NemID JS Developer site vejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NemID JS Developer site vejledning"

Transkript

1 Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T F CVR no NemID JS Developer site vejledning DanID A/S 26. maj, 2014 Page 1-25

2 Indhold 1. Dokumentets formål og målgruppe NemID JS Developer Site Oprettelse af testbrugere Adgang til hjemmesiden Startsiden Opret ny testbruger Vis eksisterende identitet Details for: [test bruger] Nøglekortet Hændelseslog Demo logins Customize parameters SignText Viewer Overblik Plain text HTML XML PDF tab Fejlkoder NemID parametre NemID parameter validering DanID A/S 26. maj, 2014 Page 2-25

3 Versionsfortegnelse Version 0.3 ksano Version 0.4 PHJER DanID A/S 26. maj, 2014 Page 3-25

4 1. Dokumentets formål og målgruppe Dette dokument er en del af NemID tjenesteudbyderpakken. Nets-DanID har lavet en hjemmeside til brug for tjenesteudbydere, hvor man kan oprette NemID testbrugere. Formålet med dette dokument er at give en vejledning i brugen af hjemmesiden. Dokumentet henvender sig til testere og udviklere hos tjenesteudbydere, der er involveret i implementeringen af NemID. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 4-25

5 2. NemID JS Developer Site Nets-DanID har lavet en hjemmeside til brug for tjenesteudbydere, hvor man kan oprette NemID testbrugere. Hjemmesiden indeholder endvidere et eksempel på implementering af NemIDs JavaScript klient. 2.1 Oprettelse af testbrugere Det er muligt at oprette testbrugere og få vist deres oplysninger såsom OTP-kort, pinkode status osv. Det er også muligt at oprette forskellige typer af brugere, herunder ændre deres tilstand mv. Formålet med developer sitet er at hjælpe tjenesteydere med at teste, hvordan deres egen implementering af NemID klienten håndterer de forskellige svarkoder, som NemID kan returnere. 2.2 Adgang til hjemmesiden Hjemmesiden kan tilgås på adressen: https://appletk.danid.dk/developers Hjemmesiden er beskyttet af et IP filter, der administreres af Produktgruppen. 2.3 Startsiden På startsiden kan man fremsøge en eksisterende identitet (testbruger) eller man kan oprette en ny. Man har også mulighed for at starte et login- eller signing flow via Demo logins eller under Other Information få vist fejlkoder og paremetre, som klienten kan kaldes med. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 5-25

6 2.1 Opret ny testbruger Aktivér menupunktet Create Identity og udfyld formen. Alternativt kan man trykke på Autofill, hvorved formen udfyldes med tilfældige data. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 6-25

7 Såfremt checkboksen Activate er markeret vil systemet automatisk generere user alias og password, samt oprette en testbruger der er klar til at foretage login. Dette er den hurtigste måde, hvorpå man kan oprette en testbruger. Hvis formen udfyldes manuelt skal følgende oplyses: DanID A/S 26. maj, 2014 Page 7-25

8 En fiktiv adresse. Et fiktivt CPR number. Hvis CPR nummeret allerede er i brug vises en fejlmeddelse. Bemærk venligst, at det indtastede CPR nummer skal overholde de generelle regler for CPR numre (se dog er mod11 ikke relevant. Handout OTP og Handout PIN kan angives, hvis man har et fysisk nøglekort eller en aktiveringskode, som skal tilknyttes en specifik testbruger. Bemærk, at dette dog ikke er muligt for tjenesteudbydere. Checkboksene POCES Qualified og POCES Requested afgør om brugeren får udstedt et OCES certifikat og kan anvende sit NemID til login/signering uden for banksektoren. Som standard er begge checkbokse markeret. Flaget POCES Qualified indikerer, om brugeren er kvalificeret til at få udstedt et OCES certifikat. Hvis flaget ikke er sat, vil testbrugeren kun kunne foretage login hos banker og på nemid.nu selvbetjening. (Sådanne brugere kan anvendes til at teste returkoderne OCES002 og OCES004.). Hvis brugeren er POCES Qualified vil han i forbindelse med sit første login hos en OCES tjenesteudbyder blive tilbudt at få udstedt et OCES certifikat. (Denne use case er relevant for brugere, som i første omgang har bestilt sit NemID via en bank.). Ved at markere flaget POCES requested, vil et OCES certifikat blive bestilt til brugeren og udstedes når brugeren første gang logger på hos en tjenesteudbyder. Når alle oplysninger er indtastet trykkes på Create Identity, hvorefter systemet vil vise informationer om den netop oprettede bruger. 2.2 Vis eksisterende identitet Indtast CPR-nummer, NemID-nummer eller Alias i søgefeltet øverst og på hovedsiden og tryk på View existing user. Herefter vises informationer om pågældende testbruger. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 8-25

9 2.3 Details for: [test bruger] Dette er hovedsiden for visning og administration af en brugers information. Herfra har du adgang til følgende oplysninger og links: NemID nummer (findes under OTP Devices og skal anvendes i forbindelse med brugerens første login, hvor brugerens NemID skal aktiveres) Alias, hvis et sådant er valgt Password Status, Preferred device og en række tællere vedrørende fejlagtige login forsøg, herunder Failed attempts for the current challenge, Challenges without successful validation og Attempts without successful validation. Available device action indeholder links til spærring af et NemID, udstedelse af pinkoder, nøglekort og nøgleviser mv. Afsnittet OTP CARDS indeholder links til et eller flere nøglekort og deres koder. Afsnittet Gemalto tokens indeholder oplysninger om brugerens nøglevisere, hvis en sådan er blevet udstedt. Under Current TOTP ses nøgleviserens aktuelle værdi. Bemærk, at denne værdi kun er gyldig 30 sek, hvorfor refresh af siden ofte er vil være nødvendigt. Afsnittet PIN Codes. En pinkode har en status, en udstedelsesog udløbsdato, samt et formål (FIRST_TIME_ACTIVATION, RESET_PASSWORD, UNREVOKE_PASSWORD mv). Under Pin Data er anført pinkodens værdi. Afsnittet Private Keys indeholder oplysninger om brugerens OCES certifikat(er), herunder status og serienummer mv. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 9-25

10 2.3.1 Nøglekortet Under OTP cards på hovedsiden for en bruger (se foregående afsnit) finds link(s) til brugerens nøglekort. Ved aktivering af linket ses nøglekortets indhold i tabelformat: DanID A/S 26. maj, 2014 Page 10-25

11 2.3.2 Hændelseslog Loggen viser de vigtigste hændelser, der er sket for en brugers NemID. Loggen er tilgængelig fra menuen under Current User > Show Usage DanID A/S 26. maj, 2014 Page 11-25

12 Log. Bemærk, at menupunktet Current User kun er synligt, hvis en bruger er logget på eller hvis brugeren er fremsøgt via View Existing User. Nedenfor ses et eksempel på en hændelseslog: 2.4 Demo logins Fra menuen er det muligt at starte nogle af de mest almindelige flows. Menupunktet All Demo logins vises en liste af login flows, herunder demo logins for limited mode. Endelig er det også muligt at vælge menupunktet Customize parameters, hvorved man kan ændre på de parameter og deres værdier, som kan sendes til NemID-klienten. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 12-25

13 Ved at klikke på linket All demo logins fremkommer følgende liste af demo logins: DanID A/S 26. maj, 2014 Page 13-25

14 2.4.1 Customize parameters Login flows, der startes via menuen (omtalt ovenfor) anvender typisk standardværdier for de parametre som sendes til NemID-klienten. Ved at anvende Customize Parameters man ændre værdierne for de parametre sendes til NemID klienten. Værdierne for Width og Height definerer dimensionerne på den iframe som NemID klienten kører i. Bemærk, at knapperne til højre for tekstfelterne Sign Text og Sign Text Transformation anvendes for henholdsvis at Base64-indkode og -afkode indholdet af tekstfelterne. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 14-25

15 Bemærk endvidere, at Sign Text Remote Hash skal angives for en ekstern PDF fil. Sign Text Format skal angives eksplicit for signing flows (typen udledes ikke fra signteksten eller filen, der beregner et SHA256 digest). Ved markering af checkboksen Monospace Font for Plain text tilføjer parameteren SIGNTEXT_MONOSPACEFONT : true. Dette vil kun have betydning, hvor signteksten har formatet TEXT. Markering af checkboksen Allow 2-factor step up vil tilføje parameteren ALLOW_STEPUP : true. Dette vil bevirke, at klienten kan skifte til 2- faktor autentificering, hvis der ikke eksisterer en short-term session. Markering af checkboksen OCES Service Provider vil tilføje parameteren OCES_SERVICEPROVIDER : true. Dette er kun relevant når en OCES tjenesteudbyder vil initiere et korttidsflow. Markering af checkboksen Do not show cancel in limited mode vil tilføje parameteren LIMITED_MODE_DO_NOT_SHOW_CANCEL : true. Dette vil fjerne cancel-knappen på Brugernavn/password-skærmen. Markering af checkboksen Usage Data vil tilføje parameteren USAGEDATA : true, hvilket betyder, at BehavioSec data vil blive inkluderet i SAML dokumentets Encrypted Assertion sektion (gælder kun for short term). DanID A/S 26. maj, 2014 Page 15-25

16 2.5 SignText Viewer SignText-Viewer en er en applikation, hvor man kan få vist sign-tekst I plain text, html, xml og pdf format. Brugerinterfacet vises på samme måde som en slutbruger vil se den. Formålet er således at muliggøre visning og validering af signtekst inden tjenesteudbydere integrerer deres løsning i deres egne applikationer Overblik SignText-Viewer en startes via et link i menuen Other Onformation > SignText viewer: DanID A/S 26. maj, 2014 Page 16-25

17 2.5.2 Plain text På fanebladet Plain text renderes sign-teksten af en plaintekst-viewer og vises i sektionen File content. Når man har valgt filen med sign-teksten, kan man vælge fontstørrelse og anvende monospace font. Status-sektionen, kan indeholde evt. valideringsfejl, men plain text valideres ikke. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 17-25

18 2.5.3 HTML På HTML fanebladet renderes signteksten af klientens HTML viewer. Når signteksten-filen er valgt valideres dens indhold. Hvis HTMLvalideringen er OK renderes signteksten i sektionen File content. I modsat fald vises valideringsfejl i Status-sektionen. Hvis html en i signtekstfilen indeholder kommentarer, vil valideringen uden videre fejle og blokere for yderligere fejlmeddelelser. Hvis signteksten indeholder uacceptable HTML tags vises disse ligeledes i Status sektionen. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 18-25

19 Se venligst listen af tilladte html tags i NemID Integration dokumentet XML På XML fanebladet renderes signteksten i XML format af klientens HTML viewer. Dvs. signteksten transformeres fra XML til HTML ved hjælp af XSLT. Udover signtekst-filen skal man vælge et tilhørende XSLT style sheet. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 19-25

20 Visning af signtekst i XML format foretages således i 2 trin: 1. Signteksten i XML format transformeres til HTML ved hjælp af det valgte XSLT style sheet. Bemærk venligst, at transformationen foretages af browserens egen XSLT motor, hvorfor små forskelle mellem forskellige browsere kan forekomme. Det anbefales i denne sammenhæng tjenesteudbyderne at foretage tests med flere forskellige browsere. 2. Efter XSLT-transformationen valideres den genererede HTML. Hvis valideringen er OK renderes den genererede HTML i File content sektionen, ellers vises en udtømmende liste af non-valide HTML tags i Status sektionen. Kommentarer er ikke tilladt i den genererede HTML og vil få valideringen til at fejle og blokere for yderligere fejlmeddelelser i Status-sektionen. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 20-25

21 2.5.5 PDF tab DanID A/S 26. maj, 2014 Page 21-25

22 På PDF fanebladet renderes signteksten vha. NemID klientens PDF viewer. Såfremt pdf-valideringen er OK vises signteksten i File content sektionen, ellers vises parse- og valideringsfejl i Status-sektionen. I pdf-vieweren er det muligt at bladre igennem pdf-dokumentet, zoome ind og ud, samt vise dokumentet i full screen mode. Bemærk venligst, at NemIDs PDF viewer anvender visse HTML5 features, som ikke er understøttet af Internet Explorer 8, hvorfor slutbrugere der benytter denne browser, ikke vil kunne underskrive pdfdokumenter. I disse tilfælde vil NemID klienten vise en fejlmeddelelse med information om, at brugerens browser ikke understøtter de påkrævede HTML5 features. 2.6 Fejlkoder Fra menupunktet Other information > View possible error codes vises en komplet liste af fejlkoder, som NemID-klienten kan returnere: DanID A/S 26. maj, 2014 Page 22-25

23 2.7 NemID parametre Fra menupunktet Other information > View possible input parameters vises en komplet liste af parameter, som NemID-klienten kan modtage: 2.8 NemID parameter validering Fra menupunktet Other information > Validate generated parameters kan man få valideret sine parametre og deres digest. Tekstfeltet accepterer en JSON-formatteret streng og vil svare tilbage med: - Hvorvidt parameterstrengen er valid JSON. DanID A/S 26. maj, 2014 Page 23-25

24 - En tabel indeholdende alle parametre som er fundet i parameterstrengen. - Visning af evt. integritetsfejl (fejlbehæftede parametre er markeret med en rød baggrund i tabellen). o o o kontrol af tilstedeværelsen af obligatoriske parametre kontrol af parameterværdiernes validitet kontrol af hvorvidt base64-kodet parameter er kodet tilsyneladende korrekt. - Visning af parametrene som en normaliseret streng - Beregning, visning og validering af parametrenes digest o Visning af valideringsfejl såfremt det beregnede digest ikke passer med den angivne værdi af den obligatoriske parameter PARAMS_DIGEST DanID A/S 26. maj, 2014 Page 24-25

25 DanID A/S 26. maj, 2014 Page 25-25

Vejledning i brug af test tools

Vejledning i brug af test tools Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Vejledning i brug af test tools DanID A/S 8. februar 2013 Side 1- Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION

ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK - 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.danid.dk CVR-nr. 30808460 ARBEJDSGANGSBESKRIVELSER FOR OFFENTLIG RA FUNKTION 14. oktober 2010 P. 1-17

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10.

Vejledning. - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice. Version 1.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. Vejledning - Tast-selv modul til Automatisk kortbetaling via Betalingsservice Version 1.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet

Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Anbefalinger til interaktionsdesign og brugervalg af applet Nets DanID

Læs mere

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore

Using Sitecore 5.3. An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Using Sitecore 5.3 An End-User s Guide to Using and Administrating Sitecore Author: Sitecore Corporation Date: March 8, 2007 Release: Revision 1.1 Language: Danish Sitecore is a registered trademark. All

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf.

Omega EMS Manual. - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems. Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. Omega EMS Manual - Version 3.2.8.2 - Energy Management Systems Vitani Energy Systems A/S, Vestermarksvej 3, 8800 Viborg, Tlf. +45 7026 3606 Omega Web-bruger Manual Omega web-administrator Indhold 1 INTRODUKTION

Læs mere

Administrationsklienten til Huslejeregisteret

Administrationsklienten til Huslejeregisteret Brugervejledning for: Administrationsklienten til Huslejeregisteret Version 1.2.1 Brugervejledning for Administrationsklienten til Huslejeregisteret version 1.2.1 Side 1 Versionsoversigt Version Dato Beskrivelse

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Smartair 6.0. Installations guide

Smartair 6.0. Installations guide Smartair 6.0 Installations guide Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 System Oversigt... 4 3 Installation... 5 3.1 System Krav... 5 3.2 Klargøring af installationen... 5 3.3 Afinstallere tidligere TS1000

Læs mere

Vejledning til oprettelse af digital post

Vejledning til oprettelse af digital post Vejledning til oprettelse af digital post Indholdsfortegnelse Har du brugt dit sidste frimærke?... 3 Inden du begynder... 4 Bestil NemID med pas eller kørekort... 5 Aktiver ny NemID... 10 OPRET digital

Læs mere

For dig som skal levere programmer til bideo.dk

For dig som skal levere programmer til bideo.dk For dig som skal levere programmer til bideo.dk Oktober 2011 - Version 5 INDLEDNING... 2 ANVENDELSE AF B2B.BIDEO.DK... 2 Den offentlige og den beskyttede webside... 2 Processen... 2 Før du bruger systemet

Læs mere

Kom godt i gang med DayCare

Kom godt i gang med DayCare Kom godt i gang med DayCare 1 Side Indhold Adresser og koder... 4 Opsætning af din institution... 5 DayCare Admin... 5 Indstil DayCare... 7 Åbningstider... 9 Lokaliteter:... 9 Grupper... 11 Skærme, Tablets

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s

Continia e faktura Installation og Opsætningsguide. Version 3.08 December 2014. Copyright 2014 Continia Software a/s Version 3.08 December 2014 Copyright 2014 Continia Software a/s 1 Installation af eksterne komponenter... 3 1.1 XML Parser 4.0SP3... 3 1.2 Continia e faktura IM Utility... 3 1.3 Continia e faktura Gateway

Læs mere

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015

Navision Stat 7.0. Samlet installationsvejledning. Side 1 af 72 ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Side 1 af 72 Navision Stat 7.0 Samlet installationsvejledning ØS/ØSY/ CPS/JAC/JKH 15.04.2015 Nedenstående beskriver den samlede installation af alle de komponenter der leveres fra (eller via) Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til NaturAppl

Vejledning til NaturAppl Vejledning til NaturAppl Værktøj til inddatering af naturdata Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en introduktion til funktionerne i NaturAppl. Indholdsfortegnelse Klik og hold CTRL-tasten

Læs mere

Information og vejledning til ansøgere

Information og vejledning til ansøgere Information og vejledning til ansøgere Postdocstipendier i almen medicinsk forskning Dette dokument indeholder vigtig information og vejledning til at hjælpe dig med at udfylde din ansøgning korrekt. Du

Læs mere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere

Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Side 1 af 71 Navision Stat 5.2.01 ØKO/JKH Dato 15.04.11 Vejledning i brug af den decentrale indrapporteringsløsning for institutionsmedarbejdere Overblik Introduktion Dette dokument er en vejledning i

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere