Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk"

Transkript

1 Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk Version september Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 1/15

2 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Introduktion Start Umbraco s administrationsmodul Administrationsmodulet Redigering af klubbens forside Opret en ny side Dokumenttyper Oversigt over faneblade på siderne Makroer Upload billede én af gangen fra din computer Installation af Desktop Media Uploader Brug af Desktop Media Uploader Sikring af sider med login (klubmedlemsområde) Sådan får klubmedlemmer et login Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 2/15

3 2 Introduktion Hjemmesiden modelflyveklubber.dk er opbygget i Content Management Systemet Umbraco. Hensigten med at bruge et CMS (i dette tilfælde Umbraco) til opbygningen af et website, er at stille en hjemmeside til rådighed som er enkel at redigere, opdatere og administrere for mange forskellige personer. Denne vejledning er en kort introduktion til redigeringen af en klubhjemmeside ved hjælp af Umbraco. Dokumentet skal betragtes som en indledende hjælp til at komme i gang med opgaven med at vedligeholde en klubhjemmeside. Kom i gang vejledningen findes her: Der findes en detaljeret og uddybende vejledning i brugen af Umbraco som det anbefales at hente og læse: Husk at hver klub har 2 timers gratis support til rådighed (betalt af Modelflyvning Danmark). Hvis der opstår behov for hjælp eller vejledning, så er man velkommen til at skrive til følgende mail for at få support: Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 3/15

4 3 Start Umbraco s administrationsmodul Start en web-browser og indtast adressen på administrationsmodulet i adressefeltet: Herefter dukker nedenstående billede op. Figur 1. Umbraco - Login vindue Indtast dit brugernavn & kodeord som du har fået udleveret/tilsendt - klik herefter på Login. Som udgangspunkt er standardsproget i Umbraco engelsk. Men det er delvist oversat til dansk og alle redaktører på modelflyveklubber.dk er definerede med dansk som hovedsprog fra starten. Dette betyder at visse knapper og menupunkter vil blive vist på engelsk indtil en komplet oversættelse findes. Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 4/15

5 4 Administrationsmodulet Du er nu logget ind i Umbraco. Til at starte med får du en skærm som nedenstående. Figur 2. Umbraco s administrationsmodul 1 indeholder som standard 2 sektioner. Content er valgt lige når man logger ind og viser alle siderne på hjemmesiden. Media indeholder billeder og eksterne dokumenter som f.eks. Word-filer og PDF-dokumenter m.m. 2 giver adgang til alle siderne og viser hjemmesidens struktur/opbygning. - Man skal blot klikke på en side for at redigere den. - Klik på den lille trekant ud for nogle af siderne for at se undersider. - Højre-klik på en side for at få flere valgmuligheder (hvis man f.eks. vil oprette en ny side). 3 viser diverse informationer og links vedr Umbraco når man er logget ind. - Change Password fanebladet kan bruges til at ændre dit password til noget andet end det som er blevet udleveret. - Når man i 2 har valgt en side til redigering, så vises sidens indhold. Man logger ud af Umbraco s administrationsmodul ved at klikke på Log ud i øverste højre hjørne. Hvis man ikke har brugt systemet i et stykke tid, så bliver man ikke uden videre smidt af, men man bliver bedt om enten at forny (renew) sessionen eller indtaste sit password igen. Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 5/15

6 5 Redigering af klubbens forside Klik på forsiden, som er den øverste side i Indhold (2) Forsidens indhold vises nu i hovedvinduet (3) Der er en række faneblade hvorpå der kan indtastes tekst og indsættes billeder, men som udgangspunkt vil det mest være fanebladet Indhold som der skal redigeres i. De fleste sider har ligesom forsiden, 2 rubrikker/områder som man kan fylde tekst og billeder i: - Indhold udgør den primære del af en side. - Sekundært indhold er oftest en kolonne ude i siden hvor man kan tilføje yderligere info og noter. Umbraco s redigeringsmuligheder minder om de fleste andre tekstbehandlingsprogrammers, men har af tekniske grunde lidt færre muligheder. Nogle af de tekniske begrænsninger skyldes, at du er inde og arbejde direkte på en hjemmeside via din browser. Det betyder, at de funktioner, der normalt gælder på en hjemmeside også gælder her. Eksempelvis kan du ikke bruge tabulatortasten til indryk, da den på en hjemmeside bruges til at springe til næste funktion eller næste felt og altså også gør det i Umbraco. Du skal også være varsom med at benytte backspace tasten altså den tast, man normalt benytter til at slette bagud i teksten med. På en hjemmeside bruges denne tast nemlig til at springe tilbage til den side, du sidst var på. I stedet skal du bruge Delete-tasten eller være helt sikker på, at du har musen placeret i teksten, du vil slette. Du kan skrive din tekst direkte ind på siden eller hente teksten fra andre programmer ved at kopiere/indsætte (copy/paste). Når man har redigeret en side, så skal den gemmes og publiceres. Det sker ved at klikke på knappen: At publicere en side betyder at den bliver synlig på hjemmesiden. Man kan også vælge kun at gemme uden at publicere, hvilket kan være en fordel hvis man f.eks. ikke færdiggør siden med det samme. For at gemme uden at publicere, så klikker man blot på knappen: Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 6/15

7 6 Opret en ny side For at oprette en ny side, højre-klik på en side i Indhold (2) og vælg Opret. Skriv sidens navn og vælg herefter den ønskede dokument-type, som du ønsker at oprette, efterfulgt af Opret. Der er en lang række dokumenttyper som man kan vælge imellem, men hvilke der kan vælges afhænger af hvor du befinder dig på sitet. Der er desuden visse typer sider som kun kan og bør oprettes i bestemte foldere. Som et eksempel kan nævnes dokumenttypen Nyhed som kun kan vælges i mappen Nyheder. I eksemplet her vælger vi at oprette en tekstside. Figur 3. Vælg dokument type. Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 7/15

8 7 Dokumenttyper Alle sider i Umbraco er af en bestemt dokumenttype. Man vælger en dokumenttype når en ny side skal oprettes. Her beskrives de mest anvendte typer. Dokumenttype: Tekstside Tekstside dokumenttypen kan anvendes til langt de fleste formål hvor man vil tilføje tekst og billeder. I øvrigt kan en tekstside indeholde undersider og kan dermed også fungere som en mappe. Brug denne type som udgangspunkt hvis du er i tvivl. Dokumenttype: Begivenhed Begivenheder skal oprettes under folderen Kalender og evt. i en årstalsmappe. Brug denne dokumenttype til f.eks. udstillinger, træf, mærkedage osv. Dokumenttype: Fotogalleri Anvendes til at lagre en samling billeder der tilsammen udgør et galleri. Dokumenttype: Mappe Virker som mappe, men fungerer i praksis ligesom en tekstside. Giver en liste over undersider i den sekundære kolonne. Dokumenttype: Nyhed Nyheder skal oprettes under folderen Nyheder og evt. i en årstalsmappe. Nyheder kan det samme som en alm. tekstside, men skal være korte og informative. Dokumenttype: År mappe Virker som mappe og bruges kun under Kalender og Begivenheder. Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 8/15

9 8 Oversigt over faneblade på siderne Alle siderne i Umbraco har et eller flere faneblade som kan udfyldes og redigeres. Faneblad: Indhold Her redigerer du selve sidens overskrift og indhold. Denne side fungerer som et mini-tekstbehandlingsprogram. Her kan også tilføjes tekst og billeder til yder-kolonnen vha. feltet Sekundært indhold. Faneblad: Stamdata (findes kun på klubbens forside) Som navnet antyder gemmes diverse stamdata relateret til klubben som er brugt af systemet. Disse værdier skal normalt ikke ændres. Faneblad: Slideshow (findes kun på klubbens forside) Anvendes til at definere om der skal vises et slideshow på forsiden, samt nogle indstillingsmuligheder. Selve slideshowets indhold (billederne) defineres via mappen Slideshow i Indholdssektionen (2) Faneblad: Meta Data Her kan skrives: Sidetitel (den sideoverskrift der vises i browseren), Beskrivelse og Keywords (nøgleord) som bl.a. indgår i diverse søgemaskiners indeksering af siden. Sidetitlen kan oftest udelades, idet der automatisk genereres en titel. Beskrivelse og Keywords er derimod vigtige at få skrevet ind. Det anbefales altid at udfylde disse felter hvis det overhovedet er muligt, så f.eks. Google kan indeksere siden korrekt og få den vist ved relevante søgninger. Faneblad: Egenskaber Her vises diverse oplysninger om siden bl.a. oplysninger om redigeringsdato og udgivelsesdato. Desuden kan man angive om siden skal udelades fra menuer ( Skjul fra navigation ). Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version 1.2 9/15

10 9 Makroer Makroer i Umbraco er fællesbetegnelsen for små moduler der indeholder programkode der kan udføre en bestemt funktion. Nogle makroer er bygget ind i systemet fra starten og er bundne til en given dokumenttype. Det gælder f.eks. kalenderen og nyhedsoversigten. Andre makroer kan indsættes direkte i editoren vha knappen: Der er i øjeblikket 4 makroer tilgængelige til indsættelse i editoren på vilkårlige sider og de beskrives i det følgende: Makro: Feed Viewer Kan indlæse og vise et såkaldt RSS-feed og derved indlejre data fra andre hjemmesider. Makro: Klubkort Indsætter et Google Maps kort som viser klubbens placering Makro: Klub stamdata Viser alle klubbens stamdata i en overskuelig form fordelt på et antal faneblade. De viste data er hentet direkte fra s klubhåndbog. Makro: Redirect Kan bruges til at viderestille en given side til en anden. Er praktisk hvis en side f.eks. ikke længere er i brug og er blevet erstattet af en anden side. Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version /15

11 10 Upload billede én af gangen fra din computer Billeder gemmes som udgangspunkt i Medie sektionen (1). Man kan oprette foldere og gruppere billeder deri. Man kan uploade ét billede af gangen direkte via Medie sektionen eller kan man bruge programmet Desktop Media Uploader til at overføre flere billeder af gangen (se evt afsnit 11). Standard metoden til at uploade ét billede af gangen sker på følgende måde: Gå til Medie sektionen (1). Klik på Opret (øverst til venstre). Vælg den folder som skal indeholde dit billede. Angiv Navn og sæt Medie arkiv type til at være Image. Ud for Upload image klik på Choose file og vælg billedet fra din disk på computeren. Afslut ved at klikke på Gem knappen. Nu er billedet tilføjet til Medie-arkivet og er tilgængeligt og klar til at blive indsat på en eller flere sider. Du indsætter et billede på en side fra medie-arkivet, ved at: Gå til Indhold sektionen (1). Åbn en given side til redigering ved at klikke på den i Indhold (2). Klik på fanebladet Indhold og placér cursoren hvor et billede skal indsættes. Klik på knappen Indsæt/rediger billede. Vælg det ønskede billede fra medie-arkivet og afslut med klik på Indsæt. Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version /15

12 11 Installation af Desktop Media Uploader Desktop Media Uploader er et hjælpeprogram som du kan installere på din computer, som gør det nemt at uploade flere filer af gangen til Medie sektionen. Programmet installeres ved at gå til Medie sektionen og klikke på fanebladet Desktop Media Uploader. Klik på Install now. Vælg Install og dernæst Continue (bemærk at Adobe AIR SKAL være markeret). Klik I Agree til licensbetingelserne. Hvis du bruger Windows Vista eller Windows 7, så skal du evt godkende at installationsprogrammet vil foretage ændringer. Nu er Desktop Media Uploader installeret og vil nu første gang være startet automatisk. OBS: Hvis installationen af Adobe Air giver fejl, så kan man prøve i stedet at installere det via dette link: Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version /15

13 12 Brug af Desktop Media Uploader Start Desktop Media Uploader. Udfyld URL med (husk at angive forrest i URL-feltet) Udfyld Username med dit udleverede brugernavn Udfyld Password med dit kodeord Remember Me og Remember Password kan evt markeres for at huske dine indtastninger til næste gang. Klik på Sign In, dernæst klikkes på Please select ved teksten Upload files to.. Find en folder hvortil billederne skal uploades. Folder åbnes evt ved at klikke på de små trekanter. Den ønskede folder vælges ved at dobbelt-klikke på den. Check at folderen står angivet under Upload files to Åbn Windows stifinder og træk-og-slip med musen de filer du vil have uploaded over til det hvide felt Drag Files Klik på Upload for at igangsætte overførslen af billederne. Nu er billederne tilføjet til Medie-arkivet og er tilgængelige og klar til at blive indsat på en eller flere sider. Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version /15

14 13 Sikring af sider med login (klubmedlemsområde) Alle klubber kan oprette sider/mapper som kræver et login for at kunne tilgå dem. Som det allerførste skal login-funktionen aktiveres for klubhjemmesiden. Gå til Content sektionen i Umbraco og klik på klubbens forside. Vælg fanebladet Stamdata og markér Medlem login aktiv og vælg den person (=Klubadministrator) som skal godkende henvendelser fra klubmedlemmerne. Gem indstillingerne ved at klikke på Gem og publicer Nu kan man angive en eller flere sider som man ønsker at beskytte bag et login. Find den aktuelle side i Content sektionen, højre-klik på den, og vælg Offentlig adgang. Vælg herefter Rollebaseret beskyttelse og klik på Select. Rollerne hedder det samme som klubberne. Vælg dit klubnavn på listen med knappen >>. Angiv også felterne Login ind-side og Fejlside ved at klikke på Vælg og finde siderne i træet. Bemærk at Fejlsiden Ingen adgang er en underside til Log ind-siden Login. Afslut og gem indstillingerne med klik på Opdatér. Hermed er siden blevet sikret, så det kræver login at se den. Det er symboliseret vha det lille røde indkørsel forbudt skilt. Hvis der findes undersider, så bliver de automatisk sikret ved samme lejlighed. Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version /15

15 14 Sådan får klubmedlemmer et login Klubmedlemmer kan få et login ved at gå ind på Nederst på alle sider findes et link Login. Klubmedlemmerne skal klikke på det, og vælg herefter linket i højre side som hedder: Hvis du vil registrere dig, så klik HER. Klubmedlemmet skal udfylde formularen og klikke på Send. Det vil sikkert være nødvendigt at klubben indformerer sine medlemmer om muligheden, f.eks. via nyhedsbrev/mail eller evt. på selve hjemmesiden. Når personen har klikket på Send, så modtager klubadministratoren (se evt pkt 13, hvor der er beskrevet hvordan denne oprettes) en mail indeholdende et link til en godkendelsesside. Klubadministratoren skal klikke på linket og derefter vurdere om personen som har ønsket at få et login enten skal godkendes eller afvises. Hvis klubadministratoren vælger at klikke på Godkend, så får medlemmet automatisk et brugernavn og password tilsendt. Medlemmet har herefter adgang til det sikrede klubområde. Kom i gang vejledning til modelflyveklubber.dk, version /15

Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version 2 19. marts 2012

Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version 2 19. marts 2012 Mini-vejledning til modelflyvning.dk Version 2 19. marts 2012 biogis I/S: Mini-vejledning til modelflyvning.dk, version 2 1/25 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Introduktion... 4 3 Start

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 3 Januar 2010 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 1. INTRODUKTION 3 1.1 Support 3 2. START NETOPWEBS ADMINISTRATIONSMODUL

Læs mere

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1

Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Version 4 December 2012 Vejledning til NETOPweb - NETOPs hjemmesidesystem Side 1 Indholdsfortegnelse 1. VELKOMMEN... 3 1.1 Support... 3 2. OM DET AT BYGGE

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE

VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE VEJLEDNING TIL DIN DANACMS-HJEMMESIDE Velkommen til CMS-modulet på din DanaCMS-hjemmeside, som du skal benytte for at opdatere din hjemmeside med tekster, billeder og meget mere. I denne vejledning for

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Content Management System TYPO3

Content Management System TYPO3 Content Management System TYPO3 -specielt tilpasset til Rotary DK Grundlæggende vejledning og opgavesamling til brug ved CICO INFO & WORKSHOP/Varde 14. jan. 2012 Backend visning Vi er nu inde i backend

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system)

Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Guide til DanaWeb opdateringsmodul (CM-system) Indholdsfortegnelse Rart at vide Generelt om CMS modulet Sådan benytter du CM-systemet til at rette på din hjemmeside Ændring af sider / opret af sider Indsætning

Læs mere

Manual - Umbraco ver. 7 Basisfunktioner i arbejdet med umbraco-baseret skive.dk. Udarbejdet januar 2014

Manual - Umbraco ver. 7 Basisfunktioner i arbejdet med umbraco-baseret skive.dk. Udarbejdet januar 2014 Manual - Umbraco ver. 7 Basisfunktioner i arbejdet med umbraco-baseret skive.dk. Udarbejdet januar 2014 www.skive.dk [ 2 ] skive.dk INDHOLD 1 Introduktion 2 2 Kom i gang med Umbraco 2.1 Log ind 2.2 Redigeringsinterfacet

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE

BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Til Forsyningsvirksomheder i Danmark Dokumenttype Brugervejledning Dato Oktober 2014 BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE BRUGERVEJLEDNING RAMBØLL HJEMMESIDE Revision 06 Dato 2014-10-01 Udarbejdet af JNN

Læs mere

Manual for indholdsredaktører til Plone 3

Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Manual for indholdsredaktører til Plone 3 Ophavsretten til denne manual tilhører Headnet ApS. Manualen er udgivet under Creative Commons Attribution-Sharealike -licens. En beskrivelse af den gældende licens

Læs mere

Zite3 med moduler. Brugervejledning

Zite3 med moduler. Brugervejledning Zite3 4.0 VestNet A/S Zite3 med moduler Brugervejledning V ERSION 4.0 S EPTEMB ER 2003 03 Information om kredshjemmeside Kredssiderne er nu lagt på Nettet. Du kan finde din via hjemmesidens side med lokalkredse

Læs mere

hjemmeside. Startende fra venstre er Rediger indhold, Side specifikke funktioner,

hjemmeside. Startende fra venstre er Rediger indhold, Side specifikke funktioner, Indledning ProfilEdit er et brugervenligt system, som bruges til at redigere indholdet på din hjemmeside. I det følgende kan du læse mere om, hvordan du arbejder med systemet. Der er gjort meget for at

Læs mere

SmartWeb (CMS & Webshop) /1. SmartWeb. Brugervejledning til CMS & Webshop. Version 3.8

SmartWeb (CMS & Webshop) /1. SmartWeb. Brugervejledning til CMS & Webshop. Version 3.8 SmartWeb (CMS & Webshop) /1 SmartWeb Brugervejledning til CMS & Webshop Version 3.8 SmartWeb (CMS & Webshop) /2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1.

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk

Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk Samlet guide til Portalen Få overblik over Portalens muligheder og lær at bruge de fleste funktioner http://portalen.kfum-kfuk.dk 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN PÅ PORTALEN... 3 Lær at bruge Portalen...

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere