Referat af ordinær generalforsamling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af ordinær generalforsamling"

Transkript

1 SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K /wh l Referat af ordinær generalforsamling 27. marts 2012, kl i menighedslokalerne til Filipskirke, Kastrupvej 57,2300 København S, afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Filipsgården med følgende DAGSORDEN: l. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskab for og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet, herunder hensættelsesbeløb i henhold til 22, og værdiansættelsen. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Bestyrelsesmedlemmer på valg for 2 år: Peter Fredskilde, Anette Skov og Mads Dam Jensen er på valg. Suppleant for 2 år: Thorbjørn Egly Pedersen er på valg. 7. Eventuelt. Formanden, Peter Fredskilde, bød på bestyrelsens vegne velkommen til torsamlingen, til Finn Rosasco fra statsautoriserede revisorer Buus Jensen, til advokat Arne Gottlieb og Winnie Høngaard fra Sven Wcstergaards Ejendomsadministration A/S. Nærværende referat er ikke en ordret gengivelse af det passerede, men alene et ekstrakt, der gengiver de væsentligste synspunkter og beslutninger. Side l af5

2 Ad dagsordenens pkt. l. Valg af dirigent og referent. 2 Formanden foreslog advokat Arne Gottlieb valgt som dirigent og Winnie Høngaard valgt som referent. Generalforsamlingen bifaldt forslagene. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt med det i vedtægterne foreskrevne varsel på minimum 14 dage, og at der var 24 andelshavere repræsenteret, inkl. fuldmagter. For at være beslutningsdygtig skal mindst 20% af de i alt 111 andelshavere være repræsenteret. Med generalforsamlingens samtykke konstaterede dirigenten lovligt kald og varsel samt beslutningsdygtighed. Ad dagsordenens pkt. 2. Bestyrelsens beretning. Formand Peter Fredskilde forelagde bestyrelsens beretning, som følger: "I løbet af året er der blevet solgt 7 lejligheder, og der er 4, der er sat til salg på nuværende tidspunkt. Sidste år var der på dette tidspunkt 9 lejligheder til salg,- så det går altså den rigtige vej. Foreningen har omsider solgt Maltagade l, 2.th., som tidligere var udlejet, og derfor tilhørte foreningen. Vi har fået en rimelig pris, når man tager lejlighedens stand i betragtning. Så nu er vi altså 111 andelshavere. De fleste husker sikkert det voldsomme regnskyl den 2. juli. Det medførte at mange af vores kældre stod under vand. Så de af jer der har kælderrum har sikkert haft travlt med oprydning og rengønng. Viceværten har efterfølgende sammen med foreningens murer gennemgået de pågældende kælderrum for skader og evt. skimmelsvamp. Der er derfor blevet udført småreparationer og malerarbejde på murværket. Viceværten har også malet cykelkældrene, Højdevej 44 og 46. I vaskeriet stod vandet op til lågerne på vaskemaskinerne. Det kunne de selvfølgelig ikke tåle, så det var nødvendigt med omfattende reparationer på maskinerne og desinfektion af lokalet. En del af udgifterne hertil er dog heldigvis dækket af forsikringen. Centrifugen er så gammel, at det ikke kan betale sig at reparere den. Vaskemaskinerne centrifugerer også, så det burde heller ikke være nødvendigt at bruge centrifugen, - med mindre der er stærke indvendinger vil den blive fjernet. Side 2 af5

3 3 I varmekældrene blev pumper m.m. også oversvømmet, også her var det nødvendigt med udskiftning, og vi fik ligeledes refunderet nogen af udgifterne fra forsikringen. På sidste års generalforsamling vedtog vi, at vi skulle renovere vores kloaker, og der blev også sat et beløb af til at udføre dette, som i sikkert har bemærket, er vi endnu ikke kommet i gang med renoveringen. Da vi skulle starte projektet blev vi i bestyrelsen opmærksomme på, at man kunne få en stor del af vand tilslutningsbidraget refunderet, svarende til ca kr. pr. lejlighed, hvis regnvandet afkobles fra kommunens kloaker. Det er et ikke helt ubetydeligt beløb, der evt. kunne være med til at finansiere kloak renoveringen. Vi mente derfor, at det var fornuftigt at undersøge, om dette også kunne lade sig gøre med fordel her i Filipsgården, når vi nu alligevel stod overfor at skulle grave. Vi har jo selv mærket konsekvenserne af klimaforandringer i form af kraftige skybrud, der overbelaster kloaksystemet og sætter vores kældre under vand. Så hvis vi både kan gøre noget godt for os selv og miljøet, er det jo fint. Vi har derfor sammen med et rådgivende ingeniørfirma regnet på forskellige muligheder for at lede regnvandet fra vores befæstede arealer- d.v.s taget, og asfalten i gården- uden om kommunens kloaker og over i en regnvandsfaskine i gården evt. kombineret med genanvendelse af regnvandet i fællesvaskeriet Det har dog desværre vist sig, at det ikke er rentabelt i vores tilfælde. Primært er det fordi kommunen ikke vil tillade at vi afleder vand fra asfalten i gården, da der i princippet kan køre biler, som kan forurene grundvandet. Herved bortfalder en stor procentdel af den mulige tilbagebetalings sum. Men nu har vi fået det undersøgt, og den kommende bestyrelse vil derfor gå i gang med det oprindelige kloakprojekt i nærmeste fremtid. Vi har også i år gennemgået taget, og muren har været inde på samtlige loftsrum, for at efterfuge og underbinde løse tegl. Så vi håber, at vi ved at gøre dette kan forlænge tagets levetid." Der var på dirigentens forespørgsel ingen spørgsmål eller bemærkninger til beretningen. Beretningen blev taget til efterretning. Ad pkt. 3. Forelæggelse af årsregnskab for 2011 og eventuel revisionsberetning samt godkendelse af årsregnskabet, og værdiansættelsen. Regnskabet for 2011 og beregning af andeisværdi blev gennemgået af revisor Finn Rosasco. Side 3 af5

4 4 På forespørgsel lovede bestyrelsen, at undersøge muligheden for at indfri de 3 små lån hos RKD, samlede restgæld kr ,00 pr. 31. december 2011, og såfremt der kunne opnås en besparelse, skulle lånene indfries. Herefter er bestyrelsen bemyndiget til at foretage indfrielsen i samråd med administrator. Endvidere blev det meddelt, at der kunne foretages ekstraordinært afdrag på de øvrige prioritetslån, hvorefter der kunne spares på renteudgifteme. Hertil meddelte bestyrelsen, at foreningen overvejer eventuel omlægning ved f.eks. optagelse af nye større lån i foreningen. Beregningen af andelsværdien er foretaget på baggrund af den offentlige vurdering pr. l. oktober 2010, kr Andelsværdien, som indstillet af bestyrelsen, udgør kr ,0824 pr. m2, som er uændret i forhold til sidst år, og efter hensættelser kr l 0,00, som en "buffer" til kursudsving i prioritetsgæld eller eventuel fald i ejendomsværdien. Dirigenten spurgte om der var yderligere bemærkninger til årsregnskabet eller værdiansættelsen, hvilket ikke var tilfældet. Årsregnskabet for 2011 samt andelskronen kr ,0824 pr. m2, blev herefter enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget for 2012 til godkendelse og beslutning om eventuel ændring af boligafgiften. Finn Rosasco gennemgik driftsbudgettet for 2012, som varudarbejdet af administrator i samråd med bestyrelsen. Boligafgiften forbliver uændret, kr. 369,00 pr. m2 årligt. Dirigenten satte driftsbudgettet for 2012, uden ændring af boligafgiften, til afstemning. Driftsbudgettet blev enstemmigt vedtaget. Ad dagsordenens pkt. 5 Forslag. Der var ingen forslag til behandling. Ad dagsordenens pkt. 6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter. Peter Fredskilde, Mads Dam Jensen og Anette Skov var på valg for en 2 årig periode. Alle tre var villige til genvalg. De blev alle genvalgt. Suppleant Thorbjørn Egly Pedersen var på valg for en 2 årig periode. Han var ikke villig til genvalg. Der var ingen der ønskede at opstille til den ledige suppleantpost, hvorefter dirigenten meddelte, at bestyrelsen må klare sig med en suppleant. Side 4 af5

5 Bestyrelsen består herefter af følgende: 5 Formand, Peter Fredskilde, Kastrupvej 52, 4.th. På valg i år 2014 Bestyrelsesmedlemmer: Suppleanter: Dennis Hoffcnsctz, Kastrupvej 3.th. Kenneth HofTensetz. Højdevej 46, 2. tv. Mads Dam Jensen, Højdevej 44, 4. tv. Anette Skov Christiansen, Kastrupvej 54, st.th. Peter Moesgaard. På valg i år 2013 På valg i år 2013 På valg i år 2013 På valg i år 2014 På valg i år Ad dagsordenens pkt. 7. Eventuelt. En andelshaver forespurgte om det var mulig med skråparkering, hvilket bestyrelsen ville undersøge nærmere. Det blev meddelt, at pap-containeren var aflåst Hertil oplyste bestyrelsen, at containeren altid var aflåst, og nøglen sidder i siden, når den ikke er klippet af! Bestyrelsen påpegede, at pap-containeren ikke er til pizzabakker. Skabet til farligt affald er altid aflåst Det farlige affald skal sættes ovenpå skabet, hvorefter viceværten sætter affaldet i skabet. På forespørgsel oplyste bestyrelsen, at andelene p.t. sælger til ca. 30% under værdien. Der var ikke yderligere til eventuelt. Dirigenten hævede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Som dirigent: Bestyrelsen: Arne Gottlieb_ - Peter Fredskilde, Dennis Hoffensetz Kenneth Hoffensetz Mads Dam Jensen Anette Skov Christiansen Side 5 af5

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration NS Store Kongensgade 24B 1264 København K 16042013 744/cl l Referat af ordinær generalforsamling 9. april 2013, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling .. SWE Sven Westergaards Ejendomsadministration AIS Store Kongensgade 248 1264 København K 24032014 744 /wh l Referat af ordinær generalforsamling 20. marts 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne, Restaurant

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling \ Sven Westergaards Ejendomsadministration A/s Store Kongensgade 24B 1264 København K 31.03.2008 744 /CJ/wh Referat af ordinær generalforsamling 31. marts 2008, kl. 19.00 i menighedslokalerne til Filipskirke,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24 B 1264 København K Jour. nr. 460 17. april 2007 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i AB Skydebanen, 1709 København V År 2007, mandag den

Læs mere

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling

A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21. Referat af generalforsamling Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Anette Kirkeskov HD A/B Holsteinsgade 43-45/ Fiskedamsgade 21 Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme

Læs mere

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9

A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B RYESGADE 4/SCHLEPPEGRELLSGADE 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Torsdag den 31. marts 2005

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A .\DVO fjrmaft T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2014, mandag den 10. november, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo REFERAT fra ordinær generalforsamling i A/B Lindøhusene onsdag den 9. april 2014, kl. 19.00 i Munkebo forsamlingshus, Lindøalléen 49, 5330 Munkebo 94 medlemmer (svarende til 34%) af 277 var repræsenteret

Læs mere

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund.

Referat. Andelsboligforeningen Rungstedlund. 1 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K 1-838 /mkr Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Rungstedlund. År 2014, tirsdag den 18. november,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011

ADVOKATER A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 NIELSEN 4.THOMSEN A/BHAABET REFERA T AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2011 Onsdag den 27. april 2011 kl. 18.30, afholdtes ordinær generalforsamling Norske Kirke, Kong Håkons Kirke, Ved Mønten 9, 2300 København

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2008

Referat af ordinær generalforsamling 2008 Referat af ordinær generalforsamling 2008 År 2008, torsdag den 24. april kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Ny Haraldsgade. Generalforsamlingen afholdtes på Klostervængets

Læs mere

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19.

År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. År 2013 den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegården i Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. Bestyrelsesformand Poul M. Jeppesen bød velkommen.

Læs mere

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S

EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S "'l'! aet,aagel,skov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S AJB Kgs. Fiskedam Referat af generalforsamling Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlej ningsejendomme ErhYervsejendomme Torsdag den 15. december

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19.

År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. År 2009, den 20. august, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Stubmøllegårdcn i Karens Minde, Wagnersvej 19. Formanden Jet Munster-Swendsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent.

Finn Jørgensen bød velkommen og foreslog Jens Duus som dirigent. År 2002, den 22. april afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Mariaborg i restauranten i B93 klubhus, Ved Sporsløjfen 10. Til stede eller repræsenteret ved fuldmagt var følgende andelshavere:

Læs mere

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35

JAKOB TINGSKOV NIELS HELDGAARD KRESTEN M. VALDAL. Referat af ordinær generalforsamling. Andelsboligforeningen Århusgade 33-35 NIELS E. VALDAL (H) VAGN OHLSEN (H) JESPER M. KOEFOED (H) BO VADT CHRISTENSEN (H) CHRISTOPHER T. HERMANN (L) CLAUDIA S. MATHIASEN (L) ØSTER ALLE 33 2100 KØBENHAVN Ø TLF 35 38 58 00 EJENDOMSADMINISTRATIONEN

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

REFERAT. fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S REFERAT fra ordinær generalforsamling i AB Gunløg mandag den 23. marts 2015, kl. 20.00 Lysthuset, Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S 67 medlemmer (svarende til 40%) af 167 var repræsenteret

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i A/B Absalonsgade 19 Torsdag den 18. april 2012 kl. 19.00 afholdt andelsboligforeningen ordinær generalforsamling i Vesterbro Ungdomsgård, Absalonsgade

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 ADVODAN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Merlegårdsparken II afholdt torsdag den 6. marts 2014 kl. 20.00 Torsdag den 6. marts 2014 blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Merlegaardsparken

Læs mere