Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til Hærvejskomiteen. Dokumenttype Rapport. Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER"

Transkript

1 Til Hærvejskomiteen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 HÆRVEJSMOTORVEJEN DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER

2 DOBBELTSYSTEM MED SPAREDE INVESTERINGER Revision 1 Dato Udarbejdet af APO Kontrolleret af JEE Godkendt af APO Beskrivelse Rapport Ref. Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T F

3

4 INDHOLD 1. Hærvejsmotorvejen i et dobbeltsystem Hændelse mellem Haderslev og Kolding Hændelse mellem Kolding og Skærup Hændelse på Vejlefjordbro Hændelse ved Skanderborg Hændelse ved Randers Konklusion 8 2. Sparede og udskudte vejinvesteringer med en Hærvejsmotorvej Udskudt udbygning af E Beskrivelse af de enkelte strækninger Samlede investeringer i E Ringvej øst om Viborg Borgmestervejen ved Vejle 12

5 1 HÆRVEJSMOTORVEJEN Hærvejskomiteen har bedt Rambøll vurdere, hvordan en Hærvejsmotorvej kan indgå i et dobbeltstrenget vejsystem og hvilke investeringer, som vil kunne spares eller udskydes ved at anlægge en Hærvejsmotorvej. 1. HÆRVEJSMOTORVEJEN I ET DOBBELTSYSTEM Hærvejsmotorvejen eller den midtjyske motorvej er tænkt at forløbe gennem Midtjylland fra Haderslev til et sted nord for Hobro og være en parallel forbindelse til E 45. Sammen med en række tværforbindelser vil en midtjysk motorvej udgøre et parallelt system, som kan benyttes i tilfælde af hændelser, som medfører spærring af E45 i kortere eller længere tid. På kortet er vist køretider på den eksisterende E45 og på en mulig midtjysk motorvej. Endvidere er køretiderne på de øst-vestgående vejforbindelser vist. Køretiderne er beregnet ud fra hastighedsbegrænsningerne for personbiler. I beregningerne er medtaget, at der etableres en motorvejsforbindelse fra Skærup til en midtjysk motorvej ved Ødsted. Denne motorvejsforbindelse er vigtig for aflastning af Vejlefjordbroen og har indgået i tidligere beregninger af aflastningen af Vejlefjordbroen. I køretiderne er også indregnet, at rute 30 mellem Horsens syd og Tørring er opgraderet til motorvej med 130 km/t. Såfremt denne strækning ikke opgraderes, vil køretiden på denne strækning være ca 3,5 minutter længere.

6 2 For trafik, der kører hele vejen fra Haderslev til Hobro vil den midtjyske motorvej være cirka 11 minutter hurtigere end via E45.

7 3 Det alternative vejsystem vil især fungere som et nærliggende alternativ på den sydligste strækning, hvor systemerne ligger tæt på hinanden. På det meste af strækningen vil det dog være oplagt at benytte det alternative vejsystem ved længerevarende hændelser på E45. I det følgende beskrives hændelser på E45 forskellige steder og køretiderne via det alternative vejsystem. 1.1 Hændelse mellem Haderslev og Kolding Alternativ rute via midtjysk motorvej og E 20. Samme rejsetid

8 4 1.2 Hændelse mellem Kolding og Skærup For trafik mellem Haderslev og Horsens syd (Aarhus): Samme rejsetid via midtjysk motorvej Haderslev-Tørring og rute 30 Tørring-Horsens i forhold til E45.

9 5 1.3 Hændelse på Vejlefjordbro For trafik mellem Haderslev og Horsens Syd (Aarhus): Samme rejsetid via midtjysk motorvej Haderslev-Tørring og rute 30 Tørring-Horsens i forhold til E45. For trafik mellem Skærup og Tørring (mod Herning): 2 minutter længere via forbindelse til midtjysk motorvej og midtjysk motorvej Ødsted-Tørring i forhold til E45 og rute 18. For trafik mellem Skærup og Horsens Syd (Aarhus): 9 minutter længere via forbindelse til midtjysk motorvej, midtjysk motorvej Ødsted-Tørring og rute 30 Tørring-Horsens i forhold til E45.

10 6 1.4 Hændelse ved Skanderborg For trafik mellem Haderslev og Aarhus Vest: 13 minutter længere via midtjysk motorvej Haderslev-Pårup og Herningmotorvejen Pårup-Aarhus i forhold til E45. For trafik mellem Skærup og Aarhus Vest. 19 minutter længere via Vejlefjord, rute 18 og midtjysk motorvej Tørring-Pårup og Herningmotorvejen Pårup-Aarhus i forhold til E45.

11 7 1.5 Hændelse ved Randers For trafik mellem Skærup og Hobro: 4 minutter længere via rute 18 og midtjysk motorvej Tørring-Hobro. For trafik mellem Aarhus og Hobro; 20 minutter længere via Herningmotorvejen Aarhus-Pårup og midtjysk motorvej Pårup-Hobro.

12 8 1.6 Konklusion En midtjysk motorvej vil på størstedelen af strækningen fungere som et godt alternativ til E45 for trafik, der kører over længere afstande ved længerevarende hændelser på E 45. Den ekstra køretid er af en størrelse, så mange vil vælge den alternative rute via midtjysk motorvej. Det samlede vejsystem vil blive mere robust og erhvervslivet vil kunne få reduceret ventetiderne betragteligt ved hændelser på det overordnede vejsystem. For flere ture vil ruten via E45 og via midtjysk motorvej have omtrent samme rejsetid, og trafikanter vil kunne vælge den optimale rute ud fra deres erfaringer. Aflastningen af E45 for den langtkørende trafik vil også give en bedre trafikafvikling på E45 med færre køsituationer.

13 9 2. SPAREDE OG UDSKUDTE VEJINVESTERINGER MED EN HÆRVEJSMOTORVEJ Anlæg af en midtjysk motorvej vil medføre, at der kan spares investeringer i enten i form af mindre udbygning af eksisterende veje, eller ved at den midtjyske motorvej kan erstatte nye vejanlæg eller udskyde udbygning af E Udskudt udbygning af E45 Vejdirektoratet har udarbejdet en strategisk analyse af udvidelser af den østjyske motorvejskorridor (E45). Rapporten har følgende investeringsplan for udbygning af E45. E45. Pris og anlægstidspunkt fra 4 til 6 spor E45. Pris og anlægstidspunkt fra 6 til 8 spor I forhold til Vejdirektoratets planer er der foretaget en vurdering af, hvordan en udbygningsplan kunne være, hvis der var anlagt en midtjysk motorvej før der investeres i E45. I udbygningsplanen er der regnet med, at en midtjysk motorvej vil aflaste E 45 med cirka biler/døgn fra Motorvejskryds Vejle Nord og sydpå. Mellem Motorvejskryds Vejle Nord og Horsens regnes med en aflastning på cirka biler /døgn. Fra Horsens til Hobro regnes med en aflastning på cirka biler/døgn. Disse aflastninger svarer til tidligere vurderinger fra Niras og COWI. I skemaet er vist konsekvenserne af udbygningen, hvis midtjysk motorvej er anlagt.

14 10 Strækning Kliplev- Haderslev Haderslev- Kolding Syd Kolding Syd- Kolding Nord Skærup-Vejle Syd Udvidelse til 6 spor Pris Udvidelse til 6 spor År 3,0 mia ,0 mia ,0 mia Med Midtjysk Motorvej +40 år Efter Udvidelse til 8 spor Pris Udvidelse til 8 spor År +20 år 2,0 mia Efter +20 år 1,0 mia spor 1,0 mia Vejlefjord 6 spor 1,0-2,0 mia Vejle Nord- Vejle/rute 18 Vejle/Rute 18-Horsens Horsens- Skanderborg Syd Skanderborg Syd- Aarhus Syd Aarhus Syd- Aarhus Nord Aarhus Nord- Hadsten Hadsten- Randers Syd Randers Syd- Randers Nord spor 0,5 mia ,0 mia ,5 mia ,0 mia ,5 mia ,0 mia ,5 mia ,0 mia Efter + 18 år Efter + 10 år 1,5 mia Efter + 10 år 1,0 mia år 1,5 mia Efter + 10 år 1,0 mia Efter + 10 år + 10 år E45. Udbygningstakt med og uden en midtjysk motorvej Med Midtjysk motorvej Er med i første udbygning +20 år Efter +20 år Efter +17 år Efter +20 år Efter +10 år +10 år Efter +10 år +10 år Beskrivelse af de enkelte strækninger Vedrørende de enkelte strækninger bemærkes følgende: Kliplev-Haderslev Strækningen har ikke hidtil været en del af midtjysk motorvej. Strækningen er vist udbygget til 6 spor Hvis der anlægges en ny motorvej tæt på E45, vil den fungere som en parallelmotorvej og have samme kapacitet som den eksisterende motorvej. De to motorveje vil have tilstrækkelig kapacitet i 40 år efter Haderslev-Kolding Syd Strækningen er en del af midtjysk motorvej. Strækningen er vist udbygget til 6 spor og 8 spor efter. Hvis midtjysk motorvej anlægges forinden vil udvidelsen til 6 spor kunne udsættes i 20 år til

15 11 Hvis der anlægges en ny motorvej tæt på E45 vil den fungere som en parallelmotorvej og have samme kapacitet som den eksisterende motorvej. De to motorveje vil have tilstrækkelig kapacitet i 40 år efter , så udbygning til 8 spor ikke er nødvendig. Kolding Syd-Kolding Nord Strækningen er planlagt udbygget til 6 spor i Hvis midtjysk motorvej anlægges forinden vil udvidelsen til 6 spor kunne udsættes i 20 år til Hvis motorvejen er udvidet til 6 spor vil en efterfølgende udvidelse til 8 spor blive udsat i 20 år Skærup-Vejle Syd Udvidelse til 6 spor er snart afsluttet Udvidelse til 8 spor vil med en midtjysk motorvej kunne udskydes cirka 20 år efter Vejlefjord Udvidelse til 6 spor er snart afsluttet Udvidelse til 8 spor vil med en midtjysk motorvej kunne udskydes cirka 17 år efter Vejle Nord-Motorvejskryds Vejle Nord ved rute 18 Udvidelse til 6 spor er snart afsluttet Udvidelse til 8 spor vil med en midtjysk motorvej kunne udskydes cirka 20 år efter Motorvejskryds Vejle Nord ved rute 18-Horsens Strækningen er vist udbygget til 6 spor Med en midtjysk motorvej vil investeringen kunne udskydes med cirka 17 år. Horsens-Skanderborg Syd Strækningen er vist udbygget til 6 spor Med en midtjysk motorvej vil investeringen kunne udskydes med cirka 10 år. En efterfølgende udvidelse til 8 spor er vist efter og vil med en midtjysk motorvej kunne udskydes i 10 år. Skanderborg Syd-Aarhus Syd Strækningen er vist udbygget til 6 spor Med en midtjysk motorvej vil investeringen kunne udskydes med cirka 10 år. En efterfølgende udvidelse til 8 spor er vist og vil med en midtjysk motorvej kunne udskydes i 10 år. Aarhus Syd-Aarhus Nord Strækningen er vist udbygget til 6 spor Med en midtjysk motorvej vil investeringen kunne udskydes med cirka 10 år. En efterfølgende udvidelse til 8 spor er vist efter og vil med en midtjysk motorvej kunne udskydes i 10 år. Aarhus Nord-Hadsten Strækningen er vist udbygget til 6 spor Med en midtjysk motorvej vil investeringen kunne udskydes med cirka 10 år. En efterfølgende udvidelse til 8 spor er vist efter og vil med en midtjysk motorvej kunne udskydes i 10 år. Hadsten-Randers Syd Strækningen er vist udbygget til 6 spor Med en midtjysk motorvej vil investeringen kunne udskydes med cirka 10 år til efter. Randers Syd-Randers Nord Strækningen er vist udbygget til 6 spor efter. Med en midtjysk motorvej vil investeringen kunne udskydes med cirka 10 år.

16 Samlede investeringer i E45 Investeringer i perioden Investering 5,5 mia. kr. Disse investeringer vil muligvis være foretaget inden en midtjysk motorvej er klar. Hvis en midtjysk motorvej er besluttet kan nogle af investeringerne eventuelt udskydes. Investeringer efter 2030 Her viser planen investeringer på 21. mia. kr., heraf 7,0 mia. kr. efter. Disse investeringer vil med en midtjysk motorvej kunne udskydes med år. Investeringer for 10 mia. kr. vil rykke fra til efter. Udbygning af E45 til 8 spor vil med en midtjysk motorvej være udskudt til efter. 2.2 Ringvej øst om Viborg Viborg kommune har skitseret på en omfartsvej øst om Viborg. Strækningen er cirka 7 km lang. Anlægspris antagelig 100 mio kr. En midtjysk motorvej på denne strækning kan overflødiggøre en østlig omfartsvej. 2.3 Borgmestervejen ved Vejle Borgmestervejen fra det nye tilslutningsanlæg syd for Vejle til Ødsted er cirka 9 km lang. Anlægspris antagelig 130 mio kr. Anlæg af motorvejsforbindelsen fra den midtjyske motorvej ved Ødsted til E45 ved Skærup kan gøre Borgmestervejen sydvest om Vejle overflødig.

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej

Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Trekantområdet Danmark Supplerende analyser af ny Midtjysk Motorvej Teknisk notat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Trekantområdet Danmark Supplerende

Læs mere

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45)

UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) STRATEGISKE ANALYSER UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse RAPPORT 459-2014 UDBYGNING AF DEN ØSTJYSKE MOTORVEJ (E45) Strategisk analyse Rapport 459-2014 REDAKTION: Vejdirektoratet

Læs mere

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 opdateret maj 2014 KKR MIDTJYLLAND Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...

Læs mere

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland

Status på. Infrastruktur i Region Midtjylland Status på Infrastruktur i Region Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og de 19 kommuner i den midtjyske region, december 2012 Indhold Status på fremdrift i infrastrukturinvesteringer...3 De fem

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k

Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k Mo to rvej nord om Århus Af afd e l i n g s l e d e r Anders Aa g a a rd Po u l s e n a p @ a g. a a a. d k p rojektleder Jørgen Nielsen, Århus Am t,veje og Tra f i k, j n @ a g. a a a. d k. - og andre

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ

FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Til Ringsted Kommune Dokumenttype Notat Dato oktober 2009 FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ FORDELE OG ULEMPER VED ÅBNING AF AMTSTUE ALLÉ Revision 0 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af HDJ Kontrolleret

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse

Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse Analyse af brugerfinansieringsperspektiverne for en Randers Fjord forbindelse September 2013 Sammenfatning 2. Indhold 1 Baggrund og introduktion... 3 1.1 Baggrund for brugerfinansieringsanalysen af en

Læs mere

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej

Nye veje ved Næstved. - fra motorvej til motorvej Nye veje ved Næstved - fra motorvej til motorvej Næstved regionalt center og opland til hovedstaden derikshavn Regionalt center Med sine 41.000 indbyggere er Næstved den største by på Sjælland uden for

Læs mere

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1

Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Faktaark 1: Jernbane til Billund via Jelling, alternativ 1 Journal TS50400-00023 Dato

Læs mere

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart

Det tredje spor. Nørre Aaby og Middelfart Det tredje spor Nørre Aaby og Middelfart LILLE- BÆLT 1 Jyllandsvej AULBY MIDDELFART Bogensevej Bogensevej Staurbyvej 2 Langagervej Hovedvejen 3 Aulbyvej Aulbyvej sti Højagervej Timsgyden Hedegårdsvej Langgyden

Læs mere

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER

RUTE 11 OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER RUTE OG RUTE 24 ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg - grænsen RAPPORT 425-2012 RUTE ESBJERG - TØNDER Forundersøgelse >>> Opgradering af vejforbindelsen Esbjerg -

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

EVALUATION: Express Server

EVALUATION: Express Server Bilag Kattegatforbindelsen DAMVAD og Grontmij Carl Bro analysen fra 2009 I 2009 lavede DAMVAD og Grontmij Carl Bro en redegørelse for interesseorganisationen Kattegatkomitéen med det formål, at gennemføre

Læs mere

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark

Niels Græsbøll Olesen. Trekantområdet Danmark Niels Græsbøll Olesen Trekantområdet Danmark Gennemførte analyser - i samarbejde med Hærvejsmotorvejskomiteen Trafikal analyse på baggrund af NIRAS rapport Trafikal opemering af linjeføringer og samfundsøkonomisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Estimat over fremtidig trafik til IKEA

Estimat over fremtidig trafik til IKEA BILAG Estimat over fremtidig trafik til IKEA Estimat af fremtidig trafik til IKEA For at estimere den fremtidige trafik til IKEA tages der udgangspunkt i en tælling af trafikken i IKEA Århus og i antallet

Læs mere

Holstebromotorvejen. Marts 2015

Holstebromotorvejen. Marts 2015 Holstebromotorvejen Marts 2015 Vi bygger for fremkommelighed Visualiseringen viser motorvejen, set øst for Holstebro. Her ses dalbroerne ved Savstrup Å og Storå samt Hodsagervej, som føres under motorvejen.

Læs mere

August 2008. Screening af en fast forbindelse over. Kattegat Rapport. Til Transportministeriet

August 2008. Screening af en fast forbindelse over. Kattegat Rapport. Til Transportministeriet August 2008 Screening af en fast forbindelse over Kattegat Rapport Til Transportministeriet 1 Kolofon Titel: Udgiver: Forfattere: Screening af en fast forbindelse over Kattegat NIRAS og NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane

Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane Togfonden DK højhastighed og elektrificering på den danske jernbane September 2013 2 Togfonden DK Timemodellen - det danske højhastighedskoncept Forord Timemodellen er visionen om at kunne køre med tog

Læs mere

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København

Østlig Ringvej. Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Strategisk analyse af en havnetunnel i København Østlig Ringvej Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet ISBN: 987-87-91013-63-8

Læs mere

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED

RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen R A PP PPO O RT R 4 4 0-20 2013 13 RUTE 22 SLAGELSE - NÆSTVED Forundersøgelse >>> Udbygning af vejforbindelsen Rapport 440-2013

Læs mere

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 -

MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - MAJ 2015 STYRELSEN FOR ARBEJDSMARKED OG REKRUTTERING De beskæftigelsesmæssige konsekvenser af de kommende års infrastrukturprojekter i 2014-2024 - Opdatering af tallene i Ekspertudvalgets rapport: "Ekspertudvalget

Læs mere

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg

Undersøgelse af højklasset kollektiv transport i Aalborg Civilingeniør, Ph.D. Lene Denver Akademiingeniør Ole Kien COWI RAMBØLL 1 Baggrund og formål I forbindelse med en revision af Trafik- og Miljøhandlingsplanen har Aalborg Kommune undersøgt mulighederne for

Læs mere

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING

UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Januar 2011 10/08345 Ulrik Larsen Ul@vd.dk UDBYGNING AF E20/E45 FREDERICIA -KOLDING IDÉ- OG FORSLAGSFASE - HØRINGSNOTAT Høringsnotat vedrørende offentlig høring

Læs mere

LETBANE TIL LUFTHAVNEN

LETBANE TIL LUFTHAVNEN APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 REGION HOVEDSTADEN SCREENINGSRAPPORT PROJEKTNR.

Læs mere

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet.

Biltrafikkens vækst. Den travleste motorvej i dag er Køge Bugt Motorvejen. Her kører der ca. 100.000 biler i døgnet. Biltrafikkens vækst 2500000 Antal biler 2000000 1500000 1000000 500000 0 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020 Kurve over antallet af biler i Danmark siden 1900. Bortset fra et mindre fald i 1940 erne på

Læs mere