Svarfordelingsrapport: APV rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svarfordelingsrapport: APV rapport 230414"

Transkript

1 Rapporten er lavet d Svarfordelingsrapport: APV rapport

2 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: APV Denne rapport: Arbejdsmiljøorganisation Michael Skolen (Nem APV) Periode for svar: Fra: Til:

3 03 Biologiske Forhold - Hud, luftveje og infektioner Arbejdspladsen har undersøgt om de farlige kemikalier, der bruges, kan erstattes (substitueres) af mindre farlige kemikalier Der er etableret udsugning tæt på udviklingsstedet ved kemikalier, materialer og processer, der afgiver luftforurening, fx støv Der er kontrolanordning på udsugnings- og procesventilationsanlæg, så jeg kan se, at det virker optimalt I træbearbejdningsværksteder gøres rent med svaber og støvsuger (koste må ikke benyttes) Jeg arbejder kun med farlige kemikalier, hvis der er lavet en arbejdspladsbrugsanvisning, der er tilpasset arbejdspladsen Jeg kender risikoen ved at arbejde med farlige kemikalier og materialer, hvori der kan forekomme mikroorganismer Ved støvende processer er der foretaget støvdæmpende foranstaltninger, fx vådrengøring

4 04 Biologiske Forhold - Hud, luftveje og infektioner... Gulve, vægge og lofter er nemme at gøre rene, selvom der er sprækker eller huller

5 05 Biologiske Forhold - Natur & teknik / biologi Der er opsat punktudsugninger, herunder stinkskabe Der forefindes to døre i lokalet der åbner udad uden brug af nøgle Elektriske installationer ved elevbordene er sikret mod farlige ulykker En central nøgleafbryder til el anlægget er placeret ved lærerens plads Lokalet er indrettet, så der er gode færdselsveje Lokalet er ulåst, når det er i anvendelse Rengøring er tilfredsstillende

6 06 Biologiske Forhold - Natur & teknik / biologi... Der er kontrolanordning for manglende effekt på udsugning Der er taget forholdsregler mod ophobning af gasser Gasflasker er sikret og placeret uden for lokalet Trykflaskerne er sikret mod at vælte

7 07 Ergonomiske Forhold - Arbejdsstillinger De lokaler jeg arbejder i har en hensigtsmæssig indretning, og pladsforholdene er i orden Jeg anvender gode arbejdsstillinger Jeg er bevidst om, hvad gode arbejdsstillinger er Jeg har de nødvendige ergonomiske hjælpemidler som kan lette rutiner i min hverdag Jeg har mulighed for at indstille mit arbejdsbord og stol, så det passer til mig Jeg har mulighed for at variere mellem siddende, stående og gående arbejdsstillinger i løbet af en arbejdsdag Jeg oplever min arbejdsplads som behagelig og indrettet til formålet

8 08 Ergonomiske Forhold - Arbejdsstillinger... Jeg undgår i videst muligt omfang at arbejde med foroverbøjet ryg, bagoverbøjet nakke og lange rækkestande

9 09 Ergonomiske Forhold - Ergonomi Der er opmærksomhed omkring arbejdsfunktioner, hvor der foregår ensidigt gentaget arbejde(ega) Jeg oplever ikke fastlåste arbejdsstillinger Mit arbejde indebærer ikke hyppige gentagelser af samme arbejde

10 10 Ergonomiske Forhold - Håndværktøj El-værktøj er vedligeholdt i henhold til leverandørens anvisninger minimum 1 gang om året Jeg arbejder med skarpe genstande og værktøj på en forsvarlig måde Jeg har adgang til brugsanvisninger på dansk for tekniske hjælpemidler, der orienterer om korrekt brug, vedligeholdelse mm

11 11 Ergonomiske Forhold - Idræt / gymnastik Døre i forbindelse med ind- og udgang udgør ingen sikkerhedsrisiko Gulvbelægningen i bad og omklædningsrum er skridsikker Gulvbelægningen i gymnastikhallen er hel og ubeskadiget Redskaberne bliver efterset årligt Redskaberne har forsvarlige sikkerhedsanordninger Rengøringen af hal, bad og omklædning er tilfredsstillende Risikoen for falduheld er begrænset mest muligt

12 12 Ergonomiske Forhold - Idræt / gymnastik... Førstehjælpskassen bliver ajourført årligt Redskaber, hvor særlig kompetence er påkrævet, er aflåst

13 13 Ergonomiske Forhold - Kontor Jeg benytter alle de muligheder, som mine møbler giver, for at variere mine arbejdsstillinger i løbet af dagen Jeg ved, hvordan jeg skal indstille mit bord og stol Mine møbler giver mig mulighed for den fleksibilitet og variation, som jeg ønsker Mit arbejdsbord giver mulighed for den nødvendige understøttelse af hænder og arme, når jeg bruger mus og tastatur Når jeg arbejder med bærbar pc mere end 1 time af gangen, har jeg mulighed for at tilslutte almindelig skærm og tastatur Omfanget af skærmarbejde i løbet af en arbejdsdag er passende

14 14 Ergonomiske Forhold - Køkken De tekniske hjælpemidler er egnede til den opgave, der skal løses Der er etableret punktudsugning (emhætte) over stege- og kogestederne Gulvbelægningen er ubeskadiget og skridsikker Jeg har tilstrækkelig plads til, at jeg kan pakke, transportere og rengøre materiel Jeg oplever ikke problemer med elektriske stød ved brug af maskiner Køkkenmaskiner og redskaber er støjsvage Transportmateriel er forsynet med støjsvage hjul, fx. gummihjul

15 15 Ergonomiske Forhold - Køkken... Jeg har fået udleveret beskyttelsesfodtøj med skridsikre såler Opvaskemaskiner er enten selvkondenserende eller også suges dampen ud af maskinen, inden den åbnes

16 16 Ergonomiske Forhold - Sløjd Fejning er forbudt i lokalet Gulvarealerne i sløjdlokalet er ryddelige, skridsikre og i god stand Materialer hvor der udvikles farlige dampe (fx. lodning) er placeret under punktudsugning Oprydning og rengøring kan udføres forsvarligt Proceduren for sikker opbevaring og bortskaffelse af savsmuld/ træspåner overholdes Rengøringsstandarden for lokalet er tilfredsstillende

17 17 Ergonomiske Forhold - Tunge skub og træk Hjælpemidlerne er udformet, så jeg har en god arbejdsstilling Hjælpemidlerne er vedligeholdt og på ingen måde defekt Jeg bruger ikke stor kraft til at trække eller skubbe hjælpemidler (fx barnevogn, krybbe, rengøringsvogn, postvogn, sækkevogn, lift o. lign.) Jeg har gode pladsforhold ved skub og træk Jeg har ingen problemer med træk eller skub af tunge byrder Jeg oplever ikke at de ting, som jeg skubber eller trækker, er tunge Underlaget er ikke ujævnt, skråt, blødt, glat og der er ikke trin

18 18 Fysiske Forhold - Akustik og støj Jeg er ikke generet af støj Jeg er ikke generet af støj fra maskiner eller anlæg Jeg har ikke brug for at hæve stemmen unødigt i løbet af dagen Jeg oplever ikke dårlig akustik på min arbejdsplads (dårlig akustik giver f.eks. oplevelsen af ekko)

19 19 Fysiske Forhold - Fugt og skimmelsvamp Jeg føler i almindelighed at indeklimaet er i orden Jeg har ikke observeret synlige tegn på fugtskader eller svamp

20 20 Fysiske Forhold - Fysisk belastning Jeg har ergonomisk korrekte hjælpemidler/redskaber Jeg har mulighed for selvvalgt afbrydelse af arbejdet

21 21 Fysiske Forhold - Fysisk belastning... Aldrig 1 Sjældent/ Meget... Ca. ¼ af tiden Ca. ½ af tiden Ca. ¾ af tiden Næsten hele tiden Hvor stor en del af din arbejdstid bærer eller løfter du? Hvor stor en del af din arbejdstid skubber eller trækker du? Medfører dit arbejde, at du arbejder med nakken kraftigt foroverbøjet? Medfører dit arbejde, at du arbejder med ryggen kraftigt foroverbøjet uden at støtte med hænder og arm? På dit arbejde, hvor tit har du (i mindst 10 min. ad gangen) Udført hård fysisk aktivitet? (fx løftet tunge ting, gravet, lavet anlægsarbejde, gået op ad trapper eller cyklet hurtigt)? På dit arbejde, hvor tit har du (i mindst 10 min. ad gangen) Udført moderat fysisk aktivitet? (fx vasket gulv, malet, muret, båret lette genstande, skubbet en kørestol eller cyklet)? Sjældent/Meget lidt

22 22 Fysiske Forhold - Fysisk belastning... Meget let Let 1 Hverken tungt e... Tungt Meget tungt Irrelevant Hvordan opleves det typisk at trække eller skubbe? Hverken tungt eller let Under 3 kg kg kg kg kg. eller de... Hvad vejer det, du bærer eller løfter, typisk? kg. eller derover

23 23 Fysiske Forhold - Fysisk belastning... Hvordan vil du beskrive den fysiske belastning i din hovedbeskæftigelse? (Angiv kun et af svarene som Passer bedst ) 1 Mest stillesidd... 2 Mest stående el... 3 Stående eller g... 4 Tungt eller hur Mest stillesiddende arbejde, som ikke kræver fysisk anstrengelse 2 Mest stående eller gående arbejde, som ellers ikke kræver fysisk anstrengelse 3 Stående eller gående arbejde med en del løfte- eller bærearbejde 4 Tungt eller hurtigt arbejde, som er fysisk anstrengende

24 24 Fysiske Forhold - Luftkvalitet Der er ryddet op, så der er mulighed for ordentlig rengøring Der er udformet en skriftlig rygepolitik, som er hængt op og efterleves Eventuelle ventilationsanlæg betjenes og vedligeholdes Indretningen i lokalerne giver mulighed for ordentlig rengøring Jeg er ikke generet af røg på mit arbejde Luftkvaliteten på min arbejdsplads er i orden Rengøringen er tilstrækkelig

25 25 Fysiske Forhold - Lys Jeg er tilfreds med lyset fra lamperne i lokalerne hvor jeg arbejder Jeg er ugeneret af solblænding, reflekser o. lign Jeg har punktbelysning (f.eks. bordlampe / spot etc.), hvor det er nødvendigt Jeg oplever at jeg har tilstrækkelig dagslys på min arbejdsplads

26 26 Fysiske Forhold - Teknologi It-systemerne, jeg bruger, fungerer godt Jeg har let ved at sætte mig ind i nye it-systemer Jeg har styr på, hvordan jeg bruger min pc og telefon Jeg kan anvende nye systemer/programmer, jeg skal forholde mig til

27 27 Fysiske Forhold - Temperatur Jeg oplever ikke trækgener Jeg oplever sædvanligvis temperaturen som behagelig

28 28 Fysiske Forhold - Tunge løft Hjælpemidler er tilpasset den genstand, som skal løftes eller forflyttes Hjælpemidlerne passer til mig og den opgave, der skal løses Jeg har lært aflastende bæreteknikker Jeg har lært hvordan jeg løfter korrekt Min arbejdsplads er fornuftigt indrettet i forhold til arbejdsgange og arbejdsopgaver (f.eks ved pleje, rengøring og behandling) Omfanget af tunge løft er minimalt og aldrig uforsvarligt Vi har de nødvendige hjælpemidler til at løfte/forflytte

29 29 Generelt - Arbejdsmiljø Jeg kender formålet med Arbejdspladsvurderingen Jeg ved, hvem min sikkerhedsrepræsentant er Jeg ved, hvor jeg finder handlingsplanen for opfølgning på arbejdspladsvurderingen Jeg ved, hvordan sikkerhedsarbejdet foregår i min virksomhed

30 30 Information - Info Ja Nej Arbejder du i køkken? 4 39 Arbejder du på kontor? 3 40 Arbejder du på SFO eller med rengøring? 6 37 Arbejder du som lærer? Arbejder du som pedel, lærer eller med rengøring? Arbejder du som pedel? 1 42 Arbejder du som pedel? 2 41

31 31 Information - Info... Ja Nej Arbejder du som lærer? Arbejder du som lærer? Arbejder du som lærer? 10 33

32 32 Kemiske Forhold - Fysik/kemi Alle kemikalier er opbevaret i et særligt ventileret og aflåseligt skab Alle koncentrerede syrer og baser er opbevaret i et særligt ventileret og aflåseligt skab Der er brugsanvisning til alle farlige stoffer og materialer Der forefindes egnede værnemidler til alle elever og lærere i lokalet Reglerne for sikkerhed om stoffer i undervisningen overholdes Rengøring er tilfredsstillende Stoffer og materialer er emballeret og mærket efter forskrifterne

33 33 Kemiske Forhold - Fysik/kemi... Der findes en nødbruser og øjenskyller i lokalet

34 34 Psykiske Forhold - Anerkendelse Jeg oplever min nærmeste leder som troværdig Jeg oplever, at jeg bliver anerkendt af mine nærmeste leder Jeg oplever, at min nærmeste leder er imødekommende Jeg oplever, at min nærmeste leder er åben og tydelig omkring sine forventninger

35 35 Psykiske Forhold - Indflydelse og variation Jeg har indflydelse på mit arbejde og planlægningen af det Jeg kan overskue mine opgaver Jeg oplever en passende variation i mit arbejde Jeg oplever, at jeg bliver hørt, når jeg kommer med ideer til forbedringer Jeg oplever, at jeg bliver hørt/inddraget, når der skal ske ændringer

36 36 Psykiske Forhold - Kompetencer og udviklingsmuligheder Jeg er tilfreds med mine faglige udviklingsmuligheder Jeg er tilfreds med mine personlige udviklingsmuligheder Jeg har den nødvendige viden for at udføre mit arbejde Jeg oplever, at mine kompetencer bliver udnyttet Vi er gode til at lære af hinanden

37 37 Psykiske Forhold - Krav i arbejdet Jeg føler glæde ved mit arbejde Jeg har den arbejdstid jeg ønsker Jeg kan normalt overholde min arbejdstid Jeg lever op til de forventninger, der stilles til mig Jeg oplever ikke modstridende krav i mit arbejde Jeg oplever ikke unødige afbrydelser i arbejdet Jeg ved hvad der forventes af mig

38 38 Psykiske Forhold - Ledelse Jeg oplever ledelsen som troværdig Jeg oplever, at ledelsen er god til at kommunikere Jeg oplever, at ledelsen er imødekommende

39 39 Psykiske Forhold - Mobning og chikane Der finder ikke mobning sted på arbejdspladsen Jeg er ikke udsat for sexchikane Jeg føler ikke, at jeg er udsat for mobning Jeg medvirker ikke til mobning

40 40 Psykiske Forhold - Samarbejde Jeg får hjælp og støtte i arbejdet, når jeg har brug for det Jeg har et godt samarbejde med mine kollegaer Jeg oplever at jeg bliver anerkendt af mine kolleger Jeg oplever at vi er gode til støtte hinanden Saglige konflikter håndteres, så de ikke udvikler sig til personlige konflikter? Vi arbejder fortsat med stresshåndtering gennem fokus på trivsel

41 41 Psykiske Forhold - Stress Jeg bruger ikke mig selv i mit arbejde, så det går ud over mit privatliv Jeg føler mig ikke stresset Jeg føler mig ikke udbrændt Jeg synes ikke, jeg har for travlt, set over længere perioder

42 42 Psykiske Forhold - Sygefravær Arbejdsmiljøet medvirker ikke til sygefravær Jeg oplever indsatsen for at forebygge sygefravær, er god Min leder er opmærksom på mig i forbindelse med længerevarende eller kritisk sygdom Vi har en sundhedspolitik i virksomheden

43 43 Psykiske Forhold - Vold Jeg er ikke udsat for trusler, vold, eller krænkelser fra elever eller forældre? Virksomheden er god til at håndtere voldsepisoder og trusler mod personale

44 44 Ulykkesrisiko - Arbejdsulykker 0 stk 1 stk 2-3 stk Flere end 3 Hvor mange arbejdsskader har du været udsat for de sidste 12 mdr. som du ikke anmeldte? Hvor mange arbejdsulykker har du inden for de sidste 12 måneder været udsat for, som medførte, at du måtte være fraværende fra arbejdet ud over tilskadekomstdagen? Hvilke legemsdele er typisk udsat for en arbejdsskade? (Du skal tænke på netop din stillingstype på din arbejdsplads) Ryg Hænder og fødder Arme og ben Skuldre Øjne 1 Hovedet, ansigt Hovedet, ansigtet, tænderne

45 45 Ulykkesrisiko - Arbejdsulykker... Sår Knogl ebrud Hvad skete der med dig? (seneste arbejdsulykker) Forstu vning Amput ation Hjerne rystels e 1 Forbr ændin g ell... Forgift ning Chokti lstand Rygsk ader Øjnes kader Knæs kader Andet 2 Har ikke været... 1 Forbrænding eller forfrysning 2 Har ikke været udsat for arbejdsulykke Har du indenfor det sidste år været tæt på ulykker i arbejdstiden, hvor du ville være kommet til skade, hvis ulykken var sket? Nej 1 gang 2-3 gange Mere end 3 gange

46 46 Ulykkesrisiko - Arbejdsulykker... Nej, slet ikke Nej, ikke særligt Ja, i nogen grad Ja, i høj grad Vil du sige, at din arbejdsevne er nedsat på grund af sygdom, ulykker eller slid? På hvilken måde sker ulykker typisk? (Du skal tænke på netop din stillingstype på din arbejdsplads) 1 Akut/kort varig... 2 Druknet, begrav... 3 Fald, stødt imo... 4 Ramt af genstan... 5 Kontakt med ska... Klemt, mast etc. 6 Akut overbelas t... 7 Bid, spark etc... 8 Anden kontakt/s Akut/kortvarig kontakt med elspænding, temperaturer, farlige stoffer 2 Druknet, begravet, omsluttet af med iltmangel til følge 3 Fald, stødt imod en stationær genstand (tilskadekomne er i bevægelse) 4 Ramt af genstand og/eller person i bevægelse, kollidere med 5 Kontakt med skarp, spids, grov eller ru genstand 6 Akut overbelastning af legemet eller dele heraf, psykisk overbelastning 7 Bid, spark etc. (fra dyr og personer) 8 Anden kontakt/skademåde, der ikke er anført i denne klassifikation

47 47 Ulykkesrisiko - Arbejdsulykker... Ja Nej Ved ikke Ikke Relevant Opstod skaden i forbindelse med din normale arbejdsfunktion? Hvad er risikoen for, at du inden for de næste 12 måneder kommer til skade på arbejdet, så du må blive hjemme mindst én dag? Ingen risiko Meget lille Lille Stor Meget stor

48 48 Ulykkesrisiko - Ulykkeforbyggelse Jeg ved hvem jeg skal kontakte hvis jeg har været udsat for en arbejdsulykke Jeg ved hvornår og hvordan, jeg skal anmelde en ulykke og nærved-ulykke Vi handler på nærved-ulykker og forebygger at en skade sker Vi undersøger alle ulykker for at hindre at de sker igen

49 49 Ulykkesrisiko - Ulykkeforbyggelse... Helt enig Delvis enig Hverken/eller Delvis uenig Helt uenig Jeg efterlever sikkerhedsregler /foranstaltninger i arbejdet Helt uenig Delvis uenig Hverken/eller Delvis enig Helt enig Ledelsen tager sig ikke af om arbejdet udføres sikkert, så længe det bliver udført til tiden?

50 50 Ulykkesrisiko - Ulykkeforbyggelse... Hvordan vurderer du generelt sikkerhedsregler og -foranstaltninger i arbejdet? (Herunder adgang til de nødvendige hjælpe-/værnemidler) Helt gode Gode Nogenlund e Dårlige Meget dårlige 1 Kender dem ikke Kender dem ikke tilstrækkeligt Ja Nej Ved ikke Har du fået information om, hvordan dit arbejde kan udføres sikkert?

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Skovbrug og gartneri Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre

Branchevejledning om. arbejdsmiljø i bowlingcentre Branchevejledning om arbejdsmiljø i bowlingcentre Indholdsfortegnelse Indledning... 03 Få overblik og undgå skader... 04 Arbejdspladsvurdering APV... 04 Introduktion af nyansatte... 04 Sikkerhedsrundering...

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Metal og maskiner Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær

Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital. Sygefravær Fysisk Arbejdspladsvurdering Hospital Sygefravær Arbejdspladsvurdering - beskrivelse af processen I det følgende er en enkel og lettilgængelig metode for udarbejdelse af APV beskrevet. Metoden bygger på

Læs mere

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen

Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i. svømmehallen Branchevejledning om godt arbejdsmiljø i svømmehallen Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Styr på sundheden og arbejdsmiljøet... 6 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen... 6 3.2 Arbejdspladsvurdering

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre

Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejds- miljø på teatre Arbejdsmiljøhåndbog Godt arbejdsmiljø på teatre 1 Forord 4 2 Indledning 6 3 Samarbejde om et godt arbejdsmiljø 8 3.1 Arbejdsmiljøorganisationen (AMO) 8 3.2 Den årlige arbejdsmiljødrøftelse 9 3.3 Uddannelse

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR

Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012. Personale / HR Arbejdsmiljøopgørelse 3. kvartal 2012 Personale / HR 1 1. Indledning Tidligere har denne rapport udelukkende været en status over antallet af arbejdsulykker. Denne rapport indeholder desuden en oversigt

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Nr. 35 Undervisning Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

FYSISK APV AAU 2012-2015

FYSISK APV AAU 2012-2015 FYSISK APV AAU 2012-2015 HJÆLPEVÆRKTØJ TIL UDARBEJDELSE AF HANDLEPLAN FOR DET FYSISKE OG KEMISK/BIOLOGISKE ARBEJDSMILJØ- OMRÅDE 0 INDHOLDFORTEGELSE 2 SAMARBEJDE OMKRING UDARBEJDELSE AF APV HANDLEPLANER

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø

Branchevejledning om. Vinduespolerernes. arbejdsmiljø Branchevejledning om Vinduespolerernes arbejdsmiljø Vinduespolerernes arbejdsmiljø 1 Indhold Forord... 2 Håndredskaber... 3 Tekniske hjælpemidler... 4 Stiger... 4 Personløftere (lifte og gondoler)...

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj

Lærerarbejdspladser et praktisk værktøj August 2014 Okt/nov 2014 Tilpasning til de nye forhold - hvad kan kredsen og arbejdsmiljørepræsentanten gøre hvornår? Arbejd for at få en retningslinje jf. MEDaftalen om, at Arbejdstilsynets vejledninger

Læs mere