Urolige områder i København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urolige områder i København"

Transkript

1 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2014

2 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 3 Del 1: Observationer og vurderinger... 3 Sammenfatning for Bydele med uro... 5 Del 2: Data og statistik.. 14 Tryghedsindeks Kriminalitetsudvikling 16 Udvikling i enkeltsager

3 Indledning Hermed præsenteres SSP Københavns sammenfatning af urolige områder i København i Grundlaget for denne fremstilling er to halvårs afrapporteringer for henholdsvis 1. og 2. halvår af Sammenfatningen beskriver de væsentligste kendetegn ved de situationer, der har medført uro, deres geografiske spredning samt myndighedernes erfaringer med at koordinere indsatser. Sammenfatningen indeholder endvidere generelle data på udviklingen i tryghedsindekset, kriminalitetsudviklingen og antallet af SSP enkeltsager. Del 1. Observationer og vurderinger Sammenfatning for 2014 Uro forvoldt af grupper af under 18-årige Uro forvoldt af ungegrupper under 18 år kommer til udtryk ved chikane, hærværk og enkelte tilfælde af ildspåsættelse. Uroen er typisk kendetegnet ved at være rettet mod lokalområdets boligforeninger, institutioner, myndigheder og borgere. Der er i 2014 to nærområder, hvor unge under 18 år gentagende gange skaber uro. Dette er på niveau med 2013 (fire nærområder) og vurderes som få. SSP sekretariatet vurderer, at der fortsat ikke er ungegrupperinger under 18 år, der er aktive i bandekonflikten i København i Uro forvoldt af grupper af over 18-årige Med hensyn til uro forvoldt af grupper af over 18-årige relaterer det sig i 2014 primært til konflikter med institutioner og utryghedsskabende adfærd på gadeplan. Grupper af over 18-årige har desuden ved flere lejligheder forsøgt at påvirke unge under 18 år til at indgå i kriminelle sammenhænge. Akutberedskabet SSP beredskabet blev i 2014 igangsat seks gange. Tre gange i 1. halvår 2014, tre gange i 2. halvår Det er et fald fra ni tilfælde i 2013 og er på niveau med Alle igangsatte handleplaner har virket efter hensigten. Der er ingen episoder med unge, der er eskaleret eller har bredt sig til andre lokalområder. De akut opståede situationer med uro fordeler sig ikke over hele København, men har fundet sted i fire bydele. Det er SSP sekretariatets vurdering, at Københavns Kommune og Københavns Politi med afsæt i SSP ledergruppernes handleplaner imødegår lokal uro og alvorlige situationer hurtigt, afbalanceret og koordineret. Dialog med berørte borgere og institutioner indgår som regel i handleplanerne. I lighed med 2013 har myndigheder 3

4 lokalt ved flere lejligheder indbudt uroskabende ungegrupper til løsningsorienterede dialogmøder. Særlige hændelser Trafikdrab på under 18-årig Særligt for 2014 er, at Ydre Nørrebro har været ramt af en voldsom hændelse et trafikdrab af dreng under 18-årig - der påvirkede mange børn og unge samt voksne i bydelen. SSP København igangsatte straks en handleplan for hjælpe og støtte involverede familie samt genskabe trygheden mm. Stigning i enkeltsager Tallet for SSP enkeltsager er steget fra 905 i 2013 til 1269 i 2014, hvilket er en stigning på 29 %. Det skyldes primært, at målgruppen for enkeltsager er blevet udvidet til også at omfatte 16 og 17-årige. De bydele, hvor der er flest enkeltsager, er Brønshøj/Husum og Tingbjerg og Bispebjerg. 4

5 Bydele med uro Kort 1. Bydele med periodevis uroskabende ungegrupper under 18 år Periodevis uro ungegrupper under 18 år 5

6 Ungegrupper under 18 år forvolder typisk uro i form af konflikter med institutioner, og borgere, men også i enkelte tilfælde med sportsklub og kollegium. I en enkelt bydel står en ungegruppe bag gentagne ildspåsættelser. Der opstår konfliktsituationer, når utilpassede ungegrupper forsøger at dominere efter deres normer. Der er typisk tale om, at en gruppe af unge hænger ud de pågældende steder til stor gene for ansatte, andre brugere eller borgere generelt. Lokal uro kan endvidere komme til udtryk ved bl.a. periodevis: - Hærværk - Trusler og truende adfærd - Ildspåsættelser - Synlig hashrygning Et kendetegn ved de uroskabende ungegrupper er, at der primært er tale om drenge i alderen år. Grupperne varierer i størrelse, men er oftest fra ca unge. Der er enkelte i gruppen, som er toneangivende, og de resterende i gruppen er medløbere. Grupperne er løst sammensat med løbende til- og afgang af unge. I de tilfælde, hvor unges ophold og fællesskab i det offentlige rum udvikler sig til alvorlig uroskabende adfærd, har SSP lokaludvalg og ledergrupper igangsat præventive indsatser for at genskabe ro i bydelen. Indsatserne varierer afhængig af problemets karakter, men følgende elementer indgår i flere af de handleplaner, der er iværksat: - Screening af gruppen - Hjemmebesøg hos forældre med deltagelse af kommune og politi - Dialog og information med unge i fx klubber og skoler - Gadeplansindsats med henblik på involvering af gruppen i organiserede fritidstilbud - Midlertidig udvidelse af åbningstid i klubber - Særlige aktiviteter målrettet gruppen i og udenfor bydelen 6

7 Kort 2. Nærområder i bydele der flere gange har været udsat for uro Nærområder med gentagende uro forvoldt af under 18- årige Bellahøj-området Holmbladsgade-kvarteret I 2014 har unge under 18 år gentagende gange skabt uro i Bellahøj-området. Det drejer sig om en gruppe på børn og unge i alderen 8-15 år, som skaber utryghed på gadeplan, kældre og opgange, udøver hærværk og truer beboere. 7

8 I Holmbladsgade har der været uro med ungegrupper i Det drejer sig om 4-7 unge i alderen år, der skabte utryghed blandt beboere på Øresundskollegiet. Der er i perioden 2011 til 2014 sket et markant fald i antallet af nærområder, hvor ungegrupper skaber uro gentagende gange. Fra ni nærområder i 2011 til kun to områder i Forklaringen på dette relativt lave niveau er, at SSP Københavns akutberedskab samt flere forebyggende handleplaner med lokalbaserede målrettede initiativer overfor unge har den ønskede effekt. 8

9 Kort 3. Bydele med periodevis uroskabende ungegrupper år Periodevis uro ungegrupper år 9

10 SSP København igangsætter individorienterede indsatser, når det vedrører over 18- årige. Indsatsen fokuserer på job, uddannelse og forsørgelsesgrundlag for kriminelle i alderen år. Med hensyn til grupper af over 18-årige varierer de med et spænd fra personer. I 2014 har der været fem hændelser, hvor grupper af unge mænd har skabt uro lokalt. Hændelserne er typisk konflikt mellem grupper og deres næromgivelser, fx hashsalg på gadeplan, konflikt med institutioner, borgere og erhvervsdrivende. SSP København har iværksat nedenstående lokale initiativer for at genskabe ro og tryghed. - Særlige midlertidige gruppeorienterede aktiviteter, herunder gadeplansindsats - Fokuseret brug af SSP+ på gruppe - Dialogmøder med borgere og boligselskab - Synlig politiindsats 10

11 Kort 4: Bydele hvor SSP beredskabet har været igangsat SSP beredskab 11

12 SSP beredskabet blev i 2014 igangsat seks gange i fire bydele. Ovenstående kort viser i hvilke områder, SSP København har aktiveret beredskabet ved særlig alvorlige hændelser med straks udarbejdelse af fælles skriftlig handleplan mellem kommunens forvaltninger og Københavns Politi. Følgende er en kronologisk oversigt over hændelserne: 20. marts. Nørrebrohallen Ydre Nørrebro Nørrebrohallen benyttedes som opholdssted af bandemedlemmer, som skaber utryghed blandt unge under 18 år og beboere. Formålet med SSP handleplanen var at virke tryghedsskabende på områdets børn og unge herunder Nørrebrohallens brugere. Indsatserne omfattede bl.a. kontakt til målgruppen af bandemedlemmer, synlig politiindsats samt ekstraordinær gadeplansindsats. SSP handleplanen har haft den ønskede effekt. 18. juni. Islands Brygge Sundby Nordvest Formålet med handleplanen var at forebygge konflikter mellem udsatte grupper af unge under 18 år samt være tryghedsskabende over for unge ved Havnebadet på Islands Brygge. Endvidere at forebygge at udsatte unge under 18 år skabte relationer til bandegrupperinger eller inddrages i akut opståede konflikter mellem bandegrupperinger på Islands Brygge. Indsatserne omfattede gadeplansindsats fra BUF og SOF samt regelmæssig patruljering af lokalpolitiet. Der har ikke været konflikter mellem grupper af unge omkring Islands Brygge. 24. juni. Institutionen Kvisten Indre Nørrebro Formålet med SSP handleplanen var på kort sigt at stabilisere situationen og genetablere en bæredygtig relation til målgruppen af årige uden for klubbens ramme. På længere sigt er formålet at integrere gruppen i alternative fritidsaktiviteter og hjælpe med vejledning, uddannelse, job mv. på individniveau samt at genåbne klubben for gruppen af brugere under 18 år. Der blev lavet et dialogmøde med den uroskabende ungegruppe og lavet ekstraordinære aktiviteter med målgruppen. Der har efterfølgende ikke været uro omkring Kvisten. 16. august. Ydre Nørrebro Formålet med handleplanen var at forhindre uroligheder forvoldt af lokalområdets unge rettet mod demonstrationen Gå gennem Nørrebro for jøderne. Indsatserne omfattede bl.a. informationsindsats i institutioner og skoler og omfattende gadeplantilstedeværelse under demonstrationen. Der var ikke uroligheder i forbindelse med demonstrationen. 7. oktober Brønshøj/Husum Tingbjerg - Voldparken Formålet med handleplanen var at standse utryghedsskabende adfærd i området udvist af en gruppe af lokale unge under 18 år, forebygge at unge i alderen op til 16 år bliver involveret i kriminalitet samt tilbyde over 18-årige støtte og hjælp til job, uddannelse og bolig gennem SSP+. Indsatserne omfattede bl.a. gadeplansindsats, dialog med målgruppen af unge, erhvervsdrivende, beboere og beboerforeninger, tryghedsskabende politiindsats og hjemmebesøg. 12

13 21. oktober. Ydre Nørrebro Formål et med handleplanen var at sikre, at der i forbindelse med trafikdrab på en 16-årig dreng ikke opstår uro mellem unge såvel over og under 18-årige og den familie, der var involveret i påkørslen. Indsatserne omfattede bl.a. akut krisehjælp, gadeplansindsats, dialog med berørte borgere og dialogmøder på lokalområdets skoler. SSP handleplanen har haft den ønskede effekt. 13

14 Del 2. Data og statistik Tryghedsindeks Nedenstående tabeller viser tryghedsindekset for København og bydelene i 2013 og Tryghedsindeks for København 2013 Gennemsnit for København Behov for indsats Spørgeskemaunderindeks Vold og trusler Reduceret Indbrud Ordinært Tyveri Ordinært Narkotika Reduceret Hærværk Chikane m.v. Samlet spørgeskemaindeks Kilde: Tryghedsindekset for København 2013: Anmeldelsesindeks Tryghedsindeks Ordinært Reduceret Tryghedsindeks 2013 viser, at København generelt er inde i en positiv udvikling sammenlignet med både startmålingen i 2009 og sidste måling i Københavnerne angiver i mindre grad at være udsatte for kriminalitet og oplever kriminalitet som et nabolagsproblem. Samtidig er antallet af anmeldelser til politiet faldet for indbrud og hærværk sammenlignet med sidste måling i Tryghedsindeks for de københavnske bydele 2013 Bydel Behov for indsats Indre By Markant Østerbro Christianshavn Markant Nørrebro Ordinært Vesterbro Markant Kgs. Enghave Valby Vanløse Brønshøj/Husum Bispebjerg Reduceret Amager Øst Amager Vest Kilde: Tryghedsindekset for København 2013: 14

15 Tabel 3 Tryghedsindeks for København 2014 Gennemsnit for København Behov for indsats Spørgeskemaunderindeks Reduceret Ordinært Ordinært Ordinært Samlet spørgeskemaindeks Anmeldelsesindeks Tryghedsindeks Vold og trusler Indbrud Tyveri Narkotika Ordinært Reduceret Hærværk Chikane m.v. Kilde: Tryghedsindekset for København 2014: Tryghedsindeks 2014 viser, at København i 2014 har fastholdt tryghedsniveauet fra 2013, som er det bedste hidtil målt. Mellem 2013 og 2014 ses der ikke nogen udvikling i Tryghedsindeksscoren for København som helhed. I 2014 er der fem områder i København med markant eller intensiveret behov for tryghedsskabende indsatser. Det er fortsat det sydvestlige Indre by, Christianshavn og området omkring Københavns Hovedbanegård, der har et markant behov for tryghedsskabende indsatser, mens Indre Nørrebro, vest for Nørrebrogade, og det sydvestlige Valby har et intensiveret behov for tryghedsskabende indsatser. Følgende tabel 4 viser Tryghedsindekset på bydelsniveau. Tabel 4 Tryghedsindeks for de københavnske bydele 2014 Bydel Behov for indsats Indre By Markant Østerbro Christianshavn Markant Nørrebro Reduceret Vesterbro Markant Kgs. Enghave Valby Vanløse Brønshøj/Husum Bispebjerg Reduceret Amager Øst Amager Vest Kilde: Tryghedsindekset for København 2014: Lokal uro set i forhold til tryghedsindekset Tryghedsindekset viser, at der på Nørrebro er sket et fald fra ordinært i 2013 til reduceret i I 2012 var indekset for Nørrebro intensiveret til ordinært. SSP Københavns afrapportering fra urolige områder viser, at Nørrebro er bydele, hvor grupper af unge i perioder skaber uro. Fire ud af seks beredskabssituationer har fundet sted i disse bydele i 2014, hvoraf enkelte har været af mere forebyggende karakter. Hovedparten omhandlede uro blandt over 18-årige. 15

16 Tryghedsindekset viser for bydelene Indre by, Vesterbro og Christianshavn et behov for en markant indsats, men her har der ikke været alvorlige situationer med uroskabende unge. Kriminalitetsudvikling I afrapporteringerne beskrives den generelle kriminalitetsudvikling for unge under 18 år som element i den samlede beskrivelse af situationen i København. Nedenstående tabel viser kriminalitetsudviklingen de seneste seks år. Antal sigtede personer u/18år med bopæl i Københavns Kommune: År Antal sigtede Antal sigtelser u/18 år i Københavns Politikreds: År Antal sigtelser I 2014 er antallet af sigtede personer under 18 år med bopæl i København faldet og følger tendensen fra de seneste år. Der er i 2014 et fald i antallet af sigtelser i Københavns Politikreds for unge under 18 år. Kilde: Ungerapporten , Københavns Politi DKS og Kriminalitet begået af personer under 18 år , Københavns Politi OPA Udvikling i enkeltsager SSP København behandler enkeltsager for kriminalitetstruede og kriminelle unge under 16 år efter enkeltsagskonceptet. Enkeltsagskonceptet blev i 2013 udvidet til at dække unge op til det 18 år. Enkeltsagerne gradueres i fire niveauer afhængig af, hvor alvorlige forhold der er tale om. Niveau 1 Bekymrende adfærd Niveau 2 Førstegangskriminalitet Niveau 3 Gentagen alvorlig kriminalitet Niveau 4 Personfarlig kriminalitet 16

17 For hvert niveau præciseres og koordineres, hvem der er ansvarlig for at handle på den unge, hvilke handlinger der iværksættes samt en tidsramme herfor Enkeltsager behandlet i SSP København 2012 Kategorier 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal I alt Niveau 1 og Niveau 3 og I alt niveau 1-4 sager Kilde SSP København Enkeltsager behandlet i SSP København 2013 Kategorier 1. halvår 2. halvår I alt Niveau 1 og Niveau 3 og I alt niveau 1-4 sager Kilde SSP-København Enkeltsager behandlet i SSP København 2014 Kategorier 1. halvår 2. halvår I alt Niveau 1 og Niveau 3 og I alt niveau Kilde SSP-København. Som det fremgår af ovenstående, er antallet af SSP enkeltsager steget fra 605 sager i 2012 til 1269 sager i Årsagen til stigningen skyldes bl.a., at målgruppen for SSP enkeltsagsbehandlingen i 2013 blev udvidet fra 15 år til at omfatte unge op til og med 17 år. SSP+ SSP Københavns individorienterede indsatser for unge i alderen 17 ½- 25 år retter sig mod personer, der har begået gentagen alvorlig eller personfarlig kriminalitet. Indsatsen omfatter igangsættelse og koordinering af uddannelse og job samt afklaring af forsørgelsesgrundlag. Antal af aktive og afsluttede sager: Ult Ult Ult Aktive sager Afsluttede sager I alt

18 Tallene for 2014 inkluderer 40 sager i forbindelse med Partnerskabsaftalen for et trygt Indre Nørrebro og særlig indsats i Tingbjerg og Husum. Fordeling af aktive sager på de fem SSP+ grupper: Nørrebro i Amager Valby Østerbro Brønshøj Vanløse ii Bispebjerg I alt /3 af disse unge er i alderen 17½ - 20 år. i Inkl. 26 i forbindelse med Partnerskabsaftalen på Indre Nørrebro ii Inkl. 14 i forbindelse med særlig indsats i Tingbjerg og Husum 18

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning

Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 1. halvår 2014 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København

Urolige områder i København Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København - sammenfatning for 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning...

Læs mere

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning

Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 3. kvartal 2011 sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning

Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Urolige områder i København 2. halvår 2013 Sammenfatning København Uddybende læsevejledning

Læs mere

tryg heds indeks københavn 2014

tryg heds indeks københavn 2014 tryg heds indeks københavn 2014 Indhold Forord... 5 Sådan har vi målt... 6 Københavnerne fastholder tryghedsniveauet fra sidste år... 7 Amager Vest... 13 Amager Øst... 16 Bispebjerg... 19 Brønshøj-Husum...

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2010 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2010 Udgivet af : Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København V Telefon 3317 3317 www.bif.kk.dk Foto:

Læs mere

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012

TRYG HEDS TRYG HEDS INDEKS INDEKS KØBEN HAVN 2012 København er en mangfoldig og tryg storby med et rigt forlystelsesliv, turister fra hele verden og et livligt natteliv. Trygheden stiger og ungdomskriminaliteten falder. Det går godt. Alligevel skal vi

Læs mere

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011

Tryg Tryg heds. heds indeks indeks køben havn 2011 Tryg Tryg heds heds indeks indeks køben havn 2011 S. 03 INDLEDNING S. 04 SÅDAN HAR VI MÅLT S. 06 RESULTATER ØGET TRYGHED I KØBENHAVN S. 12 BORGERNES OPLEVELSE AF TRYGHED I DAG- OG AFTENTIMER S. 14 KRIMINALITET

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Indre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 3. og 4. kvartal 2012 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tryghedsindeksscore

Tryghedsindeksscore Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2014 Tryghedsindekset Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet

Læs mere

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold:

Tryghedsindekset måler seks former for kriminalitet (vold og trusler om vold, indbrud, tyveri, narkotika, hærværk, chikane), og måler tre forhold: Effektvurdering og afrapportering: Hotspot Ydre Nørrebro I det følgende gennemgås status for den overordnede udfordring om utryghed samt de tre specifikke udfordringer, der indgår i effektvurderingen af

Læs mere

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015

Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Københavns TRYGHEDS- UNDERSØGELSE /2015 Indhold Forord ved overborgmester Frank Jensen... 2 Indledning... 4 Hele København/hovedresultater... 5 Bydele i København... 12 Amager Vest... 12 Amager Øst...

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 16 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION FORORD INDLEDNING SAMMENFATNING AF HOVEDRESULTATERNE RESULTATER FOR HELE KØBENHAVN 3 4 5 7 KØBENHAVNS BYDELE AMAGER VEST AMAGER

Læs mere

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen,

Siden 2011 har der, for at imødegå nogle af de udfordringer, som tilvæksten har afstedkommet, været et øget samarbejde mellem Socialforvaltningen, KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Børn og Familier NOTAT Bilag 1. Udfordringer omkring Bellahøj Til Økonomiudvalget Problemstilling Der har siden 2011 foregået en gradvis

Læs mere

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD

INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD SSP AKUTBEREDSKAB AKUTBEREDSKAB SSP INDLEDNING INDLEDNING INDHOLD København rammes med mellemrum af akutte og voldsomme hændelser, der påvirker unge og nærområder markant. Hændelserne kan være; opgør mellem

Læs mere

Tryghedsindeks. for København 2009

Tryghedsindeks. for København 2009 Tryghedsindeks for København 2009 Indledning...5 3 Tryghedsindeks metode og resultater 2009... 6 Tryghedsindekset - sådan har vi målt...6 Resultater for København overordnet...8 Stor lokal variation i

Læs mere

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København

Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København Side 1 / SIKKER BY: Samarbejde mellem kommune, politi og borgere i København v/ kontorchef Lea Bryld Center for Sikker By Side 2 / Disposition Sikker By Programmet Måling af den lokale tryghed og kriminalitet

Læs mere

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013

Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontor for Inklusion og Mangfoldighed NOTAT Bilag 2: Afdækning af tryghedsfremmende indsatser i 2013 Borgerrepræsentationen godkendte den 10. februar 2011 Sikker

Læs mere

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE

Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE Københavns Kommunes TRYGHEDSUNDERSØGELSE 17 Introduktion s. 3 Forord s. 4 Indledning s. 5 Sammenfatning af hovedresultaterne s. 6 Resultater for hele København Københavns Bydele s. 14 Amager Vest s. 20

Læs mere

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder

VIDENS INDSAMLING HOTSPOT. Fælles fodslag for tryggere boligområder VIDENS INDSAMLING 01 HOTSPOT Fælles fodslag for tryggere boligområder 1 MOD TRYGGERE BOLIGOMRÅDER 1 Nye tiltag mod utryghed Frygten for vold, tyveri og hærværk er kendsgerninger, som beboere i mange udsatte

Læs mere

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele

BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele BILAG A: Klubbernes opsøgende arbejde fordelt på bydele I Valby er der ansat en medarbejder, som foretager det opsøgende gadeplansarbejde i bydelen. Det opsøgende arbejde har stået på i et år og er et

Læs mere

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele

Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen SSP-Sekretariatet Oversigt over urolige områder i København 2. halvår 2016 for de enkelte bydele Indholdsfortegnelse

Læs mere

Partnerskab for Tingbjerg

Partnerskab for Tingbjerg BILAG 1 Partnerskab for Tingbjerg Aftale om Partnerskab for Tingbjerg Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP-København, FSB, SAB samt Tingbjerg Fællesråd indgår med denne aftale et forpligtende Partnerskab

Læs mere

Partnerskaber i perspektiv

Partnerskaber i perspektiv Partnerskaber i perspektiv Lea Bryld, Københavns Kommune, Sikker By og Jan Bjørn, Københavns Politi Den Trygge Kommune 13. marts 2014 Baggrund for samarbejdet mellem Københavns Kommune og Københavns Politi

Læs mere

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS

POLITIETS TRYGHEDSINDEKS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK DECEMBER 2015 1. INDHOLD 2. INDLEDNING... 3 3.

Læs mere

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet

23-01-2015. Til BUU. Afrapportering af status på ungdomsklubområdet KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ungdom NOTAT Til BUU 23-01-2015 Afrapportering af status på ungdomsklubområdet Baggrund Forvaltningen fremlægger i dette notat status for udviklingen på

Læs mere

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale

Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Tingbjerg-Husum Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om partnerskab for Tingbjerg-Husum Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København, fsb, SAB/KAB og AAB indgår med denne aftale et forpligtende

Læs mere

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab

Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Bilag 2 Bilag 2 Status og resultater for Tingbjerg-Husum Partnerskab Tingbjerg-Husum Partnerskab har følgende overordnede målsætninger: Beboernes

Læs mere

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale

Amager Partnerskab. - partnerskabsaftale Amager Partnerskab - partnerskabsaftale Aftale om Partnerskab for Amager Københavns Kommune, Københavns Politi, SSP København og boligforeningen 3B indgår med denne aftale et forpligtende partnerskab for

Læs mere

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot

Hotspot. -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010. www.kk.dk/hotspot Hotspot -En tryghedsskabende områdebaseret indsats Integrationsministeriet Odense d. 8.4.2010 www.kk.dk/hotspot Hotspotprogrammet Det kortsigtede formål med Hotspot er At genskabe oplevelsen af tryghed

Læs mere

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER

HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER Til Københavns Kommune, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Dokumenttype Afrapportering Dato Juni 2011 HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING AF HOTSPOTS RESULTATER OG EFFEKTER HOTSPOTAKTØRERNES VURDERING

Læs mere

...37 2 +6...37 2 "...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2"!#$%!&...41

...37 2 +6...37 2 ...38 20 0*!*<) 0...38 2(!=*(!...38 2,...38 2...39 2!#$%!&...41 2 ...4...5...5...6...7...9...11...11!...14 "!#$%!&...15 &'! #()*!...16 +, -...16!...20 "!#$%!&...20 4.2.3 &'! #()*!...20 +-...21 './0!& ).%&*...21!...22 "!#$%!&...22 &'! #()*!...23 +...23 1...24 2...25

Læs mere

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS

TRYGHEDSINDEKS POLITIETS POLITIETS TRYGHEDSINDEKS EN MÅLING AF TRYGHEDEN I: DE SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER I DANMARK DE FEM STØRSTE BYER I DANMARK DE 12 POLITIKREDSE I DANMARK HELE DANMARK MARTS 15 TAK Rigspolitiet takker Peter

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Læsø Kommune Frederikshavn Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2012 Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT LØVVANGEN Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Løvvangen Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Nordsjællands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Nordsjællands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Nordsjællands Politi. Planen træder

Læs mere

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016

Sikker By. Ingeborg Degn, Chef for Sikker By, Københavns Kommune Mail tlf København 3. november 2016 / Ingeborg Degn, Chef for, Københavns Kommune Mail id@okf.kk.dk, tlf. 61 10 99 98 København 3. november 2016 programmet Historisk baggrund 2008/2009: København oplevede adskillige banderelaterede skyderier

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN SSP KØBENHAVN 2 INDHOLD Indledning... 4 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper... 7 Niveau 1 Bekymrende adfærd... 8 Niveau 2 Førstegangskriminalitet...

Læs mere

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning

Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi Indledning Samarbejdsplan for Nordjyllands Politi 2009 1. Indledning Med ikrafttræden den 1. januar 2007 blev både Danmarks politikredse og hele det kommunale område reformeret gennem etablering af større og mere

Læs mere

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012

Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder. 1. halvår 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder 1. halvår 2012 Oktober 2012 Styrket indsats i de særligt udsatte boligområder Politiet har styrket indsatsen i de særligt udsatte boligområder, der er

Læs mere

Kære Marialise

Kære Marialise Socialforvaltningen Kære Marialise På baggrund af Socialudvalgets temadrøftelse om den kriminalpræventive indsats på Nørrebro 8. maj 2013 har du stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: 1. Hvad er

Læs mere

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro

Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2011 Handlingsplan Hotspot Indre Nørrebro Forord Denne handlingsplan for Hotspot Indre

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Fyns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Fyns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Fyns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Fyns Politi. Planen træder i kraft den 1. januar 2016

Læs mere

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion,

Københavns Politi UNGERAPPORTEN Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi UNGERAPPORTEN 2014-2015 - 2016 Udarbejdet af Den Kriminalpræventive Sektion, Københavns Politi Januar 2017 Indhold Forord... 3 Samlet antal sigtelser i Københavns politikreds: 2014-2016...

Læs mere

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro

Partnerskabsaftale For et trygt Indre Nørrebro 2015 Partnerskabsaftale PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2015 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By og SSP København, og Københavns Politi forlænger med denne aftale det forpligtende

Læs mere

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune

KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune KRIM-plan: Plan over indsatsen til forebyggelse af ungdomskriminalitet i Frederiksberg Kommune December 2016 Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service (Serviceloven)

Læs mere

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København

Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem år i København Koncept for væresteder for kriminelle og kriminalitetstruede unge mellem 18-25 år i København Formålet med et fælles koncept for 18+ væresteder i København er at give de eksisterende og kommende væresteder

Læs mere

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE.

HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. HANDLEPLAN ANG. SAGSBEHANDLING MELLEM NORDFYNS KOMMUNE OG FYNS POLITI I SAGER MED KRIMINALITETSTRUEDE BØRN OG UNGE. Samarbejdet mellem Nordfyns kommune og Fyns Politi, bør indebære et standardiseret, skriftligt

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet

GLOSTRUP KOMMUNE. SSP Skole Socialforvaltning - Politi. Indsatsen mod ungdomskriminalitet GLOSTRUP KOMMUNE SSP Skole Socialforvaltning - Politi Indsatsen mod ungdomskriminalitet et tillæg til Børnepolitikken herunder den sammenhængende børnepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen d. 12. september

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Østjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Østjylland Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Østjyllands Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15

Partnerskabsaftalen For et trygt Indre Nørrebro 2014/15. PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 2014/15 PARTNERSKABSAFTALE Københavns kommune 2014/15 Københavns Kommune, repræsenteret ved Center for Sikker By, SSP København og Hotspot Indre Nørrebro (Hotspot indgår indtil udgangen af 2014), og Københavns

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Handlingsplan Hotspot Ydre Nørrebro 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning og fokus i 2013...

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2015 Døgnvagten Center for Forebyggelse og Rådgivning januar 2016 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Datagrundlag Opmærksomhedspunkter og forbehold... 4 Det

Læs mere

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN

ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN ENKELTSAGSBEHANDLING I SSP KØBENHAVN INDHOLD Indledning side 3 Enkeltsagsbehandlingen i lokaludvalg og ledergrupper side 4 Niveau 1 Bekymrende adfærd side 5 Niveau 2 Førstegangskriminalitet side 7 Niveau

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet et tillæg til den sammenhængende børnepolitik Indledning Kommunerne skal i henhold til lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Maj 2011 Center for / Videnscenter for Tallene i denne kvartalsopgørelse inkluderer døgnanbringelser i. Dagindskrivninger på døgninstitutioner,

Læs mere

Indsatser over for grupper... 5-9

Indsatser over for grupper... 5-9 2013 SSP København sekretariatet, Stormgade 20, 2. tv., 1555 København V, Tlf. 33 66 15 80, ssp@sof.kk.dk, www.ssp.kk.dk. Redaktion: Lise Kragh Hansen og Mikael Kelk. Forsidefoto: Modelfoto. Layout, grafisk

Læs mere

HOTSPOT INDRE NØRREBRO

HOTSPOT INDRE NØRREBRO HOTSPOT INDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Indre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer

Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens plan til bekæmpelse af kriminalitet i ghettoer POLITIAFDELINGEN januar 2011 Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Udmøntningen af de politimæssige initiativer i regeringens

Læs mere

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret

Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Kapacitetsstyring NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om klubsituationen i Holmbladsgade-kvarteret Baggrund Nærværende notat er udarbejdet i forbindelse

Læs mere

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016

SMS-ordning til borgere. Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 SMS-ordning til borgere Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune September 2016 1 Om undersøgelsen Følgende resultater er baseret på en spørgeskemaundersøgelse foretaget af Københavns Kommunes

Læs mere

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan

HOTSPOT YDRE NØRREBRO. Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan HOTSPOT YDRE NØRREBRO Nulpunktsmåling, forandringsteori og dokumentationsplan Hotspot Ydre Nørrebro Nulpunktsmåling, forandringsteorier og evalueringsklargørelse af projekter finansieret af Integrationsministeriets

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen

Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling BILAG 1 Til Økonomiudvalget Statusnotat vedr. højreekstremisme i Sydhavnen Nedenstående redegørelse af den aktuelle situation med højreekstremisme

Læs mere

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014

Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Nøgletal for retsrepræsentation og ungesamråd 2014 Døgnvagten februar 2015 Indhold Retsrepræsentationen... 3 Figur 1: Det samlede antal børn og unge i retsrepræsentationen... 3 Figur 2: Andelen af sigtede

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Midt- og Vestjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Midt- og Vestjyllands

Læs mere

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013

NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 NYE TAL PÅ INKLUSIONSBAROMETRET JANUAR 2013 OVERBLIK OG GENNEMGANG KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning Side INKLUSIONSBAROMETRET - JANUAR 2013 - OVERBLIK For hvert mål vises,

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet.

MINDRE KRIMINALITET. Dette udspil indeholder 23 forslag, der skal bringe os videre i retning af et København med endnu mindre kriminalitet. MINDRE KRIMINALITET København er vores by. Det er ikke bandernes by. Det er ikke de kriminelles by. Københavns borgere skal trygt kunne færdes i gaderne og opholde sig i deres hjem. Her bor vi! Og det

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2010. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 200 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side 4 Ungdomskriminaliteten i tal Side 4 Sigtede 0-7 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 5-7 årige i Ringsted

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 16 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale

Læs mere

Handleplan for Hotspot på Løvvangen

Handleplan for Hotspot på Løvvangen på Løvvangen den 24.3.2011 Handleplan for Hotspot på Løvvangen Kort om Løvvangen Løvvangen er et boligområde i Nørresundby i Aalborg Kommune. Boligområdet består primært af alment boligbyggeri med 818

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Sammenhængende socialstatistik 2001 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Sammenhængende socialstatistik 2001 Nr. 2. 25. februar 2004 Sammenhængende socialstatistik 2001 Christine Halckendorff Tlf.: 33 66 28 36 Pia Kjærulff

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Bilag 1: Implementeringsplan for indsats vedr. unge, der begår alvorlig eller gentagende kriminalitet

Bilag 1: Implementeringsplan for indsats vedr. unge, der begår alvorlig eller gentagende kriminalitet NOTAT 13-05-2008 Sagsnr. 1101-323903 Bilag 1: Implementeringsplan for indsats vedr. unge, der begår alvorlig eller gentagende kriminalitet 1. Indledning Socialudvalget godkendte på sit møde d. 09.04.08

Læs mere

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013

SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Læsø Kommune SAMARBEJDSPLAN KREDSRÅDET 2013 Frederikshavn Kommune Hjørring Kommune Brønderslev Kommune Jammerbugt Kommune Vesthimmerlands Kommune Rebild Kommune Mariagerfjord Kommune Aalborg Kommune 1.

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats

Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Velkommen til workshoppen Tingbjerg Partnerskab en helhedsorienteret og effektiv tryghedsindsats Fordél jer med max 6 ved hvert bord. Sæt dig gerne sammen med dem du kender fra dit lokalområde eller, Sæt

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Københavns Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Københavns Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Københavns Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Københavns Politi. Planen træder i kraft

Læs mere

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus.

Derfor har Aarhus Kommune og Østjyllands Politi indgået et samarbejde om en fælles strategi, der skal styrke trygheden i Aarhus. Til Til Magistraten Drøftelse Side 1 af 6 Tryg i Aarhus Udkast til en fælles tryghedsstrategi for Østjyllands Politi og Aarhus Kommune Tryghed er et grundlæggende behov for alle mennesker. Det er det,

Læs mere

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse

Ringsted kommune. SSP årsrapport 2009. Indholdsfortegnelse Ringsted kommune SSP årsrapport 009 Indholdsfortegnelse Side Indledning med hovedtendenser Side Ungdomskriminaliteten i tal Side Sigtede 10 17 årige i Ringsted kommune Side 5 Sigtede 1517 årige i Ringsted

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret

115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne, YOT og Ungesamråd v/ Gitte Krogh Centerchef for Familiecentret 115 møderne Socialdistriktsbaserede møder, hvor der udveksles oplysninger om kriminalitetstruede unge mellem politi og kommune

Læs mere

Undersøgelse af det opsøgende gadeplansarbejde i forhold til børn og unge i Københavns Kommune

Undersøgelse af det opsøgende gadeplansarbejde i forhold til børn og unge i Københavns Kommune Dato: 14-11-2006 Bilag 1 Sagsnr.: 1101-320560 Dok.nr.: 2006-13047 Undersøgelse af det opsøgende gadeplansarbejde i forhold til børn og unge i Københavns Kommune 1. Indledning Mål- og rammekontoret for

Læs mere

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde

YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde YLS/CMI i Københavns Kommunes myndighedsarbejde / Projektledere Mette Nielsen og Sidsel Kier Borgercenter Børn og Unge, Socialforvaltningen 1. november 2017 Københavns Kommune Borgercenter Børn og Unge

Læs mere

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard

Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Kontoret for Integrationsservice NOTAT Dato: 17-04-2008 Sagsnr.: 2008-12825 Dok.nr.: 2008-205918 Dataark for Hotspot Akacieparken og Sjælør Boulevard Forord

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016

Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 Handleplan 2016: Bekæmpelse af social kontrol og øget demokratisering Februar 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 3. kontor - Erhverv, Integration og Ligebehandling 2 HANDLEPLAN

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Styrkelse af indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Politisk målsætning I Esbjerg Kommune ydes der en konsekvent, hurtig og målrettet indsats overfor Kriminalitetstruede unge og unge lovovertrædere.

Læs mere

STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR

STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR STRATEGI - OPGAVER OG ANSVAR SSP KØBENHAVN 2013-2014 forord Hermed præsenteres SSP Københavns strategi for det kriminalpræventive arbejde rettet mod børn og unge i kommunen. For at sikre en helhedsorienteret

Læs mere

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel

Boligområders omdømme. Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Boligområders omdømme Center for Sikker By Økonomiforvaltningen Københavns Kommune og Københavns Borgerpanel Formål med undersøgelsen I december 2013 gennemførte Center for Sikker By (Økonomiforvaltningen)

Læs mere

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi

RIGSPOLITIET. Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi RIGSPOLITIET Mål- og resultatplan for Sydøstjyllands Politi 2016 Mål- og resultatplanen for Sydøstjyllands Politi 2016 er indgået mellem Rigspolitiet, Rigsadvokaten og Sydøstjyllands Politi. Planen træder

Læs mere

Politiets Tryghedsindeks

Politiets Tryghedsindeks Politiets Tryghedsindeks En måling af trygheden i Danmark, i de 12 politikredse, i de fem største byer og i 34 særligt udsatte boligområder. RIGSPOLITIET November 2013 Politiets Tryghedsindeks - En måling

Læs mere

og resultatplan for politiet

og resultatplan for politiet 20 17 Mål- og resultatplan for politiet Indhold Mission og vision 2 Om politiet 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens

Læs mere

Sikker By Program

Sikker By Program Sikker By Program 2014-2017 1 Indhold s.3 Hvad er Sikker By programmet? s.4 Sikker By programmets fokus s.4 Sikker By programmets mål s.5 Sikker By programmets forandringsteori s.7 I. Indsatser, der forebygger

Læs mere