Hvad skal vi med skolen?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal vi med skolen?"

Transkript

1 Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 7-9. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk udgave 2014

2 Bogens illustrationer s. 4: Det Lokalhistoriske Arkiv i Herning s. 5: Terkel Broe Christensen/Scanpix s. 5: Scanpix s. 6: Sofie Vindis/IBIS s. 7: Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen: Da læreren holdt skole s. 8: Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam s. 9: R. Broby Johansen: Skolen i kunsten kunsten i skolen s. 10: Scanpix s. 11: Scanpix s. 13: Stadsarkiv Viborg s. 14: R. Broby Johansen: Skolen i kunsten kunsten i skolen s. 16: Randers Kunstmuseum s. 17: Vejle Stadsarkiv s. 18: Vejle Stadsarkiv s. 20: Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte s. 21: Lokalhistorisk Arkiv, Gentofte s. 22: Gyldendal Billedarkiv s. 23: Hakon Nielsen/Scanpix s. 24: Thorkil Svendsen/Århus Kommunes Biblioteker. Lokalhistorisk Samling s. 24: Frederiksberg Stadsarkiv s. 24: Åge Fredslund Andersen/Århus Kommunes Biblioteker. Lokalhistorisk Samling s. 24: Ib Rahbek-Clausen/Århus Kommunes Biblioteker. Lokalhistorisk Samling s. 27: Nielsens Foto, Aars s. 29: Jens Aage Poulsen s. 29: Aage Sørensen/Scanpix s. 33: Ole Friis Nielsen/Scanpix s. 35: Thomas Vilhelm/Scanpix s. 37: Bridgeman Art Library *Hvad skal vi med skolen? - om samfund og skole før, nu og i fremtiden klasse 1. udgave, 2. oplag 2014 Forfatterne og Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Vejlevej 2, 7300 Jelling Udgivet med støtte fra Region Syddanmark. Teksten er sat med Palatino og Arial Rounded MT Bold Grafisk opsætning og tryk: Prinfovejle ISBN: Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med COPY-DAN og kun inden for de i aftalen nævnte rammer. Lærervejledning kan hentes fra august 2014 på

3 Indhold Samfund og skole Vi lærer hele livet, og vi lærer mange steder. Sådan har det altid været. Hvad vi skal lære, hvordan og hvor vi lærer det, afhænger af det samfund, vi lever i. I dag er skolen et vigtigt sted at lære. I tidens løb har samfund og måden, vi lever på, forandret sig meget. At lære mange steder tallet I tallet var der kun få skoler. Men børnene lærte en masse alligevel, andre steder og på andre måder. Udover alle de praktiske ting, de skulle bruge i hverdagen, lærte de om kristendommen og at læse. Alle børn i skole tallet I 1814 lavede kongen og hans regering en lov, der bestemte, at alle børn skulle undervises syv år. Men efter loven var der forskel i undervisningen på landet og i byen. Industrisamfundets skole - ca Flere og flere varer blev fremstillet på fabrikker. Danmark var ved at blive et industrisamfund. For at få flere til at uddanne sig og for at gøre mulighederne for børn på landet og i byen mere lige, måtte skolen ændres. Samme skole for alle erne 1970 erne I denne periode blev samfundet rigere. Fra omkring1960 fik flere kvinder arbejde uden for hjemmet. I samfundet blev der brug for endnu flere specialister. Men mange børn forlod stadig skolen som årige. Eleven i centrum? erne til nu I løbet af 1970 erne blev der lagt mere vægt på, at eleverne udviklede sig som mennesker. Elevens personlige udvikling blev mere central i skolen. Men det har ændret sig i de seneste år. Spørgsmålet er, om tilegnelsen af faglige kundskaber og færdigheder igen er ved at blive det vigtigste. Fremtidens skole? Skolen og undervisningen er lavet meget om i tidens løb. Du har selv oplevet de forandringer der sker med din skole og undervisningen, mens du har gået i skole. Så hvordan mon samfundet og skolen er om 25 år?

4 4 Samfund og skole Vi lærer hele livet, og vi lærer mange steder. Sådan har det altid været. Hvad vi skal lære, hvordan og hvor det foregår, afhænger af det samfund, vi lever i. I dag er skolen et vigtigt sted at lære. I tidens løb har samfundet og måden, vi lever på, forandret sig meget. Til alle tider har børn lært det meste af det, de havde brug for, fra de voksne. Fotoet fra 1915 viser en bødkersvend, som lærer de ansatte drenge, hvordan de fremstiller tønder. At lære noget Mennesker er sociale væsener, der lever i fællesskaber. Der er mange slags fællesskaber fx familien, skoleklassen, vennegruppen og hele samfundet. Vi lever også i et globalt fællesskab. Til forskel fra dyr kan mennesket fra fødslen ikke særlig meget. Til gengæld er det født med evnen til at lære. For at være med i et fællesskab er der meget, man må lære. For det første må man lære at blive et nyttigt medlem De første mennesker holdt sammen i grupper. De levede af jagt, fiskeri, og hvad de kunne finde at spise i naturen. De klarede sig fint uden skoler. Børnene lærte at jage, fiske, tilberede mad og andet, de havde brug for, ved at hjælpe og efterligne de voksne. De voksne foraf fælleskabet, så man kan udføre det arbejde, der er nødvendigt, for at man selv og fællesskabet kan klare sig. For det andet må man lære og rette sig efter - de holdninger og normer, der gælder i de fællesskaber, man er med i. Hvad der er nyttigt for fællesskabet, og hvilke holdninger og normer, der gælder, har været forskellige gennem historien. Til alle tider har mennesker lært meget af det, de har brug for ved at være sammen med andre. For befolkningen i Danmark har måden, samfundet er organiseret på, stor betydning. Folketinget vedtager lovene. Regeringen skal sørge for, at lovene bliver ført ud i livet. Overtræder folk lovene, kan domstolene idømme dem en straf. Hvorfor skole? I dag kan hverken samfundet eller den enkelte nøjes med det, man lærer ved at være sammen med andre. Derfor er der skoler. I skolen lærer du noget, du har brug for nu, fx at læse, skrive, regne og fremmedsprog. Undervisningen skal også forberede dig til at blive en nyttig borger i samfundet, dvs. gøre dig i stand til senere at uddanne dig til elektriker, læge, pædagog eller til et andet erhverv. I skolen øver du dig i at samarbejde med og respektere andre. Du lærer også noget om, hvordan samfundet er indrettet. Fx om menneskers rettigheder og pligter, og hvad der rigtigt og forkert at gøre. Danmark er et demokratisk samfund. Men demokrati er ikke opstået af sig selv. Det er noget man må lære at forstå - og at være en del af, så man kan få indflydelse på, hvordan samfundet skal være. I mange samfund i verden er det blevet nødvendigt, at børn går i skole. I Danmark har det været sådan i mange år. For ca. 200 år siden besluttede kongen og hans regering at oprette skoler, og at alle børn skulle have undervisning i syv år. At efterligne

5 talte børnene, hvilke regler der gjaldt i gruppen, hvad der var rigtigt og forkert. De voksne lærte også børnene, om meningen med livet og om de guder og ånder, man troede på. For år siden begyndte man nogle steder i verden at dyrke jorden og holde husdyr. Også her måtte børnene lære ved at deltage i arbejdet og efterligne de voksne, så de kunne blive bønder ligesom dem. Heller ikke her var der brug for skoler. De første skoler Vi ved ikke, hvor og hvornår noget, der ligner skoler, blev oprettet. Måske var det sumererne, der boede i det nuværende Syrien og Irak. De levede af landbrug. For år siden var også byer, hvor folk handlede og dyrkede deres religion. Og i hver by herskede en konge. Man har fundet lertavler, hvor sumererne brugte særlige tegn til at skrive med. De noterede, hvor store markerne var, hvor meget korn der var høstet og solgt, og hvor meget skat de skulle betale til kongen. Andre tavler fortæller om religionen, og de love, kongen bestemte. Få sumerer kunne skrive, læse og regne, men de må have lært det et sted. Også andre steder i verden blev der oprettet skoler, når samfundet fik brug for det. Det kunne der være flere grunde til. Fx når håndværk og handel blev vigtige erhverv, så flere måtte lære at måle, tælle og regne. Religionen var en anden grund. Kristne, muslimer og jøder havde bøger, der fortalte om troen. I disse samfund var det nødvendigt, at præster og andre, der skulle lære folk om religionen, kunne læse og skrive. I nogle samfund bestemte kongen lovene. Det var en fordel, at de blev skrevet ned, så de kunne blive kendt over hele landet. Her blev der brug for nogen, der kunne skrive og læse. Romerriget eksisterede fra ca. 700 f.v.t. til 400-tallet. Kun drenge fra velhavende familier gik i skole. Relieffet er fra omkring 200. Det viser to drenge, der læser op af deres bogruller. I midten sidder læreren. Drengen til venstre løfter hånden til en hilsen, der også betyder undskyld. Mon han er kommet for sent til undervisningen? I stenalderen var det vigtigt at lære helt andre ting end dag. Fotoet er fra Hjerl Hede.

6 6 Samfund og skole Skole som vejen til et andet liv Skolegang kan ændre fremtiden for et menneske. I hele verden går børn i skole. Men hvor mange børn, der går i skole, afhænger af, hvor i verden de bor. Måske bor børnene for langt væk fra skolen. Måske er det for dyrt for forældrene at sende dem i skole. Måske mangler der bøger og uddannede lærere, så børnene ikke lærer så meget. Hvis en bondedreng i det nordlige Ghana lærer at læse, skrive og regne, har han store chancer for få job i den nærliggende by. På den måde kan han supplere familiens indtægt. Og så er der måske råd til at flere af hans søskende kan komme i skole. Samfundet forandres og skolen Alle børn i Danmark har ret til undervisning. Det er nødvendigt for samfundet, at alle, der kan, uddanner sig. Sådan har det ikke altid været. Det fortæller denne bog om. Når der sker ændringer i samfundet, må skolen og undervisningen også laves om. Der kan være forskellige grunde til, at samfundet forandres. Fx har man fundet ud af at fremstille det, man havde brug for, på andre måder. Og handlende, håndværkere og andre rejsende har bragt ny viden fra andre lande. I dag bruger man computere og andre it-redskaber. Elever søger billeder på nettet, bruger lydfiler og film i undervisningen, og de Skyper med børn på den anden side af jorden. Det er altså vigtigt at kunne forstå og bruge samspillet mellem billeder, video, lyd og skrift. Hvad bliver vigtigt at kunne i fremtidens Danmark? Hvad skal eleverne derfor lære i fremtidens skole? Det arbejder du videre med i bogens sidste kapitel. Men for at kunne gøre det, må du vide noget om, hvordan samfundet og skolen har ændret sig i de sidste år. Foto fra Duna Skole i Ghana. Skolegang kan give disse elever og deres forældre mulighed for at få en bedre fremtid.

7 7 At lære mange steder tallet I tallet var der kun få skoler. Men børnene lærte en masse alligevel, andre steder og på andre måder. Udover alle de praktiske ting, de skulle bruge i hverdagen, lærte de om kristendommen og at læse. Hvad er vigtigt at lære? I tallet levede de fleste i Danmark som bønder. For børn på landet var det derfor vigtigt at lære at malke køer, pløje, male mel og klare andre opgaver på gården. Dengang var det også godt at kunne læse. Siden middelalderen havde det at kunne læse givet indflydelse. Fx har danske love været skrevet ned siden 1200-tallet. Kristendommen var en anden vigtig grund til at lære at læse. Fra 1736 skulle alle børn konfirmeres, og det krævede, at de kunne læse og huske katekismen udenad. Hvis børnene ikke blev konfirmeret kunne de ikke fæste en gård eller blive gift. De var udenfor samfundet. Lidt på samme måde, som hvis man ikke går i skole nu om dage. I dag er kristendommen noget, man vælger at tro på. Dengang var man ikke i tvivl om, at Gud og Jesus eksisterede. De var lige så virkelige, som vi dag ved, at der findes CO2 (kuldioxid) selv om vi ikke kan se det. Man gik i skole, når man havde fri At børn går i skole svarer i dag til, at voksne går på arbejde. Når man ikke er i skole, holder man fri. I tallet var det omvendt. Dengang arbejdede de fleste børn det meste af ugen, og de skulle kun gå i skole, når de havde fri. De vigtigste ting, børn havde brug for, når de blev voksne, lærte de ved at hjælpe deres mor, far eller andre voksne med deres arbejde. Forældre, der kunne, lærte selv børnene at læse. Eller også sørgede de for, at børnene fik det lært. I dag vedtager Folketinget, hvilke love der gælder for skolen. Sådan var det ikke i tallet. Den ene- vældige konge bestemte over kirken. Det var kirkens opgave at sørge for undervisningen fra skoler for børn til universitetet. Forældrene bestemte, hvor meget og hvordan deres børn skulle gå i skole. ABC en og katekismen var vigtige bøger i skolen. Katekismen indeholdt spørgsmål og svar om kristendommen. I den stod der også, hvordan man skulle leve som et kristent menneske. Børnene skulle lære at læse i katekismen og til sidst kunne den udenad.

8 Maleri af en latinskoledreng fra 1531.

9 At lære mange steder tallet 9 Skolerne Der var forskellige slags skoler. I byerne havde kirken oprettet latinskoler. De var kun for drenge, som begyndte i skolen som 7-8-årige. Her lærte de latin. Det var et sprog, der blev brugt af alle lærde i Europa. På latinskolen lærte eleverne også at læse og skrive på dansk - og at regne. Hvis skolen mente, at en elev var dygtig nok, kunne han fortsætte, til han var år. Bagefter kunne han komme på universitetet og fx blive præst, eller han kunne blive ansat som embedsmand hos kongen. Det var gratis at gå på latinskole. Eleverne fik også mad, tøj og husly. Så ved at sende drengene på latinskole slap forældrene for selv at forsørge dem. Det var især en fordel for fattige familier. De fleste børn forlod dog skolen efter få år, fordi de skulle arbejde. Mange steder på landet underviste præsten eller en anden af kirkens ansatte de børn, der var i sognet. Læreren kunne dog også være en af de ældre elever fra den nærmeste latinskole. Undervisningen foregik ofte om søndagen efter gudstjeneste. Børnene blev undervist i kristendom og lærte at læse. De lærte også, hvordan de skulle opføre sig som gode kristne. Omkring 1720 oprettede kongen ca. 240 rytterskoler. De blev opført ved de godser, der betalte til kongens rytterhær. En del godsejere oprettede også selv skoler. Lærerne blev kaldt skoleholdere, og de behøvede ikke at have en uddannelse. Børnene lærte først og fremmest religion, men mange steder lærte de også at læse. Latinskoledrengen i byen Vi ved ikke så meget om, hvordan de enkelte børn oplevede skolen. Her er tre fortællinger om børns hverdag, som den måske har været i 1600-tallet: Peder var 8 år. Han boede i Odense. Hans far var død, hans mor hjalp til med at sælge fisk på torvet. De var fattige. Peder havde indtil for nylig samlet penge ind i gaderne, men nu gik han i skole. En af kirkens folk havde opsøgt ham. Han havde spurgt Peders mor, om Peder måtte komme i Latinskole, hvor en præst ville være hans lærer. Peder fik mad og bøger af kirken. I skolen lærte han at læse og skrive på latin, men også på dansk. Hvis han klarede sig godt, kunne han blive i skolen i mange år. * Kilde 1 Drenge i latinskolen. Billedet er fra 1555.

10 * Kilde 2 Billede af en hollandsk landsbyskole fra På billedet skriver børnene på papir, men det var faktisk ikke almindeligt i landsbyskolerne. Bondebørnene på landet Kirstine og Jens var søskende på 8 og 5 år. De boede med deres forældre på en gård, hvor de hjalp med at passe dyrene. Kirstine hjalp også sin mor i køkkenet, og så passede hun sine tre mindre søskende. Selvom Kirstine og Jens ikke var lige gamle, gik de i den samme skole og havde den samme lærer. Deres lærer var en gammel mand, som før havde arbejdet på en gård. Der var han kommet til skade med sit ben, så han nu ikke kunne arbejde. Men han var god til at læse og vidste en del om kristendommen, så han kunne være lærer. Til gengæld fik han et værelse at bo i og mad fra landsbyen. Skolen var bare et rum, som en af bønderne i landsbyen havde stillet til rådighed. Kirstine og Jens var i skole et par gange om ugen. Om søndagen efter gudstjenesten øvede de katekismus sammen med andre børn fra landsbyen (se side 7). På den måde lærte Jens og Kirstine at læse. Efter 3 år stoppede Kirstine og Jens med at gå i skole. Nu skulle de nemlig bruge mere tid på at hjælpe deres forældre med arbejdet på gården.

11 At lære mange steder tallet 11 Adelspigen på herregården Caroline var 10 år. Hun var ud af en adelsfamilie og boede med sine forældre og søskende på en stor herregård. Her havde hun ikke boet hele tiden. I to år havde hun boet hos en tante og onkel for at lære, hvordan en adelig kvinde skulle opføre sig, og hvordan man syede og broderede. Dengang var det almindeligt i adelsfamilier, at de store børn boede en periode på en anden herregård. Nu havde hendes forældre ansat en huslærer, som skulle undervise hende i religion, i at læse og skrive på dansk, latin og tysk samt at regne. Læreren var en ung mand, som boede på et værelse på herregården. Hver dag havde han nye opgaver med til hende. Han fortalte hende også en masse historier fra andre lande, som han havde læst om og endda selv oplevet nogle af. Læreren var 23 år og havde læst teologi på universitetet, men havde ikke fundet et arbejde som præst. Nu rejste han rundt og var lærer på herregårde, hvor han boede et halvt eller et helt år ad gangen. Hvorfor slog man børn? De tre børn blev sikkert slået af deres lærer. Læreren slog, hvis børnene ikke gjorde som han sagde, eller hvis de lavede fejl. I tidens løb har der været forskellige meninger om, hvordan børn skal opføre sig, og hvordan de bedst lærer noget. I tallet mente man, at alle mennesker var født syndige. Derfor var der også noget ondt i alle børn. Det viste sig fx, når de ikke gjorde, som der blev sagt. Så mente man, at læreren gjorde børnene en tjeneste ved at slå dem, så ondskaben kunne blive banket ud af dem. Men både før og efter tallet var der også andre meninger om, hvad der skulle til, for at børn lærte noget. * Kilde 3 Rige forældre ansatte ofte en privatlærer til at undervise deres børn hjemme. Billede fra omkring 1650 af en engelsk pige og hendes lærer. Sådan så Caroline og hendes lærer måske ud. * Kilde 4 / Opdragelse Erasmus af Rotterdam ( ) mente, at man skulle opmuntre og rose børnene. Så ville de gøre større fremskridt, end hvis man slog løs på dem for hver fejl, de gjorde. Erasmus skrev: Hvis et æsel kom ind i et klasselokale, ville man så piske det, indtil det havde lært alfabetet eller ville man straks sende det ud på marken hvor det kunne gøre nytte? Præsten Niels Jensen havde i 1559 en anden mening: Var børn ulydige, da skal der ikke spares på riset: man skal slå, straffe og true dem, for at deres sjæl kan frelses fra døden. (Kilde: Charlotte Appel og Morten Fink-Jensen: Da læreren holdt skole. Tiden før 1780, 2013)

12 overvej & undersøg *Kilde 1 Hvad laver eleverne til venstre og til højre på billedet? Hvem er de to mænd? Hvordan foregår undervisningen i latinskolen? A Er der noget ved deres måde at gå i skole på, som minder om den måde, det foregår på i dag? *Kilde 2 Beskriv skolen. Hvad gør læreren ved eleven? Hvad synes de andre elever om det, der skal ske? Hvordan kan du se det? Hvad tror du, at eleven har gjort? Nævn nogle forskelle og ligheder med skolen på billedet og den skole, du kender. *Kilde 3 Hvordan kan man se, at pigen på billedet er fra en rig familie? Hvilke fordele og ulemper ville der være ved, at du havde din helt egen lærer derhjemme, i stedet for at gå i skole? *Kilde 4 Hvordan mener Erasmus af Rotterdam og Niels Jensen, at børn lærer bedst? Hvad er deres begrundelser? Hvad er de uenige om? Kommenter de to mænds synspunkter. Hvordan mener jeres lærer, at I lærer bedst? Hvad gør jeres lærer, hvis I ikke gør, hvad han eller hun siger?

13 Foto fra omkring 1900 af elever på en landsbyskole ved Viborg. Alle børn i skole tallet I 1814 lavede kongen og hans regering en lov, der bestemte, at alle børn skulle undervises i syv år. Men efter loven var der forskel i undervisningen på landet og i byen. Hvorfor flere skoler I slutningen af 1700-tallet skete der store forandringer i landbruget. Det er det, man kalder landboreformerne. Både den måde, man dyrkede jorden på, og måden man organiserede landbosamfundet på, blev lavet om. Tidligere var de fleste bønder fæstere, dvs. de havde lejet gården af en godsejer. Nu købte en del af dem den gård, de havde haft i fæste. For en bonde, der selv ejede sin gård, var det ikke nok at kunne læse. Han skulle også kunne skrive og regne. Derfor foreslog kongens rådgivere, at der blev bygget skoler over hele landet. I flere år diskuterede man, hvordan skolen skulle være. I 1814 kom loven. Den bestemte, at alle drenge og piger i Danmark skulle undervises i 7 år. Når man var fyldt år begyndte forberedelsen til konfirmationen. Undervisningen i religion var vigtig i skolen. Dengang var religion lig med kristendom. Man mente, at læsning i katekismen (se side 7) og undervisning i kristendom gjorde børnene til gode mennesker og nyttige borgere. Derfor bestemte kirken meget i skolen. Fx kontrollerede præsten, om læreren underviste godt nok, og om eleverne lærte det, de skulle. Mange mente, at børnene også skulle undervises i andet end religion og læsning. Det var der brug for i samfundet. Så eleverne lærte desuden at regne og skrive. I læsning skulle eleverne også læse om geografi og historie. Hvis læreren kunne, underviste han også i sang og gymnastik. I midten af 1800-tallet bestemte en lov, at der skulle være gymnastikpladser ved alle skoler.

14 14 Alle børn i skole tallet Gymnastik og leg Drengene skulle have gymnastik. På den måde skulle de blive sunde og klar til at blive soldater, når de blev store. Det smittede af på de lege og drømme, drengene havde. Den 13-årige Anders fra Mors skrev i sin dagbog om frikvarteret i 1869: I dag holdt vi et svært feltslag. Jeg kommanderede den trop, som skulle angribe skolen som fæstning. Søren [læreren] kommanderede den anden, der skulle forsvare den. Mit artilleri bestod af en kanon (et gevær der lå på en trillebør). [ ] Et par dage senere skrev han: I går havde vi rigtig felttjeneste-øvelse. Åh, hvor skønt ville det ikke være, om jeg var virkelig officer, der havde en hel hob folk at kommandere ja, at blive en nordisk Garibaldi [italiensk frihedshelt]. Hvem bestemte over skolen? I dag vedtager Folketinget lovene for folkeskolen. Men det er kommunerne, der ejer skolerne, og bestemmer over dem selvfølgelig inden for lovens rammer. I 1800-tallet var det også de lokale myndigheder, som ejede og bestemte over skolerne, nemlig sogne- og byråd. Landområderne var delt i et par tusinde sogne, der fra 1860 erne blev styret af sogneråd. I byerne bestemte byrådene. Kirken havde stadig stor indflydelse på skolen. Derfor var præsten automatisk formand for sognerådets skolekommission, der ansatte lærerne og holdt øje med sognets skoler og undervisningen. Og på landet var det præsten, der vurderede, om en elev havde lært nok. Var forældrene utilfredse med den offentlige skole, kunne de selv undervise deres børn, oprette deres egen skole eller sende dem i en privat skole. Gymnastik-plads ved Gerrild skole ved Grenå. Billedet er fra Skolen på landet I dag gælder loven om folkeskolen i hele landet. Skoleloven fra 1814 havde love for forskellige dele af landet: En for skoler på landet, en for skoler i byen, og endelig fik København en særlig lov. Ligesom tidligere boede de fleste mennesker på landet i 1800-tallet. Mange børn skulle hjælpe til med arbejdet på gårdene. Derfor måtte undervisningen på landet tilrettelægges, så især de større børn stadig kunne arbejde. Eleverne måtte højst have et par kilometer til skole, så de kunne gå derhen. Det betød, at der var mange og små skoler. Som regel var der kun én lærer, og han underviste i alt. Eleverne var delt i to klasser. De gik i den yngste klasse til de var omkring 10 år. Så vurderede præsten, om de havde lært nok, så de kunne rykke op i den ældste klasse. Eleverne på landet var i skole timer om ugen. Dengang gik man også i skole om lørdagen. Tre dage om ugen underviste læreren den yngste klasse, og de tre øvrige dage den ældste klasse. I sommerhalvåret var der brug for, at de store børn hjalp til med arbejde på markerne. Nogle steder gik den ældste klasse kun i skole én eller to dage om ugen i sommerhalvåret. Til gengæld skulle de i skole 4-5 dage i vinterhalvåret. For den yngste klasse var det omvendt. Forældrene fik en bøde, hvis de ikke sørgede for, at deres børn kom i skole. Mange familiers børn kom ud at tjene allerede i 10-års-alderen. I så fald var det gårdejeren, der fik bøden, hvis han ikke sendte den ansatte dreng eller pige i skole. Men hvis de voksne havde brug for, at børnene arbejdede, kunne de finde på at holde dem hjemme fra skole alligevel. Barnets arbejde var ofte mere værd end bøden.

15 15 I løbet af 1800-tallet blev undervisningen delt op i en slags fag. Skema for vinterhalvåret 1893 for ældste og yngste klasse i en skole på landet. Damme Skole lå på Møn. Skoleskema ldste Klasse Yngste Klasse Mandag Onsdag Fredag Tirsdag Torsdag Lørdag 9-10 Bibelhist. og Tabel Læsebog og Salme Bibelhist. og Tabel Bibelhist. og Tabel Bibelhist. og Tabel Læsebog og Salme Frikvarter Frikvarter Retsskrivning Hovedregning Tavleregning Regning Retsskrivning Geografi Tavleregning Retsskrivning Boglæsning Boglæsning Hovedregning Korlæsninig og Sang Sang Sang Sang Stavning 12-1 Middag Middag 1-2 Fædrelandshistorie Geografi Fædrelandshistorie Fædrelandshistorie Boglæsning Tavleregning 2-3 Skrivning Boglæsning og analyse Skriftlæsning Afskrivning efter bog Skrivning Skrivning I maanederne Marts-April, da Undervisningen begynder Kl.8, sker Undervisningen i samme Orden, og der sker kun den Forandring af Undervisningen i de fag, for hvilke undervisningstider er afkortet til halve Timer, udstrækkes til hele Timer. Damme Skole, 12 Juni 1893 Emil Petersen * Kilde 1 / Skole og arbejde Johan blev født i 1822 på Bornholm. Han husker, hvordan han som barn skulle passe både skolen og arbejde: Vi [Johan og hans kammerat Mads] fulgtes ad i regnebogen. Men det skyldtes, at jeg i to somre vogtede køer, og så atter kom i skolen efter høst. Han [Mads] var også lidt borte fra skolen om sommeren, men ikke så længe som jeg. Når jeg så kom i skolen var han foran mig. De ville jeg ikke finde mig i, og snart indhentede jeg ham. Arbejdet som vogter var ofte hårdt og kedeligt. Johan skulle som 8-årig passe køer hele dagen alene, og han husker at tiden gik meget langsomt. Bonden havde lavet et solur, der viste når klokken var 12, og han måtte gå hjem. Alligevel gik han ind imellem hjem med køerne alt for tidligt. Bonden gav ham så en fløjte at lege med. Men det var stadig kedeligt. Hen på sommeren måtte køer fra forskellige gårde gå sammen. Så var de flere vogtere sammen, og det blev lidt sjovere: Opdagede vi et sted med godt græs, drev vi hele kvægflokken derhen. Så kunne vi sommetider være en lille trop vogterbørn, der morede os ved lege og lod køerne passe sig selv. Vi havde også vore lærebøger med, for at lære en god del udenad. (Kilde: Johan Hansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer, 1934)

16 * Kilde 2 / At lære at skrive Johan fra Bornholm husker, hvordan man lærte at skrive i hans landsbyskole: Når børn skulle begynde at skrive, og de ikke fra hjemmet have fået nogen undervisning heri, begyndte de først at skrive i sand. Dertil brugtes et lavt bord. Rundt om kanterne var påsat en liste. Så faldt sandet på bordet ikke på gulvet. Til at skrive med brugtes en træpind. Her lærte altså de mindste børn at skrive bogstaver og tal. Derefter begyndtes at skrive med griffel på tavle. Først når man kunne skrive nogenlunde godt, begyndtes med skrivebog. Da var det om at gøre at kunne skrive rigtig pænt. Det var en fast regel at skrive hver anden side med gotiske og hver anden side med latinske bogstaver. På landet var der brug for, at børn hjalp til, så snart de kunne. Som 5-årige vogtede de gæs. 8-9-årige kunne vogte kvæget årige samlede kornaksene til neg, og som årige kunne de pløje, muge ud og fodre. Billedet er fra 1886 og forestiller drenge, der vogter gæs ved gadekæret i landsbyen. Mon det altid var så let at være vogterdreng? (Kilde: Johan Hansen: En bornholmsk Haandværkers Erindringer, 1934) * Kilde 3 / Lærerliv Niels Kristensen, født 1855 i Vestjylland, blev som 20-årig lærer på to skoler: Jeg skulle undervise både i Skautrup og Tvislund skoler, imellem hvilke der var omkring 4 km. Men da jeg jo boede hjemme, havde jeg meget længere vej at gå, vist omtrent 5 km til Skautrup og 7 km til Tvislund skole. I Skautrup skulle jeg undervise mandag, onsdag og fredag og i Tvislund de andre 3 dage. [ ] Alle børn fra 7-14 år gik sammen. Da der, så vidt huskes, var ca. 30 børn, var det egentlig en vanskelig skole [ ]. Jeg begyndte undervisningen om morgenen med at bekende troen og bede Fadervor. Så fortalte jeg bibelhistorie og gennemgik lærebogen. De store børn i Skautrup fortalte jeg også danmarkshistorie. Geografi lærte vi vist mest ved skolekortet, for det var knapt med bøger [ ]. Jeg husker således, at jeg talte med en gårdmand om at købe en Danmarkshistorie til sine børn. Men han fortalte mig til gengæld om alle hans store udgifter og om, hvor vanskelig tiden var, så der var absolut ikke råd til at købe så unødvendige bøger. (Kilde: Niels Kristensens erindringer, ikke publiceret)

17 Foto fra 1892 af seminarieelever fra Skaarup Seminarium på Fyn. De fleste seminarier optog kun mænd. Der var også et par forskoleseminarier for kvinder. Lærerinderne herfra måtte kun undervise i yngste klasse. Lærerene og skolen I midten af 1800-tallet var mange af lærerne uddannet på et seminarium. De fleste seminarieelever havde selv kun gået syv år i skole. Det varede to år senere i århundredet tre år - at uddanne sig til lærer. På seminariet lærte seminarieleverne skolens fag, og om hvordan de skulle undervise. Børnene på landet skulle kun lære det, der var nødvendigt for, at de selv kunne arbejde på landet. De fleste skoler på landet var bygget, så skolestuen var i den ene ende, og læreren boede i den anden. Nogle lærere passede flere skoler samtidig. Skoler i byen I byen gik eleverne i skole hver dag. De havde flere timer og flere forskellige fag end børn på landet. Men også her var der skoler, der passede til, at børn skulle arbejde. Fx havde nogen fabrikker skoler for deres børnearbejdere. På de fleste skoler gik eleverne enten i skole om formiddagen eller om eftermiddagen. Så kunne de arbejde den anden halvdel af dagen. I byen var der flere mennesker og muligheder end på landet, derfor udviklede skolerne sig i flere forskellige retninger. Et helt grundlæggende skel i byskolerne var mellem de gratis friskoler og de lidt finere betalingsskoler. Betalingsskole Ane, der var født 1887, skrev omkring 1960 om sin skoletid i København i 1890 erne: Jeg gik i Øster Farimagsgade Betalingsskole 1 kr. pr. måned, det var pænere end at gå i friskole. Lærerinden i klassen skulle opkræve pengene, som det kunne knibe med at få med lige den 1. [ ] Fra 7-årsalderen var man i skole fra kl. 1 til 6, med et spisefrikvarter kl. 3 og et på 5 minutter kl. 5. Da Ane var blevet lidt ældre og var flyttet til Frederiksberg, fik hun også et arbejde: Jeg ville gerne tjene nogle penge og fik plads om formiddagen, som nogle af mine skolekammerater havde, hos en dame som syede slips. Jeg skulle gøre en toværelseslejlighed ren og vaske af og pudse vinduer på 4. sal. Inden jeg skulle i skole skulle jeg gå frem og tilbage med færdige slips og få andet med hjem.

18 18 Konfirmation færdig med skolen Hvert halve år holdt præsten en slags eksamen for de elever, som havde gået i skolen i syv år, og som efter lærerens mening var klar til den. Bestod eleven, begyndte hun til konfirmationsforberedelse. For at blive konfirmeret, skulle hun lære en række salmevers og bibelsteder fra katekismen udenad. Til selve konfirmationen stod den dygtigste forrest i kirken. Dengang betød konfirmationen at man nu var voksen. De fleste kom ud at tjene kort tid efter konfirmationen. Fotoet fra 1894 viser konfirmanden Hans med sine forældre. Straf Nogle lærere slog børnene. Andre gjorde det ikke, eller de brugte andre metoder: Johan fra Bornholm (se kilde 2) skrev om sin lærer: Til at revse (slå) med brugte han tamp, men den var kun lille. Ørefigener uddeltes også af og til. Jeg fik aldrig af tampen. Men han havde en anden måde at straffe på, som børn var meget mere bange for, og det var at lade os ligge på knæ. Det var kun sjældent, at den straffemetode kom i anvendelse, men skete det, var ydmygelsen des større. Læreren Niels fra Vestjylland (se kilde 3) straffede også eleverne: Børnene var dygtige i begge skoler, og vi kom godt ud af det med hinanden. Alligevel måtte jeg engang straffe et par drenge. Og det var præstens skyld. Når store børn mødes på egen hånd i kirken, er det ikke underligt, at der kan blive lidt uro. Et par drenge sad og lo en del i kirken. Det påtalte Præsten over for mig. Og så var jeg ikke klogere, end jeg syntes, at jeg burde tage mig af den sag. Ane fra København (se kilde 4) oplevede en anden slags straf end at blive slået: Engang da jeg ikke kunne de franske byer, fik jeg valget mellem at lære dem i frikvarteret eller sidde 1 time efter. Jeg spiste og læste og fik en kammerat til at høre mig. Da jeg igen kom op, kunne jeg dem på stribe, som jeg kan det i dag og vil huske dem til min dødsdag! * Kilde 4 /Anes lærere Lige som i dag var elever mere eller mindre glade for deres lærere. Omkring 1960 skrev Ane om sine lærere i 1890 ernes København: Jeg havde fru Bindslev [ ]. Hun var den mest elskelige og forgudede lærerinde, som kunne findes. Hun var som en mor for hele klassen. I de kedelige håndarbejdstimer læste hun højt for os, eller vi fik lov til at synge sange, som vi selv valgte. Som modsætning havde vi en sadist til sanglærer. Hr. Hansen hed han. Han havde udset sig en lille grim pige til syndebuk. Hver sangtime begyndte han uden fjerneste grund at kalde hende op til katederet, befale hende at strække hånden ud, og så slog han hende af fuld kraft over hånden, til sidst også over knoerne. Hun græd og rystede som et espeløv for hans timer men ingen skred ind! Man ventede ikke at få ret, når man var barn. (Kilde:

19 Alle børn i skole! tallet 19 overvej & undersøg *Kilde 1 Hvorfor gik Johan og Mads ikke i skole om sommeren? Hvad tror du, at skolen, læreren og forældrene sagde til det? A Tror du, at Johan hellere ville gå i skole end at vogte køer? Begrund dit svar. *Kilde 2 Find oplysninger om gotiske bogstaver. Både når de er trykte, og når de skrives med håndskrift. Hvad kan være forklaringen på, at børnene skulle lære to slags alfabeter? Hvilke andre alfabeter har du kendskab til? Hvorfor tror du, man skulle kunne skrive rigtig pænt, før man måtte skrive i skrivebog? *Kilde 3 Hvad kan være forklaringen på, at Niels var lærer på to skoler? Hvad mon Niels mener med, at det egentlig var en vanskelig skole? Hvilke vanskeligheder mener du, at der var? Hvem betalte dengang for bøgerne, eleverne brugte i skolen? Hvorfor mon elevernes far mente, at Danmarkshistorien var en unødvendig bog? Hvilke forskelle og ligheder er der mellem den undervisning du kender, og den som Niels beskriver? *Kilde 4 Hvilke forklaringer kan der være på den store forskel mellem fru Bindslev og hr. Hansen? Er der lige så store forskelle mellem dine lærere? Hvorfor? Kilden er skrevet mange år efter de situationer, Ane beskriver. Hvad betyder det for kildens troværdighed?

20 20 INDUSTRIsamfundets SKOLE - ca Flere og flere varer blev fremstillet på fabrikker. Danmark var ved at blive et industrisamfund. For at få flere til at uddanne sig og for at gøre mulighederne for børn på landet og i byen mere lige, måtte skolen ændres. Hvorfor kun de rige drenge? Nu om dage tager mere end 50 % af alle unge en studentereksamen. I begyndelsen af 1900-tallet var det under 1 %. For at blive student skulle eleven, når han var 9-10 år, optages på en latinskole (se side 9). Her var der kun adgang for drenge. Til forskel fra i tallet var det nu dyrt at gå i latinskole. Derfor skulle elevernes forældre være velhavende. Når skolegangen og konfirmationen var overstået, kom de fleste børn ud at tjene som karl eller tjenestepige. Nogle fik en læreplads i en butik eller på et kontor eller fik en anden kort uddannelse. Studenter fra 1913 alle drenge. Før 1900 var der kun ganske få private skoler, hvor piger kunne tage studentereksamen.

21 21 Behov for faglærte Fra slutningen af 1800-tallet blev flere og flere varer produceret på fabrikker, der blev bygget i byerne. Derfor flyttede mange mennesker fra landet til byerne for at arbejde. Industrialiseringen betød, at der blev brug for ingeniører og faglærte og andre, der havde en uddannelse. Mange syntes, at det var uretfærdigt, at kun drenge fra hjem, hvor man havde råd til at sende dem i latinskole, kunne læse videre. For at få flere faglærte og sikre, at også piger kunne tage en uddannelse, måtte skolen ændres. Politikerne blev inspireret fra Norge. Her havde man siden slutningen af 1800-tallet oprettet særlige klasser eller skoler, hvor undervisningen var gratis for dygtige elever. De fleste unge måtte arbejde, når de var konfirmeret. På fotoet fra 1899 gør en ung pige mælkejunger rene. Mellemskolen I løbet af få år var der mellemskoleklasser eller mellemskoler i de fleste byer. Allerede i 1913 var der omkring 160 mellemskoler. Efter 5. klasse kunne eleverne gå til en prøve, og bestod de den, blev de optaget i mellemskolen. Elever, der ikke kom i mellemskolen, fortsatte i skolen i endnu to år. Skoledagen i mellemskoleklasserne var længere end i byskolens øvrige klasser. Desuden skulle eleverne som regel bruge et par timer på hjemmearbejde. Gjorde de ikke det, risikerede de at dumpe til mellemskolens mange prøver. I de næsten 60 år mellemskolen eksisterede, fik den flere og flere elever. Og den betød, at flere unge fik uddannelser. Men mellemskolen var især til gavn for børn fra familier i byen, der var nogenlunde velstående. I en del arbejderfamilier var det nødvendigt, at de større børn også bidrog til familiens økonomi ved fx at arbejde som bud eller arbejdsdreng nogle timer om dagen. Det var svært at nå med Landsbyskolen Realklassen Byskolen Mellemskolen Gymnasiet Loven om mellemskolen blev vedtaget i Efter fire år i mellemskolen kunne eleven gå til mellemskoleeksamen, der gav adgang til gymnasiet. Eleven kunne også gå ét år i realklassen og tage realeksamen. Herefter kom mange i lære på et kontor eller i en butik.

22 22 INDUSTRI SAMFUNDETS skole - ca mellemskolens lange skoledage og de mange lektier. En mellemskoleeksamen og måske endda en studentereksamen betød, at familien havde flere udgifter til at have deres børn boende, end hvis børnene forlod skolen efter konfirmationen for at arbejde. På landet var det kun få børn der kom i mellemskole. Det var der flere grunde til. Elever i landsbyskolen havde færre timer og fik som regel dårligere undervisning end børn i byskolen. Derfor var det svært for dem at bestå optagelsesprøven. Desuden var det ofte besværligt for et barn fra landet at komme til og fra byen, hvor mellemskolen lå. Langt op i det 20. århundrede var det nødvendigt, at store børn hjalp til i landbruget med at høste og andet arbejde i stalden og på marken. Så landsbyskolen passede bedre til landbrugets behov for arbejdskraft. Det var svært at bestå mellemskoleprøven. Eleverne måtte forberede sig, som tegningen fra 1948 viser. Forældrene siger: - Go nat min dreng. Hvis du skulle blive søvnig før du er færdig med opgaverne, kan du varme dig en kop kaffe! * Kilde 2/ Undervisningspligtige børn 1938 Landsbyskoler Byskoler Andre skoler (private) Uden undervisning (forsorgen m.m.) elever elever elever 799 børn Elevers fordeling i forskellige slags skoler i 1938 Skoler uden eksamen Eksamensskoler og klasser*) *) Offentlige og private mellemskoler og klasser, realklasser, gymnasier Beståede eksamener 1938 Drenge Piger Mellemskoleeksamen Realeksamen o.l Studentereksamen (Kilde: Hvem, Hvad, Hvor, 1940) * Kilde 1/ Opta- GELSESPRøve I 1969 skrev Harry Holst om dengang han i 1916 var til optagelsesprøve til mellemskolen: En dag i 5. klasse i underskolen blev der givet meddelelse om de forestående optagelsesprøver til den kommunale mellemskole [ ]. Fra min klasse meldte der sig 5 kandidater [ ] Jeg har endnu nogle af mine besvarelser til den kommunale mellemskole. Og det var ikke så lidt, der forlangtes af 11 års børn. Regneopgaverne var af en sådan art, at et barn, der kom lidt skævt ind på udregningerne, ikke havde ret megen chance for at komme igennem. Der var genfortælling, skønskrift og en diktat med mange vanskelige ord, som på forhånd udelukkede børn, der blot var en smule ordblinde. Men det begreb kendte pædagogerne ikke til dengang. De børn, der ikke kunne stave rigtigt, var simpelthen dumme [ ]. (Kilde:

23 Den ældste klasse (se side 15) i en landsbyskole ved Thyborøn. Billedet er fra MELLEM- SKOLEEKSAMEN Så mange procent af en årgang tog mellemskoleeksamen 1920 ca. 7 % 1930 ca. 10 % 1940 ca. 15 % 1950 ca. 22 % 1960 ca. 33 % Bedre skoler på landet Som det ses af kilde 2 gik de fleste elever i en af de næsten landsbyskoler, der lå spredt over landet. Eleverne skulle nemlig ikke have længere til skole, end de kunne gå. I det hele taget var der kun sket få ændringer af landsbyskolerne i forhold til 100 år tidligere (se side 14). Først i 1930 erne blev der gjort noget for at forbedre undervisningen på lan- det. Flere steder lagde man de mindste skoler sammen og byggede nye centralskoler. Her var der faglokaler til fx fysik, skolekøkken, sløjd og gymnastik, og timetallet blev sat op. Målet var, at alle de små skoler på landet skulle erstattes af centralskoler i løbet af få * Kilde 3/ Stakkels lærer Mary Strandgaard Hansen gik i en landsbyskole i begyndelsen af 1900-tallet. Dengang var det ikke altid sjovt at være lærer: Drengene var meget drilagtige, navnlig over for den ældste lærer. Ofte stillede de kulkassen foran døren til hans private lejlighed, så kulkassen væltede, når han kom ind i skolestuen - ingen havde gjort det - pigerne fnisede. Eller de fyrede op i kakkelovnen, så den blev rødglødende. Eller de satte et eller andet på katederet og hans stol, knækkede kridtet osv. [ ] Selvfølgelig blev skolelæreren rasende. Nu skulle de have af kæppen. Men spanskrøret var væk. Så blev en af drengene sendt ud i haven for at skære en kæp. Men drengen skar et rids et par steder i kæppen, så den knækkede ved første slag. Drengene skreg og jamrede højt (mest for sjov) mens vi piger var ved at gå til af latter. (Kilde: år. Men arbejdet gik langsomt under besættelsen ( ). Så der blev ved med at være forskelle på timetallet og kvaliteten af undervisning i landsbyskolen og i byskolen.

24 24 INDUSTRI SAMFUNDETS skole - ca Strengere disciplin? Nogle spillefilm, der viser situationer fra skolen før 1960, kan give det indtryk, at lærerene slog eleverne for næsten ingenting. Disciplinen på de fleste skoler var strengere end i dag. Og en del lærere brugte fysisk straf som lussinger og spanskrør, eller de rev eleverne i håret eller hev dem ørerne. Der var dog store forskelle på lærernes brug af straf. Nogle lærere brugte sjældent eller aldrig fysisk straf, mens andre stak lussinger og slog med lineal og hvad de ellers havde ved hånden. Loven fra 1814 forbød ellers læreren at give børnene ørefigen. Det glemte nogle lærere tilsyneladende. Læreren bestemte, hvordan der skulle undervises. I en del fag var der meget genfortælling og udenadslære. Men i de yngste klasser brugte læreren også anskuelsestavler. De viste billeder af det emne, man arbejdede med, og eleverne fortalte, hvad de så. * Kilde 4 I byskolerne havde drengene faget sløjd og pigerne skolekøkken. Disse og flere andre fag fandtes kun i få landsbyskoler. Fotoet af sløjdlokalet er fra 1915 og skolekøkkenet fra En af de store begivenheder på de fleste skoler var den årlige udflugt. I 1938 indgik et besøg på en sodavandsfabrik i Aarhus i denne klasses udflugt. I 1930 erne anskaffede skolerne sig apparater en slags powerpoint, så man kunne vise lysbilleder. På fotoet ser en klasse på Frederiksberg lysbilleder. Læreren står i baggrunden ved apparatet. På væggen hænger anskuelsestavler

25 INDUSTRI SAMFUNDETS skole - ca overvej & undersøg *Kilde 1 Hvilke kundskaber og færdigheder var vigtige for at bestå mellemskoleprøven? Hvis der blev indført en tilsvarende prøve i dag, hvilke kundskaber og færdigheder mener du, at der ville blive lagt vægt på? Hvilke fordele og ulemper var der efter din mening ved mellemskoleprøven - set fra samfundets og elevens side? A *Kilde 2 Hvad fortæller kilden om skolesystemet i 1938? Hvilke grunde kan der være til, at langt færre piger end drenge tog studentereksamen? Find ud forholdet mellem antal drenge og piger, der tager studentereksamen i dag. Hvad er forklaringen på ændringen? *Kilde 3 Hvad fortæller kilden om forholdet mellem lærer og elever dengang? Kilden er skrevet længe efter situationen, den fortæller om. Hvad betyder det for kildens troværdighed? Tror du det var sådan på de fleste skoler dengang? Begrund. I bogen er der flere kilder, der fortæller om forholdet mellem læreren og eleverne (fx side 18, kilde 4). Overvej om du ud fra kilderne kan sige, hvordan forholdet mellem læreren og eleverne har ændret sig. Også i dag kan elever finde på at drille læreren. Giv eksempler. *Kilde 4 Hvilke forskelle og ligheder er der mellem faglokalerne til sløjd og madkundskab (skolekøkken) dengang og nu? Hvilke grunde kan der være til forskellene? Hvad fortæller det om samfundet og kønsrollerne dengang, at pigerne havde skolekøkken og drengene sløjd?

26 26 Samme skole for alle 1950 erne 1970 erne I denne periode blev samfundet rigere. Fra omkring 1960 fik flere kvinder arbejde uden for hjemmet. I samfundet blev der brug for endnu flere specialister. Men mange børn forlod stadig skolen som årige. Hvordan får vi en bedre Folkeskole? I 1950 erne voksede behovet for elektrikere, ingeniører, landbrugskonsulenter og andre uddannede i både industrien og i landbruget. I løbet af de seneste årtier var levevilkårene blevet bedre for de fleste, og samfundet tog sig af flere opgaver, som tidligere blev løst af familierne. Det gjaldt især fra omkring 1960, hvor flere kvinder fik arbejde uden for hjemmet. Det betød, at der også blev brug for flere læger, lærere, sygeplejersker og andre, der havde en uddannelse. I midten af 1950 erne fortsatte flere unge i skolen efter undervisningspligtens ophør. Men der var stadig omkring 80 % af alle elever, som forlod skolen uden nogen form for eksamen. Politikerne vidste, at skulle Danmark klare sig i konkurrencen med andre europæiske lande, måtte der bruges flere penge på uddannelse. I 1958 vedtog Folketinget en ny folkeskolelov, der skulle forbedre undervisningen og få flere til at fortsætte i skolen. Skolerne på landet og i byen skulle være ens. De sidste små landsbyskoler blev nedlagt. I stedet blev der bygget moderne centralskoler med plads til elever. På samme måde som byskolerne fik centralskolerne særlige lokaler til undervisning i fag som Folkeskolen køkkenskole (madkundskab), håndarbejde, sløjd, fysik og gymnastik (idræt). Eleverne skulle også lære mere, så de fik flere fag og flere timer. Socialdemokratiet ville udvide un- Gymnasiet Folkeskolen efter På en del skoler blev eleverne delt i en boglig og almen klasse i 6. og 7. klasse. Eleverne i den boglige klasse havde mulighed for at fortsætte i realklasserne. Eleverne i den almene klasse kunne evt. fortsætte i 8. og 9. klasse. Efter nogle år holdt de fleste skoler op med at opdele eleverne i boglige og almene. Fra 1962 oprettede mange skoler også en 10. klasse Realklasser

27 27 dervisningspligten til 9 år, men det var der ikke flertal for i Folketinget. Således mente både partierne Venstre og de Radikale, at det var vigtigere, at eleverne efter 7. klasse kom ud i det virkelige liv og fik praktisk erfaring. Senere kunne eleven så fortsætte skolegangen på en efterskole, landbrugsskole eller højskole. I løbet af 1960 erne fortsatte flere og flere elever i skolen efter 7. klasse. I 1972 forlod kun omkring 6 % af eleverne skolen efter syv års skolegang. Samme år indførtes 9 års undervisningspligt. Foto fra 1970 af 3. real og deres lærere på Hornum skole i Himmerland. * Kilde1/ Hvor langt nåede børnene i skolen Søjlerne viser den procentvise fordeling af, hvor langt børnene nåede i skolen i 1960 og ,7 42,5 17,5 23,2 28,8 27,7 5 4,7 6,4 HF Studentereksamen Realeksamen 8., 9. (10.) klasse Udskrevet efter undervisningspligtens ophør (Kilde: Statistiske tiårsoversigter)

28 28 Samme skole for alle erne 1970 erne Hvad er god undervisning? I 1960 udsendte undervisningsministeriet en vejledning til lærerne. I den stod der, hvordan undervisningen burde foregå. At lære noget udenad var ikke længere det centrale. Det var vigtigere, at eleverne lærte, hvor og hvordan de kunne finde de oplysninger, de havde brug for. De ændrede krav til undervisningen hang sammen med samfundsmæssige forandringer. Man fandt hele tiden ud af noget nyt, og nye måder at producere, samarbejde og kommunikere på. Derfor måtte eleverne lære, hvor og hvordan de kunne finde den viden, de havde brug for. Vejledningen lagde også op til at skolen skulle udvikle elevernes selvstændighed og personlighed. Og indholdet skulle være meningsfuldt og relevant. Eleverne må umiddelbart kunne opleve, at det, de beskæftiger sig med, har en sammenhæng med deres eget liv. Trods vejledningen var der store forskelle på, hvordan undervisningen foregik. På den ene side var der skoler og lærere, der lagde vægt på terperi, udenadslære, og hvor disciplinen var streng. Indtil 1967 måtte læreren bruge spanskrør. På den anden side var der skoler, hvor eleverne fik medbestemmelse, og gruppearbejde var almindeligt. De fleste har en mening om skolen. Sådan var det også omkring Der kom rigtig gang i diskussionen om skolen, da to lærere og forfatteren Jesper Jensen udgav Den lille røde bog for skoleelever i I bogen kunne eleverne finde nyttige oplysninger om alt fra sex over rusmidler og de uretfærdige karakterer til opskrifter på, hvordan de fik timerne til at gå på en fornøjelig måde. Mest forargeligt var det dog, at bogen fortalte, at en lærer blev fyret, hvis han gik i seng med en af sine elever. Nogle hævdede ligefrem, at bogen opfordrede eleverne til at skaffe sig af med upopulære lærere på denne måde. * Kilde 2/ Skoleskema for 5. klasse 1937 og 1973 Det øverste skema er fra 1937, og det nederste fra P-fag står for praktiske fag og dækker over musik, billedkunst og sløjd. Orientering er biologi, historie og geografi.

Hvad skal vi med skolen?

Hvad skal vi med skolen? Nationalt videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling Hvad skal vi med skolen? 4-6. klasse - Om samfund og skole, før, nu og i fremtiden Af Loa Bjerre, Trine Hyllested og Jens Aage Poulsen Elektronisk

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år

Skole for folket i 200 år. Skole i Danmark i 1000 år Skole for folket i 200 år Skole i Danmark i 1000 år For 1000 år siden oprettede munke klostre rundt om i Danmark. Her lærte nogle få drenge at skrive med pen og blæk. Fra 1100-tallet til 1300-tallet blev

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag.

3. Ridderlove På side 5 øverst kan du læse om ridderlove. Skriv tre love om, hvordan man skal være i dag. Opgaver til Borgen 1. Konge og tigger Se på tegningen side 5 øverst til højre. Skriv i pyramiden, hvem du mener, der er de øverste i samfundet i dag, og hvem der ligger i bunden. 2. Er det bedst hos far

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er

dem fra hinanden. Henning kan godt li regning, men det er måske fordi, han ikke kan læse så godt endnu. Han siger også, at hans far siger, at det er Jeg skal i skole - Kan du nu skynde dig, siger mor, da jeg med sne på min jakke stormer ind i køkkenet. - Du skulle ikke ha taget med Rasmus Mælkekusk, nu kommer du for sent i skole. Og se hvor du drypper

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Skole og institutioner

Skole og institutioner Skole og institutioner 1539 De første latinskoler oprettes i de større byer. Skolerne var kun for drenge, og de fik mest teologisk undervisning 1814 7 års undervisningspligt for alle børn 1899 Ny skolelov,

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00

1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 1.s.e.Trin. 22.juni 2014. Vinderslev kl.8.30. Hinge kl.9.30. Vium kl.11.00 Salmer: Vinderslev kl.8.30: 745-680/ 534-668 Hinge kl.9.30: 745-616- 680/ 534-317- 668 Vium kl.11: 745-616- 680/ 534-317- 668

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Odense stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Konfirmation, skole og ferie (Uddrag) ( ) Jeg var meget forskelligt udviklet i fagene i skolen. I håndarbejde blev jeg rost for mit proper arbejde, og mit

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 1. Hvor mange genstande kan man se fra Jorden? 2. Hvor mange kilo mælk ender produktionen på i 2010? 3. Hvad kommer en stor del af elektriciteten fra på Bornholm? 4. Hvor

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende.

Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Kære elever fra 9. årgang Da jeg var på jeres alder var der kun 7 års obligatorisk skolegang. Hvis man var blevet træt af skolen, kunne man gå ud efter syvende. Og det gode var dengang, at man også kunne

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

2. klasse. Børn i verden

2. klasse. Børn i verden 2. klasse Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner

Historiebrug. Hvad er historiebrug? Noget, vi gør hele tiden. Politisk historiebrug. Reklamer, underholdning og traditioner Historiebrug Historie er mange ting, og historien er til stede overalt omkring os. Historie er noget, vi alle bruger på en række forskellige måder. Det kaldes "historiebrug". Hvad er historiebrug? Når

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel.

Middelalderen FØR JEG LÆSER BOGEN. Fakta om bogen. Fotos Tegninger Kort Tabeller Grafer Tidslinjer Skemaer Tekstbokse. Andet: Titel. A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella

Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Bilag 5 - Transskription af interview med Ella Før interviewet startes, oplyses informanten om følgende: Løs gennemgang af projektets emne. Hvem der får adgang til projektet. Anonymitet. Mulighed for at

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

De syv dødssynder - Elevmateriale

De syv dødssynder - Elevmateriale De syv dødssynder - Elevmateriale Juli-August 2017 Undervisningsmateriale udarbejdet til Viborg Bibliotekerne i anledning af Reformationsåret 2017 af Kristian Dysted og Bo Jensen 1 Hvad er Synd? I middelalderen

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Bilag nr. 9: Interview med Zara

Bilag nr. 9: Interview med Zara Bilag nr. 9: Interview med Zara Man kan høre raslen af papir. Randi og Katja fortæller Zara lidt om hvordan interviewet kommer til at foregå. I: Kan du huske, at vi lavede nogle tegninger i går? 5 Papirerne

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7

Endelig helbredt! Tema: I Guds familie beder vi for hinanden. KAPITEL 7 32 KAPITEL 7 APG 12, 1-19. MESTERENS EFTERFØLGERE, S.80-86 Endelig helbredt! Har du nogen sinde kendt nogen, som var i vanskeligheder? Hvordan kunne du hjælpe dem? Peters venner bad og bad og bad for ham,

Læs mere

Indskoling. Børn i verden

Indskoling. Børn i verden Indskoling Børn i verden Børn i verden Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Verdensdele og lande Ulande og Ilande Børn i Malawi Skole og Fritid Børn i verden 1. modul Introduktion til ugen.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d Øverst: Surprise fejring i salen af Karins 60 - års dag torsdag formiddag. Karin blev hyldet af hele skolen for sit fantastisk hjertevarme væsen Til venstre: Karin i Lesotho i forrige uge. Stort til lykke

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Gratis skaffer 49 kroner

Gratis skaffer 49 kroner Kim Fupz Aakeson og Niels Bo Bojesen VITELLO Gratis skaffer 49 kroner Gyldendal Leg og Lær VITELLO skaffer 49 kroner Jeg hedder Jeg er år Jeg bor Jeg har fødselsdag den Min livret er Min mor hedder Min

Læs mere

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker.

I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit I dag kan jeg ikke tage til Betlehem og komme tilbage igen. Problemet ligger på det politiske plan og ikke blandt almindelige mennesker. Orit er syvende generation af jøder, som bor i Israel. Hun

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

Gjerndrup Friskoles historie

Gjerndrup Friskoles historie Gjerndrup Friskoles historie For at fortælle om Gjerndrup Friskole, skal vi lidt længere tilbage i tiden. Gjerndrup Skole blev bygget i 1930, men før 1930 var der i Gjerndrup Surhave Skole, hvor de fleste

Læs mere

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725

Konfirmationstale , 192, 68, Linedanser, 725 Konfirmationstale 2016 402, 192, 68, Linedanser, 725 1 + 1 = 2, 2 + 2 =4, 4 + 4 = 8, 8 + 8 = 16 der er tal over alt, I skal regne og jeg tror at I kommer til at stå i valget, om det skal være regning som

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007

Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007 Nr. 50 - Persillekræmmeren - 2007 Minder fra Stensballeskolen af søstrene Simonsen, tidl. Stensballe Vores skolegang strækker sig fra august 1962 til marts 1976, hvor vi flyttede fra Stensballe. Vi boede

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22.

LOVEN. Side 3.. Moses 4. Guds lov 6. Hør mine bud 8. En anden gud 10. En kalv af guld 12. Vreden 16. Bålet 18. De ti bud 20. Ingen kalv af guld 22. Side 3 LOVEN historien om Moses og de 10 bud Moses 4 Guds lov 6 Hør mine bud 8 En anden gud 10 En kalv af guld 12 To tavler 14 Vreden 16 Bålet 18 De ti bud 20 Ingen kalv af guld 22 Teltet 24 Side 4 Moses

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge

Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Uddrag fra Michael Svennevigs Bag de blå bjerge Forlaget Epigraf 2011. 2. scene Jeg drømmer, at jeg er en fugl. En fugl, der får vingerne skåret af. Bid for bid. Tomme for tomme og langsomt. Vingerne bliver

Læs mere

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag.

En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag. En glædelig jul! En bibelhistorie om Jesus fødselsdag! Forside billede: Babara Meinel Jacops Illustrationer: Fleur Celeste/ Farvelægning: Naomi Skrevet

Læs mere

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord.

Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger de stavelsesdelingsregler, som børnene også skal bruge, når de på skrift skal dele ord. 1 Gale Streger Forfatter: Helle S. Larsen Illustration: Lars Hornemann Forfatteren og Furesø Museer, 2013 Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-24-2 Orddeling Der er valgt en mekanisk orddeling, der følger

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere