BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012"

Transkript

1 BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X

2 2 Blågård Skole - Sikker skolevej og mulighed for nye udearealer Ideer og anbefalinger til bedre og sikrere cykelforhold i Hans Tavsens Gade, og muligheder for at omdanne dele af gaden til et uderum for skolen (og lokalområdet). Udarbejdet af: By X, 2012 For: Sikre Skoleveje Tekst, fotos og lay-out: By X Rapporten er en opsamling på Blågård Skoles elevråds arbejde med By X i Læs mere om By X og Sikre Skoleveje på:

3 3

4 4 INDHOLD //

5 5 INDHOLDSFORTEGNELSE // Projektbeskrivelse 6 Ideer og anbefalinger 8 Proces 12 Kortlægning 16 Skitseforslag 1 26 Referencebilleder 42 Afstemning 44 Workshop 2 50 Delkonklusion 58 Skitseforslag 2 64 Overvejelser om boldbane 78 Anlægsprojekt 84

6 6 PROJEKT- BESKRIVELSE //

7 7 PROJEKTBESKRIVELSE // Baggrund for projektet og opgavens indhold. Blågård Skole og Hellig Kors Skole blev lagt sammen i august 2008, og siden da har Hans Tavsens Gade delt skolens område midt over. Gaden er lukket for biltrafik, men 2500 cyklister kører gennem området hver dag og elever og cyklister må sno sig mellem hinanden. For at undgå de fartdæmpende bump der er sat op, kører cyklisterne ofte ind på fortovet og nogle gange kører de stærkt, ind og ud mellem børnene. Sikre Skoleveje samarbejder med skolen, om at få skabt et trygt og sikkert område, hvor både elever og cyklister kan færdes på en god måde. Det vil betyde en ny organisering af Hans Tavsens Gade og mulighed for at inddrage dele af gaderummet til opholdsrum for skolen og lokalområdets beboere. Noget som både Blågård Skole og Nørrebro Lokaludvalg længe har haft ønske om. I det omfang det kan lade sig gøre, inden for projektets ramme og budget, vil Sikre Skoleveje integrere denne mulighed i skolevejsprojektet. By X har derfor, på vegne af Sikre Skoleveje, inddraget skolens elever, i at udvikle ideer og komme med anbefalinger, til hvordan gaderummet kan udvikles - i første omgang for at udbedre den trafikale situation, dernæst for at belyse mulighederne ved at inddrage dele af gaden til opholdsrum. På længere sigt er der et ønske fra Blågård Skole om, at udvikle gaderummet til et egentligt udeareal for skolen, med større anlæg og endnu flere aktiviteter. Dette projekt kræver dog at skolen selv finder den nødvendige finansiering. Elevernes arbejde kan være med til at belyse potentialet for projektet. Derfor skal forløbet med eleverne belyse to forskellige ting: 1. Løsning af den trafikale situation. 2. Potentialet i at inddrage Hans Tavsens Gade til en del af skolens udeareal.

8 8 IDEER OG ANBEFALINGER //

9 9 IDEER OG ANBEFALINGER // Hovedkonklusionerne af elevernes arbejde med gaderummet. På de næste to sider kan du se og læse en opsamling af elevernes ideer og anbefalinger til gaderummet. Det er de vigtigste pointer og de ideer der var størst opbakning til. Opsamlingen er baseret på elevernes konkrete arbejde, og på de samtaler vi har haft med dem undervejs - både i plenum og med de enkelte elever og grupper. I resten af rapporten kan du se og læse alle elevernes ønsker og ideer, samt få et indblik i hele forløbet og arbejdsprocessen.

10 10 Aktiv zone Rolig zone Fig. 1 Fig. 2 Vejbane Cykelstativer Markerede overgange Aktiv zone Rolig zone Toiletbygningens lange mur Markerede områder

11 11 CYKELSTATIVER // Vi anbefaler, at gaderummet lukkes af med en række cykelstativer i hver ende (se fig. 1). Så kan eleverne nemt parkere og deres cykler kan være med til at afgrænse en zone, hvor man som cyklist, skal være særligt opmærksom. CYKELSTI // Vi anbefaler, at fjerne fartbump og tegne en ny cykelsti op, i den side af vejen der er tættest på Eat loungen (Se fig. 1). I samråd med Center fra Trafik blev vi og eleverne enige om, at den bedste måde at styre cyklisterne gennem området på, er at gøre det så nemt og direkte for dem som muligt. Ved at fjerne fartbumpene og optegne den mest direkte cykelrute gennem området, er der ingen grund til at køre andre steder, og det frigør et areal som eleverne kan benytte, med lille risiko for at cyklerne kører derind. Særligt når det areal samtidig møbleres og på anden måde, tydeligt indtages af skolen. Det kan komme til at betyde øget fart, at cyklisterne får en cykelsti, som fremstår som deres ret, i modsætning til den udefinerede situation i dag. Så det er vigtigt at bibeholde et godt overblik og synlighed, så børn og cyklister kan se hinanden. Vi blev også enige om at tegne cykelstien neutralt op med hvide striber, og så tydeligt markere overgange og elevernes legeområder, så de fremstår som særlige arealer og dermed som en del af skolen. MARKEREDE OVERGANGE // Der er to steder hvor eleverne naturligt krydser vejen (se fig. 1). De steder anbefaler vi at mar- kere særligt for at skærpe cyklisternes opmærksomhed. Vi foreslår at markere overgangene med prikker i forskellige farver. MARKERINGER AF OMRÅDET // Ud over de to overgange anbefaler vi, at tilsvarende prikker markerer dele af gaderummet som legeområde (Se fig. 1 og flere detaljer i rapporten). RUMLIG DISPONERING // Eleverne arbejdede alle sammen med en opdeling af området, så nogle zoner er rolige og nogle zoner er aktive. Mindre aktiviteter (f.eks. lege tegnet med kridt på asfalten), kan godt flette sig ind i det rolige område, i små, definerede zoner (se fig. 2). Derfor anbefaler vi, at området inddeles, så det kan benyttes på forskellige måder på samme tid. Vi foreslår, at inddelingen af området markeres ved installering af fysiske elementer som f.eks. siddemøbler/plantekasser og cykelstativer der skærmer lege- og opholdszoner fra den gennemgående cykeltrafik. GRØNNE ELEMENTER // Grønne planter og landskabelige elementer var en stor del af alle elevernes forslag. De brugte det bl.a. til at binde området sammen og til at definere forskellige rum og zoner. Eleverne lagde meget vægt på, at grønne planter, blomster og landskabelige elementer er en stor kvalitet, som de ønsker mere af. Vi anbefaler at bruge grønne planter udenfor i undervisningen, og at eleverne (skolen) evt. indgår et samarbejde med Dyrk Nørrebro om f.eks. hjælp til at vande i ferieperioder. UDSMYKNING // Der var flere ideer til at udsmykke toiletbygningens lange murstensvæg, f.eks. ved at lave den til en grafittivæg, hvor graffitti-kunstnere får lov til at male. Udsmykningen kan integrere elementer til aktivitet som f.eks. en basketballkurv. SIDDEPLADSER // Vi anbefaler, at der laves flere typer siddepladser, hvor man kan sidde og tale sammen, spise sin mad, tegne eller bare kigge på hvad der sker omkring en. Det efterlyste mange af eleverne, og der var mange forskellige ideer til udformning og farver. Se nærmere i rapporten. Eleverne savner også overdækkede siddepladser. Siddepladserne vil også kunne benyttes til undervisningsaktiviteter og dermed trække eleverne ud i den friske luft. AKTIVITETER // Den mest efterspurgte aktivitet blandt eleverne er fitnessredskaber. Her ud over er der ønsker om basketball, parkour, boldspil og ideer til flere lege tegnet op på asfalten. Disse ønsker kan selvfølgelig ændre sig med tiden, så vi foreslår at indrette gaderummet fleksibelt, med elementer som kan bruges varieret, og med en blanding af fysisk aktive og mere stille aktiviteter. UDEUNDERVISNING // Vi anbefaler at medtænke udeundervisning i det nye gaderum. Ud over arbejdet med de grønne planter kan der etableres læsepladser og evt. en tavle på toiletbygningens lange mur.

12 12 PROCES //

13 13 PROCES // En trin for trin beskrivelse af forløbet med eleverne. By X arbejdede med to af Blågård Skoles elevråd - mellemtrinnet og udskolingen. Vi mødtes med de ca. 25 elever fem gange i løbet af seks måneder. Først til en kort introduktion, som præsenterede dem for projektet, processen og hvilke rammer der var for udviklingen af gaderummet. Dernæst til to heldages workshops, med nogle uger i mellem og senest til en opfølgning/feedback, hvor eleverne blev præsenteret for flere konkrete indretningsforslag, som var udarbejdet på baggrund af deres ideer og arbejde. Undervejs (mellem workshop 1 og 2) blev elevrådets første ideer udstillet på skolen, så resten af eleverne kunne stemme på dem, komme med kommentarer og selv byde ind med egne ideer. Samtidig præsenterede By X ideerne for Center for Trafik, som havde mulighed for at give konstruktiv feedback, som vi kunne tage med tilbage til elevrådet. Den samlede respons blev indarbejdet i det fortsatte arbejde på workshop 2. Processen og de enkelte opgaver eleverne arbejdede med er beskrevet detaljeret i rapportens følgende sider. Det endelige forslag til anlægsarbejdet findes sidst i rapporten.

14 14

15 PROCESDIAGRAM // 15 INTRO WORKSHOP 1 HØRING WORKSHOP 2 FEEDBACK INDHOLD Introduktion til opgaven, og rammerne for projektet. Kortlægning. Sansetur// rumlige oplevelser og iagtagelser i nærområdet. Skitsering// første disponering af området, stemninger, funktioner, kvaliteter. Udstilling. Afstemning blandt skolens elever. Feedback fra Center fra Trafik Præsentationer af modeller fra workshop 1. Feedback på høring. Opsamling. 1:1 opmåling i gaderummet. Feedback. Præsentation af forslag til anlæg. Diskussion og kvalificering af forslag. Opsamling. Inspiration. Model af første skitseforslag. Videreudvikling af skitseforslag. Model af andet skitseforslag. TID 1 time 5 timer 2 uger 5 timer 1 time

16 16 KORT- LÆGNING //

17 17 KORTLÆGNING // En kortlægning af elevernes brug og oplevelse af skolens udearealer. Eleverne blev delt i to grupper - mellemtrinnet i en gruppe og udskolingen i en anden. På et stort luftfoto over skolens område markerede eleverne de steder som de kan lide at opholde sig (grønt klistermærke), og de steder som de ikke kan lide (rødt klistermærke). Hver elev kunne placere i alt to klistermærker i hver farve. Bagefter fik eleverne små post-its, hvor de kunne beskrive hvad det er de godt kan lide og hvad det er de ikke kan lide ved de markerede steder. Post-its sedlerne satte de ved siden af de klistermærker, som de referede til. Efter denne kortlægning fik hver elev en ønskeseddel, hvor de kunne skrive alle deres ønsker til aktiviteter og kvaliteter for skolens udearealer. Se resultaterne på de følgende sider. (Bogstaverne er sat på kortet efterfølgende, for at kunne placere elevernes kommentarer).

18 18 I M E R L K F D G H I J C P Q B A

19 MELLEMTRIN // 19 C Jeg kan godt lide at være her og snakke! Det er grimt fordi når det regner, bliver det til at mudderfest. D Jeg kan godt lide at spille fodbold. Godt sted at spille basketball. Jeg kan ikke lide fodboldbanerne. Små børn larmer meget. Stressende. H Jeg kan godt lide at klatre på klatrestativet. Klatrestativet i indskolingsgården er et godt klatrestativ, for man kan lege virkelig godt. Jeg kan godt lide at lege på klatrestativet. J Jeg kan godt lide at være på tagterrassen. Vi læser der sammen med en lærer. K Rart at sidde på trappen og hygge med andre. Elsker at være der, tæsker 5. klasserne. Jeg kan lide at spille fodbold. Ringen er meget sjov og skal altid blive der, for alle kan lege sammen. Jeg kan lide at være der fordi det er sjovt. Slangen er god at sidde på, derfor kan jeg godt lide den :-). Der er hyggeligt at være der. Der kan man snakke. Slangen fylder for MEGET. Slangen fylder for meget! Jeg hader skraldeskuret. Jeg hader skraldeskuret fordi det er grimt. Den lugter grimt (skraldeskuret). Skraldeskuret stinker for meget, det skal væk. Skraldeskuret stinker, det skal væk! Jeg HADER skraldeskuret. Det fylder!! Jeg kan ikke lide skralderummet! Skraldeskuret fylder for meget i gården. Jeg synes det skal fjernes (skraldeskuret). Skuret fylder for meget. Det er sjovt at spille fodbold. Jeg kan ikke lide at være i fodboldbanen nogen gange, fordi 7. Klasserne skyder vores bold væk. L Jeg kan godt lide Eat-loungen. Jeg kan godt lide Eat stedet, fordi der er tv. Rart at sidde på trappen og hygge med andre. M Et sjovt sted at lege politi og røver M (på kanten henviser til lille gård) Jeg kan ikke lide lille gård Der er for mange træer i lillegården. Jeg kan godt lide at være i lillegården, der er altid så stille. O Jeg kan ikke lide det fordi det er grimt. P Jeg hader vejen (har tegnet konflikt med cykler). Q Buddis butik, den er ok :-). R Ka lide og gå på midten af gaden. Kan se alt.

20 20 I M E R L K F D G H I J C P Q B A

21 UDSKOLING // 21 A Stille og roligt med gode legefaciliteter. B Der er mørkt og klamt og beskidt og skrald. C Der er nu en scene. Godt sted til at udfolde sine kreative evner. Jeg kan godt lide at være her fordi jeg var der meget da jeg var lille, så det er et trygt sted. D Det er et meget forladt sted Jeg forstår heller ikke hvorfor vi ska have SÅ mange fodboldbaner. (Jeg hader skolen for det er en luderskole). Jeg hader skolen fordi vi ikke må være i skolegården. Gråt og kedeligt. Vi kan ikke komme forbi. Man kan ikke komme forbi. E Jeg kan godt lide at være der fordi man kan tegne. Hyggelig baggård, men man må ikke være der. F Gymnastiksalen stinker, men er meget god. Lillegården er et hyggeligt sted at tegne. Grønt. G Det er koldt!! Jeg har sat en rød farve ved den gamle sal fordi jeg synes bare den står i vejen for alle børnene(?). H Det er et rigtig godt sted for indskolingen/ børnene. Den er grim og ulækker at se på!!!!!!!!!!!! Den er meget grim, den stinker af H til!!!!!! Her er for mørkt, det hele er lidt råddent og nusset Og der er simpelthen for mange børn ad gangen! I Der lugter. Føj :-(. Fordi det er bare så klamt. J Vi må ikke være der. Rød farve, fordi vi ikke må være på terrassen. Fordi vi ikke må være på terrasse. Rød plet fordi vi ikke må være der. K Det er sjovt at sidde med sine veninder og høre musik om sommeren. Jeg kan godt lide slangen, fordi man kan lave alt muligt på den. Fodboldbanen er grim og fylder meget. Det er Danmarks billigste fodboldbane og der er altid kaos!!! Gråt og kedeligt. L Jeg elsker det her sted af hele MIT hjerte!!! Fordi det er rigtig godt at være der. Fordi det er kun der vi må være. Der er nice/sjovt/hyggeligt at være. Jeg kan lide at være i loungen fordi det er varmt om vinteren. Hele udskolingen er der, det er godt :-) Fordi jeg godt kan lide at være i loungen. Der er hyggeligt og der er masser af plads.

22 22

23 23 Jeg kan godt lide at være i Eat-loungen, fordi man sidder med veninderne og spiser. Det eneste lille minus: Der koldt i loungen! M Alt for meget asfalt. Der er mørkt og forladt. Uha ad her er da slet ikke rart! Der er mørkt og utrygt (er skrevet der hvor der falder en skygge på billedet måske har det betydning for svaret?). Der er mørkt og køligt og der er næsten ingen mennesker, så jeg kan ikke lide det sted! Fordi at vi har et godt fællesskab når vi alle elever i udskolingen er sammen. M (på kanten henviser til lille gård) Den lille gård fordi der var hyggeligt og ikke så mange mennesker (men udskolingen må ikke være der nu). Den lille gård, der var grønt, småt og derfor hyggeligt. Siddepladser i flere niveauer. Den lille gård er hyggelig og man kan sidde afslappet med sine venner. N Drengene spiller fodbold i gården og de larmer meget.

24 24 Jeg ønsker mig et sted hvor man kan sidde ned og tale med sine veninder eller bare sidde og tænke lidt... Navn: Jeg ønsker mig... Navn: Jeg ønsker mig... Jeg ønsker mig en basket ball bane, som også kunne bruges til badmintonbane... Jeg ønsker mig at udskolingen må være på terrassen og hygge sig... Jeg ønsker mig noget mere grønt...

25 ØNSKESEDLER FRA WORKSHOP 1 // 25 Mere grønt (blomster og planter, nogen skriver ikke træer): (15) Multibane: (1) Et sted hvor man kan sidde (og spise ved et bord, snakke, nyde solen m.v.): (15) Bedre/større fodboldbane /Blødt underlag til fodbold: (11) Halvtag /overdækning: (7) Vandhane: (7) Ro: (6) Gynger (med blødt underlag): (5) Basketkurv (til små lege): (4) (Flere) skraldespande: (4) Bedre legeplads til indskoling: (4) Flere farver: (3) Motionsredskaber: (3) Varme i loungen: (3) Bakke: (2) Pænt sted at sætte cykler: (2) Ikke flere fodboldbaner: (2) En ostebane (kvadrat med fire felter): (2) Klatrestativ: (2) Lærred til sommerbio: (1) Scene: (1) tænke, Vægmalerier: (1) Tavle hvor man kan tegne med kridt: (1) Bordtennis: (1) Drivhus: (1) Flere ønsker hyggelige områder/bedre steder udenfor for udskolingen og udnyttelse af terrassen foran Eat-loungen. Mange ønsker skraldeskuret fjernet. Antal elever som skrev det enkelte ønske er angivet i parantes.

26 26 SKITSE- FORSLAG 1 //

27 27 SKITSEFORSLAG 1 // Elevrådenes idéer til indretning af Hans Tavsens Gade som et aktivt uderum for skolen. Eleverne arbejdede sammen i fem grupper - mellemtrinnet og udskolingen blandet. De fem grupper fik hver en sort tavle med opgavens område skitseret i skalaen 1:100. På tavlerne var skolen og de omkringliggende bygninger tegnet ind. Først fik eleverne tid til at tale om hvilke kvaliteter, stemninger, aktiviteter m.v. som de kunne tænke sig i området. De skulle fordele tingene i forhold til hinanden og fik kridt i forskellige farver, til at skrive og tegne deres første tanker. Herefter skulle eleverne placere cykelstien og tegne hvordan cyklister og gående kan bevæge sig i området, og hvordan man krydser vejen mellem skolens bygninger. Da grupperne havde skitseret deres overordnede idéer, byggede de deres forslag med forskellige modelmaterialer. Se de fem gruppers modeller og idéer på de følgende sider.

28 28 OPGAVEOMRÅDE OG TAVLE // Skolebygning Skolegård for indskoling Præstebolig OPGAVEOMRÅDE Boliger Skyttegade Skolebygning

29 29 SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG BOLIGER SKYTTEGADE SKOLEBYGNING Sort tavle

30 30 En stribet cykelsti, et aktivt område med fitnessredskaber, et roligt område hvor vi kan sidde og snakke og hygge os og noget grønt.

31 31 Fitnessområde som noget jeg så i Ankara i sommerferien. Der er også stangtennis Parkourklatrestativ Donutbænke

32 32 GRUPPE 1 // SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG Cykelparkering Beplantet væg Store blomster Sti Hyggeområde Aktivitetsområde Positivt skilt Springvand Positivt skilt BOLIGER Stribet cykelsti SKYTTEGADE SKOLEBYGNING

33 33 IDÉ 2: Aktivitetsområde med fitnessredskaber. Fitnessredskaberne står på øer af farvet faldunderlag IDÉ 3: Hyggeområde med grønne græsbakker og træer. En sti slynger sig gennem området og man kan sidde og snakke og slappe af. IDÉ 1: Runde cykelstativer IDÉ 4: Hen over stierne er der buer med blomster og grønne planter der slynger sig rundt om. IDÉ 7: Positive skilte. Skilte som på en positiv måde beder folk om at tage hensyn når de cykler forbi. Eleverne på skolen kan selv finde på forskellige skilte. IDÉ 6: Et springvand IDÉ 5: Stribet cykelsti

34 34 GRUPPE 2 // SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG Fitnessområde Cykelparkering Bænk Fodgængerovergang Landskab med grønne bakker Bænk Cykelsti der slynger sig Bænk Positivt skilt BOLIGER SKYTTEGADE Vej-pæle SKOLEBYGNING Stort træ med kunst

35 35 IDÉ 9: Stribede bænke hvor man kan sidde og snakke og kigge på dem som leger, går eller cykler forbi. IDÉ 8: Fodgængerovergang med striber i forskellige farver. IDÉ 10: Et grønt landskab med græsbakker og træer. Cykelstien slynger sig ind gennem landskabet og på bakkerne - eller imellem dem - står der bænke. IDÉ 13: Fitnessområde på en hævet platform med et særligt underlag. Der er stangtennis, fitnessmaskine og en løbemaskine hvor man kan stå to sammen. IDÉ 12: Vejpælene som begrænser adgangen til området har forskellige farver. IDÉ 11: Et stort træ med en slags farvet skulptur i. Kunne det mon være farvet lys?

36 36 GRUPPE 3 // SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG Stort træ med bænk omkring Tagterrasse Grafitti-væg Afslapningsområde Basket bane Donut-bænke Sti Blomsterkasser Cykelsti Fortov BOLIGER Cykelstativer Grøn beplantning SKYTTEGADE SKOLEBYGNING

37 37 IDÉ 14: Grafittivæg hvor professionelle grafittimalere skiftes til at male. (Den lange lave mur ind mod indskolingens gård). IDÉ 15: Basketkurv på muren ind mod indskolingens gård - halv basketball bane. Tagterrasse IDÉ 20: Et stort træ med en bænk omkring stammen. IDÉ 16: Tagterrasse ovenpå den lave, smalle bygning ind mod indskolingens gård. (Gruppen nåede ikke at bygge det på modellen). IDÉ 19: Afslapningsområde med hængekøjer under et halvtag. Der kravler grønne planter op ad stolperne. IDÉ 18: Donut-bænke. Runde bænke pyntet som donuts hvor man kan sidde begge veje - både med fødderne ned i hullet eller uden på ydersiden. IDÉ 17: Blomsterkasser som adskiller skolens område fra cykelstien.

38 38 GRUPPE 4 // SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG Cykelparkering Blomsterbed Græsbakke med træ, bænk og blomster Muren kan bruges som klatrevæg eller som en stor tavle Regnvand løber fra taget ned i åen Grønt hegn Græs-landskab (en fordybning) Amfiteater Å / vandløb Lille bro over åen Å / vandløb Træer Stribet cykelsti Sti SKYTTEGADE Fortov BOLIGER SKOLEBYGNING

39 39 a b c d e f g h i j k l m o p q r s t u v w x y z æ ø å 5+2 = 7 IDÉ 21: Plantehegn - så man kan se lidt igennem. IDÉ 22: Klatrevæg (på den lange mur ind mod indskolingens gård). IDÉ 23: Tavlevæg (på den lange mur ind mod indskolingens gård), så man kan have undervisning udenfor. IDÉ 29: En ø af græs med et træ med en bænk rundt om stammen. IDÉ 24: Amfiteater (her løber der vand ned i midten), hvor man kan sidde og snakke, kigge eller bruge til undervisning udenfor. IDÉ 28: En å af regnvand løber gennem området og skaber en sammenhæng. IDÉ 27: En græs-bowl - en fordybning med græs, ligesom en skater bowl, bare beklædt med græs hvor man kan sidde og hygge sig. IDÉ 26: Træer som adskiller skolens område fra cykelstien. IDÉ 25: Stribet cykelsti i forskellige farver.

40 40 GRUPPE 5 // SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG Parkour-klatrestativ Bænk Cykelstativ Glaspavillon Bænke Træ Sø Sti Boldbur Træ med bænk Træ Cykelsti Fortov BOLIGER SKYTTEGADE SKOLEBYGNING

41 41 IDÉ 30: En pavillon af glas. Inden i er der en lounge med sækkestole, hængekøjer og planter. IDÉ 31: Parkour-klatrestativ. Står på en bakke med faldunderlag. IDÉ 32: Boldbur til alt muligt andet end fodbold - for eksempel squareball, basketball og høvdingebold. IDÉ 33: En sø. IDÉ 36: Forskellige slags træer med runde bænke omkring stammerne. IDÉ 35: Et landskab med bløde, runde former. Og en sti som binder området sammen og slynger sig omkring forskellige funktioner, stemninger og aktiviteter. IDÉ 34: Gul cykelsti

42 42 REFERENCEBILLEDER // Plantekasser Landskab med græsbakker Organisk landskab Vand Grafittivæg - males af professionelle Donut-bænke Lyskunst Positive skilte Stribet cykelsti Sports-/faldunderlag (i forskellige farver) Boldbur (traditionelt) Boldbur (særligt formgivet)

43 43 Amfiteater (f.eks. til udendørs undervisning) Udendørs tavle Bænke omkring træer Udendørs fitnessredskaber Parkour-klatrestativ Basketkurv Klatrevæg

44 44 AFSTEMNING //

45 45 AFSTEMNING// En høringsfase hvor alle skolens elever kunne kommentere og stemme på elevrådenes forslag. De fem gruppers idéer blev udstillet på skolens bibliotek i to uger. I den periode kunne alle skolens elever se forslagene og stemme på de idéer, de syntes var de bedste. Hver elev kunne stemme på tre idéer. De kunne også komme med forslag til hvordan en idé kunne forbedres eller komme med helt nye, egne idéer. Alle lærere på skolen var blevet informeret om udstillingen og afstemningen og de var blevet opfordret til at tage deres klasse med forbi biblioteket og tale med dem om projektet og idéerne. Det betød at 271 elever afgav deres stemme. Se resultaterne af afstemningen på de følgende sider.

46 46 TOP 10 IDÉER // + antal stemmer ud af 271 afleverede stemmesedler Fitness á la Tyrkiet Donut-bænke Springvand Stribet cykelsti 59 Fitness-område ( øer ) 57 Runde cykelstativer Blomster + Grønt hyggeområde Boldbur Glaspavillon 59 slyngplanter

47 IDÉER DER FIK MINDST 10 STEMMER // 47 Klatrevæg Grafittivæg Hængekøjer Græs bowl Tavlevæg Grønt landskab (med sti der slynger sig) Tagterrasse Parkour klatrestativ Sø

48 48 SAMLET RESULTAT AF AFSTEMNINGEN // Numerisk rækkefølge IDÉ 1: Runde cykelstativer (52) IDÉ 2: Aktivitetsområde med fitnessredskaber (57) IDÉ 3: Hyggeområde med grønne græsbakker og træer (40) IDÉ 4: Hen over stierne er der buer med blomster og grønne planter der slynger sig rundt om (44) IDÉ 5: Stribet cykelsti (59) IDÉ 6: Et springvand (67) IDÉ 7: Positive skilte (7) IDÉ 8: Fodgængerovergang med striber i forskellige farver (3) IDÉ 9: Stribede bænke (6) IDÉ 10: Et grønt landskab med græsbakker og træer. Cykelstien slynger sig ind gennem landskabet (4) IDÉ 11: Et stort træ med en slags farvet skulptur i (1) IDÉ 12: Steler i forskellige farver (2) IDÉ 13: Fitnessområde på en hævet platform med et særligt underlag (99) IDÉ 14: Grafittivæg hvor professionelle grafittimalere skiftes til at male (19) IDÉ 15: Basketkurv på muren ind mod indskolingens gård (toiletbygningen) - halv basketball bane (4) IDÉ 16: Tagterrasse (ovenpå toiletbygningen) (17) IDÉ 17: Blomsterkasser som adskiller skolens område fra cykelstien (2) IDÉ 18: Donut-bænke (81) IDÉ 19: Afslapningsområde med hængekøjer under et halvtag (22) IDÉ 20: Et stort træ med en bænk omkring stammen (2) IDÉ 21: Cykelstativer om blomsterbed (0) IDÉ 21: Plantehegn - så man kan se lidt igennem (0) IDÉ 22: Klatrevæg (på toiletbygningens væg ud mod vejen) (15) IDÉ 23: Tavlevæg (på toiletbygningens væg ud mod vejen) (10) IDÉ 24: Amfiteater (8) IDÉ 25: Stribet cykelsti (6) IDÉ 26: Træer som adskiller skolens område fra cykelstien (2) IDÉ 27: En græs-bowl (12) IDÉ 28: En å af regnvand løber gennem området (3) IDÉ 29: En ø af græs med et træ med en bænk rundt om stammen (1) IDÉ 30: En pavillon af glas (29) IDÉ 31: Parkour-klatrestativ (14) IDÉ 32: Boldbur til alt muligt andet end fodbold for eksempel squareball, basketball og høvdingebold (36) IDÉ 33: En sø (13) IDÉ 34: Gul cykelsti (1) IDÉ 35: Et landskab med bløde, runde former (17) IDÉ 36: Forskellige slags træer med runde bænke omkring stammerne (5) Antal stemmer er angivet i parantes.

49 SAMLET RESULTAT AF AFSTEMNINGEN // Prioriteret rækkefølge 49 IDÉ 13: Fitnessområde på en hævet platform med et særligt underlag (99) IDÉ 18: Donut-bænke (81) IDÉ 6: Et springvand (67) IDÉ 5: Stribet cykelsti (59) IDÉ 2: Aktivitetsområde med fitnessredskaber (57) IDÉ 1: Runde cykelstativer (52) IDÉ 4: Hen over stierne er der buer med blomster og grønne planter der slynger sig rundt om (44) IDÉ 3: Hyggeområde med grønne græsbakker og træer (40) IDÉ 32: Boldbur til alt muligt andet end fodbold for eksempel squareball, basketball og høvdingebold (36) IDÉ 30: En pavillon af glas (29) IDÉ 19: Afslapningsområde med hængekøjer under et halvtag (22) IDÉ 14: Grafittivæg hvor professionelle grafittimalere skiftes til at male (19) IDÉ 16: Tagterrasse (ovenpå toiletbygningen) (17) IDÉ 35: Et landskab med bløde, runde former (17) IDÉ 22: Klatrevæg (på toiletbygningens væg ud mod vejen) (15) IDÉ 31: Parkour-klatrestativ (14) IDÉ 33: En sø (13) IDÉ 27: En græs-bowl (12) IDÉ 23: Tavlevæg (på toiletbygningens væg ud mod vejen) (10) IDÉ 24: Amfiteater (8) IDÉ 7: Positive skilte (7) IDÉ 9: Stribede bænke (6) IDÉ 25: Stribet cykelsti (6) IDÉ 36: Forskellige slags træer med runde bænke omkring stammerne (5) IDÉ 10: Et grønt landskab med græsbakker og træer. Cykelstien slynger sig ind gennem landskabet (4) IDÉ 15: Basketkurv på muren ind mod indskolingens gård (toiletbygningen) - halv basketball bane (4) IDÉ 8: Fodgængerovergang med striber i forskellige farver (3) IDÉ 28: En å af regnvand løber gennem området (3) IDÉ 12: Steler i forskellige farver (2) IDÉ 17: Blomsterkasser som adskiller skolens område fra cykelstien (2) IDÉ 20: Et stort træ med en bænk omkring stammen (2) IDÉ 26: Træer som adskiller skolens område fra cykelstien (2) IDÉ 11: Et stort træ med en slags farvet skulptur i (1) IDÉ 29: En ø af græs med et træ med en bænk rundt om stammen (1) IDÉ 34: Gul cykelsti (1) IDÉ 21: Cykelstativer rundt om blomsterbed (0) IDÉ 21: Plantehegn (0) Antal stemmer er angivet i parantes.

50 50 WORKSHOP 2 //

51 51 WORKSHOP 2 // Bearbejdning af skitseforslag 1 på baggrund af tilbagemeldinger fra elever og fagfolk. På workshop 2 fik elevrådene resultatet af afstemningen på skolen og en tilbagemelding på deres første skitseforslag fra Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Trafik. De arbejdede nærmere med skala - hvor meget f.eks. en boldbane, en bænk og cykelstativer til 100 cykler egentlig fylder. Med kegler og måleudstyr markerede eleverne nogle af de funktioner og bevægelsesmønstre, som de havde arbejdet med i deres første skitseforslag, og fik på den måde et større forståelse for funktionernes fysiske omfang og hvordan de placeres godt i forhold til hinanden. Se de vigtigste kommentarer fra Center for Trafik og elevernes arbejde med skala på de følgende sider.

52 52 Center for Trafik: Vand er et svært element at arbejde med. F.eks. et lille vandløb, springvand eller bassin kræver vedligeholdelse, for der lægger sig visne blade og andet snavs i. Der skal også sikres at afledning af vandet sker på den rigtige måde. Regnvand fra gader må f.eks. ikke ledes ned i grundvandet, fordi det er forurenet. Hvis vi laver bakker, f.eks. med græs på, så kan man risikere at bakken skal flyttes, hvis der er noget under jorden som skal repareres. Et vandrør, nogle ledninger el.lign. Så det kræver at vi først undersøger hvad der ligger under jorden. træer Det er ikke sikkert at der kan plantes i gaden. Der ligger mange ledninger og rør til f.eks. elektricitet og vand under jorden, som træernes rødder kan ødelægge. Derfor er det mest sikkert at have planter i plantekasser.

53 53 En stribet cykelsti er en sjov idé. Men striberne har en tykkelse, så det vil give et meget ujævnt underlag at køre på. Eleverne kan evt. selv male cykelstien med almindelig maling, men det vil ikke holde så længe... Synlighed er noget af det aller vigtigste! Hvis cyklister og fodgængere kan se hinanden skaber det stor sikkerhed. Vær opmærksom på om børn vil kunne gemme sig bag f.eks. plantekasser, så tænk godt over hvordan de - og andre ting, placeres. Striber vil måske også være så sjove, at man får lyst til at lege på cykelstien. Måske skulle man hellere markere andre særlige områder med striber eller farver? Vi har mange prikker til overs fra Nørrebrogade. Både røde, gule og grønne. Dem må I gerne få...

54 54 Her krydser vi vejen

55 55 Så meget fylder en boldbane!

56 56 Her er et godt sted til en basketkurv

57 57 Så meget fylder cykelstativer til 100 cykler!

58 58 DEL- KONKLUSION //

59 59 DELKONKLUSION // Opsamling på tilbagemeldingerne fra elever og eksperter. På workshop 2 diskuterede eleverne de tilbagemeldinger der var kommet fra de andre elever på skolen og fra Center for Trafik. På baggrund af det blev vi enige om seks forskellige ting som SKAL med i eleverne endelige forslag til gaderummet: 1. Grønt landskab, planter og blomster 2. Fitnessredskaber (og andre aktiviteter) 3. Siddepladser (hvor man kan sidde roligt og snakke, spise sin mad, kigge på de andre m.v.) 4. Mulighed for udeundervisning 5. Cykelsti 6. Cykelstativer Center for Trafik tilbød, som det kan læses på s.62, at de har nogle prikker til overs fra Nørrebrogade, som skolen gerne må få, hvis eleverne syntes de kunne være sjove og brugbare at arbejde med. Derfor kan man se, at eleverne har brugt dem i deres nye modeller på workshop 2. Modellerne er ikke lige så gennemarbejdede som på første workshop, da tiden blev prioriteret anderledes. Men vi talte løbende med eleverne over modellerne, så alle deres ideer og fortællinger om modellerne blev noteret.

60 60 TING SOM SKAL VÆRE MED // Grønt landskab, planter og blomster Fitness (og andre aktiviteter)

61 61 a b c d e f g h i j k l m o p q r s t u v w x y z æ ø å 5+2 = 7 Udeundervisning Cykelsti Siddepladser Cykelstativer

62 62 MULIGE ELEMENTER AT TAGE MED // Prikker og Mobile træer PRIKKER// I forbindelse med omdannelsen af Nørrebrogade har Center for Trafiks anlægsafdeling mange vej-prikker til overs. Der er forskellige størrelser i rød, gul og grøn, som Blågård Skole gerne må få til gaderummet. Derfor fik eleverne mulighed for at arbejde med de prikker i workshop 2.

63 63 MOBILE TRÆER// Miljøpunkt Indre By - Christianshavn har udviklet en række byggeklodser af plantekasser og siddemøbler, som kan skabe grønne haver og mødesteder rundt omkring i byens offentlige rum. De mobile træer passes af lokale beboere, som selv har været med til at ønske hvor i deres bydel der var brug for mere grønt. Kasserne kan sammensættes frit og på den måde skabe lige præcis den figur der passer til det enkelte sted. Kasserne kan bestilles til en rimelig pris. Vi gav eleverne mulighed for at bruge dette plantekasse-system i workshop 2, hvis de havde lyst. x 1 x 6 x 3 = Et sæt STOR PLANTEKASSE LILLE PLANTEKASSE/HØJBED SIDDEPLADS-KASSE

64 64 SKITSEFORSLAG 2 // Detaljer fra elevernes modeller, workshop 2

65 Detaljer fra elevernes modeller, workshop 2 65

66 66 Der er to steder, hvor der er prikker henover cykelstien. Ligesom vi tegnede udenfor. Så kan dem der kommer kørende på cykel se, at de skal passe meget på der.

67 67 Her skal der være en trampolin i jorden... Vi har lavet cykelstien blå - og så er midterstriberne i forskellige farver...

68 68 GRUPPE 1 //

69 69 Fitnessredskaber og et parkourklatrestativ står på øer af faldunderlag i forskellige farver Grønt område med græs, sti og bakker Runde cykelstativer Plantekasser Mobile Træer Positive skilte. Her med teksten: STOP in the name of love og Hej smukke! Vil du være sød at tage hensyn :-) Overgang markeret med farvede prikker Cykelsti Overgang markeret med farvede prikker

70 70 GRUPPE 2 //

71 71 Drivhus Fitness pavillon (overdækket) Siddemøbler Stribede bænke Blomsterbed Overgang markeret med farvede prikker Overgang markeret med farvede prikker Cykelstativer

72 72 GRUPPE 3 //

73 Hængekøjer under halvtag Tagterrasse Donut-bænke 73 Grafittivæg Basketball kurv Fitness-/legeredskaber Plantekasser Mobile Træer Cykelstativer Overgang markeret med farvede prikker Overgang markeret med farvede prikker

74 74 GRUPPE 4 //

75 75 Tagterrasse Blomsterbed, hvor man kan parkere cykler rundt om Glaspavillon Grafittivæg Runde bænke med borde i midten Boldbur (til forskellige boldspil) Cykelsti Plantekasser Mobile Træer Fortov Overgang markeret med farvede prikker Parkour-klatrestativ på bakke med faldunderlag Overgang markeret med farvede prikker

76 76 GRUPPE 5 //

77 77 Cykelparkering Plantekasser Mobile Træer Basketball kurv Tagterrasse Græs bowle /græsbakke Trampolin Overgang markeret med farvede prikker Cykelsti Overgang markeret med farvede prikker

78 78 BOLDBANE //

79 79 BOLDBANE // Overvejelser om placering af boldbane til gadefodbold (mini arena). Blågård Skole er blevet tilbudt en Street Soccer bane (mini arena) fra Indu. Banen fås i forskellige størrelser, men måler som standart 12 x 20 meter. Der har været forslag om at placere banen i Hans Tavsens gade. Derfor har vi valgt at inkludere nogle overvejelser omkring sådan en banes placering, selvom den ikke indgik specifikt i arbejdet med gaderummet. Som det fremgår af elevernes arbejde, er der en interesse for fodbold, men også for mange andre aktiviteter og andre typer af opholdsrum. Da eleverne var ude og måle gaderummet op på workshop 2, var de overraskede over at se hvor meget sådan en boldbane eller boldbur vil fylde. De konkluderede, at det ville blive et meget dominerende element, og måske bedre egnet til at placere et andet sted. Efterfølgende har vi talt med skolen om muligheden for at placere nogle mindre Panna baner i gaderummet, som i højere grad vil kunne integreres med elevernes samlede ønsker og forslag til indretning af gaderummet. Og så på sigt finde en anden placering til en boldbane, boldbur eller den omtalte mini arena.

80 80 10x20 m 6x6 m Placering i Hans Tavsens gade Boldbane/mini arena Panna bane

81 81 Street soccer bane (mini arena) fra Indu Panna bane Panna bane Hans Tavsens gade

82 82 10x20 m 10x20 m Alternative placeringer (med evt. markering der viser ind til banen) Der skabes kontakt og synlighed til Struenseegade - lukket hegn fjernes (Banen kan også vendes 90 grader)

83 83 Mellemtrinnets gård - mulighed for tilskuerpladser foran Eat Loungen Indgang fra Hans Tavsens Gade Hegn fjernes - der skabes kontakt til Struenseegade

84 84 ANLÆGSPROJEKT //

85 85 ANLÆGSPROJEKT // Forslag til Sikre Skolevejes anlægsprojekt. På de kommende sider er elevernes ideer og anbefalinger samlet til et konkret anlægsprojekt. Dette vil udgøre Sikre Skolevejes aktuelle indsats for at udbedre trafiksituationen i Hans Tavsens gade, med henblik på at skabe en tryg og sikker skolevej for Blågård Skole. Forslaget er præsenteret for og godkendt af elevrådet. Projektet består af en ny optegnet cykelsti, farvede prikker som markerer overgange og elevernes område, blomsterkasser og siddepladser samt aktiviteter tegnet på asfalten. Projektet må betragtes som et første skridt i retning af en større udvikling af gaderummet, og en mulighed for at kunne anvende dele af Hans Tavsens gade som udeareal for særligt skolens mellemtrin og udskoling, men også for forældre der henter og bringer, og for lokalområdets beboere uden for skoletid. Fleksibilitet: Blomsterkasser og siddemøbler er udformet så de kan sammensættes på mange forskellige måder, og skabe en lang række forskellige rum. På den måde kan skolen løbende ændre på opstillingen, for at imødekomme ændrede behov eller blot for variationens skyld. Anlægsprojektet er også fleksibelt på den måde, at hvis skolen får mulighed for at udvikle gaderummet i større omfang, så kan møblerne flyttes og bruges i nye sammenhænge. På de følgende sider er vist forskellige møbleringsforslag, alle baseret på 5 sæt mobile træer (se s.63). Resten af elevernes ideer vil indgå i skolens fortsatte arbejde, for at realisere en mere omfattende udvikling af gaderummet og skolens uderarealer.

86 86 Mobile Træer Vej-prikker (fra Nørrebrogade) Aktivitetsområde. Udfyldes af skolen - f.eks med halv basketballbane, Panna bane el.lign. Cykelstativer Eksisterende steler Aktiviteter tegnet på asfalten - f.eks. hinkerude, hop her og lign. Signaturer

87 87 KIRKE SKOLE SKOLE KIRKE INDGANG/UDGANG PRÆSTEBOLIG TOILETBYGNING BOLIGER INDGANG/UDGANG INDGANG/UDGANG SKOLE MØBLERINGSFORSLAG 1

88 88 KIRKE SKOLE SKOLE KIRKE INDGANG/UDGANG PRÆSTEBOLIG TOILETBYGNING BOLIGER INDGANG/UDGANG INDGANG/UDGANG SKOLE MØBLERINGSFORSLAG 2

89 89 KIRKE SKOLE SKOLE KIRKE INDGANG/UDGANG PRÆSTEBOLIG TOILETBYGNING BOLIGER INDGANG/UDGANG INDGANG/UDGANG SKOLE MØBLERINGSFORSLAG 3 // med to panna-baner

90 90 KIRKE SKOLE SKOLE KIRKE INDGANG/UDGANG PRÆSTEBOLIG TOILETBYGNING BOLIGER INDGANG/UDGANG INDGANG/UDGANG SKOLE MØBLERINGSFORSLAG 4 // KUN INDEN FOR STELERNE INDRETNING 1 // MØBLER KUN INDEN FOR STELER

91 91 KIRKE SKOLE SKOLE KIRKE INDGANG/UDGANG PRÆSTEBOLIG TOILETBYGNING BOLIGER INDGANG/UDGANG INDGANG/UDGANG SKOLE MØBLERINGSFORSLAG 5 // KUN INDEN FOR STELERNE // med to panna-baner

92 92

93 // Anlægsprojektet forventes gennemført sommer/efterår

94 94 Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X AMAGER FÆLLED SKOLE Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X 2 // AMAGER FÆLLED SKOLE AMAGER FÆLLED SKOLE// Udgivet af BY X 2010 Lay-out: BY X Fotos: BY

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE. Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne

UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE. Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne INDHOLDSFORTEGNELSE Metoden... 3 Det mobile læringsrum på balkonerne...

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012).

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). UMVén er gennemført i samarbejde med sikkerhedsudvalget, elevråd og skolens

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse

Indledning. Dette lille hæfte indeholder: Ideer til bevægelse på skolevejen Ideer til 0 2 klasse Ideer til 3 6 klasse Ideer til 7 8 klasse Krop og Hoved Ude Indledning Optimalt set er bevægelse i frikvarteret lystbetonet og iscenesat af eleverne selv. Denne form for bevægelse eller fri leg er den bedste pause for alle. Næstbedst er leg og

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid.

Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Hurlumhejdage i Herning Et samarbejde mellem Herning Bibliotekerne Midtjysk Fysioterapi Herning Svømmehal Herning Fremad Fodboldeksperimentarium Leg, sjov og far-barn kvalitetstid. Herning Svømmehal Leg

Læs mere

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget.

Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad 1 Mere afveksling 1 Både åbne og lukkede. 2 Mindst lige så meget. Gruppe Ide/Forslag Prioritering Ide/forslag Prioritering Nye køkkener og bad Mere afveksling Både åbne og lukkede Mindst lige så meget køkkener grønt som nu Skabe med skydedøre Lyst byggeri Nye store vinduer

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

CANVAS- model. Kunderelationer

CANVAS- model. Kunderelationer Forretningsmodel Vi har som udgangspunkt modtaget en opgave fra Silkeborg kommune som lyder på at udnytte pladsen på Bindslevs Plads optimalt. Dertil har vi fra de omkringliggende institutioner modtaget

Læs mere

schønherr / stedet kommer først

schønherr / stedet kommer først schønherr / stedet kommer først program merværdi klimatilpasningsstempel? alle steder er forskellige alle steder har deres eget helt særlige karakteristika, nogen steder emmer af historie, stemning og

Læs mere

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk

velkommen til københavns FØrSte klimakvarter klimakvarter.dk VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS FØRSTE KLIMAKVARTER klimakvarter.dk 1 3. oplag, april 2013 De stigende regnmængder er en stor udfordring for vores by. Men ved at gribe udfordringen rigtigt an kan vi sikre byen

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r

D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G. F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r D E N N Y S T R A N D B O U L E V A R D - P R O J E K T F O R S L A G F r a b i l e r t i l m e n n e s k e r POTENTIALET Forestil dig halvdelen af Strandboulevarden fyldt med haver, pladser, boldbaner

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag.

I får også en valgseddel, som I skal udfylde med 3 prioriterede ønsker både for mandag/tirsdag og torsdag/fredag. Understøttende undervisning i frokostbåndet Her kan du se hvilke muligheder eleverne i udskolingen havde i 1. periode for at vælge sig ind på understøttende undervisning (USU) i frokostbåndet. Den understøttende

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen

REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen REFERAT 1. gårdgruppemøde Puggaardsgade-karréen Afholdt i Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 Kbh. K, mandag d 12.5.2014. Deltagere: 13 beboere 17 var med på gårdvandringen. Dorte

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen

Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen Sunde og Aktive Børn på Søndersøskolen 1. Motion, leg & bevægelse Der skal være fokus på, at motion, leg og bevægelse både er noget der foregår i og mellem timerne, hvilket nedenstående områder og forslag

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006

Mariager Efterskole Undervisningsmiljøvurdering November 2006 Bilag 1 frekvensanalyse Baggrundsoplysninger Hvilken klasse går du i? 9.a 11.0 15,49 9.b 12.0 16,9 9.c 15.0 21,13 10.a 16.0 22,54 10.b 17.0 23,94 Hvilket køn: Dreng 37.0 52,11 Pige 34.0 47,89 Hvor godt

Læs mere

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013

Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Til Borgermøde om Sankt Annæ Projektet 18. januar 2013 Fra Kvæsthusselskabet ddd Opsamling fra borgermøde afholdt d. 17. januar 2013 Kvæsthusselskabet havde inviteret naboer og interessenter til borgermøde

Læs mere

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn).

Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning. Risiko for, at en bakkende bilist overser fodgænger (ikke mindst skolebørn). Korning Lavet registreringer 7 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Elevtal: ca. 55. Klassetrin: 0. til 4. Skal gå bagved parkerede biler ved aflevering og hentning.

Læs mere

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen VELKOMMEN TIL 3. GÅRDGRUPPEMØDE 31. Marts 2011 Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen Dagsorden Faskiner og skraldesug status på tilbagemeldinger Oplæg omkring materialer v/ Lone og Rikke Spørgsmål

Læs mere

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen.

Vadgårdskole. Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at køre så jeg er meget glad for at jeg fik ideen ud på skolen. Vadgårdskole Dato 23/1 Vadnyt er det nye blad her på skolen. Bladet indeholder sladder, De nye mål, madkassen ved kantinen osv... Årgang 1, Nummer 1 Redaktion har arbejdet hårdt for at få bladet op at

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Hvor stor er den myre?!... Overordnet idé: Udstillingen bygges op over begreberne Mikro og Makro. Med dette udgangspunkt bevæger børnene sig igennem 6 rummeligheder, de genkender fra deres egen hverdag,

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Københavns Kommune Amager Øst Lokaludvalg Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen Sansehave på Strandparkcentret Dato for projektets afholdelse?

Læs mere

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden.

Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09. Dagsorden. Grundejerforeningen Krebsen Ordinær Generalforsamling 16/4-09 Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af formandens beretning. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne regnskabsår samt godkendelse

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Guldbergs Plads. Aktivitetsplads målrettet voksne

Guldbergs Plads. Aktivitetsplads målrettet voksne Guldbergs Plads Aktivitetsplads målrettet voksne Projektrapport for Borgerinddragelsesproces på Guldbergs Plads, Nørrebro. D. 9. - 16. juni 2012 Open Air Neighborhood // 13. august, 2012 Introduktion til

Læs mere

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde.

Grundlæggende er det tanken at bringe Frellos kunst ud i bybilledet på en anderledes og oplevelsesrig måde. Frello i Varde By I anledning af Otto Frellos 90 års fødselsdag har Udviklingsrådet for Varde By samlet en række af de tanker og ideer som rådet arbejder med i relation til Frellos kunst. Grundlæggende

Læs mere

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN

GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN GÅPRØVEN TRIN FOR TRIN TIL LÆREREN Oversigt over forløbet Gåprøven består af tre moduler, der med fordel kan afvikles i følgende rækkefølge, og afsluttes med, at du giver diplomer til eleverne. 1 2 3 4

Læs mere

Temaplanche 1 - På stuen

Temaplanche 1 - På stuen Temaplanche 1 - På stuen Fald-, kontakt- og klemskader indendørs Formål: Planchen lægger særligt op til en snak om bevægelsesformer indendørs, og hvordan møbler og andre større redskaber bruges til leg.

Læs mere

Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11

Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11 15. april 2010 Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11 Afgivet mundtligt til ordinær generalforsamling 14. april 2011 Velkomst og stilhed for de afdøde Siden sidste års ordinære generalforsamling har vi

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010

Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Undervisningsmiljøvurdering maj 2010 Ejer Anna Højgaard Andersen (AA) Udløbsdato 20-05-10 16:00 1 Undervisningsmiljø på Helsingør Gymnasium Dette spørgeskema handler om det fysiske og det psykiske undervisningsmiljø.

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Hummeltofteskolen Dato: 22. juni 2012 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til 2015. UMV en indeholder de fire faser, som tilsammen udgør en

Læs mere

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg

Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg Forvandlet idrætshal i Vissenbjerg 6 Nytænkning I En ny tilbygning og ny facade med store vinduespartier og stor indre gennemsigtighed har forvandlet Vissenbjerg Hallerne fra et mørkt og tillukket sted

Læs mere

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 Sans for min skole Idekatalog fra Løgstrup skole Til den rådgivende arkitekt Dette er et idékatalog, som er blevet til på baggrund af inddragelse af 50 elever

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken

Kom sikkert og trygt rundt i trafikken 1 Kom sikkert og trygt rundt i trafikken Tab ikke lysten til at gå. sikkert i trafikken Tab for Alt ikke Lysten til at gaae, jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom;

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

BØRNETRAFIKPLAN AMAGER. Workshopforløb med elever fra Dyvekeskolen og Gerbrandskolen

BØRNETRAFIKPLAN AMAGER. Workshopforløb med elever fra Dyvekeskolen og Gerbrandskolen BØRNETRAFIKPLAN AMAGER Workshopforløb med elever fra Dyvekeskolen og Gerbrandskolen BØRNETRAFIKPLANEN AMAGER // Udgivet af By X 2012 Layout og fotos: By X Udvikling og gennemførelse af workshop: By X Bestiller:

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive

Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Cykellege velegnet til: Børn mellem 2 og 12 år og børne- og forældrearrangementer hvor forældrene er medaktive Legene stammer fra Cyklistforbundets bog 20 cykellege - sjov cykeltræning for alle børn. Legene

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org

VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE. www.streetdinners.org VI FEJRER -ÅRET MED EN GADEMIDDAG-FESTIVAL GØR-DET-NEMT MED VORES STREETDINNER-GUIDE www.streetdinners.org Gademiddage er for at... 1 lære sine naboer at kende og fejre den gade eller bydel man bor i.

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnede formål og placering... 4 3. Udstyr og leverandør...

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1

Kan du lide de andre børn? 11 9 Tror du de andre børn kan lide dig? 15 3 1 1 Samlet resultat fra børnemiljøundersøgelsen Børnecentret Vesterparken Samlet antal besvarelser 20 Pige 7 Dreng 13 Svarmuligheder: Glad for at gå i børnehave. 19 1 Er glad for den stue, man går på 16 2

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale

ANEWS. Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale ANEWS Spørgeskema til undersøgelse af nærområders gangvenlighed Abbreviated Neighbourhood Environment Walkability Scale Vi behøver din hjælp, hvis vores undersøgelse skal lykkes. Det er meget vigtigt for

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE. Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Sundby-Hvorup Boligselskab Lindholm Afdeling 20 TILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN HVAD ER EN TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE? JERES VURDERING! Sundby Hvorup Boligselskab har ønsket at få en status

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven

OPSAMLING WORKSHOP B. Det nære, der hvor vi bor. Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12. Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven Læs hvad beboerne mener om deres fremtidige bolig i Ryhaven OPSAMLING WORKSHOP B Det nære, der hvor vi bor Søndag 5/1 2014 Kl. 10-12 Tak til alle fremmødte til workshoppen i søndags. Det var dejligt at

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt

FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt FORSLAG TIL UDVIDELSE AF DYBBØLSBRO LAWA v/ Mads Lützen og Mads Windfeldt LUFTFOTO FRA SYD Med projektet for udvidelse af Dybbølsbro foreslås at spænde en ade ud mellem de to eksisterende broer, og derved

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder

Tema i storebørnsgruppen: Lave billeder Uge: 2 Lave billeder Sted: Børnehavens fysioterapi-rum at male med fine bevægelser på småt papir at give sig tid til aktiviteter at udvikle de kreative evner En god oplevelse, hvor børnene var koncentreret

Læs mere

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen.

Vær frisk og veludhvilet. Når du skal læse, er det vigtigt at du er frisk og har sovet nok, og at det ikke er blevet for sent på dagen. LÆSERÅD FOR BØRN Gennemgå de 26 læseråd med dit barn. Efter hvert punkt snakker I om hvordan det kan anvendes i forbindelse med læsning. Lyt til hinanden, og bliv enige før I går videre til næste punkt.

Læs mere

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE

ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE Jeg har lige fortalt, hvad jeg synes at de 7,3 millioner skal bruges til i Enghaveparken Emma Damhøj, 9 år, Tove Ditlevsens Skole ENGHAVEPARKEN I BØRNEHØJDE ENGHAVEPARKEN // INDDRAGELSESPROCES AF BØRN

Læs mere

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet.

NB. Grøn skrift er tilføjelser efterfølgende gåtur med følgegruppen i projektområdet. Referat dialogmøde 1 - Marsk Stigs Alle, Peder Hesselsvej, Abelsvej og Erik Grippings Alle Rådgiver Rambøll Mødedato: 28/8 Deltagere: Rådgiver Rambøll: Thomas Siggaard og Rikke Hedegaard Jeppesen Sag-202998

Læs mere