VIVA / VIVA QUAD, BRAVA / BRAVA QUAD CRT-D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIVA / VIVA QUAD, BRAVA / BRAVA QUAD CRT-D"

Transkript

1 I / I QUD, BR / BR QUD CR-D erien af digitale implantérbare kardioverter-defibrillatorer med kardiel resynkroniseringsterapi Referencehåndbog

2

3 I / I QUD, BR / BR QUD CR-D Referencehåndbog En referencehåndbog til Medtronic iva, iva Quad, Brava og Brava Quad-serierne af digitale implanterbare kardioverter-defibrillatorer med kardiel resynkroniseringsterapi.

4 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i U og muligvis i andre lande. lle andre varemærker tilhører de respektive ejere. During Charging, ctive Can, daptivcr, Brava, Capture Management, Cardiac Compass, Cardioight, Cardioync, Carelert, CareLink, Chargeaver, Conexus, Flashback, InCheck, Intrinsic, Marker Channel, Marquis, Medtronic, Medtronic Carelert, Medtronic CareLink, Optiol, R Logic, Quick Look, Reactive, entrycheck, witchback, -hock, herapyguide, ectorexpress, iva

5 Indhold 1 Indledning Indledning Gennemførelse af en patientsession med programmeringsenheden Etablering af telemetri mellem enheden og programmeringsenheden tart af en patientsession kærmfunktioner fgivelse af en akut takyarytmiterapi ktivering af akut I-stimulering uspension og genoptagelse af takyarytmidetektion Overvågning af hjerteaktivitet med direkte rytmeovervågning (Live Rhythm Monitor) Navigering af en patientsession med Checklist (Checkliste) rogrammering af enhedens parametre Gem og hent et sæt parameterværdier nvendelse af herapyguide til at vælge parameterværdier Lagring af patientoplysninger Udskrivning af rapporter Gem og hent enhedens data fslutning af en patientsession Retningslinjer for patientopfølgning Optimering af enhedens levetid Funktioner for diagnostiske data Oversigtsdata i Quick Look II Medtronic Carelerts og meddelelser R Lead Integrity lert (alarm for R-elektrodens integritet) Data for enhed og elektrodeydelse Optiol 2.-monitorering af væskestatus Cardiac Compass rends Heart Failure Management-rapport rytmiepisodedata Referencehåndbog 5

6 3.9 Episode- og terapitællere Flashback Memory (tilbagebliks)-data entrikulære registreringsepisoder Rate Drop Response Episodes (frekvensfaldsepisoder) Rate Histograms (frekvenshistogrammer) utomatisk overvågning af detektionsstatus timuleringsfunktioner ensing (registrering) Grundlæggende stimulering CR-stimulering daptivcr L-stimuleringspolaritet Rate Response (frekvensrespons) Capture Management (håndtering af stimuleringssvar) Rate daptive (frekvenstilpasset ) uto R Rate Drop Response (frekvensfaldsrespons) leep funktionen (søvn) Non-competitive trial acing (ikke-konkurrerende atriestimulering) M Intervention C Response entricular afety acing (ventrikulær sikkerhedsstimulering) Mode witch (modusskift) trial racking Recovery (atriel sporingsgendannelse) entricular ense Response (ventrikulær registreringsrespons) Conducted F Response (Overledt F-respons) trial Rate tabilization (atriel frekvensstabilisering) trial reference acing (atriel præferencestimulering) ost-mode witch Overdrive acing (post-modusskift overdrive-stimulering) ost hock acing (post-stød-stimulering) ost /F hock Overdrive acing (overdrive-stimulering efter /F-stød) entricular Rate tabilization (entrikulær frekvensstabilisering) Referencehåndbog

7 5 Funktioner for takyarytmidetektion /F-detektion /F detektion R Logic Wavelet Onset tability (stabilitet) High Rate imeout Wave Discrimination R Lead Noise Diskrimination (diskrimination af støj på R-elektrode) Funktioner for takyarytmiterapi lanlægning af atrielle terapier trielle -terapier triel kardioversion atientaktiveret atriel kardioversion F-terapier entrikulære -terapier entrikulær kardioversion rogressive Episode herapies (progressive episodeterapier) Funktioner for systemtest og E tudy est for underliggende egenrytme ectorexpress L utomated est est af stimuleringstærskel Cardioync Optimization est (Cardioync optimeringstest) Wavelet-test Lead Impedance est (elektrodeimpedanstest) Registreringstest (sensing test) Charge/Dump est (opladnings-/afladningstest) rytmiinduktioner med E tudies Manuelle terapier med E tudies Ordliste tikordsregister Referencehåndbog 7

8 1 Indledning 1.1 Indledning Denne håndbog beskriver betjeningen og den tilsigtede anvendelse af funktionerne i Medtronic iva, iva Quad, Brava og Brava Quad CR-D-enheder. I hele denne håndbog henviser ordet "enhed" til den implanterede CR-D enhed. Eksempler på programmeringsenhedens skærmbilleder i denne håndbog er fremstillet ved hjælp af en Medtronic CareLink programmeringsenhed model 29. Disse skærmbilleder er kun ment som en reference og stemmer muligvis ikke fuldt ud overens med den endelige software. Navnene på skærmknapperne vises i parentes: [Knappens navn]. abellerne i afsnittene om programmering af funktioner opsummerer, hvordan De navigerer til skærmbilleder med programmérbare parametre for den pågældende funktion. om vist i eksemplet i abel 1 oplister hver tabelrække en parameter eller en gruppe parametre med angivelse af stien til et specifikt skærmbillede på programmeringsenheden. Navigationsstien gentages ikke i tabellen, hvis stien er den samme for beslægtede parametre. Der er ekstra rækker for parametre, der vises på forskellige skærmbilleder. Grupper af parametre, som f.eks. "-parametre", omfatter ordet "parametre". Enkelte parametre, som f.eks. "Energy" (energi) og "athway" (sti), gør ikke. abel 1. ådan navigeres til parametre for F-terapier arametre ti F-terapier (Rx1 til Rx6) F herapy tatus (F-terapistatus) (On, Off) Energy athway -parametre (Rx1) Chargeaver-parametre ( i Rx1) hared ettings (delte indstillinger) (. og. herapies) arams > F herapies arams > F herapies > arams > F herapies > > During Charging > Chargeaver arams > F herapies > hared ettings fsnittene om programmering af funktioner indeholder også overvejelser i forbindelse med programmering. e detaljerede oplysninger om parameterindstillinger i håndbogen til den specifikke enhed. 8 Referencehåndbog

9 1.1.1 roduktlitteratur Før enheden implanteres, anbefales det, at De gør følgende: Læser produktdokumentationen med henblik på oplysninger om ordinering, implantering og anvendelse af enheden og med henblik på at foretage patientopfølgning. Omhyggeligt læser de tekniske håndbøger til de elektroder, der anvendes sammen med enheden. amt læser de tekniske håndbøger for andre systemkomponenter. Gennemgår enheden og implanteringsproceduren med patienten og andre interesserede parter og udleverer al eventuel patientinformationsmateriale, der følger med enheden. Flere håndbøger og dokumenter med oplysninger om enheden: Håndbog til enheden lle modeller af enheden har en separat håndbog. Håndbogen indeholder de særlige funktioner, som gælder for den pågældende enhed, indikationer og kontraindikationer, advarsler og forholdsregler, anvisninger til implantering af enheden, hurtig oversigt over specifikationer samt parametertabeller. ymbolforklaring Dette dokument forklarer de symboler, der kan forekomme på enhedens emballage. e mærkaten på emballagen for de symboler, der specifikt gælder for denne enhed. Håndbog for sundhedspersonale, der indeholder medicinske procedurer og forholdsregler vedrørende EMI Denne håndbog indeholder advarsler, forholdsregler og vejledning til sundhedspersonale, der udfører medicinske behandlinger og diagnostiske procedurer på patienter med hjerteenheder. Håndbogen indeholder ligeledes oplysninger vedrørende instruktioner til patienten i forbindelse med EMI-kilder i hjemmet, på arbejdspladser og i andre miljøer eknisk support Medtronic beskæftiger overalt i verden højt uddannede repræsentanter og ingeniører, der kan betjene Dem og efter anmodning kan sørge for oplæring af kvalificeret hospitalspersonale i brugen af Medtronic-produkter. Desuden råder Medtronic over en professionel stab af konsulenter, som yder teknisk rådgivning til brugere af produkterne. For yderligere oplysninger bedes De kontakte Deres lokale Medtronic-repræsentant eller henvende Dem telefonisk eller skriftligt til Medtronic på det relevante telefonnummer eller den relevante adresse, der står anført på omslagets bagside. Referencehåndbog 9

10 1.1.3 Bemærk atientinformationsskærmen i programmeringsenhedens software er ment som et informationsværktøj til slutbrugeren. Brugeren er ansvarlig for nøjagtig indlæsning af patientoplysninger i softwaren. Medtronic giver ingen garanti for nøjagtighed eller fuldstændighed af den patientinformation, som slutbrugere indlæser i patientinformationsskærmen. Medtronic HÆFER IKKE FOR DIREKE, INDIREKE, ILFÆLDIGE KDER ELLER FØLGEKDER Å NOGEN REDJEMND OM FØLGE F NENDELE F DE IENOLYNINGER, DER INDGIE F LUBRUGERNE I OFWREN. For yderligere oplysninger se fsnit 2.12, Lagring af patientoplysninger, side Referencehåndbog

11 2 Gennemførelse af en patientsession med programmeringsenheden 2.1 Etablering af telemetri mellem enheden og programmeringsenheden De kan gennemføre en patientsession med trådløs eller ikke-trådløs telemetri. Når De har startet en patientsession ved brug af trådløs eller ikke-trådløs telemetri, så afslut sessionen, før De skifter telemetrimodus. rogrammeringsenheden virker ikke på én og samme tid med begge former, trådløs og ikke-trådløs. Der henvises til referencehåndbogen til programmeringsenheden for information om klargøring af programmeringsenheden til en patientsession nvendelse af Conexus trådløs telemetri De kan oprette trådløs telemetri ved hjælp af Medtronic CareLink programmeringsenheden model 29 med Conexus telemetri eller Medtronic Conexus-aktivatoren model Conexus-aktivatoren er en håndholdt, batteridrevet kommunikationsenhed. Den aktiverer trådløs telemetri i en Conexus-kompatibel hjerteenhed uafhængigt af programmeringsenheden. Når trådløs telemetri er oprettet, kan lægen bruge programmeringsenheden til at gennemføre en session uden at bruge programmeringshovedet. Conexus trådløs telemetri bruger radiofrekvensbåndet Medical Implant Communications ervice (MIC) 1, der anvendes i hele verden til medicinsk udstyr. nvendelse af dette bånd beskytter enheder mod interferens fra elektronik i hjemmet som f.eks. mikrobølgeovne, mobiltelefoner og babyalarmer. Conexus trådløs telemetri er beregnet til anvendelse under implanterings- og opfølgningssessioner. 1 Medical Implant Communications ervice (MIC) kaldes også MHz kernebåndet i Medical Device Radiocommunication ervice (MedRadio). Referencehåndbog 11

12 ed implantering giver Conexus trådløs telemetri mulighed for at: interrogere patientens trådløse enhed uden at bruge et programmeringshoved (intet programmeringshoved i det sterile felt) opretholde forbindelse under induktion og afgivelse af behandlinger programmere enheden på et vilkårligt tidspunkt under proceduren samtidigt med kontinuerlig overvågning af patienten Under opfølgningssessioner opretholder Conexus trådløs telemetri kontinuerlig kommunikation mellem enheden og programmeringsenheden. Under fjernbetjente opfølgningssessioner med CareLink-netværk sender Conexus trådløs telemetri automatisk omfattende data vedrørende arytmier og den diagnostiske enhed. Data sendes trådløst, uden at patienten skal foretage sig noget ådan aktiveres trådløs telemetri 1. ænd programmeringsenheden. ørg for, at afkrydsningsfeltet llow wireless communication (tillad trådløs kommunikation) på skærmen Find atient er valgt. 2. Benyt Conexus-aktivatoren, eller anbring kortvarigt programmeringshovedet over enheden for at aktivere trådløs telemetri i enheden. Når der etableres trådløs telemetri første gang under en session, ændres statusindikatoren for telemetri i øverste venstre hjørne af opgavelinjen fra ikonet for programmeringsenhed til ikonet for trådløs telemetri, som vist i Figur 1. Figur 1. Ikon for trådløs telemetri på opgavelinjen 1 Ikon for trådløs telemetri Indikatorlinjen på ikonet viser styrken af det trådløse signal. Mindst 3 af de grønne lys skal lyse for at sikre, at der er etableret pålidelig telemetri. Hvis De bruger Conexus-aktivatoren, skal De trykke på den blå knap for at aktivere trådløs telemetri. Et grønt lys tændes, når De har etableret kommunikation med enheden. 12 Referencehåndbog

13 nvendelse af timer for Conexus trådløs telemetri Når De starter trådløs telemetri, aktiveres en timer på 5 min. Enheden sender et signal til programmeringsenheden og forbliver aktiv i 5 min. Et svar fra programmeringsenheden opretter kommunikation, og vinduet Find atient (find patient) vises. Hvis programmeringsenhedens berøringspen ikke anvendes inden for 5 min, lukkes Find atient-vinduet, og skærmen elect Model (vælg model) vises. Når en session slutter, begynder en endelig 5 min timer. Det er muligt at gen-interrogere enheden i dette tidsrum, før sessionen afsluttes fuldstændigt. å længe der opretholdes trådløs telemetri med enheden, er der ingen tidsgrænse under en trådløs telemetrisession. Hvis elektrisk interferens forstyrrer en session, forsøger programmeringsenheden at genoprette kommunikation med enheden i 5 min. Hvis De ikke genopretter kommunikationen mellem enheden og programmeringsenheden i løbet af denne periode, så anvend Conexus-aktivatoren eller programmeringshovedet til at genaktivere trådløs telemetri i enheden for at genoptage sessionen eller starte en ny session ådan opretholdes pålidelig telemetri. De kan forvente pålidelig trådløs telemetri mellem den implanterede enhed og programmeringsenheden i almindelige konsultationer eller på operationsstuer. Hvis der er andet elektrisk udstyr i området, er systemet beregnet til at opretholde en effektiv kommunikation mellem enheden og programmeringsenheden ved en afstand på op til 2 m. ystemet burde ikke interferere med andet elektronisk udstyr i området. Hvis De har problemer med at opretholde konstant og pålidelig telemetri, kan De foretage en eller flere af følgende handlinger: Justér vinklen på programmeringsskærmen. elemetriantennen er en del af programmeringsenhedens skærmstruktur, så selv små ændringer af skærmens position kan forbedre telemetriforbindelsen. Flyt programmeringsenheden, så der er relativt tomt mellem programmeringsenhedens skærm og patienten. ørg for, at der ikke er noget mellem programmeringsenheden og patienten. Gør afstanden mellem programmeringsenheden og patienten mindre. Flyt eventuelle kilder til elektromagnetisk interferens (EMI), der kan påvirke telemetrisignalet. Referencehåndbog 13

14 ikkerhed under pauser i en session Hvis De eller patienten bevæger sig væk fra programmeringsenheden, er systemet beskyttet mod utilsigtet programmering på følgende måder: Efter 2 min uden aktivitet på programmeringsenheden viser systemet patientens navn eller ID-nummer, hvis dette er til rådighed, samt oplysninger om enheden. De skal så bekræfte, at De har den rigtige patient til opfølgning, før De kan afvikle en programmeringskommando. Efter 2 timer uden aktivitet på programmeringsenheden i en implanterings- eller opfølgningssession går enheden i tandbymodus. tandbymodus tandbymodus bruges, når der er behov for en periode uden aktivitet i en patientsession. I denne modus er direkte kurver slået fra, og programmeringsenhedens statusindikator for telemetri viser, at der ikke er nogen telemetriforbindelse. rogrammeringsenhedens funktioner er begrænsede. De kan aktivere og deaktivere tandbymodus manuelt i enheden: For at aktivere tandbymodus vælges ikonet for trådløs telemetri på opgavelinjen. For at deaktivere tandbymodus og genaktivere trådløs telemetri med programmeringsenheden vælges ikonet for trådløs telemetri på opgavelinjen, eller Conexus-aktivatoren eller programmeringshovedet anbringes over enheden. Efter 5 min i tandbymodus deaktiveres trådløs telemetri i enheden. Brug enten Conexus-aktivatoren eller programmeringshovedet til at genoprette den trådløse telemetrisession. tandby deaktiveres også, når brugeren forsøger at programmere parametre, at interrogere enheden eller at udføre tests eller nødfunktioner. rogrammeringsskærmen viser advarslen erify atient (kontrollér patient). For at deaktivere tandbymodus og vende tilbage til patientsessionen skal De kontrollere, at sessionen vedrører den tilsigtede patient, sætte mærke i afkrydsningsfeltet llow communication with (tillad kommunikation med) og vælge [Continue] (fortsæt). Bemærk: Hvis De vil anvende Holter-telemetri til at sende EGM- og markørkanaldata under en Conexus-telemetrisession, skal De først aktivere tandbymodus ådan opretholdes patientsikkerhed og datasikkerhed Under en session med trådløs telemetri forhindres alle andre programmeringsenheder i at kommunikere med eller starte en session med patientens implanterede enhed. Implanterede enheder i andre patienter udelukkes fra enhver kommunikation eller programmering, der måtte forekomme under patientsessionen. 14 Referencehåndbog

15 Under brug af trådløs telemetri vises patientens navn i kommandolinjen på programmeringsenhedens skærm. Hvis De ikke har angivet patientens navn, vises patientens ID-nummer. Hvis patientens navn eller ID-nummer ikke er angivet, så vises atient name not entered (patientnavn ikke indtastet) på kommandolinjen. Indtast patientens navn og ID-nummer så tidligt som muligt, så det kan hjælpe med til at identificere patienten under brug af trådløs telemetri nvendelse af ikke-trådløs telemetri For at oprette ikke-trådløs telemetri kan De anvende Medtronic CareLink programmeringsenheden model 29 med Conexus-telemetri i ikke-trådløs telemetrimodus eller Medtronic CareLink programmeringsenheden model 29. Det er også nødvendigt at anvende et Medtronic programmeringshoved model 267 eller 267L. Når De har startet en patientsession ved hjælp af ikke-trådløs telemetri, skal De afslutte sessionen, før det er muligt at skifte til trådløs telemetrimodus ådan etableres ikke-trådløs telemetri 1. ænd programmeringsenheden. Hvis De anvender en programmeringsenhed med Conexus trådløs telemetri, skal De sikre Dem, at afkrydsningsfeltet llow wireless communication (tillad trådløs kommunikation) ikke er valgt i vinduet Find atient. fkrydsningsfeltet vises ikke, hvis De bruger en programmeringsenhed uden Conexus trådløs telemetri. 2. nbring programmeringshovedet over enheden for at aktivere ikke-trådløs telemetri i enheden. Når der etableres ikke-trådløs telemetri i en session, viser telemetristatusindikatoren på opgavelinjen ikonet for programmeringshovedet som vist i Figur 2. Figur 2. Ikon for programmeringshoved på opgavelinjen 1 Ikon for programmeringshoved Bemærk: Magneten i programmeringshovedet kan suspendere takyarytmidetektion. Dog gælder, at når telemetri mellem enheden og programmeringsenheden er etableret, bliver detektion ikke suspenderet. Referencehåndbog 15

16 Når telemetri er etableret, slukkes den ravgule lampe på programmeringshovedet, og 1 eller flere af de grønne indikatorlamper på programmeringshovedet tænder. For at sikre, at der er oprettet korrekt telemetri, skal De sørge for, at programmeringshovedet er anbragt over enheden, således at mindst 2 af de grønne lamper er tændt. Hvis programmeringshovedet glider af patienten, afsluttes sessionen ikke. lacér programmeringshovedet over enheden igen for at genoptage programmeringen eller interrogering af enheden. Bemærk: Mere information om den generelle brug af programmeringshovedet findes i håndbogen til programmeringsenheden. 2.2 tart af en patientsession rogrammeringsenheden interrogerer patientens enhed ved begyndelsen af en patientsession. Fordi programmeringsenheden indsamler og lagrer data på basis af de enkelte sessioner, så start en ny session for hver patient. fslut den forudgående session, før start af en session med en ny patient. Forsigtig: En fejl ved programmeringsenheden (f.eks. en fejlbehæftet pen) kan medføre forkert programmering eller umuliggøre afslutning af en handling eller en igangværende aktivitet. I tilfælde af fejl på programmeringsenheden skal De straks slukke programmeringsenheden for at deaktivere telemetri og afslutte eventuel igangværende aktivitet, der styres af programmeringsenheden. Forsigtig: Under en session med trådløs telemetri skal De kontrollere, at De har valgt den rigtige patient, før De går i gang med sessionen, og De skal under hele sessionen holde øje med patienten. Hvis De vælger en forkert patient og går videre med sessionen, kan De utilsigtet komme til at programmere den forkerte patients enhed. Forsigtig: Undlad at efterlade programmeringsenheden uovervåget under en session med trådløs telemetri. De skal have fuld kontrol over programmeringsenheden under hele sessionen for at sikre mod utilsigtet kommunikation med patientens enhed. Bemærk: Under den indledende interrogering er det kun programmeringsenhedens nødfunktioner, der er tilgængelige åledes startes en patientsession med trådløs telemetri 1. ælg [Find atient ] fra vinduet elect Model. 2. ælg afkrydsningsfeltet llow wireless communication på skærmen Find atient. 3. Benyt Conexus-aktivatoren, eller anbring kortvarigt programmeringshovedet over enheden for at aktivere trådløs telemetri i enheden. 16 Referencehåndbog

17 Bemærkninger: Når Conexus-aktivatoren benyttes til at aktivere telemetri i enheden, starter programmeringsenheden patientsessionen uden at suspendere takyarytmidetektion. Hvis der placeres en magnet tæt ved enheden, bliver takyarytmidetektion imidlertid suspenderet. Når programmeringshovedet benyttes til at aktivere telemetri i enheden, starter programmeringsenheden automatisk patientsessionen med takyarytmidetektion suspenderet. Detektion vil forblive suspenderet, så længe programmeringshovedet befinder sig over enheden. Hvis takyarytmidetektion er programmeret til On, minder en advarsel Dem om, at takyarytmidetektion er suspenderet. 4. ælg den rigtige patient fra listen atient Name (patientnavn) i vinduet Find atient. Bemærk: rogrammeringsenheden viser en liste over alle patienter med implantérbare enheder, der er aktiveret for trådløs telemetri, og som befinder sig inden for telemetriområdet. 5. ælg [tart] åledes startes en patientsession med ikke-trådløs telemetri 1. ælg [Find atient ] fra vinduet elect Model. 2. Hvis De anvender en Medtronic CareLink programmeringsenhed model 29 med Conexus trådløs telemetri, skal De sikre Dem, at afkrydsningsfeltet llow wireless communication ikke er valgt i vinduet Find atient. Hvis De starter en session med programmeringshovedet placeret over patientens enhed og med kryds i afkrydsningsfeltet llow wireless communication (tillad trådløs kommunikation), starter systemet en session med trådløs telemetri og interrogerer automatisk enheden. Hvis De anvender en Medtronic CareLink programmeringsenhed model 29 uden Conexus trådløs telemetri, vises afkrydsningsfeltet llow wireless communication ikke i vinduet Find atient. 3. Når programmeringshovedet placeres over enheden, begynder den ikke-trådløse session automatisk åvirkning af enhed og telemetri under en patientsession akyarytmidetektion under en session med trådløs telemetri Hvis man anbringer et programmeringshoved over enheden, afbryder magneten i programmeringshovedet altid takyarytmidetektion. Referencehåndbog 17

18 akyarytmidetektion under en session med ikke-trådløs telemetri Hvis man anbringer et programmeringshoved over enheden, og der etableres telemetri, afbryder magneten i programmeringshovedet ikke takyarytmidetektion. Igangværende episoder under en session med trådløs telemetri Hvis man forsøger at starte en patientsession, mens en detekteret arytmiepisode er i gang, behandler enheden arytmien på normal vis. Hvis telemetri ikke er blevet etableret, får magneten inde i programmeringshovedet enheden til at suspendere detektion, når programmeringshovedet er placeret over enheden. Igangværende episoder under en session med ikke-trådløs telemetri Når telemetri er blevet etableret, og man placerer programmeringshovedet over enheden, når en detekteret arytmiepisode er i gang, behandler enheden arytmien på normal vis. Hvis telemetri ikke er blevet etableret, og man placerer programmeringshovedet over enheden, får magneten inde i programmeringshovedet enheden til at suspendere detektion. Kondensatoropladning under en session med trådløs telemetri Interferens forårsaget af kondensatoropladning kan påvirke telemetri mellem enheden og programmeringsenheden. Denne interferens kan medføre midlertidig slukning af indikatorlysene for telemetri som vist på programmeringsenhedens opgavelinje og midlertidigt tab af markørtransmissioner. Den kan også midlertidigt påvirke evnen til at sende programmeringskommandoer. De skal sikre Dem, at det største antal indikatorlys for telemetri lyser på programmeringsenhedens opgavelinje for at hjælpe med til at forbedre telemetriens pålidelighed forud for en manuel eller automatisk kondensatoropladning. Kondensatoropladning under en session med ikke-trådløs telemetri Interferens forårsaget af kondensatoropladning kan påvirke telemetri mellem enheden og programmeringsenheden. rogrammeringshovedets indikatorlys kan slukkes i opladningsperioder. Det er normalt, at lysene slukkes på programmeringshovedet. Bemærk: rogrammeringshovedets -knap er deaktiveret under alle E-studier og manuelle systemtests. Under takyarytmiinduktioner er programmeringshovedets knap I også deaktiveret. Markørtransmissioner under en session med trådløs telemetri Enheden sender kontinuerligt markørkanaldata og supplerende markørdata, når telemetri er etableret. Enheden ophører med disse transmissioner, når telemetri afbrydes. Hvis Holter-telemetri er programmeret til On, sender enheden telemetri hele tiden undtagen under en session med Conexus trådløs telemetri. De skal først aktivere tandbymodus for at kunne anvende Holter-telemetri under en session med Conexus trådløs telemetri. Markørtransmissioner under en session med ikke-trådløs telemetri Enheden transmitterer kontinuerligt markørkanaldata og supplerende markørdata, medens telemetri er etableret, og programmeringshovedet er anbragt over enheden. Enheden stopper disse overførsler, når man løfter programmeringshovedet, medmindre Holter-telemetrifunktionen er programmeret til On (aktiveret). Hvis Holter-telemetri er programmeret til On (aktiveret), 18 Referencehåndbog

19 overfører enheden markørkanaldata og supplerende markørdata, uanset hvor programmeringshovedet er placeret. Enhedens levetid og trådløs telemetri I typiske patientsessioner og anvendelser af enheden har trådløs telemetri ikke nogen væsentlig indflydelse på enhedens levetid ådan interrogeres enheden under en session ed begyndelsen af en patientsession interrogerer programmeringsenheden enheden. De kan manuelt interrogere enheden på et hvilken som helst tidspunkt i løbet af patientsessionen ved at gøre følgende: 1. ælg [Interrogate ] (interrogér) fra kommandolinjen. I en ikke-trådløs session kan De også interrogere enheden ved at trykke på I -knappen på programmeringshovedet. 2. For at samle oplysninger siden seneste patientsession skal De vælge ince Last ession (siden seneste session) fra interrogeringssvinduet. For at indsamle alle oplysningerne fra enheden skal De vælge ll (alle). 3. ælg [tart]. Bemærk: Det er ikke muligt at interrogere enheden manuelt under anvendelse af programmeringsenheden i en nødsituation. De skal vælge [Exit Emergency] (forlad nødsituation), inden De kan interrogere enheden manuelt. 2.3 kærmfunktioner rogrammeringsenhedens skærm er en brugerflade, som viser tekst og grafik. Den er også et kontrolpanel, der viser knapper og menuvalg, som brugeren kan vælge ved hjælp af pennen. Hovedelementerne på et typisk skærmbillede under en patientsession vises i Figur 3. Referencehåndbog 19

20 Figur 3. Hovedelementer på et skærmbillede 1 Opgavelinje 2 tatuslinje 3 indue med direkte rytmeovervågning 4 Opgaveområde 5 Kommandolinje 6 ærktøjslinje Opgavelinje kærmen har en opgavelinje øverst på skærmbilledet. De kan anvende opgavelinjen til at se status for funktioner, der er specifikke for programmeringsenheden, som f.eks. analysatoren. Opgavelinjen indeholder også en grafisk gengivelse af en indikator for signalstyrken for telemetri. I en session med trådløs telemetri vil valg af ikonet for trådløs telemetri afbryde telemetriforbindelsen. ælges ikonet endnu en gang, genetableres telemetriforbindelsen. Hvis De gennemfører en session med ikke-trådløs telemetri, indeholder opgavelinjen en grafisk gengivelse af signalstyrkeindikatoren på programmeringshovedet. 2 Referencehåndbog

21 Figur 4. isning af opgavelinje 1 elemetri-ikon og telemetristyrkeindikator (trådløs telemetri vist) 2 Diskette-ikon 3 UB-ikon 4 nalysator-ikon 5 Enheds-ikon tatuslinje Når enheden er blevet interrogeret, kan De anvende statuslinjen øverst i skærmbilledet (placeret lige under opgavelinjen) til at udføre grundlæggende funktioner og til at se enhedens aktuelle status. Figur 5. isning af statuslinje ktuelt aktiv stimuleringsmodus 2 rogrammeret detektions- og terapikonfiguration 3 Knapper, som anvendes til at genoptage eller suspendere detektion 4 utomatisk detektionsstatus 5 Indikator, der viser, at en takyarytmiepisode er i gang 6 Enten status for den aktuelle episode, terapi eller manuelle funktion, eller enhedens navn og modelnummer indue med direkte rytmeovervågning indue med direkte rytmeovervågning viser EKG, elektrodefri EKG, markørkanal og telemetrioverførte EGM-kurver. Ud over kurver viser vinduet med direkte rytmeovervågning følgende oplysninger: Hjertefrekvens og frekvensinterval vises, hvis der er etableret telemetri med enheden. ngivelser oven over kurverne viser tidspunktet for programmeringen af parameterændringer. Referencehåndbog 21

22 om standard vises direkte rytmeovervågning i et vindue, der kun fylder en del af skærmen. De kan udvide vinduet til dets fulde størrelse ved at vælge den lille firkantede knap i øverste højre hjørne af vinduet eller ved at vælge [djust ] (justér). For yderligere oplysninger se fsnit 2.7, Overvågning af hjerteaktivitet med direkte rytmeovervågning (Live Rhythm Monitor), side Opgaveområde Den del af skærmen, som befinder sig mellem vinduet til direkte rytmeovervågning tæt ved toppen af skærmen og kommandolinjen i bunden af skærmen, ændres, alt efter hvilken opgave eller funktion brugeren vælger. Et eksempel på et opgaveområde er skærmbilledet arameters (parametre), som anvendes til at se og programmere enhedens parametre som beskrevet i fsnit 2.9, rogrammering af enhedens parametre, side 39. Figur 6. Opgaveområde på skærmbilledet ærktøjslinje Der refereres til knapperne og ikonerne langs den højre kant af skærmbilledet som værktøjslinjen. Man kan anvende denne værktøjslinje for at få vist et skærmbillede med opgaver eller funktioner. Når en patientsession er påbegyndt, bliver værktøjslinjen vist på alle skærmbilleder undtagen Emergency eller Live Rhythm Monitor djust -skærmbillederne, hvilke gør det hurtigt og nemt at flytte til den ønskede opgave eller funktion. 22 Referencehåndbog

23 Hvert af ikonerne fungerer som en knap. For at vælge et ikon skal man røre ved ikonet med pennen. Hver valgmulighed i værktøjslinjen er beskrevet i abel 2 abel 2. algmuligheder i værktøjslinien [Freeze]-knappen fastfryser et segment af visningen af direkte rytmeovervågning. Knappen [trips ] giver adgang til de strimler med kurver, der er gemt fra starten af sessionen. Knappen [djust ] åbner et vindue med muligheder for at justere visningen af direkte rytmeovervågning. Checklisteikonet åbner skærmbilledet med checklisten til forenklet navigation gennem et sæt opfølgningsopgaver. Checklisteknappen [>>] flytter til den næste opgave i checklisten. Dataikonet viser valgmuligheder med hensyn til at se enhedsinformationer og diagnostiske data. arams-ikonet viser skærmbilledet arameters til visning og programmering af enhedens parametre. estikonet viser valgmuligheder med hensyn til udførelse af systemtests og E-studier. Rapportikonet viser valgmuligheder med hensyn til udskrivning af rapporter. atientikonet viser valgmuligheder for at få adgang til herapyguideskærmen eller patientinformationsskærmen. essionsikonet viser valgmuligheder for at justere præferencer, vise parameterændring, der er foretager i løbet af sessionen, gemme data og afslutte sessionen Knapper Knapper som dem, der er vist i Figur 7, reagerer, når brugeren vælger dem ved at røre ved dem med spidsen af pennen. Figur 7. isning af skærmknapper Referencehåndbog 23

24 Knapper, der vises med grå skrift, er inaktive og reagerer ikke, hvis brugeren vælger dem. alg af en knap med pennen resulterer i en af følgende reaktioner: Knapper som f.eks. [ROGRM] udfører straks en kommando. Knapper som f.eks. [ave ] (Gem) og [Get ] (Hent) åbner et vindue, hvor brugeren opfordres til at udføre endnu en handling. Betegnelserne på disse knapper ender med tre prikker. En procedure kan instruere om, at De skal press and hold en bestemt knap (trykke på knappen og holde den nede). I så fald skal De røre ved knappen med spidsen af pennen og blive ved med at opretholde trykket på knappen. Knappen bliver ved med at reagere på pennen, indtil De fjerner pennen fra knappen Kommandolinje Linjen i bunden af skærmen viser altid knapperne til programmering af nødparametre, interrogering af enheden og afslutning af patientsessionen. Hvis programmeringsenheden anvender trådløs telemetri, kan patienten identificeres på kommandolinjen på programmeringsenhedens skærm. fhængigt af de programmerede patientinformationer vises ét af følgende tekstfelter: patientens navn patient-id, hvis patientnavnet ikke er blevet indtastet meddelelsen (atient name not entered) (patientnavn ikke indtastet), hvis hverken navn eller ID blev indtastet Bemærk: Knapperne [Interrogate ] (interrogér) og [End ession ] (afslut session) vises ikke på nødskærmbilledet. Figur 8. Kommandolinje 2.4 fgivelse af en akut takyarytmiterapi Man kan anvende nøddefibrillering, kardioversion og fixed burst-stimuleringsterapier til hurtig behandling af ventrikulære takyarytmiepisoder under en patientsession. kut defibrilleringsterapi afgiver et højspændings bifasisk stød ved det valgte energiniveau. kut kardioversionsterapi afgiver også et højspændings bifasisk stød, men det skal synkroniseres med en ventrikulær hændelse. kut pacing med fixed burst afgiver maksimale outputstimuleringsimpulser til ventriklen ved det valgte interval. 24 Referencehåndbog

25 2.4.1 Overvejelser i forbindelse med akutte takyarytmiterapier akyarytmidetektion i forbindelse med akutte takyarytmiterapier Enheden suspenderer funktionerne for takyarytmidetektion, når der afgives akut defibrilleringsterapi, kardioversion eller stimulering med fixed burst-terapier. ælg [Resume] (genoptag) for at genaktivere takyarytmidetektion. Midlertidige parameterværdier kutte takyarytmiterapier anvender midlertidige parameterværdier, som ikke ændrer enhedens programmerede parametre. Når takyarytmiterapien er færdig, vender enheden tilbage til de programmerede parameterværdier. fbrydelse af en akut takyarytmiterapi De kan øjeblikkeligt afslutte en akut defibrillerings- eller akut kardioversionsterapi ved at vælge [BOR] (afbryd). For at stoppe en akut fixed burst-terapi skal De fjerne pennen fra knappen [BUR ress and Hold] (BUR ryk og hold nede) ådan afgives en akut takyarytmiterapi 1. Etablér telemetri med enheden. 2. ælg [Emergency] (nødfunktion). 3. ælg typen af nødterapi, der skal afgives: Defibrillation (defibrillering), Cardioversion (kardioversion) eller Fixed Burst (fixed burst). 4. cceptér de terapiparametre, der vises på skærmen, eller vælg nye værdier. 5. For defibrillerings- og kardioversionsterapi skal De vælge [DELIER] (afgiv). For fixed burst-terapi skal De vælge [BUR ress and Hold] og holde pennen på knappen, så længe De ønsker at afgive terapien. Referencehåndbog 25

26 I Medtronic 2.5 ktivering af akut I-stimulering Man kan anvende akut I-stimulering til hurtigt at aktivere 7 min 1, ventrikulær stimulering med højt output til at genoprette ventrikulær support i en nødsituation Overvejelser i forbindelse med akut I-stimulering arameterværdier kut I-stimulering omprogrammerer stimuleringsparametre til nødindstillinger. For en liste med parameterindstillinger for akut I henvises til håndbogen til enheden. For at afslutte akut I-stimulering skal De omprogrammere stimuleringsparametre fra skærmbilledet arameters ådan aktiveres akut I-stimulering 1. Etablér telemetri med enheden under en patientsession. 2. ryk på den røde mekaniske nødknap til I på programmeringsenheden. kut I-stimulering aktiveres, og programmeringsenheden viser nødskærmbilledet. Bemærk: I nødstimulering kan også aktiveres ved at vælge [Emergency]-knappen på skærmen. For at gøre dette skal De gøre følgende. 26 Referencehåndbog

27 1. Etablér telemetri med enheden. 2. ælg [Emergency]. 3. ælg I acing (I-stimulering). 4. ælg [ROGRM]. 2.6 uspension og genoptagelse af takyarytmidetektion Det kan i nogle situationer være nødvendigt at slukke for takyarytmidetektion. I forbindelse med nødterapier og nogle E-studietests afgives terapier f.eks. manuelt, og detektion og episodelagring er ikke nødvendige. isse typer kirurgi, herunder elektrokirurgi, RF-ablation og litotripsi, kan også forårsage, at enheden detekterer takyarytmier uhensigtsmæssigt og muligvis afgiver uhensigtsmæssig terapi. Når detektion suspenderes, stopper enheden midlertidigt processen med at klassificere intervaller til takyarytmidetektion. Registrering og bradykardistimulering forbliver aktive, og de programmerede detektionsindstillinger ændres ikke. Når enheden genoptager detektion, gør den det på de tidligere programmerede detektionsindstillinger. uspendér/genoptag-funktionen gælder for både atriel og ventrikulær takyarytmidetektion Overvejelser i forbindelse med suspension af detektion Hvis De suspenderer detektion under en takyarytmidetektionsproces, men før detektion rent faktisk har fundet sted, forekommer den indledende detektion aldrig. Når der fortsættes, starter detektion forfra. Referencehåndbog 27

28 Hvis De suspenderer detektion, efter at en takyarytmidetektion er forekommet, og genoptager detektion, før takyarytmiepisoden afsluttes, fungerer redetektion anderledes for hver type episode på følgende måde: /F-episoder Hvis De suspenderer detektion under en detekteret /F-episode og dernæst genoptager detektion, før episoden afsluttes, starter detektionen forfra for samme episode. Bemærk: uspension af takyarytmidetektion påvirker ikke Mode witch (modusskift). Et modusskift kan forekomme, uanset om takyarytmidetektion er blevet suspenderet. /F/F-episoder Hvis De suspenderer detektion, mens der afgives en terapi, afslutter enheden afgivelsen af den terapi, der er i gang, men redetekterer ikke, før De genoptager detektion. Hvis De genoptager detektion, før episoden afsluttes, begynder enheden redetektion, og episoden redetekteres, hvis den programmerede værdi for slag, der skal til før redetektion, er nået. -monitorepisoder Hvis De suspenderer detektion under en detekteret Monitor-episode, og dernæst genoptager detektion, før episoden afsluttes, vil der være episodedatalagring i 2 episoder, hvor den første episode er afsluttet, mens frekvensen stadig er hurtig ådan suspenderes eller genoptages detektion med programmeringsenheden Figur 9. [uspend] og [Resume]-knapper Knapperne [uspend] og [Resume] kan anvendes, når der er telemetri med enheden, og enhedens software kører. 1. For at suspendere detektion skal man vælge [uspend]. rogrammeringsenheden viser en UENDERE-angivelse på statuslinjen. 2. For at genoptage detektion skal man vælge [Resume] ådan suspenderes eller genoptages detektion med en magnet 1. For at suspendere detektion skal magneten (som f.eks. achy atient Magnet model 9466) placeres over enheden. 2. For at genoptage detektion skal magneten fjernes fra sin placering over enheden. 28 Referencehåndbog

29 Bemærk: rogrammeringshovedet indeholder en magnet. Når programmeringsenheden anvender trådløs telemetri, kan De suspendere detektion ved at anbringe programmeringshovedet over enheden. For yderligere oplysninger se fsnit 2.1, Etablering af telemetri mellem enheden og programmeringsenheden, side Overvågning af hjerteaktivitet med direkte rytmeovervågning (Live Rhythm Monitor) induet med direkte rytmeovervågning viser EKG, elektrodefri EKG (LEKG), markørkanal med markørangivelser og telemetrioverførte EGM-kurver på programmeringsenhedens skærm. induet med direkte rytmeovervågning viser også patientens hjertefrekvens og -interval i øverste venstre hjørne af vinduet. De kan se direkte kurver, fastfryse kurver, udskrive direkte kurver på programmeringsenhedens strimmelskriver og hente gemte kurver, før patientsessionen afsluttes. I standardindstillingen vises vinduet med direkte rytmeovervågning kun delvist. De kan udvide vinduet til dets fulde størrelse ved at vælge den lille firkantede knap i øverste højre hjørne af vinduet eller ved at vælge knappen [djust ] (justér). Der vises kurver ud fra, hvilken kilde til kurver der er valgt, og hvordan kurverne er blevet arrangeret i fuldskærmsvisning yper af direkte kurver Elektrodefri EKG (LEKG) kurve Elektrodefri EKG forenkler og effektiviserer patientopfølgningssessioner ved at tilbyde et alternativ til opnåelse af et EKG-signal uden behov for at tilslutte overfladeelektroder til patienten. Elektrodefri EKG kan indhentes på hospitalet og andre steder, hvor der kan skabes forbindelse via CareLink-netværket. Elektrodefri EKG giver en fjernfeltsvisning af hjerteaktiviteten uden at tilslutte elektroder til patienten. Den elektrodefri EKG-kurve viser en approksimering af et overflade-ekg-signal gennem kapsel til C-kilden. Kapsel til C er kun tilgængelig, når der er en C-elektrode. De kan også vælge at vise kurven fra Rcoil to ring-kilden eller Can to ring-kilden på LEKG-kanalen. Dette signal sendes via telemetri fra enheden og vælges fra den programmérbare LEKG-kilde, når dataindsamling indstilles. Referencehåndbog 29

30 EKG-kurver Kurverne for ECG Lead I, ECG Lead II og ECG Lead III (EKG-elektroderne I, II og III) viser EKG-signaler, der er detekteret ved hjælp af hudelektroder, som er fastgjort på patienten. Det EKG-kabel, der er fæstnet til disse elektroder, skal være tilsluttet programmeringsenheden EGM-kurver EGM1, EGM2 og EGM3-signalerne bliver telemetrioverført fra enheden og vælges fra programmérbare EGM-kilder. De kan vælge kilderne fra EGM1, EGM2 og EGM3, når De gør klar til dataindsamling. rogrammeringsenheden kan ikke vise eller registrere en EGM-kurve, før enheden er blevet interrogeret. De kan også vælge kilderne for LEKG-kurverne, når De indstiller dataindsamling. For yderligere oplysninger se fsnit 3.8, rytmiepisodedata, side 116. arametre for dataindsamling kan findes i håndbogen til enheden isning af direkte kurveformer ådan vælges og justeres kurveformene De kan anvende knappanelet kurveformsjustering til at ændre udseendet på visningen af kurveformerne. 1. ælg pil-op-knappen for at forøge størrelsen på kurveformen. 2. ælg normaliseringsknappen for at genoprette kurveformen til standardstørrelsen. 3. ælg pil-ned-knappen for at formindske størrelsen på kurveformen. 4. ælg pil-fremad-knappen for at vælge, hvilken kurveform, der skal vises. 3 Referencehåndbog

31 5. ælg udskriftsknappen til valg af kurveform for at vælge den kurveform, der ønskes udskrevet. De kan vælge op til 2 kurveformer til udskrift ådan ændres kurveformens udseende ed hjælp af justeringsvinduet kan De foretage yderligere ændringer i visningen af kurveformer. 1. ælg [djust ] for at få vist fuldt skærmbillede med direkte rytmeovervågning og justér-menuen. 2. Justér størrelsen, kilden og udskriftsmulighederne for hver kurveform ved hjælp af kurveformsjusteringsknapperne. 3. ælg farveknappen for at ændre farven på en kurveform. 4. ælg eller ryd afkrydsningsfelterne Clipping, ECG Filter, og how rtifacts som ønsket. Clipping (beskæring) afskærer toppen og bunden af kurveformerne ved en 22 mm grænse. ECG Filter (EKG-filter) ændrer båndbredden på kurveformerne for at forbedre klarheden af det viste EKG i tilfælde af interferens. (ælg afkrydsningsfeltet for at indstille båndbredden til,5 til 4 Hz, eller ryd afkrydsningsfeltet for at indstille båndbredden til,5 til 1 Hz.) how rtifacts (is artefakter) viser stimuleringsartefakter anbragt over kurveformer. Referencehåndbog 31

32 5. ælg om ønsket en sweep-hastighed. weep-hastighed styrer, hvor hurtigt kurveformen tegnes hen over skærmen. alg af en hurtig sweep-hastighed, resulterer i en bred kurveform. alg af en langsom sweep-hastighed, resulterer i en smal kurveform. weep-hastigheden kan indstilles til 12,5, 25, 5 eller 1 mm/s. 6. ælg [Normalize] (normalisér) for at udjævne afstanden mellem kurveformerne og for at ændre størrelsen på hver kurve til standardindstillingen. 7. ælg kalibreringsknappen til at tilføje et referencesignal til det analoge output, skærmen og realtidsstrimmeludskriveren. 8. Når De er færdig med at foretage justeringer, skal De vælge [OK] ådan fortolkes markørkanalens angivelser og symboler. Markørkanalens angivelser vises som 2 tegn over eller under markørkanalens kurve. ngivelser viser hændelser som f.eks. stimulering, registrering, detektion og afgivne terapier. Registrerede direkte kurver viser også symboler, som forekommer oven over eller neden under de markørkanalangivelser, der er forbundet med dem. ymboler kan af og til fremtræde komprimeret, når de udskrives, afhængigt af udskriftshastigheden på programmeringsenhedens strimmelskriver. e de efterfølgende figurer for eksempler på markørkanalens angivelser og symboler. Bemærk: Enhver afbrydelse i telemetri med enheden kan resultere i manglende markørangivelser og symboler på visningen af kurver. 32 Referencehåndbog

33 Figur 1. timulering: markørkanalens angivelser og symboler R b triel stimulering triel registrering triel refraktær registrering triel registrering i B entrikulær stimulering entrikulær registrering M R entrikulær refraktær registrering E R entrikulær sikkerhedsstimulering/ ventrikulær registreringsresponsstimulering B roaktiv stimulering Mode switch (modusskift) Markørbuffer fuld Biventrikulær stimulering Figur 11. triel detektion og terapier: markørkanalens angivelser og symboler F D F D /Fregistrering Hurtig /Fregistrering /Fdetektion Hurtig /Fdetektion C D triel takystimulering triel 5 Hz burst Kardioversionsimpuls C E Opladning slut Referencehåndbog 33

34 Figur 12. entrikulær detektion og terapier: markørkanalens angivelser og symboler -registrering F F-registrering via F F-registrering via F F F-registrering D F -detektion F-detektion F-detektion monitordetektion F D entrikulær takystimulering 5 Hz Burstinduktion C E Opladning slut C D Kardioversions-/ defibrilleringsimpuls Registrering af direkte kurveformer Det er på ethvert tidspunkt under en patientsession muligt at starte en optagelse af en fortløbende, direkte kurveform af patientens EKG, LEKG og EGM 2 fra programmeringsenhedens strimmelskriver. Bemærk: Fordi den udskrevne kurvestrimmel har en højere opløsning end programmeringsenhedens skærm, kan den udskrevne kurvestrimmel vise artefakter og hændelser, der ikke kan ses på programmeringsenhedens skærm. En udskrift af en direkte kurve indeholder følgende oplysninger: EKG-, LECG- og EGM-kurver en angivelse af en udført kommando, når bekræftelsen på kommandoen er modtaget testværdier under systemtests 2 rogrammeringsenheden kan ikke vise eller optage en EGM- eller LECG-kurve, før enheden er blevet interrogeret. 34 Referencehåndbog

35 telemetrimarkører, der viser telemetri fra programmeringsenheden til enheden (programmering af enheden) og telemetri fra enheden til programmeringsenheden (bekræftelse af programmeringen) Beslutningskanalens angivelser. For yderligere oplysninger se fsnit 3.8, rytmiepisodedata, side 116. Udskrivning af en rapport under optagelse af en direkte kurve Hvis brugeren foretager et valg fra menuen rint, mens der udskrives en direkte kurve, går rapporten til printerkøen. lternativt gælder, at hvis brugeren starter udskrift af en direkte kurve, mens programmeringsenheden udskriver en rapport, stopper udskrivningen af rapporten, og rapporten vender tilbage til printerkøen. Bemærk: Denne afbrydelse af udskrivningen gælder kun rapporter, der udskrives på programmeringsenhedens strimmelskriver. Udskrivning på en separat printer påvirkes ikke. EGM- eller LECG-område rogrammeringsenheden kan ikke vise eller udskrive en EGM- eller LECG-kurveform, før den aktuelle indstilling for EGM-område eller LECG-område er blevet interrogeret fra enheden. Hvis en indstilling for et EGM- eller LECG-område programmeres under en udskrivning, markerer programmeringsenheden ændringen med en vertikal stiplet linje på papiret Fastfrysning af direkte kurveformer Frysefunktionen gør det muligt at fryse de seneste 15 s af alle direkte kurver, der vises i det forstørrede vindue Live Rhythm Monitor med direkte rytmeovervågning. De kan anvende de betjeningselementer på vinduet, der viser den frosne strimmel, til følgende: e forudgående eller efterfølgende dele af strimlen ved at bevæge den horisontale rullebjælke. nvende den lodrette rullebjælke til at se de frosne kurveformsstrimler, der ikke er synlige i vinduet. Måle et tidsinterval ved hjælp af skærmmarkørerne. Referencehåndbog 35

RV Lead Integrity Alert

RV Lead Integrity Alert Opdatering til programmeringssoftware model 9995 Tillæg til lægens håndbog 0123 2008 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: CareAlert, Concerto, Consulta, Maximo, Medtronic, Medtronic CareAlert,

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor

Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Hurtig-referenceguide STAN S31 fetal heart monitor Vigtigt! Læs brugermanualen for STAN S31. 1 2 3 4 5 6 1. 2. 3. Stik til patienttransducere Hovedafbryder Føtalt EKG (FEKG) -middelværdi 4. 5. 6. Funktionsknapper

Læs mere

EVERA XT VR DVBB2D1. Håndbog til enheden

EVERA XT VR DVBB2D1. Håndbog til enheden EVERA XT VR DVBB2D1 Digital implantérbar enkeltkammers kardioverter-defibrillator (VVE-VVIR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, OptiVol 2.0-monitorering af væskestatus, Complete Capture Management

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor. Lægehåndbog

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor. Lægehåndbog Indførbar hjertemonitor Lægehåndbog 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører de

Læs mere

VIVA XT CRT-D DTBA2D1

VIVA XT CRT-D DTBA2D1 VIVA XT CRT-D DTBA2D1 Digital implantérbar kardioverterdefibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, AdaptivCRT -algoritme, CardioSync -optimering, SmartShock -teknologi,

Læs mere

EVERA S DR DDBC3D1. Håndbog til enheden

EVERA S DR DDBC3D1. Håndbog til enheden EVERA S DR DDBC3D1 Digital dobbeltkammer implantérbar kardioverter-defibrillator (DDE-DDDR) PhysioCurve -design, SmartShock -teknologi, Complete Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM) Håndbog til enheden

Læs mere

LIFEPAK 15 kvikguide

LIFEPAK 15 kvikguide LIFEPAK 15 kvikguide Refererer til infonetdok. 484884 På venstre side af skærmen sidder alle kabelindgange (pånær til padler) MONITORENS OPBYGNING Kapnograf (CO2) Saturation (Sp02) Blodtryk (NIBP) EKG

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning

REVEAL LINQ LNQ11. Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer. Teknisk håndbog for MR-scanning REVEAL LINQ LNQ11 Indførbar hjertemonitor Oplysninger vedrørende MR-scanningsprocedurer Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2013 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

SYNCRA CRT-P C2TR01. Lægehåndbog

SYNCRA CRT-P C2TR01. Lægehåndbog SYNCRA CRT-P Digital pacemaker med kardiel resynkroniseringsterapi (OOE-DDDR) Kompatibel med Capture Management -diagnostik (LVCM), Vision 3D Quick Look II og Medtronic CareLink Network Lægehåndbog 0123

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

EVERA MRI SURESCAN DEFIBRILLERINGSSYSTEM

EVERA MRI SURESCAN DEFIBRILLERINGSSYSTEM EVERA MRI SURESCAN DEFIBRILLERINGSSYSTEM Information om MR-scanningsprocedurer for Evera MRI SureScan-defibrillatorer og SureScan-elektroder Teknisk håndbog for MR-scanning 0123 2014 Følgende liste indeholder

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog

MEDTRONIC CARELINK. Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten. Teknisk håndbog MEDTRONIC CARELINK Funktionen Risikostatus for hjertesvigt i Heart Failure Management-rapporten Teknisk håndbog 0123 2011 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic

Læs mere

EVERA MRI S DR SURESCAN DDMC3D4

EVERA MRI S DR SURESCAN DDMC3D4 EVERA MRI S DR SURESCAN DDMC3D4 Digital implantérbar kardioverter-defibrillator til dobbeltkammerstimulering med SureScan -teknologi (DDE-DDDR) MR-kompatibel under visse betingelser med PhysioCurve -design,

Læs mere

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning SURESCAN Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning Teknisk håndbog 0123 2009 Følgende liste indeholder varemærker

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

CONSULTA CRT-P C3TR01

CONSULTA CRT-P C3TR01 CONSULTA CRT-P Digital pacemaker med kardiel resynkroniseringsterapi (OAE-DDDR) Complete Capture Management -diagnostik (ACM, RVCM, LVCM) med OptiVol -væskestatusmonitorering, Vision 3D Quick Look II,

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

ADDA/ADACDT vejledning

ADDA/ADACDT vejledning ADDA/ADACT vejledning 1 ADDA/ADACDT vejledning Formål Fysikundervisningen ved VIA University College Bioanalytikeruddannelsen modul 6 inkluderer måling af ioniserende stråling ved brug af en scintillationsdetektor.

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1.

... F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU. Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1. F05614 iloft monitortelefon PROGRAMMERING: BRUGERMENU Adgang til brugermenuen 1. Tryk på «Menu» i 1 sekund for at åbne menuen 1 Brugermenu Bekræftelsestast Rulletaster i menuerne Slettetast Forlad programmeringsmenuen

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning

Phonak RemoteControl App. Betjeningsvejledning Phonak RemoteControl App Betjeningsvejledning Sådan kommer du i gang Remote Control App er udviklet af Phonak, som er en af verdens førende virksomheder inden for høreteknologi. Læs denne betjeningsvejledning

Læs mere

SECURA VR D214VRM. Lægehåndbog

SECURA VR D214VRM. Lægehåndbog SECURA VR Digital enkeltkammer implantérbar kardioverter-defibrillator (VVE-VVIR) Complete Capture Management diagnostik (RVCM), ATP During Charging funktion, OptiVol monitorering af væskeophobning, TherapyGuide

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

SessionSync softwaresupplement

SessionSync softwaresupplement SessionSync softwaresupplement Supplement til enhedens Reference Guide 0123 2001 Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic: Medtronic, Medtronic CareLink, Paceart og SessionSync. Indholdsfortegnelse

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analysator til Medtronic- og Vitatron-enheder

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analysator til Medtronic- og Vitatron-enheder MEDTRONIC CARELINK 2290 Analysator til Medtronic- og Vitatron-enheder Analysator referencehåndbog Analysator 2290 0 Referencehåndbog 0 En vejledning i opsætning og brug af analysator 2290. Følgende liste

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011

Det nye husdyrgodkendelse.dk Sagsbehandlermodulet Fra ansøgning til godkendelse V. 1.0 28/4 2011 2. Sådan kommer du fra ansøgning til godkendelse Før du kan komme i gang med at arbejde på en miljøgodkendelse, skal du have åbnet den tilhørende ansøgning. Det gør du enten ved at indtaste skemanummer

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

- Langsommere end 5 GHz, ofte. 2,4 GHz. - Længere rækkevidde en. - Kan have problemer med. - Kan bedre komme igennem/uden

- Langsommere end 5 GHz, ofte. 2,4 GHz. - Længere rækkevidde en. - Kan have problemer med. - Kan bedre komme igennem/uden WiFi i DTU Bibliotek, Lyngby en guide Hvad er 2,4 og 5GHz? 2,4 og 5 GHz er begge trådløse netværk, men tallene hentyder til hvilken frekvens, der bliver transmitteret ved. Netværket på DTU udsender både

Læs mere

Forbindelsesstyring Brugervejledning

Forbindelsesstyring Brugervejledning Forbindelsesstyring Brugervejledning Udgave 1.0 DA 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoet er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D6050. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D6050. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome D6050 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

ON!Track Mobil brugermanual

ON!Track Mobil brugermanual ON!Track Mobil brugermanual Indhold Hvad er ON!Track?... 2 Hvordan downloades ON!Track fra App Store?... 3 Hvordan navigeres i ON!Track Mobile App?... 8 Hvordan tilføjes et generisk aktiv?... 17 (a) Tilføj

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning

Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Nucleus CP810 lydprocessor og Nucleus CR110 fjernbetjening Fejlfindingsvejledning Symboler Bemærk Vigtig information eller råd. Kan forhindre ulemper. Tip Tidsbesparende tips eller råd forhindrer ulemper.

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

REVEAL Patientassistent 9538/9539

REVEAL Patientassistent 9538/9539 REVEAL Patientassistent 9538/9539 Lægens håndbog 0123 2007 Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic: Medtronic og Reveal Forklaring af symboler på produktet og emballagen. 0123 2007 Conformité Européenne

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

INSYNC MAXIMO 7304. Dobbeltkammer implantérbar kardioverter-defibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi af hjertet (VVE-DDDR)

INSYNC MAXIMO 7304. Dobbeltkammer implantérbar kardioverter-defibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi af hjertet (VVE-DDDR) INSYNC MAXIMO 7304 Dobbeltkammer implantérbar kardioverter-defibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi af hjertet (VVE-DDDR) Implantationshåndbog 0123 2005 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic:

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

TTS-Link Brugermanual

TTS-Link Brugermanual TTS-Link Brugermanual til enkel og effektiv dyreregistrering Juni 2016 Elektronisk registrering med XRS Stavantenne og XR3000/EW7 Vejecomputer Up- og download af besætningsdata til Dyreregistreringen Eksport

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus

Indholdsfortegnelse. Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus Quickmanual Indholdsfortegnelse Side 3 Klargøring af apparat Side 8 Driftsstatus Side 4 Valg af Pad størrelse Side 9 Pausering / afslutning af behandling Side 4 Montering af Pad Side 10 Vedligeholdelse

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0

Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Vejledning INSTALLATION AF ZHC5010 BETJENINGSTRYK MED FIBARO HOME CENTER. ZHC5010 Firmware Version: 1.0 Indledning Denne vejledning beskriver hvordan det er muligt at oprette Z-Home Controls ZHC5010 Betjeningstryk

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1

SnapShot Extra / Extra black SnapShot Mobil / Mobil black 5.1 Flash Infrarød SIM kort Linse Tænd/Sluk Ekstern V-forbindelse SD kort Batterikasse 1) Åbn kameraet ved hjælp af sidebeslagende 2) Sørg for at kameraet altid er slukket ( OFF ), når du skifter batterier

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

HUK (Hukommelsestest)

HUK (Hukommelsestest) HUK (Hukommelsestest) HUK er en hukommelsestest, der samtidig er en træning i hukommelse. Testen er delt op i tre dele. Test-A, test af auditiv hukommelse Under billedfelterne findes en knap med en ikon,

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på. D120. Kort brugervejledning

Registrer dit produkt, og få support på.  D120. Kort brugervejledning Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support D120 Kort brugervejledning Vigtige sikkerhedsinstruktioner Advarsel Det elektriske netværk er klassificeret som farligt. Den eneste måde,

Læs mere

CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog

CONCERTO C174AWK. Implantationshåndbog CONCERTO C174AWK Implantérbar dobbeltkammer kardioverterdefibrillator med kardiel resynkroniseringsterapi (DDE-DDDR), atrielle og ventrikulære terapier, OptiVol -væskemonitorering og Conexus -telemetri

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere