DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring."

Transkript

1 DSSO udarbejdet af Gitte Christensen EUC Nord, Hjørring.

2 DSSO - Samtidshistorie B, Skrevet af Gitte Christensen EVC Nord, Hjørring. Indledning Jernbanens betydning for Danmark befolkningsudvandring Byernes tilstrømning og forholdsmæssige ændringer Industriens tager over Historien om Jerslev Jerslev som selvstændig Jerslev og jernbanen Jerslevs erhvervsudvikling Arbejde i storbyen Rutebilen Indbyggertallet i Jerslev postdistrikt faldende Motorvejen og dens muligheder Udviklingsmuligheder Et skønnere Jerslev Livet på landet skal være attraktivt Landdistriktspuljen Fremtiden for lokalsamfund Bistandsklienternes tilvandring Også mennesker Konklusion Litteratur- og kildefortegnelse

3 Lokalhistorie er et begreb der er af større omfang end som så. Nogle arbejder i flere år på at opnå ekspertise og profession i lokalhistorie og andre ligesom mig selv, begiver sig ud på stående fod som amatør og for første gang - men en ting er vigtig - alle kan være med. At beskæftige sig med lokalhistorie er en videnskab, men det skal også være en lidenskab, for det er uundgåeligt ikke at se interessen afspejle sig gennem arbejdet i opgaven og herved kan helheden ødelægges og den røde tråd mistes. Brændende interesse er bestemt ikke noget dårligt udgangspunkt og der er nok derfor at man i Norge kalder lokalhistorie for den glade videnskab. Man skal være forberedt på at man ikke kan slå ret meget op i en bog, men at man må tænke intensivret. Det er som nævnt en videnskab, et fagområde med muligheder og krav og det er det denne opgaver forsøger at gå ind og belyse. Efter udleveret problemstilling vil jeg allerførst kort redegøre for hele den danske befolknings udbredelse affolkevandringen fra land til by omkring 1900 tallet og årsagerne til denne. Derefter har jeg udarbejdet en analyse af erhvervsudviklingen i Jerslev J, en by ukendt for de fleste danskere, med henblik på befolkningsvandringens betydning for Jerslevs lille lokalsamfund. Afslutningsvis vil jeg gå ind og vurdere lokalsamfundenes udviklingsmuligheder. Grunden til Jerslev falder i interesse for mig, er at jeg selv er født og opvokset der og har set, bare på 10 år, faldet af indbyggertallet i Jerslev postdistrikt og ikke mindst lukningen af de mange specialbutikker, som førhen fyldte meget i Jerslevs gadebillede. Meget har forandres sig i den rolig lille by. Før var det til min undren hvorfor folk forsvandt og hvorfor butikkerne måtte lukke. Mine forældre havde selv en radioforretning i Jerslev og som i november 2002 lukkede - også ligesom de andre, pga. dårlig omsætning. En forretning de havde drevet i 26 år og som stille og roligt mærkede forandringerne i det lille lokalsamfund. 2

4 Allerede omkring 1870 fik forretningsfolk øjnene op for jernbanen og dens tilsyneladende uendelige muligheder. Investorerne havde set hvordan folk fra Amerika havde tjent mange penge på at sætte jernbaner op i uopdyrkede prærieområder og derved igangsat et økonomisk boom af uhørt omfang. For Danmark lod det til at kunne drive omsætningen i gang landet over, og dette skulle dog også blive en af de største faktorer til væksten i denne periode (kilde: Dansk erhvervshistorie s ). Dette store jernbaneboom man hørte om skete i Amerika udeblev dog heller ikke i Danmark. Den første bane mellem København og Roskilde blev grundlagt i På alle niveauer bragte banerne bevægelse i pengestrømmen, hvor politiske og økonomiske kræfter styrede de endelig beslutninger og placeringen af banerne. Der skulle dog heller ikke gå lang tid, før man havde besluttet den første anlæggelse af en jernbanebro, som skulle placeres over Limfjorden. På godt ti år blev der anlagt godt 1100 km jernbane som beskæftigede omkring mand (kilde: Gyldendals og Politikkens Danmarkshistorie s ), og allerede i 1909 havde DSB anlagt 1916 km jernbane, mens privatbanerne alene bestod af 1487 km(kilde: Dansk erhvervshistorie s. 113). Mange alsidiges landsbyer som før lå uden for erhvervsstrukturen, fik takket være banens gennemgang, fornyet liv og blev efterhånden bragt op i toppen af det økonomiske system. Andre små landdistrikter og landbrug hvor jernbanen ikke gik igennem, kom til at mærke den bitre økonomiske nedgang, hvorpå de nye stationsbyer tog væksten fra. De fabrikker der lå hvor jernbanen gennemgik, fik råstoffer og færdigvarer transporteret nemt og billigt, og derved mindskes deres udgifterne, og man kunne som følge af dette sælge varerne billigere, få større efterspørgsel og skabe flere arbejdspladser. Danmark havde udviklet sig til et stort marked, hvor hver enkelt fabrik nu fik mulighed for at udvikle sig, takket være den nye infrastruktur, styrkedes erhvervenes udviklingsmuligheder og konkurrenceevnen ligeledes. Folk begyndte nu så små at udvandre fra de små landsbyer. Det var dog hovedsaligt de unge bondekarle som var på vej fra landbruget over i andre erhverv. Alene på 20 år skiftede 10 % af befolkningen varig bopæl; og flyttede fra det frie liv på landet ind til 3

5 den beklumrede by (kilde: Gyldendals og Politikkens Danmarks historie s ). Det var foranstaltningerne der hjalp de store landbesiddere, mens livet på landet med alt hvad det indebar repræsenterede en svindende livsform - lavere lønninger til landarbejderne var et tydeligt mærkbart tegn, der var tale om en relativ forarmelse, dvs. de jordløses fattigdom i forhold til andre, blev synlige og da jernbanen åbnede blev nye muligheder tilkendegivet for bedre velfærd. Fattigdommen på landet blev så synlig at det satte de unge landboer i bevægelse. Tiden i 1870'erne til 1913 havde bragt store forandringer i det danske landskab (kilde: Danmarks historie 12 s ). I 1870 var det endnu meget normalt at en nybagt student gik til fods rundt i bondeland et, mens den samme student i 1913 ville se andet end de samme velkendte landskaber. Denne rejse foregik selvfølgelig med det syvdobbelte jernbanenet. Gennem den nye form for rejse fik de nye studenter herved øje for den nye industrialisering, og dens tilstrømning af vækst og efterspørgsel. Denne vækst for de nye stationsbyer skabte således også tilstrømninger af mennesker som drømte om en ny tilværelse med større velfærd. Byernes tilstrømning og forholdsmæssige ændringer Byernes samlede indbyggertal voksede mere end til det femdobbelte mellem 1800 og 1900 tallet. I 1840 boede 80% af Danmarks befolkning i sognekommuner, mens der i 1901 kun var 62%. Det var folk med forskellige baggrunde - nogle fra gårde, andre fra huse eller landarbejdshjem, nogle havde forældre der startede købmandshuse, håndværk eller handel. Den første indvandringsbølge kom bag på de fleste, undtagen grund spekulanterne, og da den store tilstrømning at nye indbyggere i specielt København var svær at opsluge, ændredes herved byernes tidligere struktur, hovedsagligt fordi hverken antallet af arbejdspladser eller boligbyggeriet kunne følge med - trods industrialiseringen(kilde: Det moderne Danmark s ). Det store behov for nye huse, skabte priserne for byggegrundene i byernes nærhed vældigt i vejret. Store byer som København, Århus og Odense mærkede denne form for bolig- og arbejdsmangel. Dog var alt ikke kun dårligt. Det store byggeboom satte gang i fremstillingen af byggemateriale og teglværk, som blev industrialiseret og skabte derved mange nye arbejdspladser til tilstrømningen (kilde: Danmark industrialisering - film, del 1) Det hele kørte altså i ring, og nu var industrialisering et nyopstående erhverv med stor fremgang. 4

6 Masseproduktion er nøgle definitionen for, hvad der adskiller industri fra andre erhverv. Industriens har en meget afgørende betydning for danskernes befolkningsvandring fra land til by. Det er hovedsagligt pga. industrien at danskerne valgte en ny livsform, håbet om et bedre liv med større velfærd og frihed, som for nogen blev ønsket indfriet, men for mange skulle der dog gå længere tid end forventet. Det gik godt for landbruget som helhed, men der blev født mange børn og der var ikke arbejde nok til alle, mens der i de nyere byer ikke var arbejde nok til de faglærte, som søgte arbejde på adressekontoret og endte med at få de dårlige og usunde jobs (kilde: film, Danmarks industrialisering, del 1). Industrien udviklede sig hastigt i 1890'erne. I 1890 beskæftigede industrien arbejdere, hvilket svare til ca.4% af landets samlede arbejdsstyrke og allerede i 1897 var andelen steget til ca. 8% (kilde: Produktion og mennesker s ). Denne stigning kan sammendrages med kornprisernes fald i 1876 efter 1. verdens krig, hvor kvaliteten på den danske korn var så dårligt at mange landmænd gik fallit, eller havde svært ved at klare sig. Mange mistede tilliden til landbruget, hvor alt var selvforsynende, og landmændene måtte lægge deres struktur om. Nu var det husdyrene der var indtægtskilde og nu skulle der købes mursten til at bygge nye stalde. Udover dette skulle der investeres i mælkespande og andet udstyr. Alt dette satte således gang i efterspørgslen - produktionen steg og skabte herved arbejdspladser i byerne. Industriens fremgang var dog forskellig fra branche til branche. Store dele af tekstilindustrien, farvefabrikkerne og oliemøllerne var nogle af de brancher der havde økonomisk opgang (kilde: Produktion og mennesket s ). De landbrug hvor jernbanen gennemgik, mærkede en øget omsætning, mens det modsatte skete for landmænd som lå uden for jernbanens rækkevidde - ligesom byerne mærkede forskel. Der var brug for arbejde og mange landarbejdere, gårdmands sønner og -døtre, der tidligere udførte opgaver på gårdene, blev enten overført til mere intensiveret landbrugsdrift eller overflødige og derfor søgte til byen. Ved århundredeskiftet dukkede de første elværker op. Dansk industri var allerede godt i gang og de store fabrikker havde stort overskud. Elværkerne skabte nye muligheder for 5

7 billigere drift af store maskiner og derved opstod der besparelser, som samtidig gav mulighed for, gennem demonstrationer og nyopstået fagforbund, at lave bedre lønforhold og kortere arbejdstider som øgede velfærden for arbejderne (kilde: Danmarks industrialisering - film, del 1). Jerslev J. J'et står for Jylland. En Nordjysk by som for mange er ukendt. Dette er dog forståeligt, da byen ikke er ret stor, men dog har stor betydning for de indbyggere der har boet her i mange år. Indbyggertallet fra 1. januar 2001 siger 2403 mennesker i Jerslev postdistrikt, som foruden Jerslev består af Mylund, Kirkholt, Klæstrup, Sterup og Hellum og kun 813 indbyggere i selve Jerslev by (kilde: Brønderslev kommune). Jerslev har som andre landsbyer også sin historie og det siges af sagnet, at navnet Jerslev blev skrevet i det 13. århundrede som Jarlslef, som deles op i Jarl og lef Med navnet Jarl mente man, at en mand på Kongens vegne styrede et større landskab, og det er højst sandsynligt at en mand ved navn Jarl ejede en del gods i Jerslev, måske endda hele byen, og herved opkaldte stedet efter ham. Lef er en endelse som går igen i mange stednavne, og menes af sprogforskere at opstå fra det oldnordiske "lejf', som betyder efterlandskab (kilde: Laust Røjkjær, s. 332) Jerslev sogn har i oldtiden og i middelalderen været stærkt skovklædt, og sognet hørte til middelalderens eksisterende "Skovbo Herred". Endnu ved midten af 1800 tallet kaldtes Jerslev 0stersognets indbyggere for "Skovboerne" af Vestersognets indbyggere. De havde deres plads i Jerslev kirkes korskirke, hvor gulvet var belagt med sand og der ikke fandtes rigtige kirkestole, men bænke og rækværk (kilde: materiale udarbejdet af Ruth Kristensen, medlem af Jerslevs lokalhistorisk arkiv). Jerslevs kirkes kirkeklokken skulle endvidere ifølge sagnet have generet en trold så meget, at han i arrigskab kastede en sten efter kirketårnet, men trolden ramte ved siden af og landede på præstegårdens mark. Om dette sagn er rigtigt lades være usagt. (kilde: Jerslev lokal historisk materiale) 6

8 I 1882 blev Jerslev andelsmejeri oprettet, dette skete da kornprisernes fald også ramte Jerslev og landmændene måtte tvinges til produktionsomlægning. Andelsslagteriet kom kort tid efter i Allerede her mærkede Jerslev industrialiseringen. Flugten fra land til by var stigende, og det daværende Socialdemokratiske arbejderparti gjorde sig stadig mere gældende. Selvom der således var forandringer i Jerslev, var der også en dagligdag der skulle passes - på godt og ondt (kilde: Fra land og by 1, s.51). Jerslev som selvstændig. Jerslev var frem til 1970 (kilde: Brønderslev kommune) en selvstændig kommune, men regeringen besluttede at kommunerne skulle sammenlægges og Jerslev kom under Brønderslev kommune, som blev og stadig er den mest dominerende by med sine indbyggere(kilde: Brønderslev kommune). Jerslev har igennem årene været rigt på håndværkere, og forretningslivet i Jerslev og omegn har været af stor betydning. Naturligvis er det gået, som det er gået for næsten alle landsbyer; først lukker andelsmejeriet, og senere fulgte butikkerne bagefter. I Jerslev i dag mærker man indflydelsen og overtagelsen af butikker fra de større byer. Der er i dag i Jerslev dog stadig mulighed for køb af dagligvare, tøj, boghandel m. legetøj, gaveartikler, brugskunst, håndkøbsudsalg, post samt tips og lotto. Ikke desto mindre findes en sparekasse med filial i Brønderslev og som stadig bliver større. Der findes en skole med knap 400 elever fra 0-9 klasse og ca. 30 lærer. (kilde: Toftegårdsskolen, Jerslev) Der findes to børnehaver, fritidsordning og et plejehjem med 42 ansatte. Der findes desuden alt dette et lægehus, dyrlægeklinik og rutebilsstation med to busser med afgang til Brønderslev, Hjørring, Dronninglund og Frederikshavn. Der ligger en JKE som fabrikerer køkkenelementer og sidst men ikke mindst har Jerslev flere forskellige murere, tømrere og VVS-folk. Jo, Jerslev er ikke helt tom - endnu. 7

9 Allerede i 1850'erne diskuterede man om hvorvidt den fremtidige Vendsysselbane skulle gennemgå. Den 1. december 1856 blev forslaget om en bane fra Nørresundby over Hallund og Hellum og videre over Sæby eller Frederikshavn, behandlet af Rigsdagen og i traf Rigsdagen de sidste beslutninger om det overordnet banenet. Et kompromisforslag om en linieføring gennem Jerslev blev stoppet, fordi sognerådet frygtede "import af arbejdsproletarer". Desuden var de første lastbiler begyndt at komme, så man fandt det ligeledes unødvendigt. Dette betød at banen fra Nørresundby til Frederikshavn skulle en omvej over Brønderslev og Hjørring. Banen blev åbnet d. 16 August 1871 (kilde. Fra land og by 4, s ). Denne frygt Jerslev sogneråd havde for arbejdsproletar, har uden tvivl været skyld i at Brønderslev blev Midtvendsyssels store by. Var forslaget om jernbanen blevet gennemført, var Jerslev blevet købstad den dag i dag. Jerslev havde muligheden for at indtage Brønderslevs plads. Ganske vist har der været en jernbane i kommunen. Vodskov-Østervråbanen, men den blev hurtigt nedlagt igen - den 31. marts 1950, så betydningen af denne har til dels været foruden, da banen kun gennemgik fra Vodskov til Østervrå, og ikke fra Randers til Frederikshavn som Vendsysselbanen. Brønderslev store maskinfabrik Pedershåb, som tiltrak mange til byen, grundet efterspørgslen efter arbejdere, blev da også stiftet i 1915 (kilde: fra land og by 3, s ) i Brønderslev på grund af Jernbanen, som skulle gøre transporten billigere og nemmere. Dette var det store skridt til Brønderslevs udvidelse, så hvis jernbanen var anlagt gennem Jerslev, var Pedershåb blevet stiftet der, og de mange nye arbejdspladser var blevet til stede i Jerslev og folk var flyttet dertil. 8

10 Erhvervsudviklingen i Jerslev har været i nedgang. Flere og flere butikker har måtte lukke, pga. dårlig omsætning. Ikke altid har det været sådan, kigger vi tilbage i tiden ser vi at J erslev har været rigt på erhverv og specialbutikker. Erhverv og forretninger i Jerslev omkring 1950 Butikker Håndværkere 1 Brugsforening 5 tømrere 5 købmænd 6 murermestre 1 møbel- og ligkistemagasin 1 karetmager 1 møbelforretning 1 sadelmager 2 blomsterforretninger 1 blikkenslager 1 radioforhandler 1 bødker 2 manufaktur forretninger 1 dameskrædder 1 broderiforretning 3 herreskræddere 1 håndkøbsudsalg 3 herrefrisører 1 støbegods forretning 2 damefrisører 3 bagerforretninger 1 fiskehandler 1 boghandler Andet 1 skoforretning Læge 1 biograf Jordmoder Fabrikker Dyrlæge 1 maskinfabrik Præst 1 mejeri 1 cementstøberi (kilde: Liste udarbejdet af Ruth Kristensen, Jerslev lokalhistorisk arkiv) Erhverv og forretninger i Jerslev i januar 2003 Butikker Håndværkere 1 brugsforening 2 elektrikere 1 købmand 4 murermestre 1 tøjforretning 2 tømre 1 apoteksudsalg 2 WS smede 1 hjemmeservice 1 tømmerhandel 2 benzinudbydere Andet 1 brugskunst Læge 1 boghandel m. tips og lotto Dyrlæge Fabrikker 1 køkken fabrik 9

11 DSSO - Samtidshistorie B, Skrevet af Gitte Christensen EDC Nord, Hjørring. (kilde: Telefonbogen) Der er tydeligvis sket et markant fald i antallet af erhverv og forretninger på en periode på ca. 50 år. Grunden til dette fald kan søges i forskellige teorier, som her forsøges at belyses, og tilsammen prøver at danne et indblik i hvad årsagen til faldet af erhverv og butikker kan være. Arbejde i storbyen. Efter industrialiseringen brød igennem i slutningen af 1800 tallet og i starten af 1900 tallet begyndte de nye stationsbyer at vokse stødt. Jernbanen gjorde det som nævnt muligt at transportere materialer billigere og mere effektivt. Dette gav anledning til nye arbejdspladser og tilflytningen af nye beboer startede. Alt dette satte skub i flere butikkers mulighed for større omsætning, da man dengang ikke rejste ud for at købe nye sko eller en pakke smør. De små forretninger fik god nytte af de nye tilflyttere og snart blev flere arbejdspladser åbne pga. større efterspørgsel. Det hele kørte altså i ring. Det gør det stadig. Dog er den del forandret. Folk har i dag mulighed for nem transport ifølge af bil, bus eller tog, dette forudsiger at man ikke behøver, ligesom dengang, at skulle arbejde i samme by som man boede. Folk kan, når de arbejder i storbyen og har fået fri, handle ind inden de tager hjem, for i byen er udbud af varer langt større end det valg af varer man får hjemme i landsbyen, og de store varehuse har flere fordele og samtidig mulighed for, ved stordriftsfordele at presse priserne længere ned end den lille købmand har. Den lille købmand har dog fordelen ved, ifølge lukkeloven, at kunne holde længere åben end det store dagligvarehus, der er bare få der benytter muligheden for dette, da det kræver mange ressourcer at holde åben fra kl. 7 om morgenen til klokken 8 om aftenen. Dog kan dette blive en nødvendighed for overlevelse. Købmanden i Jerslev har bl.a. benyttet denne mulighed og han er her endnu. Rutebilen. Som nævnt har transporten en stor indflydelse. I 1957 var der 40 rutebilsforbindelser igennem Jerslev. I dag er der kun fire. Dette havde i 1957 ifølge kæmner Jørgen Jensen, mere skade med sig end gavn. En mening som sognerådsformanden dengang delte med ham. De mente folk tog bussen ud af byen for at købe et par sokker i stedet for at få de samme sokker til samme pris i deres egen by. En ting er dog meget vigtig at 1 0

12 huske; der kørte ligeså mange rutebiler ud af Jerslev som ind i Jerslev(kilde: Vendsyssel Tidende 20/9 1957, s.14). I dag findes der som nævnt kun fire rutebilsforbindelser gennem Jerslev og antallet af specielt butikker er faldende, dette fald kan søges i at når bussen fra den anden nærliggende by ikke kører så ofte til Jerslev er det mere indbydende at tage en bus til en anden by som samtidig består af flere butikker. Desuden er det meget vigtigt for mange børn, unge og ældre, når de flytter til en ny by at der er offentlige transportmidler til rådighed og at de kører ofte - for rigtig mange er toget igen en vigtig faktorer når der vælges ny by som bopæl. Dette kan med knaphed siges om Jerslev, men de dårlige tider for rutebilen startede da også i slutningen af 50'erne, da vandringen fra land til by for alvor begyndte i Jerslev og samtidig skete der en kraftig vækst i privatbilismen, ligesom knallerten som transportmiddel begyndte at blive hvermandseje var rutebilen blevet af mindre betydning og folk benyttede i stedet de nye transportmetoder(kilde: fra land og by 7, s. 59). Antallet af indbyggere i Jerslev postdistrikt er igennem årene faldet stødt. På 76 år er tallet faldet fra 3110 i 1925 til 2403 i Et fald svarende til 22, 73%. Ser vi dog i stedet på antallet af indbyggere i Jerslev byer tallet steget stødt. (kilde: materiale fra Jerslev historisk arkiv og Brønderslev kommune) Hvis vi kigger på tallene fra 1925 viser de det største antal indbyggere i Jerslev postdistrikt, men det mindste antal indbyggere i selve Jerslev by. Forklaringen til dette kunne bl.a. være lagt til grunde i, at tilbage i 1925 bestod oplandet af mange større gårde med flere karle og tjenestepiger som ansatte. De ansatte boede på dette tidspunkt 11

13 på gårdene og blev samtidig registreret som indbyggere. Senere i 1955 begyndte maskinerne at træde ind i billedet. Det var nu stadig normalt for karle og tjenestepiger at bosætte sig på deres arbejdsplads, men dog begyndte udbredelsen at aftage. Behovet var mindsket. Samtidig i 1955 begyndte antallet af indbyggere i Jerslev by at vokse stødt og roligt, dette kan muligvis være årsagen til at de karle og tjenestepiger som arbejdede og var ansat på gårdene kunne i stedet bosætte sig i Jerslev by, da det på dette tidspunkt var nemmere at optage lån i banken og eventuelt bygge eget hus, samtidig var der mere liv i Jerslev på dette tidspunkt. Folk havde et sted de mødtes, nemlig ved købmanden eller hos bageren, hvor de fik en snak med hinanden om hvordan tingene gik. Der fandtes ingen tv, eller andre former for medier - kun avisen. (kilde: Flensborg avis, 19. februar 1996) Tallene fra 2001 viser at antallet af indbyggere i postdistriktet er faldet fra 3110 til 2403, mens indbyggertallet i Jerslev byer steget fra 592 til 813. Nu er normaliteten med karle og tjenestepiger som boede på gårdene forsvundet, og mange af de store gårde er måske også væk, dette kan ses i at antallet af personer der levede af landbrug i1955 bestod af 1855 personer, i dag er tallet faldet til omkring 800 personer (kilde: Brønderslev kommune), dette forklare hvorfor tallet i postdistriktet er faldet. Der er kommet nye generationer til, som muligvis skal overtage forældrenes gårde fra 1955, mange ønsker måske ikke dette, men vil hellere ind til byen. De små husmandssteder og mindre gårde er muligvis blevet opkøbt af større gårde, eller omlagt til beboelse i form af nedlagt landbrug. Når man skal se på påvirkningen af indbyggertallene, er det tallet for hele Jerslevs postdistrikt der har størst betydning. Det er det tal der påvirker erhvervsudviklingen i Jerslev, da det er dem fra Jerslev og opland der tager ind til Jerslev by og handler, men da tallet er i nedgang bliver erhvervsudviklingen i Jerslev påvirket i negativ retning. I 1958 blev Toftegårdsskolen oprettet, og den nye bygning blev taget i brug i Dette kunne give anledning til et godt "reklameprojekt" for Jerslev. Nye tilflyttere kom til, i kraft at af byens nye skole tillokkede nye børnefamilier. Før havde Jerslev kun en lille skole opført i 1889 (kilde: Jubilæumsskrift fra toftegårdsskolen, ). 12

14 Motorvejen og dens muligheder. D. 28 september 2002 blev den nye Vendsyssel motorvej mellem Hjørring og Brønderslev indviet (kilde: Jyllandsposten 3/ , Motorvejen en fordel). Motorvejen forventes at have en positiv fordel for de omkringliggende mindre landsbyer. Jerslev er en af dem, som med motorvejen lidt uden for byen, giver mulighed for tilflyttere og fastboende at komme nemmere og hurtigere på arbejde. Det er nu mere attraktivt at bo i landsbyen for børnefamilier, som har det frie liv og trygge rammer for især børnene og samtidigt er det nemt for forældrene at have arbejde i Hjørring eller Aalborg da motorvejen gør det nemmere for transporten. Huspriserne er lavere i landsbyerne og det gør det til et oplagt sted, da skoler og institutionerne allerede er oprettet. Dette kan medføre at Jerslev by vokser med flere indbyggere i fremtiden. Men Motorvejen medfører samtidig ulemper. Nu er det nemmere for familien at tage til de større handelsbyer og foretage alle indkøb der, det er som sagt nemt og hurtigt og udvalget af varer er større. Dette er med til at skade erhvervslivet i Jerslev og andre landsbyer. Trods den negativ retning for erhvervslivet, stiger antallet af indbyggere i selve Jerslev by. Jerslev har prøvet at vende den negative retning og en god grund til at indbyggertallet i Jerslev by stiger vurderes ud fra at huspriserne i Jerslev og andre lokalsamfund er meget lave. I den nærliggende handelsby Brønderslev ligger huspriserne normalt på omkring 1 million, mens det samme hus kan fås til i Jerslev by. Efterspørgslen på huse i Jerslev er ikke så stor som i Brønderslev og det presser huspriserne ned, grunden til den dårlige efterspørgsel skyldes det dårlige erhvervsliv. Snakken om nye andelsboliger har også været på tale i Jerslev, men byen møder stor skepsis hos kreditforeningerne, og planerne måtte opgives på grund af dårlig finansiering. I stedet blev der bygget fire nye villaer som var solgt inden den første sten var lagt. Grunden til afslag fra kreditforeningernes finansiering er at prisen for en andelsbolig kan imødekommes med den samme pris eller billigere for eget hus. Dette skaber en ond cirkel, da de ældre ikke ønsker at flytte fra byen, og da der er ikke er 1 3

15 andelsboliger som tilbud bliver de ældre boende og giver dermed ikke plads til de unge, som er forbrugsdygtige. Det lægger grundlaget for butikkernes forsvinden og husprisernes fald (kilde: landsbyer i ond spiral, Politikken 7/ ). I Jerslev prøver man at gøre Jerslev mere attraktivt og forsøger at forhindre Jerslev i at forblive en nostalgisk ældre by hvor interessen er fordrevet. Opførelsen af 10 nye byggegrunde til private skal forhindre dette (kilde: Nordjyske stiftstidende, d. 25/9-2002, Et skønnere, grønnere Jerslev). Rundt om de ti grunde bliver der plantet træer for at det skal virke mere indbydende og for at vise Jerslev er et samfund hvor store og små skal leve. Det er vigtigt der kommer nye tiltag til landsbyerne og helt nye erhvervsgrunde er også på vej samt en ny omfartsvej gennem Jerslev da trafikken igennem Jerslev ligger tungt. (kilde: Nordjyske stiftstidende, d. 26/9-2002, Omfartsvej og erhvervsgrunde på vej). Livet på landet skal være attraktivt. Det er en vigtig faktor for landsbyerne, at gøre livet på landet attraktivt - også med hensyn til børnepasning, skolegang, ældres forhold, fritidsliv, indkøbsmuligheder og offentlig transport. Det må gerne have sin pris at bo på landet, men prisen må aldrig overstige attraktiviteten. Den offentlige service er desuden meget vigtig for virksomhedernes konkurrencedygtighed. Ansvaret for udviklingen i landdistrikterne ligger både hos staten, amterne, kommunen og lokalsamfundene selv (kilde: Flensborg Avis d. 19/2 1996, Først sendte mejeriet de ansatte hjem. Så lukkede skolen - og... ) Landdistrikts puljen. I erkendelse af at afvandringen fra land til by vil have en række samfundsmæssige omkostninger, afsatte staten i millioner kr. årligt til indenrigsministeriets Landdistriktspulje, som har til formål at støtte landsbyernes forsøgsprojekter, som skal skabe nye aktiviteter og bedre levevilkår til landsbyerne. Desværre skete der det, at Landdistriktspuljen i 2003 bliver beskåret med 1,4 millioner årligt. Det er resultatet af 14

16 DSSO - Samtidshistorie B, Skrevet af Gitte Christensen EVC Nord, Hjørring. den nye finanslov. Sparekravet vurderes dog ikke at få den store betydning, dog er det stadig et nederlag for landsbyerne (kilde: Vejle Amts Folkeblad d , Pulje til landdistrikter beskæres). Bistandsklienternes tilvandring. Billige huspriser giver anledning af tilflyttere med bistandshjælp muligheden for at få et ordentligt hjem. Dette kan endvidere diskuteres om mulighederne for lokalsamfundenes overlevelse og udviklingsmuligheder i kraft af tilflyttere med bistandshjælp bremses. Boligerne er så billigere at det bedre kan betale sig for bistandsklienterne at købe et hus i landsbyen eller på landet end en lille og dårlig, forfalden lejlighed i byen. Nutidens kriseramte landsbyområder omfatter ikke, som i gamle dage, hjælpsomme landsbykoner, glade børn og fællesskab. I dag møder bistandsklienterne modstand fra de fastboende landsbyboer. Men er det ikke bedre for bistandsklienterne at komme ud på landet? Opfordret det bliver de i hvert af deres sagsbehandler, som nu er fri for at sende deres børn på en ugentlig ferie på landet. Deres børn kommer til at bo i det frie liv, med frisk luft og masser af plads. Men alligevel mener mange det er det forkerte at gøre, for hvem ønsker en tilflytterfamilie på overførselsindkomst - kommuneøkonomien er i forvejen dårlig i de fleste landkommuner og det medfører samtidig at kommunens klienter vokser (kilde: Weekendavisen d. 30/7 1999, Drømmen om lykke). Landsbybeboernes reaktion på bistandsklienternes tilflytning udtrykkes med en vis konservatisme og manglende overskud, som skyldes landkommunernes svære omstillingsproces. De fastboende forsøger at finde en mulighed for at smide de arbejdsløse tilflyttere ud og fremstiller samtidig dem udelukkende som et selvforskyldt problem. Man skal dog ikke forvente at bistandsklienterne bare flytter fra landsbyerne igen. Bistandsklienterne er nemlig vant til kritik og at leve i modstand. De får altid at vide at det de gør er forkert, derfor er det for dem også helt naturligt at møde modstand i landsbyerne. 15

17 Også mennesker. Bistandsklinterne er kede af den modstand de møder i landsbyerne. De mener selv de kan være med til at bidrage til erhvervslivet. Lis og Kvik er et par, som er flyttet til en lille landsby på Sjælland i Ravnsborg kommune har en drøm om at starte deres egen forretning på landet. En videoudlejningsbutik. De mener mulighederne er på landet og selvom de føler sig uønsket i kommunen ønsker de heller aldrig at flytte derfra (kilde: Politikken d. 22/9 1995, Vi er også mennesker) Problemet med bistandsklinternes tilflytning kan også vurderes ud fra at de ikke har mange penge tilovers i hverdagen og dermed heller ikke kan bidrage til erhvervs og forretningslivet i de små landsbyer. Det kan også gå hen og blive et stort problem hvis en landsby vokser med bistandsklienter og derved skaber et dårlig ry, som medfører huspriserne sænkes endnu, da efterspørgslen falder og kommunernes udgifter stiger. Det er ikke et en god fremtidsudsigt for landsbyerne. Jernbanen har haft stor betydning for befolkningsvandringen fra land til by. Industrien startede og Jerslev mistede desværre deres chance for at blive en handelsby. Sognerådet ønskede ikke Jernbanens gennemgang, da man var bange for "import af arbejdsproletar". Dette har gjort at Jerslev i dag er i erhvervsmæssig nedgang. Antallet af indbygger i Jerslev by er dog steget stødt de sidste 75 år, mens antallet af indbyggere i Jerslev postdistrikt er faldet stødt de sidste 75 år. De gamle gårde og husmandsstedet er i dag forsvundet - opkøbt af større gårde, eller omlavet til beboelse i form af nedlagt landbrug. Samtidig er antallet af indbyggere i Jerslev by steget, dette kan være lagt til grunde i at nogle af bønderne der boede på landet før i tiden er flyttet ind til Jerslev by. Andre faktorer kan også være afgørende for hvorfor antallet af indbyggere kun stiger i Jerslev by. Huspriserne er et af dem. Huspriserne i Jerslev er langt lavere end i større byer, som er følgen af en dårlig efterspørgsel. De ældre har ikke lyst til at forlade deres huse og giver dermed ikke plads til de unge, som er de forbrugsdygtige og som kan være med til at stabilisere og bedre Jerslevs erhvervs- og forretningsliv. Jerslev prøver at gøre byen mere attraktiv, og dette gøres ved hjælp af opførelsen af nye privatgrunde, 1 6

18 DSSO - Samtidshistorie B, Skrevet af Gitte Christensen EDC Nord, Hjørring. erhvervsgrunde og en ny omfartsvej gennem Jerslev, da trafikken i Jerslev ligger tungt i gaderne. Det er vigtigt at livet i landsbyerne og på landet er attraktivt - også med hensyn til børnepasning, skole, ældres forhold, fritidsliv, indkøbsmuligheder og offentlig transport. Ansvaret for udviklingen ligger både hos staten, amterne, kommunerne og landsbyerne selv. En landdistriktspulje er oprettet, da man indså at flugten fra land til by havde samfundsmæssige omkostninger. Puljen skal imødekomme de projekter landsbyerne har tilkendegivet for at styrke lokalsamfundene. Desværre møder landsbyerne en tendens til at bistandsklienterne flytter til. Dette er lagt til grund i de billige huspriser. Bistandsklienterne har mulighed for at give deres børn, frihed, frisk luft med masser af plads. De møder dog stærk modstand fra de fastboende, der ikke har brug for flere kommuneomkostninger og klienter. Bistandsklienterne er dog vant til modstand og når først de er kommet, agter de ikke at flytte igen. Nogle ønsker at starte deres egen forretning på landet og derved danne et nyt liv. 1 7

19 DSSO - Samtidshistorie B, Skrevet af Gitte Christensen EDC Nord, Hjørring. Bøger: Carl Erik Andresen; Flemming Agersnap: Dansk Erhvervs Historie. Nyt fra samfundsvidenskaberne Sten Nicolaisen: Dansk industri i 1800-tallet, Produktion og mennesker. Grundbog, industrirådet. Fra land og by 1, Samlet og udgivet af de lokalhistoriske arkiver i Brønderslev kommune. Fra land og by 3, Samlet og udgivet af de lokalhistorisk arkiver i Brønderslev kommune. Fra land og by 4, Samlet og udgivet af de lokalhistoriske arkiver i Brønderslev kommune. Fra land og by 7,2000. Samlet og udgivet af de lokalhistoriske arkiver i Brønderslev kommune. Harry Hauen; Jørgen Olsen; Jørn Aarup-Kristensen: Det moderne Danmark , forudsætninger og forløb. Munksgaard, Laust Røjkjær; Historiske og topografiske efterretninger om Jerslev sogn. Jyske samlinger Olaf Olsen: Gyldendal og Politikkens Danmarks Historie Tidsskrifter, aviser mv. "Jerslev kommune strækker sig fra Skagen til Norge". Vendsyssel Tidende, Søndag den 20. oktober 1957, s. 14. Tobiasen, Niels: "Landsbyer i ond spiral". Politikken, 7. december 1993, 3.sektion side 2. 18

20 "Først sendte mejeriet de ansatte hjem. Så lukkede skolen - og... ".Flensborg Avis. 19. februar 1996, side O / Kultur Laub, Gudrun: "Debat: Motorvej en fordel". Jyllands-Posten. 3. november Indblik side 8. "Pulje til landdistrikter beskæres". Vejle Amts Folkeblad. 14 december Mik-Meyer, Nanna: "Drømmen om lykke". Weekendavisen. 30. juli sektion side 10. Krag, Nina og Bondesen, Lise: "Vi er også mennesker". Politikken. 22. oktober sektion side 6. Eriksen, Birgit: " Omfartsvej og erhvervsgrunde på vej". Nordjyske Stiftstidende. 26. oktober Lokalsektionen Brønderslev side 2. Heine, Esben: "Et skønnere, grønnere Jerslev". Nordjyske Stiftstidende. 25 oktober Lokalsektionen Brønderslev side 2. Andre kilder: Video: Andet: Danmarks industrialisering Produceret af Nordisk film Commercial for Industrirådet (videobånd, VHS) Materiale udarbejdet af Ruth Kristensen; Lokalhistorisk arkiv i Jerslev, Boulevarden 15, 9740 Jerslev J. Brønderslev kommune. TIf:

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces

Indholdsfortegnelse. Christian Th. Østerby Elev nr: 44232 E-mail: chthoe@ruc.dk K1 Plan, by & proces Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemfelt 4 Problemformulering 5 Arbejdsspørgsmål 5 Projektstruktur 6 Afgrænsning 7 Samarbejdspartnere 8 Om Hjørring 9 Hjørring nu og i fremtiden

Læs mere

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark

POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark POTENTIALE FOR DRØMME Rapport fra Landdistriktsdanmark Ændrede livsformer i landdistrikterne Landdistriktsprojekt 2013 Forord KOLOFON: Landdistritktsprojektet er udarbejdet af Rebild og Mariagerfjord kommuner

Læs mere

Hvidbog. Danmark på Vippen 2015. Et Danmark i balance er et rigere Danmark

Hvidbog. Danmark på Vippen 2015. Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog Danmark på Vippen 2015 Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog Danmark på Vippen 2015 Et Danmark i balance er et rigere Danmark Hvidbog: Et Danmark i balance er et rigere Danmark Udgiver:

Læs mere

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors

Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Foreninger og lokalsamfund To casestudier af lokalsamfund på Mors Af Ole Zielke og Jon Urskov Pedersen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Forord...3 2. Problemformulering...4 2.1. Indledning...4

Læs mere

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode

1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord...s. 4 1.3 Indledning... s. 19. 2.1 Problemfelt...s. 6 2.2 Problemformulering...s. 7 3. Metode 1 Indholdsfortegnelse 1. Præsentation 1.1 Resume...s. 4 1.2 Forord....s. 4 1.3 Indledning.... s. 5 2. Problemfelt og problemformulering 2.1 Problemfelt....s. 6 2.2 Problemformulering....s. 7 3. Metode

Læs mere

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune

Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Rapport om bosætning og boligbehov i Skanderborg Kommune Fremforsk, Center for Fremtidsforskning Direktør Jesper Bo Jensen, Lic.scient.pol. Forskningschef Marianne Levinsen, Cand.scient.pol. Januar 2014

Læs mere

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003

Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003 Rapport til Kulturarvsstyrelsen om undersøgelsesresultaterne. Lemvig Museum februar 2004 Af Mette Lund Andersen. Indhold: Undersøgelsen Nutidens kulturarv 2002-2003...2

Læs mere

HELNÆSPOSTEN 2. FEBRUAR 2011 6. årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Helnæs Mejeri under forvandling

HELNÆSPOSTEN 2. FEBRUAR 2011 6. årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Helnæs Mejeri under forvandling HELNÆSPOSTEN 2 FEBRUAR 2011 6. årgang nr. 2 Løssalg 15,00 kr. Arkivets tema 2011 er Langør og området deromkring Se side 13 Oplæg til HP temaartikler 2011: Om landsbyen Se side 7 Helnæs Mejeri under forvandling

Læs mere

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for

LEJRE LIVET. 18 bud på Lejre. for LEJRE LIVET for 18 bud på Lejre LEJRE LIVET for Interviews produceret i fra august 2014 til april 2015 Redaktion og fotografi: Palle Bruselius 18 bud på Lejre Som en del af Lejre Kommunes kampagne LEJ-

Læs mere

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog

Gundsømagle, Roskilde Kommune. Den bæredygtige. Idékatalog Gundsømagle, Roskilde Kommune Den bæredygtige landsby Idékatalog Idékatalog Indholdsfortegnelse 1. OM PROJEKTET DEN BÆREDYGTIGE LANDSBY 4 2. OM GUNDSØMAGLE 6 3. GUNDSØMAGLE DEN GODE HISTORIE 11 4. UDFORDRINGER

Læs mere

TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder

TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder TEMA: Udkantsdanmark og de mange muligheder Stoltheden og optimismen tilbage i yderområderne Af indenrigs- og sundhedsminister Bertel Haarder Motorvej er den sikreste vej væk fra evig udkant Af journalist

Læs mere

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen

Ugelbølle. www.ugelboelle.dk. Ugelbølle er også på Facebook. Ugelbølle, august 2013. Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen Ugelbølle Udsnit af Ugelbølle set fra Aarhusvej. Fotograf Jane Bay www.ugelboelle.dk Ugelbølle er også på Facebook Ugelbølle, august 2013 Ugelbølle Landsbyråd v/formand Henning Rasmussen landsbyraadet@ugelboelle.dk

Læs mere

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse

FREMTIDEN I VORBASSE. Helhedsplan for udvikling i Vorbasse FREMTIDEN I VORBASSE Helhedsplan for udvikling i Vorbasse Maj 2009 Indhold: 1. Hvad vil vi med vores by? og hvad kan vi bruge helhedsplanen til? 3 2. Hvordan vil vi arbejde med udvikling? 4 3. Vision og

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S. Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune 2014 Konsulent: COWI A/S Layout: COWI A/S Fotos: Faaborg-Midtfyn Kommune 2 FORORD BOSÆTNINGSANALYSE Faaborg-Midtfyn Kommune har i de seneste år oplevet en tilbagegang

Læs mere

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje

Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING. Tommy FalkeØje Et socialt samfund OPLÆG TIL VISUALISERING Tommy FalkeØje Et socialt samfund. Oplæg til visualisering. Tommy FalkeØje. København 2012. Copyright: Det er ikke tilladt at kopiere og trykke bogen uden tilladelse

Læs mere

Fortid og Nutid. 1999 3 Oktober Side 169-256

Fortid og Nutid. 1999 3 Oktober Side 169-256 Fortid og Nutid 1999 3 Oktober Side 169-256 Fortid og Nutid Tidsskrift for kulturhistorie og lokalhistorie Udgivet af Dansk Historisk Fællesråd med støtte fra Statens Humanistiske Forskningsråd og fra

Læs mere

Først under industrialiseringen blev livet inddelt

Først under industrialiseringen blev livet inddelt 1 FOLKEFERIE ferieformer, ferieindhold og dannelsesidealer 1938-1988 Af Anja Warschawsky I forbindelse med den nye ferielov i 1938 dannede arbejderbevægelsen ferieorganisationen Folkeferie. Folkeferies

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING

STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING STRUER KOMMUNE DECEMBER 2005 STRUER KOMMUNEPLAN 2005 TEMA BOSÆTNING OM PLANEN OM PLANEN En temaplan er en del af kommuneplanen. Med ændringer i planloven åbnedes der mulighed for at koncentrere revisionen

Læs mere

Fra saltkar og spisekammer til frostboks og køleskab - ny husholdningsteknologi indføres i Danmark

Fra saltkar og spisekammer til frostboks og køleskab - ny husholdningsteknologi indføres i Danmark Fra saltkar og spisekammer til frostboks og køleskab - ny husholdningsteknologi indføres i Danmark Af Jytte Thorndahl I efteråret 2001 gennemførte museumsinspektør Bodil Olesen fra Kvindemuseet og museuminspektør

Læs mere

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden.

89. møde. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1. (Fremsættelse 26.03.2010). Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00. Meddelelser fra formanden. Fredag den 7. maj 2010 (D) 1 (Fremsættelse 26.03.2010). 89. møde Fredag den 7. maj 2010 kl. 10.00 Kl. 10:00 Dagsorden 1) Forhandling om redegørelse nr. R 10: Indenrigs- og sundhedsministerens regionalpolitiske

Læs mere

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010

indholdsfortegnelse kolofon SIDE 5 VELKOMMEN TIL BORNHOLM Udgivet af: Business Center Bornholm April 2010 MERE BORNHOLM til flere mennesker MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM MERE BORN HOLM MERE BORNHOLM

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Der er grøde i det lokalhistoriske arbejde og der er stor interesse for lokalhistorien i disse år. Det mærkes ved de mange lokalhistoriske

Læs mere

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune

HER FOR AT BLIVE. En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo og integrationsprojektet Here2Stay for uledsagede flygtningedrenge i Viborg Kommune 2015 HER FOR AT BLIVE En evalueringsundersøgelse af bo- og integrationsprojektet

Læs mere

INDHOLD. Præsentation Løvens Fortælling Løven er et symbol på styrke Fortællingernes betydning Fortid, nutid og fremtid Frederiksgave i Sesemi

INDHOLD. Præsentation Løvens Fortælling Løven er et symbol på styrke Fortællingernes betydning Fortid, nutid og fremtid Frederiksgave i Sesemi LØVENS FORTÆLLING INDHOLD 3 4 5 6 7 8 Præsentation Løvens Fortælling Løven er et symbol på styrke Fortællingernes betydning Fortid, nutid og fremtid Frederiksgave i Sesemi 9 Uddannelse står mit hjerte

Læs mere

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND

STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND STRUER KOMMUNE 2008 STRUERLAND PROJEKT FOR UDVIKLING AF LOKALE KVALITETER I STRUER KOMMUNES LANDDISTRIKTER Indhold INDLEDNING...3 SAMMENFATNING...4 SIGNALEMENT OG IDEER... 4 INDSATSER... 4 MIDLER... 5

Læs mere