3 JUNI Hvor syg skal man være for at få førtidspension? Kunsten at kunne når man skal LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 JUNI 2008. Hvor syg skal man være for at få førtidspension? Kunsten at kunne når man skal LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE"

Transkript

1 LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 3 JUNI 2008 Kunsten at kunne når man skal Forskerne har gennemført en stor undersøgelse af rygmarvsskadedes problemer med mave og tarm. Og i dag er der faktisk mange muligheder for at få hjælp Hvor syg skal man være for at få førtidspension? Repræsentantskabsmøde 2008

2 SOMMERSALG af den kendte, originale Vello Topmadras med magnetterapi til smertelindring! Kendt fra TV Sove uden Vello Topmadras... - ikke på vilkår Erna Hjorting er overbevist..! Efter blot 8 nætter med topmadrassen, vil jeg på ingen måde undvære den. I dag har jeg en Vello Topmadras både derhjemme og i sommerhuset. SPAR 1500 kr -eller mere ved køb af 2 madrasser! Genkender du nogle af disse symptomer: Muskelkramper Sportsskader Søvnproblemer Spændinger Skuldersmerter Knæsmerter Kramper i benene Spændingshovedpine Rygsmerter Smerter i håndleddet Nakkesmerter Kolde, ømme fødder Bemærk! Vi fraråder folk med pace-maker at sove på en magnettopmadras. VELLO Topmadras Før pr. stk ,- Nu 2.498,- Ekstra rabat ved køb af 2 madrasser Produceret på egen fabrik i Tyskland med garanticertifikat på op til 10 år! RISIKOFRIT KØB 5 ugers fuld returret Opnår du ikke den ønskede effekt, får du alle pengene tilbage LÆS MERE OM SMERTELINDRING Rekvirer GRATIS Vellos store farvebrochure, hvor du kan læse alt om smertelindring, hvordan magneterne hjælper og udtalelser fra folk, der har fået en betydelig bedre helse efter brugen. Ring på tlf og få en uforbindende snak om smertelindring med magnetterapi Vello Topmadras med magnetterapi Topmadrassen har, som vist med pilene herover, indsyet hele 495 VelloFlex magnetfelter. VelloFlex Magneterne er fremstillet til smertelindring og klassificeret som medicinsk udstyr. CE reg: EN46001 Den originale VelloFlex magnetterapi har hjulpet mange tusinder, der ligesom Erna hjorting har brug for en rolig og behagelig søvn. Læs mere på Gratis -med hver madras! Vælg gratis mellem 1 par magnetsåler eller 1 par kamikker med indsvejsede magneter. Ortenvej Varde Åben kl Værdi op til 488,- 2

3 5 Leder Fattigdom i et velfærdssamfund 6 Hvor syg skal man være? 47-årige Jens-Erik Springer er åbenbart ikke syg nok, for Silkeborg Kommune vil ikke give ham førtidspension 11 Når enden er god Beretning fra det internationale siddesymposium i Vancouver 15 De Paralympiske Lege Jeg sparer jo en kontorstol Et hovedspring i en swimmingpool blev katastrofalt for elektrikeren, der styrer sine 30 ansatte fra kørestolen 24 Repræsentantskabsmøde Med beretning, hæderspris, æresmedlemmer og regnskab Kunsten at kunne når man skal Mave-tarm læge Klaus Krogh har undersøgt de problemer, rygmarvsskadede har med at få mave og tarm til at fungere 32 Nyhederne på Health & Rehab Messen 34 Handicappet for en dag 37 Kort Nyt 40 PTU Kryds 42 Kredsnyt Service PTU påtager sig intet ansvar for annoncernes indhold Henvendelse til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Rødovre, tlf: og Risskov, tlf: PTU-NYT ud gi ves af: Lands for enin gen af Po lio-, Tra fik- og Ulyk kes ska de de Pro tek tor: Hans Kon ge li ge Høj hed Prin sen For mand: fhv. lands dom mer H. Kal le hau ge An svars ha ven de re dak tør: direktør Philip Rendtorff Re dak tør: Vivian Olesen Re dak ti ons ud valg: Philip Rendtorff, Gurli B. Nielsen (formand), In ge Carls en, Jørgen Maibom, Ghita Tougaard, Inga Bredgaard, Erling Fisker, Vivian Olesen Re dak ti on og abon ne ment: PTU, Fjeld ham mer vej 8, 2610 Rød ov re, tlf.: , fax: , -adres se: In ter net adres se: An non ce teg ning: DG Media A/S, Gammeltorv 18, 1455 København K, tlf , fax Lay out: Tryk: Roun borgs Gra fi ske Hus Op lag: ISSN nr EFTERTRYK MED KILDEANGIVELSE TILLADT Næste nummer af PTU-NYT udkommer Deadline: Redaktion: , Annoncer: F o r s i d e: La r s Ba h l 3

4 Danmarks største udvalg af rejser for funktionshæmmede Vi tilbyder nu mere end 15 spændende rejsemål - alle afprøvet og gennemtestet, så du kan føle dig tryg og nyde din ferie. Kontakt os og få en uformel rejsesnak, eller oplev vores flotte diasshow af rejsefotos, og hør om vores oplevelser fra vores mange destinationer. Vi arrangerer handicapvenlige rejser for alle til: Andalusien, Spanien Athen, Grækenland Barcelona, Spanien Bretagne, Frankrig Cypern Danmarks sommerland London, England Holland Kreta, Grækenland Krydstogtrejser Loutraki, Grækenland Norge Prag, Tjekkiet Rom, Italien San Felice Circeo, Italien Sydafrika Tenerife, Spanien Tyrkiet Kontakt os på tlf eller Læs mere på og tilmeld dig vores spændende nyhedsbrev. 4 H A N D I T O U R S A P S R Ø D T J Ø R N E V E J 2 0 D K V A N L Ø S E D E N M A R K T L F: FA X : I N F H A N DITO URS.DK W W W. H A N D I TOURS.DK

5 Fattigdom i et Se pressemeddelelsen på nyheder har før rejst spørgsmålet om hvem, der er PTU fattige her i landet er der overhovedet nogen tilbage og i bekræftende fald, hvad gør man for at udrydde den restfattigdom, som findes? Ifølge FN er en halvering af fattigdommen et af de globale 2015 mål. Men tro ikke, at fattigdom alene er et ulandsfænomen. I de rige vestlige lande findes der også fattigdom selv i Danmark, som er et af verdens rigeste lande, er der mennesker, som lever i fattigdom bl.a. mennesker med handicap. Vi har desværre ikke nogen officiel fattigdomsgrænse, selvom det ville være en fordel, særlig når man skal prøve at udrydde fattigdom. Regeringen har modsat sig vedtagelse af en fattigdomsdefinition, formentlig fordi den vil være ubelejlig og tydeliggøre problemet, men fattigdom forsvinder nu ikke fordi, man sætter kikkerten for det blinde øje. påstår ikke, at vi har fattige her i landet, der PTU sulter og som er tvunget til at leve af tiggeri og som hjemløse. Den slags kummerformer har vort velfærdssamfund heldigvis udryddet for længe siden. Men fattigdom er andet og mere end nød, sult og ubehandlet sygdom. Også uden en eksakt fattigdomsgrænse ved vi godt hvem, der er fattige i vort samfund. Fat tigdom er et relativt begreb. Man er fattig, når man er væsentlig ringere stillet end gennem snittet. Mennesker sammenligner deres leveforhold med de vilkår, som naboerne har. Når man ikke har råd til at give gaver til børn og børnebørn, ikke kan invitere dem i biografen eller på udflugt, ikke kan holde ferie med dem og heller ikke klæde dem på som deres skole- og legekammerater og give dem det samme udstyr til fritid og sport, så er man fattigere end gen nemsnittet. Det opleves belastende. Er man på overførselsindkomst som kontanthjælpsmodtager - særlig klart med kun starthjælp - vil man opleve fattigdomsproblemer. Er man folke- eller social førtidspensionist, er man også fattig og økonomien meget sårbar. En uventet udgift til nye briller, tv eller nyt overtøj er der ikke plads til i budgettet og en større tandlægeregning til kroner eller broer er helt uoverskuelig. Ferie og istandsættelse af bolig er det før ste, der opgives. kender grupper, som oplever alvorlige problemer af denne art, og de er ikke ganske PTU små. Mange af dem hører til PTU s medlemsgruppe. Som følge af deres funktionsnedsættelser har de ikke kunnet opnå samme uddannelse og navnlig ikke samme varige tilknytning til arbejdsmarkedet som flertallet. Heraf følger ringere mulighed for opsparing, ingen eller kun ringe egenbetalt alders pension og i perioder længere tid på overførselsindkomst. De har ofte langt ringere boligforhold end andre, svært ved at klare varmeudgifter og transport er uforholdsmæssig dyr for dem. De har helt generelt en væsentligt ringere levestandard end gennemsnittet. De er simpelthen fat- velfærdssamfund H. Kallehauge formand tige i et rigt samfund. Hvad gør man for at få bekæmpet fattigdom her i landet? ved, at man i England har kortlagt PTU sammenhængen mellem fattigdom og handicap i en Disability Re port. Rapporten viser, at dobbelt så mange mennesker med handicap som ikke-handicappede, lever i fattigdom, og at der er en klar forbindelse mellem børnefattigdom og handicap. Fattigdom som følge af handicap betegnes i rapporten som the missing link i regeringens forsøg på at bekæmpe børnefattig dom. Hvorfor får vi ikke en lignende kortlægning her i landet? Fattigdom kan og bør udryddes, og børns fattigdom er en skændsel. Midlet er ikke en handicap- eller pensionistcheck i ny og næ, men en bevidst velfærdspolitik, som kan udligne det betydelige efterslæb som består. Gør man ikke noget, vil fattigdomsgabet ikke blot bestå, men blive bestandigt større. minder om, at alle lønmodtagerne fører overenskomstforhandlinger. Den danske model PTU kalder vi det eller på nudansk flexsicurity. Hvorfor forhandler mennesker med handicap på pension m.v. ikke også en overenskomst med Finansministeren? Hvorfor skal vi modtage et diktat i form af en lavere regulering end alle andre? Ifølge Handicapkonventionen har vi ret til en rimelig levestandard og til en stadig forbed ring af denne. Hertil kræves en aktiv og forstærket velfærdspolitik, som udrydder den relative fattigdom, som mennesker med handicap på pension lever i, og som sikrer dem samme levestandard som gennemsnittet af den danske be folkning. har sendt et åbent brev til Velfærdsministeren PTU og spurgt om regeringen vil: Kortlægge fattigdommen. Sikre en stadig forbedring af levestandarden, bl.a. ved at indføre overenskomstforhand linger i takt med dem arbejdsmarkedets parter fører. Udrydde fattigdom blandt mennesker med handicap på social førtidspension og folkepension, herunder ikke mindst af hensyn til deres mindreårige børn. Der er aftalt møde med Velfærdsministeren i august. 5 5

6 Hvor syg skal man Hvor syg skal man være for at få tilkendt førtidspension i et af verdens rigeste lande? 47-årige Jens-Erik Springer er åbenbart ikke syg nok til at Silkeborg Kommune vil give ham førtidspension Af Do rt e Sc h m i d t Lad nu være med at være så bekymret. Sagen skal nok gå igennem meget snart. Vi har bare så frygteligt travlt i øjeblikket. Sådan lyder den melding, som Jens-Erik Springer og PTU s kredsformand Ghita Tougaard gang på gang har fået fra Silkeborg Kommune, når de har rykket for en afgørelse. Siden oktober 2006 har de ventet på, at kommunen ville bevilge førtidspension til Jens-Erik. De har på skift ringet og rykket for en afgørelse hver anden eller tredje uge. Hver gang er de blevet stillet om fra den ene sagsbehandler til den anden, indtil de er blevet affærdiget med et beroligende: Vær nu bare lidt tålmodige. Det skal nok snart gå i orden. Derfor kom det også som et chok, da afslaget endelig dumpede ind ad døren efter ikke mindre end et års sagsbehandling. Begrundelsen for afslaget er, at det på nuværende tidspunkt ikke anses for dokumenteret, at din arbejdsevne varigt er nedsat til det ubetydelige.. Kan ikke arbejde Afslaget sker på trods af konklusionen i en arbejdsprøvning i den daværende Kjellerup Kommune er den stik modsatte. Før ansøgningen om førtidspension blev Jens- Eriks arbejdsevne vurderet i efteråret 2006 på møbelfabrikken Steens Furniture. Han begyndte med fire timers arbejde om dagen, men kunne ikke holde til det, så efter 14 dage blev arbejdstiden nedsat til kun to timer dagligt. Alligevel tappede arbejdet ham for al energi, så han var ude af stand til at foretage sig noget som helst efter arbejdstid. Efter bare et par timers arbejde får han stærke smerter og bliver så overtræt, at han næsten hverken kan gå eller stå. Han oplevede flere gange under arbejdsprøvningen, at han næsten ikke kunne gå hen til bussen for at komme hjem. - Derfor er konklusionen på arbejdsprøvningen også, at jeg ikke kan arbejde, siger Jens-Erik Springer. Frygter en ny arbejdsprøvning Sammen med PTU har han fået aktindsigt i sin sag. Men resultatet af arbejdsprøvningen er ikke sendt med - Jeg forstår simpelthen ikke, at Jens-Erik ikke har fået pension for længst. Han bliver mere og mere syg og selv om han gerne ville, så kan han ikke arbejde mere, siger Kredsformand Ghita Tougaard. 6

7 være? Ingen tidsfrister Præcis hvor længe danskere, der bliver syge og derfor ikke længere er i stand til at arbejde, skal vente på at få førtidspension, er der ingen opgørelser over. Der er nemlig ingen regler om, hvor lang tid det må tage for kommunen at afklare, om man kan passe et arbejde eller ej. Før sagen om førtidspension kan begynde, skal kommunen sikre sig, at arbejdsevnen ikke kan forbedres gennem for eksempel revalidering. Derfor skal der først udarbejdes følgende: En redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Det sker som hovedregel gennem arbejdsprøvning. En redegørelse for den pågældendes ressourcer samt hans eller hendes muligheder for at udvikle og anvende dem. Den kaldes også en ressourceprofil. Den faglige forklaring på, hvorfor arbejdsevnen er varigt nedsat i en grad, så den pågældende heller ikke kan arbejde i for eksempel et fleks- eller skånejob. side kortere end den venstre. Alligevel har han knoklet det meste af sit 47 år lange liv. Blandt andet som greenkeeper på en golfbane. Resultatet er, at hans raske side har taget skade, fordi han i så mange år har kompenseret for de manglende muskler i højre side. Han er kort sagt slidt i stykker og kan ikke mere. Og der er ingen tvivl om, at han rent faktisk har forsøgt at finde en plads på arbejdsmarkedet. Prøver revalidering I 2002 var han i jobtræning som pedel på en skole og i 2003 var han i arbejdsprøvning på en fabrik, der fremstiller termoruder. Da det stod klart, at han ikke kunne klare et fysisk hårdt arbejde længere, blev Kjellerup Kommune og Jens-Erik i slutningen af 2004 enige om at prøve med en revalidering. Planen var, at Jens-Erik skulle uddannes som ejendomsfunktionær. Forudsætningen er, at han først kom i virksomhedspraktik i et år og derefter tager uddannelsen som voksenlærling. i den stak af papirer, som han har modtaget fra kommunen. - Jeg håber ikke, den er blevet væk. For jeg kan slet ikke holde ud at tænke på, at jeg skal gennem en arbejdsprøvning en gang til. Jeg er bange for, at det vil køre mig helt ned, siger han og Ghita supplerer: - Det er rigtigt, at Jens-Erik oven i sine fysiske skader nu også er ved at gå i stykker rent psykisk. Uvisheden og følelsen af ikke at blive troet på er en urimelig belastning at udsætte et menneske med en uhelbredelig og fremadskridende sygdom for, siger hun. Slidt op Jens-Erik Springer blev ramt af polio som 6-årig. Han har lammelser i venstre side og samtidig er hans højre Måske et fleksjob? I marts 2005 starter han derfor i praktik i en boligforening. Men det viser sig hurtigt, at Jens-Erik heller ikke kan holde til det. Hans arbejdstid sættes ned til fem timer om dagen, og han fortsætter indædt kampen for at blive på arbejdsmarkedet. Men i december må Jens- Erik give op og melde sig syg. Planerne om revalidering opgives og i stedet anbefaler kommunen nu, at Jens-Erik bliver godkendt til et fleksjob. Men på det tidspunkt kan Jens-Erik ikke klare flere nederlag. Han har mistet troen på, at han kan klare at passe et arbejde og siger, at han nok hellere vil søge pension. Derefter sker der intet i hans sag før arbejdsprøvningen i 2006, som giver ham ret: Han har ingen nævneværdig erhvervsevne tilbage. Samme vurdering har PTU's Rehabiliteringscenter, hvor Jens-Erik er blevet undersøgt og behandlet flere gange. Derfor hjælper PTU ham i oktober 2006 med at søge førtidspension. 7

8 Ingen hjælpemidler I foråret 2007 skriver PTU-NYT for første gang historien om Jens-Eriks lange og slidsomme vej gennem systemet. På det tidspunkt bor han i et faldefærdigt hus og har ingen hjælpemidler. Han har selv forhøjet sin højre sko med nogle plader, fordi kommunen på det tidspunkt ikke ville bevilge ortopædiske sko. Siden da har han selv fundet et ordentligt sted at bo og har samtidig fået bevilget både sko og en el-cykel. - Det er jeg rigtig glad for. For det bliver sværere og sværere for mig at gå, når jeg kun kan bruge det ene ben, der bliver dårligere og dårligere. Jeg føler, at jeg går direkte på knoglerne og plages konstant af smerter, fortæller han. Dårlig sagsbehandling Ghita Tougaard har som kredsformand i PTU hjulpet Jens-Erik Springer gennem de sidste to år. Hun er rystet over den behandling, kommunen giver ham. - Der er intet sket i hans sag, siden han fik afslag på pension sidste efterår. Men når kommunen har givet afslag, så må de da gøre noget andet for ham i stedet. Man kan da ikke bare lade et menneske gå i uvished på den måde. Det er svært at være vidne til. Han er jo nærmest gidsel i systemet, siger hun, der også har været med Jens-Erik til møder hos kommunen. Senest i november efter afslaget for at få at vide, hvad der så skulle ske. - Det var et kaotisk møde, hvor sagsbehandleren tydeligvis ikke havde nået at læse papirerne inden. Hun vidste intet om hverken polio eller senfølger efter sygdommen. Hun snakkede bare om at få ham i arbejdsprøvning, som om det var første gang, Jens-Erik var der, fortæller Ghita. Ny venteposition Efter mødet søgte Jens-Erik aktindsigt. Men også det viste sig at være sværere end man skulle tro. - Jeg og min bror mødte personligt op for at aflevere brevet, men ingen ville tage imod det. Vi blev sendt rundt fra det ene kontor til det andet. Der gik to timer før vi endelig fandt en, vi kunne aflevere det til, fortæller Jens-Erik. Sammen med PTU klagede Jens-Erik over kommunens afslag i oktober sidste år. Silkeborg Kommune har pligt til at svare på klagen inden, der er gået fire uger, men intet skete. Efter flere rykkere fra PTU kom der endelig svar fra Silkeborg Kommunes social- og arbejdsmarkedschef i marts i år: Sagen var nu sendt videre til beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltning Midtjylland. Hvornår der kommer en afgørelse derfra er uvist, men ifølge statsforvaltningernes årsrapport for 2007 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 4-5 måneder. Social- og arbejdsmarkedschefen skriver også, at Jens-Erik vil blive kontaktet af en jobkonsulent. I slutningen af maj var det endnu ikke sket. Ingen kommentarer Ghita Tougaard og Jens-Erik Springer har aftalt et møde med socialudvalgsformand Carl-Erik Larsen (S) fra Silkeborg Kommune i begyndelsen af juni. Her håber de at finde en løsning på Jens-Eriks problemer. Mødet finder sted efter PTU-NYT s deadline, og derfor er resultatet ikke med i artiklen. PTU-NYT har stillet socialudvalgsformanden en række spørgsmål om sagen, men han ønsker ikke at besvare dem før efter mødet. Vi følger op på sagen i næste nummer af PTU-NYT. - Jeg er rigtig glad for min cykel, for det bliver sværere og sværere for mig at gå, når jeg kun kan bruge det ene ben, der også bliver dårligere, siger Jens Erik Springer. Ventetiden stiger At vente på en afgørelse fra kommunen har altid været en tålmodighedsprøve. Men siden kommunesammenlægningen er sagsbehandlingstiderne blevet ekstra lange. Især i det første halve år efter kommunalreformen har der tilsyneladende ligget rigtig mange ansøgninger om førtidspension fast i flyttekasserne. I første kvartal af 2007 nåede kommunerne nemlig kun at behandle omkring halvt så mange sager, som de plejer. Først i slutningen af 2007 var antallet af behandlede sager igen oppe på det normale. Samlet set betyder det, at antallet af afgørelser om førtidspension i 2007 faldt med 19 procent set i forhold til året før. Så mens der i 2006 blev behandlet lidt mere end sager, var antallet i 2007 faldet med godt 3.500, der nu ligger som en pukkel i kommunerne. Ankesager Også sagsbehandlingstiden i beskæftigelsesankenævnene er steget. Mens en ankesag i 2006 i gennemsnit blev afgjort efter 3½ måned, var sagsbehandlingstiden steget til knap 5 måneder i Til gengæld ændrer ankenævnene hver femte af de afgørelser fra kommunen, der ankes. Handicapbiler Også ventetiden på at blive godkendt til en handicapbil er stigende. I 2006 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op til 10,2 måneder mod 9,6 måneder i Gennemsnittet dækker over store variationer på op til 15 måneders sagsbehandling. I alt 30 procent af ansøgerne måtte i 2006 vente over et år på en afgørelse. Tallene for 2007 er endnu ikke offentliggjort, men der verserer i øjeblikket sager om handicappede, der har ventet i over halvandet år på at blive godkendt. 8

9 Transit fra kr. ekskl. moms. Levering kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisændringer. Ogilvy & Mather Det perfekte match Nu har vi samlet alle de fordele og al den fleksibilitet, du har brug for i én bil. Ford Transit HC er navnet, og foruden fjernbetjent centrallås, elruder, sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer, fås den med og uden specialindretning til kørestolsbrugere og med forskellige taghøjder. Så uanset dine behov garanterer vi, at Ford Transit HC passer perfekt. Læs mere på eller kontakt din lokale Ford forhandler. FordTransit Feel the difference 14327_Transit_HANDICAP_184x259.indd 1 13/03/08 13:28:21 9

10 Bruger - Hjælper Formidlingen A/S Mobil Spa og Kropsterapi på Sjælland Vi tilbyder økologisk wellness i dit hjem Se de mange lækre behandlinger på SkinPerfection repræsenterer fremtiden indenfor økologisk og naturlig hudpleje. Vores sortiment består af effektive kvalitetsprodukter til alle aldre, hudtyper, krop og hår. Vi prioriterer et højt serviceniveau og garanterer en seriøs og sikker handel samt hurtig levering. SkinPerfection BY NATURE v/ Toni Chrillesen Tlf Bruger - Hjælper Formidlingen A/S er et landsdækkende firma, som yder service til såvel handicappede som landets kommuner og regioner. Vi tilbyder bl.a.: - Gratis rekruttering af hjælpere - Helhedsløsninger inden for hjælpeordninger - Administration af ledsageordninger - Lønservice - Vikarservice Hvis du er interesseret i at høre mere om ovenstående, kontakt da venligst Bruger - Hjælper Formidlingen A/S: Ellebjergvej Klamsagervej 35. st København SV 8230 Åbyhøj Tlf Tlf Danmarks største bilhus for biler med særlig indretning - Vi har løsninger til ethvert behov. Hos os er professionalisme en selvfølge! Hasselager Centervej Viby J Tlf Fax

11 Når enden er god To af PTU s fysioterapeuter var med, da alverdens terapeuter og forskere i marts mødtes til det internationale siddesymposium i Vancouver i Canada. Læs deres beretning om nogle spændende dage med de nyeste tanker om siddestilling i kørestol Af An n y Va n g Ha n s e n, An n a-le n e Ha rt v i g s e n, PTU o g Na n n a Ød u m Li e bg e n, Han d i c a r e Selv om der var oplægsholdere og deltagere fra hele verden til det 24. internationale siddesymposium, var de fleste fra Canada og USA. Af samme grund var der ekstra fokus på behovet for undersøgelser, der dokumenterer, at forskellige hjælpemidler rent faktisk også har den ønskede effekt. For det kræver især de canadiske og amerikanske forsikringsselskaber i stigende grad. Det positive ved den udvikling er, at terapeuterne så også er nødt til at undersøge effekten af hjælpemidlerne og dokumentere deres virkning. Og når praksis på den måde kombineres med viden giver det et mærkbart løft i niveauet på de resultater, der blev præsenteret på siddesymposiet. Det har vi glæde af også i Danmark, hvor der også er mere og mere efterspørgsel på dokumentation af forskellige hjælpemidlers effekt. Kørestolen skal passe Ifølge uddannelseskonsulent Maria Amnell fra det svenske firma Etac, er det vigtigt, at være opmærksom på, at ældre kørestolsbrugere har et andet behov for tilpasning af en manuel kørestol end yngre. Derfor skal valget af kørestolen ske på baggrund af analyser af brugerens ledbevægelighed, deformitet, smerte, kropsbalance og muskelstyrke. For eksempel er det vigtigt, at afstanden fra skuldrene og til der, hvor hænderne tager fat i kørestolens drivhjul, er indstillet, så det passer til brugerens mobilitet og styrke. Erfaringerne viser, at mange ældre ikke har samme mobilitet i skulderleddet som yngre. Det betyder, at hvis ikke afstanden mellem skulderen og hånden på drivhjul øges, bruger de kun den forreste del af drivhjulet for at komme fremad. For at kunne bruge så meget af drivhjulet som muligt, er der derfor en del ældre, der bør have et mindre drivhjul. For eksempel på 22 tommer i stedet for 24 tommer. Kørekort til kørestolen Bruger du en manuel kørestol, bør du uddannes i og trænes til at bruge den rigtigt. Det mener specialist i rygmarvsskader, Kendra Betz fra Colorado. Det vil nemlig nedsætte risikoen for at få de skader i nakke, skuldre og arme, som mange kørestolsbrugere får. Hun peger på, at det er vigtigt at træne og undervise i samtlige bevægelser, der belaster nakke, skuldre 11

12 Magicwheels Smartwheel og arme. Det vil sige i alt lige fra valg af kørestol og tilbehør, indstilling af kørestolen, kørestolsteknik, forflytningsteknik til vedligeholdelse og rengøring af kørestolen. Desuden skal brugeren informeres om trykaflastning, og boligen skal indrettes hensigtsmæssigt. Når det gælder træning af muskler og led udenfor kørestolen, anbefaler hun svømning. Samtidig er det vigtigt, at brugeren ved, hvordan skulderleddene skånes bedst muligt. For eksempel ved altid at rotere skulderen udad, når man rækker op efter noget. Også når kørestolsbrugere ligger ned for at sove, er det vigtigt at undgå tryk direkte på skulderen. Det gør man for eksempel ved at have en tilstrækkelig stor hovedpude. Sov godt Ergoterapeut Sue McCabe fra Australien peger på, at søvnen er vigtig for enhver form for behandling. Patienter, som er kronisk trætte, får nemlig ikke samme udbytte af for eksempel fysioterapi, som andre. Derfor mener hun, at spørgsmål om søvn og eventuelle søvnforstyrrelser bør være en fast del af rutinen, når fysioterapeuter og andre behandlere undersøger en patient. Hun opfordrer i det hele taget terapeuter til at tænke på, hvordan patienten fungerer i alle døgnets 24 timer og ikke kun have fokus på den ene undersøgelse eller behandling, som man selv er i gang med her og nu. Det rigtige tryk Også når det gælder elektronisk trykmåling (Interface Pressure Mapping, IPM) som et redskab ved siddestillingsanalyser, var der ny viden at hente. Fysioterapeuterne Stephen Sprigle og Kim Davis fra Atlanta i USA pointerer, at der stadig er et stort behov for internationale, kliniske retningslinjer for brugen af elektronisk trykmålingsudstyr. Både når det gælder dataindsamling og fortolkning af resultater. De vurderer, at den eneste vej til en fælles standardisering er en fortsat brug af elektronisk trykmåling i praksis. Samtidig understreger de, at det vigtigste i brugen af elektronisk trykmåling er at anvende en protokol, så målingerne bliver så eksakte som muligt. Protokollen skal blandt andet indeholde: Måling af det gennemsnitlige tryk på bækkenet. Symmetri, det vil sige fordeling af tryk på højre og venstre bækkenhalvdel. Kontaktområde - altså det totale område, der belastes i siddende stilling. Før målingerne finder sted, skal klienten sidde i ca. otte minutter. Først da har pude, måtte og krop nået et stabilt leje. Samtidig understreger de to fysioterapeuter, at resultaterne primært skal bruges til sammenligning af forskellige puder. De advarer desuden mod, at man stoler blindt på trykmålingsudstyret. For uanset hvor mange farver, der er på computerens skærm, er det kun en farve, som man virkelig kan stole på. Nemlig farven på klientens hud. Nye hjælpemidler I løbet af det internationale siddesymposium, blev en række nye produkter præsenteret. Her er fysioterapeuternes vurdering af nyhederne. Drivhjul med gear Magicwheels er drivhjul med to gear til en manuel kørestol. I første gear er det nemmere at køre op og ned ad bakke. Samtidig har Magicwheels en tilbageløbsbremse, så kørestolen ikke glider nedad, når man kører op ad bakke. På jævnt underlag er MagicWheels til gengæld tung at køre med. Den ruller meget kort for hvert tag i drivhjulet og er derfor svær at holde kørende. Så med mindre man bor i et meget bakket område, er drivhjulene ikke velegnet til det danske terræn. Smart til analyser Smartwheel er et nyt redskab, som terapeuterne kan bruge til kørestolstræning, indstilling af kørestolen og analyse af brugers køreteknik. Smartwheel kan for eksempel måle gennemsnitsværdien af de kræfter, der bruges for at drive kørestolen frem og kan også bruges til at sammenligne, hvor let en manuel kørestol er at køre i forhold til en anden. Desuden kan den registrere, hvilken betydning indstillingen af kørestolen har på drivteknikken. Smartwheel er også et godt pædagogisk redskab til instruktion i køreteknik. Alarm til ROHO-puden For at sikre, at ROHO-puden er korrekt pumpet, har producenten udviklet en slags alarm kaldet Merlin. Der er tale om en lille bøjelig plade, som lægges under ROHOpuden. Farven i en lille lampe fortæller, om puden er underfyldt, overfyldt eller fyldt korrekt og en alarm fortæller, hvis trykket ændrer sig. Især kørestolsbrugere, der har haft tryksår eller som er i risiko for at få det, er tilbøjelige til at overfylde deres ROHO-pude. Med alarmen kan de sikre sig, at trykket i puden altid er korrekt. 12

13 Advokaterne Store Torv 16 Tid til engagement Spørgsmål om personskade, sociale forhold og forsikringsforhold kræver professionel rådgivning og sagsbehandling. Kontakt os og få vores vurdering. Læs mere på Esbjerg. Herning. Skjern Tlf Gitte Møller Iversen Rikke Lenette Omme Erstatning og forsikring Hos advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain har vi specialiseret os i: Vi har tilknyttet egen speciallæge. Tal med Karina Kellmer, Lingsie Jensen, Henrik Uhrenholdt, Marianne Fruensgaard, John Arne Dalby eller Anker Laden-Andersen. Aalborg Hjørring Sæby Frederikshavn Skagen Tlf PTU s advokatgruppe ADVOKAT- RÅDGIVNING - når skaden er sket Elmer & Partnere har 5 erfarne advokater, der kan rådgive om alle væsentlige spørgsmål efter en personskade. Det gælder overfor modparten, i forhold til egne forsikringer og de sociale myndigheder. Læs mere på Brug en advokat, der har viden og erfaring. Henvendelse til Karsten Høj pr. ELMER A D V O K A T A KTI ESEL SKA B STORE KONGENSGADE 23 BAGHUSET KBH K & ADV OKA TER PARTNERE T ELEFON T ELEF A X DV.DK 30 års erfaring GROVE & PARTNERE ADVOKATFIRMA Kontorets advokater har gennem en årrække specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsret. Vi beskæftiger os i dag næsten udelukkende med disse retsområder. Vi yder kun bistand til skadelidte. Advokat Axel Grove er medlem af bestyrelsen for advokaternes faggruppe for erstatnings- og forsikringsret og Foreningen af Erstatningsretsadvokater. Axel Grove er udpeget af PTU som medlem af den juridiske rådgivningskomité i European Whip-lash Association. Sankt Annæ Plads 7, st København K. Telefon Fax Mød os på hjemmesiden: 13

14 DANMARKS STØRSTE MINIBUS CENTER! Vi tilbyder GRATIS AFPRØVNING med specialindrettede Minibusser overalt i Danmark. Altid mere end 80 nye Minibusser på lager. Leveringstid 2-4 uger. Få en GRATIS professionel neuropsykologisk rådgivning. Specialist i psykotraumatologi & neuropsykologi Per Bernth Jensen. Udarbejdelse af erklæring vedr. psykiske og neuropsykologiske følger efter arbejdsskader, trafikskader (f.eks. piskesmæld), vold og erstatningssager. Grønnegade Horsens Tlf Mejlgade Århus C Tlf Også gode brugte busser på lager! HVIDKÆRVEJ ODENSE SV TLF.: RUNEVEJ ÅRHUS V TLF.: Annonce1/2 f2 side fagblade1.qxd 11/02/08 13:52 Side 1 Armproteser Benproteser Bandager til arme og ben Lycradragter Hårde og bløde korsetter Specialhjelme og halskraver Benstativer og kapsler Vi hjælper dig på vej Hos Ortos AS ved vi meget om, hvordan det er at leve med en protese eller en anden form for kropsbåret hjælpemiddel. Uanset hvilken form for hjælp, du har brug for, så er vi der for dig. Ortos AS er et nyt navn i bandagistbranchen, men du kender os alligevel. I årevis har vi arbejdet i faget som autoriserede bandagister. Vi har stor erfaring med samarbejde i tværfaglige teams på landets sygehuse og institutioner. Vi samarbejder med din læge og din fysioterapeut Vi udvikler og tilpasser det hjælpemiddel, som giver dig størst mulig frihed og støtte Vi lærer dig at bruge og leve bedst muligt med dit hjælpemiddel Vi finder nye løsninger, når dit behov eller produktmulighederne ændrer sig Behandlingsbandager Kompressionsstrømper Specialsyet fodtøj Specialindlæg - Kvalitet i bevægelser Børstenbindervej Odense M Telefon Fax Sognevej 25 - Bygning Brøndby Telefon Fax

15 På vej til Beijing Den 24-årige kørestolsracer Ebbe Blichfeldt har taget orlov fra sit studie for at koncentrere sig fuldt og helt om at komme med som deltager i De Paralympiske Lege i Beijing i september Af Do rt e Sc h m i d t På en parkeringsplads ved Brabrand Sø i Århus er Ebbe Blichfeldt i fuld gang med at komme i træningstøjet. Den splinternye kørestolsracer står og venter, mens han drøner rundt i den manuelle kørestol fra den ene bildør til den anden for at få det hele med. Snart sidder han i raceren klar til dagens træningstur. - Det fede ved kørestolsrace er, at det udelukkende handler om dig og dine arme. Der er ingen gear som på en håndcykel. Det handler alene om rå kraft, forklarer han. Til gengæld kan en racer ikke bruges til fornøjelsesture. Man nærmest ligger ned på sine knæ og skal ikke rejse sig ret meget op før raceren tipper bagover. - Så den er bestemt ikke komfortabel at køre i, siger han. Satser alt Især i det sidste halve år har 24-årige Ebbe Blichfeldt arbejdet målrettet på at blive udtaget som deltager i De Paralympiske Lege (PL), som finder sted i Beijing umiddelbart efter OL. I skrivende stund er det endnu ikke afgjort, hvem der skal have de sidste to af de i alt tre pladser i atletik, som Danmark råder over. En af pladserne er allerede optaget af medaljevinderen i kuglestød, Jackie Tony Christiansen. - Så jeg kæmper med i hvert fald en 6-7 andre dygtige atleter om at blive udtaget til den ene af de sidste to pladser, siger Ebbe. Af samme grund har han taget orlov fra sin uddannelse som ergoterapeut, så han kan bruge al sin tid på at træne og deltage i forskellige løb rundt omkring i verden. Om han gør det så godt, at han også kommer med til PL i Beijing bliver først afgjort i løbet af juni. Træner hårdt Da vi møder Ebbe og hans racer er han netop kommet hjem fra over en måneds træning og løb i udlandet. Først 2½ uges træningslejr i Atlanta i USA. Derefter som deltager i Padova Maraton i Italien. Og sidst et par ugers træning sammen med de andre danske atleter i Portugal. - Desværre blev jeg syg med feber efter træningslejren i USA. Så jeg nåede først til Italien dagen før selve løbet, hvor jeg lige netop havde tid til at prøvekøre min nye racer inden selve løbet, fortæller han. Alligevel lykkedes det ham at komme ind som nummer 15 i tiden 1 time og 31 minutter i Padova Maraton. - I betragtning af, at jeg var syg indtil dagen før løbet, er jeg godt tilfreds med resultatet, siger han, der kun er i Danmark for en kort bemærkning. Om få dage skal han nemlig igen deltage i løb denne gang i Schweiz. Styrke og taktik I Danmark er der meget få kørestolsracere, så Ebbe nyder at komme til udlandet for at møde andre racere. Uanset om der er tale om træningslejr eller løb. - At køre race giver mig velvære, glæde og masser af oplevelser rundt omkring i hele verden, siger Ebbe Blichfeldt. 15

16 Tag med til Kina De Paralympiske Lege (PL) finder sted i Beijing den september Legene er det største og mest prestigefyldte idrætsstævne for handicappede idrætsudøvere. Over atleter fra ca. 160 nationer vil under legene dyste om medaljerne i 20 idrætsgrene. Der forventes over en million betalende tilskuere og omkring repræsentanter fra medierne. Dansk Handicap Idræts-Forbund er i skrivende stund sikret deltagelse i atletik, bordtennis, cykelsport, goalball, ridning, skydning, sejlads og svømning, mens der stadig er mulighed for kvalifikation i tennis og rosport. Op mod 40 atleter vil repræsentere Danmark ved legene. Det præcise antal ligger først helt fast i løbet af juni. De Paralympiske Lege er for fysisk handicappede og synshandicappede for eksempel amputerede, kørestolsbrugere, spastikere og blinde. Bag PL står den internationale paralympiske komite IPC handicapidrættens svar på IOC. IPC og IOC har et tæt samarbejde og har en løbende aftale om, at PL og OL skal afholdes samme sted med de samme faciliteter og i umiddelbar forlængelse af hinanden. Følg med i legene på Ebbe Blichfeldt er næsten klar til dagens træningstur rundt om Brabrand Sø. - Især er det fedt at være i USA for at træne sammen med racere fra hele verden. I Danmark træner jeg altid alene, så hele det taktiske spil om at placere sig rigtigt i et løb, kan jeg ikke træne her. Det lærer jeg til gengæld en masse om, når vi er flere, der træner sammen. Taktikken handler blandt andet om at spare vindmodstand ved at ligge bagved en anden racer. Men ikke for enhver pris. For gør man det, risikerer man nemlig også at blive spærret inde af de andre løbsdeltagere, der kører ved siden af. Vælger til og fra I sommerhalvåret træner Ebbe Blichfeldt flere gange dagligt. Enten i raceren eller med styrketræning. Og om vinteren holder han sig i form ved at spille kørestolsbasket. - Så det siger næsten sig selv, at man som elitesportsudøver er nødt til at vælge noget andet fra. For eksempel kan jeg ikke gå i byen eller til fester, som mange af mine kammerater gør det, siger han. I det hele taget kræver det både stor viljestyrke og stædighed at blive kørestolsracer på eliteplan. - Man skal gide at træne. Og man skal gide at blive ved og ved. Også når det er surt, siger han og understreger, at de kørestolsracere, der vinder medaljer har kørt race i mindst 10 år. Verdens bedste racere har kørt endnu længere og er ofte startet allerede som 8-9 årige. Bidt af race Selv startede Ebbe Blichfeldt først for 8 år siden, hvor han fik en racerstol på prøve. Inden da havde han spillet kørestolsbasket i Esbjerg Handicap Idræt i nogle år. Han blev handicappet som 13-årig af en kræftsvulst i ryggen, der har lammet begge hans ben. Han blev hurtigt bidt af kørestolsrace og snart fik han den legendariske kørestolsracer Ingrid Lauridsen som træner. Hun kommer fra Varde og er kendt som Danmarks første - og 80 ernes største - handicapidrætsstjerne. Ved De Paralympiske Lege i 1980, 1984, 1988 og 1992 racede hun sig til ikke mindre end 8 guldmedaljer, 5 sølvmedaljer og 4 bronzemedaljer. - Så hun var selvfølgelig også fantastisk at have som træner, fortæller Ebbe, der dengang boede i Hvide Sande. Han deltog i sit første løb i 2001 og allerede der, kvalificerede han sig til Europamesterskabet og har siden været med på landsholdet Velvære og oplevelser Ebbe lægger ikke skjul på, at han nyder at være i god form. - Jeg har det altid godt efter træningen. Og selv om det ikke altid er lige sjovt at træne, så glæder jeg mig altid til at deltage i løb. At køre race giver mig velvære, glæde og masser af oplevelser rundt omkring i hele verden, siger han, der som kørestolsracer har været i både Japan, USA, Thailand, Korea og flere europæiske lande. Han vurderer selv, at hans chancer for at vinde er bedst, når han kører maraton. - Jeg er bedst på de lange distancer, som kræver udholdenhed. Det er jeg bedre til end de eksploderende spurter, som de kortere løb kræver, siger han. Du kan følge med i Ebbe Blichfeldts karriere hos Dansk Handicap Idræts-Forbund på 16

17 Wolturnus bygger skræddersyede kørestole, der passer nøjagtigt til dig W5JR kan vokse med barnet, uden at stolen er tung og klodset. Wolturnus costum built med drivhjul forrest, folderyg, armlæn (swing away) Tukan fastrammekørestol m. justerbar fodstøtte, vægt fra 6,8 kg. Fås også med justerbar bagaksel og folderyg. W5 fuldsvejset fastrammekørestol, vægt fra 6,0 kg. Fås også med justerbar bagaksel, fodstøtte samt folderyg. W5D fastrammekørestol m. justerbare opklappelige fodplader, justerbar bagaksel og folderyg. Fås også med fast bagaksel og fast ryg. Dalton fastrammekørestol m. aftagelige svingbare benstøtter, justerbar bagaksel, folderyg samt armlæn. De viste modeller kan leveres med anti-tip, sideplader med skærm, armlæn, skubbehåndtag mm. W w olturnus Wolturnus A/S Halkærvej 24B 9240 Nibe Tel:

18 Jeg sparer jo en kontorstol Er der plads til et handicap på din arbejdsplads? En dag i november 1999 tog Søren hovedspring i en swimmingpool. Det blev et katastrofalt spring. Søren ramte bunden og blev lam fra brystkassen og ned. I dag sidder den 39-årige elektriker i kørestol og styrer sit elinstallatør-firma med 30 ansatte Af Na n n a Friis Søren har ikke specielt behov for at dvæle ved ulykken eller genkalde sig dagene efter. Og jeg afholder mig fra at stille journalistens yndlingsspørgsmål: hvordan følte du det? Spørgsmålet virker ikke bare upassende, men også temmelig irrelevant. - Jeg er nødt til at lægge det bag mig - og ikke jokke rundt i det gamle, siger Søren bestemt, - for ellers kommer man ikke videre. Ikke de samme kræfter Og Søren er kommet videre. Han har en dagligdag, der fungerer i det firma, han har opbygget sammen med sin parter Brian og som i dag tæller 21 svende og 8 lærlinge. Sørens arbejdsdag er den samme som før ulykken med kundemøder og kontorarbejde, besøg på byggeplads og projektgennemgang. Og så alligevel ikke. For han har slet ikke de samme kræfter som før, og bliver meget hurtigere træt. Selvom han meget nødigt vil gøre et stort nummer ud af det, så er det hele bare mere besværligt, når man sidder i en kørestol. - Jeg vil helst selv køre ud til møder. Men hvis jeg kommer ud til en byggeplads, og det fx er oppe på 1. sal, så bliver jeg bare siddende i bilen, og så kommer kunden ud til mig. Og det plejer folk at tage meget pænt, siger Søren. Noget af ham har affundet sig med, Søren er et godt eksempel på, at handicappede er lige så god arbejdskraft som alle andre. Hos kampagnen Udnyt potentialet på dk kan du blandt andet se en film, hvor Sørens kollega fortæller om deres samarbejde. Udnytter din virks Tilmeld din virksomhed på pot at han ikke kan komme rundt til alle byggemøder og noget af ham irriteres og frustreres stadig over det. Det er sjældent Søren beder om hjælp, for han klarer det meste selv. Kun i helt ekstraordinære tilfælde får han hjælp til at blive løftet op af kørestolen, men han indrømmer, at han slet ikke bryder sig om alt det besvær. Som regel holder han sig fra de steder, hvor han ved, han får brug for den slags hjælp. Firmaet har fået tilskud fra kommunen til en medarbejder, der hjælper Søren med stort og småt. Det kan være at dække op til gæster, tage kopier eller hente mapper, der står for højt oppe til, Søren kan nå dem. - Men ellers har vi ikke gjort noget specielt, siger 18

19 Søren, selvstændig elektriker (kørestolsbruger) Kampagnen gennemføres af Danske Handicaporganisationer (DH) med økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Lettere at få job Ifølge Danske Handicaporganisationer er der i dag godt ledige med handicap, der gerne vil have en af de tusindvis af ledige stillinger, der er i øjeblikket. Og ifølge en rapport om virksomhedernes sociale engagement fra Det Nationale Center for Velfærdsforskning er der håb forude. omhed potentialet? entialet.dk I løbet af de sidste 10 år er andelen af handicappede i både offentlige og private virksomheder nemlig steget fra 12 procent i 1998 til 22 procent i Find rapporten på Søren. Men tilføjer efter en lille pause: - bortset fra at vi ingen gulvtæpper har og jeg sparer en kontorstol. Stor plads i hjertet Når man ikke kan så meget andet, er det klart, at det er firmaet, der får en stor plads i hjertet, som Søren siger. Det er her, han lægger det meste af sin energi. Men der er nogle dage, der er bedre end andre. Ofte plages Søren af fantomsmerter i kroppen og søvnbesvær. Og så er han brugt om morgenen. Så tager han måske nogle pauser i løbet af dagen eller går tidligere hjem. - Jeg har altid været stædig, og det har ikke ændret sig. Selvfølgelig er min ulykke svær at kapere, og det sætter mange tanker i gang. Men jeg tror på, at vi her i livet kun har ét skud i bøssen og det gælder om at få det bedste ud af det. Og det gælder uanset, om du er gående eller sidder i kørestol, siger Søren. Søren presser altid sig selv til at yde ekstra. Alligevel kan han godt forstå, hvis nogle arbejdsgivere tøver med at ansætte en medarbejder i kørestol. Han ville fx ikke selv kunne klare et 8.00 til job - på grund af sine smerter og de manglende kræfter. Men skynder sig at tilføje, at der jo er stor forskel på, hvor dårlig man er, når man sidder i kørestol. På en skala fra meget dårlig til rimeligt velfungerende, placerer Søren sig selv i midten. 19

20 På Rådhuspladsen i København blev kampagnen Udnyt Potentialet markeret med en 65 meter lang og 4 meter høj mur. - Jeg er glad, når jeg ikke har smerter, er frisk og fungerer rimeligt normalt på arbejde, siger Søren. Og på spørgsmålet om, der overhovedet er nogle fordele ved at sidde i kørestol, falder svaret prompte: - De kommer altid ud og tanker min bil, når jeg skal fylde benzin på. Udnyt potentialet Langt de fleste danskere vil meget gerne arbejde. Og det gælder også selv om man er handicappet. Desværre støder mange med handicap stadig mod en række både praktiske og holdningsmæssige barrierer, når det gælder om at finde job. Men i modsætning til, hvad mange tror, er det hverken besværligt eller dyrt at ansætte medarbejdere med handicap. Det viser Danske Handicaporganisationers kampagne, Udnyt potentialet, med al ønskelig tydelighed. Blandt andet gennem en række gode historier om virksomheder, der har medarbejdere med handicap ansat. Som det for eksempel er tilfældet i historien om Søren, som du kan læse her i bladet. Formålet med kampagnen er at få så mange virksomheder som muligt til at tilmelde sig det grønne A-mærke, som signalerer, at virksomheden er åben overfor at ansætte handicappede. Fordelen er, at jobsøgende med handicap så kan se, hvilke virksomheder, der er åbne overfor at modtage jobansøgninger fra handicappede. Samtidig har Danske Handicaporganisationer og Foreningen Tilgængelighed for Alle udviklet hjemmesiden God adgang til arbejdspladsen. Her kan arbejdspladserne selv tjekke, om tilgængeligheden er i orden. Læs mere på og PIA & PERNILLES HANDICAPSERVICE ApS HandiHelp Hjælp dig selv! Få en hjælper fra HandiHelp... Står du og skal bruge en hjælper, så ring til Pia og Pernilles Handicapservice ApS. Vi kan hjælpe dig. Vi er et firma, der rekrutterer og formidler hjælpere ud til handicappede. Vi dækker hele Danmark. Vi har en del års erfaring inden for denne branche og vil stå til disposition, når du har behov for det. almindelige formidlinger serviceordninger ledsagere lønadministration konsulentordninger Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje HandiHelp Omøgade 8, st København Ø Tlf.:

21 Vi har specialiseret os i opbygning og indretning af lift- og handicapbusser HandicapBusser har specialiseret sig i opbygning og indretning af institutionsbusser og busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov og ønsker. Og vi ved, hvad vi taler om. For bag firmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaring vedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter. HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder, sagsbehandlere i kommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre. Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling. Vi satser primært på bilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både fører og passagerer - og det er bl.a. mærker som Citroën og VW. Kom og se vores udstillingsbusser, få en prøvetur - eller ring og vi kommer gerne forbi! Poul Erik Illemann Jesper Skov Vejlbjergvej Risskov Tlf

22 TiLite Titanium letvægt design Revolutionerende flot kørestol i titanium Håndlavet og specialtilpasset den enkelte bruger Let stol med lækre køreegenskaber Stødabsorberende og nem at drive frem God balance mellem komfort og design Ring og hør mere om TiLite - en af markedets absolut lækreste stole. Busser Personbiler Allerede når du sætter dig ind i den nye VW fornemmer du, at det er din bil. Den personlige indretning, de ergonomiske hensyn og rummeligheden gør det nemt og bekvemt at bevæge sig rundt. Her er taget hensyn til det hele. Christian Rosendahl Per Zoëga Vi leverer overalt i Danmark Komfort + VW - den perfekte løsning... I VW busserne er der tænkt på alt, som gør såvel kørslen som opholdet i bilen attraktiv. Optimale pladsforhold, fleksibilitet og righoldigt udstyr gør køreturen til en oplevelse. Bl.a. kan rattet indstilles i højde og længde, integreret joystickgearstang gør den nem at nå og letter gearskiftet. Sådan kunne vi blive ved... VW busserne fås i 3 udstyrsversioner. Vi er specialister i opbygning og indretning af VW handicapbusser og tilbyder totalløsninger udført nøjagtigt efter dine ønsker og behov. Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf Villy Veirup as Industrivej Ribe

23 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2008 Udvikling og fornyelse er vejen frem Af Do rt e Sc h m i d t Fornyelse og udvikling skal sikre, at PTU også i fremtiden er en stærk organisation med indflydelse. Sådan lyder budskabet i landsformand Holger Kallehauges beretning på PTU s årlige repræsentantskabsmøde den 17. og 18. maj i Fredericia - Og fornyelsen er godt i gang. Ikke mindst takket være vores unge dynamiske direktør Philip Rendtorff, som til fulde lever op til alle forventninger og håb. Ingen skal være i tvivl om, at Philip i høj grad er rette mand til rette tid i PTU. Det er spændende og inspirerende sammen med ham at være med til at omdanne PTU til et udviklingsprojekt, siger han og understreger, at alle spiller en rolle i det fælles udviklingsprojekt. - Både medarbejdere, ledere, medlemmer og frivillige i kredsene, i udvalg og i hovedbestyrelsen kan og skal bidrage til den fornyelse og udvikling, vi er i gang med, lyder landsformandens opfordring Fornyelsen fortsætter I første omgang har et udvalg under ledelse af direktøren udarbejdet en 14-punktsplan, som har været præsenteret for både hovedbestyrelsen, kredsformændene og medlemmer, der har deltaget i kredsgeneralforsamlinger. - Fornyelsesplanen og langtidsplanen er nok det allervigtigste, vi har fået sat gang i 2007 og det arbejde fortsætter vi med resten af 2008 og måske længere endnu. Fornyelse må jo gerne fortsætte som en vedvarende proces, siger Holger Kallehauge. Medlemmernes interesser Et af målene med fornyelsesprocessen er at blive bedre til at definere helt præcist, hvad medlemmernes interesser og behov er, og hvordan PTU bedst muligt imødekommer dem. - Derfor overvejer vi blandt andet at nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper, der koncentrerer sig om hver deres målgruppe. Det vil sige polioramte, rygmarvsskadede, whiplashramte og andre ulykkesskadede. - Ideen er at sikre, at der findes fora, som fokuserer på en bestemt målgruppe. For selv om hovedbestyrelsen også har gjort det, er det måske alligevel ikke tilstrækkeligt, siger han. Samtidig peger han på, at Danske Handicaporganisationer gennem de seneste 5-10 år er blevet meget stærkere end tidligere og i dag har meget dygtige specialkonsulenter på alle områder. - Det kan og skal PTU ikke konkurrere med, lyder meldingen. Nyt ansigt udadtil Som et af de meget synlige tegn på fornyelse nævner Holger Kallehauge PTU s nye flotte hjemmeside. - Den er tidssvarende, den er omfattende, og den bliver hele tiden fornyet. PTU har med den fået et ansigt udadtil, som vi i meget høj grad kan være bekendt, siger han. Også Sundheds- og Forskningsdagen i Horsens den 10. oktober 2007 er en nydannelse, der blev en stor succes med tilslutning fra omkring 200 medlemmer. Derfor har PTU besluttet, at den skal videreføres hvert år. Næste gang den 25. september på Sjælland. Det endelige sted er ikke valgt endnu. Effektiv ledelse Holger Kallehauge glæder sig også over, at lægefunktionen på PTU s RehabiliteringsCenter nu ikke bare er fuldt, men også meget velbemandet. Nemlig med ledende overlæge, Hanne Lene Kristensen, der startede 1. september sidste år og med overlæge, Hanne Schaldemose Nielsen, der startede 1. april Hertil kommer yderligere to lægekonsulenter. - Det betyder, at der nu igen er kommet en effektiv og fast lægelig bemanding og ledelse i PTU, siger han. Godt samarbejde Sidste sommer gennemførte PTU en nakkestøttekampagne i samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed og FDM. Der var hovedsaglig tale om en pressekampagne med det formål at informere om vigtigheden af at indstille nakkestøtten rigtigt for at forebygge whiplashskader. - Vi fik både spredt budskabet og samtidig fik vi fornyet og udbygget samarbejdet med Rådet for Større Færdselssikkerhed og FDM, som er to af PTU s vigtige samarbejdspartnere. Så det samarbejde skal PTU holde fast i og søge at udbygge, anbefaler landsformanden. U-landsarbejdet PTU s projekt med at hjælpe handicappede børn i Filip-

Medlemsundersøgelse 2009

Medlemsundersøgelse 2009 Spg. 1. Er det korrekt, at du er medlem af PTU? Ja 100 100% Nej 0 0% Spg. 2. Hvor længe har du været medlem af PTU? Under 1 år 4 4% 1-2 år 4 4% 3-5 år 11 11% 6-8 år 15 15% 9-12 år 22 22% 13-15 år 11 11%

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

sport.dk Ung handicapidræt

sport.dk Ung handicapidræt sport.dk x- Ung handicapidræt Caroline kan det hele 18-årige Caroline Cecilie Nielsen har været til De Paralymp selv, hendes holdkammerater og hendes familie vandt hun e TEKST: KRISTIAN BANG LARSEN FOTO:

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt

Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Har du også et ømt punkt? AquaPunkt Hvor er dit ømme punkt? I lænden, knæet eller et helt tredje sted? Du er ikke alene. Over halvdelen af os har i de sidste par uger haft ondt i led, ryg eller muskler.

Læs mere

HJÆLP I HJEMMET til personer med polio. Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere

HJÆLP I HJEMMET til personer med polio. Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere HJÆLP I HJEMMET til personer med polio Til visitator, hjemmesygeplejerske, social- og sundhedsassistenter/ hjælpere 2 HJÆLP I HJEMMET TIL PERSONER MED POLIO Hjælp i hjemmet til personer med polio Særlige

Læs mere

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj

Fakta om gigt Rigtigt gigtfodtøj GIGT & FØDDER Gigt i fødderne Gigt kan gøre tilværelsen besværlig, men det behøver livet ikke at blive ringere af. Ofte drejer det sig om at gribe tingene lidt anderledes an. Den moderne behandling af

Læs mere

Motion. for polioramte

Motion. for polioramte Motion for polioramte 2 Motion for polioramte Motion for polioramte Som polioramt kan man opleve, at kræfterne svinder, når man bliver ældre, og det er vigtigt at overveje, om den nedsatte styrke skyldes,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til?

4/2016. Sjælland & Øerne. Tema: Det går ikke! Læs de stærke beretninger. Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? 4/2016 Sjælland & Øerne Tema: Højere pensionsalder - klarer vi et halvt år til? Det går ikke! Læs de stærke beretninger Henriks kommentar Ingen senere tilbagetrækning uden bedre forebyggelse 69,5 år. Så

Læs mere

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker

www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.com Dentalstole Ergonomiske stole Specialudviklet til tandlægeklinikker www.vela-medical.dk Ergonomi, sikkerhed og effektivitet i fokus VELA Medical fokuserer på det professionelle sundhedspersonale,

Læs mere

Jeg var tilstede under lovforslag 46 den 16. nov. Vedr. indlemmelse i 79

Jeg var tilstede under lovforslag 46 den 16. nov. Vedr. indlemmelse i 79 Sundhedsudvalget 2010-11 L 46 Bilag 17 Offentligt 1 Bilag L46. Folketinget, Christiansborg, 1240 København K Att.: Folketingets sundhedsudvalg. Jeg var tilstede under lovforslag 46 den 16. nov. Vedr. indlemmelse

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper

Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Råbjerg Mile: Handicapdag og rullende trapper Af naturvejleder Villy K. Hansen, Naturstyrelsen Vendsyssel Da det kan være alt for sjældent at handicappede kommer ud i naturen, har Naturstyrelsen Vendsyssel

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til kommunernes sygemeldte borgere 2 TVÆRFAGLIG UDREDNING Hvad kan PTU tilbyde kommunernes sygemeldte borgere? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer

Kurser der skaber muligheder. Udvid dine kompetencer Kurser der skaber muligheder Udvid dine kompetencer Indledning Etac udvikler og markedsfører hjælpemidler til personer med nedsat bevægelsesfrihed. Nøgleordene for vores produkter er funktion, form og

Læs mere

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går.

Her ligger jeg så og filosoferer over hvor heldig jeg egentlig var - det kunne være gået grueligt galt! Vi går i fare hvor vi går. Kære Klubkammerater I tirsdags (d. 22/2) skulle jeg ha' været til Kalundborg med en arbejdskollega og sætte noget køkkenbord op, men da det blev aflyst i sidste øjeblik fik jeg mulighed for at tage tidligt

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED

LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED LEDSAGEORDNINGEN GIVER DIG FRIHED MED TRYGHED Læs her i folderen om de muligheder du har som bruger med ledsageordningen hos Bruger - Hjælper Formidlingen DET ER DINE ØNSKER, DER TÆLLER Er du mellem 12

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE

GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE GENOPTRÆNING EFTER SPINALSTENOSE Hellerup Tlf: 39 77 70 70 Lyngby Tlf: 45 93 39 33 Odense Tlf: 65 48 70 70 www.cfrhospitaler.dk 1 Ved en operation for spinalstenose, fjerner man det knoglevæv, der trykker

Læs mere

Inklusion på arbejdsmarkedet

Inklusion på arbejdsmarkedet Inklusion på arbejdsmarkedet Beskæftigelsen blandt mennesker med handicap i Danmark halter langt efter den almindelige beskæftigelsesprocent. I Danmark er beskæftigelsesprocenten på omkring 44 % blandt

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

Sundhed - den bedste personalegode

Sundhed - den bedste personalegode Sundhed - den bedste personalegode Værd at vide om en kompetent partner Vi sætter fagligheden i højsædet. Det er nemt at skrive, men hos Ergopartner sætter vi handling bag ordene, og tilbyder dig et resultatorienteret

Læs mere

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg?

- Og hva så? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere. Landsforeningen for førtidspensionister. Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Landsforeningen for førtidspensionister Læs bl.a om: Formål Mærkesager Min historie Hvis syg? Førtidspensionist, langtidsyge, fleks- og skånejobbere - Og hva så? SE DIN LOKALFORENING PÅ BAGSIDEN!! Du er

Læs mere

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016

Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Servicetjek på virksomhedsbesøg gennemført af jobkonsulenter fra Jobafklaring Uge 35-37, 2016 Oktober 2016 Side 1 af 7 1. Indledning Jobcenter Esbjerg ønsker til stadighed, at levere den bedst mulige service

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler

Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Artikel fra Muskelkraft nr. 3, 2004 Sproget er en hæmsko Erna Secilmis fra Tyrkiet føler sig forskelsbehandlet i forhold til danske handicapfamilier, der i hendes øjne kommer lettere til hjælpemidler Af

Læs mere

Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik

Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik Den 12. september 2014 Notat: Tilbud om tilskud til deltagelse i tillempet styrketræning for 75+ årige deltagerantal og karakteristik 1. Indledning I forlængelse af Ældre- og Sundhedsudvalgets behandling

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune

Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune Tilfredshedsundersøgelse blandt virksomheder i Faxe Kommune 22. oktober 203 Jeg har valgt at fokusere på krydsreferencerne ifht. antallet af ansatte i virksomheden og branche, da jeg mener disse giver

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30

Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Oplæg - er du klædt på til at være syg? 12. November 2015 Kl. 19-21.30 Hvem er vi? Og hvorfor står vi her? Pia Kallestrup, privatpraktiserende rådgiver, arbejder med kommunale sager Solveig Værum Nørgaard,

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen

side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen StilladsInformation nr. 77- november 2005 side 9 manden Portræt af en gammel kæmpe, Jan Skytte fra Århus,som desværre har måttet stoppe i branchen For første gang i StilladsInformations historie har vi

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013.

Når du skal starte med sondemad derhjemme. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Når du skal starte med sondemad derhjemme Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. Juli 2013. Inden min mand blev syg, forestillede jeg mig det værste, når folk talte

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Det er indholdet det kommer an på!

Det er indholdet det kommer an på! Positioneringspuder Positionering 24/7 I dag ved vi, hvor vigtigt det er at positionere 24 timer i døgnet 7 dage om ugen, for at opretholde intakte kropsfunktioner. Samtidig undgås sekundære komplikationer

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

Fokus på job og motivation

Fokus på job og motivation Fokus på job og motivation også for de borgere, der er længst væk fra arbejdsmarkedet Oplæg på Workshop den 22/10-15 Af Thomas Vesterby Mikkelsen, Faglig Koordinator Dagpenge & Kontanthjælp Jobcenter Aarhus

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information Historier om Kommunikation livet om bord og information Kommunikation og information er en vigtig ledelsesopgave. Og på et skib er der nogle særlige udfordringer: skiftende

Læs mere

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp

Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp Sagsnummer: 4 Navn: Teodor Elza Alder: 75 Ansøgt om: Medicinhjælp F. 22-10-1940 April 2013 Bevilget 2012 Medicinhjælp og bleer Bevilget apr. 2013 Medicinhjælp + bleer & tøj Bevilget sep. 2013 Medicinhjælp

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA

OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA OPVARMNINGSØVELSER & DRAMALEGE I DRAMA Titel på øvelse: Frastødte magneter Deltagere: alle 1. Alle går rundt imellem hinanden i rummet. Husk at fylde hele rummet ud. 2. Man udvælger en person i sine tanker,

Læs mere

DINE MEDLEMS- FORDELE

DINE MEDLEMS- FORDELE 1 DINE MEDLEMSFORDELE BRUG DINE MEDLEMSFORDELE 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta

MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN - afsløring af politisk spin og myter ved hjælp af kolde fakta Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del Bilag 214 Offentligt MYTER OG FAKTA OM FLEKSJOBREFORMEN MYTE 1: Fleksjobordningen er for dyr. Den koster samfundet næsten 12 mia. kr. Beskæftigelsesministeren

Læs mere

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter opgrader din søvn Billede af hende fra æsken R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter MAGPUR TOPMADRAS opgrader din søvn Magpur giver dig fuldstændig komfort uanset sovestilling.

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

SPECIALTILPASNING AF HJÆLPEMIDLER. Bedre livskvalitet og mere velfærd for pengene

SPECIALTILPASNING AF HJÆLPEMIDLER. Bedre livskvalitet og mere velfærd for pengene SPECIALTILPASNING AF HJÆLPEMIDLER Bedre livskvalitet og mere velfærd for pengene Sundhedsstyrelsens tilladelse til fabrikation af medicinsk udstyr efter mål - klasse I Pro Comfort fik i 2014 Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Til patienter og pårørende Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom Energibesparende råd og tips til hverdagen Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Rehabiliteringsklinikken Ergoterapi ved hjerte- og lungesygdom

Læs mere

Din vej til erstatning - med faglighed og forståelse KLA PERSONSKADE TORVET ESBJERG

Din vej til erstatning - med faglighed og forståelse KLA PERSONSKADE TORVET ESBJERG Din vej til erstatning - med faglighed og forståelse TORVET 21 6700 ESBJERG BREDGADE 67 6900 SKJERN DALGASGADE 21, 2. 7400 HERNING H.C. ANDERSENS BOULEVARD 45 1553 KØBENHAVN V T: 70 30 10 14 F: 75 45 46

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet

Ortopædkirurgisk Afdeling. Smerter foran i knæet Ortopædkirurgisk Afdeling Smerter foran i knæet En af de hyppigste årsager til knæproblemer hos unge er det, man benævner forreste knæsmerter. Dette hentyder til, at smerterne fornemmes fortil i og omkring

Læs mere

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening.

fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Høringssvar vedr. Lovforslag vedr. reform af førtidspension og fleksjob fremsendt til Danske Handicaporganisationer fra Dansk Fibromyalgiforening. Generelt Rehabiliteringsplan/ Ressourceforløb/Rehabiliteringsteams

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 38 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 10. november 2005 Sag nr. 103-0012 Samrådsspørgsmål : Ministeren bedes redegøre for opdelingen af kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed Arbejdsstole VELA

Læs mere

Slip af med hovedpinen

Slip af med hovedpinen Slip af med hovedpinen Stort set alle danskere oplever at have hovedpine en gang imellem. Men der er faktisk noget, du selv kan gøre for at slippe af med den. Blandt andet kan for mange hovedpinepiller

Læs mere

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk

Ergonomiske stole. Til aktivitet, træning, arbejde og pleje. www.vela.dk www.vela.dk Ergonomiske stole Til aktivitet, træning, arbejde og pleje Stole fra VELA giver personer med funktionsnedsættelse mulighed for at bevare aktivitet, deltagelse og uafhængighed www.vela.dk Ergonomi

Læs mere

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015

GRØNDALSVÆNGE NYT. Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 GRØNDALSVÆNGE NYT Andelsboligforeningen Grøndalsvænge Vindruevej 2 A 2400 København NV Uge 5/2015 Ekstraordinær generalforsamling onsdag den 4. februar 2015 Sammen med dette Grøndalsvænge nyt modtager

Læs mere

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n

M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n M å l m a n d s t r æ n i n g m e j r u p f o d b o l d u n g d o m s a f d e l i n g e n INTRODUKTION FORORD Det er svært at finde materialer til målmandstræning, men efter selv at have søgt på Internettet,

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut

» 10 minutters træning på BFH 2014-2016. Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut » 10 minutters træning på BFH 2014-2016 Anne Jacobsen Arbejdsmiljøkonsulent, fysioterapeut BFH 2010-2016 (5 ¾ år) Alectia siden 1.2.2016 » Strategi for ergonomien: OL på BFH » Startskuddet. » Fra tilbud

Læs mere

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob?

Ad.8: Hvordan samarbejderr beskæftigelses- og socialforvaltningen om udplacering af udviklingshæmmede borgere til skånejob? Henrik Appel Esbensen, MB 15. februar 2013 Sagsnr. 2012-188370 Dokumentnr. 2013-130468 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 31. januar 2013, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Udnyt potentialet trin for trin

Udnyt potentialet trin for trin UDNYT POTENTIALET ivsmodempativiljestyrkespontanit tivitetgeistiderigdomviljekraftmod enhedstyrkelivsmodstolthedrumm Udnyt potentialet trin for trin SpontanitetNærværVisdomHumor jekraftmodmangfoldighedalternativ

Læs mere

Nyhedsreportage. Teknologi i Hverdagens Nyhedsreportage. Teknologinørder. Nr. 1. februar 2015

Nyhedsreportage. Teknologi i Hverdagens Nyhedsreportage. Teknologinørder. Nr. 1. februar 2015 Nr. 1. februar 2015 Teknologi i Hverdagens Nyhedsreportage I efteråret 2014, nærmere bestemt den 10/10 kl. 10.10, slog Teknologi i i Hverdagen dørene op for første gang. Teknologi i Hverdagen er et såkaldt

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Vi støtter dit projekt - Vejledning

Vi støtter dit projekt - Vejledning Vi støtter dit projekt - Vejledning 1. Råd om ansøgning Hjælp til ansøgning For at Det lokale beskæftigelsesråd kan udvælge de bedste projekter er det vigtigt, at projektansøgningerne er så præcise og

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Små fødder. Børn er søde og har nogle dejlige, bløde, søde små fødder og. de er værd at passe på. Børnenes fødder er så fine og perfekte,

Små fødder. Børn er søde og har nogle dejlige, bløde, søde små fødder og. de er værd at passe på. Børnenes fødder er så fine og perfekte, BØRN & FØDDER Små fødder Børn er søde og har nogle dejlige, bløde, søde små fødder og de er værd at passe på. Børnenes fødder er så fine og perfekte, fordi de ikke er pakket ind i sko. Dette er de indtil

Læs mere