AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)"

Transkript

1 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS)

2 AFD RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) D2. BLIKARBEJDET (VVS) Ansvarlig ING Beskrivelse D2. BLIKARBEJDET Status Hovedprojekt Revision 00 Dato Udarbejdet af LGJ Kontrolleret af TRHM Godkendt af ASK Dokument nr A/LD LGJ.docm

3 Indholdsfortegnelse Side : 1/17 Udarbejdet: LGJ Kontrolleret: TRHM Godkendt: ASK Indholdsfortegnelse Orientering Generelt Definitioner Omfang Generelt Bygningsdele Projektering Byggeplads Sikkerhed og sundhed Generelt Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Omgivende miljø Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation D&V-dokumentation Arbejdets planlægning Undersøgelser Prøver Gennemføringer, påmonteringer og retableringer Rengøring Bygningsdelsbeskrivelser Nedbrydning Tagrender og nedløb Skotrender Inddækninger... 13

4 D2. Blikarbejdet Dato : Orientering Side : 2/17 1. Orientering 1.1 Generelt bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 1.2 Definitioner Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage

5 D2. Blikarbejdet Dato : Omfang Side : 3/17 2. Omfang 2.1 Generelt 2.2 Bygningsdele Arbejdet omfatter levering af materialer og udførelse af følgende bygningsdele: Byggepladsforanstaltninger Midlertidig afledning af vand fra tagflader Tagdækning Nedrivning af tagrender, rendejern, tagnedløb, hængselstifter, fodblik, inddækninger og skotrender Levering og montering af rendejern, fodblik, tagrende, nedløb, inddækninger og skotrender. 2.3 Projektering 2.4 Byggeplads Ad stk. 1. Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i 1 eksemplarer senest 10 arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. Planen vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen. 2.5 Sikkerhed og sundhed Der henvises til kap. 5 i Byggesagsbeskrivelsen Generelt Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: Inddækninger kan indeholde bly Der kan forekomme skimmelsvamp på nogle af de materialer der nedbrydes Midlertidige påvirkninger Risikospecifikation Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: Arbejder på stiger/stilladser Roterende håndværktøj, boremaskine, støj/støv. Arbejder med farlige væsker, anvendelse af påkrævede værnemidler Arbejder med blyholdige materialer, anvendelse af påkrævede værnemidler 2.6 Omgivende miljø Udbredelse af støv skal begrænses ved anvendelse af sug på værktøjet og ophængning af afdækning.

6 D2. Blikarbejdet Dato : Omfang Side : 4/ Kvalitetsstyring Generelt CE-mærkning mv Garantierklæringer Kontroldokumentation Ud over i basisbeskrivelserne henvises der til pkt i Byggesagsbeskrivelsen D&V-dokumentation Ud over i basisbeskrivelserne henvises der til pkt i Byggesagsbeskrivelsen. 2.8 Arbejdets planlægning Der skal påregnes deltagelse i 1 projektgennemgangsmøde pr. delarbejde. Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i 2 eksemplarer: Specifikationer på zink til tagrender, nedløb, sålbænke under vinduer og inddækninger Specifikationer på aluminium til fodblik og sålbænke under døre 2.9 Undersøgelser 2.10 Prøver Følgende prøver for fastlæggelse af udfaldskrav skal udføres: Montering af fodblik, tagrende og nedløb Montering af skotrender Prøver vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen/meddelelse om, at prøven er udført Gennemføringer, påmonteringer og retableringer 2.12 Rengøring Skal løbende udføres for egne arbejder, således at byggepladsen hele tiden fremstår i ryddelig og let tilgængelig stand. Leverede byggematerialer skal beskyttes mod vand og snavs gennem hele byggeriet. Ved afleveringen skal alle indbyggede overflader afleveres fuldstændig rengjorte.

7 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 5/ Nedbrydning 4. Bygningsdelsbeskrivelser 4.1. Nedbrydning Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning, bips B2.370, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, leverance og bips B2.371, Basisbeskrivelse døre, vinduer og porte, montage er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter nedrivning, sortering, læsning og bortkørsel af nedrivningsmateriale, inklusive deponeringsafgifter. Demontering af tagrender og nedløb inkl. rendejern og hængselstifter Demontering af skotrender Demontering af inddækninger Følgende leveres og monteres under andet arbejde MU fjerner tagsten TØ nedbryder tagkonstruktionen mv Lokalisering Facader alle bygninger Tage alle bygninger Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet skal koordineres mellem MU+TØ Tilstødende bygningsdele Murværk Tagsten Udhæng Skorsten Forudgående bygningsdele/arbejder Opstilling af stilladser Efterfølgende bygningsdele/arbejder Montering af vinduer og døre Oplægning af tagsten Etablering af udhæng Blikkenslagerarbejder Projektering

8 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 6/ Nedbrydning Undersøgelser Materialer og produkter Udførelse Generelt Entreprenøren skal sikre, at alle nødvendige godkendelser og tilladelser er indhentet hos relevante myndigheder. Entreprenøren har ansvaret for, at alle for arbejdets udførelse relevante regler vedrørende miljø og arbejdsmiljø overholdes, og at arbejdet udføres under størst muligt hensyn til beboerne, naboer og trafik i lokalområdet. Alle omkostninger til arbejdsmiljømæssige foranstaltninger, herunder pålagte kontrolforanstaltninger, skal være indeholdt i tilbuddet. Entreprenøren er i princippet frit stillet med hensyn til valg af arbejdsmetoder og hjælpemidler, og det overlades til ham ud fra egen erfaring at disponere sine ressourcer, dog forudsat: at alle krav i Byggesagsbeskrivelsen overholdes at arbejdet udføres med behørig omhu og forsigtighed, således at risiko for utilsigtede skader til stadighed begrænses mest muligt at miljø- og støjgener og øvrige gener for lejere, tilsynet, naboer og andre håndværkere begrænses mest muligt at der til stadighed på arbejdsstedet forefindes materiel og mandskab af fornøden kvalitet og kapacitet Der indskærpes forsigtighed ved anvendelse af flammeskærende værktøj og brug af åben ild. Vinkelsliber må ikke anvendes hvor der er fare for ildspåsættelse eller hvor gnister ødelægger blivende overflader. Der skal udarbejdes en aftale om varmt arbejde Demontering tagrender og nedløb Arbejdet omfatter demontering af tagrender, rendejern, tagnedløb og hængselstifter, der skal fjernes helt. Der skal udvises forsigtighed i forhold til murværket, sådan at det ikke beskadiges ved demonteringen Demontering af inddækninger Arbejdet omfatter demontering af inddækninger, der skal fjernes helt. Der skal udvises forsigtighed i forhold til bygningskomponenter, der skal forblive, sådan at de ikke beskadiges ved demonteringen. Demonteringen omfatter også fjernelse af evt. elastiske fuger.

9 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 7/ Nedbrydning Demontering af skotrender Arbejdet omfatter demontering af skotrender, der skal fjernes helt. Der skal udvises forsigtighed i forhold til bygningskomponenter, der skal forblive, sådan at de ikke beskadiges ved demonteringen. Demonteringen omfatter også fjernelse af evt. søm eller skruer, der har fastholdt hafterne Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et arbejdssted forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet samt adgangsvejene til boligen Mål og tolerancer Prøver Arbejdsmiljø Der kan forekomme skimmelsvamp på byggematerialerne, specielt i tagrummene. I øvrigt henvises til Byggesagsbeskrivelsen Kontrol Entreprenøren udarbejder forslag til kontrolplan, som fremsendes til tilsynet, inden arbejdet påbegyndes. Kontrol og kvalitetssikring i øvrigt iht. pkt. 3.9 samt Byggesagsbeskrivelsen kap D&V-dokumentation Planlægning Se Byggesagsbeskrivelsen kap. 8.

10 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 8/ Tagrender og nedløb 4.2. Tagrender og nedløb Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter levering og montering af: Tagrender ved stern på alle tage Nedløb fra tagrende og til forstærket del af nedløb Fodblik ved tagrender og skotrender Lokalisering Alle blokke, udhuse og carporte Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet koordineres med MU+ TØ + MA Tilstødende bygningsdele Sternkant og tagfod Forudgående bygningsdele/arbejder Etablering af fast undertag Lægtning Montering af tagfod Montering af stern og vindskede Efterfølgende bygningsdele/arbejder Montering af tagsten Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Fabriksbukkede bøjninger og knærør på nedløb accepteres ikke. Fabriksfremstillede tagrender og nedløb accepteres ikke. Zinkplader leveres i valsblank og skal være falsbare Fodblik Materiale: aluminium Dimension: Tilsnit 220 Godstykkelse: 0,8 mm

11 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 9/ Tagrender og nedløb Render Type: Halvrund Materiale: zink nr. 14 Dimension, tværmål: Snit 333mm, tværmål 145 mm Godstykkelse: 0,8 mm Rendejern Type: skaft med pånittet fjeder Materiale: varmforzinket stål Nedløb Type 1: Materiale: zink nr. 14 Dimension: snit 240 mm, ø75 mm Type 2: Type: Forstærkede nedløbsrør Materiale: varmforzinket stålrør med muffe og gummiringspakning Dimension: ø Udførelse Fodblik Fodblik monteres mekanisk til krydsfinér. Entreprise B - TØ klæber undertag til fodblik Zink-tagrender I byggeperioden skal vand fra tagrende altid ledes til nedløb/eventuelt midlertidigt nedløb. Nødvendige foranstaltninger hertil medregnes. Udledning af vand under stillads til terræn accepteres ikke. Rendejern monteres pr. max. 600 mm. Tagrender tilvirkes i styklængde på 1 m, der forbindes indbyrdes ved hjælp af tinlodning eller bevægeligt ved hjælp af skydesamlinger. Endelig dimension aftales ved prøvelægtningen. For- og bagkant skal forsynes med maskinvulst. Ved overgang til nedløb monteres tudstykke. Samlinger skal ske ved lodning i overlæg på ca. 30 mm. Ekspansionsmuligheder skal placeres i omfang efter nærmere aftale med tilsynet, men aldrig med større afstand end 15 meter og altid mellem to 90 samlinger. Inden arbejdet afsluttes, skal tagrender eftergås og renses.

12 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 10/ Tagrender og nedløb Nedløbsrør Nedløbsrør type 1 udføres i længder på 2 m, tilvirket af 1 m længder, med cirkulært tværsnit, og samles ved lodning med overlæg på ca. 30 mm. Rør opsættes med 60 mm overlæg. Fastholdelse skal ske med hængselstifter, afstand maks mm. Vulst skal påloddes nedløbsrør over hvert hængselbeslag. De nederste 2 m af nedløbsrøret udføres som type 2. Nedløbsrøret skal afsluttes med en bøjning og tilsluttes tagnedløbsbrønd via en brøndkrave. Hvor tagnedløb skal bøje, udføres dette håndværksmæssigt korrekt og efter nærmere aftale med bygherrens tilsyn. Hængselstifter til nedløb skal være galvaniserede med oplukke og passe til rørdimension Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et arbejdssted forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet samt adgangsvejene til boligen Mål og tolerancer Prøver Der forelægges en prøve på en monteret tagrende med påloddet studs og nedløbsrør til jorden til tilsynets godkendelse senest 10 arbejdsdage før den ønskede udførelse. Prøverne kan indgå i det færdige byggeri. Prøven vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra forelæggelsen Arbejdsmiljø Kontrol D&V-dokumentation Relevante vedligeholdelsesforskrifter for det udførte arbejde Planlægning Se pkt

13 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 11/ Skotrender 4.3. Skotrender Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter levering og montering af: skotrender ved sammenbygning af tagflader Lokalisering Alle bygninger Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet koordineres med TØ+MU Tilstødende bygningsdele Underlag for skotrenden Fodbræt Tagrende Forudgående bygningsdele/arbejder Underlag for skotrende Efterfølgende bygningsdele/arbejder Fast undertag Lægter Tagsten Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Skotrende: Materiale: zink nr. 14 Godstykkelse: 0,8 mm Flexibel inddækning: Som erstatning for bly anvendes blød zinkplade eller flexibel inddækning af en komposit bestående af et strækgitter af aluminium, indstøbt i en miljøvenlig polymergummi. Se desuden Udførelse.

14 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 12/ Skotrender Udførelse Ved forarbejdningen af zink skal en bukkeradius på mindst 3 x pladetykkelsen overholdes. Alt arbejde skal udføres således, at der ikke opstår kærvvirkninger eller revnedannelser. Hafteafstand skal beregnes efter gældende normer. Mellem zink og undertag af tagpap udføres struktureret skille- og glidelag for at undgå skadelige påvirkninger fra kondens og tagpap. Entreprise C TØ fører tagpap igennem under zinkskotrender. Ved overgang mellem zink skotrende og tagdækning af tegl benyttes flexibel inddækning. Inddækninger med videre, som ikke fremgår af tegninger, afklares på stedet i samarbejde med tilsynet Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et arbejdssted forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet samt adgangsvejene til boligen Mål og tolerancer Prøver Der udføres prøve på skotrende i samarbejde med TØ der forelægges tilsynet ti l godkendelse senest 10 arbejdsdage før den ønskede udførelse. Prøverne kan indgå i det færdige byggeri. Prøven vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra forelæggelsen Arbejdsmiljø Kontrol Forud for beklædning skal nærværende entreprenør kontrollere forudgående udført arbejde. Tæthed og udfald i henhold til godkendt prøve D&V-dokumentation Relevante vedligeholdelsesforskrifter for det udførte arbejde Planlægning Se pkt

15 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 13/ Sålbænke 4.4. Inddækninger Orientering bips B2.360, Basisbeskrivelse tagdækning er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse samt Byggesagsbeskrivelsen gældende for arbejdet Omfang Arbejdet omfatter levering og montering af: inddækninger Lokalisering Alle blokke i bebyggelsen Tegningshenvisning Tegninger iht. gældende tegningsliste Koordinering Arbejdet koordineres med TØ+MU Tilstødende bygningsdele Tagsten Murværk Skorsten Forudgående bygningsdele/arbejder Evt. omfugning af murværk Etablering af undertag og lægter Montering af tagsten Efterfølgende bygningsdele/arbejder Fugning over løskant Projektering Undersøgelser Materialer og produkter Skotrende: Materiale: zink nr. 14 Godstykkelse: 0,8 mm Flexibel inddækning: Som erstatning for bly anvendes blød zinkplade eller flexibel inddækning af en komposit bestående af et strækgitter af aluminium, indstøbt i en miljøvenlig polymergummi. Se desuden Udførelse.

16 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 14/ Sålbænke Udførelse Ved forarbejdningen af zink skal en bukkeradius på mindst 3 x pladetykkelsen overholdes. Alt arbejde skal udføres således, at der ikke opstår kærvvirkninger eller revnedannelser. Mellem zink og undertag af tagpap udføres struktureret skille- og glidelag for at undgå skadelige påvirkninger fra kondens og tagpap. Entreprise B TØ fører tagpap op bag inddækningen. Ved overgang mellem zink løskant og tagdækning af tegl benyttes flexibel inddækning. Løskanten lægges ind i en liggefuge når tagstene støder enden op mod murværket. Når tagstene støder op til murværket med siden lægges løskanten ind i liggefuge og der aftrappes i passende aftrapninger. Alternativt udskæres en fuge der følger tagets smig. Hvor det er muligt genanvendes de eksisterende parallelle skårne fuger. De skal være dækket af den nye inddækning. Løskanterne fastholdes mekanisk pr. 500 mm med galvaniserede, der monteres i 12 mm nylondybler. MU fuger over løskanten. Inddækninger med videre, som ikke fremgår af tegninger, afklares på stedet i samarbejde med tilsynet Renholdelse Alt affald fra egne arbejder skal fjernes og bortkøres, efterhånden som det forekommer. Når et arbejdssted forlades - såvel ved arbejdstids ophør som ved arbejdets afslutning - skal der foretages en omhyggelig rengøring af arbejdsområdet samt adgangsvejene til boligen Mål og tolerancer Prøver Der udføres prøve på inddækningen der forelægges tilsynet til godkendelse senest 10 arbejdsdage før den ønskede udførelse. Prøverne kan indgå i det færdige byggeri. Prøven vil blive kommenteret inden for 5 arbejdsdage fra forelæggelsen Arbejdsmiljø Kontrol Tæthed og udfald i henhold til godkendt prøve.

17 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 15/ Sålbænke D&V-dokumentation Relevante vedligeholdelsesforskrifter for det udførte arbejde Planlægning Se pkt

18 D2. Blikarbejdet Dato : Bilag 1 Udbudskontrolplan Bilag 1 Udbudskontrolplan

19 D2. Blikarbejdet Dato : Bilag 1 Udbudskontrolplan Paradigme for udbudskontrolplan for træ generelt Nr. Emne Reference Metode Omfang Tidspunkt Acceptkriterium 1 Projekteringskontrol Kontrol af undersøgelser Materiale- og produktkontrol Modtagekontrol Udførelseskontrol Slutkontrol 6.1

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN (TØ) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) B. TØMRERENTREPRISEN

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN (MU) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) A. MURERENTREPRISEN

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as

ARBEJDSBESKRIVELSE STORENTREPRISE 1 DOMINIA AS MEDLEM AF FRI KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK. Henrik Jørgensen landskab as Henrik Jørgensen landskab as VIMMELSKAFTET 42 A DK-1161 KØBENHAVN K T. +45 3332 3104 KANT ARKITEKTER A/S MEDLEM AF DANSKE ARK RYESGADE 19 C, 2. SAL DK-2200 KØBENHAVN N T. +45 77325700 F. +45 77325777 DOMINIA

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - C ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE TØMRER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for nedbrydning Arbejdsbeskrivelse for

Læs mere

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY

ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY ENTREPRISEBESKRIVELSE TAGRENOVERING EF TREKRONER TREKRONERGADE 2500 VALBY 2.02.13 Side 1 2.0 ALMEN ORIENETERING TIL SAMTLIGE ARBEJDER 3.0 AB 92 MED ÆNDRINGER OG TILFØJELSER 4.0 TEGNINGSLISTE 5.0 ENTREPRISEBESKRIVELSER

Læs mere

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL)

AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER (EL) AFD. 318 - RYES PLADS & HANS DE HOFMAN GÅRDEN - RENOVERING ARBEJDSBESKRIVELSE (ARB) C. ELARBEJDER

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.2 Miljøsaneringsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.1 Nedrivningsarbejder Udgave 2 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev.

Læs mere

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af, afd. 10 ENTREPRISE 1 1.1 TØMRERARBEJDER; ARBEJDSBESKRIVELSE Udgave 1 Dato: 22.02.2013 Rev. dato: Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND

NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND NYT SUNDHEDSHUS, TOFTLUND ENTREPRISE - A ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MURER DATO: 2015-04-01 ARKITEKT M.A.A. CHARLOTTE FOLKE ApS INDHOLD Arbejdsbeskrivelse for murer, stål og belægningsarbejder

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.

Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12. Arbejdsbeskrivelse B1.020 Arbejder generelt (nedbrydning) Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/22 Udarbejdet: Kontrolleret:

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Malerentreprise Sagsnr. : 314.001 Arbejdsbeskrivelse Side : 1 af 9 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...1 2 Omfang...2 2.1 Generelt...2 2.2 Bygningsdele...2 2.3 Projektering...2 2.4 Byggeplads...2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029

Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk. Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle. April 2013 Sag 12.029 Arbejdsbeskrivelse B2.240 Murværk Renovering af Løget By, Etageboligblokke (EBB), afdeling 42 AAB Vejle April 2013 Sag 12.029 Indholdsfortegnelse Side : 1/30 Udarbejdet: FM Kontrolleret: BM Godkendt: BM

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers

Inventarudbud ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR. Tilbygning til Patologisk Institut Randers ARBEJDSBESKRIVELSE - INVENTAR Randers Inventarudbud 18. april 2010 Bygherre: Regionshospitalet Randers og Grenå Regionmidtjylland Udført af: Aarhus Arkitekterne A/S Europaplads 16 8100 Århus C 2.0 omfang

Læs mere

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse

Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 2 Arbejds- og bygningsdelsbeskrivelse 2.4 Afløb i jord Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 Rev. dato:

Læs mere

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13

Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Generelle og Særlige Betingelser for A/B Sigurdsminde Passagen 11A 11B og P. D. Løvs Allé 11-13 Delvis udskiftning af tag, udbedring af svampe skade og etablering af skydeport A/B Sigurds Minde Rytter

Læs mere

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter

E. VVS-entreprisen. Tønder Kommune Udvidelse af Øster Højst Børnecenter 1.0 VVS-installationer 2.0 Blikkenslagerarbejder Tønder Kommune Udarbejdet af: ATRA arkitekter a/s arkitekter m.a.a. Vestergade 6 DK - 7500 Holstebro Telefon: 97 42 05 11 Telefax 97 42 53 99 E-mail atra@atra.dk

Læs mere

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af:

4.2 Omfang og lokalisering Arbejdet omfatter alle nødvendige arbejder og leverancer for nedrivning og bortskaffelse af: Slagelse Boligselskab, Afdeling 05, Byvangen og Bjergtoften, Slots Bjergby, 4200 Slagelse Beskrivelse 2013.06.12 Nedrivning af udvendige vinduer og døre, del 1 af 4. 4.1 Orientering Arbejdet udføres i

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder

Byggesagsbeskrivelse. (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder Byggesagsbeskrivelse (alle fagentrepriser) Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Side : 1/20 Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Byggesagen... 3 1.2.3 Bygherreleverancer...

Læs mere

Foreløbigt tryk 2008-11-06

Foreløbigt tryk 2008-11-06 byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Lautrupvang 1 B 2750 Ballerup Telefon 70 23 22 37 Fax 70 23 42 37 E-mail bips@bips.dk Internet www.bips.dk Denne publikation/eksempelsamling er udarbejdet

Læs mere

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING

GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING GODE TAGE DIN GENVEJ TIL GOD TAGRENOVERING BvB BYGGETEKNIK TEMAHÆFTE MAJ 2005 1 GODE TAGE din genvej til god tagrenovering En vejledning for bygherrer, rådgivere og entreprenører. Udgiver: BvB (Byggeskadefonden

Læs mere

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre.

Pilegård Alle fra Kongelundsvej til nr.66. Hele kørebanen, men Sydlige ½ del af kørebanen i egen regning. (Anden Grundejerforening). Anden bygherre. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 2-2011 ENTREPRISE BYGGESAGSBESKRIVELSE 1. DEL DATO 23. SEPTEMBER 2010 1. Orientering 1.1 Byggesagen Byggeriet omfatter alene overfladebehandling af Grundejerforeningen

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S

Byggesagsbeskrivelse. SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S SLAGELSE BOLIGSELSKAB Renovering af Grønningen, afd. 10 Byggesagsbeskrivelse Udgave 1 Totalrådgiver: Dato: 22.02.2013 Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Rev. dato: Ingeniører: RÅDGIVENDE INGENIØRER

Læs mere

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16

Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 AKi Rådgivning ApS, Slotsherrensvej 215, 2610 Rødovre Telefon 38719192 Telefax 38719193 Mobil 40752339 Emuil info@pkiaps.dk Beskrivelse Tagrenovering m.v. Egegade 14-16 lndholdsfortegnelse TTDSILAN (nonnlønrc,

Læs mere

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn.

Altaner, facader, vinduer, døre og gårdbelægn. RIOS A/S Rådgivende Ingeniører Ole Søndergaard A/S Classensgade 11C 2100 København Ø Telefon 3538 7988 Fax 3538 7938 e-mail: post@rios.dk www.rios.dk Projektering Projektledelse Bygherrerådgivning Energikonsulent

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR:

ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: ARBEJDSBESKRIVELSE FOR: HOVEDENTREPRISENS VENTILATION Udført af: d.a.i arkitekter ingeniører Holmstrupgårdvej 20A 8220 Brabrand Tlf.: 87346600 Indholdsfortegnelse Side : 1/29 Udarbejdet: MSA Kontrolleret:

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag"

ARBEJDSBESKRIVELSE. Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder. Etab. nr. - Etablissement Projektbetegnelse - byggesag ARBEJDSBESKRIVELSE Etablering og drift af byggeplads (00) Byggepladsarbejder "Etab. nr. - Etablissement" "Projektbetegnelse - byggesag" Udarbejdet af Forsvarets Bygningstjeneste Kapitel : 1 Arbejdsbeskrivelse

Læs mere

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen

Skive Kommune. Til- & Ombygning af SIK Klubhus. Hovedbeskrivelsen Skive Kommune Til- & Ombygning af SIK Klubhus Hovedbeskrivelsen 2012 0.1 ALMINDELIG ORIENTERING 2 0.2 FÆLLESBETINGELSER 7 0.3 SÆRLIGE BETINGELSER 11 1.0 MURERARBEJDET 15 1.01 NEDBRYDNINGER 16 1.02 JORD,

Læs mere