Hurtig installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hurtig installationsvejledning"

Transkript

1 HL-2035 Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning om opsætning og installation. Trin 1 Opsætning af maskinen Trin 2 Installation af printerdriveren Installation udført! Se brugsanvisningen på cd-rom en for vejledning i brug af printer. Opbevar altid Hurtig installationsvejledning og den medfølgende cd-rom på et sted, hvor du hurtigt og let kan få fat i den. Version 1 DAN

2 1 Symboler i denne brugsanvisning Advarsel Elektrisk fare Varm overflade Forsigtig Advarsler fortæller dig, hvad du skal gøre for at undgå eventuel personskade. Elektriske faresymboler advarer om risiko for elektrisk stød. Ikoner om varme overflader betyder, at du skal undgå at berøre varme maskindele. Forsigtig angiver procedurer, du skal følge eller undgå for at forhindre eventuelle skader på printeren eller andre genstande. Forkert opsætning Bemærk Brugsanvisning Symboler for forkert opsætning advarer dig om enheder og funktioner, der ikke er kompatible med printeren. Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan den aktuelle funktionsmåde virker med andre funktioner. Angiver reference til brugsanvisningen på den medfølgende cd-rom.

3 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Sikker brug af printeren... 2 Bestemmelser... 4 Sådan kommer du i gang Kassens indhold... 6 Kontrolpanel... 7 Printerlysdiodens betydning... 7 Medfølgende cd-rom... 8 Trin 1 - Opsætning af maskinen Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet... 9 Montering af tromleenheden og tonerpatronenheden...10 Ilægning af papir i papirbakken Udskrivning af en testside Trin 2 - Installation af printerdriveren Windows Brugere af USB-interfacekabler Macintosh Brugere af USB-interfacekabler Brugere af Mac OS X eller nyere Brugere af Mac OS 9.1 til Andre oplysninger Forbrugsstoffer Nedpakningsinformation Forsendelse af printeren Fejlfinding Brugsanvisningens kapitel 6 1

4 Sikkerhedsforanstaltninger Sikker brug af printeren Advarsel Der er højspændingselektroder inden i printeren. Før du rengør printeren indvendigt, skal du sørge for at slukke for strømmen og trække strømkablet ud af stikkontakten. Rør IKKE stikket med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk stød. Hvis du lige har brugt printeren, er visse dele inden i printeren meget varme. Når du åbner frontklappen eller bagklappen på printeren, må du IKKE røre ved de dele, som er vist med gråt i illustrationen. Inden i printeren (set forfra) Inden i printeren (set bagfra) Advarselsmærkatet på eller omkring fikseringsenheden må IKKE fjernes eller beskadiges. Brug IKKE en støvsuger til at fjerne spildt toner. Det kan forårsage, at tonerpulveret antændes i støvsugeren, og eventuelt medføre brand. Tør omhyggeligt tonerpulveret op med en tør, fnugfri klud, og bortskaf det i henhold til lokale bestemmelser. 2

5 Sikkerhedsforanstaltninger Der må IKKE anvendes brandfarlige materialer eller nogen form for spray til at rengøre maskinen indvendigt eller udvendigt. Dette kan forårsage brand eller elektrisk stød. Se brugsanvisningen for at få vejledning i rengøring af maskinen. 3

6 Sikkerhedsforanstaltninger Bestemmelser Important A shielded interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for a Class B digital device. Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user s authority to operate the equipment. Radiostøj (kun volt-model) Denne printer overholder EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B. Før dette produkt anvendes, skal det sikres, at følgende interfacekabel anvendes. 1. Et USB-kabel. Kablet må ikke være mere end 2 meter langt. EU-overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Producent Brother Industries Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japan Fabrik Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, Kina Erklærer hermed, at: Produktbeskrivelse: Laserprinter Produktnavn: HL-2035 Modelnummer: HL-20 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiver: direktiv 2006/95/EF om lavspænding og direktiv 2004/108/EF om elektromagnetisk kompatibilitet. Anvendte harmoniserede standarder: Sikkerhed EN :2001 EMC EN55022: A1: A2: 2003 Klasse B EN55024: A1: A2: 2003 EN : 2006 EN : A1: A2: 2005 År for første påsætning af CE-mærke: 2008 Udgivet af: Brother Industries, Ltd. Dato: 6. februar 2008 Sted: Nagoya, Japan Underskrift: Junji Shiota Direktør Kvalitetsstyringsafdelingen Printing & Solutions Company IEC specifikation (kun volt-modellen) Denne printer er et Klasse 1-laserprodukt som defineret i specifikationerne IEC Mærkatet herunder sidder på produktet i de lande, hvor det er påkrævet. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Denne printer indeholder en klasse 3B-laserdiode, som udsender usynlig laserstråling i scannerenheden. Du bør under ingen omstændigheder åbne scannerenheden. 4

7 Sikkerhedsforanstaltninger Forsigtig Anvendelse af andre styreenheder, justeringer eller udførelse af procedurer, som ikke er specificeret i denne installationsanvisning, kan medføre farlig stråling. Kun Finland og Sverige LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle. Wiring information (kun Storbritannien) Important If you need to replace the plug fuse, fit a fuse that is approved by ASTA to BS1362 with the same rating as the original fuse. Always replace the fuse cover. Never use a plug that does not have a cover. Warning - This printer must be earthed. The wires in the mains lead are coloured in line with the following code: Green and Yellow: Blue: Brown: Earth Neutral Live If in any doubt, call a qualified electrician. Varning Om apparaten används på annat sätt än i denna Bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1. Indvendig laserstråling Maksimal strålingshårdhed: Bølgelængde: Laserklasse: 10 mw nm Klasse 3B VIGTIGT for din sikkerheds skyld For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de normale elektriske installationer. Forlængerledninger, der anvendes sammen med printeren, skal have stik med tre ben og være korrekt tilsluttet for at sikre korrekt jording. Forlængerledninger, der er tilsluttet forkert, kan forårsage personskader og beskadige udstyret. Selvom apparatet fungerer tilfredsstillende, betyder det ikke nødvendigvis, at strømmen er jordet, og at installationen er sikker. For din egen sikkerheds skyld skal du kontakte en kvalificeret elektriker, hvis du er i tvivl om, hvorvidt strømmen er jordet. Maschinenlärminformations- Verordnung 3. GPSGV (kun Tyskland) Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 db(a) oder weniger gemäß EN ISO Afbryder Denne printer bør placeres tæt på en stikkontakt, der er let at komme til. I nødstilfælde skal du tage ledningen ud af stikkontakten for at afbryde strømmen helt. IT-strømsystem (kun Norge) Dette produkt er også designet til IT-strømsystemer med fase-fase-spænding på 230 V. 5

8 Sådan kommer du i gang 1 1 Kassens indhold Kassens indhold kan variere fra land til land. Gem al emballage og printerens kasse, i tilfælde af at du får brug for at sende printeren Udfaldsbakkens støtteflap (støtteflap) 2 Kontrolpanel 3 Frontklap 4 Åbning til manuel fødning 5 Papirbakke 6 Strømafbryder 7 Udfaldsbakke (øverste udskriftsbakke) Cd-rom (inklusive brugsanvisning) Hurtig installationsvejledning Tromleenhed Strømkabel Brugere i Danmark: Netstikket, der leveres med maskinen, er et jordet stik med tre ben. Sørg for, at det jordede stik med tre ben passer til stikkontakten. Denne maskine skal være jordet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. Brugere i Sverige, Norge og Finland: Netstikket, der leveres med maskinen, er et stik med to ben, hvor jordingen er lagt ind i enhedens side. Sørg for, at det jordede stik med to ben passer til stikkontakten. Denne maskine skal være jordet. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en kvalificeret elektriker. For at opnå sikker betjening må det medfølgende stik kun sættes i en standardstikkontakt, som er jordet gennem de elektriske standardinstallationer. Udstyr, der ikke er jordet, kan forårsage elektrisk stød eller give anledning til høj elektrisk støjemission. Interfacekablet er ikke standardtilbehør. Køb det korrekte kabel til det interface, du har tænkt dig at bruge. USB-kabel Sørg for at bruge et USB 2.0-interfacekabel med en længde på maks. 2 meter. Tilslut IKKE interfacekablet endnu. Interfacekablet tilsluttes under installationen af printerdriveren. Når du anvender et USB-kabel, skal du tilslutte det computerens USB-port, og ikke en USB-port på et tastatur eller en USB-hub uden strømforsyning. USB understøttes ikke under Windows 95 eller Windows NT

9 Sådan kommer du i gang 2 Kontrolpanel Lysdioden Toner Lysdioden Toner viser, når toneren er ved at være brugt op. 2 Lysdioden Drum Lysdioden Drum viser, når tromlen er ved at være udtjent. 3 Lysdioden Error Lysdioden Error viser, når printeren er i en af følgende tilstande: Intet papir/papirstop/klap åben 4 Lysdioden Ready Lysdioden Ready viser, når printeren er klar, eller der er data tilbage i hukommelsen. 5 Knappen Go Vækning/Fejlretning/Form feed/annuller job/genudskrivning Yderligere oplysninger om kontrolpanelet findes i kapitel 3 i brugsanvisningen på den medfølgende cd-rom. 3 Printerlysdiodens betydning : Blinker : Tændt : Slukket Printerlysdiode Dvale/FRA Varmer op Klar Modtager data Resterende udskriftsdata Toner Drum Error Ready (grøn) Printerlysdiode Toner lav 1 Skift toner Tromle ved at være udtjent 1 Toner (gul) Drum (gul) Error (rød) Ready (grøn) Klap åben Papirstop Intet papir Tromlefejl Servicekald Brugsanvisning Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 1 Kapitel 3 Kapitel 3 1 Lysdioden blinker med følgende mønster: tændt i 2 sekunder og derefter slukket i 3 sekunder. 7

10 Sådan kommer du i gang 4 Medfølgende cd-rom Denne cd-rom indeholder mange forskellige oplysninger Brugere af Mac OS X eller nyere 2 Brugere af Mac OS 9.1 til 9.2 Dette skærmbillede understøttes ikke af Mac OS 9.1 til Se brugsanvisningen i HTML-format. (Se Dokumentation nedenfor). Indledende opsætning Instruktionsfilm om opsætning af printeren. Installer printerdriver Installer printerdriveren. Installer andre drivere/hjælpeprogrammer (for Windows -brugere) Installer ekstra driver. Dokumentation Se printerens brugsanvisning i HTML-format. Du kan også se brugsanvisningen i PDF-format ved at gå til Brother Solutions Center. Brugsanvisningen i HTML-format installeres automatisk, når driveren installeres. (Kun for Windows -brugere) Klik på Start-knappen, Programmer 1, din printer (f.eks. Brother HL-2035), og herefter Brugsanvisning. Hvis du ikke vil installere brugsanvisningen, skal du vælge Tilpasset installation i Installer printerdriver og fravælge brugsanvisningen i HTML-format, når du installerer driveren. 1 Alle programmer for Windows XP-brugere Onlineregistrering Registrer produktet online. Brother Solutions Center Brother Solutions Center ( er stedet, hvor du kan finde alle de ressourcer, du måtte have brug for til din printer. Download de seneste drivere og hjælpeprogrammer til dine printere, læs de ofte stillede spørgsmål og tip til problemløsning, eller lær mere om udskrivningsløsninger. Bemærk! Til brug for svagtseende brugere har vi inkluderet HTML-filen på den medfølgende cd-rom: readme.html. Denne fil kan læses af Skærmlæser tekst-til-tale -software. 8

11 Trin 1 Opsætning af maskinen 1 1 Sæt cd-rom en i cd-rom-drevet Windows -brugere Macintosh -brugere Forkert opsætning Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet skal tilsluttes, når driveren installeres. Forkert opsætning Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet skal tilsluttes, når driveren installeres. 1 Sæt den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet. Åbningsskærmbilledet vises automatisk. Vælg sprog. 2 Klik på Indledende opsætning på menuskærmen. 1 Brugere af Mac OS 9.1 til 9.2: Gå videre til næste side. Brugere af Mac OS eller nyere: Læg cd-rom'en i cd-rom-drevet, og dobbeltklik på ikonet HL2000 på skrivebordet. Dobbeltklik på ikonet Start Here OS X. Vælg sprog. 2 Klik på Indledende opsætning på menuskærmen. 3 Du kan læse instruktionerne for indledende opsætning og følge trinene på side 10 til Du kan læse instruktionerne for indledende opsætning og følge trinene på side 10 til 12. 9

12 Trin 1 Opsætning af maskinen 2 Montering af tromleenheden og tonerpatronenheden 4 Sæt tromleenheden og tonerpatronenheden i printeren. Forkert opsætning Tilslut IKKE interfacekablet. Interfacekablet skal tilsluttes, når driveren installeres. 1 Åbn frontklappen. 5 Luk printerens frontklap. 2 Pak tromleenheden og tonerpatronenheden ud. 3 Vip den fra side til side flere gange for at fordele toneren jævnt. 10

13 Opsætning af maskinen 3 Ilægning af papir i papirbakken 4 Læg papir i papirbakken. Kontroller, at papiret ligger plant i papirbakken, og at det er under maksimummærket (1). 1 Træk papirbakken helt ud af printeren. 1 2 Tryk på papirstyrets udløserhåndtag (1), og juster papirstyrene, så de passer til den papirstørrelse, du bruger. Kontroller, at styrene sidder fast i hullerne. 5 Sæt papirbakken tilbage i printeren. Sørg for, at den er sat helt ind i printeren. 1 3 Luft papirstakken grundigt for at undgå papirstop og fejlindføring. 11

14 Trin 1 Opsætning af maskinen 4 Udskrivning af en testside 5 Tryk på knappen Go. Printeren udskriver en testside. Kontroller, at testsiden udskrives korrekt. Forkert opsætning Tilslut IKKE interfacekablet endnu. 1 Sørg for, at strømmen til printeren er afbrudt. Slut strømkablet til printeren. Bemærk! Denne funktion er ikke tilgængelig, når du har sendt det første udskriftsjob fra computeren. 2 Sæt stikket i stikkontakten. Tænd for printeren. 3 Træk støttepladen ud. 4 Når printeren har varmet op, holder lysdioden Ready op med at blinke og forbliver grøn. 12

15 Trin 2 Installation af printerdriveren Følg instruktionerne på denne side for dit operativsystem og interface. For at finde den seneste driver eller den bedste løsning på dit problem eller spørgsmål, kan du få direkte adgang til Brother Solutions Center gennem cd-rom'en / driveren eller gå til Windows Brugere af USB-interfacekabler Macintosh Brugere af USB-interfacekabler Brugere af Mac OS X eller nyere Brugere af Mac OS 9.1 til Skærmbillederne til Windows i denne Hurtig installationsvejledning er baseret på Windows XP. Skærmbillederne til Mac OS X i denne Hurtig installationsvejledning er baseret på Mac OS X

16 Trin 2 Installation af printerdriveren Windows 1 1 Brugere af USB-interfacekabler Windows USB Bemærk! Hvis Guiden Ny hardware fundet vises på din computer, skal du klikke på Annuller. Bemærk! Windows Vista : Når skærmen Brugerkontokontrol vises, skal du klikke på Fortsæt. Installation af driveren og tilslutning af printeren til din computer 1 Kontroller, at USB-interfacekablet IKKE er sluttet til printeren, og begynd derefter at installere driveren. Hvis du allerede har tilsluttet kablet, skal du fjerne det. 4 Når vinduet med licensaftalen vises, skal du klikke på Ja, hvis du accepterer licensaftalen. 5 Når dette skærmbillede vises, skal du kontrollere, at printeren er tændt. Slut USB-interfacekablet til computeren og derefter til printeren. Klik på Næste. 2 Klik på Installer printerdriver på menuskærmen. 3 Klik på Brugere af USB-kabler. 14

17 Installation af printerdriveren Windows 6 Klik på Udfør. Valg af printer som standardprinter (Kun for Windows 2000-/XP-brugere) 1 Klik på Start og derefter på Printere og faxenheder. Windows USB Bemærk! Hvis du vil registrere produktet online, skal du afkrydse Kør onlineregistrering. For Windows 98/Me-brugere: Installationen er nu gennemført. Bemærk! Printerdriveren til HL-2030-serien er installeret. 2 Vælg ikonet for Brother-printeren. Gå videre til For Windows 2000-/XP-brugere: Gå videre til Indstilling af printeren som standardprinter. 3 Klik på Filer og derefter på Benyt som standardprinter. Installationen er nu gennemført. Bemærk! Printerdriveren til HL-2030-serien er installeret. 15

18 Trin 2 Installation af printerdriveren Macintosh 2 Brugere af USB-interfacekabler Brugere af Mac OS X eller nyere Macintosh USB Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af driveren 1 Klik på Installer printerdriver på menuskærmen. 5 Klik på Gå og herefter på Programmer. 6 Dobbeltklik på mappen Hjælpeprogrammer. 2 Klik på Brugere af USB-kabler, og følg vejledningen på skærmen. Genstart derefter din Macintosh. 7 Dobbeltklik på ikonet Printerværktøj. 3 Slut USB-interfacekablet til din Macintosh, og slut det derefter til printeren. Bemærk! Mac OS X 10.2-brugere: Åbn ikonet Printcentral. 8 Klik på Tilføj. Forkert opsætning Slut IKKE printeren til tastaturets USB-port eller til en USB-hub uden strømforsyning. 4 Sørg for, at printeren er tændt. 16

19 Installation af printerdriveren Macintosh 9 Vælg USB. 10 Vælg den rette printer, og klik derefter på Tilføj. Macintosh USB 11 Klik på Printerværktøj og derefter på Slut printerværktøj. Installationen er nu gennemført. Bemærk! Printerdriveren til HL-2030-serien er installeret. 17

20 Trin 2 Installation af printerdriveren Macintosh Brugere af Mac OS 9.1 til 9.2 Tilslutning af printeren til din Macintosh og installation af driveren 1 Indsæt cd-rom en i cd-rom-drevet. Dobbeltklik på mappen Mac OS 9. 5 Sørg for, at printeren er tændt. 6 Åbn Vælger i menuen Apple. Macintosh USB 2 Dobbeltklik på mappen for det rette sprog. 7 Klik på ikonet Brother Laser. Klik på den printer, du vil skrive til, i højre side af Vælger. Luk Vælger. 3 Dobbeltklik på ikonet Printer Driver Installer for at installere printerdriveren. Følg instruktionerne på skærmen, og genstart din Macintosh. Installationen er nu gennemført. 4 Slut USB-interfacekablet til din Macintosh, og slut det derefter til printeren. Bemærk! Printerdriveren til HL-2030-serien er installeret. Forkert opsætning Slut IKKE printeren til tastaturets USB-port eller til en USB-hub uden strømforsyning. 18

21 Andre oplysninger 1 1 Forbrugsstoffer Når det er tid til at udskifte forbrugsstofferne, angiver lysdioderne på kontrolpanelet, at der er opstået en fejl. Besøg eller kontakt din lokale Brother-forhandler for at få yderligere oplysninger om forbrugsstoffer til printeren. Se kapitel 5 i brugsanvisningen på cd-rom'en. Tonerpatron Tromleenhed 19

22 Nedpakningsinformation 1 1 Forsendelse af printeren 3 Pak printeren ned. Hvis du er nødt til at sende printeren, skal den pakkes omhyggeligt ind for at undgå beskadigelse under forsendelsen. Det anbefales, at du gemmer og bruger den originale emballage. Printeren skal desuden være tilstrækkeligt forsikret i fragtmandens varetægt. Forsigtig Ved forsendelse af printeren skal TROMLE- og TONERPATRONENHEDEN tages ud af printeren og placeres i en plasticpose. Hvis enheden ikke tages ud af printeren og placeres i en plasticpose før forsendelse, kan printeren blive alvorligt beskadiget, og GARANTIEN KAN BORTFALDE. 1 Afbryd strømmen til printeren, og tag strømkablet ud. 2 Tag tromle- og tonerpatronenheden ud. Placer den i en plasticpose, og luk posen tæt. 20

23 Varemærker Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd. Apple og Macintosh er registrerede varemærker og Safari er et varemærke tilhørende Apple Inc. Microsoft, MS-DOS og Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og andre lande. Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle andre betegnelser og mærke- og produktnavne, der er nævnt i denne Hurtig installationsvejledning, er registrerede varemærker tilhørende de respektive virksomheder. Udarbejdelse og publikation Denne vejledning er udarbejdet og udgivet under tilsyn af Brother Industries Ltd. og indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer. Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialet heri og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der er forårsaget af tillid til de præsenterede materialer, herunder (men ikke begrænset til) typografiske fejl og andre fejl i publikationen. Dette produkt er beregnet til erhvervsbrug. Copyright og licens 2008 Brother Industries, Ltd. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

24

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1210N Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5340D/HL-5350DN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Trin 1. Opsætning af maskinen. Trin 2. Installation af printerdriveren. Installation udført!

Trin 1. Opsætning af maskinen. Trin 2. Installation af printerdriveren. Installation udført! HL-5270DN Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsanvisning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

maskinen ud, og kontroller delene

maskinen ud, og kontroller delene Hurtig installationsvejledning Start her DSmobile 620 Tak, fordi du valgte Brother. Din støtte er vigtig for os, og vi er glade for, at du har købt et af vores produkter. Inden du bruger din maskine, skal

Læs mere

Hurtig installationsanvisning HL-1430

Hurtig installationsanvisning HL-1430 Læs denne Hurtig installationsanvisning, før du tager printeren i brug. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Hurtig installationsanvisning HL-1430 Trin 1 Trin

Læs mere

Windows Vista Installationsanvisning

Windows Vista Installationsanvisning Windows Vista Installationsanvisning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista Installationsanvisning for

Læs mere

Hurtig installationsanvisning Laserprinter

Hurtig installationsanvisning Laserprinter Hurtig installationsanvisning Laserprinter HL-5130/5140/5150D-serie Læs denne Hurtig installationsanvisning, før du tager printeren i brug. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-Scope eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Hurtig installationsanvisning HL-2030/2040/2070N

Hurtig installationsanvisning HL-2030/2040/2070N Laserprinter Hurtig installationsanvisning HL-2030/2040/2070N Læs denne Hurtig installationsanvisning, før du tager printeren i brug. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Guiden Hurtig Installation HL-7050-serien

Guiden Hurtig Installation HL-7050-serien Læs denne "Guiden hurtig installation", før du tager printeren i brug. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Trin 1 Guiden Hurtig Installation HL-7050-serien Trin

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Softwareinstallationsvejledning Dansk LB9154001 Indledning Egenskaber P-touch Editor Printer Driver P-touch Address Book (kun Windows ) Gør det let at oprette et bredt

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 12. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den strømforsyning

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Hurtig installationsanvisning HL-5030/5040/5050 series

Hurtig installationsanvisning HL-5030/5040/5050 series Hurtig installationsanvisning HL-5030/5040/5050 series Læs denne guide til hurtig installation, før du tager printeren i brug. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren.

Læs mere

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning

Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk. Brugervejledning Data Safe I (Serial ATA) Ekstern USB 2.0-harddisk Brugervejledning Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang 1.1 Forholdsregler vedr. sikkerhed 1.2 Systemkrav 1.3 Pakkens indhold 2 Vejledning til

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio.

OS Update. Program. Brugsvejledning. (ClassPad OS version 3.03) http://edu.casio.com. http://edu.casio.com/products/classpad/ http://edu.casio. Til ClassPad 330 De OS Update (ClassPad OS version 3.03) Program Brugsvejledning CASIO uddannelses-webside URL http://edu.casio.com ClassPad webside URL http://edu.casio.com/products/classpad/ ClassPad

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning DCP-8060 DCP-8065DN Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Læs denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder relevante instruktioner til opsætning og installation.

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning DCP-7010L DCP-7025 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren og installere softwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner til opsætning

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-5380DN Før du kan ruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTGT! Tilslut IKKE interfacekalet

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

BRUGSANVISNING HL-2035. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software.

BRUGSANVISNING HL-2035. Brother-laserprinter. Svagtseende brugere. Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Brother-laserprinter BRUGSANVISNING HL-2035 Svagtseende brugere Du kan læse denne brugsanvisning med Skærmlæser tekst-til-tale -software. Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere

Læs mere

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4

OS Update. Program. Brugervejledning. (ClassPad OS version 2.20) Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS RJA510188-4 Til ClassPad 300/ClassPad 300 PLUS De OS Update (ClassPad OS version 2.20) Program Brugervejledning RJA510188-4 http://world.casio.com/edu/ http://classpad.net/ Programmet OS Update Programmet OS Update

Læs mere

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0

HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 manual SI-707143 STORAGE SUPPORT HARD DISK CASING 2.5 STORAGE IDE/PATA TO USB 2.0 Ta k f o r d i d u h a r v a l g t a t k ø b e e t I C

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Produktsikkerhedsguide TP-

Produktsikkerhedsguide TP- Produktsikkerhedsguide TP- M5000N TP-M5000N Inden du bruger maskinen, bør du læse denne Produktsikkerhedsguide. Vi foreslår, at du beholder denne vejledning til fremtidig reference. Introduktion Tak, fordi

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Tilslutning af printeren til computeren.......................

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdrivere Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCLprinterdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42

Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 Hurtig installationsvejledning til tilslutningsadapterkablet CA-42 9234594 2. udgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia.

Læs mere

Hurtig installationsanvisning

Hurtig installationsanvisning Laserprinter HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Hurtig installationsanvisning Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsanvisning for at få korrekt

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning HL-2170W Hurtig installationsvejledning Laserprinter Før du kan bruge printeren, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs denne Hurtig installationsvejledning for at få korrekt vejledning

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering.

Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. Hurtig installationsvejledning Start her (Kun EU) HL-3040CN Før du kan bruge printeren, skal du læse denne Hurtig Installationsvejledning om korrekt opsætning og installering. VIGTIGT! Tilslut IKKE interfacekablet

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8

S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E S ATA T O U S B 2. 0 M A N U A L S I - 7 0 7 1 2 8 S T O R A G E S U P P O R T H A R D D I S K C A S I N G 2. 5 S T O R A G E

Læs mere

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne

Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Installere Windows Custom PostScript- eller PCL-printerdriverne Denne fil med vigtige oplysninger indeholder en vejledning til installation af Custom PostScript- eller PCL-printerdriveren på Windows-systemer.

Læs mere

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING

VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING VEJLEDNING FOR SOFTWARE INSTALLATION OG USB TILSLUTNING LYT1254-007A COPYRIGHT 2004 VICTOR COMPANY OF JAPAN, LTD. M4D3 DSC DANSK Trykt i Tyskland 0104HOH-ID-VE Dette dokument indeholder grundlæggende oplysninger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Start her. Fjern tapen. Find komponenter

Start her. Fjern tapen. Find komponenter 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. English Arabic Bahasa Português Hrvatski Cesky Dansk Nederland Suomi Français Deutsch Greek Hangul Hebrew Magyar Italiano Español 2004 Hewlett-Packard Development

Læs mere

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning

QL-500 / QL-560. Brugsanvisning Kom godt i gang QL-500 / QL-560 Brugsanvisning Vedligeholdelse og problemløsning Læs og forstå denne vejledning, inden maskinen tages i brug. Vi anbefaler, at du opbevarer vejledningen i nærheden af maskinen

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning (til Windows Vista) Version 3.0 Indhold 1. Installation af drivere til Windows Vista...3 1-1. Windows Vista 64 bit... 3 1-2. Windows Vista 32 bit... 7 2. Start af hjælpeprogrammet Opsætning...14 3. Afinstallering...17

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Installationsvejledning for software

Installationsvejledning for software MODELL: MX-B381 MULTIFUNKTIONELT DIGITALT SYSTEM Installationsvejledning for software FØR INSTALLATION AF SOFTWAREN OPSÆTNING I ET WINDOWS-MILJØ OPSÆTNING I ET MACINTOSH-MILJØ Gem denne vejledning. Som

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0

Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Store n Go bærbar harddisk USB 3.0 Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Softwarepakkerne Nero BackItUp og Burn Essentials

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Produktsikkerhedsguide 1

Produktsikkerhedsguide 1 Produktsikkerhedsguide 1 DCP-J140W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan Læs dette hæfte igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre vedligeholdelse.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo

Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Store n Go Portable Hard Drive esata/usb2.0 Combo Brugervejledning Dansk Introduktion Tak for, at du har købt denne bærbare harddisk fra Verbatim med den hurtige og nemme Powered esata-grænseflade. Før

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere