Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

2 First

3 Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret ergonomi muliggør en bedre kommunikation. Løft røret. Kaldetast. Læg røret på. Specifik tast i numerisk tastatur. abc Numerisk tastatur. Delvist billede af display. Viser, at funktionen kræver programmering. Kontakt om nødvendigt din installatør. Indstilling minus. Indstilling plus. Højttaler., håndfri funktion. Fast. MENU-tast. Adgangstast til meddelelsestjenesten. Bevæg navigationstasten opad nedad. For at gå et niveau op (kort tryk) vende tilbage til velkomstsiden (langt tryk) ; i løbet af n gør det muligt at få adgang til forskellige sider og vende tilbage til telefonidisplayene. Små ikoner en tekst kan supplere disse symboler.

4 How

5 Oversigt Toc Lær dit apparat at kende s. 1. Opkald s Foretag et opkald s.7 1. Besvar et opkald s.7 1. Håndfri telefonering s Aktivering af højttaler under en (løftet håndsæt) s.7 1. Opkald ved navn (virksomhedens telefonliste) s.8 1. Ring op vha. den personlige liste s Filtrering af opkald via voice mail s Genopkald s Anmodning om genopkald, hvis kaldte nummer er optaget s Modtag et internt opkald via intercom-funktion s Send DTMF toner s Slå lyden fra, så din partner ikke kan høre dig (Hemmelig) s.9. Under s.10.1 Ring en anden partner op under n s.10. Modtag et andet opkald under n s.10. Skift mellem to r (skift) s.10.4 Omstil et opkald s.11. Tal samtidig med interne og/ eksterne partnere (telefonmøde) s.11. Sæt din partner i venteposition (holdestilling) s.11.7 Sæt en ekstern partner i holdestilling (parkering) s.11.8 Indbrydning i en intern s.1.9 Husk et nummer s.1.10 Indstil lydstyrke s.1. Samarbejde s.1.1 Modtag ringesignal fra overvågede apparater s.1. Besvar fællesklokken s.1. Filtrering chef/sekretær s.1.4 Indtræk opkald s.1. Besvar midlertidigt opkald for telefonisten s.14. Søgegruppe s.14.7 Opkald til en intern partner på vedkommendes personsøger (bip) s.14.8 Besvar bip fra din personsøger s.14.9 Opkald til en partner på vedkommendes højttaler s Send en tekstmeddelelse til en intern partner s.1.11 Send en kopi af en indtalt meddelelse s.1.1 Send en indtalt meddelelse til en modtager / en liste over modtagere s.1.1 Udsend en meddelelse på apparatgruppens højttalere s.1 4. Bevar kontakten s Valg af opkald, som skal viderestilles s Viderestil opkaldene til et andet nummer (ubetinget viderestilling) s Viderestil dine opkald til voice mail s Se voice mail, når du kommer tilbage s Aktivér / deaktivér personlig assistent s Personlig assistent: Et enkelt nummer for at komme i kontakt med dig s Viderestil dine opkald til din personsøger s Bring dine opkald med dig til et andet apparat s Foretag en selektiv viderestilling s Viderestil opkaldene til din søgegruppe s Annullér alle viderestillinger s Viderestil opkald, når du er i (viderestilling ved optaget) s Må ikke forstyrres s Efterlad en besked til dine interne opkald under dit fravær s Se de tekstmeddelelser, der er modtaget under dit fravær s Besked om meddelelser s.1. Administrering af forbrug s..1 Afregn eget forbrug direkte på kundekonti s.. Få oplyst prisen for en ekstern oprettet fra dit apparat til en intern bruger... s.. Dit apparat tilpasser sig dine behov s..1 Initialisér din voice mail s.. Giv din velkomsthilsen et personligt præg s.. Ændr din personlige kode s..4 Konfigurer din ringetone s.. Indstil displayets kontrast s.4. Vælg sprog s.4.7 Ring op vha. den personlige liste s.4.8 Programmér tasterne til direkte opkald s..9 Programmér et erindringskald s..10 Se din telefons nummer s..11 Udsend musik på din højttaler s..1 Lås dit apparat/lås op s..1 Aktiver/deaktiver tilstanden "hovedtelefon påbudt" s. Garanti og klausuler s.7

6 Lær dit apparat at kende Navigation Telephone Telefonrør Alfanumerisk tastatur Min ID Låst Indstil. Op-ned-navigationstast: anvendes til at navigere på hjemmesiden, i menuerne i en tekstzone under indtastning af tegn. Velkomstsiden består af: oplysninger om apparatets tilstand (låst apparat, viderestilling osv.), dato og klokkeslæt, funktioner til programmering og konfiguration af apparatet. Tilgængelige funktioner (apparat i standby): Min ID Se din telefons nummer, Tilgængelige funktioner under : Hold Sæt din partner i venteposition (holdestilling), Genkaldliste Genopkald til et af de seneste 10 numre, MF-kode Send DTMF toner, Lås Lås dit apparat/lås op, Gemtilrep Gem nummeret i den private telefonbog, Aftale Programmér et erindringskald, Ring e. navn Ring en anden partner op ved hjælp af dennes navn. VK Viderestil opkald. (øjeblikkelig viderestilling, viderestilling til voic , viderestilling til bipper), Indstil. Konfigurer apparatet (personal assistant, display, ringetone, voic osv.), Ring e. navn Opkald af din partner efter dennes navn.. Der kan være andre funktioner tilgængelige, afhængigt af systemets konfiguration. -tast: anvendes til at godkende de valg og muligheder, der foreslås under programmeringen konfigureringen. Audio taster Funktionstaster Tast til afslutning: for at afslutte et opkald. Håndfri funktion/højttaler: for at foretage opkald besvare dem uden at løfte røret (Alcatel 4018). Konstant lysende ved håndfri funktion brug af hovedtelefon (tryk kortvarigt). Blinken ved brug af højttaler (tryk langvarigt). Tast til anlæg/mute-funktion Mens du er i : tryk på denne tast, for at din partner ikke længere kan høre dig. Apparat i standby: tryk på denne tast for at kunne besvare opkald automatisk uden at skulle løfte røret. For at øge sænke højttalerens, telefonrørets ringningens styrke Meddelelsestast, som anvendes for at få adgang til de forskellige meddelelsestjenester: blinker denne tast, angiver det, at der er indgået en ny meddelelse i voice mail en ny tekstmeddelelse. Gentagetast: anvendes for at foretage genopkald til senest anvendte nummer (tryk kortvarigt). genopkald til et af de seneste 10 numre (tryk langvarigt). Tilbage/Afslut: tasten anvendes til at gå et niveau tilbage (tryk kortvarigt) vende tilbage til startsiden (tryk langvarigt). Denne tast gør det også muligt at rette indlæsningen af et tegn. Funktionstaster og programmerbare taster Informationstast: gør det muligt at få oplysninger om de forudprogrammerede taster og at få adgang til apparatets programmering konfiguration. Listetast: tryk på telefonbogstasten for at få adgang til din personlige telefonbog (kort tryk) for at foretage et opkald ved hjælp af navn (langt tryk to tryk). Forudprogrammerede funktionstaster og programmerbar tast Indikatoren lyser, når den funktion, der er forbundet med tasten, er aktiveret. Tastaturet med taster består af: to linjetaster, en tast for viderestilling straks annullering af viderestilling, en konferencetast, en viderestillingstast, en direkte opkaldstast, der skal programmeres.

7 1 Opkald Other 1.1 Foretag et opkald 1. Håndfri telefonering (Kun Alcatel 4018) Apparat i standby: indtast nummeret direkte løft røret partner ens nr. håndfri funktion (kun Alcatel 4018) partnerens nr. kort tryk den håndfri funktion er aktiveret Igangværende : Samtal programmeret kaldetast For at foretage et eksternt kald, indtast præfiks for bylinie før du indtaster din partners nummer 0 er standardkoden for adgang til det offentlige telefonnet. Samtal kort tryk Under n kan du løfte håndsættet uden at afbryde n. Tast 9 for at få omstillingsbordet (standardværdi). 1.4 Aktivering af højttaler under en (løftet håndsæt) - Højttaler. 1. Besvar et opkald Samtal tasten Højttaler blinker aktivér højttaleren (langt tryk) løft røret håndfri funktion (kun Alcatel 4018) tryk på den linjetast, hvis diode er tændt Tasten slukkes indstil lydstyrken (7 niveauer) deaktivér højttaleren (langt tryk) Tryk kort på højttalertasten for at gå til håndfri tilstand (lampen lyser konstant). 7

8 1 Opkald 1. Opkald ved navn (virksomhedens telefonliste) 1.8 Genopkald Ring det sidst indtastede nummer op igen: langt tryk to tryk første bogstaver i partnerens navn Indlæsningen af partnerens navn sker i forudsigelsestilstand. I denne tilstand indlæses hvert bogstav i navnet ved et enkelt tryk på den tast på tastaturet, der indeholder dette bogstav. 1. Ring op vha. den personlige liste vælg navnet på den foreslåede liste gentagetast (tryk kortvarigt). Genopkald til et af de seneste 10 numre: genopkald til seneste nummer Genkaldliste gentagetast (langt tryk) vælg nummeret blandt de seneste 10 numre start opkaldet kort tryk tryk direkte på den programmerede tast (0 til 9) vælg den partner, der skal ringes op start opkaldet 1.9 Anmodning om genopkald, hvis kaldte nummer er optaget 1.7 Filtrering af opkald via voice mail (kun Alcatel 4018) din partner er optaget Genkald Denne funktion giver mulighed for at filtrere opkald til din voice mail. Når en person indtaler sin meddelelse, kan du oprette en med vedkommende. Aktivér filtreringen: 1.10 Modtag et internt opkald via intercom-funktion (kun Alcatel 4018) indtast din 'voice mail-filter' personlige kode Ved modtagelse af et opkald: samme tast for at standse lytning og deaktivere filtrering Du kan besvare opkaldet uden at løfte håndsættet. Når en intern partner ringer til dig, ringer din telefon og forbindelsen oprettes direkte i håndfri funktion. Displayet viser den kaldendes identitet. For at aktivere - Apparat i standby: den tilknyttede diode tændes kald du kan høre personen indtale sin meddelelse den kaldendes navn nr. Når din partner lægger røret på, er intercom-funktionen stadig aktiveret. For at deaktivere - Apparat i standby: for at besvare opkaldet for kun at standse lytning 8 Den pågældende diode slukkes

9 1 Opkald 1.11 Send DTMF toner Under en kan du have brug for at sende DTMF toner, feks i tilfælde af en vokal server, et automatisk omstillingsbord aflytning af en telefonsvarer på afstand. Samtal MF-kode for at aktivere Funktionen annulleres automatisk, når forbindelsen afbrydes. 1.1 Slå lyden fra, så din partner ikke kan høre dig (Hemmelig) Du kan høre din partner, men vedkommende kan ikke høre dig: Samtal Tasten tændes aktivér Mute Tasten slukkes genoptag n 9

10 Under Other.1 Ring en anden partner op under n. Modtag et andet opkald under n En anden partner forsøger at ringe dig op: Samtal den anden partners nr. genopkald til det sidst indtastede nummer. (tryk kortvarigt). Andre metoder til at ringe op til en anden partner den første partner er sat i venteposition Samtal Besvar det viste opkald: kald navn nummer på den person, der ringer op, i tre sekunder lysindikatoren blinker Genopkald til et af de seneste 10 numre (langt tryk). Kald fra personlig kortnummerliste (Pers KNV) (langt tryk to tryk (telefonbogstast)) den første partner er sat i venteposition Ring e. navn Opkald af din partner efter dennes navn. programmeret kaldetast. kaldetastens ikon blinker For at finde din første partner og afslutte den igangværende : For at annullere det andet opkald og genfinde din første partner: Samtal Samtal tast, der er forbundet med ikonet ' i venteposition' tast for den linje, hvis lys blinker. Skift mellem to r (skift) Hvis du trykker forkert, læg røret på: Dit apparat ringer og du genfinder din første partner. Mens du er i, er en anden partner i venteposition. For at besvare n: din første partner er sat i venteposition lysindikatoren blinker 10

11 Under Hvis du ønsker at opretholde forbindelsen mellem dine to partnere, når du selv lægger håndsættet på:.4 Omstil et opkald Du vil stille din partner om til et andet apparat: annuller konferencen 'viderestilling' Samtal nummer på det. apparat Hvis modtageapparatet for omstillingen svarer: den første partner er sat i venteposition. Sæt din partner i venteposition (holdestilling) Eksklusiv holdestilling: Du er midt i en. Du ønsker at saette din partner i holdestilling og genoptage n senere på det samme apparat. Samtal Hold din partner er i holdestilling 'viderestilling' Du kan også omstille dit opkald straks uden at afvente svar fra din partner ved hjælp af én af de to nedenstående muligheder. Genoptag partneren i holdestilling:. Omstilling mellem to eksterne partnere er som regel ikke tilladt (dette afhænger af det pågældende land og systemets programmering). Tal samtidig med interne og/ eksterne partnere (telefonmøde) Du er i med en partner og en anden er i venteposition: tast for den linje, hvis lys blinker Samtal.7 Sæt en ekstern partner i holdestilling (parkering) Du kan sætte en ekstern partner i holdestilling for at genoptage n på et andet apparat: Samtal '-parts konference' Annuller mødet, og oprethold forbindelsen til den anden partner (din første partner er sat i venteposition): Samtal PrkOpk For at besvare det ventende opkald: '-parts konference' Afslut n med alle partnere: Opsaml HntPrkOpk nr. på apparatet, hvor parkeringen blev foretaget Hvis den parkerede ikke er genoptaget efter et vist tidsrum (standard 1 min. 0 sek.), stilles den om til telefonisten. 11

12 Under * Indtast navnet på din partner:.8 Indbrydning i en intern Det apparat, du ringer til, er optaget. Hvis apparatet ikke er 'beskyttet', kan du, hvis du har bemyndigelse hertil, bryde ind i den igangværende : Indtast teksten: nummertasterne er forsynet med bogstaver, som du kan få vist ved gentagne tryk. Placer markøren i indtastningsfeltet. programmet tast Indbrydning Beskyttelse mod indbrydning: # Slet det sidst indtastede tegn. Indtast et ciffer (tasterne 0 til 9). 'beskyttet ' indtast nummeret.10 Indstil lydstyrke For at indstille højttalerens telefonens lydniveau under en : Beskyttelsen ophæves, når du lægger røret på. Samtal.9 Husk et nummer indstil lydstyrke For at indkode nummeret på en opkaldstast under igangværende : Samtal Gemtilrep vælg den tast, der skal programmeres (0 til 9) vis nummer indtast navnet på din partner* godkend godkend 1

13 Samarbejde Other.1 Modtag ringesignal fra overvågede apparater.4 Indtræk opkald For at modtage bip som signalerer opkald til et andet apparat: Du hører et apparat ringe i et andet kontor, hvor ingen kan besvare opkaldet. Hvis du har bemyndigelse hertil, kan du besvare opkaldet fra dit eget apparat. Hvis det ringende apparat tilhører samme svaregruppe som dit eget: 'Overvåget ringesignal'. Besvar fællesklokken samme tast for at annullere 'besvar gruppeopkald' Hvis apparatet ikke tilhører samme svaregruppe som dit eget: Opkald til telefonisten under dennes fravær medfører, at fællesklokken ringer. For at besvare den: Opsaml App Samtal Opsaml Fællesklokke nr. på det ringende apparat. Filtrering chef/sekretær Systemets programmering tillader at oprette 'Chef/sekretær-grupper', som giver mulighed for at stille opkald til chefapparatet om til et flere sekretærapparater. Fra chef- sekretærapparatet: programmeret tast 'Filtrering' dine opkald filtreres af den person, der er valgt til at gøre det (sekretær,...) 'besvar gruppeopkald' nr. på det ringende apparat Under systemets programmering kan visse apparater beskyttes mod indtrækning af opkald. samme tast for at annullere Filtreringen angives på chefapparatets display og med ikonet tilknyttet den programmerede tast 'Filtrering. 1

14 Samarbejde. Besvar midlertidigt opkald for telefonisten.7 Opkald til en intern partner på vedkommendes personsøger (bip) Ved hvert eksternt opkald til telefonisten vil dit apparat ringe, og du kan besvare opkaldet: Din interne partner svarer ikke, og du ved, at han har en personsøger: dit apparat ringer samtidig med omstillingsbordet ringes 'Hjælp til telefonistapparat' Ved hvert eksternt opkald til telefonisten: et opkald til omstillingsbordet ringer på dit apparat samme tast for at annullere din partner svarer ikke 'søg efter person' visning af den igangværende søgning 'Hjælp til telefonistapparat' Din partner kan svare fra et vilkårligt apparat i virksomheden.. Søgegruppe Opkald til apparat i søgegruppe: Visse apparater kan deltage i en søgegruppe. Du kan ringe dem op ved at indtaste søgegruppens nummer..8 Besvar bip fra din personsøger Du kan besvare de udsendte bip ved at bruge et vilkårligt apparat i virksomheden. din personsøger ringer nummer på den gruppe, der skal ringes op Forlad din søgegruppe midlertidigt:/vend tilbage til din søgegruppe: 'svar på personsøgning' din søgegruppes nr..9 Opkald til en partner på vedkommendes højttaler 'afslut gruppeopkald' din søgegruppes nr. Din interne partner svarer ikke. Hvis du har bemyndigelse til det, kan du 'løfte røret' på afstand: ringes Tvungetsvar Det har ingen indflydelse på behandlingen af direkte opkald, at et apparat deltager i en søgegruppe. Du kan altid ringe til et bestemt apparat i søgegruppen med apparatets eget nummer. din partner svarer ikke du er i forbindelse med apparatets højttaler (hvis det er udstyret med en håndfri funktion) 14

15 Samarbejde.10 Send en tekstmeddelelse til en intern partner Standardbesked: Sendtekst modtageapparatets nr. Gåtilbesk. Der er følgende 7 tekstmeddelelser: 1 RING TILBAGE TIL MIG 1 MØDE DEN xx xx xx (*) RING IGEN I MORGEN 1 MØDE DEN xx xx xx KL. xx : xx (*) RING TIL MIG KLKEN xx : xx (*) 17 KOMMER STRAKS 4 RING PÅ NUMMER xx xx xx (*) 18 IKKE TILSTEDE RESTEN AF DAGEN RING TIL OMSTILLINGSBORDET 19 ER TILBAGE KLKEN xx : xx (*) RING TIL SEKRETÆREN 0 FRAVÆR TIL D. xx xx xx KL. xx : xx (*) 7 JEG RINGER KLKEN xx : xx (*) 1 FERIE, TILBAGE DEN xx xx xx (*) 8 BRUG PERSONSØGNING EXTERNT MØDE 9 AFHENT VENLIGST DERES FAX EXTERNT MØDE, TILBAGE D. xx xx xx (*) 10 AFHENT VENLIGST DERES POST 4 ER TIL MØDE - RUM NUMMER xxxx (*) 11 OPHÆV VENLIGST VIDERESTILLINGEN ER TIL MØDE - IKKE FORSTYRRE 1 GÆSTER VENTER TIL FROST 1 DE ER VENTET VED RECEPTIONEN 7 FRAVÆRENDE 14 MØDE KLKEN xx : xx (*) (*) Meddelelse fuldendes med det numeriske tastatur vælg den meddelelse, der skal sendes indtast nummeret på den besked, der skal sendes (01 til 7) godkend dit valg.11 Send en kopi af en indtalt meddelelse Tale visning af antallet af nye og gamle meddelelser og/ Sprog personlig kode ændr meddelelsens sprog Personlig meddelelse: Opret send meddelelsen Læsbesked Sendkopi vælg den meddelelse, der skal kopieres ved at trykke flere gange efter hinanden *Lav en midlertidig personlig meddelelse: lav en midlertidig personlig meddelelse* send meddelelsen # og/ Indspl Indtast teksten: nummertasterne er forsynet med bogstaver, som du kan få vist ved gentagne tryk. modtageapparatets nr. send meddelelsen optag en kommentar* Placer markøren i indtastningsfeltet. og/ Tilføj Sendkopi Slet det sidst indtastede tegn. tilføj en modtager send meddelelsen # Indtast et ciffer (tasterne 0 til 9). 1

16 Samarbejde *For at optage en kommentar: Indspl Indspilning.1 Udsend en meddelelse på apparatgruppens højttalere start registrering af kommentar optagelse Denne besked, som ikke behøver besvarelse, udsendes på din apparathøjttalergruppes højttalere: # Lyt tal (du har 0 sekunder) optagelse slut lyt til kommentar gruppens nr. Indspl Kun de ledige apparater der er udstyret med højttaler udsender beskeden. optag en kommentar igen send meddelelsen.1 Send en indtalt meddelelse til en modtager / en liste over modtagere Tale Sendbesked personlig kode og/ Tilføj modtageapparatets nr. eventuelt andre modtagere Indspl Indspilning start optagelsen af meddelelsen optagelse Stop Lyt optagelse slut; lyt til meddelelsen igen Indspl optag meddelelsen igen godkend 1

17 4 Bevar kontakten Other 4.1 Valg af opkald, som skal viderestilles 4. Viderestil dine opkald til voice mail Når viderestillingen aktiveres, kan du vælge den type opkald, du ønsker at viderestille: eksterne, interne, alle... VK Ext/Int vælg funktionen 'Viderestilling' vælg opkaldstypen Ekst/Int den valgte type opkald vises VK Ubetinget»VM vælg funktionen 'Viderestilling' displayet viser, at viderestillingen er accepteret hvis opkaldstypen ikke passer VK alle opkald 4.4 Se voice mail, når du kommer tilbage Lysindikatoren på dit apparat viser, at der er kommet meddelelser. VK VK interne eksterne opkald godkend typen af det nye viderestillede opkald vises Tale personlig kode visning af antallet af nye og gamle meddelelser 4. Viderestil opkaldene til et andet nummer (ubetinget viderestilling) Det nummer, der viderestilles til, kan være et privatnummer, en mobiltelefon, voice mail et internt apparat (telefonist, osv.). Læsbesked vælg den ønskede meddelelse visning af afsenderens navn, dato og klokkeslæt for modtagelse og meddelelsens nr. i rækkefølgen VK Øjeblikkelig Afspil Ryd vælg funktionen 'Viderestilling' modtage apparatets nr. lyt til meddelelsen slet meddelelsen vælg et nummer displayet viser, at viderestillingen er accepteret Kald Sendkopi ring afsenderen op Send en kopi af meddelelsen Du kan stadig foretage opkald. Kun det apparat, der viderestilles til, kan ringe dig op. 17

18 4 Bevar kontakten 4. Aktivér / deaktivér personlig assistent 4.7 Viderestil dine opkald til din personsøger Indstil. Assistent Visning af tilstand for personlig assistent Dine partnere kan således komme i kontakt med dig, når du bevæger dig rundt i virksomheden: VK TilpSøg TIL/FRA Til Fra vælg funktionen 'Viderestilling' displayet viser, at viderestillingen er accepteret 4. Personlig assistent: Et enkelt nummer for at komme i kontakt med dig 'tilbage til personsøgning' Indstil. Assistent Menu 4.8 Bring dine opkald med dig til et andet apparat vælg type viderestilling Du ønsker, at dine opkald skal følge med dig: Funktionen aktiveres på modtageapparatet. Interntnr. og/ Ekst.nr. og/ indtast en kollegas nummer, din assistents nummer et andet nummer indtast et eksternt nummer VK Følgmig vælg funktionen 'Viderestilling' dit eget tlf. nr. Mobilnr. og/ Operatør indtast din mobiltelefons nummer dit DECT apparats nummer aktivér / deaktivér omstillingen til omstillingsbord 'følge opkaldene' dit eget tlf. nr. 4.9 Foretag en selektiv viderestilling displayet viser, at viderestillingen er accepteret Du kan foretage en selektiv viderestilling af dine opkald afhængig af den kaldendes identitet: 'selektiv viderestilling' displayet viser, at viderestillingen er accepteret 18

19 4 Bevar kontakten 4.10 Viderestil opkaldene til din søgegruppe 4.1 Må ikke forstyrres Du kan stille alle dine opkald inden for din søgegruppe videre til et internt apparat: Du kan midlertidigt gøre dit apparat utilgængeligt for opkald. displayet viser, at viderestillingen er accepteret VK ForstyrIkke displayet viser, at viderestillingen er accepteret 'viderestilling af gruppeopkald' modtageapparatets nr. vælg funktionen 'Viderestilling' 4.11 Annullér alle viderestillinger Meddelelsen 'Vil ikke forstyrres' vises på telefonen hos dem, der forsøger at træffe dig. VK AnnuVdrst Efterlad en besked til dine interne opkald under dit fravær tryk på funktionstasten for viderestilling vælg funktionen 'Viderestilling' Du kan efterlade en besked på dit apparat, som vil blive vist på displayet på det apparat, der ringer dig op. VK Tekst 4.1 Viderestil opkald, når du er i (viderestilling ved optaget) På denne måde kan dine partnere tage et andet apparat under n. vælg funktionen 'Viderestilling' Standardbesked: VK Vedoptaget Gåtilbesk. vælg funktionen 'Viderestilling' accept af viderestilling vises modtageappara tets nr. vælg den meddelelse, der skal sendes indtast nummeret på den besked, der skal sendes (01 til 7) godkend dit valg og/ Sprog ændr meddelelsens sprog send meddelelsen 19

20 4 Bevar kontakten Personlig meddelelse: Gåtilbesk. 4.1 Se de tekstmeddelelser, der er modtaget under dit fravær * Lav en midlertidig personlig meddelelse: lav en midlertidig personlig meddelelse* send meddelelsen Lysindikatoren på dit apparat viser, at der er kommet meddelelser. antal modtagne meddelelser Tekst Indtast teksten: nummertasterne er forsynet med bogstaver, som du kan få vist ved gentagne tryk. Placer markøren i indtastningsfeltet. visning af afsenderens navn, dato og klokkeslæt for modtagelse og meddelelsens nr. i rækkefølgen Slet det sidst indtastede tegn. Under visning af oplysningerne: Ring tilbage til meddelelsens afsender (meddelelsen slettes automatisk efter opkaldet). # Indtast et ciffer (tasterne 0 til 9). Næste meddelelse. Der er følgende 7 tekstmeddelelser: 1 RING TILBAGE TIL MIG 1 MØDE DEN xx xx xx (*) RING IGEN I MORGEN 1 MØDE DEN xx xx xx KL. xx : xx (*) RING TIL MIG KLKEN xx : xx (*) 17 KOMMER STRAKS 4 RING PÅ NUMMER xx xx xx (*) 18 IKKE TILSTEDE RESTEN AF DAGEN RING TIL OMSTILLINGSBORDET 19 ER TILBAGE KLKEN xx : xx (*) RING TIL SEKRETÆREN 0 FRAVÆR TIL D. xx xx xx KL. xx : xx (*) 7 JEG RINGER KLKEN xx : xx (*) 1 FERIE, TILBAGE DEN xx xx xx (*) 8 BRUG PERSONSØGNING EXTERNT MØDE 9 AFHENT VENLIGST DERES FAX EXTERNT MØDE, TILBAGE D. xx xx xx (*) 10 AFHENT VENLIGST DERES POST 4 ER TIL MØDE - RUM NUMMER xxxx (*) 11 OPHÆV VENLIGST VIDERESTILLINGEN ER TIL MØDE - IKKE FORSTYRRE 1 GÆSTER VENTER TIL FROST 1 DE ER VENTET VED RECEPTIONEN 7 FRAVÆRENDE 14 MØDE KLKEN xx : xx (*) (*) Meddelelse fuldendes med det numeriske tastatur Foregående meddelelse. Under læsning af en meddelelse bliver følgende funktioner tilgængelige ved tryk på tasten 'i' ( ): Ryd Slet meddelelsen. Kald Ring afsenderen op. Sendbesked Send en tekstmeddelelse til en intern partner. Gemtilrep Indkod afsenderens nummer i din liste. Forlad forespørgslen. 0

21 4 Bevar kontakten 4.1 Besked om meddelelser Der er indtalt besked i din voic boks, mens du ikke var til stede. Du kan konfigurere dit apparat, så du kan modtage besked om nye meddelelser på en anden telefon. Indstil. Notering Aktiver/deaktiver besked om nye meddelelser: TIL/FRA Til Fra Indtast nummeret på det apparat, hvor beskeden skal modtages: Nummer indtast nummeret Skift tidsintervallet: Du kan ændre det tidsinterval, hvor beskeden er aktiv. godkend Plan skift tiderne godkend 1

22 Administrering af forbrug Du bliver genopkaldt, når n er afsluttet, og du kan: Other 1. Læse oplysningerne vedrørende n (pris, varighed, antal debiteringsenheder...)..1 Afregn eget forbrug direkte på kundekonti den interne brugers navn og ns pris Du kan afregne forbruget på eksterne r på kontonumre, der er tilknyttet dine kunder.. Udskrive en bon.. Afslut forespørgslen. Print programmeret indtast adgangskode for tast modtagerens dette interne apparat 'Kontokode' nummer For at tilføje ændre en kontokode under en : indtast partnerens nummer 'Ændring af kontokode under '. Få oplyst prisen for en ekstern oprettet fra dit apparat til en intern bruger Samtal din partner er sat i venteposition 'Debiteringsgenop kald' Transport indtast eksternt nr. omstilling af opkaldet til din partner i venteposition

23 Dit apparat tilpasser sig dine behov Other. Ændr din personlige kode.1 Initialisér din voice mail Den personlige kode bruges til at få adgang til voice mail og til at låse din telefon. Indstil. Mine indst. Adgangskode lysindikatoren blinker indtast dit personlig kode og dernæst dit navn ifølge guidens instrukser Den personlige kode bruges til at få adgang til voice mail og til at låse din telefon. gammel kode (4 cifre) ny kode (4 cifre) displayet beder dig om at bekræfte ny kode. Giv din velkomsthilsen et personligt præg Så længe din voice mail ikke er initialiseret, er den personlige kode 11. Du kan erstatte standard velkomsthilsenen med en personlig meddelelse Indstil. Postkasse Persbesked.4 Konfigurer din ringetone Indspilning Indstil. Min telefon Ringer optagelse Under læsning af en meddelelse bliver følgende funktioner tilgængelige ved tryk på tasten 'i' ( ): Vælg melodien: Stop For at stoppe optagelsen. Tone+ Pause For midlertidigt at afbryde indkodningen. vælg den melodi, du ønsker (1 melodier) godkend dit valg Indspl For at optage meddelelsen igen. Indstil ringningens lydstyrke: Nivau+ vælg den lydstyrke, du ønsker (1 niveauer) godkend dit valg

24 Dit apparat tilpasser sig dine behov Aktivér/deaktivér:. Vælg sprog Progressiv Til Fra Aktiver/deaktiver tilstanden diskret ringetone: for at aktivere for at deaktivere godkend dit valg Indstil. Mine indst. Bipper Til Fra Sprog Indstil lydstyrken på ringetonen under et opkald: for at aktivere for at deaktivere godkend dit valg vælg det sprog, du ønsker godkend dit valg kald.7 Ring op vha. den personlige liste dit apparat ringer. Indstil displayets kontrast indstil ringningens lydstyrke kort tryk tast navnet* tast nummeret * Tast navnet: Indstil. Min telefon Kontrast Indtast teksten: nummertasterne er forsynet med bogstaver, som du kan få vist ved gentagne tryk. Placer markøren i indtastningsfeltet. indstil displayets kontrast Slet det sidst indtastede tegn. # Indtast et ciffer (tasterne 0 til 9). 4

25 Dit apparat tilpasser sig dine behov Sådan annullerer du anmodningen om en midlertidig påmindelse:.8 Programmér tasterne til direkte opkald Aftale en direkte opkaldstast, der skal programmeres tast nummeret flyt til slutningen af indtast linjen påmindelsestidspunk tet Sådan annullerer du anmodningen om en permanent påmindelse: Aftale.9 Programmér et erindringskald Du kan bestemme klokkeslæt for et midlertidigt erindringskald (en gang i løbet af 4 timer) for et permanent erindringskald (hver dag på samme tidspunkt). Programmering af en midlertidig påmindelse:.10 Se din telefons nummer flyt til slutningen af linjen indtast påmindelsestids punktet Aftale indtast klokkeslæt for aftale Programmering af en permanent påmindelse: kontroller mødetidspunktet to tryk Min ID Aftale Valg.11 Udsend musik på din højttaler Dit apparat ringer på det programmerede tidspunkt: indtast klokkeslæt for aftale kontroller mødetidspunktet Du har mulighed for at udsende musik på dit apparats højttaler (afhængig af konfigurering): Du hører musikken, når apparatet er i standby (langt tryk) Hvis du er i, vil displayet blinke og du hører en ringetone. Efter tre opkald uden besvarelse vil et midlertidigt erindringskald blive annulleret, men et permanent erindringskald forbliver lagret. Hvis dine opkald er viderestillet til et andet apparat, følger erindringskaldet ikke viderestillingen. samme tast for at annullere (langt tryk) Udsendelsen af musik standser, så snart du er i og udsendes igen, når du lægger røret på.

26 Dit apparat tilpasser sig dine behov.1 Lås dit apparat/lås op Lås apparatet er låst/låst op indtast din personlige kode.1 Aktiver/deaktiver tilstanden 'hovedtelefon påbudt' Tilstanden hovedtelefon påbudt kan aktiveres, når der er installeret hovedtelefon i stedet for telefonrøret;. Indstil. Min telefon Tvungenhvd Til Fra aktiver/deaktiver tilstanden 'hovedtelefon påbudt'

27 Garanti og klausuler howtoc Uafhængig af den lovpligtige garanti er dette apparat omfattet af en garanti i et år fra fakturadatoen. Garantien dækker reservedele og arbejdsløn i forbindelse med reparation ved fejl på apparatet. Hvis du gør garantien gældende, vil du blive bedt om at præsentere fakturaen. Garantien dækker dog ikke: hvis apparatets anvendelse ikke har været i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning, hvis fejlen ødelæggelsen er opstået ved naturligt slid som følge af hændelser sket udenfor apparatet (f.eks.: stød, fald, udsættelse for fugt, etc.), hvis installationen ikke har været i overensstemmelse med gældende regler hvis der har været foretaget ændringer reparationer af personer, som ikke er autoriseret af fabrikanten forhandleren. Bemærk: Undgå at bringe telefonapparatet i kontakt med vand. Der kan dog ved rengøring af apparatet anvendes en fugtig blød klud. Anvend aldrig opløsningsmidler (trichlorethylen, acetone osv.), da de kan beskadige apparatets plasticoverflader. Påfør aldrig rengøringsmidler ved forstøvning. Telefonrørets ørestykke kan tiltrække metalpartikler, som kan være farlige for øret. Overensstemmelseserklæring EC: Undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer, at produktet Alcatel 4018/4019 anses for at opfylde hovedkravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999//EF. Der kan via installatøren rekvireres en kopi af originalen af denne overensstemmelseserklæring. Alcatel Business Systems forbeholder sig ret til, uden varsel og i sine kunders interesse, at ændre sine produkters karakteristikker. Copyright Alcatel Business Systems. 00. Forbehold for alle rettigheder. Tekstens angivelser er ikke kontraktlige bestemmelser og kan ændres Nogle af apparatets funktioner vil være afhængige af systemets konfigurering og aktivering af en softwarenøgle. 7 MU1900AVAA-O400ed01-10

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning

HiPath 3000 fra V3.0. Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Office. Betjeningsvejledning HiPath 3000 fra V3.0 Gigaset SL 1 professional Gigaset S1 professional an HiPath Cordless Offie Betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger Sikkerhedsanvisninger Håndsæt Fare: Anvend ikke håndsættet i omgivelser,

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING

D380-D380A BRUGSVEJLEDNING BRUGSVEJLEDNING Kære kunde, Du har lige anskaffet en telefon af den nye Sagemcom generation, og vi takker for tilliden, du derved viser os. Dette produkt er blevet fremstillet med stor omhu. Hvis du alligevel

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave

Brugervejledning til Nokia 2300. 9310784 1. udgave Brugervejledning til Nokia 2300 9310784 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RM-4 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv

Læs mere

Doro PhoneEasy 615. Dansk

Doro PhoneEasy 615. Dansk Doro PhoneEasy 615 Dansk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Ørestykke 2. Venstre funktionstast 3. Opkaldstast 4.

Læs mere

Brugervejledning 9352419 2. udgave

Brugervejledning 9352419 2. udgave Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9352419 2.

Læs mere

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700

DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 * En del af indholdet i denne manual kan afvige fra din telefon afhængigt af det installerede software eller din serviceudbyder. DUAL-BAND GPRS-TELEFON SGH-E700 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1

OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OfficeServ Systemadministratorvejledning version 1.0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 OM DENNE VEJLEDNING...3 HVORDAN DENNE GUIDE ER OPBYGGET...3 SPECIALFUNKTIONER...4 RINGEPLANER I TELESYSTEMET...4

Læs mere

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING

Ink Jet Fax. Fax-Lab 100/120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100/S120 BRUGERVEJLEDNING Ink Jet Fax Fax-Lab 100120 Fax-Lab M100 Fax-Lab S100S120 BRUGERVEJLEDNING UDGIVET AF: Olivetti I- Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Redaktionel realisering: Olivetti Tecnost, S.p.A. Via

Læs mere

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC.

Brugervejledning. Dansk. Issue 1. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. MENU ABC. Electronic user s guide released subject to Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998. Brugervejledning Dansk ABC MENU C R M 1 2 abc 3 def 4 7 ghi pqrs 5 8 0 jkl tuv 6 9 mno wxyz 9351415

Læs mere

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich

Be inspired. Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich s Be inspired Issued by Information and Communication mobile Haidenauplatz 1 D-81667 Munich Siemens AG 2002 All rights reserved. Subject to availability. Rights of modification reserved. Siemens Aktiengesellschaft

Læs mere

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning

PPF 685 PPF 695. DK Betjeningsvejledning PPF 685 PPF 695 Betjeningsvejledning Kære kunde Med købet af denne enhed har du valgt et PHILIPS kvalitetsprodukt. Apparatet opfylder alle de krav, der stilles til privat brug eller brug i hverdagen på

Læs mere

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1

Brugervejledning 93538 40 Udgave 1 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 93538 40 Udgave

Læs mere

Brugervejledning 9354251 Udgave 3

Brugervejledning 9354251 Udgave 3 Den elektroniske brugervejledning er underlagt "Vilkår og betingelser for Nokia brugervejledning, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Brugervejledning 9354251 Udgave

Læs mere

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

S790 - S795 - S795. www.gigaset.com GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. S790 - S795 - S795 S790 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products

Læs mere

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning

INDHOLD. 16-19 KORT OVERSIGT 16 Håndsæt 17 Basestation (Calios A1) 18 Basestation (Calios) 19 Display symboler og deres betydning 04 Calios_da 29.06.2007 8:32 Uhr Seite 2 INDHOLD 5-7 INFORMATIONER 5 Forord 5 Henvisninger vedrørende anvendelsen 5-6 Sikkerhedshenvisninger 7 Miljø 7 Emballagen 7 Batterier og genopladelige batterier

Læs mere

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr.

KX-PRW110 KX-PRW120. Guide til appen Smartphone Connect. Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect. Model nr. Guide til appen Smartphone Connect Førsteklasses designtelefon med Smartphone Connect Model nr. KX-PRW110 KX-PRW120 Tak fordi du har anskaffet dig et Panasonic-produkt. Dette dokument forklarer, hvordan

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717

Din brugermanual NOKIA 8910 http://da.yourpdfguides.com/dref/823717 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA 8910 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug.

Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Betjeningsvejledninger Smart bordtelefon Modelnr. KX-UT670 Tak fordi du har købt dette Panasonic-produkt. Læs denne vejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. KX-UT670:

Læs mere

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA

Brugervejledning. 9362080 4. udgave DA Brugervejledning 9362080 4. udgave DA OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet NHL-10 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra

Læs mere