Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST. Særlig del"

Transkript

1 Regulativ for husholdningsaffald HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST Særlig del 19. AUGUST

2 Indhold 12 Ordning for dagrenovation Hvad er dagrenovation Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Beholdere Ekstra sæk Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Renholdelse af beholdere Afhentning af beholdere Tilmelding/afmelding 11 13a Ordning for papiraffald - genbrugsstativ med kasser 13 13a.1 Hvad er papiraffald 13 13a.2 Hvem gælder ordningen for 13 13a.3 Beskrivelse af ordningen 13 13a.4 Beholdere 13 13a.5 Kapacitet for beholdere 14 13a.6 Anbringelse af beholdere 14 13a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 14 13a.8 Afhentning af papiraffald 14 13a.9 Andre ordninger b Ordning for papiraffald - containere 15 13b.1 Hvad er papiraffald 15 13b.2 Hvem gælder ordningen for 15 13b.3 Beskrivelse af ordningen 15 13b.4 Beholdere 16 13b.5 Kapacitet for beholdere 16 13b.6 Anbringelse af beholdere 16 13b.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 16 13b.8 Afhentning af papiraffald 16 13b.9 Andre ordninger 17 2

3 14 Ordning for papaffald Hvad er papaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Beholdere Kapacitet for beholdere Anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Afhentning af papaffald Øvrige ordninger a Ordning for glasemballageaffald - genbrugsstativ med kasse 20 15a.1 Hvad er glasemballageaffald 20 15a.2 Hvem gælder ordningen for 20 15a.3 Beskrivelse af ordningen 20 15a.4 Beholdere 21 15a.5 Kapacitet for beholdere 21 15a.6 Anbringelse af beholdere 21 15a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 21 15a.8 Afhentning af glasaffald 21 15a.9 Andre ordninger 22 15b Ordning for glasemballageaffald - containere 23 15b.2 Hvem gælder ordningen for 23 15b.3 Beskrivelse af ordningen 23 15b.4 Beholdere 23 15b.5 Kapacitet for beholdere 24 15b.6 Anbringelse af beholdere 24 15b.7 Anvendelse og fyldning af beholdere 24 15b.8 Afhentning af glasemballageaffald 24 15b.9 Andre ordninger Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald Hvad er metalemballageaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald Hvad er plastemballageaffald Hvem gælder ordningen for 27 3

4 17.3 Beskrivelse af ordningen Ordning for genbrugspladserne Hvem gælder ordningen for Adgang til genbrugspladserne Sortering på genbrugspladserne Ordning for PVC-affald Hvad er PVC-affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Øvrige ordninger Ordning for imprægneret træ Hvad er imprægneret træ Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Øvrige ordninger Ordning for farligt affald Hvad er farligt affald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for affald af elektriske og elektroniske produkter (WEEE) Hvad er WEEE Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Afhentning af WEEE Øvrige ordninger Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer Hvad er bærbare batterier og akkumulatorer Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for uforurenet bygge- og anlægsaffald Hvad er uforurenet bygge- og anlægsaffald Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen Ordning for bygge- og anlægsaffald der er forurenet eller indeholder miljømæssigt problematiske stoffer Hvad er bygge- og anlægsaffald, der er forurenet eller 4

5 indeholder miljømæssigt problematiske stoffer Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen 42 26a Ordning for kasserede brugsgenstande fra haveboliger 44 26a.1 Hvad er kasserede brugsgenstande 44 26a.2 Hvem gælder ordningen for 44 26a.3 Beskrivelse af ordningen 44 26a.4 Øvrige ordninger 46 26b Ordning for kasserede brugsgenstande fra etageboliger og kommunale institutioner 47 26b.1 Hvad er kasserede brugsgenstande 47 26b.2 Hvem gælder ordningen for 47 26b.3 Beskrivelse af ordningen 47 26b.4 Øvrige ordninger 50 27a Ordning for haveaffald fra haveboliger 51 27a.1 Hvad er haveaffald 51 27a.2 Hvem gælder ordningen for 51 27a.3 Beskrivelse af ordningen 51 27a.4 Beholdere 51 27a.5 Anbringelse af beholdere 52 27a.6 Anvendelse og fyldning af beholdere 52 27a.7 Renholdelse af beholdere 52 27a.8 Afhentning af beholdere 52 27a.9 Øvrige ordninger 52 27b Ordning for haveaffald fra etageboliger og kommunale institutioner 54 27b.1 Hvad er haveaffald 54 27b.2 Hvem gælder ordningen for 54 27b.3 Beskrivelse af ordningen 54 27b.4 Beholdere 55 27b.5 Afhentning 55 27b.6 Øvrige ordninger Ordning for hjemmekompostering Hvad er hjemmekompostering Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen 57 5

6 28.4 Beholdere Anbringelse af beholdere Flishugning Hvad er flishugning Hvem gælder ordningen for Beskrivelse af ordningen 59 Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere 60 Placering af stativer, beholdere og containere standpladsen 60 Adgangsvej 61 Bilag 2, Godkendte beholdere og stativer 62 6

7 12 Ordning for dagrenovation 12.1 Hvad er dagrenovation Dagrenovation er affald, som hovedsageligt består af køkkenaffald, hygiejneaffald og mindre emner af kasserede materialer, der typisk frembringes af private husholdninger, herunder madaffald og restaffald i form af kartoner til mælk, juice og lignende, snavset papir, pap og plast m.v., og som ikke er omfattet af andre ordninger Hvem gælder ordningen for Ordningen for dagrenovation gælder for alle borgere, grundejere, boliger og kolonihaver i Hvidovre Kommune. Ordningen gælder også for ubebyggede grunde, hvor der frembringes dagrenovation eller dagrenovationslignende affald Beskrivelse af ordningen Ordningen for dagrenovation er en indsamlingsordning, hvor affaldet hentes hos dem, der er omfattet af ordningen. Brugeren anbringer affaldet enten i sække eller i containere. Sækkene afhentes, og der leveres ved afhentningen en ny sæk, der anbringes i sækkestativet. Containerne tømmes og bringes efter tømning tilbage til standpladsen. Borgere og grundejere kan, i stedet for at aflevere vegetabilsk affald til ordningen, hjemmekompostere den vegetabilske del af dagrenovationen på den matrikel, hvor husholdningen er beliggende, jf. affaldsbekendtgørelsens 25, stk. 4. Husstande, der komposterer, er ikke forpligtet til at anvende den kommunale indsamlingsordning for så vidt angår den del af affaldet, der komposteres. Om hjemmekompostering se dette regulativs 28. Forsøgsordninger Hvidovre Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for dagrenovation, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af dagrenovation. Det kan f.eks. besluttes, at visse dele af affaldet, som led i et forsøg, skal opsamles adskilt fra det øvrige affald. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. 7

8 Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyrer Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 7. Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad Beholdere Ved beholdere forstås ved denne ordning alt materiel til opsamling af dagrenovation, herunder sække, minicontainere, vippecontainere, ophalercontainere, komprimatorcontainere og underjordiske containere samt eventuelt andet opsamlingsudstyr, som anvendes som led i et forsøg. Det påhviler borgere og grundejere at anskaffe eller modtage og benytte de af Hvidovre Kommune anviste beholdere til dagrenovation Godkendte beholdere Beholdere til opsamling af dagrenovation skal være godkendte af Hvidovre Kommune, således at håndteringen og tømningen kan foregå ubesværet, og beholderne passer til det anvendte indsamlingsmateriel. Godkendte beholdere til affald i Hvidovre Kommune fremgår af Bilag 2. Tilladte beholderstørrelser er angivet for de enkelte boligtyper i dette regulativs , og Beholdere anskaffes og vedligeholdes af grundejeren. Det er muligt gratis at låne en kompostbeholder hos Hvidovre Kommune. Såfremt Hvidovre Kommune påbyder at forny eller reparere stativer, beholdere eller containere, skal sådant påbud straks efterkommes Villa- og rækkehusbebyggelser I villa- og rækkehusbebyggelser skal der være tilmeldt mindst én beholder pr. husstand. Der må i villa- og rækkehusbebyggelser anvendes sække og sækkestativer samt tohjulede minicontainere af størrelserne 140 liter og 190 liter. For hver tilmeldt sæk skal der forefindes et stativ, således at alle sække opbevares utilgængeligt for skadedyr, f.eks. rotter. Sækkene skal være påstemplet Hvidovre Kommune. Andre sække kan bruges, såfremt en ny sæk fejlagtigt ikke er blevet leveret, der er bestilt afhentning af ekstra sæk eller i forbindelse med strejker Etageboliger og større, samlede bebyggelser Ved etageboliger og større, samlede bebyggelser og lignende skal der normalt opstilles et antal sækkestativer eller containere svarende til mindst 75 liter kapacitet pr. husstand pr. uge. Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde godkende, at tilmeldingen nedsættes til en sækkekapacitet eller containervolumen på 55 liter 8

9 pr. husstand pr. uge. Sække skal være påstemplet Hvidovre Kommune. Andre sække kan bruges, såfremt en ny sæk fejlagtigt ikke er blevet leveret, der er bestilt afhentning af ekstra sæk eller i forbindelse med strejker. Der må anvendes sække og sækkestativer med en kapacitet på 110 liter samt tohjulede minicontainere på 140 liter, 190 liter og 240 liter samt firehjulede minicontainere på op til 800 liter. Grundejeren kan i stedet for sække og minicontainere anvende vippecontainere i størrelser fra 6 til 16 m3, ophalercontainere i størrelser fra 12 til 24 m3, komprimatorcontainere og underjordiske containere. Depoter til fyldte sække Det er muligt at opstille et færre antal sækkestativer end tilmeldt på betingelse af, at fyldte sække er lukket med strips eller snor og henstilles i depoter, der er indrettet i overensstemmelse med bygningsreglementets bestemmelser. Sækkene skal opbevares på hygiejnisk vis uden adgang for skadedyr. Sække må ikke stables. Der gælder samme regler om adgangsforhold til depoter til fyldte sække som til de øvrige opsamlingssteder. Se dette regulativs 12.6 Anbringelse af beholdere samt Bilag Kolonihaver m.v. Kolonihaver og lignende, der kan benyttes til overnatning, skal være tilmeldt med mindst én sæk pr. parcel i sommerhalvåret 1/4 30/9. For hver tilmeldt sæk skal der forefindes et stativ. Der kan ved kolonihaver også benyttes tohjulede minicontainere af størrelsen 140 liter eller 190 liter. Brugere af kolonihaver kan benytte fælles beholdere, f.eks. større minicontainere (240 til 800 liter) eller anskaffe vippecontainere i størrelser fra 6 til 16 m 3, ophalercontainere i størrelser fra 12 til 24 m 3, komprimatorcontainere og underjordiske containere. Ved fælles beholdere i kolonihaver skal der normalt opstilles et antal sækkestativer eller containere svarende til mindst 75 liter kapacitet pr. husstand pr. uge. Hvidovre Kommune kan i særlige tilfælde godkende, at tilmeldingen nedsættes til en sækkekapacitet eller containervolumen på 55 liter pr. husstand pr. uge. 9

10 Ekstra sæk Alle haveboliger i kommunen kan uden beregning få hentet en ekstra sæk med dagrenovation to gange årligt. Den ekstra sæk skal husstanden selv købe. Sækken skal være stærk nok til at kunne bæres med indhold. De ekstra sække afhentes kun mod forudgående bestilling på kommunens hjemmeside, eller ved henvendelse til Hvidovre Kommune Kapacitet for beholdere Hvidovre Kommune kan på baggrund af affaldsmængde, pladsforhold og adgangsforhold fastsætte, hvilket opsamlingsmateriel og hvilken kapacitet, der skal være til rådighed for hvert enkelt tømningssted. Det påhviler grundejeren at sørge for, at der altid er tilstrækkelig kapacitet til opsamling af dagrenovationen, så der med den fastsatte tømningshyppighed ikke sker overfyldning. Renovatøren kan undlade at hente og tømme sække, beholdere og containere, hvis disse er overfyldte. Størrelse af beholdere for de enkelte boligtyper fremgår af , og I Bilag 2 er der en oversigt over de beholdere, som Hvidovre Kommune har godkendt til affaldsindsamlingen Anbringelse af beholdere Beholdernes placering på ejendommen skal være i overensstemmelse med Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere. Hvis beholderen er placeret på en måde, så placering og adgangsvej ikke opfylder reglerne i Bilag 1, vil beholderen ikke blive afhentet, med mindre manglende afhentning vil give akut risiko for uhygiejniske forhold eller forurening af luft, vand eller jord. Beholderen kan på afhentningsdagen senest klokken 6 om morgenen placeres lige inden for skel for derved at opfylde reglerne om placering og adgangsvej. Sække, der stilles ved skel, skal være lukkede med snor, strips eller lignende. Hvis forholdene ikke tillader placering lige inden for skel, kan beholdere sættes umiddelbart uden for skel senest klokken 6 om morgenen på afhentningsdagen. Sække, der stilles uden for skel, skal være lukkede med snor, strips eller lignende. Såfremt der ved haveboliger er flere beholdere, skal disse normalt være placerede umiddelbart ved siden af hinanden, så renovatøren kun skal afhente dagrenovationen fra et sted på ejendommen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel, såfremt 10

11 forholdene taler for mere end én placering. Tohjulede minicontainere skal på afhentningsdagen være placerede, så hjulene vender udad, så renovatøren umiddelbart kan betjene containeren ved at tippe den på hjulsættet. Renovatøren kan i nogle tilfælde undlade at tømme eller afhente beholderen, se herom i dette regulativs Anvendelse og fyldning af beholdere Sortering og emballering Der må kun anbringes dagrenovation i de beholdere, der er beregnet hertil, jf. dette regulativs Såfremt renovatøren vurderer, at affaldet ikke er sorteret efter regulativets bestemmelser, kan Hvidovre Kommune bestemme, at affaldet skal indsamles særskilt efter anvisning fra kommunen. Sod og aske, herunder aske m.v. fra grill og askebægre, skal være fuldstændig afkølet for at undgå risiko for brand, samt emballeret inden anbringelse i beholdere, så der ikke er risiko for, at der spredes støv fra affaldet under håndteringen. Støv fra støvsugere skal være emballeret forsvarligt, så der ikke spredes støv ved håndteringen. Det samme gælder øvrigt støvende affald. Skarpe, skærende, rivende eller spidse genstande, vådt og uhygiejnisk affald, herunder f.eks. skår, bleer, kattegrus m.m., skal være forsvarligt emballeret i tæt emballage inden anbringelse i beholderen, så der hverken kan ske skade på personer eller på beholdere eller opstå uhygiejniske forhold. Renovatøren vil undlade at afhente sække eller tømme beholdere eller containere, hvis vådt og støvende affald ikke er indpakket forsvarligt. Låg på beholdere skal være tæt tillukket. Låget på beholdere med dobbeltlåg skal være låst på afhentningsdagen inden kl Fyldning af beholdere Containere må ikke fyldes mere, end at låget kan lukkes tæt og affaldet ikke klemmes fast i beholderen. Sække må kun fyldes til den markerede påfyldningsstreg. Såfremt beholdere er overfyldte, bliver de ikke tømt af renovatøren. Gentagne tilfælde af overfyldning kan medføre, at Hvidovre Kommune påbyder grundejeren at tilmelde større eller yderligere enheder, og opkræver gebyr for den ekstra renovationskapacitet. Se 11

12 dette regulativs Defekt materiel Hvis en sæk er iturevet, så den ikke kan transporteres til renovationsvognen uden risiko for, at der sker spild, vil sækken ikke blive afhentet af renovatøren. Renovatøren vi i sådanne tilfælde levere en erstatningssæk samt en ny sæk. Grundejeren skal selv sørge for, at affaldet fra den defekte eller fejlfyldte sæk fyldes over i erstatningssækken. Sækken vil blive afhentet ved næste ordinære afhentning sammen med den nye sæk. Defekte beholdere, der ikke kan transporteres uden risiko for, at der sker spild, eller har defekter, der forhindrer normal, forsvarlig håndtering og transport, vil ikke blive tømt af renovatøren Renholdelse af beholdere Grundejeren er forpligtet til at holde beholdere rene, så der ikke opstår uhygiejniske forhold eller andre problemer ved afhentningen. Hvidovre Kommune afgør, om beholdere er rene. Såfremt Hvidovre Kommune påbyder at rengøre beholdere, skal sådant påbud straks efterkommes Afhentning af beholdere Afhentning af beholdere fra helårsboliger foretages normalt en gang om ugen på en fast ugedag. Hvor specielle forhold taler for det, kan kommunen godkende, at der afhentes to eller flere gange om ugen. Afhentning af affald fra kolonihaver o. lign. sker i perioden 1. april til 30. september; normalt en gang om ugen på en fast ugedag. Ved underjordiske containere kan Hvidovre Kommune give dispensation til tømning hver anden uge. Afhentning og tømning af beholdere sker under normale forhold mellem klokken 6.00 og mandag til fredag. Såfremt renovatøren konstaterer, at der ved afhentningen ikke er affald i en renovationssæk, kan renovatøren undlade at levere en ny sæk. Ændringer ved afhentning Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tidspunkterne på grund af f.eks. trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden Ved problemer ved specifikke enkeltejendomme vil der, i det omfang det er muligt, blive lagt en seddel i ejendommens postkasse. Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømmedagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. 12

13 Indtil affaldet afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre Hvidovre Kommune giver anden anvisning Tilmelding/afmelding Grundejeren kan foretage til- og afmelding og ændringer i antal og størrelse af beholdere ved henvendelse til Hvidovre Kommune. Ændringer skal meddeles telefonisk eller skriftligt til kommunen senest den 15. i en måned for at få virkning fra den første i den følgende måned. Hvis ejendomme ikke bebos i en periode af mindst 3 måneder, f.eks. i forbindelse med sanering eller byfornyelse eller for enfamilieboligers vedkommende på grund af ejerskifte, kan brugerne afmelde dagrenovationsordningen. Ejendomme, der er erklæret ubeboelige, kan ligeledes afmeldes dagrenovationsordningen. 13

14 13a Ordning for papiraffald - genbrugsstativ med kasser 13a.1 Hvad er papiraffald Ordningen omfatter: Rene og tørre rester af papir, der er egnet til genanvendelse, f.eks. kasserede aviser, ugeblade, distriktsblade, fag- og medlemsblade, adresseløse forsendelser printerpapir, konvolutter, telefonbøger, reklametryksager og lignende. Ordningen omfatter ikke: Plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner og juicekartoner), karton og pap, ringbind og indbundne bøger. 13a.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for haveboligområder (villa- og rækkehuse, herunder 2-familieboliger og kolonihaver), hvor grundejerforeninger med medlemspligt kan træffe beslutning om, at grundejerne skal deltage. Ordningen gælder desuden i andre haveboligområder, hvor kommunen har truffet beslutning om, at grundejerne skal deltage. Ejendomme med 3-5 beboelser kan af Hvidovre Kommune pålægges at deltage i ordningen. 13a.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning, hvor papiret afhentes ved de boliger, der er tilsluttet ordningen. Hvor grundejerforeningen eller kommunen har truffet beslutning om, at ordningen skal gælde, etableres henteordningen for papiraffald. Ordningen omfatter både papir og glas. Vedrørende glas se under dette regulativs 15a, Ordning for glasemballageaffald genbrugsstativ med kasser. Ved den enkelte bolig opstiller brugeren et genbrugsstativ med kasser til henholdsvis glas og papir. Forsøgsordninger Hvidovre Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for papirindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. 14

15 Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal husstandene benytte dette, ligesom husstandene skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyrer Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 7. Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad 13a.4 Beholdere Ved beholdere forstås i denne ordning genbrugsstativer med plastkasser samt eventuelt andet opsamlingsudstyr, som anvendes som led i et forsøg. Genbrugsstativet betales, ejes og vedligeholdes af grundejeren. Plastkasserne til genbrugsstativet ejes af kommunen. Antallet af genbrugsstativer fastsættes af kommunen. Grundejeren kan for egen regning indkøbe et kombineret sækkestativ/genbrugsstativ. Typen skal være godkendt af kommunen. Såfremt Hvidovre Kommune påbyder at forny eller reparere genbrugsstativet, skal sådant påbud straks efterkommes. 13a.5 Kapacitet for beholdere Grundejeren er forpligtet til at sørge for, at der er tilstrækkelig kapacitet til at indsamle papiraffaldet, så overfyldning undgås. Hvis det er nødvendigt, må brugeren opstille ekstra stativer, så indsamlingskapaciteten bliver tilstrækkelig. Såfremt der i gentagne tilfælde sker overfyldning af kasserne, kan Hvidovre Kommune pålægge brugerne, at der opstilles yderligere stativer. Renovatøren kan undlade at tømme kasserne, hvis disse er overfyldte. 13a.6 Anbringelse af beholdere Grundejerne har pligt til at anvise plads til placering af genbrugsstativet indenfor en afstand af 2 m fra dagrenovationsbeholderen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel, såfremt forholdene taler for en anden placering. Genbrugsstativet må ikke kunne hindre åbning af et eventuelt sækkestativs sider eller stå i vejen for tømningen af beholdere. 15

16 Beholdernes placering skal være i overensstemmelse med Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere. 13a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Genbrugskasserne må ikke overfyldes. Papiret må ikke placeres i kasserne på en måde, så tømningen vanskeliggøres. 13a.8 Afhentning af papiraffald Papiraffaldet afhentes normalt en gang om ugen. De planlagte afhentningsdage for de enkelte adresser kan findes på kommunens hjemmeside. Ændringer ved afhentning Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tidspunkterne på grund af f.eks. trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden, Ved problemer ved enkeltejendomme vil der, i det omfang det er muligt, blive lagt en seddel i ejendommens postkasse. Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømmedagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affaldet afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre Hvidovre Kommune giver anden anvisning. 13a.9 Andre ordninger Papiraffald, der ikke indsamles ved ordningen, skal afleveres på genbrugspladserne, se dette regulativs 18, eller indsamles via containerordningen for papiraffald, se dette regulativs 13b. 13 b Ordning for papiraffald - containere 13b.1 Hvad er papiraffald Ordningen omfatter: Rene og tørre rester af papir, der er egnet til genanvendelse, f.eks. kasserede aviser, ugeblade, distriktsblade, fag- og medlemsblade, adresseløse forsendelser printerpapir, konvolutter, telefonbøger, reklametryksager og lignende. Ordningen omfatter ikke: Plastbelagte papirvarer (f.eks. mælkekartoner og juicekartoner), karton og pap, ringbind og indbundne bøger. 16

17 13b.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for etageejendomme og for større, samlede bebyggelser, haveboliger og kolonihaver m.v. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder i Hvidovre Kommune kan benytte denne ordning, såfremt de tilmelder sig ordningen hos Hvidovre Kommune. Såfremt kommunale institutioner og kommunale virksomheder har papiraffald, og ikke er tilmeldt denne ordning, skal de aflevere papiraffaldet på en genbrugsplads eller ved egen foranstaltning aflevere affaldet til en registreret transportør eller registreret indsamlingsvirksomhed. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder, der ved dette regulativs ikrafttræden allerede er tilmeldt indsamlingsordningen, skal, såfremt de ikke længere ønsker at være tilmeldt, foretage afmelding hos Hvidovre Kommune. 13b.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning, hvor brugerne bringer papiret til containere opstillet ved etageejendomme, ved butikker og ved grundejerforeninger og kolonihaver samt i kommunale institutioner og kommunale virksomheder. Containere opstillet ved etageejendomme er fortrinsvis til ejendommenes beboere. Forsøgsordninger Hvidovre Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for papirindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyrer Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 7. Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad 13b.4 Beholdere Ved beholdere forstås ved denne ordning minicontainere på 240 og 660 liter, 2 m3 containere og underjordiske containere samt eventuelt andet opsamlingsudstyr, som anvendes som led i et forsøg. 17

18 Containere på 240 liter, 660 liter og 2 m 3 ejes, tømmes og vedligeholdes af kommunen. Hvidovre Kommune afgør hvilket indsamlingsmateriel, der opstilles på de forskellige lokaliteter Underjordiske containere ejes og vedligeholdes af grundejeren og tømmes af kommunen. 13b.5 Kapacitet for beholdere Hvidovre kommune tilser, at der til stadighed er tilstrækkelig kapacitet til at aflevere papiraffaldet. Såfremt brugerne finder kapaciteten utilstrækkelig, skal brugerne meddele dette til Hvidovre Kommune, der vil sørge for, at den nødvendige kapacitet bliver tilvejebragt. 13b.6 Anbringelse af beholdere 2m3 containere anvendes fortrinsvis ved butikscentre og større forretningsområder. De andre containertyper anvendes ved etageboliger og ved større, samlede byggerier samt ved institutioner. Alle etageejendomme og kolonihaver med fællesarealer har pligt til at stille et egnet areal til rådighed for opstilling af containere til indsamling af papiraffald. Antallet og placeringen af containerne afgøres af Hvidovre Kommune efter forudgående drøftelse med grundejeren. Containernes placering skal være i overensstemmelse med Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere. 13b.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Der må kun anbringes papiraffald i containerne. Såfremt der i containere på etageejendomme og lignende private områder sker fejlsortering, kan Hvidovre Kommune pålægge ejendommen at dække udgifterne til den videre håndtering af det fejlsorterede affald. Det er ikke tilladt at fjerne papir fra beholderne. 13b.8 Afhentning af papiraffald Beholdere tømmes efter en af Hvidovre Kommune fastsat tømningsplan. Ændringer ved afhentning Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tidspunkterne på grund af f.eks. trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden, Ved problemer ved specifikke enkeltejendomme vil der, i det omfang 18

19 det er muligt, blive lagt en seddel i ejendommens postkasse. Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømmedagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affaldet afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre Hvidovre Kommune giver anden anvisning. 13b.9 Andre ordninger Papiraffald, der ikke indsamles ved ordningen, skal afleveres på genbrugspladserne, se dette regulativs

20 14 Ordning for papaffald 14.1 Hvad er papaffald Ved papaffald forstås rent og tørt bølgepap, papæsker, papkasser, forskellige former for karton, paprør fra toiletruller og køkkenruller, skotøjsæsker m.m. Pappet må ikke være plastbelagt. Derfor må f.eks. mælke- eller juicekartoner ikke lægges i beholderne. Der må heller ikke anbringes f.eks. pizzabakker eller andet snavset pap i indsamlingsbeholderne Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for etageejendomme og større, samlede bebyggelser. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder i Hvidovre Kommune kan benytte denne ordning, såfremt de tilmelder sig ordningen hos Hvidovre Kommune. Såfremt kommunale institutioner og kommunale virksomheder har papaffald, og ikke er tilmeldt denne ordning, skal de aflevere papaffaldet på en genbrugsplads eller ved egen foranstaltning aflevere affaldet til en registreret transportør eller registreret indsamlingsvirksomhed. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder, der ved dette regulativs ikrafttræden allerede er tilmeldt indsamlingsordningen, skal, såfremt de ikke længere ønsker at være tilmeldt, foretage afmelding hos Hvidovre Kommune. Haveboliger kan benytte ordningen for indsamling af kasserede brugsgenstande, se dette regulativs Beskrivelse af ordningen Ordningen er en henteordning. Der er opstillet containere til indsamling af pap ved etageejendommene, større, samlede bebyggelser og ved kommunale institutioner og kommunale virksomheder, der har tilmeldt sig ordningen. Etageejendomme, større, samlede bebyggelser og kommunale institutioner m.fl., der ønsker at deltage i ordningen, kan tilmelde sig hos Hvidovre Kommune. Forsøgsordninger Hvidovre Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for papindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. 20

21 Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyrer Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 7. Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad 14.4 Beholdere Ved beholdere forstås ved denne ordning, minicontainere, vippecontainere og underjordiske containere samt eventuelt andet opsamlingsudstyr, som anvendes som led i et forsøg. Der anvendes følgende beholdere til papindsamlingen: Minicontainer 660 liter Minicontainer 1000 liter Vippecontainer 4,5 6 m 3 Vippecontainer 8 m 3 Vippecontainer 16 m 3 Bur 1,3 m 3 (forventes afviklet) Underjordiske containere 14.5 Kapacitet for beholdere Hvidovre kommune tilser, at der til stadighed er tilstrækkelig kapacitet til at aflevere papaffaldet. Såfremt kapaciteten er utilstrækkelig, skal brugerne meddele dette til Hvidovre Kommune, der vil sørge for, at den nødvendige kapacitet bliver tilvejebragt Anbringelse af beholdere Etageejendomme, større, samlede bebyggelser, institutioner m.fl., der tilslutter sig ordningen, har pligt til at stille et egnet areal til rådighed for opstilling af beholdere til indsamling af papaffaldet. Antallet og placeringen af beholderne afgøres af Hvidovre Kommune efter forudgående drøftelse med grundejeren. Beholdernes placering skal være i overensstemmelse med Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere Anvendelse og fyldning af beholdere Såfremt der ved etageejendomme og lignende private områder sker fejlsortering, kan Hvidovre Kommune pålægge ejendommen at dække udgifterne til den videre håndtering af det fejlsorterede affald jf. dette regulativs 7,4 om særgebyrer. Overfyldning skal undgås. Såfremt der er behov for en større beholder, skal dette meddeles til kommunen jf. dette regulativs Papkasser skal skæres op og foldes sammen, så pappet fylder mindst muligt i beholderne. 21

22 Det er ikke tilladt at fjerne pap fra containere og papbure Afhentning af papaffald Ved etageejendomme og større, samlede bebyggelser afhentes pap normalt en gang pr. uge. Pap afhentes fra institutioner efter en af Hvidovre Kommune fastsat tømningsplan. Ændringer ved afhentning Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tidspunkterne på grund af f.eks. trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden, Ved problemer ved specifikke enkeltejendomme vil der, i det omfang det er muligt, blive lagt en seddel i ejendommens postkasse. Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømmedagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affaldet afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre Hvidovre Kommune giver anden anvisning Øvrige ordninger Papaffald fra haveboliger indsamles ved ordningen for indsamling af kasserede brugsgenstande, se dette regulativs 26. Papaffald, der ikke indsamles ved ordningen, skal afleveres på genbrugspladsen, se dette regulativs a Ordning for glasemballageaffald - genbrugsstativ med kasse 15a.1 Hvad er glasemballageaffald Glasemballageaffald er emballageaffald af glas, der er omfattet af definitionen på emballageaffald i emballagebekendtgørelsen. Ordningen omfatter: Glasemballageaffald bestående af rene og tomme glasemballager, f.eks. flasker, drikkeglas, konservesglas, syltetøjsglas og lignende uden låg, samt skår heraf. Ordningen omfatter ikke: Hærdet glas, vinduesglas, spejlglas, el-pærer, lysstofrør, metallåg, plastlåg, hvide (ikke gennemsigtige) flasker, krystalglas, urene flasker og glas eller porcelæn og keramik. 15a.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for haveboligområder (villa- og rækkehuse, 22

23 herunder 2-familieboliger og kolonihaver), hvor grundejerforeninger med medlemspligt kan træffe beslutning om, at grundejerne skal deltage. Ordningen gælder desuden i andre haveboligområder, hvor kommunen har truffet beslutning om, at grundejerne skal deltage. Ejendomme med 3-5 beboelser kan af Hvidovre Kommune pålægges at deltage i ordningen. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder i Hvidovre Kommune kan benytte denne ordning, såfremt de tilmelder sig ordningen hos Hvidovre Kommune. Såfremt kommunale institutioner og kommunale virksomheder har glasaffald, og ikke er tilmeldt denne ordning, skal de aflevere glasaffaldet på en genbrugsplads eller ved egen foranstaltning aflevere affaldet til en registreret transportør eller registreret indsamlingsvirksomhed Kommunale institutioner og kommunale virksomheder, der ved dette regulativs ikrafttræden allerede er tilmeldt indsamlingsordningen, skal, såfremt de ikke længere ønsker at være tilmeldt, foretage afmelding hos Hvidovre Kommune. 15a.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning, hvor glasset afhentes ved de ejendomme, der er tilmeldt ordningen. Hvor grundejerforeningen eller kommunen har truffet beslutning om, at ordningen skal gælde, opstiller borgeren eller grundejeren et indsamlingsstativ ved hver enkelt bolig. Ordningen omfatter både glas og papir. Vedrørende papir se under dette regulativs 13a, Ordning for papiraffald genbrugsstativer med kasse. Forsøgsordninger Hvidovre Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for glasindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyrer Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 7. Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad. 23

24 15a.4 Beholdere Genbrugsstativet betales, ejes og vedligeholdes af grundejeren. Plastkasserne til stativet ejes af kommunen. Antallet af genbrugsstativer fastsættes af kommunen. Grundejeren kan for egen regning indkøbe et kombineret sækkestativ/genbrugsstativ. Typen skal være godkendt af Hvidovre Kommune. Såfremt Hvidovre Kommune påbyder at forny eller reparere genbrugsstativet, skal sådant påbud straks efterkommes. 15a.5 Kapacitet for beholdere Brugeren af ordningen er forpligtet til at sørge for, at der er tilstrækkelig kapacitet til at indsamle glasaffaldet, så overfyldning undgås. Hvis det er nødvendigt, må grundejeren opstille ekstra stativer, så kapaciteten bliver tilstrækkelig. Såfremt der i gentagne tilfælde sker overfyldning af kasserne, kan Hvidovre Kommune pålægge grundejeren, at der opstilles yderligere stativer. Renovatøren kan undlade at tømme kasserne, hvis disse er overfyldte. 15a.6 Anbringelse af beholdere Grundejerne har pligt til at anvise plads til placering af genbrugsstativet indenfor en afstand af 2 m fra dagrenovations-beholderen. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel, såfremt forholdene taler for en anden placering. Genbrugsstativet må ikke kunne hindre åbning af sækkestativets sider eller stå i vejen for tømningen af beholdere. Beholdernes placering skal være i overensstemmelse med Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere. 15a.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Genbrugsstativet må ikke overfyldes. Glasset må ikke placeres i kasserne på en måde, så tømningen vanskeliggøres. Der må ikke anbringes vinduesglas, lamineret glas, keramik, porcelæn, elpærer, lysstofrør eller glas, der indeholder rester af farligt affald eller medicinrester i kassen. 24

25 15a.8 Afhentning af glasaffald Glasaffaldet afhentes normalt én gang om ugen. Afhentningsdage for de enkelte adresser kan findes på kommunens hjemmeside. Ændringer ved afhentning Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tidspunkterne på grund af f.eks. trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden, Ved problemer ved specifikke enkeltejendomme vil der, i det omfang det er muligt, blive lagt en seddel i ejendommens postkasse. Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømmedagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. Indtil affaldet afhentes, skal grundejeren opbevare affaldet på egen grund, medmindre Hvidovre Kommune giver anden anvisning. 15a.9 Andre ordninger Glasemballageaffald, der ikke indsamles ved ordningen, skal afleveres på en genbrugsplads, se dette regulativs 18, eller afleveres til containerordningen for glasemballager, se dette regulativs 15b. 25

26 15b Ordning for glasemballageaffald - containere Ordningen omfatter: Glasemballageaffald bestående af rene og tomme glasemballager, f.eks. flasker, drikkeglas, konservesglas, syltetøjsglas og lignende uden låg, samt skår heraf. Ordningen omfatter ikke: Hærdet glas, vinduesglas, spejlglas, el-pærer, lysstofrør, metallåg, plastlåg, hvide (ikke gennemsigtige) flasker, krystalglas, urene flasker og glas eller porcelæn og keramik. 15b.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen gælder for etageejendomme og for større, samlede bebyggelser, kolonihaver samt for forretningscentre m.v. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder i Hvidovre Kommune kan benytte denne ordning, såfremt de tilmelder sig ordningen hos Hvidovre Kommune. Såfremt kommunale institutioner og kommunale virksomheder har glasaffald, og ikke er tilmeldt denne ordning, skal de aflevere glasaffaldet på en genbrugsplads eller ved egen foranstaltning aflevere affaldet til en registreret transportør eller registreret indsamlingsvirksomhed. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder, der ved dette regulativs ikrafttræden allerede er tilmeldt indsamlingsordningen, skal, såfremt de ikke længere ønsker at være tilmeldt, foretage afmelding hos Hvidovre Kommune. 15b.3 Beskrivelse af ordningen Ordningen er en indsamlingsordning, hvor brugeren bringer glasemballageaffaldet til opstillede containere. Containerne er opstillet ved etageejendomme, butikscentre, forretninger m.v. Forsøgsordninger Hvidovre Kommune kan, med henblik på at udvikle og forbedre ordningen for glasindsamling, gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen. Hvis der i forbindelse med en sådan forsøgsordning opstilles særligt beholdermateriel, skal brugerne benytte dette, ligesom brugerne skal følge eventuelle regler for benyttelsen. Det påhviler grundejere i forsøgsområder at sikre mulighed for 26

27 anbringelse af det nødvendige opsamlingsmateriel. Forsøgsordninger kan etableres i hele kommunen eller dele heraf. Gebyrer Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 7. Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad 15b.4 Beholdere Ved beholdere forstås for denne ordning glaskuber, containere og underjordiske containere samt eventuelt andet opsamlingsudstyr, som anvendes som led i et forsøg. Beholdere og containere ejes, tømmes og vedligeholdes af kommunen. Hvidovre Kommune afgør, hvilke beholdertyper og -størrelser, der opstilles på de forskellige lokaliteter Der anvendes følgende containere: 0,7 m3 container 0,9 m 3 container 2m3 container 2,2 m3 container Underjordiske containere 15b.5 Kapacitet for beholdere Hvidovre kommune sørger for, at der til stadighed er tilstrækkelig kapacitet til, at glasemballageaffaldet kan indsamles uden overfyldning af containerne. Såfremt brugerne finder kapaciteten utilstrækkelig, skal brugerne meddele dette til Hvidovre Kommune, der vil sørge for, at den nødvendige kapacitet bliver tilvejebragt. 15b.6 Anbringelse af beholdere 2m3 og 2,2 m3 containere anvendes fortrinsvis ved butikscentre og større forretningsområder. De øvrige containertyper anvendes ved etageboliger og ved større, samlede bebyggelser samt ved institutioner. Alle etageejendomme og kolonihaver med fællesarealer har pligt til at stille et egnet areal til rådighed for opstilling af containere til indsamling af papiraffald. Antallet og placeringen af containerne afgøres af Hvidovre Kommune efter forudgående drøftelse med grundejeren. Containernes placering skal være i overensstemmelse med Bilag 1, Regler for adgangsveje og anbringelse af beholdere. 15b.7 Anvendelse og fyldning af beholdere Såfremt der ved etageejendomme og lignende private områder sker 27

28 fejlsortering, kan Hvidovre Kommune pålægge ejendommen at dække udgifterne til den videre håndtering af det fejlsorterede affald. Det er ikke tilladt at fjerne glasemballageaffald fra opsamlingsbeholderne. Der må ikke anbringes vinduesglas, lamineret glas, keramik, porcelæn, elpærer, lysstofrør eller glas, der indeholder rester af farligt affald eller medicinrester, i containerne. 15b.8 Afhentning af glasemballageaffald Containerne tømmes efter en af Hvidovre Kommune fastsat tømningsplan. Ændringer ved afhentning Der kan undtagelsesvist ske ændringer i tømningsdagene og tidspunkterne på grund af f.eks. trafikproblemer eller nedbrud af materiellet. Kommunen orienterer løbende om driftsproblemer på hjemmesiden, Ved problemer ved specifikke enkeltejendomme vil der, i det omfang det er muligt, blive lagt en seddel i ejendommens postkasse. Der kan ved helligdage ske forskydninger i tømmedagene. Ændrede tømmedage som følge af helligdage vil blive annonceret. 15b.9 Andre ordninger Glasemballageaffald, der ikke indsamles ved ordningen, skal afleveres på genbrugspladserne, se dette regulativs Ordning for genanvendeligt metalemballageaffald 16.1 Hvad er metalemballageaffald Metalemballageaffald er emballageaffald af metal, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Ordningen omfatter: Konservesdåser, metalskruelåg, kagedåser o.lign. samt ikke-pantbelagte øldåser og sodavandsdåser Metallet kan både være jern og aluminium. Ordningen omfatter ikke: Metalemballage, der er forurenet med levnedsmidler eller indeholder eller har indeholdt farligt affald. Gasflasker og brugte spraydåser er heller ikke omfattet af 28

29 metalemballageordningen, men skal afleveres som farligt affald til Miljøbilen eller på en genbrugsplads, se dette regulativs 21 og Hvem gælder ordningen for Ordningen for genanvendeligt metalemballageaffald gælder for alle borgere, grundejere, boliger og kolonihaver i Hvidovre Kommune. Ordningen gælder også for ubebyggede grunde, hvor der frembringes metalemballageaffald. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder i Hvidovre Kommune kan benytte denne ordning, såfremt de tilmelder sig ordningen hos Hvidovre Kommune. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder kan tilmelde sig ordningen ved at tilmelde sig ordningen for kasserede brugsgenstande, se dette regulativs 26b. Ved tilmelding til denne ordning er de kommunale institutioner og kommunale virksomheder tilmeldt samtlige de ordninger, der er omfattet af ordningen for kasserede brugsgenstande, se dette regulativs 26b. Såfremt kommunale institutioner og kommunale virksomheder har metalemballageaffald, og ikke er tilmeldt denne ordning, skal de aflevere metalemballageaffaldet på en genbrugsplads eller ved egen foranstaltning aflevere affaldet til en registreret transportør eller registreret indsamlingsvirksomhed. Kommunale institutioner og kommunale virksomheder, der ved dette regulativs ikrafttræden allerede er tilmeldt, skal, såfremt de ikke længere ønsker at være tilmeldt, foretage afmelding hos Hvidovre Kommune Beskrivelse af ordningen Ordningen for genanvendeligt metalemballageaffald er en indsamlingsordning, hvor affaldet afhentes ved boligen ved ordningen for kasserede brugsgenstande, se dette regulativs 26a og 26b. Metalemballageaffald skal frasorteres øvrigt affald og skal afleveres til genanvendelse. Metalemballage, der er omfattet af en pantordning, er undtaget fra ordningen for genanvendeligt metalemballageaffald. Metalemballageaffald, der ikke afleveres til ordningen for indsamling af kasserede brugsgenstande, skal afleveres på en genbrugsplads, se 18. Gebyrer Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 7. 29

30 Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad. 17 Ordning for genanvendeligt plastemballageaffald 17.1 Hvad er plastemballageaffald Plastemballageaffald er emballageaffald af plast, der er omfattet af definitionen på emballage i emballagebekendtgørelsen. Hård og blød plast Plastemballageaffald, kan opdeles i såkaldt hård plast og blød plast. Hård plastemballage omfatter alle ikke-pantbelagte plastflasker og -dunke til drikkevarer, andre plastflasker og spande og bøtter af plast samt plastlåg og plastkasser. Blød plastemballage omfatter hovedsageligt plastfolier og plastposer. Låg Eventuelle låg af plast til emballagen skal også afleveres til ordningen, men må ikke være påsat emballagen ved afleveringen. Farligt affald Plastemballageaffald, der afleveres til ordningen, må ikke indeholde eller have indeholdt farligt affald. Sådant affald skal håndteres som farligt affald, se dette regulativs 21. Hvis emballagen er faremærket, skal emballagen håndteres som farligt affald. PVC - plast PVC-plast er ikke omfattet af denne ordning, se dette regulativs 20, men skal sorteres fra andet plastaffald. Plasten skal være ren Plastemballage, der afleveres, skal være ren, og emballagen må ikke indeholde eller være forurenet med levnedsmidler eller andet. Snavset plast skal bortskaffes som forbrændingsegnet affald. Se dette regulativs 18, Ordning for genbrugspladserne, eller kan bortskaffes via dagrenovationsordningen, se dette regulativs 12. Mærkning af plast Plastemballage er normalt mærket med en genbrugstrekant. I midten af trekanten er et nummer. Numre og forkortelser for de mest almindeligt forekommende emballagetyper, der med fordel kan 30

31 genanvendes, fremgår af tabellen: Plasttype Anvendelse Egenskaber 01: PET (PET-plast) 02: HDPE (High density polyethylen) 03: PVC (Polyvinylchlorid) 04: LDPE (Low density polyethylen) 05: PP (Polypropylen) 06: EPS (Ekspanderet polystyren) (f.eks. klare engangsflasker til læskedrikke) (f.eks. spande, flasker og dunke) (anvendes kun i meget begrænset omfang til flasker og dunke). (f.eks. plastfolier, poser og sække), (f.eks. flasker og dunke, hætter og låg) (f.eks. skumplastkasser til grøntsager) Hård, genanvendelig. Hård, genanvendelig. Hård: genanvendelig Blød: Ikke-genanvende lig Blød, genanvendelig- Hård, genanvendelig. Omfattet af ordningen JA JA NEJ, se dette regulativs 19 JA. JA NEJ 17.2 Hvem gælder ordningen for Ordningen for genanvendeligt plastemballageaffald gælder for alle borgere, grundejere, boliger og kolonihaver i Hvidovre Kommune. Ordningen gælder også for ubebyggede grunde, hvor der frembringes plastemballageaffald Beskrivelse af ordningen Ordningen for genanvendeligt plastemballageaffald er en bringeordning, hvor grundejeren eller borgeren bringer affaldet til en genbrugsplads. Plastemballageaffald, samt andet plast, jf. dette regulativs 17.1, er omfattet af ordningen, og skal frasorteres øvrigt affald og skal afleveres til genanvendelse. Blød og hård plast skal holdes adskilt, og skal afleveres i hver sin container på genbrugspladserne, se dette regulativs 18. PVC-plast skal frasorteres øvrigt plast og håndteres som beskrevet i dette regulativs 19 og 25. Gebyrer Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 7. Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad. 31

32 32

33 18 Ordning for genbrugspladserne 18.1 Hvem gælder ordningen for Kommunalbestyrelsen har etableret genbrugspladser til modtagelse af affald. Genbrugspladserne kan anvendes af borgere og grundejere i Hvidovre Kommune. Borgere og grundejere kan anvende samtlige genbrugspladser, der drives af I/S Amagerforbrænding, herunder pladser beliggende i andre kommuner. Virksomheder i Hvidovre Kommune kan også benytte genbrugspladserne. Reglerne for virksomheders adgang til genbrugspladserne findes i det til enhver tid gældende regulativ for erhvervsaffald. Regulativet kan fås hos Hvidovre Kommune, og findes på kommunens hjemmeside, Adgang til genbrugspladserne Borgere og grundejere kan anvende køretøjer med en tilladt totalvægt på højst kg med tilhørende trailer ved benyttelse af genbrugspladserne. Forud for benyttelse af genbrugspladserne skal borgeren eller grundejeren, hvis personalet på genbrugspladsen anmoder om det, dokumentere, at vedkommende borger eller grundejer har en bolig, en kolonihave eller lignende i Hvidovre Kommune eller i en af de kommuner, hvor I/S Amagerforbrænding driver genbrugspladser. Genbrugspladsernes beliggenhed fremgår af I/S Amagerforbrændings hjemmeside (www.amfor.dk). Driften af ordningen er gebyrbetalt, se dette regulativs 7. Gebyrernes størrelse fremgår af Hvidovre Kommunes gebyrblad Sortering på genbrugspladserne På genbrugspladserne kan der afleveres genanvendelige materialer og sorteret affald til bortskaffelse. Der må ikke afleveres dagrenovation eller dagrenovationslignende affald på genbrugspladserne. Sortering Borger og grundejere skal sortere affaldet svarende til pladsens affaldsfraktioner, og affaldet skal placeres i de anviste containere og 33

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hvidovre Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Udkast AUGUST 2011 1 INDHOLD 1 Formål... 7 2 Lovgrundlag... 7 3 Definitioner... 7 4 Gebyrer... 9 5 Klage m.v.... 10 6 Overtrædelse og straf... 10 7 Bemyndigelse...

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Roskilde Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLD 1 Formål...5 2 Lovgrundlag...5 3 Definitioner...5 4 Gebyrer...5 5 Klage m.v...6 6 Overtrædelse og straf...6 7 Bemyndigelse...6 8 Ikrafttrædelse...6

Læs mere

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vejen Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-06-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Indholdsfortegnelse REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ballerup Kommune Gældende fra 1. januar 2012 1. Formål...2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner.2 4. Gebyrer. 2 5. Klage m.v 2 6. Overtrædelse og straf

Læs mere

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Aabenraa Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Regulativ for husholdningsaffald i Næstved Kommune Gældende fra 28.2.2012 I. Generel del... 6 1 Formål... 6 2 Lovgrundlag... 6 3 Definitioner... 6 4 Gebyrer... 7 Særgebyr... 7 5 Klage m.v.... 7 6 Overtrædelse

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Tønder Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 10-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune

Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Regulativ for husholdningsaffald i Solrød Kommune Juni 2013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v.... 4 6 Overtrædelse

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lyngby-Taarbæk Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Hillerød Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 03-06-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Fredericia Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 06-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Holstebro Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 24-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Albertslund Komm mune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD UDKAST Juni 2015 Læsevejledning Forslag til Regulativ for erhvervsaffald i Albertslund Kommune er opbygget med baggrund i standardregulativet, som fremgår

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Lemvig Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2

Læs mere

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ringsted Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-02-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald

Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Struer Kommune Regulativ for husholdningsaffald Forslag 18. oktober 2011 Rød tekst: Obligatorisk tekst, jf. affaldsbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 224 af 7. marts 2011 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Brønderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 15-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 3 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I GENEREL DEL 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Regulativets gyldighedsområde 3 4 Definitioner 4 5 Pligter og rettigheder 5 6 Opbevaring af affald 6 7

Læs mere

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Faxe Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-12-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Stevns Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-03-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Samsø Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-06-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Mariagerfjord Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 07-02-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 3 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD 1 Formål... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Gebyrer... 4 5 Klage m.v... 4 6 Overtrædelse og straf... 4 7 Bemyndigelse... 4 8 Ikrafttrædelse...

Læs mere

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Haderslev Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 27-03-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Svendborg Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 30-01-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD I EGEDAL KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 DEFINITIONER... 3 4 GEBYRER... 3 5 KLAGE... 4 6 OVERTRÆDELSE OG STRAF... 4 7 BEMYNDIGELSE... 4 8

Læs mere

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST

Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST Hvidovre Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD OKTOBER 2011 UDKAST 1 INDHOLD 1 Formål m.v.... 4 2 Lovgrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Registrering af udenlandske virksomheder... 7 5 Gebyrer... 7 6 Klage

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013

Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013. Helsingør Kommune. Regulativ for husholdningsaffald. Juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for husholdningsaffald Juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center for Teknik og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Helsingør

Læs mere

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Ishøj Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD HELSINGØR KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Generel del... 5 1 Formål... 5 2 Lovgrundlag... 5 3 Definitioner... 5 4 Ordninger... 9 5 Pligter og rettigheder...

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Godkendt den Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Formål m.v....4 2 Lovgrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Gebyrer...7 5 Klage m.v....7 6 Overtrædelse og straf...7 7 Bemyndigelse...7

Læs mere

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ

Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Regulativændringer - 2015 - Husholdningsaffaldsregulativ Præcisering af definition: Punkterne er inddelt efter relevans Ændret beskrivelsen af SØNDERBORG FORSYNING Specificeret forskellen på container

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Vesthimmerlands Kommune November 2010 Regulativ for husholdningsaffald Side 1 af 34 Indholdsfortegnelse Standardregulativ for husholdningsaffald... 5 I. Generel del...

Læs mere

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Kolding Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Ordninger 6 5 Pligter og rettigheder 6 6 Tilsyn 8 7 Gebyrer 8 8 Klage m.v. 10 9

Læs mere

Regulativ for Erhvervsaffald

Regulativ for Erhvervsaffald Regulativ for Erhvervsaffald Orientering Fredericia Kommunes Affaldssystem tager udgangspunkt i kildesortering og genanvendelse, d.v.s. at erhvervsvirksomhederne selv sorterer deres affald i følgende dele:

Læs mere

Billund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Billund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Billund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 05-11-2014 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sorteringsvejledning for affald og genbrug

Sorteringsvejledning for affald og genbrug Aske (i lukket pose) Aviser Papir Baljer, plast Stort plast Barbermaskine (defekt) Batterier (i en pose oven på låget) Batterier Bestik (metal) Blade (ugeblade m.m.) Papir Bobleplast Plastfolie Boremaskine

Læs mere

Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Odsherred Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2012 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune

Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Affaldshåndbog Sådan håndterer du dit affald i Herning Kommune Brændbart Aviser & blade Adgangsvejen Selvbetjening Haveaffald Storskrald Glas & flasker Genbrugsplads Problemaffald Indholdsfortegnelse 10

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Miljø- og Naturkontoret Regulativ for husholdningsaffald Hjørring Kommune Indholdsfortegnelse: side 1 Formål..........................................................................

Læs mere

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD MORSØ KOMMUNE OKTOBER 2001 Regulativ for husholdningsaffald side 1 Regulativ for husholdningsaffald Indholdsfortegnelse Side 1. Formål... 2 2. Lovgrundlaget... 2 3. Regulativets

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Faaborg-Midtfyn Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 14-09-2011 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativ for husholdningsaffald Regulativ for husholdningsaffald Oktober 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne 01.10.2012 - www.skidt.dk Regulativ for husholdningsaffald Side 2 af 48 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Hvad er klinisk risikoaffald?

Hvad er klinisk risikoaffald? Generelt om folderen Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om indsamling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning for klinisk

Læs mere

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring

Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner. Udkast 26.03.2014 til høring Affaldsplan for Ringsted Kommune 2014-2024 Bilag 1: Handleplaner Udkast 26.03.2014 til høring 2 Indhold 1. Indledning... 4 2. Affaldsplanens opbygning... 5 3. Handleplaner for husholdninger, fokusmaterialer...

Læs mere

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER

I DIN BUTIK FÅ STYR PÅ MILJØET HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ STYR PÅ MILJØET I DIN BUTIK HÅNDTERING AF MILJØ I SMÅ BUTIKKER FÅ FLERE KUNDER SPAR PENGE UNDGÅ BØDER OG PROBLEMER MED MYNDIGHEDER HAV DET GODT NÅR DU ER PÅ ARBEJDE FÅ RÅDGIVNING INDLEDNING 3 FÅ STYR

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-05-2015 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 3 7 Overtrædelse

Læs mere

Frederikssund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Frederikssund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Frederikssund Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 26-06-2015 Indholdsfortegnelse 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 2 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

AFFALD. læs mere på side 4-5

AFFALD. læs mere på side 4-5 nyhedsbrev fra københavns kommune SEPTEMBER 2009 AFFALD KBH SORTERINGs- GUIDE RIV UD OG GEM læs mere på BAGSIDEN AFFALD ER OGSÅ KLIMA SÅ MEGET CO2 KAN DU SPARE VED AT SORTERE læs mere på side 3 HUS ELLER

Læs mere

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar

gladsaxe.dk Dit affald her får du svar gladsaxe.dk Dit affald her får du svar Information om Gladsaxe Kommunes affaldsordninger 2007 1 Indholdsfortegnelse 5 Dagrenovation 9 Hjemmekompost 11 Papir, flasker og glas 12 Affaldsvejviser 15 Haveaffald

Læs mere

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres

Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! Genbrug. put støv og aske i lukkede poser. det Skal også sorteres nyhedsbrev fra københavns kommune juni 2014 AFFALD KBH Vend bladet og få din helt egen sorteringsguide XTRA! go grillvane put støv og aske i lukkede poser LÆS MERE PÅ SIDE 2 det Skal også sorteres LÆS

Læs mere

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Struer Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-01-2013 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret

Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret Affaldshåndtering i Vestsjællandscenteret pet lægges sammen og afleveres i pet sendes Flamingo Flamingo skal afleveres i plastposer ved affaldssorteringen i varegården. Flamingo anvendes til produktion

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 23. december 2010 21. december 2010. Nr. 1632. Bekendtgørelse om affald 1)2) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3,

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning om kommunale affaldsplaner

Vejledning om kommunale affaldsplaner Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 5 2000 Vejledning om kommunale affaldsplaner 1. januar 2001-31. december 2012 4 Indhold 1 INDLEDNING...7 1.1 VEJLEDNINGENS FORMÅL OG INDHOLD...7 1.2 BAGGRUND...7 1.2.1

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere