Regnskab 2014 Bind II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2014 Bind II"

Transkript

1 Bind II

2 Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v Konto 02 Transport og infrastruktur Konto 03 Undervisning og kultur Konto 04 Sundhedsområdet Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse Konto 06 Fællesudgifter og administration m.v Konto 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Konto 08 Balanceforskydninger SWAP-aftaler Anlægsarbejder komplet Igangværende anlægsarbejder Afsluttede anlægsregnskaber Anlægsregnskaber (i kr.) Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Fysiske aktiver Overførsel af bevillinger fra 2014 til Regnskaber for selvejende institutioner Dragebakken Holbæk Fritidscenter

3 1 Regnskabsoversigter 1.1 Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Boligformål Anlæg Auroravej, byggemodning Auroravej, byggemodning - momsregistreret (Skat) Byggemodning Fjordstjernen Byggemodning Fjordstjernen - momsregistreret (Skat) Byomdannelse Holbæk Havn - etape II Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/ Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II Diverse byggemodningsarbejder Byggemodning, Øst for Stenhusvej, entreprise Boligområde øst for Stenhusvej, byggemodning entreprise Øst for Stenhusvej - ej momsregistreret Øst for Stenhusvej - momsregistreret (Skat) Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs Jyderup Nord II, kommunal udstykning Jyderup Nord II, kommunal udstykning - momsregistreret (Skat) 3

4 Gislinge Vest etape Gislinge Vest etape 2 - ej momsregistreret Gislinge Vest etape 2 - momsregistreret (Skat) Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - ej momsregistreret Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse - momsregistreret (Skat) Byggemodnings relaterede udgifter 03 Erhvervsformål Anlæg Erhvervsområde ved Rørvangsparken, etape Rørvangsparken m.v., etape 2 - momsregistreret (Skat) 05 Ubestemte formål Drift Fællesudgifter og indtægter Ladegårdsjordene Wegenersminde Arealer i Vipperød Arealer på Tuse Næs Arealer i Tuse Arealer i Holbæk by 4

5 matr.nr. 9 æ Undløse (Søgård) Søgård, bolig Nr Jernløse/Regstrup matr.nr. 6 a Kvarmløse, Lidtgodtgård samt matr.nr. 5 a Matr.nr. 4 an og ao Tølløse matr.nr. 2 d Nr Eskilstrup, Skovbakkegård matr.nr. 4 a Kvarmløse, Tølløse Lindegård matr.nr. 1 ap 1 aq Tølløse Hovedgård og 10 a Tølløse matr.nr. 5 f Stestrup by, Kr. Eskilstrup matr.nr. 5 az Kr Eskilstrup, grønt område matr.nr. 7 d St Merløse Arealer i Gl Tølløse Kommune Arealer i Gl Tornved Kommune Arealer i Gl Svinninge Kommune 3 Anlæg Salg af diverse arealer Salg af diverse arealer - ej momsregistreret 5

6 25 Faste ejendomme Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Drift af diverse småarealer, ejendomme, herunder ikke solgte grunde Pulje til udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer Andre faste ejendomme Grønne områder og legepladser Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Kommunale specialskoler jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Specialpædagogisk bistand til voksne Musikarrangementer Særlige dagtilbud og særlige klubber Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Forebyggende indsats for ældre og handicappede Bosted for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer med særlige behov Beskyttet beskæftigelse ( 103) 6

7 Aktivitets- og samværstilbud Revalidering Administrationsbygninger Teknisk servicemedarbejdere Fælles omkostninger Løn til teknisk servicemedarbejdere Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Distrikt Udkontering på enhederne TNMI-adm.teknisk service Tilsyn rengøring Offentlige toiletter 3 Anlæg Renoveringspulje mindre anlægsarbejder Udgifter før Energirenovering diverse Udgifter før Beboelse Drift Fællesudgifter og indtægter Vestervangen Platanvej 4 a-b Ungdomsboliger på Danhøj Dådyrvej 2 og 2 a, Vipperød Bygaden 58, Orø

8 Havevang 4 st. tv Hovedgaden 15, Nr Jernløse Hovedgaden 113, Regstrup (integration) Boliger til midlertid placering af flygtninge (Gl. Tølløse Kommune) Elmegården 156, Jyderup Ejd. som adm. af VAB, Hovedgaden 2, Ugerløse, Jernbanevej 32 og Sønderstrupvej 30, Tølløse Ejd. som adm. af VAB, Platanvej Tølløse (afd. 589) Ejd. som adm. af VAB, Falkevej 2-10, St. Merløse (afd. 590) Ejd. som adm. af VAB, Jernbanevej 18 Tølløse (afd. 591) 13 Andre faste ejendomme Drift Fællesudgifter og indtægter Kalundborgvej Hanerupvej 4, Regstrup Kasernevej 6, Kasernebygning Wegenersmindevej, Sofiesminde Allé 7, Dragerupvej 9 A-B Asmindrupvej Militærdepotet Vipperød 8

9 Hovedgaden 55, Regstrup Tølløsevej 41, Produktionsskolen Maglehøj Industrivej 12, DLG-bygning, 14 aa Tølløse Eskilhus, Kr Eskilstrup Sølyst, Sølystvej, Jyderup Stokkebjergvej 54, Spejdergården Oldvejen (udlejning) Brøndevej 18a, Orø Borgmestergårdsvej C - Radioklubben Surina Rævebjerg Spejderhus DDS Alexandra gruppe Tomgangsbygninger Holbæk Have Åvej 1, St Merløse Hovedgaden 50 A, Ugerløse Kastanie Allé 1, Svinninge Øvej 1, Undløse Sønderstrupvej , Tølløse Falkevej 3, St Merløse Parallelvej 33, Holbæk 3 Anlæg Nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk (tidligere CSU) 9

10 Projektomkostninger til opstart af anlæg Renoveringspulje Kasernevej Akustik m.m (2014) Særlig Energi Kildebjergskolen Kildevangens Skole - afdeling Vipperød Kundby Børnehus Børnehuset Sølyst Holbæk Bibliotek Salg af diverse ejendomme Salg af diverse ejendomme til og med Salg af diverse ejendomme i Diverse anlæg budget 2014, 2015 m.fl. 15 Byfornyelse Drift Fællesudgifter og indtægter 3 Anlæg Kirkestræde Områdefornyelse Ugerløse landsbyfornyelse 18 Driftsikring af boligbyggeri 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 3 Anlæg Holbæk Erhvervsskolers (H.E.) Kollegium - likvidation 28 Fritidsområder Grønne områder og naturpladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 10

11 Parker og legepladser Grøn ordning energitilskud Kundby Jyderup Orø Kolonihaver - alle i Holbæk Holbæk Fælled Strandområder blå flag Diverse grønne områder Oldvejen Hangar på Fælleden 32 Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Fælles udgifter og indtægter Foreningshuse vedr. idrætsfaciliteter Multihus på Fælleden Strandjagt klubhus på Fælleden Holbæk Golfbane Tuse Skovvej Holbæk Motorcykel klub 35 Andre fritidsfaciliteter Drift Fællesudgifter og indtægter Transportabel scene Munkholmskoven

12 Ugerløse Fritidscenter KFUK-spejderene og FDF/Vipperød Vipperød Mark FDF Borgmestergårdsvej Jyderup Campingplads Foreningen Sidesporet 38 Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojek ter 1 Drift Bjørneklo bekæmpelse Naturpleje/ naturgenopretning Fælles udgifter/indtægter Forklæde Orø Slusen i Tuse Beskyttet natur Naturpark Åmosen "Rekreative stier i det åbne land" 51 Natura Drift Fællesudgifter og indtægter 52 Fredningserstatninger Drift Fællesudgifter og indtægter 53 Skove Drift "Rekreative stier i byen" 12

13 Holbæk kommunes skove Ladegårdsskoven Tølløse skov (momsreg.) 48 Vandløbsvæsen Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Udskiftning af sluseporte ved Audebodæmningen Vandhandleplaner Fællesudgifter og indtægter Strids Mølle Aggersvoldløbet Anlæg Klimatilpasningsplaner Lergravskvarteret 71 Vedligeholdelse af vandløb 1 Drift Vandløb Anlæg Styrket indsats på vandløbsområdet Rammeløb til senere fordeling Ekstra gennemgang af vandløbene Åmose Å reguleringsprojekt 52 Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter 81 Jordforurening Drift Fællesudgifter og indtægter 13

14 Olieforurening i Knabstrup 83 Råstoffer Drift Fællesudgifter og indtægter 85 Bærbare batterier Drift Bærbare batterier Miljøtilsyn virksomheder 1 Drift Miljøregulering landbrug Miljøregulering virksomheder 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Affald Grundvandsbeskyttelse Badevand Badevand Svømmebade Vandindvinding Diverse udgifter og indtægter 90 Fælles Formål Drift Skimmelsvamp Skadedyrsbekæmpelse Drift Fællesudgifter og indtægter 92 Skorstensfejerarbejde Drift Skorstensfejerarbejde

15 58 Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Kursusenhed Vagtcentral Brandslukningsmateriel De frivillige, beredskabet Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

16 1.2 Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 01 Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder Vandforsyning Drift Fællesudgifter og indtægter 35 Spildevandsanlæg Fælles formål Drift Administrationsomkostnin ger på Kalvemosevej 38 Affaldshåndtering Generel administration Drift Fællesudgifter og indtægter - Affaldshåndtering Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) Generel Administration, husholdning Generel Administration, erhverv 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 63 Ordninger for glas, papir og pap 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 16

17 64 Ordninger for farligt affald 1 Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) 3 Anlæg Holbæk Affald's anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012) 65 Genbrugsstationer Drift Holbæk Affald's driftsudgifter/-indtægter (i kommunens regnskab fra 2012) Genbrugspladser, husholdning Genbrugspladser, erhverv 3 Anlæg Holbæk Affald's anlægsudgifter (i kommunens regnskab fra 2012) Genbrugspladser, husholdning Genbrugspladser, erhverv Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

18 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur 02 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Vej og Park Arbejder for fremmed regning 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 05 Driftsbygninger og pladser 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Stoppesteder og læskure Materielplads, Holbæk Materielplads, Svinninge Materielplads, Tølløse Materielplads, Tornved 3 Anlæg Renoveringspulje Vej og Park AT-påbud (2014) Vej og Park energirenovering iht beskrivelse (2014) Salg af vejmandspladsen i Svinninge 07 Parkering

19 1 Drift Parkeringskontrol P-kælder Ahlgade, betalingsparkering 28 Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Teknik Broer Funktionskontrakter, asfaltbelægninger Bænke, cykelstativer m.v Mindre asfaltarbejder Fortove, kantsten m.v Reparation af belægninger Færdselstavler og andre afmærkninger Græsslåning Afvandingsforanstaltnin ger, vejbrønde, dræn Parkerings- og rastepladser Mindre forbedringer Serviceydelser uden beregning Fejning Signal- og torontoanlæg Stadepladser Gadelukninger på Ahlgade Vejbelysning Afmærkning på kørebaner, striber Vejtræer og beplantning Vejafvandingsbidrag til forsyningen Gadelys på privat fællesvej (skat-moms) 14 Vintertjeneste Drift Fællesudgifter og indtægter 19

20 Vintertjeneste Ikke vejrafhængige udgifter Vejrafhængige udgifter 22 Vejanlæg Anlæg Vejreguleringer og forbedring af vejen Forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven Parkeringspladser/ parkeringsarealer Tuse Byvej parkeringsareal v Tuse Skole Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød Renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup Udgifter/indtægter i Sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms) Erantisvej , Regstrup Grundejerforeningen Regstrup Å, Regstrup Bellisvej, Regstrup Grundejerforeningen Dahliaparken og Dahliavej 10-24, Regstrup Mejeribakken, Søstrup Søskrænten og Ved Søen, Undløse Bøgevej, Undløse

21 Søtoften, Undløse Søbakken, Undløse Agervænget og Regstrupparken, Regstrup Hovedgaden , Regstrup Gadelys på privat fællesvej - overført til langfristede tilgodehavender (825) Lokalplan Industrivej, Tølløse - Etablering af trafikanlæg Fællesudgifter/-indtægter Entreprise I Entreprise II Vejbelysning Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse Tilgængeligheds og trafiksikkerhedstiltag 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 3 Anlæg Ahlgade fjernelse af vandkister samt nyt vandspil 32 Kollektiv trafik Busdrift Drift Fællesudgifter og indtægter 33 Færgedrift Drift Færgefarten Orø-Holbæk 35 Havne Havne Drift Holbæk Ny Havn, Orø Havn og Ophalingsplads, Arnakke (TOLD-moms) 21

22 3 Anlæg Nybygning Orø Havn GammelHavn (budget ) 41 Lystbådehavne m.v Drift Dragerup Marina og Hørby Lystbådehavn (IM-moms) Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

23 1.4 Konto 03 Undervisning og kultur 03 Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Fælles udgifter og indtægter Skoleområdets fælles udgifter og indtægter Inklusion i indskolingen - efteruddannelse Rengøringsprojekt på intitutionsområdet Frit skolevalg Gennemførelse af børne- og ungepolitiken Sundhedsfremme Projekt Fravær Mellemkonto skoler Lockout-pulje Køkken Skolemads projekt Skolelederuddannelse Fremtidens Folkeskole Fælles indtægter og udgifter Skole-IT Kompetenceudvikling Mellemtrin Central udviklingsunderstøttelse Befordring Central udviklingskonsulent Støttetimer i folkeskolen u/12 timer Betaling til og fra andre kommuner A-afdelingen Bjergmarkskolen klassecentret klassecentret Pæd Servicecenter 23

24 Styrelsen for Universiteter og Internationalisering Erasmus Katrinedalskolen (fra ) Fælles Svinninge Gislinge Kundby Skolen ved Tuse Næs Fælles Tuse Udby Hagested Sprogklassen Engskovskolen Fælles Jernløse Undløse Knabstrup Ungdomsklassen Børnehuset i Hagested Kildevangens skole Fælles Vipperød Ågerup Naturskole og Dyrepark Naturskole og Dyrepark Naturformidling Jyderup skole Elverdamsskolen Fælles Tølløse Ugerløse Stestrup Store Merløse Tornvedskolen Fælles Jyderup Kildebjerg

25 Sofielundskolen Fælles Bjergmarken Østre Undløse skole Specialundervisning kørselspuljen Fælles kørsel Katrinedalskolen kørsel Skolen ved Tuse Næs - kørsel Engskovskolen kørsel Kildevangens skole - kørsel Elverdamsskolen kørsel Tornvedskolen kørsel Sofielundskolen kørsel Isefjordskolen kørsel Isefjordskolen Fælles Holbæk Orø Specialundervisning Katrinedalskolen Specialundervisning Skolen ved Tuse Næs - Specialundervisning Engskovskolen Specialundervisning Kildevangens skole - Specialundervisning Elverdamsskolen Specialundervisning Tornvedskolen Specialundervisning Sofielundskolen Specialundervisning Isefjordskolen Specialundervisning UngHolbæk

26 Egne specialklasser Holbæk Specialklasser, Ugerløse AP Møller Digitalisering skoler - Holbæk/Odsherred 3 Anlæg Energirenovering Fællesudgifter for alle projekter Svinninge skole Tølløse Skole Engskovskolen Nr. Jernløse (2013) Solcelleanlæg Svinninge Skole (2013) Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013) Sofielundskolen, afd. Bjergmarken, solceller (2014) Tuse skole Skorsten og vinduer Undløse skole At-påbud, akustik mm Elverdamsskolen afd. Ugerløse energirenovering iht beskrivelse (2014) Kildevangens skole, afd. Vipperød, solcelle projekt (2014) Renoveringspulje Søndre Skole ventilation i Skydekælder (2012) Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013) Vipperød skole Cykelparkering afslutning byggesag Bjergmarksskolen Sikringsrenovering Ågerup Skole Klimaskærm (2013) Østre skole

27 Elevator samt flugtveje Søndre Skole PCB pulje (2014) Tuse skole Skorsten og vinduer Kildebjergskolen ombyg. Plads til SFO Undløse skole AT-påbud, akustik mm Knabstrup skole AT-påbud, akustik mm Jyderup skole Trappeopgang og Toiletter (2014) Ågerup Skole - AT solafskærmning (2014) Bjergmarksskolen Sluse "Varmetæppe" Engskovskolen afd. Jernløse - gulvbelægning (2014) Tølløse skole renovering af trappeparti (2014) Skoler - anlæg Skole IT Skoler i Tølløse Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler Svinninge Skole Bjergmarkskolen fysik lokaler (2012) Nr. Jernløse skole Prospekt og analyse Renovering af klasselokaler Engskovskolen, Jernløse - etape Engskovskolen, Jernløse afd. (2013) Renovering af skolernes IT-netværk Fælles renovering

28 af skolernes IT-netværk Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Elverdamsskolen Sofielundskolen Katrinedalskolen Isefjordskolen Tornvedskolen Kildevangensskole Ungdomscentret afd. 10. klasse center 03 Syge- og hjemmeundervisning 1 Drift Sygehusundervisning 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 1 Drift PPR Læsekonsulent Hurtig udredning af børn med psykiske lidelser Udbredelse af samarbejdsmodel for udredning af børn og unge 05 Skolefritidsordninger Drift Fælles udgifter og indtægter SFO Familiecentret Orø SFO Katrinedalskolen SFO Fælles Svinninge Gislinge Kundby Skolen ved Tuse Næs - SFO 28

29 Fælles Tuse Udby Hagested Engskovskolen SFO Fælles Jernløse Undløse Knabstrup Forældrebetaling special Kildevangens skole SFO Fælles Vipperød Ågerup Elverdamsskolen SFO Fælles Tølløse Ugerløse Stestrup Store Merløse Hjortholmskolen A-Afdelingens SFO Tornvedskolen SFO Fælles Jyderup Kildebjerg Sofielundskolen SFO Fælles Bjergmarken Østre Isefjordskolen SFO Fælles Holbæk Orø Specialundervisning - SFO Katrinedalsskolen - SFO

30 Skolen ved Tuse Næs - SFO Engskovskolen SFO Kildevangens Skole - SFO Elverdamsskolen SFO Sofielundskolen SFO Isefjordskolen SFO 06 Befordring af elever i grundskolen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Skolebuskørsel (fra ) Befordring Katrinedalskolen Befordring Skolen ved Tuse Næs Befordring Engskovskolen Befordring Kildevangens Skole Befordring Elverdamsskolen Befordring Tornvedskolen Befordring Sofielundskolen Befordring Isefjordskolen Befordring klassecentret Skolebuskørsel Heltidsundervisning Befordring Ungdomsklassen 07 Specialundervisning i regionale tilbud 1 Drift Familiecentret Objektiv finansiering af regionale tilbud

31 Specialundervisning - kørselspuljen Fælles kørsel Engskovskolen kørsel Kildevangens skole - kørsel Elverdamsskolen kørsel Isefjordskolen kørsel Specialundervisning Katrinedalskolen Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Kildevangens skole Elverdamsskolen Tornvedskolen Sofielundskolen Isefjordskolen Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Ladegårdsskolen Familiecentret Undervisning efter Specialundervisning efter Familiecentret, dagsbehandlingstilbud Hjortholmskolen A-huset Holbæk Seminarium Holbæk Seminarium Drift Kursusvirksomhed SOSU (momsreg. virksomhed) 31

32 BSC2 Videnscenter Fællesområde Tilsyn Hjortholmskolen, A-afdelingen Udviklingspulje Specialundervisning - kørselspuljen Fælles kørsel Katrinedalskolen kørsel Skolen ved Tuse Næs - kørsel Engskovskolen kørsel Kildevangens skole - kørsel Elverdamsskolen kørsel Tornvedskolen kørsel Sofielundskolen kørsel Isefjordskolen kørsel Specialundervisning Katrinedalskolen Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Kildevangens skole Elverdamsskolen Tornvedskolen Sofielundskolen Isefjordskolen Anlæg Energirenovering Ombyg. af Holbæk Seminarium (2011) Ladegårdsskolen ventilation og lys Ladegårdsskolen Indgangsparti (2014) 32

33 Ladegårdsskolen solcelle projekt (2014) A-Huset energirenovering iht beskrivelse (2014) Renoveringspulje Ladegårdsskolen ventilation og lys Ladegårdsskolen Indgangsparti (2014) Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Tilgængelighedsprojekt på Seminariet 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 10 Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Projekt Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland 001 Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler 33

34 002 Finansieret af statsmidler "Unge-pakke II indsatsen" Projekt TOP Finansieret af egne og uddannelsesinstitutionernes midler 002 Finansieret af statsmidler Projekt EUD Summercamp Projekt Fra marginaliseringstruet til uddannelsesparat Projektmidler "Udskolingsprojekter" 002 Stil skarpt filmprojekt Projekt Klar Til Start 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Center for specialundervisning 105 Fælles Voksenafdeling Center for specialundervisning 112 Indtægtsdækket virksomhed Center for specialundervisning 106 Ungeafdelingen Klub Morgen Kantinen CSU/Seminariet Boafdeling - CSU

35 Socialcentret Anlæg Renoveringspulje Annebergparken skorsten (2014) 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 1 Drift Fælles Fælles udgifter og indtægter Ugerløse Friluftsbad Jord til Rideklubben Tølløse Hallen Jernløse Hallen Mørkøv Hallen Undløse Hallen Knabstrup Hallen Svinninge Hallen Kundby boldklub klubhus Orø Hallen Hagested Hallen Klubhus Tuse Næs Hallen Tuse Næs Hallens klubhus Tuse Næs Boldklub, Udby Kirkevej Stadionhallen Holbæk Roklub/bådebro 35

36 Foreningshuset på Bispehøjen Bjergmarkshallen Merløse Fritidscenter Stestrup Fritidsgård Jyderup Bad A/S Holbæk Badmintonhal Jyderup Hallen Holbæk Gangsport (incl. gl. tennisklubhus) Kongstrup klubhus Vedligeholdelse af diverse klubhuse Stigs Bjergby Idrætsforening - klubhus Gislinge Boldklub klubhus Tennis klubhus Holbækvej 30 E Holbæk kommunes idrætsanlæg Tuse Næs Hallens klubhus Svinninge Tennisklub Isskøjtebane på Markedspladsen Tuse Hallen Multiaktivitetsbane, Tuse Holbæk Svømmehal Vipperød Hallen

37 3 Anlæg Energirenovering Halpulje Jyderup Hallen (ny del) Vipperød Hallen udskiftning af vinduer Vipperød Hallen, solceller (2014) Tuse Hallen nyt tag og baderum (2014) Hagestedhallen Udskiftning af halbelysning Kunstgræsbane i Mørkøv Ugerløse Friluftsbad Ugerløse Friluftsbad - udgifter Center for Ejendomme Ugerløse Friluftsbad - udgifter Kultur og Fritid Renoveringspuljen Rammebevilling halrenovering Bjergmarkshallen Halpulje Svinninge Hallen - Nødudgange (2013) Vipperødhallen udskiftning af vinduer Stestrup Hallen Fladt tag på omklædningsbygning - kun rep Vipperød Hallen Tag AT-påbud og energi ( ) Halpulje Svinninge hallen flugt veje (2014) Halpulje - Holbæk Badmintonhal Varmeanlæg (2014) Halpulje - Tuse Hallen nyt tag og baderum (2014) Hagestedhallen Halpulje

38 Jyderup hallenrenovering (2014) Halpulje Bjergmarkshallen - Renovering (2014) Halpulje St Merløse Fritidscenter AT-påbud, udsk. af ovenlys mm. (2014) Halpulje Stestrup Fritidsgård - udsk. af vinduer m.m Halpulje - Mørkøv Hallen (2014) Halpulje Asmindrupvej St. Merløsehallen Halpulje Orøhallen Kunstgræsbane Tølløse Opførelse af Holbæk Arena Kunstgræsbanen i Tølløse - Belysning Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelse rs skoleophold 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fælles udgifter og indtægter 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1 Drift Socialcentret Socialcentret gl år 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker

39 1 Drift Holbæk bibliotek Fælles udgifter og indtægter Kulturelle arrangementer Sprogkufferter Skolebibliotekskonsulent 3 Anlæg Energirenovering Holbæk bibliotek Ny belysning og udsk. af vinduer Renoveringspulje Holbæk Bibliotek Udsk. Af vinduer Kulturel virksomhed Museer Drift Fælles udgifter og indtægter Museum Sjælland Andelslandsbyen Nyvang Museet Ourø Minde Museet for Holbæk og omegn - Bakkekammen Lokalhistorisk arkiv Svinninge Lokalhistorisk arkiv Jernløse Lokalhistorisk arkiv Tuse Næs Modeljernbanen Lokalhistorisk forening Tuse 3 Anlæg Holbæk Museumsbygning, renovering Anlægstilskud før (aflagt anlægsregnskab) Anlægstilskud

40 62 Teatre Drift Tilskud til Teatre Holbæk Egnsteater Musik- og teaterforening Teatret Fair Play Børneteater refusion - skoler/daginstitutioner Børneteaterordning 2 Statsrefusion Tilskud til Teatre Holbæk Egnsteater Teatret Fair Play Musikarrangementer Drift Pulje, Ny Løn Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Holbæk Byorkester Holbæk Pipe Band Holbæk Garden Musikforeningen Brage Musik- og Billedskoleaktiviteter Holbæk Kommunale Musikskole Holbæk Ensemble Billedskolen Elværket Elværket - daglig drift 2 Statsrefusion Musik- og Billedskoleaktiviteter Holbæk Kommunale Musikskole 64 Andre kulturelle opgaver Drift Fælles udgifter og indtægter 40

41 Dronning besøg på Orø Markedsmodningsfonden - billetsystem Brorfelde Forsamlingshuse Fællesudgifter/-indtægter Tuse Forsamlingshus Skamstrup Forsamlingshus Svinninge Forsamlingshus Brorfelde Observatorium - faste omkostninger Administrationsudgifter m.v Drift af ejendomme Drift af udenomsarealer Skoletjeneste Aktiviteter/events Markedsføring LAG - midler Maritimt Center/Gl. Skibsværft - drift Brorfelde Observatorium - variable omkostninger Turisme Foreninger Images Fælles udgifter/indtægter Kuratorteam Berlin Catering repræsentation 41

42 Udstilling, produktion, rejser/ophold Administration Opstart af Images (ej del af projektet) Enkeltstående kulturelle arrangementer Enkeltstående kulturelle arrangementer Kunstbro Dansens Dage Faste kultur- og fritidsaktiviteter Øvrige Kulturelle opgaver Eventpuljen Sankt Hans festen Strategisk Event Udvikling Kulturaftalens årige overgangsordning fra tidl. amtslige tilskud Venskabsbysarrangementer Depot til foreninger VK-udstilling Årets mestre Forretningsrelateret udgifter Besættelsen Cykeleventen "TV på Tour" Børnekultur Budget Idræt på tværs Børne kultur Seminar i internationalt samarbejde Etableringspuljen Driftstilskud vedr. bygninger til kulturformål 42

43 Starkhallen Tilskud til kunstforeningens drift af Æglageret Nr. Jernløse Gl Møllelaug Foreningshuset Undløse Frysehuset (Hanerupvej 4) Brorfelde Venner Wegenersminde Holbæk Kasserne Kulturregion Midt og Vestsjælland Kulturaftalen sekretariatsbistand Kunstdage i pinsen Frivilligheds- og sundhedspuljen og Fripladsordning Fripladsordning Frivilligheds- og sundhedspulje Talentudvikling Rammebeløb til talentudvikling Talentråd indsats BGK Billedkunstnerisk Grund Kursus Holbæk Drama College/SGK Fripladsordningen Katrinedalskolen Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Kildevangens Skole Elverdamsskolen Tornvedskolen Sofielundskolen Isefjordskolen UNGHolbæk Horizon Kulturkasernen

44 Multihus på Fælleden Lokalfora Fællesudgifter/-indtægter Kirke Eskildstrup ( Stestrup) Tuse Næs Orø Tølløse Mørkøv Kundby Regstrup Jyderup Svinninge Hagested Naturvidenskabsfestival Kulturformidler Anlæg Salg af forsamlingshuse Energirenovering Æglageret (2012) Maritimt Center/Gl. Skibsværft Brorfeldeprojekt Fællesudgifter/-indtægter Renovering af Brorfelde Observatorium Renoveringspulje Kulturkasernen Udskiftning af tag m.m Kulturkasernen Udskiftning af defekte fuger (2014) Kulturkasernen Etablering af dørhul Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 70 Fælles formål

45 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 72 Folkeoplysende voksenundervisning 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Aftenskoler Fælles udgifter og indtægter AOF - Holbæk LOF - Holbæk IT-kurser "Nemt på nettet" Kreativskolen Brunhøjskolens aftenskole Holbæk Garden Holbæk Symfoniorkester Holbæk og Omegns Musikskole Hjerteforeningen Holbæk Harmoniorkester Familiebrugets oplysning Sangskaderne Svinninge aftenskole Blindes fritidsundervisning DOF Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Udviklingspulje Foreninger samt fritids- og ungdomsklubber m.v Viften Krudthuset Zoom

46 74 Lokaletilskud Drift Fælles udgifter og indtægter Fælles Pedelbistand Idrætsforeninger Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Foreningsunderstøttelse Netværkskontrakter Fælles udgifter og indtægter Teknik og Miljø Hagested Hallen Orø Gymnastik- og Idrætsforening Tuse IF Tuse Næs Boldklub Vipperød Boldklub Holbæk Bold- og Idrætsforening Fodboldklubben Munkholm Holbæk Tennisklub Jyderup Boldklub Hjembæk Idrætsforening Knabstruphallen Stigs-Bjergby IF St. Merløse IF fodbold Tølløse Boldklub Ugerløse Idrætsforening Jernløse Boldklub (Virkelyst) Undløse Boldklub af Gislinge Boldklub Kundby IF Svinninge Idrætsforening Jyderup Tennisklub Gislinge Tennisklub 46

47 Tuse IF Tennis Tuse Næs Tennisklub St. Merløse Tennisklub Svinninge Tennisklub Ugerløse IF tennis Tølløse Tennisklub Nordvestsjællands Cricket Club 76 Ungdomsskolevirksomhed Drift Fælles Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolevirksomhed Ungdomsskolen Fritid Ungdomsskoleklub Ungdomsskolen Heltid Transitten Udviklingsprojekter Selvtillidsloven Unge & Demokrati Mejerigården Cirkus Kæphøj Fælles udgifter og indtægter Cirkus Klub Ture Turné Ungdomsklub Café Vestergade Skibsværftet Havnevej Transitten Grejbank Kulturformidler

48 U-team Specialundervisning Katrinedalskolen Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Kildevangens skole Elverdamsskolen Tornvedskolen Sofielundskolen Isefjordskolen UngHolbæk Anlæg Renoveringspulje Cirkus Kæphøj energi og trapezhal Energirenovering Cirkus Kæphøj Energi og trapezhal Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner mv. 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

49 1.5 Konto 04 Sundhedsområdet 04 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter gl. år Fællesudgifter og indtægter gl. år 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Drift Social og sundhedscentret gl. år Social og sundhedscentret gl. år Socialcentret Socialcentret Genoptræning og vedligeholdelse Genoptræning og vedligeholdelse Projekt ældrepolitik - Udmøntning og styrkelse af brugerråd og frivillighed Projekt ældrepolitik - styrkelse af træning og aktivitet for den svage ældre Pulje til løft af ældreområdet Ældrepulje Styrket rehabiliteringsog genoptræningsindsats 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 1 Drift Socialcentret vederlagsfri fysioterapi 49

50 Socialcentret vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi for borgere med særlige aftaler 85 Kommunal tandpleje Drift Fællesudgifter og indtægter Kommunal tandklinik - Holbæk 098 Kommunal tandklinik Specialtandpleje Omsorgstandpleje Behandling af asylbørn Tandreguleringsklinikken - Holbæk Tandreguleringsklinikken - Holbæk 3 Anlæg Fælles Tandreguleringsklinik 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1 Drift Strategisk sundhed Sundhedscenter Patientrettet indsatser 007 Ældre medicinske patienter Sundhedsdag Sundhedsdag Kampagner Kampagner Sund By Netværk Faldforebyggelsespr ojekt med Trygfonden Dataindsamling og strategiudvikling 50

51 Dataindsamling og strategiudviklng Lægepraksiskonsulenter Lægepraksiskonsulenter Sundhedspolitik pulje Fællesudgifter og indtægter Målgruppe 1: Børn og unge Målgruppe 2: Risikogrupper Målgruppe 3: Syge og svækkede På tværs af målgrupper Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland Projekt forbyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser finansieret af Region Sjælland Opfølgende hjemmebesøg Forløbsledelse for hjertekar-rehabilitering Projekt: Kontinuerlig udvikling og implementering af forløbsprogrammer for patienter med kronisk sygdom finansieret af Indenrigs og Sundhedsministeriet 001 Direkte udgifter til kronikerprojekt Projekt Ung uden rus Projekt Ung uden rus Hjerneskadeprojektet 51

52 Hjerneskadeprojektet Udvikling fælles patientuddannelser finansieret af Region Sjælland Udvikling fælles patientuddannelser finansieret af Region Sjælland Interne Projekter Indsatser for overvægtige børn Bedre mad til alle Ekstra rygeindsatser Administration af forskningsprojekt - Følge Op, finansieret af Region Sjælland Overførsel til Holbæk Kommune Sundhedscenter Fælles udgifter og indtægter 001 Støtte til Livsstilsændringer 002 Motion som behandling 003 Rygestop tilbud til alle rygere 004 Patientuddannelser lær at tackle 005 Forløbskoordination for kroniske syge SUSINVS - fremme af mental sundhed hos unge på produktionskoler SUSINVS Overførte Midler Kommunal sundhedstjeneste 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 52

53 Sundhedstjeneste Holbæk Projekt: Forebyggende indsats for overvægtige børn og unge Intern Sundhedspleje 90 Andre sundhedsudgifter Drift Borgerservice Borgerservice Socialcentret Socialcentret Social og sundhedscentret gl. år Social og sundhedscentret gl. år Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

54 1.6 Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 2 Statsrefusion Familiecentret Socialcentret Visitations- og myndighedsenheden 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål Drift Fælles udgifter og indtægter Udviklingskonsulent Fælles udgifter og indtægter som indgår i forældrebetaling 20 Ordinære PA-elever/SUSU-pædagogisk assistentuddannelse Fælles udgifter og indtægter Pædagogiske læreplaner, fleksibel pasning Kompetenceløft/Sammenhængende børnepolitik Udviklingskraft Gennemførelse af børne- og ungepolitikken Rotationsprojekt Ressourcepædagoger Sprogstimulering for tosprogede Fællesudgifter og indtægter Integrationsprojektet Enkeltintegration i dagtilbud 54

55 Ergo/fysioterapi Dagpleje Drift Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Børnereguleringspulje Dagplejen Vipperød Dagplejen Tuse Næs Dagplejen Hagested Dagplejen, Knabstrup Dagplejen St Merløse Dagplejen, Mørkøv Dagpleje Distrikt Katrinedal Dagpleje Distrikt ved Tuse Næs Dagpleje Distrikt Engskov Dagpleje Distrikt Kildevang Dagpleje Distrikt Elverdam Dagpleje Distrikt Tornved Dagpleje Distrikt Sofielund Dagpleje Distrikt Isefjord 3 Anlæg Omlægning af dagplejepladser 55

56 Børnehuset Sølyst Nr. Jernløse Børnehus - Stjernehuset Elverhøj Børnehuset elverbo - udvidelse af pusle - og toiletfaciliteter 13 Børnehaver Drift Folkebørnehaven/Anneks (kt.stop08) Specialbørnehaven Spiretårnet 14 Integrerede daginstitutioner 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Idræt og bevægelse Børnereguleringspulje Specialindsats i dagtilbud Udviklingspuljen Børnehuset, Hagested Dagtilbudsdistrikt Katrinedal Fælles udgifter Sv-Elverbo Sv-Pilehytten Kundby Børnehus Gislinge, Solsikken ICPD Katrinedal Dagtilbudsdistrikt ved Tuse Næs Fælles udgifter Tusenfryd Tuse Næs, Troldemosen Børnehuset Hagested

57 Fællestillidsrepræsentanter Dagtilbudsdistrikt Engskov Fælles udgifter Re-Spirekassen Re-Nr. Jernløse Børnehus Undløse Børnehus Knabstrup, Kirsebærhaven Dagtilbudsdistrikt Kildevang Fælles udgifter Vipperød Børnegård Ågerup Børnehus Dagtilbudsdistrikt Elverdam Fælles udgifter Tø.Firkløver vuggestue Tø-Kernehuset Tø-Solgården Tø-Spiren Tø-Troldehytten Ugerløse, BG Elletoften St. Merløse, Huset KiE-Stestrup Børnegård Lærkereden Dagtilbudsdistrikt Tornved Fælles udgifter Jy-Mariendal Jy-Sølyst Jy-Troldhøjen Mø-Frydendal Mø-Springbrættet Dagtilbudsdistrikt Sofielund Fælles udgifter Bispehøjen Dragebakken Holbæk Have

58 Karensminde Lejerbo Munkevænget Sofiehaven Stormøllen Dagtilbudsdistrikt Isefjord Fælles udgifter Elverhøj Eventyrlunden Skovhuset Slotsparken Søndre Villa Kulla Orø Undløse Børnehus Kirke Eskilstrup daginstitution KE-Røde Kors år Regstrup daginstitution Re-Stjernehuset Svinninge Børneskov Fælles udgifter Kirsebærhaven, Knabstrup Tuse daginstitution Fælles udgifter Huset, St. Merløse Orø Daginstitution Anlæg Energirenovering Pilehytten Kedeludskiftning 2 stk Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2013) Solsikken vinduer/tag m.m. (2014) 58

59 Børnehuse Energioptimering med tørretumblere (2014) Renoveringspulje Spiretårnet Liggehal og cykelskur Sofiesminde Allé Supplerende arbejde - Liggehal og redskabsskur Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2014) Solsikken vinduer/tag m.m. (2014) Tølløse Midgård Liggehal Sofiehaven Ny Daginstitution i Jyderup 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Særlige børnehaver Særlige klubtilbud Hjortholmskolen A-huset, Helhedstilbud Fritidshjemmet ved Ladegårdsskolen 01 Ejendomsvedligeholde lses pulje Forældrebetaling special Specialundervisning Katrinedalskolen Skolen ved Tuse Næs Engskovskolen Kildevangens skole 59

60 Elverdamsskolen Tornvedskolen Sofielundskolen Isefjordskolen Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 1 Drift Familiecentret Læring og trivsel fælles Socialcentret efterværn Familiecentret vedr. sidste år børn Socialcentret vedr. sidste år voksne 2 Statsrefusion Familiecentret Læring og trivsel fælles 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 1 Drift Familiebehandling, ,stk 3,nr En god start Familiecentret Læring & trivsel Socialcentret efterværn Puljer

61 Udvilklingspulje Styrkelse af de forebyggende indsats Udviklingskraft Kompetenceløft Gennemførelse af børne- og ungepolitikken SOL-gruppen Projekt Agervang Fælles administrationsomkostninger Drengeklubben aktiviteter SSP Kriminalpræventivtarbejde Socialcenteret efterværn vedr. sidste år Ungeindsats/Efterværn Projekt: Børns trivsel i udsatte familier m. overvægt og andre sundhedsrisici Pilotprojekt særlig indsats 23 Døgninstitutioner for børn og unge 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Socialcentret efterværn Elev- og aflastningshjemmet Kikhøj Børnespecialcenter , Sekretariatet Skolehjemmet Undløse Fællesudgifter for Skolehjemmet 61

62 Boafdelinger Dagafdeling Skole Efterskole Efterværn Minibo Minibo Børn- og ungecenter Isefjord 01 Fællesudgifter Fællesudgifter-Børnespecialcenter 1 01 Fællesudgifter-Børne specialcenter Børnespecialcenter (udgifter uden for takstberegningen) Kørselstilbud til specialinstitutionerne Børnespecialcenter (udgifter uden for takstberegningen) Kørselstilbud til specialinstitutionerne Familiecentret Anlæg Renoveringspulje Undløse Skole-, Behandlingshjem udskiftning af solvarmeanlæg (2014) Energirenovering Undløse Skole-, Behandlingshjem udskiftning af solvarmeanlæg (2014) Kikhøj, solcelle projekt 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 1 Drift Familiecentret

63 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Ældreboliger i Nr Jernløse Ældreboliger i Nr. Jernløse Ældreboliger Åhaven Ældreboliger Åhaven Ældreboliger i Undløse Ældreboliger i Undløse Ældreboliger Åvang Ældreboliger Åvang Ældreboliger Agervænget Ældreboliger Agervænget Ældreboliger Østergårdsvej Ældreboliger Østergårdsvej Ældreboliger, Carl Reffsvej Ældreboliger, Carl Reffsvej Ældreboliger, Mårsø Ældreboliger, Mårsø Ældreboliger, Tuse Ældreboliger, Tuse 63

64 Ældreboliger, Stenhusbakken Ældreboliger, Stenhusbakken Ældreboliger, Holbækhus Ældreboliger, Holbækhus Ombygningsboliger-Stenhusvej Ombygningsboliger Stenhusvej Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B Ældreboliger, Markedspladsen 6A-6B Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger Ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger Ældreboliger Bytorvet, Tølløse Ældreboliger Bytorvet, Tølløse Ældreboliger Solvænget, Tølløse Ældreboliger Solvænget, Tølløse 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 1 Drift Fælles udgifter og indtægter - Socialcenteret - Ældreområdet Fælles udgifter og indtægter Driftsoptimering Stab og ledelse Boligprojekt Ældre- og plejeboliger 64

65 Ældrepolitik, udmøntning frivillighed Digitaliseringspulje Pleje Omsorg Fast ejendom og servicearealer Chr. Hansensvej Hesseløvej Østergården Servicearealer Teknisk service Rosenvænget Servicearealer Stenhusvej Servicearealer Pleje- og omsorgsområdet - elever Pleje- og omsorgsområdet - elever Service og Administration Service og Administration Ældrepolitik Etablering af cafeer Administration Hjemmepleje og plejecentre Hjemmepleje og plejecentre Kompetanceudvikling af medarbejdere på demensområdet i visitationen Specialister Visitations- og myndighedsenheden Visitations- og myndighedsenheden Mit liv min hverdag Kastanjely Område Øst Madservice Madservice

66 Sygeplejersker plejecentre Sygeplejersker plejecentre Caféer - Pleje Omsorg Fællesudgifter og indtægter Café - Tølløse Café - Svinninge Café Elisabethcenteret Café - Tuse Café - Mårsø Café - Lersø Café Stenhusbakken Café - Mørkøv Café - Elmelunden Cafè - Åvang Plejehotel Åvang Personlig hjælperordning - voksenområdet Personlig hjælperordning - voksenområdet Socialcentret vedr. sidste år Socialcentret vedr. sidste år Pulje til løft af ældreområdet Ældrepulje Bedre praktisk hjælp og personlig pleje Ældrepulje Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Plejecenter Øst Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Tølløse 66

67 Plejecenter Møllevang Plejecenter Østergården Plejecenter Midt I Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Holbækhus Plejecenter Hesseløvej Plejecenter Carl Reffsvej Område ØST Fællesudgifter og indtægter Projekt den gode arbejdsplads Område ØST Tølløse Område ØST Vipperød Område ØST - St Merløse Område ØST Regstrup Hjemmeplejen NAT Plejecenter Midt II Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Stenhusbakken Plejecenter Stenhusvej Plejecenter Vest Fællesudgifter og indtægter Plejecenter Kastanjely Plejecenter Elmelunden Plejecenter Rosenvænget Hjemmeplejen Fællesudgifter og indtægter 67

68 Hjemmeplejen Mårsø Hjemmeplejen Slotshaven Hjemmeplejen Ladegårdsparken Hjemmeplejen Carl Reffsvej Hjemmeplejen Hesseløvej Hjemmeplejen Orø Område MIDT Elnebjergcentret Sygeplejersker og specialister Fællesudgifter og indtægter Hjemmeplejen Mørkøv Hjemmeplejen Jyderup Hjemmeplejen Svinninge Køkkener Fællesudgifter og indtægter Stenhusbakken Møllevang Aktivitetscentre VEST Fællesudgifter og indtægter Aktivitetscenter Tuse Aktivitetscenter Svinninge Aktivitetscenter Rosenvænget Aktivitetscentre CENTRUM Fællesudgifter og indtægter Aktivitetscenter Elisabethcentret Aktivitetscenter Stenhusbakken Aktivitetscentre ØST 68

69 Fællesudgifter og indtægter Aktivitetscenter Åvang Aktivitetscenter Tølløse Fælleshuse Fælleshus - Lersø Fællesudgifter og indtægter Fælleshus - Mårsø Teknik, bygninger og lejemål Fællesudgifter og indtægter Aflastning Holbækhus Aflastning Rosenvænget Aflastning Stenhusbakken Aflastning Tølløse Aflastning Svinninge ældrecenter Aflastning Åvang 3 Anlæg Plejehotel Åvang Energirenovering Stenhusbakken solcelle projekt Boligstrategi (ældreb.,plejeboliger, servicearealer m.v.) Grundsalg vedr ældrestruktur 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter Bofællesskabet på Holløsevej/Gartnervænget 69

70 Konsul Beyers Allé, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers Markedspladsen, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 8 pers Markedspladsen, psyk 85 Opgangsbofællesskab, 8 pers Lundestrædet 28, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers Lundestrædet 28, psyk 85 Opgangsbofællesskaber, 13 pers Bernts Have, psyk Opgangsbofællesskaber, 6 pers Bernts Have, psyk Opgangsbofællesskaber, 6 pers Bernts Have, støttelejlighed Bo- og støttetilbud Bernts Have, støttelejlighed Lundestrædet 15, støttelejlighed Konsul Beyers Allé, Bo og støtte 73-støtte, 14 pers Bo- og støttetilbud Lindevej, bofællesskab Lindevej, bofællesskab Visitations- og myndighedsenheden 70

71 Visitations- og myndighedsenheden Socialcentret Aflastning Behandling Socialpædagogisk støtte SEL Seniorbofællesskab, psyk 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer) Seniorbofællesskab, psyk 85 - Skriverens Vej 4 (16 personer) Tåstrup Have Tåstrup Have EKJ-projekt Tåstrup Stræde Tåstrup Stræde EKJ-projekt Mentorordning /85 - Multihuset Isefjord Bostedet Hybenvang, Bofællesskab 30 personer Socialpsykiatrisk Bostøtte 85 - Holbæk Socialpsykiatrisk Bostøtte 85 - Banehuset, Jyderup Socialpsykiatrisk Bostøtte 85 - Stoppestedet, Gislinge Lokalområder Bostøtte 85 - Jyderup 34 Plejehjem og beskyttede boliger 1 Drift Chr. Hansensvej Chr. Hansensvej

72 Hesseløvej Hesseløvej Østergården Østergården Åvang Åvang Beskyttede boliger i Undløse Beskyttede boliger i Undløse Beskyttede boliger i Jernløse Beskyttede boliger i Jernløse Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Tølløse ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Møllevang Ældrecenter - Ejendommen/boligdelen Socialcentret Socialcentret Anlæg Energirenovering Stenhusbakken Plejeboliger, solceller Ældrecentre Energioptimering med tørretumblere (2014) Renoveringspulje Holbækhus fugtrenovering ( ) Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" 72

73 Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" - momsregistreret (Skat) OPP udgifter vedr plejecentre Plejecenter Samsøvej Salg af grund momsregistreret (Skat) 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 1 Drift Fælles udgifter og indtægter, Borgerservice Hjælpemidler Social- og Sundshedscenter, Voksne Hjælpemidler Familiecentret, Børn Hjælpemidler Social- og Sundshedscenter, Ældre 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem 1 Drift Social- og Sundhedscenter Social- og Sundhedscenter 35 Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 1 Drift Center for specialrådgivning Center for specialrådgivning Hjælpemidler VISO Kursusvirksomhed

74 Center for specialrådgivning Familiecentret Børneområdet Socialcentret voksenområdet 38 Tilbud til voksne med særlige behov 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) 1 Drift Karlsvognen Socialcentret Statsrefusion Socialcentret Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) 1 Drift Sofiehuset Alkohol dagbehandling Rådgivningscenter alkohol ambulantbehandling Socialcentret Pårørendearbejde Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 142) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Sofiehuset stofmisbrug dagbehandling Sofiehuset stofmisbrug dagbehandling 74

75 Behandlingstilbud til unge årige Metodeprojekt for unge stofmisbrugere Rådgivningscenter stofmisbrug ambulantbehandling Behandlingstilbud til voksne Projekt vedr prævention til stofmisbrugere Rådgivningscenter Prævention Sundhedsprojekt stofmisbrugsområdet Fælles Social- og Familiecenter 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Fælles udgifter og indtægter Takstfinansierede enheder Socialcentret Ungekollegiet Ungekollegiet Tornhøj Tornhøj Sneppevej EKJ-projekt (Tornhøj) Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse

76 Delydelse Delydelse Skarridsøhjemmet Skarridsøhjemmet Sneppevej EKJ-projekt Projekt Phd. Stud Abildgården Abildgården EKJ-projekt Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Bo- og Servicecenter - Holbæk Specialcenter Holbæk EKJ-projekt Anlæg Energirenovering Tornhøj udskiftning af tage ( ) Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgården - Rådgivning m.m Opførelse af handicapboliger Tornhøj Opførelse af handicapboliger Abildgården 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Karen Socialcentret Ungekollegiet Ungekollegiet - under årige 76

77 Enkeltmandstilbud Ungekollegiet Minibo Akutboliger Hybenvang Akutboliger Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Kontaktperson- og ledsagerordning Socialog Sundshedcenter Fællesudgifter og indtægter AKUT-indsats til støtte til misbrugere/hjemløse Projekt Medicinpædagogik og psykoedukation Projekt Forebyggende indsats overfor unge ml. 16 og 25 år Projekt frivillighed og lokalforum Socialcentret vedr. sidste år Akut-team Fælles udgifter og indtægter 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter 77

78 Socialcentret Kommunekram VASAC, Center Holbæk 10 Kontor og administrationsteam 11 Kommunekram Kantine- og rengøring Drift og service team Kørsel for Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 1 Drift Fælles udgifter og indtægter Multihuset Isefjord Aktivitetscentret Kig Ind Aktivitetscentret Kig Ind Socialcentret Værestedet Stoppestedet - Gislinge Værestedet Banehuset, Jyderup Socialcentret vedr. sidste år Aktivitetscenteret Tornhøj Aktivitetscentret Tornhøj EKJ-projekt Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Delydelse Solgården Solgården

79 Oasen Slusen Natur og Idræt Fritidsgruppen Solgruppen Halloween Kørsel Projekter Jobservice Lokalområder Aktivitet- Samvær 104 Jyderup 46 Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Socialcentret Socialcentret Familiecentret Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Socialcentret Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Socialcentret Repatriering Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 79

80 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 67 Personlige tillæg m.v Drift Fællesudgifter og indtægter Borgerservice Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) Udbetaling Danmark afskrevne varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Borgerservice 68 Førtidspension med pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) Udbetaling Danmark afskrevne førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 69 Førtidspension med pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Drift Fællesudgifter og indtægter 80

81 Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) Udbetaling Danmark afskrevne førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 70 Førtidspension med pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) Udbetaling Danmark afskrevne førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering 57 Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Udbetaling af sygedagpenge Udbetaling af sygedagpenge - via udbetaling Danmark (KMD KMF) 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 72 Sociale formål Drift Fællesudgifter og indtægter 81

82 Fællesudgifter og indtægter - læring & trivsel Socialcentret Familiecentret Børn og Unge Enkeltudgifter Statsrefusion Socialcentret Familiecentret Børn og Unge Enkeltudgifter Kontant- og uddannelseshjælp 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm Enkeltydelser Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 1 Drift Familiecentret Socialcentret Statsrefusion Familiecentret Socialcentret Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 82

83 Fællesudgifter og indtægter - Gorm 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) Udbetaling Danmark afskrevne boligydelse 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - via udbetaling Danmark (KMD KMF) Udbetaling Danmark afskrevne boligsikring 78 Dagpenge til forsikrede ledige 1 Drift Fællesudgifter og- indtægter 79 Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion

84 Fællesudgifter og indtægter 58 Revalidering Revalidering Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 82 Ressourceforløb Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm 68 Arbejdsmarkedsforanstalt ninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 1 Drift

85 Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm Aktører Aktør Aktør Aktør Aktør Aktør Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativt tilbud 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 96 Servicejob Drift Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 97 Seniorjob for personer over 55 år 1 Drift

86 Fællesudgifter og indtægter 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter 98 Beskæftigelsesordninger Drift Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm Jobcentret Kompetencecenter Drift af kompetencecenter Projekt Uddannelse og Arbejdsm. Forsikrede Projekt ugers afklaring for unge Projekt Jobklub - KTH Projekt Jobklub - Forsikrede ledige Projekt Jobklub - Ledighedsydelse Projekt Kvinder på vej + Studie Projekt Fysisk træning - unge under 30 år Projekt Fysisk træning - voksne Projekt ugers jobsøgning forsikrede ledige Projekt Ung i uddannelse Projekt Jobcenterfilial på EUC Projekt Afklarede forløb på VCG Projekt Opportunity 86

87 Virksomhedsnær beskyttet beskæftigelse 51 - Mellemvang Projekt unge kvinders vej til job Projekt VGC II Projekt Jobcenterfilial EUC Ungebasen Jobservice, Mellemvang 12, - vejledning og opkvalificering Fællesudgifter/-indtægter Tilbud jobaktivering Tilbud Udviklingsforløb - kontanthjælp Tilbud Udviklingsforløb - sygedagpenge Tilbud individuelt afklaringsforløb Tilbud Udviklingsforløb af arbejdsevne med avanceret hjerneskade Enheden for beskæftigelse 2 Statsrefusion Fællesudgifter og indtægter Fællesudgifter og indtægter - Gorm 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål Drift Fælles udgifter og indtægter 87

88 Støtte til frivilligt socialt arbejde Støtte til brugerråd Frivillighedspuljen Nye partnerskabsaftaler Nye samarbejdsprojekter på alle velfærdsområder Frivilligcenter Videreførelse af allerede igangsatte aktiviteter (2012) Forældrenetværk Handicapråd Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

89 1.7 Konto 06 Fællesudgifter og administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation Fælles formål Drift Fællesudgifter og indtægter Orøkontoret Kommunalbestyrelsesmedl emmer 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 42 Kommissioner, råd og nævn 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Skolebestyrelse Skolebestyrelse klassecentret Skolebestyrelse Katrinedalskolen Skolebestyrelse Skolen ved Tuse Næs Skolebestyrelse Engskovskolen Skolebestyrelse Kildevangens Skole Skolebestyrelse Elverdamsskolen Skolebestyrelse Tornvedskolen Skolebestyrelse Sofielundskolen Skolebestyrelse Isefjordskolen Folkeoplysningsudvalget Huslejenævn Beboerklagenævn Hegnsyn

90 Ældreråd og klageråd Handicapråd Integrationsråd Fredningsnævnet Lokalfora Bybjerg, Orø Lokalfora Gislinge Lokalfora Hagested Lokalfora Holbæk By Lokalfora Jyderup Lokalfora Knabstrup Lokalfora Kr Eskilstrup Lokalfora Kundby Lokalfora Mørkøv Lokalfora Regstrup Lokalfora St Merløse Lokalfora Svinninge Lokalfora Tuse Lokalfora Tølløse Lokalfora Udby Lokalfora Ugerløse Lokalfora Undløse Lokalfora Vipperød Valg m.v Drift

91 Fællesudgifter og indtægter 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Drift Holbæk Rådhus Holbæk Administrationsbygning - Jernbanevej Kommunale udgifter Udlejning til SKAT (momsregistreret) Jernløse Administrationsbygning Skarridsøgade 37, Jyderup Tølløse Administrationsbygning Administrationscenter - Kanalstræde 2 og Kalundborgvej Kanalstræde Kalundborgvej Kasernevej Kultur- og fritidssekretariatet Danhøj, Rørvangsvej 4, 1. sal Tilsyn Øst Anders Larsensvej , Holbæk Nykøbing F Huslejeindtægter Anlæg Rokade Fælles udgifter og -indtægter Absalonsskolen Kasernevej

92 Jernbanevej Kanalstræde /Strandstræde Rørvangsvej Jernbanevej stuen Energirenovering Etablering af Socialtilsyn Øst - Anders Larsensvej Etablering af Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Nykøbing F Renoveringspulje Rådhuspladsen Gl. Rådhus - Elevator - Tilgængelighed Gl. Jyderup Rådhus (bib) - Renovering af gl. byrådssal Rådhuspladsen Tagrenovering (2014) Rådhuspladsen Fugtrenovering m.m Kanalstræde Indeklima (2014) Rådhuspladsen Tilgængelighed, supplerende arbejde Sekretariat og forvaltninger 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 001 Fælles Elever administrative 003 Kursusaktiviteter fælles 005 Arbejdsmiljøforanst altninger 012 IT Kommunikation Indkøbsfunktion Hovedudvalg

93 016 Skanning byggesagsarkivet 017 Projekt VIS Projekt Digitalisering - borger - Nemt på nettet 025 Kommuneplan Lokalplaner City Management Stategisk Forum KIOL-arrangement Direktion Fælles Administrationscentre 002 Administrationscent er, Jernbanevej 6, Holbæk 004 Administrationscent er, Nr.Jernløse 012 Administrationscent er, Strandstræde 5, Holbæk Kommunikationssekretariatet Kultur- og fritidssekretariatet Kultur- og fritidssekretariatet Organisations- og borgerservice Økonomi Strategi, Analyse og Ledelsessekretariatet Strategi og Analyse Ledelsessekretariatet Fundraising mindre projekter Plan & Miljø Borger ombudsmand Arbejdsmarkedscenter 93

94 Fælles Administrativ enhed Staben Ydelsesenhed Trafik og Ejendomme Trafik og Ejendomme - fælles Rengøringsfunktionen Anlægsfunktionen (udkontering på diverse anlæg) Drift og vedligehold (udkontering på driften) Arealoptimering Ældreområdet Ældreområdet Stab Ældreområdet Visitation Sundhedscenter Almene tilbud for Børn og Unge Almene tilbud Børnesekretariat fælles for almene og særlige Socialområdet Socialcentret Risikostyring / Forsikring 014 Teknik og Miljø/Center for ejendomme 026 Plan og Byg Det Lokale Beskæftigelsesråd 009 Konferencer/Jobmess er mm. 015 AOF Projekter Øvrige udgifter/indtægter (DRIFT) 94

95 Udmøntning af effektiviseringsgevinster Socialtilsyn Øst Stab Socialtilsyn Øst Socialtilsyn Øst Team Vest Socialtilsyn Øst Team Midt Socialtilsyn Øst Team Syd Tilkøbsydelser Socialtilsyn Øst Hjørring Socialtilsyn Øst Kørsel Nykøbing F Overhead fra Tilsyn Øst Projekt: Kompetenceudvikling i forbindelse med implementering af DUBU-systemer Projekt Anbringelsesreformen (vikardækning) Kantinedrift fra / Kantinedrift momsregistreret Projekt Primes (EU-projekt) - udbud energi Modtagne/afregnede beløb fra EU Holbæk Kommunes udgifter/indtægter Projekt fælles indgang 52 Fælles IT og telefoni Drift IT Fællesudgifter og indtægter 95

96 Talegenkendelse Acadre Arkivprogram IDM KMD-omlægning Helpdesk Skolevedligeholdelse SAS servermiljø Fjernprint Lync Videomøder TDS Skabeloncenter Sherlock Nem SMS Klynge IT Jobcentre Drift Integrationsprojekt Projekter - Alle Kan Bidrage Fleksjob født med progression Jobcenter (Arbejdsmarkedscenter) Fælles Tværgående Administrativ enhed Administrativ enhed Enheden for unge i uddannelse Enheden for beskæftigelse Enheden for det rummelige arbejdsmarked Projekt Iværksætteri og Erhvervsfremme i Vangkvarteret Projekt Fremskudt indsats i ghettoområdet Projekt Styrket indsats for dagpengevarighed 96

97 Mentorprojekt for unge Projekt Pulje til jobrettet opkvalificering Projekt Brug for alle - Indsats for udsatte kontanthjælpsmodtagere Brug for Alle Projekt Fleksjobambassadører Projekt Kompetenceløft Rehabilitering: fysisk aktivitet i hverdagen 54 Naturbeskyttelse Drift Naturbeskyttelsesafdelingen 55 Miljøbeskyttelse Drift Miljøbeskyttelsesafdelingen og Teknik & Miljø 56 Byggesagsbehandling Drift Plan & Byg Voksen-, ældre- og handicapområdet 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Takstfinansierede enheder Socialområdet Fællesudgifter og indtægter Socialcentret Handicap 97

98 Socialcentret Sekretariat Socialcentret Voksen Socialcentret Hjælpemidler Boligstrategimedarbejder til BR Ældreområdet Ældreområdet Stab Ældreområdet Visitation 58 Det specialiserede børneområde 1 Drift Fællesudgifter og indtægter Takstfinansierede enheder Særlige tilbud for Børn og Unge Børnesekretariatet Børnekonsulentcentret Familiecentret Projekter i.f.m implementering af DUBU-systemer Kompetenceudvikling i.f.m. implementering af DUBU-systemer 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 1 Drift Fællesudgifter og indtægter 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 1 Drift Fællesudgifter- og indtægter 98

99 62 Turisme Drift Fællesudgifter- og indtægter Turisme, Holbæk Erhvervsforum Turismeindsatsen på Orø 67 Erhvervsservice og iværksætteri 1 Drift Fællesudgifter- og indtægter Holbæk Erhvervsforum Medfinansiering af Vækstfabrik Holbæk Tilskud til Væksthus Sjælland Vækstfabrik Udvikling af yder- og landdistriktsområder 1 Drift Udvikling Nordvest Symbiose Center Energiklyngecenter Sjælland 52 Lønpuljer Løn- og barselspuljer Drift Fællesudgifter- og indtægter 72 Tjenestemandspension Drift Tjenestemandspensioner (takstfinaniserede områder) Tjenestemandspensioner 99

100 Genforsikrede tjenestemænd 74 Interne forsikringspuljer 1 Drift Arbejdsskader Generelle reserver Drift Fællesudgifter- og indtægter Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

101 1.8 Konto 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver Indskud i pengeinstitutter m.v. 4 Renter Realkreditobligationer Renter Kommunekreditforeningso bligationer 4 Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 4 Renter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Renter af langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Renter Udlån til beboerindskud Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender 4 Renter Deponerede beløb for lån m.v. 4 Renter Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 4 Renter Vandforsyning Renter Andre forsyningsvirksomheder 4 Renter Renter af kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Renter Renter af kortfristet gæld i øvrigt 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 4 Renter

102 59 Mellemregningskonto Renter Renter af langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst 4 Renter Stat og hypotekbank Renter Realkredit Renter Kommunekreditforeningen Renter Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 4 Renter Kurstab og kursgevinster m.v. 77 Kurstab i forbindelse med låneoptagelse 4 Renter Garantiprovision Renter Tilskud og udligning Udligning og generelle tilskud 7 Finansiering Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 7 Finansiering Kommunale bidrag til regionerne 7 Finansiering Særlige tilskud Finansiering Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Finansiering Skatter Kommunal indkomstskat Finansiering Selskabsskat Finansiering Anden skat pålignet visse indkomster 7 Finansiering Grundskyld Finansiering Anden skat på fast ejendom 7 Finansiering Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

103 1.9 Konto 08 Balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger Balanceforskydninger Indskud i pengeinstitutter m.v. 5 Balanceforskydninger Ny Holbæk Kommune Gl. Holbæk Kommune Tølløse Kommune Realkreditobligationer Balanceforskydninger Kommunekreditforeningso bligationer 5 Balanceforskydninger Forskydninger i tilgodehavender hos staten 12 Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 5 Balanceforskydninger Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 5 Balanceforskydninger Forskydninger i langfristede tilgodehavender 20 Pantebreve Balanceforskydninger Udlån til beboerindskud Balanceforskydninger Indskud i landsbyggefonden m.v. 5 Balanceforskydninger Holbæk Kommune Andre langfristede udlån og tilgodehavender 5 Balanceforskydninger Deponerede beløb for lån m.v. 5 Balanceforskydninger

104 35 Udlæg vedr forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 5 Balanceforskydninger Vandforsyning Balanceforskydninger Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v. 42 Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater Balanceforskydninger Deposita Balanceforskydninger Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre 48 Kommuner og regioner m.v. 5 Balanceforskydninger Staten Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld til staten 52 Anden gæld Balanceforskydninger Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter 5 Balanceforskydninger Skyldige feriepenge Balanceforskydninger Løn og Personale Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 5 Balanceforskydninger Mellemregningskonto Balanceforskydninger Løn og Personale Borgerservice

105 Socialcentret Jobcentret Økonomiafdelingen Teknik- og miljøafdelingen Boligkontoret og Center for Ejendomme Planafdelingen Regnskabsafdelingen Opkrævningsafdelingen Bo & Servicecenter Ung Holbæk Østre skole Tølløse skole Forsyning Center for Misbrug og Forsorg 005 Karlsvognen Forskydninger i langfristet gæld 63 Selvejende institutioner med overenskomst 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 64 Stat og hypotekbank Afdrag på lån og leasingforpligtelser 68 Realkredit Afdrag på lån og leasingforpligtelser 70 Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og leasingforpligtelser 7 Finansiering Pengeinstitutter Afdrag på lån og leasingforpligtelser 105

106 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 78 Gæld vedrørende færgeinvesteringer 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser Total ('Udgift') Total ('Indtægt') Total ('Netto')

107 2 SWAP-aftaler Kontraktnummer Modparten Nordea Nordea Nordea Nordea Nordea Hovedstolen (1.000 kr.) Kontrakten gældende fra Kontraktens udløbstidspunkt Kontraktens markedsværdi pr (1.000 kr.) Renteforhold Valutaforhold Kommunen fast rente, Nordea variabel rente Danske kroner Markedsværdien for den enkelte swap-aftale er udtryk for det beløb, som Holbæk Kommune er forpligtet til at betale / berettiget til at modtage for hhv. negative og positive værdier, såfremt Holbæk Kommune ville have ønsket at udtræde af swap-aftalerne på opgørelsesdagen. Begreb: En swap er en aftale mellem to eller flere parter om at bytte betalingsstrømme på aftalte vilkår over en aftalt periode. 107

108 3 Anlægsarbejder komplet 3.1 Igangværende anlægsarbejder Anlægsoversigt til regnskab 2014 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Ultimo saldo 2013 Forbrug 2014 Ultimo saldo 2014 Økonomiudvalget: Diverse anlæg - budget 2014, 2015 m.fl Ordinære anlægsarbejder Nedrivning af Holbæk Have 11, 4300 Holbæk (tidligere CSU) Projektomkostninger til opstart af anlæg Rokade Fælles udgifter og -indtægter Absalonsskolen Dragebakken Kasernevej Rådhuset Sofielundsskolen afdeling Østre Vækstfabrikken Jernbanevej Kanalstræde 2/Strandstræde Rebslagervej Rørvangsvej Gl. Skovvej Carl Reffsvej Jernbanevej 6 - stuen Etablering af Socialtilsyn Øst Anders Larsensvej Nykøbing F Energirenovering Energirenovering - diverse Udgifter før Særlig Energi Kildevangens Skole - afdeling Vipperød Kundby Børnehus Børnehuset Sølyst Holbæk Bibliotek Energirenovering Fællesudgifter for alle projekter Tølløse Skole (2012) Engskovskolen - Nr. Jernløse Solcelleanlæg Svinninge Skole Elverdamsskolen afd. Ugerløse energirenovering iht beskrivelse (2014) Energirenovering Ombyg. af Holbæk Seminarium

109 Anlægsoversigt til regnskab 2014 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Ultimo saldo 2013 Forbrug 2014 Ultimo saldo Ladegårdsskolen - ventilation og lys (2014) A-Huset - energirenovering iht beskrivelse (2014) Energirenovering Tuse Hallen nyt tag og baderum Hagestedhallen - Udskiftning af halbelysning Energirenovering Holbæk bibliotek Ny belysning og udsk. af vinduer Energirenovering Cirkus Kæphøj Energi og trapezhal (2014) Energirenovering Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2013) Solsikken vinduer/tag m.m Børnehuse Energioptimering med tørretumblere (2014) Energirenovering Undløse Skole-, Behandlingshjem udskiftning af solvarmeanlæg (2014) Renoveringspulje Renoveringspulje - mindre anlægsarbejder Udgifter før Renoveringspulje Bjergmarksskolen - Sikringsrenovering (2014) Renoveringspulje Ladegårdsskolen ventilation og lys (2014) Renoveringspulje Annebergparken 17 skorsten Renoveringspuljen Rammebevilling - halrenovering Bevillinger før Bjergmarkshallen Stestrup Hallen - Fladt tag på omklædningsbygning - kun rep Halpulje - Tuse Hallen nyt tag og baderum (2014) Halpulje Stestrup Fritidsgård - udsk. af vinduer m.m. (2014) Renoveringspulje Holbæk Bibliotek Udsk. Af vinduer (2014) Renoveringspulje Kulturkasernen - Udskiftning af tag m.m (2014)

110 Anlægsoversigt til regnskab 2014 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Ultimo saldo 2013 Forbrug 2014 Ultimo saldo Renoveringspulje Solsikken vinduer/tag m.m Renoveringspulje Rådhuspladsen 1 - Tagrenovering Økonomiudvalget: Udvalget for Børn Skoler i Tølløse A-huset - Ombygning af Hjortholmvej 9 til Autister Tølløse Centralskole - etablering af 3 klasselokaler / Nr. Jernløse skole / Renovering af skolernes IT-netværk Fælles renovering af skolernes IT-netværk Skolen ved Tuse Næs Fælles Afd. Tuse Afd. Udby Afd. Hagested Engskovskolen Fælles Afd. Jernløse Afd. Undløse Afd. Knabstrup Elverdamsskolen Fælles Afd. Tølløse Afd. Ugerløse Afd. Stestrup Afd. Store Merløse Sofielundskolen Fælles Afd. Bjergmarken Afd. Østre Katrinedalskolen Gislinge skole Svinninge skole Kundby skole Isefjordskolen Absalon skole Orø Tornvedskolen Kildebjerg Jyderup Kildevangensskole Vipperød

111 Anlægsoversigt til regnskab 2014 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Ultimo saldo 2013 Forbrug 2014 Ultimo saldo Ågerup Ungdomscentret afd. 10. klasse center Fælles Fælles Tandreguleringsklinik Daginstitutioner - anlæg Projektering og tilsynsudgifter (anlæg) - daginst. m.v Omlægning af dagplejepladser Børnehuset Sølyst Nr. Jernløse Børnehus - Stjernehuset Elverhøj Børnehuset elverbo - udvidelse af pusle - og toiletfaciliteter Tølløse Midgård Ny Daginstitution i Jyderup Udvalget for Børn Udvalget for Voksne Holbæk Erhvervsskolers (H.E.) Kollegium - likvidation Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Køb og ombygning af Holbæk Seminarium Tilgængelighedsprojekt på Seminariet Plejehotel Åvang Boligstrategi (ældreb.,plejeboliger, servicearealer m.v.) / Plejecenter Samsøvej Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" Salg af grund til "Plejecenter Jyderup" - momsregistreret (Skat) OPP udgifter vedr. plejecentre Opførelse af handicapboliger på Tornhøj og Abildgården - Rådgivning m.m Opførelse af handicapboliger Tornhøj Opførelse af handicapboliger Abildgården Udvalget for Voksne Udvalget for Klima og Miljø Ugerløse - landsbyfornyelse Klimatilpasningsplaner - Lergravskvarteret

112 Anlægsoversigt til regnskab 2014 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Ultimo saldo 2013 Forbrug Styrket indsats på vandløbsområdet Rammeløb til senere fordeling Ekstra gennemgang af vandløbene Åmose Å - reguleringsprojekt Ultimo saldo Etablering af nye parkeringspladser ved Brostræde Vejreguleringer og forbedring af vejen Forbedring af de trafikale forhold på Slotshaven Parkeringspladser/parkeringsarealer Tuse Byvej - parkeringsareal v Tuse Skole Hagested stiforbindelse (Sti langs Svinninge/Audebokanalen) Fortov langs Sandbyvej i Gislinge Forlængelse af Stationsvej til ny omfartsvej syd om Vipperød Anlæg af gadelys på privat fællesvej (skat-moms) Lokalplan Industrivej, Tølløse - Etablering af trafikanlæg Vejbelysning Diverse lokalfora Tuse lokalforum Tuse Byvej - helleanlæg Trafiksikkerhedsplan og skolevejsanalyse Tilgængeligheds- og trafiksikkerhedstiltag Ahlgade - fjernelse af vandkister samt nyt vandspil Nybygning Orø Havn Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Kultur og Fritid GammelHavn (budget 2014) Kunstgræsbane i Mørkøv Ugerløse Friluftsbad Ugerløse Friluftsbad - udgifter Center for Ejendomme Ugerløse Friluftsbad - udgifter Kultur og Fritid Kunstgræsbane Tølløse Udbetalt tilskud til Tølløse Boldklub Udlæg LAG mv Opførelse af Holbæk Arena Kunstgræsbanen i Tølløse - Belysning (2014) Maritimt Center/Gl. Skibsværft Brorfeldeprojekt Fællesudgifter/-indtægter Renovering af Brorfelde Observatorium Udvalget for Kultur og Fritid

113 Anlægsoversigt til regnskab 2014 Igangværende anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Ultimo saldo 2013 Forbrug 2014 Ultimo saldo 2014 Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Auroravej, byggemodning Byggemodning Fjordstjernen Byomdannelse Holbæk Havn - etape II Byomdannelse Holbæk Havn - etape II, sag 07/ Byomdannelse Holbæk Havn - vejanlæg etape II Diverse byggemodningsarbejder Erhvervelse/frikøb alle lejemål, Havneområdet, Holbæk /002056/ Stenhusvej Byggemodning Stenhusvej Salg mv. Stenhusvej Byomdannelsesprojekt - Holbæk Havn Lokalplan 5.05, Udby, Tuse Næs Gislinge Vest - etape Boligudstykning, Sofievej Byområde ved Regstrup Å, etape 1 og Vestre Hovvej, Sv. (lokalplanomr. B112.4) Tølløse Vest II (Barnekowparken), Tølløse "Byggemodningsrelaterede udgifter" Salg af diverse ejendomme Salg af diverse ejendomme i Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Total

114 3.2 Afsluttede anlægsregnskaber Anlægsoversigt til regnskab 2014 Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Ultimo saldo 2013 Forbrug 2014 Ultimo saldo 2014 Økonomiudvalget: Energirenovering Energirenovering - diverse Særlig Energi Kildebjergskolen Energirenovering Svinninge skole (2011) Tuse Skole - CTS til ventilationsog varmeanlæg (2013) Udgifter i Sofielundskolen, afd. Bjergmarken, solceller (2014) Tuse skole Skorsten og vinduer Undløse skole At-påbud, akustik mm. (2014) Kildevangens skole, afd. Vipperød, solcelle projekt (2014) Energirenovering Ladegårdsskolen - Indgangsparti Ladegårdsskolen - solcelle projekt (2014) Energirenovering Halpulje - Jyderup Hallen (ny del) (2013) Udgifter/indtægt i Vipperød Hallen - udskiftning af vinduer (2013) Udgifter/indtægt i Vipperød Hallen, solceller (2014) Energirenovering Æglageret (2012) Udgifter/indtægt i Energirenovering Pilehytten - Kedeludskiftning 2 stk. (2013) Udgifter/indtægt i Energirenovering Kikhøj, solcelle projekt Energirenovering Stenhusbakken - solcelle projekt Energirenovering Stenhusbakken Plejeboliger, solceller (2013)

115 Anlægsoversigt til regnskab 2014 Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2014 Korr. Budget Udgifter/indtægter i Ældrecentre Energioptimering med tørretumblere (2014) Ultimo saldo 2013 Forbrug 2014 Ultimo saldo Energirenovering Tornhøj - udskiftning af tage ( ) Energirenovering Etablering af Socialtilsyn Øst - Anders Larsensvej Renoveringspulje Renoveringspulje Kasernevej 6 - Akustik m.m (2014) Renoveringspulje Vej og Park - AT-påbud (2014) Renoveringspulje Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012) Udgifter/indtægter i Tuse Skole - CTS til ventilationsog varmeanlæg (2013) Udgifter/indtægter i Vipperød skole - Cykelparkering afslutning byggesag (2013) Udgifter/indtægter i Ågerup Skole - Klimaskærm (2013) Udgifter/indtægter i Østre skole - Elevator samt flugtveje (2014) Søndre Skole - PCB pulje (2014) Tuse skole Skorsten og vinduer Kildebjergskolen ombyg. Plads til SFO (2014) Undløse skole AT-påbud, akustik mm. (2014) Knabstrup skole AT-påbud, akustik mm. (2014) Jyderup skole Trappeopgang og Toiletter (2014) Ågerup Skole - AT - solafskærmning (2014) Bjergmarksskolen - Sluse "Varmetæppe" (2014) Engskovskolen afd. Jernløse - gulvbelægning (2014) Tølløse skole renovering af trappeparti (2014) Renoveringspulje Ladegårdsskolen - Indgangsparti Renoveringspuljen Halpulje - Svinninge Hallen - Nødudgange (2013) Udgifter/indtægter i Vipperødhallen - udskiftning af vinduer (2013) Udgifter/indtægter i Vipperød Hallen - Tag AT-påbud og energi ( ) Halpulje - Svinninge hallen flugt veje (2014) Halpulje - Holbæk Badmintonhal Varmeanlæg (2014)

116 Anlægsoversigt til regnskab 2014 Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2014 Korr. Budget Hagestedhallen Halpulje Jyderup hallen- renovering (2014) Halpulje Bjergmarkshallen - Renovering (2014) Halpulje St. Merløse Fritidscenter AT-påbud, udsk. af ovenlys mm. (2014) Halpulje - Mørkøv Hallen (2014) Halpulje - Asmindrupvej St. Merløsehallen Halpulje - Orøhallen Renoveringspulje Kulturkasernen - Udskiftning af defekte fuger (2014) Udgifter/indtægter i Kulturkasernen - Etablering af dørhul (2014) Udgifter/indtægter i Ultimo saldo 2013 Forbrug 2014 Ultimo saldo Renoveringspulje Cirkus Kæphøj energi og trapezhal (2014) Renoveringspulje Spiretårnet - Liggehal og cykelskur (2013) Udgifter/indtægter i Sofiesminde Allé - Supplerende arbejde - Liggehal og redskabsskur Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2014) Renoveringspulje Undløse Skole-, Behandlingshjem udskiftning af solvarmeanlæg (2014) Renoveringspulje Holbækhus - fugtrenovering ( ) Udgifter/indtægter i Renoveringspulje Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Elevator - Tilgængelighed Udgifter/indtægter i Gl. Jyderup Rådhus (bib) - Renovering af gl. byrådssal Udgifter/indtægter i Rådhuspladsen 1- Fugtrenovering m.m. (2014) Kanalstræde - Indeklima (2014) Rådhuspladsen 1 - Tilgængelighed, supplerende arbejde (2014) Økonomiudvalget: Udvalget for Børn Svinninge Skole (2011) Bjergmarkskolen - fysik lokaler Liggehal - Sofiehaven Udvalget for Børn

117 Anlægsoversigt til regnskab 2014 Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2014 Korr. Budget 2014 Ultimo saldo 2013 Forbrug 2014 Ultimo saldo 2014 Udvalget for Voksne Tab på garantier (Malthesminde, Vipperød) Servicearealer - Erik Menvedsvej Udgifter/indtægter afholdt efter Udvalget for Voksne Udvalget for Klima og Miljø Asmindrupvej 50 - Overdragelse af depotbygninger Kirkestræde. Områdefornyelse Renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup Udgifter/indtægter i Sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej Borgmester N. E. Hansensvej Diverse lokalfora Jyderup lokalforum St. Merløse lokalforum Tilgængelighed Renovering og særligt eftersyn af broer Bro nr. 35 (Ringstedvej) Orø Færgen - nye motorer Orø Færgen - moms (Skat) Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Kultur og Fritid Holbæk Museumsbygning, renovering Anlægstilskud Brorfeldeprojekt Køb af jord Udvalget for Kultur og Fritid Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Byggemodning, Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup Jyderup Nord II, kommunal udstykning Jyderup Nord II, kommunal udstykning - momsregistreret (Skat)

118 Anlægsoversigt til regnskab 2014 Afsluttede anlægsarbejder fordelt på udvalg Beløb i kr. Anlægsbevilling Opr. Budget 2014 Korr. Budget Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse Virkelyst - salg, omkostninger m.v. efter 2012 (Skat) Erhvervsområde ved Rørvangsparken, etape Rørvangsparken m.v., etape 2 - momsregistreret (Skat) Ultimo saldo 2013 Forbrug 2014 Ultimo saldo Overtagelse mv. af diverse arealer Køb af diverse arealer Salg af diverse arealer Salg af diverse arealer - ej momsregistreret Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat) Salg af diverse arealer - momsregistreret (Skat) før Køb af diverse ejendomme Køb af ejendomme i Salg af diverse ejendomme Salg af diverse ejendomme til og med Salg af diverse ejendomme i Platanvej 4 A Kastanie Allé 1, Svinninge Åvej 1, St. Merløse Industrivej 12, Tølløse Elmegården 156, Jyderup Brøndevej 18A Eskilhus - Sønderstrupvej Hovedgaden Salg af Orø Camping Salg af vejmandspladsen i Svinninge Andelslandsbyen - køb af matr.nr. 1d, Li. Grandløse By Salg af forsamlingshuse Køb af Vestergade 7, Holbæk Køb af Bjergmarkkollegiet Byggemodningsudgifter, inkl. køb / salg af grunde og bygninger Total

119 3.3 Anlægsregnskaber (i kr.) Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdeling chrml/pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr. Se nedenfor Energirenovering og renoveringspuljen Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigivelse af energirenovering Frigivelse af renoveringspuljen 2013 Samlet anlægsbevilling 0 0 Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Energirenovering Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013) Halpulje - Jyderup Hallen (ny del) (2013) Vipperød Hallen - udskiftning af vinduer (2013) Æglageret (2012) Pilehytten - Kedeludskiftning 2 stk. (2013) Stenhusbakken Plejeboliger, solceller (2013) Renoveringspulje Søndre Skole - ventilation i Skydekælder (2012) Tuse Skole - CTS til ventilations- og varmeanlæg (2013) Vipperød skole - Cykelparkering afslutning byggesag (2013) Ågerup Skole - Klimaskærm (2013) Halpulje - Svinninge Hallen - Nødudgange (2013) Vipperødhallen - udskiftning af vinduer (2013) Kulturkasernen - Udskiftning af defekte fuger (2014) Kulturkasernen - Etablering af dørhul (2014) Spiretårnet - Liggehal og cykelskur (2013) Holbækhus - fugtrenovering ( )

120 Rådhuspladsen 1 - Gl. Rådhus - Elevator - Tilgængelighed Gl. Jyderup Rådhus (bib) - Renovering af gl. byrådssal I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor 0 0 Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har i sit møde d godkendt anlægsregnskaberne for energirenovering 2013 og renoveringspuljen 2013 for de udgifter, som var blevet afholdt i regnskabsår Efterfølgende har der dog i 2014 været afholdt nogle udgifter på ovennævnte projekter, som burde være med i de godkendte anlægsregnskaber. 120

121 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Vækst & Bæredygtighed malha/loner Sekreatariat/økonomi Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr. Se nedenfor Energirenovering /11163 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Etablering af Socialtilsyn Øst Frigivelse af energi midler Div. Anlægsprojekter overførelse fra Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Kildebjergskolen Sofielundskolen, afd. Bjergmarken, solceller (2014) Tuse skole Skorsten og vinduer (2014) Undløse skole At-påbud, akustik mm. (2014) Kildevangens skole, afd. Vipperød, solcelle projekt (2014) Ladegårdsskolen - Indgangsparti (2014) Ladegårdsskolen - solcelle projekt (2014) Vipperød Hallen, solceller (2014) Kikhøj, solcelle projekt Stenhusbakken - solcelle projekt Ældrecentre Energioptimering med tørretumblere (2014) Tornhøj - udskiftning af tage ( ) Etablering af Socialtilsyn Øst - energirenovering I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor

122 Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet frigiver energi midler d. 9 april 2014 på kr ,- til energirenovering. D. 15 maj bliver der frigivet kr ,- til etablering af Socialtilsyn Øst. Forklaring til mindre for på mio. kr.: Procedurer for beregning af rentabilitet i energirenoveringsprojekter blev ændret i 2013 og fik fuld effekt i Herudover har arealoptimeringsprocessen også bevirket færre energirenoveringsprojekter end først antaget.der var desuden planlagt et større projekt med opsætning af solceller i 2014, men grundet ændringer i lovgivning og begrænset dispensationspulje til solceller, kunne dette mål ikke realiseres og projektet væsentligt beskåret. Derudover blev opsætningen udskudt til 2015,da et udbud måtte gå om grundet ikke konditionsmæssige tilbud fra leverandørerne. 122

123 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Vækst & Bæredygtighed malha/loner Sekretariat/økonomi Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr. Se nedenfor Renoveringspuljen /11171 Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigivelse af renoveringspulje Div. Anlægsprojekter overførelse fra Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Renovering Kasernevej 6 - Akustik m.m (2014) Vej og Park - AT-påbud (2014) Østre skole - Elevator samt flugtveje (2014) Søndre Skole - PCB pulje (2014) Tuse skole Skorsten og vinduer (2014) Kildebjergskolen ombyg. Plads til SFO (2014) Undløse skole AT-påbud, akustik mm. (2014) Knabstrup skole AT-påbud, akustik mm. (2014) Jyderup skole Trappeopgang og Toiletter (2014) Ågerup Skole - AT - solafskærmning (2014) Bjergmarksskolen - Sluse "Varmetæppe" (2014) Engskovskolen afd. Jernløse - gulvbelægning (2014) Tølløse skole renovering af trappeparti (2014) Ladegårdsskolen - Indgangsparti (2014) Cirkus Kæphøj energi og trapezhal (2014) Sofiesminde Allé - Supplerende arbejde - Liggehal og redskabsskur (2014) Vipperød Børnegård - Renovering af klimaskærm (2014) Undløse Skole-, Behandlingshjem udskiftning af solvarmeanlæg (2014) Rådhuspladsen 1- Fugtrenovering m.m. (2014)

124 Kanalstræde - Indeklima (2014) Rådhuspladsen 1 - Tilgængelighed, supplerende arbejde (2014) I alt Renovering Halpulje Vipperød Hallen - Tag AT-påbud og energi ( ) Halpulje - Svinninge hallen flugt veje (2014) Halpulje - Holbæk Badmintonhal Varmeanlæg (2014) Hagestedhallen Halpulje Jyderup hallen- renovering (2014) Halpulje Bjergmarkshallen - Renovering (2014) Halpulje St. Merløse Fritidscenter AT-påbud, udsk. af ovenlys mm. (2014) Halpulje - Mørkøv Hallen (2014) Halpulje - Asmindrupvej St. Merløsehallen Halpulje - Orøhallen I alt Halpulje I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har d. 9 april 2014 frigivet anlægsbevilling på kr ,- til renoveringenspuljen. Regnskabet udviser et merforbrug på kr ,-. Vedr. overførte projekter fra Samt projekter som er blevert lidt dyrere end først antaget. Anlægsprojketer som er overført fra er: Stestruphallen fladt tag på omklædningsbygning, Bjergmarkskolen sikringsrenovering, Ladegårdsskolen ventilation & lys, Tuse hallen nyt tag & baderum, Kulturkasernen udskiftning af tag, Solsikken vinduer & tag, og rådhuspladsen 1 tagrenovering. 124

125 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Økonomi/Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden malha/kofod 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr / Svinninge Skole (2011) Sagsid.: 12/39685 starttidspunkt Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Anlæg /42688 Frigivelse af anlægsmidler til Svinninge skole Frigivelse af anlægsmidler til Svinninge skole Frigivelse af anlægsmidler til Svinninge skole Energi /42688 Frigivelse af anlægsmidler til Svinninge skole Frigivelse af anlægsmidler til Svinninge skole Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Anlæg: Projektering Håndværkerudgifter Inventar Omkostninger Energi: Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor

126 Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har d. 5. oktober 2011 frigivet en anlægsbevilling på kr. 3 mio. & kr. 7mio. på energi. D. 11 april 2012 frigiver byrådet anlægsbevilling på kr. 9,5 mio. samt en ekstra anlægsbevilling på kr. 8,8 mio. samt at der frigives kr. 15,7 mio. til energimidler. Der er blevet lavet en stor renovering af alle bygninger, både ombygninger og nybygninger af klasselokaler. Udover det har der været en større renovering af PCB og asbest undersøgelser. Dette har medført et merforbrug og en ekstra bevilling. Etape 1 Merudgiften skyldes dels at bygningen var i ringere stand end først antaget, hvilket har medført merudgifter til isolering og udskiftning af oprindelige dårlige byggematerialer (fra krigens tid), samt ekstra brandkrav i form af branddøre, trapper og fjernelse af asbestlofter. Etape 2 & 3 Merudgiften skyldes dels konstatering af PCB & abest. Det bevirkede ekstra udgifter til undersøgelser og renovering, samt forlængelse af byggeperioden og lejen af pavillioner. Derudover har der været merudgifter til omlægning af el & it kablinger, samt til ventilation. Oprindeligt var etape 3 tænkt afholdt under renoveringspuljen, men udgifterne har været afholdt under det samlede projekt, og de kr. 5,8 mio. er ikke ført fra renoveringpuljen til projektet som oprindelig planlagt. Såfremt dette var sket, havde der været et merforbrug på kr. 2,6 mio. og ikke et på kr. 8,4 mio. Der blev d. 11 april 2012 meddelt tillægsbevilling på kr. 8,8 mio. til dækning af merudgiften på PCB, men udgifterne hertil har vist sig at være væsenligt større end først antaget. Der er ikke afsat beløb til 1 & 5 årsgennemgang. 126

127 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Økonomi/Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden - sekretaritet malha/fredo 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Bjergmarkskolen - fysiklokaler (2012) Sagsid.: 12/73635 starttidspunkt Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigiv til 3 klasselok. V. Tølløse Skole mv Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse 127

128 Byrådet har i april 2012 frigivet anlægsbevilling på kr ,- til etablering af mindre ombygninger på tre skoler: Nr. Jernløse skole, Bjergmarkskolen & Tølløse skole. Heraf kr ,- til Bjergmarkskolen - Fysiklokaler. Der er blevet lavet en gennemrenovering af 2 faglokaler/fysiklokaler på Bjergmarkskolen. Regnskabet udviser en mindreudgift på ,- kr. Der er der afsat kr. til 1 & 5 års gennemgang. 128

129 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Økonomi/Vækst & Bæredygtighed - Ansvar for fremtiden - Sekretariat malha/kofod 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Liggehal Sofiehaven Sagsid.: 15/10389 Starttidspunkt Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Frigivelse til etablering af liggehal Sofiehaven BR2 omplacering af kr , BR2 tillægsbevilling på kr , Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projektering Håndværkerudgifter Omkostninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har frigivet anlægsbevilling på kr ,- til etablering af liggehal ved Børnehuset Sofiehaven i Holbæk d. 20. februar 2013, som er en udvidelse af den eksisterende liggehal. I forbindelse med BR2 d. 12. juni 2013, er der lavet en omplacering fra Børnereguleringspulje på ,-kr. & en tillægsbevilling på ,- kr. Regnskabet udviser heraf et lille merforbrug på 958,- kr. Der ikke afsat beløb til 1 & 5 års gennemgang. 129

130 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdeling chrml/pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr. Se nedenfor Tab på garantier Diverse vedr. servicearealer Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling 0 0 Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Tab på garantier vedr. Malthesminde, Vipperød Servicearealer - Erik Menvedsvej Køb, salg og tilskud vedr. servicearealer I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor 0 0 Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse På har Holbæk Kommune betalt regaranti for Malthesminde Vipperød på kr. På Servicearaler Erik Menvedsvej har kommunen fået et statstilskud. 130

131 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdelingen pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Asmindrupvej 50, Vipperød Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling 0 0 Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Asmindrupvej 50, overdragelse af depotbygninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor 0 0 Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Asmindrupvej 50, Vipperød er blevet overdraget til borgerne i Vipperød og i den forbindelse har der været nogle håndværkerudgifter for i alt kr. 131

132 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Kirkestræde - Områdefornyelse Sagsid.: Anlægsbevilling(er) Afslutningstidspunkt - dato: Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Sag: 10/ Byfornyelse Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Gårdanlæg Håndværkerudgifter Omkostninger Erstatninger Refusion af byfornyelsesudgifter I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Afvigelsen mellem bevilling og forbrug er afledt af en revision af byfornyelsesprogrammet fra Det reviderede byfornyelsesprogram med tilhørende budget blev godkendt af Socialministeriet 24. maj 2011 med et revideret anlægsbudget på kr og statsrefusion på kr Det oprindelige anlægsbudget var kr med en statsrefusion på kr og udgjorde grundlaget for bevillingen på kr Reduktionen af anlægsbudgettet i 2011 medfører derfor et mindreforbrug i forhold til bevillingen fra Det bemærkes, at projekter, indsats og aktiviteter er gennemført som forudsat i byfornyelsesprogrammet fra

133 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdelingen pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Renovering af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling 0 0 Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projekteringsudgifter I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor 0 0 Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Byrådet har i sit møde d godkendt anlægsregnskabet for renoverng af Holbækvej mellem Undløse og Regstrup for de udgifter, som var blevet afholdt i regnskabsår Efterfølgende har der dog i 2014 været udgifter på projektet, som burde være med i de det godkendte anlægsregnskab. 133

134 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår TRIN BC 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej Starttidspunkt - dato: 2013 Afslutningstidspunkt - dato: 2013 Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Sti ved Badmintonhallen, Peder Billesvej Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Arealerhvervelser Projektering Landinspektør Eget regi Andet I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Mindreforbruget, i forhold til anlægsbevillingen, er en følge af, at udgifterne til landinspektør og arealudskillelse har været mindre end forventet. 134

135 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår TRIN BC 2013 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Borgmester N.E. Hansensvej Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Sanering af Borgmester N.E.Hansensvej Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Anlægstilskud Projektering Enterpriser Eget regi Andet Indtægter I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Projektet er gennemført med en beskeden mindreudgift i forhold til anlægsbevillingen. 135

136 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Teknik og Miljø BC 2013 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr / Jyderup lokalforum Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Midler til udarbejdelse af trafikplan Trafiksikring Skarridsøgade Sivevej i Jyderup Tilgængelighedsmidler til Sivevej i Jyderup Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt 01 Projektering og forundersøgelser Projektering Krydsomlægning Skarridsøgade/Holbækvej Projektering Entrepriser Bymidteplan, Jyderup Projektering Sivevej ved Stationscentret Projektering Entrepriser Ekspropriationserstatninger I alt afholdte udgifter/indtægter Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemænkninger / redegørelse for afvigelse Merforbruget ved anlæg af Sivevejen ved stationscentret skyldes hovedsagelig en uforudset ekspropriation af 6 parkeringspladser, der blev erstattet med erstatningsparkeringspladser, der påvirkede entreprenørudgifterne. Der ud over er der blevet udbetalt erstatning for en yderligere ekspropriation til sikring af vejadgang. Det viste sig endvidere nødvendigt at ændre på belysningsanlægget, hvilket ikke var forudset. En væsentlig del af merforbruget på Sivevejen er dækket ind af mindreforbrug på de 3 øvrige projekter i "Jyderup lokalforum". 136

137 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Teknik og Miljø BC Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr / St. Merløse lokalforum Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Projektering og forundersøgelser Trafikforanstaltninger i St. Merløse Cykelsti ved Bagmarken Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt 01 Projektering og forundersøgelser Projektering Erstatninger Trafikforanstaltninger i St. Merløse Projektering Entrepriser Cykelsti ved Bagmarken Projektering Entrepriser I alt afholdte udgifter/indtægter Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemænkninger / redegørelse for afvigelse Den blev givet en samlet bevilling på kr. 8 mio. til lokalforaerne til projektering og forundersøgelser, hvoraf St. Merløse lokalforum blev bevilliget kr Bevillingerne til Trafikforanstaltninger i St. Merløse og Cykelsti ved Bagmarken er finansieret af den budgetramme på kr., der blev frigivet den 24/ ved lånoptagning, hvor der blev frigivet i alt kr. til formålene, men med adgang til at flytte midler indenfor rammebevillingen internt mellem projekterne. Merforbruget er udtryk for, at projektet med cykelstien blev mere omfattende end forventet. 137

138 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår TRIN BC 2012 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Tilgængelighed busstoppesteder Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Tilgængelighed busstoppesteder Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Anlægstilskud Produktion af særkøreplan Køb af udstyr Eget regi - flytning og renovering af stoppesteder Omkostninger Andet Indtægter I alt afholdte udgifter/indtægter Samet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemænkninger / redegørelse for afvigelse Projektet blev gennemført indenfor den bevilgede ramme. 138

139 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår 06/ TRIN BC 2013 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr , projekt Bro nr. 35 (Ringstedvej) Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Bro nr. 35 over jernbanen (Ringstedvej) Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Anlægstilskud Projektering Entreprenørudgifter Skiltning I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jf. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemænkninger / redegørelse for afvigelse Anlægget er gennemført af Banedanmark, i samarbejde med Holbæk kommune, med en mindreudgift, i forhold til anlægsbevillingen, idet der ved licitationen har været gunstige tilbud. Endvidere har projekforløbet ikke gjort brug af alle tiltænkte reserver til uforudsete ekstraarbejder, hvilket er med til at forbedre slutresultatet. 139

140 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår 04. april 2013 TRIN BC 2013 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Orø Færgen - nye motorer Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Orø Færgen - nye motorer Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Projektering Udbud Motorer Koblinger Alternativ transport under dokning af færge Ansvarsforsikring Tilsyn I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jf. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemænkninger / redegørelse for afvigelse Anlægsarbejdet forløb som planlagt, og de afgivne tilbud holdt sig inden for rammen. 140

141 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdelingen pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Holbæk Museum Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Anlægstilskud 2012 udbetalt til Holbæk Museum I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug 0 0 Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Ifølge aftale mellem Holbæk Kommune og Holbæk Museum er der i 2012 blevet udbetalt et anlægstilskud på kr., svarende til en nettoudgift på kr. 141

142 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdelingen pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Brorfeldeprojektet, køb af jord Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Brorfeldeprojektet køb af jord Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Køb af Brorfelde Observatorium Tilskud A. P. Møller fonden Tilskud Nordea Fonden I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug 0 0 Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Holbæk Kommune har købt Brorfeldeobservatoriumet af staten for at lave den om til et formidlings- og oplevelsesprojekt (kigge stjerner og meget andet) i Brorfelde. 142

143 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdelingen pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Byggemodning, Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Veje Landinspektør Tilsyn I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug 31 0 Bemærkninger / redegørelse for afvigelse I 2012 har der været udgifter til anlæg af veje for i alt kr. til byggemodning af Eliasmindevej, Kr. Eskilstrup. 143

144 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdelingen pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Udstykning Jyderup Nord II Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Salg af grund I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug 0 0 Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Salget af Akelejevej 4, indbragte kr. 144

145 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdelingen pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Erhvervsområde ved Virkelyst, Jernløse Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Tilslutningsbidrag 4 erhvervsgrunde I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug 74 0 Bemærkninger / redegørelse for afvigelse Tilslutningsbidrag (Holbæk Forsyning) for 4 erhvervsgrunde ved Virkelyst, Jernløse. 145

146 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdelingen pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr Erhvervsområde ved Rørvangsparken, etape 2 Starttidspunkt - Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Salg af grund Kloaktilslutninsbidrag Holbæk Forsyning Landinspektør I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug Bemærkninger / redegørelse for afvigelse I 2014 er der solgt en grund for kr. (excl. moms), men modsat har der været udgifter i alt for kr. eller en nettoindtægt på kr. 146

147 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdeling chrml/pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr. Se nedenfor Salg af diverse grunde og bygninger Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Byrådet har ved diverse møder godkendt salget af nedenstående ejendomme Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Udgift i forbindelse med salg af Orø Camping Salg af diverse arealer Diverse omkostninger i.f.m. salg Salg af matr.nr. 4a Kvarmløse by, Tølløse Salg af Hagested Branddam Salg af areal til Jensen's Bøfhus Ophævelse af salg af grund Salg af Kalundborgvej 353 A Salg af Krogvejen 2, Vipperød Salg af Slotshaven Salg af diverse ejendomme Diverse omkostninger i f.m.salg Hovedgaden 13, Regstrup Dritsåtvej 32, Jyderup Aldersrovej Holbækvej 32, St. Merløse Holbækvej Nr. Jernløse Mølle -1 Ugerløse Fritidsgård Platanvej 4 a Kastanie Allé 1, Svinninge Kastanie Allé 1, Svinninge, Vejmandspladsen Åvej 1, St. Merløse

148 Industrivej 12, Tølløse Elmegården 156, Jyderup Brøndevej 18A Eskilhus, Sønderstrupvej Hovedgaden Salg af Orø Camping Salg af forsamlingshuse Omkostninger i.f.m. salg Salg af Stigs Bjergby Forsamlingshus -1 Salg af Hagested Forsamlingshus -1 I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug 0 Bemærkninger / redegørelse for afvigelse De samlede salgsindtægter for ovennævnte ejendomme har givet en samlet indtægt på 10,9 mio.kr., og de samlede omkostninger har andraget 1,4 mio.kr., hvilket en samlet nettoindtægt på 9,5 mio.kr. 148

149 Holbæk Kommune Regnskab for anlægsbevilling Udarbejdet dato Afdeling/Enhed Initialer Regnskabsår Regnskabsafdeling chrml/pj 2014 Anlæg Stednr. Projektnavn Journalnr. Se nedenfor Køb af diverse grunde og bygninger Starttidspunkt - dato: Afslutningstidspunkt - dato: Anlægsbevilling(er) Tekst Bevillingsbeløb Dato Tekst Udgift Indtægt Køb af Bjergmarkskollegiet Køb af diverse ejendomme Byrådet har ved diverse møder godkendt købet af nedenstående ejendomme Samlet anlægsbevilling Forbrug Tekst Forbrugsbeløb Gruppering Udgift Indtægt Køb af hotelgrund i Tølløse Køb af Anders Larsensvej Andelslandsbyen - køb af matr.nr. 1d Li. Granløse Køb af Vestergade 7, Holbæk Køb af Bjergmarkskollegiet I alt afholdte udgifter/indtægter Samlet anlægsbevilling, jfr. ovenfor Afvigelse imellem bevilling og forbrug

150 4 Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Pulje til køb og salg af jord og fast ejendom Beløb i kr. Udgifter Indtægter Netto Saldo pr Forrentning af saldo Drift: 005 Ubestemte formål Anlæg: 002 Boligformål Erhvervsformål Ubestemte formål Saldo pr Holbæk Byråd har i sit møde d vedtaget, at der skal etableres en pulje til køb og salg af jord og fast ejendom. Med etableringen af puljen vil Holbæk Byråd synliggøre og fastholde et økonomisk råderum, der skal være med at sikre den fremtidig aktivitet omkring opkøb af jord, byggemodning, salg af grunde m.v. 150

151 5 Fysiske aktiver Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi AMT-K0001 Elevhjemmet Kikhøj, grund , ,00 AMT-K0003 Bo- & Serv. Abildgården, grund , ,00 AMT-K0005 Bo- & Serv. Danhøj, grund , ,00 AMT-K0007 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru , ,00 AMT-K0009 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, gru , ,00 AMT-K0011 Bo- & Serv. Tornhøj, grund , ,00 AMT-K0016 Misbrugscenteret, grund , ,00 AMT-K0017 Misbrugscenteret, grund , ,00 AMT-K0020 Soc. Psyk. Ungekollegie, grund , ,00 AMT-K0024 VASAC center 1 103, grund , ,00 AMT-K0025 VASAC center 1 104, grund , ,00 AMT-K0026 VASAC center 1 104, grund , ,00 AMT-K0027 VASAC center 1 104, grund , ,00 AMT-K0033 VASAC center 1, projekt, grund , ,00 AMT-K0035 Hjælpemiddelcentralen, grund , ,49 AMT-S0037 Brunhøjskolen, grund , ,00 AMT-S0038 Brunhøjskolen, grund , ,00 AMT-S0041 Undløse skolehjem, grund , ,00 AMT-S0044 Fritidshj. Ladegårdssko. grund , ,00 AMT-S0046 B&U Center Issefjord, grund , ,00 AMT-S0047 B&U Center Issefjord, grund , ,00 AMT-S0050 Ladegårdsskolen, grund , ,00 AMT-S0051 Ladegårdsskolen, grund , ,00 HO-0013 Matr.35a Udby by, Udby, Ejd , ,00 HO-0014 Udby Kirkevej11, Grund , ,00 HO-0017 Matr.1a Ladegår,Hlb.jord,Ejd , ,00 HO-0018 Matr. 1au Ladegården, Ejd , ,00 HO-0019 Matr.1nz m.fl.ladegården,ejd , ,00 HO-0024 Matr.1a Vip.gårde Grandl.Ejd , ,00 HO-0025 Matr.29e+29f Tuse by. Ejd ,00 0 HO-0027 Skagerakvej 50 - udstykningsar , ,00 HO-0028 Lersøparken 3, Grønt areal , ,00 HO-0030 Areal udlejet til Kolinihave , ,00 HO-0031 Matr.6a m.fl.tjeb.,grand,e , ,00 HO-0041 matr.holb. Bygrund,ejen.nr ,00 0 HO-0044 Matr.4d Bybjerg by Orø, Ejd , ,00 HO-0045 Ældreboliger, Grund , ,00 HO-0048 matr. 6 o Ladg. ejd.nr , ,00 HO-0055 Matr.443cHlb.bygrund,Ejd , ,00 HO-0057 Miljø & Levnedmiddel, Grund , ,00 HO-0062 Kulturkasernen, Grund , ,00 HO-0070 Matr. 6a Ladegården, Ejd , ,00 HO-0071 Matr.581 A Bygrunde,Ejd , ,00 HO-0073 Matr.31a markjord, Ejd , ,00 HO-0075 Ubebygget areal - Bispehøjen , ,00 HO-0076 Matr. 30a markjor. Ejd , ,00 HO-0079 Matr. 11m kmj., Ejd , ,00 HO-0080 Matr. 11a Hlb. markj., Ejd , ,00 151

152 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0081 Matr. 11ah mkj,ejd ,00 1 HO-0087 Vip. Gl. klubhus, Grund , ,00 HO-0097 Grund til Boblehal , ,00 HO-0098 Matr.12F Gl.Hagested Ejd , ,00 HO-0099 Tuse Næs Hallen, Grund , ,00 HO-0103 Tuse Hallen, Grund , ,00 HO-0105 Svømmehal, Grund , ,00 HO-0108 Matr.1ØN Ldg.Holb.jdr. Ejd , ,00 HO-0118 Matr.11 AE Holbæk Markjorder , ,00 HO-0119 Matr. 1 M Vipperød Gdr. Vipper , ,00 HO-0120 Matr. 1 CK Tåstrup, Holbæk jor , ,00 HO-0121 Holbæk MC Klub, Grund , ,00 HO-0123 Dragerupvej Golfbane, Grund , ,00 HO-0365 Vej & Park Adm, Grund , ,00 HO-0366 Mat.nr. 28 F Bybj by, ejd.nr ,00 0 HO-0368 Tåstrup Byvej 33 B, Grund , ,00 HO-0409 Holbæk Marina, Grund , ,00 HO-0419 Holbæk Musikskole, Grund , ,00 HO-0421 Østre Skole, Grund , ,00 HO-0425 Bjergmarkskolen-Hal, Grund , ,00 HO-0434 Ågerup Skole og SFO, Grund , ,00 HO-0438 Tuse Skole, Grund , ,00 HO-0444 Orø Skole, Grund , ,00 HO-0446 Vip Skole bib SFO, Grund , ,00 HO-0447 Vipperød Skole, Grund , ,00 HO-0455 Skole og Forsamlingshus, Grund , ,00 HO-0457 Udby Bibliotek, Grund , ,00 HO-0458 Udby Skole og SFO, Grund , ,00 HO-0476 Holbæk Hovedbibliotek, Grund , ,00 HO-0486 Orø Museum, Grund , ,00 HO-0490 Elværket, Grund , ,00 HO-0499 Orø Forsamlingshus, Grund , ,00 HO-0508 Børnehaven Karensmindevej, Gru , ,00 HO-0515 Bispehøjens Børnegård, Grund , ,00 HO-0518 Børnehuset Tusindfryd, Grund , ,00 HO-0521 Børnehaven Annekset, Grund , ,00 HO-0522 Folkebørnehaven, Grund , ,00 HO-0531 Søndre Børnehave, Grund , ,00 HO-0533 Udby Børnehave, Grund , ,00 HO-0535 Børnehave, Grund , ,00 HO-0539 Børnehave Munkevænget, Grund , ,00 HO-0546 Holbæk Have Børnehus, Grund , ,00 HO-0548 Børnehuset Villa Kulla, Grund , ,00 HO-0552 Vipperød Børnegård, Grund , ,00 HO-0563 Børnehuset Tusenfryd, Grund HO-0565 Matrnr. 20 A , ,00 HO-0571 Ældreboliger Elisabeth Cen, Gr , ,00 HO-0572 Elisabeth Centret, Grund , ,00 HO-0575 Ældrecentret Mårsø, Grund , ,00 HO-0577 Tuse Alderdomshjem, Grund , ,00 HO-0578 Ældreboliger Tuse, Grund , ,00 HO-0581 Ældreboliger Stenhusvej, Grund , ,00 HO-0583 Ældreboliger-Smithsvej 1, Grun , ,00 152

153 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0585 Plejeboliger/Stenhusvej 21, Gr , ,00 HO-0587 Ældreboliger-bofælleskab, Grun , ,00 HO-0598 Pleje- & Omsorgsenheden, Grund , ,00 HO-0600 Center Lersøparken, Grund , ,00 HO-0619 Beskyttede boliger Chr.Hans, G , ,00 HO-0624 Tandlæge Vip Skole, Grund , ,00 HO-0625 Tandklinikken Tuse, Grund , ,00 HO-0635 Matr.138 B bygrunde, Ejd , ,00 HO-0640 Administrationscentret, Grund , ,00 HOL-0001 Agervang 33, Grund , ,00 HOL-0002 Aggersvoldvej - udstykningsare , ,00 HOL-0003 Amtsvejen, Grund , ,00 HOL-0004 Annavej 9, Grund , ,00 HOL-0005 Bangs Alle 2, Grund , ,00 HOL-0006 Barnekow Parken 996, Grund , ,00 HOL-0007 Barnekow Parken 997, Grund , ,00 HOL-0008 Barnekow Parken 998, Grund , ,00 HOL-0009 Blegstræde 23, Grund , ,00 HOL-0010 Blomstervænget 999, Grund , ,00 HOL-0011 Bryggerparken 1-11 & , ,00 HOL-0012 Elmegården 230, Grund , ,00 HOL-0015 Dahliavej 999, Grund , ,00 HOL-0018 Ellebjergvej 33, Grund , ,00 HOL-0019 Elmevej 23, Grund , ,00 HOL-0022 Gl. Ringstedvej 31, Grund , ,00 HOL-0025 Havnen 1, Grund , ,00 HOL-0027 Havnen 3A, Grund , ,00 HOL-0030 Holbæk Have 6, Grund , ,00 HOL-0031 Holbæk Have 9, Grund , ,00 HOL-0034 Holbækvej 48C, udstykningsarea ,00 0 HOL-0035 Holbækvej 185A, Grund , ,00 HOL-0036 Holbækvej 203, udstykningsarea , ,00 HOL-0037 Holbækvej 301A, udstykningsare , ,00 HOL-0040 Hovedgaden 26A, Grund , ,00 HOL-0041 Hovedgaden 100, Grund , ,00 HOL-0043 Hovedgaden 999, Grund , ,00 HOL-0044 Høedvej 66, Grund HOL-0045 Højen 23, Grund , ,00 HOL-0046 Højen 30A, Kolonihavegrunde , ,00 HOL-0047 Højen 30B, Kolonihavegrunde , ,00 HOL-0050 Industriparken 10, Grund , ,00 HOL-0051 Isefjords Alle 13, Grund , ,00 HOL-0052 Isefjords Alle 15, Grund , ,00 HOL-0056 Transformerstation, Grund , ,00 HOL-0057 Kalvemosevej 8, Grund ,00 0 HOL-0059 Kastanie Alle 3, Grund , ,00 HOL-0070 Landlystvej, Grund , ,00 HOL-0072 Lindevej 9, Grund , ,00 HOL-0073 Lindevej 11, Grund , ,00 HOL-0074 Lindevej 18, Grund , ,00 HOL-0075 Lundemarksvej 19, Grund , ,00 HOL-0076 Lundemarksvej 36, Grund , ,00 HOL-0078 Lunden 3, Grund , ,00 153

154 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0079 Lynggårdsvej 34, Grund , ,00 HOL-0080 Lynggårdsvej 37, Grund , ,00 HOL-0081 Lynggårdsvej 39, Grund , ,00 HOL-0083 Marievej 28C, Grund , ,00 HOL-0085 Møllevej 6, Grund , ,00 HOL-0087 Nykøbingvej, Grund , ,00 HOL-0090 Omfartsvejen 6, Grund , ,00 HOL-0094 Orø Havn 1, Grund , ,00 HOL-0095 Parallelvej 21-25, Grund ,00 1 HOL-0096 Parallelvej 27, Grund ,00 1 HOL-0097 Parallelvej 29B, Grund ,00 1 HOL-0099 Parallelvej 31, Grund ,00 1 HOL-0100 Parallelvej 32, Grund ,00 1 HOL-0102 Parallelvej 39 pl 182, Grund , ,00 HOL-0103 Parallelvej 41, Grund , ,00 HOL-0104 Peder Billesvej 42A, Grund ,00 0 HOL-0105 Præstebrovej 22, Grund , ,00 HOL-0106 Præstemarken, udstykningsareal , ,00 HOL-0107 Præstemarken, udstykningsareal , ,00 HOL-0108 Præstemarken, udstykningsareal , ,00 HOL-0109 Præstemarken, udstykningsareal , ,00 HOL-0110 Pølsekrogen 5, Grund , ,00 HOL-0111 Rebslagervej M.M. Grund , ,00 HOL-0113 Ringstedvej 25, Grund , ,00 HOL-0119 Rævebjerg, Grund , ,00 HOL-0120 Rævebjerg, Grund , ,00 HOL-0121 Rævebjerg 1, Grund , ,00 HOL-0123 Rørvangsparken 1, Grund , ,00 HOL-0124 Rørvangsparken 3, Grund , ,00 HOL-0125 Rørvangsparken 5, Grund , ,00 HOL-0127 Rådbjergvej 1A ,00 0 HOL-0128 Sandbyvej 21A, Grund , ,00 HOL-0129 Sandmosen 8, Grund , ,00 HOL-0132 Skovbrynet 46, Grund , ,00 HOL-0133 Skætterivej 19, Grund , ,00 HOL-0134 Slagterivej 12-14, Grund , ,00 HOL-0135 Slotshaven 9, Grund , ,00 HOL-0140 Strandmøllevej 25, Grund , ,00 HOL-0141 Strandmøllevej , Grund , ,00 HOL-0142 Strandmøllevej 227, Grund , ,00 HOL-0143 Strandmøllevej 229, Grund , ,00 HOL-0144 Strandmøllevej 231, Grund , ,00 HOL-0145 Syvendeskovvej, Grund , ,00 HOL-0146 Syvendeskovvej 32A, Grund , ,00 HOL-0148 Søgårdsvej, Grund , ,00 HOL-0149 Søgårdsvej, Grund , ,00 HOL-0153 Tuse Byvej 90, Grund , ,00 HOL-0154 Tværvej 6A, Grund , ,00 hol-0156 Tåstrup Byvej 3, Grund , ,00 HOL-0158 Tåstrup Møllevej 16, Grund , ,00 HOL-0161 Udby Kirkevej 27, Grund , ,00 HOL-0164 Valdemar Sejrsvej 1, Grund , ,00 HOL-0172 Vestre Hovvej 1A, Grund , ,00 154

155 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0175 Ydervang 25, Grund ,00 0 HOL-0177 Østerled 21Y, Grund , ,00 HOL-0178 Østerled 34A, Grund , ,00 HOL-0179 Østre Fælledvej 30, Grund ,00 0 HOL-0180 Østre Færgevej 68, Grund ,00 0 HOL-0181 Østre Havnevej 10, Grund , ,00 HOL-0182 Østre Havnevej 11Y, Grund , ,00 HOL-0183 Østrupvej 23A, Grund ,00 0 HOL-0185 Granløse Kirkevej 9, Grund , ,00 HOL-0186 Stormøllevej 11, Grund , ,00 HOL-0249 Erhvervelse/frikøb af lejemål, , ,46 HOL-0252 Grønt område ved Østergården, , ,00 HOL-0570 Wegenersminde område B , ,00 HOL-0578 Ubebygget areal Annexgårdsvej , ,00 HOL-0579 Grund ved lagerbygn. Vip. Skol , ,00 HOL-0580 Ubebygget areal Brøndevej 34B , ,00 HOL-0581 Ubebygget areal Bygaden (4520) , ,00 HOL-0582 Ubebygget areal Bødkervej , ,00 HOL-0583 Ubebygget areal Damvej , ,00 HOL-0584 Ubebygget areal Dragerupvej , ,00 HOL-0585 Ubebygget areal Ellebjergvej , ,00 HOL-0586 Ubebygget areal Ewalds Have , ,00 HOL-0587 Ubebygget areal Gasværksvej , ,00 HOL-0588 Ubebygget areal Gl. Skovvej , ,00 HOL-0589 Ubebygget areal Gl. Tuse Næs , ,00 HOL-0590 Ubebygget areal Havnevej , ,00 HOL-0591 Grund Holbæk gl. skibsværft , ,00 HOL-0595 Grund daginstitution St. Merlø , ,00 HOL-0596 Grund Psykiatrisk Center , ,00 HOL-0598 Ubebygget areal Høedvej , ,00 HOL-0599 Grund Holbæk stadion , ,00 HOL-0600 Ubebygget areal Jørgen Rudsvej , ,00 HOL-0601 Ubebygget areal Kagerupvej , ,00 HOL-0602 Ubebygget areal Kalundborgvej , ,00 HOL-0603 Skovhuset - grund , ,00 HOL-0605 Grunareal m. bygning , ,00 HOL-0606 Ubebygget areal L.C.Worsøesvej , ,00 HOL-0608 Ubebygget areal Lundemarksvej , ,00 HOL-0609 Ubebygget areal Martin Lønnesv , ,00 HOL-0610 Ubebygget areal Mejsevejen mm , ,00 HOL-0611 Ubebygget areal Munkholmvej , ,00 HOL-0612 Ubebygget areal Nordgårdsvej , ,00 HOL-0613 Ubebygget areal Nørrestængevej , ,00 HOL-0614 Ubebygget areal Nørrestængevej , ,00 HOL-0615 Ubebygget areal Nørupvej , ,00 HOL-0616 Ubebygget areal Nørupvej , ,00 HOL-0617 Ubebygget areal Omfartsvejen , ,00 HOL-0618 Ubebygget areal Ridebanevej , ,00 HOL-0619 Areal med bygning Ringstedvej , ,00 HOL-0620 Ubebygget areal Rådbjerg , ,00 HOL-0621 Ubebygget areal Skætterivej , ,00 HOL-0623 Børnehave Sofiesminde Alle , ,00 HOL-0624 Ubebygget areal Solsortvej , ,00 155

156 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0625 Ubebygget areal Solvej , ,00 HOL-0626 Ubebygget areal Stenhusvej , ,00 HOL-0627 Ubebygget areal Strandmøllevej , ,00 HOL-0628 Ubebygget areal Strandmøllevej , ,00 HOL-0629 Ubebygget areal Strandmøllevej , ,00 HOL-0630 Ubebygget areal Strandmøllevej , ,00 HOL-0631 Ubebygget areal Strandmøllevej , ,00 HOL-0632 Ubebygget areal Strandvejen , ,00 HOL-0633 Ubebygget areal Teknikvej , ,00 HOL-0634 Ubebygget areal Tempelvej , ,00 HOL-0635 Elverhøj vuggestue & børnehave , ,00 HOL-0637 Eventyrlunden Grund , ,00 HOL-0638 Ubebygget areal Tranekær , ,00 HOL-0639 Ubebygget areal Tuse Byvej , ,00 HOL-0640 Ubebygget areal Tvede 12 B , ,00 HOL-0641 Ubebygget areal Uhrbjerggård , ,00 HOL-0642 Absalonskolen - Grund , ,00 HOL-0643 Vandtårnsvej 6 - Grund , ,00 HOL-0644 Vestervangen 65 - Grund , ,00 HOL-0645 Ubebygget areal Vibevej , ,00 HOL-0646 Øvrige Kr. Eskildstr , ,00 HOL-0647 Øvrige Kr. Eskildstr , ,00 HOL-0648 Øvrige Kr. Eskildstr , ,00 HOL-0649 Øvrige Kr. Eskildstr , ,00 HOL-0650 Øvrige Kr. Eskildstr , ,00 HOL-0651 Øvrige Kr. Eskildstr , ,00 HOL-0652 Øvrige Kr. Eskildstrup , ,00 HOL-0653 Øvrige Kr. Eskildstrup , ,00 HOL-0654 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0655 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0656 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0658 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0659 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0661 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0662 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0663 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0664 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0665 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0666 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0667 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0668 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0669 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0670 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0671 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0672 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0673 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0674 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0675 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0676 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0677 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0678 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0679 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0680 Øvrige Tølløse , ,00 156

157 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0681 Ubebygget areal Ågerupvej 72 B , ,00 HOL-0682 Ubebygget areal Åmosevej , ,00 HOL-0683 Ubebygget areal Åmosevej , ,00 HOL-0702 Aggersvoldvej 3A - Landbrugsar , ,00 HOL-0772 Vestergade 7, Holbæk - Grund , ,00 HOL-0775 Bjergmarkskollegiet, grund , ,00 HOL-0834 Brorfelde areal 1 - grund , ,82 HOL-0836 Brorfelde areal 2 - grund , ,55 HOL-0838 Gammel hotelgrund Tølløse , ,00 HOL-0839 Socialtilsyn Øst, grund , ,00 HOL-0841 Nyt areal ved Andelslandsbyen , ,00 JE-0002 Holløsevej 1 d, udstykning , ,00 JE-0006 Åhaven, udstykning , ,52 JE , ,00 JE-0016 Tandlæge, Grund ,00 0 JE-0024 Den gamle mølle, Grund ,00 0 JE-0025 Udlejning, Grundi , ,00 JE-0028 Pensionistboliger, Grund ,00 0 JE-0030 Pensionistboliger, Grund ,00 0 JE-0069 Ældreboliger Åhaven, Grund , ,72 JE-0102 Jernløse Hallen, Grund , ,00 JE-0105 Nr. Jernløse Skole Ny, Grund , ,00 JE-0106 Nr. Jernløse Skole Gl, Grund , ,00 JE-0114 Undløse Skole, Grund , ,00 JE-0119 Udstykninger til industrigrund , ,00 JE-0121 Grundværdi , ,00 JE-0123 Hal i Undløse, Grund , ,00 JE-0127 Idrætsanlæg Nr. Jernløse skole , ,00 JE-0133 Psykolog FamTeam, Grund , ,00 JE-0135 Undløse SFO, Grund , ,00 JE-0138 Nr. Jernløse Skole Gl, Grund , ,00 JE-0139 Undløse Bibliotek, Grund , ,00 JE-0142 Lokalhistorisk Arkiv, Grund , ,00 JE-0144 Spejderne, Grund , ,00 JE-0146 Ungdomsskolen, Grund , ,00 JE-0150 Daginst. FamTeam, Grund , ,00 JE-0152 Dagpleje FamTeam, Grund , ,00 JE-0155 Børnehaven Spiren, Grund , ,00 JE-0160 Stjernehuset, Grund , ,00 JE-0164 FamilieTeam, Grund , ,00 JE-0166 Ældreboliger, Grund , ,00 JE-0170 Undløse Børnegård, Grund , ,00 JE-0179 Østergården køk, Grund , ,00 JE-0181 Østergården, Grund , ,00 JE-0183 Grundværdi , ,00 JE-0185 Østergården, Grund , ,00 JE-0189 Grundværdi , ,00 JE-0191 Beskyttede boliger, Grund , ,00 JE-0194 Grundværdi , ,00 JE-0198 Beskæftigelse, Grund , ,00 JE-0200 Kommune kontor, Grund , ,00 SV-0017 Bygaden, Kundby, landbrugsjord , ,00 SV-0019 Smedevej, Svinninge, industrio , ,00 157

158 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi SV-0020 Nordgårdsvej 3, Svinninge (Jer , ,00 SV-0021 Nordgårde, Svinninge, landbrug , ,00 SV-0024 Bygaden 37 A, Kundby, landbrug , ,00 SV-0037 Haver, Kirkevej, Svinninge , ,00 SV-0038 Legeplads, Vibevej, Svinninge , ,00 SV-0039 Flordalsvej, Svinninge, grønt , ,00 SV-0040 Fredet areal v/kirken, Gisling , ,00 SV-0042 Idrætsplads, Kalundborgvej, Sv , ,00 SV-0043 Idrætsplads, Nordgårde, Svinni , ,00 SV-0044 Grund Svinningehallen, Svinnin , ,00 SV-0045 Idrætsplads, Kirkevej, Gisling , ,00 SV-0046 Idrætsplads, Kirkevej, Gisling , ,00 SV-0047 Idrætsplads, Solbjerggård, Kun , ,00 SV-0048 Idrætsplads, Hjembæk ,00 0 SV-0239 Det Røde Hav, materielplads, S , ,00 SV-0251 Svinninge skole, Grund , ,00 SV-0257 Gislinge gl. skole, Grund , ,00 SV-0258 Gislinge skole og hal, Grund , ,00 SV-0263 Kundby skole, Grund , ,00 SV-0269 Svinninge Bibliotek, Grund , ,00 SV-0277 Ældrecenter Svinninge, Grund , ,00 SV-0278 Servicearrealer Vestre Hovvej , ,49 SV-0301 Køb jord Kalundborgvej/Nordg.v , ,00 SV-0316 Køb erhvervsjord Gislinge , ,00 TO-0001 matr. nr. 9 bb Jyderup , ,00 TO-0008 Spejderhytte, Grund , ,00 TO-0010 grund, matr.nr. 14 bf Jyderup , ,00 TO-0013 grund, matr.nr. 9 ar Jyderup ,00 0 TO-0014 grund, matr.nr. 1 l Jyderup , ,00 TO-0018 grund, matr.nr. 3 x Jyderup , ,00 TO-0020 grund, matr.nr. 5 a Syvendekøb , ,00 TO-0021 Hovedbyg, udlejet til erhv, Gr , ,00 TO-0025 Idrætsplads, Grund , ,00 TO-0027 Jyderup Stadion, Grund , ,00 TO-0028 Forsamlingshus, Grund ,00 0 TO-0030 Jyderup Camping, Grund , ,00 TO-0163 Jyderup skole, Grund , ,00 TO-0168 Jyderup skole, Grund ,00 0 TO-0170 Knabstrup skole, Grund , ,00 TO-0175 Kildebjergskolen, Grund , ,00 TO-0181 areal ved Jyderup bibliotek , ,00 TO-0184 Biblioteksfilial, Grund , ,00 TO-0189 grund ved Jyderup fritidsklub, , ,00 TO-0190 grund ved Jyderup Fritidsklub, , ,00 TO-0196 Børnehaven Mariendal, Grund , ,00 TO-0198 Børnehaven Frydendal, Grund , ,00 TO-0201 Integreret daginstitution, Gru , ,00 TO-0221 Socialpsykiatrisk cente, Grund , ,00 TO-0228 Rådhus Tornved, Grund , ,00 TØ-0001 Udstykningsareal (boliger) , ,00 TØ-0012 Areal til centerområde , ,00 TØ-0013 Nedlagt beboelse nedrevet Grun , ,00 TØ-0020 Erhversudstykning , ,00 158

159 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi TØ-0021 Erhversjord , ,00 TØ-0039 Landbrugsjord , ,00 TØ-0046 Beboelse. Apotek, Frisør , ,00 TØ-0048 Ældreboliger, Grund , ,00 TØ-0051 Beboelse, Grund , ,00 TØ-0054 Lejlighed i fritidsgården, Gru , ,00 TØ-0065 Legeplads , ,00 TØ-0067 Produktionsskole, Grund , ,00 TØ-0069 Nedlagt grovvareforretning ,00 0 TØ-0074 Eskilhus (bibliotek m.m.), Gru ,00 0 TØ-0076 Fjernvarmecentral, Grund , ,00 TØ-0077 Erhvervsjord , ,00 TØ-0079 Areal nø. f. Åparken , ,00 TØ-0084 Tidl. Nyby Vandværk , ,00 TØ-0085 Nedlagt vandværk, Grund TØ-0090 Fodboldbaner m.v , ,00 TØ-0091 Brevdueforening , ,00 TØ-0093 Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane , ,00 TØ-0097 Idrætshal, Grund , ,00 TØ-0103 Fritidscenter, Grund ,00 0 TØ-0200 Vejmandsplads , ,00 TØ-0203 Lade og hestefold, Grund , ,00 TØ-0204 Lagerplads, Grund , ,00 TØ-0206 Lagerbygning, Grund , ,00 TØ-0208 Containerplads og Materielgård , ,00 TØ-0220 Areal s. f. boldbane MIF , ,00 TØ-0222 Tølløse Centralskole , ,00 TØ-0225 Tølløse Skole, Tandpl. og Frit , ,00 TØ-0229 Stestrup Skole, Grund , ,00 TØ-0234 St. Merløse Centralskole, Grun , ,00 TØ-0236 St. Merløse Bibliotek, Grund , ,00 TØ-0238 St. Merløse Skole, A-klassen ,00 0 TØ-0242 Ugerløse Skole, Grund , ,00 TØ-0243 Ugerløse Skole , ,00 TØ-0249 Børnehaven Troldehytten, Grund , ,00 TØ-0251 Børnehaven Spiren, Grund , ,00 TØ-0253 Børnehaven Solgården, Grund , ,00 TØ-0255 Stestrup Børnegård, Grund , ,00 TØ-0272 Tølløse Ungdoms/juniorklub, Gr , ,00 TØ-0286 Ældreboliger, Bytorvet , ,00 TØ-0288 Ældreboliger, Solvænget, Grund , ,00 TØ-0289 Ældrecenter Solparken, Grund , ,00 TØ-0307 Møllevang Ældrecenter, Grund , ,00 TØ-0312 Rådhus, Grund , ,00 AMT-K0002 Elevhjemmet Kikhøj, bygn , ,53 AMT-K0004 Bo- & Serv. Abildgården, bygn , ,52 AMT-K0006 Bo- & Serv. Danhøj, bygn , ,94 AMT-K0008 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by , ,62 AMT-K0010 Bo- & Serv. Skarridsøhjem, by , ,03 AMT-K0012 Bo- & Serv. Tornhøj, bygn , ,18 AMT-K0013 Bo- & Serv. Tornhøj, bygn , ,98 AMT-K0018 Misbrugscenteret, bygn , ,13 AMT-K0019 Misbrugscenteret, bygn , ,24 159

160 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi AMT-K0021 Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn , ,10 AMT-K0022 Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn , ,36 AMT-K0023 Soc. Psyk. Ungekollegie, bygn , ,36 AMT-K0028 VASAC center 1 103, bygn , ,28 AMT-K0029 VASAC center 1 103, bygn , ,16 AMT-K0030 VASAC center 1 104, bygn , ,24 AMT-K0031 VASAC center 1 104, bygn , ,73 AMT-K0032 VASAC center 1 104, bygn , ,72 AMT-K0034 VASAC center 1, projekt, bygn , ,17 AMT-K0036 Hjælpemiddelcentralen, bygn , ,21 AMT-S0039 Brunhøjskolen, bygn , ,66 AMT-S0040 Brunhøjskolen, bygn , ,61 AMT-S0042 Undløse skolehjem, bygn , ,23 AMT-S0043 Undløse skolehjem, bygn , ,57 AMT-S0045 Fritidshj. Ladegårdssko. bygn , ,06 AMT-S0048 B&U Center Issefjord, bygn , ,24 AMT-S0049 B&U Center Issefjord, bygn , ,94 AMT-S0052 Ladegårdsskolen, bygn , ,13 AMT-S0053 Ladegårdsskolen, bygn , ,64 AMT-S0054 Ladegårdsskolen, bygn , ,05 AMT-S0096 Undløse Skolehjem, bygn ,00 0 AMT-S0098 Bo & Cerv. Tornhøj, bygn , ,34 ANL Glasoverdækning/væg , ,89 ANL Legehuse ,00 0 ANL Legeplads - Orø Skole ,00 0 ANL Pavillon ved Stormøllens Børne , ,33 ANL Slotsparkens Børnegård, Bygnin , ,06 ANL Ombygning Administrationscentr , ,28 ANL Tølløse rådhus til bibliotek , ,10 ANL Tornved rådhus til bibliotek , ,39 ANL Legestue dpl. Byen - Pavillon , ,28 ANL Renovering - Østre skole , ,97 ANL Renovering - Vipperød skole , ,30 ANL Elverhøj vuggestue & børnehave , ,46 ANL Tilbygning Skovhuset , ,08 ANL Ny institution: Eventyrlunden , ,42 HO-0016 matr. nr. 356a bygr. plads , ,59 HO-0032 Matr.5 by Allerup by,ejd , ,48 HO-0042 Matr. 250 Hbk.bygr.,Ejd ,00 0 HO-0046 Ældreboliger, Bygning , ,00 HO-0049 Matr.6o Ladegård.Hlb.j.,Ej , ,09 HO-0053 Vipperød Mark 8, Bygning , ,00 HO-0056 Matr.443c Hlb. bygrunde,ejd , ,00 HO-0058 Miljø & Levnedmiddel, Bygning , ,97 HO-0061 Matr.2bpVip.Gård,Grandl.,Ej , ,68 HO-0063 Kulturkasernen, Bygning , ,60 HO-0072 Matr. 581A Bygrunde, Ejd , ,72 HO-0077 Matr.31ei Hlb.jl bygn.001,ejd , ,00 HO-0078 Matr.31a Markj.Ejd.: , ,00 HO-0082 Matr. 11m markjorder Ejd , ,00 HO-0083 Stadion Holbæk, Toiletbygning , ,61 HO-0084 Matr.11a markjorder, Ejd , ,36 HO-0088 Vip. Gl. klubhus, Bygning , ,36 160

161 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0100 Matr.12F Gl. Hagest. Ejd , ,36 HO-0101 Tuse Næs Hallen, Bygning , ,72 HO-0102 Matr.11 M Holbæk Mkj Ejd.nr , ,00 HO-0104 Tuse Hallen, Bygning , ,00 HO-0106 Svømmehal, Bygning , ,36 HO-0107 Vipperød Hallen, Bygning , ,00 HO-0114 Matr 6A Ldg.Holbæk jdr. ejd ,00 0 HO-0122 Holbæk MC Klub, Bygning , ,72 HO-0370 matr. nr. 6 b Holbæk jdr.ejd ,00 0 HO-0371 Vej & Park Adm, Bygning , ,72 HO-0372 Matr.nr.28 F Bybjerg by.ejd ,00 0 HO-0408 Kontor på Orø Havn, Bygning , ,72 HO-0410 Holbæk Marina, Bygning , ,72 HO-0412 Matr.15a Hørby , ,00 HO-0420 Holbæk Musikskole, Bygning , ,36 HO-0422 Østre Skole, Bygning , ,00 HO-0426 Bjergmarkskolen-Hal, Bygning , ,72 HO-0427 Om og Tilbygning Bjergmarkskol , ,23 HO-0435 Ågerup Skole og SFO, Bygning , ,36 HO-0439 Tuse Skole, Bygning , ,72 HO-0440 Tuse Skole Nye Bygninger , ,36 HO-0441 Om og Tilbygning Tuse Skole , ,99 HO-0445 Orø Skole, Bygning , ,00 HO-0448 Vip Skole bib SFO, Bygning , ,72 HO-0449 Vipperød Skole, Bygning , ,36 HO-0450 Renovering Vip Bibliotek , ,20 HO-0456 Skole og Forsamlingshus, Bygni , ,00 HO-0459 Udby Bibliotek, Bygning , ,84 HO-0460 Udby Skole og SFO, Bygning , ,00 HO-0465 Holbæk Naturskole, Bygning , ,00 HO-0466 Absalonskolen , ,99 HO-0468 Søndre Skole ombyg til 10. kla , ,78 HO-0470 Søndre Skole ombyg børnehave , ,73 HO-0471 Søndre Skole ombyg Musikskole , ,03 HO-0472 Søndre Skole ombyg Holbæk Gard , ,03 HO-0477 Holbæk hovedbibliotek, Bygning , ,36 HO-0487 Orø Museum, Bygning , ,36 HO-0491 Elværket, Bygning , ,72 HO-0492 Ombygning Elværket , ,98 HO-0498 Renovering af lokaler , ,18 HO-0500 Orø Forsamlingshus, Bygning , ,00 HO-0509 Børnehaven Karensmindevej, Byg , ,00 HO-0516 Bispehøjens Børnegård, Bygning , ,36 HO-0519 Børnehuset Tusindfryd, Bygning , ,00 HO-0523 Børnehaven Annekset, Bygning , ,00 HO-0524 Folkebørnehaven, Bygning , ,00 HO-0525 Folkebørnehaven, Renovering , ,00 HO-0532 Søndre Børnehave, Bygning , ,00 HO-0534 Udby Børnehave, Bygning , ,72 HO-0536 Børnehave, Bygning , ,00 HO-0540 Børnehave Munkevænget, Bygning , ,00 HO-0541 Børnehave Munkevænget, Renov , ,62 HO-0542 Børnehave Munkevænget Liggehal , ,03 161

162 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0547 Holbæk Have Børnehus, Bygning , ,72 HO-0549 Børnehuset Villa Kulla, Bygnin , ,17 HO-0553 Vipperød Børnegård, Bygni , ,36 HO-0554 Vipperød Børnegård, Ligge , ,65 HO-0561 Cirkus Kæphøj, Bygning , ,00 HO-0562 Cirkus Kæphøj, Bygning renover ,00 0 HO-0564 Børnehuset Tusenfryd, Bygnig 1 2 1,37 HO-0566 Matrnr. 20 A Tuse By, Ejdnr , ,27 HO-0573 Ældreboliger Elisabeth Cen, By , ,09 HO-0574 Elisabeth Centret, Bygning , ,36 HO-0576 Ældrecentret Mårsø, Bygning , ,45 HO-0579 Tuse Alderdomshjem, Bygning , ,81 HO-0580 Ældreboliger Tuse, Bygning , ,72 HO-0582 Ældreboliger Stenhusvej, Bygni , ,36 HO-0584 Ældreboliger-Smithsvej 1, Bygn , ,61 HO-0586 Plejeboliger/Stenhusvej 21, By , ,57 HO-0588 Ældreboliger-bofælleskab, Bygn , ,57 HO-0599 Pleje- & Omsorgsenheden, Bygni , ,57 HO-0601 Center Lersøparken, Bygning , ,00 HO-0620 Beskyttede boliger Chr.Hans, B , ,72 HO-0626 Tandlæge Vip Skole, Bygning , ,72 HO-0627 Tandklinikken Tuse, Bygning , ,00 HO-0636 Matr.138b. bygrund,ejd , ,00 HO-0639 Ren..af vind. udven./indven.1s , ,67 HO-0641 Administrationscentret, Bygnin , ,72 HOL-0026 Havnen 1, Bygning , ,94 HOL-0055 Kalundborgvej 54H, Bygning , ,94 HOL-0060 Kastanie Alle 3, Bygning , ,76 HOL-0098 Parallelvej 31Y, Bygning , ,32 HOL-0101 Parallelvej 39 pl 182, Bygning , ,60 HOL-0114 Ringstedvej 25, Bygning , ,52 HOL-0122 Rævebjerg 1, Bygning , ,16 HOL-0147 Syvendeskovvej 32A, Bygning , ,68 HOL-0162 Udby Kirkevej 27, Bygning , ,79 HOL-0173 Vestre Hovvej 1A, Bygning , ,48 HOL-0205 Multibane, Hobitten SFO , ,20 HOL-0215 Danske Legepladser , ,92 HOL-0230 Tølløse Centralskole, renoveri , ,77 HOL-0231 Brunhøjskolen - asbestrenoveri , ,60 HOL-0232 Søndre Skole ombyg Ungdomsskol , ,90 HOL-0233 Ombygning Søndre Skole, bygnin , ,27 HOL-0235 Børnehaven Annekset - ombygnin , ,36 HOL-0237 Elletoften, til- og ombygning , ,75 HOL-0238 Stjernehuset - færdiggørelse a , ,24 HOL-0239 Kernehuset, ændring til 40 bør , ,88 HOL-0241 Børnehuset Tusenfryd , ,36 HOL-0242 Børnehuset Sofiehaven - Bygn , ,05 HOL-0243 Daginstitution på Tølløse Rådh , ,38 HOL-0244 Tølløse Rådhus - renovering og , ,54 HOL-0245 Tornved Tandreguleringsklinik , ,18 HOL-0246 Børnehuset Troldhøjen (Jyderup , ,00 HOL-0247 Tornved Rådhus, renovering af , ,28 HOL-0271 Bad- og omklædningsrum i Idræt , ,29 162

163 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0272 Køb af pavilloner, Kometen, Ro , ,03 HOL-0307 Gislinge Skole, multibane , ,18 HOL-0308 Elletoften, Ugerløse, opsætnin , ,60 HOL-0309 Servicearealer Østergården (an , ,58 HOL-0332 Regstrup, Børnhavepladser , ,10 HOL-0361 Børneh. Villa Kulla - Legeplad , ,93 HOL-0381 A-klassernes udflytning til Tu , ,01 HOL-0382 St. Merløse Skole skimmelsvamp , ,42 HOL-0383 Gislinge Skole - overflytning , ,00 HOL-0384 Tilbygning hallen Kundby , ,88 HOL-0385 Pavillioner Tuse Skole , ,00 HOL-0386 Udbygning af Bjergmarksskolen , ,39 HOL-0388 Mejerigården, Undløse ombygnin , ,91 HOL-0389 Søndre Skole ombyg ungdomsskol , ,70 HOL-0390 Gislinge Børnehave - Solsikken , ,00 HOL-0391 Ombygning Børnehuset Hagested , ,14 HOL-0392 Vipperød Børnegård ny afdeling , ,00 HOL-0393 Undløse Børnegård , ,62 HOL-0431 Omrokering Bjergmarksskolen , ,08 HOL-0432 Omrokering Autistklasser Tøllø , ,56 HOL-0434 Daginstitution Ågerup , ,29 HOL-0435 Omrokering Elisabethcentret , ,35 HOL-0436 Etablering modtagerkøkkener , ,48 HOL-0437 Omrokering Socialt Arbejdsmark , ,82 HOL-0438 Administrationsbygninger - Omr , ,30 HOL-0442 Legeplads - Kikhøj , ,02 HOL-0449 Multibane - Jyderup SFO , ,28 HOL-0453 Hagested-Hallen , ,04 HOL-0471 Hybenvang Holbæk - servicearea , ,25 HOL-0472 Ombygning af Holbæk Administra , ,72 HOL-0473 Ombygning af Tølløse Administr , ,41 HOL-0484 Atriumgård Børnespecialcenter , ,03 HOL-0485 Multibane Uggerløse , ,62 HOL-0488 Legeplads - Markedspladsen , ,61 HOL-0490 Bjergmarksskolen , ,89 HOL-0491 Tuse Skole , ,76 HOL-0492 Tølløse Skole , ,52 HOL-0493 A-klassen til Tølløse gl. skol , ,59 HOL-0494 Udbedring af garderobe , ,76 HOL-0495 Energirenovering - BSC , ,45 HOL-0496 Energirenovering - Svømmehalen , ,60 HOL-0497 Energirenovering - Stadionhall , ,01 HOL-0498 Renoveringspulje - Stadiohalle , ,53 HOL-0499 Multihus/klubhus på fælleden , ,33 HOL-0501 Ombygning, Ungdomsskole klubhu , ,85 HOL-0502 Ombygning Søndre Skole Bygn , ,71 HOL-0503 Energirenovering - Tølløse Tan , ,22 HOL-0504 Genoptræningen til Rebslagerve , ,61 HOL-0505 Energirenovering - Børnehuset , ,70 HOL-0506 Energirenovering - Karensminde , ,36 HOL-0508 Modtagekøkken - Folkebørnehave , ,50 HOL-0509 Modtagekøkken - Solgården , ,85 HOL-0510 Modtagekøkken - Tusenfryd , ,06 163

164 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0511 Modtagekøkken - Solsikken , ,14 HOL-0512 Modtagekøkken - Kundby Børnehu , ,57 HOL-0513 Modtagekøkken - Pilehytten Svi , ,94 HOL-0514 Modtagekøkken - Børnehuset Kar , ,33 HOL-0515 Modtagekøkken - Frydendal , ,16 HOL-0516 Modtagekøkken - Bispehøjens Bø , ,40 HOL-0517 Modtagekøkken - Elverhøj , ,38 HOL-0518 Modtagekøkken - Børnehuset Hag , ,00 HOL-0519 Helhedsinstitution Ågerup , ,76 HOL-0520 Renovering Undløse Skolehjem , ,40 HOL-0521 Allerupgård - tagrenovering , ,11 HOL-0522 Isefjord - Vinduesrenovering , ,16 HOL-0523 Elisabethcentret , ,65 HOL-0524 Mårsø Ældrecenter , ,70 HOL-0525 Tuse Ældrecenter , ,68 HOL-0526 Holbækhus , ,36 HOL-0527 Tølløse Ældreboliger HOL-0528 Tølløse Ældrecenter HOL-0529 Tølløse Ældrecenter , ,64 HOL-0530 Elisabethcentret , ,12 HOL-0531 Solgården - Mellemvang , ,85 HOL-0532 Vasac - Mellemvang , ,43 HOL-0533 Administration Jernbanevej , ,22 HOL-0534 Vækstfabrik , ,68 HOL-0535 Multibane - Absalonskolen , ,75 HOL-0539 Legeplads - Børnehuset Hageste , ,35 HOL-0564 Ny legeplads - Kundby Skole , ,40 HOL-0565 Multibane - Østre Skole SFO , ,00 HOL-0572 Afhjælpning af påbud AT , ,98 HOL-0573 Afhjælpning af påbud AT , ,00 HOL-0575 Etablering af vækstfabrik , ,63 HOL-0592 Bygning Holbæk gl. skibsværft , ,55 HOL-0593 Lagerbygning Hjortholmvej , ,69 HOL-0594 Lagerbygning fjernvarmecentral , ,00 HOL-0597 Bygning Psykiatrisk Center , ,00 HOL-0604 Skovhuset - bygning , ,68 HOL-0687 Legeplads Nr. Jernløse SFO , ,88 HOL-0704 Tølløsevej 41, Produktionsskol , ,73 HOL-0705 Eskilhus, Sønderstrupvej 186 ( ,80 0 HOL-0707 Bjergmarksskolen (2011) , ,73 HOL-0708 Vipperød skole (2011) , ,14 HOL-0709 Svinninge skole (2011) , ,77 HOL-0710 Tuse Skole (2011) , ,26 HOL-0711 Kundby skole (2011) , ,42 HOL-0712 Stestrup skole (2011) , ,46 HOL-0713 Gislinge skole (2011) , ,11 HOL-0714 Ugerløse skole (2011) , ,84 HOL-0715 Solcelleanlæg Jyderup skole , ,38 HOL-0716 Nr. Jernløseskole (isolering/o , ,14 HOL-0717 Knabstrup Skole - renovering , ,94 HOL-0718 Kloak, Svinninge skole , ,23 HOL-0720 Tuse Skole (2011) , ,30 HOL-0721 Svinninge Skole (2011) , ,60 164

165 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0722 Jyderup Skole (2011) , ,15 HOL-0723 Vipperød Skole (2011) , ,09 HOL-0725 BSC 2, Hjortholmvej 13 (2011) , ,88 HOL-0726 Ladegårdsskolen - ny (2011) , ,15 HOL-0727 Tuse Hallen (2011) , ,85 HOL-0728 Bjergmarkshallen (2011) , ,11 HOL-0729 Gislingehallen (2011) , ,28 HOL-0731 Etablering af selvbetjeningsbi , ,12 HOL-0733 Opførelse af liggehal - Minimø , ,54 HOL-0734 Frydendal børnehave (2011) , ,10 HOL-0735 Børnehuset Kirsebærhaven ( , ,19 HOL-0736 Spirekassen, Regstrup (2011) , ,57 HOL-0737 Vipperød Børnegård (2011) , ,65 HOL-0738 Folkebørnehaven - Tagrenoverin , ,11 HOL-0739 Frydendal børnehave (2011) , ,04 HOL-0740 Pilehytten - Etablering af vug , ,73 HOL-0741 Folkebørnehaven - Tagrenoverin , ,66 HOL-0744 Renovering af svømmebasin - La , ,48 HOL-0746 Elevhjemmet Kikhøj (2011) , ,40 HOL-0747 Undløse skolehjem (2011) , ,11 HOL-0748 Elisabethcentret (2011) , ,75 HOL-0749 Ældreboliger Tuse (2011) , ,46 HOL-0750 Østergården, ældrecenter ( , ,96 HOL-0751 Servicearealer - Erik Menvedsv , ,67 HOL-0752 Elisabethcentret , ,97 HOL-0753 Mårsø Ældrecenter , ,09 HOL-0754 Tuse Ældrecenter , ,11 HOL-0755 Holbækhus , ,46 HOL-0756 Tølløse Ældrecenter , ,82 HOL-0757 Østergården Ældrecenter (2011) , ,46 HOL-0758 Specialrådgivning - Rosenvænge , ,15 HOL-0759 Stormøllen Børnehave , ,88 HOL-0760 Elverbo , ,24 HOL-0761 Troldemosen, Holbæk , ,44 hol-0762 Munkevængets Børnegård , ,58 HOL-0764 Musikskolen (ny bygning) , ,74 HOL-0768 Energirenov. Ladegårdsskolen , ,59 HOL-0769 Energirenov. Jernløsehallen , ,60 HOL-0770 Energirenov. Gislinge Hallen , ,34 HOL-0771 Vestergade 7, Holbæk - Bygning , ,24 HOL-0773 Energirenov. Børnehuset Orø , ,34 HOL-0774 Bjergmarkskollegiet, bygning , ,02 HOL-0776 Energirenov. Vækstfabrikken , ,04 HOL-0787 Jyderup Skole - Energirenoveri , ,38 HOL-0789 Stjernehuset - Renov og ombyg , ,97 HOL-0790 Legeplads - Børnehuset Elletof , ,00 HOL-0793 Legeplads - Bjergmarksskol SFO , ,80 HOL-0794 Legeplads - Børnehuset Huset , ,01 HOL-0817 ABH - Legeplads Ugerløse afd , ,26 HOL-0818 U-Legeplads projekt , ,22 HOL-0820 Pirat legeskib,bh Karensmindev , ,68 HOL-0827 K: Fitness Parken ekstra modul , ,08 HOL-0835 Brorfelde areal 1 - bygning , ,83 165

166 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0837 Brorfelde areal 2 - bygning , ,58 HOL-0840 Socialtilsyn Øst, bygning , ,81 HOL-0843 Rokade Rådhuset , ,68 HOL-0844 Rokade Kanalstr 2/Strandstr , ,10 HOL-0845 Rokade Rørvangsvej , ,28 HOL-0846 Rokade Carl Reffsvej , ,87 HOL-0847 Rokade Jernbanevej 6 - stuen , ,96 HOL-0848 Energireno Etabl Soc.tilsy Øst , ,57 HOL-0851 Reno.pulje Vækstfabrik Solafsk , ,88 HOL-0854 Reno.pulje Holbækhus fugt.reno , ,08 HOL-0855 Søndre BH Vinduer/Døre , ,08 HOL-0856 Pilehytten Kedeludskiftn 2 stk , ,70 HOL-0857 Stjernehuset solceller , ,20 HOL-0858 Sdr Børnehus Akustik lovkrav , ,99 HOL-0860 Liggehal - sofiehaven , ,46 HOl-0861 Familiehus , ,83 HOL-0864 Tuse Skole CTS ventilation og , ,44 HOL-0865 Kildebj.skole vindue/døre , ,80 HOL-0866 St.Merløse Skole vind/dør , ,06 HOL-0870 Reno.pulje AbsalonSkole Gardin , ,05 HOL-0871 AT-påbud Elverdamsskol Tølløse , ,68 HOL-0881 Jernløse Hallen , ,68 HOL-0883 Halpulje Svinninge hal nødudga , ,76 HOL-0884 Ombygn. til ungd.café Vstrgad , ,68 HOL-0891 T Multihus med bålsted SFO , ,00 HOL-0892 Legeplads Børnehuset Tusenfryd , ,34 HOL-0894 Legeplads Katrinedalskolen Gis , ,94 HOL-0904 Kildebjergskolen ombyg SFO , ,42 HOL-0905 Ågerup Skole - AT solafskærmni , ,73 HOL-0906 Engskovskolen Jernløse, Gulv , ,34 HOL-0909 Ladegårdsskolen - solcelle , ,87 HOL-0918 Cirkus Kæphøj energi, trapezha , ,13 HOL-0923 Stenhusbakken - Solcelleprojek , ,54 HOL-0924 Tornhøj - udskiftning af tage , ,20 HOL-0927 Rådhuspladsen 1, fugtrenoverin , ,85 HOL-0928 Sofielundskolen, afd. Bjergmar , ,43 HOL-0929 Undløse skole At-påbud, akus , ,65 HOL-0931 Kildevangens skole, afd. Vippe , ,59 JE-0015 Tandlæge, Bygning ,00 0 JE-0023 Den gamle mølle, Bygning ,00 0 JE-0026 Udlejning, Bygning , ,00 JE-0027 Pensionistboliger, Bygning ,00 0 JE-0029 Pensionistboliger, Bygninger ,00 0 JE-0101 Jernløse Hallen, Bygning , ,36 JE-0103 Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin , ,36 JE-0104 Nr. Jernløse Skole Ny, Bygning , ,96 JE-0113 Undløse skole - ombygning , ,04 JE-0115 Undløse Skole, Bygning , ,02 JE-0118 Hal i Undløse, Bygning , ,72 JE-0120 Loppemarked, idrætsforening, p , ,00 JE-0125 Foreningshus - Undløse , ,70 JE-0131 Undløse salen , ,40 JE-0134 Psykolog FamTeam, Bygning , ,72 166

167 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi JE-0136 Undløse SFO, Bygning , ,30 JE-0137 Nr. Jernløse Skole Gl, Bygnin , ,36 JE-0140 Undløse Bibliotek, Bygning , ,12 JE-0141 Lokalhistorisk Arkiv, Bygning , ,46 JE-0143 Spejderne, Bygning , ,12 JE-0145 Ungdomsskolen, Bygning , ,25 JE-0151 Daginst FamTeam, Bygning , ,00 JE-0153 Dagpleje FamTeam, Bygning , ,72 JE-0154 Børnehaven Spiren, Bygning , ,00 JE-0158 Undløse Skole barak, Bygning ,00 0 JE-0159 Stjernehuset - Udbygning , ,06 JE-0161 Stjernehuset, Bygnin , ,98 JE-0165 FamilieTeam, Bygning , ,00 JE-0167 Ældreboliger, Bygning , ,72 JE-0169 Ældreboliger Undløse , ,29 JE-0171 Ældreboliger Åhaven, Bygning , ,05 JE-0173 Ombygning af ældreboliger , ,60 JE-0174 Ældreboliger Agervænget , ,64 JE-0175 Ældreboliger Østergårdsvej , ,80 JE-0176 Ombygning af ældreboliger , ,83 JE-0180 Østergården køk, Bygning , ,60 JE-0182 Østergården, Bygning , ,30 JE-0184 Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse , ,62 JE-0186 Østergården, Bygning , ,50 JE-0188 Hovedgaden 36 a, Nr. Jernløse , ,67 JE-0192 Beskyttede boliger, Bygning , ,60 JE-0193 Beskyttede boliger, Bygning , ,36 JE-0197 Beskæftigelse, Bygning , ,72 JE-0199 Kommune kontor, Bygning , ,00 je-0208 Nr. Jernløse skole, ren. tag , ,66 je-0209 Undløse skole, tag, ovenlys , ,76 je-0214 Mejerigården, tag , ,65 SV-0049 Klubhus, Gislinge Boldklub , ,39 SV-0050 Klubhus, Kundby boldklub , ,20 SV-0252 Svinninge skole, Bygning ,00 0 SV-0253 Svinninge skole, Renove facade , ,09 SV-0254 Svinninge skole, Renove tage , ,25 SV-0256 Helhedsplan Svinninge skole , ,65 SV-0259 Gislinge gl. skole, Bygning , ,36 SV-0260 Gislinge skole og hal, Bygning , ,36 SV-0264 Kundby skole, Bygning , ,72 SV-0270 Svinninge Bibliotek, Bygning , ,20 SV-0281 Ældrecenter Svinninge, Bygning , ,00 SV-0287 Servicearealer Vestre Hovvej I , ,69 SV-0308 Udbygningsplane Gislinge Skole , ,11 TO-0009 Spejderhytte, Bygning , ,00 TO-0011 Matr. nr. 14 BF Jyderup , ,36 TO-0012 Matr. nr. 9 AR Jyderup ,00 0 TO-0015 Matr. nr. 1 I Jyderup , ,00 TO-0019 tidligere udlejning, matr.nr , ,09 TO-0022 Hovedbyg, udlejet til erhv, By , ,66 TO-0026 Forsamlingshus, Bygning ,00 0 TO-0029 Idrætsplads, Bygning , ,57 167

168 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi TO-0031 Jyderup Camping, Bygning , ,68 TO-0164 Jyderup skole, Bygning , ,00 TO-0165 Udvidelse m.v., Jyderup skole , ,86 TO-0166 Udvidelse m.v. Jyderup skole ,00 0 TO-0167 Jyderup skole, Bygning ,00 0 TO-0169 Indretning af lokaler til skol ,00 0 TO-0171 Knabstrup Skole, Bygning , ,00 TO-0172 Indretning af specialklasse , ,61 TO-0173 Indretning af specialklasse ,00 0 TO-0174 indretning af faglokaler m.v , ,57 TO-0176 Udvidelse af Kildebjergskolen ,00 0 TO-0177 Kildebjergskolen, Bygning , ,00 TO-0178 Træpavillon ved Kildebjergskol , ,26 TO-0180 Udvidelse af Kildebjergskolen , ,36 TO-0183 Biblioteksfilial, Bygning , ,36 TO-0187 Ungdomsskoleklub, Bygnig , ,16 TO-0188 Udbygning af Jyderup Fritidskl ,00 0 TO-0191 Fritidsklub , ,00 TO-0192 Udbygning af Jyderup Fritidskl , ,28 TO-0195 Etablering af ny daginst. Jyde , ,74 TO-0197 Børnehaven Mariendal, Bygning , ,36 TO-0199 Børnehaven Frydendal, Bygning , ,36 TO-0202 Integreret daginstitution, Søl , ,27 TO-0203 Ændring t/ integreret daginsti , ,42 TO-0222 Socialpsykiatrisk cente, Bygni , ,61 TO-0223 Indretning til socialpsyk. cen , ,50 TO-0227 Rådhus Tornved, Bygning , ,00 TO-0230 B-Hal, Jyderup , ,75 TØ-0045 Beboelse, Apotek, Frisør , ,00 TØ-0047 Ældreboliger, Bygning , ,09 TØ-0052 Beboelse, Bygning , ,00 TØ-0053 Lejlighed i fritidsgården, Byg , ,72 TØ-0066 Produktionsskolen, Bygning , ,72 TØ-0068 Nedlagt grovvareforretning ,00 0 TØ-0073 Eskilhus (bibliotek m.m.), Byg ,00 0 TØ-0092 Idrætsanlæg/klubhus/tennisbane , ,36 TØ-0096 Idrætshal, Bygning , ,00 TØ-0101 Klublokaler u/ Tølløse c.skole , ,05 TØ-0102 Fritidscenter, Bygning ,00 0 TØ-0201 Containerplads og Materielgård , ,00 TØ-0202 Lade og hestefold, Bygning , ,36 TØ-0205 Lagerbygning, Bygning , ,00 TØ-0207 Kontorpavillon ,00 0 TØ-0223 Tølløse Centralskole, Bygning ,00 0 TØ-0224 Tølløse Skole, Tandpl. og Frit , ,72 TØ-0226 Ny klassefløj samt renov. inds , ,60 TØ-0228 Stestrup Skole, Bygning , ,84 TØ-0233 St. Merløse Centralskole, Bygn , ,36 TØ-0235 St. Merløse Bibliotek, Bygning , ,00 TØ-0237 St. Merløse Skole, A-klassen ,00 0 TØ-0240 Ugerløse Skole og Bibliotek, , ,61 TØ-0241 Ugerløse Skole, Bygning , ,72 TØ-0244 Klasselokaler, nyt fritidshj., , ,60 168

169 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi TØ-0246 Tølløse Bibliotek, Bygning , ,36 TØ-0247 Børnehaven Kernehuset , ,84 TØ-0248 Børnehaven Troldehytten, Bygni , ,09 TØ-0250 Børnehaven Spiren, Bygning , ,72 TØ-0252 Børnehaven Solgården, Bygning , ,72 TØ-0254 Stestrup Børnegård, Bygning , ,36 TØ-0256 Stestrup Fritidsklub, Bygning , ,36 TØ-0257 Nyt fritidshjem & udv. klub , ,72 TØ-0258 Træpavillon til vuggestue , ,70 TØ-0267 Ny daginstitution, St. Merløse , ,82 TØ-0268 Nyt Fritidshjem, St. Merløse , ,24 TØ-0271 Børnehaven Elletoften, Bygning , ,00 TØ-0276 Fritidshjem Tjørnegården , ,61 TØ-0278 Klub i tidl. tandplejebygning , ,12 TØ-0283 Indret. tidl. børnehave til kl , ,72 TØ-0285 Ældreboliger, Bytorvet , ,84 TØ-0287 Ældreboliger, Solvænget, Bygni , ,61 TØ-0290 Ældrecenter Solparken, Bygning , ,21 TØ-0294 Aktivitetscenter, Solparken , ,00 TØ-0297 Renovering af Centralkøkken, M , ,24 TØ-0305 Tølløse Ældrecenter, Bygning , ,00 TØ-0306 Møllevang Ældrecenter, Bygning , ,00 TØ-0309 Ombygning - tandplejen , ,75 TØ-0310 TANDPLEJEN , ,50 TØ-0311 Rådhus, Bygning ,00 0 TØ-2009 Børnehaven Elletoften, Pavilli , ,20 TØ-2010 INDRETNING TIL FH/SKOLE , ,34 TØ-2011 KOMMUNESAMMENLÆGNING , ,37 AMT-K0073 VASAC center 1 103, mask ,00 0 AMT-K0077 VASAC center 1 103, mask ,00 0 AMT-K0084 Hjælpemiddelcentralen, tran ,00 0 AMT-K0089 Bo & Cervicecenter, tran ,00 0 AMT-K0092 Misbrugscenteret, tran ,72 0 AMT-S0055 Ladegårdsskolen, mask , ,22 AMT-S0057 Brunhøjskolen, tran ,64 0 AMT-S0058 Brunhøjskolen, tran ,17 0 AMT-S0059 Brunhøjskolen, mask ,00 0 AMT-S0067 Vej & park mask ,00 0 ANL Nyt kedelanlæg ANL Saltspreder Nido Stratos II ,00 0 ANL Kran/Hydraulikanlæg nr , ,17 ANL Saltspreder Nido Stratos II ,00 0 ANL Saltspreder Nido Stratos II ,00 0 ANL Stander til tankanlæg , ,07 ANL Spearhead Trident 5000 Park ,00 0 ANL Holder Multi pack gital C2.42D , ,21 ANL Skovknuser Midifrost DT , ,32 ANL Trkator MF 2430GE-4wd , ,96 ANL Lastbil Iveco daily UJ , ,60 ANL Leaset Van UB ,00 0 ANL Leaset bil - IT - UL ,00 0 ANL Leaset bil - IT - XZ ,00 0 ANL Leaset bil - IT - XZ ,

170 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi ANL Nyt kedelanlæg , ,35 HO-0085 overført fra anlæg , ,30 HO-0091 Mobil skøjtebane ,00 0 HO-0092 Mobil skøjtebane , ,00 HO-0093 Kunstgræsbane , ,78 HO-0110 Afsluttet anlægsregnskab , ,50 HO-0111 Afsluttet anlægsregnskab , ,70 HO-0375 Reg.nr. SC ,00 0 HO-0376 Reg.nr. CT ,00 0 HO-0377 Reg.nr. CZ ,00 0 HO-0378 Model F 960 SE ,00 0 HO-0379 C 9.72 H ,00 0 HO-0380 Reg.nr. TV ,00 0 HO-0381 TS ,00 0 HO-0382 Digital C2.42.D ,00 0 HO-0383 Teleskoblæsser ,00 0 HO-0384 Reg. TS ,00 0 HO-0385 Mulitpark Digital, uindreg ,00 0 HO-0386 Reg. UL ,00 0 HO-0387 Reg.nr. SC ,00 0 HO-0388 Reg.nr. SU ,00 0 HO-0389 TJ ,00 0 HO-0390 VZ ,00 0 HO-0391 Reg. TM ,00 0 HO-0392 Reg.nr. JH HO-0393 Green-fleme Modul ,00 0 HO-0394 Rabatklipper FM 7.0 m ,00 0 HO-0395 Udstyr til Holder C 9.72-h ma ,00 0 HO-0396 Spearhead Trident incl. målløf ,00 0 HO-0397 Serienr fejemaski ,00 0 HO-0398 Dulevo 5000 City fejemaskine ,00 0 HO-0399 Reg.nr. TV ,00 0 HO-0400 C 2.34 SDS ,00 0 HO-0401 Reg.nr. SN ,00 0 HO-0402 Reg.nr. RM HO-0403 Epoke saltspreder ,00 0 HO-0404 K PL ,00 0 HO-0405 Epoke - City Sprayer ,00 0 HO-0406 Model B Saltspreder ,00 0 HO-0407 Færge Orø-Holbæk , ,38 HO-0423 HRS udsugning i køkken , ,20 HO-0451 Alarmanlæg monteret på nyderdø , ,70 HO-0478 Toytoa Picnic - Bil HO-0497 Varmeanlæg - kostforplejningen , ,02 HO-0501 VK Personbil ,00 0 HO-0502 caravelle leasingaftale ,00 0 HO-0517 XN ,00 0 HO-0530 TK ,00 0 HO-0568 TJ HO-0589 VP ,00 0 HO-0590 TU HO-0591 TU HO-0592 UJ ,

171 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0593 VH ,00 0 HO-0594 VP ,00 0 HO-0595 RS HO-0596 TU HO-0597 VT ,00 0 HO-0602 TK HO-0603 TS HO-0604 TL HO-0605 TS HO-0606 TV HO-0607 TV HO-0608 UY ,00 0 HO-0609 UY ,00 0 HO-0610 UY ,00 0 HO-0611 UY ,00 0 HO-0612 VD ,00 0 HO-0613 VP ,00 0 HO-0614 VP ,00 0 HO-0615 UB HO-0616 VX ,00 0 HO-0617 VY ,00 0 HO-0628 Tandlægeunits ,00 0 HO-0629 Punktudsugningsanlæg ,00 0 HO-0659 bil - 1 stk. Yaris ,00 0 HOL-0190 Feje-suge maskine - Schmidt , ,00 HOL-0191 Rendegraver - Terex F980SE , ,69 HOL-0192 Ladbil - Nissan Cabster ,00 0 HOL-0193 Vertikalskærer - Parkland , ,89 HOL-0194 Autotransporter - UR ,00 0 HOL-0273 Reparation af bolværk på Orø H , ,85 HOL-0321 Ford Galaxy YK Bostedet ,00 0 HOL-0322 Ford Galaxy YK Bostedet ,00 0 HOL-0333 Stestrup Børnegård, ventilatio , ,77 HOL-0352 Absalonskolen - Traktor , ,00 HOL-0353 Vej & Park - 2 Nissan Cabstar ,20 0 HOL-0354 Vej & Park - Shibaura redskabs , ,00 HOL-0355 Vej & Park - Fendt traktor , ,00 HOL-0394 Elevator - Ældreboliger Stenhu , ,35 HOL-0462 Traktor - Jyderup Skole ,00 0 HOL stk. Nissan King Cab ,00 0 HOL-0475 Toyota Hilux D ,00 0 HOL-0476 MAN lastbil , ,00 HOL-0477 Volvo FM 12 lastbil , ,00 HOL stk. VW Transporter ,00 0 HOL-0479 Terex rendegraver , ,02 HOL-0480 Trimas pegasus græsklipper , ,03 HOL stk. SL3000 sneplove , ,00 HOL-0546 Mitsubishi Canter , ,24 HOL-0547 Mitsubishi Canter , ,20 HOL-0548 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD , ,00 HOL-0549 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD , ,50 HOL-0550 VW Transporter db kabin 2.5 TD , ,50 HOL-0551 VW Crafter kassevogn , ,60 171

172 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0552 VW Transporter db kabin 2.5 TD , ,30 HOL-0553 VW Crafter ladvogn , ,80 HOL-0554 Schmidt cleang 400 fejemaskine , ,70 HOL-0555 TP Flishugger TP200 (nr. 240) , ,70 HOL-0556 Kubota traktor inkl. frontlift , ,35 HOL-0557 Twiga Combi spearhead , ,35 HOL-0558 Twiga Combi spearhead , ,35 HOL-0559 John Deere , ,70 HOL-0560 Krampe Big Body , ,70 HOL-0566 Pakkemaskine H.S. Tech , ,00 HOL-0567 STT Condig kaldeanlæg , ,70 HOL-0568 ABA Brandanlæg , ,70 HOL-0685 Fiat Ducato Minibus MHT , ,60 HOL-0686 Gram Blæstkøler KPS 120 CF LSU , ,00 HOL-0688 Kubota traktor M , ,68 HOL-0689 Spearhead twiga combi (til Kub , ,00 HOL-0690 Kubota traktor M130X , ,20 HOL-0691 Kubota traktor L4240 HST , ,56 HOL-0692 Holder traktor C , ,00 HOL-0693 GMR Triplex rotorklipper TH , ,96 HOL-0694 Trimax Pegasus 493 classis kli , ,68 HOL-0695 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD , ,00 HOL-0696 Mitsubishi Fuso Canter 3.0 TD , ,00 HOL-0697 Erco traktor , ,52 HOL-0700 Røngent scanner , ,36 HOL-0765 Motorer til Orø-færgen , ,31 HOL-0777 Kubota traktor M110GX , ,01 HOL-0778 Kubota traktor M135GX , ,00 HOL-0779 Mitsubishi Fuso Canter , ,50 HOL-0780 Mitsubishi Fuso Canter , ,50 HOL-0781 Mitsubishi Fuso Canter , ,00 HOL-0782 Superpark 4400 HST traktor , ,01 HOL-0795 El-kørestol , ,39 HOL-0796 El-kørestol , ,28 HOL-0797 El-kørestol , ,41 HOL-0804 Nissan Navarra King Cab. (bo) , ,00 HOL-0805 Kubota traktor STV 36-FR , ,68 Hol-0806 Kubota traktor STV 36-FR , ,68 HOL-0807 kubota traktor M135GX , ,34 HOL-0808 Spearhead Twiga , ,60 HOL-0809 Nissan X-trail dci 150 4WD , ,60 HOL-0810 Nissan X-trail 2,0 dci 4WD , ,60 HOL-0811 Bobcat TL470H teleskoplæsser , ,60 HOL-0812 Iveco Eurocargo ML 120E , ,26 HOL-0813 Kubota traktor STV , ,34 HOL-0814 Nido StratosN B17KR-21-BCX , ,68 HOL-0815 Nido Stratos model B1, , ,34 HOL-0816 Nido Stratos B 11 PCLN , ,00 HOL-0819 Lastbil Volvo FM , ,00 HOL-0821 El kørestol , ,24 HOL-0822 El kørestol , ,72 HOL-0823 El kørestol , ,54 HOL-0824 El kørestol , ,28 172

173 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0825 El kørestol , ,40 HOL-0826 El kørestol , ,80 HOL-0830 Traktor leasingaftale A , ,68 HOL-0831 Frigørelsesredskab til beredsk , ,28 HOL-0832 Traktor leasingaftale A , ,34 HOL-0833 Traktor leasingaftale A , ,00 HOL-0890 Nido Stratos B11-18-BCX saltsp , ,00 HOL-0893 Kørestol , ,60 HOL-0895 TS-ladbil - MB Sprinter 315 MA , ,00 HOL-0897 Traktor VPM , ,00 HOL-0898 Ford C-Max Grand , ,00 HOL-0899 Ford Kuga Titanium , ,80 HOL-0900 Ford C-Max Grand , ,80 HOL-0901 Ford Transit 2,4 TCDI 350L lad , ,50 HOL-0902 Køkkenudstyr Børnespec , ,60 JE-0095 MX 100 C3WD JE-0096 Nissan Cabstar ,00 0 JE-0097 Toyota RAV 4 - SN ,00 0 JE-0098 Ladbil - Nissan Cabstar - PZ JE-0099 Nissan Cabstar - RU JE-0107 Leasing ,00 0 JE-0108 Leasing ,00 0 JE-0109 Leasing af energistyring ,00 0 JE-0116 Undløse skole ,00 0 JE-0117 Oliefyr ,00 0 JE-0130 Lysanlæg ,00 0 JE-0149 Mejerigården ,00 0 JE-0177 Leasning ,00 0 JE-0187 Leasing ,00 0 JE-0190 Åvang ,00 0 JE-0195 Åvang - udskiftning af fyr ,00 0 JE-0201 Leasing ,00 0 JE-0202 Gaskedel ,00 0 je-0210 Nr. jernløse skole, varmean , ,60 SV-0241 Peugeot lastbil PB SV-0242 Traktor NH TS90 DL, CU SV-0243 Tromle Hammm Type DV SV-0244 Citroen Jumper CH/LAD HDI, RU SV-0245 Suzuki Vitara, SM ,50 0 SV-0246 Scania lastbil(brugt) SP ,75 0 SV-0247 Ladvogn - Kia 2700, SM SV-0248 Saltspreder SV-0249 Klipper Shibauva ST 445 SSS ,00 0 SV-0250 Rabatklipper ,00 0 SV stk. Toyota Corolla SV-0289 Nissan Serena Cargo kassevogn SV stk. VW Caddy ,00 0 SV stk. Hyundai Matrix 1,6 van ,00 0 SV-0312 CTS varmestyring Kundby skole , ,25 sv-0601 Saltspreder, Materielgården ,90 0 TO-0151 Ford Cargo TO-0152 Antonie traktor TO-0153 JD 855, traktor ,

174 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi TO-0154 Case IH TO-0155 Ford Transit 190 LD TO-0156 Nissan King Cap ladvogn TO-0157 Epoke GH 50 klipper TO-0158 Græsklipper JDF ,00 0 TO-0159 Ford Transit ,75 0 TO-0160 Scania lastbil ,00 0 TO-0161 JCB 3CX rendegraver ,75 0 TO-0162 Lille traktor, årgang ,13 0 TO-0186 Ford Transit Bus, VX ,06 0 TO-0208 RU ,00 0 TO-0209 RU ,00 0 TO-0210 RU ,00 0 TO-0211 RU ,00 0 TO-0212 RU ,00 0 TO-0213 RU ,00 0 TO-0214 RU ,00 0 TO-0215 Ældrecentre/hjemmeplejen ,00 0 TO-0216 Personsikringssystem, leaset ,00 0 TO-0217 Hjemmeplejebil ,09 0 TO-0218 Hjemmeplejebil, TY ,00 0 TO-0219 Nyborg Vaskemaskine, W 375 H ,00 0 TO-0220 Citröen Jumper Bus ,00 0 TO-0240 RAV 4, vejvæsen, Tornved ,00 0 TØ-0075 Fjernvarmecentral , ,00 TØ-0199 Rendegraver brugt, leaset , ,90 TØ-0209 Fiat Ducato ,00 0 TØ-0210 VW Transporter ,00 0 TØ-0211 New Holland TN ,75 0 TØ-0212 New Holland TN 75 og TL ,79 0 TØ-0213 Peugot Boxer ,79 0 TØ-0214 Traktor, Lastbil ekskl. græskl TØ-0215 Specielle maskiner ,00 0 TØ-0216 Maskiner til P&V TØ-0217 Maskiner til P&V ,00 0 TØ-0218 Værktøj ,00 0 TØ-0298 Kølebil ,00 0 TØ-0299 Toyota Yaris ,00 0 TØ-0300 Toyota Yaris ,00 0 TØ-0301 Toyota Yaris ,00 0 TØ-0302 Toyota Yaris, 1,3 leaset ,00 0 TØ-0303 Toyota Yaris 1,0 Terra ,00 0 TØ-0313 VW Lupo ,00 0 TØ-0314 VW Polo ,00 0 TØ-0315 VW Sharan ,00 0 TØ-0316 Toyota Corolla Terra Staben, l ,00 0 TØ-2014 BIL TIL TØF ,00 0 AMT-K0094 VASAC center 1 104, inv ,00 0 AMT-K0095 Hjælpemiddelcentralen, inv ,20 0 ANL tandlægestole ,60 0 ANL Tandlægestol (Unic) ,00 0 ANL Inventar til grupperum ,00 0 ANL Bærbare PC'ere ,

175 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi ANL PC'ere til 3.klasserne ANL bærbare computere ,00 0 ANL PC-E Computere ,00 0 ANL PC'ere til 3.klasserne ANL bærbare computere ,00 0 ANL Diverse IT-udstyr ,00 0 ANL Belysning - Børnehaven Tusenfr , ,57 ANL Legepladsudstyr - Vipperød bør ,00 0 ANL Inventar Pavillon - Stormøllen ,00 0 ANL Telefonanlæg ,00 0 ANL Igangværende - anlæg sammenlæg ,67 0 ANL PC'ere til 3.klasserne ,00 0 ANL PC'ere til 3.klasserne ,00 0 HO-0086 overført fra anlæg HO-0089 Inventar til idrætslegepladsen HO-0090 Tuse Idrætslergeplads HO-0424 Personalerum bygning 2, Østre ,00 0 HO bærbare pc'ere og 8 station ,00 0 HO acer travelmate bærbare com ,00 0 HO-0431 overført fra anlæg ,00 0 HO-0432 overført fra anlæg HO-0433 Bålhus på ude-arealet ,00 0 HO-0436 bunket ,00 0 HO-0437 Legeplads/Opholdsareal/Skoleha HO-0442 Computere + 14 bærbare compute ,00 0 HO-0443 Kalundborgvej flere loka ,00 0 HO stk. stationære PC fra Inte ,00 0 HO-0453 Rensdyrvej 2 - klasseværelse i ,00 0 HO-0454 Leasingaftale K-315 A04059 Kom ,00 0 HO-0461 Inventar og apparatur ,00 0 HO-0462 Legepladsq ,00 0 HO-0469 Tandklinik, Absalonskolen ,00 0 HO-0474 Anskaffelse af helt ny legepla ,00 0 HO-0475 Diverse serienumre - se skema ,00 0 HO-0479 IT udlånsmakkine HO-0480 Selvbetjeningsautomater - afle ,00 0 HO-0481 IT-udstyr Pc'ere, printer, ska HO-0482 IT-udstyr Pc'er, printer, skan HO-0483 Selvbetjeningsautomater ,00 0 HO-0484 mark 3 møbel ,00 0 HO-0485 Skranke reoler udlånsskrivebor ,00 0 HO-0493 overført fra anlæg ,00 0 HO-0503 Barnevogne Omega m.motor ,00 0 HO ,00 0 HO-0538 Etablering af 12 vuggestueplad ,00 0 HO ,00 0 HO-0550 Inventar og apparatur HO-0551 Legeplads, Villa Kulla HO-0567 Kopi Maskine ,00 0 HO-0623 købt hos Skandinavisk Dentalse ,00 0 HO-0630 køb af EDB udstyr HO-0631 PKC HO-0632 indkøb af div. inventar til in ,

176 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HO-0633 Leasingaftale HO-0637 Nye møbler i byrådssalen ,00 0 HO-0642 Ariadne, elektronisk skiltesys HO-0643 Fujitsu ,00 0 HO-0644 Laesingaftale dfd v HO-0645 Leasinaftale HO-0646 Leasingaftale ,00 0 HO-0647 Leasingaftale ,00 0 HO stk.Vibr.15"TFT TCO99+16st 3 0,00 0 HO-0651 Servire/ IBM HO-0652 Fujitsu Siemens Scenic P300 I HO-0653 Fujitsu Siemens Scenic C HO-0654 Mobil arkiv HO-0655 Kontormøbler til Økonomiafdeli ,00 0 HO PC'ere HO-0657 leasingaftale HO-0658 køb af computere ,00 0 HO-0660 it udstyr m.v ,00 0 HOL-0195 Smartboard 8 stk ,00 0 HOL-0196 SMART Board 680/680-I ,00 0 HOL-0197 ThinkPad IBM 24 stk ,20 0 HOL-0198 Smartboard m. projektor 6 stk ,50 0 HOL-0199 Lyreco 4 projektor+digital ,00 0 HOL pc'er m. tilbehør ,00 0 HOL computere ,00 0 HOL-0202 Smart Board tavler 4 lokaler ,61 0 HOL borde og 50 stole skolemøbl ,40 0 HOL computere og skab/ns ,00 0 HOL-0206 Smart Board ,00 0 HOL-0207 Opgrad. Mark ,50 0 HOL-0208 Ny EDB-JY ,00 0 HOL-0209 Lydudstyr til KulturKasernen ,00 0 HOL-0210 Unic Lind ,50 0 HOL-0211 Ny Unit ,50 0 HOL-0212 Ny unit ,50 0 HOL-0213 Planmeca Promax Røntgen ,00 0 HOL-0214 Smart Board Allerup ,00 0 HOL-0216 PC'er vedr. PDA'er ,00 0 HOL-0217 PDA'ere ,20 0 HOL-0218 A-skadesystem ,75 0 HOL-0219 A-skadesystem ,25 0 HOL-0220 IT-udstyr ,00 0 HOL-0221 IT-udstyr ,00 0 HOL-0222 IT-udstyr ,00 0 HOL stk. pc'er ,00 0 HOL stk. pc'er ,00 0 HOL-0225 Microsoft Licenser ,30 0 HOL ,00 0 HOL-0227 Blade Server System ,00 0 HOL-0228 PC'er og fladskærm 50 stk ,00 0 HOL-0229 Ombyg Jobcenter, Møbler ,30 0 HOL-0315 Kommunalreformen - Ombygninger ,00 0 HOL-0323 Div. møbler til Ungekollegiet ,

177 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0324 Træningsudstyr til genoptrænin ,41 0 HOL stk. Smartboards - Østre Sko ,00 0 HOL-0337 PC'er vedr. CARE mobilsystem H ,00 0 HOL-0341 Borgerservice - printer m.v ,00 0 HOL-0342 Absalonskolen - projektorer ,00 0 HOL-0343 Teknik og Miljø - Kontorinvent ,90 0 HOL-0344 Tuse Skole - Kopiudstyr ,33 0 HOL-0345 Bjergmarksskolen - Kopiudstyr ,69 0 HOL-0346 Ressourcecentret - Color Laser ,33 0 HOL-0347 Jobcentret - Kopiudstyr m.v ,00 0 HOL-0348 Børnehuset Hagsted - Kopiudsty ,33 0 HOL-0349 Strandstræde 5 - kopiudstyr ,00 0 HOL-0350 Kildebjergskolen - Kopiudstyr ,00 0 HOL-0351 Gislinge Skole - Kopiudstyr m ,00 0 HOL-0356 Bjergmarksskolen - PC'er skærm ,00 0 HOL-0357 Ugerløse Skole - Smartboards m ,00 0 HOL-0358 Kundby Skole - Smartboards mv ,85 0 HOL-0359 Holbæk Bib - InfoGalleri Hardw ,00 0 HOL stk. Unic Line tandlægestole ,00 0 HOL-0362 Specialklasser - Smartsboards ,25 0 HOL-0363 Fælles Adm. - Serverer ,64 0 HOL-0400 Fælles adm. - indkøb af PC'er ,00 0 HOL-0419 Inventar til Strandstræde ,00 0 HOL-0440 Diverse møbler A-afdelingen ,16 0 HOL-0441 Diverse møbler A-klassen SFO ,08 0 HOL-0444 Smartsboards og PC'er - Bjergm ,18 0 HOL-0445 Activ Boards + opsætning ,00 0 HOL stk. bærbare pc'er + ekstra ,00 0 HOL-0447 Smartboards og pc'er ,74 0 HOL-0448 Diverse inventar til tandklini ,33 0 HOL-0454 Administrationsbygninger - Omr ,86 0 HOL-0455 Administrationsbygninger - Omr ,95 0 HOL-0456 IT nyt Byråd ,35 0 HOL-0457 IT Absalonskolen ,00 0 HOL-0458 Bibliotekssystem/udstyr ,00 0 HOL-0459 Bjergmarksskolen ,00 0 HOL-0460 Gislinge Skole IT ,60 0 HOL-0463 IT-skolemøbler Ølstre skole ,50 0 HOL-0464 IT - Kanalstræde ,76 0 HOL-0465 IT Teknik og Miljø ,50 0 HOL-0466 IT Aktivitetshuset Tornhøj HOL-0467 IT Aktivitetshuset Tølløse HOL-0468 IT Jyderup Skole HOL-0469 IT Møllevang Ældrecenter HOL-0470 IT Undløse Skole ,00 0 HOL Unic tandlægestole ,09 0 HOL-0569 IBM System x3850x5 server ,00 0 HOL-0576 Konica Minolta udstyr ,00 0 HOL-0577 Bizhub C20 farvekopimaskine ,00 0 HOL-0698 Tidsskriftreol , ,94 HOL-0699 Unic Bj tandlæge stol , ,84 HOL-0784 IBM server (IBM-88524TG) ,88 0 HOL-0785 IBM server (IBM-7147A7G) ,

178 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0786 IBM server (IBM ) ,00 0 HOL-0791 IBM Storwize V ,67 0 HOL-0799 IBM Bladecenter ,95 0 HOL-0800 Coreswitch (Projekt) ,00 0 HOL-0801 HW - Firewall (Projekt) ,00 0 HOL-0802 SAN - Disk udvidelse ,33 0 HOL-0803 Tandpleje - Sterilisationskøkk , ,00 HOL-0828 IBM Storwize V7000 Disk Expans , ,67 HOL x SAS-servere (projekt) , ,34 HOL-0896 Info stander frontdesk Borgers , ,00 JE-0100 Hallen Jernløse - cafe ,00 0 JE-0110 Nr. Jernløse Skole JE-0111 Nr. Jernløse Skole JE-0112 Nr. Jernløse Skole JE-0128 Nr. Jernløse skole/hal ,00 0 JE-0147 Leasing ,00 0 JE-0148 Leasing ,00 0 JE-0168 leasing ,00 0 JE-0203 Leasing ,00 0 JE-0204 Leasing ,00 0 JE-0205 Leasing af telefon-it og it-ud ,00 0 JE-0206 Leasing af telefonanlæg og it ,00 0 je-0217 Sammenlægningsudgifter ,67 0 SV-0255 Svinninge skole, Svinninge SV-0261 Gislinge skole, Gislinge SV-0262 Gislinge gl. skole, Gislinge SV-0265 Kundby skole, Kundby SV-0266 Hobbitten SFO, Svinninge SV-0267 Solsikken SFO, Gislinge SV-0268 Kundby Børnehus SFO, Kundby SV-0271 Svinninge Bibliotek SV-0272 Svinninge Bibliotek, Svinninge SV-0273 Børnehaven Pilehytten, Svinnin SV-0274 Børnehaven Elverbo, Svinninge SV-0275 Børnehaven Solsikken, Gislinge SV-0276 Børnehaven Kundby Børnehus, Ku SV-0284 Ældrecentret, Svinninge SV-0285 Nødkaldeanlæg SV-0292 Børnetandklinikken, Svinninge SV-0295 Rådhuset, Svinninge SV-0296 Rådhuset, Svinninge SV-0297 Kontormøbler, Rådhuset SV-0298 IP-telefoner SV-0299 Skolerne ,00 0 SV-0317 Konica Minolta Svinninge skole ,00 0 sv-0602 Inventar Gislinge skole, board ,77 0 TO-0179 Leaset kopimaskine, Toshiba ES ,00 0 TO-0224 Centralkøkkenet, Vindfang , ,58 TO-0225 Centralkøkken, Rosenvænget, Mø ,00 0 TO-0226 ventilationsanlæg, centralkøkk ,00 0 TO-0229 Telefonanlæg TO-0237 Fusionsomkostninger, NY Holbæk ,33 0 TØ-0227 Tølløse centralskole ,

179 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi TØ-0230 Møbler ,57 0 TØ-0231 Møbler TØ-0232 EDB-udstyr TØ-0239 EDB-udstyr TØ-0245 Kopimaskiner TØ-0259 Børnehavemøbler TØ-0260 Personalestue TØ-0273 Nyt Køkken TØ-0274 Nyt Køkken ,43 0 TØ-0275 Nyt Køkken ,57 0 TØ-0277 Køkken TØ-0279 Klubmøbler TØ-0281 Fritidshjemsmøbler TØ-0282 Klubmøbler TØ-0291 Omsorgssystem ,00 0 TØ-0292 Biler u. 3500, leaset ,00 0 TØ ,00 0 TØ-0295 Træningsudstyr i aktivitetshus ,00 0 TØ-0308 Klinikstole m.m TØ-0317 Kontormøbler TØ-0318 IT-udstyr TØ-2006 UGERLØSE SKOLE ,67 0 TØ-2007 INVENTAR ,67 0 TØ-2008 INVENTAR vuggestuegrupper m.m ,67 0 TØ-2013 KOMMUNESAMMENLÆGNING ,00 0 HOL-0416 Kundby Skole - udbygning 4 0,08 0,08 HOL-0706 Kloakrenovering, Kasernevej HOL-0724 Ombyg. af Holbæk Seminarium ( , ,91 HOL-0730 Tuse Hallen - nyt tag , ,43 HOL-0743 Minibo, Sofievej , ,46 HOL-0745 Minibo, Sofievej (2011) , ,50 HOL-0763 Køb og ombygning af Holbæk Sem , ,13 HOL-0766 Renovering Ågerup Skole , ,00 HOL-0767 Renovering Nr. Jernløse Skole , ,48 HOL-0783 Holbæk Arena , ,27 HOL-0788 Ny daginstitution Tølløse , ,90 HOL-0842 Rokade Kasernevej , ,17 HOL-0849 Etabl. Soc.tilsyn Øst -Holbæk , ,54 HOL-0850 Etabl. Soc.tilsyn Øst -Nykøbin , ,55 HOL-0852 Energireno Kasernev 6 lok.roka , ,05 HOL-0853 Energireno Stenhusbakk plj.bol , ,64 HOL-0859 Eventyrlunden ny ventilation i , ,60 HOL-0862 Plejehotel Åvang , ,03 HOL-0863 Engskovskolen Nr. Jernløs , ,94 HOL-0867 Sofielundssk Bjmark solceller , ,00 HOL-0868 Kildevangssko. Vipp. solceller , ,00 HOL-0869 Reno.pulje KildebjSkole Ombygn , ,80 HOL-0872 Skolen ved Tuse Næse , ,95 HOL-0873 Engskovskolen , ,19 HOL-0874 Elverdamsskolen , ,12 HOL-0875 Sofielundsskolen , ,40 HOL-0876 Katrinedalsskolen , ,60 HOL-0877 Ladegårdsskolen, solceller , ,00 179

180 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0878 Halpulje Jyderup Hallen ny del , ,45 HOL-0879 Tuse Hal etape 2 tag og facade , ,87 HOL-0880 Holbæk Svømmehal nye vinduer , ,50 HOL-0882 Vipperød Hallen solceller , ,00 HOL-0885 Kikhøj solceller , ,00 HOL-0886 Familiehuset , ,40 HOL-0887 Tølløse Skole , ,70 HOL-0888 Maritimt center/gl. Skibsværft , ,18 HOL-0889 Handicapboliger Tornhøj , ,69 HOL-0903 Holbæk Bibliotek (særlig erner , ,17 HOL-0907 Isefjordskolen - IT netværk , ,75 HOL-0908 Ladegårdsskolen - ventilation , ,75 HOL-0910 Ladegårdsskolen - Lys, ventila , ,38 HOL-0912 Tuse Hallen - tag og baderum , ,00 HOL-0913 Hagestedhallen - udskift lys , ,91 HOL-0914 Ny belysning, Tølløsekunstgræs , ,00 HOL-0915 Holbæk Bibliotek ny belysning , ,90 HOL-0916 Renov. Brorfelde Observatorium , ,37 HOL-0917 Kulturkasernen - udskift tag , ,39 HOL-0919 Børnehuset Sølyst, omlæg dagpl , ,50 HOL-0920 Elverhøj, omlæg dagplejepladse , ,50 HOL-0921 Ny daginstitution Jyderup , ,00 HOL-0922 Undløse Skolehjem, solvarmeanl , ,00 HOL-0925 Handicapboliger Abildgården , ,10 HOL-0926 Rådhuspladsen 1, tagrenovering , ,27 HOL-0930 Elverdamsskolen afd. Ugerløse , ,00 HOL-0932 Tornvedskolen , ,56 HOL-0933 Kildevangensskole , ,29 HOL-0934 Ungdomscentret afd. 10. klasse , ,32 HO-0648 Officepakken ,40 0 HO-0649 Mikro Værkstedet ,00 0 HOL-0187 ESDH system (Accenture) ,00 0 HOL-0188 Sitebuilder fra EDB-Gruppen ,00 0 HOL-0189 Prisme ,00 0 HOL-0310 Dokumenthåndtering, ESDH ,00 0 HOL-0335 CARE system - Hjemmeplejen ,00 0 HOL-0336 CARE mobilsystem - Hjemmepleje ,00 0 HOL-0338 Medialogic - Jobcentret ,00 0 HOL-0339 Sitebuilder - SKKI ,00 0 HOL-0364 Fælles Adm. - Licenser WMware ,00 0 HOL-0439 GIS-FOT etablering ,00 0 HOL-0701 Holbæk Kommunes hjemmeside , ,25 HOL-0792 Ny Acadre impl , ,00 HOL-0798 GIS-portal , ,07 JE-0178 Leasing ,00 0 HO-0005 Matr. 6b og del af 2a tstr ,13 0 HO-0006 Erhvervsformål/ bygemodning ,00 0,25 HO-0007 del af matr.7a tstr.og 2e TV M ,69 0 HO-0011 Erhvervsformål ,90 0 HO-0367 Falck, Grund , ,00 HO-0373 Falck, Bygning , ,00 HO-0621 Beskyttede boliger, Grund , ,00 HO-0622 Beskyttede boliger, Bygning , ,00 180

181 Nummer på Anskaffelses Bogført Navn K1 anlægsaktiv pris nettoværdi HOL-0013 Børstenbindervej 5, Grund , ,00 HOL-0029 Hjulmagervej 8, Grund , ,00 HOL-0091 Omfartsvejen 10, Grund , ,00 HOL-0092 Omfartsvejen 10, Bygning , ,04 HOL-0236 Skovbørnehave, Lærkereden - ud , ,00 HOL-0254 Boligområde øst for stenhusvej , ,00 HOL-0256 Gislinge Vest - etape , ,74 HOL-0258 Byggemodning Helgogårdsvej, Ku ,00 0 HOL-0260 Byområde ved Regstrup Å, etape , ,00 HOL-0264 Tølløse Vest , ,00 HOL-0266 Erhvervsområde ved Virkelyst, , ,00 HOL-0267 Bødkervej, Jyderup, Erhvervsud HOL-0311 Byomdannelsesprojekt - Holbæk HOL-0317 Jyderup Nord II, kommunal , ,00 HOL-0318 Erhvervsgrunde, Rørvangsvej , ,30 HOL-0401 Lokalplan 5.05 Udby, Tuse Næs , ,00 HOL-0404 Rørvangsparken etape 2, Erhver HOL-0417 Skovbørnehaven Lærkereden , ,00 HOL-0482 Sofiesminde Alle 5. etape (Vej ,00 0 HOL-0483 Gislinge, Idrætsvej , ,00 HOL-0571 L.C.Worsøesvej (L.C.W. 8) , ,00 HOL-0607 Ubebygget areal Ladegårdsallee , ,00 HOL-0622 Ubebygget areal Skætterivej , ,00 HOL-0657 Øvrige St. Taastrup , ,00 HOL-0660 Øvrige Tølløse , ,00 HOL-0703 Grund Digemosevej , ,00 HOL-0935 Udstykning Auroravej , ,00 JE-0011 Butiksareal Nørupvej , ,00 JE-0017 Flygtningebolig, Bygning ,00 0 JE-0018 Flygtningebolig, Grund ,00 0 JE-0122 Idrætsplads, Grund , ,00 JE-0124 Idrætsplads, Bygning , ,02 SV-0022 Byggemodning Håndværkervej , ,00 SV-0238 Materielgården, Kastanie Alle, ,00 0 SV-0240 Materielgård ,00 0 SV-0279 Ældrecenter Gislinge, Grund , ,00 SV-0282 Ældrecenter Gislinge, Bygning , ,00 TO-0002 Elmevej/Elmegården ,00 0 TO-0003 Stokkebjergvej/Provstevænget ,00 0 TO-0204 Grund ved Familiehus, Jyderup, ,00 0 TO-0205 Familiehus ,00 0 TO-0206 Indretning som familiehus ,00 0 TO-0207 Indretning som familiehus ,00 0 TØ-0040 Byggegrund , ,00 TØ-0088 Skovbørnehave Lærkereden - Byg , ,00 TØ-0089 Skovbørnehave Lærkereden - Gru , ,00 TØ-0262 Husets Vuggestue og Børnehave ,00 0 TØ-0263 Husets Vuggestue og Børnehave ,00 0 TØ-0264 Husets Fritidsklub, Bygning , ,00 TØ-0265 Husets Fritidsklub, Grund , ,00 TØ-0266 Husets Fritidsklub,Renov ombyg ,

182 6 Overførsel af bevillinger fra 2014 til 2015 Samlebilag for overførsler (+ = overskud / - = underskud) Skattefinansierede aktiviteter Beløb i kr. Drift Anlæg I alt Økonomiudvalget Pol.omr. 1 - Politisk organisation Pol.omr. 2 - Administration Pol.omr Erhverv Energirenovering, renoveringspulje m.v Udvalget for børn Pol.omr. 4 - Skoler Pol.omr. 5 - Almene dagtilbud Pol.omr. 6 - Børn, unge og familier m. særlige behov Udvalget for voksne Pol.omr. 7 - Sundhed Pol.omr. 8 - Ældreområdet Pol.omr. 9 - Voksenspecialområdet Udvalget for Klima og miljø Pol.omr Miljø og planer Pol.omr Ejendomme Pol.omr Kommunale veje og trafik Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse Pol.omr Uddannelse og beskæftigelse Udvalget for Kultur og Fritid Pol.omr Kultur og Fritid Ejendomsudgifter i alt Projekter (alle udvalg) Byggemodningsudgifter Overførsler i alt

183 7 Regnskaber for selvejende institutioner 7.1 Dragebakken Holbæk Fritidscenter Den selvejende institution DRAGEBAKKEN Holbæk Fritidscenter Årsregnskab for

184 184

185 185

186 186

187 187

188 188

189 189

190 190

191 191

192 192

193 , gå Holbæk Kommune Regnskab 2014

Regnskab 2012. Bind II

Regnskab 2012. Bind II Regnskab 2012 Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 3 1.1 Konto 00 Byudvikling... 3 1.2 Konto 01 Forsyningen... 17 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur... 19 1.4 Konto 03 Skoler

Læs mere

Regnskab 2011 Bind II

Regnskab 2011 Bind II Regnskab 2011 Bind II Indholdsfortegnelse Bind I 1 Kommunale oplysninger 5 1.1 Byrådets medlemmer i perioden 2010-2013 5 1.2 Andre kommunale oplysninger 7 2 Borgmesterens forord 8 3 Ledelsens påtegning

Læs mere

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger

Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger Økonomiske budgettal for de enkelte skoleafdelinger I datamaterialet indgår følgende for hver skoleafdeling: Budget der medregnes i omstillingsprojekterne Matrikelbeløb pr. skoleafdeling og pr. SFO-afdeling.

Læs mere

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler

Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Tal for børn og unge i dagtilbud og skoler Holbæk Kommune Marts 215 Data i denne figur er kommunens egne tal 214 1% 9% 8% 7% 6% Skolevalg for Holbæk Kommunes skolesøgende børn fra. 9. klasse 9 11 32 2

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskab 2015 Bind II

Regnskab 2015 Bind II Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 3 1.1 Konto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 3 1.2 Konto 01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 14 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur...

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016

Budgetoverblik. Teknik- og Miljøudvalg DRIFT OG STATSREFUSION. 15. december 2016 Budgetoverblik Teknik- og Miljøudvalg 15. december 2016 DRIFT OG STATSREFUSION Vedtaget budget Teknik- og Miljøudvalg 172.363.563 169.173.008 167.798.630 167.133.020 Trafik og Park 79.781.976 78.713.087

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Budgetoverblik med regnskab

Budgetoverblik med regnskab Budgetoverblik med regnskab 7. december DRIFT OG STATSREFUSION Forbrug 2014 Kapitalmidler DKK DKK DKK DKK DKK DKK 115.688.636 110.363.792 117.654.325 115.826.089 116.692.333 116.692.333 Trafik og Park

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 14 PLATANVEJ, HOLBÆK JERN B PLAT A NVEJ ANEV EJ DAM PMØ L LEV EJ VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Regnskab 2013. Bind II

Regnskab 2013. Bind II Regnskab 2013 Bind II Indholdsfortegnelse Bind II 1 Regnskabsoversigter... 2 1.1 Konto 00 Byudvikling... 2 1.2 Konto 01 Forsyningen... 15 1.3 Konto 02 Transport og infrastruktur... 18 1.4 Konto 03 Skoler

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Nyt om skolestrukturen

Nyt om skolestrukturen Nyhedsbrev nr. 5 22. juni 2012 Nyt om skolestrukturen Til Alle ansatte Til Skolebestyrelser Alle ansatte Hovedudvalget Skolebestyrelser Hovedudvalget Vil du vide mere, kan du klikke på: Vil du vide mere,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del

Salg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 13 BOLIGOMRÅDE VED VØLUNDSVEJ, HOLBÆK BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY VIPPERØD ARNAKKE KNABSTRUP

Læs mere

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013

Bevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013 Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten

Hedensted Kommune Halvårsregnskab Regnskabsoversigten Hedensted Kommune Halv - Regnskabsoversigten 30-07- 30.6. BYRÅD I ALT U 3.175.943 38.296 3.214.239 1.649.471 3.203.924 I -3.175.943-38.296-3.214.239-1.649.471-3.203.924 Økonomiudvalg - Udvalget for PKØ

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/4 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/4 215 7-5-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 35 Boliger ved Ny Taastrupvej, Holbæk vækst og bæredygtighed plan og strategisk forsyning BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR.

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Udvalget for Børn Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven. Politikområde 5 Almene dagtilbud,

Læs mere

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr.

Afsluttede anlægsbevillinger under 2 mio. kr. 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål 002610 Salg af areal ved Lyngparken i Karup til -630.000-498.055 Boligselskabet Viborg Amt 80 Salg af

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/9 2015 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/9 215 6-1-215 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag

Karaktergennemsnit, Bundne prøvefag Karaktergennemsnit, Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Karaktergennemsnit i hhv. dansk, matematik og alle bundne prøver er obligatorisk i kvalitetsrapporten. Formål Indikatoren giver mulighed

Læs mere

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn

Kommuneplantillæg nr Havnefaciliteter på Orø Havn Vækst og Bæredygtighed, maj 2015 Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS BJERGBY

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011

Bilag 2. Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Bilag 2 Børne- og Ungesekretariatet, november 2011 Udkast til Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Vedtaget af Byrådet den xx Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten

Læs mere

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger

Budgetopfølgning 2015 Pr. 31. juli Omplaceringer. Tillægs bevillinger 1 of 6 DRIFT s 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 49.132.358 97.176.087 0 709.819 97.885.906 50,19 97.885.906 709.819 0 14228 Vej og parkvæsen 25.401.811 45.334.883 0 94.020 45.428.903 55,92 45.428.903

Læs mere

Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013

Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013 Arealudlæg og restrummelighed for erhvervsområder Kommuneplan 2013 Målsætninger Den overordnede målsætning for udvikling på erhvervsområdet i Holbæk Kommune er at skabe bedre rammer for erhvervslivet,

Læs mere

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-)

Korr. budget. Ingen overførsel 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Vintertjeneste 6 7.489 7.489 2.026 7.489 0 100% Merforbrug (+) Mindreforbrug (-) Trafik, Park og Havne Budget s- Samlet resultat: 73.206 74.078 12.466 75.023 945 101 Budgetramme 1 65.717 66.589 10.440 67.534 945 101 Vejdrift: 28.757 29.853 1.134 29.453-400 99 Kolonihaver -16-16 2-16

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler. Tirsdag den 20. december 2011

Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler. Tirsdag den 20. december 2011 Organisationsændring af ledelsen på Holbæk Kommunes Folkeskoler Tirsdag den 20. december 2011 Organisationsændring Ny skolestruktur Byrådet i Holbæk Kommune besluttede den 9. november en ny skolestruktur

Læs mere

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik

Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik Obligatorisk indikator i kvalitetsrapport 2.0 Indikatoren Andel elever med mindst 2 i gennemsnit i både dansk og matematik beskriver, hvor

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli 2015 Samlet resultat - serviceudgifter Samlet resultat

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen

- XV - Bilag 15. Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen Regnskab 2012 XV Generelle Bemærkninger Bilag 15 Sektorbeskrivelser som følge af organisationsændringen i Teknik og Miljø Regnskab 2014 Decentraliseringsordning Sektor 2.01: Administration, stabsfunktioner

Læs mere

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013

Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Hvor langt er vi? Byggeri og Anlæg i Holbæk 2013+ Den 5. februar 2013 Erhvervsområdet Niveauet valgfrit Vi vælger et højt! Situationen 2013 Siden sidst Erhvervs- og turismepolitikken Snuden i sporet Nyt

Læs mere

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode

Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Udvalget for børn Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier Udvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012

Teknik- og Miljøudvlgets budgetopfølgning pr. 1. april 2012 4.672.055 21.193.401 16.521.346 100.000 Boliger og byudvikling -8.650 202.884 211.535 0 002510 Fælles formål 266.189 266.189 0 Ejendomme, fælles formål Ændret bygningsdrift - rammebesparelse 266.189 266.189

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Årsrapport Folkeoplysningsudvalget KULTUR & FRITID

Årsrapport Folkeoplysningsudvalget KULTUR & FRITID Årsrapport 2015 Folkeoplysningsudvalget KULTUR & FRITID 1. Indledning I Holbæk Kommunen arbejder vi med Holbæk i Fællesskaber fordi vi tror på, at vi opnår de bedste løsninger, hvis vi skaber dem i fællesskab

Læs mere

Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende

Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende Vedligeholdelse af haller Info til selvejende og selvadministrerende haller VÆKST OG BÆREDYGTIGHED JANUAR 2015 Vedligeholdelse af selvejende og selvadministrerende haller Hallerne I Holbæk Kommune er der

Læs mere

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015

Center for Ejendomme - Forbrugsprocenter ult. måned 2015 Forbrugsprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2014

Læs mere

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning

Udvalget for Natur, Miljø og Klima 72 Planlægning 72 Planlægning 302 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 66.912.809-54.494.161 13.013.000-1.569.000 51.424.000-52.535.000 72 Planlægning.. bev. 292.170 101.000 202.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Læs mere

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima

13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima 13. Udvalget for Natur, Miljø og Klima overslag Regn skab 2012 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 7.934 14.652 14.197 14.195 14.152 14.152 Planlægning 91 101 101 101 101 101 Natur og miljø 12.50 3 14.155

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418

Korr. Budget. 002205 Ubestemte formål -371.498-93.878-277.620 0. Peter Bangs Vej 102 - brugerbetatl XG-1010022060-00026 418-418 Teknik- og Miljøudvalgets budgetopfølgning pr. 1. april 2015 Udgifter uden overførselsadgang Bilag 3 Teknik og Miljøudvalget Boliger og byudvikling 23.129.038 7.765.908 15.363.130 631.962-807.259 1.718.802-2.154.563-83.182

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune

Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Bilag til styrelsesvedtægten for folkeskolerne i Holbæk Kommune Styrelsesvedtægt og Bilag til styrelsesvedtægten udgør Holbæk Kommunes styringsgrundlag for den kommunale folkeskole. Vedtægt og bilag bygger

Læs mere