BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X 2012"

Transkript

1 BLÅGÅRD SKOLE Udvikling af Hans Tavsens Gade sikker skolevej og mulighed for nye udearealer //Opsamling - By X

2 2 Blågård Skole - Sikker skolevej og mulighed for nye udearealer Ideer og anbefalinger til bedre og sikrere cykelforhold i Hans Tavsens Gade, og muligheder for at omdanne dele af gaden til et uderum for skolen (og lokalområdet). Udarbejdet af: By X, 2012 For: Sikre Skoleveje Tekst, fotos og lay-out: By X Rapporten er en opsamling på Blågård Skoles elevråds arbejde med By X i Læs mere om By X og Sikre Skoleveje på:

3 3

4 4 INDHOLD //

5 5 INDHOLDSFORTEGNELSE // Projektbeskrivelse 6 Ideer og anbefalinger 8 Proces 12 Kortlægning 16 Skitseforslag 1 26 Referencebilleder 42 Afstemning 44 Workshop 2 50 Delkonklusion 58 Skitseforslag 2 64 Overvejelser om boldbane 78 Anlægsprojekt 84

6 6 PROJEKT- BESKRIVELSE //

7 7 PROJEKTBESKRIVELSE // Baggrund for projektet og opgavens indhold. Blågård Skole og Hellig Kors Skole blev lagt sammen i august 2008, og siden da har Hans Tavsens Gade delt skolens område midt over. Gaden er lukket for biltrafik, men 2500 cyklister kører gennem området hver dag og elever og cyklister må sno sig mellem hinanden. For at undgå de fartdæmpende bump der er sat op, kører cyklisterne ofte ind på fortovet og nogle gange kører de stærkt, ind og ud mellem børnene. Sikre Skoleveje samarbejder med skolen, om at få skabt et trygt og sikkert område, hvor både elever og cyklister kan færdes på en god måde. Det vil betyde en ny organisering af Hans Tavsens Gade og mulighed for at inddrage dele af gaderummet til opholdsrum for skolen og lokalområdets beboere. Noget som både Blågård Skole og Nørrebro Lokaludvalg længe har haft ønske om. I det omfang det kan lade sig gøre, inden for projektets ramme og budget, vil Sikre Skoleveje integrere denne mulighed i skolevejsprojektet. By X har derfor, på vegne af Sikre Skoleveje, inddraget skolens elever, i at udvikle ideer og komme med anbefalinger, til hvordan gaderummet kan udvikles - i første omgang for at udbedre den trafikale situation, dernæst for at belyse mulighederne ved at inddrage dele af gaden til opholdsrum. På længere sigt er der et ønske fra Blågård Skole om, at udvikle gaderummet til et egentligt udeareal for skolen, med større anlæg og endnu flere aktiviteter. Dette projekt kræver dog at skolen selv finder den nødvendige finansiering. Elevernes arbejde kan være med til at belyse potentialet for projektet. Derfor skal forløbet med eleverne belyse to forskellige ting: 1. Løsning af den trafikale situation. 2. Potentialet i at inddrage Hans Tavsens Gade til en del af skolens udeareal.

8 8 IDEER OG ANBEFALINGER //

9 9 IDEER OG ANBEFALINGER // Hovedkonklusionerne af elevernes arbejde med gaderummet. På de næste to sider kan du se og læse en opsamling af elevernes ideer og anbefalinger til gaderummet. Det er de vigtigste pointer og de ideer der var størst opbakning til. Opsamlingen er baseret på elevernes konkrete arbejde, og på de samtaler vi har haft med dem undervejs - både i plenum og med de enkelte elever og grupper. I resten af rapporten kan du se og læse alle elevernes ønsker og ideer, samt få et indblik i hele forløbet og arbejdsprocessen.

10 10 Aktiv zone Rolig zone Fig. 1 Fig. 2 Vejbane Cykelstativer Markerede overgange Aktiv zone Rolig zone Toiletbygningens lange mur Markerede områder

11 11 CYKELSTATIVER // Vi anbefaler, at gaderummet lukkes af med en række cykelstativer i hver ende (se fig. 1). Så kan eleverne nemt parkere og deres cykler kan være med til at afgrænse en zone, hvor man som cyklist, skal være særligt opmærksom. CYKELSTI // Vi anbefaler, at fjerne fartbump og tegne en ny cykelsti op, i den side af vejen der er tættest på Eat loungen (Se fig. 1). I samråd med Center fra Trafik blev vi og eleverne enige om, at den bedste måde at styre cyklisterne gennem området på, er at gøre det så nemt og direkte for dem som muligt. Ved at fjerne fartbumpene og optegne den mest direkte cykelrute gennem området, er der ingen grund til at køre andre steder, og det frigør et areal som eleverne kan benytte, med lille risiko for at cyklerne kører derind. Særligt når det areal samtidig møbleres og på anden måde, tydeligt indtages af skolen. Det kan komme til at betyde øget fart, at cyklisterne får en cykelsti, som fremstår som deres ret, i modsætning til den udefinerede situation i dag. Så det er vigtigt at bibeholde et godt overblik og synlighed, så børn og cyklister kan se hinanden. Vi blev også enige om at tegne cykelstien neutralt op med hvide striber, og så tydeligt markere overgange og elevernes legeområder, så de fremstår som særlige arealer og dermed som en del af skolen. MARKEREDE OVERGANGE // Der er to steder hvor eleverne naturligt krydser vejen (se fig. 1). De steder anbefaler vi at mar- kere særligt for at skærpe cyklisternes opmærksomhed. Vi foreslår at markere overgangene med prikker i forskellige farver. MARKERINGER AF OMRÅDET // Ud over de to overgange anbefaler vi, at tilsvarende prikker markerer dele af gaderummet som legeområde (Se fig. 1 og flere detaljer i rapporten). RUMLIG DISPONERING // Eleverne arbejdede alle sammen med en opdeling af området, så nogle zoner er rolige og nogle zoner er aktive. Mindre aktiviteter (f.eks. lege tegnet med kridt på asfalten), kan godt flette sig ind i det rolige område, i små, definerede zoner (se fig. 2). Derfor anbefaler vi, at området inddeles, så det kan benyttes på forskellige måder på samme tid. Vi foreslår, at inddelingen af området markeres ved installering af fysiske elementer som f.eks. siddemøbler/plantekasser og cykelstativer der skærmer lege- og opholdszoner fra den gennemgående cykeltrafik. GRØNNE ELEMENTER // Grønne planter og landskabelige elementer var en stor del af alle elevernes forslag. De brugte det bl.a. til at binde området sammen og til at definere forskellige rum og zoner. Eleverne lagde meget vægt på, at grønne planter, blomster og landskabelige elementer er en stor kvalitet, som de ønsker mere af. Vi anbefaler at bruge grønne planter udenfor i undervisningen, og at eleverne (skolen) evt. indgår et samarbejde med Dyrk Nørrebro om f.eks. hjælp til at vande i ferieperioder. UDSMYKNING // Der var flere ideer til at udsmykke toiletbygningens lange murstensvæg, f.eks. ved at lave den til en grafittivæg, hvor graffitti-kunstnere får lov til at male. Udsmykningen kan integrere elementer til aktivitet som f.eks. en basketballkurv. SIDDEPLADSER // Vi anbefaler, at der laves flere typer siddepladser, hvor man kan sidde og tale sammen, spise sin mad, tegne eller bare kigge på hvad der sker omkring en. Det efterlyste mange af eleverne, og der var mange forskellige ideer til udformning og farver. Se nærmere i rapporten. Eleverne savner også overdækkede siddepladser. Siddepladserne vil også kunne benyttes til undervisningsaktiviteter og dermed trække eleverne ud i den friske luft. AKTIVITETER // Den mest efterspurgte aktivitet blandt eleverne er fitnessredskaber. Her ud over er der ønsker om basketball, parkour, boldspil og ideer til flere lege tegnet op på asfalten. Disse ønsker kan selvfølgelig ændre sig med tiden, så vi foreslår at indrette gaderummet fleksibelt, med elementer som kan bruges varieret, og med en blanding af fysisk aktive og mere stille aktiviteter. UDEUNDERVISNING // Vi anbefaler at medtænke udeundervisning i det nye gaderum. Ud over arbejdet med de grønne planter kan der etableres læsepladser og evt. en tavle på toiletbygningens lange mur.

12 12 PROCES //

13 13 PROCES // En trin for trin beskrivelse af forløbet med eleverne. By X arbejdede med to af Blågård Skoles elevråd - mellemtrinnet og udskolingen. Vi mødtes med de ca. 25 elever fem gange i løbet af seks måneder. Først til en kort introduktion, som præsenterede dem for projektet, processen og hvilke rammer der var for udviklingen af gaderummet. Dernæst til to heldages workshops, med nogle uger i mellem og senest til en opfølgning/feedback, hvor eleverne blev præsenteret for flere konkrete indretningsforslag, som var udarbejdet på baggrund af deres ideer og arbejde. Undervejs (mellem workshop 1 og 2) blev elevrådets første ideer udstillet på skolen, så resten af eleverne kunne stemme på dem, komme med kommentarer og selv byde ind med egne ideer. Samtidig præsenterede By X ideerne for Center for Trafik, som havde mulighed for at give konstruktiv feedback, som vi kunne tage med tilbage til elevrådet. Den samlede respons blev indarbejdet i det fortsatte arbejde på workshop 2. Processen og de enkelte opgaver eleverne arbejdede med er beskrevet detaljeret i rapportens følgende sider. Det endelige forslag til anlægsarbejdet findes sidst i rapporten.

14 14

15 PROCESDIAGRAM // 15 INTRO WORKSHOP 1 HØRING WORKSHOP 2 FEEDBACK INDHOLD Introduktion til opgaven, og rammerne for projektet. Kortlægning. Sansetur// rumlige oplevelser og iagtagelser i nærområdet. Skitsering// første disponering af området, stemninger, funktioner, kvaliteter. Udstilling. Afstemning blandt skolens elever. Feedback fra Center fra Trafik Præsentationer af modeller fra workshop 1. Feedback på høring. Opsamling. 1:1 opmåling i gaderummet. Feedback. Præsentation af forslag til anlæg. Diskussion og kvalificering af forslag. Opsamling. Inspiration. Model af første skitseforslag. Videreudvikling af skitseforslag. Model af andet skitseforslag. TID 1 time 5 timer 2 uger 5 timer 1 time

16 16 KORT- LÆGNING //

17 17 KORTLÆGNING // En kortlægning af elevernes brug og oplevelse af skolens udearealer. Eleverne blev delt i to grupper - mellemtrinnet i en gruppe og udskolingen i en anden. På et stort luftfoto over skolens område markerede eleverne de steder som de kan lide at opholde sig (grønt klistermærke), og de steder som de ikke kan lide (rødt klistermærke). Hver elev kunne placere i alt to klistermærker i hver farve. Bagefter fik eleverne små post-its, hvor de kunne beskrive hvad det er de godt kan lide og hvad det er de ikke kan lide ved de markerede steder. Post-its sedlerne satte de ved siden af de klistermærker, som de referede til. Efter denne kortlægning fik hver elev en ønskeseddel, hvor de kunne skrive alle deres ønsker til aktiviteter og kvaliteter for skolens udearealer. Se resultaterne på de følgende sider. (Bogstaverne er sat på kortet efterfølgende, for at kunne placere elevernes kommentarer).

18 18 I M E R L K F D G H I J C P Q B A

19 MELLEMTRIN // 19 C Jeg kan godt lide at være her og snakke! Det er grimt fordi når det regner, bliver det til at mudderfest. D Jeg kan godt lide at spille fodbold. Godt sted at spille basketball. Jeg kan ikke lide fodboldbanerne. Små børn larmer meget. Stressende. H Jeg kan godt lide at klatre på klatrestativet. Klatrestativet i indskolingsgården er et godt klatrestativ, for man kan lege virkelig godt. Jeg kan godt lide at lege på klatrestativet. J Jeg kan godt lide at være på tagterrassen. Vi læser der sammen med en lærer. K Rart at sidde på trappen og hygge med andre. Elsker at være der, tæsker 5. klasserne. Jeg kan lide at spille fodbold. Ringen er meget sjov og skal altid blive der, for alle kan lege sammen. Jeg kan lide at være der fordi det er sjovt. Slangen er god at sidde på, derfor kan jeg godt lide den :-). Der er hyggeligt at være der. Der kan man snakke. Slangen fylder for MEGET. Slangen fylder for meget! Jeg hader skraldeskuret. Jeg hader skraldeskuret fordi det er grimt. Den lugter grimt (skraldeskuret). Skraldeskuret stinker for meget, det skal væk. Skraldeskuret stinker, det skal væk! Jeg HADER skraldeskuret. Det fylder!! Jeg kan ikke lide skralderummet! Skraldeskuret fylder for meget i gården. Jeg synes det skal fjernes (skraldeskuret). Skuret fylder for meget. Det er sjovt at spille fodbold. Jeg kan ikke lide at være i fodboldbanen nogen gange, fordi 7. Klasserne skyder vores bold væk. L Jeg kan godt lide Eat-loungen. Jeg kan godt lide Eat stedet, fordi der er tv. Rart at sidde på trappen og hygge med andre. M Et sjovt sted at lege politi og røver M (på kanten henviser til lille gård) Jeg kan ikke lide lille gård Der er for mange træer i lillegården. Jeg kan godt lide at være i lillegården, der er altid så stille. O Jeg kan ikke lide det fordi det er grimt. P Jeg hader vejen (har tegnet konflikt med cykler). Q Buddis butik, den er ok :-). R Ka lide og gå på midten af gaden. Kan se alt.

20 20 I M E R L K F D G H I J C P Q B A

21 UDSKOLING // 21 A Stille og roligt med gode legefaciliteter. B Der er mørkt og klamt og beskidt og skrald. C Der er nu en scene. Godt sted til at udfolde sine kreative evner. Jeg kan godt lide at være her fordi jeg var der meget da jeg var lille, så det er et trygt sted. D Det er et meget forladt sted Jeg forstår heller ikke hvorfor vi ska have SÅ mange fodboldbaner. (Jeg hader skolen for det er en luderskole). Jeg hader skolen fordi vi ikke må være i skolegården. Gråt og kedeligt. Vi kan ikke komme forbi. Man kan ikke komme forbi. E Jeg kan godt lide at være der fordi man kan tegne. Hyggelig baggård, men man må ikke være der. F Gymnastiksalen stinker, men er meget god. Lillegården er et hyggeligt sted at tegne. Grønt. G Det er koldt!! Jeg har sat en rød farve ved den gamle sal fordi jeg synes bare den står i vejen for alle børnene(?). H Det er et rigtig godt sted for indskolingen/ børnene. Den er grim og ulækker at se på!!!!!!!!!!!! Den er meget grim, den stinker af H til!!!!!! Her er for mørkt, det hele er lidt råddent og nusset Og der er simpelthen for mange børn ad gangen! I Der lugter. Føj :-(. Fordi det er bare så klamt. J Vi må ikke være der. Rød farve, fordi vi ikke må være på terrassen. Fordi vi ikke må være på terrasse. Rød plet fordi vi ikke må være der. K Det er sjovt at sidde med sine veninder og høre musik om sommeren. Jeg kan godt lide slangen, fordi man kan lave alt muligt på den. Fodboldbanen er grim og fylder meget. Det er Danmarks billigste fodboldbane og der er altid kaos!!! Gråt og kedeligt. L Jeg elsker det her sted af hele MIT hjerte!!! Fordi det er rigtig godt at være der. Fordi det er kun der vi må være. Der er nice/sjovt/hyggeligt at være. Jeg kan lide at være i loungen fordi det er varmt om vinteren. Hele udskolingen er der, det er godt :-) Fordi jeg godt kan lide at være i loungen. Der er hyggeligt og der er masser af plads.

22 22

23 23 Jeg kan godt lide at være i Eat-loungen, fordi man sidder med veninderne og spiser. Det eneste lille minus: Der koldt i loungen! M Alt for meget asfalt. Der er mørkt og forladt. Uha ad her er da slet ikke rart! Der er mørkt og utrygt (er skrevet der hvor der falder en skygge på billedet måske har det betydning for svaret?). Der er mørkt og køligt og der er næsten ingen mennesker, så jeg kan ikke lide det sted! Fordi at vi har et godt fællesskab når vi alle elever i udskolingen er sammen. M (på kanten henviser til lille gård) Den lille gård fordi der var hyggeligt og ikke så mange mennesker (men udskolingen må ikke være der nu). Den lille gård, der var grønt, småt og derfor hyggeligt. Siddepladser i flere niveauer. Den lille gård er hyggelig og man kan sidde afslappet med sine venner. N Drengene spiller fodbold i gården og de larmer meget.

24 24 Jeg ønsker mig et sted hvor man kan sidde ned og tale med sine veninder eller bare sidde og tænke lidt... Navn: Jeg ønsker mig... Navn: Jeg ønsker mig... Jeg ønsker mig en basket ball bane, som også kunne bruges til badmintonbane... Jeg ønsker mig at udskolingen må være på terrassen og hygge sig... Jeg ønsker mig noget mere grønt...

25 ØNSKESEDLER FRA WORKSHOP 1 // 25 Mere grønt (blomster og planter, nogen skriver ikke træer): (15) Multibane: (1) Et sted hvor man kan sidde (og spise ved et bord, snakke, nyde solen m.v.): (15) Bedre/større fodboldbane /Blødt underlag til fodbold: (11) Halvtag /overdækning: (7) Vandhane: (7) Ro: (6) Gynger (med blødt underlag): (5) Basketkurv (til små lege): (4) (Flere) skraldespande: (4) Bedre legeplads til indskoling: (4) Flere farver: (3) Motionsredskaber: (3) Varme i loungen: (3) Bakke: (2) Pænt sted at sætte cykler: (2) Ikke flere fodboldbaner: (2) En ostebane (kvadrat med fire felter): (2) Klatrestativ: (2) Lærred til sommerbio: (1) Scene: (1) tænke, Vægmalerier: (1) Tavle hvor man kan tegne med kridt: (1) Bordtennis: (1) Drivhus: (1) Flere ønsker hyggelige områder/bedre steder udenfor for udskolingen og udnyttelse af terrassen foran Eat-loungen. Mange ønsker skraldeskuret fjernet. Antal elever som skrev det enkelte ønske er angivet i parantes.

26 26 SKITSE- FORSLAG 1 //

27 27 SKITSEFORSLAG 1 // Elevrådenes idéer til indretning af Hans Tavsens Gade som et aktivt uderum for skolen. Eleverne arbejdede sammen i fem grupper - mellemtrinnet og udskolingen blandet. De fem grupper fik hver en sort tavle med opgavens område skitseret i skalaen 1:100. På tavlerne var skolen og de omkringliggende bygninger tegnet ind. Først fik eleverne tid til at tale om hvilke kvaliteter, stemninger, aktiviteter m.v. som de kunne tænke sig i området. De skulle fordele tingene i forhold til hinanden og fik kridt i forskellige farver, til at skrive og tegne deres første tanker. Herefter skulle eleverne placere cykelstien og tegne hvordan cyklister og gående kan bevæge sig i området, og hvordan man krydser vejen mellem skolens bygninger. Da grupperne havde skitseret deres overordnede idéer, byggede de deres forslag med forskellige modelmaterialer. Se de fem gruppers modeller og idéer på de følgende sider.

28 28 OPGAVEOMRÅDE OG TAVLE // Skolebygning Skolegård for indskoling Præstebolig OPGAVEOMRÅDE Boliger Skyttegade Skolebygning

29 29 SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG BOLIGER SKYTTEGADE SKOLEBYGNING Sort tavle

30 30 En stribet cykelsti, et aktivt område med fitnessredskaber, et roligt område hvor vi kan sidde og snakke og hygge os og noget grønt.

31 31 Fitnessområde som noget jeg så i Ankara i sommerferien. Der er også stangtennis Parkourklatrestativ Donutbænke

32 32 GRUPPE 1 // SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG Cykelparkering Beplantet væg Store blomster Sti Hyggeområde Aktivitetsområde Positivt skilt Springvand Positivt skilt BOLIGER Stribet cykelsti SKYTTEGADE SKOLEBYGNING

33 33 IDÉ 2: Aktivitetsområde med fitnessredskaber. Fitnessredskaberne står på øer af farvet faldunderlag IDÉ 3: Hyggeområde med grønne græsbakker og træer. En sti slynger sig gennem området og man kan sidde og snakke og slappe af. IDÉ 1: Runde cykelstativer IDÉ 4: Hen over stierne er der buer med blomster og grønne planter der slynger sig rundt om. IDÉ 7: Positive skilte. Skilte som på en positiv måde beder folk om at tage hensyn når de cykler forbi. Eleverne på skolen kan selv finde på forskellige skilte. IDÉ 6: Et springvand IDÉ 5: Stribet cykelsti

34 34 GRUPPE 2 // SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG Fitnessområde Cykelparkering Bænk Fodgængerovergang Landskab med grønne bakker Bænk Cykelsti der slynger sig Bænk Positivt skilt BOLIGER SKYTTEGADE Vej-pæle SKOLEBYGNING Stort træ med kunst

35 35 IDÉ 9: Stribede bænke hvor man kan sidde og snakke og kigge på dem som leger, går eller cykler forbi. IDÉ 8: Fodgængerovergang med striber i forskellige farver. IDÉ 10: Et grønt landskab med græsbakker og træer. Cykelstien slynger sig ind gennem landskabet og på bakkerne - eller imellem dem - står der bænke. IDÉ 13: Fitnessområde på en hævet platform med et særligt underlag. Der er stangtennis, fitnessmaskine og en løbemaskine hvor man kan stå to sammen. IDÉ 12: Vejpælene som begrænser adgangen til området har forskellige farver. IDÉ 11: Et stort træ med en slags farvet skulptur i. Kunne det mon være farvet lys?

36 36 GRUPPE 3 // SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG Stort træ med bænk omkring Tagterrasse Grafitti-væg Afslapningsområde Basket bane Donut-bænke Sti Blomsterkasser Cykelsti Fortov BOLIGER Cykelstativer Grøn beplantning SKYTTEGADE SKOLEBYGNING

37 37 IDÉ 14: Grafittivæg hvor professionelle grafittimalere skiftes til at male. (Den lange lave mur ind mod indskolingens gård). IDÉ 15: Basketkurv på muren ind mod indskolingens gård - halv basketball bane. Tagterrasse IDÉ 20: Et stort træ med en bænk omkring stammen. IDÉ 16: Tagterrasse ovenpå den lave, smalle bygning ind mod indskolingens gård. (Gruppen nåede ikke at bygge det på modellen). IDÉ 19: Afslapningsområde med hængekøjer under et halvtag. Der kravler grønne planter op ad stolperne. IDÉ 18: Donut-bænke. Runde bænke pyntet som donuts hvor man kan sidde begge veje - både med fødderne ned i hullet eller uden på ydersiden. IDÉ 17: Blomsterkasser som adskiller skolens område fra cykelstien.

38 38 GRUPPE 4 // SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG Cykelparkering Blomsterbed Græsbakke med træ, bænk og blomster Muren kan bruges som klatrevæg eller som en stor tavle Regnvand løber fra taget ned i åen Grønt hegn Græs-landskab (en fordybning) Amfiteater Å / vandløb Lille bro over åen Å / vandløb Træer Stribet cykelsti Sti SKYTTEGADE Fortov BOLIGER SKOLEBYGNING

39 39 a b c d e f g h i j k l m o p q r s t u v w x y z æ ø å 5+2 = 7 IDÉ 21: Plantehegn - så man kan se lidt igennem. IDÉ 22: Klatrevæg (på den lange mur ind mod indskolingens gård). IDÉ 23: Tavlevæg (på den lange mur ind mod indskolingens gård), så man kan have undervisning udenfor. IDÉ 29: En ø af græs med et træ med en bænk rundt om stammen. IDÉ 24: Amfiteater (her løber der vand ned i midten), hvor man kan sidde og snakke, kigge eller bruge til undervisning udenfor. IDÉ 28: En å af regnvand løber gennem området og skaber en sammenhæng. IDÉ 27: En græs-bowl - en fordybning med græs, ligesom en skater bowl, bare beklædt med græs hvor man kan sidde og hygge sig. IDÉ 26: Træer som adskiller skolens område fra cykelstien. IDÉ 25: Stribet cykelsti i forskellige farver.

40 40 GRUPPE 5 // SKOLEBYGNING SKOLEGÅRD FOR INDSKOLING PRÆSTEBOLIG Parkour-klatrestativ Bænk Cykelstativ Glaspavillon Bænke Træ Sø Sti Boldbur Træ med bænk Træ Cykelsti Fortov BOLIGER SKYTTEGADE SKOLEBYGNING

41 41 IDÉ 30: En pavillon af glas. Inden i er der en lounge med sækkestole, hængekøjer og planter. IDÉ 31: Parkour-klatrestativ. Står på en bakke med faldunderlag. IDÉ 32: Boldbur til alt muligt andet end fodbold - for eksempel squareball, basketball og høvdingebold. IDÉ 33: En sø. IDÉ 36: Forskellige slags træer med runde bænke omkring stammerne. IDÉ 35: Et landskab med bløde, runde former. Og en sti som binder området sammen og slynger sig omkring forskellige funktioner, stemninger og aktiviteter. IDÉ 34: Gul cykelsti

42 42 REFERENCEBILLEDER // Plantekasser Landskab med græsbakker Organisk landskab Vand Grafittivæg - males af professionelle Donut-bænke Lyskunst Positive skilte Stribet cykelsti Sports-/faldunderlag (i forskellige farver) Boldbur (traditionelt) Boldbur (særligt formgivet)

43 43 Amfiteater (f.eks. til udendørs undervisning) Udendørs tavle Bænke omkring træer Udendørs fitnessredskaber Parkour-klatrestativ Basketkurv Klatrevæg

44 44 AFSTEMNING //

45 45 AFSTEMNING// En høringsfase hvor alle skolens elever kunne kommentere og stemme på elevrådenes forslag. De fem gruppers idéer blev udstillet på skolens bibliotek i to uger. I den periode kunne alle skolens elever se forslagene og stemme på de idéer, de syntes var de bedste. Hver elev kunne stemme på tre idéer. De kunne også komme med forslag til hvordan en idé kunne forbedres eller komme med helt nye, egne idéer. Alle lærere på skolen var blevet informeret om udstillingen og afstemningen og de var blevet opfordret til at tage deres klasse med forbi biblioteket og tale med dem om projektet og idéerne. Det betød at 271 elever afgav deres stemme. Se resultaterne af afstemningen på de følgende sider.

46 46 TOP 10 IDÉER // + antal stemmer ud af 271 afleverede stemmesedler Fitness á la Tyrkiet Donut-bænke Springvand Stribet cykelsti 59 Fitness-område ( øer ) 57 Runde cykelstativer Blomster + Grønt hyggeområde Boldbur Glaspavillon 59 slyngplanter

47 IDÉER DER FIK MINDST 10 STEMMER // 47 Klatrevæg Grafittivæg Hængekøjer Græs bowl Tavlevæg Grønt landskab (med sti der slynger sig) Tagterrasse Parkour klatrestativ Sø

48 48 SAMLET RESULTAT AF AFSTEMNINGEN // Numerisk rækkefølge IDÉ 1: Runde cykelstativer (52) IDÉ 2: Aktivitetsområde med fitnessredskaber (57) IDÉ 3: Hyggeområde med grønne græsbakker og træer (40) IDÉ 4: Hen over stierne er der buer med blomster og grønne planter der slynger sig rundt om (44) IDÉ 5: Stribet cykelsti (59) IDÉ 6: Et springvand (67) IDÉ 7: Positive skilte (7) IDÉ 8: Fodgængerovergang med striber i forskellige farver (3) IDÉ 9: Stribede bænke (6) IDÉ 10: Et grønt landskab med græsbakker og træer. Cykelstien slynger sig ind gennem landskabet (4) IDÉ 11: Et stort træ med en slags farvet skulptur i (1) IDÉ 12: Steler i forskellige farver (2) IDÉ 13: Fitnessområde på en hævet platform med et særligt underlag (99) IDÉ 14: Grafittivæg hvor professionelle grafittimalere skiftes til at male (19) IDÉ 15: Basketkurv på muren ind mod indskolingens gård (toiletbygningen) - halv basketball bane (4) IDÉ 16: Tagterrasse (ovenpå toiletbygningen) (17) IDÉ 17: Blomsterkasser som adskiller skolens område fra cykelstien (2) IDÉ 18: Donut-bænke (81) IDÉ 19: Afslapningsområde med hængekøjer under et halvtag (22) IDÉ 20: Et stort træ med en bænk omkring stammen (2) IDÉ 21: Cykelstativer om blomsterbed (0) IDÉ 21: Plantehegn - så man kan se lidt igennem (0) IDÉ 22: Klatrevæg (på toiletbygningens væg ud mod vejen) (15) IDÉ 23: Tavlevæg (på toiletbygningens væg ud mod vejen) (10) IDÉ 24: Amfiteater (8) IDÉ 25: Stribet cykelsti (6) IDÉ 26: Træer som adskiller skolens område fra cykelstien (2) IDÉ 27: En græs-bowl (12) IDÉ 28: En å af regnvand løber gennem området (3) IDÉ 29: En ø af græs med et træ med en bænk rundt om stammen (1) IDÉ 30: En pavillon af glas (29) IDÉ 31: Parkour-klatrestativ (14) IDÉ 32: Boldbur til alt muligt andet end fodbold for eksempel squareball, basketball og høvdingebold (36) IDÉ 33: En sø (13) IDÉ 34: Gul cykelsti (1) IDÉ 35: Et landskab med bløde, runde former (17) IDÉ 36: Forskellige slags træer med runde bænke omkring stammerne (5) Antal stemmer er angivet i parantes.

49 SAMLET RESULTAT AF AFSTEMNINGEN // Prioriteret rækkefølge 49 IDÉ 13: Fitnessområde på en hævet platform med et særligt underlag (99) IDÉ 18: Donut-bænke (81) IDÉ 6: Et springvand (67) IDÉ 5: Stribet cykelsti (59) IDÉ 2: Aktivitetsområde med fitnessredskaber (57) IDÉ 1: Runde cykelstativer (52) IDÉ 4: Hen over stierne er der buer med blomster og grønne planter der slynger sig rundt om (44) IDÉ 3: Hyggeområde med grønne græsbakker og træer (40) IDÉ 32: Boldbur til alt muligt andet end fodbold for eksempel squareball, basketball og høvdingebold (36) IDÉ 30: En pavillon af glas (29) IDÉ 19: Afslapningsområde med hængekøjer under et halvtag (22) IDÉ 14: Grafittivæg hvor professionelle grafittimalere skiftes til at male (19) IDÉ 16: Tagterrasse (ovenpå toiletbygningen) (17) IDÉ 35: Et landskab med bløde, runde former (17) IDÉ 22: Klatrevæg (på toiletbygningens væg ud mod vejen) (15) IDÉ 31: Parkour-klatrestativ (14) IDÉ 33: En sø (13) IDÉ 27: En græs-bowl (12) IDÉ 23: Tavlevæg (på toiletbygningens væg ud mod vejen) (10) IDÉ 24: Amfiteater (8) IDÉ 7: Positive skilte (7) IDÉ 9: Stribede bænke (6) IDÉ 25: Stribet cykelsti (6) IDÉ 36: Forskellige slags træer med runde bænke omkring stammerne (5) IDÉ 10: Et grønt landskab med græsbakker og træer. Cykelstien slynger sig ind gennem landskabet (4) IDÉ 15: Basketkurv på muren ind mod indskolingens gård (toiletbygningen) - halv basketball bane (4) IDÉ 8: Fodgængerovergang med striber i forskellige farver (3) IDÉ 28: En å af regnvand løber gennem området (3) IDÉ 12: Steler i forskellige farver (2) IDÉ 17: Blomsterkasser som adskiller skolens område fra cykelstien (2) IDÉ 20: Et stort træ med en bænk omkring stammen (2) IDÉ 26: Træer som adskiller skolens område fra cykelstien (2) IDÉ 11: Et stort træ med en slags farvet skulptur i (1) IDÉ 29: En ø af græs med et træ med en bænk rundt om stammen (1) IDÉ 34: Gul cykelsti (1) IDÉ 21: Cykelstativer rundt om blomsterbed (0) IDÉ 21: Plantehegn (0) Antal stemmer er angivet i parantes.

50 50 WORKSHOP 2 //

51 51 WORKSHOP 2 // Bearbejdning af skitseforslag 1 på baggrund af tilbagemeldinger fra elever og fagfolk. På workshop 2 fik elevrådene resultatet af afstemningen på skolen og en tilbagemelding på deres første skitseforslag fra Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Trafik. De arbejdede nærmere med skala - hvor meget f.eks. en boldbane, en bænk og cykelstativer til 100 cykler egentlig fylder. Med kegler og måleudstyr markerede eleverne nogle af de funktioner og bevægelsesmønstre, som de havde arbejdet med i deres første skitseforslag, og fik på den måde et større forståelse for funktionernes fysiske omfang og hvordan de placeres godt i forhold til hinanden. Se de vigtigste kommentarer fra Center for Trafik og elevernes arbejde med skala på de følgende sider.

52 52 Center for Trafik: Vand er et svært element at arbejde med. F.eks. et lille vandløb, springvand eller bassin kræver vedligeholdelse, for der lægger sig visne blade og andet snavs i. Der skal også sikres at afledning af vandet sker på den rigtige måde. Regnvand fra gader må f.eks. ikke ledes ned i grundvandet, fordi det er forurenet. Hvis vi laver bakker, f.eks. med græs på, så kan man risikere at bakken skal flyttes, hvis der er noget under jorden som skal repareres. Et vandrør, nogle ledninger el.lign. Så det kræver at vi først undersøger hvad der ligger under jorden. træer Det er ikke sikkert at der kan plantes i gaden. Der ligger mange ledninger og rør til f.eks. elektricitet og vand under jorden, som træernes rødder kan ødelægge. Derfor er det mest sikkert at have planter i plantekasser.

53 53 En stribet cykelsti er en sjov idé. Men striberne har en tykkelse, så det vil give et meget ujævnt underlag at køre på. Eleverne kan evt. selv male cykelstien med almindelig maling, men det vil ikke holde så længe... Synlighed er noget af det aller vigtigste! Hvis cyklister og fodgængere kan se hinanden skaber det stor sikkerhed. Vær opmærksom på om børn vil kunne gemme sig bag f.eks. plantekasser, så tænk godt over hvordan de - og andre ting, placeres. Striber vil måske også være så sjove, at man får lyst til at lege på cykelstien. Måske skulle man hellere markere andre særlige områder med striber eller farver? Vi har mange prikker til overs fra Nørrebrogade. Både røde, gule og grønne. Dem må I gerne få...

54 54 Her krydser vi vejen

55 55 Så meget fylder en boldbane!

56 56 Her er et godt sted til en basketkurv

57 57 Så meget fylder cykelstativer til 100 cykler!

58 58 DEL- KONKLUSION //

59 59 DELKONKLUSION // Opsamling på tilbagemeldingerne fra elever og eksperter. På workshop 2 diskuterede eleverne de tilbagemeldinger der var kommet fra de andre elever på skolen og fra Center for Trafik. På baggrund af det blev vi enige om seks forskellige ting som SKAL med i eleverne endelige forslag til gaderummet: 1. Grønt landskab, planter og blomster 2. Fitnessredskaber (og andre aktiviteter) 3. Siddepladser (hvor man kan sidde roligt og snakke, spise sin mad, kigge på de andre m.v.) 4. Mulighed for udeundervisning 5. Cykelsti 6. Cykelstativer Center for Trafik tilbød, som det kan læses på s.62, at de har nogle prikker til overs fra Nørrebrogade, som skolen gerne må få, hvis eleverne syntes de kunne være sjove og brugbare at arbejde med. Derfor kan man se, at eleverne har brugt dem i deres nye modeller på workshop 2. Modellerne er ikke lige så gennemarbejdede som på første workshop, da tiden blev prioriteret anderledes. Men vi talte løbende med eleverne over modellerne, så alle deres ideer og fortællinger om modellerne blev noteret.

60 60 TING SOM SKAL VÆRE MED // Grønt landskab, planter og blomster Fitness (og andre aktiviteter)

61 61 a b c d e f g h i j k l m o p q r s t u v w x y z æ ø å 5+2 = 7 Udeundervisning Cykelsti Siddepladser Cykelstativer

62 62 MULIGE ELEMENTER AT TAGE MED // Prikker og Mobile træer PRIKKER// I forbindelse med omdannelsen af Nørrebrogade har Center for Trafiks anlægsafdeling mange vej-prikker til overs. Der er forskellige størrelser i rød, gul og grøn, som Blågård Skole gerne må få til gaderummet. Derfor fik eleverne mulighed for at arbejde med de prikker i workshop 2.

63 63 MOBILE TRÆER// Miljøpunkt Indre By - Christianshavn har udviklet en række byggeklodser af plantekasser og siddemøbler, som kan skabe grønne haver og mødesteder rundt omkring i byens offentlige rum. De mobile træer passes af lokale beboere, som selv har været med til at ønske hvor i deres bydel der var brug for mere grønt. Kasserne kan sammensættes frit og på den måde skabe lige præcis den figur der passer til det enkelte sted. Kasserne kan bestilles til en rimelig pris. Vi gav eleverne mulighed for at bruge dette plantekasse-system i workshop 2, hvis de havde lyst. x 1 x 6 x 3 = Et sæt STOR PLANTEKASSE LILLE PLANTEKASSE/HØJBED SIDDEPLADS-KASSE

64 64 SKITSEFORSLAG 2 // Detaljer fra elevernes modeller, workshop 2

65 Detaljer fra elevernes modeller, workshop 2 65

66 66 Der er to steder, hvor der er prikker henover cykelstien. Ligesom vi tegnede udenfor. Så kan dem der kommer kørende på cykel se, at de skal passe meget på der.

67 67 Her skal der være en trampolin i jorden... Vi har lavet cykelstien blå - og så er midterstriberne i forskellige farver...

68 68 GRUPPE 1 //

69 69 Fitnessredskaber og et parkourklatrestativ står på øer af faldunderlag i forskellige farver Grønt område med græs, sti og bakker Runde cykelstativer Plantekasser Mobile Træer Positive skilte. Her med teksten: STOP in the name of love og Hej smukke! Vil du være sød at tage hensyn :-) Overgang markeret med farvede prikker Cykelsti Overgang markeret med farvede prikker

70 70 GRUPPE 2 //

71 71 Drivhus Fitness pavillon (overdækket) Siddemøbler Stribede bænke Blomsterbed Overgang markeret med farvede prikker Overgang markeret med farvede prikker Cykelstativer

72 72 GRUPPE 3 //

73 Hængekøjer under halvtag Tagterrasse Donut-bænke 73 Grafittivæg Basketball kurv Fitness-/legeredskaber Plantekasser Mobile Træer Cykelstativer Overgang markeret med farvede prikker Overgang markeret med farvede prikker

74 74 GRUPPE 4 //

75 75 Tagterrasse Blomsterbed, hvor man kan parkere cykler rundt om Glaspavillon Grafittivæg Runde bænke med borde i midten Boldbur (til forskellige boldspil) Cykelsti Plantekasser Mobile Træer Fortov Overgang markeret med farvede prikker Parkour-klatrestativ på bakke med faldunderlag Overgang markeret med farvede prikker

76 76 GRUPPE 5 //

77 77 Cykelparkering Plantekasser Mobile Træer Basketball kurv Tagterrasse Græs bowle /græsbakke Trampolin Overgang markeret med farvede prikker Cykelsti Overgang markeret med farvede prikker

78 78 BOLDBANE //

79 79 BOLDBANE // Overvejelser om placering af boldbane til gadefodbold (mini arena). Blågård Skole er blevet tilbudt en Street Soccer bane (mini arena) fra Indu. Banen fås i forskellige størrelser, men måler som standart 12 x 20 meter. Der har været forslag om at placere banen i Hans Tavsens gade. Derfor har vi valgt at inkludere nogle overvejelser omkring sådan en banes placering, selvom den ikke indgik specifikt i arbejdet med gaderummet. Som det fremgår af elevernes arbejde, er der en interesse for fodbold, men også for mange andre aktiviteter og andre typer af opholdsrum. Da eleverne var ude og måle gaderummet op på workshop 2, var de overraskede over at se hvor meget sådan en boldbane eller boldbur vil fylde. De konkluderede, at det ville blive et meget dominerende element, og måske bedre egnet til at placere et andet sted. Efterfølgende har vi talt med skolen om muligheden for at placere nogle mindre Panna baner i gaderummet, som i højere grad vil kunne integreres med elevernes samlede ønsker og forslag til indretning af gaderummet. Og så på sigt finde en anden placering til en boldbane, boldbur eller den omtalte mini arena.

80 80 10x20 m 6x6 m Placering i Hans Tavsens gade Boldbane/mini arena Panna bane

81 81 Street soccer bane (mini arena) fra Indu Panna bane Panna bane Hans Tavsens gade

82 82 10x20 m 10x20 m Alternative placeringer (med evt. markering der viser ind til banen) Der skabes kontakt og synlighed til Struenseegade - lukket hegn fjernes (Banen kan også vendes 90 grader)

83 83 Mellemtrinnets gård - mulighed for tilskuerpladser foran Eat Loungen Indgang fra Hans Tavsens Gade Hegn fjernes - der skabes kontakt til Struenseegade

84 84 ANLÆGSPROJEKT //

85 85 ANLÆGSPROJEKT // Forslag til Sikre Skolevejes anlægsprojekt. På de kommende sider er elevernes ideer og anbefalinger samlet til et konkret anlægsprojekt. Dette vil udgøre Sikre Skolevejes aktuelle indsats for at udbedre trafiksituationen i Hans Tavsens gade, med henblik på at skabe en tryg og sikker skolevej for Blågård Skole. Forslaget er præsenteret for og godkendt af elevrådet. Projektet består af en ny optegnet cykelsti, farvede prikker som markerer overgange og elevernes område, blomsterkasser og siddepladser samt aktiviteter tegnet på asfalten. Projektet må betragtes som et første skridt i retning af en større udvikling af gaderummet, og en mulighed for at kunne anvende dele af Hans Tavsens gade som udeareal for særligt skolens mellemtrin og udskoling, men også for forældre der henter og bringer, og for lokalområdets beboere uden for skoletid. Fleksibilitet: Blomsterkasser og siddemøbler er udformet så de kan sammensættes på mange forskellige måder, og skabe en lang række forskellige rum. På den måde kan skolen løbende ændre på opstillingen, for at imødekomme ændrede behov eller blot for variationens skyld. Anlægsprojektet er også fleksibelt på den måde, at hvis skolen får mulighed for at udvikle gaderummet i større omfang, så kan møblerne flyttes og bruges i nye sammenhænge. På de følgende sider er vist forskellige møbleringsforslag, alle baseret på 5 sæt mobile træer (se s.63). Resten af elevernes ideer vil indgå i skolens fortsatte arbejde, for at realisere en mere omfattende udvikling af gaderummet og skolens uderarealer.

86 86 Mobile Træer Vej-prikker (fra Nørrebrogade) Aktivitetsområde. Udfyldes af skolen - f.eks med halv basketballbane, Panna bane el.lign. Cykelstativer Eksisterende steler Aktiviteter tegnet på asfalten - f.eks. hinkerude, hop her og lign. Signaturer

87 87 KIRKE SKOLE SKOLE KIRKE INDGANG/UDGANG PRÆSTEBOLIG TOILETBYGNING BOLIGER INDGANG/UDGANG INDGANG/UDGANG SKOLE MØBLERINGSFORSLAG 1

88 88 KIRKE SKOLE SKOLE KIRKE INDGANG/UDGANG PRÆSTEBOLIG TOILETBYGNING BOLIGER INDGANG/UDGANG INDGANG/UDGANG SKOLE MØBLERINGSFORSLAG 2

89 89 KIRKE SKOLE SKOLE KIRKE INDGANG/UDGANG PRÆSTEBOLIG TOILETBYGNING BOLIGER INDGANG/UDGANG INDGANG/UDGANG SKOLE MØBLERINGSFORSLAG 3 // med to panna-baner

90 90 KIRKE SKOLE SKOLE KIRKE INDGANG/UDGANG PRÆSTEBOLIG TOILETBYGNING BOLIGER INDGANG/UDGANG INDGANG/UDGANG SKOLE MØBLERINGSFORSLAG 4 // KUN INDEN FOR STELERNE INDRETNING 1 // MØBLER KUN INDEN FOR STELER

91 91 KIRKE SKOLE SKOLE KIRKE INDGANG/UDGANG PRÆSTEBOLIG TOILETBYGNING BOLIGER INDGANG/UDGANG INDGANG/UDGANG SKOLE MØBLERINGSFORSLAG 5 // KUN INDEN FOR STELERNE // med to panna-baner

92 92

93 // Anlægsprojektet forventes gennemført sommer/efterår

94 94 Københavns Kommunes kompetencecenter for inddragelse af børn og unge i byens bæredygtige udvikling

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X

AMAGER FÆLLED SKOLE. Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X AMAGER FÆLLED SKOLE Workshop - Procesopstart for udviklingen af nye udearealer //Uredigeret opsamling - BY X 2 // AMAGER FÆLLED SKOLE AMAGER FÆLLED SKOLE// Udgivet af BY X 2010 Lay-out: BY X Fotos: BY

Læs mere

BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE

BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE IDÉ OG PROCESUDVIKLING SAMT FACILITERING, OPSAMLING OG LAYOUT ER UDARBEJDET AF BY X

Læs mere

Uderum for alle og til alle

Uderum for alle og til alle Uderum for alle og til alle Udearealer skal have forskellige rum Udearealerne skal (ligesom vi gør i vores boliger) indrettes i forskellige rum alt efter vores behov for ophold, aktivitet og opbevaring.

Læs mere

Innovation Step by Step

Innovation Step by Step Innovation Step by Step Elevhæfte. kl. verdens bedste læserum Et tværfagligt forløb mellem dansk og billedkunst Innovation Step by Step Et undervisningsmateriale til mellemtrinnet med fokus på arkitektur

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Hængekøjer, man kan chille i, når der er frikvater LITAUENS PLADS I BØRNEHØJDE

Hængekøjer, man kan chille i, når der er frikvater LITAUENS PLADS I BØRNEHØJDE Hængekøjer, man kan chille i, når der er frikvater LITAUENS PLADS I BØRNEHØJDE LITAUENS PLADS // INDDRAGELSESPROCES AF BØRN OG UNGE // RAPPORT Udgivet af By X, 2013 Layout: By X Fotos: Martin Kurt Haglund

Læs mere

Borgermøde om Tåsinge Plads

Borgermøde om Tåsinge Plads Borgermøde Ny Tåsinge Plads Den 27. september 2012 Borgermøde om Tåsinge Plads 27. september 2012 kl. 19-21 på Vennemindevej 39 Resumé Borgermødet blev afholdt den 27. september 2012 kl. 19-21 med omkring

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent

Af Lars Hjorth Bærentzen, kommunikationskonsulent 28 Mere end en multibane Udvikling I De klassiske multibaner til boldspil har været en stor succes, men har brug for at blive redefineret. Det første realiserede bud på en ny form for multibane og aktivitetsplads

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Inspirations- katalog

Inspirations- katalog Inspirations- katalog Aktivitetspladsen pellentesque: Nam vestibulum dolor quis libero. AKTIVITETSPLADSEN: PLADS TIL ALLE & TIL SOCIALE AKTIVITETER Følgende inspirationskatalog er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ:

OPSAMLING. WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på Vestre Skole 11. juni SjoV OPGAVEN LØD PÅ: OPSAMLING WALK AND TALK & WORKSHOP Inddragelse af 6.klasserne på. juni 0 OPGAVEN LØD PÅ: Inddragelse af børn der går på i Middelfart. Det overordnede tema for inddragelsen var: Sjovere, sundere og smukkere

Læs mere

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads.

Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Løbende udvikling og udbedring af Eventyrhusets legeplads. Personalet og forældrebestyrelsen har valgt løbende at have fokus på udvikling og udbedring af legepladsen. På hjemmesiden, kan I løbende følge

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke.

Mads: Jamen det gør vi jo bare. Super. Jeg benytter jo ikke selv parken vildt meget, men jeg kører forbi næsten dagligt, ikke. Samtalevandring 1. Maj 2012. Mads, 27. Butiksassistent. Bor på Hillerødgade. Interviewer: Jeg optager, er det okay? Mads: Ja. Interviewer: Hvor bor du henne her i området? Mads: Jeg bor på Hillerødgade,

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Workshop om udvikling af Byparken

Workshop om udvikling af Byparken Referat Workshop om udvikling af Byparken [Vælg datoen] Ørestad City, Sejlhuset, den 28. maj 2013 kl. 19.00 21.00 Oplægsholdere: Referenter: Facilitator: Antal deltagere: Bilag: Mikala Berg Dueholm, bestyrelsesformand

Læs mere

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til.

Interviewer: Ej, vi skal lige gå en god tur i det dejlige vejr. Hvor bor du henne? I forhold til. Samtalevandring d. 9. maj 2012. Sanne, 23 år. Studerende på KEA. Bor på Jagtvej. Interviewer: Så lad os gå den her vej. Sanne: Ja. Interviewer: Fedt, you re mine nej. Sanne: Ej fuck, Maria har jo ikke

Læs mere

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005

Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 Evaluering af undervisningsmiljøet, uge 36, 2005 84 elever har spørgeskemaet. Alle tal er angivet i antal/procent. Er der JA 51. Rum, der særligt tiltaler dig (f.eks. pga. stemningen, farverne eller indretningen)?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs

LUFTFOTO. SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs LUFTFOTO SFO ens område består i dag primært af plæne og bakker med græs SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen SITUATIONSPLAN Det opdaterede nye forslag til legepladsen Gynge Slack-line

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik

Dagsorden. Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Dagsorden Godkendelse af referat fra sidste møde (opsamling) Sammenlignelige uheldsstatistikker og gennemkørende trafik Orientering om omverdensindragelsen Evt. Ca. 25 uheld Nordre Frihavnsgade Ca. 17

Læs mere

Mindcraft. Opsamlingskatalog

Mindcraft. Opsamlingskatalog Mindcraft Opsamlingskatalog Tankerne bag projektet Hjortegården er et udsat boligområde i Herlev. Ifølge beboerne selv bliver de i resten af Herlev betegnet som dem deroppe. Beboerne beretter jævnligt

Læs mere

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn.

Vi har valgt at fremgangsmåde der involverer alle børn og voksne i Røde Sol. Børneperspektiv: Gruppearbejde for alle medarbejdere og børn. RØDE SOL MAJ 2011 Børnemiljøvurdering af uderum / legepladsen. Røde sols uderum legepladsmiljø er skueplads for læring og træning af sociale færdigheder. Af denne grund er det også tit de ting/aktiviteter

Læs mere

Børnemiljøvurdering (Breum SFO)

Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Børnemiljøvurdering (Breum SFO) Indledning: Hvad er et godt børnemiljø? Vi mener, at det er at alle har venner. De voksne opfordrer til nye relationer og er nærværende og lyttende. De er også ansvarlige

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler

Juni. Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole. Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Afrapportering fra: Lundehus, Kildevældsskolen & Rådmandsgade skole Juni 2012 Spørgeskema, gps og bevægelsesmåler Rapporten er udarbejdet af Syddansk Universitet, Center for Interventionsforskning Indledning

Læs mere

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012).

Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). Undervisningsmiljø på Skægkærskolen. Udarbejdet maj 2012. (kortlægning via spørgeskemaundersøgelser gennemført jan-feb. 2012). UMVén er gennemført i samarbejde med sikkerhedsudvalget, elevråd og skolens

Læs mere

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014

P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup. maj 2014 P S Y K I A T R I S K E H A V E R Erfaringer fra Psykiatrisk Center Ballerup maj 2014 INDHOLD Formål 5 Intro - processen 6 Havens størrelse 8 Havens formsprog 10 Havens rammer 12 Bevægelse og flow i haven

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

Opfølgning på arrangement i Ørstedsparken

Opfølgning på arrangement i Ørstedsparken Opfølgning på arrangement i Ørstedsparken Indre By Lokaludvalg inviterede fredag d. 7. juni børn fra Thomas P. Hejles Fritidsklub til at deltage i et arrangement i Ørstedsparken, hvor børnene kunne spiller

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering Lovgrundlag : Lov nr. 166 af 14. marts 2001 : Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø. Den aktuelle undervisnings/børnemiljøvurdering er foretaget lige inden sommerferien

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Timerne og undervisningen,

Læs mere

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38

Kalundborgvej 49, 4591 Føllenslev, Tlf: 59 29 14 38 Højsted, den 08-02-16 UMV maj 2015 Kortlægning af undervisningsmiljøet sådan greb vi det an Vi har brugt spørgeskemaværktøjet www.termometeret.dk fra Dcum. Undersøgelsen er foregået i perioden fra marts

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG

ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG ROMALT FRISKOLE - SKITSEFORSLAG Idéoplæg for udearealer Beskrivelse af udearealer: Naturen og nærmiljøet omkring skolen rummer et stort potentiale: Det er her man får det første indtryk af skolen, det

Læs mere

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014

Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Udvikling af området omkring Solvangcentret Beboerworkshop den 12. maj 2014 Indhold Baggrund Formål Deltagere Arbejdsområde Opgave Gruppe 1 Gruppe 2 Forslag fra beboer Rolf Unneland Opsamling 2 3 4 5 6

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22

FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Hothers Plads karreen Mimersgade 100-118, Midgårdsgade 1-15, Hothers Plads 1-35 og Borgmestervangen 8-22 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 6. juni 2011 at sende dette forslag

Læs mere

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser

Henvendelser fra myndigheder og andre offentlige instanser KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 5 - Notat om henvendelser Endelig vedtagelse af lokalplan Grøndalsvængets Skole, Bispebjerg Forslag til lokalplan Grøndalsvængets

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Høringsfase i februar

Høringsfase i februar 1 Forsyningens hjemmeside: Fra efteråret 2016 og til foråret 2017 laver Skanderborg Kommune og Skanderborg Forsyning i fællesskab et klimaprojekt, der fremover skal håndtere regnmængderne fra området ved

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT

PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT PROJEKTFORSLAG IDÉ OG KONCEPT VESTBYENS SAMLINGSPUNKT Viborg Sport & Vandforum er den nye attraktor i Vestbyen, som skaber gode rammer for motion, bevægelse og fællesskab i bydelen på tværs af alder, køn

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS

BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS BORGERMØDE OM TÅSINGE PLADS 30. april 2013 kl. 19-21 Tåsinge Plads i dag. Referat Borgermøde 30. april 2013 om Tåsinge Plads Introduktion Mads Uldall, projektchef for Områdefornyelsen Skt. Kjelds Kvarter,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE. Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne

UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE. Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne UDSKOLINGENS ØNSKER TIL FREMTIDENS KIRKEBJERG SKOLE Opsamling og evaluering af inddragelsesproces/workshopforløb for 7. klasserne INDHOLDSFORTEGNELSE Metoden... 3 Det mobile læringsrum på balkonerne...

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Gl. Havn. Vestre Skole

Gl. Havn. Vestre Skole Gl. Havn OPSAMLING Inddragelse af 6. klasserne fra Vestre Skole 11. juni 2014 Vestre Skole Middelfart Stadion Ældrecenter Middelfart - byen set med et barns øjne I forbindelse med den afholdte walk and

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47.

FÆLLES GÅRDHAVE FORSLAG. Østbanegadekarréen. Bilag 2 Østbanegade. Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Bilag 2 Østbanegade FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Østbanegadekarréen Strandboulevarden 8-20, Classensgade 70-72 og Østbanegade 33-47. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den xx.xx.2015 at sende dette forslag om

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning

Galten midtby. KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10. UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning Galten midtby KONCEPT, FUNKTION og IDÈ - UDEAREALER 2014-03 - 10 UDARBEJDET AF ByMUNCH By og Landskabsplanlægning GALTEN MIDTBY Overordnet beskrivelse: Galten er en by med ildsjæle, en aktiv by med en

Læs mere

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Boble-Byen. - Et indre rum af ro og styrke. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Boble-Byen - Et indre rum af ro og styrke Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010 Afdelingen på Odinsvej Hvis ca. 1/3 af svarene på et spørgsmål er negativt er antallet af negative besvarelser fremhæver. Der har deltaget 24 elever

Læs mere

2 af 10 - Uderum for alle til alle

2 af 10 - Uderum for alle til alle Uderum for alle til alle Opholdsplads v P-plads kan godt være hyggelig når Pplads er grøn! (Uglevang DAB) Halvprivat zone som beboere bruger (sibeliusparken DAB) Uderum skal have forskellige rum Det kan

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole August 2008 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 0924 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 0954 lejl@gentofte.dk

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker.

Vi har derudover sendt mails og haft telefonkontakt til fritidshjem og fritidsklubber i bydelen, samt bydelens tre kulturhuse og biblioteker. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling SKEMA Hvilke typer af borgerinddragelsesaktiviteter har Lokaludvalget gennemført i forbindelse med udpegning af utrygge steder i bydelen?

Læs mere

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015

Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 K L I M A K L A R I S K I B H U S F R A R E G N V A N D T I L N Y E R E K R E AT I V E M U L I G H E D E R Hjertelig velkommen til workshop 26. februar 2015 1 AFTENENS PROGRAM 18.30 Velkomst og status

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006

Den Grønne Firkant. Reetablering af: 19. april 2006 19. april 2006 Reetablering af: Den Grønne Firkant Det overordnede ønske for reetableringen af gården er at genskabe den helhed området tidligere repræsenterede, samtidig med at man bevarer eller genskaber

Læs mere

Husumparken skitseprojekt. DGI Projekt- og landskabsværksted

Husumparken skitseprojekt. DGI Projekt- og landskabsværksted Husumparken skitseprojekt DGI Projekt- og landskabsværksted Indledning Husumparken er bydelens største åbne grønne areal. Som en del af Husum Kvarterplan er det besluttet at de rekreative muligheder skal

Læs mere

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang

Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Resultatudtrækket er foretaget 16. marts 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed, Underspørgsmål til sikkerhed skadernes omfang Følgende institutioner

Læs mere

Side 1 af 5 Forlad arkivet Aargang: 9. klasse Tilbage Rammer 1 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler steder til gruppearbejde?

Læs mere

Undervisningsmateriale til STATSMINISTEREN + DEMOKRATI-WORKSHOP Egnet til 0.-3. klasse. af Marie Kilsgaard Møller

Undervisningsmateriale til STATSMINISTEREN + DEMOKRATI-WORKSHOP Egnet til 0.-3. klasse. af Marie Kilsgaard Møller D E -M O-K R A-T I Undervisningsmateriale til STATSMINISTEREN + DEMOKRATI-WORKSHOP Egnet til 0.-3. klasse af Marie Kilsgaard Møller www.quasite ater.dk INDHOLD SIDE 2 Kap. 1: At bestemme - Hvem bestemmer

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Farum Midtpunkt åbner sig

Farum Midtpunkt åbner sig Renoverprisen: Indstilling af Farum Midtpunkt Farum Midtpunkt åbner sig Vi har altid været lidt af en lukket enklave, nu bliver vi åbnet udadtil til byen. - Niels, beboer på workshop i 2013. Rambøll og

Læs mere

KØBENHAVNS GÅRDHAVER

KØBENHAVNS GÅRDHAVER KØBENHAVNS GÅRDHAVER NYT LIV TIL JERES GÅRD? Drømmer I om, at jeres gård forvandler sig fra en grå baggård til en grøn oase med duften af blomster, græs og masser af solskin? KØBENHAVNS GARDHAVER Å EN

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret

KOMMENTARRAPPORT. Kildemarkskolen Næstved Kommune. Termometeret KOMMENTARRAPPORT Kildemarkskolen Næstved Kommune Termometeret Læsevejledning Kommentarrapporten viser de kommentarer, som eleverne har skrevet ved spørgsmål med kommentarfelter, se indholdsfortegnelsen.

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere