Sort arbejde skal ud i lyset

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sort arbejde skal ud i lyset"

Transkript

1 2. Nr. årgang 7 2. årgang Nr. 1 Januar Januar Juni Illustration Jørgen Stamp TEMA SORT ARBEJDE Sort arbejde skal ud i lyset Hvert år bliver der udført sort arbejde i Danmark til en værdi af 48 mia. kr. Selvom SKAT går glip af mange milliarder, er der kun sporadisk fokus på problemet. Dansk Byggeri foreslår tre enkle initiativer, som kan reducere det sorte arbejde betydeligt Af ANJA BINDERUP, Mange gør det. Nogen uden at få moralske skrupler og nogen uden de selv er klar over det. Uanset hvordan det sker, får danskerne hvert år udført sort arbejde til en værdi af 48 mia. kr., viser målinger fra Rockwool Fonden. - Det medfører et stort værditab i en tid, hvor hver en krone skal vendes, hvis vi skal sikre fortsat vækst og velfærd i Danmark, siger Henrik Keinicke, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. Derfor foreslår Dansk Byggeri nu tre tiltag, som tilsammen kan dæmme op for det sorte arbejde og øge incitamentet for mere hvidt arbejde: Omvendt momspligt for private, elektronisk betalingspligt for private og et grønt byggefradrag. Første skridt på vejen Regeringen har netop fremlagt den nye BoligJobplan, som giver fradrag for husholdningsarbejde og mindre byggearbejder. Dansk Byggeri har beregnet, at fradraget årligt kan give byggebranchen en øget omsætning på 1,5 mia. kr., som dermed er det maksimale, som sort arbejde kan reduceres med. Hertil kommer en reduktion af det sorte arbejde på serviceområdet. Fortsætter side 3 Kontanter skal ud af markedet For at begrænse omfanget af sort arbejde foreslår Dansk Byggeri, at der ved køb af tjenesteydelser på over kr. skal være elektronisk betalingspligt og omvendt moms for private. Læs mere side 4 BoligJobplan 2.0 bør være grøn BoligJobplanen vil øge den private efterspørgsel og tage toppen af sort arbejde. Dansk Byggeri håber, at ordningen i næste omgang vil være mere målrettet energieffektivisering. Læs mere side 6 Tusindvis af job på vej til byggeriet Beregninger fra Dansk Byggeri viser, at BoligJobplanen i de næste tre år vil give flere job. Læs mere side 7

2 LEDER Færdigt arbejde 2 Foto: Ricky John Molloy Femern kom til Danmark Bygningen af Femernforbindelsen betyder mange arbejdspladser og udfordrende opgaver. Derfor har hele 18 danske og udenlandske kommuner været interesseret i værtsskab for de produktionssteder, der skal producere de gigantiske tunnelelementer. En ny tolkning af miljødirektivet fra EU-kommissionen fik for nylig Danske Anlægsentreprenører i Dansk Byggeri til at slå fast, at produktionsstedet nødvendigvis måtte placeres i Danmark. Den vurdering holdt heldigvis stik, og Rødby Kommune er netop løbet af med sejren. Af LARS STORR-HANSEN, adm. direktør Sikke et politisk forår. Regeringen har gjort, som erhvervslivet har ønsket: Beholdt arbejdstøjet på, til opgaverne er løst. Hvis regeringen tidligere har virket træt og slidt, så har de sidste uger sendt andre signaler, nemlig om en regering, der viser vilje og vej til at samarbejde om Danmarks problemer. Man kunne vel ligefrem have ønsket samme reformkraft i hele den borgerlige regeringstid tænk hvad det kunne være blevet til. Den mest bemærkelsesværdige bedrift er forløbet med efterlønnen. Efter lanceringen i nytårstalen tabte dette projekt lidt af pusten, og på et tidspunkt så det ud til at hænge i en tynd tråd. Her fortjener også de radikale ros for at tage ansvar for den nødvendige politik. Vi fik dog ikke afskaffet efterlønnen, men aftalen fik regeringens økonomiske regnestykke til at hænge sammen. Et initiativ, som vi i byggeriet er særlig glade for, er fradraget for boligforbedringer og hjemmeservice. Det er et forslag, som vi i en lidt mere ambitiøs og målrettet udgave selv har stået fadder til, og den kommer på det rigtige tidspunkt og vel at mærke med hurtig ikrafttræden, så vi undgår en stor opbremsning. Ordningen skal nok vise sig at blive en succes og vi modtager da også mange henvendelser dagligt fra både borgere og virksomheder med konkrete spørgsmål. Men vi ser som nævnt gerne en mere målrettet grøn ordning. Vi mener, at ordningen fremadrettet kan få mere pondus, hvis den i højere grad bliver designet til at løbe grønne investeringer i gang. Det kan nås i en næste runde, hvor ordningen efter en forsøgsperiode frem til og med 2013 kan ændres til en GrønJobplan til gavn for dansk innovation og produktudvikling. En GrønJobplan bør tilgodese alle boligformer og bør også omfatte energiinvesteringer i erhvervsejendomme. Der er dog ingen tvivl om, at den gældende ordning vil blive populær, og den er da også lavet på en sådan måde, at det må forventes, at arbejde, som kunne friste svage sjæle til at få udført sort, nu vil blive udført hvidt. Og som et ekstra plus, så er det en håndsrækning til mange af vores små og mellemstore virksomheder, som sammen med boligejerne vil blive de direkte vindere. 2 Håndværkere er bedre end deres rygte 92 % af villaejerne er tilfredse med deres håndværker, viser en analyse lavet af idényt. Det glæder Dansk Byggeri. - Årsagen til, at håndværkere ofte har et dårligt rygte, skyldes blandt andet programmer som "Klamphuggerne", siger direktør Michael H. Nielsen fra Dansk Byggeri. Han anerkender dog også, at der findes eksempler på uheldigt håndværk. Derfor er det vigtigt, at kunde og håndværker er enige om opgavens omfang og udførelse, inden arbejdet går i gang. Dansk Byggeri anbefaler, at man benytter standardaftalen AB-Forbruger, og at forbrugeren sikrer sig, at håndværkeren er omfattet af Byg Garanti Godt og skidt efter byggerazzia Den 24. maj gennemførte Arbejdstilsynet en byggepladsrazzia som en opfølgning på en identisk aktion den 5. maj. Det glædelige ved opfølgningsaktionen var, at langt størsteparten af byggeriets virksomheder havde rettet sig efter Arbejdstilsynets påbud. I mellemtiden er der dog opstået nye fejl. - Resultatet viser, at der er god vilje i byggeriet til at bekæmpe arbejdsulykker, men at den gode vilje skal bakkes op af vejledning, siger Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri. Juni 2011 Redaktion Inger Petersen Thalund (ansv.), Anja Binderup (redaktør), Henriette Døssing, Martin K. I. Christensen, Mogens Hjelm, Andreas Fernstrøm og Morten Refsgaard Sørensen. Layout Ditte Brøndum. Udgiver Dansk Byggeri er arbejdsgiver- og interesseorganisation for virksomheder inden for byggeri, anlæg og industri. Adresse Postboks 2125, 1015 København K, telefon , Udkommer 14 gange årligt. Tryk Dansk Byggeri ISSN Elektronisk ISSN

3 TEMA SORT ARBEJDE Sort arbejde skal ud i lyset Fortsat fra forsiden - BoligJobplanen er et fantastisk godt initiativ, og vi ser det som et væsentligt skridt på vejen. Men vejen er fortsat lang, for den kan kun gøre op med en brøkdel af det samlede sorte arbejde til 48 mia. kr. Derfor har vi en stor udfordring med at tænke i smartere og mere effektive løsninger til at bekæmpe sort arbejde, siger Henrik Keinicke. Problemet er langt større Udfordringen bliver ikke mindre af, at sort arbejde ikke er det eneste område, hvor staten mister indtægter på skat og moms. For der siver også penge ud af statskassen, når virksomheder går konkurs, eller når udenlandske virksomheder rejser hjem uden at have afregnet skat og moms penge som virksomhederne allerede har opkrævet af deres kunder. Derfor er problemet reelt langt større end de 48 mia. kr. - Men der er intet overblik over problemets omfang. De eneste, som beskæftiger sig med emnet, er Rockwool Fonden, som jo er en privat forskningsenhed. Til trods for at SKAT er hovedaktionær på området, har de ikke belyst tabene ved momsunddragelse og mistede skattebetalinger særlig godt, fortæller Henrik Keinicke. Norsk systematik I Norge er myndighederne gået anderledes systematisk til værks. Her står den norske Skatteetaten bag en række undersøgelser, som belyser flere aspekter af det sorte arbejde, hvor stor en andel udenlandske firmaer har i det sorte arbejde, og hvor stort problemet er med moms- og skatteunddragelse. - Norge har stort fokus på problemet og har indført en række tiltag, som skal komme det sorte arbejde til livs. Vi bør ligesom i Norge få det sorte arbejde frem i lyset og sikre, at skattekronerne havner det rigtige sted, siger Henrik Keinicke. en lovændring, og en del vil have sort arbejde for under kr. Men det er realistisk at forvente, at i hvert fald en fjerdedel af det kontant betalte sorte arbejde kan blive hvidt. Det svarer til næsten 4 mia. kr., vurderer Henrik Keinicke. Som dug for solen Så er der alle de tilfælde, hvor forbrugeren er i god tro og betaler sin regning til virksomheden. Men hvis virksomheden herefter går konkurs, forsvinder ud af landet eller bare "glemmer" at indberette sine indtægter, så kan SKAT se langt efter moms og skat. - De såkaldte konkursryttere, som gang på gang går ned med en virksomhed og dagen efter starter op med et nyt CVRnummer, snyder SKAT for store beløb. Desuden udøver de unfair konkurrence over for seriøse virksomheder, som betaler det, de skal. Det samme gælder de udenlandske virksomheder, som uden at blinke opkræver moms fra deres kunder, men Kontant stikker helesort beløbet i lommen 30som % dug for solen. ogarbejde forsvinder Hvor meget kan blive hvidt? Sort arbejde bliver som regel betalt kontant eller via gentjenester. Det er naturligvis svært at forhindre gentjenester, som når en elektriker i sin fritid laver elinstallationerne hos en ven mod til gengæld at få sit eget hus malet. Den kontante betaling er derimod langt nemmere at reducere. Ud fra Rockwool Fondens tal har Dansk Byggeri beregnet, at hele 30 % af det sorte arbejde bliver betalt kontant. Det svarer til en omsæt(15 mia. kr.) ning på knap 15 mia. kr. Det er her, Dansk Byggeris Problem i milliardklassen Ikke kontant forslag om elektronisk Byggeri har forsøgt at sortbetalingsarbejde 70 Dansk % pligt for private ved køb på over (34 mia. kr.) kortlægge problemets omfang kr. skal gøre en forskel. Men det har ikke været muligt at - Vi kan naturligvis ikke få de nødvendige data fra SKAT. transformere det hele til hvidt - SKAT vurderer selv i deres arbejde. Nogle vil helt ignorere handlingsplan for 2011, at uden- Sammenhæng mellem sort arbejde og kontant betaling Hvor meget kan blive hvidt? Kontant sort arbejde, der kan blive hvidt 25 % (4 mia. kr.) Kontant sort arbejde 30 % (15 mia. kr.) Ikke kontant sort arbejde 70 % (34 mia. kr.) Kilde: Dansk Byggeri på baggrund af Rockwool Fonden Kontant sort arbejde 75 % (11 mia. kr.) Tre tiltag mod sort arbejde 2O mvendt momspligt Private købere skal selv afregne moms til SKAT ved køb på over kr. 2 E lektronisk betalingspligt Private skal betale elektronisk, når de køber tjenesteydelser over kr. 2G rønt byggefradrag Et fradrag som gives ved energirenovering af boliger. landske virksomheder udgør et problem. Og vi har en formodning om, at det er et problem i milliardklassen. Men vi vil naturligvis opfordre SKAT til at gå de norske skattemyndigheder i bedene og få klarhed på området, siger Henrik Keinicke. Selvom der er usikkerhed i forhold til problemets størrelse, er der ifølge Henrik Keinicke ingen tvivl om løsningen. Derfor foreslår Dansk Byggeri omvendt momspligt for private, så private købere selv skal afregne moms til skattevæsenet ved køb på over kr. Det vil være et vigtigt bidrag til, at SKAT får sine penge hjem med det samme. Mindre sort - mere hvidt - Der er ikke kun én vej til at bekæmpe sort arbejde. Effektiv bekæmpelse går også via positive incitamenter til at arbejde hvidt, siger Henrik Keinicke. Derfor foreslår Dansk Byggeri et tredje initiativ, som skal være med til at øge det hvide marked et grønt byggefradrag. - På sigt vil et grønt byggefradrag supplere den nye BoligJobplan fortrinligt og skabe mere hvidt og klimavenligt arbejde inden for større byggeprojekter, slutter Henrik Keinicke. Læs mere om Dansk Byggeri tre tiltag mod sort arbejde i de følgende artikler. 2 3

4 TEMA SORT ARBEJDE Kontanter skal ud af markedet For at begrænse omfanget af sort arbejde mener Dansk Byggeri, at ansvaret i højere grad skal ligge hos køberen. Ved køb af tjenesteydelser på over kr. skal der være elektronisk betalingspligt og omvendt moms for private Af MORTEN REFSGAARD SØRENSEN, Sort arbejde trives i bedste velgående i Danmark, og for at mindske problemet foreslår Dansk Byggeri nu, at der bliver indført elektronisk betalingspligt ved køb af tjenesteydelser over kr. Årsagen til forslaget er beregninger, som Dansk Byggeri har lavet på baggrund af tal fra Rockwool Fonden. Disse beregninger viser, at det sorte arbejde, der afregnes kontant, årligt løber op i en værdi af knap 15 mia. kr. Ifølge Dansk Byggeri er det problematiske med kontant betaling, at det ikke kan spores og derfor vanskeliggør skattemyndighedernes kontrolarbejde og medfører, at færre skatte- og afgiftsunddragelser opdages. - Hvis forslaget om elektronisk betalingspligt bliver indført, betyder det et fald i betaling med kontanter for tjenesteydelser. Det vil indskrænke vinduet for sort arbejde, idet der er en stærk sammenhæng mellem kontant betaling og sort arbejde, siger skattepolitisk konsulent Henrik Keinicke, Dansk Byggeri. Konsekvens er nødvendig For at sikre, at den elektroniske betalingspligt bliver taget alvorligt blandt virksomheder og kunder, indskærper Dansk Byggeri, at overtrædelser skal have konsekvenser. - Man kan ikke gå ind og gøre det strafbart at købe sort arbejde, så længe der er mulighed for, at køberen har handlet i god tro. Men med elektronisk betalingspligt er man ude over det problem. Hvis du har betalt kontant for tjenesteydelser over kr., har du brudt loven og derfor kan du straffes, siger Henrik Keinicke. Selvom elektronisk betalingspligt vil gøre det nemmere for SKAT at kontrollere sort arbejde, nærer Dansk Byggeri ikke forventninger om, at alle uhæ- derlige virksomheder og købere bliver opdaget. - SKAT har ganske enkelt ikke ressourcerne til at undersøge samtlige privatpersoner, der køber tjenesteydelser. Men alene den øgede risiko for at blive opdaget og straffet vil forhåbentlig have en afskrækkende effekt over for mange, siger Henrik Keinicke. Køberen skal ordne moms Ud over den elektroniske betalingspligt ønsker Dansk Byggeri, at der ved køb over kr. også indføres omvendt moms. Det gælder i dag allerede for handel mellem virksomheder, Argumenter for forslag om omvendt momspligt og elektronisk betalingspligt for køber Indvending Det er byrdefuldt for forbrugerne at skulle foretage betaling samt separat momsindbetaling via netbank. Svar I et samfund, hvor elektroniske betalingsmidler er en velintegreret del af privatøkonomien, kan det næppe anses som særlig byrdefuldt at foretage to bankoverførsler. I forhold til omvendt momspligt for private er det forbundet med mindre besvær sideløbende at foretage momsindbetalingen, når man alligevel er inde at betale selve regningen i banken eller via netbank. Samtidig er den danske betalingsinfrastruktur så veludviklet, at det med enkle greb kan gøres ret let for forbrugerne. Der kan fx tages skridt til, at bankerne tilføjer et betalingsmodul i netbank, hvor man automatisk kan foretage momsbetaling til skattevæsenet på 25 % i forbindelse med en elektronisk betaling, fx ved hjælp af et afkrydsningsfelt og et indtastningsfelt med den udførende virksomheds CVR-nummer eller lignende identifikation. Det er byrdefuldt for virksomhederne at skulle angive separat momsbeløb og kontooplysninger for skattevæsenet på regningen. Ordningen stiller ældre mennesker og andre, som har vanskeligheder ved at benytte netbank, dårligt. Der kan rejses principielle indvendinger mod, at køber kan gøres ansvarlig for sælgers/tjenesteyders skatte- og momsunddragelse. Det er byrdefuldt for virksomhederne at skulle administrere bankindbetalinger i forhold til kontanter. Oplysningerne kan indgå som standarddel af en regningsskabelon. Desuden skal virksomheden i forvejen i dag oplyse momsbeløb. Såvel den elektroniske betaling som momsindbetalingen foretages af banken ved personligt fremmøde, hvilket alligevel er nødvendigt for at hæve kontanter til at betale kontant med i første omgang. Samtidig slipper ældre mennesker og andre for den risiko, som det er at bære rundt på store kontantbeløb over kr. Forslagene gælder kun for tjenester og varer, der er købt sammen med tjenester, der erfaringsmæssigt er størst rent unddragelsesmæssigt. Forslagene gælder ikke betaling for varer i detailhandlen. For virksomhederne indebærer ordningerne ikke større besvær. Virksomhederne skal i forvejen oplyse momsbeløb på fakturaen i dag, og den eneste ændring bliver, at fakturaen også skal rumme kontooplysninger og referencenummer til skattevæsenet, så den private køber selv kan foretage momsindbetalingen. Forslaget om elektronisk betalingspligt vil desuden indebære, at den forretningsdrivendes kontantomsætning reduceres, hvilket medfører reducerede omkostninger til kontanthåndtering, som må antages fuldt ud at veje administrationen af bankindbetalingerne op. 4

5 hvor det er køberen, der har ansvaret for, at momsen indbetales til skattevæsenet. Det er den ordning, som Dansk Byggeri nu vil have udvidet til også at omfatte private. Baggrunden for ønsket er, at staten ifølge SKAT lider et omfattende økonomisk tab på grund af virksomheders manglende betaling af moms. Synderne er - En bonus ved omvendt moms er, at det især vil have en effekt på villavejene, hvor der hidtil stort set ikke har været en indsats fra SKAT, siger Henrik Keinicke, erhvervspolitisk konsulent i Dansk Byggeri. 2 Foto: Ricky John Molloy blandt andet udenlandske virksomheder, der opkræver moms af kunden, hvorefter de rejser hjem. Men virksomheder, der bliver ramt af konkurs, har ofte også momsrestanser, som de er ude af stand til at betale. Derudover findes der også danske virksomheder, som ganske enkelt bare snyder med momsen. Rent praktisk skal indbetalingen foregå ved, at virksomheden anfører momsbeløbet og skattevæsenets kontooplysninger på fakturaen. Derefter er det så kunden, der selv står for at afregne momsen. - En bonus ved omvendt moms er, at det især vil have en effekt på villavejene, hvor der hidtil stort set ikke har været en indsats fra SKAT, siger Henrik Keinicke. Kun små byrder Dansk Byggeri erkender, at forslagene om elektronisk betalingspligt og omvendt moms sandsynligvis vil vække utilfredshed visse steder. Men Dansk Byggeri mener, at utilfredsheden vil være ubegrundet. - Den elektroniske betalingspligt betyder en indskrænkning i den ret, forbrugerne har til at betale med kontanter, og virksomhedernes ret til frit at vælge betalingsmåde. Men vi vurderer, at bekæmpelse af skatte- og afgiftsunddragelse bør veje tungere end det behov, som forbrugere og virksomheder har for at vælge kontanter, forklarer Henrik Keinicke og forsætter: - Man kan heller ikke påstå, at det er specielt besværligt at betale større tjenestekøb elektronisk. En forudsætning for vores forslag er, at Danmark er meget langt fremme med elektroniske betalingstjenester, der enkelt, hurtigt, sikkert og næsten omkostningsfrit kan klares på netbank. 2 Baggrund Den årlige værdi af sort arbejde i Danmark beløber sig ifølge Rockwool Fondens Forskningsenhed til 48 mia. kr., hvoraf 19 mia. kr. udgøres af husholdningers køb af sorte byggetjenester + et ukendt beløb som omsættes, hvor virksomheden skriver en regning, men undlader at afregne moms (fx ved konkurs eller når udenlandske virksomheder rejser hjem). 2 Foto: Colorbox 5

6 BoligJobplan 2.0 bør være grøn Byggebranchen har fået en overraskende gave med BoligJobplanen. Den vil øge den private efterspørgsel og tage toppen af sort arbejde. Dansk Byggeri håber, at ordningen i næste omgang vil være mere målrettet energieffektivisering Af MOGENS HJELM, Kernen i regeringens BoligJobplan er skattereduktion, der har en reel værdi på ca kr. pr. person. Ordningen vil give en samlet meromsætning på håndværkerydelser på mere end 4 mia. kr. fordelt over en 2½ årig periode, vurderer Dansk Byggeri. Der er således både jobs og penge til primært byggeriets mindre og mellemstore virksomheder i ordningen, som regeringen også har motiveret med ønsket om at komme sort arbejde til livs. - Som BoligJobplanen er skruet sammen, retter den sig primært mod mindre byggearbejde som reparation og vedligeholdelse, da økonomien i ordningen ikke er tilstrækkelig til at igangsætte større byggeprojekter. Det er, når det kommer til stykket, en udvidet hjemmeserviceordning, som bestemt har potentiale for at tage toppen af sort arbejde, siger erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri, Torben Liborius. Grønt byggefradrag Dansk Byggeri har længe arbejdet for et byggefradrag målrettet energirenovering. Et grønt byggefradrag vil ifølge Dansk Byggeri være skræddersyet til at skabe arbejde inden for større energirenovering, som der i forvejen udføres relativt lidt af. - Fradragsbeløbet er større end ved BoligJobplanen, fordi et grønt byggefradrag skal være med til at løbe markedet i gang for klimavenligt byggeri, som vi forventer, vil have en stor fremtid for sig - både herhjemme og som eksportvare. Der er bare behov for starthjælp for at komme i gang, vurderer Torben Liborius. Dansk Byggeri har beregnet, at med en andel af reelt nyt arbejde på ca. 28 % vil det grønne byggefradrag være selvfinansierende i kraft af de nye skatteindtægter og sparede udgifter til understøttelse, som nye byggejob medfører. For Dansk Byggeri er det vigtigt at slå fast, at der ikke er tale om et enten eller i forhold til regeringens BoligJobplan. - Det grønne byggefradrag passer fint sammen med den nye BoligJobplan ved at supplere med nye større klimavenlige byggeprojekter målrettet energirenovering. Det vil derfor være oplagt på sigt at udvide Boligjobplanen, siger Torben Liborius. Dansk Byggeri foreslår 2 Alle boligejere, lejere og andelsboligejere tildeles et fradrag på maksimalt kr. årligt pr. voksen beboer i husstanden 2 Virksomheder tildeles et fradrag på maksimalt kr. pr. medarbejder 2 Fradraget skal være på 40 % for arbejdsløn og 25 % for godkendte materialer 2 Der udarbejdes en positivliste for energiforbedrende arbejder og materialer, der kan give fradrag Tilskud frem for fradrag I modsætning til BoligJobplanen indbefatter det grønne byggefradrag ikke et skattefradrag men et direkte tilskud til håndværkerregningen, som betales af skattevæsenet med det samme over for den udførende virksomhed. Det grønne byggefradrag dækker 40 % af arbejdslønnen og 25 % af materialerne til arbejdet ud af en samlet udgift på maksimalt kr. - Sandsynligheden for at sætte gang i større byggeprojekter øges, når boligejeren eller lejeren ikke selv skal lægge pengene ud i op til halvandet år, før de bliver afregnet via årsopgørelsen og dermed mindsker det øjeblikkelige likviditetsbehov, slutter Torben Liborius. Da det grønne byggefradrag skal en tur forbi skattevæsenet for at blive udbetalt, vil der være stor mulighed for at skabe nyt hvidt arbejde på større byggeprojekter. 2 2 Foto: Ricky John Molloy 6

7 2 Illustration Jørgen Stamp Tusindvis af job på vej til byggeriet Forventet merbeskæftigelse fra arbejde i bygge- og anlægsbranchen Område Total Nordjylland Midt- og Vestjylland Østjylland Sydøstjylland Sønder- og Sydvestjylland Fyn Lolland-Falster Øst- og Sydsjælland Vestsjælland Nordsjælland Hovedstadsområdet Bornholm Hele landet NB. Grundet afrunding stemmer totalen ikke nødvendigvis med summen af tallene. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri. Beregningerne bygger på oplysninger fra Danmarks Statistik om antallet af leje- og ejerboliger i hele landet. Dansk Byggeri forudsætter i vægtningen af tallene, at der vil være fem gange så mange ejere som lejere, der vælger at udnytte fradragsordningen. Beregninger fra Dansk Byggeri viser, at BoligJobplanen i de næste tre år vil give flere job Af HENRIETTE DØSSING, Der bliver god grund til at trække i arbejdstøjet igen for en del af de håndværkere, som har været uden job på grund af den økonomiske krise. Den nye BoligJobplan, som giver fradrag for husholdningsarbejde og mindre byggearbejder, betyder nemlig, at der skabes en række nye job i de kommende år. - Vi regner med, at der bliver skabt nye job inden for bygge- og anlægsområdet. Det skal dog lige tilføjes, at en del af de nye job vil være det, vi kalder for "indirekte beskæftigelse". Der er fx job hos byggematerialeproducenter og rådgivende ingeniører, som jo også får mere at lave, når der kommer mere gang i bygge- og anlægsbranchen siger økonomisk chefkonsulent Andreas Fernstrøm. Han peger dog på, at ud af de job vil være nye job til håndværkere. Ud over de job, der bliver skabt fra den del af JobBoligplanen, der går til bygge- og anlægsbranchen, kommer der naturligvis også en beskæftigelseseffekt i servicebranchen, da man også kan få tilskud til hjælp i hjemmet. Det betyder, at den samlede beskæftigelseseffekt af JobBoligplanen vil være endnu større end de job, der er nævnt her. 2 Dansk Byggeri sætter fingeraftryk på PCB-handlingsplan En lang række af Dansk Byggeris forslag er blevet medtaget i regeringens nationale PCB-handlingsplan Af HENRIETTE DØSSING, Efter lang tids pres fra blandt andre Dansk Byggeri har regeringen nu fremlagt en national handlingsplan med klare rammer for, hvordan problemerne med PCB i bygninger, byggeaffald og miljøet skal håndteres. Planen indeholder en række af de forslag, som Dansk Byggeri er kommet med. - Det er lykkedes os at sætte en række markante fingeraftryk på planen. Jeg er lige ved at sige, at det jo også bare manglede, da det i høj grad er vores medlemmer, som skal håndtere PCB i forbindelse med renoveringsopgaver, nedrivning og affaldshåndtering, siger Mette Møller Nielsen, arbejdsmiljøchef i Dansk Byggeri. Blandt andet skal der laves en kortlægning af i hvilken typer af bygninger, man kan forvente at finde PCB, at de tilsynsførende fra Arbejdstilsynet skal uddannes bedre i rådgivning om PCB, og at der fremover vil være krav om, at en bygning er undersøgt for PCB, inden kommunen giver tilladelse til, at bygningen kan rives ned. 2 Dansk Byggeris fingeraftryk på PCB-handlingsplanen 2 Kortlægning af, hvor og i hvilke typer af bygninger PCB må forventes at være 2 Fastlæggelse af fareniveau og eventuel revurdering af aktionsværdier for indeklima 2 Udarbejdelse af byggeteknisk proces ved fund af PCB, kontrolmålinger, fjernelse, indkapsling med videre 2 Bedre uddannelse af tilsynsførende og mere fokus på smårenoveringer 2 Evaluering af bundgrænse- værdien for genanvendelse af affald 2 Frasortering af PCB-holdigt byggeaffald ved kilden 2 Indførelse af krav om kortlægning for miljøfarlige stoffer i forbindelse med udstedelse af kommunale nedrivningstilladelser 2 Bedre deling af både ny og eksisterende viden. Oprettelse af portal med viden og vejledninger til brug for borgere, håndværkere og bygherrer 7

8 Mads Rørvig, skatteordfører (V) 2 Jesper Petersen, skatteordfører (SF) 2 Foto: Henrik Sørensen Byggeduellen Hvert år bliver der udført sort arbejde i Danmark til en værdi af 48 mia. kr. Statskassen går dermed glip af en betydelig sum. Men ved hjælp af nogle enkle indgreb kan vi reducere problemets omfang væsentligt. Dansk Byggeri foreslår derfor tre initiativer, der skal være med til at reducere det sorte arbejde og øge mængden af hvidt arbejde. Vi har spurgt to MF ere, hvordan de forholder sig til forslagene Af ANJA BINDERUP, Elektronisk betalingspligt for private ved køb på over kr. Jesper Petersen: Forslaget har jo visse ligheder med det første og kan være et enkelt og effektivt tiltag mod momssvig og sort arbejde. Man kan jo spørge sig selv, hvor mange der betaler over kr. kontant for at få udført et stykke arbejde, hvis ikke der er skatteunddragelse involveret? Det vil ikke være noget stort krav at stille, at man skal betale med kreditkort eller en anden bankoverførsel. SF er positive over for idéen, og som jeg er informeret, er de norske erfaringer gode. 2 Mads Rørvig: Hvidvaskningsloven forbyder allerede i dag kontante betalinger på over kr. for varer og visse former for tjenesteydelser, og det kunne måske være en god ide at kigge på, om vi kan udvide forbuddet til også at gælde byggeentrepriser. 2 Et grønt byggefradrag for energirenovering af boliger. Omvendt momspligt for private ved køb på over kr. Jesper Petersen: SF håber, der kan laves en bred aftale om nye tiltag mod sort arbejde. Kampagnerne hjælper kun et stykke af vejen. Der er brug for selvjustits i branchen og for politiske tiltag, der virker. Omvendt momspligt bør overvejes i den sammenhæng. Det giver kun en smule mere bøvl for brugeren, og har det en tilstrækkelig stor effekt på det sorte arbejde, er gevinsten for fællesskabet værd at indfri. Det er ikke rimeligt over for danske virksomheder, der afregner moms, som de skal, at udenlandske konkurrenter smutter fra regningen og lader tabet ligge hos den fælles kasse i Danmark og det forekommer desværre alt for ofte. 2 Mads Rørvig: Formålet er sympatisk, men jeg frygter, at vi ender med et system, der gør det sværere for borgerne at betale for byggeentrepriser, fordi de skal afregne dobbelt. I værste fald kan det betyde, at flere vælger at afregne sort. Desuden risikerer vi, at SKAT kommer til at stå med et enormt antal små momsrestancer på private, der afregner momsen for sent. 2 Jesper Petersen: Det er et sympatisk forslag, og jeg deler hensigterne med forslaget, men uden at kende prisen for statskassen og have finansiering på plads er det vanskeligt at forholde sig til på stående fod. SF bakker op om BoligJobordningen og har længe arbejdet for at udvide hjemmeserviceordningen til også at omfatte børnefamilier. Nu suppleres det med fradrag for vedligeholdelse og renoveringer, og vi har en forventning om, at det vil øge beskæftigelsen og udrydde en del sort arbejde. Vi er imod store dele af regeringens finansieringsforslag, der indebærer nedskæringer på forebyggelse og aktiveringsindsatsen, samt andre væsentlige forringelser. Der bør gøres en særlig indsats for, at forbrugerne bruger muligheden til at få lavet energirenovering, der jo har et stort klima- og samfundsmæssigt afkast. 2 Mads Rørvig: Energieffektive boligforbedringer er allerede i dag økonomisk attraktive, fordi de reducerer boligejernes udgifter til opvarmning og elektricitet. Med BoligJobordningen sætter vi turbo på forbedringer som disse, idet vi gennem et fradrag på op til kroner pr. person over 18 år gør det ekstra attraktivt at renovere sin bolig. 2

Husejerne lukker øjnene for energifrås

Husejerne lukker øjnene for energifrås 2. Nr. årgang 7 4. årgang Nr. 1 Januar August Januar 2010 2013 2010 2 Foto Anders Bach TEMA Husejerne lukker øjnene for energifrås 9 ud af 10 danske husejere mener ikke, at deres bolig har brug for energiforbedringer.

Læs mere

Fair vilkår kræver gennemsigtighed

Fair vilkår kræver gennemsigtighed 2. Nr. årgang 6 3. årgang Nr. 1 Januar Juni Januar 2010 2012 2010 2 Foto Anders Bach TEMA UDLICITERING Kære kommuner, konkurrence betaler sig Det giver både økonomisk gevinst og bedre styring, når kommunerne

Læs mere

Håndværkerfradraget virker

Håndværkerfradraget virker 2. Nr. årgang 4 5. årgang Nr. 1 Januar Maj Januar / juni 2010 2010 2014 2 Foto Ricky John Molloy TEMA BOLIGJOB-ORDNINGEN Håndværkerfradraget virker BoligJob-ordningen er den gulerod, der får danskerne

Læs mere

Offentligt byggeri er balsam på såret

Offentligt byggeri er balsam på såret Februar 2013 Januar Januar 2. årgang Nr. 2 4. årgang Nr. 1 2 Illustration Jørgen Stamp TEMA KO N J U N K T U R A N A LY SE Offentligt byggeri er balsam på såret Dansk Byggeri glæder sig over de politiske

Læs mere

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten

Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten 2. Nr. årgang 1 4. årgang Nr. 1 Januar Februar Januar 2010 2010 2013 2 Foto Simon Ladefoged TEMA AFFALD Abonnementer spænder ben for fleksibiliteten Abonnementer kan gøre aflevering af affald til en dyr

Læs mere

Faglært til fremtiden?

Faglært til fremtiden? 2. Nr. årgang 9 4. årgang Nr. 1 Januar Oktober Januar 2010 2010 2013 2 Foto COLORBOX TEMA KREDITANALYSE Danskerne betaler ikke til tiden Både offentlige og private kunder presser byggevirksomhederne til

Læs mere

Bankerne holder liv i krisen

Bankerne holder liv i krisen 2. Nr. årgang 11 2. årgang Nr. 1 September Januar Januar 2010-2010 oktober 2011 2 Foto Simon Ladefoged TEMA Bankerne holder liv i krisen Siden krisen satte ind, har det været svært for virksomhederne at

Læs mere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere

Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Analysebrev nr. 8/2007 baggrund og analyse fra Dansk Byggeri danskbyggeri.dk/barometer Arbejdsgivere vil beholde udenlandske medarbejdere Akut mangel på arbejdskraft er hovedårsagen til, at danske bygge-

Læs mere

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne,

Skolepraktikken virker. Skolepraktik er med til at fastholde de unge på bygge- og anlægsuddannelserne, 2. Nr. årgang 9 5. årgang Nr. 1 Januar December Januar 21 21 214 2 Foto Ricky John Molloy TEMA FREMTIDENS BOLIGBEHOV Boligunderskud koster Danmark fem milliarder kroner Byggeri af storbyboliger er ikke

Læs mere

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007

Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 3 - juli 2007 KØBMANDEN OG DEN SYMPATISKE NETVÆRKER: PORTRÆT AF HÅNDVÆRKSRÅDETS NYE FORMAND NIELS-ERIK LUNDVIG... SIDE

Læs mere

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd

Arbejdsmiljø. Branchen skal fremtidssikres. 6. årgang nr 5 august 2008. erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri. i hævd 6. årgang nr 5 august 2008 erhvervsmagasin for byggeri, anlæg og industri 2 Malermester holder traditionerne i hævd 2 Ingen klimaindsats uden byggeriet 2 Udnyt konjunkturerne Arbejdsmiljø Branchen skal

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE

9. årgang nr 1 februar 2011. magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 9. årgang nr 1 februar 2011 magasin for byggeri, anlæg og industri 2 GRØNT CAMPUS 2 MOBIL TIL KVALITETSSIKRING 2 RENOVERING FOR ALLE 1 Der er desværre andre end dig, der har det nødvendige værktøj Når

Læs mere

Svensk model kan give danske job

Svensk model kan give danske job #15 10.-12. december 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV OFFENTLIG-PRIVAT TOPMØDE 2014 side 08-09 BRANCHEN DER LØFTER ANDRE NY KREATIV STUDENTEREKSAMEN DET

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT

VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT AUGUST 2009 VELFÆRD KRÆVER ARBEJDE KORT FORTALT ARBEJDSMARKEDSKOMMISSIONENS FORSLAG TIL, HVORDAN DE OFFENTLIGE FINANSER KAN STYRKES GENNEM EN ØGET ARBEJDSINDSATS AUGUST

Læs mere

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED

ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED 5. årgang nr 5 august 2007 ET NYT NAVN FOR TILGÆNGELIGHED Flere og flere virksomheder opdager fordelene ved at leje maskiner og udstyr til projekter i bygge- og anlægsbranchen, i industrien og den offentlige

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6

DE SELVSTÆNDIGE VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #3, maj 2006 VI MÅ DA KUNNE FORSTÅ HINANDEN! - OMAR MARZOUK PÅ SLAP LINE PÅ REPRÆSENTANTSKABSMØDET... SIDE 4-6 Hvad er det,

Læs mere

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014.

Det samme gælder temamødet, og Træsektionens bestyrelse håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at komme og være med i 2014. Nyhedsbrev Maj 2013 sektionen SÆT KRYDS I KALENDEREN vi vil gerne ha dig med Træsektionen under Dansk Byggeri holdt generalforsamling fredag den 15. marts 2013 i Korsør. Efter generalforsamlingen var der

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

INDHOLD. Fair Løsning 2020

INDHOLD. Fair Løsning 2020 INDHOLD Fair Løsning 2020 INDLEDNING side 6 1 GANG I VÆKSTEN side 11 2 STYR PÅ INDTÆGTERNE side 37 3 EN EFFEKTIV OFFENTLIG SEKTOR side 45 4 ARBEJDE MERE OG UDDANNE OS BEDRE side 59 ØKONOMISKE FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014

Kommunerne og erhvervslivet. Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Kommunerne og erhvervslivet Erhvervs- og byggevenlige kommuner 2014 Indhold 3 Forord: Kommunen er en vigtig erhvervspolitisk aktør 4 Overordnet resultat 6 Virksomhedernes prioritering 7 Byggesagsbehandling

Læs mere

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014

FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 Danske Services Brancheundersøgelse af små og mellemstore virksomheder i servicebranchen 2014: FORHOLDENE FOR SERVICE SMV ERNE 2014 D a n s k e S e r v i c e s B r a n c h e a n a l y s e 2 0 1 4 S i d

Læs mere

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1

24. møde. Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 Torsdag den 22. november 2012 (D) 1 24. møde Torsdag den 22. november 2012 kl. 10.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15

DE SELVSTÆNDIGE EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9. Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder #4 oktober 2005 EN FARVERIG SELSTÆNDIG... SIDE 8-9 Videnpiloten i mikrobryggeriet... side 14-15 PP Møbler: Danish design

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 3. årgang nr 3 april 2005 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig Kirsten

Læs mere

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7

DE SELVSTÆNDIGE - NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6. Angela Merkel: SMV er kan øge Europas vækst... side 7 DE SELVSTÆNDIGE Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 2 - april 2007 HAN HAR VÆRET MINDRE VIRKSOMHEDERS - FRONTKÆMPER I 10 ÅR NU GIVER POUL ULSØE OPGAVEN VIDERE... SIDE 4-6

Læs mere

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende

magasin for byggeri, anlæg og industri 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 11. årgang nr. 1 marts 2013 magasin for byggeri, anlæg og industri Fokus på renovering 2 Energirenovering er fremtiden 2 Fire års forfald i Rudkøbing får en ende 2 Tænk i helheder når det handler om renovering

Læs mere

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006

INDHOLD LEDER TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE FAGLIGT KORT OG GODT SERVICESTOF MENNESKER OG MENINGER SEPTEMBER 2006 4. årgang nr 6 september 2006 6 18 25 foto PETER HOVE OLESEN 33 LEDER 5 Ræk hånden frem Michael H. Nielsen TEMA: UDDANNELSE/LÆRLINGE Lærlingene kritiserer i en ny undersøgelse de tekniske skoler. Og for

Læs mere