IPad og tablets. i undervisningen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IPad og tablets. i undervisningen. Nationalt Center for Erhvervspædagogik"

Transkript

1 IPad og tablets i undervisningen Nationalt Center for Erhvervspædagogik

2 2 IPad og tablets i undervisningen Forfatter: Leif Rye Hauerslev Udgivet af Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE, 2012 Tagensvej København V Tlf Foto: Colourbox Layout: Helle Klindt Tryk: Nationalt Center for Erhvervspædagogik, NCE Bestilles:

3 IPad og tablets i undervisningen Ny undervisningsteknologi i anvendelse Formålet med denne pjece er at give ideer, råd, vejledning og tips til lærere og skoler der vil i gang, eller er i gang med at indføre nye it-teknologier i arbejdet med undervisning og læring på erhvervsuddannelserne. Pjecen bygger på viden og erfaringer fra vores projekt- og konsulentarbejde på erhvervsskolerne. Pjecen sætter fokus på følgende fire områder: 3 Hvad står der i hovedbekendtgørelsens formålsparagraf, der kan understøtte anvendelsen af smartteknologi i undervisningen? Hvilke gode argumenter er der for at bringe smartteknologi i anvendelse i undervisningen? Hvilke pædagogiske, metodiske og didaktiske overvejelser er nødvendige for at anvende smartteknologi i undervisningen? Hvad bør være opmærksomhedspunkter, når man anvender smartteknologi i undervisningen? Men først en kort ordliste for at lette læsningen IPad Tablets Smartteknologi App LMS In the Cloud Apple s udgave af de nye tynde og lette computere med berøringsfølsom skærm og online-adgang. Fælles betegnelse for ovenstående. Anvendes ofte på ikke-apple-produkter. Fælles betegnelse for de nye interaktive, trykfølsomme onlineprodukter. Telefoner, tablets, tavler mm. Applikationer til smartudstyr. Programmer der hentes ned på udstyret. Learning management system. Et kommunikationssystem til brug for undervisning på internettet. Anvendes ofte på skolerne til håndtering af klasser, lektier, skemaer, beskeder m.m. I skyen anvendes om den teknologi der ikke baserer sig på at være eksklusiv for den enkelte, men deles med andre og er tilgængelig via nettet overalt. (Igoogle)

4 4 Hovedbekendtgørelsens formålsparagraf Nedenstående uddrag af hovedbekendtgørelsens formålsparagraf viser, hvilke brede kommunikative og informationsteknologiske kompetencer skolerne skal bidrage med. Den fulde tekst kan findes i hovedbekendtgørelse 1518 af december Stk. 2. Uddannelsen skal bidrage til udvikling af elevens erhvervsfaglige, studieforberedende og personlige kompetencer under hensyn til arbejdsmarkedets behov, faglig mobilitet og elevens behov. Uddannelsen skal herunder bidrage til udvikling af elevens evne til selvstændig stillingtagen, samarbejde og kommunikation. Uddannelsen skal endvidere fremme evnen til faglig og social problemløsning, udvikling af initiativ, fleksibilitet og kvalitetssans og udvikle elevens grundlæggende færdigheder, navnlig inden for matematik, læsning, mundtlig og skriftlig kommunikation samt informationsteknologi. Stk. 3. Uddannelserne skal i almindelighed bidrage til udviklingen af elevens innovative og kreative kompetencer med henblik på elevens deltagelse i produkt- og serviceudvikling og erhvervelse af forudsætninger for etablering af egen virksomhed. Dette er blot et eksempel på, hvor der kan findes juridisk støtte og legitimering i forhold til at kaste sig ud i et projekt med anvendelse af ny undervisningsteknologi. Det er ikke længere tilstrækkeligt, at eleverne arbejder med it, forstået som almindeligt arbejde med tekstbehandling og informationssøgning. Dette arbejde rammer ganske enkelt ikke en tidssvarende fortolkning af formuleringerne i formålsparagraffen og angår oftest rent tekniske kompetencer. Når dette er sagt, skal vi huske på, at der er stor forskel på, hvorledes de enkelte uddannelser har valgt at beskrive, vægte og arbejde med de begreber, der er nævnt i formålsparagraffen. Disse rent uddannelsesspecifikke tilgange findes i henholdsvis indgangsbekendtgørelserne og uddannelsesordningerne og varierer meget afhængigt af uddannelsesområde. Men for langt de fleste moderne erhvervsuddannelser gælder det, at arbejdet med de kompetencer, der står anført i formålsparagraffen nødvendiggør, at uddannelserne følger med tiden, ikke mindst når det gælder inddragelse af teknologien. Hvorfor er smartteknologi klar til undervisningsbrug? Vineet Madan, der er Vice-president i McGrave-Hill Higher Education elabs, peger på en række argumenter, der taler for anvendelsen af smartteknologi i undervisningen. Samme argumenter kan genfindes, i hvert fald delvist, i nogle af de forsøg med anvendelsen af ipad i undervisningen, der kører herhjemme. Det største projekt er nok folkeskoleprojektet i Odder Kommune, men andre er siden fulgt efter. Men hvad er det så, der taler for at kaste sig over smartteknologien? 1. Man kan gøre videnstilegnelsen sjov, interaktiv og levende. Frem for et print, en bog eller en statisk tekst er det muligt på tablets at interagere med eleven. Eleven vil kunne se eksempelvis månelandingen og ikke blot læse om den. Det er, med andre ord, muligt at interagere med eleven i teksten, via lyd, billede og video, på et og samme medie. (E-bøger) 2. Brugerne, i vores tilfælde eleverne, er gennem de sidste par år blevet vant til brugen af smartteknologi. De fleste unge er i dag rutinerede brugere af såvel smartphones som tablets. Selv om vi i undervisningsverdenen bør være tilbageholdende, må vi nødvendigvis også følge med tiden og ikke skyde os selv i foden ved ikke at anvende den teknologi, eleverne bruger i alle mulige andre sammenhænge. 3. En tablet passer godt til en gennemsnitselev og dennes livsstil. Den er tynd, let og lækkert designet. Der er ingen ventetid, den starter med det samme, uden pc ens langsommelige opstartsprocedure. Den har lang batterilevetid og kan medbringes overalt. Den indeholder medier til at behandle lyd, billede, tekst og data. En tablet er med andre ord hurtig, let og effektiv. 4. Noget af den mest innovative og nyskabende softwareudvikling findes på markedet for tablets. Udviklingen på app-markedet går vildt hurtigt, og der udvikles rigtig meget til uddannelsesverdenen. I særlig grad fra de store kendte producenter som eksempelvis Google. Derudover er der stor opmærksomhed fra de traditionelle producen-

5 ter af LMS. Mange af disse (Blackboard, Fronter osv.) er kommet med apps. I tillæg hertil er alle de sociale medier og delingsmedierne hoppet med på vognen og har lanceret app-udgaver af deres software. I flæng kan nævnes Facebook, Twitter, Dropbox og Skype Stort set alle softwarefirmaer udvikler p.t. in the cloud -udgaver af deres software. Windows er med 365 et godt eksempel. Der bliver, i takt med udbredelsen af tablets og de programmer der udvikles hertil, mindre og mindre fokus på det at have en harddisk. In the cloud -teknologier kræver langt mindre systempower, plads og energi. Det giver adgang til dine ting overalt, altid. Du kan dele dine ting med mange andre samtidigt. Du kan kommunikere og samarbejde med mange andre samtidigt. Sidst, men ikke mindst, er langt de fleste in the cloud -baserede software gratis. 6. Tablets bliver mere og mere almindelige og produceres af andre end Apple. Et af problemerne har tidligere været, at Apples produkter bevidst blev produceret, så de blev oplevet som eksklusive, dyre og svære at få fat i. Flere af disse parametre er ændret inden for de seneste år. Alene lavere priser og et større udvalg vil uden tvivl bevirke, at tablets i stigende omfang vil snige sig ind på skolerne. Spørgsmålet er nok snarere, hvornår vil de blive den dominerende digitale løsning? Hvordan kan smartudstyr bidrage positivt til undervisningen? Hvis man ser på hvilke erfaringer, der er draget med anvendelsen af smartteknologi i undervisningen, er der stort set ikke noget at hente. Derfor er det nødvendigt, didaktisk og taksonomisk at kikke på et par af de modeller, der er lavet i forhold til digitalisering af undervisningen generelt, eksempelvis e-læringsmodellen fra Ventures og Blooms digitale taksonomi. Men lad os først se på nogle af de positive træk ved anvendelsen af smartteknologi i undervisningen og koncentrere os om de mest åbenlyse og umiddelbart logiske pædagogiske fordele. Forudsætningen for den pædagogiske anvendelse af smartteknologi i undervisningen er den hurtige udvikling, der er foregået på app-siden, i forhold til en mængde forskellige web 2.0-relaterede løsninger. Derfor kan det være svært at skille henholdsvis brugen af tablets, og brugen af web 2.0-baserede programmer fra hinanden; de forudsætter i nogen grad hinanden. 1. Deling af materialer, tekster, billeder, informationer, film m.m. gives der direkte og hurtigt adgang til via din ipad/ tablet. Programmer som Picasso og Dropbox er eksempler på programmer, der inden for den seneste tid har satset på apps til tablets. Eleverne arbejder med et værktøj, der er let at medbringe stort set overalt. Den indeholder alle relevante medier til at dokumentere læringsprocesser og til at dele viden mellem elever, lærere og praksisfeltet. Der er ingen forsinkende mellemregninger fra udførelse til den faktiske dokumentation og deling med relevante partnere. 2. Transfer mellem skole og virksomhed og mellem teori og praksis kan gøres tydeligere og udnyttes langt bedre via smartteknologi end via konventionelle kanaler. Det gælder alt fra tømrereleven, som står med et praktisk problem ude i virksomheden og derfor søger hjælp hos klassekammerater og faglærere, til frisøreleven, som gerne vil vise mester sin seneste klipning. I begge tilfælde er interaktionen kun en pegefinger væk. Her er tablets et rigtig godt værktøj, der klart vil kunne medvirke til at fremme transfer. 3. Socialisering er et af de absolut væsentligste punkter i forhold til nutidens unge og deres brug af hardware, software og medier. Dette punkt er et meget undersøgt og veldokumenteret felt. Der findes masser af studier, der beskæftiger sig med, hvad unge bruger det til, hvorfor de gør det, psykologiske konsekvenser, behov osv. Men hvordan anvender man sociale softwares fagligt? Et bud kunne være smartteknologi. Facebook, Twitter, Google+, YouTube og mange andre tjenester, kan i dag anvendes via apps. Det vil sige, at eleverne, uanset hvor de er, har mulighed for at socialisere med hinanden. I undervisningssammenhæng er det vigtigt at huske på, at en del af det at få en klasse til at fungere fagligt, er bevidst at arbejde med klassens socialisering. Det vil sige, at man med fordel kan tænke opgaver, præsentationer og dokumentation ind på et af de sociale medier, der er til rådighed. Nu med den fordel, at ingen først skal hjem til en pc, tilslutte et kabel og uploade billeder, film eller andet. Det kan uploades i samme øjeblik, du er færdig, fordi smartteknologien er med dig, hvor du end går og står, og fordi du har straksadgang til nettet. Samme redskab bruges til redigering, præsentation og formidling. 4. Samarbejde er et af de områder, hvor erhvervsuddannelserne, via loven, er forpligtet på at arbejde målrettet med elevens kompetencer. Smartteknologien giver her en række muligheder for samarbejde. Der er de seneste år kommet en lang række apps til ipad og tablets, der fremmer samarbejdet in the cloud. I særlig grad bør her nævnes

6 6 hele rækken af værktøjer i IGoogle, hvor man på forskellige niveauer har mulighed for at dele med andre og på en og samme tid samarbejde om at udfærdige dokumenter, præsentation, regneark mm. Vi er altså ude over tiden, hvor hver mand sidder ved sin pc og er forskellige versioner af det dokument, der samarbejdes om. Samarbejde med brug af tablets og via in the cloud -teknologierne er langt mere dynamiske, hurtige, effektive og vel i bund og grund et rigtigt samarbejde, uden du af den grund skal opholde dig i samme fysiske rum. Lærerne får ligeledes et unikt redskab til at samarbejde med eleverne. Langt de fleste skoler har en LMS, de anvender, og da de fleste store producenter af LMS enten er kommet med, eller snart kommer med app-versioner, vil dette valg være oplagt. Alternativt kan man anvende et af de sociale medier. 5. Elevinddragelse er fortsat et centralt diskussionspunkt i den generelle pædagogiske debat. Der er de senere år, primært gennem de mange nye pædagogiske koncepttænkninger (intelligenser, læringsstile, cooperative learning osv.) skabt fornyet fokus på vigtigheden af at yde inddragende og motiverende undervisning med udgangspunkt i den enkelte elev. Her kommer tablets igen til deres ret. En tablet giver den enkelte elev mulighed for at anvende de redskaber i læreprocessen, der passer hende bedst. Hvad enten der er tale om lyd, billeder, tekst eller video, så er det hele tilgængeligt og lige ved hånden. Ja selv læsning, scanning og oversættelse kan udføres let og umiddelbart. Set fra lærerens stol giver tablets ligeledes en lang række muligheder i forhold til at inddrage eleverne. Et eksempel fra kokkeuddannelsen i Aalborg: Eleverne skal undervises i knive og brugen af knive i forhold til udskæringer. Traditionelt vil man her undervise eleverne i klasselokalet, efterfølgende gå i køkkenet for at instruere og afslutte med, at eleverne selv prøver. Nu hvor eleverne får en IPAD, bliver de sendt i køkkenet, der er opstillet forskellige knive og forskellige typer af kød og grønsager. Eleverne skal nu selv finde information om de forskellige knive, vurdere lødigheden af informationen, filme en udskæring med kniven, uploade filmen og fremlægge den for klassen. De forskellige typer af knive fordeles mellem grupperne. Fremlæggelsen anvendes som udgangspunkt for rettelser, diskussioner af det gode eksempel og diskussioner af fejl og mangler. Eksemplet viser med al tydelighed, at man ikke nødvendigvis skal opfinde den dybe tallerken, og at undervisningsaktiviteten i langt højere grad end tidligere er elevinddragende. Dette ville naturligvis også kunne lade sig gøre uden en ipad, bare ikke lige så let, hurtigt og effektivt. 6. Læreprocessen med anvendelse af smartteknologi kan blive rigtig effektiv og sjov, hvis læreren formår at planlægge undervisning, der skaber en naturlig sammenhæng og balance mellem teknologien, pædagogikken og indholdet. Det sker, når læreren sikrer en didaktisk og taksonomisk planlægning, og når læreren husker på en række særlige fokus. Derved kan der skabes en langt mere dynamisk, interessant og effektiv læreproces. Problemet er bare, at vi faktisk ikke ved det! Men ved at forholde os til mediet og de muligheder, det åbner, og sammenholde det med det, vi ved om vores uddannelser, elever og læring, så vil det med stor sandsynlighed være et positivt islæt til undervisningsbranchen.

7 Didaktiske modeller den E-didaktiske Overvejelsesmodel Som tidligere nævnt inddrages her eksempler på didaktiske og taksonomiske modeller, der kan anvendes, når der planlægges undervisning med brug af smartteknologi. Modellerne er valgt fordi de, i praksis, har vist sig anvendelige. 7 Den første model er Den e-didaktiske Overvejelsesmodel fra evidencenter, Det Nationale Videncenter for e-læring. Modellen kan ses i en interaktiv udgave, der udfolder modellens delelementer på: hvor der også findes en PDF-version til udprint. Modellen beskæftiger sig med alle relevante dele af den didaktiske proces i forbindelse med planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning. I nærværende beskrivelse er modellens punkter lettere modificeret, så den tilpasses et fysisk undervisningsrum og ikke udelukkende traditionel e-læring. Det skal dog nævnes, at e-læring er mere end blot traditionel distancelæring via elektroniske medier. evidencenter opfatter også undervisning med brug af eksempelvis smartudstyr som værende omfattet af e-læring. Modellen indeholder følgende kategorier, der skal bringes i spil i forhold til hinanden:

8 Formål og læringsmål: Angivelse af undervisningens mål, med udgangspunkt i det enkelte fags formål og mål. 8 Elevforudsætninger: Overvejelser over en række relevante parametre for elevernes forudsætninger for at kunne indgå i undervisningen. I denne inddrages ikke rammemæssige forudsætninger. Det bør man overveje at gøre. Underviserens forudsætninger: Her er der fokus på eksempelvis underviserens kompetencer i forhold til brugen af udstyr. Kan eventuelt være med til at pege på, om der er behov for et kompetenceløft. Organisering: Hvordan ønskes forløbet gennemført? Hvor lang tid? Hvor meget tid til de enkelte dele? Hvilke deadlines og andre væsentlige organisatoriske overvejelser og aftaler? Den nederste del af modellen arbejder med tre typer af læring, som underviseren kan vælge mellem på baggrund af de overvejelser, der er gjort i forhold til elementerne i modellens øverste halvdel. I den oprindelige version angives disse som former for e-læring, men disse læringsformer kan også siges at gælde almindelig undervisning, hvor eleverne er fysisk til stede. De tre former for læring er: Instruktivistisk: Læring forstået som den lærendes bearbejdning af overført information. I denne opfattelse vil formidlingsdelen stå helt centralt. Socialkonstruktivistisk: Læring forstået som den lærendes deltagelse i et praksisfælleskab. Eksempelvis mesterlære. Konstruktivistisk: Læring forstået som en individuel konstruktion af viden hos den lærende. Det at gøre viden til sit eget, at fortolke og udlægge. Under hver af de tre former er der angivet fire ikoner, der hver især repræsenterer de overvejelser, en underviser bør gøre sig. Overvejelserne på de fire områder vil variere alt afhængig af udgangspunktet eller opfattelsen af læring og læreprocessen. De fire punkter er: Bogen, der repræsenterer elevens udgangspunkt for at lære. Bogen dækker materialeformen der skelnes mellem lær selv-materialer, lær selv med andre-materialer og lær med lærer-materialer. Læreren med pegepinden, der repræsenterer lærerens rolle i undervisningen. Der skelnes mellem eksperten, konsulenten og rammesætteren/vejlederen. Taleboblen, der repræsenterer hvilken form for kommunikation, der er forbundet med undervisningen. Der skelnes mellem monolog, dialog og polyfoni/flerstemmighed. Håndtrykket, der repræsenterer elevernes samarbejdsform. Der skelnes mellem kooperativt samarbejde, kollaborativt samarbejde og individuelt arbejde. Modellen egner sig godt til planlægning af undervisning, der bevæger sig mod digitalisering. Undervisning hvor smartteknologi inddrages, er et klart eksempel herpå. Det er ikke formålet i sig selv at digitalisere som i gammeldags it-undervisning. Formålet er eksempelvis via ny teknologi at effektivisere, gøre bedre, gøre sjovere, mere interessant, at skabe interaktion, dynamik og innovation. Modellen her sikrer, at læreren får mulighed for at overveje, hvad han eller hun vil i det enkelte forløb med anvendelse af smartteknologi. Smartteknologi skal ikke anvendes i undervisningen blot fordi det er smart eller nyt, men fordi det kan bidrage med noget positivt til den undervisning, der ydes. Man kan i detaljer læse om og forsøge sig interaktivt med modellen via

9 Blooms digitale taksonomi Lorin Anderson videreudviklede i 1990 erne Blooms taksonomiske model fra Det er på baggrund af denne videreudviklede model, Blooms digitale taksonomi er skabt. Modellen arbejder med afledninger af de traditionelle tænkekompetencer/thinking skills. Afledninger der peger på, at eleven er på et bestemt niveau i forhold til forståelse for og anvendelsen af forskellige digitale redskaber og programmer. I Blooms digitale model er der ligeledes angivet, hvordan de enkelte niveauer forholder sig til kommunikation, og hvad den lærende er i stand til, eller skal være i stand til at beherske på de enkelte niveauer. 9 Blooms digitale taksonomi At skabe HOTS Højere ordens tænke skills kompetencer Designe, konstruere, planlægge, producere, opfinde, lave. Programmere, filme, animere, blogge, mixe, re-mixe, wikiing, publisere,sende video, podcaste, instruere Kommunikations kompetencer Samarbejde Moderere At evaluere Tjekke, hypotisere, kritisere, eksperimentere, bedømme, teste, fejlfinde, overvåge. Kommentere på blog, anmelde, poste, moderere, samarbejde, netværke, refaktorere, test Forhandle Debattere Kommentere At analysere At udføre Sammenligne, organisere, dekonstruere, tillægge, skitsere, finde, strukturere, integrere. Nedbryde, linke, godkende, følge opbygning, løse, medieklipning Implementere, føre ud i livet, anvende, eksekvere. Operere, indlæse, afspille, hacke, uploade, dele, redigere Virtuelle møder Skype Videokonference Anmelde Stille spørgsmål ved Respondere Poste og blogge Netværke At forstå At huske Tolke, opsummere, udlede, omskrive, klassificere, sammenligne, forklare, eksemplificere. Avanceret søgning, flere ords søgning, blog, journalisering, tagging, kommentering, tilmelde Genkende, lytte, beskrive, hente, nævne, lokalisere, finde. Genkende overskrifter, genkende væsentlige punkter, føje til foretrukne og favoritter, informationsøge, google. Tilføje Chatte e Twitte, Facebooke SMS Realtidsbeskeder LOTS Lavere ordens tænke skills Kompetencer

10 10 For at eleven opnår det fulde læringsudbytte, skal hun helst gennemgå alle trin, da det er indlejret i modellen, at eleven bygger oven på den viden og de kompetencer, der var udgangspunktet. Det vil sige, at forstå forudsætter at huske og at udføre forudsætter at forstå osv. Der er en stringent logik mellem udsagnsordet at huske, og de kompetencer det kræver at være på dette niveau i Blooms model. I digital forstand, hvilke teknikker og redskaber eleven mestrer på dette niveau, og via hvilke medier eleven er i stand til at kommunikere om dette. Modellen er meget tydelig i forhold til, hvad læreren bør rette undervisningens fokus på, og hvad læreren kan forvente eleven kan. Et af vor tids største problemer i forbindelse med undervisning i og via digitale medier, er måske ikke så meget elevernes tekniske kompetencer; de ved godt, hvordan tingene virker. Men de er dårlige til at vurdere troværdigheden af den information, der findes, og omsætte informationen til noget konkret fagligt. Med Blooms model i kombination med den e-didaktiske overvejelsesmodel er man som underviser godt klædt på. Blooms digitale taksonomi kan være med til at hjælpe læreren og pege på en række af de kompetencer, eleverne bør have for at kunne få et fornuftigt udbytte af et undervisningsforløb, der i større eller mindre grad digitaliseres eller smartifiseres. Det giver ikke god mening blot at kaste sig ud i et smartteknologiprojekt uden en grundig portion respekt for elevernes forudsætninger og en række grundige overvejelser over, hvordan man kan arbejde systematisk og målrettet med elevernes digitale kompetencer. I tillæg hertil kombinerer modellen de traditionelle thinking skills med de digitale, så underviseren har her muligheden for at slå to fluer med et smæk og kombinere planlægning, der tager hensyn til både de faglige og til de digitale kompetencer. Simple råd Keep it simple Planlæg didaktisk Husk sjov Vær klar pædagogisk Ingen papirer eller bøger Ingen forskrækkelse Brug det kun hvor det giver mening Hvad skal man passe på, når man vil anvende smartteknologi? I dette afsnit tages der udgangspunkt i tre undersøgelser: a) Center for Ungdomsforskning ved Aarhus Universitet gennemførte i undersøgelsen Læringsmiljø på hhx; kvaliteter og udfordringer, der bl.a. handlede om brugen af medier og IKT i undervisningen.: forskning-publikationer/unge-og-uddannelse/laeringsmiljoe-paa-hhx-kvaliteter-og-udfordringer.aspx b) I en faktaoversigt fra 2011 samler Danmarks Evalueringsinstitut op på undersøgelser af, hvordan og hvor hensigtsmæssigt it bliver anvendt i undervisningen i folkeskolen og på erhvervsuddannelserne. Se 9 fakta om it i undervisningen: c) PISA-delundersøgelse fra juni 2011 om unges læsning af elektroniske tekster PDF11/110628_PISA_ERA.ashx Fakta fra alle tre undersøgelser indgår i nedenstående opmærksomhedspunkter. 1. Den massive tilstedeværelse af IKT i undervisningen forstyrrer og virker blokerende for elevernes læring. Få er engagerede, og læreren har svært ved at trænge igennem støjen, da eleverne er optaget af ikke-fagrelevante ting. 2. At miste styringen eller tro at undervisningsplanlægning bliver lettere, når IKT anvendes. Der er i højere grad brug for en rammesættende lærerstyring af undervisningen, hvis det skal lykkes med f.eks. smartteknologi i undervisningen. Der er tider, hvor ipad en skal slukkes og tider, hvor det giver mening at anvende den. En ipad kan hverken undervise eller svejse, men den er utrolig god til mange andre ting. Man bør med andre ord lave en pædagogik og en politik på området.

11 3. Man ved reelt ikke noget om virkningen af smartteknologi i undervisningen. Lige nu er det alt sammen gætteri. Opstil derfor realistiske mål og forventninger til et projekt, der anvender smartteknologi i undervisningen, og undgå ord og begreber som revolutionerende, fantastisk virkning, vidunder osv Lærernes kompetencer er udgangspunktet for anvendelsen af smartteknologi i undervisningen. Derfor ingen forskrækkede lærere. Lærerne skal være trygge ved såvel teknologien som anvendelsen af teknologien. Derfor kræver et smartteknologiprojekt typisk efteruddannelse til lærere, som skal arbejde med det. 5. Det er ikke elevernes ejendom, teknik eller redskab. Det er derimod skolens, uddannelsens og i nogle tilfælde lærernes. Eleverne skal tilegne sig en digital dannelse, der kun kan formidles og trænes af skolerne. På samme måde som skolerne anvender tid på at træne eleverne i traditionel dannelse, kan det være end god ide at træne dem i digital dannelse. 6. Et projekt smartteknologi i undervisningen er ikke et ildsjælsprojekt. Det er og bør være et projekt initieret og understøttet af ledelsen. Det er ledelsen, der bør tage ansvar for den udviklingsproces, dette er et udtryk for. 7. Uden inddragelse, accept og åbenhed fra it-afdelingen kommer det aldrig til at fungere. En sikring af adgangen til hardware, software, servere og netværk er absolut essentiel. Herunder faste aftaler om support, politik og teknik. 8. PISA-delrapporten konkluderer, at danske børn er dårlige til elektronisk læsning (skærmlæsning). I Danmark ligger vi under OECD-gennemsnittet. Dette til trods for at vi på flere områder er det land i verden, der anvender mest it undervisningen. Der nævnes en række mulige årsager til dette, bl.a. manglende træning i faglig læsning og alt for ukonkret opgaveformulering. Vær derfor opmærksom på, at eleverne kan have behov for støtte til elektronisk læsning og opgaveløsning. Det er ganske afgørende, at lærerne faktisk vil dette arbejde, og at de understøttes af deres ledelse. Er de to ting på plads, er der en god platform at udvikle arbejdet fra. Forvent desuden at der opstår frustration undervejs. Det er umuligt at gennemføre et projekt med indførelse af smartteknologi i undervisningen uden at man oplever perioder med frustration. Det vil typisk være i forhold til: organisering, tid, teknologi, ressourcer, kompetencer og/eller elever. Jo hurtigere udviklingsgruppen kan erkende dette forhold, jo hurtigere kan der arbejdes konstruktivt med løsninger. Fokus på elevernes digitale dannelsesproces er en væsentlig forudsætning for, at det skal lykkes. I det øjeblik man udleverer en ipad, en iphone, en smartphone eller en tablet til eleverne, giver man dem universel straksadgang til nettet. Herved stiller man også sig selv en række udfordringer i forhold til at sikre en god og ansvarlig forvaltning af denne adgang. Det er ikke en evne, eleverne er født med; tværtimod fristes man til at sige. Det skal læres i en faglig kontekst og det må skolerne nødvendigvis ofre tid på at lære dem.

12 Henvisninger Læs mere om bl.a. danskfagets it-didaktik på Jesper Bundgaards hjemmeside. Jesper Bundgård er ph.d og lektor i kommunikative kompetencer ved DPU. Strategisk agenda for it i folkeskolen, april Tablets i undervisningen en gevinst for læringen? Niels Jakob Pasgaard, evidencenter. Det Nationale Videncenter for e-læring. Maj Reasons Tablets are Ready for the Classroom. Vineet Madan, Vice-president i McGrave-Hill Higher Education elabs. How People Really Use the ipad. TheAtlantic. Jay Yarow og Leah Goldman, redaktører på Business Insider Washington, DC Bekendtgørelse nr af 13/12/2007 om erhvervsuddannelser. Undervisningsministeriet. https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Den e-didaktiske Overvejelsesmodel. Niels Jakob Pasgaard. evidencenter, Det Nationale Videncenter for e-læring, Blooms digitale taksonomi. Originalt Lori Anderson. Oversat ved Lektor Leif Rye Hauerslev, NCE. Center for Ungdomsforskning ved Aarhus Universitet. Læringsmiljø på hhx; kvaliteter og udfordringer. 9 fakta om it i undervisning. Danmarks Evalueringsinstitut PISA-delundersøgelse om unges læsning af elektroniske tekster Jan Mejding, DPU.

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009

VidenCenter. Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 Vejledning om mobil e-læring introduktion til mobil e-læring Sune Bjerre, Gitte Christensen, Lise Steinmüller Maj 2009 evidencenter Det Nationale Videncenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf:

Læs mere

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER

NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER NYE VEJE MED IT I DE GYMNASIALE UDDANNELSER LÆRERERFARINGER FRA DET NATIONALE FORSKNINGS-, UDVIKLINGS- OG NETVÆRKSPROJEKT 2012 Antologi Struer Gymnasium Aarhus Købmandsskole Egaa Gymnasium Marselisborg

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE

INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI (IKT) I ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSERNE Inspirationskatalog til faglærere September 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Nytænkning i praksis. AU Center for Undervisningsudvikling

Nytænkning i praksis. AU Center for Undervisningsudvikling Nytænkning i praksis - Lærererfaringer med it i de gymnasiale uddannelser AU Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Christian Winther Bech Mette Brinch Christian Dalsgaard

Læs mere

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown

Computerbaseret teknologi i folkeskolen. Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Computerbaseret teknologi i folkeskolen Andreas Willadsen Simon Moe Stephen Brown Vejledning: Bjørn Laursen & Henrik Høltzer Kommunikation & Datalogi, forår 2002 SIDE2 Baggrund Problemområde 1. del Forundersøgelse

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer

Hader dem. Er meget forstyrrende. Nogle elever spilder fuldstændigt deres tid. Digitale medier i gymnasiet problemer og potentialer Klasserumskultur og inklusion: Opgør med elevernes frie valg Teamsamarbejde: Fra budbringer til pædagogisk dirigent Kompetence og dannelse: Jeg har i årevis gået rundt i al denne kompetence Jeg har åndet

Læs mere

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle

Talent er for Alle. Tablets i udeskoleundervisning. Projekt: Talent er for Alle Talent er for Alle Tablets i udeskoleundervisning Projektet tager udgangspunkt i overbevisningen om, at talent er for alle. Alle børn har talent, og det er skolens opgave, at give eleverne de bedste muligheder

Læs mere

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes

Grundforløb 2.0 Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Grundforløb 2.0 Opgaven indeholder 59.892 tegn Opgaven må udlånes Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Problemfelt... 2 Problemformulering... 3 Metode... 3 Erhvervskundskab & erhvervsdidaktik... 4 Læringsforudsætninger...

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

It i matematikundervisningen

It i matematikundervisningen Professionsbachelorprojekt Janni Schaldemose Sørensen 3. april 2013 Studienummer: 21309026 Fag: Matematik Vejledere: Mie Engelbert Jensen og Ove Krog Eskildsen Sider: 42 Anslag: 81.356 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Skole og medier. it-understøttelse af læring. Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier it-understøttelse af læring Anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Skole og medier - It-understøttelse af læring Projektledelse i Teknologirådets sekretariat: Projektleder:

Læs mere

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget

Jeg kan noget, ved noget og jeg er noget Hæftet giver bud på, hvorfor kompetencebegrebet - efter reformen i 2000 - er så centralt i erhvervsuddannelserne, og på, hvad vi forstår ved kompetence. Der er ideer og forslag til, hvordan vi kan beskrive,

Læs mere

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004.

Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen. udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Evalueringsrapport Teknologistøttet lederuddannelse i folkeoplysningen udarbejdet af Dansk Oplysnings Forbund, december, 2004. Resumé I 2004 har Dansk Oplysnings Forbund søsat pilotprojektet Teknologistøttet

Læs mere

Netbaserede Læremidler

Netbaserede Læremidler Netbaserede Læremidler Opgave til modulet IT og Læring På diplomuddannelsen IT, Medier og Kommunikation Pædagogisk Diplomuddannelse Jysk Center for Videregående Uddannelse januar 2007 Børge Kirkegaard

Læs mere

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63

Projekt læringsrum. Indhold: Elektronisk udgave. Idekatalog Side 2. Bilag til idekataloget Side 37. Projektrapport Side 63 Projekt læringsrum Elektronisk udgave Erhvervsrelateret projekt ved Danmarks biblioteksskole 2008 Indhold: Idekatalog Side 2 Bilag til idekataloget Side 37 Projektrapport Side 63 Bilag til projektrapporten

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014

Lærerprofession.dk et site om lærerpraksis og professionsudvikling 2014 Indhold Indledning 2 Opgavens opbygning 2 Fælles Mål og kommende mål 3 Fælles Mål for fysik/kemi 2009, faghæfte 16 4 It- og mediekompetencer i folkeskolen 2009, faghæfte 48 4 Ny skolereform på vej 5 Teori

Læs mere

E-læring i SOSU efteruddannelserne

E-læring i SOSU efteruddannelserne Socialfondsprojekt E-læring i SOSU efteruddannelserne Ekstern evaluering 1 af 6 Karsten Juul-Olsen CUBION www.cubion.dk Juni 4 1 Deltagerevaluering Social- og Sundhedsskolen (Sosu) i Århus afviklede i

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter

PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter PRAKSISNÆR KOMPETENCEUDVIKLING... - Erfaringer fra kompetencecentrenes udviklingsprojekter Teknologisk Institut Erhvervsudvikling Gregersensvej 2630 Taastrup November 2007 ISBN: 978-87-92237-02-6 PRAKSISNÆR

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm

Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Evalueringsrapport. - Forsøg med ipads i undervisningen på Bornholm Indhold 1. Evalueringsdesign... 2 2. Forsøgets kontekst og aktører... 3 3. Konklusioner... 3 4. Elevvurderinger... 5 5. Lærervurderinger...

Læs mere

Wiki i undervisningen

Wiki i undervisningen Wiki i undervisningen Jeanette Hassing Gitte Christensen Bækmark @ventures Kompetencecenter for e-læring Sønderhøj 30 8260 Viby J Tlf.: 89 36 33 33 Fax: 89 36 35 36 E-mail: info@ventures.dk Web: www.ventures.dk

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015

Grønlands folkeskole. Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole Evaluering 2015 Grønlands folkeskole 2015 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Publikationen er kun udgivet i elektronisk

Læs mere

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE

Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE Læremiddelvurdering af Mingoville og Globetrekking AF: ELSEBETH HURUP, UC LILLEBÆLT og JETTE RISGAARDS, CENTER FOR INFORMATIK, KØBENHAVNS KOMMUNE I de reviderede Fælles Mål, gældende fra 2009, understreges

Læs mere

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi.

Gynther, at der må være fokus på såvel organisationsdidaktik som forandringsledelsesstrategi. Når it i skolen fremmer læring Af Anne Marie Vinther, forlagsredaktør Nr. 3 april 2014, 14. årgang Tema: It-didaktik Mere it har i mange år været svaret på en bedre folkeskole. I denne reformtid er der

Læs mere