Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2006"

Transkript

1 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2006

2 Indholdsfortegnelse 1 1. RESUME BAGGRUND STYREGRUPPE INDIKATORER RESULTATER (INDRAPPORTERING OG INDIKATORER)... 7 Antal indrapporterede patienter til Dansk Korsbånds Register...7 fordelt på afdelinger... 7 Indikator I Stabilitetsmåling... 8 Indikator II Antibiotikaprofylakse... 9 Indikator III Komplethed af 1 års kontrol for Antal indrapporterede patienter fordelt på køn Tid fra skade til operation Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider fordelt på IKDC klasser Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider PRIMÆR ACL REKONSTRUKTION Anvendelse af stabilitetsmåling for primæroperationer Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Tidligere operation i samme knæ for primæroperationer...16 Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Primær ACL rekonstruktion Teknik og graftanvendelse Anvendte implantater ved de forskellige teknikker for ACL primæroperationer Andre læsioner som behandles med indgreb ved primær ACL operationer Menisk skader... 19

3 2 Brusklæsion for primæroperationer Bruskskade behandling Andre Procedurer ved primær ACL operationer Anvendelse af antibiotika for primæroperationer Operationstid for primæroperationer Peroperative komplikationer for primæroperationer Dagkirurgisk operation for primæroperationer ACL REVISION Årsag til revision Anvendte operationsteknikker for revisioner Andre læsioner som behandles med indgreb ved revisions ACL operationer Menisk skader Brusklæsion for revisioner Bruskskade behandling FLERLIGAMENT OPERATIONER Aktuel skade for flerligament Andre læsioner som behandles med indgreb ved flerligament operationer Menisk skader Brusklæsion for flerligament Bruskskade behandling DVT PROFYLAKSE DVT profylakse anvendelse på de forskellige sygehuse Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for primæroperationer Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for flerligament Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for revisioner DATAKOMPLETHED Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste KOOS og Tegner score præoperativt for primæroperationer Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste postoperativ KOOS og Tegner score for primæroperationer... 31

4 3 11. KLINISK OUTCOME SCORES Præoperativ KOOS for primæroperationer Præoperativ KOOS for revisioner Præoperativ KOOS for flerligament Postoperativ KOOS for primæroperationer Postoperativ KOOS for flerligament Postoperativ KOOS for revisioner Præoperativ Tegner score for primæroperationer Præoperativ Tegner score for flerligament Præoperativ Tegner score for revisioner Postoperativ Tegner score for primæroperationer Postoperativ Tegner score for revisioner Postoperativ Tegner score for flerligament KOMPLIKATIONER OG REOPERATIONER Registrede komplikationer ved 1 års kontrol Reoperationer ved 1 års kontrol Reoperationsårsager ved 1 års kontrol Revisioner indenfor det første postoperative år Revisioner inden for 1 år af patienter registreret i 2005 fordelt på afdelinger SAMMENLIGNING MELLEM PATELLASENE GRAFT (BTB) OG HAMSTRINGSSENE GRAFT (ST/GR) Præeoperativ KOOS Postoperativ KOOS Præeoperativ Tegner score Postoperativ Tegner score Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider... 39

5 4 1. Resume Dansk Korsbåndsregister (DKR) har nu eksisteret i 2 år og denne årsrapport indeholder data fra de første 18 måneder. Der er indrapporteret 946 operationer i DKR. Af disse er 2841 primær operationer og 280 flerligament/kollateral ligament operationer og 257 revisions operationer. 80 % af alle offentlige afdelinger som indrapporterer data og med en 77 % kompletheds grad i forhold til Land Patient Registret. 49 % af patienterne indtaster præoperativt subjektive scores over nettet. Ved 1 årskontrol er 20 % af patienterne inde og indtaste subjective scores. For indikatorerne er der næsten 100 % af patienter som får antibiotikaprofylakse, hvilke er optimalt. Der udføres instrumenteret objektivt stabilitetsmåling hos 77 % af alle patienter så her er der mulighed for forbedring. Vedrørende follow-up revision efter 2 år vil der først komme data i 2007 årsrapporten. 80 % af operationerne skyldes idrætsskader med fodbold og håndbold som de hyppigste idrætsgrene som forårsager ledbåndsskader. Vedrørende operations teknikker ved primære korsbåndsoperationer så anvendes semi-t/gracilis sener i hos 71 % og patellasene hos 21 % og 8 % andre teknikker. Der reseceres meniskskader hos 26 % og reinsereres meniskskader hos 9 %. Den gennemsnitlige operations tid er 66 min. 17 % af patienterne får DVT profylakse. Sundhedstyrelsen har juni 2006 fremkommet med en bekendtgørelse som gør det lovpligtigt at indrapportere til offentligt støttede nationale kliniske databaser, hvilket gælder for både offentlige og private klinikker. Dette har endnu ikke medført optimal datakomplethed da enkelte afdelinger endnu ikke er kommet i gang med registrerer til databasen. 2. Baggrund Dansk korsbåndsregister blev etableret efter initiativ fra læger fra Idrætsklinikken, Århus Sygehus sommeren På dette tidspunkt var tilsvarende databaser ved at opstarte i Norge og Sverige og det var derfor vigtigt at Danmark også fik etableret en national database for knæligament kirurgi. Databasen blev godkendt af Amtsrådsforeningen med en driftbevilling for 2005 og etablering blev mulig med etableringsstøtte fra Sundhedstyrelsen. Administrativt var det planlagt at alle ortopædkirurgiske nationale databaser skulle styres fra Kompentancecenter Nord, Klinisk Epidemiologisk institut ved Århus Universitet og korsbåndsdatabasen etablering blev derfor koordineret fra Kompetancecenter Nord. Amtsrådsforeningen havde endvidere besluttet at alle databaser skulle overgå til webbaseret dataindtastning og korsbåndsdatabasen blev som den første ortopædkirurgiske database opbygget efter dette princip. Dansk Korsbåndsdata opstartede efter at alle landet korsbånds opererende afdelinger havde givet tilsagn om at ville indtaste data til databasen. Databasen indeholder registrering af præoperativ anamnestiske og diagnostiske data, Peroperative data omhandlende operationsteknik, implantat anvendelse, andre skader i knæet, samt perioperativ medicinsk behandling. Behandlingsresultater vurderes ved en 1 års kontrol, hvor stabilitet og patientens subjektive knæfunktion vurderes. Den subjektive knæfunktion vurderes ved scoresystemerne KOOS og Tegner, som patienterne indtaster over internettet før operation og efter 1, 5, og 10 år. ACL databasen drives af en daglig ledelse bestående af Overlægerne Martin Lind, fra Idrætsklinikken Århus Sygehus. Sekretær Anne Hjelm fa den ortopædkirurgiske fællesdatabase samt Forskningsleder Søren Påske Johnsen fra Klinisk Epidimiologisk Institut, Århus Universitet. ACL databasens sekretariat rapporterer til alle afdelinger hvert kvartal med information om opererede patienter, anvendelse af stabilitetsmåling, antibiotika og DVT profylakse, samt hvilke patienter som skal indkaldes til 1 års kontrol indenfor det næste kvartal. Derudover laves til hver afdeling en årsrapport med angivelse data for alle indikatorer, operationsteknikker, ledsage skader og behandling. En fuld liste over årsproduktion inkluderes. En samlet årsrapport for alle relevante data udarbejdes af den daglige ledelse Maj-Aug. Årsrapporten indeholder afdelings specificere data for alle indikatorer. Årsrapporten godkendes og kommenteres af styregruppen. Årsrapporten fremlægges ved Selskab for Artroskopisk kirurgi

6 og Sportskirurgi møde i.f.m. Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs forårsmøde. Årsrapport fremsendes til at afdelinger og offentliggøres på Sundhed.dk Styregruppe Forskningsleder, Søren Påske Johnsen (Kompetencecenter Nord) Cheflæge Poul Bartels (Århus Amt) Overlæge Martin Lind (Århus Sygehus) Overlæge Svend Erik Christiansen (Århus Sygehus) Overlæge Bent W Jakobsen (Århus Sygehus) Overlæge Peter Faunø (Randers Sygehus) Overlæge Gert Kristensen (Artros Privat klinik, Ålborg) Overlæge Ole Dichmann (Kolding Sygehus) Overlæge Tom Nicolaisen (Frederikssund Sygehus) Overlæge Lars Konradsen (Gentofte Sygehus) Overlæge Gunner Barfod (Næstved Sygehus) Overlæge Bo Klareskov (Ringsted Sygehus) Overlæge Siamak Bahari (Svendborg Sygehus) Overlæge Niels Mortensen (Odense Sygehus) Styregruppen afholder møde en til to gange årligt i forbindelse med møder i Dansk Ortopædkirurgisk Selskabs møder. Styregruppen koordinerer databasens struktur og kommenterer data i årsrapporten. Alle eksterne forespørgsler om data fra databasen skal godkendes af styregruppen. Styresgruppen skal indeholde et medlem fra Kompetancecenter Nord (Søren Påske Johnsen), Et medlem fra bevilgende myndighed (Poul Bartels), Et medlem fra Selskab for Artroskopisk Kirurgi og Sportkirurgi (Gert Kristensen). 4. Indikatorer Indikatorer er skal bidrage til at beskrive det gode korsbåndsoperations forløb. Indikatorer for succesfuld diagnostik og behandling er defineret som følgende. >90 % af patienterne skal have foretaget præoperativ stabilitetsmåling. >90 % af patienterne skal modtage peroperativ antibiotika behandling. >90 % af patienterne skal have foretaget 1 års kontrol af operationsresultat. >90 % af patienterne skal have stabilitetes sideforskel på < 5 mm efter 1 år. < 10 % skal være reopereret med ny korsbåndsoperation indenfor 2 år. (Wetzler) (Wetzler, Opr Techn Orthop 1996;6:181-89)

7 Kommentarer fra styregruppe til Årsrapport Denne årsrapport kan præsentere de første follow-up data fra det Danske Korsbånds Rekonstruktions Register (DKR). Det er en stor glæde at vi er kommet så langt. Disse data viser interessante forskellige mellem primær ACL rekonstruktioner, ACL revisioner og flerligament operationer. Med hensyn forskelle mellem operations teknikker er der foretaget sammenligning mellem anvendelse patellasene-graft og hamstrings-graft. Der blev ikke fundet forskelle i subjektivt klinisk resultat og objektiv knæ stabilitet. Der er endnu ikke data volumen til vurdere revisions rater. Produktions tal viser en stigende andel af patienter opereret på privat hospitaler, andelen er dog forsat lille samlet set. Dansk korsbåndsregisters aktuelt største problem er komplethedsgrad, både på operations registrering (80 %), men særligt på den patientbaserede opfølgningsregistrering (25 %). Der vil blive lavet særlige tiltag for at få de sidste afdelinger med, som ikke er kommet i gang med at registrere. Dette i form af personlig og skriftlig kontakt til disse afdelinger. Endvidere er det besluttet at opstarte et rykker-system overfor manglende patient indtastning til 1 års kontrol. For at optimere præoperativ patient indtastning opfordres alle afdelinger til have computere tilgængelige i deres ambulatorier, så patienter kan indtaste når de bliver skrevet op til operation. Omkring indikatorerne er der følgende kommentarer: Indikator 1 (Stabilitetsmåling). ca 1/3 af afdelingerne udfører dette hos mindre end 80 % af patienterne. Der er behov for forbedring hos disse afdelinger. Tiltag: Opfordring i årsrapport og faglige fora. Indikatior 2 (Antibiotikaprofylakse). Nær 100 % for alle afdelinger. Ingen behov for optimering. Ingen behov for optimering. Indikator 3. (1 års kontrol). 67 % overall. Dette skyldes hovedsageligt patienternes manglende fremmøde til kontrol. Et 90 % mål er urealistisk. Tiltag: Der opfordres til at sende rykkere til patienter, som ikke møder op til kontrol. Indikator 4 (Knæstabilitet). De afdelinger som udfører stabilitetsmåling til 1 års kontrol ligger alle over 80 %. Til gengæld har 1/3 af afdelingerne ikke udført dette. Tiltag: Opfordring i årsrapport og faglige fora. Indikator 5 (revisionsrate). Der er endnu ingen resultater. Omkring de subjektive opfølgnings resultater KOOS og Tegner scores, som viser relativt dårlige resultater for flerligament og revisions patienter, skal der tilknyttes følgende kommentarer. 1 års kontrol tidspunkt er for disse patienter relativt tidligt, idet de først her begynder aktiviteter udover genoptræning. Der forventes derfor bedre scores på senere kontrol tidspunkter. Omkring funktions scores vil disse være lave, fordi disse patienter ofte er blevet frarådet tilbagevenden til visse idrætsgrene. Der er et fortsat velfungerende samarbejde mellem de Skandinaviske ACL registre som muliggør præsentation af register data ved internationale kongresser og kurser. Dette har medført præsentation af DKR data ved ISAKOS 2007 kongres symposium om nationale databaser, Register symposium Bergen 2007 samt ved internationalt kursus i Stockholm. Et nyt symposium ved ESSKA 2008 er planlagt.

8 7 5. Resultater (Indrapportering og indikatorer) Antal indrapporterede patienter til Dansk Korsbånds Register fordelt på afdelinger I alt Sygehus Offentlige hospitaler Prim Fler Rev Prim Fler Rev Prim Fler Rev N N N N N N N N N % Amager Hospital Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Nordsjællands Hospital Frederikssund Køge Sygehus Ringsted Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus Bornholms Hospital Sygehus Fyn Svendborg Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Middelfart Sygehus Sønderjylland Sønderborg Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Give Sygehus Regionshospitalet Horsens Kolding Sygehus Regionshospitalet Herning Regionshospitalet Silkeborg Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Regionshospitalet Randers Regionshospitalet Viborg Sygehus Nord Nykøbing-Thisted Aalborg Sygehus

9 I alt Sygehus Prim Fler Rev Prim Fler Rev Prim Fler Rev N N N N N N N N N % Sygehus Vendsyssel Hjørring Private klinikker og hospitaler Gildhøj Speciallægeklinik Mølholm-Klinikken Nygart Specialklinik Ciconia Privathospital Parkens Privathospital Daghospitalet Viborg I alt Indikator I Stabilitetsmåling Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Offentlige hospitaler Regionshospitalet Randers ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Glostrup Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Ringsted Sygehus ( ) Bornholms Hospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Give Sygehus ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Hvidovre Hospital ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( )

10 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) 9 Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Aalborg Sygehus ( ) Herlev Hospital ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Kolding Sygehus ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Private klinikker og hospitaler Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Nygart Specialklinik ( ) Parkens Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Ciconia Privathospital ( ) Landsresultat ( ) Indikator II Antibiotikaprofylakse Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Offentlige hospitaler Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Ringsted Sygehus ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( )

11 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) 10 Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Hvidovre Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Kolding Sygehus ( ) Gentofte Hospital ( ) Herlev Hospital ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ( ) Bornholms Hospital ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Glostrup Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Næstved Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Odense Universitetshospital ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Private klinikker og hospitaler Ciconia Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Nygart Specialklinik ( ) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Parkens Privathospital ( ) Landsresultat ( )

12 11 Indikator III Komplethed af 1 års kontrol for 2005 Komplethed af 1 års kontrol for 2005 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Amager Hospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Give Sygehus ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Hvidovre Hospital ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Ringsted Sygehus ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Herlev Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Køge Sygehus ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Kolding Sygehus ( ) Glostrup Hospital ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Bornholms Hospital ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Ciconia Privathospital ( ) Nygart Specialklinik ( ) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Parkens Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Landsresultat ( )

13 12 Indikator IV. Andel som har mindre end 5 mm sideforskel i knæløshed Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Hvidovre Hospital ( ) Ringsted Sygehus ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Næstved Sygehus ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Gentofte Hospital ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Herlev Hospital ( ) Amager Hospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Bispebjerg Hospital Glostrup Hospital Nordsjællands Hospital Frederikssund Køge Sygehus Nykøbing F Sygehus Bornholms Hospital Sygehus Fyn Middelfart Sygehus Sønderjylland Sønderborg Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Kolding Sygehus Aalborg Sygehus Ciconia Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( )

14 Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) 13 Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Nygart Specialklinik ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Parkens Privathospital Landsresultat ( ) Antal indrapporterede patienter fordelt på køn Køn Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Kvinder Mænd I alt Fordeling på aldersgrupper ved primær operation Antal År Mænd Kvinder

15 14 Tid fra skade til operation Type <6 mdr 7-12 mdr 1-2 år 2-5 år >5 år I alt n % n % n % n % n % N % Primær Flerligament Revision I alt Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Type 0-2 mm 3-5 mm 6-10 mm >10 mm I alt n % n % n % n % N % Primær Flerligament Revision I alt Forskel i præoperativ ACL løshed mellem de to sider Type Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Primær Flerligament Revision Samlet Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider fordelt på IKDC klasser Type 0-2 mm (A) 3-5 mm (B) 6-10 mm(c) I alt n % n % n % n % Primær Flerligament

16 15 Type 0-2 mm (A) 3-5 mm (B) 6-10 mm(c) I alt n % n % n % n % Revision I alt Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider Type Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Primær Flerligament Revision Samlet

17 16 6. Primær ACL rekonstruktion Anvendelse af stabilitetsmåling for primæroperationer Måleudstyr I alt N % KT-1000 eller Rollimeter Andet Ikke udført I alt Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Aktivitet Kvinder Mænd I alt N N N % ADL Sport Trafik Arbejde Ikke kendt I alt Tidligere operation i samme knæ for primæroperationer Operation I alt N % Ingen ACL PCL MCL LCL PLC Laterale menisk Mediale menisk Bruskskade

18 17 Operation I alt N % Andet I alt Aktivitet som førte til aktuelle skade for primæroperationer Aktivitet Kvinder Mænd I alt N N N % Fodbold Håndbold Alpint/telemark Snowboard Langrend Ishockey Badminton Tennis/squash Kampsport Basketball Anden idræt I alt Primær ACL rekonstruktion Teknik og graftanvendelse Graft I alt N % N % N % ST/GR BPTB Tractus ST - Quadro BQT ST - Double Double-bundle ST Andet BQT-Allo Direkte sutur

19 18 Graft I alt N % N % N % BACH-Allo I alt Anvendte implantater ved de forskellige teknikker for ACL primæroperationer I alt Graft Femur BPTB ST/GR BPTB ST/GR BPTB ST/GR N N N N N N % Endobutton Rigidfix Transfix Arthrocare Bilok Trans-skrue Arthrek Biotenodesis PLLA skrue Arthrek Titanium skrue Arthrek PLLA skrue Atlantech Bilok Skrue Atlantech metal skrue Biomet metal skrue (Tunneloc) Biomet PLLA skrue (Gentletread) Depuy Milago skrue Linvatec Metal skrue (Propel) Linvatec PLLA skrue (Bioscrew) Stryker PLLA skrue Intrafix Smith&Nephew Softsilk metal Smith&Nephew RCI metal Smith&Nephew RCI PLLAl Smith&Nephew RCI PLLA/HA Arthrek EZ loc Andet Uoplyst Tibia Intrafix

20 I alt Graft BPTB ST/GR BPTB ST/GR BPTB ST/GR N N N N N N % Intrafix Bio Deltaskrue Biomet Washerloc Biomet Centraloc Arthrek Biotenodesis PLLA skrue Arthrek Titanium skrue Arthrek PLLA skrue Atlantech Bilok Skrue Atlantech metal skrue Biomet metal skrue (Tunneloc) Biomet PLLA skrue (Gentletread) Depuy Titanium skrue Depuy Milago skrue Linvatec Metal skrue (Propel) Stryker PLLA skrue Skrue/washer Cobra Smith&Nephew Softsilk metal Smith&Nephew RCI metal Smith&Nephew RCI PLLAl Smith&Nephew RCI PLLA/HA Andet Uoplyst Andre læsioner som behandles med indgreb ved primær ACL operationer Menisk skader Synt. Fiks. (pile + anker Resektion Sutur systemer N % N % N % Mediale

21 20 Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) Menisk transplantation N % N % N % N % Laterale Brusklæsion for primæroperationer Brusklæsion N % Ingen Brusklæsion Artrose Antal Bruskskade behandling Ingen Debridement Mikrofraktur Celletransplantation Andet N % N % N % N % N % Behandling , Andre Procedurer ved primær ACL operationer Procedure I alt N % Ingen Synovektomi Implantatfjernelse Osteotomi Operation pga. infektion Andet I alt

22 21 Anvendelse af antibiotika for primæroperationer Antibiotika profylakse I alt N % N % N % Nej Diclosil Zinacef Andet I alt Operationstid for primæroperationer Diagnose Operationstid Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Peroperative komplikationer for primæroperationer Komplikationer I alt N % Ja Nej I alt Dagkirurgisk operation for primæroperationer Dagkirurgi I alt N % Ja

23 22 Dagkirurgi I alt N % Nej I alt

24 23 7. ACL revision Årsag til revision Skade I alt N % N % N % Nyt traume Tunnelwidening Suboptimal graft placering i tibia Suboptimal graft placering i femur Ukendt årsag til ny instabilitet Andet I alt Anvendte operationsteknikker for revisioner Graft ACL I alt N % BPTB ST/GR ST - Quadro ST - Double BQT Tractus BQT-Allo BPTB-Allo BACH-Allo Andet PCL BPTB ST/GR BQT BQT-Allo BACH-Allo Andet MCL

25 24 Graft I alt N % ST/GR ST - Double BQT-Allo BACH-Allo Andet LCL ST/GR ST - Double Double-bundle ST BQT-Allo BPTB-Allo BACH-Allo Andet PLC ST/GR ST - Double Tractus Double-bundle ST BQT-Allo BPTB-Allo BACH-Allo Andet I alt Andre læsioner som behandles med indgreb ved revisions ACL operationer Menisk skader Synt. Fiks. (pile + anker Resektion Sutur systemer N % N % N % Mediale Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) N % N % N % Laterale

26 25 Brusklæsion for revisioner Brusklæsion N % Ingen Brusklæsion Artrose Antal Bruskskade behandling Ingen Debridement Mikrofraktur Andet N % N % N % N % Behandling

27 26 8. Flerligament operationer Aktuel skade for flerligament Skade I alt N % ACL ACL+LCL ACL+LCL+PLC ACL+MCL ACL+MCL+LCL+PLC ACL+MCL+PLC ACL+PCL ACL+PCL+LCL ACL+PCL+LCL+PLC ACL+PCL+MCL ACL+PCL+MCL+LCL+PLC ACL+PCL+MCL+PLC ACL+PLC Ingen LCL LCL+PLC MCL PCL PCL+LCL PCL+LCL+PLC PCL+MCL PCL+MCL+LCL+PLC PCL+PLC PLC I alt

28 27 Andre læsioner som behandles med indgreb ved flerligament operationer Menisk skader Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) N % N % N % Mediale Resektion Sutur Synt. Fiks. (pile + anker systemer) N % N % N % Laterale Brusklæsion for flerligament Brusklæsion N % Ingen Brusklæsion Artrose Antal Bruskskade behandling Ingen Debridement Mikrofraktur Andet N % N % N % N % Laterale

29 28 9. DVT profylakse DVT profylakse anvendelse på de forskellige sygehuse Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Offentlige hospitaler Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Glostrup Hospital ( ) Bispebjerg Hospital ( ) Gentofte Hospital ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Kolding Sygehus ( ) Næstved Sygehus ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Herlev Hospital ( ) Odense Universitetshospital ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Ringsted Sygehus ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Sygehus Sønderjylland Haderslev ( ) Aalborg Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Køge Sygehus ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Hvidovre Hospital ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Bornholms Hospital ( ) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Amager Hospital ( ) Private klinikker og hospitaler Gildhøj Speciallægeklinik ( )

30 Sygehus 29 Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Ciconia Privathospital ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Nygart Specialklinik ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Parkens Privathospital ( ) Landsresultat ( ) Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for primæroperationer DVT profylakse Nej Fragmin Arixtra Andet I alt N N N N N % I alt Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for flerligament DVT profylakse Nej Fragmin Arixtra Andet I alt N N N N N % I alt Anvendelse af DVT fordelt på afdelinger for revisioner DVT profylakse Nej Fragmin Arixtra Andet I alt N N N N N % I alt

31 Datakomplethed Komplethedsgrad for 2006 Sygehus DKRR LPR og DKRR Komplethed i % Komplethed i % for 2005 Gildhøj Speciallægeklinik Parkens Privathospital Mølholm-Klinikken Ciconia Privathospital Daghospitalet Viborg Nygart Specialklinik Vejle Sygehus Frederiksberg Hospital Regionshospitalet Randers Århus Sygehus Tage-Hansens Gade Regionshospitalet Horsens Herlev Hospital Regionshospitalet Herning Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus Odense Universitetshospital Sygehus Fyn Svendborg Give Sygehus Sydvestjysk Sygehus Esbjerg Sygehus Nord Nykøbing-Thisted Regionshospitalet Viborg Hvidovre Hospital Regionshospitalet Silkeborg Kolding Sygehus Køge Sygehus Aalborg Sygehus Sygehus Vendsyssel Hjørring Gentofte Hospital Ringsted Sygehus Nordsjællands Hospital Hillerød Nordsjællands Hospital Frederikssund Sygehus Sønderjylland Haderslev Sygehus Sønderjylland Aabenraa Bornholms Hospital Bispebjerg Hospital

32 Sygehus 31 DKRR LPR og DKRR Komplethed i % Komplethed i % for 2005 Sygehus Fyn Middelfart Nordsjællands Hospital Hørsholm Sygehus Sønderjylland Sønderborg Amager Hospital Ortopædisk Hospital Aarhus Glostrup Hospital Rigshospitalet Slagelse Sygehus Landsresultat Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste KOOS og Tegner score præoperativt for primæroperationer KOOS I alt N % N % N % Nej Ja I alt Antal af de registrerede patienter der har været inde og indtaste postoperativ KOOS og Tegner score for primæroperationer KOOS 2005 N % Nej Ja I alt

33 Klinisk outcome scores KOOS score er en knæspecifik self-assessment score med 5 underscores for symptomer, smerter, daglige aktiviteter (ADL), sports og fritid og livskvalitet (QOL). Hver underscore går fra 0 til 100, med 100 som optimal funktion. Præoperativ KOOS for primæroperationer Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Præoperativ KOOS for revisioner Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Præoperativ KOOS for flerligament Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL

34 33 Postoperativ KOOS for primæroperationer Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Postoperativ KOOS for flerligament Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Postoperativ KOOS for revisioner Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL

35 34 Tegner score beskriver maximalt funktionsniveau på en skala fra Score 0 svarer til sengeliggende patient og 10 til international fodboldspiller. 5 som er median score postoperativt svarer til krævende løbetræning eller hårdt fysisk arbejde Præoperativ Tegner score for primæroperationer Score Antal Gennems nit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Præoperativ Tegner score for flerligament Score Antal Gennems nit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Præoperativ Tegner score for revisioner Score Antal Gennems nit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Postoperativ Tegner score for primæroperationer Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Efter operation Postoperativ Tegner score for revisioner Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Efter operation

36 35 Postoperativ Tegner score for flerligament Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Efter operation Komplikationer og reoperationer Registrede komplikationer ved 1 års kontrol Komplikation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Ingen Infektion Bevægeindskrænkning Kroniske smerter Reoperation Anden komplikation I alt Reoperationer ved 1 års kontrol Reoperation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Nej Ja I alt Reoperationsårsager ved 1 års kontrol Reoperation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Infektion

37 36 Reoperation Primær Flerligament Revision I alt n % n % n % N % Bevægeindskrænkning Menisk skade Ny korsbåndsskade Revision Andet I alt Revisioner indenfor det første postoperative år. Revisioner inden for 1 år af patienter registreret i 2005 fordelt på afdelinger Sygehus Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Gentofte Hospital ( ) Næstved Sygehus ( ) Odense Universitetshospital ( ) Frederiksberg Hospital ( ) Aalborg Sygehus ( ) Offentlige hospitaler Give Sygehus ( ) Regionshospitalet Herning ( ) Århus Sygehus Tage-Hansens Gade ( ) Regionshospitalet Viborg ( ) Regionshospitalet Horsens ( ) Regionshospitalet Silkeborg ( ) Nordsjællands Hospital Frederikssund ( ) Hvidovre Hospital ( ) Sydvestjysk Sygehus Esbjerg ( ) Regionshospitalet Randers ( ) Sygehus Vendsyssel Hjørring ( ) Ringsted Sygehus ( ) Køge Sygehus ( ) Nykøbing F Sygehus ( ) Herlev Hospital ( )

38 Sygehus 37 Antal patientforløb der opfylder (tæller) Antal relevante patientforløb for (nævner) Andel, i %, som opfylder (95% CI) Sygehus Fyn Middelfart ( ) Sygehus Sønderjylland Aabenraa ( ) Sygehus Nord Nykøbing-Thisted ( ) Glostrup Hospital ( ) Sygehus Fyn Svendborg ( ) Sygehus Sønderjylland Sønderborg ( ) Amager Hospital ( ) Bornholms Hospital ( ) Kolding Sygehus ( ) Private klinikker og hospitaler Parkens Privathospital ( ) Gildhøj Speciallægeklinik ( ) Mølholm-Klinikken ( ) Ciconia Privathospital ( ) Daghospitalet Viborg ( ) Nygart Specialklinik ( ) Landsresultat ( )

39 Sammenligning mellem Patellasene graft (BTB) og Hamstringssene graft (ST/GR) Præeoperativ KOOS BPTB Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL ST/GR Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL Postoperativ KOOS BPTB Diagnose Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL ST/GR Symptomer Smerter ADL Sport og fritid QOL

40 39 Præeoperativ Tegner score BPTB ST/GR Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre Før skade Før operation Før skade Før operation Postoperativ Tegner score Score Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre BPTB Efter operation ST/GR Efter operation Forskel i postoperativ ACL løshed mellem de to sider Type Antal Gennemsnit Spredning Min Max Median Nedre Øvre BPTB ST/GR Samlet

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005

Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1. Dansk Korsbåndsregister. Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 1 Dansk Korsbåndsregister Årsrapport 2005 Dansk korsbåndsregister Årsrapport 2005 2 ÅRSRAPPORT 2005 DANSK KORSBÅNDSREGISTER Indholdfortegnelse 1. Resume... 3 2.

Læs mere

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side).

I tilfælde, hvor samme patient får bilateral operation under den samme seance, skal der udfyldes 2 separate registrering skema (en for hver side). Alma Becic Pedersen Side 1 09-07-2012 DATA DEFINITION FOR DANSK KORSBÅNDSREGISTER Inklusionskriterier Alle patienter som har fået korsbåndsoperation og flere-ligament operationer samt revision efter korsbåndsoperation,

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2012 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2012 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2011. Sidste opgørelsesperiode er fra 1.januar 2011 til 31. december 2011. Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2013 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2013 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Korsbånds Register

Dansk Korsbånds Register Allerød privathospital Amager Hospital Amartro Privathospital og Idrætsklinik Arresødal Privathospital ARTROS - Aalborg Privathospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Ciconia Privathospital City

Læs mere

Dansk Korsbånds Register

Dansk Korsbånds Register Hvidovre Hospital Hørsholm Hospital Bornholms Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Nykøbing F Sygehus Regionshospitalet Viborg Frederiksberg Hospital Ringsted Sygehus Sygehus Vendsyssel Hjørring

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Esbjerg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Aleris Privathospitaler, Århus Allerød

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2014 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2014 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Hvorfra udgår

Læs mere

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015

Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register. Årsrapport 2015 Dansk Korsbånds Rekonstruktions Register Årsrapport 2015 Rapporten dækker perioden fra 1. juli 2005 til 31. december 2014 Sidste opgørelsesperiode er fra 1. januar 2014 til 31. december 2014 Hvorfra udgår

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 258 Offentligt Tabel 1 Genindlæggelser af, 2004 Region Nordjylland 5.966 76 1,3 Sygehus Thy - Mors 701 8 1,1 Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Opgørelse af indikator 1-3 for patienter indlagt mere end 24 timer på intensivafdeling blandt patienter med udskrivelsestidspunkt registreret Dansk Intensiv Database Årsrapport 2014/2015 Omfatter

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

"####################################################################################################################$

####################################################################################################################$ "####################################################################################################################$ #######################################################% &&#####################################################################################################'

Læs mere

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger

Udviklingen i. Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Udviklingen i Anmeldelser, afgørelser og erstatninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype; hele landet...3 Anmeldelser fordelt på skadevoldertype...3

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%)

Region Hovedstaden. Region Sjælland. Region Syddanmark. 100 Hovedstaden: Andel (%) 100 Sjælland: Andel (%) 100 Syddanmark: Andel (%) Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for,, og. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database BILAG 1: Alle mortalitetsmål Dansk Intensiv Database Årsrapport 2015/2016 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. juli 2015 30. juni 2016 ENDELIG VERSION TIL REGIONAL HØRING 16. november 2016 1

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 2. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 23. august 2011 Erstatter version af 13. juli 2011,

Læs mere

Dansk Korsbånds Register

Dansk Korsbånds Register Rigshospitalet Amager Hospital Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Nordsjællands Hospital Frederikssund Nordsjællands Hospital

Læs mere

Dansk Knæalloplastik Register

Dansk Knæalloplastik Register Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Erichsens Klinik Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Gildhøj Privathospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Dansk Knæalloplastik

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 4. KVARTAL 2009 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 14. januar 2010 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2011 - Ambulante Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Ambulante patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Dansk Intensiv Database

Dansk Intensiv Database Dansk Intensiv Database Årsrapport 2012 Omfatter patientforløb med indlæggelsesdato 1. januar 2012 31. december 2012 Indhold Dødelighed og SMR alle patientkategorier samlet... 3 Indikator 4a: Standardiseret

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register

Dansk Skulderalloplastik Register Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Dansk Skulderalloplastik

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau LUP 2013 - Indlagte Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og sygehusniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen

Læs mere

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på

Detaljeret redegørelse for resultater og baggrunde for tildeling af aktuelt antal stjerner på Område: Sundhedsområdet Afdeling: Afdelingen for kvalitet og forskning Journal nr.: Dato: 6. december 2010 Udarbejdet af: Mads Christian Haugaard E mail: Mads.Christian.Haugaard@regionsyddanmark.dk Telefon:

Læs mere

Overordnet bilagstabel

Overordnet bilagstabel LUP Fødende 2015 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region.

Oversigt over hospitalsindberetninger Nedenstående 6 diagrammer viser fordelingen af bivirkningsindberetninger i hele Danmark og pr. region. Lægemiddelstyrelsen FOS. februar 1 HGJ Oversigt over hospitalsindberetninger 9 Lægemiddelstyrelsen har i 9 modtaget 699 bivirkningsindberetninger fra hospitalerne. Lægemiddelstyrelsens bivirkningsdatabase

Læs mere

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet

Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Aggregerede mål for klinisk kvalitet: proces og mortalitet Søren Paaske Johnsen Forskningsoverlæge, klinisk lektor, ph.d. Christian Fynbo Christiansen Kompetencecenterleder Afdelingslæge, klinisk lektor,

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National Årsrapport 2014 Dækker fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 129.970 Primæroperationer 20.711 Antal revisioner Komplethedsgrad

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2014 - Partnere Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf14/vejledning

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2013 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2012 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2012 til 31. december 2012 Komplethedsgrad 2012 92% Antal

Læs mere

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau

Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau LUP 2013 - Indlagte Pædiatri - specialeresultat på lands-, regions- og afdelingsniveau Indlagte patienter Svarfordeling for nationale spørgsmål Du kan få hjælp at læse tabellerne i læsevejledningen på:

Læs mere

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014

Årsrapport nr. 9 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2014 Årsrapport nr. 9 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 14 1. januar 14-31. december 14 1 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport Rigshospitalet Bispebjerg Hospital Hvidovre Hospital Frederiksberg Hospital Privathospitalet Hamlet Herlev Hospital Frederikssund Hospital Køge Sygehus Holbæk Sygehus Næstved Sygehus Nykøbing F Sygehus

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2014 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2014 1. januar 2014 31. december 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013

Årsrapport nr. 8 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2013 Årsrapport nr. 8 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 213 1. januar 213-31. december 213 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter

Læs mere

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13

Hovedstaden: Kombineret. Jan 10 Jul 10 Jan 11 Jul 11 Jan 12 Jul 12 Jan 13 Bilag A: Forløbsdiagrammer på afdelingsniveau Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211 og 212. Værdierne er her vist som antal pr. 1 patienter. Den stiplede vandrette

Læs mere

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau

Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau LUP Fødende 2015 - Kvinder Overordnet bilagstabel - resultat på lands-, regions- og fødestedsniveau Svarfordeling for alle spørgsmål Du kan få hjælp til at læse tabellerne i læsevejledningen på: www.patientoplevelser.dk/lupf15/vejledning

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2012 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2011 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2011 til 31. december 2011 Komplethedsgrad 2011 91% Antal

Læs mere

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013

Dansk Anæstesi Database. National Årsrapport 2013 Dansk Anæstesi Database National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XI delrapport udviklingen fra ti. Rapporten

Læs mere

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader

Udviklingen i. anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader Udviklingen i anmeldelser, afgørelser og erstatninger vedr. behandlingsskader 2007-2009 1 Indholdsfortegnelse Anmeldelser...3 Anmeldelser fordelt på dækningsområder (hele landet)...3 Anmeldelser fordelt

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

! "##$% ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!!

! ##$% !  %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 #$%& * + - 4,,+)&+ 5 &!.* + / # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! ! " %! & '()* + ),!!* + - ).* + / 0!!* + 1 0!* + 2 2 #$%& * + - 3 4,,+)&+ 3 4,,+)&+ 5 &!.* + / 2 6& & 3 # '!! 7!*!!!, 7!!! %,!! 84 #$%8 #!!!!!!!! *!!!! $ %,!!!!! %.!! #$%!!0!! 0! #$% 0 5*!!!!! 9!!! 0!

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register

Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Nyhedsbrev juni 2016 Dansk Hoftealloplastik Register Styregruppen vil gerne informere om en række ændringer vedrørende DHR. Ændringer i styregruppen For Region Nordjylland erstattes Michael Ulrich Vinther

Læs mere

Udvikling i sygefravær i regionerne

Udvikling i sygefravær i regionerne Udvikling i sygefravær i regionerne 2012-2013 1 BILAG Bilag 1: Benchmarking af sygefravær i regionerne - baseret på data fra 2012 Bilag 2: 2012 Benchmarkrapport om sygefravær bilag 1-9 Bilag 3: Benchmarking

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Produktivitetsstigning på pct. på offentlige sygehuse Produktiviteten er fra 2012-2013 steget med pct. Siden 2003 er produktiviteten i gennemsnit steget med

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 861 Offentligt opraar alder sygehus (Alle) (Alle) (Alle) Værdier operation Sum af antal Antal af personer KKGH60 Operation for

Læs mere

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012

Årsrapport nr. 7 for DugaBase. Dansk Urogynækologisk Database. Årsrapport 2012 Årsrapport nr. 7 for DugaBase Dansk Urogynækologisk Database Årsrapport 0. januar 0-3. december 0 Denne rapport er udarbejdet af Styregruppen for Dansk Urogynækologisk Database. Kompetencecenter Syd for

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2015 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2015 1. januar 2015 31. december 2015 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014

Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dansk Skulderalloplastik Register Årsrapport 2014 Dækker fra perioden 1. januar 2004 til 31. december 2013 Sidste opgørelsesperiode fra 1. januar 2013 til 31. december 2013 Komplethedsgrad 2013 93% Antal

Læs mere

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder

Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Bilag 1: Forløbsdiagrammer, enheder Forløbsdiagrammerne viser afdelingernes indikatorværdier pr. måned for 21, 211, 212 og 213. Værdierne er her vist som antal pr. patienter. Den stiplede vandrette linje

Læs mere

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer

Dansk Knæalloplastikregister. Kvalitetsindikatorer Dansk Knæalloplastikregister Kvalitetsindikatorer Årsrapport 2014 Aktuelle opgørelsesperioder: 1.1.2013 31.12.2013 1.1.2014 31.7.2014 www.dkar.dk Årsrapporten 2014 Rapporten er udarbejdet af styregruppen

Læs mere

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Akut indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Akut indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 64.190 akut indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4. oktober

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dansk Hjertesvigtdatabase

Dansk Hjertesvigtdatabase Dansk Hjertesvigtdatabase (DHD) National årsrapport 2016 1. juli 2015 30. juni 2016 Kommenteret version 1.0 Indeværende rapport er udarbejdet i et samarbejde mellem databasens styregruppe, Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital DAMP Sundhedscenter Tønder Danske Privathospitaler Esbjerg Danske Privathospitaler, Aalborg Danske

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse DEN LANDSDÆKKENDE UNDERSØGELSE AF PATIENTOPLEVELSER Patienters oplevelser på landets sygehuse SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE blandt 26.300 indlagte patienter 2004 TABELSAMLING ENHEDEN FOR BRUGERUNDERSØGELSER

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis

A N A LYSE. Sygehusenes udskrivningspraksis A N A LYSE Sygehusenes udskrivningspraksis Formålet med analysen er at undersøge variationen i sygehusenes udskrivningspraksis. Og om denne har betydning for, hvorvidt patienterne genindlægges. Analysens

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Indberetninger til Landspatientregisteret for 1998

Læs mere

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder

Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital. Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Audit 21. oktober 2014 Odense Universitetshospital Præsentation af Märta Fink Topsøe PhD-studerende, DHHD-tovholder Disposition Dækningsgrad og dataregistrering Antal + fordeling af hysterektomier Indikatorresultater

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 1. 2011 Data opdateret 1 april 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende Kliniske

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2012 1. juni 2012 31. maj 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet

Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet December Ny måling af produktivitet i sygehusvæsenet Faktaarket er udarbejdet på baggrund af rapporten Løbende offentliggørelse af produktivitet i sygehussektoren, XII delrapport udviklingen fra til. Rapporten

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder

Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Bilag 2: Klyngeinddeling for kommuner med samme rammevilkår forskellige ydelsesområder Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Obs antal Præd antal Rang Klynge I mere end 20 pct. over median 360 Lolland 104,2 93,5

Læs mere

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database

Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database Dansk Hysterektomi og Hysteroskopi Database National Årsrapport 2013 1. juni 2013 31. maj 2014 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet

Læs mere

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Svarprocent. Planlagt indlagte patienters oplevelser: LUP 2015 Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Planlagt indlagte patienters oplevelser: Svarprocent Spørgeskemaet er udsendt til i alt 37.957 planlagt indlagte patienter fra perioderne 4. august til 31. august, 3. september til 30. september og 4.

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register ARTROS - Aalborg Privathospital Aleris Privathospitaler Esbjerg Aleris Privathospitaler, Aalborg Aleris Privathospitaler, Herning Aleris Privathospitaler, Odense Amager Hospital Bekkevold Klinikken Bispebjerg

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2016 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2016 1. januar 2016 31. december 2016 Rapporten udgår fra Årsrapporten er udarbejdet af RKKP - Afdeling for Epidemiologi og Biostatistik af datamanager Morten Sverdrup-Jensen

Læs mere

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik

Spørgeskema. Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik Spørgeskema Håndtering af patienter som får foretaget primær hoftealloplastik 1. september 2005 Spørgeskemaet udfyldes af speciallæge og sygeplejerske med det faglige ansvar for hoftealloplastik patienterne

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme

Sundhedsområdets finansiering og de interne betalingsstrømme Sundhedsområdets finansiering og NSH-konference om helseøkonomi, 8. december 2008 Administrerende direktør Jesper Fisker Sundhedsstyrelsen, Danmark Gennemgangsplan 1. Sundhedsområdet 2. Finansieringsmodellen

Læs mere

Dansk Neuro Onkologisk Register

Dansk Neuro Onkologisk Register Dansk Neuro Onkologisk Register Kvartalsrapport over udvalgte indikatorer 2. 2011 Data opdateret 12. Juli 2011. Rapport udarbejdet af Jan Nielsen Biostatistiker Kompetence Center Syd for Landsdækkende

Læs mere

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse).

Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Sygehusenes virksomhed 1. kvartal 1998 (foreløbig opgørelse). Kontaktperson: Fuldmægtig Jakob Lynge Sandegaard, lokal 6205 Fuldmægtig Jørgen Jørgensen, lokal 6302 Sundhedsstyrelsen forventer nu at have

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Dansk Hoftealloplastik Register

Dansk Hoftealloplastik Register b Dansk Hoftealloplastik Register National årsrapport 2015 Dækker perioden fra 1. januar 1995 til 31. december Aktuelle periode fra 1. januar til 31. december 9.410 Primæroperationer 2015 1.366 Antal revisioner

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register

Dansk Lunge Cancer Gruppe. Dansk Lunge Cancer Register Dansk Lunge Cancer Gruppe og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2012 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 30. april 2012 Rapport udarbejdet for DLCR af: Kompetencecenter

Læs mere

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013

Dansk Herniedatabase. National Årsrapport 2013 Dansk Herniedatabase National Årsrapport 2013 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter

Læs mere