Sort arbejde skal ud i lyset

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sort arbejde skal ud i lyset"

Transkript

1 2. Nr. årgang 7 2. årgang Nr. 1 Januar Januar Juni Illustration Jørgen Stamp TEMA SORT ARBEJDE Sort arbejde skal ud i lyset Hvert år bliver der udført sort arbejde i Danmark til en værdi af 48 mia. kr. Selvom SKAT går glip af mange milliarder, er der kun sporadisk fokus på problemet. Dansk Byggeri foreslår tre enkle initiativer, som kan reducere det sorte arbejde betydeligt Af ANJA BINDERUP, Mange gør det. Nogen uden at få moralske skrupler og nogen uden de selv er klar over det. Uanset hvordan det sker, får danskerne hvert år udført sort arbejde til en værdi af 48 mia. kr., viser målinger fra Rockwool Fonden. - Det medfører et stort værditab i en tid, hvor hver en krone skal vendes, hvis vi skal sikre fortsat vækst og velfærd i Danmark, siger Henrik Keinicke, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. Derfor foreslår Dansk Byggeri nu tre tiltag, som tilsammen kan dæmme op for det sorte arbejde og øge incitamentet for mere hvidt arbejde: Omvendt momspligt for private, elektronisk betalingspligt for private og et grønt byggefradrag. Første skridt på vejen Regeringen har netop fremlagt den nye BoligJobplan, som giver fradrag for husholdningsarbejde og mindre byggearbejder. Dansk Byggeri har beregnet, at fradraget årligt kan give byggebranchen en øget omsætning på 1,5 mia. kr., som dermed er det maksimale, som sort arbejde kan reduceres med. Hertil kommer en reduktion af det sorte arbejde på serviceområdet. Fortsætter side 3 Kontanter skal ud af markedet For at begrænse omfanget af sort arbejde foreslår Dansk Byggeri, at der ved køb af tjenesteydelser på over kr. skal være elektronisk betalingspligt og omvendt moms for private. Læs mere side 4 BoligJobplan 2.0 bør være grøn BoligJobplanen vil øge den private efterspørgsel og tage toppen af sort arbejde. Dansk Byggeri håber, at ordningen i næste omgang vil være mere målrettet energieffektivisering. Læs mere side 6 Tusindvis af job på vej til byggeriet Beregninger fra Dansk Byggeri viser, at BoligJobplanen i de næste tre år vil give flere job. Læs mere side 7

2 LEDER Færdigt arbejde 2 Foto: Ricky John Molloy Femern kom til Danmark Bygningen af Femernforbindelsen betyder mange arbejdspladser og udfordrende opgaver. Derfor har hele 18 danske og udenlandske kommuner været interesseret i værtsskab for de produktionssteder, der skal producere de gigantiske tunnelelementer. En ny tolkning af miljødirektivet fra EU-kommissionen fik for nylig Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri til at slå fast, at produktionsstedet nødvendigvis måtte placeres i Danmark. Den vurdering holdt heldigvis stik, og Rødby Kommune er netop løbet af med sejren. Af LARS STORR-HANSEN, adm. direktør Sikke et politisk forår. Regeringen har gjort, som erhvervslivet har ønsket: Beholdt arbejdstøjet på, til opgaverne er løst. Hvis regeringen tidligere har virket træt og slidt, så har de sidste uger sendt andre signaler, nemlig om en regering, der viser vilje og vej til at samarbejde om Danmarks problemer. Man kunne vel ligefrem have ønsket samme reformkraft i hele den borgerlige regeringstid tænk hvad det kunne være blevet til. Den mest bemærkelsesværdige bedrift er forløbet med efterlønnen. Efter lanceringen i nytårstalen tabte dette projekt lidt af pusten, og på et tidspunkt så det ud til at hænge i en tynd tråd. Her fortjener også de radikale ros for at tage ansvar for den nødvendige politik. Vi fik dog ikke afskaffet efterlønnen, men aftalen fik regeringens økonomiske regnestykke til at hænge sammen. Et initiativ, som vi i byggeriet er særlig glade for, er fradraget for boligforbedringer og hjemmeservice. Det er et forslag, som vi i en lidt mere ambitiøs og målrettet udgave selv har stået fadder til, og den kommer på det rigtige tidspunkt og vel at mærke med hurtig ikrafttræden, så vi undgår en stor opbremsning. Ordningen skal nok vise sig at blive en succes og vi modtager da også mange henvendelser dagligt fra både borgere og virksomheder med konkrete spørgsmål. Men vi ser som nævnt gerne en mere målrettet grøn ordning. Vi mener, at ordningen fremadrettet kan få mere pondus, hvis den i højere grad bliver designet til at løbe grønne investeringer i gang. Det kan nås i en næste runde, hvor ordningen efter en forsøgsperiode frem til og med 2013 kan ændres til en GrønJobplan til gavn for dansk innovation og produktudvikling. En GrønJobplan bør tilgodese alle boligformer og bør også omfatte energiinvesteringer i erhvervsejendomme. Der er dog ingen tvivl om, at den gældende ordning vil blive populær, og den er da også lavet på en sådan måde, at det må forventes, at arbejde, som kunne friste svage sjæle til at få udført sort, nu vil blive udført hvidt. Og som et ekstra plus, så er det en håndsrækning til mange af vores små og mellemstore virksomheder, som sammen med boligejerne vil blive de direkte vindere. 2 Håndværkere er bedre end deres rygte 92 % af villaejerne er tilfredse med deres håndværker, viser en analyse lavet af idényt. Det glæder Dansk Byggeri. - Årsagen til, at håndværkere ofte har et dårligt rygte, skyldes blandt andet programmer som "Klamphuggerne", siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri. Han anerkender dog også, at der findes eksempler på uheldigt håndværk. Derfor er det vigtigt, at kunde og håndværker er enige om opgavens omfang og udførelse, inden arbejdet går i gang. Dansk Byggeri anbefaler, at man benytter standardaftalen AB-Forbruger, og at forbrugeren sikrer sig, at håndværkeren er omfattet af Byg Garanti Godt og skidt efter byggerazzia Den 24. maj gennemførte Arbejdstilsynet en byggepladsrazzia som en opfølgning på en identisk aktion den 5. maj. Det glædelige ved opfølgningsaktionen var, at langt størsteparten af byggeriets virksomheder havde rettet sig efter Arbejdstilsynets påbud. I mellemtiden er der dog opstået nye fejl. - Resultatet viser, at der er god vilje i byggeriet til at bekæmpe arbejdsulykker, men at den gode vilje skal bakkes op af vejledning, siger Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri. Juni 2011 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Anja Binderup (redaktør), Henriette Døssing, Martin K. I. Christensen, Mogens Hjelm, Andreas Fernstrøm og Morten Refsgaard Sørensen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Udkommer 14 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 TEMA SORT ARBEJDE Sort arbejde skal ud i lyset Fortsat fra forsiden - BoligJobplanen er et fantastisk godt initiativ, og vi ser det som et væsentligt skridt på vejen. Men vejen er fortsat lang, for den kan kun gøre op med en brøkdel af det samlede sorte arbejde til 48 mia. kr. Derfor har vi en stor udfordring med at tænke i smartere og mere effektive løsninger til at bekæmpe sort arbejde, siger Henrik Keinicke. Problemet er langt større Udfordringen bliver ikke mindre af, at sort arbejde ikke er det eneste område, hvor staten mister indtægter på skat og moms. For der siver også penge ud af statskassen, når virksomheder går konkurs, eller når udenlandske virksomheder rejser hjem uden at have afregnet skat og moms penge som virksomhederne allerede har opkrævet af deres kunder. Derfor er problemet reelt langt større end de 48 mia. kr. - Men der er intet overblik over problemets omfang. De eneste, som beskæftiger sig med emnet, er Rockwool Fonden, som jo er en privat forskningsenhed. Til trods for at SKAT er hovedaktionær på området, har de ikke belyst tabene ved momsunddragelse og mistede skattebetalinger særlig godt, fortæller Henrik Keinicke. Norsk systematik I Norge er myndighederne gået anderledes systematisk til værks. Her står den norske Skatteetaten bag en række undersøgelser, som belyser flere aspekter af det sorte arbejde, hvor stor en andel udenlandske firmaer har i det sorte arbejde, og hvor stort problemet er med moms- og skatteunddragelse. - Norge har stort fokus på problemet og har indført en række tiltag, som skal komme det sorte arbejde til livs. Vi bør ligesom i Norge få det sorte arbejde frem i lyset og sikre, at skattekronerne havner det rigtige sted, siger Henrik Keinicke. en lovændring, og en del vil have sort arbejde for under kr. Men det er realistisk at forvente, at i hvert fald en fjerdedel af det kontant betalte sorte arbejde kan blive hvidt. Det svarer til næsten 4 mia. kr., vurderer Henrik Keinicke. Som dug for solen Så er der alle de tilfælde, hvor forbrugeren er i god tro og betaler sin regning til virksomheden. Men hvis virksomheden herefter går konkurs, forsvinder ud af landet eller bare "glemmer" at indberette sine indtægter, så kan SKAT se langt efter moms og skat. - De såkaldte konkursryttere, som gang på gang går ned med en virksomhed og dagen efter starter op med et nyt CVRnummer, snyder SKAT for store beløb. Desuden udøver de unfair konkurrence over for seriøse virksomheder, som betaler det, de skal. Det samme gælder de udenlandske virksomheder, som uden at blinke opkræver moms fra deres kunder, men Kontant stikker helesort beløbet i lommen 30som % dug for solen. ogarbejde forsvinder Hvor meget kan blive hvidt? Sort arbejde bliver som regel betalt kontant eller via gentjenester. Det er naturligvis svært at forhindre gentjenester, som når en elektriker i sin fritid laver elinstallationerne hos en ven mod til gengæld at få sit eget hus malet. Den kontante betaling er derimod langt nemmere at reducere. Ud fra Rockwool Fondens tal har Dansk Byggeri beregnet, at hele 30 % af det sorte arbejde bliver betalt kontant. Det svarer til en omsæt(15 mia. kr.) ning på knap 15 mia. kr. Det er her, Dansk Byggeris Problem i milliardklassen Ikke kontant forslag om elektronisk Byggeri har forsøgt at sortbetalingsarbejde 70 Dansk % pligt for private ved køb på over (34 mia. kr.) kortlægge problemets omfang kr. skal gøre en forskel. Men det har ikke været muligt at - Vi kan naturligvis ikke få de nødvendige data fra SKAT. transformere det hele til hvidt - SKAT vurderer selv i deres arbejde. Nogle vil helt ignorere handlingsplan for 2011, at uden- Sammenhæng mellem sort arbejde og kontant betaling Hvor meget kan blive hvidt? Kontant sort arbejde, der kan blive hvidt 25 % (4 mia. kr.) Kontant sort arbejde 30 % (15 mia. kr.) Ikke kontant sort arbejde 70 % (34 mia. kr.) Kilde: Dansk Byggeri på baggrund af Rockwool Fonden Kontant sort arbejde 75 % (11 mia. kr.) Tre tiltag mod sort arbejde 2O mvendt momspligt Private købere skal selv afregne moms til SKAT ved køb på over kr. 2 E lektronisk betalingspligt Private skal betale elektronisk, når de køber tjenesteydelser over kr. 2G rønt byggefradrag Et fradrag som gives ved energirenovering af boliger. landske virksomheder udgør et problem. Og vi har en formodning om, at det er et problem i milliardklassen. Men vi vil naturligvis opfordre SKAT til at gå de norske skattemyndigheder i bedene og få klarhed på området, siger Henrik Keinicke. Selvom der er usikkerhed i forhold til problemets størrelse, er der ifølge Henrik Keinicke ingen tvivl om løsningen. Derfor foreslår Dansk Byggeri omvendt momspligt for private, så private købere selv skal afregne moms til skattevæsenet ved køb på over kr. Det vil være et vigtigt bidrag til, at SKAT får sine penge hjem med det samme. Mindre sort - mere hvidt - Der er ikke kun én vej til at bekæmpe sort arbejde. Effektiv bekæmpelse går også via positive incitamenter til at arbejde hvidt, siger Henrik Keinicke. Derfor foreslår Dansk Byggeri et tredje initiativ, som skal være med til at øge det hvide marked et grønt byggefradrag. - På sigt vil et grønt byggefradrag supplere den nye BoligJobplan fortrinligt og skabe mere hvidt og klimavenligt arbejde inden for større byggeprojekter, slutter Henrik Keinicke. Læs mere om Dansk Byggeri tre tiltag mod sort arbejde i de følgende artikler. 2 3

4 TEMA SORT ARBEJDE Kontanter skal ud af markedet For at begrænse omfanget af sort arbejde mener Dansk Byggeri, at ansvaret i højere grad skal ligge hos køberen. Ved køb af tjenesteydelser på over kr. skal der være elektronisk betalingspligt og omvendt moms for private Af MORTEN REFSGAARD SØRENSEN, Sort arbejde trives i bedste velgående i Danmark, og for at mindske problemet foreslår Dansk Byggeri nu, at der bliver indført elektronisk betalingspligt ved køb af tjenesteydelser over kr. Årsagen til forslaget er beregninger, som Dansk Byggeri har lavet på baggrund af tal fra Rockwool Fonden. Disse beregninger viser, at det sorte arbejde, der afregnes kontant, årligt løber op i en værdi af knap 15 mia. kr. Ifølge Dansk Byggeri er det problematiske med kontant betaling, at det ikke kan spores og derfor vanskeliggør skattemyndighedernes kontrolarbejde og medfører, at færre skatte- og afgiftsunddragelser opdages. - Hvis forslaget om elektronisk betalingspligt bliver indført, betyder det et fald i betaling med kontanter for tjenesteydelser. Det vil indskrænke vinduet for sort arbejde, idet der er en stærk sammenhæng mellem kontant betaling og sort arbejde, siger skattepolitisk konsulent Henrik Keinicke, Dansk Byggeri. Konsekvens er nødvendig For at sikre, at den elektroniske betalingspligt bliver taget alvorligt blandt virksomheder og kunder, indskærper Dansk Byggeri, at overtrædelser skal have konsekvenser. - Man kan ikke gå ind og gøre det strafbart at købe sort arbejde, så længe der er mulighed for, at køberen har handlet i god tro. Men med elektronisk betalingspligt er man ude over det problem. Hvis du har betalt kontant for tjenesteydelser over kr., har du brudt loven og derfor kan du straffes, siger Henrik Keinicke. Selvom elektronisk betalingspligt vil gøre det nemmere for SKAT at kontrollere sort arbejde, nærer Dansk Byggeri ikke forventninger om, at alle uhæ- derlige virksomheder og købere bliver opdaget. - SKAT har ganske enkelt ikke ressourcerne til at undersøge samtlige privatpersoner, der køber tjenesteydelser. Men alene den øgede risiko for at blive opdaget og straffet vil forhåbentlig have en afskrækkende effekt over for mange, siger Henrik Keinicke. Køberen skal ordne moms Ud over den elektroniske betalingspligt ønsker Dansk Byggeri, at der ved køb over kr. også indføres omvendt moms. Det gælder i dag allerede for handel mellem virksomheder, Argumenter for forslag om omvendt momspligt og elektronisk betalingspligt for køber Indvending Det er byrdefuldt for forbrugerne at skulle foretage betaling samt separat momsindbetaling via netbank. Svar I et samfund, hvor elektroniske betalingsmidler er en velintegreret del af privatøkonomien, kan det næppe anses som særlig byrdefuldt at foretage to bankoverførsler. I forhold til omvendt momspligt for private er det forbundet med mindre besvær sideløbende at foretage momsindbetalingen, når man alligevel er inde at betale selve regningen i banken eller via netbank. Samtidig er den danske betalingsinfrastruktur så veludviklet, at det med enkle greb kan gøres ret let for forbrugerne. Der kan fx tages skridt til, at bankerne tilføjer et betalingsmodul i netbank, hvor man automatisk kan foretage momsbetaling til skattevæsenet på 25 % i forbindelse med en elektronisk betaling, fx ved hjælp af et afkrydsningsfelt og et indtastningsfelt med den udførende virksomheds CVR-nummer eller lignende identifikation. Det er byrdefuldt for virksomhederne at skulle angive separat momsbeløb og kontooplysninger for skattevæsenet på regningen. Ordningen stiller ældre mennesker og andre, som har vanskeligheder ved at benytte netbank, dårligt. Der kan rejses principielle indvendinger mod, at køber kan gøres ansvarlig for sælgers/tjenesteyders skatte- og momsunddragelse. Det er byrdefuldt for virksomhederne at skulle administrere bankindbetalinger i forhold til kontanter. Oplysningerne kan indgå som standarddel af en regningsskabelon. Desuden skal virksomheden i forvejen i dag oplyse momsbeløb. Såvel den elektroniske betaling som momsindbetalingen foretages af banken ved personligt fremmøde, hvilket alligevel er nødvendigt for at hæve kontanter til at betale kontant med i første omgang. Samtidig slipper ældre mennesker og andre for den risiko, som det er at bære rundt på store kontantbeløb over kr. Forslagene gælder kun for tjenester og varer, der er købt sammen med tjenester, der erfaringsmæssigt er størst rent unddragelsesmæssigt. Forslagene gælder ikke betaling for varer i detailhandlen. For virksomhederne indebærer ordningerne ikke større besvær. Virksomhederne skal i forvejen oplyse momsbeløb på fakturaen i dag, og den eneste ændring bliver, at fakturaen også skal rumme kontooplysninger og referencenummer til skattevæsenet, så den private køber selv kan foretage momsindbetalingen. Forslaget om elektronisk betalingspligt vil desuden indebære, at den forretningsdrivendes kontantomsætning reduceres, hvilket medfører reducerede omkostninger til kontanthåndtering, som må antages fuldt ud at veje administrationen af bankindbetalingerne op. 4

5 hvor det er køberen, der har ansvaret for, at momsen indbetales til skattevæsenet. Det er den ordning, som Dansk Byggeri nu vil have udvidet til også at omfatte private. Baggrunden for ønsket er, at staten ifølge SKAT lider et omfattende økonomisk tab på grund af virksomheders manglende betaling af moms. Synderne er - En bonus ved omvendt moms er, at det især vil have en effekt på villavejene, hvor der hidtil stort set ikke har været en indsats fra SKAT, siger Henrik Keinicke, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. 2 Foto: Ricky John Molloy blandt andet udenlandske virksomheder, der opkræver moms af kunden, hvorefter de rejser hjem. Men virksomheder, der bliver ramt af konkurs, har ofte også momsrestanser, som de er ude af stand til at betale. Derudover findes der også danske virksomheder, som ganske enkelt bare snyder med momsen. Rent praktisk skal indbetalingen foregå ved, at virksomheden anfører momsbeløbet og skattevæsenets kontooplysninger på fakturaen. Derefter er det så kunden, der selv står for at afregne momsen. - En bonus ved omvendt moms er, at det især vil have en effekt på villavejene, hvor der hidtil stort set ikke har været en indsats fra SKAT, siger Henrik Keinicke. Kun små byrder Dansk Byggeri erkender, at forslagene om elektronisk betalingspligt og omvendt moms sandsynligvis vil vække utilfredshed visse steder. Men Dansk Byggeri mener, at utilfredsheden vil være ubegrundet. - Den elektroniske betalingspligt betyder en indskrænkning i den ret, forbrugerne har til at betale med kontanter, og virksomhedernes ret til frit at vælge betalingsmåde. Men vi vurderer, at bekæmpelse af skatte- og afgiftsunddragelse bør veje tungere end det behov, som forbrugere og virksomheder har for at vælge kontanter, forklarer Henrik Keinicke og forsætter: - Man kan heller ikke påstå, at det er specielt besværligt at betale større tjenestekøb elektronisk. En forudsætning for vores forslag er, at Danmark er meget langt fremme med elektroniske betalingstjenester, der enkelt, hurtigt, sikkert og næsten omkostningsfrit kan klares på netbank. 2 Baggrund Den årlige værdi af sort arbejde i Danmark beløber sig ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed til 48 mia. kr., hvoraf 19 mia. kr. udgøres af husholdningers køb af sorte byggetjenester + et ukendt beløb som omsættes, hvor virksomheden skriver en regning, men undlader at afregne moms (fx ved konkurs eller når udenlandske virksomheder rejser hjem). 2 Foto: Colorbox 5

6 BoligJobplan 2.0 bør være grøn Byggebranchen har fået en overraskende gave med BoligJobplanen. Den vil øge den private efterspørgsel og tage toppen af sort arbejde. Dansk Byggeri håber, at ordningen i næste omgang vil være mere målrettet energieffektivisering Af MOGENS HJELM, Kernen i regeringens BoligJobplan er skattereduktion, der har en reel værdi på ca kr. pr. person. Ordningen vil give en samlet meromsætning på håndværkerydelser på mere end 4 mia. kr. fordelt over en 2½ årig periode, vurderer Dansk Byggeri. Der er således både jobs og penge til primært byggeriets mindre og mellemstore virksomheder i ordningen, som regeringen også har motiveret med ønsket om at komme sort arbejde til livs. - Som BoligJobplanen er skruet sammen, retter den sig primært mod mindre byggearbejde som reparation og vedligeholdelse, da økonomien i ordningen ikke er tilstrækkelig til at igangsætte større byggeprojekter. Det er, når det kommer til stykket, en udvidet hjemmeserviceordning, som bestemt har potentiale for at tage toppen af sort arbejde, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius. Grønt byggefradrag Dansk Byggeri har længe arbejdet for et byggefradrag målrettet energirenovering. Et grønt byggefradrag vil ifølge Dansk Byggeri være skræddersyet til at skabe arbejde inden for større energirenovering, som der i forvejen udføres relativt lidt af. - Fradragsbeløbet er større end ved BoligJobplanen, fordi et grønt byggefradrag skal være med til at løbe markedet i gang for klimavenligt byggeri, som vi forventer, vil have en stor fremtid for sig - både herhjemme og som eksportvare. Der er bare behov for starthjælp for at komme i gang, vurderer Torben Liborius. Dansk Byggeri har beregnet, at med en andel af reelt nyt arbejde på ca. 28 % vil det grønne byggefradrag være selvfinansierende i kraft af de nye skatteindtægter og sparede udgifter til understøttelse, som nye byggejob medfører. For Dansk Byggeri er det vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om et enten eller i forhold til regeringens BoligJobplan. - Det grønne byggefradrag passer fint sammen med den nye BoligJobplan ved at supplere med nye større klimavenlige byggeprojekter målrettet energirenovering. Det vil derfor være oplagt på sigt at udvide Boligjobplanen, siger Torben Liborius. Dansk Byggeri foreslår 2 Alle boligejere, lejere og andelsboligejere tildeles et fradrag på maksimalt kr. årligt pr. voksen beboer i husstanden 2 Virksomheder tildeles et fradrag på maksimalt kr. pr. medarbejder 2 Fradraget skal være på 40 % for arbejdsløn og 25 % for godkendte materialer 2 Der udarbejdes en positivliste for energiforbedrende arbejder og materialer, der kan give fradrag Tilskud frem for fradrag I modsætning til BoligJobplanen indbefatter det grønne byggefradrag ikke et skattefradrag men et direkte tilskud til håndværkerregningen, som betales af skattevæsenet med det samme over for den udførende virksomhed. Det grønne byggefradrag dækker 40 % af arbejdslønnen og 25 % af materialerne til arbejdet ud af en samlet udgift på maksimalt kr. - Sandsynligheden for at sætte gang i større byggeprojekter øges, når boligejeren eller lejeren ikke selv skal lægge pengene ud i op til halvandet år, før de bliver afregnet via årsopgørelsen og dermed mindsker det øjeblikkelige likviditetsbehov, slutter Torben Liborius. Da det grønne byggefradrag skal en tur forbi skattevæsenet for at blive udbetalt, vil der være stor mulighed for at skabe nyt hvidt arbejde på større byggeprojekter. 2 2 Foto: Ricky John Molloy 6

7 2 Illustration Jørgen Stamp Tusindvis af job på vej til byggeriet Forventet merbeskæftigelse fra arbejde i bygge- og anlægsbranchen Område Total Nordjylland Midt- og Vestjylland Østjylland Sydøstjylland Sønder- og Sydvestjylland Fyn Lolland-Falster Øst- og Sydsjælland Vestsjælland Nordsjælland Hovedstadsområdet Bornholm Hele landet NB. Grundet afrunding stemmer totalen ikke nødvendigvis med summen af tallene. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri. Beregningerne bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik om antallet af leje- og ejerboliger i hele landet. Dansk Byggeri forudsætter i vægtningen af tallene, at der vil være fem gange så mange ejere som lejere, der vælger at udnytte fradragsordningen. Beregninger fra Dansk Byggeri viser, at BoligJobplanen i de næste tre år vil give flere job Af HENRIETTE DØSSING, Der bliver god grund til at trække i arbejdstøjet igen for en del af de håndværkere, som har været uden job på grund af den økonomiske krise. Den nye BoligJobplan, som giver fradrag for husholdningsarbejde og mindre byggearbejder, betyder nemlig, at der skabes en række nye job i de kommende år. - Vi regner med, at der bliver skabt nye job inden for bygge- og anlægsområdet. Det skal dog lige tilføjes, at en del af de nye job vil være det, vi kalder for "indirekte beskæftigelse". Der er fx job hos byggematerialeproducenter og rådgivende ingeniører, som jo også får mere at lave, når der kommer mere gang i bygge- og anlægsbranchen siger økonomisk chefkonsulent Andreas Fernstrøm. Han peger dog på, at ud af de job vil være nye job til håndværkere. Ud over de job, der bliver skabt fra den del af JobBoligplanen, der går til bygge- og anlægsbranchen, kommer der naturligvis også en beskæftigelseseffekt i servicebranchen, da man også kan få tilskud til hjælp i hjemmet. Det betyder, at den samlede beskæftigelseseffekt af JobBoligplanen vil være endnu større end de job, der er nævnt her. 2 Dansk Byggeri sætter fingeraftryk på PCB-handlingsplan En lang række af Dansk Byggeris forslag er blevet medtaget i regeringens nationale PCB-handlingsplan Af HENRIETTE DØSSING, Efter lang tids pres fra blandt andre Dansk Byggeri har regeringen nu fremlagt en national handlingsplan med klare rammer for, hvordan problemerne med PCB i bygninger, byggeaffald og miljøet skal håndteres. Planen indeholder en række af de forslag, som Dansk Byggeri er kommet med. - Det er lykkedes os at sætte en række markante fingeraftryk på planen. Jeg er lige ved at sige, at det jo også bare manglede, da det i høj grad er vores medlemmer, som skal håndtere PCB i forbindelse med renoveringsopgaver, nedrivning og affaldshåndtering, siger Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri. Blandt andet skal der laves en kortlægning af i hvilken typer af bygninger, man kan forvente at finde PCB, at de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet skal uddannes bedre i rådgivning om PCB, og at der fremover vil være krav om, at en bygning er undersøgt for PCB, inden kommunen giver tilladelse til, at bygningen kan rives ned. 2 Dansk Byggeris fingeraftryk på PCB-handlingsplanen 2 Kortlægning af, hvor og i hvilke typer af bygninger PCB må forventes at være 2 Fastlæggelse af fareniveau og eventuel revurdering af aktionsværdier for indeklima 2 Udarbejdelse af byggeteknisk proces ved fund af PCB, kontrolmålinger, fjernelse, indkapsling med videre 2 Bedre uddannelse af tilsynsførende og mere fokus på smårenoveringer 2 Evaluering af bundgrænse- værdien for genanvendelse af affald 2 Frasortering af PCB-holdigt byggeaffald ved kilden 2 Indførelse af krav om kortlægning for miljøfarlige stoffer i forbindelse med udstedelse af kommunale nedrivningstilladelser 2 Bedre deling af både ny og eksisterende viden. Oprettelse af portal med viden og vejledninger til brug for borgere, håndværkere og bygherrer 7

8 Mads Rørvig, skatteordfører (V) 2 Jesper Petersen, skatteordfører (SF) 2 Foto: Henrik Sørensen Byggeduellen Hvert år bliver der udført sort arbejde i Danmark til en værdi af 48 mia. kr. Statskassen går dermed glip af en betydelig sum. Men ved hjælp af nogle enkle indgreb kan vi reducere problemets omfang væsentligt. Dansk Byggeri foreslår derfor tre initiativer, der skal være med til at reducere det sorte arbejde og øge mængden af hvidt arbejde. Vi har spurgt to MF ere, hvordan de forholder sig til forslagene Af ANJA BINDERUP, Elektronisk betalingspligt for private ved køb på over kr. Jesper Petersen: Forslaget har jo visse ligheder med det første og kan være et enkelt og effektivt tiltag mod momssvig og sort arbejde. Man kan jo spørge sig selv, hvor mange der betaler over kr. kontant for at få udført et stykke arbejde, hvis ikke der er skatteunddragelse involveret? Det vil ikke være noget stort krav at stille, at man skal betale med kreditkort eller en anden bankoverførsel. SF er positive over for idéen, og som jeg er informeret, er de norske erfaringer gode. 2 Mads Rørvig: Hvidvaskningsloven forbyder allerede i dag kontante betalinger på over kr. for varer og visse former for tjenesteydelser, og det kunne måske være en god ide at kigge på, om vi kan udvide forbuddet til også at gælde byggeentrepriser. 2 Et grønt byggefradrag for energirenovering af boliger. Omvendt momspligt for private ved køb på over kr. Jesper Petersen: SF håber, der kan laves en bred aftale om nye tiltag mod sort arbejde. Kampagnerne hjælper kun et stykke af vejen. Der er brug for selvjustits i branchen og for politiske tiltag, der virker. Omvendt momspligt bør overvejes i den sammenhæng. Det giver kun en smule mere bøvl for brugeren, og har det en tilstrækkelig stor effekt på det sorte arbejde, er gevinsten for fællesskabet værd at indfri. Det er ikke rimeligt over for danske virksomheder, der afregner moms, som de skal, at udenlandske konkurrenter smutter fra regningen og lader tabet ligge hos den fælles kasse i Danmark og det forekommer desværre alt for ofte. 2 Mads Rørvig: Formålet er sympatisk, men jeg frygter, at vi ender med et system, der gør det sværere for borgerne at betale for byggeentrepriser, fordi de skal afregne dobbelt. I værste fald kan det betyde, at flere vælger at afregne sort. Desuden risikerer vi, at SKAT kommer til at stå med et enormt antal små momsrestancer på private, der afregner momsen for sent. 2 Jesper Petersen: Det er et sympatisk forslag, og jeg deler hensigterne med forslaget, men uden at kende prisen for statskassen og have finansiering på plads er det vanskeligt at forholde sig til på stående fod. SF bakker op om BoligJobordningen og har længe arbejdet for at udvide hjemmeserviceordningen til også at omfatte børnefamilier. Nu suppleres det med fradrag for vedligeholdelse og renoveringer, og vi har en forventning om, at det vil øge beskæftigelsen og udrydde en del sort arbejde. Vi er imod store dele af regeringens finansieringsforslag, der indebærer nedskæringer på forebyggelse og aktiveringsindsatsen, samt andre væsentlige forringelser. Der bør gøres en særlig indsats for, at forbrugerne bruger muligheden til at få lavet energirenovering, der jo har et stort klima- og samfundsmæssigt afkast. 2 Mads Rørvig: Energieffektive boligforbedringer er allerede i dag økonomisk attraktive, fordi de reducerer boligejernes udgifter til opvarmning og elektricitet. Med BoligJobordningen sætter vi turbo på forbedringer som disse, idet vi gennem et fradrag på op til kroner pr. person over 18 år gør det ekstra attraktivt at renovere sin bolig. 2

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget

Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Analyse af boligjobordningens effekter på aktivitet, beskæftigelse og sort arbejde i malerfaget Danske Malermestre har i perioden 24.-26. oktober 2012 gennemført en analyse blandt medlemmerne vedrørende

Læs mere

Udlandet presser danske virksomheder

Udlandet presser danske virksomheder 2. Nr. årgang 8 2. årgang Nr. 1 Januar Januar Juli 2010 2011 2010 2 Grafisk forlæg: Jørgen Stamp og Mark Airs TEMA UNFAIR KOKURRENCE Udlandet presser danske virksomheder 75 % af de danske bygge- og anlægsvirksomheder

Læs mere

Fradrag får danskerne til at købe hvidt

Fradrag får danskerne til at købe hvidt 2 Foto Ricky John Molloy Fradrag får danskerne til at købe hvidt En ny spørgeundersøgelse fra YouGov peger på, at håndværkerfradraget på 5.000 kroner får danskerne til at hive boligprojekterne frem fra

Læs mere

Vennetjenester og sort arbejde

Vennetjenester og sort arbejde - 1 Vennetjenester og sort arbejde Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sort arbejde har gennem mange år været i SKAT s søgelys. Men der er tilsyneladende lang vej igen, før det sorte arbejde

Læs mere

Skattefradrag for energiforbedrende vedligeholdelse, renoveringer og investeringer

Skattefradrag for energiforbedrende vedligeholdelse, renoveringer og investeringer Notat 17. august 2010 Skattefradrag for energiforbedrende vedligeholdelse, renoveringer og investeringer Dansk Byggeri foreslår en ordning til renovering og vedligeholdelse af boliger med følgende karakteristika:

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år

Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år 5. november 212 Første fald i antallet af tabsgivende bolighandler i to år Boligmarkedet har været i svag bedring gennem 212, og vi har siden foråret oplevet en skrøbelig form for prisstabilisering. Trods

Læs mere

nye regler for, hvem der kan få tilskud

nye regler for, hvem der kan få tilskud Nr. 1 September 2011 Lovændring nye regler for, hvem der kan få tilskud Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en ændring af hjemmeserviceloven i forbindelse med indførelsen af en forsøgsordning med skattefradrag

Læs mere

Vækstinitiativer gavner hele landet

Vækstinitiativer gavner hele landet Klaus Rasmussen, Chefanalytiker, KR@DI.DK Thomas Q. Christensen, Seniorchefkonsulent, TQCH@DI.DK OKTOBER 216 Vækstinitiativer gavner hele landet Afskaffelse af PSO og effektivisering af forsyningssektoren

Læs mere

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK

Dansk investorfradrag mindre attraktivt end i Sverige og UK Dansk mindre attraktivt end i Sverige og UK Regeringen foreslår som led i 2025-planen og på DVCA s foranledning at indføre et, der er inspireret af ordninger i Sverige og UK. Men ser man nærmere på regeringens

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens?

Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven. hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Påbud og bøder efter arbejdsmiljøloven hvornår er det medarbejderens eget ansvar og hvornår ledelsens? Indhold 3 Arbejdsgiverens begrænsede ansvar 4 Ansatte og arbejdsledere 5 Arbejdstilsynet på besøg

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Her er de nye regler for sort arbejde

Her er de nye regler for sort arbejde Her er de nye regler for sort arbejde Her er en oversigt over de nye regler, der træder i kraft 1. januar 2013 og som skal skærpe myndighedernes muligheder for at stoppe sort arbejde. Reglerne byder blandt

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv

ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv ANALYSENOTAT Brexit rammer, men lammer ikke dansk erhvervsliv AF CHEFØKONOM, STEEN BOCIAN, CAND. POLIT Englænderne valgte d. 23. juni at stemme sig ud af EU. Udmeldelsen sker ikke med øjeblikkelig virkning,

Læs mere

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge

Hårdt fysisk arbejdsmiljø fordobler risikoen for sygedagpenge ONDT I ARBEJDSMILJØET Håndværkere og SOSU'er slider sig syge på jobbet Af Lærke Øland Frederiksen @LaerkeOeland Onsdag den 14. oktober 2015, 05:00 Del: Risikoen for at komme på sygedagpenge er dobbelt

Læs mere

Ja, i andre sammenhænge

Ja, i andre sammenhænge Bygge- og anlægsbranchen sidder stadig i en kreditklemme Denne undersøgelse er blevet gennemført siden 2009. Det betyder, at det nu er muligt at vurdere udviklingen i et længere perspektiv. I bygge- og

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider

Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider Organisation for erhvervslivet 27. april 29 Udenlandsk arbejdskraft gavner Danmark - også i krisetider AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Lempelige regler for tilgangen af udenlandsk arbejdskraft

Læs mere

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015

Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 Øjebliksbillede 2. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 2. kvartal 2015 Introduktion Vores analyse synes at vise, at det omsving der har været længe undervejs, efterhånden er ved at blive stabilt. Om end

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år

ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år ANALYSENOTAT 2017 blev godt, 2018 bliver rekordernes år AF CHEFØKONOM STEEN BOCIAN Resumé 2017 går på hæld og så kan det jo være meget nyttigt at gøre status over året, der gik, samt kaste et hurtigt blik

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips

Guide. Foto: Iris. Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN. sider. F1-lånets afløser Eksperternes lånetips Foto: Iris Guide Så BILLIGT er det nye FLEKSLÅN 20 sider F1-lånets afløser Eksperternes lånetips 2 PLUS udgives af Berlingske Media, Pilestræde 34, 1147 København K, Mail: plus@bt.dk, Web: www.bt.dk/plus

Læs mere

Skal du hæve din efterløn?

Skal du hæve din efterløn? Skal du hæve din efterløn? Hvis du har en efterlønsordning, kan du vælge at få den udbetalt allerede nu. Du har indtil 1. oktober til at træffe valget. Men hvad skal du gøre? Af Sanne Fahnøe. Redigeret

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Skal du hæve din efterløn eller ej?

Skal du hæve din efterløn eller ej? Skal du hæve din efterløn eller ej? Netop nu sender a-kasserne brev ud til alle de medlemmer, der har betalt ind til efterlønnen. Fra 1. april og seks måneder frem har alle, der har sparet op til at kunne

Læs mere

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død

Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Guide: Sådan scorer du penge på kapitalpensionens død Som plaster på såret for at aflive kapitalpensionen tilbyder staten i hele 2013 en skatterabat til opsparerne. Her bliver du klogere på, hvordan du

Læs mere

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab

Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab November 2012 Fedtafgiften: et dyrt bekendtskab RESUME Afgiften på mættet fedt blev indført 1. oktober 2011 med et årligt provenu på ca. 1,5 mia. kr. Imidlertid er fedtafgiften blevet kritiseret, fordi

Læs mere

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj.

Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Tale v. Tina Møller Kristensen ved 1. maj på Bornholm. Fælles om fremtiden Jeg synes det er en god og rammende overskrift vi har givet denne 1. maj. Overskriften rammer, at den politiske dagsorden gælder

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 114 Offentligt NOTAT Registrering af kontantbetaling i Sverige og Norge 2. februar 2017 Skatteudvalget afgav den 25. august 2016 beretning om initiativer mod sort

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012

Øjebliksbillede 4. kvartal 2012 Øjebliksbillede 4. kvartal 212 TUN ØJEBLIKSBILLEDE 4. KVARTAL 212 I denne udgave af TUN øjebliksbillede dækker vi 4. kvartal 212. Rapportens indhold vil dykke ned i den overordnede udvikling i dansk økonomi

Læs mere

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle.

Guide. sider. Få gode investeringsråd. Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle. Foto: Scanpix Guide Februar 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Få dine penge til at yngle 12 sider Få gode investeringsråd Penge og privatøkonomi INDHOLD: Sådan fordobler du din formue...4-5

Læs mere

Antallet af private job er vokset i alle landsdele

Antallet af private job er vokset i alle landsdele Antallet af private job er vokset i alle landsdele Det seneste er lønmodtagerbeskæftigelsen i den private sektor vokset med godt 33.000 personer. Samtidig er det nu ikke kun hovedstadsområdet, der trækker

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension.

Guide. Foto: Iris. September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Ryd op i dine. klatpensioner. Få styr på din pension. Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ryd op i dine klatpensioner Få styr på din pension 14 sider KLATPENSIONER INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side 3-5 De glemte pensionsmilliarder

Læs mere

Viden viser vej til vækst

Viden viser vej til vækst Djøfs jobpakke Viden viser vej til vækst 26.02.2013 Virksomheder, der investerer i ny viden og ansætter højtuddannede medarbejdere, vokser hurtigere, ansætter derudover flere kortuddannede, ufaglærte og

Læs mere

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV)

Oprettelse af BrancheArbejdsmiljøRåd (BAR) Mål- og rammestyring for partsindsatsen. Skriftlige ArbejdsPladsVurderinger (APV) Arbejdsmiljøet - hvad har regeringen gennemført? Det dårlige arbejdsmiljø er stadig udbredt på mange arbejdspladser - arbejdsskadestatistikker og en lang række undersøgelser viser, at rigtigt mange lønmodtagerne

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder

Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Januar 2017 Værdien af den første akademiker i små og mellemstore virksomheder Analysen viser at Virksomheder, der ansætter en akademiker, har en højere overlevelsesrate end sammenlignelige virksomheder,

Læs mere

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL:

KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: KOMMENTARER TIL DAGENS SKATTEUDSPIL: SIDE 2, SIDSTE AFSNIT Der står: Den globale opvarmning giver imidlertid også store muligheder. Jeg synes ikke DRV på nogen måde skal give udtryk for at den globale

Læs mere

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked

Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Investment Research General Market Conditions 28. april 1 Dansk Jobindex Vending på det private arbejdsmarked Dansk Jobindex er svagt stigende fra det meget lave niveau, som antallet af nye jobannoncer

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres.

ANALYSE. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres. Mistede oplysninger når selskaber ikke revideres ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? 2 Efterløn er det noget for dig 5 Efterløn o Forsvinder efterlønsordningen eller bliver den ændret 5 Hvem, hvad, hvornår om efterløn o Efterløn hvad er det egentlig o Hvornår

Læs mere

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi

Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi N O T AT Geografisk spredning af økonomiske konsekvenser for husholdninger og virksomheder ved Vores energi Initiativerne samt finansieringsmodellen fra Vores energi vil give gevinster såvel som udgifter

Læs mere

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen

Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Regeringen har fremsat lovforslag vedrørende vækstplanen Aftalerne om en vækstplan, der skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Danmark, er nu fremsat i Folketinget. Aftalerne indeholder en lang række

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien

Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Nordsø-rapporten: Samfundet mister milliarder på olien Enhedslistens finansordfører Frank Aaen har udarbejdet følgende rapport, der dokumenterer, at det danske samfund får for lidt ud af vores ressourcer

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne

Mastercase 2011. Problemet i dansk turisme. Samfundsudvikling, organisation og økonomi. Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Mastercase 2011 Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til at udfordre os. Så

Læs mere

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne

Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne DI Analysepapir, januar 2012 Nulvækst skal kompensere for merforbrug i nul erne Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Det offentlige forbrug udgør en i både historisk og international sammenhæng

Læs mere

Danmark i fremgang nye arbejdspladser

Danmark i fremgang nye arbejdspladser Se dette nyhedsbrev i en browser Danmark i fremgang nye arbejdspladser Kære medlem I dag offentliggør vi en ambitiøs plan "Danmark i fremgang nye arbejdspladser" for en styrket dansk konkurrenceevne og

Læs mere

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang

Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Investment Research General Market Conditions 5. oktober Dansk Jobindex Endnu ingen tegn på fremgang Dansk Jobindex er stabiliseret. Efter en lang periode med et faldende antal jobannoncer er der nu en

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt

Deleøkonomi i Danmark. Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 Deleøkonomi i Danmark Strategi for vækst gennem deleøkonomi kort fortalt OKTOBER 2017 2017/18:4 Oktober 2017 Erhvervsministeriet

Læs mere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere

Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere Udlændinge kommer os til undsætning og gør os rigere AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Danmark er en lille åben økonomi, og vi profiterer i høj grad af den frie bevægelighed af varer, tjenester

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0086 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.02.2004 KOM(2004) 86 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Tyskland til at

Læs mere

LAV VÆKST KOSTER OS KR.

LAV VÆKST KOSTER OS KR. LAV VÆKST KOSTER OS 40.000 KR. HVER TIL FORBRUG AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND. POLIT. RESUMÉ Væksten i dansk økonomi har siden krisen ligget et godt stykke under det historiske gennemsnit. Mens den årlige

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS

FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS i:\november-2000\erhv-c-11-00.doc Af Lars Andersen - direkte telefon: 33 55 77 17 November 2000 FORDOBLING AF ERHVERVSLIVETS FoU DE SIDSTE TI ÅR Forskning og udvikling i erhvervslivet er en af de ting,

Læs mere

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik

Welcome to Denmark. Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Welcome to Denmark Liberal Alliances forslag til en ny turismepolitik Den danske turistbranche rummer et stort potentiale, når det kommer til at skabe vækst og arbejdspladser i Danmark. Alene i 2010 omsatte

Læs mere

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned

Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned NR. 4 MAJ 2013 Succes med spredning: Kun halvdelen af boligejerne får nu refinansieret lån i december måned I 2010 begyndte flere realkreditinstitutter at sprede deres refinansieringsauktioner fra december

Læs mere

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift

Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 Mindre egenbetaling på fri- og privatskoler Registreringsafgift Borgere Grundskylden fastfryses i 2016 De danske boligejere betaler allerede mere end rigeligt i skatter og afgifter. Derfor har man en bred politisk aftale om at fastfryse ejendomsværdiskatten. Det har

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016:

Samrådsspørgsmål A-D-TRU alm. del, stillet til transportministeren den 24. maj 2016: TALEMANUSKRIPT Side 1 af 15 Talepapir til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål A-D om B165 (Forslag til folketingsbeslutning om, at godskørsel for fremmed regning med varebiler omfattes af godskørselsloven

Læs mere

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v.

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. - 1 Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I artiklen d. 2. juni 2012 omtalte jeg en del af regeringens lovforslag fra den 25. april 2012

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder

Hvem er vi? Vi er mange! Over 10% af alle virksomheder i Danmark er bygge- & anlægsvirksomheder Bygge- og anlægsbranchens betydning for samfundet - en ny fortælling om byggeriet ved Lars Storr-Hansen, adm. direktør i Dansk Byggeri Hvem er vi? Vi er mange! Over 1% af alle virksomheder i Danmark er

Læs mere

Information 76/12. Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering

Information 76/12. Regeringens skattereform: Danmark i arbejde - orientering Information 76/12 Regeringens skattereform: "Danmark i arbejde" - orientering 29.05.2012 Resume: Regeringen har i dag offentliggjort sit skatteudspil "Danmark i arbejde". Lettelserne har været annonceret

Læs mere

Efterløn - er det noget for dig?

Efterløn - er det noget for dig? Efterløn - er det noget for dig? Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på omkring tilmelding til efterlønsordningen. Pjecen er ment som en hjælp til dig

Læs mere

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation

Mastercase 2011 Samfundsudvikling, økonomi og organisation Problemet i dansk turisme. Mastercase 2011. Samfundsudvikling, økonomi og organisation Mastercase 2011 Copenhagen Economics Kunde: Turismenetværket c/o Københavns Lufthavne Samarbejdet har fungeret godt. De [Copenhagen Economics] var meget behagelige, meget direkte, og de var også med til

Læs mere

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K

CEPOS Notat: CEPOS Landgreven 3, København K Notat: jobfradrag og pensionsbonus har lav jobeffekt og løser ikke pensionsudfordringen 29-09-2016 Af Mads Lundby Hansen (21 23 79 52), Jørgen Sloth Bjerre Hansen og Carl-Christian Heiberg Dette notat

Læs mere

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter

VÆKSTFONDEN ANALYSE Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter VÆKSTFONDEN ANALYSE 2017 Vækstfondens porteføljevirksomheder: Aktivitet og effekter AKTIVITETEN I VÆKSTFONDENS VIRKSOMHEDSPORTEFØLJE I 2016 foretog Vækstfonden 810 medfinansieringer af små og mellemstore

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg

Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 325 Offentligt J.nr. 001-09320 Miljøministerens besvarelse af MIU alm. Del,samrådsspørgsmål Z stillet af Folketingets Miljøudvalg Spørgsmål Z alm. Del Ministrene

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H

Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del, samrådsspørgsmål F, G og H Beskæftigelsesudvalget 2014-15 (2. samling) BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 42 Offentligt T A L E Samråd om asbesthåndtering Beskæftigelsesudvalget den 25. august 2015 kl. 11.30-12.30, alm. del,

Læs mere

BNP faldt for andet kvartal i træk

BNP faldt for andet kvartal i træk BNP faldt for andet kvartal Dansk økonomi befinder sig i teknisk recession efter BNP er faldet for andet kvartal. Regeringens finanspolitiske opstramning i form af faldende offentligt forbrug og lavere

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt 23. november 2015 J.nr. 15-2816833 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 133 af 23.

Læs mere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere

Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere Servicemail nr. 1 maj 2014 Ny servicemail til BedreBolig-rådgivere BedreBolig-sekretariatet og Energistyrelsen får løbende gode input fra BedreBoligrådgivere, der kan bidrage til at forbedre rammerne for

Læs mere