Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN"

Transkript

1 Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler... 5 Gem som skabelon... 7 Oprettelse af et subsite... 9 Hvornår og hvorfor skal man have lokale versioner af sidetypeskabeloner? Oprettelse af et subsite med lokale sidetypeskabeloner Brugeradministration for et subsite Generelle indstillinger for subsites Subsiteindstillinger... 14

2 Introduktion Subsites er selvstændige hjemmesider, der anvendes til eksempelvis institutioner, kampagner og andre af kommunens sites. Et subsite har typisk et meget begrænset sideomfang, en simpel sidestruktur og funktionalitet. Det visuelle udtryk for subsitet er som udgangspunkt genkendeligt fra subsite til subsite med mulighed for at variere på farveskema. Det er muligt at definere et subsite, som kun kræver, at en redaktør kan oprette forskellige typer af indholdssider, og det er muligt at oprette avancerede subsites med stor frihed til at bestemme udformningen og mulighederne med sitet. Definitioner Sidetypeskabelon o En sidetypeskabelon er en indstilling for en side. Dvs., at der for f.eks. en konkret artikel findes en sidetypeskabelon. Denne bruges til at specificere, hvordan artiklen skal se ud, hvilke displaymoduler den skal have som udgangspunkt, samt hvilke områder det er tilladt at indsætte displaymoduler i og hvilke moduler de enkelte områder må indeholde. Når der indsættes en ny artikel et sted i indholdsstrukturen vil det altid være den sidetypeskabelon der ligger tættest på som vil blive benyttet til visning af den konkrete artikel. Som udgangspunkt vil en ny artikel altså blive baseret på den artikel-sidetypeskabelon der ligger under Globale indstillinger. Men oprettes der en artikel-sidetypeskabelon under Lokale indstillinger for et givent subsite, så vil alle artikelsider under dette subsite blive baseret på den lokale sidetypeskabelon. På den måde er det muligt at oprette udgaver af alle sidetyper, som vil være specifikke for det enkelte subsite. Proxy (displaymodul) o En proxy er et displaymodul, der er i stand til at vise et globalt displaymodul og gør det muligt at indsætte det samme globale displaymodul (se Globale indstillinger -> Globale displaymoduler nedenfor.) flere gange. Globale indstillinger o De globale indstillinger er gældende for alle subsites i løsningen. De globale indstillinger består af følgende Displaymodulparametre Indeholder konfigurationer til de enkelte displaymoduler samt deres eventuelle varianter. Disse oprettes og vedligeholdes udelukkende af Netmester. Deres tilstedeværelse er afgørende for, at et displaymodul kan fungere. Der må kun være én Displaymodulparametermappe i løsningen. Sidetypeskabeloner Beskrevet herover. Globale displaymoduler Side 2

3 Zoner o Globale displaymoduler er en mappe, der ligger under Globale indstillinger. Displaymoduler oprettet under denne mappe, tilhører ikke et specifikt subsite, men kan tværtimod genbruges på tværs af flere subsites. Dette kan være relevant, hvis f.eks. flere subsites skal have samme type topmenu. Denne ville så kunne oprettes under Globale displaymoduler, hvorefter de enkelte subsites ville kunne benytte topmenuen, ved at indsætte den gennem et proxydisplaymodul. Der kan kun være en Globale displaymoduler mappe i løsningen. Alle displaymoduler skal indsættes i en zone, for at de kan blive vist på en side. Displaymodulerne kan være indsat i en zone på en sidetypeskabelon eller i en zone på en konkret side, dvs. at der findes to former for zoner. Statisk zone De statiske zoner tilhører sidetypeskabelonerne og er nogle der er tilføjet af Netmester gennem de layoutskabeloner som løsningen leveres med. Det statiske i dem er at de er placeret der i kode og ikke kan flyttes uden at der foretages kodeændringer. Dynamisk zone De dynamiske zoner kan indsættes i de statiske zoner på sidetypeskabelonerne og kan ellers oprettes, flyttes, fjernes eller ændres som det ønskes. Hvis det skal være muligt at indsætte et displaymodul på en konkret side så skal der være oprettet en dynamisk zone på sidens sidetypeskabelon. Dvs. at det ikke vil være muligt at indsætte et displaymodul på eksempelvis en artikel, hvis ikke artiklens sidetypeskabelon har en eller flere dynamiske zoner. Dynamiske zoner kan oprettes af løsningens redaktører, og indsættes på samme måde som displaymoduler. Subsiteindstillinger o En subsiteindstilling gør det muligt at variere på et globalt displaymoduls parametre. Hvis man som eksempel tager Globalnavigations-displaymodulet, er der en række parametre så som Vis øverste niveau, Maks antal niveauer Antal synlige niveauer osv. som en subsiteredaktør ikke behøver at tage stilling til. Det eneste der er vigtigt for subsiteredaktøren er, hvor navigationen starter fra. I dette tilfælde er det for subsiteredaktøren derfor kun muligt at specificere startnoden og intet andet. Subsiteindstillingerne er introduceret for at kunne målrette de frihedsgrader, som en subsiteredaktør skal have. Typisk er det kun muligt at modificere parametre, som ikke er tekniske, for at sikre at subsiteredaktøren ikke skal kende noget til teknikken bag modulet. Subsiteindstillingerne har ikke ansvar for alle parametre der har med layout at gøre (bredde, zoneplacering osv). Generelt Administrationen af subsites er placeret i sektionen Subsites. Denne sektion giver et overblik over alle de subsites, der er oprettet. I denne sektion kan der oprettes nye sites, og eksisterende sites kan nedlægges. Indholdet af et subsite kan, som altid, redigeres fra indholdssektionen mens Side 3

4 medieindhold kan redigeres fra mediesektionen. Til hvert subsite følger der en mediefolder hvor subsitets billeder og andre filer kan gemmes og separeres fra de andre subsites. Subsites vil typisk bestå af selve sitets indhold, indstillinger til sitet samt tilhørende lister. På mere avancerede subsites kan der også være indstillinger til sidetyper, såfremt man ønsker at afvige fra de fælles sidetyper. De enkelte subsites kan grundlæggende oprettes på to måder: 1. Det kan opbygges fra bunden 2. Det kan tage udgangspunkt i en skabelon Typisk vil det være en fordel at lave en skabelon, når der er tale om et site, der skal masseproduceres (skoler, børnehaver eller andre institutioner), mens det i de resterende tilfælde ofte vil give mening at bygge sitet op fra bunden. Det er til enhver tid muligt at ophøje et konkret subsite til skabelon, hvis det senere viser sig, at det med fordel kan danne grundlag for andre subsites. Oprettelse af en skabelon Oprettelsen af en skabelon foregår ved, at der i roden af indholdstræet oprettes en Subsite node. Denne node samt dennes indhold kommer til at danne grundlag for skabelonen. På billedet herunder ses et skærmbillede af en skabelon. Skabelonen består af indholdet (starter med Forside), en mappe med indstillinger samt en mappe med lister. I indholdsredigeringen (til højre for indholdstræet) ses de informationer, der hører sammen til subsitet. Da der er tale om en skabelon er de ikke udfyldt, det vil ske ved oprettelse af et subsite, der baserer sig på denne skabelon (eller en hvilken som helst anden skabelon). Figur 1 Egenskaber for skabelon samt dens indstillinger Side 4

5 Sidetypeskabeloner Indholdets præsentation i skabelonen afhænger af hvordan sidetypeskabelonerne er sat op. Herunder ses et skærmbillede af løsningens sidetypeskabeloner. På de enkelte sidetypeskabeloner er der indsat en række displaymoduler som giver mening på tværs af løsningen. Eksempelvis vil alle displaymoduler som er indsat på sidetypeskabelonen for Artikel blive vist på alle artikler i subsitet. På denne måde kan man opbygge en ensartet footer, header og andre dele af sitet som kan sættes op en gang for alle. Figur 2 Løsningens sidetypeskabeloner Det er også på sidetypeskabelonerne at man definerer hvilke zoner der er tilgængelige for indsættelse af displaymoduler på de enkelte indholdselementer. Hvis man eksempelvis ønsker, at det skal være tilladt at indsætte en tekstboks på en konkret artikel, skal der oprettes en dynamisk zone på artikelsidetypeskabelonen. Zonen skal indsættes der, hvor den ønskes vist, eksempelvis i en højre kolonne af artiklen, og der skal gives tilladelse til at tekstmodulet må indsættes (indstilling på zonen). Globale displaymoduler Globale displaymoduler gør det muligt at definere generelle moduler ét sted, som derefter kan bruges flere steder på sitet. Et eksempel på et displaymodul der kan bruges globalt er Topmenuen, som typisk er på alle sider og som samtidig skal have samme indstilling på alle sider. I dette tilfælde giver det mening at oprette det som et globalt displaymodul og derefter indsætte det på alle de relevante sidetypeskabeloner. På denne måde kan man nøjes med at rette modulet en gang, hvis der skal laves ændringer til dets opsætning. Alle rettelser til et globalt displaymodul vil, ved udgivelse, slå igennem på alle sider, der gør brug af det, på en gang. Side 5

6 På nogle displaymoduler vil der være indstillinger, som det ikke giver mening at genbruge på tværs af flere subsites. På globalnavigations-displaymodulet skal der f.eks. angives et topniveau. Topniveauet i globalnavigationen, er det element på hjemmesiden som skal udgøre det øverste niveau i navigationen. Sættes top niveauet til forsiden for subsite A, så vil menuen naturligvis ikke give mening på subsite B. For at gøre genbrug af globale displaymoduler muligt på tværs af subsites, kan der for de relevante displaymoduler oprettes lokale indstillinger under hvert subsite. Ønsker man at benytte den samme topnavigation, oprettet som et globalt displaymodul på både subsite A og subsite B, så vil man altså under de to subsites skulle oprette en lokal indstilling. I denne lokale indstilling vil man så skulle pege på et passende topniveau til hvert site. At man har disse lokale indstillinger, gør det altså muligt at definere alle de faste indstillinger direkte på det globale displaymodul, for derefter at overskrive de relevante værdier for hvert subsite. Følgende skal gøres for at benytte et globalt displaymodul med lokale tilpasninger til et subsite: 1. Displaymodulet oprettes under Globale indstillinger -> Globale displaymoduler, og de indstillinger der skal deles på tværs af subsites udfyldes 2. Displaymodulet indsættes på de relevante sidetypeskabeloner gennem proxydisplaymodulet 3. Under indstillinger for subsitet oprettes de, for displaymodulet, relevante indstillinger For at gøre processen med at oprette de korrekte subsiteindstillinger lidt nemmere, er der udviklet en funktion, som kan automatisere oprettelsen af subsiteindstillingerne. Funktionen består i, at man kan generere indstillingerne baseret på løsningens globale displaymoduler ved at aktivere menupunktet Synkroniser Indstillinger, der er tilgængeligt på subsitenoden. Se skærmbilledet herunder. Side 6

7 Figur 3 Synkronisering af indstillinger Der er, som man kan se på skærmbilledet, to mulige actions Synkroniser nu og Genskab. Synkroniser nu opretter indstillinger for globale displaymoduler, som ikke allerede findes for det konkrete subsite, mens Genskab sletter alle eksisterende indstillinger (hvilket betyder at man mister alle eventuelle rettelser, der er lavet til indstillingerne) og opretter dem på ny. Typisk vil det være tilstrækkeligt at benytte Synkroniser nu. Gem som skabelon Når rammen for subsitet er færdig kan den ophøjes til en skabelon ved at lave en Umbraco pakke (standard Umbraco funktionalitet), hvor subsitenoden vælges som indhold inklusive alle dens børn. Se billedet herunder. Side 7

8 Figur 4 Oprettelse af Umbraco pakke med skabelon for subsite Pakken kan herefter downloades og uploades til subsite sektionen. Ifm upload angives det ønskede navn Børnehave, Skole eller lign. og den netop downloadede Umbraco-pakke vælges. Under fanen Skabelonoversigt er det muligt at se løsningens eksisterende skabeloner og det er også muligt at slette dem, hvis de ikke længere giver mening. Det har ingen konsekvens for eksisterende subsites, at dens skabelon slettes. Se skærmbilledet herunder. Side 8

9 Figur 5 Upload af skabelon Oprettelse af et subsite Løsningen indeholder en funktion til at oprette et nyt subsite. Funktionen gør det muligt at oprette et subsite ud fra en valgfri skabelon. For at oprette et subsite skal formularen vist på nedenstående billede udfyldes. Side 9

10 Figur 6 Formular til oprettelse af et nyt subsite Opret et nyt subsite: 1. Gå til sektionen Subsites. 2. Højreklik på overskriften All Sites, vælg Create og klik på New site. 3. Vælg og indtast navnet på subsitet som titel allerøverst på siden. Undlad brug af mellemrum. Titlen anvendes til at generere et forslag til domænenavnet for sitet. 4. Vælg en af de tilgængelige skabeloner. 5. Vælg en lokal redaktør. Angiv dennes adresse i feltet adresse og vælg en adgangskode til den første gang, redaktøren logger ind. Redaktøren kan selv ændre sin adgangskode. 6. Tryk på Gem og vent på at sitet oprettes dette kan tage en del tid afhængig af hvor stor skabelonen er. Når oprettelsen er færdig, sendes man til det netop oprettede subsite. Hvornår og hvorfor skal man have lokale versioner af sidetypeskabeloner? Løsningen er leveret med en tilpasset opsætning af hvordan de enkelte sidetyper skal se ud for et subsite. Denne opsætning er lavet for at understøtte bredden så det er muligt at sætte et standard subsite op med en begrænset indsats. I nogle tilfælde giver denne opsætning ikke mening, da layoutet for eksempelvis en forside eller en artikel skal være helt anderledes (der kunne f.eks. være tale om et kampagnesite). I dette tilfælde vil det være nødvendigt at lave lokale sidetypeskabeloner. Oprettelse af et subsite med lokale sidetypeskabeloner Når der er brug for at oprette et subsite, hvor den generelle opsætning af sidetypeskabeloner ikke kan dække behovet, er det tid til at lave en eller flere lokale sidetypeskabeloner. På skærmbilledet Side 10

11 herunder ses subsitet Hjemmeside. Dette subsite er baseret på skabelonen Tom skabelon der udelukkende indeholder de elementer, der skal bruges til at oprette et subsite fra bunden. Figur 7 Subsite oprettet med "Tom skabelon" som udgangspunkt For at oprette eksempelvis sidetypeskabeloner for artikel og skal man tilgå menupunktet Opret sidetypeskabeloner på noden med navn Lokale indstillinger. Når dette menupunkt vælges, fremkommer følgende skærmbillede. Side 11

12 Figur 8 Oprettelse af sidetypeskabeloner Her er det muligt at vælge de sidetypeskabeloner som man ønsker oprettet i ens subsite. Ved klik på Opret nu oprettes de to valgte sidetypeskabeloner så eksempelvis sidetypeskabelonen for artikel ser ud på følgende måde. Side 12

13 Figur 9 Sidetypeskabelonen for artikel umiddelbart efter oprettelse Som det kan ses, er grundlaget for sidetypeskabelonen på plads således at det er muligt at gå i gang med at indsætte de displaymoduler man ønsker at gøre brug af i det pågældende subsite. Brugeradministration for et subsite Ved oprettelse af et subsite oprettes der én (fælles) bruger med rettigheder til at redigere. Ønskes der flere redaktører kan disse oprettes af administratoren manuelt ved anvendelse af de almindelige funktioner til brugeradministration i Umbraco. Opret en ny redaktør (spring over, hvis brugeren allerede findes): 1. Åbn sektionen Users. 2. Højreklik på Users, vælg Create og indtast login-navn og adresse. 3. Vælg user typen SubsiteUser 4. Vælg startnode for både indhold og medie 5. Giv tilladelser til indhold og medie sektionerne Generelle indstillinger for subsites Under et subsites-indstillinger findes der følgende generelle indstillinger: Farvetema denne tillader, at man vælger et af de prædefinerede skins Sidens titel denne gør det muligt at vælge, hvad der skal stå som sidens titel samt hvad der skal stå som sides titel i footeren De relevante indstillingsmuligheder fremgår af fanebladet Indhold for hvert af emnerne. Side 13

14 Subsiteindstillinger For en delmængde af displaymodultyperne findes der også en subsiteindstilling. I det følgende er der listet alle eksisterende subsiteindstillinger samt deres parametre. Abonnement o Overskrift o Indledende tekst Arrangementsliste o Moduloverskrift o Arrangementsliste o Vis sammendrag o Datoindstillinger o Vis sted Brødkrummesti o Indledende tekst o Separator o Gør aktuel side til link Cookiedisclaimer o Skjul Galleri o Billeder Globalnavigation o Topnode Logo o Billede o Printbillede o Alt tekst o Link o Link titel Lokal navigation o Overskrift o Vis overniveau som overskrift Mobil navigation o Start niveau Nyhedsliste o Moduloverskrift o Nyhedsliste o Vis sammendrag o Vis dato Søgeboks o Søgeresultatside o Placeholdertekst Søgefelt o Placeholdertekst o Side med søgeresultater Tekstmodul o Tekst Side 14

15 o Overskrift o Billede Værktøjsmenu o Dele linktekst o Print deletekst o Andre deleindstillinger Side 15

Umbraco. Brugerdokumentation

Umbraco. Brugerdokumentation 2 Umbraco Brugerdokumentation Indholdsfortegnelse Generel dokumentation... 3 Hvordan logger jeg ind i CMS et?... 3 Sidertyper... 3 Content... 3 Forside... 3 Sektionsforside... 3 Artikel... 3 Servicemappe...

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

Manual - Umbraco ver. 7 Basisfunktioner i arbejdet med umbraco-baseret skive.dk. Udarbejdet januar 2014

Manual - Umbraco ver. 7 Basisfunktioner i arbejdet med umbraco-baseret skive.dk. Udarbejdet januar 2014 Manual - Umbraco ver. 7 Basisfunktioner i arbejdet med umbraco-baseret skive.dk. Udarbejdet januar 2014 www.skive.dk [ 2 ] skive.dk INDHOLD 1 Introduktion 2 2 Kom i gang med Umbraco 2.1 Log ind 2.2 Redigeringsinterfacet

Læs mere

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013

Manual til Sitecore Institutions- og projekthjemmesider Silkeborg Kommune, 16. september 2013 Manual til Sitecore 1 VELKOMMEN Silkeborg Kommune bruger systemet Sitecore til at opbygge hjemmesider i. Institutions- og projekthjemmesider er bygget op over en fast skabelon med et fast design. Der er

Læs mere

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS.

Håndbogen kan distribueres frit i sin helhed, digitalt eller i trykt format til alle brugere af EPiServer CMS. Copyright Denne håndbog er beskyttet af ophavsretlige love. Ændringer af indholdet eller delvis kopiering af indhold må ikke finde sted uden tilladelse fra ophavsretshaveren.. Håndbogen kan distribueres

Læs mere

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL

Redaktørmanual TYPO3. LinkFactory TYPO3 MANUAL LinkFactory TYPO3 MANUAL Kapitel 1 - TYPO3 CMS - Opbygning... 3 Log ind... 3 Backend... 4 Frontend... 5 Hvor skal jeg klikke?... 5 Gem, gem og vis, gem og luk... 6 Kapitel 2 - Håndtering af sider & menuer...

Læs mere

Joomla! 1.0 Quick Start Guide

Joomla! 1.0 Quick Start Guide Joomla! 1.0 Quick Start Guide Forfatter: Russell Walker (www.netshinesoftware.com) Version: 1.0 Senest opdateret: 17/09/2005 Danish Translation: Version: 1.0 Oversættelse: Rikard Jensen 25/09/05 - Kontrol:

Læs mere

SmartWeb Brugermanual

SmartWeb Brugermanual SmartWeb Brugermanual Table of Content Table of Content... 1 Best Practice SmartWeb:... 2 Implementering... 4 Egenskaber:... 5 Filer:... 7 Oprettelse af Kategori... 9 Sider og Tekster:... 11 Slideshow...

Læs mere

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse...

2.1.2.2. Sideindhold... 9. 2.1.3. Flyt side... 10 2.1.4. Slet side... 10 2.1.5. Søgeoptimering... 10 2.1.5.1. Titel... 10. 2.1.5.2. Beskrivelse... Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1. Sider... 8 2.1.1. Opret side... 8 2.1.2. Rediger side... 9 2.1.2.1. Sidedata... 9 2.1.2.2. Sideindhold...

Læs mere

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0

OpenPublic Web. Brugermanual. OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 OpenPublic Web Brugermanual OpenPublic Web - Brugermanual Version 2.0 Indhold Sådan kommer du i gang... 3 Log ind... 3 Redigeringsvinduet... 3 Opret, Gem og Udgiv indhold... 3 Forskellige muligheder for

Læs mere

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til projekterende. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til projekterende Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Log på... 5 Opret din bruger... 5 Personlige informationer... 5 Gem login... 6 Glemt password... 6 Brugerfladen

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

SmartWeb (CMS & Webshop) /1. SmartWeb. Brugervejledning til CMS & Webshop. Version 3.8

SmartWeb (CMS & Webshop) /1. SmartWeb. Brugervejledning til CMS & Webshop. Version 3.8 SmartWeb (CMS & Webshop) /1 SmartWeb Brugervejledning til CMS & Webshop Version 3.8 SmartWeb (CMS & Webshop) /2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 7 1.1. Sådan logger du ind... 7 2. Sidetræ... 8 2.1.

Læs mere

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30

CS TYPO3 Manual. Udarbejdet af klaus@cs.aau.dk Side 1 af 30 CS TYPO3 Manual TYPO3 CMS Opbygning...2 Log ind...2 Backend...3 Frontend...5 Hvor skal jeg klikke?...6 Gem, gem og vis, gem og luk og luk...7 Håndtering af sider og menuer...8 Sammenhæng mellem sider og

Læs mere

Zite3 med moduler. Brugervejledning

Zite3 med moduler. Brugervejledning Zite3 4.0 VestNet A/S Zite3 med moduler Brugervejledning V ERSION 4.0 S EPTEMB ER 2003 03 Information om kredshjemmeside Kredssiderne er nu lagt på Nettet. Du kan finde din via hjemmesidens side med lokalkredse

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Introduktion til Klub-cms

Introduktion til Klub-cms Introduktion til Klub-cms Manualen er tænkt som et opslagsværk, som er inddelt efter menupunkterne i systemet. Læs dog indledningen inden du starter. 1 Indhold: Indledning... 4 Kort om Klub-cms... 4 Hvordan

Læs mere

Umbraco v4 Vejledning til redaktører

Umbraco v4 Vejledning til redaktører Umbraco v4 Vejledning til redaktører Produceret af Umbraco s Community Umbraco // The Friendly CMS Indhold 1 Introduktion... 3 2 Kom i gang med Umbraco... 4 2.1 Log ind... 4 2.2 Redigeringsinterfacet...

Læs mere

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk

Brugermanual 1.1 Netpub. Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk Brugermanual 1.1 Netpub Oktober 2004 Rosendahls - Schultz Grafisk 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til Netpub... 6 1.1. Om brugermanualen... 7 1.2. Sådan arbejder Netpub.... 7 1.3. Kom godt i gang

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

3S brugermanual VERSION 2

3S brugermanual VERSION 2 3S brugermanual VERSION 2 Version 2.2 - Udgivet 20/7 2012 3S brugermanual Kom igang med 3S Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge dine nye eller opdaterede hjemmeside. Det er en trin-for-trin

Læs mere

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk

WORKCYCLUS. Administration. Vers 4.0. Juni 2013. Workcompany A/S. Amagertorvet 33, 4.sal. DK-1160 København K. www.workcompany.dk WORKCYCLUS Administration Vers 4.0 Juni 2013 Workcompany A/S Amagertorvet 33, 4.sal DK-1160 København K www.workcompany.dk Workcyclus Professionel Brugerguide Administration - Version 4.0 (Juni 2013) 1.

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber

Inner Wheel. Vejledning. i brug af. nyt CMS system. for Inner Wheel Klubber Inner Wheel Vejledning i brug af nyt CMS system for Inner Wheel Klubber CMS vejledning-5, juni 2013/bha 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Valg af browser... 5 3. Start... 6 3.1 Den åbne side...

Læs mere

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17

Indhold. Case 1: Introduktion 3. Case 2: Vælg og indstil tema 12. Case 3: Sider og indlæg 17 1. udgave 2012 Udgivet af Softworld Kurser A/S Kopiering samt gengivelse af indholdet er ikke tilladt, medmindre der er givet skriftlig tilladelse herom. Copyright Softworld Kurser A/S Forfatter: Martin

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28

4.1. Opret nyt dokument... 28 4.2. Nye versioner af eksisterende dokumenter...28 December 2008 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. NAVIGATION I D4INFONET... 7 2. RETTIGHEDER OG ROLLEFORDELING I D4INFONET...8 2.1. Administrator... 8 2.2. Rollefordeling af administrator/redaktør... 8 2.2.1.

Læs mere