Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015"

Transkript

1 Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015 Af Pernille Helberg Stentoft Noter til en vandring i Ødum dannede udgangspunkt for en byvandring i Ødum d i forbindelse med projektet Kultur på hjul. Noterne er blevet til ud fra materiale fra Hadsten Lokalarkiv, gamle fotografier, tekster af Martin Møller og Rikke Antvorskov Møller og samtaler med folk i Ødum. Mange tak til alle for hjælp og imødekommenhed. Ødum omkring år 1900 På et kort over Ødum fra 1899 ser vi, at Ødum dengang var en ganske lille by med bebyggelse lige i nærheden af kirken. Udover en landsbykirke fra tallet lå her tre gårde, fem-seks huse, en skole og et gårdmejeri. Mellem husene inde i byen lå flere små branddamme én lå nærmest midt på torvet og en anden lå ud til vejen ved forpagtergården. Lidt længere væk lå byens smedjer. Ude på den nuværende Gunderuplundsvej lå et mindre teglværk. Og på Amdrupgård blev der i 1896 oprettet en landbrugsskole. Den gamle købmand Ødum Torv var i 1899 byens centrum. Torvet var dengang og helt frem til 1970 erne belagt med grus. På torvet lå byens gamle købmand. Købmandsbygningen var lang og gulkalket og lå øst for kirkegården omtrent der, hvor der i dag er parkeringsplads. Hvornår forretningen præcist blev grundlagt er uvist, men den ses på et fotografi fra 1894, og den solgte alt, hvad man havde brug for i en lille landsby som Ødum for lidt over hundrede års siden. Forretningen blev i en menneskealder drevet af købmand Skjødt og hans kone, Mette. De boede selv i den ene ende af huset. Da købmanden lukkede i 1960 erne, blev forretningen kort forinden overdraget til købmand Kudsk, som flyttede butikken over i et mindre hus på hjørnet af Ødumvej og Amdrupvej. Mette Skjødt blev boende i det gamle købmandshus indtil 1970 erne. Hun lejede lejligheden på 1. sal ud, og selve butikken blev lejet ud til en marskandiser. Denne marskandiser drev en blandet landhandel, hvor man kunne købe mange forskellige ting, bla. hønseringe og marmorkugler til at lege med, hvis man var barn og gik i skole. Da Mette Skjødt døde, blev huset solgt til Ødum kirke, som fik det revet ned i Herefter blev der anlagt parkeringspladser. Materialerne fra det nedrevne hus blev kørt ned i den slugt der fandtes ved smedjen ved Landevejen. Man kan således sige, at på en måde ligger den gamle købmand fortsat i Ødum 1 af 12

2 Ødum kirke Et gammelt sagn om Ødum kirke fortæller, at det var tre søstre, muligvis tre prinsesser, der for mange hundrede år siden fik opført tre kirker: Ødum Kirke, Voldum Kirke og Haldum kirke. Søstrene var stumme. En klog mand gav søstrene det råd, at hvis de hver især byggede en kirke, ville de få deres mæle tilbage. Søstrene byggede derfor kirkerne og gav dem navnene Ødum, Voldum og Haldum med endelsen -dum der rimer på stum. Sagnet fortæller, at da kirkerne var bygget, og søstrene var til stede ved indvielsen, fik de alle tre deres stemmer tilbage. Ødum kirke har romansk kor og skib opført omkring år 1100 af tilhuggede frådsten og en sokkel af granit med skråkant. Tårnet er fra den sene middelalder. Det var oprindeligt højere, men styrtede ned og blev genopført i 1734 af munkesten med indmurede granitkvadre. Den underste del af tårnet er i 1800-tallet ombygget til våbenhus. Som landsbykirke i en ganske lille landsby forekommer Ødum Kirke mægtig stor. Og kirken er stor - en af de største landsbykirker i Aarhus stift. Hvorfor den er så stor, kan vi kun gisne om. Måske har der ligget en stor gård i nærheden som har støttet arbejdet med kirken for 800 år siden. Når man kigger op på den gamle kirkemur, kan man se spor efter bygningens oprindelige udseende. Der har været vinduer og kvindeindgang i kirkens nordside og mandeindgang og præstedør mod syd. I korets tag findes en rest af det oprindelige romanske tag. På korets sydlige sokkel ses et hoved af granit. I Trap Danmark fra 1925 står der, at det er et mandehoved, og at der skulle eksistere et tilsvarende hoved på korets nordlige sokkel. I dag findes der kun et hoved mod syd, og det ligner umiddelbart mere et slangehoved end et mandehoved. Muranker på kirkens nordside På skibets nordlige væg findes et iøjnefaldende muranker. (Et muranker er et jernbeslag, der forbinder en træbjælke med det understøttende murværk, dvs. det er en del af konstruktionen). Murankret er her udsmykket med et mønster der viser sig at være bogstaver, nemlig bogstaverne H N N F, hvoraf det ene N er spejlvendt. Bogstaverne skulle indikere et navn, Herr Niels N. Fog. Niels N. Fog var præst i Ødum i 1600-tallet og satte sit præg på kirken med bla. dette muranker. Inde i kirkeskibet på den anden side af den tykke kirkemur findes endnu et minde om ham, nemlig en mindetavle, et epitafium, over ham og hans familie. Niels Fog døde i Hans navntræk findes også på prædikestolen. Kollerup gods og Ødum Kirke Kirkens gamle mure taler deres tydelige sprog om forandringer og reparationer gennem tiden. I 1660 blev Ødum Kirke repareret af Mogens Friis. Mogens Friis, som var af adelsslægt, købte Kollerup Gods ved Hadsten i Dette var første gang, at godset blev solgt efter at være gået i arv i samme slægt gennem ca. 300 år. At Mogens Friis som godsejer stod for reparationer af kirken tyder på, at Ødum Kirke på den tid hørte under Kollerup Gods. 2 af 12

3 Mogens Friis ejede Kollerup fra og igen fra1663 og nogle år frem. Han ejede samtidig flere andre godser, bla. Frijsenborg Det var Mogens Friis der oprettede grevskabet Frijsenborg som blev det største grevskab i landet gennem tiden. Friis var i øvrigt den første som Kongen hædrede med Dannesbrogsordenen. Flere af de senere ejere af Kollerup, Niels Drostrup og Anne Graves, har også sat deres præg på kirken med herskabsstole med navnetræk. Tilhørsforholdet mellem Ødum Kirke og Kollerup Gods beskrives i en tekst af Harald Mark som ejede Kollerup fra Teksten er skrevet i 1969 og findes i Hadsten Lokalarkiv, og af den fremgår omfanget af det Kollerup Gods, som Mogens Friis købte i Inden godset blev solgt, var det et af Jyllands betydeligste godser i privateje, og omfattede foruden hovedgården, skovene og tre vandmøller byerne Selling, Tårstrup, Amdrup, Ødum, Astrup, Røved, Langeskov, Hadbjerg, Drostrup, Astrup, Erslev, Hinge, Galten, Vissing, Lerbjerg, Balle, Vivild, Lyngå, Sandby, Hadsten med syv kirker, hvoraf Lyngå, Galten, Vissing, Hadjerg og Ødum bærer synlige minder den dag i dag. Af teksten fremgår det også, at Ødum Kirke og en del af Ødum by i 1803 hørte under Kollerup Gods. Kirketårnet i Ødum Kirketårnet i Ødum ligner et borgtårn med store indmurede kvadre af granit. Det blev bygget i 1734 efter, at det gamle styrtede sammen nogle år tidligere. Da man genopførte tårnet, valgte man, at det ikke skulle være så højt som det oprindelige tårn. Når man træder ind i tårnet, ser man på den nordlige væg et stort kalkmaleri som forestiller Sct. Jørgen og dragen. Det stammer fra 1500-tallet og blev genopdaget ved en restaurering i Sct. Jørgen til hest ses tydeligt, mens dragen og prinsessen kun anes. Sagnet siger, at dragen skulle fodres med et menneske om dagen. En dag var det en prinsesse, Kleodolinde, som skulle ofres, men på vej ud til dragen mødte hun Skt. Jørgen, som ikke lod sig afskrække og således redede hendes liv. Lydpotter Fra tårnets 1. sal er der adgang til loftet over kirkens hvælvinger, som stammer fra den sene middelalder. Fra en gangbro kan man se hvælvingerne ovenfra som et landskab af bløde, murede bakker. Desuden kan man herfra i korets øverste vægge se en række meget velbevarede lydpotter, en slags skåle af ler, som er muret ind i væggen. De var del af koret inden hvælvingerne kom til, og gjorde det ud for en slags højtalere så man bedre kunne høre, hvad præsten under gudstjenesten. 3 af 12

4 Inventar Døbefonden er i granit og lige så gammel som den ældste del af kirken. Altertavlen er fem-fløjet og fra Den har et nyere maleri af korsfæstelsen i midterpartiet. Prædikestolen er fra 1634 med hjørnesøjler og malerier af evangelisterne i felterne og Niels N. Fogs navnetræk. Gården Kirkely og bygmester Mørup Gården Kirkely ligger nord for kirken og blev tidligere kaldt Gården nord for kirken og endnu tidligere Mørups gård. Historien om Mørups gård begynder d. 30. september 1766, hvor gården blev købt af bygmester og landmand Christian Jensen Mørup( ). Christian Jensen Mørups far, Jens Madsen, var murer og kom fra byen Mørup, deraf efternavnet. Han arbejdede som murer på Engelsholm Gods, og familien boede som fæstere i et af godsets huse. Jens Madsen stod for murerarbejdet på godset bygninger og de tilhørende kirker. Man kan forestille sig, at Christian Jensen Mørup og hans bror, Gerth, allerede som børn hjalp deres far med murerarbejdet. De tog dog begge deres egentlige håndværksuddannelser hos andre håndværkere. Christian Jensen Mørup blev uddannet murer og købte gården i Ødum af en Diederich Riisbrick. Han giftede sig i 1768 med Marie Pedersdatter Møller som var datter af en møller i Granslev. De fik otte børn, alle døbt i Ødum kirke. Det fremgår af folketællingen for 1787, at familien havde fire tjenestefolk: en gårdskarl, en hjorddreng, en tjenestepige og en barnepige. Efter Mørup købte gården, blev den omtalt som Mørups gård. En bygmester var i datiden en blanding mellem en arkitekt, en ingeniør og en håndværksmester. Bygmester Mørup var en kendt bygmester som stod bag mange bygninger i Østjylland. Nogen har ligefrem kaldt ham Nørrejyllands førende bygmester. Ødum var for Mørup et centralt sted at slå sig ned. Byen lå mellem Aarhus og Randers og mellem godserne Clausholm og Bidstrup som han af og til arbejdede for. Blandt de arbejder Mørup er kendt for kan nævnes: -Ombygningen af Bidstrup Hovedgård (1759). -Tegning af tårn til Gråbrødre kirke i Viborg (1760) -Bygning til Aarhus Katedralskole (1761). -Herregården Mattrup plantegning og håndværksmæssig udførelse (begyndelse af 1760 erne) -Tårn og spir til Granslev kirke (1766) -Nyt loft i Riddersalen, Clausholm Slot (1769) -Istandsættelse af Søby Kirke (under Clausholm) (1769) -Tegninger til hospital i Grønbæk (1778) -Randers Rådhus (1780). Bygningen fredet i Tårn til Serup kirke( ) -Tårn til Lemming kirke(1786) 4 af 12

5 -Ombygning af hovedtrappe på Clausholm(1786) -Tårn til Svostrup kirke(1788) -Tårn til Sct. Mortens kirke i Randers(1796) med spir der minder om spiret på Granslev kirke. Christian Jensen Mørups døde i år Året efter blev der udstedt skøde på gården til svigersønnen, tømrer Peder Møller. En af Mørups sønner, tømrer Jens Matis Mørup, købte senere nabogården, Ødumgård. Christian Jensen Mørup er i øvrigt tiptiptip-oldefar til Martin Møller der stammer fra Tobøk Mølle. Martin Møller har gået i skole i Ødum, er blevet udlært i Ødum og har boet i Ødum i mange år og drevet vvs- virksomhed fra gården Kirkely. Han skrevet mange lokalhistoriske artikler om byen og har samlet masser af lokalhistorie. Martin Møllers oldefar boede på Kirkely, det samme gjorde hans tip-oldefar, tiptip-oldefar og ligeledes tiptiptip-oldefar Mørup. Ødum Torv og byen i 1900-tallet Fra årene omkring år 1900, hvor Ødum var en lille landsby, forandrede byen sig op gennem det tyvende århundrede. Der kom nye butikker, virksomheder og huse til, og centrum flyttede sig med fra Ødum Torv til et andet sted i nærheden. De nye butikker og virksomheder der dukkede op var en brugsforening, en forsøgsstation, en malermester, et brødudsalg, en slikbutik, en damefrisør, en vognmand, en tømrer, et teglværk, en møbelsnedker, en elektriker med forretning med lamper - på et tidspunkt var der to elektrikere på en gang i byen. Kæmnerkontor og tomt Ødum Torv forandrede sig også. På adressen Ødum Torv 12 blev der i 1927 opført et hus som stadig ligger på adressen. Her boede i en årrække en familie der hed Flitner, og her kunne man i husets indgang købe hjemmelavede is til 10 øre stykket og 15 øre for dem med chokolade. I 1930 erne var der benzintank på stedet, hvor er blev solgt NAFTA benzin, også kaldet råbenzin eller russerbenzin. I begyndelsen af 1940 erne blev huset kommunalt og kæmnerkontor for Ødum Hadbjerg Kommune. Kæmnerkontoret fungerede med skiftende kæmnere frem til kommunalreformen i 1970, hvor Ødum Hadbjerg kommune blev en del af Hadsten Kommune. Man kan sige, at kæmneren var kommunens mand i Ødum. Han var den administrative leder med ansvar for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. I dag ville det svare til kommunaldirektøren. Da kæmnerkontoret lukkede, blev huset solgt til private. For år siden valgte den daværende ejer at sælge en del af husets smukke have fra grunden var stor og Hans Jensen fra Vibegården slog til og har ejet grunden siden. Hans Jensen har planer om at opføre et 5 af 12

6 dobbelthus på grunden. Indtil det sker, er der højt græs, gamle træer og blomstrende buske der minder om den smukke have der var engang. Åge murers gartneri Ved siden af kæmnerkontorets have og op langs torvet lå der i en del år et gartneri. Gartneriet var ejet af Åge Murer og Metha, hans kone, de boede i et hvidt hus overfor. Åge havde en bror der hed Viggo, han blev kaldt Viggo Træskomand. Viggo var ikke træskomand, men det var til gengæld hans far som han arvede titlen fra. Åge murer var med til at bygge mange huse i Ødum, blandt andet det gule murstenshus med fladt tag der ligger på torvet overfor kirken. Gerda frisør i Ødum I det gule hus med det flade tag bor Jørgen og Gerda. Jørgen kom til byen i 1958, han fik arbejde på mejeriet Godthåb. Gerda stammer fra egnen omkring Mariager. Allerede som barn var Gerda glad for hår, hun ville altid frisere sin familie, og hun har altid gerne villet være frisør. Som 16-årig kom hun i lære i en salon i Mariager. Hun tjente 16 kr. om ugen, det var ikke meget, heldigvis kunne hun bo og spise hjemme uden at betale. Da Gerda og Jørgen blev gift i 1962, flyttede de ind i det hvide hus på Ødum Torv, i lejligheden over Åge murer og hans kone. Åge og Metha blev nærmest som familie for Gerda og Jørgen. Gerda var gravid med parrets første barn, da de flyttede ind. Hun åbnede straks salon i et værelse i lejligheden, og inden længe kom fok fra Ødum op til hende for at blive klippet. I begyndelsen var det en stor omvæltning at komme til Ødum fra Mariager. Mariager var mere landlig end Ødum, der lå tæt på Aarhus. Men inden længe faldt hun godt til. Overfor det hvide hus, hvor Jørgen og Gerda boede, lå skolens gymnastiksal og legeplads. Da skolen skulle flytte til Hadbjerg i begyndelsen af 1960 erne, blev grunden ledig, og Gerda og Jørgen købte den og skulle selv sørge for nedrivning af gymnastiksalen. Materialerne fra den gamle bygning blev kørt ud i vejen ved forsøgsstationen, så på den måde ligger gymnastiksalen ligesom den gamle købmand - stadig i Ødum. Grunden stod ubeboet i nogle år, og i 1969 fik Jørgen og Gerda tegnet et hus med en dejlig frisørsalon og parkeringsplads foran. Åge murer byggede huset. Gerda var glad for den nye salon, måske også lidt stolt over at kunne byde sine kunder velkommen i det nye dejlig rum. Og nye kunder kom til, og Gerda have mægtigt travl, hun var ene frisør i salonen, men havde skolepiger der kom og fejede hår sammen og ryddede op og lavede kakao til Gerda og Jørgens børn, når de kom fra skole. Det var dejligt at have små børn og samtidig kunne arbejde hjemme i nærheden af dem. En dag var sønnen Frank syg. Gerda kom ind og kiggede til ham om morgenen og kunne se, at han ikke skulle i skole. Hun så måske lidt rådvild og fortravlet ud, og Frank sagde til hende: Mor, gå du bare ind til damerne. Bare jeg kan få Metha. Og så kom Metha, Åge murers kone og passede ham, og alt var godt. 6 af 12

7 Gerda sørgede for, at alle byens damer kom til fest med flotte frisurer. Når der skulle være fest i forsamlingshuset, havde Gerda meget travlt, så satte hun hår hele ugen. Der blev vandonduleret og permanentet og farvet. Gerda skulle koncentrere sig om, hvad der klædte folk og hvad de andre havde fået lavet, så damerne ikke kom med ens frisurer. Nogle skulle have det redt frem eller tilbage, og nogle skulle have krøller oven på hovedet. Det bedste ved jobbet var at kunne gøre en forskel for folk. Og det bedste var at få frie hænder til det. Og så det øjeblik, hvor folk så sig i spejlet og så lykkelige ud med deres nye frisurer. Nu er salonen lukket, den havde ikke noget navn, men blev omtalt som Gerda Frisør i Ødum. Gerda har rundet de 70 og bor stadig i huset med Jørgen og med udsigt til kirken og Ødum Torv. Ødumgård Ødumgård var i gamle dage den største gård i Ødum. Efter en brand i år 1900 blev der opført en svinestald i to etager, og på førstesalen var der svalegang ud mod torvet. Her kunne grisene gå ud og trække frisk luft. I stueetagen var der kakkelovn. Den daværende ejer af gården, Thomsen, mente nemlig, at grise trives dårligt i kulde. Ødumgård fik Jeseykøer lige omkring år 1900 nogen siger endda, at det var den første gård i landet der fik jerseykøer. Under alle omstændigheder var Ødumgård en af de første gårde på egnen der fik malkemaskine, det skete allerede i Malkemaskinen var trukket af en tyr eller en stud som gik i en trædemølle der fik malkemaskinen til at køre. Ødumgård fik også meget tidligt eget gårdmejeri, det var i 1884 inden åbningen af mejeriet Godthåb som senere kom til at ligge lidt uden for byen. Den hvide bygning på torvet står der endnu. I gamle dage blev huset kaldt Skorstenen, nok fordi der engang var en skorsten ved mejeriet. Nogle har også kaldt bygningen for Højhuset, fordi bygningen var og er en af de eneste toetagers huse i Ødum. Det var siden hen her, Åge murer og Metha og senere Jørgen og Gerda flyttede ind. Ødumgård havde i en periode også eget teglværk som lå ude på Gunderuplundsvej. Ødumgård blev drevet som landbrug frem til 1990 erne, i dag er der tømrer og snedkerforretning. Smedjer i Ødum gennem tiden Smeden var en vigtig håndværker på landet i gamle dage. Smeden skoede heste, lavede metalringe til hestevognenes hjul, sleb plovskær osv. Nogle 7 af 12

8 gange var smeden også den, der trak tænder ud på folk. Blot man havde en esse, en hammer og en tang kunne man i princippet åbne en smedje. Der har været smedje i Ødum i mands minde. I 1866 flyttede smed Guldbrandt Pedersen til byen og etablerede smedje (muligvis samme år) på adressen Ødumvej 28. Han blev gift med Nikoline og fik i 1884 sønnen Selius Guldbrandtsen. Selius blev smed som sin far og overtog smedjen i Han døde allerede året efter, hvorefter hans mor blev boende på adressen indtil sin død. Samtidig med Guldbrandtsens smedje blev der i slutningen af 1800-tallet åbnet en smedje ude på Trekanten på adressen Amdrupsvej 2. Huset er fra 1877, og smedjen er markeret på et kort over Ødum fra I 1915 eksisterede denne smedje ikke længere. På Ødumvej 29 har der også været smedje, det var smeden Johan Frederik Buch ( ) der her drev smedje i en årrække. Der findes et fotografi af smedjen fra 1917, og så sent som i 1930 var Buch registreret som smed. I 1922 blev en smedemester ved navn Marcus Skovbo registreret i kirkebogen i forbindelse med sit bryllup. Han rykkede ind i smedjen på Ødumvej 28, hvor Gulbrandtsen tidligere drev sin virksomhed, og hvor der senere blev købmandsbutik. Han holdt til på adressen indtil I 1941 byggede han et nyt rødt hus og en smedje oppe ved Landevejen 208. Huset kom til at hedde Hjørnebo og fik stålvinduer som Skovbos lærlinge fremstillede og monterede. Gunnar Sørensens smedje og Hjørnebo Det røde hus på hjørnet af Landevejen, Hjørnebo, er Kurt Sørensens barndomshjem. Kurt flyttede til Ødum med sine forældre, da han var tre år gammel, det var i Familien kom fra Randers, hvor faren, Gunnar Sørensen, arbejdede som maskinarbejder. Men Gunnar Sørensen ville noget andet, han ville ud på landet og have lys og luft omkring sig. Derfor flyttede familien til Ødum, hvor Gunnar Sørensen overtog smedjen og huset efter Skovbo. Kurt havde værelse på loftet med et lille vindue i taget, ud mod Landevejen. Selvom der var langt mindre trafik dengang, bemærkede Kurts kammerater lyden fra vejen, når de besøgte ham. Kurt var så vandt til lydene, at han slet ikke hørte dem. Fra vinduet på værelset fulgte Kurt med i trafikken. Han kunne bla. holde øje med, når der blev leveret brød til brødudsalget. Skråt overfor Kurts hus, på Ødumvej, lå dengang byens brødudsalg, brødet blev bagt hos bager Møller i Spørring og blev dagligt bragt til Ødum i Møllers bil. Leveringen foregik på den måde, at bager Møller kom kørende på Landevejen, stoppede bilen midt på vejen foran Kurts hus, sprang ud af bilen og åbnede dørene, tog to plader ud med franskbrød, rugbrød og kager, lod bilen stå midt på vejen og gik over til brødudslaget med pladerne, gik tilbage 8 af 12

9 til bilen, lukkede dørene, satte sig ind og kørte videre. Historien fortæller noget om, at trafikken på Landevejen var helt anderledes i 1960 erne. Kurt kom jævnligt ovre i brødudsalget. Når han havde tjent 10 eller 25 øre, gik han derover for at købe is og pinochio-kugler. Napoleonskagerne smagte ekstra godt, men de blev kun købt, når der kom fine gæster hjemme hos Kurt. Kurt og smedjen Da Kurt var barn i 60 erne, lå smedeværkstedet i den røde bygning ved siden af huset. Dér stod essen, det åbne ildsted, og Kurt var optaget af det allerede dengang, han kunne godt lide at se på essen og smedenes arbejde. I begyndelsen af 60 erne var der stadig en del heste i landbruget, og egnens landmænd kom stadig forbi smedjen for at få lavet nye metalringe til træhjulene på deres hestevogne. Kurt husker tydeligt, hvordan det foregik. Da Kurt var syv-otte år gammel, ændrede arbejdet i smedjen sig i takt med, at landbruget ændrede sig. Hestene forsvandt til fordel for traktorer og mejetærskere og essen forsvandt fra smedjen, der var ikke længere noget at bruge den til. I 1967 byggede Gunnar Sørensen nyt værksted der harmonerede med virksomhedens nye typer af opgaver. Man var begyndt af reparere landbrugsmaskiner, forhandle traktorer og at lave stålkonstruktioner til landbrugsbygninger. Stålkonstruktionerne kunne bruges til at skabe store åbne rum uden søjler (som i de ældre bygninger) til både boliger og, især, til staldbygninger i landbruget. Det nye værksted blev bygget med stålkonstruktioner fabrikeret i virksomheden. Denne type konstruktion var helt ny i slutningen af 1960 erne, og folk kom valfartende til værkstedet i Ødum for at se det smede fra hele landet kiggede forbi og smedeforeninger på foreningsture. Ud over arbejdet med landbrugsmaskiner og stålkonstruktioner specialiserede Gunnar Sørensen sig i svinestaldsinventar og centralvarme. Da centralvarmen kom til Ødum, var medarbejderne med til at sætte varmerør op i hele byen. En af de unge lærlinge hed Martin Møller, han kom i lære hos Gunnar Sørensen i De gamle komfurer blev skiftet ud, først med koksfyr og senere med oliefyr. Martin Møller var med til at trække rør til radiatorer og til at slæbe de store kedler ind i bryggerser og køkkener. Det første hus, som Martin Møller trak rør i, lå på Ødum Torv. Fem år senere købte Martin Møller huset og boede der frem til Boldbanen øst for Landevejen Ødum havde tidligere to boldbaner som spillede en stor rolle for byens børn og unge. Det var her, man om sommeren spillede bold om aftenen efter spisetid. Og det var her, man legede på legepladsen. Nogle gange spillede Kurt og hans venner fra Ødum fodbold mod drengene fra Røved. Det var en slags bykampe, og hvis nogle ikke var tilfredse med kampens resultat, tog de sig en rask slåskamp for at finde en vinder. Men de 9 af 12

10 blev hurtigt gode venner, og inden længe spillede de igen fodbold mod hinanden. Om vinteren blev boldbanen øst for Landevejen oversvømmet. Det foregik ved, at Erik Hansen der boede ved siden af boldbanen og arbejdede på Lecaværket i nærheden lånte en pumpe med hjem. Han pumpede så vand op fra branddammen og oversvømmede banen. Når vandet frøs til is, kunne man skøjte. Og når det efterfølgende havde sneet, tog Kurt og hans venner en sneskraber med hen til skøjtebanen og skrabede baner. Bagefter legede de tik på banerne. Det var sjovt, Ødum var et godt sted at være barn, fortæller Kurt. Da Kurt var 14 år, byggede familien et nyt hvidt murstenshus lige ved siden af boldbanen, og Kurt hjalp til. Han kørte familiens Massey Ferguson 35-traktor med frontlæsser og gravede ud til kælderen. Massey Ferguson 35 var en meget brugt traktor i de år. Fra Brugsforening til OK tank Brugsen kom til Ødum i I 1927 begyndte Niels Henriksen som uddeler. Hans kone hed Louise, de havde en søn der hed Poul. Niels var uddeler i Ødum Brugsforening indtil 1956, hvor Poul overtog posten efter sin far. Samme år blev landevejen udvidet, den gamle brugs væltet og erstattet af en ny på omtrent samme sted. I 1969 kom en tilbygning til og samtidig gik man over til selvbetjening. I Pouls Henriksens tid var Brugsen et samlingssted i byen, et knudepunkt ligesom vejkrydset. Det var her, man handlede og man kunne få alt i Brugsen. Udover dagligvarer kunne man købe hårde hvidevarer, landbrugsartikler og meget mere. Det var her, man tankede benzin her var to tanke ud mod vejen og en knallertpumpe. Og det var her, man mødte naboer, venner og bekendte fra byen og fik sig en snak. Det var også her, man kiggede forbi i baglokalet og drak en øl lørdag formiddag. Brugsen var også det sted, hvor byens lister lå. Der var listerne, hvor man meldte sig til festerne i forsamlingshuset. Hvis Poul kunne lide en fest, reklamerede han højlydt for den i Brugsen og fik folk til at melde sig til. Der var også listerne, som man skrev sig på, hvis man ville være med i en gave til et bryllup eller et sølvbryllup. Eller listerne ved begravelserne, hvis man ville være med til at give en krans eller bårebuket. Da Brugsen lukkede i 1989, var det allerede besluttet, at der skulle drives tankstation på stedet. Aftalen var, at der i forbindelse med tanken skulle være en forretning med dagligvarer, som også skulle gøre det ud for en slags købmand for de lokale i Ødum. Ved åbningen fik man bygget en pyramideformet overdækning af benzinstanderne. Og inde i butikken var der en stor køledisk med færdigretter og andre frostvarer. Man kunne blandt meget andet købe ovnklare kyllinger på tanken i Ødum. 10 af 12

11 Forretningen gik godt. Der blev bygget ny butik i Steffen, der er souschef i butikken og oprindeligt stammer fra lokalområdet, blev ansat samme år. Ok tanken i Ødum ligger placeret et meget centralt sted og udgør i dag byens centrum. Midt i et kæmpemæssigt vejkryds med trafik fra Aarhus, Randers, Djursland, Østjylland, motorvejen og udlandet. Tanken er fortsat en slags mødested for lokale beboere der køber en liter mælk og en pose rundstykker søndag morgen og for turister på gennemfart. Om sommeren vrimler det med gæster fra Norge, Sverige, Tyskland og mange andre lande, da der er skiltning til tanken fra motorvejen. Især nordmændene er gode kunder, fortæller Steffen. De køber stort ind til hele familien af alt fra fastfood til is. Tyskerne er mere påholdende og har det meste med hjemmefra. Plus-butikken ved OK tanken er blandt de10 største af kædens 76 danske butikker. I dag er ca. 30 % af kunderne lokale, mens ca. 70 % kommer hertil fra motorvejen. Med årene har sortimentet ændret sig, så der nu sælges mere fastfood og færre dagligvarer. Selvom tanken i Ødum har flest udenbys kunder, tænkes der i følge Steffen meget i, hvordan man kan imødekomme og yde service til de lokale kunder. Der sælger foruden dagligvarer værtindegaver som blomster og chokolade. Der sælges blomsterbuketter som kan bruges som gravpynt på kirkegården. Butikken er pakkecentral for postdanmark og gls. Og så kan man i butikken hæve penge uden at købe noget. Skoler i Ødum I arkivet på Kollerup Gods kan man læse om degnetørv og brænde til Ødum, Hadbjerg og Galten allerede i perioden Det vidner om, at der må have været en degn og dermed en form for undervisning i byen allerede på det tidspunkt. I 1721 blev der opført en Rytterskole i Ødum. Det var en af landets 240 Rytterskoler som blev opført på landet i de 12 rytterdistrikter. Formålet var, at almindelig børn på landet skulle have skolegang. Man blev undervist i kristendom og mod betaling i skrivning og regning. Det er Kong Frederik IV der tog initiativ til disse skoler. Rytterskoler over hele landet var bygget op efter samme grundplan. Bygningen skulle være grundmuret med tegltag og 13,2 meter lang, 7,5 meter bred og 2,8 meter fra gulv til loft. Udover forstue og skolestue skulle den rumme sovekammer, spisekammer, køkken til læreren og stald til lærerens kreaturer. I muren blev indmuret en sandstenstavle med årstal og et vers om Rytterskolen. Rytterskolen blev revet ned i slutningen af 1800-tallet, og på samme sted blev der i 1888 opført en ny Ødum skole. Den gamle sandstenstavle fra 11 af 12

12 rytterskolen fik en plads på den nye skoles mur til minde om byens første skole. Den nye Ødum skole havde to klasser: Bette klasse og Stur klasse. Læreren eller lærerinden boede i en lejlighed på 1. Sal. Ved siden af skolen lå gymnastiksalen og legepladsen. Toiletterne fandtes i en separat bygning om bagved huset. Bygningen var uopvarmet, havde ikke indlagt vand og dermed ikke mulighed for håndvask. Særligt drengenes pissoir lugtede efter sigende fælt. Ødum skole fungerede indtil 1963, hvor den nye centralskole i Hadbjerg åbnede. Skolens bygninger blev herefter til forsamlingshus. 12 af 12

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød

Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lillerød Find vej i Lynge Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og parker.

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling

Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling ? Opgaver til fiskerdrengen Laurits fortælling Laurits hus 1. Hvor sover Laurits? A. På gulvet ved ildstedet B. På bordet, der kan klappes sammen. C. På en bænk langs væggen 2. Sover Gertrud i en seng?

Læs mere

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark?

Find vej i Lyngby. Find vej og få historien på din smartphone. Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Lyngby Find vej og få historien på din smartphone Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb. Man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet

oplev GRÅSTeN SloTSHAve BlomSTeRHAveN i landskabet oplev GRÅSTEN SLOTSHAVE Blomsterhaven i landskabet N STORE DAM GARTNERIET ÅKANDEDAMMEN FELSTEDVEJ SLOTSSØEN BILLEDDAMMEN GRÅSTEN SLOT Slotsbakken SLOTSBAKKEN 0 50 100 METER Gråsten Slot Gråsten Slotskirke

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen.

Så fortæller her hvordan situationen er under betingelse af hvis-sætningen. Så Betydningen af så afhænger af ordenes rækkefølge: Ledsætninger: / / / / / / / / / 1) Tarzan låste døren, så jeg ikke kunne komme ind. Luk døren, så det ikke trækker s a v Så fortæller her hvad planen

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy

Vandretur i Nim. Og hermed vil jeg ønske: God fornøjelse. Villy Vandretur i Nim I 2011 beskrev jeg en vandretur i Nim til Brædstrup Hjemstavnsforenings års skrift, hvor jeg fortæller om de ting der har været, og lidt historie om disse ting. Jeg har valgt at gemme det

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Test din viden om Præpositioner

Test din viden om Præpositioner Ann Kledal og Barbara Fischer-Hansen Test din viden om Præpositioner 9 testopgaver til arbejdshæftet PARAT START 3 knyttet til grundbogen BASISGRAMMATIKKEN Special-pædagogisk forlag Xxxxxxxxx 1 Test din

Læs mere

Opgaver til Hjemmets fire vægge

Opgaver til Hjemmets fire vægge Opgaver til Hjemmets fire vægge 1 Møblér Pouls lejlighed Diskuter og tegn, hvordan I mener, Pouls lejlighed så ud. Tegn, klip og klister møbler på tegningen. Husk etageseng, sovesofa og alt det andet en

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere