ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August Udgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANALYSERAPPORT. Professionel Fodbold Analyserapport August 2006. 32. Udgave"

Transkript

1 ANALYSERAPPORT 949 Professionel Fodbold Analyserapport August Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-7 København K. Tlf.: 33 2 Fax:

2

3 Indhold Forord Om Analyserapporten Produktorientering Definitioner/Symbolforklaringer Nøgletalspyramide Afgrænsning af branchen Ratingår & indeks Tabelvejledninger Analyserapport Branche-undergruppeinddeling Selskaber udeladt af ratingberegninger Datoliste (Nyere) Top 2 Ratingtabeller +Plusdatacards

4

5 Forord JB Business Information indhenter regnskabs- & brancheoplysninger om samtlige aktie- & anpartsselskaber i Danmark. Dette gør os i stand til at levere Dem den bedst opdaterede og mest dækkende brancheinformation om dansk erhvervsliv. JB's rapporter giver Dem blandt andet svar på følgende: Sælger De til kunder, der har råd til at betale? Bruger Deres virksomhed salgskræfterne på de rigtige emner? Vælger De forhandlere, der har styrke og ressourcer nok til at markedsføre Deres produkter? Er Deres leverandører også leveringsdygtige i fremtiden? Hvem er Deres konkurrenter - og hvor stærke er de? Med rapporten i hånden er De et skridt foran Deres konkurrenter. Såfremt De ønsker yderligere information om branchen, andre brancher eller enkelte selskaber står JB Business Information selvfølgelig til Deres fulde disposition. Vi ønsker Dem god læsning, og håber at De får stor nytte af rapporten. Med venlig hilsen JB Business Information A/S Peter Juel-Berg Direktør KOB A/S An Experian company Gammel Mønt 4 DK - 7 København K. Telefon: 33 2 www: Telefax: Note: På opfordring af Datatilsynet skal vi hermed venligst anmode Dem om at destruere eventuelle tidligere udgaver af denne rapport, såfremt en sådan måtte være i Deres besiddelse.

6

7 Om Analyserapporten Nøgletal Nøgletal er et relativt udtryk for en økonomisk sammenhæng og muliggør således sammenligninger mellem selskaber af forskellig fysisk størrelse. Det betyder med andre ord, at man ved brug af nøgletal kan foretage sammenligninger og analyser, der ellers ville være uden mening. Selskaberne Selskaberne er udvalgt efter et branchekriterium og derefter opdelt i relevante undergrupper, fx efter aktivitet, aktivitetstype, geografisk el. lign. # Selskaberne kan af forskellige årsager være udeladt af gennemsnitsberegninger og ratingtabeller og vil i så tilfælde være markeret med symbolet # foran selskabsnavnet. I de fleste tilfælde drejer det sig om koncernregnskabet i en koncern, hvor disse er udeladt for at undgå dobbeltregning. Selskaber som ikke har oplyst regnskabstal indgår naturligvis heller ikke i gennemsnitsberegninger og ratingtabeller, ligesom selskaber med mindre end tre årsregnskaber udelades af disse. Analyserapporten Analyserapporten fra JB Business Information er et højt specialiseret værktøj. Via overskuelige tabeller og grafer samt informative sammenstillinger sætter rapporten brugeren i stand til at fremskaffe særdeles kompliceret information hurtigt og nemt. Rapporten er opbygget omkring 2 nøgletal. For hvert nøgletal er opstillet en tabel, som viser det enkelte selskabs placering i forhold til sine nærmeste konkurrenter. En sådan samling af firmaer kaldes en undergruppe. For hver tabel vil det være muligt at følge det enkelte selskabs udvikling gennem de sidste tre år. Endvidere er de regnskabstal, som er anvendt til at generere nøgletallene, oplyst således, at det er muligt at se, hvor store selskaberne egentlig er. Der beregnes gennemsnit for de enkelte undergruppers og for hele branchens nøgletal. Analyserapporten er designet til at besvare mindst tre hovedspørgsmål: Det enkelte selskabs individuelle udvikling over 3 år. Det enkelte selskab bedømt i forhold til de nærmeste konkurrenter. Det enkelte selskab bedømt i forhold til branchen.

8 Top 2 På tværs af grupperne er der først i rapporten en undersøgelse af, hvem der er størst inden for branchen, målt på hhv. nettoomsætning, primært resultat, ordinært resultat, likviditetsgrad, soliditetsgrad, egenkapitalens forrentning og afkastningsgrad. Datacard Plus+ For hvert selskab, hvor der foreligger regnskabstal, er der sidst i rapporten vist et Datacard Plus+ med oplysninger for op til 4 år. Datacardene er sorteret alfabetisk efter firmanavnet. På hvert eneste selskab har De nu mulighed for at se følgende ekstraoplysninger: Bestyrelsesmedlemmer Selskabets registreringsdato Den registrerede aktie- eller anpartskapital Samtlige brancher selskabet opererer indenfor Ejerforhold Resultat efter skat Offentlig vurdering, samt bogført værdi, hvis selskabet ejer fast ejendom Ansvarlig lånekapital Prioritetsgæld Indre værdi Gearing På det enkelte plusdatacard kan De ydermere se branchens mediantal og en grafisk afbildning af de 4 væsentligste nøgletal. Dette gør, at De nemt og hurtigt kan bedømme selskabet i forhold til resten af branchen, samt udviklingen i selve selskabet. Bemærk! På plusdatacardet finder De det seneste regnskabsår i højre side. Indviklet? Nej, man behøver ikke at være noget statistisk geni for at læse rapporten med et godt udbytte. Men skulle der være forhold, som De ønsker yderligere belyst, er De altid velkommen til at kontakte os.

9 Produktorientering Basisrapport En hurtig og billig oversigt, over den branche De ønsker. Indeholder: * 4 års regnskabstal. * 8 regnskabs- og 4 nøgletal for hvert enkelt firma. * Præsentation af branchegennemsnit. Brancherapport PLUS+ Indeholder hele 27 regnskabstal og 6 nøgletal for hvert firma. Rapporten angiver bl.a. ejerforhold, direktion, bestyrelse, varedebitorer, varekreditorer, prioritetsgæld. Samtidig vises 4 grafer, som viser det enkelte firmas præstation i forhold til branchen som helhed. Analyserapport En udbygning af Brancherapport PLUS+, suppleret med vækstanalyser mv. Firmaerne er opdelt efter aktivitetsform, produktgrupper el lign. og måles i forhold til hinanden. Lokalrapport Specielt velegnet til selskaber med kundepotentiale indenfor bestemte geografiske områder. Indeholder data om samtlige registrerede aktie- og anpartsselskaber i området. Lokalrapporten indeholder 3 års regnskabstal, firmanavn, adresse, tlf.nr., direktion, bestyrelse, reg.nr., branche, revisor, anmærkninger (under tvangsopløsning etc.). Årbog Årbogen indeholder basisoplysninger og regnskabsinformationer på samtlige 9. registrerede selskaber i Danmark. Årbogen viser informationer for seneste regnskabsår med indikation af udviklingen i forhold til året før. CD De kan også få leveret Deres økonomiske informationer på CD. Vi tilbyder levering af over 2 forskellige brancher. CD-versionen giver Dem mulighed for at foretage databasesøgninger, grafiske afbildninger, udskrivning af labels etc. De er velkommen til at bestille en gratis demo Regnskaber og kreditrapporter (ind- og udland) JB kan levere danske årsregnskaber (A/S og ApS) fra dag til dag, ved bestilling inden kl... Desuden kan De bestille kreditoplysninger og udenlandske årsregnskaber. Desuden kan JB levere: * Svenske, norske og engelske brancherapporter og markedsanalyser. * Adresser på labels eller diskette. De vælger selv branche, økonomiske eller geografiske kriterier. Vi henleder desuden Deres opmærksomhed på vor hjemmeside hvor De kan læse mere om fx: CD- og WebDirect Pressenyt Markedsudvælgelse Overvågning Kreditoplysninger Inkasso JB Rapporter

10

11 Definitioner/Symbolforklaringer (*) Generelt Angiver at nøgletallet korrigeres for regnskabsperiode forskellig fra 2 mdr. (blank) Angiver nul, uoplyst eller ikke beregnelige størrelser. Procenter større end 999,99 angives ikke. Angiver at nøgletal ikke kan beregnes, eller at resultatet giver et procenttal større end 999,99. Angiver at ændringen i forhold til året før er større eller mindre end 5. Afkastningsgrad*. Primært resultat i pct. af aktivmassen. Tallet viser forrentningen af den samlede kapital. Aktivernes omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med balance. Angiver hvor mange gange aktivmassen medgår til generering af omsætningen. Anlægsaktiver. Anlægsaktiver er den del af aktiverne, som er bestemt til vedvarende eje eller brug. Typiske eksempler er driftsmaskiner, - bygninger og kapitalinteresser i datterselskab/er. Anlægsaktiver pr. ansat. Angiver hvor stort et produktionsapparat der er medgået pr. ansat. Et højt nøgletal angiver, at produktionen er kapitalintensiv. Ansvarlig lånekapital. Kapital indskudt som enten langfristet gæld eller egenkapital. Optræder som egenkapital, hvis der foreligger en ubetinget tilbagetrædelseserklæring. Antal ansatte. Angiver det gennemsnitlige antal ansatte i regnskabsåret. Branche (DB-93/NACE-kode). En statistisk kode der angiver den aktivitet (branche), som firmaet har indberettet til Told- & Skattestyrelsen. D. Angiver at virksomheden er et datterselskab. Dækningsbidrag/Bruttofortjeneste. Nettoomsætning minus direkte variable omkostninger. Direkte variable omkostninger er her defineret som udgifter til råvarer/handelsvarer/underleverandører. Egenkapital. Angiver den del af aktivmassen, som er gældfri. Man kan sige, at egenkapitalen er et udtryk for selskabets formue. Egenkapitalens forrentning *. Resultat af ordinær drift i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Egenkapitalens forrentning 2*. Nettoresultat før skat i pct. af egenkapital. Viser forrentning af selskabets formue. Ekstraordinære poster. Angiver resultatet af begivenheder i årets løb, som ikke vedrører den ordinære drift. Fast ejendom. Den bogførte værdi af selskabets ejendom/me. Gearing. Lang- plus kortfristet gæld, divideret med egenkapitalen. Angiver egenkapitalens belåningsgrad. Hensættelse. Angiver hvor meget firmaet anslår sine fremtidige usikre forpligtigelser til, fx eventualskat, der vedrører forskelsbeløbet mellem den selskabsretlige og den skatteretlige værdiansættelse for regnskabsåret. Indre værdi. Egenkapitalen i procent af selskabskapitalen. Angiver den "objektive" værdi af selskabet. K. Angiver at virksomheden er en koncern. Kortfristet gæld. Den del af et firmas gæld, som forfalder inden for et år. Langfristet gæld. Den del af firmaets gæld, som forfalder efter mere end et år. Likviditetsgrad I. Omsætningsaktiver i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på mellem-kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. Likviditetsgrad II. Omsætningsaktiver minus varelager i pct. af kortfristet gæld. Udtrykker firmaets risiko for på kort sigt at komme ind i en likviditetskrise. M. Angiver at virksomheden er et moderselskab. Median. Medianværdien (5 ) for den branche der er fremhævet på Datacardet. Nettoomsætning. Oplyst omsætning ekskl. moms og punktafgifter. Nettoomsætning er her inkl. indtjente provisioner. Nettoomsætning pr. ansat*. Angiver hvor stor omsætningen har været pr. ansat. En høj værdi indikerer, at firmaet enten er et handelsfirma, eller at produktion-en er kapitalintensiv. Offentlig vurdering: Den offentlige vurdering af selskabets ejendom/me. Omsætningsaktiver. Aktiver der ikke er anlægsaktiver, fx varebeholdninger, varedebitorer, indestående i pengeinstitut mm. Ordinært resultat. Resultatet af firmaets primære og sekundære drift. Resultatet er således inden ekstraordinære poster.

12 Ordinært resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort det ordinære resultat har været pr. ansat. Overskudsgrad. Resultat af primær drift i pct. af nettoomsætning. Tallet viser hvor stor en del af firmaets primære aktivitet, der bliver til overskud. Primært resultat. Det primære resultat er resultatet af den del af firmaets aktivitet, som har med firmaets hovedformål at gøre. Primært resultat bliver således nettoomsætning med fradrag af direkte omkostninger, samt kapacitetsomkostninger. Primært resultat pr. ansat*. Da næsten alle ansatte er beskæftiget med den primære aktivitet, angiver tallet hvor stort overskuddet har været pr. medarbejder. Prioritetsgæld. Den samlede gæld med pant i selskabets ejendom/me. R. Angiver at selskabet har indberettet en koncernredegørelse. Resultat før skat. Resultatet før skat og overskudsdisponering. Således er resultatet inkl. overskud/underskud i dattervirksomhed uanset evt. sambeskatning. Resultat pr. ansat*. Angiver hvor stort resultatet før skat har været pr. ansat. Tallet angiver det endelige resultat af firmaets drift pr. ansat. Soliditetsgrad. Egenkapitalen i pct. af aktiver ialt. Tallet viser hvor stor en del af den anvendte kapital, der er fremkommet ved egenfinansiering. Statusbalance (Aktiver/Passiver ialt). Angiver den samlede kapitalanvendelse. Varebeholdning. Ved varebeholdning forstås varer til omsætning inden for firmaets normale forretningsområde. Varebeholdningen opgøres inkl. hjælpevarer og igangværende arbejde. Varebeholdningens omsætningshastighed*. Nettoomsætning divideret med varebeholdning. Indikerer hvor mange gange varebeholdningen er blevet omsat i forhold til den opnåede omsætning. Varedebitorer. Angiver firmaets varetilgodehavender på statusdagen. Varedebitorer kredittid* (kredit givet). Varedebitorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætningen. Nøgletallet viser, hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt yder sine debitorer. Varekreditorer. Ved varekreditorer forstås den del af den kortfristede gæld, som har med vareforbrug at gøre. Det vil typisk sige gæld ifm indkøb af rå- og handelsvarer. Varekreditorer kredittid* (kredit modtaget). Varekreditorer ganget med en korrektionsfaktor delt med nettoomsætning. Nøgletallet viser hvor mange dages kredit firmaet gennemsnitligt modtager.

13 Nøgletalspyramide Pyramiden læses fra højre mod venstre Varesalg Bruttofortj./ DB. minus Årets primære driftsresultat minus Variable udgifter divideret med Faste udgifter Overskudsgrad Varesalg Varesalg Afkastningsgrad multipliceret med Aktivers omsætningshastighed Aktiver i alt divideret med Anlægsaktiver Anlægsaktivernes omsætningshastighed divideret med Varesalg Varesalg Kreditdage debitorer divideret med Varelagerets omsætningshastighed divideret med Varedebitorer x365/,25 Varelager

14

15 Afgrænsning af branchen Nærværende rapports formål er at give et økonomisk overblik for en hel branche. Et selskab kan være udeladt af følgende årsager: Selskabet er personligt ejet, et AmbA, et I/S eller lign., hvor regnskabsoplysninger ikke er offentligt tilgængelige. Hvilende selskaber og selskaber under konkurs eller i likvidation medtages normalt ikke. Garanti For at finde frem til selskaberne i de enkelte brancher, anvender vi diverse offentligt tilgængelige registre og opslagsværker, samt den branchekode som virksomhederne selv har oplyst til Told- & Skattestyrelsen (jf. NACE/DB-93-kode-systemet). Disse registre er ikke altid helt dækkende, hvorfor vi kan have overset nogle selskaber, der burde have været med i rapporten. Skulle De efter at have modtaget rapporten konstatere, at der mangler en el. flere selskaber i rapporten, kontakt os da venligst, således at vi kan tilsende Dem oplysninger på selskabet(erne) - uden beregning for Dem. Det/de manglende selskab/er vil derefter blive medtaget i næste udgave af rapporten.

16 Ratingår (Ratingregnskab): For at få et fast udgangspunkt, når forskellige selskaber har forskellige regnskabsafslutningstidspunkter, anvendes et ratingår. Et ratingår er en 2 måneders periode bagud fra et valgt tidspunkt (regnskabsafslutningsdato). Vælges fx et ratingår fra //98 til 3/9/99 vil alle regnskaber med afslutning i denne 2 måneders periode betragtes som udgangspunkt for en 3-årig periode bagud i tid. Et selskab, hvis seneste regnskab har afslutningsdatoen 3/6/99, vil således få dette regnskab som ratingregnskab. De to regnskabsperioder bagud herfor danner sammen med ratingregnskabet de 3 viste resultater. I de tilfælde, hvor regnskabsperioderne afviger fra 2 måneder, korrigeres de til at svare til en 2 måneders periode. Før første ratingtabel vises en Datoliste med samtlige selskabers regnskabsafslutningsdatoer. I datolistens kolonne "Nyere" angives selskabernes regnskabsafslutningsdato for seneste regnskabsår, hvis de har aflagt et regnskab, hvis afslutning ligger efter ratingårets afslutningsdato. Har et selskab fx seneste afslutningsdato 3/2/99, vil denne dato være angivet. I ratingtabellerne er selskabernes nøgletal for seneste regnskabsår ligeledes angivet under kolonnen nyere, hvis de har offentliggjort et årsregnskab, der er nyere end det valgte ratingår. Det er imidlertid nøgletallet for ratingåret, der afgør placeringen i ratingtabellen. Bemærk at eventuelle negative nøgletal for gennemsnitstallene er angivet med et - foran. Indeks: Da de enkelte selskabers placering i den enkelte ratingtabel afgøres af nøgletallet/- vækstraten, kan det være tidsrøvende at finde ét bestemt selskab. For at løse dette problem er der før hver tabel udarbejdet et indeks, der dels lister samtlige selskaber alfabetisk efter firmanavn og dels angiver placering i den pågældende ratingtabel.

17 VEJLEDNING TABEL AFKASTNINGSGRAD Definition: Primært driftsresultat i procent af aktiver ialt (ultimo). Primært driftsresultat: Det primære driftsresultat opgøres som overskuddet af virksomhedens hovedformål efter afskrivninger men før renter og øvrige finansielle poster. Dette betyder med andre ord, at det primære resultat er overskuddet/underskuddet inden sekundære og/eller ekstraordinære poster. Sekundære poster er indtægter og udgifter vedrørende virksomhedens sekundære formål. En virksomhed, der fx sælger maskiner, lejer en del af sine lokaler ud til andre og får en lejeindtægt. Lejeindtægten er en sekundær indtægt, medens indtægt fra salg af maskiner er en primær indtægt. Ekstraordinære poster er resultatet af ekstraordinære hændelser, fx vil ekstraudgifter som følge af en brandskade være en ekstraordinær post. VEJLEDNING TABEL 2 OVERSKUDSGRAD Definition: Primært driftsresultat i procent af nettoomsætning. Primært driftsresultat: Det primære driftsresultat opgøres som overskuddet af virksomhedens hovedformål efter afskrivninger men før renter, øvrige finansielle- og sekundære poster. Dette betyder med andre ord, at det primære resultat er overskuddet/underskuddet inden sekundære og/eller ekstraordinære poster. Sekundære poster er indtægter og udgifter vedrørende virksomhedens sekundære formål. En virksomhed, der fx sælger maskiner, lejer en del af sine lokaler ud til andre og får en lejeindtægt. Lejeindtægten er en sekundær indtægt, medens indtægt fra salg af maskiner er en primær indtægt. Ekstraordinære poster er resultatet af ekstraordinære hændelser, fx vil ekstraudgifter som følge af en brandskade være en ekstraordinær post. Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter.

18 VEJLEDNING TABEL 3 FORRENTNING AF EGENKAPITAL Definition: Ordinært driftsresultat i procent af egenkapital (ultimo). Ordinært driftsresultat: Det ordinære driftsresultat opgøres som overskuddet af virksomhedens ordinære drift, dvs. både primær og sekundær drift før ekstraordinære poster. Primært resultat er resultatet af virksomhedens hovedformål efter afskrivninger men før renter og sekundære og ekstraordinære poster. Sekundære poster er indtægter og udgifter vedrørende virksomhedens sekundære formål. En virksomhed, der fx sælger maskiner, lejer en del af sine lokaler ud til andre og får en lejeindtægt. Lejeindtægten er en sekundær indtægt, medens indtægt fra salg af maskiner er en primær indtægt. Ekstraordinære poster er resultatet af ekstraordinære hændelser, fx vil ekstraudgifter som følge af en brandskade være en ekstraordinær post. Ekstraordinære poster. Vi har valgt at sammenlige virksomhederne ud fra det ordinære resultat, dvs. at der ved sammenligningen af virksomhederne ses bort fra ekstraordinære poster. VEJLEDNING TABEL 4 AKTIVERS OMSÆTNINGSHASTIGHED Definition: Varesalg = nettoomsætning divideret med med aktiver ialt (ultimo). Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. VEJLEDNING TABEL 5 ANLÆGSAKTIVERS OMSÆTNINGSHASTIGHED Definition: Varesalg = nettoomsætning divideret med anlægsaktiver (ultimo). Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. Anlægsaktiver (ultimo): Anlægsaktiver er summen af de aktiver, hvis økonomiske løbetid er mere end 2 måneder, som fx maskiner, bygninger osv.

19 VEJLEDNING TABEL 6 VARELAGERETS OMSÆTNINGSHASTIGHED Definition: Varesalg = nettoomsætning divideret med varelager (ultimo). Bemærk at dette nøgletal kun giver et tilnærmet udtryk for varelagerets omsætningshastighed. Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. VEJLEDNING TABEL 7 KREDITTID DEBITORER Definition: Varedebitorer (ultimo) x 365 divideret med (nettoomsætning x,25) Nettoomsætning: Nettoomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. Når vi multiplicerer med,25 er det af korrektionshensyn, idet debitorer opgøres inklusiv moms. VEJLEDNING TABEL 8 LIKVIDITETSGRAD Definition: Omsætningsaktiver i procent af kortfristet gæld. Omsætningsaktiver: Omsætningsaktiver er den del af aktiverne, der har en økonomisk levetid på 2 måneder og derunder. Kortfristet gæld: Kortfristet gæld er den del af firmaets gæld, der forfalder indenfor 2 mdr. VEJLEDNING TABEL 9 SOLIDITETSGRAD Definition: Egenkapital i procent af aktiver ialt. Egenkapital: Egenkapital er opgjort eksklusiv henlæggelser.

20 VEJLEDNING TABEL RELATIV VÆKST I NETTOOMSÆTNING Definition: Ændring i nettoomsætning i procent af nettoomsætning året før. Nettomsætning: Nettomsætning er den samlede fakturerede omsætning eksklusiv afgifter. VEJLEDNING TABEL RELATIV VÆKST I ANTAL ANSATTE. Definition: Ændring i antal ansatte i procent af antal ansatte året før. Antal ansatte: Antal ansatte er det gennemsnitlige antal helårsmedarbejdere. VEJLEDNING TABEL 2 RELATIV VÆKST I STATUS BALANCE. Definition: Ændring i aktiver ialt i procent af aktiver ialt året før.

21 GENEREL TABELVEJLEDNING Gennemsnit: Gennemsnit for fx afkastningsgrad beregnes ved at sammenlægge tallene for dels primært resultat og dels aktiver ialt og derefter anvende samme fremgangsmåde som ved beregningen af nøgletallet for den enkelte virksomhed.: Såfremt en virksomhed ikke har tal for aktiver i alle fire år, medtages den ikke i beregningen, da vi ønsker gennemsnit for de samme virksomheder over alle 3 år. Når vi skal have tal for aktiver i 4 år skyldes det, at vi beregner afkastningsgraden på baggrund af gennemsnittet af aktiver ialt. (#) Virksomheder markeret med et # foran navnet er ikke medregnet i gennemsnit. Årlig ændring i : Den procentvise ændring beregnes ved at tage udgangspunkt i det ældste år. Eksempel: Subtotal: Primært resultat 995: Primært resultat 994: Forskel: 34,4 mio Kr. 4,5 mio Kr. 6, mio Kr. 6, mio Kr. svarer til et fald på 5,2 i forhold til de 4,5 mio Kr. Perioder forskellig fra 2 mdr. Når man sammenligner nøgletal for forskellige virksomheder, er det naturligvis yderst vigtigt, at de nøgletal, man sammenligner er entydige. Når vi bedømmer afkastningsgrader, forrentning af egenkapital, kreditdage og omsætningshastigheder, vil en regnskabsperiode forskellig fra 2 mdr. give "skæve" resultater. For at korrigere for denne skævhed omregnes resultaterne til en 2 måneders periode inden nøgletallet beregnes. Eksempel: Regnskabsperiode: 3/3/95-3/2/95 Antal mdr.: 9 Primært resultat: 95/95 (2. ratingperiode):.355. Kr. Primært resultat korrigeret (.355./9 x 2) = Kr. Gennemsnit af Aktiver ialt =Kr.( )/2 = Kr. Korrigeret afkastningsgrad: 5,9 Korrektion i gennemsnit: Det regnskabstal, der er listet, er det aktuelle ukorrigerede tal (her primært resultat), hvorimod der korrigeres inden sammenlægning til gennemsnit.

22 Antal virksomheder medregnet i gennemsnit: Tæller man antallet af virksomheder i hver gruppe, vil man bemærke, at antallet af virksomheder, der medregnes i gennemsnittet, er mindre end det totale antal. Da udviklingen i gennemsnitstallene er meget vigtig, beregnes gennemsnit kun for de virksomheder, som har nøgletal for alle 3 år, og hvor ratingåret er et af disse regnskabsår. Dette betyder, at nogle virksomheder sorteres fra ved beregning af gennemsnit, nemlig de virksomheder, hvor denne betingelse ikke er opfyldt. Endelig kan virksomheder være sorteret fra af andre årsager og er så markeret med symbolet #. Dette vil typisk være tilfældet med koncernregnskaber og lignende. Bemærk, at der på siden lige inden ratingtabellerne er en oversigt over de virksomheder, der er udeladt, med angivelse af årsagen hertil.

23 ANALYSERAPPORT

24

25 Analyserapport Professionel Fodbold - (949). Opdeling af analyserapport Professionel Fodbold. Gr. Gr. 2 Gr. 3 SAS-Ligaen Viasat Sport Divisionen Øvrige Klubber

26

27 Virksomheder udenfor rating/gennemsnit Virksomheder mærket med symbolet # er ikke medregnet i gennemsnitsberegningerne. For virksomheder med seperat koncernregnskab indgår kun moderselskabets regnskabstal i gennemsnitsberegningerne. Koncernregnskabet medregnes ikke og er mærket med symbolet #. Kun virksomheder, der har offentliggjort minimum tre årsregnskaber indgår i gennemsnitsberegningerne.

28 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG \HUH \HUH AAB Fodbold A/S Aarhus Fremad Fodbold A/S AC Horsens Fodboldalliancen A/S Amager Boldklub af 97 ApS Amager United ApS B93 Kontrakt Fodbold ApS BK Frem A/S Brabrand Kontraktfodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol FC Fyn A/S FC Midtjylland A/S FC Nordsjælland A/S FC Roskilde A/S FCB Erhverv ApS Fodbold Club Fredericia 99 ApS Fortuna Hjørring A/S Fremad Amager A/S Herfølge Boldklub A/S HIK Professionel Fodbold ApS Holstebro Boldklub Elite ApS Hvidovre Fodbold A/S Køge Boldklub A/S Lolland-Falster Alliancen ApS Næstved Boldklub A/S Odense Boldklub A/S Parken Sport & Entertainment A/S Randers FC A/S SFB Elite ApS Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support Skive Idræts Klub Elite A/S Skjold Boldklubben A/S Sønderjysk Elitesport A/S Vejle Boldklub Elitefodbold A/S Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S Værløse Boldklubs Fodbold A/S Århus Elite A/S Ølstykke Fodbold A/S 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/2/5 3/6/5 3/2/5 3/6/5 3/6/5 3/6/5 3/2/5 Side

29 3URIHVVLRQHO)RGEROG HWWRRPV WQLQJ 723 3ODGV DYQ \HUH NU NU NU NU NU Brøndbyernes IF Fodbold A/S R Parken Sport & Entertainment A/S M Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Odense Boldklub A/S R FC Nordsjælland A/S R FC Midtjylland A/S M Århus Elite A/S M Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Vejle Boldklub Elitefodbold A/S Sønderjysk Elitesport A/S Randers FC A/S R AC Horsens Fodboldalliancen A/S Herfølge Boldklub A/S Hvidovre Fodbold A/S D Næstved Boldklub A/S FC Roskilde A/S Skive Idræts Klub Elite A/S FCB Erhverv ApS Aarhus Fremad Fodbold A/S

30 3URIHVVLRQHO)RGEROG 3ULP UWUHVXOWDW 723 3ODGV DYQ \HUH NU NU NU NU NU Parken Sport & Entertainment A/S M Brøndbyernes IF Fodbold A/S R FC Midtjylland A/S M Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R FC Nordsjælland A/S R Randers FC A/S R Lolland-Falster Alliancen ApS AC Horsens Fodboldalliancen A/S Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D SFB Elite ApS FCB Erhverv ApS Fortuna Hjørring A/S B93 Kontrakt Fodbold ApS 33 Holstebro Boldklub Elite ApS Værløse Boldklubs Fodbold A/S 9 Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Fremad Amager A/S FC Fyn A/S Skjold Boldklubben A/S D Amager Boldklub af 97 ApS

31 3URIHVVLRQHO)RGEROG 2UGLQ UWUHVXOWDW 723 3ODGV DYQ \HUH NU NU NU NU NU Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 3428 Parken Sport & Entertainment A/S M FC Midtjylland A/S M Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R Randers FC A/S R FC Nordsjælland A/S R AC Horsens Fodboldalliancen A/S Lolland-Falster Alliancen ApS Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D SFB Elite ApS FCB Erhverv ApS Fortuna Hjørring A/S Værløse Boldklubs Fodbold A/S 27 B93 Kontrakt Fodbold ApS 23 6 Holstebro Boldklub Elite ApS Fodbold Club Fredericia 99 ApS Skjold Boldklubben A/S D Fremad Amager A/S FC Fyn A/S Amager Boldklub af 97 ApS

32 3URIHVVLRQHO)RGEROG /LNYLGLWHWVJUDG 723 3ODGV DYQ \HUH Værløse Boldklubs Fodbold A/S SFB Elite ApS Amager Boldklub af 97 ApS Brabrand Kontraktfodbold A/S D Skive Idræts Klub Elite A/S Køge Boldklub A/S Vejle Boldklub Elitefodbold A/S FCB Erhverv ApS Holstebro Boldklub Elite ApS Sønderjysk Elitesport A/S Ølstykke Fodbold A/S Lolland-Falster Alliancen ApS Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S HIK Professionel Fodbold ApS 39.4 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab A B93 Kontrakt Fodbold ApS Randers FC A/S R FC Nordsjælland A/S R Hvidovre Fodbold A/S D AC Horsens Fodboldalliancen A/S

33 3URIHVVLRQHO)RGEROG 6ROLGLWHWVJUDG 723 3ODGV DYQ \HUH Værløse Boldklubs Fodbold A/S 85.4 SFB Elite ApS Amager Boldklub af 97 ApS Brabrand Kontraktfodbold A/S D Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Skive Idræts Klub Elite A/S Køge Boldklub A/S AAB Fodbold A/S D Vejle Boldklub Elitefodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 62.3 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S Parken Sport & Entertainment A/S M FCB Erhverv ApS Randers FC A/S R Ølstykke Fodbold A/S Holstebro Boldklub Elite ApS Århus Elite A/S M Sønderjysk Elitesport A/S BK Frem A/S FC Midtjylland A/S M

34 3URIHVVLRQHO)RGEROG (JHQ.DSLWDOHQV)RUUHQWQLQJ 723 3ODGV DYQ \HUH Lolland-Falster Alliancen ApS FCB Erhverv ApS Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R Randers FC A/S R B93 Kontrakt Fodbold ApS AC Horsens Fodboldalliancen A/S SFB Elite ApS FC Midtjylland A/S M Holstebro Boldklub Elite ApS Brøndbyernes IF Fodbold A/S R.7 Parken Sport & Entertainment A/S M Værløse Boldklubs Fodbold A/S 5.2 Fortuna Hjørring A/S Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Fodbold Club Fredericia 99 ApS.4 Hvidovre Fodbold A/S D.... Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodboldselskab A Sønderjysk Elitesport A/S BK Frem A/S FC Nordsjælland A/S R....

35 3URIHVVLRQHO)RGEROG $INDVWQLQJVJUDG 723 3ODGV DYQ \HUH FCB Erhverv ApS Lolland-Falster Alliancen ApS Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R SFB Elite ApS Randers FC A/S R FC Nordsjælland A/S R Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 9.2 FC Midtjylland A/S M Parken Sport & Entertainment A/S M B93 Kontrakt Fodbold ApS AC Horsens Fodboldalliancen A/S Fortuna Hjørring A/S Holstebro Boldklub Elite ApS Værløse Boldklubs Fodbold A/S.5 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support A/S D Fodbold Club Fredericia 99 ApS.2 Skjold Boldklubben A/S D Fremad Amager A/S FC Fyn A/S Amager Boldklub af 97 ApS

36 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHO$INDVWQLQJVJUDG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 2

37 7$(/$).$67,*6*5$' Rating regnsk. AFKASTNINGSGRAD PRIMÆRT RESULTAT STATUS BALANCE Kr Kr Kr Kr Kr Nyere 23 Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Fremad Amager A/S 3 Ølstykke Fodbold A/S 4 Køge Boldklub A/S 5 Herfølge Boldklub A/S 6 Næstved Boldklub A/S 7 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 8 HIK Professionel Fodbold ApS 9 Århus Elite A/S K # BK Frem A/S Brabrand Kontraktfodbold A/S D 2 Århus Elite A/S M 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 4 Randers FC A/S R 5 FC Nordsjælland A/S R 6 FC Midtjylland A/S K # 7 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 8 FC Midtjylland A/S M 9 Parken Sport & Entertainment A/S K # 2 Parken Sport & Entertainment A/S M 2 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 22 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 23 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 24 Odense Boldklub A/S R 25 AAB Fodbold A/S D 26 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 27 Sønderjysk Elitesport A/S 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 FCB Erhverv ApS 29 Lolland-Falster Alliancen ApS 3 SFB Elite ApS 3 B93 Kontrakt Fodbold ApS 32 Fortuna Hjørring A/S 33 Holstebro Boldklub Elite ApS 34 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 35 FC Fyn A/S 36 Skjold Boldklubben A/S D 37 Amager Boldklub af 97 ApS 38 Hvidovre Fodbold A/S D 39 Skive Idræts Klub Elite A/S 4 Amager United ApS 4 FC Roskilde A/S 42 Aarhus Fremad Fodbold A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ /5 4/5 4/5 25 5/5 4/ /5-48,,2-47, -29,5-27,2-9,4 6,5 4, 4,3-27,4 4,4 8,3 39,9 49,4 -,3 4/ /5 25 5/5 4/5 4/ /5 3,5 2,4 -,6 42,2 3,8-6,9 96,3 255, 44,3 44, -99,9 36,8-546,5-4,6 9, / ,2, -2,6-8,9-2, -6,3-2, -36,4-56,9-63, -63,6-63,8 6,9,4,3 9,3 9,2 7,8 7,5 6,7 4,6, -4,6 -,4-3,2-7,9-2,9 35, 2,3 3, 6, 4, 3,,5 -,9-7, -22,3-44,9,2-99,9,4 -,5,7-34, 6,6 4,5-5,3-99,9-56, -97,7 2,9 5,3 4,3, -3,8 4,8 5,5 4,3 4,7-8, 2,6-2,5 3,9-24,3-58,8-5,7, 3,7-3,6-6,4 77,2,5 23,9-5,6-99,9-28,7-99,9-34,5,7-99,9-24,3 3,8-99,9-25,7-36,7-62,5-7, -8,4-4,2, -9,2 2,3 2,5,4,9-99,9-6,6-4,8 8,9-9,6-4,,8 92,3-2,8 6, -97,4 -,9-3,3 9,4-48,9 -, -5, ,7-28, -,9 -,3-2,5 -, 8,6 9, 8,6-86,5 999,9-87,5 3557, -4,7 5, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ,9, -2,2 2,3, -26,4 266,5 35,4 94,3 999,9-99,9 9,8-3,8-2,9 9,3 Side 3

38 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHORYHUVNXGVJUDG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 4

39 7$(/29(56.8'6*5$' Rating regnsk. OVERSKUDSGRAD PRIMÆRT RESULTAT NETTOOMSÆTNING Kr Kr Kr Kr Kr Nyere 23 Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Køge Boldklub A/S 3 BK Frem A/S 4 Ølstykke Fodbold A/S 5 HIK Professionel Fodbold ApS 6 Fremad Amager A/S 7 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 8 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 9 Herfølge Boldklub A/S Næstved Boldklub A/S # Århus Elite A/S K 2 Århus Elite A/S M 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 Parken Sport & Entertainment A/S M 4 # Brøndbyernes IF Fodbold A/S R 5 # Parken Sport & Entertainment A/S K 6 FC Midtjylland A/S M 7 # FC Midtjylland A/S K 8 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 9 Randers FC A/S R 2 FC Nordsjælland A/S R 2 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 22 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 23 AAB Fodbold A/S D 24 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 25 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 26 Odense Boldklub A/S R 27 Sønderjysk Elitesport A/S 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 FCB Erhverv ApS 29 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 3 Skjold Boldklubben A/S D 3 Fortuna Hjørring A/S 32 Lolland-Falster Alliancen ApS 33 B93 Kontrakt Fodbold ApS 34 FC Fyn A/S 35 SFB Elite ApS 36 Holstebro Boldklub Elite ApS 37 Amager Boldklub af 97 ApS 38 Hvidovre Fodbold A/S D 39 Skive Idræts Klub Elite A/S 4 FC Roskilde A/S 4 Amager United ApS 42 Aarhus Fremad Fodbold A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 25 4/ / /5 4/5 4/5 4/5-47,9-39,8-25,8-24,3-2, -, 5,7 5,4 42,7 2,2 54,2 2,8 82,3,5 8, 4/5 25 4/5 5/5 5/5 4/ /5 4, 3, 2,5 55,4 49,7 8, 39,4 376,8 33, 7,2 49,2,4 53, 3,8 2,3 25 4/ ,3,,,,,,, -6,5 -,6-47,5-7,5 42,4 25,9 9,6,3,3 8,6 4,9 3,4 2,,, -3,5-8,6-23,5-28,,3,,,,,, -,4-2, -8, -,3-2,3-44,5,,,,,, -6,,9-59,7-59,6 39,7 4,9-24,, 6,5 2,6 2,,6 5,8, -7,2 2,4 2,3, -,8 48,6, -2,,,,,2 7, -,9-3,7-2, -99,9,,,,, -43,8 5,7-26,6-26,5 8, 9, -2,5, -8,6-4, -4,7,2,4, -48,9 3,7-5, -4,8 -,8-64,2,,2,, -,4-5,6 3,, -27,6-3, ,3-2,7-2,4 -,5-2, -,2 9,3 9,2 2, -7,8 79,3-7,5 589,6,8-23, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6,7 6,3 -,8 3,4 27,6-3,2 45,5 436,5 367,7 6,8-99,9,4-96, 3,4 8,6 Side 5

40 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHOHJHQNDSLWDOHQVIRUUHQWQLQJ 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 6

41 7$(/(*(.$3,7$/(6)255(7,* Rating regnsk. Nyere EK. FORR. ORD. RESULTAT EGENKAPITAL Kr Kr Kr Kr Kr Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Fodbold Club Fredericia 99 ApS 2 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 3 Fremad Amager A/S 4 BK Frem A/S 5 Ølstykke Fodbold A/S 6 Køge Boldklub A/S 7 Næstved Boldklub A/S 8 Herfølge Boldklub A/S 9 HIK Professionel Fodbold ApS Århus Elite A/S K # Århus Elite A/S M 2 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 4 Randers FC A/S R 5 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 6 FC Midtjylland A/S K # 7 FC Midtjylland A/S M 8 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 9 Parken Sport & Entertainment A/S K # 2 Parken Sport & Entertainment A/S M 2 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 22 Sønderjysk Elitesport A/S 23 FC Nordsjælland A/S R 24 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 25 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 26 AAB Fodbold A/S D 27 Odense Boldklub A/S R 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 Lolland-Falster Alliancen ApS 29 FCB Erhverv ApS 3 B93 Kontrakt Fodbold ApS 3 SFB Elite ApS 32 Holstebro Boldklub Elite ApS 33 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 34 Fortuna Hjørring A/S 35 FC Roskilde A/S 36 Skjold Boldklubben A/S D 37 Hvidovre Fodbold A/S D 38 Amager United ApS 39 Aarhus Fremad Fodbold A/S 4 FC Fyn A/S 4 Amager Boldklub af 97 ApS 42 Skive Idræts Klub Elite A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ /5 4/5 4/5 5/5 4/5 4/ ,9-99,9-99,9-29,6-27,2-6,5 25,9 5, 3,4-36,7 46,6 8,9 64,2 72,2,9 4/ /5 5/5 25 4/5 4/5 25 5/ ,,7-2,5 7,,7-5, 63,7 69,2 584,4-35,6-99,9-34, -7,,8 5, / ,4,,, -4,4-2,9-94,4-99,9-99,9-99,9-99,9-99,9 4,9 26, 6,5 5,6 5,5,7, 5,4,,, -6,9-9,5-2,6-46,9 72, 7, 8, 6,5 2,8 5,2 4,,,,, -,8-29,3,,,,5,5, -99,9,, -67,9 37,8 59,8 6,5, -72,7 8,3 8,2 5,5-99,9, -22,8 5, -3, -5, -26,5-99,9 4,7 7,4-99,9-2,, 43,8,,, 2,3-5,,, -99,9 2,9-99,9, -42,5-83, -83, -7,6 3,4 6,,,4 2,6 3,2 -,3-2,6,, 42,3-22,6-8, 4,6-5,2, 8,6-9,9,,, -99,9-7,9 -,2 5, , -97,2-4,3 -,3-2,6 -, 2,9 2,7 3,5-86,4 999,9-85,7 68, 6, -22, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ -3,4-2,9-5,3-22,9-9, -3,9 659,5 637, 6,4 6, -43,5 2, -4, 3,5 5,9 Side 7

42 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHODNWLYHUVRPV WQLQJVKDVWLJKHG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side 8

43 7$(/$.7,9(5626 7,*+$67,*+(' Rating regnsk. OMS. HASTIGHED NETTOOMSÆTNING STATUS BALANCE Nyere Antal gange pr. år Kr Kr Kr Kr Kr Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Herfølge Boldklub A/S 2 Næstved Boldklub A/S 3 Århus Elite A/S K # 4 Århus Elite A/S M 5 Fodbold Club Fredericia 99 ApS 6 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 7 Køge Boldklub A/S 8 HIK Professionel Fodbold ApS 9 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol Fremad Amager A/S BK Frem A/S 2 Ølstykke Fodbold A/S 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 FC Nordsjælland A/S R 4 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 5 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 6 Randers FC A/S R 7 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 8 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 9 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 2 FC Midtjylland A/S K # 2 FC Midtjylland A/S M 22 Sønderjysk Elitesport A/S 23 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 24 Odense Boldklub A/S R 25 Parken Sport & Entertainment A/S K # 26 Parken Sport & Entertainment A/S M 27 AAB Fodbold A/S D 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 FC Roskilde A/S 29 Aarhus Fremad Fodbold A/S 3 Hvidovre Fodbold A/S D 3 FCB Erhverv ApS 32 Skive Idræts Klub Elite A/S 33 Amager Boldklub af 97 ApS 34 Amager United ApS 35 B93 Kontrakt Fodbold ApS 36 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 37 Lolland-Falster Alliancen ApS 38 Fortuna Hjørring A/S 39 Holstebro Boldklub Elite ApS 4 Skjold Boldklubben A/S D 4 SFB Elite ApS 42 FC Fyn A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 4/5 4/5 4/5 4/ /5 5/ ,,8,7 5,7 5,4 42,7 46,4 26,7 24,6-42, 8,6,5 8, 73,6 8, / /5 5/5 5/ /5 4/5 25,3,3,3 39,4 376,8 33, 2,7 65,6 4,2 9,3 6,6 3,8 2,3-4,5 2, / ,9,5,2,9,5,,,,,,, 3, 2,2 2, 2, 2,,3,,9,8,8,4,4,4,2, 5,9 5,7 3,5 3, 2,8 2,6 2,,,,,,, 2, 7,3,8,6,,,,,, 2, 2,7,6 2, 2,,,8,,3,,2,3,,,9 7,5 3,4 5, 3,,3 4,8, 2,9,,,6,,6 6,6, 2,4,,,,, 2,8 2,3,4 2, 2, 5,7,6,,9 2,,3,3,,,,4 5,6 2,4 3,,6,8 3,3,,,5, , 3,4 2,3 9,3 9,2 2, 2,9 2,7 5, -6,7 42,8,8-23,5 9,2-46, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ,3,3,3 45,5 436,5 367,7 62, 95, 69,9 5,5 5,8 3,4 8,6-2,7,6 Side 9

44 UDQFKH3URIHVVLRQHO)RGEROG,QGHNVIRUWDEHODQO JVDNWLYHUVRPV WQLQJVKDVWLJKHG 3ODFHULQJ LÃUDWLQJWDEHO $$Ã)RGEROGÃ$6Ã' $DUKXVÃ)UHPDGÃ)RGEROGÃ$6 $&Ã+RUVHQVÃ)RGEROGDOOLDQFHQÃ$6 $PDJHUÃROGNOXEÃDIÃÃ$S6 $PDJHUÃ8QLWHGÃ$S6 Ã.RQWUDNWÃ)RGEROGÃ$S6.Ã)UHPÃ$6 UDEUDQGÃ.RQWUDNWIRGEROGÃ$6Ã' ÆÃU QGE\HUQHVÃ,)Ã)RGEROGÃ$6Ã5 U QVK MÃROGNOXEVÃ3URIHVVLRQHOOHÃ)RGEROGVHOVNDEÃ$ (VEMHUJÃ)RUHQHGHÃROGNOXEEHUÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 )&Ã)\QÃ$6 ÆÃ)&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã. )&ÃLGWM\OODQGÃ$6Ã )&ÃRUGVM OODQGÃ$6Ã5 )&Ã5RVNLOGHÃ$6 )&Ã(UKYHUYÃ$S6 )RGEROGÃ&OXEÃ)UHGHULFLDÃÃ$S6 )RUWXQDÃ+M UULQJÃ$6 )UHPDGÃ$PDJHUÃ$6 +HUI OJHÃROGNOXEÃ$6 +,.Ã3URIHVVLRQHOÃ)RGEROGÃ$S6 +ROVWHEURÃROGNOXEÃ(OLWHÃ$S6 +YLGRYUHÃ)RGEROGÃ$6Ã'. JHÃROGNOXEÃ$6 /ROODQG)DOVWHUÃ$OOLDQFHQÃ$S6 VWYHGÃROGNOXEÃ$6 2GHQVHÃROGNOXEÃ$6Ã5 ÆÃ3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã. 3DUNHQÃ6SRUWÃÉÃ(QWHUWDLQPHQWÃ$6Ã 5DQGHUVÃ)&Ã$6Ã5 6)Ã(OLWHÃ$S6 6LONHERUJÃ,GU WVIRUHQLQJÃ)RGEROGÃ6XSSRUWÃ$6Ã' 6NLYHÃ,GU WVÃ.OXEÃ(OLWHÃ$6 6NMROGÃROGNOXEEHQÃ$6Ã' 6 QGHUM\VNÃ(OLWHVSRUWÃ$6 9HMOHÃROGNOXEÃ(OLWHIRGEROGÃ$6 9LERUJÃ))Ã3URIÃ)RGEROGÃ$6Ã5 9 UO VHÃROGNOXEVÃ)RGEROGÃ$6 ÆÃcUKXVÃ(OLWHÃ$6Ã. cukxvã(olwhã$6ã OVW\NNHÃ)RGEROGÃ$6 Side

45 7$(/$/ *6$.7,9(5626 7,*+$67,*+(' Rating regnsk. OMS. HASTIGHED NETTOOMSÆTNING ANLÆGSAKTIVER Nyere Antal gange pr. år Kr Kr Kr Kr Kr Kr 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ Næstved Boldklub A/S 2 Århus Elite A/S K # 3 Herfølge Boldklub A/S 4 Fodbold Club Fredericia 99 ApS 5 Århus Elite A/S M 6 Køge Boldklub A/S 7 BK Frem A/S 8 Brabrand Kontraktfodbold A/S D 9 Ølstykke Fodbold A/S Fremad Amager A/S HIK Professionel Fodbold ApS 2 Brønshøj Boldklubs Professionelle Fodbol 9LDVDWÃ6SRUWÃ'LYLVLRQHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 6$6/LJDHQ 3 FC Nordsjælland A/S R 4 AC Horsens Fodboldalliancen A/S 5 Sønderjysk Elitesport A/S 6 Viborg F.F. Prof. Fodbold A/S R 7 Vejle Boldklub Elitefodbold A/S 8 Randers FC A/S R 9 Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbol 2 Odense Boldklub A/S R 2 FC Midtjylland A/S K # 22 FC Midtjylland A/S M 23 Silkeborg Idrætsforening Fodbold Support 24 Parken Sport & Entertainment A/S K # 25 Brøndbyernes IF Fodbold A/S R # 26 Parken Sport & Entertainment A/S M 27 AAB Fodbold A/S D 6$6/LJDHQ 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ YULJHÃNOXEEHU 28 Amager Boldklub af 97 ApS 29 Skive Idræts Klub Elite A/S 3 Hvidovre Fodbold A/S D 3 FC Roskilde A/S 32 Holstebro Boldklub Elite ApS 33 B93 Kontrakt Fodbold ApS 34 Værløse Boldklubs Fodbold A/S 35 Amager United ApS 36 FCB Erhverv ApS 37 Lolland-Falster Alliancen ApS 38 Fortuna Hjørring A/S 39 Aarhus Fremad Fodbold A/S 4 Skjold Boldklubben A/S D 4 SFB Elite ApS 42 FC Fyn A/S YULJHÃNOXEEHU 68727$/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ 4/5 4/5 4/5 25 4/5 4/ /5 25 2,2 3,2 3,5 5,7 5,4 42,7 22,4 5,6 2, -3, -9,,5 8, 43,3 29, /5 4/ /5 5/5 25 4/5 25 4/5 25,4,4,4 39,4 376,8 33, 92,4 866,9 764,3, 7,5 3,8 2,3 4, 3, / ,7 6,6 3, 2,3,9,,,,,,, 22,5 9,2 6,7 6,3 6,2 5,8 5,,6,6,2,,5,4,2, 5,9 3,4 8, 8,2,,,,,,,,, 58,2,3 3,6 2,8,,,,,, 54,9 332,6, 5,4 5,9 9,,6 2,7, 2,,8,4,2, 24,6 26,6 2, 3,,,,,,4,, 6,2, 2,7,3,9 5,5,,,,, 54,7 46,7,4 3,8 24,8 3,8 5,5 3,,,2,7,3,2,, 27,7 6,4,,,, 8,3,, 2,7, ,8 23,6 2,2 7, 6,4 7,5,3,2,3-7,3, 8,6-5, 8,5-22, $/Ã)25ÃÃÃÃÃÃÃÃÃ6(/6.$(5 cuoljã QGULQJÃLÃÈ,4,4,4 449, 433,7 363,3 925,2 882,8 776,7-2, 6,5 3,5 9,3 4,8 3,6 Side

BRANCHERAPPORT PLUS+

BRANCHERAPPORT PLUS+ BRANCHERAPPORT PLUS+ 949 Professionel Fodbold JB+rapport August 6 3. Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. Tlf.: 3311 1 Fax: 3311 169 www.kob.dk E-mail: kob@kob.dk

Læs mere

Definitioner på regnskabs- og nøgletal

Definitioner på regnskabs- og nøgletal Definitioner på regnskabs- og nøgletal Februar 2012 Experian and the marks used herein are service marks or registered trademarks of Experian Limited. Other product and company names mentioned herein may

Læs mere

BASISRAPPORT. Professionel Fodbold Basisrapport August Udgave

BASISRAPPORT. Professionel Fodbold Basisrapport August Udgave BASISRAPPORT 949 Professionel Fodbold Basisrapport August 2 32. Udgave Copyright (c) JB Business Information A/S Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. Tlf.: 3311 Fax: 3311 129 www.kob.dk E-mail: kob@kob.dk

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk

AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Standard - -,, CVR-NR. D& D-U-N-S NR. - - TLF. NR. - - EGNSKAB AAA Højeste kreditværdighed Kredit max. 964 tdkk Status Igangværende virksomhed DELBEDØMMELSER Grunddata Veletableret Ejerforhold Stærk Økonomi

Læs mere

AA Høj kreditværdighed

AA Høj kreditværdighed Side 1 af 6 FirmaFakta 2009-05-12 Britta Bonde Jensen AVERHOFF A/S VEJLBJERGVEJ 5, 8240 RISSKOV CVR-NR. 10047196 D&B D-U-N-S NR. 30-511-8879 TLF. NR. 86-24-38-44 REGNSKAB 200812 AA Høj kreditværdighed

Læs mere

AAA Højeste kreditværdighed

AAA Højeste kreditværdighed Page 1 of 5 FirmaFakta 2009-05-14 Pernille Zdrinka IN-ITALIA A/S BLEGDAMSVEJ 104B, 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 26089158 D&B D-U-N-S NR. 30-729-5175 TLF. NR. 33-15-13-13 REGNSKAB 200712 AAA Højeste kreditværdighed

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

D&B Standard D-U-N-S Nr: 30-622-1672. A Kreditværdig Maks. kredit 43 DKK/1000. Maks. kredit, DKK/1000. Regnskab

D&B Standard D-U-N-S Nr: 30-622-1672. A Kreditværdig Maks. kredit 43 DKK/1000. Maks. kredit, DKK/1000. Regnskab Page 1 of 6 D&B Standard Forespurgte D&B Demo A/S 09-12-2005 Kaldenavn D&B Demo A/S Adresse Tobaksvejen 21, DK-2860 Søborg Forespørger Dun & Bradstreet,Denmark Reg.nr. 79.999 Kunde Dun & Bradstreet D-U-N-S

Læs mere

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk.

Regnskabsanalyse KAPITEL 11. Afkastningsgrad. Aktivers omsætningshastighed. Overskudsgrad. Dækningsgrad. Omsætning. Samlede aktiver. Faste omk. KAPITEL 11 Regnskabsanalyse Afkastningsgrad Overskudsgrad Aktivers omsætningshastighed Dækningsgrad Faste omk. Samlede aktiver mix i salg variable omk. pr. enhed salgs pris pr. enhed indextal anlægsaktiver

Læs mere

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009

Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 Sektorregnskab for voksenuddannelsescentre 2009 1. Indledning Voksenuddannelsescentrene omfatter institutioner, der er godkendt af undervisningsministeren til at udbyde og varetage undervisningen til studentereksamen,

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015

Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken d.3. juni 2015 Regnskabsstatistikken for selskaber 2013 Sammenfatning Hermed offentliggøres Regnskabsstatistikken for selskaber 2013. Oversigter og tabeller som er benyttet i talfremstillingen

Læs mere

Regnskabsstatistikken

Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken Regnskabsstatistikken for selskaber 2012 Sammenfatning Formålet med Regnskabsstatistikken er at belyse det grønlandske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005

Nordicom A/S. Q1 rapport 2005 Nordicom A/S Nordicom opnåede i 2005 et resultat før skat på 27,4 mio. kr. ( 2004 15,3 mio. kr.), som er en fremgang på 12,1 mio. kr. i forhold til 2004. Omsætningen i årets i første kvartal udgør 150,6

Læs mere

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S

Analyserapport. Produktion, Handel & Service A/S Analyserapport for Produktion, Handel & Service A/S 12345674 Regnskabsår Nøgletalsanalyserapport Rentabilitetsanalyse G1.1 Indtjeningsgrad (EBITDA-margin) Resultat før afskrivninger X 100 / Nettoomsætning

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER

REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER REVICOM ApS STATSAUTORISEREDE REVISORER Egegårdsvej 39, 1 2610 Rødovre Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Side 1 af 6 Indsendelse af regnskabsoplysninger Sprog Dansk Dato for 08 aug 2011 10:25 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? Hvor fås vejledningen? I denne vejledning kan du hente hjælp til at udfylde rubrikkerne

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011

Brancheanalyse Automobilforhandlere august 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Automobilforhandlere august 211 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske automobilforhandlere for de seneste 5 år, for at se hvorledes

Læs mere

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006.

Folkehøjskolerne aflægger regnskab i henhold til bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 1234 af 04/12/2006. 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2013

Folkehøjskolernes regnskab 2013 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres:

1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 1 (25%) Korn- og Foderstofkompagniet, Nykøbing Mors Bank: Morsø Bank Kassekredit konto nr. 76-435648-152 1) Konter følgende bilag for den 1. juni 2011 på bilag 1, som afleveres: Opgave 2 (25 %)

Læs mere

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015

TRIOLIFE ApS. Gurrevej Kvistgård. Årsrapport 1. januar december 2015 TRIOLIFE ApS Gurrevej 439 3490 Kvistgård Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/06/2016 De Hua Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Superligaen A/S. Årsrapport 2013/14. DBU Allé 1, 2605 Brøndby CVR-nr oktober. Claus Thomsen

Superligaen A/S. Årsrapport 2013/14. DBU Allé 1, 2605 Brøndby CVR-nr oktober. Claus Thomsen Superligaen A/S DBU Allé 1, 2605 Brøndby CVR-nr. 13 99 68 30 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. oktober Claus Thomsen dirigent 20 14 Indhold Ledelsespåtegning

Læs mere

Bunden forudsætning i Investering

Bunden forudsætning i Investering Bunden forudsætning i Investering af Trine Kornum Christiansen april 2009 1 Trine Kornum Christiansen Indholdsfortegnelse 1 Opgave 1...3 1.1 Rentabilitet...3 1.1.1 Afkastningsgrad...3 1.1.2 Aktivernes

Læs mere

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen

Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Udvalgte nøgletal for vagt og sikkerhedsbranchen Om statistikken Kilder Statistikken er udarbejdet på baggrund af data fra henholdsvis Danmarks Statistik og Experian. Kilden fremgår ved hver figur. Definitioner

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner:

København, september 2015. Notat: Selskaber med begrænset hæftelse. Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: København, september 2015 Notat: Selskaber med begrænset hæftelse Notatet indeholder blandt andet følgende konklusioner: Antallet af anpartsselskaber er steget fra ca. 77.700 selskaber i 2001 til ca. 199.500

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Danmark 28/4-2015. Ict Logistics A/S Transportbuen 6 7400 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S 28/4-215 FIRMA ANALYSEN Rapport fra Bisnode Danmark Ict Logistics A/S Transportbuen 6 74 Herning Danmark BISNODE DANMARK A/S Adresse: Gyngemose Parkvej 5, 8. sal, 286 Søborg Telefon: 722 41, E-mail: business.support@bisnode.com,

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB

HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB HARALD-GLADSAXE KOMPLEMENTARANPARTSSELSKAB Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/05/2014 Peter Lambert Dirigent

Læs mere

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NYGAARDS VVS ApS. Årsrapport 18. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NYGAARDS VVS ApS Årsrapport 18. april 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Rene Nygaard Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2014

Folkehøjskolernes regnskab 2014 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 8. regnskabsår Ringkøbing Fjord Parken ApS Jagtvej 34, Holmsland 6950 Ringkøbing CVR-nr. 31 57 87 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Den udvidede selvangivelse

Den udvidede selvangivelse Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning En kort vejledning til SKATs selvbetjening UDFYLD RUBRIK 111-118 Den udvidede selvangivelse Enkeltmandsselskab > 300.000 i omsætning

Læs mere

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MADBULL RACING ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MADBULL RACING ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2014 Grethe Andersen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

Selskabsrapport VIA VENTURE PARTNERS A/S. Udskrevet d. 08-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport VIA VENTURE PARTNERS A/S. Udskrevet d. 08-01-2016. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport VIA VENTURE PARTNERS A/S Udskrevet d. 08-01-2016 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS

Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS Hovedstadsregionens Naturgas Holding ApS CVR-nr. 89 77 36 28 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling 3^/^2013 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

4 Analyse af virksomhedens regnskab

4 Analyse af virksomhedens regnskab 4 Analyse af virksomhedens regnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Bearbejde et offentliggjort regnskab til analysebrug Beregne og analysere nøgletal for virksomhedens rentabilitet

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Credit 19/ Firmanavn Adresse By Land BISNODE CREDIT A/S

FIRMA ANALYSEN. Rapport fra Bisnode Credit 19/ Firmanavn Adresse By Land BISNODE CREDIT A/S 19/ - 2013 FIRMA ANALYSEN Rapport fra Bisnode Credit Firmanavn Adresse By Land BISNODE CREDIT A/S Adresse: Tobaksvejen 21, 2860 Søborg Telefon: 3673 8184, E-mail: business.support@bisnode.dk, www.bisnode.com

Læs mere

Selskabsrapport. BIQ ApS. Udskrevet d. 25-11-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport. BIQ ApS. Udskrevet d. 25-11-2015. Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport BIQ ApS Udskrevet d. 25-11-2015 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk 1

Læs mere

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår)

Aros Bolig Aps. Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (8. regnskabsår) Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (8. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2006 Side 1 Beretning 2006

Læs mere

Folkehøjskolernes regnskab 2015

Folkehøjskolernes regnskab 2015 1. Indledning Folkehøjskolerne tilbyder voksne elever undervisning og samvær på kurser, hvis hovedsigte er folkelig oplysning. Undervisningen gennemføres inden for rammerne af et kostskolemiljø jf LBK

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning... 7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...8 Driftsresultat...

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Nordicom A/S Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 Nordicom A/S Omsætningen i 1. kvartal blev øget til 112,2 mio. kr. (1. kvt. 2003: 54,8 mio. kr.). Det er en fremgang på 57,4 mio. kr. eller 104,7%. Nordicom A/S har i 1. kvartal 2004 opnået et resultat

Læs mere

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS

MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS MULTISERVICE OG MALERFIRMA ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Ole Mortensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Selskabsrapport UNI PUR A/S. Udskrevet d Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen

Selskabsrapport UNI PUR A/S. Udskrevet d Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen Selskabsrapport UNI PUR A/S Udskrevet d. 15-01-2017 Denne rapport indeholder udvalgte data fra BiQ databasen BiQ ApS Niels Juels Gade 5, 4. 1059 København K. Telefon: 70255065 CVR: 25 72 90 13 www.biq.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS

INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS INGER DUEHART KLINISK TANDTEKNIKER ApS Årsrapport 1. maj 2013-30. april 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/09/2014 Lars Stig Duerhart Dirigent Side

Læs mere

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår)

Strandborg Bolig A/S. CVR nr. 25 58 04 27. Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006. (6. regnskabsår) Strandborg Bolig A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 25 58 04 27 Årsrapport for 2006 1.1.2006-31.12.2006 (6. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2006 1 Beretning 2006 Hoved aktivitet Selskabets

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00

kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr.1.000,00 kr ,00 Opgave 1 (25%) Holmsminde Kro, Storgade 17, Holmsminde Bank: Holmsminde Bank Kassekredit konto nr. 78-6543-972 1) Konter følgende bilag for den 29. april 2010: Bilag Tekst Beløb 265 Faktura til Holmsminde

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

1. Antal etablerede selskaber

1. Antal etablerede selskaber Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber () sammenlignet med Aktieselskaber (), Anpartsselskaber () og Øvrige selskaber hvor det giver mening. Ved øvrige

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

DANSK TAGRENOVERING ApS

DANSK TAGRENOVERING ApS DANSK TAGRENOVERING ApS Årsrapport 14. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/04/2015 Helle Dam Knudsen Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Årsregnskab. Mandag den 4. juni Kl SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 8 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Årsregnskab Mandag den 4. juni 2007 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler er tilladt

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 5 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS

HVIDOVRE VVS SERVICE ApS HVIDOVRE VVS SERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/04/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011

Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011 FAQTUM brancheanalyse Brancheanalyse Vognmænd (fragt) oktober 2011 FAQTUM Dansk virksomhedsvurdering ApS har beregnet udviklingen hos de danske vognmænd for de seneste 5 år, for at se hvorledes de har

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere