Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015"

Transkript

1 Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015 Af Pernille Helberg Stentoft Noter til en vandring i Ødum dannede udgangspunkt for en byvandring i Ødum d i forbindelse med projektet Kultur på hjul. Noterne er blevet til ud fra materiale fra Hadsten Lokalarkiv, gamle fotografier, tekster af Martin Møller og Rikke Antvorskov Møller og samtaler med folk i Ødum. Mange tak til alle for hjælp og imødekommenhed. Ødum omkring år 1900 På et kort over Ødum fra 1899 ser vi, at Ødum dengang var en ganske lille by med bebyggelse lige i nærheden af kirken. Udover en landsbykirke fra tallet lå her tre gårde, fem-seks huse, en skole og et gårdmejeri. Mellem husene inde i byen lå flere små branddamme én lå nærmest midt på torvet og en anden lå ud til vejen ved forpagtergården. Lidt længere væk lå byens smedjer. Ude på den nuværende Gunderuplundsvej lå et mindre teglværk. Og på Amdrupgård blev der i 1896 oprettet en landbrugsskole. Den gamle købmand Ødum Torv var i 1899 byens centrum. Torvet var dengang og helt frem til 1970 erne belagt med grus. På torvet lå byens gamle købmand. Købmandsbygningen var lang og gulkalket og lå øst for kirkegården omtrent der, hvor der i dag er parkeringsplads. Hvornår forretningen præcist blev grundlagt er uvist, men den ses på et fotografi fra 1894, og den solgte alt, hvad man havde brug for i en lille landsby som Ødum for lidt over hundrede års siden. Forretningen blev i en menneskealder drevet af købmand Skjødt og hans kone, Mette. De boede selv i den ene ende af huset. Da købmanden lukkede i 1960 erne, blev forretningen kort forinden overdraget til købmand Kudsk, som flyttede butikken over i et mindre hus på hjørnet af Ødumvej og Amdrupvej. Mette Skjødt blev boende i det gamle købmandshus indtil 1970 erne. Hun lejede lejligheden på 1. sal ud, og selve butikken blev lejet ud til en marskandiser. Denne marskandiser drev en blandet landhandel, hvor man kunne købe mange forskellige ting, bla. hønseringe og marmorkugler til at lege med, hvis man var barn og gik i skole. Da Mette Skjødt døde, blev huset solgt til Ødum kirke, som fik det revet ned i Herefter blev der anlagt parkeringspladser. Materialerne fra det nedrevne hus blev kørt ned i den slugt der fandtes ved smedjen ved Landevejen. Man kan således sige, at på en måde ligger den gamle købmand fortsat i Ødum 1 af 12

2 Ødum kirke Et gammelt sagn om Ødum kirke fortæller, at det var tre søstre, muligvis tre prinsesser, der for mange hundrede år siden fik opført tre kirker: Ødum Kirke, Voldum Kirke og Haldum kirke. Søstrene var stumme. En klog mand gav søstrene det råd, at hvis de hver især byggede en kirke, ville de få deres mæle tilbage. Søstrene byggede derfor kirkerne og gav dem navnene Ødum, Voldum og Haldum med endelsen -dum der rimer på stum. Sagnet fortæller, at da kirkerne var bygget, og søstrene var til stede ved indvielsen, fik de alle tre deres stemmer tilbage. Ødum kirke har romansk kor og skib opført omkring år 1100 af tilhuggede frådsten og en sokkel af granit med skråkant. Tårnet er fra den sene middelalder. Det var oprindeligt højere, men styrtede ned og blev genopført i 1734 af munkesten med indmurede granitkvadre. Den underste del af tårnet er i 1800-tallet ombygget til våbenhus. Som landsbykirke i en ganske lille landsby forekommer Ødum Kirke mægtig stor. Og kirken er stor - en af de største landsbykirker i Aarhus stift. Hvorfor den er så stor, kan vi kun gisne om. Måske har der ligget en stor gård i nærheden som har støttet arbejdet med kirken for 800 år siden. Når man kigger op på den gamle kirkemur, kan man se spor efter bygningens oprindelige udseende. Der har været vinduer og kvindeindgang i kirkens nordside og mandeindgang og præstedør mod syd. I korets tag findes en rest af det oprindelige romanske tag. På korets sydlige sokkel ses et hoved af granit. I Trap Danmark fra 1925 står der, at det er et mandehoved, og at der skulle eksistere et tilsvarende hoved på korets nordlige sokkel. I dag findes der kun et hoved mod syd, og det ligner umiddelbart mere et slangehoved end et mandehoved. Muranker på kirkens nordside På skibets nordlige væg findes et iøjnefaldende muranker. (Et muranker er et jernbeslag, der forbinder en træbjælke med det understøttende murværk, dvs. det er en del af konstruktionen). Murankret er her udsmykket med et mønster der viser sig at være bogstaver, nemlig bogstaverne H N N F, hvoraf det ene N er spejlvendt. Bogstaverne skulle indikere et navn, Herr Niels N. Fog. Niels N. Fog var præst i Ødum i 1600-tallet og satte sit præg på kirken med bla. dette muranker. Inde i kirkeskibet på den anden side af den tykke kirkemur findes endnu et minde om ham, nemlig en mindetavle, et epitafium, over ham og hans familie. Niels Fog døde i Hans navntræk findes også på prædikestolen. Kollerup gods og Ødum Kirke Kirkens gamle mure taler deres tydelige sprog om forandringer og reparationer gennem tiden. I 1660 blev Ødum Kirke repareret af Mogens Friis. Mogens Friis, som var af adelsslægt, købte Kollerup Gods ved Hadsten i Dette var første gang, at godset blev solgt efter at være gået i arv i samme slægt gennem ca. 300 år. At Mogens Friis som godsejer stod for reparationer af kirken tyder på, at Ødum Kirke på den tid hørte under Kollerup Gods. 2 af 12

3 Mogens Friis ejede Kollerup fra og igen fra1663 og nogle år frem. Han ejede samtidig flere andre godser, bla. Frijsenborg Det var Mogens Friis der oprettede grevskabet Frijsenborg som blev det største grevskab i landet gennem tiden. Friis var i øvrigt den første som Kongen hædrede med Dannesbrogsordenen. Flere af de senere ejere af Kollerup, Niels Drostrup og Anne Graves, har også sat deres præg på kirken med herskabsstole med navnetræk. Tilhørsforholdet mellem Ødum Kirke og Kollerup Gods beskrives i en tekst af Harald Mark som ejede Kollerup fra Teksten er skrevet i 1969 og findes i Hadsten Lokalarkiv, og af den fremgår omfanget af det Kollerup Gods, som Mogens Friis købte i Inden godset blev solgt, var det et af Jyllands betydeligste godser i privateje, og omfattede foruden hovedgården, skovene og tre vandmøller byerne Selling, Tårstrup, Amdrup, Ødum, Astrup, Røved, Langeskov, Hadbjerg, Drostrup, Astrup, Erslev, Hinge, Galten, Vissing, Lerbjerg, Balle, Vivild, Lyngå, Sandby, Hadsten med syv kirker, hvoraf Lyngå, Galten, Vissing, Hadjerg og Ødum bærer synlige minder den dag i dag. Af teksten fremgår det også, at Ødum Kirke og en del af Ødum by i 1803 hørte under Kollerup Gods. Kirketårnet i Ødum Kirketårnet i Ødum ligner et borgtårn med store indmurede kvadre af granit. Det blev bygget i 1734 efter, at det gamle styrtede sammen nogle år tidligere. Da man genopførte tårnet, valgte man, at det ikke skulle være så højt som det oprindelige tårn. Når man træder ind i tårnet, ser man på den nordlige væg et stort kalkmaleri som forestiller Sct. Jørgen og dragen. Det stammer fra 1500-tallet og blev genopdaget ved en restaurering i Sct. Jørgen til hest ses tydeligt, mens dragen og prinsessen kun anes. Sagnet siger, at dragen skulle fodres med et menneske om dagen. En dag var det en prinsesse, Kleodolinde, som skulle ofres, men på vej ud til dragen mødte hun Skt. Jørgen, som ikke lod sig afskrække og således redede hendes liv. Lydpotter Fra tårnets 1. sal er der adgang til loftet over kirkens hvælvinger, som stammer fra den sene middelalder. Fra en gangbro kan man se hvælvingerne ovenfra som et landskab af bløde, murede bakker. Desuden kan man herfra i korets øverste vægge se en række meget velbevarede lydpotter, en slags skåle af ler, som er muret ind i væggen. De var del af koret inden hvælvingerne kom til, og gjorde det ud for en slags højtalere så man bedre kunne høre, hvad præsten under gudstjenesten. 3 af 12

4 Inventar Døbefonden er i granit og lige så gammel som den ældste del af kirken. Altertavlen er fem-fløjet og fra Den har et nyere maleri af korsfæstelsen i midterpartiet. Prædikestolen er fra 1634 med hjørnesøjler og malerier af evangelisterne i felterne og Niels N. Fogs navnetræk. Gården Kirkely og bygmester Mørup Gården Kirkely ligger nord for kirken og blev tidligere kaldt Gården nord for kirken og endnu tidligere Mørups gård. Historien om Mørups gård begynder d. 30. september 1766, hvor gården blev købt af bygmester og landmand Christian Jensen Mørup( ). Christian Jensen Mørups far, Jens Madsen, var murer og kom fra byen Mørup, deraf efternavnet. Han arbejdede som murer på Engelsholm Gods, og familien boede som fæstere i et af godsets huse. Jens Madsen stod for murerarbejdet på godset bygninger og de tilhørende kirker. Man kan forestille sig, at Christian Jensen Mørup og hans bror, Gerth, allerede som børn hjalp deres far med murerarbejdet. De tog dog begge deres egentlige håndværksuddannelser hos andre håndværkere. Christian Jensen Mørup blev uddannet murer og købte gården i Ødum af en Diederich Riisbrick. Han giftede sig i 1768 med Marie Pedersdatter Møller som var datter af en møller i Granslev. De fik otte børn, alle døbt i Ødum kirke. Det fremgår af folketællingen for 1787, at familien havde fire tjenestefolk: en gårdskarl, en hjorddreng, en tjenestepige og en barnepige. Efter Mørup købte gården, blev den omtalt som Mørups gård. En bygmester var i datiden en blanding mellem en arkitekt, en ingeniør og en håndværksmester. Bygmester Mørup var en kendt bygmester som stod bag mange bygninger i Østjylland. Nogen har ligefrem kaldt ham Nørrejyllands førende bygmester. Ødum var for Mørup et centralt sted at slå sig ned. Byen lå mellem Aarhus og Randers og mellem godserne Clausholm og Bidstrup som han af og til arbejdede for. Blandt de arbejder Mørup er kendt for kan nævnes: -Ombygningen af Bidstrup Hovedgård (1759). -Tegning af tårn til Gråbrødre kirke i Viborg (1760) -Bygning til Aarhus Katedralskole (1761). -Herregården Mattrup plantegning og håndværksmæssig udførelse (begyndelse af 1760 erne) -Tårn og spir til Granslev kirke (1766) -Nyt loft i Riddersalen, Clausholm Slot (1769) -Istandsættelse af Søby Kirke (under Clausholm) (1769) -Tegninger til hospital i Grønbæk (1778) -Randers Rådhus (1780). Bygningen fredet i Tårn til Serup kirke( ) -Tårn til Lemming kirke(1786) 4 af 12

5 -Ombygning af hovedtrappe på Clausholm(1786) -Tårn til Svostrup kirke(1788) -Tårn til Sct. Mortens kirke i Randers(1796) med spir der minder om spiret på Granslev kirke. Christian Jensen Mørups døde i år Året efter blev der udstedt skøde på gården til svigersønnen, tømrer Peder Møller. En af Mørups sønner, tømrer Jens Matis Mørup, købte senere nabogården, Ødumgård. Christian Jensen Mørup er i øvrigt tiptiptip-oldefar til Martin Møller der stammer fra Tobøk Mølle. Martin Møller har gået i skole i Ødum, er blevet udlært i Ødum og har boet i Ødum i mange år og drevet vvs- virksomhed fra gården Kirkely. Han skrevet mange lokalhistoriske artikler om byen og har samlet masser af lokalhistorie. Martin Møllers oldefar boede på Kirkely, det samme gjorde hans tip-oldefar, tiptip-oldefar og ligeledes tiptiptip-oldefar Mørup. Ødum Torv og byen i 1900-tallet Fra årene omkring år 1900, hvor Ødum var en lille landsby, forandrede byen sig op gennem det tyvende århundrede. Der kom nye butikker, virksomheder og huse til, og centrum flyttede sig med fra Ødum Torv til et andet sted i nærheden. De nye butikker og virksomheder der dukkede op var en brugsforening, en forsøgsstation, en malermester, et brødudsalg, en slikbutik, en damefrisør, en vognmand, en tømrer, et teglværk, en møbelsnedker, en elektriker med forretning med lamper - på et tidspunkt var der to elektrikere på en gang i byen. Kæmnerkontor og tomt Ødum Torv forandrede sig også. På adressen Ødum Torv 12 blev der i 1927 opført et hus som stadig ligger på adressen. Her boede i en årrække en familie der hed Flitner, og her kunne man i husets indgang købe hjemmelavede is til 10 øre stykket og 15 øre for dem med chokolade. I 1930 erne var der benzintank på stedet, hvor er blev solgt NAFTA benzin, også kaldet råbenzin eller russerbenzin. I begyndelsen af 1940 erne blev huset kommunalt og kæmnerkontor for Ødum Hadbjerg Kommune. Kæmnerkontoret fungerede med skiftende kæmnere frem til kommunalreformen i 1970, hvor Ødum Hadbjerg kommune blev en del af Hadsten Kommune. Man kan sige, at kæmneren var kommunens mand i Ødum. Han var den administrative leder med ansvar for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. I dag ville det svare til kommunaldirektøren. Da kæmnerkontoret lukkede, blev huset solgt til private. For år siden valgte den daværende ejer at sælge en del af husets smukke have fra grunden var stor og Hans Jensen fra Vibegården slog til og har ejet grunden siden. Hans Jensen har planer om at opføre et 5 af 12

6 dobbelthus på grunden. Indtil det sker, er der højt græs, gamle træer og blomstrende buske der minder om den smukke have der var engang. Åge murers gartneri Ved siden af kæmnerkontorets have og op langs torvet lå der i en del år et gartneri. Gartneriet var ejet af Åge Murer og Metha, hans kone, de boede i et hvidt hus overfor. Åge havde en bror der hed Viggo, han blev kaldt Viggo Træskomand. Viggo var ikke træskomand, men det var til gengæld hans far som han arvede titlen fra. Åge murer var med til at bygge mange huse i Ødum, blandt andet det gule murstenshus med fladt tag der ligger på torvet overfor kirken. Gerda frisør i Ødum I det gule hus med det flade tag bor Jørgen og Gerda. Jørgen kom til byen i 1958, han fik arbejde på mejeriet Godthåb. Gerda stammer fra egnen omkring Mariager. Allerede som barn var Gerda glad for hår, hun ville altid frisere sin familie, og hun har altid gerne villet være frisør. Som 16-årig kom hun i lære i en salon i Mariager. Hun tjente 16 kr. om ugen, det var ikke meget, heldigvis kunne hun bo og spise hjemme uden at betale. Da Gerda og Jørgen blev gift i 1962, flyttede de ind i det hvide hus på Ødum Torv, i lejligheden over Åge murer og hans kone. Åge og Metha blev nærmest som familie for Gerda og Jørgen. Gerda var gravid med parrets første barn, da de flyttede ind. Hun åbnede straks salon i et værelse i lejligheden, og inden længe kom fok fra Ødum op til hende for at blive klippet. I begyndelsen var det en stor omvæltning at komme til Ødum fra Mariager. Mariager var mere landlig end Ødum, der lå tæt på Aarhus. Men inden længe faldt hun godt til. Overfor det hvide hus, hvor Jørgen og Gerda boede, lå skolens gymnastiksal og legeplads. Da skolen skulle flytte til Hadbjerg i begyndelsen af 1960 erne, blev grunden ledig, og Gerda og Jørgen købte den og skulle selv sørge for nedrivning af gymnastiksalen. Materialerne fra den gamle bygning blev kørt ud i vejen ved forsøgsstationen, så på den måde ligger gymnastiksalen ligesom den gamle købmand - stadig i Ødum. Grunden stod ubeboet i nogle år, og i 1969 fik Jørgen og Gerda tegnet et hus med en dejlig frisørsalon og parkeringsplads foran. Åge murer byggede huset. Gerda var glad for den nye salon, måske også lidt stolt over at kunne byde sine kunder velkommen i det nye dejlig rum. Og nye kunder kom til, og Gerda have mægtigt travl, hun var ene frisør i salonen, men havde skolepiger der kom og fejede hår sammen og ryddede op og lavede kakao til Gerda og Jørgens børn, når de kom fra skole. Det var dejligt at have små børn og samtidig kunne arbejde hjemme i nærheden af dem. En dag var sønnen Frank syg. Gerda kom ind og kiggede til ham om morgenen og kunne se, at han ikke skulle i skole. Hun så måske lidt rådvild og fortravlet ud, og Frank sagde til hende: Mor, gå du bare ind til damerne. Bare jeg kan få Metha. Og så kom Metha, Åge murers kone og passede ham, og alt var godt. 6 af 12

7 Gerda sørgede for, at alle byens damer kom til fest med flotte frisurer. Når der skulle være fest i forsamlingshuset, havde Gerda meget travlt, så satte hun hår hele ugen. Der blev vandonduleret og permanentet og farvet. Gerda skulle koncentrere sig om, hvad der klædte folk og hvad de andre havde fået lavet, så damerne ikke kom med ens frisurer. Nogle skulle have det redt frem eller tilbage, og nogle skulle have krøller oven på hovedet. Det bedste ved jobbet var at kunne gøre en forskel for folk. Og det bedste var at få frie hænder til det. Og så det øjeblik, hvor folk så sig i spejlet og så lykkelige ud med deres nye frisurer. Nu er salonen lukket, den havde ikke noget navn, men blev omtalt som Gerda Frisør i Ødum. Gerda har rundet de 70 og bor stadig i huset med Jørgen og med udsigt til kirken og Ødum Torv. Ødumgård Ødumgård var i gamle dage den største gård i Ødum. Efter en brand i år 1900 blev der opført en svinestald i to etager, og på førstesalen var der svalegang ud mod torvet. Her kunne grisene gå ud og trække frisk luft. I stueetagen var der kakkelovn. Den daværende ejer af gården, Thomsen, mente nemlig, at grise trives dårligt i kulde. Ødumgård fik Jeseykøer lige omkring år 1900 nogen siger endda, at det var den første gård i landet der fik jerseykøer. Under alle omstændigheder var Ødumgård en af de første gårde på egnen der fik malkemaskine, det skete allerede i Malkemaskinen var trukket af en tyr eller en stud som gik i en trædemølle der fik malkemaskinen til at køre. Ødumgård fik også meget tidligt eget gårdmejeri, det var i 1884 inden åbningen af mejeriet Godthåb som senere kom til at ligge lidt uden for byen. Den hvide bygning på torvet står der endnu. I gamle dage blev huset kaldt Skorstenen, nok fordi der engang var en skorsten ved mejeriet. Nogle har også kaldt bygningen for Højhuset, fordi bygningen var og er en af de eneste toetagers huse i Ødum. Det var siden hen her, Åge murer og Metha og senere Jørgen og Gerda flyttede ind. Ødumgård havde i en periode også eget teglværk som lå ude på Gunderuplundsvej. Ødumgård blev drevet som landbrug frem til 1990 erne, i dag er der tømrer og snedkerforretning. Smedjer i Ødum gennem tiden Smeden var en vigtig håndværker på landet i gamle dage. Smeden skoede heste, lavede metalringe til hestevognenes hjul, sleb plovskær osv. Nogle 7 af 12

8 gange var smeden også den, der trak tænder ud på folk. Blot man havde en esse, en hammer og en tang kunne man i princippet åbne en smedje. Der har været smedje i Ødum i mands minde. I 1866 flyttede smed Guldbrandt Pedersen til byen og etablerede smedje (muligvis samme år) på adressen Ødumvej 28. Han blev gift med Nikoline og fik i 1884 sønnen Selius Guldbrandtsen. Selius blev smed som sin far og overtog smedjen i Han døde allerede året efter, hvorefter hans mor blev boende på adressen indtil sin død. Samtidig med Guldbrandtsens smedje blev der i slutningen af 1800-tallet åbnet en smedje ude på Trekanten på adressen Amdrupsvej 2. Huset er fra 1877, og smedjen er markeret på et kort over Ødum fra I 1915 eksisterede denne smedje ikke længere. På Ødumvej 29 har der også været smedje, det var smeden Johan Frederik Buch ( ) der her drev smedje i en årrække. Der findes et fotografi af smedjen fra 1917, og så sent som i 1930 var Buch registreret som smed. I 1922 blev en smedemester ved navn Marcus Skovbo registreret i kirkebogen i forbindelse med sit bryllup. Han rykkede ind i smedjen på Ødumvej 28, hvor Gulbrandtsen tidligere drev sin virksomhed, og hvor der senere blev købmandsbutik. Han holdt til på adressen indtil I 1941 byggede han et nyt rødt hus og en smedje oppe ved Landevejen 208. Huset kom til at hedde Hjørnebo og fik stålvinduer som Skovbos lærlinge fremstillede og monterede. Gunnar Sørensens smedje og Hjørnebo Det røde hus på hjørnet af Landevejen, Hjørnebo, er Kurt Sørensens barndomshjem. Kurt flyttede til Ødum med sine forældre, da han var tre år gammel, det var i Familien kom fra Randers, hvor faren, Gunnar Sørensen, arbejdede som maskinarbejder. Men Gunnar Sørensen ville noget andet, han ville ud på landet og have lys og luft omkring sig. Derfor flyttede familien til Ødum, hvor Gunnar Sørensen overtog smedjen og huset efter Skovbo. Kurt havde værelse på loftet med et lille vindue i taget, ud mod Landevejen. Selvom der var langt mindre trafik dengang, bemærkede Kurts kammerater lyden fra vejen, når de besøgte ham. Kurt var så vandt til lydene, at han slet ikke hørte dem. Fra vinduet på værelset fulgte Kurt med i trafikken. Han kunne bla. holde øje med, når der blev leveret brød til brødudsalget. Skråt overfor Kurts hus, på Ødumvej, lå dengang byens brødudsalg, brødet blev bagt hos bager Møller i Spørring og blev dagligt bragt til Ødum i Møllers bil. Leveringen foregik på den måde, at bager Møller kom kørende på Landevejen, stoppede bilen midt på vejen foran Kurts hus, sprang ud af bilen og åbnede dørene, tog to plader ud med franskbrød, rugbrød og kager, lod bilen stå midt på vejen og gik over til brødudslaget med pladerne, gik tilbage 8 af 12

9 til bilen, lukkede dørene, satte sig ind og kørte videre. Historien fortæller noget om, at trafikken på Landevejen var helt anderledes i 1960 erne. Kurt kom jævnligt ovre i brødudsalget. Når han havde tjent 10 eller 25 øre, gik han derover for at købe is og pinochio-kugler. Napoleonskagerne smagte ekstra godt, men de blev kun købt, når der kom fine gæster hjemme hos Kurt. Kurt og smedjen Da Kurt var barn i 60 erne, lå smedeværkstedet i den røde bygning ved siden af huset. Dér stod essen, det åbne ildsted, og Kurt var optaget af det allerede dengang, han kunne godt lide at se på essen og smedenes arbejde. I begyndelsen af 60 erne var der stadig en del heste i landbruget, og egnens landmænd kom stadig forbi smedjen for at få lavet nye metalringe til træhjulene på deres hestevogne. Kurt husker tydeligt, hvordan det foregik. Da Kurt var syv-otte år gammel, ændrede arbejdet i smedjen sig i takt med, at landbruget ændrede sig. Hestene forsvandt til fordel for traktorer og mejetærskere og essen forsvandt fra smedjen, der var ikke længere noget at bruge den til. I 1967 byggede Gunnar Sørensen nyt værksted der harmonerede med virksomhedens nye typer af opgaver. Man var begyndt af reparere landbrugsmaskiner, forhandle traktorer og at lave stålkonstruktioner til landbrugsbygninger. Stålkonstruktionerne kunne bruges til at skabe store åbne rum uden søjler (som i de ældre bygninger) til både boliger og, især, til staldbygninger i landbruget. Det nye værksted blev bygget med stålkonstruktioner fabrikeret i virksomheden. Denne type konstruktion var helt ny i slutningen af 1960 erne, og folk kom valfartende til værkstedet i Ødum for at se det smede fra hele landet kiggede forbi og smedeforeninger på foreningsture. Ud over arbejdet med landbrugsmaskiner og stålkonstruktioner specialiserede Gunnar Sørensen sig i svinestaldsinventar og centralvarme. Da centralvarmen kom til Ødum, var medarbejderne med til at sætte varmerør op i hele byen. En af de unge lærlinge hed Martin Møller, han kom i lære hos Gunnar Sørensen i De gamle komfurer blev skiftet ud, først med koksfyr og senere med oliefyr. Martin Møller var med til at trække rør til radiatorer og til at slæbe de store kedler ind i bryggerser og køkkener. Det første hus, som Martin Møller trak rør i, lå på Ødum Torv. Fem år senere købte Martin Møller huset og boede der frem til Boldbanen øst for Landevejen Ødum havde tidligere to boldbaner som spillede en stor rolle for byens børn og unge. Det var her, man om sommeren spillede bold om aftenen efter spisetid. Og det var her, man legede på legepladsen. Nogle gange spillede Kurt og hans venner fra Ødum fodbold mod drengene fra Røved. Det var en slags bykampe, og hvis nogle ikke var tilfredse med kampens resultat, tog de sig en rask slåskamp for at finde en vinder. Men de 9 af 12

10 blev hurtigt gode venner, og inden længe spillede de igen fodbold mod hinanden. Om vinteren blev boldbanen øst for Landevejen oversvømmet. Det foregik ved, at Erik Hansen der boede ved siden af boldbanen og arbejdede på Lecaværket i nærheden lånte en pumpe med hjem. Han pumpede så vand op fra branddammen og oversvømmede banen. Når vandet frøs til is, kunne man skøjte. Og når det efterfølgende havde sneet, tog Kurt og hans venner en sneskraber med hen til skøjtebanen og skrabede baner. Bagefter legede de tik på banerne. Det var sjovt, Ødum var et godt sted at være barn, fortæller Kurt. Da Kurt var 14 år, byggede familien et nyt hvidt murstenshus lige ved siden af boldbanen, og Kurt hjalp til. Han kørte familiens Massey Ferguson 35-traktor med frontlæsser og gravede ud til kælderen. Massey Ferguson 35 var en meget brugt traktor i de år. Fra Brugsforening til OK tank Brugsen kom til Ødum i I 1927 begyndte Niels Henriksen som uddeler. Hans kone hed Louise, de havde en søn der hed Poul. Niels var uddeler i Ødum Brugsforening indtil 1956, hvor Poul overtog posten efter sin far. Samme år blev landevejen udvidet, den gamle brugs væltet og erstattet af en ny på omtrent samme sted. I 1969 kom en tilbygning til og samtidig gik man over til selvbetjening. I Pouls Henriksens tid var Brugsen et samlingssted i byen, et knudepunkt ligesom vejkrydset. Det var her, man handlede og man kunne få alt i Brugsen. Udover dagligvarer kunne man købe hårde hvidevarer, landbrugsartikler og meget mere. Det var her, man tankede benzin her var to tanke ud mod vejen og en knallertpumpe. Og det var her, man mødte naboer, venner og bekendte fra byen og fik sig en snak. Det var også her, man kiggede forbi i baglokalet og drak en øl lørdag formiddag. Brugsen var også det sted, hvor byens lister lå. Der var listerne, hvor man meldte sig til festerne i forsamlingshuset. Hvis Poul kunne lide en fest, reklamerede han højlydt for den i Brugsen og fik folk til at melde sig til. Der var også listerne, som man skrev sig på, hvis man ville være med i en gave til et bryllup eller et sølvbryllup. Eller listerne ved begravelserne, hvis man ville være med til at give en krans eller bårebuket. Da Brugsen lukkede i 1989, var det allerede besluttet, at der skulle drives tankstation på stedet. Aftalen var, at der i forbindelse med tanken skulle være en forretning med dagligvarer, som også skulle gøre det ud for en slags købmand for de lokale i Ødum. Ved åbningen fik man bygget en pyramideformet overdækning af benzinstanderne. Og inde i butikken var der en stor køledisk med færdigretter og andre frostvarer. Man kunne blandt meget andet købe ovnklare kyllinger på tanken i Ødum. 10 af 12

11 Forretningen gik godt. Der blev bygget ny butik i Steffen, der er souschef i butikken og oprindeligt stammer fra lokalområdet, blev ansat samme år. Ok tanken i Ødum ligger placeret et meget centralt sted og udgør i dag byens centrum. Midt i et kæmpemæssigt vejkryds med trafik fra Aarhus, Randers, Djursland, Østjylland, motorvejen og udlandet. Tanken er fortsat en slags mødested for lokale beboere der køber en liter mælk og en pose rundstykker søndag morgen og for turister på gennemfart. Om sommeren vrimler det med gæster fra Norge, Sverige, Tyskland og mange andre lande, da der er skiltning til tanken fra motorvejen. Især nordmændene er gode kunder, fortæller Steffen. De køber stort ind til hele familien af alt fra fastfood til is. Tyskerne er mere påholdende og har det meste med hjemmefra. Plus-butikken ved OK tanken er blandt de10 største af kædens 76 danske butikker. I dag er ca. 30 % af kunderne lokale, mens ca. 70 % kommer hertil fra motorvejen. Med årene har sortimentet ændret sig, så der nu sælges mere fastfood og færre dagligvarer. Selvom tanken i Ødum har flest udenbys kunder, tænkes der i følge Steffen meget i, hvordan man kan imødekomme og yde service til de lokale kunder. Der sælger foruden dagligvarer værtindegaver som blomster og chokolade. Der sælges blomsterbuketter som kan bruges som gravpynt på kirkegården. Butikken er pakkecentral for postdanmark og gls. Og så kan man i butikken hæve penge uden at købe noget. Skoler i Ødum I arkivet på Kollerup Gods kan man læse om degnetørv og brænde til Ødum, Hadbjerg og Galten allerede i perioden Det vidner om, at der må have været en degn og dermed en form for undervisning i byen allerede på det tidspunkt. I 1721 blev der opført en Rytterskole i Ødum. Det var en af landets 240 Rytterskoler som blev opført på landet i de 12 rytterdistrikter. Formålet var, at almindelig børn på landet skulle have skolegang. Man blev undervist i kristendom og mod betaling i skrivning og regning. Det er Kong Frederik IV der tog initiativ til disse skoler. Rytterskoler over hele landet var bygget op efter samme grundplan. Bygningen skulle være grundmuret med tegltag og 13,2 meter lang, 7,5 meter bred og 2,8 meter fra gulv til loft. Udover forstue og skolestue skulle den rumme sovekammer, spisekammer, køkken til læreren og stald til lærerens kreaturer. I muren blev indmuret en sandstenstavle med årstal og et vers om Rytterskolen. Rytterskolen blev revet ned i slutningen af 1800-tallet, og på samme sted blev der i 1888 opført en ny Ødum skole. Den gamle sandstenstavle fra 11 af 12

12 rytterskolen fik en plads på den nye skoles mur til minde om byens første skole. Den nye Ødum skole havde to klasser: Bette klasse og Stur klasse. Læreren eller lærerinden boede i en lejlighed på 1. Sal. Ved siden af skolen lå gymnastiksalen og legepladsen. Toiletterne fandtes i en separat bygning om bagved huset. Bygningen var uopvarmet, havde ikke indlagt vand og dermed ikke mulighed for håndvask. Særligt drengenes pissoir lugtede efter sigende fælt. Ødum skole fungerede indtil 1963, hvor den nye centralskole i Hadbjerg åbnede. Skolens bygninger blev herefter til forsamlingshus. 12 af 12

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006

Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Nr. 39 - Persillekræmmeren - 2006 Peder Sandahl Skov: Erindringer Smedemester Peder Sandahl Skov (1919-2006) har skrevet sine erindringer under titlen "Fra Socialistunge til fhv. smedemester". Det er blevet

Læs mere

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE

BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE BILLEDER FRA DET GAMLE THORSAGER: GÅRDENE Thorsagers gårde blev udskiftet i 1793. De med sort markerede gårde blev liggende i byen, øvrige blev udflyttet. Der kan læses om gårdene i Thorsager i Folk og

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Spørgsmål til Karen Blixen

Spørgsmål til Karen Blixen Spørgsmål til Karen Blixen Af Dorte Nielsen Karen Blixen afsnit 1 1. Hvor ligger Rungstedlund? 2. Hvornår blev Karen Blixen født? 3. Hvor mange år var hun i Afrika? 4. Hvornår udkom hendes første bog?

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

Hjørnegården gennem 100 år.

Hjørnegården gennem 100 år. Hjørnegården gennem 100 år. I 1894 købte Jacob Rasmussen, husmandssøn fra Munkebo, Hjørnegården for penge tjent som kreaturhandler. Hans hustru var Gertrud Marie Andersen, gårdmandsdatter fra Martofte.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1879. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Johanne og Claus Clausen

Johanne og Claus Clausen Johanne og Claus Clausen 9. maj 2013 Denne historie handler om min kone Inger Clausens forældre Johanne og Claus Clausen. Johannes fødsel Johanne blev født den 30. januar 1917 i Skive. Hendes forældre

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km

Kend din by Sørvad. Udarbejdet af: Magnus Horshauqe, Mie Poulsen, Oliver Green og Anna Lund. Fortællersti på 4,8 km Kend din by Sørvad Fortællersti på 4,8 km (.:-. j -1'" \ l) -;.r.;;- (1 I :.:, ~,.,',. ri' di g Sko le I -, (f ~'V ~ I tp. Sø rvad KI.Jlll.ll~- Og Idrætscenter '..

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008

Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Nr. 58- Persillekræmmeren - 2008 Blandet landhandel, men mest mælk Ved mejeriernes fremkomst i slutningen af 18oo- og begyndelsen af 1900-tallet kunne forbrugerne få frisk mælk og andre mejerivarer direkte

Læs mere

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd.

På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. 1 På Vær-lø-se-gård sker der mær-ke-li-ge ting. Det spø-ger. Der er gen-færd. På går-den bor Al-ma, Ha-rald og Eb-ba. Al-ma tror ik-ke på gen-færd, men det gør Ha-rald og Eb-ba. Så en dag sker der no-get,

Læs mere

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s

Tre Huse. en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s en sortner jord synker i hav de lyse stjerner slukkespå himlen ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s Tre Huse Nu skal et jo ikke være kamp og heltedåd det hele og efter et hårdt

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse

Sindal Gl. Kirke. - en beskrivelse Sindal Gl. Kirke - en beskrivelse 1 2 Sindal Gamle Kirke Sindal Gamle Kirke ligger på en bakketop i den østlige udkant af Slotved Skov. Kirkebygningen Kirkens ældste dele stammer fra Valdemarstiden, dvs.

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER

VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER VEJRUP NÆRKØB Æ` DØGNER OMBYGGET 2006 VEJRUP SOGNEARKIV PRÆSENTERER Lidt om æ`døgner i Vejrup - - som her i 2006 har gennemgået en omfattende restaurering af butikken. Der blev for trangt og besværligt

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten.

Luftfoto af Ølsted fra 1954. Markeringerne og tallene referere til bygningerne som er beskrevet i teksten. Ølsteds tilblivelse Navnets oprindelse er uvis, men der kan være sket en sproglig nedslidning fra Oldsted eller Oldensted. Det sidste navn virker meget sandsynligt, jfr. betegnelserne Skovbjergvej og Skovhaver,

Læs mere

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker

Velkommen til landsbyerne FRÆER. Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker Fræer Kirke. Velkommen til landsbyerne FRÆER Guldfund, Bette Berlin og Fræer Purker To kilo af det pureste guld! Det var fundet, der kom til syne på Fræer Mark en dag tilbage i 1869. Det bestod af fem

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system

Anitta har ordet... administration. Dette skyldes, at Viborg kommune er startet med Fælles Medicin Kort, som er det system Plejecenter Skovvænget Maj 2015 Anitta har ordet... I dette nummer: Anitta skriver 1 Fødselsdage mv. Venner af Skovvænget Bruger/ pårørende råd Høreomsorg Aktivitetens kalender Billeder fra forsk. arrangementer

Læs mere

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg

Et fritidsliv med sejlads 6. af Hans Kringle Nielsen Toldbodgade Nyborg Et fritidsliv med sejlads 6 af Hans "Kringle" Nielsen Toldbodgade Nyborg På det tidspunkt i 1957/58, hvor jeg var ung svend på konditori Sct. Knud i Odense, blev jeg kontaktet af en af de sidste to medlemmer

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Opgaver til lille Strids fortælling

Opgaver til lille Strids fortælling ? Opgaver til lille Strids fortælling Klosteret 1. Hvilken farve har det store hus/klostret, som Strid ser, inden han kommer til byen? A. Klostret, det er kalket hvidt. B. Klostret, det er rødt, bygget

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013.

Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Væltesbakkes historie Af Thomas Østergaard efter mundtlige fortællinger af Jane Holt på Sandgaarden Øster Hurup d. 25. marts 2013. Historien om et gammelt klitområde i Nr. Hurup, som gik fra at være dårligt

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet

Allerslev Kirke. Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Allerslev Kirke Allerslev Kirke er opført omkring år 1100. Tårnet er fra 1400-tallet Opførelse Kirkeskibet er nederst bygget af groft tilhuggede grønsandskalksten fra Køge Å, nær Lellinge. Der er så bygget

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø

Klim. Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Tema Grundtvigiansk miljø Klim Kulturmiljø nr. 66 Tema Grundtvigiansk miljø Emne(-r) Valgmenighedskirke, friskole Sted/Topografi Klim by, Klim sogn, Fjerritslev Kommune (Jammerbugt pr. 1/1 2007), Han Herred. Klim Valgmenighedskirke

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Smeden hed Peter Hansen

Smeden hed Peter Hansen Smedjen i Himmelev I Himmelev Sogns Historie fortælles, at smeden var en vigtig håndværker i landsbyen. Han skulle fremstille hestesko og plovskær. I 1787 hed smeden i Himmelev by Andreas Kamp. Sognet

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel BLÅ KLØVERSTI Den blå kløversti 5,5 km Kort beskrivelse af den blå kløversti Fra Brøndbyøster Torv, går man ad Brøndbyøster Boulevard forbi politiskolen, ned til Park Alle

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B

STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B STED+SANS Rougsøskolen i Ørsted Tekster af 6.A og 6.B HVAD NU HVIS Hvis Holbæk ikke var en by, så ville min ged falde om. Hvis Randers blev overtaget af fisk, så ville jeg pisse på et træ. Hvis jeg var

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov

Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Hårbølle by og Stenminerne Af Olga Skov Byen er nævnt første gang ifølge Trap i 1513-33 dengang som Harrebølle, senere fra 1536 som Haarbølle. Skolen i Hårbølle. Skolen er en gammel Rytterskole, bygget

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne

Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Hos fotograf Hovgaard i 1920 erne Nu om dage har stort set alle et digitalt fotografiapparat af den ene eller den anden slags, og det koster stort set intet at tage et billede. Anderledes var det før i

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård?

Hvem var disse mennesker og hvilken forbindelse har de med Langå købmandsgård? Langå Købmandsgård Lidt slægtshistorie om livet i den gamle stråtækte skole, der lå på pladsen inden kirkegårdspladsen, fra tiden sidst i 1700 tallet til livet i købmandsgården med landbrug og korn og

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN

ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN ET BESØG HOS JOHANNES LARSEN PÅ MØLLEBAKKEN E ELEVHÆFT Johannes Larsen Johannes Larsen blev født i Kerteminde i 1867. Hans forældre havde en stor køb- mands-forretning, og de var ret rige. Forældrene havde

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011

Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Skoleprojektet i sin helhed Problemformulering 2011 Problemformulering: Hvilke årsager er der til, at Skt. Klemens har udviklet sig fra en lille landsby til en villaby, og hvordan kan Skt. Klemens fortsat

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Fem bud på fremtidens flexbolig

Fem bud på fremtidens flexbolig Fem bud på fremtidens flexbolig Arkitekt- og ejendomsbranchen mødtes i denne uge på Lolland med bud på, hvordan man kan forvandle tomme boliger til attraktive feriehuse. Med flexboligordningen, hvor helårsboliger

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre.

Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen og Maren Kirstine Lumbye, mormors forældre. Jens Christian Nielsen 1869-1943 Maren Kirstine Lumbye 1873-1903 Jens Chr. Nielsen blev født d. 16. august 1869, som søn af husmand Gabriel

Læs mere

Blegen/Køng Linnedfabrik

Blegen/Køng Linnedfabrik Blegen/Køng Linnedfabrik Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg.

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight.

Rovfisken. Jack Jönsson. Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. . Rovfisken Jack Jönsson Galskaben er som tyngdekraften. Det eneste der kræves. Er et lille skub. - Jokeren i filmen: The Dark Knight. 1 Er du nu sikker på at du kan klare det, sagde hans mor med bekymret

Læs mere

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i?

5. Hvordan så man dengang på ugifte kvinder, som fik børn? 11. Hvorfor tegnede familierne kridtstreger på gulvet i det værelse, de boede i? Afsnit 1 Et uægte barn 1. Hvad lavede Grevinde Danners mor? 2. Hvorfor sagde Juliane ikke nej til sin herre? 3. Hvorfor blev der stor ballade hos familien Køppen? 4. Hvordan reagerede husets frue? 5. Hvordan

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul.

Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul. Spændende tur med gammelt veterantog. Fortalt af Nicklas & Esben med hjælp fra morfar Poul. Torsdag 2. august havde vi besluttet at vi skulle ud at køre i veterantog. Nicklas, Esben, mor, Jan, Pia, morfar

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller

Sådan lå landet LETTE KLASSIKERE. Før du læser de tre noveller OPGAVER TIL Sådan lå landet NAVN: Før du læser de tre noveller OPGAVE 1 Instruktion: Hvad kommer du til at tænke på, når du læser novellernes fælles titel Sådan lå landet? OPGAVE 2 Instruktion: Orienter

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Hans Christensen, 1915-1995

Hans Christensen, 1915-1995 I følge min farfar blev Hans født kl. 23.55 den 25. januar 1915, men da uret i stuen gik 10 min. foran, blev datoen noteret som den 26. januar! Han er ældste søn ud af 3. Er hjemmefødt på adressen matr.

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

At bygge i en park...

At bygge i en park... At bygge i en park... Ideforslag til ny boligbebyggelse for Antvorskov Højskole, Liselundvej i Slagelse December 2008 Arkitektgruppen Slagelse A/S At bygge i en park. Jeg parkerer bilen foran det smukke

Læs mere

"Lindevang" Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. "Lindevang"

Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe. Lindevang Bolteskovvej 4, 5750 Ringe - Slægtsgården Lindevang er beliggende på Bolteskovvej 4 - en hyggelig snoet vej i Gestelev. - Lindevangs beboere kan føres helt tilbage til 1764. Det var Rasmus Knudsen og Ingeborg

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

FOLK OMKRING RINGOVNEN

FOLK OMKRING RINGOVNEN FOLK OMKRING RINGOVNEN - ÅR 1900. Fortalt af Merete Bjerngaard Illustreret af Per Jørgensen 2 Folk omkring Ringovnen -år 1900 ISBN 978-87-994302-0-8 3 Kort over Nivå Her kan I se et kort over Nivå. Alle

Læs mere