3 JUNI Hvor syg skal man være for at få førtidspension? Kunsten at kunne når man skal LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 JUNI 2008. Hvor syg skal man være for at få førtidspension? Kunsten at kunne når man skal LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE"

Transkript

1 LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 3 JUNI 2008 Kunsten at kunne når man skal Forskerne har gennemført en stor undersøgelse af rygmarvsskadedes problemer med mave og tarm. Og i dag er der faktisk mange muligheder for at få hjælp Hvor syg skal man være for at få førtidspension? Repræsentantskabsmøde 2008

2 SOMMERSALG af den kendte, originale Vello Topmadras med magnetterapi til smertelindring! Kendt fra TV Sove uden Vello Topmadras... - ikke på vilkår Erna Hjorting er overbevist..! Efter blot 8 nætter med topmadrassen, vil jeg på ingen måde undvære den. I dag har jeg en Vello Topmadras både derhjemme og i sommerhuset. SPAR 1500 kr -eller mere ved køb af 2 madrasser! Genkender du nogle af disse symptomer: Muskelkramper Sportsskader Søvnproblemer Spændinger Skuldersmerter Knæsmerter Kramper i benene Spændingshovedpine Rygsmerter Smerter i håndleddet Nakkesmerter Kolde, ømme fødder Bemærk! Vi fraråder folk med pace-maker at sove på en magnettopmadras. VELLO Topmadras Før pr. stk ,- Nu 2.498,- Ekstra rabat ved køb af 2 madrasser Produceret på egen fabrik i Tyskland med garanticertifikat på op til 10 år! RISIKOFRIT KØB 5 ugers fuld returret Opnår du ikke den ønskede effekt, får du alle pengene tilbage LÆS MERE OM SMERTELINDRING Rekvirer GRATIS Vellos store farvebrochure, hvor du kan læse alt om smertelindring, hvordan magneterne hjælper og udtalelser fra folk, der har fået en betydelig bedre helse efter brugen. Ring på tlf og få en uforbindende snak om smertelindring med magnetterapi Vello Topmadras med magnetterapi Topmadrassen har, som vist med pilene herover, indsyet hele 495 VelloFlex magnetfelter. VelloFlex Magneterne er fremstillet til smertelindring og klassificeret som medicinsk udstyr. CE reg: EN46001 Den originale VelloFlex magnetterapi har hjulpet mange tusinder, der ligesom Erna hjorting har brug for en rolig og behagelig søvn. Læs mere på Gratis -med hver madras! Vælg gratis mellem 1 par magnetsåler eller 1 par kamikker med indsvejsede magneter. Ortenvej Varde Åben kl Værdi op til 488,- 2

3 5 Leder Fattigdom i et velfærdssamfund 6 Hvor syg skal man være? 47-årige Jens-Erik Springer er åbenbart ikke syg nok, for Silkeborg Kommune vil ikke give ham førtidspension 11 Når enden er god Beretning fra det internationale siddesymposium i Vancouver 15 De Paralympiske Lege Jeg sparer jo en kontorstol Et hovedspring i en swimmingpool blev katastrofalt for elektrikeren, der styrer sine 30 ansatte fra kørestolen 24 Repræsentantskabsmøde Med beretning, hæderspris, æresmedlemmer og regnskab Kunsten at kunne når man skal Mave-tarm læge Klaus Krogh har undersøgt de problemer, rygmarvsskadede har med at få mave og tarm til at fungere 32 Nyhederne på Health & Rehab Messen 34 Handicappet for en dag 37 Kort Nyt 40 PTU Kryds 42 Kredsnyt Service PTU påtager sig intet ansvar for annoncernes indhold Henvendelse til Landsforeningen af Polio-, Trafik- og Ulykkesskadede, Rødovre, tlf: og Risskov, tlf: PTU-NYT ud gi ves af: Lands for enin gen af Po lio-, Tra fik- og Ulyk kes ska de de Pro tek tor: Hans Kon ge li ge Høj hed Prin sen For mand: fhv. lands dom mer H. Kal le hau ge An svars ha ven de re dak tør: direktør Philip Rendtorff Re dak tør: Vivian Olesen Re dak ti ons ud valg: Philip Rendtorff, Gurli B. Nielsen (formand), In ge Carls en, Jørgen Maibom, Ghita Tougaard, Inga Bredgaard, Erling Fisker, Vivian Olesen Re dak ti on og abon ne ment: PTU, Fjeld ham mer vej 8, 2610 Rød ov re, tlf.: , fax: , -adres se: In ter net adres se: An non ce teg ning: DG Media A/S, Gammeltorv 18, 1455 København K, tlf , fax Lay out: Tryk: Roun borgs Gra fi ske Hus Op lag: ISSN nr EFTERTRYK MED KILDEANGIVELSE TILLADT Næste nummer af PTU-NYT udkommer Deadline: Redaktion: , Annoncer: F o r s i d e: La r s Ba h l 3

4 Danmarks største udvalg af rejser for funktionshæmmede Vi tilbyder nu mere end 15 spændende rejsemål - alle afprøvet og gennemtestet, så du kan føle dig tryg og nyde din ferie. Kontakt os og få en uformel rejsesnak, eller oplev vores flotte diasshow af rejsefotos, og hør om vores oplevelser fra vores mange destinationer. Vi arrangerer handicapvenlige rejser for alle til: Andalusien, Spanien Athen, Grækenland Barcelona, Spanien Bretagne, Frankrig Cypern Danmarks sommerland London, England Holland Kreta, Grækenland Krydstogtrejser Loutraki, Grækenland Norge Prag, Tjekkiet Rom, Italien San Felice Circeo, Italien Sydafrika Tenerife, Spanien Tyrkiet Kontakt os på tlf eller Læs mere på og tilmeld dig vores spændende nyhedsbrev. 4 H A N D I T O U R S A P S R Ø D T J Ø R N E V E J 2 0 D K V A N L Ø S E D E N M A R K T L F: FA X : I N F H A N DITO URS.DK W W W. H A N D I TOURS.DK

5 Fattigdom i et Se pressemeddelelsen på nyheder har før rejst spørgsmålet om hvem, der er PTU fattige her i landet er der overhovedet nogen tilbage og i bekræftende fald, hvad gør man for at udrydde den restfattigdom, som findes? Ifølge FN er en halvering af fattigdommen et af de globale 2015 mål. Men tro ikke, at fattigdom alene er et ulandsfænomen. I de rige vestlige lande findes der også fattigdom selv i Danmark, som er et af verdens rigeste lande, er der mennesker, som lever i fattigdom bl.a. mennesker med handicap. Vi har desværre ikke nogen officiel fattigdomsgrænse, selvom det ville være en fordel, særlig når man skal prøve at udrydde fattigdom. Regeringen har modsat sig vedtagelse af en fattigdomsdefinition, formentlig fordi den vil være ubelejlig og tydeliggøre problemet, men fattigdom forsvinder nu ikke fordi, man sætter kikkerten for det blinde øje. påstår ikke, at vi har fattige her i landet, der PTU sulter og som er tvunget til at leve af tiggeri og som hjemløse. Den slags kummerformer har vort velfærdssamfund heldigvis udryddet for længe siden. Men fattigdom er andet og mere end nød, sult og ubehandlet sygdom. Også uden en eksakt fattigdomsgrænse ved vi godt hvem, der er fattige i vort samfund. Fat tigdom er et relativt begreb. Man er fattig, når man er væsentlig ringere stillet end gennem snittet. Mennesker sammenligner deres leveforhold med de vilkår, som naboerne har. Når man ikke har råd til at give gaver til børn og børnebørn, ikke kan invitere dem i biografen eller på udflugt, ikke kan holde ferie med dem og heller ikke klæde dem på som deres skole- og legekammerater og give dem det samme udstyr til fritid og sport, så er man fattigere end gen nemsnittet. Det opleves belastende. Er man på overførselsindkomst som kontanthjælpsmodtager - særlig klart med kun starthjælp - vil man opleve fattigdomsproblemer. Er man folke- eller social førtidspensionist, er man også fattig og økonomien meget sårbar. En uventet udgift til nye briller, tv eller nyt overtøj er der ikke plads til i budgettet og en større tandlægeregning til kroner eller broer er helt uoverskuelig. Ferie og istandsættelse af bolig er det før ste, der opgives. kender grupper, som oplever alvorlige problemer af denne art, og de er ikke ganske PTU små. Mange af dem hører til PTU s medlemsgruppe. Som følge af deres funktionsnedsættelser har de ikke kunnet opnå samme uddannelse og navnlig ikke samme varige tilknytning til arbejdsmarkedet som flertallet. Heraf følger ringere mulighed for opsparing, ingen eller kun ringe egenbetalt alders pension og i perioder længere tid på overførselsindkomst. De har ofte langt ringere boligforhold end andre, svært ved at klare varmeudgifter og transport er uforholdsmæssig dyr for dem. De har helt generelt en væsentligt ringere levestandard end gennemsnittet. De er simpelthen fat- velfærdssamfund H. Kallehauge formand tige i et rigt samfund. Hvad gør man for at få bekæmpet fattigdom her i landet? ved, at man i England har kortlagt PTU sammenhængen mellem fattigdom og handicap i en Disability Re port. Rapporten viser, at dobbelt så mange mennesker med handicap som ikke-handicappede, lever i fattigdom, og at der er en klar forbindelse mellem børnefattigdom og handicap. Fattigdom som følge af handicap betegnes i rapporten som the missing link i regeringens forsøg på at bekæmpe børnefattig dom. Hvorfor får vi ikke en lignende kortlægning her i landet? Fattigdom kan og bør udryddes, og børns fattigdom er en skændsel. Midlet er ikke en handicap- eller pensionistcheck i ny og næ, men en bevidst velfærdspolitik, som kan udligne det betydelige efterslæb som består. Gør man ikke noget, vil fattigdomsgabet ikke blot bestå, men blive bestandigt større. minder om, at alle lønmodtagerne fører overenskomstforhandlinger. Den danske model PTU kalder vi det eller på nudansk flexsicurity. Hvorfor forhandler mennesker med handicap på pension m.v. ikke også en overenskomst med Finansministeren? Hvorfor skal vi modtage et diktat i form af en lavere regulering end alle andre? Ifølge Handicapkonventionen har vi ret til en rimelig levestandard og til en stadig forbed ring af denne. Hertil kræves en aktiv og forstærket velfærdspolitik, som udrydder den relative fattigdom, som mennesker med handicap på pension lever i, og som sikrer dem samme levestandard som gennemsnittet af den danske be folkning. har sendt et åbent brev til Velfærdsministeren PTU og spurgt om regeringen vil: Kortlægge fattigdommen. Sikre en stadig forbedring af levestandarden, bl.a. ved at indføre overenskomstforhand linger i takt med dem arbejdsmarkedets parter fører. Udrydde fattigdom blandt mennesker med handicap på social førtidspension og folkepension, herunder ikke mindst af hensyn til deres mindreårige børn. Der er aftalt møde med Velfærdsministeren i august. 5 5

6 Hvor syg skal man Hvor syg skal man være for at få tilkendt førtidspension i et af verdens rigeste lande? 47-årige Jens-Erik Springer er åbenbart ikke syg nok til at Silkeborg Kommune vil give ham førtidspension Af Do rt e Sc h m i d t Lad nu være med at være så bekymret. Sagen skal nok gå igennem meget snart. Vi har bare så frygteligt travlt i øjeblikket. Sådan lyder den melding, som Jens-Erik Springer og PTU s kredsformand Ghita Tougaard gang på gang har fået fra Silkeborg Kommune, når de har rykket for en afgørelse. Siden oktober 2006 har de ventet på, at kommunen ville bevilge førtidspension til Jens-Erik. De har på skift ringet og rykket for en afgørelse hver anden eller tredje uge. Hver gang er de blevet stillet om fra den ene sagsbehandler til den anden, indtil de er blevet affærdiget med et beroligende: Vær nu bare lidt tålmodige. Det skal nok snart gå i orden. Derfor kom det også som et chok, da afslaget endelig dumpede ind ad døren efter ikke mindre end et års sagsbehandling. Begrundelsen for afslaget er, at det på nuværende tidspunkt ikke anses for dokumenteret, at din arbejdsevne varigt er nedsat til det ubetydelige.. Kan ikke arbejde Afslaget sker på trods af konklusionen i en arbejdsprøvning i den daværende Kjellerup Kommune er den stik modsatte. Før ansøgningen om førtidspension blev Jens- Eriks arbejdsevne vurderet i efteråret 2006 på møbelfabrikken Steens Furniture. Han begyndte med fire timers arbejde om dagen, men kunne ikke holde til det, så efter 14 dage blev arbejdstiden nedsat til kun to timer dagligt. Alligevel tappede arbejdet ham for al energi, så han var ude af stand til at foretage sig noget som helst efter arbejdstid. Efter bare et par timers arbejde får han stærke smerter og bliver så overtræt, at han næsten hverken kan gå eller stå. Han oplevede flere gange under arbejdsprøvningen, at han næsten ikke kunne gå hen til bussen for at komme hjem. - Derfor er konklusionen på arbejdsprøvningen også, at jeg ikke kan arbejde, siger Jens-Erik Springer. Frygter en ny arbejdsprøvning Sammen med PTU har han fået aktindsigt i sin sag. Men resultatet af arbejdsprøvningen er ikke sendt med - Jeg forstår simpelthen ikke, at Jens-Erik ikke har fået pension for længst. Han bliver mere og mere syg og selv om han gerne ville, så kan han ikke arbejde mere, siger Kredsformand Ghita Tougaard. 6

7 være? Ingen tidsfrister Præcis hvor længe danskere, der bliver syge og derfor ikke længere er i stand til at arbejde, skal vente på at få førtidspension, er der ingen opgørelser over. Der er nemlig ingen regler om, hvor lang tid det må tage for kommunen at afklare, om man kan passe et arbejde eller ej. Før sagen om førtidspension kan begynde, skal kommunen sikre sig, at arbejdsevnen ikke kan forbedres gennem for eksempel revalidering. Derfor skal der først udarbejdes følgende: En redegørelse for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres. Det sker som hovedregel gennem arbejdsprøvning. En redegørelse for den pågældendes ressourcer samt hans eller hendes muligheder for at udvikle og anvende dem. Den kaldes også en ressourceprofil. Den faglige forklaring på, hvorfor arbejdsevnen er varigt nedsat i en grad, så den pågældende heller ikke kan arbejde i for eksempel et fleks- eller skånejob. side kortere end den venstre. Alligevel har han knoklet det meste af sit 47 år lange liv. Blandt andet som greenkeeper på en golfbane. Resultatet er, at hans raske side har taget skade, fordi han i så mange år har kompenseret for de manglende muskler i højre side. Han er kort sagt slidt i stykker og kan ikke mere. Og der er ingen tvivl om, at han rent faktisk har forsøgt at finde en plads på arbejdsmarkedet. Prøver revalidering I 2002 var han i jobtræning som pedel på en skole og i 2003 var han i arbejdsprøvning på en fabrik, der fremstiller termoruder. Da det stod klart, at han ikke kunne klare et fysisk hårdt arbejde længere, blev Kjellerup Kommune og Jens-Erik i slutningen af 2004 enige om at prøve med en revalidering. Planen var, at Jens-Erik skulle uddannes som ejendomsfunktionær. Forudsætningen er, at han først kom i virksomhedspraktik i et år og derefter tager uddannelsen som voksenlærling. i den stak af papirer, som han har modtaget fra kommunen. - Jeg håber ikke, den er blevet væk. For jeg kan slet ikke holde ud at tænke på, at jeg skal gennem en arbejdsprøvning en gang til. Jeg er bange for, at det vil køre mig helt ned, siger han og Ghita supplerer: - Det er rigtigt, at Jens-Erik oven i sine fysiske skader nu også er ved at gå i stykker rent psykisk. Uvisheden og følelsen af ikke at blive troet på er en urimelig belastning at udsætte et menneske med en uhelbredelig og fremadskridende sygdom for, siger hun. Slidt op Jens-Erik Springer blev ramt af polio som 6-årig. Han har lammelser i venstre side og samtidig er hans højre Måske et fleksjob? I marts 2005 starter han derfor i praktik i en boligforening. Men det viser sig hurtigt, at Jens-Erik heller ikke kan holde til det. Hans arbejdstid sættes ned til fem timer om dagen, og han fortsætter indædt kampen for at blive på arbejdsmarkedet. Men i december må Jens- Erik give op og melde sig syg. Planerne om revalidering opgives og i stedet anbefaler kommunen nu, at Jens-Erik bliver godkendt til et fleksjob. Men på det tidspunkt kan Jens-Erik ikke klare flere nederlag. Han har mistet troen på, at han kan klare at passe et arbejde og siger, at han nok hellere vil søge pension. Derefter sker der intet i hans sag før arbejdsprøvningen i 2006, som giver ham ret: Han har ingen nævneværdig erhvervsevne tilbage. Samme vurdering har PTU's Rehabiliteringscenter, hvor Jens-Erik er blevet undersøgt og behandlet flere gange. Derfor hjælper PTU ham i oktober 2006 med at søge førtidspension. 7

8 Ingen hjælpemidler I foråret 2007 skriver PTU-NYT for første gang historien om Jens-Eriks lange og slidsomme vej gennem systemet. På det tidspunkt bor han i et faldefærdigt hus og har ingen hjælpemidler. Han har selv forhøjet sin højre sko med nogle plader, fordi kommunen på det tidspunkt ikke ville bevilge ortopædiske sko. Siden da har han selv fundet et ordentligt sted at bo og har samtidig fået bevilget både sko og en el-cykel. - Det er jeg rigtig glad for. For det bliver sværere og sværere for mig at gå, når jeg kun kan bruge det ene ben, der bliver dårligere og dårligere. Jeg føler, at jeg går direkte på knoglerne og plages konstant af smerter, fortæller han. Dårlig sagsbehandling Ghita Tougaard har som kredsformand i PTU hjulpet Jens-Erik Springer gennem de sidste to år. Hun er rystet over den behandling, kommunen giver ham. - Der er intet sket i hans sag, siden han fik afslag på pension sidste efterår. Men når kommunen har givet afslag, så må de da gøre noget andet for ham i stedet. Man kan da ikke bare lade et menneske gå i uvished på den måde. Det er svært at være vidne til. Han er jo nærmest gidsel i systemet, siger hun, der også har været med Jens-Erik til møder hos kommunen. Senest i november efter afslaget for at få at vide, hvad der så skulle ske. - Det var et kaotisk møde, hvor sagsbehandleren tydeligvis ikke havde nået at læse papirerne inden. Hun vidste intet om hverken polio eller senfølger efter sygdommen. Hun snakkede bare om at få ham i arbejdsprøvning, som om det var første gang, Jens-Erik var der, fortæller Ghita. Ny venteposition Efter mødet søgte Jens-Erik aktindsigt. Men også det viste sig at være sværere end man skulle tro. - Jeg og min bror mødte personligt op for at aflevere brevet, men ingen ville tage imod det. Vi blev sendt rundt fra det ene kontor til det andet. Der gik to timer før vi endelig fandt en, vi kunne aflevere det til, fortæller Jens-Erik. Sammen med PTU klagede Jens-Erik over kommunens afslag i oktober sidste år. Silkeborg Kommune har pligt til at svare på klagen inden, der er gået fire uger, men intet skete. Efter flere rykkere fra PTU kom der endelig svar fra Silkeborg Kommunes social- og arbejdsmarkedschef i marts i år: Sagen var nu sendt videre til beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltning Midtjylland. Hvornår der kommer en afgørelse derfra er uvist, men ifølge statsforvaltningernes årsrapport for 2007 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid på 4-5 måneder. Social- og arbejdsmarkedschefen skriver også, at Jens-Erik vil blive kontaktet af en jobkonsulent. I slutningen af maj var det endnu ikke sket. Ingen kommentarer Ghita Tougaard og Jens-Erik Springer har aftalt et møde med socialudvalgsformand Carl-Erik Larsen (S) fra Silkeborg Kommune i begyndelsen af juni. Her håber de at finde en løsning på Jens-Eriks problemer. Mødet finder sted efter PTU-NYT s deadline, og derfor er resultatet ikke med i artiklen. PTU-NYT har stillet socialudvalgsformanden en række spørgsmål om sagen, men han ønsker ikke at besvare dem før efter mødet. Vi følger op på sagen i næste nummer af PTU-NYT. - Jeg er rigtig glad for min cykel, for det bliver sværere og sværere for mig at gå, når jeg kun kan bruge det ene ben, der også bliver dårligere, siger Jens Erik Springer. Ventetiden stiger At vente på en afgørelse fra kommunen har altid været en tålmodighedsprøve. Men siden kommunesammenlægningen er sagsbehandlingstiderne blevet ekstra lange. Især i det første halve år efter kommunalreformen har der tilsyneladende ligget rigtig mange ansøgninger om førtidspension fast i flyttekasserne. I første kvartal af 2007 nåede kommunerne nemlig kun at behandle omkring halvt så mange sager, som de plejer. Først i slutningen af 2007 var antallet af behandlede sager igen oppe på det normale. Samlet set betyder det, at antallet af afgørelser om førtidspension i 2007 faldt med 19 procent set i forhold til året før. Så mens der i 2006 blev behandlet lidt mere end sager, var antallet i 2007 faldet med godt 3.500, der nu ligger som en pukkel i kommunerne. Ankesager Også sagsbehandlingstiden i beskæftigelsesankenævnene er steget. Mens en ankesag i 2006 i gennemsnit blev afgjort efter 3½ måned, var sagsbehandlingstiden steget til knap 5 måneder i Til gengæld ændrer ankenævnene hver femte af de afgørelser fra kommunen, der ankes. Handicapbiler Også ventetiden på at blive godkendt til en handicapbil er stigende. I 2006 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid op til 10,2 måneder mod 9,6 måneder i Gennemsnittet dækker over store variationer på op til 15 måneders sagsbehandling. I alt 30 procent af ansøgerne måtte i 2006 vente over et år på en afgørelse. Tallene for 2007 er endnu ikke offentliggjort, men der verserer i øjeblikket sager om handicappede, der har ventet i over halvandet år på at blive godkendt. 8

9 Transit fra kr. ekskl. moms. Levering kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for prisændringer. Ogilvy & Mather Det perfekte match Nu har vi samlet alle de fordele og al den fleksibilitet, du har brug for i én bil. Ford Transit HC er navnet, og foruden fjernbetjent centrallås, elruder, sædevarme og programmerbar motor- og kabinevarmer, fås den med og uden specialindretning til kørestolsbrugere og med forskellige taghøjder. Så uanset dine behov garanterer vi, at Ford Transit HC passer perfekt. Læs mere på eller kontakt din lokale Ford forhandler. FordTransit Feel the difference 14327_Transit_HANDICAP_184x259.indd 1 13/03/08 13:28:21 9

10 Bruger - Hjælper Formidlingen A/S Mobil Spa og Kropsterapi på Sjælland Vi tilbyder økologisk wellness i dit hjem Se de mange lækre behandlinger på SkinPerfection repræsenterer fremtiden indenfor økologisk og naturlig hudpleje. Vores sortiment består af effektive kvalitetsprodukter til alle aldre, hudtyper, krop og hår. Vi prioriterer et højt serviceniveau og garanterer en seriøs og sikker handel samt hurtig levering. SkinPerfection BY NATURE v/ Toni Chrillesen Tlf Bruger - Hjælper Formidlingen A/S er et landsdækkende firma, som yder service til såvel handicappede som landets kommuner og regioner. Vi tilbyder bl.a.: - Gratis rekruttering af hjælpere - Helhedsløsninger inden for hjælpeordninger - Administration af ledsageordninger - Lønservice - Vikarservice Hvis du er interesseret i at høre mere om ovenstående, kontakt da venligst Bruger - Hjælper Formidlingen A/S: Ellebjergvej Klamsagervej 35. st København SV 8230 Åbyhøj Tlf Tlf Danmarks største bilhus for biler med særlig indretning - Vi har løsninger til ethvert behov. Hos os er professionalisme en selvfølge! Hasselager Centervej Viby J Tlf Fax

11 Når enden er god To af PTU s fysioterapeuter var med, da alverdens terapeuter og forskere i marts mødtes til det internationale siddesymposium i Vancouver i Canada. Læs deres beretning om nogle spændende dage med de nyeste tanker om siddestilling i kørestol Af An n y Va n g Ha n s e n, An n a-le n e Ha rt v i g s e n, PTU o g Na n n a Ød u m Li e bg e n, Han d i c a r e Selv om der var oplægsholdere og deltagere fra hele verden til det 24. internationale siddesymposium, var de fleste fra Canada og USA. Af samme grund var der ekstra fokus på behovet for undersøgelser, der dokumenterer, at forskellige hjælpemidler rent faktisk også har den ønskede effekt. For det kræver især de canadiske og amerikanske forsikringsselskaber i stigende grad. Det positive ved den udvikling er, at terapeuterne så også er nødt til at undersøge effekten af hjælpemidlerne og dokumentere deres virkning. Og når praksis på den måde kombineres med viden giver det et mærkbart løft i niveauet på de resultater, der blev præsenteret på siddesymposiet. Det har vi glæde af også i Danmark, hvor der også er mere og mere efterspørgsel på dokumentation af forskellige hjælpemidlers effekt. Kørestolen skal passe Ifølge uddannelseskonsulent Maria Amnell fra det svenske firma Etac, er det vigtigt, at være opmærksom på, at ældre kørestolsbrugere har et andet behov for tilpasning af en manuel kørestol end yngre. Derfor skal valget af kørestolen ske på baggrund af analyser af brugerens ledbevægelighed, deformitet, smerte, kropsbalance og muskelstyrke. For eksempel er det vigtigt, at afstanden fra skuldrene og til der, hvor hænderne tager fat i kørestolens drivhjul, er indstillet, så det passer til brugerens mobilitet og styrke. Erfaringerne viser, at mange ældre ikke har samme mobilitet i skulderleddet som yngre. Det betyder, at hvis ikke afstanden mellem skulderen og hånden på drivhjul øges, bruger de kun den forreste del af drivhjulet for at komme fremad. For at kunne bruge så meget af drivhjulet som muligt, er der derfor en del ældre, der bør have et mindre drivhjul. For eksempel på 22 tommer i stedet for 24 tommer. Kørekort til kørestolen Bruger du en manuel kørestol, bør du uddannes i og trænes til at bruge den rigtigt. Det mener specialist i rygmarvsskader, Kendra Betz fra Colorado. Det vil nemlig nedsætte risikoen for at få de skader i nakke, skuldre og arme, som mange kørestolsbrugere får. Hun peger på, at det er vigtigt at træne og undervise i samtlige bevægelser, der belaster nakke, skuldre 11

12 Magicwheels Smartwheel og arme. Det vil sige i alt lige fra valg af kørestol og tilbehør, indstilling af kørestolen, kørestolsteknik, forflytningsteknik til vedligeholdelse og rengøring af kørestolen. Desuden skal brugeren informeres om trykaflastning, og boligen skal indrettes hensigtsmæssigt. Når det gælder træning af muskler og led udenfor kørestolen, anbefaler hun svømning. Samtidig er det vigtigt, at brugeren ved, hvordan skulderleddene skånes bedst muligt. For eksempel ved altid at rotere skulderen udad, når man rækker op efter noget. Også når kørestolsbrugere ligger ned for at sove, er det vigtigt at undgå tryk direkte på skulderen. Det gør man for eksempel ved at have en tilstrækkelig stor hovedpude. Sov godt Ergoterapeut Sue McCabe fra Australien peger på, at søvnen er vigtig for enhver form for behandling. Patienter, som er kronisk trætte, får nemlig ikke samme udbytte af for eksempel fysioterapi, som andre. Derfor mener hun, at spørgsmål om søvn og eventuelle søvnforstyrrelser bør være en fast del af rutinen, når fysioterapeuter og andre behandlere undersøger en patient. Hun opfordrer i det hele taget terapeuter til at tænke på, hvordan patienten fungerer i alle døgnets 24 timer og ikke kun have fokus på den ene undersøgelse eller behandling, som man selv er i gang med her og nu. Det rigtige tryk Også når det gælder elektronisk trykmåling (Interface Pressure Mapping, IPM) som et redskab ved siddestillingsanalyser, var der ny viden at hente. Fysioterapeuterne Stephen Sprigle og Kim Davis fra Atlanta i USA pointerer, at der stadig er et stort behov for internationale, kliniske retningslinjer for brugen af elektronisk trykmålingsudstyr. Både når det gælder dataindsamling og fortolkning af resultater. De vurderer, at den eneste vej til en fælles standardisering er en fortsat brug af elektronisk trykmåling i praksis. Samtidig understreger de, at det vigtigste i brugen af elektronisk trykmåling er at anvende en protokol, så målingerne bliver så eksakte som muligt. Protokollen skal blandt andet indeholde: Måling af det gennemsnitlige tryk på bækkenet. Symmetri, det vil sige fordeling af tryk på højre og venstre bækkenhalvdel. Kontaktområde - altså det totale område, der belastes i siddende stilling. Før målingerne finder sted, skal klienten sidde i ca. otte minutter. Først da har pude, måtte og krop nået et stabilt leje. Samtidig understreger de to fysioterapeuter, at resultaterne primært skal bruges til sammenligning af forskellige puder. De advarer desuden mod, at man stoler blindt på trykmålingsudstyret. For uanset hvor mange farver, der er på computerens skærm, er det kun en farve, som man virkelig kan stole på. Nemlig farven på klientens hud. Nye hjælpemidler I løbet af det internationale siddesymposium, blev en række nye produkter præsenteret. Her er fysioterapeuternes vurdering af nyhederne. Drivhjul med gear Magicwheels er drivhjul med to gear til en manuel kørestol. I første gear er det nemmere at køre op og ned ad bakke. Samtidig har Magicwheels en tilbageløbsbremse, så kørestolen ikke glider nedad, når man kører op ad bakke. På jævnt underlag er MagicWheels til gengæld tung at køre med. Den ruller meget kort for hvert tag i drivhjulet og er derfor svær at holde kørende. Så med mindre man bor i et meget bakket område, er drivhjulene ikke velegnet til det danske terræn. Smart til analyser Smartwheel er et nyt redskab, som terapeuterne kan bruge til kørestolstræning, indstilling af kørestolen og analyse af brugers køreteknik. Smartwheel kan for eksempel måle gennemsnitsværdien af de kræfter, der bruges for at drive kørestolen frem og kan også bruges til at sammenligne, hvor let en manuel kørestol er at køre i forhold til en anden. Desuden kan den registrere, hvilken betydning indstillingen af kørestolen har på drivteknikken. Smartwheel er også et godt pædagogisk redskab til instruktion i køreteknik. Alarm til ROHO-puden For at sikre, at ROHO-puden er korrekt pumpet, har producenten udviklet en slags alarm kaldet Merlin. Der er tale om en lille bøjelig plade, som lægges under ROHOpuden. Farven i en lille lampe fortæller, om puden er underfyldt, overfyldt eller fyldt korrekt og en alarm fortæller, hvis trykket ændrer sig. Især kørestolsbrugere, der har haft tryksår eller som er i risiko for at få det, er tilbøjelige til at overfylde deres ROHO-pude. Med alarmen kan de sikre sig, at trykket i puden altid er korrekt. 12

13 Advokaterne Store Torv 16 Tid til engagement Spørgsmål om personskade, sociale forhold og forsikringsforhold kræver professionel rådgivning og sagsbehandling. Kontakt os og få vores vurdering. Læs mere på Esbjerg. Herning. Skjern Tlf Gitte Møller Iversen Rikke Lenette Omme Erstatning og forsikring Hos advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain har vi specialiseret os i: Vi har tilknyttet egen speciallæge. Tal med Karina Kellmer, Lingsie Jensen, Henrik Uhrenholdt, Marianne Fruensgaard, John Arne Dalby eller Anker Laden-Andersen. Aalborg Hjørring Sæby Frederikshavn Skagen Tlf PTU s advokatgruppe ADVOKAT- RÅDGIVNING - når skaden er sket Elmer & Partnere har 5 erfarne advokater, der kan rådgive om alle væsentlige spørgsmål efter en personskade. Det gælder overfor modparten, i forhold til egne forsikringer og de sociale myndigheder. Læs mere på Brug en advokat, der har viden og erfaring. Henvendelse til Karsten Høj pr. ELMER A D V O K A T A KTI ESEL SKA B STORE KONGENSGADE 23 BAGHUSET KBH K & ADV OKA TER PARTNERE T ELEFON T ELEF A X DV.DK 30 års erfaring GROVE & PARTNERE ADVOKATFIRMA Kontorets advokater har gennem en årrække specialiseret sig i erstatnings- og forsikringsret. Vi beskæftiger os i dag næsten udelukkende med disse retsområder. Vi yder kun bistand til skadelidte. Advokat Axel Grove er medlem af bestyrelsen for advokaternes faggruppe for erstatnings- og forsikringsret og Foreningen af Erstatningsretsadvokater. Axel Grove er udpeget af PTU som medlem af den juridiske rådgivningskomité i European Whip-lash Association. Sankt Annæ Plads 7, st København K. Telefon Fax Mød os på hjemmesiden: 13

14 DANMARKS STØRSTE MINIBUS CENTER! Vi tilbyder GRATIS AFPRØVNING med specialindrettede Minibusser overalt i Danmark. Altid mere end 80 nye Minibusser på lager. Leveringstid 2-4 uger. Få en GRATIS professionel neuropsykologisk rådgivning. Specialist i psykotraumatologi & neuropsykologi Per Bernth Jensen. Udarbejdelse af erklæring vedr. psykiske og neuropsykologiske følger efter arbejdsskader, trafikskader (f.eks. piskesmæld), vold og erstatningssager. Grønnegade Horsens Tlf Mejlgade Århus C Tlf Også gode brugte busser på lager! HVIDKÆRVEJ ODENSE SV TLF.: RUNEVEJ ÅRHUS V TLF.: Annonce1/2 f2 side fagblade1.qxd 11/02/08 13:52 Side 1 Armproteser Benproteser Bandager til arme og ben Lycradragter Hårde og bløde korsetter Specialhjelme og halskraver Benstativer og kapsler Vi hjælper dig på vej Hos Ortos AS ved vi meget om, hvordan det er at leve med en protese eller en anden form for kropsbåret hjælpemiddel. Uanset hvilken form for hjælp, du har brug for, så er vi der for dig. Ortos AS er et nyt navn i bandagistbranchen, men du kender os alligevel. I årevis har vi arbejdet i faget som autoriserede bandagister. Vi har stor erfaring med samarbejde i tværfaglige teams på landets sygehuse og institutioner. Vi samarbejder med din læge og din fysioterapeut Vi udvikler og tilpasser det hjælpemiddel, som giver dig størst mulig frihed og støtte Vi lærer dig at bruge og leve bedst muligt med dit hjælpemiddel Vi finder nye løsninger, når dit behov eller produktmulighederne ændrer sig Behandlingsbandager Kompressionsstrømper Specialsyet fodtøj Specialindlæg - Kvalitet i bevægelser Børstenbindervej Odense M Telefon Fax Sognevej 25 - Bygning Brøndby Telefon Fax

15 På vej til Beijing Den 24-årige kørestolsracer Ebbe Blichfeldt har taget orlov fra sit studie for at koncentrere sig fuldt og helt om at komme med som deltager i De Paralympiske Lege i Beijing i september Af Do rt e Sc h m i d t På en parkeringsplads ved Brabrand Sø i Århus er Ebbe Blichfeldt i fuld gang med at komme i træningstøjet. Den splinternye kørestolsracer står og venter, mens han drøner rundt i den manuelle kørestol fra den ene bildør til den anden for at få det hele med. Snart sidder han i raceren klar til dagens træningstur. - Det fede ved kørestolsrace er, at det udelukkende handler om dig og dine arme. Der er ingen gear som på en håndcykel. Det handler alene om rå kraft, forklarer han. Til gengæld kan en racer ikke bruges til fornøjelsesture. Man nærmest ligger ned på sine knæ og skal ikke rejse sig ret meget op før raceren tipper bagover. - Så den er bestemt ikke komfortabel at køre i, siger han. Satser alt Især i det sidste halve år har 24-årige Ebbe Blichfeldt arbejdet målrettet på at blive udtaget som deltager i De Paralympiske Lege (PL), som finder sted i Beijing umiddelbart efter OL. I skrivende stund er det endnu ikke afgjort, hvem der skal have de sidste to af de i alt tre pladser i atletik, som Danmark råder over. En af pladserne er allerede optaget af medaljevinderen i kuglestød, Jackie Tony Christiansen. - Så jeg kæmper med i hvert fald en 6-7 andre dygtige atleter om at blive udtaget til den ene af de sidste to pladser, siger Ebbe. Af samme grund har han taget orlov fra sin uddannelse som ergoterapeut, så han kan bruge al sin tid på at træne og deltage i forskellige løb rundt omkring i verden. Om han gør det så godt, at han også kommer med til PL i Beijing bliver først afgjort i løbet af juni. Træner hårdt Da vi møder Ebbe og hans racer er han netop kommet hjem fra over en måneds træning og løb i udlandet. Først 2½ uges træningslejr i Atlanta i USA. Derefter som deltager i Padova Maraton i Italien. Og sidst et par ugers træning sammen med de andre danske atleter i Portugal. - Desværre blev jeg syg med feber efter træningslejren i USA. Så jeg nåede først til Italien dagen før selve løbet, hvor jeg lige netop havde tid til at prøvekøre min nye racer inden selve løbet, fortæller han. Alligevel lykkedes det ham at komme ind som nummer 15 i tiden 1 time og 31 minutter i Padova Maraton. - I betragtning af, at jeg var syg indtil dagen før løbet, er jeg godt tilfreds med resultatet, siger han, der kun er i Danmark for en kort bemærkning. Om få dage skal han nemlig igen deltage i løb denne gang i Schweiz. Styrke og taktik I Danmark er der meget få kørestolsracere, så Ebbe nyder at komme til udlandet for at møde andre racere. Uanset om der er tale om træningslejr eller løb. - At køre race giver mig velvære, glæde og masser af oplevelser rundt omkring i hele verden, siger Ebbe Blichfeldt. 15

16 Tag med til Kina De Paralympiske Lege (PL) finder sted i Beijing den september Legene er det største og mest prestigefyldte idrætsstævne for handicappede idrætsudøvere. Over atleter fra ca. 160 nationer vil under legene dyste om medaljerne i 20 idrætsgrene. Der forventes over en million betalende tilskuere og omkring repræsentanter fra medierne. Dansk Handicap Idræts-Forbund er i skrivende stund sikret deltagelse i atletik, bordtennis, cykelsport, goalball, ridning, skydning, sejlads og svømning, mens der stadig er mulighed for kvalifikation i tennis og rosport. Op mod 40 atleter vil repræsentere Danmark ved legene. Det præcise antal ligger først helt fast i løbet af juni. De Paralympiske Lege er for fysisk handicappede og synshandicappede for eksempel amputerede, kørestolsbrugere, spastikere og blinde. Bag PL står den internationale paralympiske komite IPC handicapidrættens svar på IOC. IPC og IOC har et tæt samarbejde og har en løbende aftale om, at PL og OL skal afholdes samme sted med de samme faciliteter og i umiddelbar forlængelse af hinanden. Følg med i legene på Ebbe Blichfeldt er næsten klar til dagens træningstur rundt om Brabrand Sø. - Især er det fedt at være i USA for at træne sammen med racere fra hele verden. I Danmark træner jeg altid alene, så hele det taktiske spil om at placere sig rigtigt i et løb, kan jeg ikke træne her. Det lærer jeg til gengæld en masse om, når vi er flere, der træner sammen. Taktikken handler blandt andet om at spare vindmodstand ved at ligge bagved en anden racer. Men ikke for enhver pris. For gør man det, risikerer man nemlig også at blive spærret inde af de andre løbsdeltagere, der kører ved siden af. Vælger til og fra I sommerhalvåret træner Ebbe Blichfeldt flere gange dagligt. Enten i raceren eller med styrketræning. Og om vinteren holder han sig i form ved at spille kørestolsbasket. - Så det siger næsten sig selv, at man som elitesportsudøver er nødt til at vælge noget andet fra. For eksempel kan jeg ikke gå i byen eller til fester, som mange af mine kammerater gør det, siger han. I det hele taget kræver det både stor viljestyrke og stædighed at blive kørestolsracer på eliteplan. - Man skal gide at træne. Og man skal gide at blive ved og ved. Også når det er surt, siger han og understreger, at de kørestolsracere, der vinder medaljer har kørt race i mindst 10 år. Verdens bedste racere har kørt endnu længere og er ofte startet allerede som 8-9 årige. Bidt af race Selv startede Ebbe Blichfeldt først for 8 år siden, hvor han fik en racerstol på prøve. Inden da havde han spillet kørestolsbasket i Esbjerg Handicap Idræt i nogle år. Han blev handicappet som 13-årig af en kræftsvulst i ryggen, der har lammet begge hans ben. Han blev hurtigt bidt af kørestolsrace og snart fik han den legendariske kørestolsracer Ingrid Lauridsen som træner. Hun kommer fra Varde og er kendt som Danmarks første - og 80 ernes største - handicapidrætsstjerne. Ved De Paralympiske Lege i 1980, 1984, 1988 og 1992 racede hun sig til ikke mindre end 8 guldmedaljer, 5 sølvmedaljer og 4 bronzemedaljer. - Så hun var selvfølgelig også fantastisk at have som træner, fortæller Ebbe, der dengang boede i Hvide Sande. Han deltog i sit første løb i 2001 og allerede der, kvalificerede han sig til Europamesterskabet og har siden været med på landsholdet Velvære og oplevelser Ebbe lægger ikke skjul på, at han nyder at være i god form. - Jeg har det altid godt efter træningen. Og selv om det ikke altid er lige sjovt at træne, så glæder jeg mig altid til at deltage i løb. At køre race giver mig velvære, glæde og masser af oplevelser rundt omkring i hele verden, siger han, der som kørestolsracer har været i både Japan, USA, Thailand, Korea og flere europæiske lande. Han vurderer selv, at hans chancer for at vinde er bedst, når han kører maraton. - Jeg er bedst på de lange distancer, som kræver udholdenhed. Det er jeg bedre til end de eksploderende spurter, som de kortere løb kræver, siger han. Du kan følge med i Ebbe Blichfeldts karriere hos Dansk Handicap Idræts-Forbund på 16

17 Wolturnus bygger skræddersyede kørestole, der passer nøjagtigt til dig W5JR kan vokse med barnet, uden at stolen er tung og klodset. Wolturnus costum built med drivhjul forrest, folderyg, armlæn (swing away) Tukan fastrammekørestol m. justerbar fodstøtte, vægt fra 6,8 kg. Fås også med justerbar bagaksel og folderyg. W5 fuldsvejset fastrammekørestol, vægt fra 6,0 kg. Fås også med justerbar bagaksel, fodstøtte samt folderyg. W5D fastrammekørestol m. justerbare opklappelige fodplader, justerbar bagaksel og folderyg. Fås også med fast bagaksel og fast ryg. Dalton fastrammekørestol m. aftagelige svingbare benstøtter, justerbar bagaksel, folderyg samt armlæn. De viste modeller kan leveres med anti-tip, sideplader med skærm, armlæn, skubbehåndtag mm. W w olturnus Wolturnus A/S Halkærvej 24B 9240 Nibe Tel:

18 Jeg sparer jo en kontorstol Er der plads til et handicap på din arbejdsplads? En dag i november 1999 tog Søren hovedspring i en swimmingpool. Det blev et katastrofalt spring. Søren ramte bunden og blev lam fra brystkassen og ned. I dag sidder den 39-årige elektriker i kørestol og styrer sit elinstallatør-firma med 30 ansatte Af Na n n a Friis Søren har ikke specielt behov for at dvæle ved ulykken eller genkalde sig dagene efter. Og jeg afholder mig fra at stille journalistens yndlingsspørgsmål: hvordan følte du det? Spørgsmålet virker ikke bare upassende, men også temmelig irrelevant. - Jeg er nødt til at lægge det bag mig - og ikke jokke rundt i det gamle, siger Søren bestemt, - for ellers kommer man ikke videre. Ikke de samme kræfter Og Søren er kommet videre. Han har en dagligdag, der fungerer i det firma, han har opbygget sammen med sin parter Brian og som i dag tæller 21 svende og 8 lærlinge. Sørens arbejdsdag er den samme som før ulykken med kundemøder og kontorarbejde, besøg på byggeplads og projektgennemgang. Og så alligevel ikke. For han har slet ikke de samme kræfter som før, og bliver meget hurtigere træt. Selvom han meget nødigt vil gøre et stort nummer ud af det, så er det hele bare mere besværligt, når man sidder i en kørestol. - Jeg vil helst selv køre ud til møder. Men hvis jeg kommer ud til en byggeplads, og det fx er oppe på 1. sal, så bliver jeg bare siddende i bilen, og så kommer kunden ud til mig. Og det plejer folk at tage meget pænt, siger Søren. Noget af ham har affundet sig med, Søren er et godt eksempel på, at handicappede er lige så god arbejdskraft som alle andre. Hos kampagnen Udnyt potentialet på dk kan du blandt andet se en film, hvor Sørens kollega fortæller om deres samarbejde. Udnytter din virks Tilmeld din virksomhed på pot at han ikke kan komme rundt til alle byggemøder og noget af ham irriteres og frustreres stadig over det. Det er sjældent Søren beder om hjælp, for han klarer det meste selv. Kun i helt ekstraordinære tilfælde får han hjælp til at blive løftet op af kørestolen, men han indrømmer, at han slet ikke bryder sig om alt det besvær. Som regel holder han sig fra de steder, hvor han ved, han får brug for den slags hjælp. Firmaet har fået tilskud fra kommunen til en medarbejder, der hjælper Søren med stort og småt. Det kan være at dække op til gæster, tage kopier eller hente mapper, der står for højt oppe til, Søren kan nå dem. - Men ellers har vi ikke gjort noget specielt, siger 18

19 Søren, selvstændig elektriker (kørestolsbruger) Kampagnen gennemføres af Danske Handicaporganisationer (DH) med økonomisk støtte fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Lettere at få job Ifølge Danske Handicaporganisationer er der i dag godt ledige med handicap, der gerne vil have en af de tusindvis af ledige stillinger, der er i øjeblikket. Og ifølge en rapport om virksomhedernes sociale engagement fra Det Nationale Center for Velfærdsforskning er der håb forude. omhed potentialet? entialet.dk I løbet af de sidste 10 år er andelen af handicappede i både offentlige og private virksomheder nemlig steget fra 12 procent i 1998 til 22 procent i Find rapporten på Søren. Men tilføjer efter en lille pause: - bortset fra at vi ingen gulvtæpper har og jeg sparer en kontorstol. Stor plads i hjertet Når man ikke kan så meget andet, er det klart, at det er firmaet, der får en stor plads i hjertet, som Søren siger. Det er her, han lægger det meste af sin energi. Men der er nogle dage, der er bedre end andre. Ofte plages Søren af fantomsmerter i kroppen og søvnbesvær. Og så er han brugt om morgenen. Så tager han måske nogle pauser i løbet af dagen eller går tidligere hjem. - Jeg har altid været stædig, og det har ikke ændret sig. Selvfølgelig er min ulykke svær at kapere, og det sætter mange tanker i gang. Men jeg tror på, at vi her i livet kun har ét skud i bøssen og det gælder om at få det bedste ud af det. Og det gælder uanset, om du er gående eller sidder i kørestol, siger Søren. Søren presser altid sig selv til at yde ekstra. Alligevel kan han godt forstå, hvis nogle arbejdsgivere tøver med at ansætte en medarbejder i kørestol. Han ville fx ikke selv kunne klare et 8.00 til job - på grund af sine smerter og de manglende kræfter. Men skynder sig at tilføje, at der jo er stor forskel på, hvor dårlig man er, når man sidder i kørestol. På en skala fra meget dårlig til rimeligt velfungerende, placerer Søren sig selv i midten. 19

20 På Rådhuspladsen i København blev kampagnen Udnyt Potentialet markeret med en 65 meter lang og 4 meter høj mur. - Jeg er glad, når jeg ikke har smerter, er frisk og fungerer rimeligt normalt på arbejde, siger Søren. Og på spørgsmålet om, der overhovedet er nogle fordele ved at sidde i kørestol, falder svaret prompte: - De kommer altid ud og tanker min bil, når jeg skal fylde benzin på. Udnyt potentialet Langt de fleste danskere vil meget gerne arbejde. Og det gælder også selv om man er handicappet. Desværre støder mange med handicap stadig mod en række både praktiske og holdningsmæssige barrierer, når det gælder om at finde job. Men i modsætning til, hvad mange tror, er det hverken besværligt eller dyrt at ansætte medarbejdere med handicap. Det viser Danske Handicaporganisationers kampagne, Udnyt potentialet, med al ønskelig tydelighed. Blandt andet gennem en række gode historier om virksomheder, der har medarbejdere med handicap ansat. Som det for eksempel er tilfældet i historien om Søren, som du kan læse her i bladet. Formålet med kampagnen er at få så mange virksomheder som muligt til at tilmelde sig det grønne A-mærke, som signalerer, at virksomheden er åben overfor at ansætte handicappede. Fordelen er, at jobsøgende med handicap så kan se, hvilke virksomheder, der er åbne overfor at modtage jobansøgninger fra handicappede. Samtidig har Danske Handicaporganisationer og Foreningen Tilgængelighed for Alle udviklet hjemmesiden God adgang til arbejdspladsen. Her kan arbejdspladserne selv tjekke, om tilgængeligheden er i orden. Læs mere på og PIA & PERNILLES HANDICAPSERVICE ApS HandiHelp Hjælp dig selv! Få en hjælper fra HandiHelp... Står du og skal bruge en hjælper, så ring til Pia og Pernilles Handicapservice ApS. Vi kan hjælpe dig. Vi er et firma, der rekrutterer og formidler hjælpere ud til handicappede. Vi dækker hele Danmark. Vi har en del års erfaring inden for denne branche og vil stå til disposition, når du har behov for det. almindelige formidlinger serviceordninger ledsagere lønadministration konsulentordninger Frit-valg ordninger indenfor ældrepleje HandiHelp Omøgade 8, st København Ø Tlf.:

21 Vi har specialiseret os i opbygning og indretning af lift- og handicapbusser HandicapBusser har specialiseret sig i opbygning og indretning af institutionsbusser og busser til enkelt kørestolsbrugere, der dækker alle behov og ønsker. Og vi ved, hvad vi taler om. For bag firmaet står Poul Erik Illemann med 12 års erfaring vedr. salg og opbygning af ca. 700 busser fra et Citroën Handicapcenter. HandicapBusser er anerkendt og respekteret indenfor de bevilgende myndigheder, sagsbehandlere i kommuner og regioner, organisationer, brugerråd med videre. Og har stor viden, når det gælder regler, lovgivning og sagsbehandling. Vi satser primært på bilmærker, der er kendt for kvalitet og sikkerhed for både fører og passagerer - og det er bl.a. mærker som Citroën og VW. Kom og se vores udstillingsbusser, få en prøvetur - eller ring og vi kommer gerne forbi! Poul Erik Illemann Jesper Skov Vejlbjergvej Risskov Tlf

22 TiLite Titanium letvægt design Revolutionerende flot kørestol i titanium Håndlavet og specialtilpasset den enkelte bruger Let stol med lækre køreegenskaber Stødabsorberende og nem at drive frem God balance mellem komfort og design Ring og hør mere om TiLite - en af markedets absolut lækreste stole. Busser Personbiler Allerede når du sætter dig ind i den nye VW fornemmer du, at det er din bil. Den personlige indretning, de ergonomiske hensyn og rummeligheden gør det nemt og bekvemt at bevæge sig rundt. Her er taget hensyn til det hele. Christian Rosendahl Per Zoëga Vi leverer overalt i Danmark Komfort + VW - den perfekte løsning... I VW busserne er der tænkt på alt, som gør såvel kørslen som opholdet i bilen attraktiv. Optimale pladsforhold, fleksibilitet og righoldigt udstyr gør køreturen til en oplevelse. Bl.a. kan rattet indstilles i højde og længde, integreret joystickgearstang gør den nem at nå og letter gearskiftet. Sådan kunne vi blive ved... VW busserne fås i 3 udstyrsversioner. Vi er specialister i opbygning og indretning af VW handicapbusser og tilbyder totalløsninger udført nøjagtigt efter dine ønsker og behov. Kontakt Christian Rosendahl eller Per Zoëga for yderligere oplysninger på tlf Villy Veirup as Industrivej Ribe

23 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2008 Udvikling og fornyelse er vejen frem Af Do rt e Sc h m i d t Fornyelse og udvikling skal sikre, at PTU også i fremtiden er en stærk organisation med indflydelse. Sådan lyder budskabet i landsformand Holger Kallehauges beretning på PTU s årlige repræsentantskabsmøde den 17. og 18. maj i Fredericia - Og fornyelsen er godt i gang. Ikke mindst takket være vores unge dynamiske direktør Philip Rendtorff, som til fulde lever op til alle forventninger og håb. Ingen skal være i tvivl om, at Philip i høj grad er rette mand til rette tid i PTU. Det er spændende og inspirerende sammen med ham at være med til at omdanne PTU til et udviklingsprojekt, siger han og understreger, at alle spiller en rolle i det fælles udviklingsprojekt. - Både medarbejdere, ledere, medlemmer og frivillige i kredsene, i udvalg og i hovedbestyrelsen kan og skal bidrage til den fornyelse og udvikling, vi er i gang med, lyder landsformandens opfordring Fornyelsen fortsætter I første omgang har et udvalg under ledelse af direktøren udarbejdet en 14-punktsplan, som har været præsenteret for både hovedbestyrelsen, kredsformændene og medlemmer, der har deltaget i kredsgeneralforsamlinger. - Fornyelsesplanen og langtidsplanen er nok det allervigtigste, vi har fået sat gang i 2007 og det arbejde fortsætter vi med resten af 2008 og måske længere endnu. Fornyelse må jo gerne fortsætte som en vedvarende proces, siger Holger Kallehauge. Medlemmernes interesser Et af målene med fornyelsesprocessen er at blive bedre til at definere helt præcist, hvad medlemmernes interesser og behov er, og hvordan PTU bedst muligt imødekommer dem. - Derfor overvejer vi blandt andet at nedsætte udvalg eller arbejdsgrupper, der koncentrerer sig om hver deres målgruppe. Det vil sige polioramte, rygmarvsskadede, whiplashramte og andre ulykkesskadede. - Ideen er at sikre, at der findes fora, som fokuserer på en bestemt målgruppe. For selv om hovedbestyrelsen også har gjort det, er det måske alligevel ikke tilstrækkeligt, siger han. Samtidig peger han på, at Danske Handicaporganisationer gennem de seneste 5-10 år er blevet meget stærkere end tidligere og i dag har meget dygtige specialkonsulenter på alle områder. - Det kan og skal PTU ikke konkurrere med, lyder meldingen. Nyt ansigt udadtil Som et af de meget synlige tegn på fornyelse nævner Holger Kallehauge PTU s nye flotte hjemmeside. - Den er tidssvarende, den er omfattende, og den bliver hele tiden fornyet. PTU har med den fået et ansigt udadtil, som vi i meget høj grad kan være bekendt, siger han. Også Sundheds- og Forskningsdagen i Horsens den 10. oktober 2007 er en nydannelse, der blev en stor succes med tilslutning fra omkring 200 medlemmer. Derfor har PTU besluttet, at den skal videreføres hvert år. Næste gang den 25. september på Sjælland. Det endelige sted er ikke valgt endnu. Effektiv ledelse Holger Kallehauge glæder sig også over, at lægefunktionen på PTU s RehabiliteringsCenter nu ikke bare er fuldt, men også meget velbemandet. Nemlig med ledende overlæge, Hanne Lene Kristensen, der startede 1. september sidste år og med overlæge, Hanne Schaldemose Nielsen, der startede 1. april Hertil kommer yderligere to lægekonsulenter. - Det betyder, at der nu igen er kommet en effektiv og fast lægelig bemanding og ledelse i PTU, siger han. Godt samarbejde Sidste sommer gennemførte PTU en nakkestøttekampagne i samarbejde med Rådet for Større Færdselssikkerhed og FDM. Der var hovedsaglig tale om en pressekampagne med det formål at informere om vigtigheden af at indstille nakkestøtten rigtigt for at forebygge whiplashskader. - Vi fik både spredt budskabet og samtidig fik vi fornyet og udbygget samarbejdet med Rådet for Større Færdselssikkerhed og FDM, som er to af PTU s vigtige samarbejdspartnere. Så det samarbejde skal PTU holde fast i og søge at udbygge, anbefaler landsformanden. U-landsarbejdet PTU s projekt med at hjælpe handicappede børn i Filip-

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken

BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken BRUG FOR HJÆLP? Vi støtter dig i livet efter ulykken 02 BRUG FOR HJÆLP? Læs mere Rekvirer en brochure om ulykkesskader, whiplashskader, rygmarvsskader eller polio på tlf. 36 73 90 21. Hvem er PTU? PTU

Læs mere

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken

BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken BLIV FRIVILLIG I PTU......og hjælp mennesker i livet efter ulykken 2 BLIV FRIVILLIG I PTU PTU kort fortalt PTU er en landsdækkende forening, der arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet

Læs mere

DINE medlems- fordele

DINE medlems- fordele DINE medlemsfordele 1 Brug dine medlemsfordele 2 3 Brug dine medlemsfordele I PTU arbejder vi hele tiden på at kunne tilbyde det, som vores medlemmer efterspørger. I denne brochure kan du få et overblik

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker værd at vide om ulykker 2 værd at vide om ulykker Hvad er en ulykke? Over 80.000 danskere har store daglige gener som følge af en alvorlig ulykke. Ulykkerne sker hovedsageligt i hjemmet og i forbindelse

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker PTU arbejder for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som har alvorlige skader efter en ulykke eller sygdom. Meld dig ind i foreningen på www.ptu.dk/stoet eller

Læs mere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere

4 SEPT 2008. Lægen spørger lægen. Aktive har det sjovere. Den nye arvelov giver mulighed for at disponere langt friere end tidligere LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 4 SEPT 2008 Lægen spørger lægen - Hvordan foregår den medicinske behandling af polio i Sverige? Aktive har det sjovere - Deltag i PTU s bestyrelsesarbejde

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber

TVÆRFAGLIG UDREDNING. Et tilbud til forsikringsselskaber TVÆRFAGLIG UDREDNING Et tilbud til forsikringsselskaber 2 TITEL Hvad kan PTU tilbyde danske forsikringsselskaber? Tværfaglig vurdering og rehabilitering Igennem livet er det vigtigt med et godt helbred,

Læs mere

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter

R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter opgrader din søvn Billede af hende fra æsken R Bedre søvn R Færre muskelspændinger R Magnetterapi R Færre smerter MAGPUR TOPMADRAS opgrader din søvn Magpur giver dig fuldstændig komfort uanset sovestilling.

Læs mere

hvis du kommer til skade på jobbet

hvis du kommer til skade på jobbet hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade på jobbet Hvis du kommer til skade i forbindelse med dit arbejde, har du mulighed for at få erstatning. Men der er mange regler, der skal tages

Læs mere

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1

Herning. Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom. side 1 Herning Uarbejdsdygtig på grund af egen sygdom side 1 Forord Denne pjece giver borgere, der modtager sygedagpenge eller løn under sygdom et indblik i, hvordan Jobcenter Herning arbejder med en sygedagpengesag.

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen

Kommunale rettigheder. Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Kommunale rettigheder Cafémøde Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplæg ved PTU s Socialrådgiver Bente Elton Rasmussen Dagens program Præsentation Oversigt over generelle rettigheder Arbejdsevne og mulige foranstaltninger

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K

Sygemeldt hvad nu? Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk. Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Sygemeldt hvad nu? Danske Bank Holmens Kanal 2 12 DK 1092 København K Tlf. 33 44 00 00 Fax 33 44 29 73 www.danskebank.dk 12.345 00.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 København Tryk: SuperTryk A/S Hvad

Læs mere

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet

Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Arbejdsskade En kort vejledning til medlemmer af Fængselsforbundet Denne pjece er tænkt som din førstehjælp ved en arbejdsskade. Dit medlemskab af Fængselsforbundet giver ret til bistand i arbejdsskadesager.

Læs mere

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler.

Køreplanen er tænkt som en hjælp og vejledning til dig som møde leder til at styre dialogen frem mod nogle konkrete aftaler. KØREPLAN TIL DIALOG OM GOD FYSISK TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Forberedelse 1. Vælg på forhånd, hvilket af de fem temaer der skal danne udgangspunkt for mødet. Vælg, om du vil holde et kort møde i plenum

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Erstatning for personskade

Erstatning for personskade Erstatning for personskade Rådgivning Erstatningsspecialister Hos HjulmandKaptain har vi specialiseret os i alle forhold vedrørende erstatning ved personskade. Vi har et team af jurister, der udelukkende

Læs mere

5 OKT 2008. PTU s Sundhedsdag. Patienten er i centrum Ud i naturen i kørestol Drømmen om Beijing LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE

5 OKT 2008. PTU s Sundhedsdag. Patienten er i centrum Ud i naturen i kørestol Drømmen om Beijing LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 5 OKT 2008 PTU s Sundhedsdag - Professor Kristian Borg modtog PTU s forskerpris Patienten er i centrum Ud i naturen i kørestol Drømmen om Beijing Transit

Læs mere

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET

PERSON SKADE ERSTATNINGS RET PERSON SKADE ERSTATNINGS RET Vi er eksperter i opgørelse af erstatningskrav efter personskader PISKE SMÆLD kan opstå både som en arbejdsskade og en ulykke udenfor arbejdstiden. Typisk opstår det i forbindelse

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del Bilag 92 Offentligt Sygemeldingen Kommunens afgørelse Ankestyrelsens afgørelse Erik/ Bemærkning til klagen over kommunens Sygemeldt den 20. nov. 2012 fra job

Læs mere

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem

Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem Personskader i trafikken et stigende samfundsproblem 1. Indledning I Danmark kommer op imod 20.000 personer hvert år alvorligt til skade i trafikken. Antallet af dødsfald er heldigvis faldet meget betydeligt

Læs mere

LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE

LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE LANDSFORENINGEN AF POLIO-, TRAFIK- OG ULYKKESSKADEDE 2 APRIL 2008 TEMA: TRAFIKULYKKER Unge skal lære om trafiksikkerhed på en måde, så de på egen krop oplever, hvor hurtigt det kan gå galt 23 MILLIONER

Læs mere

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja

Af Mathias Overgaard & Peter Lilja Stor forskel på mulighed for uddannelse Hvis du er arbejdsløs, er det ikke lige meget, hvor i landet, du bor. Der er nemlig stor forskel på, hvor mange penge de kommunale jobcentre bruger på uddannelse

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig

Virksomhedsnær aktivering. En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering En forskel, der betaler sig Virksomhedsnær aktivering - En forskel, der betaler sig Hvorfor: Ved virksomhedsnær aktivering bliver borgeren aktiveret i en virksomhed. Formålet

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Aktivitetsfolder Østjylland

Aktivitetsfolder Østjylland Aktivitetsfolder Østjylland Dette nr. Efterår 2008 2 Polio og senfølger: side 2 Den nye hjælpeordning: side 3 Køretekninske kurser: side 4 Emailadresser/selvhjælpsgrupper side 5 Generalforsamling m. foredrag

Læs mere

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune?

Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? Hvilke støttemuligheder har kræftramte og deres pårørende i Faxe Kommune? At få konstateret kræft kan være svært og til tider næsten uoverskueligt. Når du bliver syg, er det i første omgang din egen læge

Læs mere

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led Videncenter for Arbejdsmiljø 2011 Ondt i muskler og led Spørgeskemaundersøgelse om arbejde og smerter i muskler og led

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

værd at vide om Rygmarvsskader

værd at vide om Rygmarvsskader værd at vide om Rygmarvsskader 2 værd at vide om rygmarvsskader Hvad er en rygmarvsskade? Rygmarvsskader er en samlet betegnelse for en række forskellige skader på rygmarven, som er den samling af nerver,

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan finde støtte til at vende

Læs mere

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig

Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Når du bliver syg og uarbejdsdygtig Forord At være aktivt sygemeldt I denne pjece kan du læse om dine muligheder, rettigheder og pligter, når du bliver syg og uarbejdsdygtig. Og hvordan du hos CEB kan

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

værd at vide om ulykker

værd at vide om ulykker Sammen er vi stærkere -Meld dig ind i PTU i dag I PTU arbejder vi for at skabe ligeværdige vilkår og øget livskvalitet for de over 100.000 danskere, som lever med alvorlige skader efter en ulykke eller

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Vigtige valg - Guide til unge med handicap

Vigtige valg - Guide til unge med handicap Vigtige valg - Guide til unge med handicap Bolig Uddannelse Arbejde Fritidsaktiviteter Kolofon Vigtige valg Udgiver: Servicestyrelsen 2009 Tekst og redaktion: Janina Gaarde Rasmussen og Stine Grønbæk Jensen,

Læs mere

Drømmen om at bo for sig selv

Drømmen om at bo for sig selv Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2001 Drømmen om at bo for sig selv Peter Bang Jensen er glad for, at han flyttede væk fra en institution og ud i egen lejlighed, men hverdagen kan være svær uden hjælpere Af

Læs mere

Sov bedre. - mærk en forskel

Sov bedre. - mærk en forskel Sov bedre - mærk en forskel [ Værd at vide ] Du behøver ikke at vide, hvad der er i din madras for at ligge godt. Men vi ved, hvad du behøver for at ligge godt og få en god nats søvn. Den viden bruger

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-01-2013 28-02-2013 28-13 5200109-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter ved forsørgelsen - børn - ferielejr

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen

Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Værd at vide om Cerebral Parese (spastisk lammelse) Spastikerforeningen Et ud af 400 danske børn fødes med cerebral parese, og omkring 10.000 danskere har cerebral parese i varierende grad. 10-15 procent

Læs mere

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden

Kapital- pension Ratepension Livsvarige livrente Længe leve forskelligheden ER DU SIKRET? Mette, 35 år Tænk fremad og på familien Der er nok at se til. Karriere, hjem, sport, fritid og børn. Det giver livet mening og indhold, men kræver sin kvinde og overskud til overblik. Hvornår

Læs mere

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører.

Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. Mit Hjem Din Fart? 2011 Kampagnebudskab: Der bor mange mennesker langs landevejene, som er bekymrede over din fart. Tænk over hvor hurtigt du kører. - 9 ud af 10 beboere langs landevejene er generede af

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås?

Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Hvordan kan overbelastningsskader som følge af computerarbejde undgås? Af Kenneth Marloth Henze, cand. mag., idrætskonsulent ved Politiskolen, Fysisk Afsnit. Der er flere undersøgelser, der tyder på, at

Læs mere

Vi gør din studietid. lidt federe

Vi gør din studietid. lidt federe Vi gør din studietid lidt federe Vi taler din sag SLS Sygeplejestuderendes Landssammenslutning er de sygeplejestuderendes faglige organisation og en del af Dansk Sygeplejeråd. Vores mål er at forbedre

Læs mere

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke

Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Det handler om at komme trygt tilbage, når du har været ude for en alvorlig ulykke Kom trygt tilbage på arbejde igen Hvis du har været ude for en alvorlig ulykke, der griber ind i dit liv og din dagligdag,

Læs mere

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk. SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 Det skal ikke være noget handicap at få ny bil... www.motorbyen.dk FYN Hvidkærvej 4 5250 Odense SV Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09 SJÆLLAND Park Allé 289 H 2605 Brøndby Tlf. 63 15 20 00 Fax 63 15 20 09

Læs mere

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs

Retningslinjer for børnenes selvhjulpenthed og personalets ergonomi i Daginstitution Dagnæs Indledning Med udgangspunkt i at lade pædagogik og ergonomi gå hånd i hånd er følgende retningslinjer udarbejdet af Arbejdsmiljøgruppen i Daginstitution Dagnæs. Formålet med retningslinjerne er: at skabe

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp

Prøve i Dansk 3. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Delprøve 2A: Sundhed og faste. Teksthæfte. Delprøve 2B: Nabohjælp Prøve i Dansk 3 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Teksthæfte Delprøve 2A: Sundhed og faste Delprøve 2B: Nabohjælp Der er et teksthæfte og et opgavehæfte. Læs først instruktionen i opgavehæftet.

Læs mere

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk

Jobcenter Nordfyn. Vesterled 8 5471 Søndersø. Tlf. 64 82 82 30. Fax. 64 82 82 40. jobcenter@nordfynskommune.dk. www.jobnet.dk Jobcenter Nordfyn Vesterled 8 5471 Søndersø Tlf. 64 82 82 30 Fax. 64 82 82 40 jobcenter@nordfynskommune.dk www.jobnet.dk Indholdsfortegnelse Virksomhedspraktik. 1 Løntilskud i private virksomheder 2 Løntilskud

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100

Museskader. Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 Museskader Hvad kan du gøre for at undgå dem? Fysioterapi og smerteklinik Tagtækkervej 8, 5.sal 5230 Odense M 66 104100 www.fysioterapiogsmerteklinik.dk Hvad kan du gøre for at undgå museskader? Museskader

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads

tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser indretning arbejdsplads indretning arbejdsplads tommelfingerregler til indretning af kontorarbejdspladser En god ergonomisk arbejdsplads er nødvendig for at skabe et sundt arbejdsmiljø, for den enkelte medarbejder. Et sundt arbejdsmiljø

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service

Ansøgning om støtte til køb af. bil efter lov om social service Ansøgning om støtte til køb af bil efter lov om social service 114 Ansøgning om støtte til køb af bil og særlig indretning Hvem kan søge Personer med et varigt nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne.

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Danica SunDheDSSikring

Danica SunDheDSSikring Danica Sundhedssikring 2 DAnica sundhedssikring DAnica sundhedssikring 3 Danica Sundhedssikring giver dig flere valgmuligheder Bliver du syg eller kommer ud for en ulykke, giver Danica Sundhedssikring

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET!

xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! xxx Kommune Forflytningshåndbog Du er din egen sikkerhedschef. HUSK DET! SIDE 2 Generelt Forflytning i hjemmeplejen kan først foregå når du enten har været på forflytningskursus eller du er blevet oplært

Læs mere

Brug overenskomsten og skab produktivitet

Brug overenskomsten og skab produktivitet Brug overenskomsten og skab produktivitet Kim Graugaard Viceadm. direktør, DI Disposition for oplægget Produktivitet DI s nye taskforce 2 Produktivitet 3 Aftagende vækst i produktiviteten 4 Danmark tæt

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og

Alle patienter er dækket af en erstatningsordning, når de bliver behandlet og Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patienterstatningen Kræftens Bekæmpelse Patientskader Patientskader Information til kræftpatienter Information til kræftpatienter Alle patienter er dækket af en

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE

VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE VÆRD AT VIDE OM ELSCOOTERE Før du køber elscooter Der er mange overvejelser forbundet med at købe en elscooter. Dette kan blandt andet dreje sig om elscooterens størrelse og dine behov og begrænsninger.

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler

BØRNETEAMET. Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler BØRNETEAMET Hjælp til et bedre liv for børn med handicap vedrørende hjælpemidler, bolidindretninger og biler Denne pjece henvender sig til forældre til børn med handicap, som bor i Aarhus Kommune. Pjecen

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Han valgte handicaphjælperen. og på køkkenbordet her på Amager har. små potter, der skal plantes ud i kolonihaven. Enten eller og Kierkegaard

Han valgte handicaphjælperen. og på køkkenbordet her på Amager har. små potter, der skal plantes ud i kolonihaven. Enten eller og Kierkegaard 18 Han valgte handicaphjælperen AF Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian Grønne Hjælperordningen er en fin ordning. Jeg håber, den stadig eksisterer, når jeg en dag ikke kan klare mig uden. Men

Læs mere

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING

SPORTSSKADE KURSUS DEL 2 1 OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER BELASTNING OVERBELASTNINGSSKADER OG TRÆNING OVERBELASTNINGSSKADER Håndled Skulderled Albueled Nakke smerter Ryg smerter Hofte og lyske Træthedsbrud Forreste knæsmerter Løberknæ Knæskalssene Skinneben Achillessene

Læs mere

Dental ergonomi. Kroppen

Dental ergonomi. Kroppen Dental ergonomi METTE KREBS Normalt er det tandlægen, der spørger patienten, hvordan det går med tænderne. Men hvordan går det med tandlægerne? Inden for de sidste par år har undersøgelser fra både Dansk

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG

VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE. Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 OVERSKUD TIL OMSORG R VÆRDIG FORFLYTNING AF SENGELIGGENDE Winner of Best Product on Show award at M&HP2013 Winner of Most Interesting Product award at M&HP2014 OVERSKUD TIL OMSORG R HVAD ER VENDLET? VENDLET er det originale,

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere