Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015"

Transkript

1 Noter til vandring i Ødum Kultur på hjul 2015 Af Pernille Helberg Stentoft Noter til en vandring i Ødum dannede udgangspunkt for en byvandring i Ødum d i forbindelse med projektet Kultur på hjul. Noterne er blevet til ud fra materiale fra Hadsten Lokalarkiv, gamle fotografier, tekster af Martin Møller og Rikke Antvorskov Møller og samtaler med folk i Ødum. Mange tak til alle for hjælp og imødekommenhed. Ødum omkring år 1900 På et kort over Ødum fra 1899 ser vi, at Ødum dengang var en ganske lille by med bebyggelse lige i nærheden af kirken. Udover en landsbykirke fra tallet lå her tre gårde, fem-seks huse, en skole og et gårdmejeri. Mellem husene inde i byen lå flere små branddamme én lå nærmest midt på torvet og en anden lå ud til vejen ved forpagtergården. Lidt længere væk lå byens smedjer. Ude på den nuværende Gunderuplundsvej lå et mindre teglværk. Og på Amdrupgård blev der i 1896 oprettet en landbrugsskole. Den gamle købmand Ødum Torv var i 1899 byens centrum. Torvet var dengang og helt frem til 1970 erne belagt med grus. På torvet lå byens gamle købmand. Købmandsbygningen var lang og gulkalket og lå øst for kirkegården omtrent der, hvor der i dag er parkeringsplads. Hvornår forretningen præcist blev grundlagt er uvist, men den ses på et fotografi fra 1894, og den solgte alt, hvad man havde brug for i en lille landsby som Ødum for lidt over hundrede års siden. Forretningen blev i en menneskealder drevet af købmand Skjødt og hans kone, Mette. De boede selv i den ene ende af huset. Da købmanden lukkede i 1960 erne, blev forretningen kort forinden overdraget til købmand Kudsk, som flyttede butikken over i et mindre hus på hjørnet af Ødumvej og Amdrupvej. Mette Skjødt blev boende i det gamle købmandshus indtil 1970 erne. Hun lejede lejligheden på 1. sal ud, og selve butikken blev lejet ud til en marskandiser. Denne marskandiser drev en blandet landhandel, hvor man kunne købe mange forskellige ting, bla. hønseringe og marmorkugler til at lege med, hvis man var barn og gik i skole. Da Mette Skjødt døde, blev huset solgt til Ødum kirke, som fik det revet ned i Herefter blev der anlagt parkeringspladser. Materialerne fra det nedrevne hus blev kørt ned i den slugt der fandtes ved smedjen ved Landevejen. Man kan således sige, at på en måde ligger den gamle købmand fortsat i Ødum 1 af 12

2 Ødum kirke Et gammelt sagn om Ødum kirke fortæller, at det var tre søstre, muligvis tre prinsesser, der for mange hundrede år siden fik opført tre kirker: Ødum Kirke, Voldum Kirke og Haldum kirke. Søstrene var stumme. En klog mand gav søstrene det råd, at hvis de hver især byggede en kirke, ville de få deres mæle tilbage. Søstrene byggede derfor kirkerne og gav dem navnene Ødum, Voldum og Haldum med endelsen -dum der rimer på stum. Sagnet fortæller, at da kirkerne var bygget, og søstrene var til stede ved indvielsen, fik de alle tre deres stemmer tilbage. Ødum kirke har romansk kor og skib opført omkring år 1100 af tilhuggede frådsten og en sokkel af granit med skråkant. Tårnet er fra den sene middelalder. Det var oprindeligt højere, men styrtede ned og blev genopført i 1734 af munkesten med indmurede granitkvadre. Den underste del af tårnet er i 1800-tallet ombygget til våbenhus. Som landsbykirke i en ganske lille landsby forekommer Ødum Kirke mægtig stor. Og kirken er stor - en af de største landsbykirker i Aarhus stift. Hvorfor den er så stor, kan vi kun gisne om. Måske har der ligget en stor gård i nærheden som har støttet arbejdet med kirken for 800 år siden. Når man kigger op på den gamle kirkemur, kan man se spor efter bygningens oprindelige udseende. Der har været vinduer og kvindeindgang i kirkens nordside og mandeindgang og præstedør mod syd. I korets tag findes en rest af det oprindelige romanske tag. På korets sydlige sokkel ses et hoved af granit. I Trap Danmark fra 1925 står der, at det er et mandehoved, og at der skulle eksistere et tilsvarende hoved på korets nordlige sokkel. I dag findes der kun et hoved mod syd, og det ligner umiddelbart mere et slangehoved end et mandehoved. Muranker på kirkens nordside På skibets nordlige væg findes et iøjnefaldende muranker. (Et muranker er et jernbeslag, der forbinder en træbjælke med det understøttende murværk, dvs. det er en del af konstruktionen). Murankret er her udsmykket med et mønster der viser sig at være bogstaver, nemlig bogstaverne H N N F, hvoraf det ene N er spejlvendt. Bogstaverne skulle indikere et navn, Herr Niels N. Fog. Niels N. Fog var præst i Ødum i 1600-tallet og satte sit præg på kirken med bla. dette muranker. Inde i kirkeskibet på den anden side af den tykke kirkemur findes endnu et minde om ham, nemlig en mindetavle, et epitafium, over ham og hans familie. Niels Fog døde i Hans navntræk findes også på prædikestolen. Kollerup gods og Ødum Kirke Kirkens gamle mure taler deres tydelige sprog om forandringer og reparationer gennem tiden. I 1660 blev Ødum Kirke repareret af Mogens Friis. Mogens Friis, som var af adelsslægt, købte Kollerup Gods ved Hadsten i Dette var første gang, at godset blev solgt efter at være gået i arv i samme slægt gennem ca. 300 år. At Mogens Friis som godsejer stod for reparationer af kirken tyder på, at Ødum Kirke på den tid hørte under Kollerup Gods. 2 af 12

3 Mogens Friis ejede Kollerup fra og igen fra1663 og nogle år frem. Han ejede samtidig flere andre godser, bla. Frijsenborg Det var Mogens Friis der oprettede grevskabet Frijsenborg som blev det største grevskab i landet gennem tiden. Friis var i øvrigt den første som Kongen hædrede med Dannesbrogsordenen. Flere af de senere ejere af Kollerup, Niels Drostrup og Anne Graves, har også sat deres præg på kirken med herskabsstole med navnetræk. Tilhørsforholdet mellem Ødum Kirke og Kollerup Gods beskrives i en tekst af Harald Mark som ejede Kollerup fra Teksten er skrevet i 1969 og findes i Hadsten Lokalarkiv, og af den fremgår omfanget af det Kollerup Gods, som Mogens Friis købte i Inden godset blev solgt, var det et af Jyllands betydeligste godser i privateje, og omfattede foruden hovedgården, skovene og tre vandmøller byerne Selling, Tårstrup, Amdrup, Ødum, Astrup, Røved, Langeskov, Hadbjerg, Drostrup, Astrup, Erslev, Hinge, Galten, Vissing, Lerbjerg, Balle, Vivild, Lyngå, Sandby, Hadsten med syv kirker, hvoraf Lyngå, Galten, Vissing, Hadjerg og Ødum bærer synlige minder den dag i dag. Af teksten fremgår det også, at Ødum Kirke og en del af Ødum by i 1803 hørte under Kollerup Gods. Kirketårnet i Ødum Kirketårnet i Ødum ligner et borgtårn med store indmurede kvadre af granit. Det blev bygget i 1734 efter, at det gamle styrtede sammen nogle år tidligere. Da man genopførte tårnet, valgte man, at det ikke skulle være så højt som det oprindelige tårn. Når man træder ind i tårnet, ser man på den nordlige væg et stort kalkmaleri som forestiller Sct. Jørgen og dragen. Det stammer fra 1500-tallet og blev genopdaget ved en restaurering i Sct. Jørgen til hest ses tydeligt, mens dragen og prinsessen kun anes. Sagnet siger, at dragen skulle fodres med et menneske om dagen. En dag var det en prinsesse, Kleodolinde, som skulle ofres, men på vej ud til dragen mødte hun Skt. Jørgen, som ikke lod sig afskrække og således redede hendes liv. Lydpotter Fra tårnets 1. sal er der adgang til loftet over kirkens hvælvinger, som stammer fra den sene middelalder. Fra en gangbro kan man se hvælvingerne ovenfra som et landskab af bløde, murede bakker. Desuden kan man herfra i korets øverste vægge se en række meget velbevarede lydpotter, en slags skåle af ler, som er muret ind i væggen. De var del af koret inden hvælvingerne kom til, og gjorde det ud for en slags højtalere så man bedre kunne høre, hvad præsten under gudstjenesten. 3 af 12

4 Inventar Døbefonden er i granit og lige så gammel som den ældste del af kirken. Altertavlen er fem-fløjet og fra Den har et nyere maleri af korsfæstelsen i midterpartiet. Prædikestolen er fra 1634 med hjørnesøjler og malerier af evangelisterne i felterne og Niels N. Fogs navnetræk. Gården Kirkely og bygmester Mørup Gården Kirkely ligger nord for kirken og blev tidligere kaldt Gården nord for kirken og endnu tidligere Mørups gård. Historien om Mørups gård begynder d. 30. september 1766, hvor gården blev købt af bygmester og landmand Christian Jensen Mørup( ). Christian Jensen Mørups far, Jens Madsen, var murer og kom fra byen Mørup, deraf efternavnet. Han arbejdede som murer på Engelsholm Gods, og familien boede som fæstere i et af godsets huse. Jens Madsen stod for murerarbejdet på godset bygninger og de tilhørende kirker. Man kan forestille sig, at Christian Jensen Mørup og hans bror, Gerth, allerede som børn hjalp deres far med murerarbejdet. De tog dog begge deres egentlige håndværksuddannelser hos andre håndværkere. Christian Jensen Mørup blev uddannet murer og købte gården i Ødum af en Diederich Riisbrick. Han giftede sig i 1768 med Marie Pedersdatter Møller som var datter af en møller i Granslev. De fik otte børn, alle døbt i Ødum kirke. Det fremgår af folketællingen for 1787, at familien havde fire tjenestefolk: en gårdskarl, en hjorddreng, en tjenestepige og en barnepige. Efter Mørup købte gården, blev den omtalt som Mørups gård. En bygmester var i datiden en blanding mellem en arkitekt, en ingeniør og en håndværksmester. Bygmester Mørup var en kendt bygmester som stod bag mange bygninger i Østjylland. Nogen har ligefrem kaldt ham Nørrejyllands førende bygmester. Ødum var for Mørup et centralt sted at slå sig ned. Byen lå mellem Aarhus og Randers og mellem godserne Clausholm og Bidstrup som han af og til arbejdede for. Blandt de arbejder Mørup er kendt for kan nævnes: -Ombygningen af Bidstrup Hovedgård (1759). -Tegning af tårn til Gråbrødre kirke i Viborg (1760) -Bygning til Aarhus Katedralskole (1761). -Herregården Mattrup plantegning og håndværksmæssig udførelse (begyndelse af 1760 erne) -Tårn og spir til Granslev kirke (1766) -Nyt loft i Riddersalen, Clausholm Slot (1769) -Istandsættelse af Søby Kirke (under Clausholm) (1769) -Tegninger til hospital i Grønbæk (1778) -Randers Rådhus (1780). Bygningen fredet i Tårn til Serup kirke( ) -Tårn til Lemming kirke(1786) 4 af 12

5 -Ombygning af hovedtrappe på Clausholm(1786) -Tårn til Svostrup kirke(1788) -Tårn til Sct. Mortens kirke i Randers(1796) med spir der minder om spiret på Granslev kirke. Christian Jensen Mørups døde i år Året efter blev der udstedt skøde på gården til svigersønnen, tømrer Peder Møller. En af Mørups sønner, tømrer Jens Matis Mørup, købte senere nabogården, Ødumgård. Christian Jensen Mørup er i øvrigt tiptiptip-oldefar til Martin Møller der stammer fra Tobøk Mølle. Martin Møller har gået i skole i Ødum, er blevet udlært i Ødum og har boet i Ødum i mange år og drevet vvs- virksomhed fra gården Kirkely. Han skrevet mange lokalhistoriske artikler om byen og har samlet masser af lokalhistorie. Martin Møllers oldefar boede på Kirkely, det samme gjorde hans tip-oldefar, tiptip-oldefar og ligeledes tiptiptip-oldefar Mørup. Ødum Torv og byen i 1900-tallet Fra årene omkring år 1900, hvor Ødum var en lille landsby, forandrede byen sig op gennem det tyvende århundrede. Der kom nye butikker, virksomheder og huse til, og centrum flyttede sig med fra Ødum Torv til et andet sted i nærheden. De nye butikker og virksomheder der dukkede op var en brugsforening, en forsøgsstation, en malermester, et brødudsalg, en slikbutik, en damefrisør, en vognmand, en tømrer, et teglværk, en møbelsnedker, en elektriker med forretning med lamper - på et tidspunkt var der to elektrikere på en gang i byen. Kæmnerkontor og tomt Ødum Torv forandrede sig også. På adressen Ødum Torv 12 blev der i 1927 opført et hus som stadig ligger på adressen. Her boede i en årrække en familie der hed Flitner, og her kunne man i husets indgang købe hjemmelavede is til 10 øre stykket og 15 øre for dem med chokolade. I 1930 erne var der benzintank på stedet, hvor er blev solgt NAFTA benzin, også kaldet råbenzin eller russerbenzin. I begyndelsen af 1940 erne blev huset kommunalt og kæmnerkontor for Ødum Hadbjerg Kommune. Kæmnerkontoret fungerede med skiftende kæmnere frem til kommunalreformen i 1970, hvor Ødum Hadbjerg kommune blev en del af Hadsten Kommune. Man kan sige, at kæmneren var kommunens mand i Ødum. Han var den administrative leder med ansvar for kommunens kasse- og regnskabsvæsen. I dag ville det svare til kommunaldirektøren. Da kæmnerkontoret lukkede, blev huset solgt til private. For år siden valgte den daværende ejer at sælge en del af husets smukke have fra grunden var stor og Hans Jensen fra Vibegården slog til og har ejet grunden siden. Hans Jensen har planer om at opføre et 5 af 12

6 dobbelthus på grunden. Indtil det sker, er der højt græs, gamle træer og blomstrende buske der minder om den smukke have der var engang. Åge murers gartneri Ved siden af kæmnerkontorets have og op langs torvet lå der i en del år et gartneri. Gartneriet var ejet af Åge Murer og Metha, hans kone, de boede i et hvidt hus overfor. Åge havde en bror der hed Viggo, han blev kaldt Viggo Træskomand. Viggo var ikke træskomand, men det var til gengæld hans far som han arvede titlen fra. Åge murer var med til at bygge mange huse i Ødum, blandt andet det gule murstenshus med fladt tag der ligger på torvet overfor kirken. Gerda frisør i Ødum I det gule hus med det flade tag bor Jørgen og Gerda. Jørgen kom til byen i 1958, han fik arbejde på mejeriet Godthåb. Gerda stammer fra egnen omkring Mariager. Allerede som barn var Gerda glad for hår, hun ville altid frisere sin familie, og hun har altid gerne villet være frisør. Som 16-årig kom hun i lære i en salon i Mariager. Hun tjente 16 kr. om ugen, det var ikke meget, heldigvis kunne hun bo og spise hjemme uden at betale. Da Gerda og Jørgen blev gift i 1962, flyttede de ind i det hvide hus på Ødum Torv, i lejligheden over Åge murer og hans kone. Åge og Metha blev nærmest som familie for Gerda og Jørgen. Gerda var gravid med parrets første barn, da de flyttede ind. Hun åbnede straks salon i et værelse i lejligheden, og inden længe kom fok fra Ødum op til hende for at blive klippet. I begyndelsen var det en stor omvæltning at komme til Ødum fra Mariager. Mariager var mere landlig end Ødum, der lå tæt på Aarhus. Men inden længe faldt hun godt til. Overfor det hvide hus, hvor Jørgen og Gerda boede, lå skolens gymnastiksal og legeplads. Da skolen skulle flytte til Hadbjerg i begyndelsen af 1960 erne, blev grunden ledig, og Gerda og Jørgen købte den og skulle selv sørge for nedrivning af gymnastiksalen. Materialerne fra den gamle bygning blev kørt ud i vejen ved forsøgsstationen, så på den måde ligger gymnastiksalen ligesom den gamle købmand - stadig i Ødum. Grunden stod ubeboet i nogle år, og i 1969 fik Jørgen og Gerda tegnet et hus med en dejlig frisørsalon og parkeringsplads foran. Åge murer byggede huset. Gerda var glad for den nye salon, måske også lidt stolt over at kunne byde sine kunder velkommen i det nye dejlig rum. Og nye kunder kom til, og Gerda have mægtigt travl, hun var ene frisør i salonen, men havde skolepiger der kom og fejede hår sammen og ryddede op og lavede kakao til Gerda og Jørgens børn, når de kom fra skole. Det var dejligt at have små børn og samtidig kunne arbejde hjemme i nærheden af dem. En dag var sønnen Frank syg. Gerda kom ind og kiggede til ham om morgenen og kunne se, at han ikke skulle i skole. Hun så måske lidt rådvild og fortravlet ud, og Frank sagde til hende: Mor, gå du bare ind til damerne. Bare jeg kan få Metha. Og så kom Metha, Åge murers kone og passede ham, og alt var godt. 6 af 12

7 Gerda sørgede for, at alle byens damer kom til fest med flotte frisurer. Når der skulle være fest i forsamlingshuset, havde Gerda meget travlt, så satte hun hår hele ugen. Der blev vandonduleret og permanentet og farvet. Gerda skulle koncentrere sig om, hvad der klædte folk og hvad de andre havde fået lavet, så damerne ikke kom med ens frisurer. Nogle skulle have det redt frem eller tilbage, og nogle skulle have krøller oven på hovedet. Det bedste ved jobbet var at kunne gøre en forskel for folk. Og det bedste var at få frie hænder til det. Og så det øjeblik, hvor folk så sig i spejlet og så lykkelige ud med deres nye frisurer. Nu er salonen lukket, den havde ikke noget navn, men blev omtalt som Gerda Frisør i Ødum. Gerda har rundet de 70 og bor stadig i huset med Jørgen og med udsigt til kirken og Ødum Torv. Ødumgård Ødumgård var i gamle dage den største gård i Ødum. Efter en brand i år 1900 blev der opført en svinestald i to etager, og på førstesalen var der svalegang ud mod torvet. Her kunne grisene gå ud og trække frisk luft. I stueetagen var der kakkelovn. Den daværende ejer af gården, Thomsen, mente nemlig, at grise trives dårligt i kulde. Ødumgård fik Jeseykøer lige omkring år 1900 nogen siger endda, at det var den første gård i landet der fik jerseykøer. Under alle omstændigheder var Ødumgård en af de første gårde på egnen der fik malkemaskine, det skete allerede i Malkemaskinen var trukket af en tyr eller en stud som gik i en trædemølle der fik malkemaskinen til at køre. Ødumgård fik også meget tidligt eget gårdmejeri, det var i 1884 inden åbningen af mejeriet Godthåb som senere kom til at ligge lidt uden for byen. Den hvide bygning på torvet står der endnu. I gamle dage blev huset kaldt Skorstenen, nok fordi der engang var en skorsten ved mejeriet. Nogle har også kaldt bygningen for Højhuset, fordi bygningen var og er en af de eneste toetagers huse i Ødum. Det var siden hen her, Åge murer og Metha og senere Jørgen og Gerda flyttede ind. Ødumgård havde i en periode også eget teglværk som lå ude på Gunderuplundsvej. Ødumgård blev drevet som landbrug frem til 1990 erne, i dag er der tømrer og snedkerforretning. Smedjer i Ødum gennem tiden Smeden var en vigtig håndværker på landet i gamle dage. Smeden skoede heste, lavede metalringe til hestevognenes hjul, sleb plovskær osv. Nogle 7 af 12

8 gange var smeden også den, der trak tænder ud på folk. Blot man havde en esse, en hammer og en tang kunne man i princippet åbne en smedje. Der har været smedje i Ødum i mands minde. I 1866 flyttede smed Guldbrandt Pedersen til byen og etablerede smedje (muligvis samme år) på adressen Ødumvej 28. Han blev gift med Nikoline og fik i 1884 sønnen Selius Guldbrandtsen. Selius blev smed som sin far og overtog smedjen i Han døde allerede året efter, hvorefter hans mor blev boende på adressen indtil sin død. Samtidig med Guldbrandtsens smedje blev der i slutningen af 1800-tallet åbnet en smedje ude på Trekanten på adressen Amdrupsvej 2. Huset er fra 1877, og smedjen er markeret på et kort over Ødum fra I 1915 eksisterede denne smedje ikke længere. På Ødumvej 29 har der også været smedje, det var smeden Johan Frederik Buch ( ) der her drev smedje i en årrække. Der findes et fotografi af smedjen fra 1917, og så sent som i 1930 var Buch registreret som smed. I 1922 blev en smedemester ved navn Marcus Skovbo registreret i kirkebogen i forbindelse med sit bryllup. Han rykkede ind i smedjen på Ødumvej 28, hvor Gulbrandtsen tidligere drev sin virksomhed, og hvor der senere blev købmandsbutik. Han holdt til på adressen indtil I 1941 byggede han et nyt rødt hus og en smedje oppe ved Landevejen 208. Huset kom til at hedde Hjørnebo og fik stålvinduer som Skovbos lærlinge fremstillede og monterede. Gunnar Sørensens smedje og Hjørnebo Det røde hus på hjørnet af Landevejen, Hjørnebo, er Kurt Sørensens barndomshjem. Kurt flyttede til Ødum med sine forældre, da han var tre år gammel, det var i Familien kom fra Randers, hvor faren, Gunnar Sørensen, arbejdede som maskinarbejder. Men Gunnar Sørensen ville noget andet, han ville ud på landet og have lys og luft omkring sig. Derfor flyttede familien til Ødum, hvor Gunnar Sørensen overtog smedjen og huset efter Skovbo. Kurt havde værelse på loftet med et lille vindue i taget, ud mod Landevejen. Selvom der var langt mindre trafik dengang, bemærkede Kurts kammerater lyden fra vejen, når de besøgte ham. Kurt var så vandt til lydene, at han slet ikke hørte dem. Fra vinduet på værelset fulgte Kurt med i trafikken. Han kunne bla. holde øje med, når der blev leveret brød til brødudsalget. Skråt overfor Kurts hus, på Ødumvej, lå dengang byens brødudsalg, brødet blev bagt hos bager Møller i Spørring og blev dagligt bragt til Ødum i Møllers bil. Leveringen foregik på den måde, at bager Møller kom kørende på Landevejen, stoppede bilen midt på vejen foran Kurts hus, sprang ud af bilen og åbnede dørene, tog to plader ud med franskbrød, rugbrød og kager, lod bilen stå midt på vejen og gik over til brødudslaget med pladerne, gik tilbage 8 af 12

9 til bilen, lukkede dørene, satte sig ind og kørte videre. Historien fortæller noget om, at trafikken på Landevejen var helt anderledes i 1960 erne. Kurt kom jævnligt ovre i brødudsalget. Når han havde tjent 10 eller 25 øre, gik han derover for at købe is og pinochio-kugler. Napoleonskagerne smagte ekstra godt, men de blev kun købt, når der kom fine gæster hjemme hos Kurt. Kurt og smedjen Da Kurt var barn i 60 erne, lå smedeværkstedet i den røde bygning ved siden af huset. Dér stod essen, det åbne ildsted, og Kurt var optaget af det allerede dengang, han kunne godt lide at se på essen og smedenes arbejde. I begyndelsen af 60 erne var der stadig en del heste i landbruget, og egnens landmænd kom stadig forbi smedjen for at få lavet nye metalringe til træhjulene på deres hestevogne. Kurt husker tydeligt, hvordan det foregik. Da Kurt var syv-otte år gammel, ændrede arbejdet i smedjen sig i takt med, at landbruget ændrede sig. Hestene forsvandt til fordel for traktorer og mejetærskere og essen forsvandt fra smedjen, der var ikke længere noget at bruge den til. I 1967 byggede Gunnar Sørensen nyt værksted der harmonerede med virksomhedens nye typer af opgaver. Man var begyndt af reparere landbrugsmaskiner, forhandle traktorer og at lave stålkonstruktioner til landbrugsbygninger. Stålkonstruktionerne kunne bruges til at skabe store åbne rum uden søjler (som i de ældre bygninger) til både boliger og, især, til staldbygninger i landbruget. Det nye værksted blev bygget med stålkonstruktioner fabrikeret i virksomheden. Denne type konstruktion var helt ny i slutningen af 1960 erne, og folk kom valfartende til værkstedet i Ødum for at se det smede fra hele landet kiggede forbi og smedeforeninger på foreningsture. Ud over arbejdet med landbrugsmaskiner og stålkonstruktioner specialiserede Gunnar Sørensen sig i svinestaldsinventar og centralvarme. Da centralvarmen kom til Ødum, var medarbejderne med til at sætte varmerør op i hele byen. En af de unge lærlinge hed Martin Møller, han kom i lære hos Gunnar Sørensen i De gamle komfurer blev skiftet ud, først med koksfyr og senere med oliefyr. Martin Møller var med til at trække rør til radiatorer og til at slæbe de store kedler ind i bryggerser og køkkener. Det første hus, som Martin Møller trak rør i, lå på Ødum Torv. Fem år senere købte Martin Møller huset og boede der frem til Boldbanen øst for Landevejen Ødum havde tidligere to boldbaner som spillede en stor rolle for byens børn og unge. Det var her, man om sommeren spillede bold om aftenen efter spisetid. Og det var her, man legede på legepladsen. Nogle gange spillede Kurt og hans venner fra Ødum fodbold mod drengene fra Røved. Det var en slags bykampe, og hvis nogle ikke var tilfredse med kampens resultat, tog de sig en rask slåskamp for at finde en vinder. Men de 9 af 12

10 blev hurtigt gode venner, og inden længe spillede de igen fodbold mod hinanden. Om vinteren blev boldbanen øst for Landevejen oversvømmet. Det foregik ved, at Erik Hansen der boede ved siden af boldbanen og arbejdede på Lecaværket i nærheden lånte en pumpe med hjem. Han pumpede så vand op fra branddammen og oversvømmede banen. Når vandet frøs til is, kunne man skøjte. Og når det efterfølgende havde sneet, tog Kurt og hans venner en sneskraber med hen til skøjtebanen og skrabede baner. Bagefter legede de tik på banerne. Det var sjovt, Ødum var et godt sted at være barn, fortæller Kurt. Da Kurt var 14 år, byggede familien et nyt hvidt murstenshus lige ved siden af boldbanen, og Kurt hjalp til. Han kørte familiens Massey Ferguson 35-traktor med frontlæsser og gravede ud til kælderen. Massey Ferguson 35 var en meget brugt traktor i de år. Fra Brugsforening til OK tank Brugsen kom til Ødum i I 1927 begyndte Niels Henriksen som uddeler. Hans kone hed Louise, de havde en søn der hed Poul. Niels var uddeler i Ødum Brugsforening indtil 1956, hvor Poul overtog posten efter sin far. Samme år blev landevejen udvidet, den gamle brugs væltet og erstattet af en ny på omtrent samme sted. I 1969 kom en tilbygning til og samtidig gik man over til selvbetjening. I Pouls Henriksens tid var Brugsen et samlingssted i byen, et knudepunkt ligesom vejkrydset. Det var her, man handlede og man kunne få alt i Brugsen. Udover dagligvarer kunne man købe hårde hvidevarer, landbrugsartikler og meget mere. Det var her, man tankede benzin her var to tanke ud mod vejen og en knallertpumpe. Og det var her, man mødte naboer, venner og bekendte fra byen og fik sig en snak. Det var også her, man kiggede forbi i baglokalet og drak en øl lørdag formiddag. Brugsen var også det sted, hvor byens lister lå. Der var listerne, hvor man meldte sig til festerne i forsamlingshuset. Hvis Poul kunne lide en fest, reklamerede han højlydt for den i Brugsen og fik folk til at melde sig til. Der var også listerne, som man skrev sig på, hvis man ville være med i en gave til et bryllup eller et sølvbryllup. Eller listerne ved begravelserne, hvis man ville være med til at give en krans eller bårebuket. Da Brugsen lukkede i 1989, var det allerede besluttet, at der skulle drives tankstation på stedet. Aftalen var, at der i forbindelse med tanken skulle være en forretning med dagligvarer, som også skulle gøre det ud for en slags købmand for de lokale i Ødum. Ved åbningen fik man bygget en pyramideformet overdækning af benzinstanderne. Og inde i butikken var der en stor køledisk med færdigretter og andre frostvarer. Man kunne blandt meget andet købe ovnklare kyllinger på tanken i Ødum. 10 af 12

11 Forretningen gik godt. Der blev bygget ny butik i Steffen, der er souschef i butikken og oprindeligt stammer fra lokalområdet, blev ansat samme år. Ok tanken i Ødum ligger placeret et meget centralt sted og udgør i dag byens centrum. Midt i et kæmpemæssigt vejkryds med trafik fra Aarhus, Randers, Djursland, Østjylland, motorvejen og udlandet. Tanken er fortsat en slags mødested for lokale beboere der køber en liter mælk og en pose rundstykker søndag morgen og for turister på gennemfart. Om sommeren vrimler det med gæster fra Norge, Sverige, Tyskland og mange andre lande, da der er skiltning til tanken fra motorvejen. Især nordmændene er gode kunder, fortæller Steffen. De køber stort ind til hele familien af alt fra fastfood til is. Tyskerne er mere påholdende og har det meste med hjemmefra. Plus-butikken ved OK tanken er blandt de10 største af kædens 76 danske butikker. I dag er ca. 30 % af kunderne lokale, mens ca. 70 % kommer hertil fra motorvejen. Med årene har sortimentet ændret sig, så der nu sælges mere fastfood og færre dagligvarer. Selvom tanken i Ødum har flest udenbys kunder, tænkes der i følge Steffen meget i, hvordan man kan imødekomme og yde service til de lokale kunder. Der sælger foruden dagligvarer værtindegaver som blomster og chokolade. Der sælges blomsterbuketter som kan bruges som gravpynt på kirkegården. Butikken er pakkecentral for postdanmark og gls. Og så kan man i butikken hæve penge uden at købe noget. Skoler i Ødum I arkivet på Kollerup Gods kan man læse om degnetørv og brænde til Ødum, Hadbjerg og Galten allerede i perioden Det vidner om, at der må have været en degn og dermed en form for undervisning i byen allerede på det tidspunkt. I 1721 blev der opført en Rytterskole i Ødum. Det var en af landets 240 Rytterskoler som blev opført på landet i de 12 rytterdistrikter. Formålet var, at almindelig børn på landet skulle have skolegang. Man blev undervist i kristendom og mod betaling i skrivning og regning. Det er Kong Frederik IV der tog initiativ til disse skoler. Rytterskoler over hele landet var bygget op efter samme grundplan. Bygningen skulle være grundmuret med tegltag og 13,2 meter lang, 7,5 meter bred og 2,8 meter fra gulv til loft. Udover forstue og skolestue skulle den rumme sovekammer, spisekammer, køkken til læreren og stald til lærerens kreaturer. I muren blev indmuret en sandstenstavle med årstal og et vers om Rytterskolen. Rytterskolen blev revet ned i slutningen af 1800-tallet, og på samme sted blev der i 1888 opført en ny Ødum skole. Den gamle sandstenstavle fra 11 af 12

12 rytterskolen fik en plads på den nye skoles mur til minde om byens første skole. Den nye Ødum skole havde to klasser: Bette klasse og Stur klasse. Læreren eller lærerinden boede i en lejlighed på 1. Sal. Ved siden af skolen lå gymnastiksalen og legepladsen. Toiletterne fandtes i en separat bygning om bagved huset. Bygningen var uopvarmet, havde ikke indlagt vand og dermed ikke mulighed for håndvask. Særligt drengenes pissoir lugtede efter sigende fælt. Ødum skole fungerede indtil 1963, hvor den nye centralskole i Hadbjerg åbnede. Skolens bygninger blev herefter til forsamlingshus. 12 af 12

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog

HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå HIT MED HISTORIEN 3 Grundbog Af Jens Aage Poulsen Dette er en pdf-fil med Hit med Historien 3, Grundbog Filen er stillet til

Læs mere

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907

H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 H. Rasmussen Biler i Brovst gennem 100 år Grundlagt 1. april 1907 Forord Som 3. generation i et familiefirma med 100 års jubilæum syntes jeg, at det var en milepæl, der skulle og måtte fejres. Men hvordan

Læs mere

50 Huse i Lund. og menneskene i og omkring dem. Lund By 2004. fotograferet af Christian i 1970 erne og Hanne i 2004

50 Huse i Lund. og menneskene i og omkring dem. Lund By 2004. fotograferet af Christian i 1970 erne og Hanne i 2004 50 Huse i Lund fotograferet af Christian i 1970 erne og Hanne i 2004 og menneskene i og omkring dem fortalt af Lundboere til Christian i 2002-2006 (3. reviderede udgave 2006) Lund By 2004 Christian S.

Læs mere

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen

En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen En rundvisning i Øster Hornum 1939. Guide: Verner Andersen Jeg er født 8. september 1929 oppe på loftet i det hus, der ligger nr. to henne fra gadekæret, kaldet Barberens Hus 1. Mor og Far købte 25 tdr.

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

En fynbos barndom og ungdom

En fynbos barndom og ungdom Eksempel på livshistorie, model 3: En fynbos barndom og ungdom Hans har fået: Tre interviews a cirka halvanden time i eget hjem. Mulighed for at komme med rettelser til teksten. En times korrektur per

Læs mere

til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune

til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune sted+sans til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord og tak til... 7 Indledning... 11 Projektets struktur...

Læs mere

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn.

Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde. Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Arbejdererindring, J.nr. 03/001/01 - Kvinde Mit navn er EMHG, født Nørgaard. Født den 28.11.1902 i Rask Mølle, Væring sogn. Hvor mange søskende har du haft? Vi var ti drenge og seks piger. Hvad nummer

Læs mere

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening

ÅRSSKRIFT 2013. Korup-Ubberud Lokalhistoriske Forening ÅRSSKRIFT 2013 INDHOLD side Bestyrelsen 2 Arkiverne 3 Regnskab 2012 5 Beretning 6 Generalforsamling 2012 6 Mindeord 7 Slægtsforskning 9 Udstilling i Sognegården 10 Kommende arrangementer 10 Maleren og

Læs mere

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk

Knivholt. - folkets herregård. 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Knivholt - folkets herregård 1 Knivholt Hovedgård, Hjørringvej 180a, 9900 Frederikshavn, telefon 98 43 48 55 - www.knivholt.dk Jubilæumsmagasin Udgivet af den selvejende institution Knivholt Hovedgård

Læs mere

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1

Esper Sørensen. Vinde Historier 1793-1998. Privat udgivelse. Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Esper Sørensen Vinde Historier 1793-1998 Privat udgivelse Digital udgave e-studio.dk I/S 1 Copyright Denne bog er skrevet af: Esper Sørensen Alle rettigheder forbeholdes. Første oplag 1998, privat udgivelse.

Læs mere

Elling by og dens beboere i 1930 erne

Elling by og dens beboere i 1930 erne Elling by og dens beboere i 1930 erne - som jeg husker Af Peter Ussing Vore dages Elling er en stor landsby og må vel nærmest betragtes som en soveby for Frederikshavn. Det er en udvikling, der kom i gang

Læs mere

Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen. Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn

Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen. Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn HANNÆS Folk og egn HANNÆS Folk og egn Ellen Amtoft Gregersen & Ingvard Jakobsen HANNÆS Folk og egn Udgivet 1995 af: Lokalhistorisk forening for Sydhannæs & Lokalhistorisk forening for Frøstrup & omegn

Læs mere

Vejby-Tibirke årbog 1999

Vejby-Tibirke årbog 1999 Vejby-Tibirke årbog 1999 Udgivet af Vejby-Tibirke Selskabet 1999 Fotografisk, mekanisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt med Vejby-Tibirke Selskabets skriftlige tilladelse.

Læs mere

Vi søger slægtens spor i stort og småt

Vi søger slægtens spor i stort og småt 1 På jagt efter huggespor i granitstenene i kirkediget Vi søger slægtens spor i stort og småt Lokalhistoriske skrifter for Hilleslev-Kåstrup sogne. Nr. 6 2003 2 3 Vi søger slægtens spor i stort og småt

Læs mere

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010

Erik Bach. Erindringer om stort og småt 1930-2010 Erik Bach Erindringer om stort og småt 1930-2010 1 Erindringer om stort og småt, 1930-2010 Erik Bach 2010 Bogen er sat med Baskerville og trykt hos Bendt Wikke Marketing A/S Printed in Denmark 2010 ISBN

Læs mere

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM :

Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Nummer 4 - juli 1999 LÆS OM : Tid, havebrug, Tennis, Cykelløb, Lejrskole, Dansk - Amerikansk, Tilbageblik, Ældreråd, Plantedag, Tidens Landevej, Pilelabyrinter, Løvspringstur, Nye ældreboliger, Besøg hos

Læs mere

Et andet udgangspunkt er skatte- og takststigninger.

Et andet udgangspunkt er skatte- og takststigninger. Jul i kulturlandsbyen i Tommerup Af Finn Brunse Fotografer: Jan I. Marcussen og Kjeld Smed Vi må vel sige, at uanset enkelte kritiske synspunkter om Kulturlandsby 96/Hele verden til Tommerup, så blev dette

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 Indhold Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg

Læs mere

Familiens liv og hverdag år 1900

Familiens liv og hverdag år 1900 Familiens liv og hverdag år 1900 Århundredeskiftet Børneliv Mad og Køkken Ægteskab Bolig Arbejde Introduktion Hvorfor ser Danmark ud, som det gør i dag? Historien kan hjælpe os med at få svar på det spørgsmål.

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Lokalhistorisk Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Rundt om i de gamle sogne, sidder mange med en viden om før og lyst til at formidle den. Derfor udgiver Lokalhistorisk Arkiv og Silkeborg Biblioteks

Læs mere

ISBN 978-87-998378-0-9

ISBN 978-87-998378-0-9 ISBN 978-87-998378-0-9 1 Min elskede farmor Emilie Johannes Hansen Johansens livlige datter Emilie fra Nyboder, blev min farmor. Jeg er meget stolt af, at være et af hendes 19 børnebørn. Min farmors liv

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2010 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Arkiv og forfatterne Redaktion: Bent Thor Rita Nielsen Teddy Greibe Peter Mouritsen Lis Thavlov

Læs mere

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening

Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK. Østervrå Lokalhistoriske Forening Sept 2011 No. 61 SPEJLET ET TILBAGEBLIK Østervrå Lokalhistoriske Forening Minder fra barndommen i en husmandsfamilie i 1920ernes og 30ernes Vendsyssel. Brødrene Poul Karlsen, Østervrå, og Egon Karlsen,

Læs mere

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011

Julen er. Brande Jul 2011. Brande Jul 2011 Brande Jul er atter på gaden, hermed genoptages og videreføres en gammel tradition i byen og vi håber, den kan vare ved. Det første Brande Jul blev udgivet tilbage i 1943. Vi håber, læserne hilser initiativet

Læs mere

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders

Lokalhistorisk Arkiv For Gug Sdr. Tranders Medlemsinformation 1998 Træk af Gug skoles historie. Fortalt af P. Bøcker Pedersen, Gug skole indtil ca. 1900. Brugsen i Sdr. Tranders som den så ud ca. 1918. Læretid i Sønder Tranders Brugs 1948 1952.

Læs mere

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Syn for Sogn 2011 Lokalhistorier fra Silkeborgegnen Silkeborg Arkiv og forfatterne Redaktion: Bent Thor Rita Nielsen Teddy Greibe Peter Mouritsen Lis Thavlov

Læs mere