JSR-335: λ-udtryk i Java

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JSR-335: λ-udtryk i Java"

Transkript

1 JSR-335: λ-udtryk i Java Morten Heine Sørensen

2 λ-udtryk i Java Ny feature i Java SE 8. Elegant syntaks for anonyme funktioner. Funktionel stil supplerer objekt-orientering. Alternativ til anonyme indre klasser. Faciliterer parallel evaluering. Defineret i JSR-335, endelig version midt 2013?

3 Dette foredrag DEL 1: Teori for λ-kalkule. PAUSE DEL 2: λ-udtryk i Java.

4 Barberer-paradokset Barberen i Sevilla barberer (kun) alle dem der ikke barberer sig selv. Q: Barberer han sig selv? A: Han barberer sig selv hvis han ikke barberer sig selv! Og omvendt!

5 Russels paradoks (1901) R = { x not (x ϵ x) } R ϵ R not ( R ϵ R ) Uformel matematik med R er inkonsistent. En teori hvori R kan udtrykkes er inkonsistent. Inspirerede konkurrerende teorier som konsistent fundament for matematikken. A la konkurrerende programmeringssprog i dag.

6 λ-kalkule som teori Russells typeteori (1908): Konsistent fundament for matematikken. Viste sig bøvlet at arbejde med. Churchs λ-kalkule (1928): Alternativt fundament baseret på funktioner. Viste sig inkonsistent (Kleene & Rosser). Delteorien med funktioner viste sig frugtbar. Andre systemer: ZFC mængdeteori (Zermelo-Fraenkel). Map Theory (Klaus Grue).

7 λ-kalkule som sprog Simpelt, utypet funktionssprog med abstraktion: I stedet for f(x)=x skriver vi f = λx.x, eller bare λx.x uden noget navn. Anvendelse: I stedet for f(4) Skriver vi f 4 eller (f 4). Teoretisk sprog, før der fandtes computere.

8 Abstraktion I = λx.x Identitetsfunktionen I. I = λy.y Den samme funktion. K* = λx.λy.y En funktion der returnerer funktionen I. K = λx.λy.x En relateret funktion. Q: Er K og K* den samme funktion? A: Nej K tager et argument x og returnerer I K* tager et argument x og returnerer funktionen λy.x

9 Anvendelse I = λx.x Identitetsfunktionen I. K = λx.λy.x Projektion. I K En funktion anvendt på en funktion. Ren λ-kalkule: Ingen konstanter, foruddefinerede funktioner, Kun abstraktion (λ), variabel, anvendelse.

10 Parenteser Traditionelt: argument i parentes. Definition f(x) =... Anvendelse f(4). Parenteser i λ-kalkule: afklarer scope. (λx.x) I og λx.(x I) er forskellige (sidste er default). K (I I) og (K I) I er forskellige (sidste er default).

11 Currying Flere argumenter, et af gangen: f(x,y)= udtrykkes som f = λx.λy. f(2,4) udtrykkes som f 2 4. Schönfinkeling?

12 Reduktion Evaluering, traditionelt: Definition f(x) = x + x. Anvendelse f(4) = = 8. Reduktion i λ-kalkule Eksempel: (λx. x ) N -> N Q: K I I ->? A: K I I = (λx.λy.x) I I = -> (λy.i) I -> I

13 Church-Turings tese Vi kigger kun på funktioner fra heltal til heltal: Tesen: f(x) = x+2. f(x,y) = det største tal der går op i både x og y. f(x) = kvadratroden af x, afrundet til heltal. Alt der kan beregnes, kan beregnes af et λ-udtryk. Evidens: λ-kalkule kan det samme som (idealiseret) Java. Alle programmeringssprog kan det samme.

14 Tal i λ-kalkule - Church-numerals 1 := λs.λz.(s z) 2 := λs.λz.(s (s z)) n := λs.λz.(s ( (s z) )) n gange s Plus = λm.λn.λs.λz.m s (n s z) Q: Plus 2 3 ->? A: Plus 2 3 -> (λs.λz.2 s (3 s z)) -> (λs.λz.2 s (s (s (s z)))) -> (λs.λz.s (s (s (s (s z))))) = 5

15 Funktionsprogrammering - tal n:= λs.λz.(s (s z))) n gange s De naturlige tal ~ datastruktur med to konstruktører: tallet 0. successor-funktionen, der tæller et tal 1 op. Church-numerals abstraherer over konstruktørerne. Definitionen af plus udnytter abstraktionen.

16 Funktionsprogrammering lister [1,7,4] := λc.λn.c 1 (c 7 (c 4 n))) [x1,,xm] := λc.λn.c x1 ( (c xm n) ) Lister ~ datastruktur med to konstruktører: nil, den tomme liste. cons, der sætter et element foran en liste. Listeprogrammering: reduce x f [1,7,4] := f 1 (f 7 (f 4 x)) map [1,7,4] := [f 1, f 7, f 4] filter p [1,7,4] := [1,4] (dem der opfylder p)

17 Reduce reduce = λx.λf.λl.l f x Q: reduce 0 max [1,7,4] ->? A: reduce 0 max [1,7,4] -> [1,7,4] max 0 -> (λc.λn.c 1 (c 7 (c 4 n)))) max 0 -> max 1 (max 7 (max 4 0)) -> max 1 (max 7 4) -> max 1 7 -> 7

18 Map C map = λf.λl.λc.λn.l (λx.c (f x)) n Q: map succ [1,7,4] ->? A: map succ [1,7,4] -> λc.λn.[1,7,4] C n -> λc.λn.c 1 (C 7 (C 4 n)) -> λc.λn.c (succ 1) (c (succ 7) (c (succ 4) n)) -> [succ 1, succ 7, succ 4] -> [2, 8, 5]

19 Filter filter= λf.λl.λc.λn.l (λz.λs.if (f z) (c z s) s) n Q: filter (λx.x>3) [1,7,4] ->? A: filter (λx.x>3) [1,7,4] -> [7,4]

20 Sidespor: Kombinatorer (Curry) Konstanter K og S med reduktioner K A B -> A S A B C -> (A C) (B C) Det simpleste programmeringssprog! Kan udtrykkes i λ-kalkule K = λx.λy.x S = λx.λy.λx.(x z) (y z) Også omvendt.

21 Church-Rossers Sætning K (I I) = (λx.λy.x) ((λx.x) (λw.w)) λy.((λx.x) (λw.w)) (λx.λy.x) (λw.w) λy.λw.w Q: Forskellig resultat afhængig af reduktioner? A: Nej konfluens i et antal trin! Man må reducere hvor man vil, som i ( ).

22 Evaluering CBN vs CBV Hvor reducerer vi i (λx.x) ((λy.y) I) Programmeringssprog: Ikke reducere under λ. CBV (~ivrig): Argument før anvendelse: (λx.x) ((λy.y) I) -> (λx.x) I CBN (~doven): Anvendelse: (λx.x) ((λy.y) I) -> ((λy.y) I)

23 Uendelige reduktioner ω = λx.(x x) self apply. Ω = ω ω self-apply self-applied. Q: Ω ->? A: Ω -> Ω -> Ω -> Ω -> Ω -> K* = λx.λy.y Q: K* Ω ->? A: K* Ω -> K* Ω -> K* Ω -> K* Ω -> K* Ω -> I

24 Uendelige reduktioner Uendelig: Nogle λ-udtryk har kun en uendelig: Ω Uendelig: Nogle λ-udtryk har kun en endelig: I K Kombineret: Nogle λ-udtryk har begge dele: K* Ω Normaliserings-sætningen (Curry & Feys): Hvis man reducerer længst til venstre finder man slutresultatet (normalformen), hvis der er et.

25 Halting-problemet Skriv et Java-program Nobelpris der tager et String argument som input: Et java-program P. og svarer Ja, hvis P s main-metode terminerer; og Nej ellers. Alternativt: λ-udtryk som input, svar om der findes normalform.

26 Halting-problemet P NEJ! P P 25 JA! Nobelpris Q: Kan Nobelpris ikke bare kalde P s main-metode og se hvad der sker? A: Nej! Kan loope uendeligt skal svare Ja eller Nej!

27 Halting-problemet Det kan ikke lade sig gøre! Bevist i 1936 af Turing (for Turing-maskiner). Viser uafgørlighed af Hilberts Entscheidungsproblem (Churchs Sætning).

28 Varianter af λ-kalkule: Typer Type-fri/utypet. Typet (forskellige varianter). Typede λ-udtryk (a la Curry - typeinferens) λx.x : P -> P (funtionen der afbilder P er over P er) λx.λy.x : P -> (Q -> P) Eller (a la Church - typecheck) λx:p.x : P -> P λx:p.λy:q.x : P -> (Q -> P)

29 Typesystem (a la Curry) Γ, x:p x : P Γ, x:p M : Q Γ M : P -> Q Γ N : P Γ λx:m : P -> Q Γ M N : Q Q: λx.λy.λz.(x z) (y z) :? A: λx.λy.λz.(x z) (y z) : (P->Q->R)->(P->Q)->P->R.

30 Typeinferens m.v. for et λ-udtryk M, kan vi afgøre: har M en type? Hvis M har en type, er der en mest generel type. Eksempler λx.x : P -> Q? λx.x : P -> P? λx.x : (P->Q) -> (P->Q)? λx.x x :? FORKERT. RIGTIG, mest generel. RIGTIG, mere specifik. INGEN type. Normalisering: Hvis M har en type, så findes ingen uendelige reduktioner fra M.

31 Funktionsprogrammeringssprog Influeret af λ-kalkule: Lisp (type-fri) Scheme (type-fri) Miranda (typet, rent, dovent) ML (typet, ivrigt) F# (.net OO-variant af ML) Clojure (moderne variant af LISP).

32 Propositionslogik Γ, P P Γ, P Q Γ P -> Q Γ P Γ P -> Q Γ Q P -> P? P -> Q? P -> (Q -> P)? RIGTIG FORKERT RIGTIG

33 Curry-Howard-isomorfien Γ, P P Γ, P Q Γ P -> Q Γ P Γ P -> Q Γ M N: Q Γ x:p x : P Γ x:p M : Q Γ M : P -> Q Γ N : P Γ λx:m : P -> Q Γ M N : Q

34 Curry-Howard-isomorfien Programmering ~ Logik Type ~ Formel. λ-udtryk ~ Bevis. Reduktion ~ Bevisnormalisering. Polymorfi ~ 2. ordens logik. Exceptions ~ Klassisk logik. Osv.

35 Opsummering - λ-kalkule Startede som fundament for matematikken. Udviklede sig til teoretisk programmeringssprog. Inspirerede akademiske og kommercielle sprog. Livligt studeret også nu til dags. Halting Reduktioner problemet Funktionssprog Kombinatorer Typeinferens Church-Turings tese Curry-Howard isomorfien Logiske systemer Church-Rosser Typesystemer

36 Dette foredrag DEL 1: Teori for λ-kalkule. PAUSE DEL 2: λ-udtryk i Java.

37 Java Med Java SE 8 er der lagt op til λ-udtryk i Java. Elegant syntaks for anonyme funktioner. Funktionel stil supplerer objekt-orientering. Alternativ til anonyme indre klasser. Faciliterer parallel evaluering.

38 Problem: Sortèr en liste af koordinater class NumberPair { private Integer first; private Integer second; } List<NumberPair> list = ; Comparator<NumberPair> c1 =???; Collections.sort(list,c1); public interface Comparator<T> { } public int compare(t i, T j);

39 Løsning 1: Implementèr interface List<NumberPair> list = ; Comparator<NumberPair> c1 = new NPComparator(); Collections.sort(list,c1); public class NPComparator implements Comparator<NumberPair> { } public int compare(numberpair x, NumberPair y) { } return x.getfirst()!=y.getfirst()? x.getfirst()-y.getfirst() : x.getsecond()-y.getsecond();

40 Kritik Voldsomt med ny klasse NPComparator for at få sorteret en skallet liste af koordinater. Fænomenet optræder mange steder hvor vi skal levere en call-back-metode til et API, f.eks. i event listeners i GUI-programmering.

41 Løsning 2: Anonym indre klasse List<NumberPair> list = ; Comparator<NumberPair> c2 = new Comparator<NumberPair>() { }; public int compare(numberpair x, NumberPair y) { } return x.getfirst()!=y.getfirst()? Collections.sort(list,c2); x.getfirst()-y.getfirst() : x.getsecond()-y.getsecond();

42 Kritik Udfordringer med anonyme indre klasser (Goetz): Bulky syntax. Confusion surrounding the meaning of names/this. Inflexible class-loading/instance-creation semantics. Inability to capture non-final local variables. Inability to abstract over control flow. Først og Fremmest Bulky syntax.

43 Ide: Udelad det oplagte List<NumberPair> list = ; Comparator<NumberPair> c2 = new Comparator<NumberPair>() { }; public int compare(numberpair x, NumberPair y) { } return x.getfirst()!=y.getfirst()? Collections.sort(list,c2); x.getfirst()-y.getfirst() : x.getsecond()-y.getsecond();

44 Løsning 3: λ-udtryk List<NumberPairs> list = ; Collections.sort(list, (x,y) -> x.getfirst()!=y.getfirst()? x.getfirst()-y.getfirst() : x.getsecond()-y.getsecond()); Syntaks & semantik: (x)->x i stedet for λx.x. (i,j) -> i.compareto(j) er (meget groft sagt) en forkortelse for den anonyme indre klasse i forrige eksempel. De manglende dele fremgår af konteksten.

45 λ-udtryk i Java Definition Et λ-udtryk L må forekomme i en kontekst hvor den forventede type T, er et funktionsinterface og L er kompatibelt med T.. kontekst.. forventet type = funktionsinterface λ-udtryk tilladt her

46 Syntaks for λ-udtryk ArgumentList -> Body Body: Udtryk (evalueret og returneret). Return-kommando ikke relevant. En kommando-blok (evalueret som en metode-krop). Returner resultat i ingen/alle grene (eller kaster exception). Break/continue ulovligt på yderste niveau.

47 Syntaks for λ-udtryk eksempler Eksempler: (int x, int y) -> x + y x -> x + y () -> { System.out.println( λ in Java! ); } <T> (T x) -> x Sidebemærkninger: Argument-typer ikke obligatoriske (a la Curry). Krop er udtryk/kommandoblok. ( og ) kan udelades ved 1 type-frit argument.

48 Kontekster med forventet type Tildeling (variablens type). Cast (eksplicit type). Return-kommando (metodens retur-type). Array-initialisering (array-typen). Metode-argument (metodens argument-type). Konstruktør-argument (- -). λ-udtryk (body) (type-propagering). Betingede udtryk? : (type-propagering).

49 Kontekster med type - eksempler Q: RIGTIGT/FORKERT? A: Forkert. Object l = (Integer i, Integer j) -> i.compareto(j); Q: RIGTIGT/FORKERT? A: Rigtigt. Object l = (Comparator<Integer>) (i,j) -> i.compareto(j); Q: RIGTIGT/FORKERT? A: Rigtigt. Comparator<Integer> l = (i,j) -> i.compareto(j);

50 Funktionsinterface (tidl. SAM) Et interface med (groft sagt) èn metode. Den samme metode kan nedarves flere gange. Metoder fra class må gerne være der.

51 Funktionsinterface - eksempler java.lang.runnable java.util.concurrent.callable java.util.comparator java.lang.reflect.invocationhandler java.awt.event.actionlistener javax.swing.event.changelistener

52 Funktionsinterface - eksempel public interface LambdaType<A,B> { } public B app(a a); Måske vil der være nogle indbyggede typer

53 Kompatibilitet Et λ-udtryk er kompatibelt med type T hvis: T er et funktionsinterface med metode M; og λ-udtrykket har samme antal parametre som M, og parameter-typerne er parvis identiske; og Hvert udtryk der returneres i λ-udtrykkets krop er kompatibelt med M s retur-type; og Hver exception kastet i λ-udtrykkets krop er tilladt af M s throws-klausul.

54 Kompatibilitet - eksempler Q: Hvilke er rigtige? LambdaType<Object,Object> f1 = (Object y) -> new Object(); LambdaType<Object,Object> f2 = (Object y) -> 5; LambdaType<Object,Object> f3 = (Integer y) -> new Object(); LambdaType<Object,Object> f4 = (Integer y) -> 5;

55 Virkefelt - Definition Ethvert navn i λ-udtrykkets krop (herunder this, men undtagen parametre og lokale variable) fortolkes i udtrykkets omgivelser. Enhver fanget variabel skal være effektivt final.

56 Virkefelt λ-udtryk vs indre klasse public class HelloWorld { Runnable r1 = () -> { System.out.println(this.toString()); }; Runnable r2 = new Runnable() { public void run() { System.out.println(this.toString()); } }; public String tostring() { return "Hello, world!"; } public static void main(string [] args) { new HelloWorld().r1.run(); new HelloWorld().r2.run(); } }

57 Virkefelt λ-udtryk vs indre klasse Q: Hvad skriver programmet ud? A: λ-udtryk fortolker this relativt til den omgivende kontekst, den indre klasse relativt til sig selv. Andre forskelle i virkefelt i forhold til anonyme indre klasser.

58 Virkefelt rekursiv λ-udtryk LambdaType<Integer,Integer> factorial = x -> x==0? 1 : x*factorial.app(x-1); LambdaType<Integer,Integer> factorial = x -> x==0? 1 : x*this.app(x-1); System.out.println( factorial 4= "+factorial.app(4)); Q: Hvilken factorial er rigtig, og hvad skrives ud? A: Den første!

59 Virkefelt - variabelfangst Korrekt: int k = 1; LambdaType<Integer,Integer> g = (int x) -> k+x; Forkert: int k = 1; LambdaType<Integer,Integer> g = (int x) -> k+x; k++; Årsag: En λ-udtryk eller anonym indre klasse (heap) kan overleve sit enclosing instance (stack).

60 Problem Implementèr et funktionsinterface, hvor der findes en klasse der implementerer metoden. class NumberPair { private int first; private int second; public int comparebysumthis(numberpair b) { } public int comparebylexthis(numberpair b) {} } List<NumberPair> l= Collections.sort(l,(x,y)-> x.comparebysumthis(y));

61 Problem Implementèr et funktionsinterface, hvor der findes en klasse der implementerer metoden. Class NumberPairComparator { public static int comparebysum(numberpair a, NumberPair b) {} public static int comparebylex(numberpair a, NumberPair b) {} } List<NumberPair> l= Collections.sort(l,(x,y)-> NumberPairComparator. comparebysum(x,y));

62 Kritik λ-udtrykket er bare mekanik. (x,y)-> x.comparebysumthis(y) (x,y)-> NumberPairComparator. comparebysum(x,y)

63 Løsning: Metode-referencer Metode-reference Collections.sort(l,NumberPairComparator::compareBySum); Collections.sort(l,NumberPair::compareBySumThis); Svarer cirka til anonym indre klasse med metoden. Statisk Klasse:: statisk-metode-med-args This Klasse:: instans-metode-med-args-1 Instans instans:: instans-metode-med-args Instans-eksempel: Collections.sort(l,numberPairComparator::compareBySumInstance);

64 Problem Hvordan udvider vi eksisterende interfaces (f.eks. collection-api et) med nye metoder til programmering med λ-udtryk? Implementationer af API-erne vil mangle de nye metoder. Løsning : interface default-metoder.

65 Default-metode interface Iterator<E> { } boolean hasnext(); E next(); void remove(); void skip(int i) default { for (; i > 0 && hasnext(); i--) next(); }

66 Default-metode - eksempel Ny metode List.sort List<Integer> list = list.sort(integer::compareto);

67 Default-metode Multipel nedarvning Interface A default metode A Interface B default metode B <<implements>> Class C metode A metode B Kun instans-metoder. Statisk metode kan ikke forekomme i interface. Statisk metode kan ikke overrides. Andre begrænsninger i forhold til generel multipel nedarvning.

68 Map, Filter, Reduce med collections Lambdafikation af collection API et med default metoder. Eksempel: Summen af hvert element større end 2, hver talt 1 op. List<Integer> =... int sum = list.filter(n->n>2).map(n->n+1).reduce(0,(a,b)->a+b); Funktionsprogrammering: Brug af λ-udtryk. Sammensætning af funktioner med dot-notation. Mulighed for : parallel afvikling. doven evaluering. auto/human optimering.

69 Implementation i VM Muligheder: Anonym indre klasse. Giver mange klasser, perm-space. Forskelle i virkefelt. Method handles (Java 7 SE). Ikke fuldt modnet. Binær kompabilitet en prioritet. Valg: Udsæt valg til run-time! Dynamic invoke (for dynamiske sprog).

70 Opsummering - λ-udtryk i Java Motivation - indre anonyme klasser bøvlede. Definition: Syntaks kontekst med forventet type Funktionsinterface type-kompabilitet Virkefelt: Lambda vs indre Rekursion variabelfangst Metode-referencer. Interface default-metoder, multipel nedarvning. Funktionsprogrammering med map, filter, reduce.

71 Referencer Lambda projektside: Jdk8 download: Tutorial (Goetz): Specification: Java SE 8 og videre (Ritter): From Lambdas to Bytecode (Goetz): Teori: Lectures on the Curry-Howard Isomorphism

72 Spørgsmål/Kommentarer?

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre

Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Nogle programmeringssprog er mere lige end andre Af Torben Mogensen, DIKU Der findes tusindvis af forskellige programmeringssprog, og der bliver dagligt designet nye. Men er der virkelig så stor forskel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer

Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Deklarativ specialisering af objektorienterede programmer Pesto et deklarativt sprog til partiel evaluering Helle Markmann Maj 2003 Datalogisk Institut Aarhus Universitet Tak til Mikkel Ricky for den fantastiske

Læs mere

Noter. Indhold. Oktober 2009

Noter. Indhold. Oktober 2009 Noter Oktober 2009 Dette er en samling af noter skrevet til kurset Programmering 2 som supplement til den anvendte lærebog. Java-kildeteksten for de anvendte programeksempler kan nås via WWW: http://www.cs.au.dk/dprog2/eksempler/

Læs mere

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier

Poly. - Javapakke til behandling af polynomier Poly - Javapakke til behandling af polynomier z 3 x y x 2 3 x -3 Skrevet af Susanne Nykjær Knudsen, John Thystrup Jensen, Jens Lykke Brandt, Troels C. Damgaard, Jacob W. Winther og Mikkel Bundgaard Vejleder:

Læs mere

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller

Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller Operativsystem:...4 Installer Microsoft.NET Runtime:...4 Mit første program: Virker.NET Runtime?...5 Kør programmet:...6 Kompiler med parametre eller flag:...6 Gennemgang af programmet Test:...8 Signaturer

Læs mere

Introduktion til Domæneteori

Introduktion til Domæneteori Introduktion til Domæneteori 1995 Mads Rosendahl Datalogisk Institut Københavns Universitet Disse noter er skrevet til Introduktionskurset i Semantik afholdt første gang i efteråret 1992. Noterne er siden

