKAB OG ATTRAKTIVITET

Læs mere

Bølgerne brydes i Klitmøller

Bølgerne brydes i Klitmøller 6 Bølgerne brydes i Klitmøller Parforhold I Når to meget forskellige foreninger skal flytte sammen, skaber det somme tider udfordringer, der er svære at løse og kræver, at begge parter lytter nøje til

Læs mere

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk.

Syrengården. inspireret af Henning Larsen Architects. 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk. Syrengården inspireret af Henning Larsen Architects 18 ejerboliger i ét plan på 100-115 m² i naturskønt område i Holbæk Kom tæt på boligerne med de markante karnapper De eksklusive boliger fremstår lyse

Læs mere

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem

Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem Ruths Hotel RUTHS Strandhotel REDNINGSHUSET KONFERENCER & MØDER Nogle arbejdsdage er vigtigere end andre Derfor gør vi noget ekstra ud af dem I ankommer med mennesker, udfordringer og ideer Vi gør det

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping

Sælvigbugtens Camping Samsø. Hytter, værelser og camping Sælvigbugtens Camping Samsø Hytter, værelser og camping Camping på Samsø for enhver smag og alder Charmen ved Samsø er ikke til at tage fejl af. Her er et rigt kulturliv med musik og kunst for børn og

Læs mere

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016

Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer tur til Budapest 09.07. - 20.07. 2016 Sommer turen går til Budapest i Ungarn, nærmer i Szentendre hvor vi skal bo på campingpladsen Pap-Sziget. Den ligger på en lille ø i Donau floden. Informationer

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere