Velfærdsteknologisk deltarobotarm

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velfærdsteknologisk deltarobotarm"

Transkript

1 Velfærdsteknologisk deltarobotarm Semimanuel velfærdsteknologisk løsning til ældre & handicappede. Sådan en skal jeg i hvert fald eje, når jeg bliver gammel. - Rita Nielsen, 78 år. Vores produkt består af: En rapport (ni sider) Model af robotarmen påmonteret på kasse Poster Yakup Karabulut, Rebecca Lau Hansen & Simon B. Mahnkopf 9.a, Antvorskov Skole

2 Indledning Danmark har i de kommende årtier et stigende problem med ældrebyrden. Antallet af ældre sti- ger, mens antallet af unge falder. Derfor er det en nødvendighed at opfinde løsninger til de æl- dre/handicappede som forenkler de små problemer i hverdagen. Regionerne lægger et øget pres på kommunerne, da de ønsker at indføre robotter i de ældres hverdag, fordi økonomien er stram. De ældre/handicappede har brug for flere varme hænder. Danmark bør se mere på Japan, de bru- ger fx allerede velfærdsteknologiske toiletter. Problemet med velfærdsteknologi er, at de ældre ikke ønsker robotlignende apparater i hjemmet. Hypotese De ældres ønsker skal i højsædet, de skal ikke overses i en travl hverdag. Vi ønsker at lave en se- mimanuel robotarmsløsning til de ældre, hvor vi lægger specielt meget fokus på design, bruger- venlighed og pris. Vi ønsker at lave robotarmen ved pick and place robottype vha. LEGO MIND- STORM. Robotarmen må ikke ligne en robot, fordi de ældre/handicappede ikke ønsker uæstetiske robotter i hjemmet, det handler om design og valgfrihed. Robotten skal kunne få bageplade ud af ovnen, få ting ned fra de øverste hylder, kunne bruges som rollator og til afhjælpe lignende hver- dagsproblemer. Side 1

3 Processen (uddybning s. 4-5) Et ønske om et højteknologisk hjem til ældre. Interview med nogle ældre, der ikke vil have robotter i hjemmet. Arbejde på prototype med en semimanuel robotgribearm. Arbejde med en prototype med tre arme, da den ville være mere fleksibel. Den skal hænge med skinner i loftet. Konklusion Ved produktpræsentationen overfor vores fokusgruppe (byrådsmedlemmer fra Slagelse Byråd se s. 7) blev deltarobotarmen godt modtaget. Deltarobotten har en stor fleksibilitet, noget vi har haft fokus på i vores designproces, dog er der stadig mangler og plads til løbende forbedringer: Der skal arbejdes med deltarobotarmens visuelle udtryk, da designet ligner en robot for meget, og vi ønsker et slutprodukt, der falder bedre ind blandt eksisterende møbler i målgruppens boliger. Programmeringen skal forbedres, da den skal være let at anvende af de handicappede/ældre. Side 2

4 Indhold Indledning... 1 Hvad er velfærdsteknologi?... 4 Detaljeret beskrivelse af processen... 5 Robotarmens funktioner... 6 Beskrivelse af armen... 7 Interviews... 8 Konklusion... 9 Videreudvikling Side 3

5 Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi er teknologi, der henvender sig til brugeren (i denne gruppe findes oftest han- dicappede, kronisk syge og ældre), for at udføre en specifik hverdagshandling fx at børste tænder eller at spise uden maden falder af skeen (henvendt til personer med parkinsons- syndrom) - man ønsker altså at udvikle et intelligent stykke teknologi. Fordele ved velfærdsteknologi kan være, at brugeren får mere livsglæde ved at kunne være selv- hjulpen, dog ikke ment, at personen ikke vil have besøg af hjemmeplejen, da vi ønsker flere varme hænder. De fleste handicappede, kronisk syge og ældre ønsker at kunne klare de mest basale ting selv. For at vi kan udvikle et velfærdsteknologisk produkt, har vi sat nogle fokuspunkter: De ældre skal være selvhjulpne De skal føle sig trygge. God kvalitet, til praktisk hjælp. Innovation. Et pænt og iøjefaldende design. Det skal kunne betale sig - den må ikke koste for meget. Side 4

6 Detaljeret beskrivelse af processen Da vi startede vores projekt, var vi meget inspireret af velfærdsteknologien. Vi ønskede at lave et højteknologisk hjem til ældre og handicappede, men da vi tog ud og interviewede nogle ældre i ældreboligerne ved Antvorskov Plejecenter, ønskede de ikke uhyggelige robotter i deres hjem, fordi det ville være for besværligt at styre, og de ældre/handicappede kommer fra en ikke tekno- logisk tid, hvor robotter i hjemmet ikke var en mulighed. Robotterne ville altså være en for stor omvæltning for de ældre. Så hele gruppen var særdeles enige om, at vi skulle arbejde med noget nyt og tænke helt anderledes. Da de ældre ikke ønskede et højteknologisk hjem, ville vi sætte de ældres ønsker i højsædet. Vores grundprincipper efter de ældres ønsker: De ældre skal være selvhjulpne. De ældre skal føle sig trygge. Armen skal være god kvalitet og til praktisk hjælp for de ældre. Det skal være et pænt og iøjefaldende design, der ikke ligner en robot. Armen skulle kunne styres manuelt af de ældre/handicappede for at mindske robot- udtrykket på armen. Peter Eduard, projektleder på skolen for EduTechLab, understregede, at der var mange velfærds- teknologiske løsninger, så han anbefalede os at gå i dybden med, hvilke muligheder vi havde inden for vores felt. Peter henviste os til David, som er forsker hos DTU s institut for Mekanisk Teknologi. David blev meget begejstret for vores idé, han gav os bl.a. nogle ideer til hvordan vi kunne gøre vores robotarm mere stabil. Vi ville opfylde disse ønsker med en semimanuel robotgribearm med én arm, dog følte vi, den var for ufleksibel, så vi ville lave en tre- armet robotarm, en delta- robotarm. Da vi var blevet enige om, at vi skulle arbejde med Delta pick and place robot- type, valgte vi at udnytte alle de ressourcer, som vores skole stillede til rådighed. I 2014 blev EduTech- Lab startet på Antvorskov Skole, hvilket gav os et hav af muligheder af forskellige teknologiske løsninger, som kunne hjælpe os med vores projekt undervejs, bl.a. findes der 3D printere, LEGOudstyr og NAO- robotter på skolen. Vores nye dilemma var loftet. Hvordan skulle den kunne være meget fleksibelt, men stadig skulle den kunne holdes i loftet? Først overvejede vi skinner i loftet. Den næste idé, var elektromagne- tisme. Vi ønskede, at vores robotarm havde hjul i toppen med magneter i, dermed ville det være muligt for robotten at komme rundt overalt, men det ville blive for kompliceret - keep it simple. Så det blev skinner. Side 5

7 Robotarmens funktioner Formålet med vores deltarobotarm er at hjælpe ældre og handicappede i hverdagen. Mange æl- dre og handicappede kan for eksempel have besvær med bl.a. at flytte en ting fra a til b. Deltaro- botten er et af de mest kvalificerede bud i den industrielle verden til at flytte et objekt fra ét sted til et andet. Deltarobotten bliver brugt overalt i verden til Pick and place opgaver. På rigtig man- ge fabrikker kan du finde en deltarobot, da den udfører Pick and place opgaver med stor præci- sion og høj hastighed. Præcisionen er i vores tilfælde vigtigere end hastigheden, da præcisionen er en af grundene til, at vi valgte deltarobotten. Deltarobotten er styret af tre motorer, og det gør, at den også har stor fleksibilitet. Fleksibiliteten kan også være nyttig i hverdagssituationer. Netop fleksibiliteten og præcisionen gør, at man kan bruge deltarobotten til at flytte alt fra en lille pille til at flytte store objekter. Vi har planer om at sætte en farvesensor på armen, så den også kan genkende farver. Så hvis man vil have, at den skal samle en bestemt genstand op, kan man putte en lille farvet brik oven på genstanden, dermed vil robotten så kunne indstille sig efter brikken, og derefter samle objektet op. På den måde, kan æl- dre og handicappede betjene robotten uden at skulle styre den med en controller - nemt, men stadig med delvis manuel betjening. Side 6

8 Beskrivelse af armen Deltarobotarm Vi kom frem til at vi ville lave en robot, der kunne flytte nogle objekter fra punktet a til b. Vi prøvede at bygge robotarmen på flere for- skellige måder, til sidst mente vi dog, at delta- teknologien var bedst egnet. Vores illustration er vores bud på en deltaro- bot- arm, som er bygget op af LEGO MIND- STORM, og programmeret med softwaren LE- GO MINDSTORM som er tilknyttet. Billedet her illustrerer vores robotarm. Robotten er bygget af LEGO- dele. Armen har taget lang tid at samle, da vi ikke har haft manual. Lego (Hardware) LEGO MINDSTORMS er et programmerbart robotbyggesæt, som du kan bruge til at bygge og styre dine egne LEGO robotter. Hoveddelen af dette LEGO MINDSTORM- sæt er NXT en, hvor man kan tilkoble 4 sensorer. Man kan kontrollere op til 3 motorer på samme tid. Vi har koblet alle 3 motorer til, de alle spiller en stor rolle, og det har krævet stor præcision at bygge armen samt programmere den. Motorerne kan køre 360 grader rundt, og programmeres gennem LEGO MINDSTORM program- met. Selve dette sæt byder på mange forskellige funktioner, det gælder bare om at udfordre sig selv. Lego (Software) LEGO MINDSTORM NXT 2.0 er programmet, som forbinder alle de forskellige komponen- ter, som er tilsluttet NXT en. Programmet un- derstøtter alle Microsofts styresystemer og OS X. Programmet er inspireret efter drag and drop - princippet, som handler om, at man finder en funktion, man vil bruge, hvorefter man trækker den ind på sit skrivebord. Side 7

9 Interviews Før vores projekt startede, interviewede vi ældre i æl- dreboligerne ved Antvorskov Plejehjem. Her fik vi fastsat vores indholdspunkter efter de ældres ønsker, så pro- duktet ville leve op til deres krav. Her ses Rita Nielsen, som vi bl.a. interviewede. Vi har snakket med flere politikere fra Slagelse til projektet. Her er det kort fortalt, hvad de sagde: Steen Olsen (A) Senior- og Sundhedsudvalget: Alt i alt syntes Steen, det var en god idé, i stedet for at vi skal tænke problemer hele tiden syntes han, at vi skulle overveje mulighederne. Han giver ikke udtryk for, han ville blive skræmt for sådan en ide, men han mener, at man skal være påpasselig med, hvordan man formidler produktet. Anders Koefoed (V) Handicap- og psykiatriudvalget; formand: Anders Koefoed var meget positiv omkring vores idé, han havde dog lidt svært ved at forestille sig robotten, da det var en telefonsamtale. Han syntes, idéen om støttepersoner til ældre og handicappede var god. Han mente, at teknologi hos ældre og handicappede ikke skulle være påtvungen, men frivillig, da det ville give mere positiv energi omkring velfærdsteknologi. Morten Hass Augustsen (V) Handicap- og psykiatriudvalget: Morten Hass Augustsen var meget optimistisk anlagt overfor vores idé. Han mener, at de ældre, handicappede og kronisk syge får større livsglæde af at så vidt muligt at klare sig selv. Han sagde: Det er of- test de mindste ting i hverdagen, der laver de største problemer og udfordringer. Mortens eneste tvivl var økonomien - da velfærdstek- nologi ofte handler om økonomi, men han virkede alt i alt glad for idéen omkring robotarmen og støttepersoner. Ved slutningen af projektet besøgte vi igen beboerne ved Antvorskov Plejecenter, som umiddel- bart virkede glade for robotten, der af kommer Ritas citat: Sådan en skal jeg i hvert fald eje, når jeg bliver gammel. Side 8

10 Konklusion Ved produktpræsentationen over for vores fokusgruppe (byrådsmedlemmer fra Slagelse byråd) blev deltarobotarmen godt modtaget. Deltarobotten har en stor fleksibilitet, noget vi har haft fokus på i vores designproces, dog er der stadig mangler og plads til løbende forbedringer: Der skal arbejdes med deltarobotarmens visuelle udtryk, da designet ligner en robot for meget, og vi ønsker et slutprodukt, der falder bedre ind blandt eksisterende møbler i målgruppens boliger. Programmeringen skal forbedres, da den skal kunne styres nemt af de handicappede/ældre. Vores samarbejde har fungeret godt, da vi har koordineret vores kompetencer, så vi alle har ydet hver vores indsats. Side 9

11 Videreudvikling Efter semifinalen har vi videreudviklet vores prototype af vores deltarobotarm. Vi har derudover undersøgt økonomien i forhold til at få produceret, købt og installeret vores deltarobotarm i de ældre/handicappedes boliger. Prototyper Vores første prototype byggede vi ved hjælp af LEGO Mindstorm. Problemet med LEGO Mind- storm var, at vores deltarobotarm var ustabil. Ved semifinalen medbragte vi vores anden prototype. Vores anden deltarobotarm er bygget af enkelte 3D printede dele, som styres ved hjælp af Hummingbird. Problemet med Hummingbird var de mange ledninger, og den upræcise og komplicerede programmering. Videreudviklingen op til finalen har været, at finde en løsning så vores prototype af vores deltaro- botarm var et pænt og iøjefaldende design, god kvalitet og enkel programmering. Vi har valgt at beholde designet fra vores anden prototype og designe den ved hjælp af 3D Printe- ren. Vi ville i stedet for Hummingbird, programmere prototype nr. 3, ved hjælp af ARDUIONO. ARDUIONO er en open source elektronikplatform, baseret på en fleksibel let- at- bruge hardware og software. ARDUIONO kan føle på omgivelserne ved at modtage input fra en bred vifte af sensorer, og kan påvirke omgivelserne ved at styre lys, lyd, motorer og andet fysisk hardware. Til vores for- del kan ARDUIONO også programmeres på en app. Ved hjælp af appen vil de ældre/handicappede selv kunne styre robotten. Økonomi Der er mange forskellige priser på deltarobotarme alt efter størrelse og hvilken vægt deltarobot- armen skal kunne løfte. Ude på markedet er det en stor udfordring at finde deltarobotarme, som er berettiget til samfundet. Deltarobotarme som bliver brugt i den industrielle verden. Bosch som er et kæmpestort firma, indenfor hvidevare mm har fabrikker som gør brug af deltaro- botarmen. Armen bruger omkring 15$ i timen, hvilken udgør 75 danske kr. Selve armen har kostet $, det er kr. Bosch gør meget brug af armen, da den er- statter to normale fabriksarbejdere. Side 10

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Fremtidens kassesystem

Fremtidens kassesystem Fremtidens kassesystem Gør hverdagen nemmere, og giver et smil på læben. Fremtidens kassesystem Dette projekt er lavet af Emil Toft, Thomas Gandrup Sørensen & Omran El-Habet (9. klasse, Antvorskovskole).

Læs mere

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F

Teknologi rapport. Mennesket i bevægelse. Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Teknologi rapport Mennesket i bevægelse Af: Nicolas, Zemri, Martin og Casper, 2.F Indholdsfortegnelse Problemanalyse af tema/indledning... 3 Problemformulering og problemanalyse... 3 Produkttype... 3 Tidsplan...

Læs mere

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8

Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 2010 Teknologirapport Start af egen virksomhed Gruppe 8 Af: Rami Kaddoura, Safa Sarac, Martin Schmidt og Andreas Eriksen. Fag: Teknologi Vejleder: Arne Wamsler Skole: HT, Roskilde Tekniske Gymnasium MARS

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Ældre & Digitaliseringsstrategien

Ældre & Digitaliseringsstrategien Ældre & Digitaliseringsstrategien 19/12-2011 Antal anslag uden mellemrum: 147775 Antal anslag med mellemrum: 175328 Antal anslag hele rapport med mellemrum: 222368 Af, Roskilde Universitet: Anders Olsen

Læs mere

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365

Touch N Shop. Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023. Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Touch N Shop Humtek- Efterår 2013 3 Semester Hus 4.1 Gruppemedlemmer: Isabella From Sørensen- Studie nr. 50023 Maja Munksgaard Danborg - Studie nr. 49365 Matthías Terney Arason Studie nr. 50423 Mia Bruun

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering...

Indhold... 1. Titelblad... 4. Forord... 5. Ansvarsfordeling... 5. Indledning... 6. Problemfelt... 6. Problemstilling... 6. Problemformulering... Indhold Indhold... 1 Titelblad... 4 Forord... 5 Ansvarsfordeling... 5 Indledning... 6 Problemfelt... 6 Problemstilling... 6 Problemformulering... 7 Afgrænsning... 7 Research & Analyse... 8 Målgruppe...

Læs mere

- Et brugerdrevent innovationsprojekt

- Et brugerdrevent innovationsprojekt - Et brugerdrevent innovationsprojekt Viden om demens i hjemmet Hands-on erfaringer er bedre end 100 PowerPointslides Vi vil gerne være med! En øjenåbner for demens koordinatoren Deltagere og partnere

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011

Spil Rapport. Spil lavet i GameMaker. Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Spil Rapport Spil lavet i GameMaker Kevin, Mads og Thor 03-02-2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 HCI... 2 Planlægning / Elementær systemudvikling... 2 Kravspecifikationer... 4 Spil beskrivelse...

Læs mere

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde

Egen virksomhed Belal og Andreas V. 1.1 Roskilde Teknisk Gymnasium. Egen Virksomhed. Teknologi - Knallert skjolde Egen Virksomhed - Knallert skjolde Belal Zalali & Andreas Vidø 1.1 HTX Roskilde 1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 Resume..3 1. Analyse..4 1.1 Problemanalyse 4 1.2 Problemformulering.5 1.3 Produktbeskrivelse.5

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

INTELLIGENTE SENGE. Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj

INTELLIGENTE SENGE. Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj INTELLIGENTE SENGE Afprøvning af intelligente senge på plejehjemmet Danahøj Mette Geil Kollerup Anna Marie Lassen Juni oktober 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Sengens betydning for borgernes livskvalitet...

Læs mere

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5

Indhold. Cebrail Erdogan 3.5 Indhold Indledning... 2 Popularitet... 3 Kommunikation... 3 Hvilken felt vil jeg arbejde med?... 5 Bollemodel... 5 Formålet og præmis... 5 Indhold... 5 Målgruppe... 5 Afsender... 6 Mediet... 6 Kommunikationsmiljø...

Læs mere

Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne

Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne Modulerne i Next EUD fortalt af eleverne NEXT EUD - en forberedelse på fremtiden Af Josephine Eliasen - Next EUD elev - TEC Elektriker Next EUD er et nyt grundforløbskoncept på tværs af tre skoler med

Læs mere

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq

www.carolinegudme.dk/easj www.carolinegudme.dk/easj/admin http://www.youtube.com/watch?v=9aaoilhz6jq Indholdsfortegnelse Indledning - Ditte, Signe Problemformulering Metode og valg Hvilken udviklingsmetode har vi valgt og hvorfor? - Simone Design Thinking - Ditte Work Breakdown Structure - Ditte Projektstyringsværktøj

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer?

02:30 Er der nogen som sådan, der har indflydelse på jeres virksomhed? F.eks. investorer? Research Interview med Mom s Jeppe Rasmussen, Marketingleder 00:11 Profil af Mom s Vi er jo en lille produktionsvirksomhed, vi har 16 ansatte her. Virksomheden startede i sin oprindelige form for 19 år

Læs mere

Travelcase. Multimediedesign 2. Semester efterår 2010

Travelcase. Multimediedesign 2. Semester efterår 2010 Your Tours Travelcase. Multimediedesign 2. Semester efterår 2010 Af: Henrik Nielsen Simon Seydou Hansen Rasmus Nielsen Johannes Madsen 2010 Table of Contents Indledning... 3 Projekt beskrivelse... 3 Valg

Læs mere

Evaluering af projektet

Evaluering af projektet Demens i Hjemmet skaber vækst for virksomheder. Projektet er derfor en stor succes! Citat fra afslutningskonferencen den 4. april 2013 Evaluering af projektet Udgivet af: Teknologisk Institut, Robotteknologi

Læs mere

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø

KOM UD I VERDEN PRODUKTER: Rapport. http://philipsparso.dk/3semeksamen/ TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø KOM UD I VERDEN Rapport TAP - Theis Frimann Sparrewath, Anders Jacobsen & Philip Sparsø PRODUKTER: http://philipsparso.dk/3semeksamen/ 3. Semester Eksamen Indholdsfortegnelse Definition af opgave - Theis...

Læs mere

Demens i hjemmet. til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens

Demens i hjemmet. til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Demens i hjemmet til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Demens i hjemmet metode til afdækning af problemstillinger hos mennesker med let demens Pr oj ek t eterr eal i s er etmeds

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist

Kampen om kontakten. - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt. Udarbejdet af Anders Rosenqvist Kampen om kontakten - En Markedsanalyse af mulighederne for en lancering af den intelligente stikkontakt Udarbejdet af Anders Rosenqvist Vejleder: Morten Sloth Virksomhedsstudier Bachelormodulet, 2005-06,

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere