Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag."

Transkript

1 Uddannelsesordning for uddannelsen til murer Udstedelsesdato: XXXXXXX Udstedt af Det Faglige Fællesudvalg for Murer-, Stenhugger og Stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. XXXXXXX om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang Bygge og anlæg. Skolen fastsætter efter samråd med det lokale uddannelsesudvalg eventuelle overgangsordninger for elever, der er begyndt på uddannelsen efter tidligere regler. Elevernes forudsætninger for at gennemføre den afsluttende svendeprøve iagttages. Det følgende relaterer sig til ovennævnte uddannelsesbekendtgørelses bilag. Til afsnit 1 Uddannelsens formål. Uddannelsen skal udover det beskrevne formål håndtere den stigende kompleksitet i byggebranchen og imødekomme behovet for højere kompetence niveau indenfor murerbranchens specialeområder via de valgfrie specialefag. Uddannelsens opbygning anføres under afsnit 4. Til afsnit 2 Uddannelsens varighed og struktur m.v. Det faglige udvalg anbefaler den efterfølgende planlægning af skole- og praktikperioderne, som fremgår af skemaet. De omtrentlige ugetal, der er angivet mellem skoleperioderne, er det minimum og maksimum, der bør planlægges. Summen af de viste svarer derfor ikke til en præcis uddannelseslængde. Eksempler på uddannelses struktur. Grundforløb Hovedforløb Grundforløb Skole 20 Uger H Uger H2 5 H3 H Uger H5 5 Grundforløb Hovedforløb Grundforløb Skole 20 Uger afbrudt af 2 x s skoleophold H Uger H2 5 H3 H H5 5 Grundforløb Hovedforløb Mesterlære Hovedforløb Indledende praktik, mesterlære Supp. med tilpasset grundforløb H Uger H2 5 H3 H H5 5 1

2 Det afsluttende skoleophold placeres i afslutnings årets 1. eller 3. kvartal. Datoen offentliggøres på Byggeriets Uddannelsers hjemmeside. Skolen kan afkorte uddannelsestiden med 6 måneder for elever med mindst 1 års dokumenteret byggepladserfaring, og med 3 måneder for elever med mindre end 1 års byggepladserfaring. Det faglige udvalg kan afkorte uddannelsestiden med mere end 6 måneder for elever med væsentligt længere byggepladserfaring end 1 år. For elever med afkortet uddannelsestid fastsætter skolen i samråd med det faglige udvalg et uddannelsesforløb, der afviger fra det ovenstående. Forløbet afsluttes med svendeprøve. Forløbet kan fastsættes efter et kompetenceafklarende forløb for eleven på højst 2. Til afsnit 3 i bilag 7 Særlige kompetencemål forud for skoleundervisningen i hovedforløbet. De særlige kompetencemål forud for hovedforløbet er gældende for alle elever, uanset hvordan grundforløbet er tilrettelagt. Afsnit 4 Kompetencemål for hovedforløbet. Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved, at uddannelsens grundfag, områdefag, specialefag, valgfri specialefag, valgfag samt praktikmål, fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse. I undervisningen kombineres teori og praktiske øvelser med udgangspunkt i branchesituationer, hvor problembaseret læring og projektorienteret tilrettelæggelse knytter sammenhæng mellem hovedforløbets skoleophold og praktikopholdene. Det fremgår af de følgende oversigtsskemaer, hvilke undervisningsfag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder hvilke kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktik mål findes sidst i denne uddannelsesordning. For så vidt angår grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i bekendtgørelse om grundfag, som kan findes i XXXXX Murerspeciale Eleven kan på avanceret niveau: Kompetencemål for de valgfri specialefag. 1. Genkende og navngive forskellige stilarter inden for arkitektur og design og er opmærksomme på de æstetiske kvaliteter i det murede byggeri. 2. Planlægge og arbejde ud fra udleverede tegninger og arbejdsbeskrivelser. 3. Foretage kvalitetssikring af sit eget arbejde. 4. Arbejde med kold asfalt, bitumen, i overensstemmelse med Arbejdstilsynets uddannelseskrav. 2

3 5. udføre almindeligt forekommende murværkskonstruktioner ved nybyggeri, byfornyelse, renovering og restaurering. Flise speciale: Eleven kan på avanceret niveau: 1. Konstruktion underlag Udføre konstruktions- og underlagsopbygning for fliser på væg og gulv og redegøre for konstruktioner og underlagsopbygningers betydning for udførelsen af flisearbejde. 2. Materialer Anvende og tildanne materialer ved alt forekommende arbejde med fliser samt redegøre for materialeegenskaber i forbindelse med udførelsen. 3. Værktøj Ud fra vurdering af materiale og opgave, vælge og anvende skærende og slibende specialværktøj, samt opdatere sin viden om værktøj, dets begrænsninger og muligheder 4. Flisearbejde på væg og gulv Udføre flisearbejde på væg og gulv, som i særlig grad inddrager designelementer, herunder at redegøre for tekniske og æstetiske overvejelser i forbindelse med udførelsen. 5. Afløb og installationer Redegøre for den betydning afløb og installationer har for udførelsen af flise og vådrumsarbejde. 6. Natursten Eleven kan redegøre for de særlige forhold der gør sig gældende ved valg, udførelse og anvendelse af natursten til flise og vådrumsarbejde. 7. Kvalitetssikring Eleven kan udføre kvalitetssikring af proces og produkt under modtagelse, udførelse og ved aflevering af flise og vådrumsarbejde Energi speciale Eleven kan på avanceret niveau: 1. Bæredygtighed Redegøre for hvordan miljø og bæredygtighed har indflydelse på udførelsen af energirigtigt byggeri 3

4 2. Informationssøgning Anvende informationssøgning til planlægning og udførelse af eget arbejde med energireducerende materialer og teknikker 3. Konstruktioner Redegøre for en given konstruktions indflydelse på bygningens indeklima og energiforbrug 4. Materialer Anvende energireducerende materialer og redegøre for deres egenskaber 5. Udførelse og tværfaglighed udføre konstruktioner i energirigtigt byggeri og samarbejde med andre fag om nøglepunkter 6. Energioptimering udføre helhedsorienteret energioptimering under hensyntagen til bygningernes arkitektur og æstetik 7. Kvalitetssikring udføre kvalitetssikring af proces og produkt, ved modtagelse, udførelse og ved aflevering af energirigtigt byggeri. Restaurering og renoverings speciale Eleven kan på avanceret niveau: 1. Arkitektur og stilarter Redegøre for stilperiodernes særlige kendetegn og konstruktioner, samt arkitektoniske og æstetiske hensyns betydning for udførelsen af restaurerings- og renoveringsopgaver. 2. Restaurering Redegøre for de særlige principper som gør sig gældendende ved vedligehold og bevarelse af bygningskulturarven. 3. Renovering Vælge nye og traditionelle materialer og teknikker til renovering og omforandring af eksisterende byggeri. 4

5 4. Materialer Anvende historiske og traditionelle materialer og gøre rede for deres egenskaber. 5. Historiske teknikker Anvende historiske og traditionelle teknikker til udførelse af restaurerings- og renoveringsopgaver. 6. Sikkerhed Redegøre for de særlige forhold omkring sikkerhed og arbejdsmiljø ved restaurerings- og renoveringsopgaver. 7. Kvalitetssikring Udføre kvalitetssikring af proces og produkt, under modtagelse, udførelse og ved aflevering af renoverings og restaureringsarbejder. Tagspeciale Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget b Faget bidrager til følgende kompetenc e mål Fag navn Præstation s niveau for faget. Vejle dende tid Murer uddannelse Grundfag 2, Matematik Niveau F 1,0 X Arbejdsmiljø 1,0 X Områdefag 14, Murerteknik Rutineret 3,03,9 X Puds og Rutineret 0,6 X overfladebehandling Fliseteknik Rutineret 2,5 X Gulvteknik Rutineret 2,0 X 5-9- Tegning 1 Rutineret 1,0 X 2-9- Digitalt byggeri 1 Rutineret 1,0 X Byggeri og samfund 1 Rutineret 1,5 X 8 Systemstillads jf. AT s uddannelseskrav Avanceret 2,8 X Bundne specialefagun 8,6 X Mureteknik Avanceret 4,0 X Puds og overfladebehandling Avanceret 0,5 X Fliseteknik Avanceret 0,2 X Gulvteknik Avanceret 0,2 X Murer Spe - ciale Flise murer Speciale Energi speciale Restaure ring/ renoveri ngs speciale Tag speciale 5

6 15-17 Tagarbejde Avanceret 1,0 X Restaurering Rutineret 0,2 X Tegning 2 Avanceret 0,5 X 3-9- Digitalt byggeri 2 Rutineret 1,0 X Byggeri og samfund 2 Rutineret 1,0 X Valgfrie specialefag 8,0 Valgfri murer Avanceret 8,0 X X Valgfri flise murer Avanceret 8,0 X X Valgfri energi murer Avanceret 8,0 X Valgfri Avanceret 8,0 X Restaurering/renovering Valgfri tagspeciale Avanceret 8,0 X Lokale valgfag 2,00 følgende I grundfaget matematik er den ene uge placeret på grundforløbet. Ved udarbejdelse af den lokale undervisningsplan anbefales det, at grundfagene planlægges i sammenhæng med områdefag, specialefag, valgfri specialefag og valgfag. Grundfag kan, udover at være selvstændige fag, søges integreret og sammenholdt med de øvrige fag. Grundfagenes mål og lærerkvalifikationskrav skal dog opfyldes, og der skal tages udgangspunkt i elevernes opnåede niveauer og gives mulighed for at opnå studiekompetencegivende niveau. Tabel 2 uddannelsens bidrag til kompetencemålene Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemålmål 1,2, 4, 5 Nybyggeri x x 1, 5,, 18 Ombygnings- og reparationsarbejde x x 7, 11, 18 Rulle, bukke og systemstillads x x 8, 9, 18, 19 Indretning af byggeplads x x 8, 18 Planlægning x x 4, 11, 18, 19 Sikkerhed x x 4 Materialer og værktøjer x x 3, 6, 19 Udregninger og opmålinger x x 3 - Tegninger x x 9, 16, 17, 18, 19 Samarbejde x x 8, 16, 17, 18 Kundebetjening x x 1, 2 Underlag til beklædning af gulv og flisebelægning x x 8, 18 Kvalitetssikre x x 1, 2, 8 Planlægge og udmåle gulv og flisearbejde x X 1, 2, 6 Opbygning af gulve x x 1, 2, 18 Vådrumstætning x x 1, 2 Opsætning af fliser og natursten x x 1, 2 Nedlægning af fliser, klinker og natursten x x 1, 2, 4 Tildannelse af fliser klinker og natursten x x 6

7 1, 2, 3 Vurdere flisevægge og gulve for skader x x 1, 2, 3 Fliser klinker og natursten i vådrumsudformninger x x 3, 8, 18 Anlægsopgaver x x 13 Fugt og varmeisolering x x 1, 8, 18 Reparations og renoveringsopgaver x x 1, 2, 3, 14 Fugning, reparation af f, murværk og klinker x x 6 Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål mål Trin 1 Flisemontør Trin 2 Murer 4, 8,, 13, 14 Murværkskonstruktioner x 4, 8,, 14 Forbandter x 4, 8,, 14 Buer, stik og ståltegloverlukninger x 4, 14 F x 4, 14, 18 Finish af murværkskonstruktioner x 5, 8 Puds og overfladebehandling x 1, 8 Restaureringsopgaver x 15 Beton og teglprodukter til tagarbejde x 6, 8, 15, 18 Udmåling og oplægning af tag x 6, 8, 15, 18 Gavlkonstruktioner x 1, 2, 8, 15, 18 Kvalitetssikre arbejdet med murer, tag, flise og gulv x Afsnit 5 Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen. Det faglige udvalg udfærdiger en logbog, som skolen udleverer til eleven i grundforløbet. Logbogen udgør de praktikerklæringer, som praktikvirksomheden skal udstede efter de enkelte skoleophold. jvnf. hovedbekendtgørelsens regler herom. Logbogen udgør også den afsluttende praktikerklæring efter sidste praktikperiode, og er adgangsgivende til svendeprøven. Virksomheden skal således sørge for at den udfyldte og underskrevne logbog bliver afleveret til det lokale uddannelsesudvalg på skolen ved start af sidste skoleophold. Samt at eleven har fået en kopi. Logbogen er en del af Det faglige udvalgs kvalitetskontrol med praktikperioderne, og behandles af de lokale uddannelsesudvalg efter nærmere aftaler herom. Afsnit 6 Bedømmelse og beviser mv. 7

8 Svendeprøven Til den afsluttende prøve på det sidste skoleperiode udarbejder skolerne i samarbejde med det faglige udvalg en sammenhængende teoretisk og praktisk projektopgave. Opgaven udgør en svendeprøve. Reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser finder anvendelse. Prøven bedømmes af en lærer, der er eksaminator, og to censorer (skuemestre) Den teoretiske del af prøven består af en mundtlig prøve, der varer 20 minutter og tager udgangspunkt i elevens arbejde med en case, der indgår i undervisningen på sidste skoleperiode. Opgaven (projektoplægget) består af et sæt 2 D tegninger, en 3 D model, en basisbeskrivelse og 5 forskellige cases, der relaterer til hvert enkelt af uddannelsens valgfri specialefag. Projektoplægget er udarbejdet som en digital interaktiv projektmappe til download. Eleven downloader projektoplægget ved undervisningens begyndelse (DAG 1) og vælger den case, der bedst svarer til elevens sammensætning af valgfri specialefag. Elevens arbejde med casen skal dokumenteres med tegninger, beregninger mv. Omfanget er beskrevet i den valgte case. Det udarbejdede materiale uploades til svendeprøveportalen 15 dage efter skoleperiodens begyndelse. (DAG 15) Arbejdet med casen afslutter uddannelsens skoleundervisning. Den praktiske del af prøven, består af en fremstillingsopgave med følgende procentvise sammensætning: A. 50% af opgaven er en bunden opgave udført på baggrund af projektets basisbeskrivelse. B. 25% af opgaven udføres på grundlag af elevens arbejde med casen. C. 25 % af opgaven er en valgfri designdel. Tiden kan bruges på en videreudvikling af A og/eller B. Den praktiske prøve løses indenfor en varighed af 49 timer. Klargøring og forberedende arbejder må udføres inden prøvens start. Den praktiske prøve afsluttes (DAG 22) Den mundtlige prøve afholdes i praktikhallen, så eleven får mulighed for at præsentere sammenhængen mellem sit teoretiske og praktiske arbejde. Eleven kan under den mundtlige prøve også anvende modeller og demonstrere teknikker værktøjer mv. Der gives en karakter for den mundtlige prøve. Der gives en karakter for den praktiske prøve. 8

9 Det forudsættes at lærer og censorer på forhånd har gennemgået det udførte praktiske og teoretiske arbejde. For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået beståkarakter i hvert områdefag i hovedforløbet, i hvert af de bundne specialefag og i de to karakterer i den afsluttende prøve. Ved uddannelsens afslutning udsteder det faglige udvalg et uddannelsesbevis (svendebrev) til eleven som dokumentation for, at eleven har opnået kompetence inden for uddannelsen. På svendebrevet anføres hver enkelt prøvekarakter og det samlede resultat af svendeprøven, som er et vægtet gennemsnit af de to prøver. I det vægtede gennemsnit indgår den mundtlige prøve med 1/3 og den praktiske prøve med 2/3. Det faglige udvalg kan påtegne svendebrevet om udmærkelse for veludført svendeprøve med betegnelserne: antaget med ros, bronze og sølv. Til afsnit 7, EUX Der henvises til fagbilagets bestemmelser for rammer og indhold på eux-forløb for specialet/uddannelsen. Det faglige udvalg anbefaler at skole- og praktikperioderne planlægges, som det fremgår af nedenstående skema. Dette under iagttagelse af elevernes muligheder for at påbegynde en videregående uddannelse umiddelbart deres EUX-forløb ved udgangen af august i det afsluttende år. Det anbefales derfor, at nye forløb starter primo august måned. Svendeprøven og de gymnasiale eksamener ligger i forbindelse med den sidste skoleperiode. Tidsmæssigt ligger svendeprøven sidst i marts og de gymnasiale eksamener ligger, så de matcher med tidspunktet for eksamen inden for de øvrige gymnasiale uddannelser. 9

10 7 Det faglige udvalg foreslår i forlængelse af fagbilagets bestemmelser om afkortning af de gymnasiale fag og meritgivning for fag på EUD følgende fordeling af fag og timer: Tabel 3 Grundforløb EUD med C fag I alt Afkortning Uger efter afkortning Bemærkninger eud Arbejdsmiljø 1 1 eud Brand og førstehjælp 0,5 0,5 eud Rulle bukke stillads 0,2 0,2 eud Eud-grundforløbsundervisning Afsluttende grundforløbsprojekt 18,3 eud Matematik C eud Dansk C eud Engelsk C 20 eud Fysik C eud Samfundsfag C eud Teknologi C Samlet for grundforløbet 40,0 Hovedforløb eud Matematik F Læst i grundforløbet eud Arbejdsmiljø eud Mureteknik, rutineret 3,9 0 3,9 eud Puds og overfladebehandling, rutineret 0,5 0 0,5 eud Fliseteknik, rutineret eud Gulvteknik, rutineret 2,8 0 2,8 eud Tegning, rutineret 1 0,5 0,5 Læst i grundforløbet i forhold til IT/Autocad eud Digitalt byggeri, rutineret 1 0,6 0,4 Læst i grundforløbet i forhold til IT/Autocad eud Byggeri og samfund, rutineret 1,5 1,5 0 Læst grundforløb Samfundsfag C eud Systemstillads, avanceret 2,8 0 2,8 eud Mureteknik, avanceret 5,6 0 5,6 eud Puds og overfladebehandling, avanceret 0,5 0 0,5 eud Fliseteknik, avanceret 0,2 0 0,2 eud Gulvteknik, avanceret 0,2 0 0,2 eud Tagteknik, avanceret 1,5 0 1,5 eud Restaurering, rutineret eud Tegning, avanceret 0,5 0 0,5 eud Digitalt byggeri, avanceret 1,5 1 0,5 Læst i grundforløbet i forhold til IT/Autocad eud Byggeri og samfund, avanceret Læst grundforløb Samfundsfag C Grundforløb Hovedforløb 40 s skoleundervisning 1H

11 43 skole 2H 21 skole med eksamen Aug. Jan. Jan. Jan. Jan. Aug. 4 år og 1 mdr. i alt 8 eud Valgfri specialefag 1,5 0 1,5 Indgår som afkortning af de gymnasiale fag med 30 timer eud Valgfag Anvendes til gymnasiale fag Samlet for eud i hovedforløbet 35 8,6 26,4 Gymnasiale fag på hovedforløb I alt timer Afkortning Efter afkortning htx Dansk A Timer læst på grundforløb. htx Engelsk B Timer læst på grundforløb. htx Matematik B timer læst på grundforløb. 20 timer i hovedforløbets EUD-fag htx Fysik B timer læst på grundforløb. hf Kemi C htx Samfundsfag C Læst på grundforløbet eux Teknikfag B - Byggeri og energi timer i hovedforløbets EUD-fag eux Byggeteknologi B timer læst på grundforløb. Samt 50 timer i hovedforløbets EUD-fag Valgfri specialefag grundlag for afkortning af gymnasiale fag htx Gymnasial valgfag, et af følgende: Matematik B til A/ Kemi C til B/ Samfundsfag C til B Større skriftlig opgave Eksamensopgave Timeantal, gymnasiefag i hovedforløbet Omregnet til (1 EUD-uge svarende til 25 gymnasiale timer) 67,6 37,6 Undervisnings på EUX ialt 4,0 11

Sammenhæng mellem skole og praktik

Sammenhæng mellem skole og praktik Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering af skolers og virksomheders arbejde med at understøtte sammenhæng i tekniske erhvervsuddannelsers hovedforløb Sammenhæng mellem skole og praktik Evaluering

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Det fleksible grundforløb

Det fleksible grundforløb Det fleksible grundforløb Lokal undervisningsplan jf. bekendtgørelse om uddannelserne i flere af erhvervsuddannelses indgangene Udarbejdet af Jens Carlsen og teamet fra det fleksible grundforløb Indholdsfortegnelse

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser 24. februar 2014 Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative Folkeparti

Læs mere

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de

Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 25. februar 2014 Reform af erhvervsuddannelserne og dens betydning pa det merkantile omra de 24. februar 2014 indgik regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Liberal

Læs mere

UDDANNELSESMAPPE 2009

UDDANNELSESMAPPE 2009 UDDANNELSESMAPPE 2009 0 Denne uddannelsesmappe er udarbejdet med henblik på de ejendomsserviceteknikerelever, der vælger praktik inden for boligorganisationerne. Mappen er boligorganisationens, afdelingens,

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG

CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG CENSORVEJLEDNING FOR CENSORER VED AFSLUTTENDE PRØVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN I SILKEBORG Formål med den afsluttende prøve At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke:

Indsæt foto: Skift eksisterende foto: Skift farve i bjælke: www.eva.dk Standardmerit, meritpraksis og realkompetencevurdering på erhvervsuddannelserne Ved specialkonsulent Michael Andersen, Praktikermøde for faglige udvalg, torsdag den 9. oktober 2014 Disposition

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del

STUDIEORDNING FOR MERITUDDANNELSEN. Almen del Studieordningen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer nr. 651 af 290609 Almen del Uddannelsens formål At give den studerende de faglige, pædagogiske og praktiske forudsætninger,

Læs mere

Kommunikation og it,

Kommunikation og it, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Kommunikation og it, 2015-ordningen Institut for Medier, Erkendelse

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt.

Oplysningerne skal gives af den ansvarshavende for virksomheden og afgives på tro og love. De afgivne oplysninger behandles fortroligt. Godkendelse som praktikvirksomhed for vognmalerelever Det er Malerfagets faglige Fællesudvalg, som først og fremmest træffer afgørelse om uddannelsen for vognmalerelever. Udvalget vurderer, om virksomheden

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017.

Prøveformen indføres som valgfri prøveform ved prøveterminerne i 2015 og 2016 og som obligatorisk prøveform fra sommerprøveterminen 2017. Initiativer til videreudvikling af folkeskolens prøver Folkeskoleforligskredsen har i november 2014 aftalt nedenstående initiativer til videreudvikling af prøverne i folkeskolen. I. Oversigt over initiativer:

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Studieordning. HD 1. del

Studieordning. HD 1. del Studieordning HD 1. del Denne studieordning for 1. del af HD-uddannelsen er fastsat af Studieledelsen for HDuddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse.

Læs mere

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen

Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Det almene byggeri Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen Anbefalinger til brug for bygherre og bygherrerådgiver Byggeskadefonden Maj 2014 Kom godt i gang med IKT-bekendtgørelsen IKT: Forkortelse for

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 3. udgave (stx, hf, hhx, htx) December 2014 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 3. udgave Udgivet december 2014 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008

Dansk A på hhx, htx og stx. Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx Fagevalueringer 2008 Dansk A på hhx, htx og stx 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere