Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019"

Transkript

1 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4018/4019

2 First

3 Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 4018/4019-telefon. Din telefon med forbedret ergonomi muliggør en bedre kommunikation. Løft røret. Kaldetast. Læg røret på. Specifik tast i numerisk tastatur. abc Numerisk tastatur. Delvist billede af display. Viser, at funktionen kræver programmering. Kontakt om nødvendigt din installatør. Indstilling minus. Indstilling plus. Højttaler., håndfri funktion. Fast. MENU-tast. Adgangstast til meddelelsestjenesten. Bevæg navigationstasten opad nedad. For at gå et niveau op (kort tryk) vende tilbage til velkomstsiden (langt tryk) ; i løbet af n gør det muligt at få adgang til forskellige sider og vende tilbage til telefonidisplayene. Små ikoner en tekst kan supplere disse symboler.

4 How

5 Oversigt Toc Lær dit apparat at kende s. 1. Opkald s Foretag et opkald s.7 1. Besvar et opkald s.7 1. Håndfri telefonering s Aktivering af højttaler under en (løftet håndsæt) s.7 1. Opkald ved navn (virksomhedens telefonliste) s.8 1. Ring op vha. den personlige liste s Filtrering af opkald via voice mail s Genopkald s Anmodning om genopkald, hvis kaldte nummer er optaget s Modtag et internt opkald via intercom-funktion s Send DTMF toner s Slå lyden fra, så din partner ikke kan høre dig (Hemmelig) s.9. Under s.10.1 Ring en anden partner op under n s.10. Modtag et andet opkald under n s.10. Skift mellem to r (skift) s.10.4 Omstil et opkald s.11. Tal samtidig med interne og/ eksterne partnere (telefonmøde) s.11. Sæt din partner i venteposition (holdestilling) s.11.7 Sæt en ekstern partner i holdestilling (parkering) s.11.8 Indbrydning i en intern s.1.9 Husk et nummer s.1.10 Indstil lydstyrke s.1. Samarbejde s.1.1 Modtag ringesignal fra overvågede apparater s.1. Besvar fællesklokken s.1. Filtrering chef/sekretær s.1.4 Indtræk opkald s.1. Besvar midlertidigt opkald for telefonisten s.14. Søgegruppe s.14.7 Opkald til en intern partner på vedkommendes personsøger (bip) s.14.8 Besvar bip fra din personsøger s.14.9 Opkald til en partner på vedkommendes højttaler s Send en tekstmeddelelse til en intern partner s.1.11 Send en kopi af en indtalt meddelelse s.1.1 Send en indtalt meddelelse til en modtager / en liste over modtagere s.1.1 Udsend en meddelelse på apparatgruppens højttalere s.1 4. Bevar kontakten s Valg af opkald, som skal viderestilles s Viderestil opkaldene til et andet nummer (ubetinget viderestilling) s Viderestil dine opkald til voice mail s Se voice mail, når du kommer tilbage s Aktivér / deaktivér personlig assistent s Personlig assistent: Et enkelt nummer for at komme i kontakt med dig s Viderestil dine opkald til din personsøger s Bring dine opkald med dig til et andet apparat s Foretag en selektiv viderestilling s Viderestil opkaldene til din søgegruppe s Annullér alle viderestillinger s Viderestil opkald, når du er i (viderestilling ved optaget) s Må ikke forstyrres s Efterlad en besked til dine interne opkald under dit fravær s Se de tekstmeddelelser, der er modtaget under dit fravær s Besked om meddelelser s.1. Administrering af forbrug s..1 Afregn eget forbrug direkte på kundekonti s.. Få oplyst prisen for en ekstern oprettet fra dit apparat til en intern bruger... s.. Dit apparat tilpasser sig dine behov s..1 Initialisér din voice mail s.. Giv din velkomsthilsen et personligt præg s.. Ændr din personlige kode s..4 Konfigurer din ringetone s.. Indstil displayets kontrast s.4. Vælg sprog s.4.7 Ring op vha. den personlige liste s.4.8 Programmér tasterne til direkte opkald s..9 Programmér et erindringskald s..10 Se din telefons nummer s..11 Udsend musik på din højttaler s..1 Lås dit apparat/lås op s..1 Aktiver/deaktiver tilstanden "hovedtelefon påbudt" s. Garanti og klausuler s.7

6 Lær dit apparat at kende Navigation Telephone Telefonrør Alfanumerisk tastatur Min ID Låst Indstil. Op-ned-navigationstast: anvendes til at navigere på hjemmesiden, i menuerne i en tekstzone under indtastning af tegn. Velkomstsiden består af: oplysninger om apparatets tilstand (låst apparat, viderestilling osv.), dato og klokkeslæt, funktioner til programmering og konfiguration af apparatet. Tilgængelige funktioner (apparat i standby): Min ID Se din telefons nummer, Tilgængelige funktioner under : Hold Sæt din partner i venteposition (holdestilling), Genkaldliste Genopkald til et af de seneste 10 numre, MF-kode Send DTMF toner, Lås Lås dit apparat/lås op, Gemtilrep Gem nummeret i den private telefonbog, Aftale Programmér et erindringskald, Ring e. navn Ring en anden partner op ved hjælp af dennes navn. VK Viderestil opkald. (øjeblikkelig viderestilling, viderestilling til voic , viderestilling til bipper), Indstil. Konfigurer apparatet (personal assistant, display, ringetone, voic osv.), Ring e. navn Opkald af din partner efter dennes navn.. Der kan være andre funktioner tilgængelige, afhængigt af systemets konfiguration. -tast: anvendes til at godkende de valg og muligheder, der foreslås under programmeringen konfigureringen. Audio taster Funktionstaster Tast til afslutning: for at afslutte et opkald. Håndfri funktion/højttaler: for at foretage opkald besvare dem uden at løfte røret (Alcatel 4018). Konstant lysende ved håndfri funktion brug af hovedtelefon (tryk kortvarigt). Blinken ved brug af højttaler (tryk langvarigt). Tast til anlæg/mute-funktion Mens du er i : tryk på denne tast, for at din partner ikke længere kan høre dig. Apparat i standby: tryk på denne tast for at kunne besvare opkald automatisk uden at skulle løfte røret. For at øge sænke højttalerens, telefonrørets ringningens styrke Meddelelsestast, som anvendes for at få adgang til de forskellige meddelelsestjenester: blinker denne tast, angiver det, at der er indgået en ny meddelelse i voice mail en ny tekstmeddelelse. Gentagetast: anvendes for at foretage genopkald til senest anvendte nummer (tryk kortvarigt). genopkald til et af de seneste 10 numre (tryk langvarigt). Tilbage/Afslut: tasten anvendes til at gå et niveau tilbage (tryk kortvarigt) vende tilbage til startsiden (tryk langvarigt). Denne tast gør det også muligt at rette indlæsningen af et tegn. Funktionstaster og programmerbare taster Informationstast: gør det muligt at få oplysninger om de forudprogrammerede taster og at få adgang til apparatets programmering konfiguration. Listetast: tryk på telefonbogstasten for at få adgang til din personlige telefonbog (kort tryk) for at foretage et opkald ved hjælp af navn (langt tryk to tryk). Forudprogrammerede funktionstaster og programmerbar tast Indikatoren lyser, når den funktion, der er forbundet med tasten, er aktiveret. Tastaturet med taster består af: to linjetaster, en tast for viderestilling straks annullering af viderestilling, en konferencetast, en viderestillingstast, en direkte opkaldstast, der skal programmeres.

7 1 Opkald Other 1.1 Foretag et opkald 1. Håndfri telefonering (Kun Alcatel 4018) Apparat i standby: indtast nummeret direkte løft røret partner ens nr. håndfri funktion (kun Alcatel 4018) partnerens nr. kort tryk den håndfri funktion er aktiveret Igangværende : Samtal programmeret kaldetast For at foretage et eksternt kald, indtast præfiks for bylinie før du indtaster din partners nummer 0 er standardkoden for adgang til det offentlige telefonnet. Samtal kort tryk Under n kan du løfte håndsættet uden at afbryde n. Tast 9 for at få omstillingsbordet (standardværdi). 1.4 Aktivering af højttaler under en (løftet håndsæt) - Højttaler. 1. Besvar et opkald Samtal tasten Højttaler blinker aktivér højttaleren (langt tryk) løft røret håndfri funktion (kun Alcatel 4018) tryk på den linjetast, hvis diode er tændt Tasten slukkes indstil lydstyrken (7 niveauer) deaktivér højttaleren (langt tryk) Tryk kort på højttalertasten for at gå til håndfri tilstand (lampen lyser konstant). 7

8 1 Opkald 1. Opkald ved navn (virksomhedens telefonliste) 1.8 Genopkald Ring det sidst indtastede nummer op igen: langt tryk to tryk første bogstaver i partnerens navn Indlæsningen af partnerens navn sker i forudsigelsestilstand. I denne tilstand indlæses hvert bogstav i navnet ved et enkelt tryk på den tast på tastaturet, der indeholder dette bogstav. 1. Ring op vha. den personlige liste vælg navnet på den foreslåede liste gentagetast (tryk kortvarigt). Genopkald til et af de seneste 10 numre: genopkald til seneste nummer Genkaldliste gentagetast (langt tryk) vælg nummeret blandt de seneste 10 numre start opkaldet kort tryk tryk direkte på den programmerede tast (0 til 9) vælg den partner, der skal ringes op start opkaldet 1.9 Anmodning om genopkald, hvis kaldte nummer er optaget 1.7 Filtrering af opkald via voice mail (kun Alcatel 4018) din partner er optaget Genkald Denne funktion giver mulighed for at filtrere opkald til din voice mail. Når en person indtaler sin meddelelse, kan du oprette en med vedkommende. Aktivér filtreringen: 1.10 Modtag et internt opkald via intercom-funktion (kun Alcatel 4018) indtast din 'voice mail-filter' personlige kode Ved modtagelse af et opkald: samme tast for at standse lytning og deaktivere filtrering Du kan besvare opkaldet uden at løfte håndsættet. Når en intern partner ringer til dig, ringer din telefon og forbindelsen oprettes direkte i håndfri funktion. Displayet viser den kaldendes identitet. For at aktivere - Apparat i standby: den tilknyttede diode tændes kald du kan høre personen indtale sin meddelelse den kaldendes navn nr. Når din partner lægger røret på, er intercom-funktionen stadig aktiveret. For at deaktivere - Apparat i standby: for at besvare opkaldet for kun at standse lytning 8 Den pågældende diode slukkes

9 1 Opkald 1.11 Send DTMF toner Under en kan du have brug for at sende DTMF toner, feks i tilfælde af en vokal server, et automatisk omstillingsbord aflytning af en telefonsvarer på afstand. Samtal MF-kode for at aktivere Funktionen annulleres automatisk, når forbindelsen afbrydes. 1.1 Slå lyden fra, så din partner ikke kan høre dig (Hemmelig) Du kan høre din partner, men vedkommende kan ikke høre dig: Samtal Tasten tændes aktivér Mute Tasten slukkes genoptag n 9

10 Under Other.1 Ring en anden partner op under n. Modtag et andet opkald under n En anden partner forsøger at ringe dig op: Samtal den anden partners nr. genopkald til det sidst indtastede nummer. (tryk kortvarigt). Andre metoder til at ringe op til en anden partner den første partner er sat i venteposition Samtal Besvar det viste opkald: kald navn nummer på den person, der ringer op, i tre sekunder lysindikatoren blinker Genopkald til et af de seneste 10 numre (langt tryk). Kald fra personlig kortnummerliste (Pers KNV) (langt tryk to tryk (telefonbogstast)) den første partner er sat i venteposition Ring e. navn Opkald af din partner efter dennes navn. programmeret kaldetast. kaldetastens ikon blinker For at finde din første partner og afslutte den igangværende : For at annullere det andet opkald og genfinde din første partner: Samtal Samtal tast, der er forbundet med ikonet ' i venteposition' tast for den linje, hvis lys blinker. Skift mellem to r (skift) Hvis du trykker forkert, læg røret på: Dit apparat ringer og du genfinder din første partner. Mens du er i, er en anden partner i venteposition. For at besvare n: din første partner er sat i venteposition lysindikatoren blinker 10

11 Under Hvis du ønsker at opretholde forbindelsen mellem dine to partnere, når du selv lægger håndsættet på:.4 Omstil et opkald Du vil stille din partner om til et andet apparat: annuller konferencen 'viderestilling' Samtal nummer på det. apparat Hvis modtageapparatet for omstillingen svarer: den første partner er sat i venteposition. Sæt din partner i venteposition (holdestilling) Eksklusiv holdestilling: Du er midt i en. Du ønsker at saette din partner i holdestilling og genoptage n senere på det samme apparat. Samtal Hold din partner er i holdestilling 'viderestilling' Du kan også omstille dit opkald straks uden at afvente svar fra din partner ved hjælp af én af de to nedenstående muligheder. Genoptag partneren i holdestilling:. Omstilling mellem to eksterne partnere er som regel ikke tilladt (dette afhænger af det pågældende land og systemets programmering). Tal samtidig med interne og/ eksterne partnere (telefonmøde) Du er i med en partner og en anden er i venteposition: tast for den linje, hvis lys blinker Samtal.7 Sæt en ekstern partner i holdestilling (parkering) Du kan sætte en ekstern partner i holdestilling for at genoptage n på et andet apparat: Samtal '-parts konference' Annuller mødet, og oprethold forbindelsen til den anden partner (din første partner er sat i venteposition): Samtal PrkOpk For at besvare det ventende opkald: '-parts konference' Afslut n med alle partnere: Opsaml HntPrkOpk nr. på apparatet, hvor parkeringen blev foretaget Hvis den parkerede ikke er genoptaget efter et vist tidsrum (standard 1 min. 0 sek.), stilles den om til telefonisten. 11

12 Under * Indtast navnet på din partner:.8 Indbrydning i en intern Det apparat, du ringer til, er optaget. Hvis apparatet ikke er 'beskyttet', kan du, hvis du har bemyndigelse hertil, bryde ind i den igangværende : Indtast teksten: nummertasterne er forsynet med bogstaver, som du kan få vist ved gentagne tryk. Placer markøren i indtastningsfeltet. programmet tast Indbrydning Beskyttelse mod indbrydning: # Slet det sidst indtastede tegn. Indtast et ciffer (tasterne 0 til 9). 'beskyttet ' indtast nummeret.10 Indstil lydstyrke For at indstille højttalerens telefonens lydniveau under en : Beskyttelsen ophæves, når du lægger røret på. Samtal.9 Husk et nummer indstil lydstyrke For at indkode nummeret på en opkaldstast under igangværende : Samtal Gemtilrep vælg den tast, der skal programmeres (0 til 9) vis nummer indtast navnet på din partner* godkend godkend 1

13 Samarbejde Other.1 Modtag ringesignal fra overvågede apparater.4 Indtræk opkald For at modtage bip som signalerer opkald til et andet apparat: Du hører et apparat ringe i et andet kontor, hvor ingen kan besvare opkaldet. Hvis du har bemyndigelse hertil, kan du besvare opkaldet fra dit eget apparat. Hvis det ringende apparat tilhører samme svaregruppe som dit eget: 'Overvåget ringesignal'. Besvar fællesklokken samme tast for at annullere 'besvar gruppeopkald' Hvis apparatet ikke tilhører samme svaregruppe som dit eget: Opkald til telefonisten under dennes fravær medfører, at fællesklokken ringer. For at besvare den: Opsaml App Samtal Opsaml Fællesklokke nr. på det ringende apparat. Filtrering chef/sekretær Systemets programmering tillader at oprette 'Chef/sekretær-grupper', som giver mulighed for at stille opkald til chefapparatet om til et flere sekretærapparater. Fra chef- sekretærapparatet: programmeret tast 'Filtrering' dine opkald filtreres af den person, der er valgt til at gøre det (sekretær,...) 'besvar gruppeopkald' nr. på det ringende apparat Under systemets programmering kan visse apparater beskyttes mod indtrækning af opkald. samme tast for at annullere Filtreringen angives på chefapparatets display og med ikonet tilknyttet den programmerede tast 'Filtrering. 1

14 Samarbejde. Besvar midlertidigt opkald for telefonisten.7 Opkald til en intern partner på vedkommendes personsøger (bip) Ved hvert eksternt opkald til telefonisten vil dit apparat ringe, og du kan besvare opkaldet: Din interne partner svarer ikke, og du ved, at han har en personsøger: dit apparat ringer samtidig med omstillingsbordet ringes 'Hjælp til telefonistapparat' Ved hvert eksternt opkald til telefonisten: et opkald til omstillingsbordet ringer på dit apparat samme tast for at annullere din partner svarer ikke 'søg efter person' visning af den igangværende søgning 'Hjælp til telefonistapparat' Din partner kan svare fra et vilkårligt apparat i virksomheden.. Søgegruppe Opkald til apparat i søgegruppe: Visse apparater kan deltage i en søgegruppe. Du kan ringe dem op ved at indtaste søgegruppens nummer..8 Besvar bip fra din personsøger Du kan besvare de udsendte bip ved at bruge et vilkårligt apparat i virksomheden. din personsøger ringer nummer på den gruppe, der skal ringes op Forlad din søgegruppe midlertidigt:/vend tilbage til din søgegruppe: 'svar på personsøgning' din søgegruppes nr..9 Opkald til en partner på vedkommendes højttaler 'afslut gruppeopkald' din søgegruppes nr. Din interne partner svarer ikke. Hvis du har bemyndigelse til det, kan du 'løfte røret' på afstand: ringes Tvungetsvar Det har ingen indflydelse på behandlingen af direkte opkald, at et apparat deltager i en søgegruppe. Du kan altid ringe til et bestemt apparat i søgegruppen med apparatets eget nummer. din partner svarer ikke du er i forbindelse med apparatets højttaler (hvis det er udstyret med en håndfri funktion) 14

15 Samarbejde.10 Send en tekstmeddelelse til en intern partner Standardbesked: Sendtekst modtageapparatets nr. Gåtilbesk. Der er følgende 7 tekstmeddelelser: 1 RING TILBAGE TIL MIG 1 MØDE DEN xx xx xx (*) RING IGEN I MORGEN 1 MØDE DEN xx xx xx KL. xx : xx (*) RING TIL MIG KLKEN xx : xx (*) 17 KOMMER STRAKS 4 RING PÅ NUMMER xx xx xx (*) 18 IKKE TILSTEDE RESTEN AF DAGEN RING TIL OMSTILLINGSBORDET 19 ER TILBAGE KLKEN xx : xx (*) RING TIL SEKRETÆREN 0 FRAVÆR TIL D. xx xx xx KL. xx : xx (*) 7 JEG RINGER KLKEN xx : xx (*) 1 FERIE, TILBAGE DEN xx xx xx (*) 8 BRUG PERSONSØGNING EXTERNT MØDE 9 AFHENT VENLIGST DERES FAX EXTERNT MØDE, TILBAGE D. xx xx xx (*) 10 AFHENT VENLIGST DERES POST 4 ER TIL MØDE - RUM NUMMER xxxx (*) 11 OPHÆV VENLIGST VIDERESTILLINGEN ER TIL MØDE - IKKE FORSTYRRE 1 GÆSTER VENTER TIL FROST 1 DE ER VENTET VED RECEPTIONEN 7 FRAVÆRENDE 14 MØDE KLKEN xx : xx (*) (*) Meddelelse fuldendes med det numeriske tastatur vælg den meddelelse, der skal sendes indtast nummeret på den besked, der skal sendes (01 til 7) godkend dit valg.11 Send en kopi af en indtalt meddelelse Tale visning af antallet af nye og gamle meddelelser og/ Sprog personlig kode ændr meddelelsens sprog Personlig meddelelse: Opret send meddelelsen Læsbesked Sendkopi vælg den meddelelse, der skal kopieres ved at trykke flere gange efter hinanden *Lav en midlertidig personlig meddelelse: lav en midlertidig personlig meddelelse* send meddelelsen # og/ Indspl Indtast teksten: nummertasterne er forsynet med bogstaver, som du kan få vist ved gentagne tryk. modtageapparatets nr. send meddelelsen optag en kommentar* Placer markøren i indtastningsfeltet. og/ Tilføj Sendkopi Slet det sidst indtastede tegn. tilføj en modtager send meddelelsen # Indtast et ciffer (tasterne 0 til 9). 1

16 Samarbejde *For at optage en kommentar: Indspl Indspilning.1 Udsend en meddelelse på apparatgruppens højttalere start registrering af kommentar optagelse Denne besked, som ikke behøver besvarelse, udsendes på din apparathøjttalergruppes højttalere: # Lyt tal (du har 0 sekunder) optagelse slut lyt til kommentar gruppens nr. Indspl Kun de ledige apparater der er udstyret med højttaler udsender beskeden. optag en kommentar igen send meddelelsen.1 Send en indtalt meddelelse til en modtager / en liste over modtagere Tale Sendbesked personlig kode og/ Tilføj modtageapparatets nr. eventuelt andre modtagere Indspl Indspilning start optagelsen af meddelelsen optagelse Stop Lyt optagelse slut; lyt til meddelelsen igen Indspl optag meddelelsen igen godkend 1

17 4 Bevar kontakten Other 4.1 Valg af opkald, som skal viderestilles 4. Viderestil dine opkald til voice mail Når viderestillingen aktiveres, kan du vælge den type opkald, du ønsker at viderestille: eksterne, interne, alle... VK Ext/Int vælg funktionen 'Viderestilling' vælg opkaldstypen Ekst/Int den valgte type opkald vises VK Ubetinget»VM vælg funktionen 'Viderestilling' displayet viser, at viderestillingen er accepteret hvis opkaldstypen ikke passer VK alle opkald 4.4 Se voice mail, når du kommer tilbage Lysindikatoren på dit apparat viser, at der er kommet meddelelser. VK VK interne eksterne opkald godkend typen af det nye viderestillede opkald vises Tale personlig kode visning af antallet af nye og gamle meddelelser 4. Viderestil opkaldene til et andet nummer (ubetinget viderestilling) Det nummer, der viderestilles til, kan være et privatnummer, en mobiltelefon, voice mail et internt apparat (telefonist, osv.). Læsbesked vælg den ønskede meddelelse visning af afsenderens navn, dato og klokkeslæt for modtagelse og meddelelsens nr. i rækkefølgen VK Øjeblikkelig Afspil Ryd vælg funktionen 'Viderestilling' modtage apparatets nr. lyt til meddelelsen slet meddelelsen vælg et nummer displayet viser, at viderestillingen er accepteret Kald Sendkopi ring afsenderen op Send en kopi af meddelelsen Du kan stadig foretage opkald. Kun det apparat, der viderestilles til, kan ringe dig op. 17

18 4 Bevar kontakten 4. Aktivér / deaktivér personlig assistent 4.7 Viderestil dine opkald til din personsøger Indstil. Assistent Visning af tilstand for personlig assistent Dine partnere kan således komme i kontakt med dig, når du bevæger dig rundt i virksomheden: VK TilpSøg TIL/FRA Til Fra vælg funktionen 'Viderestilling' displayet viser, at viderestillingen er accepteret 4. Personlig assistent: Et enkelt nummer for at komme i kontakt med dig 'tilbage til personsøgning' Indstil. Assistent Menu 4.8 Bring dine opkald med dig til et andet apparat vælg type viderestilling Du ønsker, at dine opkald skal følge med dig: Funktionen aktiveres på modtageapparatet. Interntnr. og/ Ekst.nr. og/ indtast en kollegas nummer, din assistents nummer et andet nummer indtast et eksternt nummer VK Følgmig vælg funktionen 'Viderestilling' dit eget tlf. nr. Mobilnr. og/ Operatør indtast din mobiltelefons nummer dit DECT apparats nummer aktivér / deaktivér omstillingen til omstillingsbord 'følge opkaldene' dit eget tlf. nr. 4.9 Foretag en selektiv viderestilling displayet viser, at viderestillingen er accepteret Du kan foretage en selektiv viderestilling af dine opkald afhængig af den kaldendes identitet: 'selektiv viderestilling' displayet viser, at viderestillingen er accepteret 18

19 4 Bevar kontakten 4.10 Viderestil opkaldene til din søgegruppe 4.1 Må ikke forstyrres Du kan stille alle dine opkald inden for din søgegruppe videre til et internt apparat: Du kan midlertidigt gøre dit apparat utilgængeligt for opkald. displayet viser, at viderestillingen er accepteret VK ForstyrIkke displayet viser, at viderestillingen er accepteret 'viderestilling af gruppeopkald' modtageapparatets nr. vælg funktionen 'Viderestilling' 4.11 Annullér alle viderestillinger Meddelelsen 'Vil ikke forstyrres' vises på telefonen hos dem, der forsøger at træffe dig. VK AnnuVdrst Efterlad en besked til dine interne opkald under dit fravær tryk på funktionstasten for viderestilling vælg funktionen 'Viderestilling' Du kan efterlade en besked på dit apparat, som vil blive vist på displayet på det apparat, der ringer dig op. VK Tekst 4.1 Viderestil opkald, når du er i (viderestilling ved optaget) På denne måde kan dine partnere tage et andet apparat under n. vælg funktionen 'Viderestilling' Standardbesked: VK Vedoptaget Gåtilbesk. vælg funktionen 'Viderestilling' accept af viderestilling vises modtageappara tets nr. vælg den meddelelse, der skal sendes indtast nummeret på den besked, der skal sendes (01 til 7) godkend dit valg og/ Sprog ændr meddelelsens sprog send meddelelsen 19

20 4 Bevar kontakten Personlig meddelelse: Gåtilbesk. 4.1 Se de tekstmeddelelser, der er modtaget under dit fravær * Lav en midlertidig personlig meddelelse: lav en midlertidig personlig meddelelse* send meddelelsen Lysindikatoren på dit apparat viser, at der er kommet meddelelser. antal modtagne meddelelser Tekst Indtast teksten: nummertasterne er forsynet med bogstaver, som du kan få vist ved gentagne tryk. Placer markøren i indtastningsfeltet. visning af afsenderens navn, dato og klokkeslæt for modtagelse og meddelelsens nr. i rækkefølgen Slet det sidst indtastede tegn. Under visning af oplysningerne: Ring tilbage til meddelelsens afsender (meddelelsen slettes automatisk efter opkaldet). # Indtast et ciffer (tasterne 0 til 9). Næste meddelelse. Der er følgende 7 tekstmeddelelser: 1 RING TILBAGE TIL MIG 1 MØDE DEN xx xx xx (*) RING IGEN I MORGEN 1 MØDE DEN xx xx xx KL. xx : xx (*) RING TIL MIG KLKEN xx : xx (*) 17 KOMMER STRAKS 4 RING PÅ NUMMER xx xx xx (*) 18 IKKE TILSTEDE RESTEN AF DAGEN RING TIL OMSTILLINGSBORDET 19 ER TILBAGE KLKEN xx : xx (*) RING TIL SEKRETÆREN 0 FRAVÆR TIL D. xx xx xx KL. xx : xx (*) 7 JEG RINGER KLKEN xx : xx (*) 1 FERIE, TILBAGE DEN xx xx xx (*) 8 BRUG PERSONSØGNING EXTERNT MØDE 9 AFHENT VENLIGST DERES FAX EXTERNT MØDE, TILBAGE D. xx xx xx (*) 10 AFHENT VENLIGST DERES POST 4 ER TIL MØDE - RUM NUMMER xxxx (*) 11 OPHÆV VENLIGST VIDERESTILLINGEN ER TIL MØDE - IKKE FORSTYRRE 1 GÆSTER VENTER TIL FROST 1 DE ER VENTET VED RECEPTIONEN 7 FRAVÆRENDE 14 MØDE KLKEN xx : xx (*) (*) Meddelelse fuldendes med det numeriske tastatur Foregående meddelelse. Under læsning af en meddelelse bliver følgende funktioner tilgængelige ved tryk på tasten 'i' ( ): Ryd Slet meddelelsen. Kald Ring afsenderen op. Sendbesked Send en tekstmeddelelse til en intern partner. Gemtilrep Indkod afsenderens nummer i din liste. Forlad forespørgslen. 0

21 4 Bevar kontakten 4.1 Besked om meddelelser Der er indtalt besked i din voic boks, mens du ikke var til stede. Du kan konfigurere dit apparat, så du kan modtage besked om nye meddelelser på en anden telefon. Indstil. Notering Aktiver/deaktiver besked om nye meddelelser: TIL/FRA Til Fra Indtast nummeret på det apparat, hvor beskeden skal modtages: Nummer indtast nummeret Skift tidsintervallet: Du kan ændre det tidsinterval, hvor beskeden er aktiv. godkend Plan skift tiderne godkend 1

22 Administrering af forbrug Du bliver genopkaldt, når n er afsluttet, og du kan: Other 1. Læse oplysningerne vedrørende n (pris, varighed, antal debiteringsenheder...)..1 Afregn eget forbrug direkte på kundekonti den interne brugers navn og ns pris Du kan afregne forbruget på eksterne r på kontonumre, der er tilknyttet dine kunder.. Udskrive en bon.. Afslut forespørgslen. Print programmeret indtast adgangskode for tast modtagerens dette interne apparat 'Kontokode' nummer For at tilføje ændre en kontokode under en : indtast partnerens nummer 'Ændring af kontokode under '. Få oplyst prisen for en ekstern oprettet fra dit apparat til en intern bruger Samtal din partner er sat i venteposition 'Debiteringsgenop kald' Transport indtast eksternt nr. omstilling af opkaldet til din partner i venteposition

23 Dit apparat tilpasser sig dine behov Other. Ændr din personlige kode.1 Initialisér din voice mail Den personlige kode bruges til at få adgang til voice mail og til at låse din telefon. Indstil. Mine indst. Adgangskode lysindikatoren blinker indtast dit personlig kode og dernæst dit navn ifølge guidens instrukser Den personlige kode bruges til at få adgang til voice mail og til at låse din telefon. gammel kode (4 cifre) ny kode (4 cifre) displayet beder dig om at bekræfte ny kode. Giv din velkomsthilsen et personligt præg Så længe din voice mail ikke er initialiseret, er den personlige kode 11. Du kan erstatte standard velkomsthilsenen med en personlig meddelelse Indstil. Postkasse Persbesked.4 Konfigurer din ringetone Indspilning Indstil. Min telefon Ringer optagelse Under læsning af en meddelelse bliver følgende funktioner tilgængelige ved tryk på tasten 'i' ( ): Vælg melodien: Stop For at stoppe optagelsen. Tone+ Pause For midlertidigt at afbryde indkodningen. vælg den melodi, du ønsker (1 melodier) godkend dit valg Indspl For at optage meddelelsen igen. Indstil ringningens lydstyrke: Nivau+ vælg den lydstyrke, du ønsker (1 niveauer) godkend dit valg

24 Dit apparat tilpasser sig dine behov Aktivér/deaktivér:. Vælg sprog Progressiv Til Fra Aktiver/deaktiver tilstanden diskret ringetone: for at aktivere for at deaktivere godkend dit valg Indstil. Mine indst. Bipper Til Fra Sprog Indstil lydstyrken på ringetonen under et opkald: for at aktivere for at deaktivere godkend dit valg vælg det sprog, du ønsker godkend dit valg kald.7 Ring op vha. den personlige liste dit apparat ringer. Indstil displayets kontrast indstil ringningens lydstyrke kort tryk tast navnet* tast nummeret * Tast navnet: Indstil. Min telefon Kontrast Indtast teksten: nummertasterne er forsynet med bogstaver, som du kan få vist ved gentagne tryk. Placer markøren i indtastningsfeltet. indstil displayets kontrast Slet det sidst indtastede tegn. # Indtast et ciffer (tasterne 0 til 9). 4

25 Dit apparat tilpasser sig dine behov Sådan annullerer du anmodningen om en midlertidig påmindelse:.8 Programmér tasterne til direkte opkald Aftale en direkte opkaldstast, der skal programmeres tast nummeret flyt til slutningen af indtast linjen påmindelsestidspunk tet Sådan annullerer du anmodningen om en permanent påmindelse: Aftale.9 Programmér et erindringskald Du kan bestemme klokkeslæt for et midlertidigt erindringskald (en gang i løbet af 4 timer) for et permanent erindringskald (hver dag på samme tidspunkt). Programmering af en midlertidig påmindelse:.10 Se din telefons nummer flyt til slutningen af linjen indtast påmindelsestids punktet Aftale indtast klokkeslæt for aftale Programmering af en permanent påmindelse: kontroller mødetidspunktet to tryk Min ID Aftale Valg.11 Udsend musik på din højttaler Dit apparat ringer på det programmerede tidspunkt: indtast klokkeslæt for aftale kontroller mødetidspunktet Du har mulighed for at udsende musik på dit apparats højttaler (afhængig af konfigurering): Du hører musikken, når apparatet er i standby (langt tryk) Hvis du er i, vil displayet blinke og du hører en ringetone. Efter tre opkald uden besvarelse vil et midlertidigt erindringskald blive annulleret, men et permanent erindringskald forbliver lagret. Hvis dine opkald er viderestillet til et andet apparat, følger erindringskaldet ikke viderestillingen. samme tast for at annullere (langt tryk) Udsendelsen af musik standser, så snart du er i og udsendes igen, når du lægger røret på.

26 Dit apparat tilpasser sig dine behov.1 Lås dit apparat/lås op Lås apparatet er låst/låst op indtast din personlige kode.1 Aktiver/deaktiver tilstanden 'hovedtelefon påbudt' Tilstanden hovedtelefon påbudt kan aktiveres, når der er installeret hovedtelefon i stedet for telefonrøret;. Indstil. Min telefon Tvungenhvd Til Fra aktiver/deaktiver tilstanden 'hovedtelefon påbudt'

27 Garanti og klausuler howtoc Uafhængig af den lovpligtige garanti er dette apparat omfattet af en garanti i et år fra fakturadatoen. Garantien dækker reservedele og arbejdsløn i forbindelse med reparation ved fejl på apparatet. Hvis du gør garantien gældende, vil du blive bedt om at præsentere fakturaen. Garantien dækker dog ikke: hvis apparatets anvendelse ikke har været i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning, hvis fejlen ødelæggelsen er opstået ved naturligt slid som følge af hændelser sket udenfor apparatet (f.eks.: stød, fald, udsættelse for fugt, etc.), hvis installationen ikke har været i overensstemmelse med gældende regler hvis der har været foretaget ændringer reparationer af personer, som ikke er autoriseret af fabrikanten forhandleren. Bemærk: Undgå at bringe telefonapparatet i kontakt med vand. Der kan dog ved rengøring af apparatet anvendes en fugtig blød klud. Anvend aldrig opløsningsmidler (trichlorethylen, acetone osv.), da de kan beskadige apparatets plasticoverflader. Påfør aldrig rengøringsmidler ved forstøvning. Telefonrørets ørestykke kan tiltrække metalpartikler, som kan være farlige for øret. Overensstemmelseserklæring EC: Undertegnede, Alcatel Business Systems, erklærer, at produktet Alcatel 4018/4019 anses for at opfylde hovedkravene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999//EF. Der kan via installatøren rekvireres en kopi af originalen af denne overensstemmelseserklæring. Alcatel Business Systems forbeholder sig ret til, uden varsel og i sine kunders interesse, at ændre sine produkters karakteristikker. Copyright Alcatel Business Systems. 00. Forbehold for alle rettigheder. Tekstens angivelser er ikke kontraktlige bestemmelser og kan ændres Nogle af apparatets funktioner vil være afhængige af systemets konfigurering og aktivering af en softwarenøgle. 7 MU1900AVAA-O400ed01-10

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029

Alcatel OmniPCX Office Alcatel 4028/4029 Alcatel OmniPCX Office Alcatel 408/409 First Håndbog How Indledning Sådan bruger du denne vejledning Vi takker for den tillid, du har vist Alcatel ved at vælge en 408/409-telefon. Din 408 (IP)/409 (digitalt)-telefon

Læs mere

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Håndbog +RZ Du har vist tillid til Alcatel ved at vælge en telefon i serien Reflexes, og det er vi glade for. Dit digitale

Læs mere

Alcatel OmniPCX Enterprise

Alcatel OmniPCX Enterprise Alcatel OmniPCX Enterprise Håndbog Easy REFLEXES Alcatel OmniPCX Enterprise Easy REFLEXES apparatet, som du er i besiddelse af i dag, giver dig på en enkel og ergonomisk måde adgang til alle de tjenester

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

VEJLEDNING I IP TELEFONI

VEJLEDNING I IP TELEFONI VEJLEDNING I IP TELEFONI Indholdsfortegnelse IP telefoni hvad er nyt?... 3 1. Telefonens udseende og funktioner... 5 2. Funktioner på din IP telefon... 6 3. Log ind/log ud af telefonen og afdelingstelefonnummer...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret.

OPSÆTNING Sæt de tre medfølgende batterier i batteriholderen i bunden af telefonen. Tilslut telefonstikket i vægdåsen. Indstil uret. BeoCom 2500 er en betjeningsvenlig telefon med mange praktiske og tidsbesparende faciliteter, der vil lette telefoneringen i det daglige. Det lette og formrigtige rør samt vippetasterne på det brugervenlige

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com

Kvikguide AGFEO Telefone. www.agfeo.com Kvikguide GFEO Telefone www.agfeo.com Om denne kvikguide Denne kvikguide giver en forklaring på GFEO TKanlæggets mest almindelige funktioner. For at få et overblik over alle GFEO TKanlæggets funktioner

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th

Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th. Tast 1 st 2 nd 3 rd 4 th 5 th 6 th 7 th 8 th 9 th 10 th. 8 th 9 th 10 th Funktionstaster (IDSTIL.) (R-TAST) (HØJTTALER) (GEOPKALD/P) Beskrivelse Indstil. Til indstilling af tid og dato samt kontrast. R-tasten benyttes under omstillingsanlæg og til nogle Ekstra Services, så

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning

SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning SUPER BRAVO PLUS Bruger vejledning Pak telefonen ud I kassen finder du: Telefonen Telefonrøret Snoet ledning - forbinder telefon og rør. Ledning - forbinder telefon til telefonstik Adaptor (strømforsyning)

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til Android. Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til Android Copyright NOMADICCIRCLE 2011-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20110518 Initial version 2 KW 20110522 Sproglige rettelser 3 KW 20110525 Afsnit vedr. Automatick

Læs mere

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion

Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Mobiltelefon M7000 Brugervejledning Amplicomms M7000 Telefon med telespole, kraftig forstærkning og SOS funktion Denne telefon har indbygget telespole, der opfylder M4/T4 standarden. Telespolen kan anvendes,

Læs mere

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 35IP Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 14 16 18 1 2 3 4 15 17 63.304 11 9 13 12 10 9 8

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Produktvejledning. Version 1.5 Cloud Cloud Hosted IP telefoni Cloud Hosted IP telefoni ConnectionCloud Produktvejledning Version 1.5 Produktvejledning Her finder du en oversigt over allerede introducerede samt planlagte kommende funktioner

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for receptionister V2.1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 4 3. LOG IND... 4 4. HURTIGT OVERBLIK... 4 5. BESVAR OPKALD...

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Denne Vejledning indeholder instruktioner om, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine ISDN, BeoLine PSTN eller BeoCom 6000.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M3 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M3 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING

DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING DELTA S3 DELTA S3 BRUGERVEJLEDNING Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer 7 1.4 Indstilling af sprog 7 1.5 Indstilling

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM M9 version 1.0 / juli 2012 Introduktion Med sit store farvedisplay, menuer og navigationstaster minder Snom M9 langt hen af vejen om en mobiltelefon i den måde den benyttes.

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

UNO vejledning. Indhold

UNO vejledning. Indhold UNO vejledning Indhold I denne vejledning finder du informationer omkring installering af de forskellige Uno produkter, derudover er der samlet de mest brugte funktioner til daglig brug af Uno UNO VEJLEDNING...

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print

BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO. Frontpage to be replaced with 4 colour print BETJENINGSVEJLEDNING KIRK DELTA TRIO Frontpage to be replaced with 4 colour print 1 Indholdsfortegnelse 1 Indretning 4 1.1 Isætning af batterier 6 1.2 Opsætning af telefonen 6 1.3 Indstilling af toneringer

Læs mere

BeoCom 6000. Vejledning

BeoCom 6000. Vejledning BeoCom 6000 Vejledning Før du starter 3 Vejledningen indeholder instruktioner i, hvordan håndsættet på BeoCom 6000 anvendes sammen med en base af typen BeoLine PSTN, BeoLine ISDN eller BeoCom 6000. Den

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5380 / Aastra 5380ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0

SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 SNOM M9 Brugervejledning version 1.0 1. Indhold 1. Indhold... 1 2. Introduktion... 2 3. Modtage og foretage opkald... 3 3.1. Foretage opkald fra telefonbogen... 3 4. Omstille opkald... 3 4.1. Sætte et

Læs mere

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger

Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065. Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate Kommunikationssystemer A150 A300 2025 2045 2065 Aastra 5370 / Aastra 5370ip Betjeningsvejledninger Betjenings- og Displayelementer Betjenings- og Displayelementer Betjeningselementer

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Letanvendelig mobiltelefon

Letanvendelig mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Letanvendelig mobiltelefon DK Brugervejledning Indhold af pakken Introduktion Velkommen til din nye DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den er designet til at være nem og bruge, men stadig

Læs mere

Vejledning til Telefoni

Vejledning til Telefoni Vejledning til Telefoni SELVBETJENING TELEFON (1234) På KAL TALK s selvbetjeningstelefon har du adgang til følgende - Tast 1234 på telefonen: o Tast 1 for Saldoforespørgsel: Systemet læser din øjeblikkelige

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store og

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Ascotel Office 135 / 135pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer

Ascotel Office 135 / 135pro Betjeningsvejledninger. Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Ascotel Office 135 / 135pro Betjeningsvejledninger Ascotel IntelliGate telekommunikationssystemer Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer 11 1 2 3 4 5 6 7 5 12 13 8 19 9 17 10!

Læs mere

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården.

Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Fælles telefoni & Internet for Rytterkasernen og Åløkkegården. Forord På Rytterkasernen og Åløkkegården er der i sommeren 2000 installeret en fælles telefoncentral og et computernetværk med adgang til

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE

3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3OMSTILLING 3OMSTILLING APP 3.1 QUICKGUIDE TIL BRUGERE 3Omstilling App til iphone og Android er en nem måde at forbinde til din virksomheds mobilomstilling. App en downloades og installeres fra App Store

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Caresolutions - helt enkelt

Caresolutions - helt enkelt Caresolutions - helt enkelt Indhold: 1. log ind 2. vælg IP-telefoni 3. hvad er tidsstyring? 4. opret tidsstyringsskema 5. hvad er et specialskema? 6. opret specialskema 7. hvad er en besked? 8. opret en

Læs mere

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap

Sophi Denne telefon har grafisk display og er beregnet for f.eks. XML applikationer. Opkalds- og meldingslampe. Sikkerhedsknap SV 8100 Enkelbrugervejledningfor systemtelefoner IPtelSophi Indholdsfortegnelse Side Bekrivelserne i denne enkle brugsanvisning er ikke fuldstændig. Se (engelsk-) uførlig vejledning på hjemmesiden til

Læs mere

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort

Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort Business Communications Manager Servicefunktioner Oversigtskort 2001 Nortel Networks P0941627 Version 03 Hospitality features På dette kort vises Business Series Terminals-tasterne. I tabellen nedenfor

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S

TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S TDC IP Scale - beskrivelse Hosted IP-telefoni leveret af DANSUPPORT A/S Side 1 af 10 Hvad er TDC IP Telefoni Scale? TDC IP Telefoni Scale er en telefoni løsning, hvor du får leveret samme funktionalitet

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300M

Quick-guide til Konftel 300M DANSK Quick-guide til Konftel 300M Konftel 300M er en batteridrevet trådløs konferencetelefon til tilslutning til mobilnet (GSM/3G) eller computer (USB). På www.konftel.com/300m finder du en håndbog med

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Forte FeaturePhone Brugervejledning Forte FeaturePhone 1 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 4 2. SYMBOLER I GUIDEN... 5 3. INSTALLATION... 6 3.1 Tilslutninger...

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

BRUGSANVISNING Cisco Small Business

BRUGSANVISNING Cisco Small Business BRUGSANVISNING Cisco Small Business SPA 300 Series IP-telefoner Modellerne 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Cisco-logoet er varemærker tilhørende Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaber i USA.

Læs mere

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31)

Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på. Suomi (sivut 18-31) 1 2 3 4 9 8 7 5 6 Svenska (se sidan 4-17) 1 Radera/sekretess 2 Kortnummerknapp 3 R-knapp/internsamtal 4 Linjeknapp 5 * och ringsignal av/på 6 # och knapplås 7 Programmering 8 Återuppringning 9 Nummerpresentation

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser.

DAB1+ Kære kunde, Tillykke med din nye DAB1+, vi håber den vil give dig mange års musikoplevelser. Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

PowerTel 60 Plus (PT60)

PowerTel 60 Plus (PT60) Brugervejledning PowerTel 60 Plus (PT60) forstærkertelefon Introduktion Læs denne brugervejledning grundigt før ibrugtagning. Herved får du det største udbytte af forstærkertelefonens funktioner. Tillykke

Læs mere

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E

Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Brugervejledning Bluetooth-tilslutninger NX700E Bluetooth-tilslutninger Bluetooth-profiler Dette system arbejder med Bluetooth trådløs kommunikationsteknologi. Enheder med Bluetooth-funktioner kan uden

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

ipad for let øvede modul 7

ipad for let øvede modul 7 24102014AS ipad for let øvede modul 7 Skype Skype er et program, der gør det muligt at kommunikere med en anden person med både billede og lyd. Kommunikationen sker over internettet, og der er gratis at

Læs mere

GPRS-TELEFON SGH-X450

GPRS-TELEFON SGH-X450 * Indholdet i denne vejledning kan variere fra telefon til telefon, afhængigt af den software du har installeret eller din tjenesteudbyder. GPRS-TELEFON SGH-X450 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere