Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger"

Transkript

1 Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Organisationstype: Organisationsnr: 0120 Navn: Boligorganisation Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: A. Konklusion Boligforeningen Fredensbo Vurderer boligorganisationen samlet set, at boligorganisationen opnår tilfredsstillende resultater? Høj grad Nogen grad Mindre grad Ringe grad Vurderer boligorganisationen samlet set, at boligorganisationen igangsætter passende initiativer til imødegåelse af boligorganisationens udfordringer? Høj grad Nogen grad Mindre grad Ringe grad Er der behov for at drøfte aftaler med kommunen om boligorganisationens forhold? Hvis ja, kommentarer - jfr. nedenfor Er der behov for at drøfte aftaler med kommunen om en særlig indsats i nogle afdelinger? Styringsrapport for 0120, Boligforeningen Fredensbo - Dokumentationspakke 2015 Side 1 af 6

2 Hvis ja, evt. kommentarer : 001-1, Søndergade/Gasværksvej Hvilken indsats? Jfr. styringsrapporten for 2013 og tidligere år er der indsendt helhedsplaner til Landsbyggfonden for afdelingerne 1 til og med 12. Helhedsplanerne indholder forslag til genopretningsarbejder og modernisering med bl.a. bedre tilgængelighed i og til bolgierne, og der ansøges om støtte fra landsbyggefonden. Landbyggefonden har nu været på besigtigelse i afdeling 1 og 3. : , Stokbrogade/Fortunavej Hvilken indsats? Jfr. styringsrapporten for 2013 og tidligere år er der indsendt helhedsplaner til Landsbyggfonden for afdelingerne 1 til og med 12. Helhedsplanerne indholder forslag til genopretningsarbejder og modernisering med bl.a. bedre tilgængelighed i og til bolgierne, og der ansøges om støtte fra landsbyggefonden. Landbyggefonden har nu været på besigtigelse i afdeling 1 og 3. : 003-3, Gravensgade/Smalbyvej Hvilken indsats? Jfr. styringsrapporten for 2013 og tidligere år er der indsendt helhedsplaner til Landsbyggfonden for afdelingerne 1 til og med 12. Helhedsplanerne indholder forslag til genopretningsarbejder og modernisering med bl.a. bedre tilgængelighed i og til bolgierne, og der ansøges om støtte fra landsbyggefonden. Landbyggefonden har nu været på besigtigelse i afdeling 1 og 3. : 005-5, Vestergade/Fasanvej/Glentevej Hvilken indsats? Jfr. styringsrapporten for 2012 og tidligere år er der indsendt helhedsplaner til Landsbyggfonden for afdelingerne 1 til og med 12. Helhedsplanerne indholder forslag til genopretningsarbejder og modernisering med bl.a. bedre tilgængelighed i og til bolgierne, og der ansøges om støtte fra landsbyggefonden. Landbyggefonden har nu været på besigtigelse i afdeling 1 og 3. : 009-9, Fasanvej/Stokbrogade Hvilken indsats? Jfr. styringsrapporten for 2013 og tidligere år er der indsendt helhedsplaner til Landsbyggfonden for afdelingerne 1 til og med 12. Helhedsplanerne indholder forslag til genopretningsarbejder og modernisering med bl.a. bedre tilgængelighed i og til bolgierne, og der ansøges om støtte fra landsbyggefonden. Landbyggefonden har nu været på besigtigelse i afdeling 1 og 3. : , Løvparken/Skovparken Hvilken indsats? Jfr. styringsrapporten for 2013 og tidligere år er der indsendt helhedsplaner til Landsbyggfonden for afdelingerne 1 til og med 12. Helhedsplanerne indholder forslag til genopretningsarbejder og modernisering med bl.a. bedre tilgængelighed i og til bolgierne, og der ansøges om støtte fra landsbyggefonden. Landbyggefonden har nu været på besigtigelse i afdeling 1 og 3. B. Gennemgang af boligorganisation Vurdering Økonomi/drift Hvad anser boligorganisationen som de væsentligste udfordringer med hensyn til boligorganisationens økonomi, administration og drift? Styringsrapport for 0120, Boligforeningen Fredensbo - Dokumentationspakke 2015 Side 2 af 6

3 Af væsentlige udfordringer kan nævnes -At afdelingerne er konkurrencedygtige i forhold til bl.a. kvalitet i boligen og energiforbrug. -At der er et passende antal boliger at administrere i forhold til at rekrutere og fastholde administrativt personale med de nødvendige kompetencer. Hvilke initiativer er eller vil blive igangsat med hensyn til boligorganisationens økonomi, administration og drift? -Der analyseres løbende på udviklingen i antal ansøgere til vore afdelinger. -Der er lavet bencmarking på udvalgte nøgletal herunder administrationsbidrag. -Når der forudses særlige udfordringer eller usædvanlig forhold i afdelingerne eller i administrationen skal dette rapporteres til bestyrelsen. - Optimering af viceværtsfunktionen med henblik på at fastholde udgiften til renholdelse på nuværende niveau. Baggrund/fakta Regnskabsnøgletal Værdi Sidste års værdi Administrationsbidrag, kr. pr. lejemål 3.285, , ,42 Byggesagshonorar, nybyggeri, andel af anskaffelsessum 0,00 2,29 2,29 Byggesagshonorar, renovering støttet af Landsbyggefonden i/t i/t i/t Dispositionsfond, kr. pr. lejemål 8.665, , ,41 Arbejdskapital, kr. pr. lejemål 4.197, , ,26 Sager ved beboerklagenævnet Afgjorte sager I år Helt/Delvist tabte Afgjorte sager Sidste år Helt/delvis tabte I alt Forbrugsregnskaber Fraflytning Husordenssager Andet , herunder om boligorganisationens opfølgning på tabte sager Er der ja-markeringer i regnskabsspørgeskemaet? Styringsrapport for 0120, Boligforeningen Fredensbo - Dokumentationspakke 2015 Side 3 af 6

4 Vurdering Ledelse og beboerdemokrati Hvad anser boligorganisationen som de væsentligste udfordringer med hensyn til boligorganisationens ledelse og beboerdemokrati? Det kan på længere sigt være problematisk at få beboere til at interessere sig for arbejdet i organisationsbestyrelse og afdelingsbestyrelser. Det gælder især yngre beboere. Hvilke initiativer er eller vil blive igangsat med hensyn til boligorganisationens ledelse og beboerdemokrati? Der informeres på alle afdelingsmøder om fordelene ved at have afdelingsbestyrelser i afdelingerne. Ved valg til organisationsbestyrelsen forsøger vi altid, at sikre, at der er kandidater, der kan opstilles, når et medlem træder ud af bestyrelsen. Baggrund/fakta Har bestyrelsen det forløbne år drøftet god ledelsesskik (god almen ledelse)? Har bestyrelsen gennemført evalueringer af bestyrelsesarbejdet det forløbne år? Har bestyrelsen det forløbne år haft generelle drøftelser om beboerdemokratiet? Udlejning og velfungerende boligafdelinger vedrørende boligorganisationens generelle udlejningspolitik og generelle indsats for velfungerende boligafdelinger Baggrund/fakta Styringsrapport for 0120, Boligforeningen Fredensbo - Dokumentationspakke 2015 Side 4 af 6

5 Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Boligorganisation Almene familieboliger 0,00 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Byggeri og renoveringer Vurdering Hvad anser boligorganisationen som de væsentligste udfordringer med hensyn til boligorganisationens nybyggeri- og renoveringsaktivitet? Der er et væsentligt antal medlemmer på ventelisterne. Det gælder især efterspørgselen efter rækkehuse. Derfor er det en udfordring at kunne tilbyde rækkehuse til vore medlemmer. Det er derfor ønskeligt, at vi kan få en kommunal godkendelse at et projekt med rækkehuse. Renovering: Se tidligere bemærkning om helhedsplaner. Hvilke initiativer er eller vil blive igangsat til styrkelse af boligorganisationens byggevirksomhed? Boligforeningens ledelse vurder til stadighed mulighederne for at medvirke ved nybyggerier i Brønderslev By. Dette sker i et samarbejde med vors bygherrerådgier Kuben og vores tilknyttede ingeniører og arkitekter. Baggrund/fakta er med større igangværende, afsluttede eller påtænkte renoveringer? 001-1, Søndergade/Gasværksvej 003-3, Gravensgade/Smalbyvej 005-5, Vestergade/Fasanvej/Glentevej 009-9, Fasanvej/Stokbrogade , Stokbrogade/Fortunavej , Løvparken/Skovparken Se kommentarer til de enkelte afdelinger er i nybyggeri under opførelse Afd.'s LBF nr Afd. Navn Styringsrapport for 0120, Boligforeningen Fredensbo - Dokumentationspakke 2015 Side 5 af 6

6 C. er med væsentlige problemer og/eller kritiske nøgletal er med væsentlige problemer eller kritiske nøgletal på parametrene lejeledighed, fraflytning, henlæggelser, overskud eller underskud Kritiske nøgletal Afd. nr. Afd. Navn 001 1, Søndergade/Gasværksve j 003 3, Gravensgade/Smalbyvej 005 5, Vestergade/Fasanvej/Gle ntevej Væsentlige problemer X X X Ledige boliger Fraflytning Henlæggelser vedligeholdelse 009 9, Fasanvej/Stokbrogade X , , Stokbrogade/Fortunavej , Løvparken/Skovparken , Grønnegade/Bredgade , Grønnegade/Bredgade/P assagen , Skovparken X , Smalbyparken X D. Tidligere indgåede aftaler mv. X X X X X X Opsamlet underskud Flerårige overskud Hvad er status for tidligere drøftede forhold, indgåede aftaler mv., jf. seneste kommunale redegørelse? Intet hertil Styringsrapport for 0120, Boligforeningen Fredensbo - Dokumentationspakke 2015 Side 6 af 6

7 Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0120 Organisationsnavn: Boligforeningen Fredensbo LBF afdelingsnr.: 001 snavn: 1, Søndergade/Gasværksvej Byggeafsnitsadresser: Søndergade 11-15, Gasværksvej 6-10 Byggeafsnits BBR-numre: 5351, 1924 Vægtet ibrugtagningsår: 1942 Gruppe: Gruppe 3. Boliger mellem m² i etagebyggeri fra før 1960 Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Antal byggeafsnit i drift: 2 Boliger i drift: Tæt/Lav Etage I alt: Antal: m² Antal: m² Antal: m² Familieboliger (lejl.): Ældreboliger: Ungdomsboliger: I alt: under opførelse? For afdelinger under opførelse udfyldes resten af rapporten ikke A. Konklusion Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag? Hvis ja, gives i prioriteret rækkefølge en nærmere beskrivelse af, hvori afdelingens problem(er) består, og hvilke løsninger, der vil kunne anvises. Styringsrapport for 001, 1, Søndergade/Gasværksvej - Dokumentationspakke 2015 Side 1 af 6

8 - stor udskiftning af lejere - Ingen altaner - Dårlig tilgængelighed - Behov for minimering af energiforbrug Der er indsendt helehedsplan til Landsbyggefonden med ansøgning om støtte til renovering en har en høj leje i forhold til lejlighedernes indretning og stand. Det skyldes, at der i 1991 er optaget index lån til renovering og forbedring af køkken og bad. Ydelsen på indexlånene stiger hvert år. Der er stadig en væsentlig restgæld på lånene. Dette vil også udgøre en udfordring i forhold til finansiering af forventede forbedringsarbejder med støtte fra Landsbyggefonden. For at holde lejen på et niveau, som afspejler lejlighedernes stand, støttes afdelingen med kr fra dispositionsfonden i Evt. yderligere kommentarer om afdelingens forhold. B. Gennemgang af afdeling Økonomi/drift Regnskabsnøgletal Årets henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig 5.083, ,25 Kr. pr. m2 75,31 132,02 Henlæggelser er noget under benschmarkets niveauet. Det skyldes, at henlæggelserne er nedsat, så lejen i højere grad afspejler lejlighedernes stand. Boligforeningens bestyrelse vil give støtte fra dispositionsfond, hvis afdelingens egne midler ikke er tilstrækkelige til dække almindelig og planlagt vedligehold. Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig , ,56 Kr. pr. m2 909,11 447,44 Opsamlet underskud Kr. pr. m2 0,00 0,00 Styringsrapport for 001, 1, Søndergade/Gasværksvej - Dokumentationspakke 2015 Side 2 af 6

9 Årlige overskud i tre år, laveste observation Pct. af samlede udgifter 0,00 Vurdering af afdelingens vedligeholdelsestilstand Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende, jf. driftsbek., 117 Se pkt. A vedr. helhedsplan. Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Velfungerende Middel Bør styrkes Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Udlejning Fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Styringsrapport for 001, 1, Søndergade/Gasværksvej - Dokumentationspakke 2015 Side 3 af 6

10 Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Fraflytningsprocent Almene familieboliger 4,17 12,35 Almene ældreboliger i/t i/t Almene ungdomsboliger i/t i/t Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Almene familieboliger 0,00 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Boligområdet Indikator for beboersammensætningen (andel af årige som er uden for arbejdsmarkedet), angivet som et procentinterval. Diskret. 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% % X Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Er boligområdet socialt velfungerende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Styringsrapport for 001, 1, Søndergade/Gasværksvej - Dokumentationspakke 2015 Side 4 af 6

11 Er boligområdet tidssvarende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Har boligerne en tidssvarende størrelse? Er toiletter og bad tidssvarende? Er køkkener tidssvarende? Er fællesfaciliteter tidssvarende? Er udearealerne tidssvarende? Styringsrapport for 001, 1, Søndergade/Gasværksvej - Dokumentationspakke 2015 Side 5 af 6

12 Er der igangværende større renoveringssager? Er der påtænkt/besluttet større renoveringssager? Hvis ja, kort beskrivelse Jf. tidligere bemærkning om helhedsplaner Er større renoveringssager afsluttet indenfor det sidste år? Styringsrapport for 001, 1, Søndergade/Gasværksvej - Dokumentationspakke 2015 Side 6 af 6

13 Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0120 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 003 snavn: Byggeafsnitsadresser: Boligforeningen Fredensbo 3, Gravensgade/Smalbyvej Byggeafsnits BBR-numre: 1995, 4692, 4692, 4693, 1993 Vægtet ibrugtagningsår: 1949 Gravensgade 79-89, Smalbyvej 11, Gravensgade 91, Smalbyvej 11, 2. th., m.fl. Gruppe: Gruppe 3. Boliger mellem m² i etagebyggeri fra før 1960 Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Antal byggeafsnit i drift: 5 Boliger i drift: Tæt/Lav Etage I alt: Antal: m² Antal: m² Antal: m² Familieboliger (lejl.): Ældreboliger: Ungdomsboliger: I alt: under opførelse? For afdelinger under opførelse udfyldes resten af rapporten ikke A. Konklusion Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag? Hvis ja, gives i prioriteret rækkefølge en nærmere beskrivelse af, hvori afdelingens problem(er) består, og hvilke løsninger, der vil kunne anvises. Styringsrapport for 003, 3, Gravensgade/Smalbyvej - Dokumentationspakke 2015 Side 1 af 6

14 - Dårlig tilgængelighed - Behov for minimering af energiforbrug - Behov for renovering af især tage, køkken og bad Der er indsendt helhedsplan til Landsbyggefonden med ansøgning om støtte til renovering ens økonomi er påvirket af, at der i 1991 er optaget index lån til renovering og forbedring af køkken og bad i 30 ud af 53 boliger. Ydelsen på indexlånene stiger hvert år. Der er stadig en væsentlig restgæld på lånene. Dette vil også udgøre en udfordring i forhold til finansiering af forventede forbedringsarbejder med støtte fra Landsbyggefonden. Evt. yderligere kommentarer om afdelingens forhold. B. Gennemgang af afdeling Økonomi/drift Regnskabsnøgletal Årets henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig 6.851, ,25 Kr. pr. m2 97,39 132,02 Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig , ,56 Kr. pr. m2 583,17 447,44 Opsamlet underskud Kr. pr. m2 0,00 0,00 Årlige overskud i tre år, laveste observation Pct. af samlede udgifter 2,35 Styringsrapport for 003, 3, Gravensgade/Smalbyvej - Dokumentationspakke 2015 Side 2 af 6

15 Vurdering af afdelingens vedligeholdelsestilstand Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende, jf. driftsbek., 117 Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Velfungerende Middel Bør styrkes Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Udlejning Fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Styringsrapport for 003, 3, Gravensgade/Smalbyvej - Dokumentationspakke 2015 Side 3 af 6

16 Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Fraflytningsprocent Almene familieboliger 16,67 12,35 Almene ældreboliger i/t i/t Almene ungdomsboliger i/t i/t Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Almene familieboliger 0,00 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Boligområdet Indikator for beboersammensætningen (andel af årige som er uden for arbejdsmarkedet), angivet som et procentinterval. Diskret. 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% % X Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Er boligområdet socialt velfungerende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Styringsrapport for 003, 3, Gravensgade/Smalbyvej - Dokumentationspakke 2015 Side 4 af 6

17 Er boligområdet tidssvarende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Har boligerne en tidssvarende størrelse? Der er behov for nogle større 3 værelses boliger i afdelingen. Er toiletter og bad tidssvarende? Er køkkener tidssvarende? Er fællesfaciliteter tidssvarende? Der er ingen fællesfaciliter. Der kan indrettes fælleshus i naboafdelingen afdeling 23. ( 3 afsnit 5) Er udearealerne tidssvarende? Styringsrapport for 003, 3, Gravensgade/Smalbyvej - Dokumentationspakke 2015 Side 5 af 6

18 Er der igangværende større renoveringssager? Er der påtænkt/besluttet større renoveringssager? Hvis ja, kort beskrivelse Jvf. tidligere bemærkninger om helhedsplaner Er større renoveringssager afsluttet indenfor det sidste år? Hvis ja, kort beskrivelse Der er gennemført en forbedring af udeområderne i afdeling. Hertil er anvendt midler fra egne henlæggelser samt fra vores trækninsgret i Landsbyggefonden Styringsrapport for 003, 3, Gravensgade/Smalbyvej - Dokumentationspakke 2015 Side 6 af 6

19 Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0120 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 005 snavn: Boligforeningen Fredensbo 5, Vestergade/Fasanvej/Glentevej Byggeafsnitsadresser: Vestergade 65, Fasanvej 1-11, Fasanvej 13-19, Glentevej 1-4, Glentevej 5-8 Byggeafsnits BBR-numre: 5880, 1557, 1934 Vægtet ibrugtagningsår: 1949 Gruppe: Gruppe 3. Boliger mellem m² i etagebyggeri fra før 1960 Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Antal byggeafsnit i drift: 3 Boliger i drift: Tæt/Lav Etage I alt: Antal: m² Antal: m² Antal: m² Familieboliger (lejl.): Ældreboliger: Ungdomsboliger: I alt: under opførelse? For afdelinger under opførelse udfyldes resten af rapporten ikke A. Konklusion Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag? Hvis ja, gives i prioriteret rækkefølge en nærmere beskrivelse af, hvori afdelingens problem(er) består, og hvilke løsninger, der vil kunne anvises. Styringsrapport for 005, 5, Vestergade/Fasanvej/Glentevej - Dokumentationspakke 2015 Side 1 af 6

20 Gennemførelse af helhedsplaner, der er indsendt til Landsbyggefonden - stor udskiftning af lejere - Ingen altaner - Dårlig tilgængelighed - Behov for minimering af energiforbrug ens økonomi er påvirket af, at der i 1992 er optaget index lån til renovering og forbedring af køkken og bad. Ydelsen på indexlånene stiger hvert år. Der er stadig en væsentlig restgæld på lånene. Dette vil også udgøre en udfordring i forhold til finansiering af forventede forbedringsarbejder med støtte fra Landsbyggefonden. Evt. yderligere kommentarer om afdelingens forhold. B. Gennemgang af afdeling Økonomi/drift Regnskabsnøgletal Årets henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig 7.617, ,25 Kr. pr. m2 103,90 132,02 Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig , ,56 Kr. pr. m2 639,05 447,44 Opsamlet underskud Kr. pr. m2 0,00 0,00 Årlige overskud i tre år, laveste observation Pct. af samlede udgifter 0,00 Styringsrapport for 005, 5, Vestergade/Fasanvej/Glentevej - Dokumentationspakke 2015 Side 2 af 6

21 Vurdering af afdelingens vedligeholdelsestilstand Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende, jf. driftsbek., 117 Se pkt. A vedr. helhedsplan Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Velfungerende Middel Bør styrkes Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Udlejning Fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Styringsrapport for 005, 5, Vestergade/Fasanvej/Glentevej - Dokumentationspakke 2015 Side 3 af 6

22 Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Fraflytningsprocent Almene familieboliger 19,61 12,35 Almene ældreboliger i/t i/t Almene ungdomsboliger i/t i/t Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Almene familieboliger 0,00 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Boligområdet Indikator for beboersammensætningen (andel af årige som er uden for arbejdsmarkedet), angivet som et procentinterval. Diskret. 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% % X Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Er boligområdet socialt velfungerende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Styringsrapport for 005, 5, Vestergade/Fasanvej/Glentevej - Dokumentationspakke 2015 Side 4 af 6

23 Er boligområdet tidssvarende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Har boligerne en tidssvarende størrelse? Er toiletter og bad tidssvarende? Er køkkener tidssvarende? Er fællesfaciliteter tidssvarende? Der er ingen fællesfaciliteter. Der er planlagt fælleshus, der opføres ved gennemførelsen af renoveringen, hvis helhedsplanerne for afdeling 5, 9 og 11 gennemføres. Er udearealerne tidssvarende? Styringsrapport for 005, 5, Vestergade/Fasanvej/Glentevej - Dokumentationspakke 2015 Side 5 af 6

24 Er der igangværende større renoveringssager? Er der påtænkt/besluttet større renoveringssager? Hvis ja, kort beskrivelse Jvf. tidligere bemærkning om helhedsplaner Er større renoveringssager afsluttet indenfor det sidste år? Styringsrapport for 005, 5, Vestergade/Fasanvej/Glentevej - Dokumentationspakke 2015 Side 6 af 6

25 Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0120 Organisationsnavn: Boligforeningen Fredensbo LBF afdelingsnr.: 009 snavn: 9, Fasanvej/Stokbrogade Byggeafsnitsadresser: Fasanvej 21-27, Stokbrogade Byggeafsnits BBR-numre: 1560, 5123 Vægtet ibrugtagningsår: 1960 Gruppe: Gruppe 7. Boliger mellem m² i etagebyggeri fra Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Antal byggeafsnit i drift: 2 Boliger i drift: Tæt/Lav Etage I alt: Antal: m² Antal: m² Antal: m² Familieboliger (lejl.): Ældreboliger: Ungdomsboliger: I alt: under opførelse? For afdelinger under opførelse udfyldes resten af rapporten ikke A. Konklusion Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag? Hvis ja, gives i prioriteret rækkefølge en nærmere beskrivelse af, hvori afdelingens problem(er) består, og hvilke løsninger, der vil kunne anvises. Styringsrapport for 009, 9, Fasanvej/Stokbrogade - Dokumentationspakke 2015 Side 1 af 6

26 - Dårlig tilgængelighed - Behov for minimering af energiforbrug - Behov for renovering af klimaskærm Der er indsendt helhedsplan til Landsbyggefonden med ansøgning om støtte til renovering Evt. yderligere kommentarer om afdelingens forhold. B. Gennemgang af afdeling Økonomi/drift Regnskabsnøgletal Årets henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig 4.000, ,71 Kr. pr. m2 50,20 107,37 Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig , ,85 Kr. pr. m ,86 342,73 Der er i afdelingen henlagt forholdsveis meget til planlagt vedligeholdelse. En stor del af beløbet er øremærket til nyt tag, men udførelse heraf afventer svar fra Landsbyggefonden på vores ansøgning om støtte til renovering. Opsamlet underskud Kr. pr. m2 0,00 0,00 Årlige overskud i tre år, laveste observation Pct. af samlede udgifter 1,25 Styringsrapport for 009, 9, Fasanvej/Stokbrogade - Dokumentationspakke 2015 Side 2 af 6

27 Vurdering af afdelingens vedligeholdelsestilstand Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende, jf. driftsbek., 117 Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Velfungerende Middel Bør styrkes Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Udlejning Fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Styringsrapport for 009, 9, Fasanvej/Stokbrogade - Dokumentationspakke 2015 Side 3 af 6

28 Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Fraflytningsprocent Almene familieboliger 17,54 12,35 Almene ældreboliger i/t i/t Almene ungdomsboliger i/t i/t Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Almene familieboliger 0,00 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Boligområdet Indikator for beboersammensætningen (andel af årige som er uden for arbejdsmarkedet), angivet som et procentinterval. Diskret. 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% % X Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Er boligområdet socialt velfungerende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Styringsrapport Ringe grad for 009, 9, Fasanvej/Stokbrogade - Dokumentationspakke 2015 Side 4 af 6

29 Er boligområdet tidssvarende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Har boligerne en tidssvarende størrelse? Er toiletter og bad tidssvarende? Er køkkener tidssvarende? Er fællesfaciliteter tidssvarende? Der er ingen fællesfaciliteter i afdelingen. Er udearealerne tidssvarende? Styringsrapport for 009, 9, Fasanvej/Stokbrogade - Dokumentationspakke 2015 Side 5 af 6

30 Er der igangværende større renoveringssager? Er der påtænkt/besluttet større renoveringssager? Hvis ja, kort beskrivelse Der er indsendt helhedsplan til Landsbyggefonden med forslag om genopretningsarbejder og ansøgning om støtte hertil Er større renoveringssager afsluttet indenfor det sidste år? Styringsrapport for 009, 9, Fasanvej/Stokbrogade - Dokumentationspakke 2015 Side 6 af 6

31 Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0120 Organisationsnavn: Boligforeningen Fredensbo LBF afdelingsnr.: 011 snavn: 11, Stokbrogade/Fortunavej Byggeafsnitsadresser: Stokbrogade 9-15, Fortunavej 2-12 Byggeafsnits BBR-numre: 5119 Vægtet ibrugtagningsår: 1966 Gruppe: Gruppe 7. Boliger mellem m² i etagebyggeri fra Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Antal byggeafsnit i drift: 1 Boliger i drift: Tæt/Lav Etage I alt: Antal: m² Antal: m² Antal: m² Familieboliger (lejl.): Ældreboliger: Ungdomsboliger: I alt: under opførelse? For afdelinger under opførelse udfyldes resten af rapporten ikke A. Konklusion Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag? Hvis ja, gives i prioriteret rækkefølge en nærmere beskrivelse af, hvori afdelingens problem(er) består, og hvilke løsninger, der vil kunne anvises. Styringsrapport for 011, 11, Stokbrogade/Fortunavej - Dokumentationspakke 2015 Side 1 af 6

32 Der er behov for et tiltag, der kan optimere energiforbruget i afdelingen, hvor loftsrum og facader isoleres Der er behov for øget tilgængelighed til og i lejlighederne. Der er indsendt helhedsplan til Landsbyggefonden med ansøgning om støtte til renovering Evt. yderligere kommentarer om afdelingens forhold. B. Gennemgang af afdeling Økonomi/drift Regnskabsnøgletal Årets henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig 6.696, ,71 Kr. pr. m2 79,28 107,37 Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig , ,85 Kr. pr. m2 246,23 342,73 Opsamlet underskud Kr. pr. m2 0,00 0,00 Årlige overskud i tre år, laveste observation Pct. af samlede udgifter 1,15 Styringsrapport for 011, 11, Stokbrogade/Fortunavej - Dokumentationspakke 2015 Side 2 af 6

33 Vurdering af afdelingens vedligeholdelsestilstand Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende, jf. driftsbek., 117 Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Velfungerende Middel Bør styrkes Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Udlejning Fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Fraflytningsprocent Almene familieboliger 10,61 12,35 Styringsrapport for 011, 11, Stokbrogade/Fortunavej - Dokumentationspakke 2015 Side 3 af 6

34 Almene ældreboliger i/t i/t Almene ungdomsboliger i/t i/t Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Almene familieboliger 0,00 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Boligområdet Indikator for beboersammensætningen (andel af årige som er uden for arbejdsmarkedet), angivet som et procentinterval. Diskret. 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% % X Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Er boligområdet socialt velfungerende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Styringsrapport for 011, 11, Stokbrogade/Fortunavej - Dokumentationspakke 2015 Side 4 af 6

35 Er boligområdet tidssvarende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Har boligerne en tidssvarende størrelse? Er toiletter og bad tidssvarende? Er køkkener tidssvarende? Er fællesfaciliteter tidssvarende? Er udearealerne tidssvarende? Er der igangværende større renoveringssager? Styringsrapport for 011, 11, Stokbrogade/Fortunavej - Dokumentationspakke 2015 Side 5 af 6

36 Er der påtænkt/besluttet større renoveringssager? Hvis ja, kort beskrivelse Jvf. tidligere bemærkning om helhedsplaner Er større renoveringssager afsluttet indenfor det sidste år? Styringsrapport for 011, 11, Stokbrogade/Fortunavej - Dokumentationspakke 2015 Side 6 af 6

37 Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0120 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 012 snavn: Boligforeningen Fredensbo 12, Løvparken/Skovparken Byggeafsnitsadresser: Løvparken 2-84, Løvparken 1-83, Skovparken 1-91 Byggeafsnits BBR-numre: 7632, 7631, 7976 Vægtet ibrugtagningsår: 1985 Gruppe: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Gruppe 13. Boliger mellem m² i tæt/lavt byggeri fra 1975 og derefter Antal byggeafsnit i drift: 3 Boliger i drift: Tæt/Lav Etage I alt: Antal: m² Antal: m² Antal: m² Familieboliger (lejl.): Ældreboliger: Ungdomsboliger: I alt: under opførelse? For afdelinger under opførelse udfyldes resten af rapporten ikke A. Konklusion Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag? Hvis ja, gives i prioriteret rækkefølge en nærmere beskrivelse af, hvori afdelingens problem(er) består, og hvilke løsninger, der vil kunne anvises. Styringsrapport for 012, 12, Løvparken/Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 1 af 6

38 - Behov for optimering af energiforbrug med isolering af loftsrum og facader - Tagene, der er af tegl, trænger til udskiftning - Behov for et antal lejligheder med tilgængelighed til og i boligen. Evt. yderligere kommentarer om afdelingens forhold. Der er, efter anbefaling fra Landsbyggefonden, gennemført en ændring af lejefastsættelsen i afdelingen, så lejen for boliger i 2 etager er nedsat. Det skyldes, at der har været vanskeligheder med at udleje denne boligtype og der har været hyppig fraflytning. Lejenedsættelsen er i første omgang finansieret af boligforeningens dispositionsfond. B. Gennemgang af afdeling Økonomi/drift Regnskabsnøgletal Årets henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig 6.376, ,40 Kr. pr. m2 86,46 96,17 Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig , ,10 Kr. pr. m2 327,71 407,89 Opsamlet underskud Kr. pr. m2 0,00 0,00 Årlige overskud i tre år, laveste observation Pct. af samlede udgifter 1,86 Styringsrapport for 012, 12, Løvparken/Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 2 af 6

39 Vurdering af afdelingens vedligeholdelsestilstand Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende, jf. driftsbek., 117 Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Velfungerende Middel Bør styrkes Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Udlejning Fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Styringsrapport for 012, 12, Løvparken/Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 3 af 6

40 Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Fraflytningsprocent Almene familieboliger 13,33 12,35 Almene ældreboliger i/t i/t Almene ungdomsboliger 60,00 44,83 Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Almene familieboliger 0,00 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Boligområdet Indikator for beboersammensætningen (andel af årige som er uden for arbejdsmarkedet), angivet som et procentinterval. Diskret. 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% % X Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Er boligområdet socialt velfungerende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Styringsrapport Ringe grad for 012, 12, Løvparken/Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 4 af 6

41 Er boligområdet tidssvarende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Har boligerne en tidssvarende størrelse? Er toiletter og bad tidssvarende? Er køkkener tidssvarende? Er fællesfaciliteter tidssvarende? Er udearealerne tidssvarende? Styringsrapport for 012, 12, Løvparken/Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 5 af 6

42 Er der igangværende større renoveringssager? Er der påtænkt/besluttet større renoveringssager? Hvis ja, kort beskrivelse De pkt. A vedr. helhedsplan Er større renoveringssager afsluttet indenfor det sidste år? Styringsrapport for 012, 12, Løvparken/Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 6 af 6

43 Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0120 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 015 snavn: Boligforeningen Fredensbo 16, Grønnegade/Bredgade Byggeafsnitsadresser: Grønnegade 40A-48, Bredgade Byggeafsnits BBR-numre: 2053, 625 Vægtet ibrugtagningsår: 1992 Gruppe: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Gruppe 8. Boliger mellem m² i etagebyggeri fra 1975 og derefter Antal byggeafsnit i drift: 2 Boliger i drift: Tæt/Lav Etage I alt: Antal: m² Antal: m² Antal: m² Familieboliger (lejl.): Ældreboliger: Ungdomsboliger: I alt: under opførelse? For afdelinger under opførelse udfyldes resten af rapporten ikke A. Konklusion Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag? Hvis ja, gives i prioriteret rækkefølge en nærmere beskrivelse af, hvori afdelingens problem(er) består, og hvilke løsninger, der vil kunne anvises. Styringsrapport for 015, 16, Grønnegade/Bredgade - Dokumentationspakke 2015 Side 1 af 6

44 ens oprindelige lån er indexlån. Det betyder en jævnt stigende udgift til ydelser på lånene, samtidig med at hovedstolen på lånene stiger. Trods en væsentlig friværdi i ejendommen, kan der ikke optages nye kreditforeningslån til forbedringsarbejder. Evt. yderligere kommentarer om afdelingens forhold. B. Gennemgang af afdeling Økonomi/drift Regnskabsnøgletal Årets henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig 4.451, ,40 Kr. pr. m2 58,35 81,46 Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig , ,81 Kr. pr. m2 294,77 325,11 Opsamlet underskud Kr. pr. m2 0,00 0,00 Årlige overskud i tre år, laveste observation Pct. af samlede udgifter 0,79 Styringsrapport for 015, 16, Grønnegade/Bredgade - Dokumentationspakke 2015 Side 2 af 6

45 Vurdering af afdelingens vedligeholdelsestilstand Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende, jf. driftsbek., 117 Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Velfungerende Middel Bør styrkes Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Udlejning Fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Fraflytningsprocent Almene familieboliger 10,00 12,35 Styringsrapport for 015, 16, Grønnegade/Bredgade - Dokumentationspakke 2015 Side 3 af 6

46 Almene ældreboliger i/t i/t Almene ungdomsboliger 100,00 44,83 Der er kun en ungdomsbolig i afdeling. Ny lejer i 2014 Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Almene familieboliger 0,00 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Boligområdet Indikator for beboersammensætningen (andel af årige som er uden for arbejdsmarkedet), angivet som et procentinterval. Diskret. 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% % X Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Er boligområdet socialt velfungerende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Styringsrapport for 015, 16, Grønnegade/Bredgade - Dokumentationspakke 2015 Side 4 af 6

47 Er boligområdet tidssvarende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Har boligerne en tidssvarende størrelse? Er toiletter og bad tidssvarende? Er køkkener tidssvarende? Delvis Er fællesfaciliteter tidssvarende? Der er ingen fællesfaciliteter. Der påtænkes opført beboerlokale sammen med opførelse af 3 nye boliger på Bredgade 79, hvis dette projekt godkendes af Brønderslev Kommune. Er udearealerne tidssvarende? Er der igangværende større renoveringssager? Styringsrapport for 015, 16, Grønnegade/Bredgade - Dokumentationspakke 2015 Side 5 af 6

48 Er der påtænkt/besluttet større renoveringssager? Er større renoveringssager afsluttet indenfor det sidste år? Styringsrapport for 015, 16, Grønnegade/Bredgade - Dokumentationspakke 2015 Side 6 af 6

49 Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0120 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 018 snavn: Boligforeningen Fredensbo 18, Grønnegade/Bredgade/Passagen Byggeafsnitsadresser: Grønnegade 30-34, Passagen 2, Bredgade 45 Byggeafsnits BBR-numre: 614, 8237 Vægtet ibrugtagningsår: 1995 Gruppe: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Gruppe 8. Boliger mellem m² i etagebyggeri fra 1975 og derefter Antal byggeafsnit i drift: 1 Boliger i drift: Tæt/Lav Etage I alt: Antal: m² Antal: m² Antal: m² Familieboliger (lejl.): Ældreboliger: Ungdomsboliger: I alt: under opførelse? For afdelinger under opførelse udfyldes resten af rapporten ikke A. Konklusion Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag? Hvis ja, gives i prioriteret rækkefølge en nærmere beskrivelse af, hvori afdelingens problem(er) består, og hvilke løsninger, der vil kunne anvises. Styringsrapport for 018, 18, Grønnegade/Bredgade/Passagen - Dokumentationspakke 2015 Side 1 af 6

50 en består af 24 familieboliger I Grønnegade med kommunal anvisning og 8 stk. familieboliger i Passagen/Bredgade, som vi anviser til. Boligerne i Passagen/Bredgade er opført i forbindelse med en byfornyelse i Bredgade i 1994/95, og er indrettet i de oprindelige bygninger. Det er særdeles vanskeligt at udleje de 8 stk. boliger i Passagen på grund af dårlig tilgængelighed og en speciel indretning. Boligerne i Bredgade 45 har elevator, men er ligeledes svære at udleje, det skyldes den særlige indretning. Evt. yderligere kommentarer om afdelingens forhold. B. Gennemgang af afdeling Økonomi/drift Regnskabsnøgletal Årets henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig 4.781, ,40 Kr. pr. m2 61,99 81,46 Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig , ,81 Kr. pr. m2 855,03 325,11 Opsamlet underskud Kr. pr. m2 0,00 0,00 Årlige overskud i tre år, laveste observation Pct. af samlede udgifter 0,07 Styringsrapport for 018, 18, Grønnegade/Bredgade/Passagen - Dokumentationspakke 2015 Side 2 af 6

51 Vurdering af afdelingens vedligeholdelsestilstand Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende, jf. driftsbek., 117 Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Velfungerende Middel Bør styrkes Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Udlejning Fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Fraflytningsprocent Almene familieboliger 25,00 12,35 Styringsrapport for 018, 18, Grønnegade/Bredgade/Passagen - Dokumentationspakke 2015 Side 3 af 6

52 Almene ældreboliger i/t i/t Almene ungdomsboliger i/t i/t Stor udskiftning af lejere i 2014 Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Almene familieboliger 0,00 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Boligområdet Indikator for beboersammensætningen (andel af årige som er uden for arbejdsmarkedet), angivet som et procentinterval. Diskret. 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% % X Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Er boligområdet socialt velfungerende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Styringsrapport for 018, 18, Grønnegade/Bredgade/Passagen - Dokumentationspakke 2015 Side 4 af 6

53 Er boligområdet tidssvarende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Har boligerne en tidssvarende størrelse? Er toiletter og bad tidssvarende? Er køkkener tidssvarende? Er fællesfaciliteter tidssvarende? Der er ingen fællesfaciliteret. Brønderslev kommunes aktivitetscenter benyttes af de ældre i boligerne i Grønnegade. Beboere i Passagen/Bredgade kan få glæde af de påtænkte fællesfaciliter i tilknytning til afdelingen 16 jfr. bemærkninger hertil Er udearealerne tidssvarende? Styringsrapport for 018, 18, Grønnegade/Bredgade/Passagen - Dokumentationspakke 2015 Side 5 af 6

54 Er der igangværende større renoveringssager? Er der påtænkt/besluttet større renoveringssager? Er større renoveringssager afsluttet indenfor det sidste år? Styringsrapport for 018, 18, Grønnegade/Bredgade/Passagen - Dokumentationspakke 2015 Side 6 af 6

55 Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0120 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 019 snavn: Boligforeningen Fredensbo 19, Skovparken Byggeafsnitsadresser: Skovparken Byggeafsnits BBR-numre: 8455 Vægtet ibrugtagningsår: 2001 Gruppe: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Gruppe 16. Boliger mellem m² i tæt/lavt byggeri fra 1975 og derefter Antal byggeafsnit i drift: 1 Boliger i drift: Tæt/Lav Etage I alt: Antal: m² Antal: m² Antal: m² Familieboliger (lejl.): Ældreboliger: Ungdomsboliger: I alt: under opførelse? For afdelinger under opførelse udfyldes resten af rapporten ikke A. Konklusion Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag? Hvis ja, gives i prioriteret rækkefølge en nærmere beskrivelse af, hvori afdelingens problem(er) består, og hvilke løsninger, der vil kunne anvises. Styringsrapport for 019, 19, Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 1 af 6

56 Der er opført 8 boliger i afdelingen som etagebyggeri i 2 etager. Der er fire boliger i hvert plan. Det er vanskeliget, at udleje boliger på 1. sal. Disse udlejes ofte for korte perioder, og mange gange med tab til følge. Vi vurderer i øjeblikket eventuelle tiltag for at ændre dette. Evt. yderligere kommentarer om afdelingens forhold. B. Gennemgang af afdeling Økonomi/drift Regnskabsnøgletal Årets henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig 5.617, ,50 Kr. pr. m2 71,32 85,51 Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig , ,79 Kr. pr. m2 757,90 371,49 Opsamlet underskud Kr. pr. m2 0,00 0,00 Årlige overskud i tre år, laveste observation Pct. af samlede udgifter 0,87 Styringsrapport for 019, 19, Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 2 af 6

57 Vurdering af afdelingens vedligeholdelsestilstand Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende, jf. driftsbek., 117 Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Velfungerende Middel Bør styrkes Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Udlejning Fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Total Fraflytningsprocent Almene familieboliger 17,86 12,35 Styringsrapport for 019, 19, Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 3 af 6

58 Almene ældreboliger 0,00 21,05 Almene ungdomsboliger i/t i/t Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Almene familieboliger 0,00 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Boligområdet Indikator for beboersammensætningen (andel af årige som er uden for arbejdsmarkedet), angivet som et procentinterval. Diskret. 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% % X Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Er boligområdet socialt velfungerende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Der er af og til udfordringer i afdeligen i forhold til enkelte beboere på 1. sal jfr. tidligere bemærkninger om udlejningsvanskeligheder her. Styringsrapport for 019, 19, Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 4 af 6

59 Er boligområdet tidssvarende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Har boligerne en tidssvarende størrelse? Er toiletter og bad tidssvarende? Er køkkener tidssvarende? Er fællesfaciliteter tidssvarende? Fællesfaciliteter benyttes sammen med afd. 12 Er udearealerne tidssvarende? Er der igangværende større renoveringssager? Styringsrapport for 019, 19, Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 5 af 6

60 Er der påtænkt/besluttet større renoveringssager? Er større renoveringssager afsluttet indenfor det sidste år? Styringsrapport for 019, 19, Skovparken - Dokumentationspakke 2015 Side 6 af 6

61 Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0120 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 021 snavn: Boligforeningen Fredensbo 21, Brandur Allé Byggeafsnitsadresser: Brandur Allé 1-9, Brandur Allé 11 Byggeafsnits BBR-numre: 96, 92 Vægtet ibrugtagningsår: 2004 Gruppe: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Gruppe 13. Boliger mellem m² i tæt/lavt byggeri fra 1975 og derefter Antal byggeafsnit i drift: 2 Boliger i drift: Tæt/Lav Etage I alt: Familieboliger (lejl.): Antal: m² Antal: m² Antal: m² Ældreboliger: Ungdomsboliger: I alt: under opførelse? For afdelinger under opførelse udfyldes resten af rapporten ikke A. Konklusion Er der i afdelingen/boligområdet væsentlige problemer og/eller behov for særlige tiltag? Styringsrapport for 021, 21, Brandur Allé - Dokumentationspakke 2015 Side 1 af 6

62 B. Gennemgang af afdeling Økonomi/drift Regnskabsnøgletal Årets henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig 6.425, ,40 Kr. pr. m2 93,45 96,17 Opsparede henlæggelser til vedligeholdelse Kr. pr. bolig , ,10 Kr. pr. m2 280,23 407,89 ens henlæggeler bør styrkes de kommende år Opsamlet underskud Kr. pr. m2 0,00 0,00 Årlige overskud i tre år, laveste observation Pct. af samlede udgifter 0,73 Vurdering af afdelingens vedligeholdelsestilstand Tilfredsstillende Mindre tilfredsstillende Utilfredsstillende, jf. driftsbek., 117 Styringsrapport for 021, 21, Brandur Allé - Dokumentationspakke 2015 Side 2 af 6

63 Er der gennemført tilfredshedsanalyser af driften? Beboerdemokrati Er der en afdelingsbestyrelse? Hvordan fungerer beboerdemokratiet? Velfungerende Middel Bør styrkes Det er vanskeligt, at får beboerdemokratiet til at fungere, da afdelingen er et bofællesskab for beboere, som i meget ringe grad er i stand til at deltage i et beboerdemokrati. Er der gennemført undersøgelser af beboerdemokratiet? Udlejning Fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler Venteliste Kommunal anvisning Fleksibel udlejning Kombineret udlejning Annoncering Alle boliger er med kommunal anvisning, da afdelingen er bofællesskab for beboere med særlige behov. Total Fraflytningsprocent Almene familieboliger i/t i/t Almene ældreboliger 0,00 21,05 Styringsrapport for 021, 21, Brandur Allé - Dokumentationspakke 2015 Side 3 af 6

64 Almene ungdomsboliger i/t i/t Ledige boliger opgjort i procent, ultimo året Almene familieboliger 0,00 0,00 Almene ældreboliger 0,00 0,00 Almene ungdomsboliger 0,00 0,00 Boligområdet Indikator for beboersammensætningen (andel af årige som er uden for arbejdsmarkedet), angivet som et procentinterval. Diskret. 0-10% 10-20% 20-30% 30-40% 40-50% 50-60% 60-70% 70-80% 80-90% % X Er der foretaget analyser af boligområdets sociale liv og ressourcer? Er boligområdet socialt velfungerende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Styringsrapport for 021, 21, Brandur Allé - Dokumentationspakke 2015 Side 4 af 6

65 Er boligområdet tidssvarende? Høj grad Ret høj grad Nogen grad Ret ringe grad Ringe grad Har boligerne en tidssvarende størrelse? Er toiletter og bad tidssvarende? Er køkkener tidssvarende? Er fællesfaciliteter tidssvarende? Er udearealerne tidssvarende? Er der igangværende større renoveringssager? Styringsrapport for 021, 21, Brandur Allé - Dokumentationspakke 2015 Side 5 af 6

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 108 snavn: 108, Frejasgade/Danasvej Byggeafsnitsadresser: Frejasgade 8-36, Danasvej 33-47 Byggeafsnits

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 008 snavn: 8, Niels Bohrs Vej Byggeafsnitsadresser: Niels Bohrs Vej 1-23 og 2-20 Byggeafsnits BBR-numre:

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 106 snavn: 106, Sønderager Byggeafsnitsadresser: Sønderagervej 2-66, H. P. Hansensvej 50 Byggeafsnits

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 025 snavn: 25, Valdemarsvej Byggeafsnitsadresser: Valdemarsvej 167-335 Byggeafsnits BBR-numre: 151297

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 008 snavn: 8, Niels Bohrs Vej Byggeafsnitsadresser: Niels Bohrs Vej 1-23 og 2-20 Byggeafsnits BBR-numre:

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 109 snavn: 109, Ringparken Byggeafsnitsadresser: Læsøvej 7-141 Byggeafsnits BBR-numre: 79472 Vægtet

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 012 snavn: 12, H.C. Ørsteds Vej Byggeafsnitsadresser: H. C. Ørsteds Vej 52+54, H. C. Ørsteds Vej 52+54

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: snavn: Vægtet ibrugtagningsår: Gruppe: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: Stamdata Antal byggeafsnit

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 500 snavn: 500, Bytoften Byggeafsnitsadresser: Bytoften 1-69 Byggeafsnits BBR-numre: 14362 Vægtet ibrugtagningsår:

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: 200 snavn: FællesBo 200, Lyngbyen Byggeafsnitsadresser: Lyngens Kvarter 2-348 og 1-223B, Revlingens Kvarter

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Organisationstype: Boligorganisation Organisationsnr: Navn: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: A. Konklusion Vurderer boligorganisationen

Læs mere

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

aalmenstyri n gsd ialog.d k

aalmenstyri n gsd ialog.d k aalmenstyri n gsd ialog.d k Dato:19. januar216 Oplysni ngsskema for afdel i ng LBF organisationsnr.: Organisationsnavn: LBF afdelingsnr.: snavn: Byggeafsnitsadresser: Byggeafsnits BBR-numre Vægtet ibrugtagningsår:

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Boligorganisationens nummer og navn, organisationstype og regnskabsperiode I. Boligorganisationen Pkt. I omhandler boligorganisationens

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Organisationstype: Boligorganisation Organisationsnr: 0714 Navn: FællesBo Regnskabsperiode start: 01-01-2015 Regnskabsperiode slut:

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen)

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen) REFERAT Dialogmøde 2014 Boligselskabet Munkesøparken Dato: 9. september 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 12. november 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Høng Boligforening Dato: 8. oktober 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Dithmer Forretningsfører Jens

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Ad 1) - se punkt 5. Ad 4) Kommunen har senest ved mail af meddelt, at der fremover ikke skal betales.

Ad 1) - se punkt 5. Ad 4) Kommunen har senest ved mail af meddelt, at der fremover ikke skal betales. REFERAT Dialogmøde 2014 Gørlev Boligselskab Dato: 16. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Lillian Pedersen Forretningsfører Jens

Læs mere

Dialogmøde 2014 Boligselskabet for Høng og Omegn

Dialogmøde 2014 Boligselskabet for Høng og Omegn REFERAT Dialogmøde 2014 Boligselskabet for Høng og Omegn Dato: 16. juni 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Kurt Olsen Forretningsfører

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Dialogmøde 2011 Boligselskabet Teglhaven (Nu Alliken)

Dialogmøde 2011 Boligselskabet Teglhaven (Nu Alliken) REFERAT Dialogmøde 2011 Boligselskabet Teglhaven (Nu Alliken) Dato: 8. november 2011 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen

Læs mere

Dialogmøde 2011 Boligselskabet for Høng og Omegn

Dialogmøde 2011 Boligselskabet for Høng og Omegn REFERAT Dialogmøde 2011 Boligselskabet for Høng og Omegn Dato: 2. november 2011 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Forretningsfører Britta

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab Dato: 1. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Driftschef

Læs mere

Dialogmøde 2013 Boligselskabet for Høng og Omegn

Dialogmøde 2013 Boligselskabet for Høng og Omegn REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet for Høng og Omegn Dato: 27. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Forretningsfører Britta Skiber

Læs mere

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup

#split# Tværfaglig konsulent Louise Meyer Ebdrup #split# Referat Styringsdialogmøde mellem Boligforeningen PM og Brønderslev Kommune Side: 1 Journalnr.: 27.42.00-G01-1-14 Mødedato : 29-09-2014 Deltagere : Fra Boligforeningen PM: Forretningsfører Anna

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK)

Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Referat fra Styringsdialog mellem Rudersdal Kommune og Birkebo v/boligkontoret Danmark (BDK) Den 20. juni 2011 Til stede: Gitte Weien Andersen (Rudersdal Kommune), Torben Eriksen (forretningsfører, BDK),

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dok. nr. 340-2012-53589 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Dato: Den 14. marts 2012 Kl.: 10.00-13.00 Sted: Sorø Rådhus, lokale 304 Deltagere: Boligforeningen Dianalund:

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 13. november 2013 Kl.: 0900-1300 Sted: Sorø Rådhus, lokale 273 Deltagere: Boligforeningen

Læs mere

Dialogmøde 2013 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2013 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2013 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 19. september 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Allan Juul Forretningsfører

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo

Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Referat, styringsdialogmøde Lejerbo Emne: Samarbejdet mellem Thisted Kommune og kommunens almene boligorganisationer Formål med mødet: Dialog om status på boligorganisationen, fremtidsvisioner og godkendelse

Læs mere

2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER 1. Boligselskabet sletter driftsstøttesag for afd , Løvvang i Landsbyggefondens IT-platform Driftsstøtte.

2. OPFØLGNING PÅ SIDSTE ÅRS AFTALER 1. Boligselskabet sletter driftsstøttesag for afd , Løvvang i Landsbyggefondens IT-platform Driftsstøtte. REFERAT Dialogmøde 2014 Lejerbo, Kalundborg Dato: 19. juni 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Næstformand Karl Erik Pedersen Forretningsfører

Læs mere

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. November 2010. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune November 21 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo, Boligselskaber

Læs mere

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140

Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Boligforeningen Fredensbo PROTOKOL SIDE 140 Der afholdtes ordinær generalforsamling onsdag, den 6. maj 2015 på Restaurant Hedelund - Brønderslev med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 038513-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 5. december 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Kommune og Ballerup Boligselskab Onsdag den 5. december 2012 Deltagere: Mona Bojko, Ballerup Boligselskab Lone Thomsen, Ballerup Boligselskab

Læs mere

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde

Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Dato 13.03.2012 Dok.nr. 1.108.637 Sagsnr. 1.068.757 Ref. ehan Referat fra styringsdialogmøde med Varde Bolig Administration - onsdag, den 18. januar 2012 - mødelokale 6, Bytoften 2, Varde Deltagere fra

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup kommune onsdag den 1. februar 2012 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Nr. Uttrup Afdeling 8 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 8 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste

Læs mere

Administrationsbidraget ligger højere en benchmark (gul markering). Dispositionsfonden (den disponible) er meget lav i forhold til benchmark.

Administrationsbidraget ligger højere en benchmark (gul markering). Dispositionsfonden (den disponible) er meget lav i forhold til benchmark. REFERAT Dialogmøde 2011 Vestsjællands almene Boligselskab Dato: 24. november 2011 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Direktør Karsten Krüger

Læs mere

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012.

Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Referat til offentliggørelse Fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Boligselskab og Ballerup kommune onsdag den 8. februar 2012. Deltagere: Jytte Jensen, Ballerup Boligselskab Ole Pedersen, Ballerup Ældreboligselskab

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune. Emne. Styringsdialogmøde. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Køb og Salg Mødereferat Møde mellem/i Tyrstrup Andelsboligforening af 1955 og Kolding Kommune Emne Styringsdialogmøde Møde nr. 2015 Dato 13. december 2015 Sagsnr. 15/9309

Læs mere

Notat. Referat Styringsdialog 2014

Notat. Referat Styringsdialog 2014 Notat Referat Styringsdialog 2014 Forum: Svendborg Andels-Boligforening Dato: 6. november 2014 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Fra SAB deltog: John Andersen, organisationsbestyrelsesformand, Erik Bank

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligselskabet Baldersbo og Ballerup Kommune onsdag den 21. januar 2015 Søren Christiansen Michael Hesselberg Jens Villads Jensen Anette Eriksen Boligselskabet Baldersbo BY, KULTUR OG ERHVERV Dato: 10. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 2287 E-mail: byogerhverv@balk.dk Kontakt:

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013

Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4. Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 Aabenraa Almene Boligselskab side 1 af 4 Afd. 38 Regnskab for 2011 og Lillevang/Funkevej Budget for 2013 På det ordinære afdelingsmøde gennemgås sammendrag af det reviderede afdelingsregnskab for 2011.

Læs mere

Referat - styringsdialogmøde den 28. oktober 2015

Referat - styringsdialogmøde den 28. oktober 2015 Referat - styringsdialogmøde den 28. oktober 2015 Mødested: Boligforeningen ØsterBO, Treschowsgade 4, 7100 Vejle Mødetidspunkt: Fra kl. 10.30 til 12.30 Mødepunkter: 1. ØsterBO orienterer, herunder: a.

Læs mere

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger.

Lisbeth oplyste, at der er mange flytninger, særligt mange beboere, der flytter til ejerboliger. Lisbet Schaltz Claus S. Hansen Helle Juul Lene Terpe Almenbo Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv Referat af dialogmøde

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed

Bilag 1 NOTAT. Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer. Center for Kultur Idræt og Sundhed Bilag 1 Redegørelse for styringsdialog 2012 mellem Fredensborg Kommune og de almene boligorganisationer NOTAT Center for Kultur Idræt og Sundhed 14-11-2012 1. Indledning Denne redegørelse omhandler Fredensborg

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43

BILLUND BOLIGFORENING. Afdeling 9 Grindstedvej 1-43 Afdeling 9 Grindstedvej 1-43 Regnskab for året 1. januar 2013-31. december 2013 1 REGNSKAB Regnskabsperiode fra 01-01-2013 Regnskabsperiode til 31-12-2013 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 40 & 41 Kallemosen 22 78 & Rugkobbel 100 232 6200 Aabenraa Cvrnr 14 79 86 17 Sydbank A/S

Læs mere

Referat: 1. Opfølgning på referat fra sidste års møde Mange af punkterne fra sidste år arbejdes der med. Ingen yderligere bemærkninger.

Referat: 1. Opfølgning på referat fra sidste års møde Mange af punkterne fra sidste år arbejdes der med. Ingen yderligere bemærkninger. Referat - Bomidtvest Dialogmøde den 8.12.2016 kl. 10.45 Per Dyhr Jensen, forretningsfører, Bomidtvest Jette Würtz, regnskabschef, Bomidtvest Mange af punkterne fra sidste år arbejdes der med. Ingen yderligere

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune

Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune Referat af dialogmøde mellem Nørre Alslev Almennyttige Boligselskab og Guldborgsund Kommune Onsdag d. 29.02. 2012 Tilstede fra boligforeningen var: Kontorchef Dennis Larsen, DAB Administrator Janni Spang,

Læs mere

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse.

Almene boliger. Fællesorganisationens Boligforening. Slagelse. Fællesorganisationens Boligforening. Slotsalleen 55 4200 Slagelse. www.fob-slagelse. Fællesorganisationens Boligforening Slagelse Boliger for alle Fællesorganisationens Boligforening Slotsalleen 55 4200 Slagelse www.fob-slagelse.dk Almene boliger Telefon: 58 52 25 55 Telefax: 58 50 14

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 27 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 27 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 27 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 02701 og 02702 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms

Læs mere

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget

viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget viden til dig, der er beboer i fsb forstå dit budget Forstå dit budget Budgettet - det handler om huslejen Et budget indeholder en boligafdelings forventede udgifter og indtægter i det næste år. De to

Læs mere

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA

Juridisk konsulent Bodil Hald Brabæk, JURA Sagsnr. 023181-2013 Referat fra Styringsdialogmøde den 26. august 2013 kl. 13.00 mellem Gentofte Kommune og Boligorganisationen Munkegård v/ Almenbo Til stede: Gentofte Kommune: Juridisk konsulent Bodil

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon

BESTYRELSENS BERETNING. Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej Jyderup Telefon Vestsjællands Almene Boligselskab Elmevej 4 4450 Jyderup Telefon 5925 8000 E-mail vab@vab.dk www.vab.dk åbningstider: Mandag torsdag 09.00-14.00 Torsdag også 16.00-18.00 Fredag 09.00-12.00 BESTYRELSENS

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Referat af dialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune Onsdag den 4. februar 2015

Referat af dialogmøde mellem Boligforeningen 3B og Ballerup Kommune Onsdag den 4. februar 2015 Morten Boye, direktør Solvejg von Barm, kundechef Thomas Lund, områdechef Iris Gausbo, næstformand Jens Wenzel Andreasen, bestyrelsesmedlem Boligforeningen 3B Ulla Palm Larsen Kim Pasternak Center for

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus. Den 6. marts Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 6. marts 2013 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Styringsdialog 2012, ALBOA, Almennyttig Boligorganisation Aarhus Mødedato: 24. november 2012 Mødetid: 10.00 Mødested:

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj

Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til beboere i Afdeling Fruehøj Brorsonsvej 13-63, Herning Grundtvigsvej 22-74, Herning Fruehøjvej 14-38, Herning Herning, den 28/8 215 Ordinært afdelingsmøde i Afdeling Fruehøj Til brug ved det ordinære

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011

REFERAT AF STYRINGSDIALOGMØDE MED HR S HUS REPRÆSENTERET VED EGEMAR & CLAUSEN DEN 6. DECEMBER 2011 1 Deltagere HR s Hus v/ Egemar & Clausen Claus Clausen (Egemar & Clausen) Susanne Roes (Egemar & Clausen) Københavns Kommune Peter Kærhus Sørensen (Teknik og Miljøforvaltningen), deltog i mødet under punkt

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB)

REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) REFERAT STYRINGSDIALOG KØGE ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB (DAB) Dato Byrådssekretariatet 7. januar 2016 2017-000691-1 Tidspunkt Den 4. februar 2016, kl. 15.00 Deltagere Kontorleder Steen Hingebjerg Jensen,

Læs mere

Referat - styringsdialogmøde 2015

Referat - styringsdialogmøde 2015 Referat - styringsdialogmøde 2015 med Villabyernes Boligselskab i Gentofte Tirsdag den 10. november 2015 kl. 13-15 - udvalgsværelse 2 Deltagere Fra Villabyernes Boligselskab i Gentofte (herefter boligselskabet

Læs mere

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer

Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Ansøgningsskema - Etablering af inklusionsboliger til psykisk og socialt sårbare personer Den underskrevne ansøgning sendes som pdf til bolig@tbst.dk Tegninger, der er større end A4 format, kan sendes

Læs mere

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. 4. udgave Almene boliger i Vejle Kommune. 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune 4. udgave 213 8 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Indhold De almene boliger i Vejle Kommune... 3 1. Befolkningsudviklingen i Vejle Kommune...

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Hou Afdeling 13 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 13 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 14 Bornholms Regionskommune

Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 14 Bornholms Regionskommune 1 REGNSKAB FOR 2015 Boligorganisation Afdeling Tilsynsførende kommune Bornholms Boligselskab Afdeling 14 Bornholms Regionskommune LBF-nr. 0784 LBF-nr. 01400 kommunenr. 400 Navn Navn Navn Bornholms Boligselskab

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 1. september 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor

BoligBarometret. Juli 2011. Almene boliger i Vejle Kommune. 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor BoligBarometret Almene boliger i Vejle Kommune Juli 211 9 indikatorer på udviklingen i den almene boligsektor Forord I Vejle Kommune er der samlet seks almene boligorganisationer AAB, Østerbo, Lejerbo,

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10

FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10 FællesBo Afd. 006 Eegholmen, Herning Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 3 Balance 5 Noter 7 Påtegning 10 2 BOLIGFORENING AFDELING TILSYNSFØRENDE KOMMUNE LBF-Boligorganisationsnr.

Læs mere

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen

For Frederikshavn Boligforening deltog: Direktør Kim Madsen, regnskabschef Claus Thomsen Referat fra styringsdialogmøde mellem repræsentanter for Frederikshavn Boligforening og Frederikshavn kommune onsdag den 23. november 2016 kl. 10.00 på Frederikshavn Rådhus For Frederikshavn Boligforening

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Rødding Andelsboligforening

Rødding Andelsboligforening Rødding Andelsboligforening Områdeoversigt Velkommen... til Rødding Andelsboligforening Boligorganisationen Rødding Andelsboligforening er en lokal boligforening i det gamle Rødding Kommunes område. Der

Læs mere