Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark"

Transkript

1 Opnåelse af tilladelse til at udbyde spil i Danmark Vejledning til teknisk tilslutningsforløb Version 1.2 Historik for dokumentet: Version Dato Opsummerende beskrivelse af ændringer Dokument offentliggjort a) End-points med certifikat tilføjet i afsnit b) Reference til dokument indført i afsnit 2.3 og beskrivelse i afsnittet opdateret a) Korrektion i afsnit 3.1. b) Korrektion i afsnit 3.2. c) Korrektion af End-points i afsnit d) Korrektion af End-points i afsnit Side 1 af 8

2 Indhold 1. Indledning Tilslutningsprocessen SAFE Ansøgers kommunikation om adgang til SAFE Spillemyndighedens oprettelse af ansøgers SAFE og test af adgang til SAFE Ansøgers udarbejdelse af test-materiale for standard records Spillemyndighedens vurdering af standard records og dokumentation Tamper Token og ROFUS Ansøgers adgang til Tamper Token og ROFUS Spillemyndighedens oprettelse af ansøger til Tamper Token og ROFUS Ansøgers test af Tamper Token og ROFUS Spillemyndighedens vurdering af testen Afsluttende vurdering... 8 Side 2 af 8

3 1. Indledning Denne vejledning omhandler det tekniske tilslutningsforløb for ansøgere, der ønsker at blive godkendt til at udbyde onlinespil i Danmark. Det samlede tilslutningsforløb består af både et juridisk og et teknisk tilslutningsforløb, som foregår parallelt. Det betyder, at arbejdet i forhold til at udstede tilladelsen vil foregå i to spor uafhængigt af hinanden. Det understreges, at et succesfuldt udfald i det tekniske forløb ikke er en garanti for, at der kan gives en endelig tilladelse. Det er derfor op til ansøgeren at afgøre om de vil indlede arbejdet med det tekniske tilslutningsforløb forud for, at der er en juridisk afgørelse af om der kan opnås en tilladelse. Dette dokument omhandler det tekniske tilslutningsforløb Tilslutningsprocessen Den tekniske tilslutningsproces består af to forløb: 1. Et forløb vedr. SAFE 2. Et forløb vedr. Tamper Token og ROFUS De to forløb igangsættes parallelt, men for visse test-cases er de to forløb afhængige. Den samlede proces for det tekniske tilslutningsforløb er illustreret i Figur 1. Processen vedr. SAFE er beskrevet nærmere i afsnit 2 og processen vedr. Tamper Token og ROFUS er beskrevet nærmere i afsnit 3. Endelig godkendelse er beskrevet i afsnit 4. Side 3 af 8

4 Figur 1: Teknisk tilslutningsforløb Side 4 af 8

5 2. SAFE Hver ansøger skal have et datalager kaldet SAFE til at gøre standard records tilgængelige for Spillemyndigheden. For at gennemføre tilslutningsprocessen skal Spillemyndigheden kunne tilgå ansøgerens SAFE og hente data. Spillemyndigheden gennemfører hhv. en test af at det er muligt for Spillemyndigheden at tilgå SAFE samt en verifikation af indholdet af standard records Ansøgers kommunikation om adgang til SAFE Spillemyndigheden skal have adgang til ansøgers SAFE, der tilgås med FTPS. For at kunne tilgå SAFE skal Spillemyndigheden have et antal oplysninger fra ansøger. Til dette formål er der udarbej- det et dokument til kommunikation med ansøger: Skema til ansøgers oplysninger vedr SAFE dansk.doc. Dokumentet findes også i en engelsk version. Ansøger skal udfylde skemaet og sende det til Spillemyndigheden. Dokumentet er tilgængeligt på Spillemyndighedens hjemmeside. Dokumenter Skema til ansøgers oplysninger vedr SAFE dansk.doc Skema til ansøgers oplysninger vedr SAFE engelsk.doc 2.2. Spillemyndighedens oprettelse af ansøgers SAFE og test af adgang til SAFE Spillemyndigheden opretter ansøgers SAFE i sit kontrolsystem og gennemfører test af adgang til SAFE. Såfremt testen ikke kan gennemføres korrekt gives besked til ansøger med årsag til afvisning. Herefter kan ansøger rette op på fejlene og gensende dokument. Spillemyndigheden kommunikerer eventuelle fejl til den kontaktperson, der er angivet i skemaet. Startbetingelse Slutbetingelse Ansøger har fremsendt dokument vedr. adgang til SAFE. Spillemyndigheden har gennemført test af adgang til SAFE med succes Ansøgers udarbejdelse af test-materiale for standard records Spillemyndigheden skal godkende ansøgers standard records forud for at der kan gives tilladelse til at udbyde spil. Til dette formål har Spillemyndigheden udarbejdet et separat dokument med beskrivelse af det test materiale i relation til standard records, som ansøger skal levere. Dokumentet er tilgænge- ligt på Spillemyndighedens hjemmeside under Test af standard records. Der er en dansk version tilgængelig på den danske hjemmeside og en engelsk version tilgængelig på den engelske hjemme- side. Dokumenter Se link Test af standard records (dansk) eller Test of standard records (engelsk) Side 5 af 8

6 2.4. Spillemyndighedens vurdering af standard records og dokumentation Spillemyndigheden gennemfører sin test af ansøgers standard records og vurderer den tilsendte dokumentation. Såfremt ansøgers standard records og dokumentation vurderes tilfredsstillende godken- des ansøgers materiale. Hvis ikke ansøgers standard records og dokumentation vurderes tilfredsstil- lende, vil Spillemyndigheden give besked til ansøger med årsag til afvisning. Herefter kan ansøger forbedre sine standard records og dokumentation, og Spillemyndigheden vil på ny gennemgå sin test og vurdering. Startbetingelse Slutbetingelse Ansøger har placeret påkrævede standard records på SAFE pakket med Tamper Token og fremsendt yderligere påkrævet dokumentation. Spillemyndigheden har gennemført alle sine tests af standard records succesfuldt og vurderet at dokumentationen er tilfredsstillende. 3. Tamper Token og ROFUS Tamper Token er en sikkerhedsløsning, der skal sikre integritet af data. Ansøger skal demonstrere korrekt anvendelse af Tamper Token for at kunne opnå tilladelse. ROFUS er Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere. Ansøger skal verificere ved kontoopret at spilleren ikke er registreret i ROFUS samt at spillerens CPR-nummer findes. Ved kontologin skal ansøger verificere at spilleren ikke er registreret i ROFUS Ansøgers adgang til Tamper Token og ROFUS En ansøger får adgang til Tamper Token og ROFUS i forbindelse med ansøgningen Spillemyndighedens oprettelse af ansøger til Tamper Token og ROFUS Efter modtaget ansøgning opretter Spillemyndigheden adgang til Tamper Token og ROFUS i systemet og udsteder brugernavn og password. Spillemyndigheden sender ansøger et skema med de tests, der skal afvikles og de test-cpr-numre, som ansøger skal anvende til testen Ansøgers test af Tamper Token og ROFUS Ansøger skal gennemføre de tests som er angivet i skemaet og foretage rapportering af modtagne svar og eventuelle bemærkninger i forbindelse med testen i skemaet. Eventuelle fejl rapporteres også i skemaet ud for den test hvor fejlen opstod. Den test der fejler, bør gentestes 3 gange for at se om fejlen er generel eller sporadisk. Dette noteres i bemærkningsfeltet. Efter testen skal skemaet returneres i udfyldt og underskrevet stand til Spillemyndigheden til godkendelse. Såfremt der opstår fejl i forbindelse med testen, skal disse søges løst hos enten ansøger eller Spillemyndigheden og ny fejlfri test skal gennemføres, før endelig tilladelse kan gives. Dette forløb aftales individuelt mellem ansøger og Spillemyndigheden. Side 6 af 8

7 Test-casene er beskrevet i Testcases til ansøger dansk.xls som findes på Spillemyndighedens hjemmeside. Der findes desuden en tilsvarende engelsk version. For at få forståelse af hvordan Tam- per Token og ROFUS fungerer, kan ansøger prøve test-casene af i SoapUI eller lignende værktøj. For at ansøger kan bestå testen, skal ansøger vedlægge log fra ansøgers spilsystem (evt. test-miljø), der viser de krævede servicekald og -svar. Startbetingelse Slutbetingelse Ansøger har modtaget brugernavn, password og test-cases med CPR-numre. Ansøger har gennemført testene, registreret og fremsendt resultaterne i test-casearket, vedlagt log fra ansøgers spilsystem med servicekald og svar, og Spillemyndigheden har godkendt test-resultaterne. Dokumenter Testcases til ansøger dansk.xls Testcases til ansøger engelsk.xls End-points til services på demo-miljø Nedenfor findes end-points til de services på Spillemyndigheden demo-miljø for Tamper Token og ROFUS, der skal anvendes til ansøgers test af de to systemer. Der er for begge systemer tale om web- services som tilgås via internettet. Såfremt ansøgeren gennemfører det tekniske og juridiske tilslut- ningsforløb og opnår tilladelse til at udbyde spil i Danmark, kommunikerer Spillemyndigheden end- points til produktions-miljøet. Tamper Token services på DEMO-miljøet: Uden certifikat: Med certifikat: https://rofusdemo.spillemyndigheden.dk/tampertokenanvend/tampertokenanvendservice ROFUS services på DEMO-miljøet: Uden certifikat: Med certifikat: https://rofusdemo.spillemyndigheden.dk/gamblerproject/gamblerservice Ansøgers connectivity test Ansøger kan gennemføre connectivity test på følgende måde: 1) End-point indtastes i en browser på følgende måde for hhv. Tamper Token og ROFUS (tilsvarende hvis testen skal gennemføres på endepunkterne uden certifikat): a. https://rofusdemo.spillemyndigheden.dk/tampertokenanvend/tampertokenanvendservice?wsdl b. https://rofusdemo.spillemyndigheden.dk/gamblerproject/gamblerservice?wsdl 2) Der åbnes en login skærm i browseren og ansøger indtaster det af Spillemyndigheden udleverede brugernavn og password Side 7 af 8

8 3) Såfremt connectivity testen er succesfuld vil wsdl-filen ses i browseren. Startbetingelse Slutbetingelse Ansøger har modtaget brugernavn og password fra Spillemyndigheden. Ansøger ser wsdl-filen i browseren Spillemyndighedens vurdering af testen Spillemyndigheden vurderer ansøgers test ud fra det udfyldte test-ark og den tilsendte dokumentation. Desuden skal ansøger på dette tidspunkt have bestået Spillemyndighedens forbindelsestest til ansøgers SAFE for at ansøgers anvendelse af Tamper Token kan testes af Spillemyndigheden. Såfremt ansøgers test vurderes korrekt gennemført med tilfredsstillende resultat godkendes ansøgers test af Tamper Token og ROFUS. Hvis ikke ansøgers test vurderes korrekt gennemført eller resultatet ikke er tilfredsstillende, vil Spillemyndigheden give besked til ansøger med årsag til afvisning. Herefter kan ansøger forbedre sine tests og Spillemyndigheden vil på ny gennemgå sin test og vurdering. 4. Afsluttende vurdering Når ansøger har fået godkendt alle tests gennemfører Spillemyndigheden en afsluttende vurdering. Spillemyndigheden forbeholder sig ret til i særlige tilfælde at efterspørge yderligere tests. Godkendes ansøger gives meddelelse til det juridiske spor om at ansøger har gennemført det tekniske tilslutningsforløb. Desuden oprettes ansøger i produktionsmiljøet for Tamper Token og ROFUS og der gives besked til ansøger om at det tekniske tilslutningsforløb er gennemført. Side 8 af 8

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 4 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 5 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.1.1 Væddemål... 5 4.1.2

Læs mere

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem

Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem Bilag 1 Tekniske krav til kontrolsystem A. Indledning Dette dokument præsenterer de tekniske krav for at udbyde spil i Danmark, som en tilladelsesindehaver skal opfylde. B. Forkortelser og definitioner

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Forord... 3 3 Praktiske oplysninger... 4 4 Hvad er omfattet af vejledningen?... 4 4.1 Spil, der kan søges tilladelse til... 5 4.2 Spil, der ikke kan søges

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013

Version 1.4. Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in. Side 1 af 29 19. april 2013 Side 1 af 29 19. april 2013 Integrationstest ved tilslutning til NemLog-in Version 1.4 Dette dokument henvender sig til udbydere af it-systemer (eksempelvis offentlige myndigheder), der skal tilsluttes

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og

det fremgå, at det ikke er tilladt for personer under 18 år at deltage i spillene, (iii) formidles adgang til en selvtest for ludomani, og Vilkår der gælder i perioden fra 1. januar 2012 til bekendtgørelse om udbud af online væddemål og bekendtgørelse om landbaserede væddemål træder i kraft Vilkår der gælder ved udbud af både online og landbaserede

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19

Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Brugermanual til Byggeweb Udbudsadministrator 7.19 Indholdsfortegnelse Udbud Administrator... 5 Indledning... 5 Udbudsprocessen... 6 Roller... 8 Udbudsformer... 9 Åbning og licitation... 10 Opret Udbud...

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen

Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Sådan registreres præ-lei-ansøgninger på NordLEI-webportalen Som en del af NordLEI-webportalen kan kunder ansøge om præ-lei'er til sine juridiske enheder. NordLEI giver desuden mulighed for såkaldt assisteret

Læs mere

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015

Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Opslag og eksempel på ansøgningsblanket Iværksætterpilotordningen februar 2015 Iværksætterpilotordningen er et tilbud målrettet nyligt færdiguddannede fra landets videregående uddannelsesinstitutioner,

Læs mere

Express Import system

Express Import system Express Import system Vejledning til modtagere TNT Express Import system TNTs Express Import system gør det let for dig at få afhentet dokumenter, pakker eller paller i 168 lande på Modtager betaler basis.

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 11. marts 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem (for boligorganisationer og selvejende institutioner) 2. udgave Indholdsfortegnelse 1. I 1 NDLEDNING...

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning

Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning Vejledning til kvalitetsstyringssystem for virksomheder, der ønsker at blive certificeret til at udføre energimærkning April 2008 Vejledning til kvalitetshåndbog 100408 Side 1 af 20 Introduktion I henhold

Læs mere

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail

Elektronisk indberetning til Finanstilsynet. Vejledning i Sikker e-mail Elektronisk indberetning til Finanstilsynet Vejledning i Sikker e-mail Finanstilsynet - 7. udgave marts 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION... 1 1.1 Support... 1 2 INFORMATION OM SIKKER E-MAIL... 2

Læs mere

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS

Lederguide INNOMATE HR - Oplæg. Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: MUS Lederguide INNOMATE HR - Oplæg Log på Log på https://www.innomate.com/innomate/oceanteam/default.aspx med: Bruger ID: personalenummer Password: (eget password) INNOMATE HR er et Internetbaseret system,

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem LANDSBYGGEFONDEN 22. april 2014 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem For revisorer 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESDIAGRAM FOR REVISOR... 4 3. ADGANG

Læs mere

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling

FKO Quick Guide. Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO Quick Guide Kom godt igang med FKO Temperaturmåling FKO GUIDE Temperaturmåling Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk Udgivet

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med Nets ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Læs mere

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer

Spillemyndighedens certificeringsprogram Program for styring af systemændringer SCP.06.00.DK.1.0 Indhold Indhold... 2 1 Formålet med program for styring af systemændringer... 3 1.1 Overblik over dette dokument... 3 1.2 Version... 3 2 Certificering... 4 2.1 Certificeringsfrekvens...

Læs mere

Rapport dannet den: 12. marts 2012 1 Begrebsmodel Standard Records

Rapport dannet den: 12. marts 2012 1 Begrebsmodel Standard Records 1 Begrebsmodel Standard Records SpilCertifikat SpillerInformation - Identifikation - Identifikation er registreret er registreret hos hos 1..* 1..* har har et et - - Identifikation - - Tilladelsestype

Læs mere