Teknik, design og konstruktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik, design og konstruktion"

Transkript

1 R INDEN FOR Teknik, design og konstruktion LÆS OM SEKS TEKNIKERES R OG JOB Og se hvad de kan bidrage med.

2 02-03 INDHOLD Intro: Seks uddannelser inden for teknik, design og konstruktion 03 Akademiuddannelser uddannelser på deltid 03 Kompetencefond & SVU 03 Praktik under uddannelsen 03 Teknisk designer Automationsteknolog Installatør Driftsteknolog Produktionsteknolog Energiteknolog LÆS MERE PÅ

3 Seks uddannelser inden for teknik, design og konstruktion I dette magasin kan du læse om en række uddannelser og jobprofiler inden for teknik, design og konstruktion. Magasinet er produceret i et samarbejde mellem Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund med det formål, at styrke kendskabet til uddannelserne og de funktioner som uddannelserne retter sig mod. De fleste af uddannelserne i dette magasin er erhvervsakademiuddannelser, som er korte videregående uddannelser, der kombinerer teori og praksis, og som alle indeholder praktik i en virksomhed. Man kan blive optaget på en erhvervsakademiuddannelse, hvis man har en relevant erhvervsuddannelse eller en studentereksamen. Akademiuddannelser uddannelse på deltid Det er også muligt at tage en videregående uddannelse mens man er i arbejde. Akademiuddannelsen er en kort videregående erhvervsrettet efteruddannelse, der tages på deltid ét modul af gangen. Akademiuddannelsen henvender sig til voksne med en erhvervsuddannelse og erfaring inden for et relevant fagområde eller en gymnasial uddannelse. Man kan på den måde tage efteruddannelse i et tempo og på et tidspunkt, der passer den enkelte. Modulerne er tilrettelagt, så man kan få undervisning om dagen eller om aftenen. Læs mere på audiplom.dk. Kompetencefond og SVU Teknisk Landsforbund og Arbejdsgiverne har oprettet en kompetencefond, hvor medarbejdere, der er dækket af overenskomst mellem Teknisk Landsforbund og Arbejdsgiverne, kan søge om tilskud i forbindelse med efter- og videreuddannelse. Der kan bl.a. søges tilskud til moduler på en akademiuddannelse. Praktik under uddannelsen I alle uddannelser i dette magasin indgår praktik i en virksomhed, som en vigtig del af uddannelsen. Enten som studiepraktik af ca ugers varighed, hvor den studerende modtager SU under forløbet, gældende for erhvervsakademiuddannelserne. Eller som virksomhedspraktik med løn i praktikperioden, gældende for erhvervsuddannelsen til Teknisk designer. Praktikken under erhvervsakademiuddannelserne er som udgangspunkt ulønnet. Vær dog opmærksom på at virksomheden i praktikperioden, betaler et tillæg på kr. (2015) pr. måned, som et supplement til SU en. Formålet med praktikken er, at den studerende får indsigt i, hvordan opgaver løses på virksomhedsniveau et uvurderligt supplement til den mere teoretiske del af uddannelsen. Praktikken afsluttes med et afgangsprojekt, ofte i samarbejde med virksomheden omkring en konkret problemstilling. På den måde får virksomheden løst en opgave og får samtidig indsigt i, hvad en tekniker med en specifik uddannelse kan bidrage med. At få en praktikant er derfor en god måde at afprøve, hvilke kompetencer en studerende inden for de tekniske uddannelser kan bidrage med. Læs mere om praktikforløbet for erhvervsuddannelsen til Teknisk designer på side 4.

4 04-05 ERHVERVS- Teknisk designer En Teknisk designer kan løse tekniske og kreative opgaver og arbejde i et team med f.eks. ingeniører, teknikere og håndværkere. Har I brug for en medarbejder der kan tegne, beregne priser og undersøge materialer, så er en Teknisk designer et godt valg. Hvad bidrager en Teknisk designer med? En Teknisk designer har grundlæggende viden om de opgaver, der skal løses, når man planlægger en produktion, f.eks. at undersøge, beregne, tegne, planlægge og styre produktionen. En Teknisk designer er uddannet til at varetage følgende: Tekniske tegninger 2D, 3D. Dokumentation. Tekniske beregningsopgaver Produktionsplanlægning og procesbeskrivelser Dimensioneringsopgaver Vedligeholdelses- samt tids- og ressourceplaner. Om uddannelsen En erhvervsrettet uddannelse med en uddannelsesaftale på 2 år og 6 måneder. Hele uddannelsen tager 3 år og 6 måneder og veksler mellem skole og lønnet praktik. Grundforløbet er SU berettiget og under uddannelsesaftalen gives elevløn. Uddannelsens opbygning Adgangskrav 3 år og 6 måneder Skoleadgangsvejen Modtaget 9 års undervisning. Grundforløb Hovedforløb Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik 1 år Uddannelsesaftalen indgås efter grundforløbet og varer 2 år og 6 måneder. Praktikadgangsvejen Modtaget 9 års undervisning. Ny mesterlære Modtaget 9 års undervisning. Praktik Grundforløb Praktik Skole Praktik Skole Praktik Praktikvejen starter i virksomheden med en uddannelsesaftale af en varighed på 3 år og 6 måneder. Mesterlære Praktik Skole Praktik Skole Praktik + evt. skole Mesterlæreordningen gør det muligt helt eller delvist at erstatte uddannelsens grundforløb med praktik i en virksomhed. For at komme i mesterlære skal du have en uddannelsesaftale af en varighed på 3 år og 6 måneder med en virksomhed. FAKTA Læs mere om indhold, længde, økonomi, videre uddannelse, adgangskrav samt uddannelsesforløb for voksne over 25 år (EVU) på ug.dk.

5 MONA AGER HARREGAARD STILLING Teknisk designer Teknisk designer ARBEJDSGIVER KP Komponenter SSTED & ÅR Struer Erhvervsskole, 2003 JOBPROFIL Teknisk designer Hvorfor blev du teknisk designer? Det var helt tilfældigt. Jeg arbejdede på en møbelfabrik, hvor jeg havde meget løftearbejde. Det resulterede i, at jeg fik store problemer med mine arme og skuldre, og derfor måtte finde på noget andet. Jeg lånte en bog om, hvad man kan blive, og der faldt jeg over uddannelsen som teknisk designer. Hvad består dit job af? På min arbejdsplads laver vi blandt andet finbearbejdede metal genstande såkaldte hydraulikblokke til for eksempel vindmølleindustrien. Jeg laver programmeringen til et kvalitetssikringssystem kaldet QDA, som mine kollegaer i produktionen bruger til at sikre, at vores produkter lever op til kundernes krav. Jeg har også småopgaver, hvor jeg bruger forskellige It-programmer. En lille del af tiden laver jeg også tegningsrettelser i tegneprogrammerne Autocad og Solid Works. Jeg laver programmeringen til et kvalitetssikringssystem kaldet QDA, som mine kolleger i produk tionen bruger til at sikre, at vores produkter lever op til kundernes krav. Jeg har også småopgaver, hvor jeg bruger forskellige Itprogrammer. Hvad er det bedste ved dit job? I mit tidligere job tegnede jeg meget. Det kan godt blive lidt trivielt i længden, men i mit nuværende job har jeg mange forskellige opgaver, som skal gribes an på forskellig vis. Det er meget varierende, hvilket jeg er glad for. Hvilke udfordringer giver jobbet? En af de store udfordringer er, at jeg skal arbejde sammen med mange forskellige mennesker på tværs af virksomheden. Lige fra produktionschefen og produktchefen til produktionsteknikere og operatører ved maskinerne. Folk er meget forskellige, og det kan være svært altid at forstå hinanden. Programmerne, som jeg arbejder med udvikles løbende, så jeg skal hele tiden følge med i, hvad der sker, hvilket er en løbende udfordring i hverdagen. Hvilke elementer fra din uddannelse bruger du i det daglige? Havde jeg ikke lært at læse en tegning, var jeg helt på spanden. Jeg lærte også en masse programmer at kende under uddannelsen, og dem bruger jeg i dag. Men jeg har også lært nye programmer at kende efter uddannelsen, som jeg bruger. Giver dit job mulighed for videreuddannelse? Jeg har tænkt mig at tage nogle kurser. Det første skal nok være et projektlederkursus. Ikke fordi jeg er projektleder, men fordi der er mange elementer af kurset, som jeg vil kunne bruge i mit arbejde. Jeg er også løbende på kursus i de programmer, som jeg bruger på arbejdspladsen for at følge med udviklingen.

6 06-07 Automatiske processer, opbygning, integrering og optimering af tekniske styresystemer, det er nogle af de arbejdsopgaver en Automationsteknolog kan udføre. Måske er det netop en Automationsteknolog I savner i virksomheden. ERHVERVS- AKADEMI- Automationsteknolog Hvad bidrager en automationsteknolog med? En automationsteknolog varetager opgaver i forbindelse med opbygning, integrering og optimering af styresystemer og har også viden om robotteknologi. Automationsteknologen er uddannet til at varetage følgende: Programmering, udvikling og opsætning af maskiner samt sikring af drift i tekniske anlæg Automatisering og robotteknologi i forbindelse med industrielle styresystemer Opbygning, integrering og optimering af styresystemer for automatiske industrianlæg. Om uddannelsen Der undervises i følgende fag: Teknisk matematik og fysik Måleteknik og dataopsamling Styrings- og reguleringssystemer Strukturering og kvalitetssikring. Uddannelsen består af en obligatorisk del, der både indeholder en fællesdel og en studieretningsdel. En tilvalgsdel, der kan omfatte fag som databaser, robotteknologi, optimering, højniveauprogrammering, visionsteknologi og trådløse teknologier. Et praktikforløb på tre måneder i en virksomhed og et afsluttende afgangsprojekt. FAKTA Læs mere om uddannelsens indhold, længde, økonomi, videreuddannelse og adgangskrav på ug.dk.

7 MADS KUDSK HANSEN Nyuddannet automationsteknolog SSTED & ÅR University College Nordjylland, 2015 JOBPROFIL Automationsteknolog Hvorfor har du valgt denne uddannelse? Så længe jeg kan huske, har jeg interesseret mig for teknologi og været vant til at skille og samle alt, hvad jeg har kunne få fingre i. Jeg vidste en smule om automationsteknologi fra min tid på teknisk skole. Det fascinerer mig, at man kan bygge en maskine op, så den kan virke af sig selv. Hvad lærer I på uddannelsen? Vi lærer om programmering af PLC ere og berøringsfølsomme skærme, også kaldt HMI ere, gennem praktiske opgaver. Om netværksteknologi og om hvordan man får tingene til at snakke sammen. Endelig lærer vi om komponenter. Da jeg var i praktik, var det interessant at opleve, at man kunne bruge de ting, man havde lært, i virkeligheden. Hvad er det bedste ved uddannelsen? Man kan få lov at nørde og komme helt ned i detaljen på en maskine. Det er en fascinerende verden at komme ind i. Jeg kan lave et par liniers kode, og så kan jeg få store anlæg til at fungere. Uddannelsen giver mig også mulighed for at komme ud og rejse, når jeg får et arbejde. Mange programmører laver programmering hjemmefra, og så rejser de ud og sætter programmet op, der hvor maskinen står. Hvad har overrasket dig ved uddannelsen? Der er ikke noget, som har overrasket mig. Jeg kendte til automationsfeltet i forvejen, fordi jeg har prøvet lidt af det på teknisk skole. Hvad kan en virksomhed bruge en person med din uddannelse til? Jeg ved, hvordan en industricomputer bygges op. Uddannelsen har lært mig at programmere på forskellige platforme med software fra forskellige producenter. For eksempel har vi lært Siemens nye industricomputersoftware, så jeg kan implementere den for en virksomhed. Man kan få lov at nørde og komme helt ned i detaljen på en maskine. Det er en fascinerende verden at komme ind i. Jeg kan lave et par liniers kode, og så kan jeg få store anlæg til at fungere. Uddannelsen giver mig også mulighed for at komme ud og rejse, når jeg får et arbejde. Hvad er dine tanker om fremtiden? Jeg vil gerne arbejde i en automationsvirksomhed og prøve kræfter med programmering af maskiner og anlæg. Mange produktionsvirksomheder har brug for specifikke maskiner til klart definerede opgaver. Jeg vil gerne være med I opstartsfasen til sådan en maskine, hvor man skal finde ud af, hvordan den sættes sammen, og hvordan den skal virke. Være med til at designe den og bagefter lave programmeringen til PLC ere, som styrer maskinen, og så tage ud i verden og prøve kræfter med, hvad der kræves.

8 08-09 ERHVERVS- AKADEMI- Installatør Måske har I brug for en medarbejder der kan installere og stå for drift af systemer inden for stærkstrømsteknik eller inden for VVS. Så er det en El-Installatør eller en VVS-Installatør I skal ansætte. Hvad bidrager en el-installatør med? Installation og drift af systemer inden for stærkstrømsteknik, forsynings- regulerings- og installationsteknik. Hvad bidrager en VVS-installatør med? Installation, drift og vedligeholdelse af systemer inden for gas, VVS og afløb. Om uddannelsen De obligatoriske elementer i uddannelsen er: Installationstekniske basiselementer, herunder sproglig kommunikation, teknisk dokumentation, matematik og informationsteknik Virksomhedsemner, som indeholder projektledelse og entreprisestyring, økonomi og virksomhedsdrift, organisation og ledelse samt kvalitet, sikkerhed og miljø. Der vælges studieretning og der afsluttes med praktikophold og afsluttende opgave. FAKTA Læs mere om uddannelsens indhold, længde, økonomi, videreuddannelse og adgangskrav på ug.dk.

9 KENT KRISTENSEN STILLING El-tekniker Installatør og elektriker ARBEJDSGIVER Tjæreborg Industri SSTED & ÅR Erhvervsakademi Vest, 2007 JOBPROFIL El-Installatør Hvorfor blev du installatør? Jeg blev elektriker først. Det er en håndværkeruddannelse, hvor de fleste lærlinge synes bedst om det praktiske forløb i virksomheden, men for mig var det lidt omvendt. Jeg synes, det var spændende at have tid til at fordybe mig, derfor overvejede jeg at læse videre. En kollega, som var installatør, sagde, at det skulle jeg gøre, inden jeg kom i gang med at tjene penge, så derfor gik jeg i gang. Hvad består dit job af? På min arbejdsplads laver vi kraftvarmeværker med for eksempel solvarmeanlæg, varmepumper og kedler til forskelligt brændsel som olie, gas, el, halm og flis. Jeg står for el-entreprisen, hvor jeg projekterer elinstallationer og el-tavler. Det vil sige, jeg finder ud af, hvor store kablerne skal være, og hvilke typer der skal bruges. I mit job står jeg også for indkøb og programmering af systemer, som skal styre, regulere og overvåge alle komponenterne i et anlæg, og systemer som kunden kan betjene og se driften af sit anlæg fra. Hvad er det bedste ved dit job? Det giver en stor afveksling, fordi jeg både har kontorarbejde og arbejder ude på byggepladsen. Det kan jeg godt lide, for så er jeg med i hele processen fra idé på skrivebordet til et anlæg står færdigt. Det er fedt at være med til at skabe et produkt, som har værdi for mange andre mennesker. Hvilke udfordringer giver jobbet? Det er en udfordring, at kunderne er afhængige af, at det vi laver fungerer korrekt altid. Hvis vi laver noget forkert, vil der være mange, som mangler varme. Jeg har ansvar for, at de ting, som jeg vælger, er de rigtige til en given opgave. Det er også udfordrende, at man skal have et stort overblik. I programmeringsdelen er alle detaljer vigtige. Jeg arbejder også sammen med mange andre faggrupper, så jeg skal også kunne forstå, hvordan deres arbejde indvirker på mit. I mit job står jeg også for indkøb og programmering af systemer, som skal styre, regulere og overvåge alle komponenterne i et anlæg, og systemer som kunden kan betjene og se driften af sit anlæg fra. Hvilke elementer fra din uddannelse bruger du i det daglige? På uddannelsen lærte jeg om dimensionering af el-anlæg, hvilket er noget, som jeg bruger meget i mit arbejde. Jeg lærte om, hvilke materialer, typer og størrelser af el-komponenter, som man skal bruge i forskellige situationer. På uddannelsen lærte jeg også om økonomi, om hvordan man laver en kalkulation og erhvervsmæssigt køb og salg. Det bruger jeg også, da jeg også er ansvarlig for at styre økonomien på el-delen. Giver dit job mulighed for videreuddannelse? Jeg har taget et enkeltfag i ledelse i praksis. I mit job har jeg en lederrolle over for vores elektrikere, og det manglede jeg lidt af i min uddannelse. Jeg håber, at jeg engang får tid til at tage et enkeltfag mere, måske i projektledelse, fordi det var spændende at lære noget nyt.

10 10-11 ERHVERVS- AKADEMI- Driftsteknolog En driftsteknolog offshore er den rette medarbejder til at stå for drift og vedligehold af maskintekniske anlæg inden for offshoreområdet og i industrien. Hvad bidrager en Driftsteknolog med? Driftsteknologen kender både teoretisk og praktisk måden som maskintekniske, energitekniske og procestekniske anlæg virker på. Driftsteknologen er uddannet til at varetage følgende: Styre den daglige drift og vedligehold samt optimering af tekniske anlæg og installationer inden for f.eks. energiog vandforsyning. Kvalitetsstyring & planlægning. Udarbejde beregninger i forhold til kedler samt dimensionering af køleanlæg. Om uddannelsen De obligatoriske elementer i udannelsen er inden for områderne: Automation og procesanalyse, elektro teknik og maskinteknologi. Der undervises i: Teknisk fysik, teknisk matematik, hydraulik, motorer/ gasturbiner, arbejdsmiljø Elektroteknik, kemi, kvalitetsstyring, materialelære. Økonomi, offshore teknologi, automation, pumper, køleteknik og elektriske maskiner. Der afsluttes med et praktikforløb, hvor eksamensprojektet er tilknyttet. FAKTA Læs mere om uddannelsens indhold, længde, økonomi, videreuddannelse og adgangskrav på ug.dk.

11 MARTIN REDIN Læser til driftsteknolog SSTED Erhvervsakademiet Sydvest JOBPROFIL Driftsteknolog Hvorfor har du valgt denne uddannelse? Jeg valgte uddannelsen, fordi den lød spændende, og fordi der var mangel på teknikere i offshoresektoren. Jeg havde blandt andet læst en artikel fra Norge om, at de manglede meget arbejdskraft. Derfor tænkte jeg, at der var gode muligheder for at få job bagefter. Når man kan finde noget, som både interesserer én, og hvor der er mangel på arbejdskraft, er det jackpot. Hvad lærer I på uddannelsen? Vi lærer overordnet om kedler, el og køleteknik. El-lære er det største fag på uddannelsen. Vi lærer om jævnstrøm, vekselstrøm og elektriske maskiner. Vi får blandt andet undervisning i energioptimering på køleanlæg og kraftværker, el-tekniske beregninger på belastninger og komponenter. Derudover får vi undervisning i ledelse og projektplanlægning, samt kvalitet og sikkerhed. Hvad er det bedste ved uddannelsen? Man lærer rigtig meget. Man kan ikke bare lade være med at komme i to dage og så tro, man kan følge med. Uddannelsen kræver disciplin. Jeg har tidligere gået på en anden uddannelse, hvor der ikke var disciplin, og folk faldt fra hele tiden. Det var ikke motiverende. Det er også godt, at vi kommer ud i virksomhederne og ser, hvordan det foregår. Det kan også være med til at skabe kontakter. Hvad har overrasket dig ved uddannelsen? Det har overrasket mig, hvor hårdt det er. Til tider er det mere end et fuldtidsjob. Nogle gange sidder man fra klokken otte om morgenen til klokken elleve om aftenen og laver lektier. Men det er positivt, at man lærer noget. Hvad kan en virksomhed bruge en person med din uddannelse til? Vi er ikke håndværkere, men heller ikke maskinmestrer, men et sted derimellem. Vi har en grundlæggende viden om el og kan lave beregninger i forhold til kedler. Hvis et Vi har en grundlæggende viden om el og kan lave beregninger i forhold til kedler. Hvis en firma skal have et nyt forbrændningsanlæg, kan man som driftsteknolog blandt andet være med til at lave beregninger over, hvor store kedlerne skal være. Derudover bliver man med uddannelsen i stand til at lave beregninger af dimensionering af køleanlæg. firma skal have et nyt forbrændningsanlæg, kan man som drifts teknolog blandt andet være med til at lave beregninger over, hvor store kedlerne skal være. Derudover bliver man med uddannelsen i stand til at lave beregninger af dimensionering af køleanlæg. Hvad er dine tanker om fremtiden? Jeg vil helst lave noget med drift, vedligeholdelse og optimering af anlæg. Det kunne for eksempel være køleanlæg. Jeg vil helst ikke være rådgiver, da jeg ikke har så meget lyst til at sidde og snakke i telefon hele dagen. Vil hellere ud, hvilket man i højere grad er, når man arbejder med drift, vedligeholdelse og optimering.

12 12-13 ERHVERVS- AKADEMI- Produktionsteknolog Har I brug for en medarbejder der blandt andet kan planlægge produktionen, produktudvikle og konstruere maskiner eller sikre- og kvalitetsstyre produktionen, så er det måske en produktionsteknolog I skal vælge. Hvad bidrager en Produktionsteknolog med? Produktionsteknologen kender materialerne og har stor viden om hele processen fra idéudvikling, konstruktion og produktion af en maskine eller et produkt. Produktionsteknologen er uddannet til at varetage følgende: Planlægning af produktion, konstruktion af maskiner og anlæg, produktudvikling, kvalitetsstyring og kvalitetssikring af produkter. Materialevalg og fremstillingsproces samt teknisk dokumentation og miljøstyring. Om uddannelsen Uddannelsen er tilrettelagt med følgende emneområder: Metode, herunder teknologiforståelse, internationalisering, analytisk problemløsning og it Produktudvikling, herunder produktudvikling og livscyklusanalyse Konstruktion, herunder statik og styrkelære, konstruktionselementer, strømningsteknik, termodynamik og konstruktionsmetodik Teknisk dokumentation, herunder teknisk tegning, tegningssystemer og teknisk marketing Materiale- og fremstillingsteknologi, herunder materialer, fremstillingsprocesser, materialeprøvning samt måleteknik og udstyr Automatisering, herunder styring og regulering samt automatiske anlæg Virksomhedsteknik, herunder ledelse og samarbejde, organisation, virksomhedsøkonomi, projektstyring, kvalitetsstyring, miljøstyring samt salg og service Produktionsteknik, herunder produktionssystemer, metodestyring og logistik Valgdelen består af et specialeforløb og et afsluttende eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. FAKTA Læs mere om uddannelsens indhold, længde, økonomi, videreuddannelse og adgangskrav på ug.dk.

13 CHRISTIAN BRANDHØJ PETERSEN STILLING Produktionsteknolog Produktionsteknolog ARBEJDSGIVER ECM Industries i Egtved SSTED & ÅR Erhvervsakademi Sydvest, 2013 JOBPROFIL Produktionsteknolog Hvorfor blev du produktionsteknolog? Jeg havde en uddannelse som klejnsmed og arbejdede som svejser, men så fik jeg en lungesygdom, som gjorde, at jeg ikke kunne tåle at svejse mere. Derfor var jeg nødt til at finde på noget andet. Produktionsteknologuddannelsen er en videreuddannelse af klejnsmed, den virkede som noget, som kunne give mig udfordringer i dagligdagen. Hvad består dit job af? Det er meget varierende. Vi producerer blandt andet stålemner til offshore- og vindmøllebranchen. Det ene øjeblik sidder jeg og konstruerer mekaniske emner, det næste øjeblik laver jeg et tilbud til en kunde over en konkret opgave. Hvad er det bedste ved dit job? Variationen er det bedste. Når jeg møder om morgenen, så ved jeg ikke, hvad der sker i løbet af dagen. Jeg kan sidde og tegne, og så skal jeg lige pludselig lave et tilbud, fordi kunden skal have det med det samme. Hvilke udfordringer giver jobbet? Jeg er skridtet mellem kunden og vores produktion. Når kunden sender mig tegninger, ser jeg dem igennem og bestemmer, hvordan komponenterne skal laves ud fra vores maskinpark. Det er udfordrende at skulle forsøge at konstruere emner fra kundens ønsker og eventuelt gøre kundens produkt bedre. Det er meget svært at forestille sig, hvad en anden konstruktør har tænkt. Der er mange ting, som jeg skal holde styr på, det er også udfordrende. Hvilke elementer fra din uddannelse bruger du i det daglige? Hver gang jeg får en opgave ind, er jeg nødt til at trække på min erfaring fra skolen og tidligere job. Jeg bruger meget min konstruktions- og tegneerfaring. Jeg lærte at tegne emner rigtigt op, så man kan bruge tegningen til at producere efter. Det bruger jeg dagligt i mit arbejde. Når jeg for eksempel skal finde ud af, hvilke maskiner der skal bruges Jeg er skridtet mellem kunden og vores produktion. Når kunden sender mig tegninger, ser jeg dem igennem og bestemmer, hvordan komponenterne skal laves ud fra vores maskinpark. Det er udfordrende at skulle forsøge at konstruere emner fra kundens ønsker og eventuelt gøre kundens produkt bedre. til at lave et specifikt emne, så bruger jeg min konstruktionsviden. Jeg skal også sørge for, at emnerne kan holde, og at de reelt kan laves. Der bruger jeg min viden omkring dimensionering. Giver dit job mulighed for videreuddannelse? Jeg har været på tegneprogramskurser for bedre at kunne udnytte kapaciteten i tegneprogrammet. Men man kan også læse til for eksempel merkonom i ledelse som en videreuddannelse, eller man kan få merit til maskiningeniøruddannelsen.

14 14-15 ERHVERVS- AKADEMI- Energiteknolog Har I brug for en medarbejder der ved en masse om energioptimering og kan give rådgivning på tværs af El- og VVS-området, så er det en Energiteknolog I skal ansætte. Hvad kan en Energiteknolog bidrage med? Teknisk rådgivning inden for industriprocesser og bæredygtighed. En energiteknolog er uddannet til at varetage følgende: Effektivisering og besparelser på energiforsyninger, klima anlæg, procesanlæg, belysningsanlæg, varmepumper, vindmøller, solcelleanlæg. Udføre energiledelse med fokus på besparelser og samtidig tænke på bæredygtighed/miljø. Om uddannelsen Det centrale i uddannelsen er integraion af forskellige typer af udstyr til optimering af energiforbruget i huse og virksomheder. De obligatoriske elementer i uddannelsen er: Automatik, installationer, vedvarende energikilder, innovation, forretningsforståelse og projektledelse. Der afsluttes med et praktikforløb på 10 uger og en afsluttende eksamen. FAKTA Læs mere om uddannelsens indhold, længde, økonomi, videreuddannelse og adgangskrav på ug.dk.

15 MATHIAS SØGAARD CHRISTENSEN Udlært elektriker Læser til energiteknolog SSTED EA Dania Erhvervsakademi i Hadsten JOBPROFIL Energiteknolog Hvorfor har du valgt denne uddannelse? Jeg så muligheden for en win-win situation på arbejdsmarkedet, hvor man både er med til at mindske energiforbruget og gøre noget godt for miljøet og samtidig give en økonomisk fordel til private og virksomheder. Det var det, som talte for at læse videre. Uddannelsen giver også rig mulighed for at forme ens arbejdsliv, som man ønsker. Man kan fungere som konsulent og specialist for både virksomheder og private. Uddannelsen er ledelsesbaseret, så man har også mulighed for at starte for sig selv. Hvad lærer I på uddannelsen? Vi lærer alt det basale inden for blandt andet elektroteknik og energiledelse. Vi får en forståelse for, hvordan el- og varmenettet fungerer, og hvordan energi balancen er i en bygning eller i en proces. Når man ved, hvordan energien florerer, kan man finde energibesparelser, hvilket er en af vores stærkeste områder. Bygningsreglementer og de tekniske programmer, som hører til for at optimere bygninger, samt formidling og projektledelse, er også en stor del af vores uddannelse. Der bliver lagt stort fokus på energi, miljø, komfort og arkitektur. Hvad er det bedste ved uddannelsen? Vi er en meget spredt gruppe af studerende, hvilket gør, at man kan lære meget af hinanden gennem gruppearbejde, som der er meget af. Det giver en bredere forståelse for faget, end hvis det kun var studerende med samme baggrund. Hvad har overrasket dig ved uddannelsen? Det har overrasket mig meget, hvor bredt uddannelsen kommer ud, og hvor meget der er at tage fat på i forhold til energi. Vi får en forståelse for alt inden for energi i forhold til nybyggeri, eksisterende bygninger og tekniske processer, men får også kompetencer i indeklima, så vi kan optimere energien, uden at det går ud over indeklimaet. Vi lærer alt det basale inden for blandt andet elektroteknik og energi ledelse. Vi får en forståelse for, hvordan el- og varmenettet fungerer, og hvordan energibalancen er i en bygning eller i en proces. Når man ved, hvordan energien florerer, kan man finde energibesparelser, hvilket er en af vores stærkeste områder. Hvad kan en virksomhed bruge en person med din uddannelse til? Jeg kan sørge for alt det, der har med deres energiforbrug og opfattelse af energi at gøre. Lokalisere besparelsesmulighederne og udføre en god energiledelse for virksomheden. Altså hjælpe dem med at spare en masse penge på energien samtidig med, at det vil gøre noget godt for miljøet. Hvad er dine tanker om fremtiden? Jeg glæder mig til at komme ud på arbejdsmarkedet, hvor jeg kan gøre noget godt for miljøet og den virksomhed, som jeg er i. Især bliver det interessant at formidle den viden, jeg får med mig fra uddannelsen til omverdenen. Jeg er et socialt menneske, så jeg kan se mig selv i hvad som helst, hvor man hjælper andre med at gøre noget godt for energiforbruget i forhold til netop deres problemstilling.

16 Portræt af seks teknikere Dette magasin giver et godt overblik over uddannelser, der er relevante for Arbejdsgivernes virksomheder. Møde seks teknikere, der uddanner sig eller har job inden for teknik, design og konstruktion. Bliv klogere på, hvilke funktioner i virksomheden, uddannelserne retter sig mod. Du møder en Teknisk designer, en Automationsteknolog, en Installatør, en Driftsteknolog, en Produktionsteknolog og en Energiteknolog. Magasinet er produceret i et samarbejde mellem Arbejdsgiverne og Teknisk Landsforbund. Læs mere på eller på Dette magasin er produceret af TEKNISK LANDSFORBUND OG ARBEJDSGIVERNE Tekst: Rikke Gundersen, Birte Drejer, Birgitte Grum-Schwensen og Finn Kyed Design: Essensen Foto: Kåre Viemose Tryk: Litotryk Udgivet: September 2015

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION

TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION TAG EN UDDANNELSE INDEN FOR TEKNIK, DESIGN OG KONSTRUKTION UDDANNELSESMAGASIN TEKNISK LANDSFORBUND // KREATIVE SPECIALISTER 02-03 indhold Uddannelsesbeskrivelse med jobprofiler TEKNISK LANDSFORBUND Nørre

Læs mere

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse.

Jan drømmer om mere ansvar DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: MENS DU ARBEJDER. Så meget tjener du på at læse. Hjælp din kollega i gang med VIDERE- UDDANNELSE MENS DU ARBEJDER Chefen: DERFOR ANSÆTTER VI DE BEDST UDDANNEDE Så meget tjener du på at læse videre EFTER 14 ÅR SOM FAGLÆRT: Jan drømmer om mere ansvar Ryan

Læs mere

Uddannelser på technology College Aalborg

Uddannelser på technology College Aalborg Uddannelser på technology College Aalborg Automatik og proces Data og kommunikation Frontline pc-supporter Elektriker Elektronik og svagstrøm Industrioperatør Mød vores vejledere! I denne brochure kan

Læs mere

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE

FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE aarhustech.dk TEKNISK SKOLE FØLG DIN INTERESSE VÆLG EN FAGLIG UDDANNELSE Nye muligheder MOTION HVER DAG, FLERE EUX-MULIGHEDER, MERE OG BEDRE UNDERVISNING OG STØRRE UDDANNELSES- GARANTI 2 aarhustech.dk

Læs mere

STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI

STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI. Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 1 STUDIEGUIDE KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI Erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser KØBENHAVNS ERHVERVSAKADEMI 2 3 LÆS MERE OM DE ENKELTE UDDANNELSER FRA SIDE 20 EN VIFTE AF UDDANNELSER STUDIER

Læs mere

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie

MED.MERE. praktikelever? Har du. Hvilken generation er du? Erhvervsskolereform og hvad så? historie MED.MERE NYT FRA SELANDIA - ERHVERVSRETTEDE UDDANNELSER NOVEMBER 2013 TEMA PRAKTIKPLADSER Har du praktikelever? Læs om, hvordan du spotter de gode praktikanter og hvilke fordele og muligheder, der er ved

Læs mere

Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken

Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken Ernæringsteknolog skræddersyet til at lede et køkken Byd velkommen til en ny faggruppe i den kost- og ernæringsfaglige verden: Ernæringsteknologerne, uddannet til at være ledere af mindre køkkener eller

Læs mere

Uddannelses katalog 2007

Uddannelses katalog 2007 Uddannelseskatalog 2007 2 Selandia er Centret med de mange muligheder, som du kan blive en del af. Preben Knorrenborg, direktør Indhold Vi ses på Selandia! 3 Uddannelsesvejene på Selandia 4 Erhvervsuddannelser

Læs mere

Fagretninger - for dig, der vil og kan

Fagretninger - for dig, der vil og kan Erhvervsskolen Nordsjælland Fagretninger - for dig, der vil og kan Sådan starter du på en ERHVERVSUDDANNELSE efter 9. eller 10. klasse Esnord.dk Erhvervsskolen Nordsjælland EUD EUX HHX HTX 10 KURSUS 1

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsen til Teknisk designer Uddannelsen til Teknisk designer Teknisk designer Du har ambitioner om og lyst til at være med til at skabe nye banebrydende ideer og produkter gennem kreative løsninger. Måske er det din drøm at være

Læs mere

Svendebrev gav Jannie job efter fyring NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE FOR VOKSNE. Direktør giver alle ansatte uddannelse

Svendebrev gav Jannie job efter fyring NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE FOR VOKSNE. Direktør giver alle ansatte uddannelse Hjælp din kollega i gang med ERHVERVS- UDDANNELSE FOR VOKSNE Guide: NYE KRAV TIL VOKSEN- LÆRLINGE Direktør giver alle ansatte uddannelse Svendebrev gav Jannie job efter fyring EN UGE EFTER, JANNIE BLEV

Læs mere

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse

Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse fagretninger Fagretninger på Esnord for dig, der vil tage en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse 1 Indhold Velkommen... 3 Mad og oplevelser... 4 Etablering og udvikling... 6 Benzin og spænding

Læs mere

jeg havde aldrig forestillet mig

jeg havde aldrig forestillet mig jeg havde aldrig forestillet mig Elev i Novo Nordisk lifechanging careers indhold Intro Side 3 Hvorfor blive elev hos Novo Nordisk? Side 5 Laborantpraktikant Side 6 Kontorelev Side 7 Økonomielev Side 8

Læs mere

PIST praktikforløb for internationale Studerende

PIST praktikforløb for internationale Studerende PIST praktikforløb for internationale Studerende Til offentlige og private virksomheder der, overvejer at tage internationale studerende fra erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelserne i praktik

Læs mere

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge?

Grundforløb. Hvilket skal jeg vælge? Grundforløb Hvilket skal jeg vælge? 1 Erhvervsuddannelse Trin 1 i en spændende karriere Indhold Dette lille hæfte er lavet til dig, der skal begynde en uddannelse på et af de 10 colleger, der hører under

Læs mere

De danske erhvervsakademier

De danske erhvervsakademier De danske erhvervsakademier En introduktion til erhvervsakademierne, deres uddannelser, udviklingsprojekter og samarbejdet med dansk erhvervsliv. Publikationen er udgivet af: Danske Erhvervsskoler Lederne,

Læs mere

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL

HVOR ER DU? LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL 2020 HVOR ER DU? SE HVOR LANGT ANDRE ER NÅET FEM ÅR EFTER, DE STARTEDE PÅ EAL EAL.DK/2020 LEVERANDØR AF FREMTIDENS MEDARBEJDERE EAL.DK/2020 EAL.DK/2020 INDHOLD Hvor er du i 2020?....side 3 Erhvervsakademiet

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB HVAD VIL DU VÆRE GOD TIL? INDHOLD På Tech College Mariagerfjord er du og din læring i centrum. Her bliver du undervist af engagerede faglærere med erfaring fra erhvervslivet. Ildsjæle

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer

NY 2008. Få en fremtid som teknisk designer NY 2008 Få en fremtid som teknisk designer Indholdsfortegnelse Side 3 Hvad er en teknisk designer? Side 4-5 Som teknisk designer kan du fx arbejde som: Teknisk designer produktion Teknisk designer bygge

Læs mere

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013

FEDT. Super. Studiemiljø. Studieophold i udlandet Oplev verden mens du tager en uddannelse STUDIEGUIDE 2013 STUDIEGUIDE 2013 Super FEDT Studiemiljø Alt lige fra fredagsbar, fester og foredrag til engagerede undervisere og det nyeste grej Sådan kommer du ind Har du det, der skal til? Tjek vores adgangskrav og

Læs mere

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet Ny i EKJ FAKTA OM EKJ EKJ er i dag en organisation med to sektorer en bygge- og en anlægssektor - og datterselskabet Broconsult knyttet til anlægssektoren. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

Fra fritidsjob til fremtidsjob

Fra fritidsjob til fremtidsjob Uddannelsesvejledning Fra fritidsjob til fremtidsjob heavy metal group Ringkøbing-Skjern Kommune www.heavymetalgroup.dk Indhold Side 2 Hvis du bruger hovedet ligger karrieremulighederne i dine egne hænder

Læs mere

Efter- og videreuddannelse

Efter- og videreuddannelse Efter- og videreuddannelse Styrk dine kompetencer med en efteruddannelse fra Erhvervsakademi Sjælland www.easj.dk 2 Friheden til at vælge I dit arbejdsliv, også i skiftet fra ét job til et andet, kan du

Læs mere

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB

FAGRETNINGER GRUNDFORLØB FAGRETNINGER GRUNDFORLØB I GANG MED EN ERHVERVSUDDANNELSE! Skal du måske starte på en erhvervsuddannelse? Eller en EUX? Begge uddannelser giver dig mulighed for at søge faglært arbejde, starte egen virksomhed

Læs mere

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE

Hans tjener penge på sin hobby SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE. en kuglepen. Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Hjælp din kollega i gang med EFTER- UDDANNELSE Guide: SÅDAN FÅR DU STØTTE TIL UDDANNELSE Gør det selv: Få gang i efteruddannelse med en kuglepen Hans tjener penge på sin hobby AMU-KURSUS GAV STØRRE ARBEJDSGLÆDE,

Læs mere