August 2015 Version Vejledning til. Eunomias Vikarsystem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2015 Version 01-2015. Vejledning til. Eunomias Vikarsystem"

Transkript

1 August 2015 Version Vejledning til Eunomias Vikarsystem 1

2 0. Indledning Adgang til Eunomia Ajourfør ansættelsesskema Liste over vikarskemaer Opret nyt vikarskema Vikarskemaets basisoplysninger Vikarskemaets fraværsoplysninger Supplerende oplysninger til fraværet Vikaroplysninger Dokumentation for fraværet Beregn vikarskema Se beregning af vikartilskud Gem vikarskema Gentag vikarskema Redigér et allerede oprettet vikarskema Indberet vikarskema Udskriv vikarskema Opret vikarskema med fravær sygdom og delvis sygdom Opret vikarskema med fravær barsel Opret vikarskema med fravær efterindtægt Opret vikarskema med flere fraværsperioder Slet vikarskema

3 0. INDLEDNING Ansøgninger om vikartiiskud indberettes via Fordelingssekretariatets indberetningsportal Eunomia. Inden der søges om vikartilskud, skal skolen sørge for, at fraværende og vikarer er oprettet og ajourført i Ansættelsesregistret. Ansøgninger skal som hovedregel indberettes senest ved udgangen af den efterfølgende måned efter fraværet. Denne regel gælder for alle måneder undtagen for fravær i juni måned, hvor ansøgningsfristen er den 31. august. Ved over-/merarbejde, som først udbetales efter normperiodens afslutning, kan der først ansøges om vikartilskud, når tilskudsbetingelserne er opfyldt, dvs. når udgiften er afholdt. Der ansøges på særligt ansøgningsskema. 1. ADGANG TIL EUNOMIA Man får adgang til Eunomia således: På Fordelingssekretariatets hjemmeside skal man trykke på Eunomia i højre side under Login, hvorefter Log ind -billedet fremkommer. Indtast brugernavn (skolekode) og kodeord. Tryk på Log ind, hvorefter siden Menu fremkommer. Automatisk log-out: Brugeren logges automatisk af Eunomia efter 30 minutter uden aktivitet. Med aktivitet forstås aktivering af en funktion, der enten gemmer, validerer eller beregner data. Det vil sige, at indtastning ikke i sig selv opfattes som en aktivitet af systemet. 2. AJOURFØR ANSÆTTELSESSKEMA Inden der søges om vikartilskud, skal skolen sørge for, at fraværende og vikarer er oprettet og ajourført i Ansættelsesregistret. Vi henviser til Vejledning om Eunomias ansættelsesregister, som kan ses her. 3

4 3. LISTE OVER VIKARSKEMAER På siden Liste over vikarskemaer vises de vikarskemaer skolen har oprettet. Log på Eunomia. Vælg Vikartilskud, hvorefter Liste over vikarskemaer fremkommer. Øverst til venstre kan brugeren under Vis periode: vælge for hvilken periode, der skal vises vikarskemaer. 4

5 4. OPRET NYT VIKARSKEMA Log på Eunomia. Vælg Vikartilskud, hvorefter Liste over vikarskemaer fremkommer. Vælg Opret nyt skema VIKARSKEMAETS BASISOPLYSNINGER Indtast /vælg basisoplysninger (Fraværsmåned, år og fraværende). NB: Vær opmærksom på, at den forudfyldte fraværsmåned er korrekt. 5

6 4.2. VIKARSKEMAETS FRAVÆRSOPLYSNINGER Vælg faneblad Fravær & tilskud. Indtast/vælg fraværsperiodens startdato og slutdato (med mindre fraværet fortsætter i den efterfølgende måned), fraværsårsag og eventuelt uddybning af fraværet SUPPLERENDE OPLYSNINGER TIL FRAVÆRET Indtast/vælg eventuelt supplerende oplysninger. 6

7 4.4. VIKAROPLYSNINGER Opret en vikarperiode ved at vælge Nyt tilskud. Indtast/vælg vikar. Indtast/vælg vikarperiodens start- og slutdato (begge datoer skal være inden for skemamåneden). Indtast enten beskæftigelsesgraden eller timerne á 60 minutter i vikariatet den pågældende måned. Der kan kun vikarieres med beskæftigelsesgrad, hvis der er tale om en månedslønnet vikar, der ansættes til vikararbejde for en ansat, der er fraværende i en længere periode, eller hvis der er tale om en månedslønnet vikar, der midlertidigt får forhøjet sin beskæftigelsesgrad som følge af længerevarende vikararbejde. 7

8 4.5. DOKUMENTATION FOR FRAVÆRET For visse fraværsårsager kræver Fordelingssekretariatet dokumentation. Fraværsårsag Dokumentation (kopi) Skal være Kronisk og kritisk sygdom Lægeerklæring Rekvireret eller indsendt Sygdom over 100 dage Redegørelse Indsendt 56 dagpengeloven 56 aftalen Rekvireret Pasning af alvorligt syge børn Aftale om dagpenge / dagpengebilag Rekvireret Pasning af alvorligt syge nærtstående Aftale mellem skole og kommune om Rekvireret plejevederlag Barns hospitalsindlæggelse Indlæggelsesbrev Rekvireret Arbejdsmiljøuddannelsen Kursusbevis Rekvireret Borgerligt ombud Dokumentation for borgerligt ombud Rekvireret Efterindtægt Lønbilag Indsendt Vælg fanebladet Dokumentation og angiv, om skolen har rekvireret eller indsendt dokumentation. 8

9 4.6. BEREGN VIKARSKEMA Ved valg af Beregn beregnes skemaet, men det gemmes ikke. Hvis der er fejl eller mangler i oplysningerne, så skemaet ikke kan gemmes, bliver brugeren oplyst om det ved en meddelelse nederst på skemaet. 9

10 4.7. SE BEREGNING AF VIKARTILSKUD Vælg fanebladet Tilskudsberegning, hvor det kan ses, hvordan tilskuddet er beregnet GEM VIKARSKEMA Ved valg af Gem beregnes og gemmes oplysningerne på skemaet. Hvis der er fejl eller mangler i oplysningerne, så skemaet ikke kan gemmes, bliver brugeren oplyst om det ved en meddelelse nederst på skemaet. Når skemaet er gemt, kan det ses på Liste over vikarskemaer. Vælg Tilbage, hvorved man kommer til Liste over vikarskemaer. 10

11 5. GENTAG VIKARSKEMA Hvis fraværet fortsætter i den efterfølgende måned (dvs. at der ikke er tastet en slutdato på fraværsperioden), kan man ved valg af Gentag Skema på Liste over vikarskemaer åbne et nyt vikarskema for den fraværende i den efterfølgende måned. 6. REDIGÉR ET ALLEREDE OPRETTET VIKARSKEMA Skolen kan foretage ændringer i vikarskemaer i status Kladde (dvs. skemaer som ikke er indberettet). Log på Eunomia. Vælg Vikartilskud. Find skemaet på Liste over vikarskemaer, evt. ved at bruge filterfunktionen Vis periode:. Tryk på blyanten til højre for skemaet. Foretag ændringer. Beregn og gem skemaet. 11

12 7. INDBERET VIKARSKEMA Der ansøges om vikartilskud ved at indberette vikarskemaer i status Kladde. Log på Eunomia. Vælg Vikartilskud. Markér skemaerne i valgboksen til venstre for skemaerne og tryk på Indberet valgte i venstre side af skærmbilledet. 12

13 8. UDSKRIV VIKARSKEMA Skolen skal udskrive vikarskemaerne fra Eunomia i forbindelse med indberetningen, så de fraværende kan underskrive skemaerne, som skolens dokumentation for fraværene. Den fraværendes attestation kan også være på skolens egne fraværssedler, forudsat at fraværsperiode og fraværsårsag fremgår af fraværssedlen. Log på Eunomia. Vælg Vikartilskud. Markér skemaerne i valgboksen til venstre for skemaerne og tryk på Vikarskema under Udskrifter i venstre side af skærmbilledet. Skemaet åbner i et nyt vindue, så vær opmærksom på, at browseren ikke blokerer for popup. 13

14 9. OPRET VIKARSKEMA MED FRAVÆR SYGDOM OG DELVIS SYGDOM Log på Eunomia, vælg Vikartilskud, vælg Opret nyt skema. Udfyld basisoplysninger og vælg fanebladet Fravær & Tilskud. Udfyld fraværs- og vikarperiode(r). Ved overgang fra fuld til delvis sygdom: Vælg Tilføj ny periode og indtast fraværsperiodens start- og evt. slutdato Vælg Uddybning: Delvis sygdom Indtast/vælg supplerende oplysninger for den nye fraværsperiode (FP2). Sygdom startdato er sygdomsperiodens faktiske startdato, uanset at den fraværende er overgået til delvis sygdom i løbet af perioden. Opret vikarperiode(r) til den nye fraværsperiode (FP2) ved at vælge Nyt tilskud og indtast/vælg vikaroplysninger. 14

15 10. OPRET VIKARSKEMA MED FRAVÆR BARSEL Inden der oprettes et vikarskema til indberetning af barsel, skal skolen sørge for, at der er oprettet en ny periode med barsel i beskæftigelsesoplysningerne for den fraværende i Ansættelsesregistret. Log på Eunomia, vælg Vikartilskud, vælg Opret nyt skema. Udfyld basisoplysninger og vælg fanebladet Fravær & Tilskud. Udfyld fraværs- og vikarperiode(r). Når der indberettes med beskæftigelsesgrad for vikaren, vil der komme ovenstående meddelelse, hvis vikarperioden er mindre end en måned. Dette kan sagtens forekomme i starten eller slutningen af et barselsvikariat og er derfor ikke en fejl, men kun en meddelelse. Skolen kan derfor godt indberette skemaet. 15

16 11. OPRET VIKARSKEMA MED FRAVÆR EFTERINDTÆGT Når en ansat dør, skal skolen betale efterindtægt til den afdødes efterladte. Fordelingssekretariatet yder tilskud til skolens udgift til efterindtægt. Skolen ansøger om tilskud på vikarskemaer i Eunomia. For ansatte efter læreroverenskomsten gælder, at der ydes løn dødsmåneden ud, således at eventuel efterindtægt først ydes fra den følgende første. Fordelingssekretariatet yder udover tilskud til efterindtægten også tilskud til lønnen fra dagen efter den ansattes død til den sidste dag i dødsmåneden (begge dage incl.). For Andre personalegrupper gælder, at skolens pligt til at betale løn ophører med udgangen af den dag, den ansatte afgår ved døden. Retten til efterindtægt indtræder dagen efter den ansattes død. I vikarskemaets fraværsperiode indtastes datoen efter dødsdagen som startdato. I vikarperioden indtastes for dødsmåneden datoen efter dødsdagen og månedens slutdato. For de efterfølgende måneder indtastes i vikarperioden start- og slutdato for den pågældende måned. For den sidste tilskudsmåned gælder, at vikarperiodens slutdato = datoen, hvor retten til efterindtægt ophører. I vikarperioden indtastes den beskæftigelsesgrad, der danner grundlag for udbetalingen af efterindtægt. Det markeres i fanebladet Dokumentation, at der er indsendt lønbilag, som dokumentation for udbetalingen. Log på Eunomia, vælg Vikartilskud, vælg Opret nyt skema. Udfyld basisoplysninger og vælg fanebladet Fravær & Tilskud. Udfyld fraværs- og vikarperiode. Vælg fanebladet Dokumentation og marker, at der er indsendt Lønbilag, som dokumentation for udbetalingen. 16

17 17

18 12. OPRET VIKARSKEMA MED FLERE FRAVÆRSPERIODER En ansat kan have flere fravær i løbet af en måned. Log på Eunomia, vælg Vikartilskud, vælg Opret nyt skema. Udfyld basisoplysninger og vælg fanebladet Fravær & Tilskud. Udfyld fraværs- og vikarperiode(r). Vær opmærksom på, at vikarerne skal kobles til de relevante fraværsperioder angivet her som FP1 FP3. 18

19 13. SLET VIKARSKEMA Skolen kan slette vikarskemaer i status Kladde (dvs. skemaer som ikke er indberettet). Log på Eunomia. Vælg Vikartilskud. Find skemaet på Liste over vikarskemaer, evt. ved at bruge filterfunktionen Vis periode:. Tryk på skraldespanden til højre for skemaet og tryk Ja. 19

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Ajourføring af Ansættelsesregistret

Ajourføring af Ansættelsesregistret April 2015 Pr. 30. april 2015 Vejledning om Ajourføring af Ansættelsesregistret pr. 30. april 2015 1 0. Indledning... 3 1. Hvilke ansættelser?... 3 2. Hvor ajourføres oplysningerne?... 4 3. Ajourføring

Læs mere

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015

GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 GUIDE KOM GODT I GANG MED GTS ANSØGNINGSSKEMA 2015 Dette skal du gøre: 1) Opret bruger: Har du ikke oprettet dig som bruger, skal du først oprette dig: (Når man herefter er oprettet kan man efterfølgende

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder

VEU-godtgørelse og befordringstilskud. Virksomheder VEU-godtgørelse og befordringstilskud Virksomheder Side 2 af 31 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til ansøgningsskema... 3 Ansøgningen... 4 Trin 1 Hvad søges?... 5 Trin 2 Personlige oplysninger...

Læs mere

1. Web-inkasso for fordringshaver

1. Web-inkasso for fordringshaver 1. Web-inkasso for fordringshaver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside { HYPERLINK "http://www.aka.gl" } (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på { HYPERLINK

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015

ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 ServiceNyt 6 2015 22. juni 2015 Fordelingssekretariatet: Sommerferie Deltag i Fordelingssekretariatets og Undervisningsministeriets orienteringsdage Friplads- og opholdsstøtte: Forældreansøgningsskema

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Kom godt i gang med vagtplan

Kom godt i gang med vagtplan Kom godt i gang med vagtplan februar 2009 1 Indholdsfortegnelse Hvad er KMD Vagtplan?... 3 Vagtplanlægningsmodul. (VpMenu)... 3 Rapportmodul. (VpRapport)... 3 Overenskomstmodul.... 4 Sådan starter du vagtplan

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang

Indhold. Vejledning til rollebaseret indgang Vejledning til rollebaseret indgang Indhold Log på... 2 Opbygning af skærmbilledet... 2 Løn- og Personaleoplysninger... 4 Medarbejderprofil / mine medarbejdere... 4 Opret termin / erindring... 4 Lønprofil...

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud

Brugerguide. A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Brugerguide A-kassens sider: Fraværsoplysninger samt digital ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud Kolofon 3 Indhold 0. Kom i gang 5 1. Ansøgninger 7 2. Afsluttede ansøgninger 13 3. Vis kursisternes

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn

Kom godt i gang med Danløn Kom godt i gang med Danløn Indledning Danløn er et lønsystem, der anvendes via internettet. Da der ikke skal installeres software på den enkelte PC, kan du logge på Danløn fra en hvilken som helst PC med

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel...

Indholdsfortegnelse. Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad. Et bestemt sted... 5 Eksempel på at søge flere tider på en gang i én forespørgsel... Indholdsfortegnelse Kort om Interbook.roskilde.dk.... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Hjælpefunktion... 3 Startsiden... 4 Nyheder... 4 Søg ledige tider enkelt søgning... 4 Ad. En bestemt aktivitet... 4 Ad.

Læs mere

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest

Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Problem-knuser til MIDT-EPJ Hospitalsenheden Vest Ortopædkirurgisk Afdeling, Hospitalsenhed Vest Side 1 af 28 Indholdsfortegnelse Hvornår bruges Afslut, Overflyt samt Skift opholdsadresse...3 Akut indlæggelse

Læs mere