Læs mere

Refleksion i Java. 8. juli 2003

Refleksion i Java. 8. juli 2003 Refleksion i Java Udarbejdet af: Jesper Tejlgaard Pedersen Anders Baumann Tine Thorn IT-højskolen i København 4-ugersprojekt F2001 Vejleder: Kasper Østerbye 8. juli 2003 1 Indhold 1 Forord 3 2 Indledning

Læs mere

Regularitet og Automater

Regularitet og Automater Plan dregaut 2007 Regularitet og Automater Hvad er Regularitet og Automater? Praktiske oplysninger om kurset Ugens emner Introduktion til ugens opgaver 2 Regularitet og Automater Formål med kurset: at

Læs mere

Linux - Friheden til at programmere i Java

Linux - Friheden til at programmere i Java Linux - Friheden til at programmere i Java Version 0.7.20040516-06/07-2006 Christian Damsgaard Jakob Nordfalk Jonas Kongslund og mange andre Linux - Friheden til at programmere i Java: Version 0.7.20040516-06/07-2006

Læs mere

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker

Indhold 1 Compilerens opbygning 2 Leksikalsk analyse 3 Grammatikker 4 LL-parsing 5 LR-parsing 6 Det abstrakte syntaks-træ 7 Attribut-grammatikker Indhold 1 Compilerens opbygning 4 1.1 Compilerensfunktion... 4 1.2 Fasericompileringen... 4 1.3 TinyogC-... 7 2 Leksikalsk analyse 9 2.1 Strengeogsprog... 9 2.2 Regulæreudtryk... 10 2.3 Deterministiskeendeligeautomater...

Læs mere

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT

JAVASCRIPT INTRODUKTION TIL INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT KENNETH GEISSHIRT INTRODUKTION TIL JAVASCRIPT Lær at programmere i Javascript Sprogets opbygning og syntaks Blokke, forgreninger og løkker Introduktion til Javascript 1. udgave,

Læs mere

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen

Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen 12 Det filosofiske hjørne Hvad er et tal? Dan Saattrup Nielsen Det virker måske som et spøjst spørgsmål, men ved nærmere eftertanke virker det som om, at alle vores definitioner af tal refererer til andre

Læs mere

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet

Fortran 90/95. Dieter Britz. Kemisk Institut Aarhus Universitet Fortran 90/95 Dieter Britz Kemisk Institut Aarhus Universitet 3. Udgave, Oktober 2009 2 Fortran 90/95 Indhold Forord 4 1 Basis 5 1.1 Et simpelt Fortranprogram............. 5 1.2 De fysiske rammer.................

Læs mere

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C

Eksamensprojekt. Afsluttende Projekt i Informationsteknologi B / Programmering C Eksamensprojekt i Informationsteknologi B / Programmering C Anders Olsen & Nichlas Olsson, klasse 3.3i 20-05-2010 Synopsis Vi er to gymnasieelever fra Roskilde Tekniske Gymnasium og vi hedder Anders Olsen

Læs mere

Limitations in Formal Systems and Languages

Limitations in Formal Systems and Languages Limitations in Formal Systems and Languages Abstract This thesis has two major aims. The first is to demonstrate the centrality of Cantor s diagonal argument in the proofs of the classical limitation results

Læs mere

C++ Programmering V. 0.99

C++ Programmering V. 0.99 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.2 Forudsætninger:...3 1.3 Udeståender...4 6 Start med C++...5 6.1 Det første C++ program...5 6.2 Formatering af output...8 6.3 Kommentarer...9 6.4 Funktions prototyper...9

Læs mere

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl:

vil jeg blive mindet om det af VBA allerede mens jeg skriver koden, da der er tale om en såkaldt kompileringsfejl: Fejlhåndtering Selv de bedste programmører laver af og til fejl! Dette kommer sikkert som en overraskelse for de fleste, bortset fra de, der har arbejdet med et hvilket som helst større program. Fejl kan

Læs mere

Kontraktbaseret Programmering Anker Mørk Thomsen 1. udgave ISBN: 978-87-40-41315-1

Kontraktbaseret Programmering Anker Mørk Thomsen 1. udgave ISBN: 978-87-40-41315-1 -1 Kontraktbaseret Programmering Anker Mørk Thomsen 1. udgave ISBN: 978-87-40-41315-1 Forord Denne bog er blevet til gennem undervisning i faget Kontraktbaseret Udvikling på bacheloruddannelsen i Softwareudvikling.

Læs mere

Quaternioner blev første gang beskrevet

Quaternioner blev første gang beskrevet vise sig indirekte, i forandret form, som f.eks. neurotiske symptomer eller fejlhandlinger. Det ubevidste er imidlertid ikke bare en art skjult bevidsthed, men er knyttet til træk ved mennesket, der er

Læs mere

Seminar 1 Regularitet og Automater 28/1-2012

Seminar 1 Regularitet og Automater 28/1-2012 Seminar 1 Regularitet og Automater 28/1-2012 Jesper Gulmann Henriksen jgh@wincubate.net Agenda Introduktion Hvad er Regularitet og Automater? Praktiske Oplysninger om Kurset Regulære Udtryk + Øvelser Induktion

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2

Indhold. 1 Indledning 2 1.1 Baggrund... 2 Indhold 1 Indledning 2 1.1 Baggrund.................................. 2 2 Elliptisk kurve 3 2.1 Gruppeoperationen på E.......................... 4 2.1.1 sjove punkter på E........................ 8 2.2

Læs mere

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog

Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Datalogi 0 GA 2002 Rapportopgaven K: grafisk sprog Espen Højsgaard Rune Højsgaard 1 Resumé BEMÆRK: Denne version af dokumentet er mangelfuld; kildekode samt flere figurer manger. Er du interesseret, kan

Læs mere

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel

En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Hovedopgave, Datanomuddannelsen ved Niels Brock - Copenhagen Business College Forårssemesteret 1998 En undersøgelse af en syntese mellem den relationelle og den objektorienterede databasemodel Illustration

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Grafer og grafalgoritmer

Grafer og grafalgoritmer Algoritmer og Datastrukturer/Datalogi C Forelæsning 15/10-2002 Henning Christiansen Grafer og grafalgoritmer Hvad mener vi med en graf? NEJ! Graf: En matematisk abstraktion over ting som er logisk forbundet

Læs mere

Branch-and-bound. David Pisinger. Videregående algoritmik, DIKU (2007-08) 1 Introduktion 5 1.1 Gennemgående eksempler... 7. 2 Brute-force metoder 10

Branch-and-bound. David Pisinger. Videregående algoritmik, DIKU (2007-08) 1 Introduktion 5 1.1 Gennemgående eksempler... 7. 2 Brute-force metoder 10 Branch-and-bound David Pisinger Videregående algoritmik, DIKU (2007-08) Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Gennemgående eksempler..................... 7 2 Brute-force metoder 10 3 Divide and Conquer 11 4 Grænseværdier

Læs mere

FSM+D hardware compiler for C programmeringssproget

FSM+D hardware compiler for C programmeringssproget FSM+D hardware compiler for C programmeringssproget Mark Ruvald Pedersen Jesper Marrup 25. juni 2010 Mark Ruvald Pedersen s072095@student.dtu.dk Jesper Marrup s062035@student.dtu.dk Vejleder: Projekt:

Læs mere

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner

Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme. Vejleder Torben Braüner LEGO OG LABYRINTER Gruppe 7 Toke Høiland-Jørgensen Morten Brandrup Mads Hald Jørgensen Thomas Petersen Bluhme Vejleder Torben Braüner 4. semester, forår 2008 NatBas RUC Abstrakt Vi har undersøgt hvilken

Læs mere