Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006"

Transkript

1 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006

2 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME BAGGRUND STYREGRUPPE INDIKATORER RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede patienter til Dansk Korsbånds Register...7 fordelt på afdelinger... 7 Indikator I Stabilitetsmåling... 8 Indikator II Antibiotikaprofylakse... 9 Indikator III Komplethed af 1 års kontrol for Antal indrapporterede patienter fordelt på køn Tid fra skade til operation Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider fordelt på IKDC klasser Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider PRIMÆR ACL REKONSTRUKTION Anvendelse af stabilitetsmåling for primæroperationer Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Tidligere operation i samme knæ for primæroperationer...16 Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Primær ACL rekonstruktion Teknik og graftanvendelse Anvendte implantater ved de forskellige teknikker for ACL primæroperationer Andre læsioner som behandles med indgreb ved primær ACL operationer Menisk skader... 19

3 2 Brusklæsion for primæroperationer Bruskskade behandling Andre Procedurer ved primær ACL operationer Anvendelse af antibiotika for primæroperationer Operationstid for primæroperationer Peroperative komplikationer for primæroperationer Dagkirurgisk operation for primæroperationer ACL REVISION Årsag til revision Anvendte operationsteknikker for revisioner Andre læsioner som behandles med indgreb ved revisions ACL operationer Menisk skader Brusklæsion for revisioner Bruskskade behandling FLERLIGAMENT OPERATIONER Aktuel skade for flerligament Andre læsioner som behandles med indgreb ved flerligament operationer Menisk skader Brusklæsion for flerligament Bruskskade behandling DVT PROFYLAKSE DVT profylakse anvendelse på de forskellige sygehuse Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for primæroperationer Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for flerligament Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for revisioner DATAKOMPLETHED Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste KOOS og Tegner score præoperativt for primæroperationer Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste postoperativ KOOS og Tegner score for primæroperationer... 31

4 3 11. KLINISK OUTCOME SCORES Præoperativ KOOS for primæroperationer Præoperativ KOOS for revisioner Præoperativ KOOS for flerligament Postoperativ KOOS for primæroperationer Postoperativ KOOS for flerligament Postoperativ KOOS for revisioner Præoperativ Tegner score for primæroperationer Præoperativ Tegner score for flerligament Præoperativ Tegner score for revisioner Postoperativ Tegner score for primæroperationer Postoperativ Tegner score for revisioner Postoperativ Tegner score for flerligament KOMPLIKATIONER OG REOPERATIONER Registrede komplikationer ved 1 års kontrol Reoperationer ved 1 års kontrol Reoperationsårsager ved 1 års kontrol Revisioner indenfor det første postoperative år Revisioner inden for 1 år af patienter registreret i 2005 fordelt på afdelinger SAMMENLIGNING MELLEM PATELLASENE GRAFT (BTB) OG HAMSTRINGSSENE GRAFT (ST/GR) Præeoperativ KOOS Postoperativ KOOS Præeoperativ Tegner score Postoperativ Tegner score Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider... 39

5 4 1. Resume Dansk Korsbåndsregister (DKR) har nu eksisteret i 2 år og denne årsrapport indeholder data fra de første 18 måneder. Der er indrapporteret 946 operationer i DKR. Af disse er 2841 primær operationer og 280 flerligament/kollateral ligament operationer og 257 revisions operationer. 80 % af alle offentlige afdelinger som indrapporterer data og med en 77 % kompletheds grad i forhold til Land Patient Registret. 49 % af patienterne indtaster præoperativt subjektive scores over nettet. Ved 1 årskontrol er 20 % af patienterne inde og indtaste subjective scores. For indikatorerne er der næsten 100 % af patienter som får antibiotikaprofylakse, hvilke er optimalt. Der udføres instrumenteret objektivt stabilitetsmåling hos 77 % af alle patienter så her er der mulighed for forbedring. Vedrørende follow-up revision efter 2 år vil der først komme data i 2007 årsrapporten. 80 % af operationerne skyldes idrætsskader med fodbold og håndbold som de hyppigste idrætsgrene som forårsager ledbåndsskader. Vedrørende operations teknikker ved primære korsbåndsoperationer så anvendes semi-t/gracilis sener i hos 71 % og patellasene hos 21 % og 8 % andre teknikker. Der reseceres meniskskader hos 26 % og reinsereres meniskskader hos 9 %. Den gennemsnitlige operations tid er 66 min. 17 % af patienterne får DVT profylakse. Sundhedstyrelsen har juni 2006 fremkommet med en bekendtgørelse som gør det lovpligtigt at indrapportere til offentligt støttede nationale kliniske databaser, hvilket gælder for både offentlige og private klinikker. Dette har endnu ikke medført optimal datakomplethed da enkelte afdelinger endnu ikke er kommet i gang med registrerer til databasen. 2. Baggrund Dansk korsbåndsregister blev etableret efter initiativ fra læger fra Idrætsklinikken, Århus Sygehus sommeren På dette tidspunkt var tilsvarende databaser ved at opstarte i Norge og Sverige og det var derfor vigtigt at Danmark også fik etableret en national database for knæligament kirurgi. Databasen blev godkendt af Amtsrådsforeningen med en driftbevilling for 2005 og etablering blev mulig med etableringsstøtte fra Sundhedstyrelsen. Administrativt var det planlagt at alle ortopædkirurgiske nationale databaser skulle styres fra Kompentancecenter Nord, Klinisk Epidemiologisk institut ved Århus Universitet og korsbåndsdatabasen etablering blev derfor koordineret fra Kompetancecenter Nord. Amtsrådsforeningen havde endvidere besluttet at alle databaser skulle overgå til webbaseret dataindtastning og korsbåndsdatabasen blev som den første ortopædkirurgiske database opbygget efter dette princip. Dansk Korsbåndsdata opstartede efter at alle landet korsbånds opererende afdelinger havde givet tilsagn om at ville indtaste data til databasen. Databasen indeholder registrering af præoperativ anamnestiske og diagnostiske data, Peroperative data omhandlende operationsteknik, implantat anvendelse, andre skader i knæet, samt perioperativ medicinsk behandling. Behandlingsresultater vurderes ved en 1 års kontrol, hvor stabilitet og patientens subjektive knæfunktion vurderes. Den subjektive knæfunktion vurderes ved scoresystemerne KOOS og Tegner, som patienterne indtaster over internettet før operation og efter 1, 5, og 10 år. ACL databasen drives af en daglig ledelse bestående af Overlægerne Martin Lind, fra Idrætsklinikken Århus Sygehus. Sekretær Anne Hjelm fa den ortopædkirurgiske fællesdatabase samt Forskningsleder Søren Påske Johnsen fra Klinisk Epidimiologisk Institut, Århus Universitet. ACL databasens sekretariat rapporterer til alle afdelinger hvert kvartal med information om opererede patienter, anvendelse af stabilitetsmåling, antibiotika og DVT profylakse, samt hvilke patienter som skal indkaldes til 1 års kontrol indenfor det næste kvartal. Derudover laves til hver afdeling en årsrapport med angivelse data for alle indikatorer, operationsteknikker, ledsage skader og behandling. En fuld liste over årsproduktion inkluderes. En samlet årsrapport for alle relevante data udarbejdes af den daglige ledelse Maj-Aug. Årsrapporten indeholder afdelings specificere data for alle indikatorer. Årsrapporten godkendes og kommenteres af styregruppen. Årsrapporten fremlægges ved Selskab for Artroskopisk kirurgi

6 og Sportskirurgi møde i.f.m. Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs forårsmøde. Årsrapport fremsendes til at afdelinger og offentliggøres på Sundhed.dk Styregruppe Forskningsleder, Søren Påske Johnsen (Kompetencecenter Nord) Cheflæge Poul Bartels (Århus Amt) Overlæge Martin Lind (Århus Sygehus) Overlæge Svend Erik Christiansen (Århus Sygehus) Overlæge Bent W Jakobsen (Århus Sygehus) Overlæge Peter Faunø (Randers Sygehus) Overlæge Gert Kristensen (Artros Privat klinik, Ålborg) Overlæge Ole Dichmann (Kolding Sygehus) Overlæge Tom Nicolaisen (Frederikssund Sygehus) Overlæge Lars Konradsen (Gentofte Sygehus) Overlæge Gunner Barfod (Næstved Sygehus) Overlæge Bo Klareskov (Ringsted Sygehus) Overlæge Siamak Bahari (Svendborg Sygehus) Overlæge Niels Mortensen (Odense Sygehus) Styregruppen afholder møde en til to gange årligt i forbindelse med møder i Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs møder. Styregruppen koordinerer databasens struktur og kommenterer data i årsrapporten. Alle eksterne forespørgsler om data fra databasen skal godkendes af styregruppen. Styresgruppen skal indeholde et medlem fra Kompetancecenter Nord (Søren Påske Johnsen), Et medlem fra bevilgende myndighed (Poul Bartels), Et medlem fra Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportkirurgi (Gert Kristensen). 4. Indikatorer Indikatorer er skal bidrage til at beskrive det gode korsbåndsoperations forløb. Indikatorer for succesfuld diagnostik og behandling er defineret som følgende. >90 % af patienterne skal have foretaget præoperativ stabilitetsmåling. >90 % af patienterne skal modtage peroperativ antibiotika behandling. >90 % af patienterne skal have foretaget 1 års kontrol af operationsresultat. >90 % af patienterne skal have stabilitetes sideforskel på < 5 mm efter 1 år. < 10 % skal være reopereret med ny korsbåndsoperation indenfor 2 år. (Wetzler) (Wetzler, Opr Techn Orthop 1996;6:181-89)

7 Kommentarer fra styregruppe til Årsrapport Denne årsrapport kan præsentere de første follow-up data fra det Danske Korsbånds Rekonstruktions Register (DKR). Det er en stor glæde at vi er kommet så langt. Disse data viser interessante forskellige mellem primær ACL rekonstruktioner, ACL revisioner og flerligament operationer. Med hensyn forskelle mellem operations teknikker er der foretaget sammenligning mellem anvendelse patellasene-graft og hamstrings-graft. Der blev ikke fundet forskelle i subjektivt klinisk resultat og objektiv knæ stabilitet. Der er endnu ikke data volumen til vurdere revisions rater. Produktions tal viser en stigende andel af patienter opereret på privat hospitaler, andelen er dog forsat lille samlet set. Dansk korsbåndsregisters aktuelt største problem er komplethedsgrad, både på operations registrering (80 %), men særligt på den patientbaserede opfølgningsregistrering (25 %). Der vil blive lavet særlige tiltag for at få de sidste afdelinger med, som ikke er kommet i gang med at registrere. Dette i form af personlig og skriftlig kontakt til disse afdelinger. Endvidere er det besluttet at opstarte et rykker-system overfor manglende patient indtastning til 1 års kontrol. For at optimere præoperativ patient indtastning opfordres alle afdelinger til have computere tilgængelige i deres ambulatorier, så patienter kan indtaste når de bliver skrevet op til operation. Omkring indikatorerne er der følgende kommentarer: Indikator 1 (Stabilitetsmåling). ca 1/3 af afdelingerne udfører dette hos mindre end 80 % af patienterne. Der er behov for forbedring hos disse afdelinger. Tiltag: Opfordring i årsrapport og faglige fora. Indikatior 2 (Antibiotikaprofylakse). Nær 100 % for alle afdelinger. Ingen behov for optimering. Ingen behov for optimering. Indikator 3. (1 års kontrol). 67 % overall. Dette skyldes hovedsageligt patienternes manglende fremmøde til kontrol. Et 90 % mål er urealistisk. Tiltag: Der opfordres til at sende rykkere til patienter, som ikke møder op til kontrol. Indikator 4 (Knæstabilitet). De afdelinger som udfører stabilitetsmåling til 1 års kontrol ligger alle over 80 %. Til gengæld har 1/3 af afdelingerne ikke udført dette. Tiltag: Opfordring i årsrapport og faglige fora. Indikator 5 (revisionsrate). Der er endnu ingen resultater. Omkring de subjektive opfølgnings resultater KOOS og Tegner scores, som viser relativt dårlige resultater for flerligament og revisions patienter, skal der tilknyttes følgende kommentarer. 1 års kontrol tidspunkt er for disse patienter relativt tidligt, idet de først her begynder aktiviteter udover genoptræning. Der forventes derfor bedre scores på senere kontrol tidspunkter. Omkring funktions scores vil disse være lave, fordi disse patienter ofte er blevet frarådet tilbagevenden til visse idrætsgrene. Der er et fortsat velfungerende samarbejde mellem de Skandinaviske ACL registre som muliggør præsentation af register data ved internationale kongresser og kurser. Dette har medført præsentation af DKR data ved ISAKOS 2007 kongres symposium om nationale databaser, Register symposium Bergen 2007 samt ved internationalt kursus i Stockholm. Et nyt symposium ved ESSKA 2008 er planlagt.

8 7 5. Resultater (Indrapportering og indikatorer) Antal indrapporterede patienter til Dansk Korsbånds Register fordelt på afdelinger I alt Sygehus Offentlige hospitaler Prim Fler Rev Prim Fler Rev Prim Fler Rev N N N N N N N N N % Amager Hospital Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Nordsjællands Hospital Frederikssund Køge Sygehus Ringsted Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus Bornholms Hospital Sygehus Fyn Svendborg Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Middelfart Sygehus Sønderjylland Sønderborg Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Give Sygehus Regionshospitalet Horsens Kolding Sygehus Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Silkeborg Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Viborg Sygehus Nord Nykøbing-Thisted Aalborg Sygehus

9 I alt Sygehus Prim Fler Rev Prim Fler Rev Prim Fler Rev N N N N N N N N N % Sygehus Vendsyssel Hjørring Private klinikker og hospitaler Gildhøj Speciallægeklinik Mølholm-Klinikken Nygart Specialklinik Ciconia Privathospital Parkens Privathospital Daghospitalet Viborg I alt Indikator I Stabilitetsmåling Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Offentlige hospitaler Regionshospitalet Randers ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Glostrup Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Ringsted Sygehus ( ) Bornholms Hospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Give Sygehus ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Hvidovre Hospital ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( )

10 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) 9 Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Aalborg Sygehus ( ) Herlev Hospital ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Kolding Sygehus ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Private klinikker og hospitaler Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Nygart Specialklinik ( ) Parkens Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Ciconia Privathospital ( ) Landsresultat ( ) Indikator II Antibiotikaprofylakse Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Offentlige hospitaler Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Ringsted Sygehus ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( )

11 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) 10 Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Hvidovre Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Kolding Sygehus ( ) Gentofte Hospital ( ) Herlev Hospital ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ( ) Bornholms Hospital ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Glostrup Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Næstved Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Odense Universitetshospital ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Private klinikker og hospitaler Ciconia Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Nygart Specialklinik ( ) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Parkens Privathospital ( ) Landsresultat ( )

12 11 Indikator III Komplethed af 1 års kontrol for 2005 Komplethed af 1 års kontrol for 2005 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Amager Hospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Give Sygehus ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Hvidovre Hospital ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Ringsted Sygehus ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Herlev Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Køge Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Kolding Sygehus ( ) Glostrup Hospital ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Bornholms Hospital ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Ciconia Privathospital ( ) Nygart Specialklinik ( ) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Parkens Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Landsresultat ( )

13 12 Indikator IV. Andel som har mindre end 5 mm sideforskel i knæløshed Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Hvidovre Hospital ( ) Ringsted Sygehus ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Gentofte Hospital ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Herlev Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Bispebjerg Hospital Glostrup Hospital Nordsjællands Hospital Frederikssund Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Bornholms Hospital Sygehus Fyn Middelfart Sygehus Sønderjylland Sønderborg Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kolding Sygehus Aalborg Sygehus Ciconia Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( )

14 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) 13 Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Nygart Specialklinik ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Parkens Privathospital Landsresultat ( ) Antal indrapporterede patienter fordelt på køn Køn Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Kvinder Mænd I alt Fordeling på aldersgrupper ved primær operation Antal År Mænd Kvinder

15 14 Tid fra skade til operation Type <6 mdr 7-12 mdr 1-2 år 2-5 år >5 år I alt n % n % n % n % n % N % Primær Flerligament Revision I alt Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Type 0-2 mm 3-5 mm 6-10 mm >10 mm I alt n % n % n % n % N % Primær Flerligament Revision I alt Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Type Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Primær Flerligament Revision Samlet Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider fordelt på IKDC klasser Type 0-2 mm (A) 3-5 mm (B) 6-10 mm(c) I alt n % n % n % n % Primær Flerligament

16 15 Type 0-2 mm (A) 3-5 mm (B) 6-10 mm(c) I alt n % n % n % n % Revision I alt Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider Type Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Primær Flerligament Revision Samlet

17 16 6. Primær ACL rekonstruktion Anvendelse af stabilitetsmåling for primæroperationer Måleudstyr I alt N % KT-1000 eller Rollimeter Andet Ikke udført I alt Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Aktivitet Kvinder Mænd I alt N N N % ADL Sport Trafik Arbejde Ikke kendt I alt Tidligere operation i samme knæ for primæroperationer Operation I alt N % Ingen ACL PCL MCL LCL PLC Laterale menisk Mediale menisk Bruskskade

18 17 Operation I alt N % Andet I alt Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Aktivitet Kvinder Mænd I alt N N N % Fodbold Håndbold Alpint/telemark Snowboard Langrend Ishockey Badminton Tennis/squash Kampsport Basketball Anden idræt I alt Primær ACL rekonstruktion Teknik og graftanvendelse Graft I alt N % N % N % ST/GR BPTB Tractus ST - Quadro BQT ST - Double Double-bundle ST Andet BQT-Allo Direkte sutur

19 18 Graft I alt N % N % N % BACH-Allo I alt Anvendte implantater ved de forskellige teknikker for ACL primæroperationer I alt Graft Femur BPTB ST/GR BPTB ST/GR BPTB ST/GR N N N N N N % Endobutton Rigidfix Transfix Arthrocare Bilok Trans-skrue Arthrek Biotenodesis PLLA skrue Arthrek Titanium skrue Arthrek PLLA skrue Atlantech Bilok Skrue Atlantech metal skrue Biomet metal skrue (Tunneloc) Biomet PLLA skrue (Gentletread) Depuy Milago skrue Linvatec Metal skrue (Propel) Linvatec PLLA skrue (Bioscrew) Stryker PLLA skrue Intrafix Smith&Nephew Softsilk metal Smith&Nephew RCI metal Smith&Nephew RCI PLLAl Smith&Nephew RCI PLLA/HA Arthrek EZ loc Andet Uoplyst Tibia Intrafix

20 I alt Graft BPTB ST/GR BPTB ST/GR BPTB ST/GR N N N N N N % Intrafix Bio Deltaskrue Biomet Washerloc Biomet Centraloc Arthrek Biotenodesis PLLA skrue Arthrek Titanium skrue Arthrek PLLA skrue Atlantech Bilok Skrue Atlantech metal skrue Biomet metal skrue (Tunneloc) Biomet PLLA skrue (Gentletread) Depuy Titanium skrue Depuy Milago skrue Linvatec Metal skrue (Propel) Stryker PLLA skrue Skrue/washer Cobra Smith&Nephew Softsilk metal Smith&Nephew RCI metal Smith&Nephew RCI PLLAl Smith&Nephew RCI PLLA/HA Andet Uoplyst Andre læsioner som behandles med indgreb ved primær ACL operationer Menisk skader Synt. Fiks. (pile + anker Resektion Sutur systemer N % N % N % Mediale

21 20 Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) Menisk transplantation N % N % N % N % Laterale Brusklæsion for primæroperationer Brusklæsion N % Ingen Brusklæsion Artrose Antal Bruskskade behandling Ingen Debridement Mikrofraktur Celletransplantation Andet N % N % N % N % N % Behandling , Andre Procedurer ved primær ACL operationer Procedure I alt N % Ingen Synovektomi Implantatfjernelse Osteotomi Operation pga. infektion Andet I alt

22 21 Anvendelse af antibiotika for primæroperationer Antibiotika profylakse I alt N % N % N % Nej Diclosil Zinacef Andet I alt Operationstid for primæroperationer Diagnose Operationstid Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Peroperative komplikationer for primæroperationer Komplikationer I alt N % Ja Nej I alt Dagkirurgisk operation for primæroperationer Dagkirurgi I alt N % Ja

23 22 Dagkirurgi I alt N % Nej I alt

24 23 7. ACL revision Årsag til revision Skade I alt N % N % N % Nyt traume Tunnelwidening Suboptimal graft placering i tibia Suboptimal graft placering i femur Ukendt årsag til ny instabilitet Andet I alt Anvendte operationsteknikker for revisioner Graft ACL I alt N % BPTB ST/GR ST - Quadro ST - Double BQT Tractus BQT-Allo BPTB-Allo BACH-Allo Andet PCL BPTB ST/GR BQT BQT-Allo BACH-Allo Andet MCL

25 24 Graft I alt N % ST/GR ST - Double BQT-Allo BACH-Allo Andet LCL ST/GR ST - Double Double-bundle ST BQT-Allo BPTB-Allo BACH-Allo Andet PLC ST/GR ST - Double Tractus Double-bundle ST BQT-Allo BPTB-Allo BACH-Allo Andet I alt Andre læsioner som behandles med indgreb ved revisions ACL operationer Menisk skader Synt. Fiks. (pile + anker Resektion Sutur systemer N % N % N % Mediale Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) N % N % N % Laterale

26 25 Brusklæsion for revisioner Brusklæsion N % Ingen Brusklæsion Artrose Antal Bruskskade behandling Ingen Debridement Mikrofraktur Andet N % N % N % N % Behandling

27 26 8. Flerligament operationer Aktuel skade for flerligament Skade I alt N % ACL ACL+LCL ACL+LCL+PLC ACL+MCL ACL+MCL+LCL+PLC ACL+MCL+PLC ACL+PCL ACL+PCL+LCL ACL+PCL+LCL+PLC ACL+PCL+MCL ACL+PCL+MCL+LCL+PLC ACL+PCL+MCL+PLC ACL+PLC Ingen LCL LCL+PLC MCL PCL PCL+LCL PCL+LCL+PLC PCL+MCL PCL+MCL+LCL+PLC PCL+PLC PLC I alt

28 27 Andre læsioner som behandles med indgreb ved flerligament operationer Menisk skader Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) N % N % N % Mediale Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) N % N % N % Laterale Brusklæsion for flerligament Brusklæsion N % Ingen Brusklæsion Artrose Antal Bruskskade behandling Ingen Debridement Mikrofraktur Andet N % N % N % N % Laterale

29 28 9. DVT profylakse DVT profylakse anvendelse på de forskellige sygehuse Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Offentlige hospitaler Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Glostrup Hospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Kolding Sygehus ( ) Næstved Sygehus ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Herlev Hospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Ringsted Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ( ) Aalborg Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Køge Sygehus ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Hvidovre Hospital ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Bornholms Hospital ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Amager Hospital ( ) Private klinikker og hospitaler Gildhøj Speciallægeklinik ( )

30 Sygehus 29 Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Ciconia Privathospital ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Nygart Specialklinik ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Parkens Privathospital ( ) Landsresultat ( ) Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for primæroperationer DVT profylakse Nej Fragmin Arixtra Andet I alt N N N N N % I alt Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for flerligament DVT profylakse Nej Fragmin Arixtra Andet I alt N N N N N % I alt Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for revisioner DVT profylakse Nej Fragmin Arixtra Andet I alt N N N N N % I alt

31 Datakomplethed Komplethedsgrad for 2006 Sygehus DKRR LPR og DKRR Komplethed i % Komplethed i % for 2005 Gildhøj Speciallægeklinik Parkens Privathospital Mølholm-Klinikken Ciconia Privathospital Daghospitalet Viborg Nygart Specialklinik Vejle Sygehus Frederiksberg Hospital Regionshospitalet Randers Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Regionshospitalet Horsens Herlev Hospital Regionshospitalet Herning Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Svendborg Give Sygehus Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Nord Nykøbing-Thisted Regionshospitalet Viborg Hvidovre Hospital Regionshospitalet Silkeborg Kolding Sygehus Køge Sygehus Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Hjørring Gentofte Hospital Ringsted Sygehus Nordsjællands Hospital Hillerød Nordsjællands Hospital Frederikssund Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Bornholms Hospital Bispebjerg Hospital

32 Sygehus 31 DKRR LPR og DKRR Komplethed i % Komplethed i % for 2005 Sygehus Fyn Middelfart Nordsjællands Hospital Hørsholm Sygehus Sønderjylland Sønderborg Amager Hospital Ortopædisk Hospital Aarhus Glostrup Hospital Rigshospitalet Slagelse Sygehus Landsresultat Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste KOOS og Tegner score præoperativt for primæroperationer KOOS I alt N % N % N % Nej Ja I alt Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste postoperativ KOOS og Tegner score for primæroperationer KOOS 2005 N % Nej Ja I alt

33 Klinisk outcome scores KOOS score er en knæspecifik self-assessment score med 5 underscores for symptomer, smerter, daglige aktiviteter (ADL), sports og fritid og livskvalitet (QOL). Hver underscore går fra 0 til 100, med 100 som optimal funktion. Præoperativ KOOS for primæroperationer Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Præoperativ KOOS for revisioner Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Præoperativ KOOS for flerligament Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL

34 33 Postoperativ KOOS for primæroperationer Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Postoperativ KOOS for flerligament Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Postoperativ KOOS for revisioner Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL

35 34 Tegner score beskriver maximalt funktionsniveau på en skala fra Score 0 svarer til sengeliggende patient og 10 til international fodboldspiller. 5 som er median score postoperativt svarer til krævende løbetræning eller hårdt fysisk arbejde Præoperativ Tegner score for primæroperationer Score Antal Gennems nit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Præoperativ Tegner score for flerligament Score Antal Gennems nit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Præoperativ Tegner score for revisioner Score Antal Gennems nit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Postoperativ Tegner score for primæroperationer Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Efter operation Postoperativ Tegner score for revisioner Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Efter operation

36 35 Postoperativ Tegner score for flerligament Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Efter operation Komplikationer og reoperationer Registrede komplikationer ved 1 års kontrol Komplikation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Ingen Infektion Bevægeindskrænkning Kroniske smerter Reoperation Anden komplikation I alt Reoperationer ved 1 års kontrol Reoperation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Nej Ja I alt Reoperationsårsager ved 1 års kontrol Reoperation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Infektion

37 36 Reoperation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Bevægeindskrænkning Menisk skade Ny korsbåndsskade Revision Andet I alt Revisioner indenfor det første postoperative år. Revisioner inden for 1 år af patienter registreret i 2005 fordelt på afdelinger Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Gentofte Hospital ( ) Næstved Sygehus ( ) Odense Universitetshospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Offentlige hospitaler Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Hvidovre Hospital ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Ringsted Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Herlev Hospital ( )

38 Sygehus 37 Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Glostrup Hospital ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Amager Hospital ( ) Bornholms Hospital ( ) Kolding Sygehus ( ) Private klinikker og hospitaler Parkens Privathospital ( ) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Ciconia Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Nygart Specialklinik ( ) Landsresultat ( )

39 Sammenligning mellem Patellasene graft (BTB) og Hamstringssene graft (ST/GR) Præeoperativ KOOS BPTB Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL ST/GR Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Postoperativ KOOS BPTB Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL ST/GR Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL

40 39 Præeoperativ Tegner score BPTB ST/GR Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Før skade Før operation Postoperativ Tegner score Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre BPTB Efter operation ST/GR Efter operation Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider Type Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre BPTB ST/GR Samlet

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade

ACL rekonstruktion. Patientinformation. Forreste korsbåndsskade ACL rekonstruktion Patientinformation Forreste korsbåndsskade En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk

STATUS 2014. Patientstøtterne. Røde Kors JANUAR 2015. rødekors.dk STATUS 2014 JANUAR 2015 Patientstøtterne Røde Kors rødekors.dk INDHOLD Indledning... 3 26 Røde Korsafdelinger har patientstøtter... 4 Patientstøtter er til stede på mange forskellige sygehusafdelinger...

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Det geriatriske landkort

Det geriatriske landkort Nord Ålborg Overlæge Ole B.F. Nielsen Midt Århus Else Marie Damsgaard Randers Ubesat stilling Horsens Overlæge Ishay Barat sengeafdeling (16), ambulatorium, team Antal speciallæger: 3 2 sengeafsnit, udgående

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2009 (Data fra 2007 og 2008) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af erytrocytkomponenter Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013.

DrHOFTEBRUD. Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud. National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013. DrHOFTEBRUD Dansk Tværfagligt Register for Hoftenære Lårbensbrud National årsrapport 2013 1. december 2012 30. november 2013 Endelig udgave 6.april 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk

Læs mere

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken

Forreste korsbåndsoperation. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Forreste korsbåndsoperation Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Ortopædkirurgisk afdeling Idrætsklinikken Information vedrørende forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader

Patient information vedr. forreste korsbåndsskader Sportsmedicin Region Midt Patient information vedr. forreste korsbåndsskader En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig idrætsskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark,

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Dansk Diabetes Database

Dansk Diabetes Database Dansk Diabetes Database Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) Dansk Register for Børne og Ungdomsdiabetes (DanDiabKids) Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabse for screening af diabetisk retinopati og maculopati

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2012 21. juni 2011 20. juni 2012 Version 1.0 19. november 2012 Henvendelse vedr. rapporten til: Kompetencecenter for Klinisk Kvalitet og Sundhedsinformatik

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10

1500 C30 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro, sengeafd. 647 289 358 569 14 6 14 0 44 630 17. Bispebjerg sengeafd. 564 289 275 552 1 0 10 0 1 554 10 Tabel 2 Side 1 1500 A10 Psyk. Center Amager, sengeafd. 1242 669 573 1031 55 53 94 0 9 1048 194 1500 B10 Bispebjerg børne/ungd, sengea. 187 42 145 181 2 3 0 0 1 180 7 1500 C10 Psyk. Center Bispebjerg, Nørrebro,

Læs mere

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere:

Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Sundhedsforsikring Trygs kvalitetssikrede netværk af behandlere: Jylland Privathospitaler og klinikker Aleris Privathospitaler (Herning, Esbjerg, Århus, Ålborg) Birk Centerpark 28 7400 Herning Tlf.: 36

Læs mere

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER

VOKSNE AMBULANTE PATIENTER VOKSNE AMBULANTE PATIENTER REGION HOVEDSTADEN (VOKSNE AMBULANTE PATIENTER) PC Amager Distriktspsykiatrisk team 1 31 63 Distriktspsykiatrisk team 2 29 54 Distriktspsykiatrisk team 3 23 41 Gerontopsykiatrisk

Læs mere

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase

RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info vejledning for Den Ortopædiske Fællesdatabase RM Info kan anvendes til at se indikatorresultater, mangellister med komplethed, samt trække afdelings data for Den Ortopædiske Fællesdatabase, herunder

Læs mere

Dansk Transfusionsdatabase

Dansk Transfusionsdatabase Dansk Transfusionsdatabase Årsrapport 2007 (Data fra 2005 og 2006) De mest blodforbrugende diagnoser og kirurgiske procedurer: Brug af komponenter DTDB Dansk Transfusionsdatabase Resumé Hermed foreligger

Læs mere

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012

National Database for Søvnapnø. National årsrapport 2012 National Database for Søvnapnø National årsrapport 1. januar 31. december Udarbejdning af rapporten Søvnrelaterede respirationsforstyrrelser omfatter: 1. Obstruktiv søvnapnø (OSA). 2. Central søvnapnø.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 (Omtryk - 23-02-2015 - Bilag tilføjet ) SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 252 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler

Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler Årsrapport 2012 1. september 2011-31. august 2012 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Fødsler. Kompetencecenter Syd for Epidemiologi

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2012 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 120988 Primæroperationer 1995-2012 19282 Antal

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register Dansk Hoftealloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december 2011 Opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 111.907 Primæroperationer 1995-2011 17.791 Antal

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013:

FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: FORMANDSBERETNING SAKS 2012/ 2013: Vi er 149 medlemmer i år, igen en stigning på 5 siden sidste generalforsamling Efter generalforsamlingen oktober 2011 konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand:

Læs mere

Frit valg af sygehus

Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Frit valg af sygehus Skal du til behandling på sygehus, kan du overveje, om du vil benytte det frie sygehusvalg. Det er dig, der bestemmer. Denne pjece oplyser om mulighederne for

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening

Mejeribrugets Arbejdsgiverforening Mejeribrugets Arbejdsgiverforening 10. april 2008 Birthe Houkjær Kundechef Program Pensionsindbetaling Pensionsordningen PensionDanmark Sundhedsordning Evt. Pensionsbidraget HK Pensionsbidrag Barselsbidrag

Læs mere

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt.

Efter en rekonstruktion af korsbåndet vil der gå ca. 1 år, før man føler, at knæet fungerer så optimalt som muligt. En forreste korsbåndsskade er en meget almindelig akut knæskade. Årligt diagnosticeres ca. 4.500 nye korsbåndsskader i Danmark, hvoraf ca. 3.000 bliver opereret. Der findes to korsbånd i knæet, et forreste

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister Dansk Apopleksiregister Årsrapport 2014 1. januar - 31. december 2014 Endelig udgave 15. maj 2015 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland

Velkommen til. Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus. Region Sjælland Velkommen Program Velkommen til Børneafdelingen, Nykøbing Falster Sygehus Næstved Kommune Næstved Sygehus Roskilde Sygehus Region Sjælland Region Hovedstaden Velkommen til Hvidovre Hospital Hillerød Hospital

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

1. JANUAR - 31. DECEMBER

1. JANUAR - 31. DECEMBER Dansk Palliativ Database Årsrapport 2013 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2013 Maiken Bang Hansen Mogens Grønvold DMCG-PAL Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats Rapporten er udarbejdet af

Læs mere

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning

Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning N O T A T 01.04.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet ortopædisk kirurgi under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere specialer.

Læs mere

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012

Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Resultater af tilsyn med regioner 2011-2012 Statens Arkiver gennemførte i perioden november 2011 juni 2012 et tilsyn med regionerne, de videnskabsetiske komiteer, trafikselskaberne og regionernes institutioner

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2013 (Perioden 1. januar - 31. december 2013) Endelig udgave 12. maj 2014 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012)

Dansk Fedmekirurgiregister. Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Dansk Fedmekirurgiregister Årsrapport 2012 (Perioden 1. januar - 31. december 2012) Revideret udkast 20. april 2013 Hvorfra udgår rapporten Rapportens analyser og epidemiologisk kommentering er udarbejdet

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital

Genoptræning efter hofteartroskopi. Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Genoptræning efter hofteartroskopi Thomas Linding Jakobsen, MSc. Udviklingsfysioterapeut, Fysioterapien, Hvidovre Hospital Formål Øget kendskab til femoro-acetabulær impingement Øget kendskab til hofteartroskopi

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere