Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006"

Transkript

1 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006

2 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME BAGGRUND STYREGRUPPE INDIKATORER RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede patienter til Dansk Korsbånds Register...7 fordelt på afdelinger... 7 Indikator I Stabilitetsmåling... 8 Indikator II Antibiotikaprofylakse... 9 Indikator III Komplethed af 1 års kontrol for Antal indrapporterede patienter fordelt på køn Tid fra skade til operation Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider fordelt på IKDC klasser Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider PRIMÆR ACL REKONSTRUKTION Anvendelse af stabilitetsmåling for primæroperationer Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Tidligere operation i samme knæ for primæroperationer...16 Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Primær ACL rekonstruktion Teknik og graftanvendelse Anvendte implantater ved de forskellige teknikker for ACL primæroperationer Andre læsioner som behandles med indgreb ved primær ACL operationer Menisk skader... 19

3 2 Brusklæsion for primæroperationer Bruskskade behandling Andre Procedurer ved primær ACL operationer Anvendelse af antibiotika for primæroperationer Operationstid for primæroperationer Peroperative komplikationer for primæroperationer Dagkirurgisk operation for primæroperationer ACL REVISION Årsag til revision Anvendte operationsteknikker for revisioner Andre læsioner som behandles med indgreb ved revisions ACL operationer Menisk skader Brusklæsion for revisioner Bruskskade behandling FLERLIGAMENT OPERATIONER Aktuel skade for flerligament Andre læsioner som behandles med indgreb ved flerligament operationer Menisk skader Brusklæsion for flerligament Bruskskade behandling DVT PROFYLAKSE DVT profylakse anvendelse på de forskellige sygehuse Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for primæroperationer Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for flerligament Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for revisioner DATAKOMPLETHED Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste KOOS og Tegner score præoperativt for primæroperationer Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste postoperativ KOOS og Tegner score for primæroperationer... 31

4 3 11. KLINISK OUTCOME SCORES Præoperativ KOOS for primæroperationer Præoperativ KOOS for revisioner Præoperativ KOOS for flerligament Postoperativ KOOS for primæroperationer Postoperativ KOOS for flerligament Postoperativ KOOS for revisioner Præoperativ Tegner score for primæroperationer Præoperativ Tegner score for flerligament Præoperativ Tegner score for revisioner Postoperativ Tegner score for primæroperationer Postoperativ Tegner score for revisioner Postoperativ Tegner score for flerligament KOMPLIKATIONER OG REOPERATIONER Registrede komplikationer ved 1 års kontrol Reoperationer ved 1 års kontrol Reoperationsårsager ved 1 års kontrol Revisioner indenfor det første postoperative år Revisioner inden for 1 år af patienter registreret i 2005 fordelt på afdelinger SAMMENLIGNING MELLEM PATELLASENE GRAFT (BTB) OG HAMSTRINGSSENE GRAFT (ST/GR) Præeoperativ KOOS Postoperativ KOOS Præeoperativ Tegner score Postoperativ Tegner score Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider... 39

5 4 1. Resume Dansk Korsbåndsregister (DKR) har nu eksisteret i 2 år og denne årsrapport indeholder data fra de første 18 måneder. Der er indrapporteret 946 operationer i DKR. Af disse er 2841 primær operationer og 280 flerligament/kollateral ligament operationer og 257 revisions operationer. 80 % af alle offentlige afdelinger som indrapporterer data og med en 77 % kompletheds grad i forhold til Land Patient Registret. 49 % af patienterne indtaster præoperativt subjektive scores over nettet. Ved 1 årskontrol er 20 % af patienterne inde og indtaste subjective scores. For indikatorerne er der næsten 100 % af patienter som får antibiotikaprofylakse, hvilke er optimalt. Der udføres instrumenteret objektivt stabilitetsmåling hos 77 % af alle patienter så her er der mulighed for forbedring. Vedrørende follow-up revision efter 2 år vil der først komme data i 2007 årsrapporten. 80 % af operationerne skyldes idrætsskader med fodbold og håndbold som de hyppigste idrætsgrene som forårsager ledbåndsskader. Vedrørende operations teknikker ved primære korsbåndsoperationer så anvendes semi-t/gracilis sener i hos 71 % og patellasene hos 21 % og 8 % andre teknikker. Der reseceres meniskskader hos 26 % og reinsereres meniskskader hos 9 %. Den gennemsnitlige operations tid er 66 min. 17 % af patienterne får DVT profylakse. Sundhedstyrelsen har juni 2006 fremkommet med en bekendtgørelse som gør det lovpligtigt at indrapportere til offentligt støttede nationale kliniske databaser, hvilket gælder for både offentlige og private klinikker. Dette har endnu ikke medført optimal datakomplethed da enkelte afdelinger endnu ikke er kommet i gang med registrerer til databasen. 2. Baggrund Dansk korsbåndsregister blev etableret efter initiativ fra læger fra Idrætsklinikken, Århus Sygehus sommeren På dette tidspunkt var tilsvarende databaser ved at opstarte i Norge og Sverige og det var derfor vigtigt at Danmark også fik etableret en national database for knæligament kirurgi. Databasen blev godkendt af Amtsrådsforeningen med en driftbevilling for 2005 og etablering blev mulig med etableringsstøtte fra Sundhedstyrelsen. Administrativt var det planlagt at alle ortopædkirurgiske nationale databaser skulle styres fra Kompentancecenter Nord, Klinisk Epidemiologisk institut ved Århus Universitet og korsbåndsdatabasen etablering blev derfor koordineret fra Kompetancecenter Nord. Amtsrådsforeningen havde endvidere besluttet at alle databaser skulle overgå til webbaseret dataindtastning og korsbåndsdatabasen blev som den første ortopædkirurgiske database opbygget efter dette princip. Dansk Korsbåndsdata opstartede efter at alle landet korsbånds opererende afdelinger havde givet tilsagn om at ville indtaste data til databasen. Databasen indeholder registrering af præoperativ anamnestiske og diagnostiske data, Peroperative data omhandlende operationsteknik, implantat anvendelse, andre skader i knæet, samt perioperativ medicinsk behandling. Behandlingsresultater vurderes ved en 1 års kontrol, hvor stabilitet og patientens subjektive knæfunktion vurderes. Den subjektive knæfunktion vurderes ved scoresystemerne KOOS og Tegner, som patienterne indtaster over internettet før operation og efter 1, 5, og 10 år. ACL databasen drives af en daglig ledelse bestående af Overlægerne Martin Lind, fra Idrætsklinikken Århus Sygehus. Sekretær Anne Hjelm fa den ortopædkirurgiske fællesdatabase samt Forskningsleder Søren Påske Johnsen fra Klinisk Epidimiologisk Institut, Århus Universitet. ACL databasens sekretariat rapporterer til alle afdelinger hvert kvartal med information om opererede patienter, anvendelse af stabilitetsmåling, antibiotika og DVT profylakse, samt hvilke patienter som skal indkaldes til 1 års kontrol indenfor det næste kvartal. Derudover laves til hver afdeling en årsrapport med angivelse data for alle indikatorer, operationsteknikker, ledsage skader og behandling. En fuld liste over årsproduktion inkluderes. En samlet årsrapport for alle relevante data udarbejdes af den daglige ledelse Maj-Aug. Årsrapporten indeholder afdelings specificere data for alle indikatorer. Årsrapporten godkendes og kommenteres af styregruppen. Årsrapporten fremlægges ved Selskab for Artroskopisk kirurgi

6 og Sportskirurgi møde i.f.m. Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs forårsmøde. Årsrapport fremsendes til at afdelinger og offentliggøres på Sundhed.dk Styregruppe Forskningsleder, Søren Påske Johnsen (Kompetencecenter Nord) Cheflæge Poul Bartels (Århus Amt) Overlæge Martin Lind (Århus Sygehus) Overlæge Svend Erik Christiansen (Århus Sygehus) Overlæge Bent W Jakobsen (Århus Sygehus) Overlæge Peter Faunø (Randers Sygehus) Overlæge Gert Kristensen (Artros Privat klinik, Ålborg) Overlæge Ole Dichmann (Kolding Sygehus) Overlæge Tom Nicolaisen (Frederikssund Sygehus) Overlæge Lars Konradsen (Gentofte Sygehus) Overlæge Gunner Barfod (Næstved Sygehus) Overlæge Bo Klareskov (Ringsted Sygehus) Overlæge Siamak Bahari (Svendborg Sygehus) Overlæge Niels Mortensen (Odense Sygehus) Styregruppen afholder møde en til to gange årligt i forbindelse med møder i Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs møder. Styregruppen koordinerer databasens struktur og kommenterer data i årsrapporten. Alle eksterne forespørgsler om data fra databasen skal godkendes af styregruppen. Styresgruppen skal indeholde et medlem fra Kompetancecenter Nord (Søren Påske Johnsen), Et medlem fra bevilgende myndighed (Poul Bartels), Et medlem fra Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportkirurgi (Gert Kristensen). 4. Indikatorer Indikatorer er skal bidrage til at beskrive det gode korsbåndsoperations forløb. Indikatorer for succesfuld diagnostik og behandling er defineret som følgende. >90 % af patienterne skal have foretaget præoperativ stabilitetsmåling. >90 % af patienterne skal modtage peroperativ antibiotika behandling. >90 % af patienterne skal have foretaget 1 års kontrol af operationsresultat. >90 % af patienterne skal have stabilitetes sideforskel på < 5 mm efter 1 år. < 10 % skal være reopereret med ny korsbåndsoperation indenfor 2 år. (Wetzler) (Wetzler, Opr Techn Orthop 1996;6:181-89)

7 Kommentarer fra styregruppe til Årsrapport Denne årsrapport kan præsentere de første follow-up data fra det Danske Korsbånds Rekonstruktions Register (DKR). Det er en stor glæde at vi er kommet så langt. Disse data viser interessante forskellige mellem primær ACL rekonstruktioner, ACL revisioner og flerligament operationer. Med hensyn forskelle mellem operations teknikker er der foretaget sammenligning mellem anvendelse patellasene-graft og hamstrings-graft. Der blev ikke fundet forskelle i subjektivt klinisk resultat og objektiv knæ stabilitet. Der er endnu ikke data volumen til vurdere revisions rater. Produktions tal viser en stigende andel af patienter opereret på privat hospitaler, andelen er dog forsat lille samlet set. Dansk korsbåndsregisters aktuelt største problem er komplethedsgrad, både på operations registrering (80 %), men særligt på den patientbaserede opfølgningsregistrering (25 %). Der vil blive lavet særlige tiltag for at få de sidste afdelinger med, som ikke er kommet i gang med at registrere. Dette i form af personlig og skriftlig kontakt til disse afdelinger. Endvidere er det besluttet at opstarte et rykker-system overfor manglende patient indtastning til 1 års kontrol. For at optimere præoperativ patient indtastning opfordres alle afdelinger til have computere tilgængelige i deres ambulatorier, så patienter kan indtaste når de bliver skrevet op til operation. Omkring indikatorerne er der følgende kommentarer: Indikator 1 (Stabilitetsmåling). ca 1/3 af afdelingerne udfører dette hos mindre end 80 % af patienterne. Der er behov for forbedring hos disse afdelinger. Tiltag: Opfordring i årsrapport og faglige fora. Indikatior 2 (Antibiotikaprofylakse). Nær 100 % for alle afdelinger. Ingen behov for optimering. Ingen behov for optimering. Indikator 3. (1 års kontrol). 67 % overall. Dette skyldes hovedsageligt patienternes manglende fremmøde til kontrol. Et 90 % mål er urealistisk. Tiltag: Der opfordres til at sende rykkere til patienter, som ikke møder op til kontrol. Indikator 4 (Knæstabilitet). De afdelinger som udfører stabilitetsmåling til 1 års kontrol ligger alle over 80 %. Til gengæld har 1/3 af afdelingerne ikke udført dette. Tiltag: Opfordring i årsrapport og faglige fora. Indikator 5 (revisionsrate). Der er endnu ingen resultater. Omkring de subjektive opfølgnings resultater KOOS og Tegner scores, som viser relativt dårlige resultater for flerligament og revisions patienter, skal der tilknyttes følgende kommentarer. 1 års kontrol tidspunkt er for disse patienter relativt tidligt, idet de først her begynder aktiviteter udover genoptræning. Der forventes derfor bedre scores på senere kontrol tidspunkter. Omkring funktions scores vil disse være lave, fordi disse patienter ofte er blevet frarådet tilbagevenden til visse idrætsgrene. Der er et fortsat velfungerende samarbejde mellem de Skandinaviske ACL registre som muliggør præsentation af register data ved internationale kongresser og kurser. Dette har medført præsentation af DKR data ved ISAKOS 2007 kongres symposium om nationale databaser, Register symposium Bergen 2007 samt ved internationalt kursus i Stockholm. Et nyt symposium ved ESSKA 2008 er planlagt.

8 7 5. Resultater (Indrapportering og indikatorer) Antal indrapporterede patienter til Dansk Korsbånds Register fordelt på afdelinger I alt Sygehus Offentlige hospitaler Prim Fler Rev Prim Fler Rev Prim Fler Rev N N N N N N N N N % Amager Hospital Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Nordsjællands Hospital Frederikssund Køge Sygehus Ringsted Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus Bornholms Hospital Sygehus Fyn Svendborg Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Middelfart Sygehus Sønderjylland Sønderborg Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Give Sygehus Regionshospitalet Horsens Kolding Sygehus Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Silkeborg Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Viborg Sygehus Nord Nykøbing-Thisted Aalborg Sygehus

9 I alt Sygehus Prim Fler Rev Prim Fler Rev Prim Fler Rev N N N N N N N N N % Sygehus Vendsyssel Hjørring Private klinikker og hospitaler Gildhøj Speciallægeklinik Mølholm-Klinikken Nygart Specialklinik Ciconia Privathospital Parkens Privathospital Daghospitalet Viborg I alt Indikator I Stabilitetsmåling Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Offentlige hospitaler Regionshospitalet Randers ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Glostrup Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Ringsted Sygehus ( ) Bornholms Hospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Give Sygehus ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Hvidovre Hospital ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( )

10 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) 9 Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Aalborg Sygehus ( ) Herlev Hospital ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Kolding Sygehus ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Private klinikker og hospitaler Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Nygart Specialklinik ( ) Parkens Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Ciconia Privathospital ( ) Landsresultat ( ) Indikator II Antibiotikaprofylakse Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Offentlige hospitaler Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Ringsted Sygehus ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( )

11 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) 10 Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Hvidovre Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Kolding Sygehus ( ) Gentofte Hospital ( ) Herlev Hospital ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ( ) Bornholms Hospital ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Glostrup Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Næstved Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Odense Universitetshospital ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Private klinikker og hospitaler Ciconia Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Nygart Specialklinik ( ) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Parkens Privathospital ( ) Landsresultat ( )

12 11 Indikator III Komplethed af 1 års kontrol for 2005 Komplethed af 1 års kontrol for 2005 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Amager Hospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Give Sygehus ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Hvidovre Hospital ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Ringsted Sygehus ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Herlev Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Køge Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Kolding Sygehus ( ) Glostrup Hospital ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Bornholms Hospital ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Ciconia Privathospital ( ) Nygart Specialklinik ( ) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Parkens Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Landsresultat ( )

13 12 Indikator IV. Andel som har mindre end 5 mm sideforskel i knæløshed Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Hvidovre Hospital ( ) Ringsted Sygehus ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Gentofte Hospital ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Herlev Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Bispebjerg Hospital Glostrup Hospital Nordsjællands Hospital Frederikssund Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Bornholms Hospital Sygehus Fyn Middelfart Sygehus Sønderjylland Sønderborg Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kolding Sygehus Aalborg Sygehus Ciconia Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( )

14 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) 13 Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Nygart Specialklinik ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Parkens Privathospital Landsresultat ( ) Antal indrapporterede patienter fordelt på køn Køn Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Kvinder Mænd I alt Fordeling på aldersgrupper ved primær operation Antal År Mænd Kvinder

15 14 Tid fra skade til operation Type <6 mdr 7-12 mdr 1-2 år 2-5 år >5 år I alt n % n % n % n % n % N % Primær Flerligament Revision I alt Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Type 0-2 mm 3-5 mm 6-10 mm >10 mm I alt n % n % n % n % N % Primær Flerligament Revision I alt Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Type Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Primær Flerligament Revision Samlet Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider fordelt på IKDC klasser Type 0-2 mm (A) 3-5 mm (B) 6-10 mm(c) I alt n % n % n % n % Primær Flerligament

16 15 Type 0-2 mm (A) 3-5 mm (B) 6-10 mm(c) I alt n % n % n % n % Revision I alt Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider Type Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Primær Flerligament Revision Samlet

17 16 6. Primær ACL rekonstruktion Anvendelse af stabilitetsmåling for primæroperationer Måleudstyr I alt N % KT-1000 eller Rollimeter Andet Ikke udført I alt Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Aktivitet Kvinder Mænd I alt N N N % ADL Sport Trafik Arbejde Ikke kendt I alt Tidligere operation i samme knæ for primæroperationer Operation I alt N % Ingen ACL PCL MCL LCL PLC Laterale menisk Mediale menisk Bruskskade

18 17 Operation I alt N % Andet I alt Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Aktivitet Kvinder Mænd I alt N N N % Fodbold Håndbold Alpint/telemark Snowboard Langrend Ishockey Badminton Tennis/squash Kampsport Basketball Anden idræt I alt Primær ACL rekonstruktion Teknik og graftanvendelse Graft I alt N % N % N % ST/GR BPTB Tractus ST - Quadro BQT ST - Double Double-bundle ST Andet BQT-Allo Direkte sutur

19 18 Graft I alt N % N % N % BACH-Allo I alt Anvendte implantater ved de forskellige teknikker for ACL primæroperationer I alt Graft Femur BPTB ST/GR BPTB ST/GR BPTB ST/GR N N N N N N % Endobutton Rigidfix Transfix Arthrocare Bilok Trans-skrue Arthrek Biotenodesis PLLA skrue Arthrek Titanium skrue Arthrek PLLA skrue Atlantech Bilok Skrue Atlantech metal skrue Biomet metal skrue (Tunneloc) Biomet PLLA skrue (Gentletread) Depuy Milago skrue Linvatec Metal skrue (Propel) Linvatec PLLA skrue (Bioscrew) Stryker PLLA skrue Intrafix Smith&Nephew Softsilk metal Smith&Nephew RCI metal Smith&Nephew RCI PLLAl Smith&Nephew RCI PLLA/HA Arthrek EZ loc Andet Uoplyst Tibia Intrafix

20 I alt Graft BPTB ST/GR BPTB ST/GR BPTB ST/GR N N N N N N % Intrafix Bio Deltaskrue Biomet Washerloc Biomet Centraloc Arthrek Biotenodesis PLLA skrue Arthrek Titanium skrue Arthrek PLLA skrue Atlantech Bilok Skrue Atlantech metal skrue Biomet metal skrue (Tunneloc) Biomet PLLA skrue (Gentletread) Depuy Titanium skrue Depuy Milago skrue Linvatec Metal skrue (Propel) Stryker PLLA skrue Skrue/washer Cobra Smith&Nephew Softsilk metal Smith&Nephew RCI metal Smith&Nephew RCI PLLAl Smith&Nephew RCI PLLA/HA Andet Uoplyst Andre læsioner som behandles med indgreb ved primær ACL operationer Menisk skader Synt. Fiks. (pile + anker Resektion Sutur systemer N % N % N % Mediale

21 20 Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) Menisk transplantation N % N % N % N % Laterale Brusklæsion for primæroperationer Brusklæsion N % Ingen Brusklæsion Artrose Antal Bruskskade behandling Ingen Debridement Mikrofraktur Celletransplantation Andet N % N % N % N % N % Behandling , Andre Procedurer ved primær ACL operationer Procedure I alt N % Ingen Synovektomi Implantatfjernelse Osteotomi Operation pga. infektion Andet I alt

22 21 Anvendelse af antibiotika for primæroperationer Antibiotika profylakse I alt N % N % N % Nej Diclosil Zinacef Andet I alt Operationstid for primæroperationer Diagnose Operationstid Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Peroperative komplikationer for primæroperationer Komplikationer I alt N % Ja Nej I alt Dagkirurgisk operation for primæroperationer Dagkirurgi I alt N % Ja

23 22 Dagkirurgi I alt N % Nej I alt

24 23 7. ACL revision Årsag til revision Skade I alt N % N % N % Nyt traume Tunnelwidening Suboptimal graft placering i tibia Suboptimal graft placering i femur Ukendt årsag til ny instabilitet Andet I alt Anvendte operationsteknikker for revisioner Graft ACL I alt N % BPTB ST/GR ST - Quadro ST - Double BQT Tractus BQT-Allo BPTB-Allo BACH-Allo Andet PCL BPTB ST/GR BQT BQT-Allo BACH-Allo Andet MCL

25 24 Graft I alt N % ST/GR ST - Double BQT-Allo BACH-Allo Andet LCL ST/GR ST - Double Double-bundle ST BQT-Allo BPTB-Allo BACH-Allo Andet PLC ST/GR ST - Double Tractus Double-bundle ST BQT-Allo BPTB-Allo BACH-Allo Andet I alt Andre læsioner som behandles med indgreb ved revisions ACL operationer Menisk skader Synt. Fiks. (pile + anker Resektion Sutur systemer N % N % N % Mediale Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) N % N % N % Laterale

26 25 Brusklæsion for revisioner Brusklæsion N % Ingen Brusklæsion Artrose Antal Bruskskade behandling Ingen Debridement Mikrofraktur Andet N % N % N % N % Behandling

27 26 8. Flerligament operationer Aktuel skade for flerligament Skade I alt N % ACL ACL+LCL ACL+LCL+PLC ACL+MCL ACL+MCL+LCL+PLC ACL+MCL+PLC ACL+PCL ACL+PCL+LCL ACL+PCL+LCL+PLC ACL+PCL+MCL ACL+PCL+MCL+LCL+PLC ACL+PCL+MCL+PLC ACL+PLC Ingen LCL LCL+PLC MCL PCL PCL+LCL PCL+LCL+PLC PCL+MCL PCL+MCL+LCL+PLC PCL+PLC PLC I alt

28 27 Andre læsioner som behandles med indgreb ved flerligament operationer Menisk skader Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) N % N % N % Mediale Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) N % N % N % Laterale Brusklæsion for flerligament Brusklæsion N % Ingen Brusklæsion Artrose Antal Bruskskade behandling Ingen Debridement Mikrofraktur Andet N % N % N % N % Laterale

29 28 9. DVT profylakse DVT profylakse anvendelse på de forskellige sygehuse Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Offentlige hospitaler Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Glostrup Hospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Kolding Sygehus ( ) Næstved Sygehus ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Herlev Hospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Ringsted Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ( ) Aalborg Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Køge Sygehus ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Hvidovre Hospital ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Bornholms Hospital ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Amager Hospital ( ) Private klinikker og hospitaler Gildhøj Speciallægeklinik ( )

30 Sygehus 29 Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Ciconia Privathospital ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Nygart Specialklinik ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Parkens Privathospital ( ) Landsresultat ( ) Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for primæroperationer DVT profylakse Nej Fragmin Arixtra Andet I alt N N N N N % I alt Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for flerligament DVT profylakse Nej Fragmin Arixtra Andet I alt N N N N N % I alt Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for revisioner DVT profylakse Nej Fragmin Arixtra Andet I alt N N N N N % I alt

31 Datakomplethed Komplethedsgrad for 2006 Sygehus DKRR LPR og DKRR Komplethed i % Komplethed i % for 2005 Gildhøj Speciallægeklinik Parkens Privathospital Mølholm-Klinikken Ciconia Privathospital Daghospitalet Viborg Nygart Specialklinik Vejle Sygehus Frederiksberg Hospital Regionshospitalet Randers Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Regionshospitalet Horsens Herlev Hospital Regionshospitalet Herning Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Svendborg Give Sygehus Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Nord Nykøbing-Thisted Regionshospitalet Viborg Hvidovre Hospital Regionshospitalet Silkeborg Kolding Sygehus Køge Sygehus Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Hjørring Gentofte Hospital Ringsted Sygehus Nordsjællands Hospital Hillerød Nordsjællands Hospital Frederikssund Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Bornholms Hospital Bispebjerg Hospital

32 Sygehus 31 DKRR LPR og DKRR Komplethed i % Komplethed i % for 2005 Sygehus Fyn Middelfart Nordsjællands Hospital Hørsholm Sygehus Sønderjylland Sønderborg Amager Hospital Ortopædisk Hospital Aarhus Glostrup Hospital Rigshospitalet Slagelse Sygehus Landsresultat Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste KOOS og Tegner score præoperativt for primæroperationer KOOS I alt N % N % N % Nej Ja I alt Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste postoperativ KOOS og Tegner score for primæroperationer KOOS 2005 N % Nej Ja I alt

33 Klinisk outcome scores KOOS score er en knæspecifik self-assessment score med 5 underscores for symptomer, smerter, daglige aktiviteter (ADL), sports og fritid og livskvalitet (QOL). Hver underscore går fra 0 til 100, med 100 som optimal funktion. Præoperativ KOOS for primæroperationer Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Præoperativ KOOS for revisioner Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Præoperativ KOOS for flerligament Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL

34 33 Postoperativ KOOS for primæroperationer Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Postoperativ KOOS for flerligament Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Postoperativ KOOS for revisioner Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL

35 34 Tegner score beskriver maximalt funktionsniveau på en skala fra Score 0 svarer til sengeliggende patient og 10 til international fodboldspiller. 5 som er median score postoperativt svarer til krævende løbetræning eller hårdt fysisk arbejde Præoperativ Tegner score for primæroperationer Score Antal Gennems nit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Præoperativ Tegner score for flerligament Score Antal Gennems nit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Præoperativ Tegner score for revisioner Score Antal Gennems nit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Postoperativ Tegner score for primæroperationer Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Efter operation Postoperativ Tegner score for revisioner Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Efter operation

36 35 Postoperativ Tegner score for flerligament Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Efter operation Komplikationer og reoperationer Registrede komplikationer ved 1 års kontrol Komplikation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Ingen Infektion Bevægeindskrænkning Kroniske smerter Reoperation Anden komplikation I alt Reoperationer ved 1 års kontrol Reoperation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Nej Ja I alt Reoperationsårsager ved 1 års kontrol Reoperation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Infektion

37 36 Reoperation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Bevægeindskrænkning Menisk skade Ny korsbåndsskade Revision Andet I alt Revisioner indenfor det første postoperative år. Revisioner inden for 1 år af patienter registreret i 2005 fordelt på afdelinger Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Gentofte Hospital ( ) Næstved Sygehus ( ) Odense Universitetshospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Offentlige hospitaler Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Hvidovre Hospital ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Ringsted Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Herlev Hospital ( )

38 Sygehus 37 Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Glostrup Hospital ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Amager Hospital ( ) Bornholms Hospital ( ) Kolding Sygehus ( ) Private klinikker og hospitaler Parkens Privathospital ( ) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Ciconia Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Nygart Specialklinik ( ) Landsresultat ( )

39 Sammenligning mellem Patellasene graft (BTB) og Hamstringssene graft (ST/GR) Præeoperativ KOOS BPTB Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL ST/GR Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Postoperativ KOOS BPTB Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL ST/GR Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL

40 39 Præeoperativ Tegner score BPTB ST/GR Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Før skade Før operation Postoperativ Tegner score Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre BPTB Efter operation ST/GR Efter operation Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider Type Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre BPTB ST/GR Samlet

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister

Dansk Knæalloplastikregister Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport wwwdkardk Dansk Knæalloplastikregister Årsrapport, Den Ortopædiske Fællesdatabase, Århus Udarbejdet med LibreOffice

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm

Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsr apport 2004 Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Dansk Kolorektal Cancer Database Landsdækkende database for kræft i tyktarm og endetarm Årsrapport 2004 Dansk Kolorektal Cancer Database

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

SPORTSMEDICIN DANSK AKTUEL BEHANDLING AF FORRESTE KORSBÅNDSSKADER ÆLDRE OG TRÆNING DIMS/FFI ÅRSMØDE 2004. NR. 1, 8. årgang, FEBRUAR 2004

SPORTSMEDICIN DANSK AKTUEL BEHANDLING AF FORRESTE KORSBÅNDSSKADER ÆLDRE OG TRÆNING DIMS/FFI ÅRSMØDE 2004. NR. 1, 8. årgang, FEBRUAR 2004 ISSN 1397-4211 NR. 1, 8. årgang, FEBRUAR 2004 SPORTSMEDICIN DANSK AKTUEL BEHANDLING AF FORRESTE KORSBÅNDSSKADER ÆLDRE OG TRÆNING DIMS/FFI ÅRSMØDE 2004 fagforum for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Redaktør

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2011 (Perioden 1. januar - 31. december 2011) Revideret udgave 19. april 2012 2 Dansk Fedmekirurgiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, godkendt

Læs mere

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014

Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Dansk Intensiv Database Årsrapport 2013/2014 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2013 30. juni 2014 18. december 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering

Læs mere

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger

PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) PatientRapporterede Outcome Mål (PROMs) i landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser: Foreløbige erfaringer og anbefalinger Ekspertgruppe under RKKP

Læs mere

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012

Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012. 1. januar 2012 31. december 2012 Landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm (DCCG) National a rsrapport 2012 1. januar 2012 31. december 2012 Side 2 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Konklusion og anbefalinger... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Specifikt i forhold til indikatorer... 6 4 Indledning... 7 4.1 Formål... 7 4.2 Baggrund...

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Herniedatabase Årsrapport 2008 1

Dansk Herniedatabase Årsrapport 2008 1 Dansk Herniedatabase Årsrapport 2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning. 3 Resumé og konklusioner 4 Baggrund. 5 Mål for databasen.. 5 Beskrivelse af Dansk Herniedatabase. 6 Organisation 6 Daglig drift. 7

Læs mere

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006

Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006 Dansk Anæstesi Database ÅRSRAPPORT 2006 November 2007 Indhold Forord 1. Om kliniske databaser generelt 1.1 Faktorer af betydning for indikatorer og data i DAD 1.2 Klinisk Måle System (KMS) og Analyseportalen

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere

SPORTSMEDICIN DANSK FORRESTE KORSBÅNDSSKADER GENOPTRÆNING EFTER ACL-REKONSTRUKTION. NR. 3, 3. årgang, AUGUST 1999 ISSN 1397-4211

SPORTSMEDICIN DANSK FORRESTE KORSBÅNDSSKADER GENOPTRÆNING EFTER ACL-REKONSTRUKTION. NR. 3, 3. årgang, AUGUST 1999 ISSN 1397-4211 ISSN 1397-4211 NR. 3, 3. årgang, AUGUST 1999 SPORTSMEDICIN DANSK FORRESTE KORSBÅNDSSKADER GENOPTRÆNING EFTER ACL-REKONSTRUKTION faggruppen for idrætsfysioterapi 2 Redaktionelt Det er nu to år siden, at

Læs mere

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014

DANBIO. Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter. National Årsrapport 2014 DANBIO Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for behandling af reumatologiske patienter National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Dataoprensning og -udtræk er foretaget

Læs mere

Rygestopbasens årsrapport. ak viteter a oldt i 2013 samt 2012 med opfølgning i 2013

Rygestopbasens årsrapport. ak viteter a oldt i 2013 samt 2012 med opfølgning i 2013 Rygestopbasens årsrapport 2013 ak viteter a oldt i 2013 samt 2012 med opfølgning i 2013 Kolofon WHO-CC World Health Organiza on Collabora ng Centre for Evidence-Based Health Promo on in Hospitals and Health

Læs mere