Undervisningsvejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsvejledning"

Transkript

1

2 Undervisningsvejledning Kanon Natur Svampe Indhold 2 Lidt mere om bogen 2 Om Danmarks Naturkanon 3 Formål og Fælles Mål 5 Læs mere om svampe 6 Standardudstyr og specialværktøj 7 Ordbogen 7 Om opslagene med de 12 svampe 8 Lidt mere om de 12 svampe 11 Lidt mere om de giftige svampe 12 Hjemmesider 13 Kopiark Lidt mere om bogen Bogen Kanon Natur Svampe er målrettet grundskolens undervisning i natur/teknik, udeundervisning samt tvær- og flerfaglige forløb på mellemtrinnet. Teksterne i denne bog er lidt sværere end insektbogen. Det skyldes først og fremmest de mange fagudtryk og lange ord, der er knyttet til svampene. Materialet kan også anvendes på ældre klassetrin. Med udgangspunkt i de 12 svampe fra Danmarks Naturkanon sættes der fokus på naturoplevelser, undersøgelser og læring i Danmarks forunderlige og fantastiske natur. Om Danmarks Naturkanon I oktober 2009 fik Danmark en naturkanon. Det skete efter en proces, hvor danskerne indsendte næsten forslag til kanonværdige arter, naturtyper, fænomener og meget mere. 216 eksempler på dansk natur - både den sjældne og den velkendte blev valgt ud til Danmarks Naturkanon. Den endelige udvælgelse blev foretaget af et naturkanon-udvalg, som bestod af 1 formand, 11 faglige eksperter og 5 borgere, som repræsenterede den almindelige naturbruger. 2

3 Målet er at Danmarks Naturkanon skal: udbrede kendskabet til den danske natur bidrage til at give os alle flere naturoplevelser understøtte den folkelige debat om naturen bruges i undervisningen - bl.a. i folkeskolen Naturkanonen skal have fokus på danske natursteder og arter, der på en eller anden måde har en herlighedsværdi for os alle, og som samtidig kan danne grundlag for formidling af naturfaglige emner, problemstillinger og sammenhænge. Der har været en del debat om værdien af en naturkanon, men i Danmarks Naturfredningsforening og Naturstyrelsen er vi enige om, at den kan bruges som udgangspunkt for kendskab til og debat om naturen. Og så har vi i fællesskab produceret dette undervisningsmateriale, som først og fremmest har til formål at få børn og undervisere til at bruge den levende natur aktivt i undervisningen, og dermed give børnene spændende og lærerige naturoplevelser. Formål og Fælles Mål Selv om bogen indeholder mange oplysninger om svampene og naturen, er den ikke tænkt som en bog, der primært skal bruges til faglig læsning. Bogen skal bruges som inspiration til undervisningsforløb og aktiviteter, hvor børnene kommer ud for at undersøge og opleve svampene i deres naturlige omgivelser. Derfor har vi også i denne vejledning og i bogen samlet gode ideer og tips til, hvordan I ser, finder, undersøger og bruger svampene i naturen. Alle svampene i bogen har anvisninger til, hvor I finder flere oplysninger om hvor, hvornår og hvordan, I kan finde svampene i naturen. Generelt kan I hente oplysninger om regler, adgangsforhold og god opførsel i naturen på Skovog Naturstyrelsens hjemmeside Målet med bogen er naturligvis også, at børnene skal lære svampene og deres spændende liv at kende. De skal kunne kende forskel på svampene og deres betydning for naturen og for os mennesker på godt og ondt. Vi ønsker også, at børnene kommer til at kende Danmarks Naturkanon som gode og spændende eksempler på den natur, der omgiver os i Danmark, og som i sidste ende er vores livsgrundlag. Men mest af alt håber vi på, at bogen inspirerer både undervisere og børn til at komme ud og opleve naturen på første hånd. Vi ved nemlig, at børn, der er ude i naturen, og som får mange naturoplevelser, også vokser op som både brugere og beskyttere af naturen, når de bliver voksne. Undervisningen, der lægges op til med bogen, understøtter formål og trinmål i faget natur/teknik og endda folkeskolens overordnede formål, hvor der i den første paragraf blandt andet står: 3

4 Folkeskolens formål 1 Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der.bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen. Formål Natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker, sprog og begreber om natur og teknik, som har værdi i det daglige liv. Stk. 2. Undervisningen skal i vidt omfang bygge på elevernes egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser, undersøgelser og eksperimenter og medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik, livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser både inde og ude. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse for samspillet mellem menneske og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling. Undervisningen skal skabe grundlag og interesse hos eleverne for det videre arbejde med fagene biologi, fysik/kemi og geografi. Natur/teknik trinmål efter 2. klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Den nære omverden beskrive udvalgte dyr og planter fra nærområdet, kende deres navne og kunne henføre dem til grupper kende udvalgte planters og dyrs livscyklus gennem året kende naturområder, hvor navngivne planter og dyr lever Menneskets samspil med naturen tage hensyn til planter, dyr og natur og vise det gennem egen adfærd ved ikke at kaste affald i naturen, og når der holdes smådyr i fangenskab Arbejdsmåder og tankegange formulere enkle spørgsmål og udføre enkle undersøgelser, herunder: hvad er ting lavet af, hvilken temperatur har vandet fra hanen, hvor kan vi finde regnorme, hvorfor regner det? opleve og gøre iagttagelser som grundlag for at gennemføre enkle undersøgelser og eksperimenter anvende udstyr, redskaber og hjælpemidler, herunder simple fælder til dyr, lup, termometer og kort ordne resultater og erfaringer på forskellige måder formidle resultater og erfaringer med relevant fagsprog på forskellige måder, ved fortælling, tegning, udstilling eller fremvisning 4

5 Natur/teknik trinmål efter 4. klasse Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Den nære omverden kende flere navne på dyr og planter samt de vigtigste kendetegn, der henfører dem til systematiske grupper kende dyrs og planters forskellige levesteder og livsbetingelser, herunder behov for føde, luft, lys, vand og temperatur stille spørgsmål til planters og dyrs bygning og levevis ved brug af begreberne fødekæde, tilpasning, livsbetingelser Menneskets samspil med naturen give eksempler på naturanvendelse og naturbevarelse lokalt og globalt, herunder skovdrift, landbrug og fredning Arbejdsmåder og tankegange formulere spørgsmål og fremsætte hypoteser på baggrund af iagttagelser, oplevelser og mindre undersøgelser gennemføre og beskrive undersøgelser og eksperimenter arbejde hensigtsmæssigt med forskellige undersøgelsesmetoder og udstyr indendørs og udendørs samt anvende faglig læsning formidle mundtligt og skriftligt data fra egne undersøgelser og eksperimenter med relevant fagsprog på forskellige måder og med forskellige medier Læs mere om svampe Hjemmesiden er et godt sted at hente mere information om svampe. Siden er produceret af eksperterne Thomas Læssøe fra Københavns Universitet og Jens H. Petersen fra Århus Universitet med støtte fra tips- og lottomidler fra Undervisningsministeriet. Ellers findes der en lang række bøger om svampene i Danmark. Her er et godt udvalg: Vesterholt, Jan Danmarks Svampe Gyldendal, 2. udgave 2009 Læssøe, Thomas Find og spis de bedste svampe Gyldendal 2010 Læssøe, Thomas Politikens Store Svampebog Politikens Forlag

6 Knudsen, Henning Politikens visuelle svampebog Poltitkens Forlag 1995 Heilmann-Clausen, Jacob; Læssøe, Thomas; H. Petersen, Jens; Vesterholt Jan Svampejagten Danmarks Svampeatlas 2009 H. Petersen, Jens Svamperiget Gyldendal, 3. udgave 2010 Rune, Flemming På svampetur med Thomas Gyldenlund Naturforlag 2009 Standardudstyr og specialværktøj Svampejagt er ret enkelt. Det letteste er bare at gå i gang og sende børnene ud med en kurv eller en bakke, hvor de kan samle de svampe, de møder undervejs. Med lidt mere forberedelse og klarhed over de læringsmål, der knyttes til aktiviteterne kommer I meget længere. Udstyret er enkelt og billigt. Svampe Det Kan lyde mærkeligt, at det er en god ide at starte en svampetur med at købe et par bakker markchampignoner eller kantareller i supermarkedet eller grønthandlen. Men det er billigt konkret materiale, der giver jer mulighed for at starte med at kigge lidt på svampens opbygning og tale om, hvad en svamp egentlig er. I kan evt. supplere med en pakke gær og en blåskimmelost. Så betyder det heller ikke alverden, om I finder nok spisesvampe til at slutte af med en god svampesuppe. Opslagsbøger Noget at det mest spændende er at finde ud af, hvilke svampe I har fundet. Hav derfor altid et lille bibliotek med forskellige opslagsbøger med. Hvis I ikke kan finde ud af, hvilken svampe I har fundet, kan I evt. tage den med tilbage til skolen eller tage nogle fotos af den. Kurv En fladbundet kurv er god, da den beskytter svampene og holder dem adskilte og rene. Man kan også sætte overskårne mælkekartoner eller papbakker ned i en papirpose. Kniv Knive er ikke nødvendige, men hvis man samler spisesvampe eller gerne vil kigge nærmere på svampene indeni, er en lille kniv et godt redskab. Knivene behøver ikke være meget skarpe, så man skal bekymre sig om børnenes fingre. Samler man spisesvampe, skæres det nederste af svampen af, så man undgår for meget jord. Er der dårlige steder på svampen med sneglegnav eller lignende skæres det også væk med det samme. Pensel Mange svampesamlere har en lille børste med til at rense svampene for jord og smådyr i skoven. Er slet ikke nødvendigt, hvis man ikke skal spise svampene. 6

7 Lup En lup er en rigtig god ide. Med den kan I se nærmere på svampenes dele og måske på nogle af de mange små dyr, der gemmer sig i og på svampene. Der findes masser af bittesmå smukke svampe, som I først rigtig kan se, hvis I bruger en lup. Kamera Et kamera med en makrolinse giver mulighed for at tage formidable fotos af svampenes former og farver. Et kamera i en mobiltelefon er også nok til at tage fotos som dokumentation til fangstjournalen. Trangia eller bålgryde Hvis I skal prøve at lave mad med svampene, er det sjovt og hyggeligt at gøre det ude i naturen. Husk altid at undersøge, hvor I må tænde bål eller bruge kogesættet. Find en god opskrift og husk alle ingredienser og noget at spise af og med. Ordbogen Ordbogen er tænkt som en hjælp til de børn (og undervisere), der læser bøgerne, men vær opmærksom på, at den ikke har alle ord med, der kan være vanskelige for børnene. Særligt i forbindelse med svampene er der en række naturvidenskabelige fagudtryk, som kræver en forklaring. Brug gerne lidt tid på at lære ord som sporer, svamperod, hyfer, lameller, og mycelium. Om opslagene med de 12 svampe Alle opslag er skåret nogenlunde over den samme skabelon, så børnene kan genkende og sammenligne, når de læser. Latinske navne På alle opslag er svampenes danske artsnavne suppleret med det latinske navn. Det kan i undervisningen bruges til at introducere den ensartede navngivning af levende og uddøde væsner, som den svenske naturforsker og botaniker Carl von Linné beskrev i sin bog Systema Naturae, der udkom første gang i Systemet med navngivningen, som også kaldes det binominelle system, er stort set ikke ændret siden, og det kan bruges til at tale med børnene om vanskelighederne ved at få system og ord på naturen. Det kan også bruges til at introducere ordet art. I grundtræk skrives slægtsnavnet altid først og med stort. Artsbetegnelsen kommer efter og skrives med småt. Alt skrives i kursiv. Lidt mere om de 12 svampe Vi har også lagt kanonudvalgets begrundelser for at vælge svampene ind i vejledningen her samt deres forslag til at opleve svampene i naturen. Udvalget bestod af 1 formand, 11 faglige eksperter og 5 borgere, som repræsenterede den almindelige naturbruger. Udvalgets medlemmer Formand: Thomas Secher Jensen (Naturhistorisk Museum, Århus) 7

8 Faglig ekspert Tove Damholt (Østsjællands Museum) Faglig ekspert Anette Reenberg (Institut for Geografi og Geologi) Faglig ekspert Hans Baagøe (Zoologisk Museum) Faglig ekspert Jesper Madsen (Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet) Faglig ekspert Josianne Støttrup DTU Aqua) Faglig ekspert Michael Stoltze (selvstændig ekspert) Faglig ekspert Signe Nepper Larsen (COWI A/S) Faglig ekspert Ann Marker (Viden Om, DR) Faglig ekspert Bent Aaby (selvstændig ekspert) Faglig ekspert Jens-Christian Svenning (Biologisk Institut, Aarhus Universitet) Faglig ekspert Henrik Nørregaard (repræsentant fra Undervisningsministeriet) Borgerrepræsentant Erik Petersen (Region Syddanmark) Borgerrepræsentant Eline Crossland (Region Sjælland) Borgerrepræsentant Jørgen Nimb Lassen (Region Hovedstaden) Borgerrepræsentant Birgitte Krill (Region Midtjylland) Borgerrepræsentant Majbrit Michelsen (Region Nordjylland) 1. Penicillin Penicillin er faktisk en skimmelsvamp, der har været med til at redde talrige menneskeliv. Kan vi overhovedet forestille os, hvordan verden ville have set ud, hvis penicillinens antibiotiske virkninger ikke var blevet opdaget? Man kan ikke se svampen penicillin med det blotte øje, men ved forsøg med vækstmidlet agar i petriskåle kan man demonstrere penicillinsvampens virkning, f.eks. i forhold til bakterier. Penicillin er et antibiotikum, som produceres i store mængder af skimmelsvampe tilhørende Penicillium-slægten. Det er det første antibiotikum mod bakterier, som kom til almindelig anvendelse, og det er stadig efter mere end 50 års brug et af de bedste, der findes til bl.a. luftvejsinfektioner, visse urinvejsinfektioner, blodforgiftning og meningitis. Det har ingen virkning på virus og svampe. Penicillin blev fundet af den skotske bakteriolog Alexander Fleming i 1928 ved et tilfælde, da væksten af stafylokokker i en pladekultur var blevet hæmmet pga. forurening med en skimmelsvamp. Penicillin ses oftest på apoteker, men kræver dog recept. Vi anbefaler i stedet en tur til ostehandleren efter en god camembert, rocquefort el.l., som også fremstilles ved hjælp af svampe, som hører til samme svampeslægt som de arter, man udvinder medicinen af (Penicillium-slægten). Slægtens danske navn er Penselskimmel - bedre kendt som mug og der findes mange arter overalt i naturen. 2. Gærsvampe Gærsvampe er en stor og meget divers gruppe af svampearter, der altid eller hovedsagelig er encellede. En del svampearter har både et encellet og et flercellet stadium, og for disse kan man kalde det encellede stadium deres gærstadium. En typisk gærcelle måler 4-8 μm. Gærsvamp (Saccharomyces cerevisiae) anvendes som bagegær samt under brygning af bl.a. hvidtøl og porter som overgær, der lejrer sig i væskeoverfladen. Gærsvamp findes overalt i naturen. Stiller man en skål vand med noget sukkerholdigt i, f.eks. frugt, skal det nok begynde at gære. Ikke sært, at alle kulturer kender til alkoholiske drikke! 8

9 3. Karl Johan Karl Johan (Boletus edulis) kanoniseres, fordi den er stor, flot, almindelig og smager vidunderligt. Fordi den er et eksempel på en mykorrhiza-danner. Og så kan Karl Johan benyttes til at fortælle historien om, hvornår svampe begyndte at blive brugt som føde i Norden samt om forskelle mellem spise- og giftsvampe. Desuden er den en rørhat, som er en gruppe af svampe, der er nemme at kende. Karl Johan, også kaldet Spiselig Rørhat, er altid knyttet til skov på grund af sit særlige samliv med trærødder kaldet mykorrhiza (svamperod). Den vokser til gengæld under de fleste, almindelige arter af både løv- og nåletræer, mest på næringsfattig jordbund. 4. Ager-champignon Ager-Champignon (Agaricus arvensis) er fine hvide champignons, som kan findes i haver, parker og skovlysninger. Lugter lidt af marcipan. Er samme slægt som den der dyrkes. Ager-Champignon vokser på græsmarker, græsplæner, vejrabatter o.l. og kan træffes fra juni til oktober, når der er faldet tilstrækkeligt med regn. 5. Almindelig kantarel Der er en hel del hemmeligheder og mytologier knyttet til kantarelsteder rundt om i landet. Man afslører ikke gerne sit favoritsted for indsamling af denne lækre spisesvamp, som der kan laves en velsmagende stuvning eller sovs af med god piskefløde og timian. Almindelig Kantarel (Cantharellus cibarius) er op til 10 cm høj, orangegul og en tør, glat svamp. Vokser på jorden i løv- og nåleskove. Alm. Kantarel er ligesom f.eks. rørhatte og fluesvampe helt afhængig af et særligt samliv med trærødder kaldet mykorrhiza (svamperod), og den findes derfor altid under træer. Kantareller er derimod ikke kræsne med hensyn til træart og vokser sammen med især bøg, eg, birk, gran og fyr. De kræver en del lys og jordbunden må ikke være særlig frodig. 6. Stor parykhat Stor Parykhat (Coprinus cornatus) hører til bladhatte med ca. 70 danske arter. De er let genkendelige ved de sorte sporer, den plisserede hatrand og ved, at lamellerne går i opløsning, "blækker", ved modenhed. Blækhatte er rådsvampe på næringsrig jord og gødning. Parykhat er en god spisesvamp og er desuden kendt for antabus-virkning. Stor Parykhat findes oftest, og i størst mængde, på næringsrige græsmarker, men kan også findes i løvskov. 9

10 7. Ægte honningsvamp Man ser Ægte Honningsvamp (Armillaria mellea) ofte med en masse hatte, der sidder i et knippe forneden på en træstub. Hattene har en dyb honningagtig farve. Ægte Honningsvamp er en farlig snyltesvamp i skovbruget, som angriber levende træer; både løv- og nåletræer. Den spreder sig bl.a. gennem rodsammenvoksninger mellem nabotræer. Når træet er døende, bryder honningsvampen frem ved dets rod eller undertiden et stykke oppe på stammen. Den vokser videre i det døde træ og ses derfor ofte på stubbe. 8. Skarlagen vokshat Vokshatte er en farverig gruppe, der nærmest ligner noget af plastik. Flere af dem er gode indikatorer på værdifulde overdrev. Skarlagen-vokshat (Hygrocybe punicea) bliver op til 12 cm høj og er orangerød. Den vokser på gamle overdrev. Skarlagen-Vokshat er et godt eksempel på de smukke og farvestrålende vokshatte. Vokshattene findes på gamle græsarealer, som holdes tæt græsset af husdyr og som aldrig eller kun for længe siden har været opdyrket og/eller tilført gødning; de såkaldte overdrev. Jo ældre overdrevet er, jo flere arter af vokshatte kan man finde. 9. Blomkålssvamp Blomkålssvamp (Sparassis crispa) ligner en gang luftig, glemt blomkål midt i græsset. Den kan blive 8-15 cm høj med kugle- til blomkålsformede frugtlegemer med meget foldet overfade i cremefarve. En spektakulær svamp, der vokser bl.a. på stubbe af nåletræ og kan findes hist og her. Blomkålssvampen snylter på rødderne af gamle nåletræer, især arter af fyr, sjældnere på gran. Den er kun spiselig som helt ung og bliver hurtigt bitter. Da den desuden er sjælden, bør man lade den være og blot nyde synet af den flotte svamp. 10. Almindelig stinksvamp Stinksvamp er en markant svampeart med en kegleformet hætte, fyldt med en masse "kamre", som indeholder den grønne sporemasse. Den hvide stok er ca cm høj. Stinksvamp lugter man ofte, før man ser den! Svampen starter i et "Hekseæg". Det inderste sprøde hvide kød kan med fordel skæres ud og spises. Det smager dejligt af hasselnød. Svampen bruger sin stærke lugt til at tiltrække insekter, som så spiser den grønne sporemasse og på den måde spredes arten. Artens latinske navn Phallus impudicus betyder "uanstændigt kønslem". 10

11 Almindelig Stinksvamp ses oftest i selv mørk granskov, hvor den lyser op i skovbunden og er let at finde man kan faktisk også lugte sig frem til den! 11. Tøndersvamp Tøndersvamp (Fomes fomentarius) er en flot flerårig svamp med en hovformet op til 50 cm bred, op til 25 cm udstående og op til 25 cm tyk hat, der sidder som en hylde på træstammerne. Hatten er furet og hvid, grå. Konsistensen er hård og træagtig, og den vokser især på stammer af bøg og birk. Tøndersvamp kaldes også Fyrsvamp og vokser på både døende og døde stammer af forskellige løvtræer. Den er dog langt mest almindelig på bøgestammer og dernæst på birk. 12. Grøn fluesvamp Det er et must at kende til hvid og grøn fluesvamp, da de er så giftige. Grøn fluesvamp (Amanita phalloides) er årsag til flere forgiftningstilfælde end andre svampe. Det er vigtigt, at børn advares mod at eksperimentere med at spise ukendte svampe. Rød fluesvampe skal også med, da historien om de vilde vikinger og deres bersærkergang kan få fantastiske billeder frem i hovedet. Fluesvampene er alle afhængige af et særligt samliv med trærødder, kaldet mykorrhiza (svamperod). De findes derfor altid nær træer, både i løvskov og nåleskov. Rød Fluesvamp ses mest under birk og gran, Grøn Fluesvamp oftest vokser under bøg og eg og den mindre almindelige Snehvid Fluesvamp især under eg, gran og birk. Lidt mere om giftige svampe Giftige svampe skal behandles med stor respekt, for man kan i værste fald dø af svampeforgiftninger. På den anden side er det usandsynligt, at skolebørn skulle blive forgiftet af at arbejde med svampe i undervisningen. Langt de fleste arter er helt ufarlige og selv de stærkeste giftsvampe skal spises, for at noget kan gå galt. Derfor behøver I ikke bruge gummihandsker eller lignende, når I arbejder med svampe. En del af vores velkendte planter er faktisk mindst lige så giftige som de farligste svampe. Vi bruger normalt ikke handsker eller er voldsomt bekymrede for at børn plukker planter, når de er i naturen. Grøn fluesvamp og hvid fluesvamp er de eneste svampe, som har medført dødelige forgiftninger i Danmark, og det er kun sket i forbindelse med, at de ramte har forvekslet svampene med spisesvampe og har spist dem. Der er grundlæggende to simple råd, som I altid børn følge, når I arbejder med svampe: 11

12 - lad være med at spise ukendte svampe. - vask hænder efter arbejdet med svampene. Hvis et barn har spist svampe, er det vigtigt at identificere svampen. Hvis du kan fastslå, at det drejer sig om en meget giftig svamp, eller hvis du er usikker, er det nemlig vigtigt at give førstehjælp og søge lægehjælp. Hjemmesider God hjemmeside om svampe udviklet til undervisning i grundskoler og ungdomsuddannelser. Masser af links og henvisninger til andre sider. Her kan I også hente en række gode kopiark til undervisningen. Hjemmeside for Foreningen til Svampekundskabens Fremme. Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside for Danmarks Naturkanon. Skov- og Naturstyrelsens hovedside. Udinaturen.dk er et interaktivt kort, som samler naturtilbud i hele Danmark. Skoletjenesten i Danmarks Naturfredningsforening. En stor samling af naturoplevelser for familier og naturformidlere. Danmarks Naturfredningsforenings hovedside Miljøministeriet 12

13 Kopiark Svampejournal Undervisningsvejledning: Kanon Natur Svampe Art dansk navn: Art latinsk navn: Beskrivelse af svampen: Fotos af svampen: Her fandt jeg min svamp (naturtype, sted i Danmark, osv.): Findetidspunkt (dato, årstid, tid på dagen): 13

Kan n. natur. Svampe

Kan n. natur. Svampe o Kan n natur Svampe Kan on natur med Danmarks Naturkanon Naturen er grunden til, at vi mennesker kan leve på Jorden. Derfor skal vi vide noget om naturen, opleve den og passe på den. Lige meget hvor,

Læs mere

aktiv rundt I danmark

aktiv rundt I danmark Inspirationshæfte aktiv rundt I danmark Skolernes sundhedsuger 24. september til 12. oktober 2012 0.-1. KLassetrin Faget Idræt Partnere: s2 Aktiv rundt i Danmark 2012 Inspirationshæfte Forord Forord Dette

Læs mere

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen

NATURFAG i skolen. Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde. Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? NATURFAG i skolen Tekst af Henrik Nørregård, Keld Nørgaard og Palle Hansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG

Læs mere

Færdigheder i faget natur/teknik

Færdigheder i faget natur/teknik Kapitel 4 Færdigheder i faget natur/teknik - hvad siger Fælles Mål 2009? Peter Norrild I august 2009 trådte nye mål (Fælles Mål 2009) i kraft for alle fag i folkeskolen. Dette kapitel ser nærmere på beskrivelsen

Læs mere

aktiv rundt I danmark

aktiv rundt I danmark Inspirationshæfte aktiv rundt I danmark Skolernes sundhedsuger 24. september til 12. oktober 2012 5.-6. KLassetrin Faget Idræt arrangører: s2 Aktiv rundt i Danmark 2012 Inspirationshæfte Forord Forord

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger Årsplan Skoleåret 2014/2015 Natur/teknik Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Natur og teknik

Læs mere

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN

undervisning til ikke Til gennemsyn Natur/teknik i begynderundervisningen TIL LÆREREN TIL LÆREREN Natur/teknik i begynderundervisningen Faget natur/teknik er et oplagt udgangspunkt for arbejdet med eleverne i indskolingen. Faget er praktisk eksperimentelt og tager sit udgangspunkt i konkrete

Læs mere

Livet efter tsunamien

Livet efter tsunamien Livet efter tsunamien fire unge fra indonesien fortæller Lærervejledning d+ Titel: Livet i tsunamiens ruiner fire unge fra Indonesien fortæller, lærervejledning Materialet består af: En elevbog, en lærervejledning,

Læs mere

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer

Maja Riise-Jensen Z070219 Bachelor 12.04.2013 Børns tanker om klimaforandringer læringsmæssige udfordringer 1 Contents Indledende del Indledning... 4 Problemformulering... 5 Uddybning af problemformulering... 5 Begrebsafklaring... 5 Argumentation for valg af emne... 6 Metode... 8 Opgavens undersøgelsesmetode...

Læs mere

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05

Projekt C. Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Projekt C Overgangsprojekt fra natur/teknik i 6. kl. til geografi, biologi og fysik/kemi i 7. kl. Status for 2004/05 Status for år 1 i projektet Overgangen fra natur/teknik i 6. klasse til geografi, biologi

Læs mere

Hjortøgaard indbyder til udeskole

Hjortøgaard indbyder til udeskole Hjortøgaard indbyder til udeskole 3 naturformidlere står klar med 20 undervisningsforløb fra skoleåret 2015/16 Vælg og book Foreningen Naturstøttepunkt Hjortøgaard Ved Sandet 17, 3500 Værløse www. Hjortoegaard.dk

Læs mere

Svampejagten. Svampejagten

Svampejagten. Svampejagten Svampejagten Svampejagten af Jacob Heilmann-Clausen, Thomas Læssøe, Jens H. Petersen & Jan Vesterholt Danmarks svampeatlas, 2009 Layout og foto (hvor ingen anden er nævnt) Jens H. Petersen/Low Budget Publishing

Læs mere

SVAMPE i verden. Foreningen til Svampekundskabens Fremme

SVAMPE i verden. Foreningen til Svampekundskabens Fremme SVAMPE i verden Foreningen til Svampekundskabens Fremme Foreningen til Svampekundskabens Fremme 1905-2005 Kære Læser Foreningen til Svampekundskabens Fremme fejrer i 2005 100 års jubilæum. Det er en forening

Læs mere

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14

Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Årsplan for faget Natur/Teknik i 5. kasse, 2013/14 Undervisningen i N/T er baseret på Fælles Mål fra Undervisningsministeriet og er som følger: Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen

Læs mere

Danmarksmesterskaberne. i MORF. Kære lærer LÆS OGSÅ LÆRERVEJLEDNING, EXTREM EKSPEDITION

Danmarksmesterskaberne. i MORF. Kære lærer LÆS OGSÅ LÆRERVEJLEDNING, EXTREM EKSPEDITION Danmarksmesterskaberne i MORF Kære lærer Du sidder med lærervejledningen til skolekonkurrencen DM i MORF. Konkurrencen henvender sig til 5.- 6. klasse og er målrettet faget Natur/Teknik. DM i MORF er en

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1

LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 LÆRERVEJLEDNING TEKST 1 Undersøg: Vand, Affald, Natur, Økologisk produktion, Friluftsliv 7. 9. klasse Friluftsrådet, Grønt Flag Grøn Skole 2013 Forfattere: Ditte Marie Pagaard, Eigil Larsen, Bettina Brandt,

Læs mere

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik

Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Dyrs tilpasning Undervisningsforløb til Natur/Teknik Side 1 af 28 Første lektion ca. 90 min. Undervisningsrummet Træningsrummet Studierummet Som indledning tales der med eleverne om, hvorfor dyr ser forskellige

Læs mere

Projektopgaven 9. klasse

Projektopgaven 9. klasse Projektopgaven 9. klasse http://www.emu.dk/elever7-10/projektarbejde/projektopgaven/ Projektopgaven i 9. klasse Projektopgaven er en tværfaglig opgave, hvor du bruger forskellige fags indhold og metoder.

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET:

Lærervejledning. 12-årige Min troede, han skulle drukne DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: Lærervejledning DILEMMA: Hvad vil DU redde? FLYGTEDE FRA VANDET: 12-årige Min troede, han skulle drukne KLAR TIL NÆSTE OVERSVØMMELSE Jeg skal redde naboens datter VANDET STIGER - DRUKNER DANMARK? DE HEMMELIGE

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009

LÆRERVEJLEDNING DaNsk NatuRVIDENskabsfEstIVaL 2009 LÆRERVEJLEDNING Dansk Naturvidenskabsfestival 2009 FORORD Tak fordi du vil deltage i Masseeksperimentet 2009. Masseeksperimentet er en fast aktivitet under Dansk Naturvidenskabsfestival, som løber af stabelen

Læs mere

Informationseksemplar MÅ IKKE KOPIERES

Informationseksemplar MÅ IKKE KOPIERES KOPIMAPPE A BIOLOGISYSTEMET THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN Biologisystemet Kopimappe A 1. udgave, 1. oplag 2004 2004 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København

Læs mere

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab

Landmandsvejledning. En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab Landmandsvejledning En vejledning til moduler om økologi på mellemtrinnet i Af natur/teknik Søren Breiting og hjemkundskab & Dorte Ruge Af Søren Breiting & Dorte Ruge Vejledning til landmand Forord Denne

Læs mere

Læreplan Egernhuset 2012

Læreplan Egernhuset 2012 Læreplan Egernhuset 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3-4 Tema 1: Alsidig personlige udvikling 5-9 Tema 2: Sociale kompetencer 10-13 Tema 3: Sproglig udvikling 14-17 Tema 4: Krop og bevægelse 18-21 Tema

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere