NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid København Ø. ,( Husorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid. 2100 København Ø. ,( Husorden"

Transkript

1 NB Svanemøllebo Østerbmgade 234 kid København Ø ) / g a t A 2 - v.,( Husorden

2 Andelsboligforeningen "Svanenwilebo" HUSORDEN Velkommen i Svanemøllebo. At være andelshaver medfører, at man både har rettigheder og pligter. Bestyrelsen opfordrer derfor alle til at overholde denne husorden. Affaldsskakter: Ah kokkenaffald, brugte bleer samt kattegrus skal altid være pakket forsvarligt ind, (plastposer). Sovs, flydende væsker må ikke hældes direkte i skakten. Glas, flasker og skarpe genstande må ikke kastes i skakten, da dette medfører gener og fare for dem der skal tømmer skakterne. Aviser må ikke kommes 1 skakten, men kommes i de opstillede papircontainere uden for porten. Containere: For enden af huset, vicarl Nielsens Alle, er opsat én fiaskecontainer, hvori der kun må smides glas og flasker uden indhold. Er containeren fyldt, må flaskemetglassene t2ges_med retur, og ikke benstilles på gaden ved siden af containeren i henhold til politivedtægten. I gården uden for porten er der indrettet særskilt skur til containere, som skal benyttes til avisen, blade, reklamer og up,. Nye containere er opsat samme sted til følgende affald: hard plastik, metal og elektronik. Det er dyrt for alle, hvis affaldet ikke bliver sorteret korrekt. forlængelse af eontainerskuret er der opsat et "Miljøskab", hvor man kan komme af med alle farlige kemikalier. Man skal kontakte vores serviceafdeling før det sættes ned. Storskrald: Efter behov vil der blive indsamling af storskrald. Der kommer orientering ved opslag i alle opgange inden afhentningsdagen. Bestyrelsen bestræber sig på afhentning hver 3. måned. ek ronisk affald (f.eks. køleskab, vaskemaskiner, tv, videomaskiner, computere og andet.) I lighed med storskrald vil der blive orienteret på opslagstavlerne om afhentning. Andelshaverne opfordres til, at få leverandørerne af nye elektroniske effekter til at medtage de gamle og brugte maskiner, (de må ikke smides i containeren). Man kan også hruge genbrugseentralen, den nærmeste finder man på internettet. (Borgervænget). Bvggeaffa Id: Da der kræves særlig sortering i forbindelse med byggeaffald, skal vi minde om, at byggeaffald ikke må henkastes i ejendommens container. Men skal fjernes af andelshaveren selv.

3 Andelsboligforeningen "Svanernøllebo" Renovering af andelslejlighederne: Skimmelsvamp i lejlighederne: Sørg for gennemtræk tre gange dagligt i min minutter. Selv om mange tror det, bar det ingen indflydelse på varmeregningen. Tør tøj udendørs eller tør det i tørretumbleren i vaskeriet. Tøj der hænger til tørre indenfor afgiver fugt til indeluften. Brug altid emhætte ved madlavning. Lad den desuden stå tændt 5-10 minutter efter endt madlavning og læg altid låg på gryden når der koges vand. Køl ikke soveværelset ned, den varme luft fra de tilstødende lokaler trænger ind og bliver til fugt på de kolde overflader. Tor kondens af ruderne, hvis kondensen ikke forsvinder ved udluftning, og hæng kluden til tørre udenfor. Hold alle udluftnings- og udsugningskanaler rene og støvsug dem et par gange om året. Gør plads til lidt luft bag ved mohler, der står op mod ydervægge. Tjek fugerne i badeværelset minimum en gang om året især i brusenicher, ellers trænger vandet igennem, hvis fugerne er utætte. Gør rent og støvsug grundigt minimum &I gang om ugen. Hvis skimmelsvampens sporer hele tiden fjernes, opstår der ikke nye skimmelsvampekolonier. a ke ing: Biler og anden motor køretøj må ikke parkeres i gården. Af - og pålæsning er dog tilladt. Barnevogne og cykler: Henvises til de indrettede barnevogns rum i Carl Nielsens Alle 1. Cykler henvises til de indrettede rum ved østerbrogade 226 og 234 samt y/carl Nielsens Alle I fra gårdsiden. Det er ikke tilladt at opmagasinere cykler/barnevogne og andet på trappeopgange samt kældergange, iflg. Brandtilsynet. Rollator kræver bestyrelsens accept med henvisning fra Københavns Kommunes hjælpemiddel central. Ca age: Ved større eller mindre forandringer i lejligheden, som kræver håndværksmæssigt trappeadgang, påhviler det, den enkelte andelshaver selv at rengøre trappen efter håndværkerne. 1 modsat fald vil dette blive udført på andelshaverens regning. Her er 9 gode råd for at undgå skimmelsvamp: For at blive godkendt til en garage skal man have en gyldig motorregistreringsattest. Ansøgning til optagelse på venteliste til garage, sker ved henvendelse til formanden. 2

4 Andelsboligforeningen "Svanemøllebo" Port indzang: Indkørsel til gården giver adgang ved brug af nøglebrik som er udleveret til alle garagelejere andre kan bruge vores hoveddørsnøgle både til port og låge. Antenne: Foreningen har fælles antenneanlæg til både radio og TV (hybridnet). YouSee grundpakke. Antennestik er opsat i alle lejligheder. Udgiften til hybridnettet betales over huslejen kun for grundpakke. Ved kanalændringer i hybridnettet skal den enkelte andelshaver selv henvende sig til YouSee. Mindre husdyr kan holdes (hund og kat), dog uden gener for øvrige beboere, efter aftale med bestyrelsen. Det er ikke tilladt at holde krybdyr. Dog koster det et mindre beløb, at holde hund beløbet betales over huslejen. Hundeejeme gøres opmærksom på, at hundens efterladenskaber skal -ernes fra Svanemeillebo's areal. Det er ikke tilladt at lufte sin hund på altanen. Det er strengt forbudt at fodre duer og vilde katte samt ophæng af fuglekasser på ejendommens bygning. 5.1(2192 gener: Beboer der har installeret opvaske- eller vaskemaskine i lejligheden, henstilles på det kraftigste til, at disse ikke kører efter kl Der må ikke grilles på altanerne, idet det er til stor gene, for de øvrige beboere og brandfare. Spil aldrig så højt på din Radio / TV, at de er til gene for dine naboer. Spa - bruse og karbad bedes venligst lagt udenfor tidsrummet kl Vandspild skal undgås. T we-skål må intet henkastes, der kan stoppe afløbet. Handværksmæssigt arbejde bedes lagt på hverdage i tidsrummet kl Weekender dog mellem kl Garagerne i tidsrummet kl på hverdage, og ikke weekender. Det er ikke tilladt nogen form for udskiftning af olie på biler eller andet motorkøretøj i gården. ILan eo ip«.»»=.ug_g»...,(ælde an e: Effekter, herunder: fodtøj, figurer, møbler, blomster etc. må ikke henstå på trappearealet, af bensyn til brandfaren. Det er ikke tilladt at stille møbler, papkasser og andet i kældergangen samt gangarealet i kælderrummene. Vil blive fjernet uden yderligt varsel. Rygning er forbudt i elevatoreme, af hensyn til brandfaren. 3

5 Andeisbolig rorengen "Sv anemollebo" Vaskeriet: I kælderen østerbrogade 230/232 er indrettet fællesvaskeri, her er der ikke tilladt at ryge. Man bruger et kort for at starte sin vaske. Der findes 4 maskiner Vaskeriet er gratis for alle i "Svanemellebo". Kun vaskelås med påtrykt lejligheds nr. kan reservere din vasketur på den ophængte tavle i vaskeriet. Husk!! Din vaskelås skal fjernes efter endt vasketur. Denne vaskelås skal ved fraflytning afleveres til den nye andelshaver, såfremt dette ikke sker, er det sælger der, hæfter for en ny vaskelås. Tiderne for vaske turene er mellem kl med 1% time pr. tur. De maskiner som ikke er brug efter 10 min., ved vasketurens starttidspunkt kan benyttes af andre, dog skal du være sikker på, du kan nå at vaske indenfor den resterende vasketid. Alle vaskemaskiner skal være ledige ved næste vasketur start. Alle, der har brugt vaskemaskinerne og tørretumblerne, skal rengøre efter sig, fnugfiltrene i tørretumblerne skal rengøres hver gang. Husk!! Tørretumblerne er forbeholdt vasketuren, og kan kun hvis de ikke bruges af den, der har vasketuren, bruges af andre. Det er ikke tilladt at opmagasinere rent/snavset vasketøj i flere dage i vaskeriet. Det er strengt forbudt at farve toj i maskinerne. Efterlad altid vaskeriet som du selv ønsker at modtage det. Husk!! Det er også dit vaskeri. Torrerum: Beboer der benytter fællesvaskeriet, har fortrinsvis ret til tørrerumet, hvor der ligeledes er rygeforbud. Det er ikke tilladt at hænge tøj fil tørre fra vinduer eller altaner til gadesiden. Brugere af tørrerummet bedes starte ophængning af tøj nærmest gården, så flest mulige kan benytte tørrerummet. Tøjet skal nedtages, så snart det er tørt. Helst dagen efter. Lånte bøjler og tøjkletmner m.m. må ikke fjernes fra vaskeriet. Obs.! Tøjet hænger på eget ansvar. Toilet og bad i vaskekælderen: I vaskekælderen er der installeret toilet og bruserum, som hovedsagelig er beregnet til ejendommens håndværkere, men kan dog benyttes af beboer i akutte situationer. Sæhe og toiletpapir må ikke fjernes. Alt unødvendig ophold i vaskekælderen er strengt forbudt. Det er strengt forbudt at bruge toilet/baderum til farvning af bål-. Benyttelse af fællesarealer: Legeplads/opholdsareal for enden af gården skal alt leg og støjende adfærd være slut ved mørkets frembrud. Dog undtagelsesvis ved vor årlige sommerfest. Regler for benyttelse af området kan læses på de opbængte ordensregler under låget på slagbænkene som åbnes med gadedørsnøglen og på væggen i terrassen. 4

6 Andelsboligforeningen "Svanemøl lebo" Opslagstavle: I alle opgange er ophængt en opslagstavle, som kan benyttes af alle beboere i ejendommen. F.eks.: meddele alle naboerne i opgangen om et festligt arrangement, håndværker og lign, i lejligheden. Vi henstiller til, at meddelelser på opslagstavlen er af saglig karakter. Bestyrelsen vil også på denne tavle gøre opmærksom på aktuelle tiltag. Gadedøre: Åben aldrig gadedøren, for personer du ikke mener, skal have adgang til ejendommen. En bøn til alle i "Svanemøllebo" når det stønner, har vore gadedøre svært ved at lukke selv, derfor hjælp med til at ubudne gæster ikke har nemmere ved at komme ind. Skub gadedøren i for stormen. Tak! Ejendomskontoret: A/B Svanemøllebo's Ejendomskontor Østerbrogade 234, kld København Tlf Besked til bestyrelse eller vicevært kan lægges på telefonsvarer, som aflyttes jævnligt på hverdage. Eller der sendes en mail til: svanemollebo(4ostkasse.net Gentagne overtrædelser af disse regler kan efter påtale medføre opsigelse af lejemålet/eksklusion af Andelsforeningen, jf. foreningens vedtægter. Revideret og vedtaget på generalforsamlingen den 4. oktober 2007, den 28. oktober 2010, den 27. oktober 2011 og den 31. oktober

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 177 VODROFFS TVÆRGADE VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 8. FEBRUAR 2001 Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et

Læs mere

Husorden For Kildevænget.

Husorden For Kildevænget. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening. Husorden godkendt på afdelingsmødet den 19. Maj 2010. Husorden For Kildevænget. En boligafdeling som Kildevænget med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Ved Stadion. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening for Ved Stadion Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 14 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Husorden. Velkommen i afdeling 37. Revideret Januar 2015

Husorden. Velkommen i afdeling 37. Revideret Januar 2015 Husorden Velkommen i afdeling 37 1 Revideret Januar 2015 Disse sider er tænkt som en hjælp til dig, som lige er flyttet ind i afdelingen. Der er naturligvis altid en række spørgsmål, som man er nødt til

Læs mere

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007

Husorden for A/B Postgården. Revideret 11/2 2007 Husorden for A/B Postgården Revideret 11/2 2007 Indledning Når lejekontrakten er skrevet under eller andelsbeviset er udleveret, er lejeren/andelshaveren i andelsforeningen A/B Postgården sikret rettigheder,

Læs mere

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47

VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 VELKOMMEN TIL E/F KONGENSGAVEVEJ 9 47 Det kan godt være svært at flytte ind et nyt sted, hvor man kan stå med mange praktiske problemer. Denne orientering skulle gerne hjælpe, så starten bliver nemmere,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

Kantorparken Blok III Husorden og orientering

Kantorparken Blok III Husorden og orientering Ejerforeningen Kantorparken Blok III Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok III Hjerteligt velkommen til Kantorparken Blok III. Vi håber, at alle nye beboere hurtigt vil

Læs mere

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården

Beboerhæfte for Ejerforeningen Bremergården Formand Næstformand Sekretær Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Carsten Frederiksen Bremensgade 37, st. tv. Tlf.: 32 96 10 28 Erling Rasmussen Bremensgade 25, 1. tv. Tlf.: 32 95 46 97 Ilona Hansson Bremensgade

Læs mere

HUSORDEN AFDELING I OG II

HUSORDEN AFDELING I OG II HUSORDEN AFDELING I OG II Godkend på afdelingsmødet 26-09-2012 Revideret med tilføjelser på afdelingsmødet den 24. september 2013 Indhold INDLEDNING... 2 OVERHOLDELSE AF HUSORDEN... 2 KLAGE... 2 ÆNDRINGER

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN

HUSORDENSREGLEMENT FOR. Ejerforeningen SKOTGÅRDEN HUSORDENSREGLEMENT FOR Ejerforeningen SKOTGÅRDEN Jensløvs Tværvej 1A 5B 2920 Charlottenlund Ejerforeningens bestyrelse og Qvortrup Administration A/S April 2010 Side 1 I Ejerforeningen Skotgården, med

Læs mere

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland

Husorden. For. Boligselskabet Nordjylland Husorden Side 1 For Boligselskabet Nordjylland GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige af hverandre og I er fælles om

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

H u s o r d e n ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND

H u s o r d e n ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND A/B Rungstedlund Lundtoftegade 24, gården 2200 København N www.ab-rungstedlund.dk H u s o r d e n F o r ANDELSBOLIGFORENINGEN RUNGSTEDLUND Vedtaget på generalforsamlingen den 18.11.14 Overtrædelse af husorden

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13

Husorden for ejerforeningen. H. Schneekloths vej 3-13 Husorden for ejerforeningen H. Schneekloths vej 3-13 Opdateret januar 2015 Husorden for H. Schneekloths vej 3-13 Denne husorden er henvendt til nuværende og nye beboere for at give en samlet information

Læs mere

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329

HUSORDEN FOR. HVIDOVREBO Afdeling 4 Hvidovrevej 315 329 HUSORDEN FOR HVIDOVREBO Hvidovrevej 315 329 Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at boligforeningen,

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Husorden. for. Bakkely. Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Husorden for Bakkely Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Generelt En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden og

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere