LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7"

Transkript

1 VA 4 syd Nr. 11 december LÆS REFERAT FRA DET EKSTRAORDINÆRE BEBOERMØDE PÅ SIDERNE 4 TIL 7

2 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN DECEMBER 2 REFERAT FRA EKSTRAORD. BEBOERMØDE 4-7 NY MAND I DRIFTEN 8 SNE 9 ABC KALENDER DECEMBER SKAB GODT INDEKLIMA 12 JULEGLØGG 13 JULESPARETIPS SYDSPÆTTERNE DECEMBER 16 VANDSPAREKONKURRENCE VAGTORDNING OG FOTO/IT 18 TELEFON OG ÅBNINGSTIDER 19 LYSFEST 10 ÅRS JUBILÆUM 20 BETONHJERTET er beboerblad for afd. 4 syd Informationsudvalget består af: Jørgen Hansen, Dorthe Larsen, Flemming V. Wallin, Birthe Lunau og Rene Nielsen Næste BETONHJERTE udkommer 1. JANUAR Indlæg og lign. til bladet skal være indleveret inden 25. december 2011 Indlæg skal mærkes Betonhjertet og kan lægges i postkassen Svanens kvt 22, eller kan sendes som til: Betonhjertet bliver trykt i beboerhuset. 2 Betonhjertet december 2011

3 Ørnen 1 dec DAGENS LÅGE ÅBNES DEN 29/11 KL 16 PÅ 8 dec DAGENS LÅGE ÅBNES DEN 6 KL 16 PÅ Fredag 16 dec JULEGRILLETPATTEGRIS SE BAGSIDEN 22 dec HJEMMELAVET JULEFROKOST 29 dec NYTÅRS TORSK Du tilmelder dig tirsdagen før. eller smid en seddel ind i beboerhuset. GOD JUL TIL ALLE JER SOM KOM I cafeen i 2011 Prisen er ca.:35,00 kr. Vi mødes kl IT - morgencafe Hver torsdag kl.: 9:00 OGSÅ FOR NYBEGYNDERE Vi mødes til morgenbrød og kaffe og det er også her, vi løser større computerproblemer. Åben for alle - også jer uden pc-problemer. It nørderne. Betonhjertet december

4 4 SYD Ekstraordinært beboermøde tirsdag den 8. december Referat Fremmødte: 100 husstande Tove Meyling fra afdelingsbestyrelsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Per Larsen som dirigent. Per Larsen blev valgt. 2. Valg af referent Tove Meyling blev valgt som referent. 3. Valg af stemmeudvalg Valgt blev: Rein Rubenkamp, Flemming Wallin, Per Modig, Lisbeth Wallin 4 Betonhjertet december 2011

5 4. Gennemgang og godkendelse af foreløbigt projekt og økonomi 1) Thomas Grage (Bo Vest) orienterede om baggrund og formål med beboermøderne (se det udsendte materiale) og om Landsbyggefondens besigtigelse af husene. 2) Morten Dam Hansen (Niras) orienterede om byggeprogram, og de tekniske undersøgelser af tag, sokler, lette facader, badeværelser, krybekælder, installationer. Der var fra beboere ønske om at se dias med de registrerede fejl og mangler, og der blev henvist til hjemmesiden 3) Jørgen Kreiner Møller (Nova 5) orienterede om det foreløbige projekt og Landsbyggefondens tilbagemelding om tilskud. Spørgsmål og svar: Nye elementhuse contra renovering - det blev oplyst, at LF p.t. kun giver tilskud til renoveringer. Bliver haverne retableret entreprenørerne skal behandle haverne nænsomt, og haverne vil blive retableret til en vis grad. Pergolaer nedtages og godkendte pergolaer opsættes igen. Skillevægge nedtages, og nye bedre isolerede skillevægge opsættes. Faste tæpper skal fjernes og erstattes ikke. Køkkener alle køkkener nedtages og nye køkkener opsættes. Hvis beboere ønsker at redde egne opsatte køkkener, er det for egen regning. Tilgængelighed til boligen, bad m.v. er et krav i byggesagen. 4) Økonomi. Jesper Rasmussen (Bo Vest) gennemgik økonomi og huslejestigning. Krav fra beboere, at det tydeliggøres, at økonomien skal fastholdes på udgangspunktet i økonomien, så der ikke sker ekstra huslejestigninger, når renoveringen er afsluttet. JR oplyste, at de økonomiske forudsætninger selvfølgelig skal over- Betonhjertet december

6 holdes, og hvis der sker ændringer undervejs, vil der blive indkaldt til beboermøde. JR oplyste også, at der er mulighed for allerede nu at få beregnet sin boligydelse/støtte efter renoveringen ved henvendelse til boligkontoret. Det blev oplyst, at der forventes en besparelse på 25% i energiforbrug. 5) Det videre forløb: Jørgen Kreiner Møller orienterede om arkitektkonkurrencen, der er skudt i gang, og det forventes, at det i foråret 2012 afgøres, hvem der er vinder af konkurrencen. Vinderen vil få både arkitekt- og ingeniøropgaven. I forløbet op til at det endelige projekt for renoveringen besluttes, vil der blive nedsat fokusgrupper, afholdt workshops og beboermøder, så der bliver rig mulighed for beboerinddragelse og - indflydelse. Det blev foreslået fra en beboer, at der rettes henvendelse til regeringspartierne om ændring af lovgivningen, så der gives mulighed for totalt nye energihuse i stedet for renovering, og at der i arkitektkonkurrencen også indgår beregninger på, hvad en totalrenovering (nyt hus) vil koste i forhold til den nu foreslåede renovering. Og der var forslag om at henvende sig til andre instanser med ansøgning om tilskud til energiinvesteringer. JKM forsikrede, at miljø og energi er højt prioriteret i følgegruppen, og der vil blive arbejdet videre med at finde et bedre projekt end det nu foreliggende. Der var spørgsmål om hæk, og det blev oplyst, at det vil blive en valgmulighed, om man vil have hæk eller plankeværk. 6) Thomas Grage orienterede om genhusning. Genhusning forventes at ske i sydområdet, og alle vil komme tilbage til egen bolig efter renoveringen. Hvis der er mulighed for at bo i sommerhus eller andet, betales 6 Betonhjertet december 2011

7 for opmagasinering af møbler. Hvis man ønsker at flytte til anden bolig permanent i stedet for at blive genhuset, skal man selv betale flytningen. Der er p.t. lukket for interne flytninger, men når der er overblik over ledige boliger til genhusning, vil der blive åbnet igen. 5. Afstemning Dirigenten præciserede afstemningstemaet: Der stemmes om det foreløbige renoveringsprojekt, som beskrevet i skema A, med det foreløbige byggeprogram og tilhørende økonomi. For stemte alle ingen imod og ingen undlod. Betonhjertet december

8 Ny mand i Driften Velkommen til vores ny Driftsassistent Jørn Hegnsborg! Vi har nu fået ansat en Driftsassistent i Driften. Driftsassistent er en ny funktion i Driften i VA 4 Syd, som er oprette som et resultat af at jeg er blevet Driftsleder for både VA 4 Række og VA 4 Syd, samt at Arne Larsen er stoppet her i afdelingen. Vi har i samarbejde med afdelingsbestyrelsen lavet en ny driftsstruktur her i VA 4 Syd, og dette har skabt plads til en Driftsassistent. Han skal stå for den daglige drift af afdelingen, med alt hvad det indbefatter; daglige kontortid, syn af boliger, kontakt til håndværkere, kontorarbejde, bogføring, daglig arbejdsplanlægning for medarbejderne, beboerservice, planlægning af planlagt vedligeholdelse, ad hoc opgaver, etc., etc. Jørn Hegnsborg er 60 år og kommer fra en lignende stilling i Boligselskabet Sjælland, og han har derfor stor indsigt og erfaring fra den almene bolig sektor. Vi glæder os til at Jørn starter her i afdelingen, og ser frem til at dette kan være med til at understøtte og videreudvikle den positive udvikling som vi har været inde i den senere årrække. Der kommer også store opgaver i fremtiden med vores renovering, og her vil der også være brug for en mand på stedet, for at sikre opfølgning og stabilitet i denne meget store og svære sag. Jeg ser frem til et godt og konstruktiv samarbejde med Jørn, og jeg håber i vil tage godt imod ham når han starter med første arbejdsdag den 2. januar Med disse ord vil jeg byde Jørn Hegnsborg rigtig hjertelig velkommen til VA 4 Syd. 8 Betonhjertet december 2011

9 Vi glæder os i denne tid, nu daler julesneen hvid! Ja vi nærmer os jul, og vi kan jo nok forvente at der fra tid til anden vil falde lidt sne! Jeg vil derfor PÅ DET KRAFTIGSTE opfordre alle til at sørge for at vores ejendomsfunktionærer kan komme til at rydde sneen, så alle kan komme til og fra jeres boliger på en sikker og ordentlig måde. Dette kræver dog at alle sørger for at der er plads til at vi kan komme frem og forbi med vores maskiner. I bedes derfor sørge for at; cykler, barnevogne, klapvogne, legetøj, krukker, o.l. bliver fjernet fra stierne og omkring hoveddørene, så vi ikke kommer til at køre dem/det ned når nu der ligger cm sne. Det kan være svært at se tingene når sneen har dækket vores afdeling, og det kan også være svært at komme forbi. Jeg håber alle vil hjælpe og have forståelse, så vi kan komme igennem vinteren på betrykkende vis. På snerydning vil i kunne finde mere om snerydning! God Jul og Godt Nytår til alle vores beboere i afdeling 4 Syd, ønskes af Driften. Driftsleder Michael Willumsen Betonhjertet december

10 10 Betonhjertet december 2011

11 Betonhjertet december

12 Skab godt indeklima tjek luftfugtigheden Et godt indeklima er vigtigt for vores helbred og velvære, og netop et behageligt og sundt indeklima hænger tæt sammen med luftfugtigheden. Der er stor risiko for, at luftfugtigheden bliver for høj i vores boliger, så det er derfor vigtigt, at vi sørger for at holde luftfugtigheden nede, da der ellers vil kunne opstå problemer med husstøvmider, skimmelsvamp og fugtskader. Sådan undgår du for høj luftfugtighed Luft ud dagligt især i køkken, badeværelse og soveværelse. Tør tøj udendørs eller i tørretumbler. Tænd emhætten og brug låg under madlavning. Lad udluftningsventilerne i døre og vinduer stå åbne. Luk badeværelsesdøren under bad og tør vægge og gulv af efter bad. Boliger kan have konstruktionsfejl, der gør det svært at komme af med fugten, men det gør det bare endnu vigtigere, at du selv gør en indsats for at holde luftfugtigheden nede. Hygrometret et nyttigt redskab til godt indeklima En nem og billig måde at følge med i, om luftfugtigheden i hjemmet bliver for høj, er ved at anskaffe sig et hygrometer. Et hygrometer kan fås i mange prisklasser, men behøver ikke at koste mere end kr Hygrometret måler luftfugtigheden i boligen, der om vinteren ideelt set ikke skal overstige 45 pct., da problemer med husstøvmider begynder at opstå, hvis luftfugtigheden er højere. Hvis luftfugtigheden overstiger 70 pct., er der også høj risiko for, at der kan udvikles skimmelsvamp. Om sommeren er det svært at holde luftfugtigheden lav, fordi den varme udeluft også indeholder meget fugt. Den fugt sætter sig i løbet af sommeren i dine møbler og bøger osv. Derfor er det en god ide at udlufte ekstra meget i en kortere periode i det sene efterår (f.eks. at lufte ud flere gange hen over en weekend). Dermed kan du trække fugt ud af inventaret i boligen, så det bliver nemmere at holde luftfugtigheden lav hen over vinteren. Varme og tørre hilsner Agenda Center Albertslund For et bæredygtigt Albertslund 12 Betonhjertet december 2011

13 Julegløgg og Æbleskiver Søndag 11. december kl i genbrugshallen serverer genbrugsgruppen Kaffe - Julegløgg - Sodavand og Æbleskiver Kom til julehygge med genbrugsgruppen Betonhjertet december

14 Miljøgruppen ønsker alle beboere i 4 syd En god og hyggelig energispare jul Tag de offentlige transportmidler på indkøb, til julefrokoster og til familiebesøgene. Det koster 14 kr. at tage S-toget den første søndag i december. Eller tag cyklen. Den kan man tage gratis med -toget hver dag. God tur. S Planlæg indkøbene til julemaden: Køb ikke mere end du har brug for. Køb økologiske og danske råvarer. Planlæg julebagning og madlavning, så ovn og komfur bruger så lidt energi som muligt. Rengør grøntsager i en balje skyl dem ikke under rindende vand. Fyld altid opvaskemaskinen helt op. Blev der for meget mad kan resterne spises i juledagene som en lille lun ret. Opbevar maden rigtigt i mellemtiden. Hver dansker smider i gennemsnit 63 kg. mad ud om året Opbevar koldt vand i køleskabet så du er fri for at lade vandhanen løbe hver gang du skal drikke. Eller servere vand. 14 Betonhjertet december 2011

15 Brug diodelys, hvis du er til lyskæder Styr lyskæden med et tænd sluk ur Kig ind i Agendacentret eller på nettet og få ideer til solcellelegetøj, vand til haven på solcellebasis og andre miljøvenlige gaveideer - Giv bæredygtige eller økologiske gaver -Giv gaver der ikke bruger batterier -Giv gaver uden farlige kemikalier Inden gæsterne kommer: Fyld altid vaskemaskinen op, når du skal vaske tøj. Tag korte brusebade sluk for bruseren mens du sæber dig ind. Ønsk dig en vandbesparende bruser og reducer vandmængden op til 40%. Hold øje med om toilettet løber og spar op til 800 liter vand i døgnet. Vær sammen med familien i julestuen og sluk lyset i de øvrige rum. Udnyt det sidste dagslys og gør skumringen til en hyggelig stund. Bestille den økologiske juleand og flæskesteg i god tid. Gå på jagt efter et økologisk juletræ. Betonhjertet december

16 Kaffeklubben Sydspætterne. Onsdag d.7.december skal vi på tur til Vikingelandsbyen. Vi mødes kl i beboerhuset og kører i private biler, vi er ca.13 personer, og hvis du ønsker at være med kan du ringe til Anette mobil nr Arrangementet i Vikingelandsbyen er ca.2 ½ time. Denne dato er sidste gang i år for kaffeklubben og i det nye år mødes vi første gang: Onsdag d.4.januar kl.14 til decoupage. Sydstjernebørnene på besøg i beboerhuset. Onsdag d.16.nov. havde vi besøg af en gruppe børn og voksne fra børneinstitutionen Sydstjernen. Kathrine, som har hestene på marken kom med en pony og alle fik en lille ridetur. Vi fik kakao og boller, sang og tegnede. Det var en hyggelig formiddag og måske kan vi gentage det en anden gang. 16 Betonhjertet december 2011

17 Vandsparekonkurrence Miljøgruppens vandspareprojekt er i gang. Målet er at reducere forbruget til 100 liter pr person om dagen. Konkurrencen starter d 1.januar og skal køre hele år 2012,for dem der ønsker at deltage. Der vil blive aflæsninger hvert kvartal og spændende præmier, både kvartalsvis og ved årets afslutning. Du tilmelder dig til konkurrencen ved at udfylde blanketten og den kan afleveres fredag d.16. dec. i beboerhuset til Signe Landon fra Agenda Centeret. Hun kommer og deltager i vores jubilæums lysfest, fra kl.16 og til kl på Brogaards Plads, og fra kl er der grillpattegris i beboerhuset. Du kan også aflevere din tilmelding i Agenda Centeret og det er også dem som står for aflæsninger. Fra miljøgruppen håber vi på at mange vil deltage i konkurrencen og at vi alle sammen vil gøre en indsats for at spare på vandet, skåne miljøet og spare penge. TILMELDNING TIL VANDSPAREKONKURRENCEN 2012 Navn: Adresse: Telefonnr: Antal personer i husstanden Betonhjertet december

18 Vagtordning Ordningen gælder for alle VA's afdelinger og skal uden for den mormale arbejdstid sikre hurtig indgriben ved alvorlige driftsforstyrrelser eller alvorlige hændelser med bygninger. MEN HUSK! Kun følgende forhold vil blive behandlet af vagten Svigt i varmeforsyningen i større omfang Svigt i vandforsyningen i større omfang Svigt i Elforsyningen i større omfang Brud på ledninger, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige Opslæmning i kloaker/faldstammer, hvor alvorlige følgeskader må anses for uundgåelige. Vagttelefonnummeret er alle dage fra 11:00 til 14:00 og torsdage tillige 14:00 til 17:00 Udenfor BO-VEST s og Ejendomskontorets åbningstid skal man ringe til følgende nummer Fotokursus med professionel fotograf Tirsdag d. 6/12 kl i Fotoklubben i Beboerhuset Fotografen giver et lille indblik i fotografens finurligheder, vejledning og gode råd. Deltagerbetaling inkl. kaffe & kage: 10 kr. Yderligere information og tilmelding til Tonny Bodal på Betonhjertet december 2011

19 Afdelingsbestyrelsen VA 4 syd Bestyrelsesmedlemmer: Tove Meyling Ørnen 17 A Helle Kristoffersen Ørnen 15 A Henny Eilersen Ørnen 26 A Vibeke Hansen Hanen 4 A Dorthe Larsen Ørnen 13 E Anita Vittius Svanen 12 B Flemming V. Wallin Ravnen 14 A Suppleant: Tonni Bodal Ørnen 9 E Tonni Lilja Ørnen 2 B Se mere på hjemmesiden - Ejendomskontor Svanens kvt.. 22 Afdelingsleder: Michael Willumsen Åbningstider: Telefoniske henvendelser:tlf man-tirs-ons-fredag torsdag Personlige henvendelser: man-tirs-ons-fredag torsdag Genbrugspladstider 2011 Alle hverdage kl ,25 Alle torsdage kl undtagen 29/12 Alle søndage kl undtagen 25/12 og 1/1 Gennbrugsgruppen Betonhjertet december

20 Lysfest på Brogaards plads 10 års jubilæum Fredag d. 16. december Fra kl. ca. 16 ca På 10.år markerer vi, at vi går mod lysere tider.. Omkring kl.16 tænder vi bål som vi plejer. Der er saft, gløgg og æbleskiver. Vi synger en julesang eller to måske med musikalsk ledelse. Kom med - så ønsker vi hinanden en god jul. Tag lanterner eller fakler med så vi kan pynte pladsen op med mange lys og på flotteste vis byde de lysere tider velkommen Brogaardsplads ligger i bunden af Spætten og Ørnens kvt. ved åbningen til Kongsholmsparken. Vi glæder os til at se dig. Miljøgruppen VA 4 Syd. 20 Betonhjertet december 2011

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18

VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 VA 4 syd Nr. 2 februar 2012 FASTELAVN SØNDAG 19/2 SE BAGSIDEN SØNDAGSGÅTUREN 26/2 SE SIDE 18 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN FEBRUAR 3 DRYP-DRYP-DRYP-VAND. 4-5 LADER DU MADEN GÅ TIL SPILDE? 6 TV TV TV

Læs mere

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen

Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen VA 4 syd Nr. 4 april 2012 Husk lørdag 31/3 sluk lyset aften kl.19:30 i klub Svanen Forårs koncert søndag den 1 april kl 14:00 i Beboerhuset med Solvejg Guldberg og Alex Sundstrøm I DETTE NUMMER: MENU CAFE

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013

VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 VA 4 SYD Nr. 6 JUNI 2013 HUSK ekstraordinært beboermøde Tirsdag den 19. juni 2013 kl. 19:00 i Beboerhuset Ørnen se side 5 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 NYT FRA AFDELINGSBESTYRELSEN 4-5 RENOVERING

Læs mere

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013

VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 VA 4 SYD Nr. 4 APRIL 2013 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN APRIL 3 REF FRA REGNSKABSBEBOERMØDE 4-7 INVITATION TIL BEBOERINFORMATIONSMØD 7 VOLDTUR STORE BEDEDAG 8 FASTE AKTIVITETER APRIL 2013 9 NYT FRA DRIFTEN

Læs mere

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken

GOD SOMMER TIL ALLE Carsten Høyer har fanget solen en aften i Kongsholmsparken Solen er så rød, mor og skoven bli'r så sort Nu er solen død, mor og dagen gået bort. Ræven går derude, mor vi låser vores gang. Kom, sæt dig ved min side, mor og syng en lille sang. GOD SOMMER TIL ALLE

Læs mere

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00

INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 INDHOLD: BL.A NYT FRA AFDELINGBESTYRELSEN - GRÆSSLÅNING - MASTERPLAN SYD NYT - HUSK LOPPEMARKED SØNDAG 31 MAJ KL 13.00 I DETTE NUMMER: MENU CAFE ØRNEN JUNI 3 HEKSEDANS OG GRÆSK BLUES 23 JUNI 3 AFDELINGSBESTYRELSENS

Læs mere

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010

VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 VA 4 syd Nr. 1 februar 2010 Vinderen af ABC-fotokonkurrencen Derfor er det fedt at bo i mit boligområde. blev Tommy Jørgensen med et billede af hans gårdhave en regnvejrsdag. Se midtersiden Anden pladsen

Læs mere

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22.

Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket på udearealerne fra kl.ca.20 ca.kl.22. VA 4 syd Svensk Visesang med Rune Carlsson og Rene Nielsen Torsdag den 12 marts kl.18:00 se menu på side 3 Nr.:3 marts Betonhjertet Pga. marts SLUK 2009 LYSET arrangementet lørdag d.28.marts er lyset slukket

Læs mere

VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6. Musik på Brogårds plads

VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6. Musik på Brogårds plads VA 4 SYD NR. 6 Oktober 2004 LÆS OM BREDBÅND PÅ SIDERNE 4-5-6 Musik på Brogårds plads Betonhjertet Oktober 2004 1 INDHOLD LEDER SIDE 3 NICOLAI FORLADER OS 3 BREDBÅND 4-6 SOMMERFEST 7 MASTERPLAN 8-9 STORE

Læs mere

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar

VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007. Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6. Måske får vi vinter i februar VA 4 SYD NR 2 FEBRUAR 2007 Fastelavn søndag 18. februar se side 5-6 Måske får vi vinter i februar Betonhjertet februar 2007 1 INDHOLD LINEDANCE side 3 IT UDVALGETS ARBEJDE 3 CAFE ØRNEN 4 FASTELAVN 5 BILLETTER

Læs mere

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. "Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges" c.

6. Afdelingsbestyrelsens beretning 7. Genbrugsgruppenogfastelavnsudvalgets beretning 8. Nyt blod i afdelingsbestyrelsen søges c. Til beboerne i VA 4 Syd Hermed 'følger følgende materiale til regnskabsbeboermødet den 29. marts 2001 kl. 19.00 i Beboerhuset Ørnen, Svanens Kvarter 22. 1. Forslag til dagsorden 2. "4 Syd - Forretningsorden

Læs mere

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53

REFERAT. Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 37-53 Torsdag den Klokken 19.00 21.30 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 22 beboere fra 19 husstande

Læs mere

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005

VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 VA 4 SYD NR.3 MAJ 2005 Indvielse af det nye beboerhus Betonhjertet Maj 2005 1 INDHOLD EFTER BEBOERMØDET side 3 MILJØBLADET 3 KONSTITUERING AF NÆVN OG UDVALG 4-5 NYE KØKKENER 6-7 DISPENSATION FRA BEPLANTSNINGSP.

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA Godt nytår til alle i Albertslund Nord! Farvel og tak til to ildsjæle, læs side 3 og 18. Deltag i konkurrencen

Læs mere

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup

Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s talerør Nr. 3 Årgang 1 December 2013 Husk beboermødet tirsdag d. 14. januar 2014 Nørreby 2630 Tåstrup Nørreby s beboer - information Nyttige tlf. numre. Alarm 112 Nærmeste politi 114 Akut telefon

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet.

FIGENBLADET. Sjov i afdelingen. 40. Årgang nr. 2-2013. Husk at klippe jeres hæk inden Sankt Hans. (læs mere på side 8 i bladet. Sjov i afdelingen Bladet der dækker det væsentlige 40. Årgang nr. 2-2013 Jensen kommer op til lægen klædt ud som Napoleon. Doktor, De må tage en snak med min kone, hun går rundt og tror, hun er fru Jensen

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

38. årgang Nr. 7 september 2010

38. årgang Nr. 7 september 2010 38. årgang Nr. 7 september 2010 BEBOERBLAD FOR RESENLUND OG DARUPLUND 2660 Brøndby Strand Lejerbo skaber rum for liv Redaktørens side Så blev jeg endelig færdig med bladet. Beklager meget, at der har været

Læs mere

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed

Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver tryghed ejlighedsvis ADecember 2011 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Læs blandt andet om - driftsassistenterne der brænder for deres job - naboer giver

Læs mere

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen.

Løvvangen. Læs side 8. Læs side 10. Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Løvvangen Nr. 1 2010 Nyt om renoveringen Vi skal vende udviklingen: Afdelingsbestyrelsens formand forudser positive effekter af renoveringen. Beboerholdninger til renoveringen: Bente Mørk er glad for at

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015

Hyldeposten. Hyldeposten. ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 Hyldeposten ISSN1393-699X Nr. 363 Januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 2 Information Side 3 Indkaldelse til beboermøde Side 4 Nyt fra afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Åbning af kontoret i Trekantområdet

Åbning af kontoret i Trekantområdet ejlighedsvis August 2012 Til beboerne i Boligselskabet Sjælland, Hvalsø Boligselskab, Solrød Boligselskab & Fjordbo Åbning af kontoret i Trekantområdet Lederen Det handler om dig Boligselskabet Sjælland

Læs mere