Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri"

Transkript

1

2 Omslag Peter Brandes Redaktion Iben Bækkelund Jagd Tryk Gullanders Bogtrykkeri

3 Årsberetning 2009 Kvalitet Selvom der er forskel på stavningen af de to ord kvantitet og kvalitet, og selvom de fleste kan høre forskel, så er der stadig hyppigere et totalt sammenfald i fortolkningen af ordene. Ikke mindst kulturformidlingens kvalitet bliver ustandseligt målt i talstørrelser: Hvor mange besøgende, hvor stort publikum, seertal, hvor store oplag. I bedste fald refererer den slags tal til begivenhedens forhold til de to nabobegreber populær/populisme. Men det er langtfra sikkert, at de også siger noget om kvaliteten. Den, kvaliteten, kommer bedre til udtryk i det man oplever, end i det man tæller. I erkendelse af denne tingenes tilstand og med behørig, men ikke overdreven, respekt for tidsånden kan det så berettes, at museet i 2009 blev kvalitetsvurderet af Kulturarvsstyrelsen (KUAS). I retfærdighedens ofte, men ikke i dette tilfælde, misbrugte navn skal det nævnes, at netop denne kvalitetsvurdering også forholder sig til mange andre parametre end numeriske størrelser. Faktisk er det en meget omfattende proces, der igennem ret lang tid lagde beslag på store dele af museets personaleressourcer. Vi skulle eksaminere museets holdninger, engagementer, målsætninger, involveringer, produktioner og selvforståelse. Vi blev målt på vores evne til at tilvejebringe viden: undersøge, forske, samarbejde fagligt. Vores evne til at videregive vores viden: formidling, undervisning, fremtoning, tilgængelighed og vores evne til at involvere os i og bidrage til det omgivende samfund. Der blev fra KUAS fremført forventninger til vores nationale og internationale engagement, til vores evne til at deltage i samfundsforvaltningen og til vores medansvar for den nationale udvikling af museerne. Hele museets faste stab var involveret i besvarelsen af spørgeskemaer, i fastlæggelsen af museets holdninger, i udarbejdelsen af nødvendige manualer og instrukser og i påpegning af vores styrker og svagheder. Det blev en arbejdskrævende proces men også et forløb, som gav inspiration, indsigt og eftertanke. Processen var i sig selv udviklende og befordrende for vores egenforståelse. I skrivende stund foreligger den endelige konklusion fra KUAS ikke. Men hvis vi forsigtigt tør citere fra den foreløbige, så beskrives museet generelt som meget veldrevet og velfungerende. Der er selvfølgelig den nødvendige plads til fremgang. Vi har vores indsatsområder men vi har også vores forsømmelser. Alt kan ikke overkommes hele tiden. Det er det, man kalder prioritering. Samtidig noterer vi os KUAS forventninger til museet om et nationalt medansvar både inden for museernes egen udvikling og inden for deres deltagelse i samfundsforvaltningen. Det ansvar må vi også kunne påtage os. Status 2009 blev også afslutningen på den første valgperiode i det kommunalreformerede Danmark. De større kommunale enheder betød ved reformens gennemførelse, at museet fra at samarbejde med fem kommuner nu samarbejder med to. Det har især betydet, at det har været muligt at gennemføre en strukturel forenkling. Museets enhedsstruktur var allerede forberedt inden reformen og den har nu, med de nødvendige justeringer, fungeret i næsten 4 år. Det har givet klare faglige fordele og betydet en langt bedre udnyttelse af museets ressourcer. De kommende år vil antageligt byde på samarbejde/sammenlægninger inden for museumsverdenen. Det vil ske bl.a. for gennem lignende enhedsstrukturer at pulje kræfterne med henblik på den fremtidige udvikling. Til den proces er vi altså nu allerede øvede. I samme proces har vi forsøgt at udvikle den organisationsstruktur, der omhandler det folkelige engagement i museets arbejde. Det vil vi fortsat yde opmærksomhed med henblik på ønskede justeringer. I det overordnede styrelsesperspektiv betød kommunalreformen også en forenkling. De to tilskudskommuners politikere udgør (naturligt) størstedelen af museets bestyrelse - og formandskabet er i perioden blevet varetaget af de to borgmestre. De nye tider har selvfølgelig udfordret vante tænkemåder. Lokalbegrebet er vokset i takt med kommunerne og pludselig er man blevet landsmand med dem på den anden side af den tidligere grænse. Det påvirker selvfølgelig også den enkeltes forhold til kulturarven, og også her skal vi vænne os til at tænke i større territorier. Grafik Må jeg slutte med at pege på vores grafiske fremtoning. I 2009 gennemgik museet en gennemgribende revision af den grafiske linje hvor vi samlede det hele (og dermed også alle filialerne) i et fælles udtryk. Vi har fået ny hjemmeside, ny skiltning, nyt brevpapir, nyt udstillingsdesign, nyt publikationsdesign etc. Det er grafikeren Mette Secher, der har stået for udformningen. Men museets logo er stadig Peter Brandes udtryksfulde fortolkning af treenighedssymbolet. Det er også igen i år Peter Brandes, der har tegnet omslagene til årbogen og til denne årsberetning. Igen i år som en kunstnerisk enestående gestus over for stedet. Det takker vi for. Frank Birkebæk

4 Odin fra Lejre, fundet under efterårets udgravninger i Gl. Lejre, blev årets store arkæo logiske fund. Indhold 1.2 Adresse, telefon, og hjemmeside Medlemskab af foreninger og organisationer Samarbejde og konsulentbistand for andre institu tioner, myndigheder m.m Samlingernes ordning Samlingsarkiv Bibliotek Nye genstande til museet Undersøgelser Konservering Bevaringsarbejde Udstillinger Anden formidling Undervisning Publikationer PR-virksomhed Bygninger Udendørsarealer Inventar og materiel Roskilde Museums bestyrelse Museumsforeninger Forsikring Medlemmer af nævn, råd, bestyrelser m.m Fast personale Andet personale Uddannelse, seminarer, konferencer 56

5 Roskilde Museum Besøgstal 1.2 Adresse, telefon, og hjemmeside Kontor Roskilde Museum Sankt Ols Gade 15, 4000 Roskilde Tlf.: Fax: Mail: Hovedudstilling Roskilde Museum Sankt Ols Gade 18, 4000 Roskilde Brdr. Lützhøfts Eftf. Roskilde Museum Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde Tlf.: Håndværksmuseet Roskilde Museum Tømmerhandler Børge Dahls Samling Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde Slagterbutikken Roskilde Museum O. Lund s Eftf. Slagtermester H. J. Sloth Nielsen Ringstedgade 8, 4000 Roskilde Domkirkemuseet Roskilde Museum Roskilde Domkirke, 4000 Roskilde Fjordcenter Jyllinge Roskilde Museum Bygaden Jyllinge Tlf.: Lejre Museum Roskilde Museum Orehøjvej 4B, 4320 Lejre Tlf.: Fax : Mail: Gl. Kongsgård Orehøjvej 12, 4320 Lejre Tadre Mølle Museum Naturcenter Roskilde Museum Tadre Møllevej Hvalsø Tlf.: Mobil: Mail: Besøgstal Roskilde Museum, i alt Besøgende fordelte sig således: Hovedudstilling, Sankt Ols Gade Lützhøfts Købmandsgård Håndværksmuseet Fjordcenter Jyllinge Lejre Museum Palæsamlingerne *) Tadre Mølle Museum Naturcenter *) Palæsamlingerne lukkede i Medlemskab af foreninger og organisationer Arkivforeningen Danmarks Folkeminder Danmarks Naturfredningsforening Dansk ICOM Dansk lokalhistorisk forening Dansk Møllerforening Dansk Numismatisk Forening Egnshistorisk Forening for Hvalsø Kommune Egnshistorisk Forening i Gundsø Foreningen af Danmarks Folkeminder Foreningen af Historiske Værksteder Foreningen for By og Land Foreningen Musicon Valley Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring Foreningen Ørslev Kloster Frederiksborg Amts Historiske Selskab Gasværksrådet Gustav Wied Selskabet Havepulje under ODM Historisk Samfund for Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk Historisk Samfund for Nordvestsjælland Historisk Samfund for Roskilde Amt Historisk Samfund for Sorø Amt Høje-Taastrup Lokalhistoriske Forening Jysk Arkæologisk Selskab Landbrugspuljen under ODM LARA Lokalhistoriske Arkiver i Roskilde Amt Lejre Fredningsforening Lejre Historiske Forening Kultur-Erhverv Forum Museumsformidlere i Danmark Museumstjenesten Musikzonen Møllepuljen under ODM Naturvejlederforeningen NEMO, Network of European Museum Organizations ODA Organisationen Danske Arkiver ODM Organisationen Danske Museer Selskabet til bevaring af industrimiljøer SLA Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver Societas Heraldica Scandinavica Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S UNESCO Verdensarv følgegruppe Ånd- og Videnudvalget

6 10 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Samarbejde og konsulentbistand for andre institutioner, myndigheder m.m. Museet yder generelt arbejde og konsulentbistand for offentlige myndigheder, i særlig grad kommuner, bl.a. ved gennemgang af lokalplaner, nedrivnings- og byggetilladelser samt andre relevante forhold vedr. den fysiske planlægning. Museet samarbejder med menighedsråd om udpegning af bevaringsværdige gravminder. Roskilde Museum varetager bogføring for museumsforeningen og assisterer med administration af foreningens medlemskartotek. Museet er hjemsted for administrationen og bogføringen af Møller- Clausen Fonden. Museet har en observatør i Den Selvejende Institution Hestebjerggård. DSI Hestebjerggård står alene for driften af bygningerne. Museet er med i Museumsnetværket i Roskilde sammen med Museet for Samtidskunst, Vikingeskibsmuseet, Domkirkemuseet, Børnebiblioteket og Roskilde Kommunes børnekonsulent. Museet indgår i styregruppen for Det Kulturhistoriske Landskab. Museet er regnskabsførende for projekt Skjoldungelandet. Museet er regnskabsførende for Danmarks Rockmuseum. Museet har en samarbejdsaftale med Roskilde Sprogskole. Museet har deltaget i Østdansk Turismes projekt Købstaden en moderne by med sjæl om købstadsturisme. Deltagelse i Roskilde Kommunes samarbejdsprojekt med den nye venskabsby Dublin. Roskilde Museum indgår i forsknings- og formidlingssamarbejdet RUCMUS sammen med RUC, Museerne.dk og Vikingeskibsmuseet. Roskilde Museum samarbejder med Køge Museum, Sydvestsjællands Museum og Museerne.dk om arkæologi. Museet deltager i tilrettelæggelsen af Ånd- og Videnfestivalen. Museet samarbejder med Nationalmuseet om et forsknings- og formidlingsprojekt om kunstmaler og kalkmalerikonservator Jacob Kornerup. Fjordcenter Jyllinge Fjordcenter Jyllinge har et samarbejde med Egnshistorisk Forening i Gundsø ved arrangementer og opgaver i museum og arkiv. Lejre Museum Lejre Museum samarbejder tæt med Lejre Museumsforening samt Lejre Historiske Forening ved arrangementer. Lejre Museum har deltaget i møder om Lejre Kommunes Planagenda samt dialog- og inspirationsmøder om kulturog fritidspolitikken. Museet har indgået samarbejde med Lejre Historiske Forening i forbindelse med afholdelse af arrangementer under Lejre Kulturdage og deltager i koordinations-gruppen for Lejre Kulturdage 2009 og Museet har deltagelse i opstart af en netværksgruppe Kultur- og naturinstitutioner i Lejre. Tadre Mølle Museum Naturcenter Institutionen har samarbejdet med Egnshistorisk Forening for Hvalsø og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite i Hvalsø i forbindelse med enkelte særarrangementer. Tadre Mølle samarbejder tæt med møllens støtteforening Tadre Mølles Venner, som har ydet frivillig hjælp i forbindelse med alle årets særarrangementer og som frontpersonale på møllens åbningsdage samt med pasning af møllegårdens kålgård og prydhaven. Produktionsskolen PH i Tølløse videreførte i arbejdsåret pasningen af lægeplante og urtehaven. 2.2 Samlingernes ordning Registrering Museets registrering foregår i en fællesmuseal database Regin udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen. Regin fungerer samtidig som elektronisk indberetning til det kulturhistoriske centralregister Museernes Samlinger, som statslige og statsanerkendte museer har indberetningspligt til. Museernes Samlinger har adressen hvor alle kan søge i samlingerne på landets museer. Implementeringsprogrammet, ArchInt, som museet fik udviklet i 2008 til brug ved overførsel af de arkæologiske genstandsregistreringer til Regin, er stillet til rådighed for alle danske museer. Flere museer har fået tilsendt materiale. Scanningen af ca registreringskort, økonomisk støttet af Kulturarvsstyrelsen, blev foretaget i 2007, men færdiggørelse af projektet er trukket ud fra leverandørens side. Medio 2009 blev en del af materialet implementeret i Regin. Ultimo 2009 påbegyndtes den endelige implementering. Af tekniske årsager var arbejdet ikke færdiggjort ved årets udgang, og i nogle måneder har museets Regin-database været lukket for indtastninger. Der er fra Kulturarvsstyrelsen stor fokus på museernes samlinger, deres bevaring og registrering. Museet har, i lighed med alle øvrige statsanerkendte museer, afleveret en handlingsplan for den elektroniske registrering af museumssager og genstandssamling. Ifølge denne forventer museet at have afsluttet det elektroniske registrerings- og indberetningsefterslæb i 2012 for samlingerne på Roskilde Museum og Lejre Museum. Herefter tilbagestår målrettet arbejde med registrering af samlingen på Fjordcenter Jyllinge. I tilknytning til handlingsplanen gennemgår museet tidligere foretagne registreringer for personfølsomme data inden overførsel til Museernes Samlinger, således at hovedparten af Roskilde

7 12 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Museums genstandsregistreringer vil foreligge elektronisk og være overført til Museernes Samlinger i løbet af Ved hjælp af en historiker i job med løntilskud fortsætter oprydning og registrering af samlingen på Fjordcenter Jyllinge. Genstandene, der hidtil kun har været indført i en accessionsprotokol, bliver nu elektronisk registreret og fotograferet. En registrering og fotografering af samlingen på Kongsgården er påbegyndt og forventes færdiggjort i Siden 2007 varetages Roskilde Domkirkemuseums samling af Roskilde Museum. I december 2008 blev samlingen overført til museets hovedmagasin med undtagelse af en stor stensamling, der fortsat befinder sig i Domkirken. I løbet af 2009 er samlingen blevet gennemgået, ordnet og opstillet på magasin, og den elektroniske registrering er indtil videre færdiggjort, den digitale fotografering mangler dog. Den 28. oktober foretog museets økonomiske revisorer den årlige lovpligtige samlingsrevision, hvor der stikprøvevis blev udvalgt 25 genstande, der skulle fremfindes og registrering forevises. Alle genstande blev fremfundet, og revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. Museets samlinger - også den del, der befinder sig på magasin - er tilgængelige for offentligheden efter aftale og besøges jævnligt af forskere, studerende og andre interesserede. Tekstilsamlingen besøges således hvert år af studerende fra Håndarbejdets Fremmes Seminarium som led i deres uddannelse. Museets arkæologiske materiale, udgravningsberetninger og genstandssamling, anvendes flittigt af specialestuderende fra Københavns Universitet. Udlån Ligesom Roskilde Museum i år har haft glæde af indlån fra andre museer og privatpersoner til museets særudstillinger, bidrager museet også gerne med genstande til andre museers og institutioners udstillinger. Til Roskilde lokalhistoriske Arkivs tre udstillinger om hhv. fotograf Hude, domkirkens renovering samt om børn har der været udlånt genstandsmateriale. Til Post- & Telemuseets udstilling Det sorte kabinet er udlånt en tals snustobaksdåse i sølv. Til Det Kongelige Garnisonsbibliotek er udlånt genstandsmateriale til udstilling om svenskekrigene i 1600-tallet. Museet har til forskningsbrug på Lunds Universitet udlånt flint fra Høbjerg, Kornerup sogn. Magasiner Museet indgik medio 2009 en aftale om udvidelse af hovedmagasinet på 600 m2. Museets konservator har udarbejdet planer for det nye magasins indretning samt indhentet tilbud på istandsættelsesarbejder. Museet har modtaget økonomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsen til dette. Museets hovedmagasin bruges som fællesmagasin med byens øvrige museer, ligesom museet har undersøgt muligheden for evt. at udleje dele af den nye magasinudvidelse til andre museer. I et nyindrettet magasinrum er Domkirkemuseets genstandssamling blevet ordnet og opstillet på magasin. 2.6 Samlingsarkiv I Fjordcenter Jyllinges alment tilgængelige Informationscenter har de frivillige medarbejdere koncentreret sig om at rubricere og kopiere materiale til udklipsarkivet i Informationscentrets ringbind (kopisamling). Informationscentrets drift hører under Egnshistorisk Forening i Gundsø, men museet afholder materialeudgifterne. Registreringen af billedsamlingen på Fjordcenter Jyllinge er i 2009 fortsat på frivillig basis. Lokalhistorisk arkiv for Gundsø har året igennem modtaget arkivalier, bl.a. kan nævnes materiale fra gården Spraglehøj i Jyllinge i forbindelse med kommunens køb af ejendommen. I foråret afholdtes møde med Roskilde Bibliotek vedr. arkivets fremtidige formelle tilhørsforhold. En endelig beslutning er udskudt til Bibliotek Museet modtager hvert år mange publikationer især ved bytteforbindelser med andre museer i Danmark og i udlandet. Elektronisk katalogisering af nyindkomne bøger samt revision af biblioteket generelt er blevet varetaget af frivillig arbejdskraft. 3.2 Nye genstande til museet Som altid nyder museet stor bevågenhed fra byens og omegnens borgere. Museet har også i 2009 modtaget genstande, som vi vil benytte lejligheden til at takke for. I det følgende gives et lille udpluk af årets erhvervelser: Fra Strandmøllen i Roskilde har museet modtaget nogle fine drikkeglas, der siden midten af 1800-tallet har været i Møller-slægtens eje. Glassene menes at være en bryllupsgave til Lauritz Lassen, der i 1863 købte Strandmøllen. Strandmøllen lå lige over for Gasværket og var den sidste af en række møller, der fik vand fra Maglekilde. Møllen blev nedrevet Skab med Roskilde Domkirke skåret i relief i skabslågen lavet af en af byens tømrermestre som bryllupsgave i Skabet er lavet af elmetræ fra et træ, der har stået i haven til den Kornerup-Borch ske købmandsgård, Stændertorvet 2. I forbindelse med lukning af RKCollection, Algade, modtog museet diverse materiale. Arkivalier og fotos er blevet leveret videre til Roskilde lokalhistoriske Arkiv. RKCollection startede i 1917 som Roskilde Kontantforretning, damernes magasin.

8 14 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årets store formidlings satsning var KlimaX. Blandt under visningstilbuddene indgik klimalaboratoriet. I folkemunde har butikken været mest kendt som Kontanten. Museet erhvervede et maleri forestillende Haraldsborg Mølle Billedet er malet af J.P. Møller. Møllen, der kan føre sin historie tilbage til middelalderen, lå indtil 1909 på Frederiksborgvej 86 og var den sidste blandt en række møller, der fik vand fra Klosterkilden i Sankt Marie Hospitals have. Som vanligt har museet også i 2009 modtaget materiale fra årets musikfestival, Roskilde Festival. Denne begivenhed har tidligere været genstand for en nærmere undersøgelse af museet. Museet har desuden modtaget en velholdt dåbskjole, som blev brugt første gang i 1862 ved dåb i Sæby kirke og senest ved en barnedåb i Til Sjællands Keramikmuseum er tilgået værker af Merethe Bloch og Peter Tybjerg værker købt i forbindelse med udstillingen Naturen som udgangspunkt - Keramikannualen 2009 i Roskilde Palæ. 3.3 Undersøgelser RUCMUS Samarbejdet mellem RUC, Vikingeskibsmuseet, Museerne.dk og Roskilde Museum affødte i 2009 projektet om Roskildes oprindelige topografi samt samarbejder i tilknytning til museets forskellige KlimaX-udstillinger. Museet har ligeledes løbende gennem 2009 bistået studerende i forbindelse med opgaver. Desuden deltog museet i en forskningsdag med samarbejdspartnerne. Arkæologi Den økonomiske krise i samfundet i almindelighed og i byggebranchen i særdeleshed betød en markant nedgang i antallet af rekvirerede arkæologiske opgaver. En undtagelse var arbejdet med Holbækmotorvejens udvidelse, Vejdirektoratets projekt M11, der blev iværksat i det tidlige forår. Siden marts 2009 har museet foretaget et antal prøvegravninger langs den eksisterende motorvej og på tilstødende arbejdsarealer m.m. Flere steder resulterede dette i egentlige arkæologiske nødudgravninger, i særdeleshed i området vest for Roskilde, umiddelbart øst for overføringen af Lindenborgvej, men også ved Trekroner Station. Med støtte fra fondsmidler blev udgravningen i Gl. Lejre fortsat, og resultaterne skabte både glade miner og avisoverskrifter. Der blev fundet såvel kæmpehaller som spektakulære oldsager og samtidig udgravningens afslutning i oktober, indledte mus.insp. Tom Christensen en 16 måneders orlovsperiode, hvor museets mangeårige udgravningsindsats i Gl. Lejre skal publiceres. Tilsynet med de fredede fortidsminder I 2009 er der ført tilsyn med de fredede fortidsminder i Odsherred Kommune og Kalundborg Kommune. Imidlertid

9 16 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum foregik tilsynet kun i de første syv måneder af året, da de særlige tilsynscomputere skulle indleveres til Kulturarvsstyrelsen. Her er softwaresystemet blevet udskiftet, og tilsynsdatabasen er derved blevet ændret markant; f.eks. er det ikke længere muligt at registrere nyfundne fortidsminder i databasen. Udskiftningen af systemet er sket i forbindelse med en anden softwareudskiftning i Kulturarvsstyrelsen, som den nye tilsynsdatabase er afhængig af. Her er de to databaser Fund & Fortidsminder og Fredede Fortidsminder lagt sammen i et nyt og mere brugervenligt program, hvor både museer og offentlige klienter har mulighed for at foretage bedre søgninger end tidligere. Desværre har der været ganske store forsinkelser på det nye Fund & Fortidsminder (F&F), og det nåede ikke at komme op at køre i At forsinkelsen er dobbelt ærgerlig skyldes, at det nye tilsynsprogram skal downloade og uploade til F&F, og da dette endnu ikke kører, har museets tilsyn heller ikke kunnet foretages. En anden nyhed i 2009 er, at de 10 tilsynsmuseer i Danmark har fået pålagt opgaven at udføre krydsoverensstemmelseskontrolbesøg (KO-kontrol) for Direktoratet for FødevareErhverv under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Blandt kravene for at få del i EU s landbrugsstøtte er overholdelse af en dyrkningsfri zone på 2 meter omkring fredede fortidsminder. Museets opgave består i at tilse de fredede fortidsminder på de udvalgte bedrifter og kontrollerer om 2 meter zonen omkring fortidsminderne overholdes. FødevareErhverv står for udvælgelse af bedrifter til kontrollen. Rapporteringen foregår til Kulturarvsstyrelsen, som behandler sagen og informerer Fødevare & Erhverv. Her vurderes det, om eventuelle overtrædelser skal medføre nedsat støtte. I 2009 udførte Roskilde Museum 12 KO-kontroltilsyn, alle beliggende i Vestsjælland. Roskildes oprindelige topografi Museet indledte et pilotprojekt i samarbejde med Roskilde Universitets Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring med fokus på at rekonstruere de oprindelige terrænforhold ved Roskildes grundlæggelse i slutningen af vikingetiden. Samtidig vil analyser af jordlag, pollen og makrofossiler fra jordprøver kunne beskrive arealanvendelse og den rumlige byudvikling fra vikingetiden til middelalderens afslutning. Udgravninger M11 Lindenborgvej Syd, Roskilde Foranlediget af Holbækmotorvejens udvidelse vest for Roskilde foretog museet i april-juni en arkæologisk udgravning på en 7,4 ha stor mark beliggende syd for motorvejen ved Hyrdehøjskoven. Der blev afrømmet fem udgravningsfelter på i alt knap m². Undersøgelsen afdækkede arkæologiske spor fra mindst tre forskellige perioder: 1) to gårde fra sen romersk jernalder/ ældre germansk jernalder (ca e. Kr.), begge med omkransende, overdækkede hegnsforløb; 2) to langhuse fra vikingetid (ca e.kr.), det største 33 m langt, formentlig dele af samme gårdenhed; 3) et aktivitetsområde fra renæssance/nyere tid (ca tallet), bl.a. med brønde og gruber, kraftigt forstyrret ved opfyldning i slutningen af 1800-tallet. For vikingetidsbebyggelsens vedkommende må denne formodes at strække sig ind på nabomarken mod øst, et areal, som i øvrigt er udlagt til råstofindvinding. M11 Trekroner Station Sydøst, Roskilde Umiddelbart nord for afkørslen til Københavnsvej, sydøst for Trekroner Station, lokaliseredes resterne af en gravhøj, som blev udgravet i oktobernovember. Højen var stærkt ødelagt af pløjning, og kun ca. 20 cm var tilbage af højfylden. Trods omhyggelig udgravning lykkedes det ikke at finde sporene efter en gravlæggelse, som således må regnes for tabt. Dog fandtes i højfylden enkelte genstande fra slutningen af yngre stenalder eller tidlig ældre bronzealder (ca f. Kr.). Imidlertid fandtes under højen en overraskelse, nemlig en velbevaret hustomt som i sagens natur er ældre end selve højen. Formentlig skal huset dateres til tidlig yngre stenalder (ca f. Kr.), hvilket gør det til intet mindre end en sjældenhed. M11 Trekroner Station Syd, Roskilde Omtrent 100 m vest for den undersøgte gravhøj/hustomt foretog museet en mindre undersøgelse i december i forbindelse med en ekstraordinær udvidelse af Vejdirektoratets arbejdsareal ved Københavnsvejafkørslen. På et ca. 290 m² stort udgravningsfelt fandtes spor i form af en stolpebygget driftsbygning fra romersk jernalder (Kr. f. til 400 e. Kr.), en såkaldt 3x4- konstruktion, som formentlig har haft hævet gulv som en art fadebur. Der konstateredes også spor efter en mulig midtsulebygning af beskeden størrelse og af uvis alder. M11 Lindenborgvej Nord, etape I og II, Roskilde På et område i den sydvestlige del af Hyrdehøjskoven blev der ligeledes foretaget arkæologiske udgravninger forud for motorvejsarbejdet. Etape I fandt sted i juli. Det var en mindre undersøgelse i et ledningstracé, hvor der fandtes en nedgravet værkstedshytte, et såkaldt grubehus, fra vikingetiden (ca e. Kr.). Etape II omfattede et udgravningsfelt på m², hvor der konstateredes et virvar af grøftsystemer og enkelte bygninger, der formentlig skal opfattes som gårdenheder fra tallet. Bebyggelsen skal ganske givet ses i sammenhæng med museets tidligere undersøgelse få hundrede meter nordpå

10 18 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum af den middelalderlige landsby Flæthinge. Derudover var der et indslag af vikingetid, dog mest i form af nogle bemærkelsesværdige detektorfund. Trekroner Øst etape VI Endnu en del af Roskilde Kommunes byudviklingsplan blev sat i værk med en arkæologisk undersøgelse i den nordvestlige del af området. En prøvegravning havde afsløret den absolutte bund af en jordfæstegrav, hvor kun rester af kraniets nakkeknogler var tilbage. Der fremkom dog ikke yderligere spor efter begravelser i området ved den senere udgravning. Til gengæld fandtes en del gruber med lerkarskår og flintskrabere fra tragtbægerkulturens første del (ca f. Kr.) i begyndelsen af yngre stenalder på et svagt skrånende terræn nær Himmelev Bæk. En enkelt affaldsgrube rummede lerkarskår fra yngre bronzealder ( f. Kr.). Lejre Takket være en donation fra Fonden af 29. december 1967 (stiftet af Eilif Krogager) kunne museet i løbet af sommeren og efteråret foretage en større udgravning i Gl. Lejre. Udgravningen blev delvist gennemført som en uddannelsesgravning for universitetsstuderende fra Københavns Universitet. Her blev afdækket tre store haller, hvoraf den største var godt 60 meter lang, den største bygning, der kendes fra Danmarks oldtid. De nye haller var opført på et kunstigt opbygget jordplateau. Såvel bygningerne som de tilhørende jordværker må betegnes som enestående.sammen med de tidligere fundne halbygninger (Lejrehallen) og de detektorfund, der blev gjort i udgravningsområdet, fremstår Lejre nu som en af de helt centrale lokaliteter i Danmarks vikingetid. Genstande af høj kvalitet af guld og sølv, samt sjældne mønter, indgår i materialet. Det samme gør en helt enestående ca. to cm høj sølvfigur af guden Odin, siddende på sin trone, omgivet af sine to ravne. Hovedvejen 71, Rorup På baggrund af opsamling af rester af et menneskeskelet i nærheden af en ødelagt hellekiste blev der foretaget en prøvegravning for at se, om der var jordfæstegrave eller yderligere hellekister på bakken. Der fremkom ingen sikre spor efter hellekister eller en anden form for grav, der har rummet det oppløjede skelet. Omtrent 60 m syd for bakken fandtes dele af endnu et menneskeskelet, der har ligget på højre side i en næsten usynlig, lav nedgravning i undergrunden. Skelettet er udateret. Middelalder Duebrødrevej 1D Nedgravning af ledninger på et privat grundstykke blotlagde en syldstensrække fra en bygning, der sandsynligvis har indgået i det såkaldte Duebrødre kloster, hvoraf kirkeruinen er blotlagt på nabogrunden. Efter opmåling af syldstenene blev ledningen ført udenom, så fortidsmindet kunne dækkes til igen. Stændertorvet/Skt. Laurentii For at afhjælpe fugtproblemer i Skt. Laurentii kirkeruin ville Roskilde Kommune etablere en pumpebrønd. Derfor gravedes et hul fra Stændertorvet ned i kirkens indre. Da ruinen er et fredet fortidsminde, kunne det ikke lade sig gøre at placere brønden på dette sted. I forbindelse med entreprenørarbejdet fik museet lejlighed til at opmåle og tegne en opstalt af kirkevæggens inderside. Strandengen 4 I forbindelse med en udstykning af en byggegrund på ejendommen foretog museet en prøvegravning, fordi stedet ligger som nabo til Skt. Ibs kirke. Forventningen om at finde spor efter bebyggelse fra tallet bristede imidlertid, da søgegrøfterne var uden relevante anlægsspor. Grønnegade I et par måneder i efteråret renoverede Roskilde Forsyning fjernvarmeledninger i hele Grønnegades længde. Det betød, at der blev lejlighed til at registrere kulturlag og anlægsspor i gadens nordside. Der blev påvist stenbrolagte gadestykker i to niveauer i den vestlige halvdel af forløbet. Ud for Fruegade fandtes resterne af en nedbrudt teglstenskælder og syldsten fra det tilhørende hus. Det havde en samlet længde på over 20 m og har øjensynlig ligget med facaden ud til Grønnegade. Slæggerup Gennem flere år er der blevet indleveret metalgenstande, der er fundet med metaldetektor på en mark i Slæggerup. I 2004 fik museet foretaget en magnetometerskanning af en del af området. Skanningen afslørede nogle steder, hvor der kunne være grubehuse skjult under pløjelaget. I september foretog museet en mindre prøvegravning, og det viste sig, at skanningens indikationer ikke repræsenterede fortidige anlæg Til gengæld fandtes tomterne af tre stolpebyggede huse, hvoraf det ene en treskibet konstruktion er fra jernalder eller vikingetid, mens de to andre er fra middelalderen. Frederiksborgvej 10 En arkæologisk nødudgravning i forbindelse med et igangværende byggeri afslørede affaldsgruber, en brønd, grøfter og stolpehuller inden for et godt og vel 180 m2 stort område på Skt. Josefs Skole. Anlægsspor, og det heri fundne genstandsmateriale, kunne overvejende dateres til tiden fra ca.1200 og frem med hovedvægten fra anden halvdel af 1200-tallet. til ca Enkelte fragmenter af drejekværne af granatglimmerskifer kan henføres til årene, men de fremkom i anlæg, der i øvrigt rummede fund, som var år yngre.

11 20 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Samlet set peger udgravningsresultatet på, at området nok har været en del af byen allerede fra de første århundreder af dens eksistens, men det er formentlig ikke før i højmiddelalderen, at stedet bliver inddraget til bebyggelse. Domkirkepladsen 4 Etableringen af en ny kalkgrube på nordsiden af Domkirkepladsen gav mulighed for at registrere gruber og kulturlag. Det viste sig, at der allerede tidligere har ligget en kalkgrube på stedet, og ud fra opfyldningsmaterialet at dømme er den blevet sløjfet i nyere tid. Under kalkgruben var spor efter gruber, en grøft m.v., men i den meget begrænsede udgravning på ca. 3x4 m var det ikke muligt at få overblik over eventuelle konstruktioner. Aktivitetsniveauet synes at have været stort i højmiddelalderen, og ingen steder var det oprindelige muldlag at finde. Sager foranlediget af anlægsarbejder og høringer i 2009 Nyere tid Omfanget af arbejde i museets nyere tids afdeling har været præget af reduceret medarbejderstab grundet bl.a. orlov og fratrædelse. Ligeledes er der blevet brugt ressourcer på Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering og formidlingsopgaver knyttet til museets nye hjemmeside. Kornerup I 2009 indgik museet et samarbejde med Nationalmuseet om et forsknings- Behandlede byggeansøgninger og -tilladelser, lokalplaner, prøvegravninger og udgravninger Lejre Roskilde I alt Byggetilladelser og ansøgningsaktiviteter Byggesager-besvarelser Lokalplaner / kommuneplaner Jordvarmeanlæg Tilsyn med jordarbejder 3 3 Prøvegravninger 6 6 Udgravninger 7 7 Museets høringssvar og henv. til bygherrer på baggrund af byggeansøgninger og byggetilladelser Råstofsager Naturbeskyttelsesloven Byggesager Skovrejsning VVM-høringer Nedrivningssager Læplantning Antallet af nedrivningssager omfatter perioden og formidlingsprojekt om maleren og kalkmalerikonservatoren Jacob Kornerup. Jacob Kornerup stammede fra en af Roskildes store købmandsslægter og boede hele sit liv i Roskilde, hvor han interesserede sig levende for byens kulturarv. Museet påbegyndte de første sonderende undersøgelser et arbejde, der vil fortsætte de kommende år. Det er tanken, at arbejdet skal munde ud i udstilling, publikation samt seminar. Gravminderegistrering Ultimo 2009 foretog museet en gennemgang og forslag til udpegning af bevaringsværdige gravminder på Sankt Ibs kirkegård. Forslaget er sendt til Sankt Jørgensbjerg Menighedsråd. Den endelige udpegning vil ske på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen for Hvedstrup blev afsluttet i 2009, og registreringskort er fremsendt til menighedsrådet. Nyregistreringen af Jyllinge kirkegård blev fortsat, og gravminderegistreringen for Gundsømagle kirkegårde blev påbegyndt. Sprøjte- og frysehuse Museet igangsatte i 2008 en registrering af brandsprøjtehuse og fællesfrysehuse. Sprøjtehusene var brandstationer rundt om i landsbyerne. Frysehusene opførtes ca som fællesfryserum, hvor medlemmer af den lokale fryseforening kunne op bevare varer på frys. Registre ringen omfattede Roskilde og Lejre kom muner og byggede på oplysninger fra kommuner, arkiver, foreninger, privat personer, litteratur m.v. Registreringen blev afsluttet i Trekroner Ved samtidsundersøgelsen af byudviklingen i Trekroner er der foretaget en enkelt fotodokumentation af området i årets løb. Varestudier Også i 2009 fortsattes bestræbelserne på at udvide varesortimentet fra 1920 erne i Lützhøfts Købmandsgård. Bygningskultur i Roskilde Museet har etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra museet og arkitekter fra private og offentlige virksomheder i lokalområdet. Arbejdsgruppen har i 2009 udvalgt omkring 40 interessante bygningsværker i Roskilde Kommune og påbegyndt skrivningen af mindre artikler om disse. Det endelige resultat publiceres i SAVE Landsbyer under pres fra hovedstaden Kulturarvsstyrelsen gennemførte i 2009 en SAVE-registrering af tre udvalgte landsbyer i Roskilde Kommune, Vindinge, Hvedstrup og Snoldelev-Hastrup. Museet bistod med formidling af kontakter og kulturhistoriske oplysninger. Roskilde Domkirke I forbindelse med Danmarks Radios fokusering på de tre Unesco-udpegede verdenskulturarvssteder i Danmark: Kron-

12 Museets konservator Ole Ring havde den lille Odin-figur i kyndige hænder. Årsberetning Roskilde Museum borg, Jellinge og Roskilde Domkirke har museet bidraget med faglige oplysninger vedr. domkirken til fjernsynsudsendelse, undervisningsmateriale på nettet samt deltaget i radioudsendelse. 4.1 Konservering Konservering af det arkæologiske genstandsmateriale fra bygherrefinansierede udgravninger foregår hovedsagelig på Bevaringscenter Øst i Køge. Klargøringsarbejdet inden videresendelse, dvs. fotografering, udarbejdelse af lister m.m., foretages af museets konservator. Udvalgte genstande behandles dog sideløbende på museets konserveringsværksted. Med udgangspunkt i analyse af museets malerisamling fortsætter museet en konservering af de billeder, der vises i de permanente udstillinger. På samme måde udtages løbende jerngenstande fra den ældre del af museets arkæologiske samling. Konserveringen af begge dele foregår på Bevaringscenter Øst. Ud over løbende opgaver har konserveringsværkstedet i årets løb været engageret i nogle større arbejder. Det drejer sig om en analyse af museets klima- opbevaringsforhold i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens kvalitetsrapport. Der er udarbejdet tilstandsrapport over de på museet deponerede fugleskydningsskiver (145 stk.) fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab samt arbejdet med opstilling og indretning af en ny sikkerhedsmontre med Odinfiguren fra Lejre. For at beskytte de udstillede genstande i museets permanente udstilling mod UV-stråler og unødig høj varmepåvirkning blev der i 2008 påbegyndt en opsætning af UV-filter på sydvendte vinduer i Sukkerhuset. Dette arbejde er færdiggjort i Konserveringsværkstedet deltager i arbejdet med opbygning af udstillinger, især afhentning, rengøring og klargøring af genstande. Værkstedet fører tilsyn med Sankt Laurentii kirkeruin, hvor museet også har indrettet udstilling. Konserveringsværkstedet har forestået en udskiftning af belysningen i hovedudstillingen. I samarbejde med firmaet Lumodan blev loftbelysningen udskiftet til LED. Holder til fiberlys i montrer er udtaget og afleveret til Lumodan forventet opsat i år 2010 med LED. Museet har været faglig rådgiver i forbindelse med en eventuel renovering af den gamle byrådssal, som stort set står intakt, siden den blev opført i Museet har i den forbindelse indhentet tilbud på restaurering af vægtapet samt de oprindelige byrådsstole, begge dele tegnet af rådhusets arkitekt O.P. Momme. Fjordcenter Jyllinges fartøjssamling På Fjordcenter Jyllinge er til bådsamlingen knyttet et bådelav bestående af frivillige medarbejdere, som har til opgave at foretage bevaringsarbejde. Arbejdet med restaureringen af museets

13 24 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum både er fortløbende og modtog i 2009 økonomisk tilskud fra Møller-Clausen Fonden til materialer. 4.3 Bevaringsarbejde Museumslovens kapitel 8, 23-24, betyder, at tilladelser til nedrivninger og væsentlige ombygninger skal meddeles til museet og dets afdelinger. Desuden modtager museet til udtalelse alle lokalplaner og kommuneplaner, samt råstofplaner, meddelelser om dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven, anlægsarbejder som vindmøller, jordvarme, skovrejsningsplaner m.m. I den forbindelse har museet udført undersøgelser, når det var relevant, og i nogle tilfælde foretaget fotodokumentation. Museet har i 2009 samarbejdet med Lejre Kommune om kommuneplanen Museet har desuden fået henvendelser ang. navneforslag til veje. 5.2 Udstillinger KlimaX 2009 var i høj grad præget af satsningen på historiske klimaforandringer, samlet kaldet KlimaX. Baggrunden for satsningen var FN s store klimakonference COP15, der afholdtes i København i december måned. Aktiviteterne omfattede flere af museets besøgssteder og forskellige aspekter af museets formidlingsområder. Arbejdet omfattede særudstillinger på henholdsvis Fjordcenter Jyllinge, Lejre Museum, Tadre Mølle og i Sankt Ols Gade 15. Hertil kom en lille plancheudstilling på Stændertorvet i forbindelse med Forskningens Døgn Skoletjenestearbejdet i forbindelse med udstillingerne har været omfattende, og der blev til dette formål bevilliget kr. fra Region Sjælland, således at museet i efteråret og vinteren kunne tilbyde gratis klimaundervisning til alle skoleklasser i regionen. Klimaundervisningen har indbefattet et undervisningshæfte og et højteknologisk klimalaboratorium. I midlerne fra Region Sjælland samt i yderligere en bevilling fra Friluftsrådet indgår også penge til opførelse at et Vandenergianlæg på Tadre Mølle, der i fremtiden skal indgå i undervisningsforløb omkring vandenergi. Vandenergianlægget er i planåret blevet færdigprojekteret, men pga. myndighedernes sagsbehandling har åbningen måttet rykkes til april Sankt Ols Gade 15 og 18 Den permanente udstilling I løbet af 2009 har museet arbejdet videre med planerne om både at opdatere den eksisterende udstilling og udvide udstillingsarealet. Arbejdet tager udgangspunkt i museets formidlingsstrategi, som har været forelagt museets bestyrelse og de relevante politiske beslutningstagere. Realiseringen afventer nu en politisk beslutningsproces, hvis positive udfald er afgørende for ideernes gennemførelse. Den permanente udstilling blev i november måned tilføjet en helt særlig udstillingsgenstand, som øjeblikkeligt er blevet ikke blot museets, men også et af byens store vartegn. Der er tale om den kun 2 cm høje Odinfigur, Odin fra Lejre, der dukkede op under årets arkæologiske undersøgelser i Gl. Lejre. Odin har fået sin egen specialbyggede og til formålet indkøbte sikkerhedsmontre. I tilknytning til figuren blev der fremstillet en filmsekvens, der viser figuren 360 grader rundt. Filmen vises i storformat på en fladskærmscomputer i udstillingen....at skyde papegøjen I 2008 underskrev Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab og museet en deponeringsaftale vedr. selskabets fugleskydningsskiver. I maj 2009 åbnede museet udstillingen at skyde papegøjen, hvor der vises 88 af de i alt 145 deponerede, runde træskiver, som fuglekongerne lige siden selskabets start i 1787 har ladet fremstille. Motiverne på skiverne er meget forskelligartede, præget af tiden og tidsånden, men ofte også med et helt personligt præg med relation til fuglekongens erhverv eller hjemsted. Dog er særligt allegoriske og topografiske motiver dominerende. De udstillede skiver kan som en billedbog være med til at fortælle ikke blot selskabets men også byens historie. Fugleskydningstavlerne indgår foreløbig i den permanente udstilling til og med Særudstillinger Når klimaet former historien 26. sept mar Udstillingen Når klimaet former hi storien var en del af museets formidlingssatsning KlimaX. Det var museets ønske at bidrage til nutidens klimadebat ved at påvise, at der også tidligere har fundet klimaændringer sted, som har fået indflydelse på byens udvikling, og som også har fået betydning for den nationale historie. Da museet ikke tidligere havde arbejdet med klimaspørgsmål, indgik museet et samarbejde om sparring og vidensindsamling med forskere på Roskilde Universitet under RUCMUSsamarbejdet. Derudover fik museet mulighed for at fokusere og lægge vægt på andre formidlingsformer. I klimalaboratoriet og i udstillingen lagdes vægten på interaktion særligt i forhold til skoleklasser. I et samarbejde med firmaet MLH1407 blev der produceret et program og et kort, som ved hjælp af trykknapper kunne vise udbredelsen af brandene i Roskildes i 1731 og Klimalaboratoriet indeholdt bl.a. et stort fladskærmsbord med infrarøde sensorer, der viste Roskilde Fjords vandstand gennem tiden i forhold til forskellige kulturhistoriske elementer, en træskive med interaktive formidling af dendrokronologi og Roskilde bys historie samt flere forskellige forsøg med klimaelementer, makrofossiler og pollenanalyse. Modeller, der viste Roskildes

14 26 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum placering i forhold til vandvejene, og som illustrerer en forkastningszone, blev fremstillet til udstillingen. Der blev indlånt genstande fra: Holbæk Museum, GEUS, Medicinsk Museion, Roskilde Domkirke og Det Kongelige Garnisonsbibliotek. Rock Me 10. okt mar Rock Me handler om fankultur og er en forsmag på det interaktive, nationale rockmuseum, der åbner i Roskilde 2012/13. Udstillingen er den første udstilling, som er produceret af Rockmuseet, og der er tale om en roadexhibition, der i løbet af foråret og sommeren 2010 vil turnere rundt i landet. Opsætningen på Roskilde Museum rummede udvalgte, centrale dele af den samlede udstilling. Udstillingen er støttet af Kulturministeriet, Region Sjælland, Egmont Fonden, Roskilde Festival og Roskilde Kommune. Julekalenderen 23. nov jan Julekalendertraditionen er ret ny og stammer fra Tyskland, hvor den første julekalender blev udgivet i begyndelsen af 1900-tallet. Den ældste, kendte, danske julekalender er fra Roskilde Museums juleudstilling Julekalenderen fortalte julekalenderens historie, og hver dag kunne man åbne en ny låge i en specialfremstillet museumsjulekalender. Bag hver af de 24 låger gemte sig genstande, der fortalte om et juletema. I udstillingen kunne man se julekalendere fra Roskilde Museums samling, ligesom der blev vist genstande indlånt fra Horsens Museum, LEGO Idé Huset og Illums. Domkirkemuseet Den permanente udstilling Adgang til den permanente udstilling i domkirken var fra september og til udgangen af året spærret pga. kalkningsarbejder i kirken. Såvel før som under dette arbejde opretholdt museet sit opsyn med udstillingen. Kannikkeresidenser i Roskilde Okt okt Det meste af 2009 vistes særudstillingen Kannikkeresidenser i Roskilde. Udstillingen fokuserede på boligformerne for de katolske kannikker, som i middel alderen var tilknyttet det magtfulde bispesæde i Roskilde. Udstillingen tog udgangspunkt i de arkæologiske undersøgelser af en af disse præsteresidenser beliggende ved det såkaldte Provstevænget nord for domkirken. Pillebegravelserne i Roskilde Domkirke 8. okt okt Årets nye særudstilling fortalte om kirkens fire måske mest specielle begravelser, de indmurede nichegrave i højkorets fire piller. Ifølge kalkmalede indskrifter rummer gravene de jordiske levninger af nogle af domkirkens ældste velgørere, kongerne Harald Blåtand og Svend Estridsen, dronning Margrethe kaldet Estrid og bisp Vilhelm af Roskilde. Undersøgelser af gravene og deres indhold har imidlertid kastet viden af sig, som har gjort, at man har måttet revidere opfattelsen af, hvem flere af de gravlagte i virkeligheden er. Udstillingen suppleres med arkæologiske genstande, ligesom kranieafstøbninger af Svend Estridsen og dronning Margrethe/Estrid er udlånt fra domkirkemuseets permanente udstilling. Særligt i fokus er en fuld rekonstruktion af Svend Estridsens hoved. Busten er udført i samarbejde mellem retsantropolog Niels Lynnerup og skulptør Bjørn Skaarup. Fjordcenter Jyllinge Frie Tøjler Indtil 1. februar 2009 Gundsø Kunstforening udstillede egne malerier og keramiske værker. Lokale Motiver 15. feb. 15. mar. Kunstmaleren Per Fjord udstillede sine malerier med motiver fra området omkring Jyllinge og Roskilde Fjord. Det klimaskabte guld 1. apr. 29. okt. Som en del af KlimaX åbnede Rav - det klimaskabte guld, som belyste, hvordan rav er et unikt vidnesbyrd på de voldsomme natur- og klimaændringer, som Nordeuropa har gennemgået over millioner af år. Formidlet ved hjælp af digitale billeder og plancher udstillede museet en række kulturhistoriske genstande, som er fundet omkring Roskilde; heriblandt en helt enestående ravkæde fra en kvindegrav i Vindinge. Udlånt fra Museerne.dk viste udstillingen desuden 21 ravstykker med indesluttede insekter samt forstørrede fotografier af insekterne - som fanget i et øjebliksbillede for millioner af år siden. Strand 3. nov. 25. feb Gundsø Kunstforening indtog igen i efteråret museet med en udstilling af egne malerier, som centrerede sig omkring motivvalget Strand. Lejre Museum Den permanente udstilling Der er løbende arbejdet med dispositionen til den nye, permanente udstilling med vægt på Gl. Lejres historie og Lejre Kommunes historie dækkende Gl. Bramsnæs, Gl. Hvalsø og Gl. Lejre. Den nye, permanente udstilling diskuteres løbende på møder med Styregruppen for Museerne i Lejre. Udvidet åbningstid Økonomisk støtte fra Skjoldungelandet har gjort det muligt at udvide åbningstiden på Lejre Museum. Det betyder, at museet i en treårig periode er åbent alle dage i perioden 1. maj september.

15 28 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Fra Istid til Tropenat 3. apr mar I forbindelse med KlimaX satte årets særudstilling på Lejre Museum fokus på de perioder af Lejres historie, hvor markante klimaændringer skabte nye livsvilkår for befolkningen. Med nedslag i bl.a. istiden, jægerstenalderens subtropiske varmeperiode og igen jernalderens noget køligere vejr gav udstillingen eksempler på dokumenterede klimaudsving gennem kulturhistorien. I forbindelse med særudstillingen blev der samarbejdet med docent Niels Schrøder fra Roskilde Universitet. Martin A. Hansen 100 år Illustreret af Havsteen Mikkelsen 19. aug. 18. okt Den 20. august 2009 ville forfatteren Martin A. Hansen være fyldt 100 år. I den anledning arrangerede Lejre Museumsforening en udstilling, som især beskæftigede sig med Martin A. Hansens historiske studier - udmøntet i værket Orm og Tyr. Dette arbejde blev udført i et tæt samarbejde med Sven Havsteen Mikkelsen, hvis værker krydrede udstillingen. Der blev vist originale træsnit fra bogen og tegninger, som illustrerer andre af Martin A. Hansens bøger. Der var indlånt genstande fra Johannes Larsen Museet i Kerteminde, Ærø Museum og fra Havsteen Mikkelsens familie på Ærø. U-landskalenderen 30. nov. 6. jan På Lejre Museum var der mulighed for et kært gensyn med et helt særligt fænomen inden for julekalendere, nemlig Danmarks Radios U-landskalender, som er blevet produceret siden Ud over et bredt udvalg af de mange U-landskalendere var der også mulighed for at opleve originale genstande fra DRs tv-julekalender Nissebanden, der første gang blev sendt i Det var blandt andet muligt at se Nissebandens smørklatkaste-maskine og kaneldryssemaskine. Der blev indlånt genstande fra Fåborg Kulturhistoriske Museum og Danmarks Radio. I forbindelse med en rundvisning var der mulighed for at lave sin helt egen julekalender på museet. Tadre Mølle Vandets kræfter 22. aug Som en del af museets KlimaX-satsning i 2009 blev særudstillingen Vandets Kræfter vist på Tadre Mølle i Elverdamsdalen. Udstillingen tog først og fremmest udgangspunkt i smeltevandets landskabsdannende kræfter ved slutningen af sidste istid, dengang dalen blev formet, men også vandkraftens udnyttelse til driften af Elverdamsdalens mange vandmøller blev belyst. Særudstillingens tematiske bannere var suppleret med en kørende model af Tadre Mølle samt forskellige aktivitetsopstillinger, såsom geologiske modeller, forskellige typer håndkværne til kornformaling, tandhjulsudvekslinger og et børneaktivitetsbord. 5.3 Anden formidling 1001-fortællinger Museet har leveret bidrag til projektet 1001-fortællinger et web-baseret formidlingsprojekt igangsat af Kulturarvsstyrelsen for at gøre den danske kulturarv mere tilgængelig fortællinger fra hele landet og fra alle tidsperioder forventes at være færdig i sommeren Historiske fliser Museet har leveret forslag og tekster til 15 historiske fliser, granitfliser, som med en kort tekst fortæller om historiske steder i Skomagergade og på Stændertorvet. Fliserne blev nedlagt i belægningen i september, og i november udkom folderen Sten i belægningen med supplerende oplysninger om de kulturhistoriske steder samt illustrationer. Sankt Ols Gade 15 og 18 I forbindelse med udstillingen Når klimaet former historien arrangerede museet flere formidlingsarrangementer. Desuden tilbød museet særomvisninger for Tadre Mølles Venner, Egnshistorisk Forening i Gundsø, Lejre Museumsforening og Roskilde Museumsforening. Aftenåbent 11. nov I særudstillingen Når klimaet former historien. Museumsinspektør Louise Dahl Christensen og naturvejleder Tim Krat gav en omvisning i udstillingen og klimalaboratoriet. Aftenforedrag 23. apr Med seniorforsker Martin Drews fra DMI omkring klimamodeller. Foredraget var arrangeret som et led i KlimaXaktiviteterne og som en optakt til Forskningens Døgn. Aftenforedrag 24. apr Med to af landets førende eksperter på LED-belysning, direktør Brian Markussen, firmaet Lumodan, og seniorforsker Carsten Dam-Hansen, DTU, omkring den nye lyskildes fordele og muligheder. Foredraget var et led i markeringen af museets skift fra traditionel halogenbelysning til LED-belysning i den permanente udstilling. Foredraget var samtidig en optakt til Forskningens Døgn. Forskningens døgn 25. apr Museet deltog i kommunens arrangement på Stændertorvet i forbindelse med Forskningens døgn. Museets bidrag var en plancheudstilling, der fokuserede på dyre-, vegetations-, vandspejls- og kulturændringer, som gennem

16 30 Årsberetning Roskilde Museum 2009 I foråret tog museets medarbejdere på inspirationstur til Berlin. Her lyttes der til visionerne bag Det Jødiske Museum. tiden er sket på baggrund af historiske, klimatiske forandringer. Desuden var arrangeret arkæologisk værksted for børnene. Omvisning 27.sept Med i særudstillingen KlimaX når klimaet former historien. Efterårsferie okt I efterårsferien var der fuld aktivitet i museets særudstilling KlimaX når klimaet former historien. Der var omvisninger i udstillingen, og museets undervisere bemandede Klimalaboratoriet, således at de besøgende børn kunne indføres i aktiviteterne. Gratis Museum Museet valgte at imødekomme den store interesse for fundet af den lille Odinfigur, Odin fra Lejre, ved i to omgange at åbne dørene til fri entré på museet. Første gang var i dagene november, og det blev gentaget mellem jul og nytår i dagene december. I alt besøgte knapt 1000 gæster museet i disse dage. Juleaktivitet Lav din egen julekalender 23. nov. 6. jan I forbindelse med årets juleudstilling, Julekalenderen, var der hver dag i udstillingsperioden mulighed for at deltage i aktiviteten, Lav din egen julekalender. Lützhøfts Købmandsgård Købmand i gamle dage Skolernes vinterferie uge 8 I købmandsgården kunne man få lov at prøve kræfter med nogle af de færdigheder, det krævede at være købmand i Børnene kom bl.a. bag disken og lærte at betjene det store kasseapparat og den gamle vægt samt prøvede kræfter med kunsten at dreje et rigtigt kræmmerhus. Blev disse tre færdigheder klaret, vankede der til gengæld en gratis belønning i form af et kræmmerhus med bolsjer eller kandis. Hestevognskørslen var arrangeret af Roskilde Museum med støtte fra Roskilde Stjernebutikker og Roskilde Handel. Honningslyngning 25. juli 2009 Honningslyngning i købmandsgården i samarbejde med Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. Lav din egen æblemost Efterårsferie i Købmandsgården I skolernes efterårsferie kunne man i købmandsgården se, hvordan man tidligere udnyttede nedfaldsfrugt og fremstillede æblemost. Det blev demonstreret, hvordan man i dag kan fremstille frugtsaft af nedfaldsfrugt. Der var gratis smagsprøver, og medbragte man selv æbler og flasker, kunne man låne museets frugtpresse og få frisk æblemost med sig hjem.

17 32 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Aftenåbent i Købmandsgården. Roelygter og græskarmænd 30. okt Børn og voksne kunne skære deres egen roelygte, mens de hørte historier om denne tradition og om, hvordan den adskiller sig fra den amerikanske skik Halloween, som kom til Danmark for få år siden. Helt frem i 1950 erne var der tradition for, at børn på landet fremstillede roelygter. Nogle steder brugte man græskar i stedet. De uhyggelige hoveder blev stillet udenfor, når det blev mørkt til skræk og advarsel for dem, der kom forbi. Økologisk Jul i Købmandsgården dec I gården var opstillet boder med salg af en lang række forskellige, økologiske produkter, ligesom der var arbejdende værksteder med håndværk og husflid. Traditionen tro kunne man købe friskbagte æbleskiver og varm gløgg. Børnene havde mulighed for at prøve legetøj som det, man legede med for 100 år siden, samt få sig en tur i museets børnekarrusel. Desuden kunne man prøve et hængekeglespil i købmandsgården. Købmandsgårdens butik forhandlede statskontrollerede, økologiske juletræer, som man fik bragt hjem af en nisse på Long John budcykel. Arrangør var Økologisk Center i Roskilde i samarbejde med Roskilde Museum. Fjordcenter Jyllinge Ravslibning 1. apr. 29. okt. I forbindelse med museets særudstilling Rav - det klimaskabte guld var der i hele særudstillingens åbningsperiode tilknyttet børneaktiviteter, hvor børn kunne finde og slibe deres egne ravstykker. Jollens dag 4. okt I oktober afholdtes Jollens dag - om end med nogen forhindring. Stærk blæst på dagen gjorde nemlig, at såvel sejltur på fjorden med museets Arne og Jørgen jolle og de annoncerede børneaktiviteter måtte aflyses. Der blev dog hygget indendørs i det åbne museum, ligesom et antal seje deltagere gennemførte de planlagte vandreture. Tadre Mølle Valborgaften 30. apr Egnshistorisk Forening for Hvalsø afholdt Valborgaften med pyntning og rejsning af majstangen, musik, dans, bålhygge og fortælling om den gamle, nordiske tradition, som endnu holdes i hævd på enkelte sydfynske øer. Krible-krabledage 26. apr. og 13. sept Danmarks Naturfredningsforening i Lejre kunne igen samle omkring 200 gæster på hver af dagene, hvor der blev fisket efter smådyr i åen og søen og bagt pandekager. Dansk Mølledag 26. juni 2009 Tadre Mølles Venner holdt Dansk Mølledag med åben vandmølle og møllecafé. Kildemarked 28. juni 2009 Tadre Mølle afholdt det årlige store kildemarked med bl.a. håndværksboder, kræmmere, gøgl, hønselotto og arbejdende vandmølle hele dagen. Håndværksdage juli 2009 Hver dag i 2 uger kunne man igen opleve forskellige danske håndværk demonstreret. Aktivitetsdage Efterårsferien 2009 Tadre Mølle afholdt traditionen tro aktivitetsdage i efterårsferien med fokus på gamle danske håndværk. Ud over den daglige demonstration af det hæderkronede møllerhåndværk i vandmøllen kunne gæsterne deltage i rebslagning, flinthugning, træværksted, pilefletning og smedning. Jul på møllegården 6. dec Årets sidste arrangementer blev julearrangementet første søndag i december med fokus på gamle juletraditioner, dansk husflid og god gammeldags julehygge med nissevækning i stalden, hestevognskørsel og masser af familieaktiviteter. Lejre Museum Pynt fastelavnsris Vinterferien I vinterferien kunne man dekorere og pynte sit eget fastelavnsris, som deltagerne herefter kunne tage med hjem. Aktiviteterne fandt sted i samarbejde med museets frivillige. Æggetrilning Påskeferien I dagene før påske var der mulighed for at dekorere sine egne påskeæg og herefter dyste i at trille æg ned ad Hestebjerget. Lejre Kulturdage 17. apr. 3. maj 2009 Emnet var Lejre Kulturdage - Bæredygtigt miljø. Lejre Museum dannede rammerne om den officielle åbning, hvor Tolstrupkoret og Spillemændene Museumsgruppen sang og spillede. Fra museet udgik 2 vandreture i det historiske landskab ved Gl. Lejre og en cykeltur til enkelte af kulturdagenes aktiviteter. Kulturudvalgsformand Lena Holm Jensen holdt åbningstalen. I anledning af kulturdagene afholdt Lejre Museum 3 arrangementer. Det drejede sig om aftenomvisning i udstillingen Fra Istid til tropenat, GPS-løb for hele familien samt stenalderwork-

18 34 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum shop, hvor det var muligt at prøve flintehåndværket og deltage i bueskydning. Desuden blev vinderne af Lejre Fotoklubs fotomaraton kåret ved en reception på museet. I samarbejde med Lejre Fotoklub blev alle fotos fra maratonen udstillet på Lejre Museum maj. Afsløring af talerstolen i Herthadalen 28. juni 2009 I forbindelse med afsløringen af den nyrenoverede talerstol i Herthadalen arrangerede museet en temarundvisning Møderne i Herthadalen og en vandring til Herthadalen. Åben Udgravning 2. juli, efterårsferien 2009 I forbindelse med seminarudgravningen lidt nord for stormandshallen ved Mysselhøj havde museet arrangeret et åbenthusarrangement, hvor publikum kunne komme forbi udgravningen og få en snak med de arbejdende arkæologer. Sommervandringer I samarbejde med Lejre Historiske Forening tilbød museet i juli og august syv vandringer med guide rundt i Lejreområdet. Turene gik fra museet til området i Gl. Lejre, til Herthadalen, Ledreborg og langs Skjoldungestien. Der blev også arrangeret en guidet tur i det historiske Gl. Lejre på engelsk. Skattejagt for børn I sommerens udvidede åbningstid har museet tilbudt en skattejagt for børn, som har taget deltagerne med rundt i det historiske landskab. Markedsdag på Gl. Kongsgård 23. aug I sensommeren afholdtes den traditionsrige markedsdag på Gl. Kongsgård med salg af planter og frø fra den gamle have. Arrangementet blev afviklet i samarbejde med museets frivillige og Lejre Museumsforening. Desuden deltog Persillepigen med blomster, Lisbeth Degn med strik og smykker fra Dragen Kunsthåndværk, Anette Møller Pedersen med vævning og naturkosmetik, Anne Ingemann med filt og sælskind og Birgitte Friis med papirflet. Svendsen Hjorte gav smagsprøver og solgte pølser fremstillet af hjortekød. Mie Nielsen udstillede varer af pileflet, og plantefarverne Mie Storgaard og Ditte Him demonstrerede plantefarvning og solgte gaveartikler og garn. Herslev Bryghus havde givet 20 l pale ale på fad, og en gruppe af Ramsøspillemændene, under navnet Museumsgruppen, sørgede for musikken. Arkæologiske Værksted Efterårsferien Det Arkæologiske Værksted var åbent i efterårsferien, hvor publikum kunne prøve at være arkæolog for en dag. Naturvejledning Naturvejledningen blev på mange måder inddraget i udstillings- og undervisningsarbejdet. Derudover blev der i 2009 afholdt et Grønne Spirer-kursus på Tadre Mølle om formidlingen af vejr og brugen af temaer som udgangspunkt for aktiviteter i institutioner. Der er yderligere blevet planlagt og afviklet et dagskursus for pædagoger og pædagogmedhjælpere med fokus på brugen af naturen i institutionernes dagligdag og vejledning om, hvordan man organiserer naturaktiviteter for småbørn. 5.4 Undervisning Roskilde Museum har udviklet en ny skoletjeneste, der tilbyder skoler og institutioner i Lejre og Roskilde en række undervisningstilbud, der supplerer en lang række fag i folkeskolen. Tilbuddene er tilrettelagt, så de tilgodeser de fælles mål for folkeskolens fag, ligesom hvert enkelt tilbud afstemmes, så de fire læringsstile inddrages i skoletjenestens tilbud. Til de enkelte tilbud udarbejdes der materiale, der kan indgå som forberedelse til og bearbejdning af museumsbesøget, så et museumsbesøg kan indgå som del af et undervisningsforløb. Museet har udgivet en folder med alle nye tilbud gældende for skoleåret 2009/10. Folderen er distribueret til alle skoler i Lejre og Roskilde kommuner. Med støtte fra Roskilde Kommune tilbydes skoler fra Roskilde Kommune gratis undervisning på museets besøgssteder i Roskilde og Jyllinge to dage ugentlig samt alle dage i forbindelse med museets juleudstilling. Sankt Ols Gade Til Roskilde Museums hovedudstilling tilbydes der et nyt undervisningstilbud Leg og sjov. Tilbuddet henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene historie, idræt og natur/teknik. Til varetagelse af undervisning er der ansat en gruppe studenterundervisere. I 2009 modtog 2761 elever fordelt på 103 skoleklasser undervisning. Museets emnekasse om middelalderen havde gennem Centeret for Undervisningsmidler i Roskilde været udlånt 26 gange. Lützhøfts Købmandsgård Til Lützhøfts Købmandsgård tilbydes et undervisningstilbud: Hverdagsliv i købmandsgården, som kan niveaudeles og henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolen fælles mål for fagene historie og matematik. Købmandsgården modtog i løbet af året 83 grupper til omvisninger og undervisning. Fjordcenter Jyllinge På Fjordcenter Jyllinge tilbydes 4 undervisningstilbud: Hvad finder vi i fjorden, Lilleø, Fiskeri og Hvad er Bolund. Undervisningstilbuddet Hvad finder vi i fjorden henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og geografi.

19 36 Årsberetning Roskilde Museum 2009 I klimalaboratoriet prøvede elever kræfter med naturvidenskaben. Tilbuddene Lilleø og Fiskeri henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og historie. Hvad er Bolund henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og geografi. I alt modtog 474 elever undervisning. Tadre Mølle På Tadre Mølle tilbydes 2 undervisningstilbud. Fra jord til bord i 1800-talle er et tematilbud, som henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og historie. Roskilde Museums naturvejleder har udviklet undervisningstilbuddet Naturskolen, som henvender sig til klasse og omfatter undervisning i vandenergi, træer og planters anvendelse og myter, krible-krable i vand eller skovbund, fuglenes verden og geologien omkring os. Stenaldertilbuddet var p.g.a. stenalderudstillingen Fra istid til tropenat flyttet til Lejre Museum i arbejdsåret. På Tadre Mølle er der desuden i 2009 kommet opdateret udstyr til natur skolen, og der er blevet udviklet en kulturhistorisk botaniktur, hvor eleverne både går på opdagelse blandt lægeurter og hører spændende historier om træer og myter. Lejre Museum Lejre Museum har udviklet et nyt undervisningstilbud GPS-skattejagten, som henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene geografi, historie, matematik og natur/teknik. Desuden tilbyder Lejre Museum undervisningstilbudet Lejres sagn og myter, der henvender sig til klasse og opfylder og supplerer folkeskolens faglige mål for fagene dansk og historie. Ligeledes tilbydes Det arkæologiske værksted, der henvender sig til klasse og opfylder og supplerer folkeskolens faglige mål for fagene natur/teknik, dansk og historie. I 2009 havde Lejre Museum 21 gruppeomvisninger heraf 14 skoler eller børneinstitutioner. Undervisningsforløbene rummede besøg i de permanente udstillinger samt en tur i terrænet til Lejrehallen, Skibssætningen og Gl. Kongsgård. KlimaX Til særudstillingerne blev der tilbudt undervisning og økonomisk støtte fra Region Sjælland gjorde det muligt at indrette et særligt klimalaboratorium, samt udvide den gratis undervisningsperiode. Klimax-undervisningen blev tilbudt gratis til alle skoler i Region Sjælland tre dage om ugen i udstillingsperioden. Sankt Ols Gade 15 Til udstillingen Når klimaet former historie indrettede museet et klimalaboratorium, hvor deltagerne med den nyeste teknik og spændende laboratorieforsøg kunne forklare, hvordan klimaet har forandret sig gennem tiden.

20 38 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Tilbuddet Fortidens klima henvendte sig til klasse og supplerede og opfyldte folkeskolens fælles mål for fagene historie og natur/teknik. I undervisningen fik eleverne indblik i, hvornår klimaet eller naturen har haft betydning for historien, og de besøgte klimalaboratoriet. Tilbuddet Klimalaboratoriet henvendte sig til klasse og supplerede og opfyldte folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik, geografi, historie, fysik/kemi og biologi. I undervisningen fik deltagerne en rundvisning i udstillingen og arbejdede herefter med forsøg i klimalaboratoriet. Her var det muligt at lave forsøg med CO2, opleve den ændrede vandstand i Roskilde Fjord og opklare klimatiske mysterier ved hjælp af årringe og pollenanalyser. Fra 28. september til 31. december deltog i alt 41 klasser og i alt 738 elever i klimaundervisningen. Museet har udbudt to lærerkurser med henblik på inddragelse af museets klimatilbud i undervisningen. Til brug i undervisningen udgav museet et undervisningshæfte Klima og historie med historier af Morten Ranmar fra firmaet No Parking og med illustrationer af Niels Valentin. I hæftet kunne eleverne få et indblik i, hvordan forskellige tidsperioder har været påvirket af et skiftende klima. Med afsæt i hæftets seks historier kunne klasserne i fællesskab arbejde med klimaets indvirkning på menneskers liv og historien. Lejre Museum Lejre Museum tilbød undervisning i særudstillingen Fra istid til tropenat. Tilbuddet henvendte sig til klasse og supplerede og opfyldte folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik, historie, sløjd og geografi. Her lagdes vægten især på de voldsomme klimaforandringer, der ved slutningen af sidste istid skabte landskabet, og til stenalderens tropenætter, hvor pelikaner og sumpskildpadder levede tæt ved bopladserne. Det var i forlængelse af undervisningen muligt at møde flintesmeden og arbejde i tre værksteder, hvor deltagerne kunne hugge flint, skæfte flintknive og lave smykker. Fjordcenter Jyllinge Fjordcenter Jyllinge tilbød forløbet Rav - det klimaskabte guld, som henvendte sig til klasse og supplerede og opfyldte folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og historie. I undervisningen lagde man vægt på, at klimaet altid har forandret sig, og at det lysende smukke rav er et unikt vidnesbyrd om de voldsomme klimaændringer. I undervisningen var indlagt aktiviteter, hvor eleverne selv kunne lede efter rav og bearbejde det. Tadre Mølle Møllen tilbød forløbet Vandets kræfter. Undervisningen henvendte sig til klasse og supplerede og opfyldte folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og historie. I undervisningen fokuseredes på dannelsen af landskabet omkring Elverdamsdalen for år siden og dermed forudsætningerne for den senere udnyttelse af vandenergien i området. Det var muligt at iagttage, hvad der sker, når vandslusen åbnes, og vandets kræfter sætter gang i vandmøllens tunge hjul. E-museum Spillet om Danmark Roskilde Museum har med afsæt i religionsskiftet i Danmark i slutningen af vikingetiden produceret et læringsspil til folkeskolens ældste klasser. Målet med Spillet om Danmark er, at eleverne kan benytte kulturhistorien som referenceramme og som debatoplæg, når de skal diskutere moralske og etiske dilemmaer i dag. I spillet bliver de stillet overfor en række valg ved nogle fiktive, men realistiske dilemmaer med afsæt i trosforestillinger og skikke. Spillet er et computerspil designet i flash. Det er opbygget som et strategispil og kan spilles af op til 4 elever. Hver spiller vælger en fyrstefigur og modtager ved spillets start en mission om at samle Danmark og modstå truslen fra Frankerriget i syd. Spillet er udviklet med midler fra Uni-C i samarbejde med Gunnar Wille, leder af animations- og spiluddannelsen, Den danske Filmskole, forfatter og dramaturg Jacob Wille, samt grafisk designer Niels Dal Valentin. E-learningkonsulent Niels Østergaard har udarbejdet spildesign og stået for produktion. Spillet er tilgængeligt via museets hjemmeside og Spillet kan bruges i fagene historie og kristendomskundskab. Spillet om Danmark blev lanceret på museet den 22. april. Foredrag, indlæg i radio m.m. Frank Birkebæk 20. april: Museerne i fremtiden. Kulturarvsstyrelsens årsmøde. 28. april: Årsberetning. Roskilde Museumsforenings generalforsamling. 25. maj: Roskildes historie. Rotary, Roskilde. 6. oktober: Debat med Mads Øvlisen. Kunst på museet. Museet for Samtidskunst. Tom Christensen 28. april: Indlæg på Roskilde Museums - forenings generalforsamling. 19. juni: Omvisning i Lejre for National - museets II. afd. 19. juni: Åbent hus i Lejre. 13. august: Omvisning i Lejre for kultur - politikere fra Lejre og Folketinget. 1. juli: Omvisn. i Lejre for Nationalmuseets I. afd. 25. august: Oldtidens monumenter i landskabet. Forelæsning, RUC. 3. september: Omvisning i Lejre for medarbejdere i Lejre Kommune. 10. september: Forelæsning. Lunds Universitet. 7. oktober: Jernalderbebyggelse, indlæg på symposiet Sjællands jernalder. Kbh. Uni. 27. oktober: Foredrag om Lejre, Tværpilen, Tåstrup. 11. november: Gud, Konge og Fædreland. Indl. oplæg, Fagligt orienteringsmøde, Fuglsø.

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt

VSM Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt VSM 09278 Gemmegård, Rødding Sogn, Nørlyng Herred, Viborg Amt 130812-212 Kulturstyrelsens j.nr.: Rapport for prøvegravning forud for byggeri. Udført af Ida Westh Hansen for Viborg Museum i 2015. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET

ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED - EN GUIDE TIL DIG DER SKAL BYGGE ELLER HAR FUNDET NOGET ODSHERREDS KULTURHISTORISKE MUSEUM 2011 ARKÆOLOGIEN I ODSHERRED Det overordnede ansvar for det arkæologiske arbejde i Danmark

Læs mere

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009

Rapport fra prøvegravning forud for boligbyggeri Udført af Martin Mikkelsen for Viborg Stiftsmuseum d. 28. sept. 2009 VSM 09664, Klovenhøjvej 11, Sønder Rind sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130711-161-162 KUAS j.nr.: Ingen, da der var tale om museets egen mindre forundersøgelse 1 Rapport fra prøvegravning forud for

Læs mere

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård To hustomter fra jernalderen Bygherrerapport for VMÅ 2549 Kornum Østergård Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet...3 3.

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af bålgruberækker fra yngre bronzealder og ældre jernalder ved Bispegårdsvej i Allerslev Forud for etablering af nyt ældrecenter og ældreboliger på arealet mellem

Læs mere

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus

Rapport RSM j.nr Spjald Sundhedshus Rapport Udarbejdet af Poul Krogh Jørgensen, Ringkøbing-Skjern Museum 2013 Rapport RESUME: Ringkøbing-Skjern Museum foretog den 22. juli 2013 den aftalte forundersøgelse forud for det kommende sundhedshus

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde

Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde Beretning for arkæologisk forundersøgelse af LINDENBORGVEJ SYD II, Roskilde ROM 2662 Stednr. 020410 LINDENBORGVEJ SYD ETAPE II Matr.nr. 32, Engmarken, Roskilde Jorder Roskilde sogn Sømme herred Københavns

Læs mere

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I

Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Bygherrerapport SOM 407 --- Skovsbovej N I Svendborg sogn, Sunds herred, tidligere Svendborg amt sted.nr. 090513-124. KUAS jr.nr. 2010-7.24.02/SOM-0006 Forfatter: Anne Garhøj Rosenberg, museumsinspektør

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Gludbjerg Journalnr.: SIM 37/2010 Sted og sb. nr.: 130301-157 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Gludbjerg, Øster Bording Matr. nr.: 1av Ejerlav:

Læs mere

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser

OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser OBM 9872, kampagne 2 og 3, Lumby - Arkæologiske forundersøgelser Af stud. mag Jesper Jensen og museumsinspektør Mads Runge Arkæologisk rapport nr. 196, 2008 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold: Indledning...

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr.

Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr matr.nr. Rapport for arkæologisk prøvegravning ved Udlejregård. Ølstykke sogn, Ølstykke herred, Frederiksborg amt, stednr.01.06.07. matr.nr. MFG 356/05 Af: cand. mag. Mette Palm Hemmingsen og mag. Art Palle Ø.

Læs mere

Natur- og kulturvejledning på Roskilde Museum

Natur- og kulturvejledning på Roskilde Museum Natur- og kulturvejledning på af Tim Holmegaard Krat 91 Langt hovedparten af Danmarks omkring 300 naturvejledere er i dag ansat på natur- og miljøcentre, i statsskovene, i kommunernes naturog miljøforvaltninger

Læs mere

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM

Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af ROSKILDE MUSEUM Beretning for arkæologisk forundersøgelse af Læderstræde 4, VUC, Roskilde sogn ROM 2982 Stednr. 020410-233 Kulturstyrelsen j.nr. 2015-7.24.02/ROM-0004 LÆDERSTRÆDET 4, VUC Kulturlag, gulvlag, brønd, 1000-1600

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport

SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport SBM 786 Præstehaven, Hylke Bygherrerapport Hylke sogn, Voer Herred, Skanderborg amt. Stednr. 16.05.03, sb.nr. 81 Ved udgravningen af Præstehaven blev der i alt registreret 192 anlæg, dvs stolpehuller,

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Frejlevgaard, Frejlev Boplads med langhuse fra ældre jernalder og stenbygget grav fra romersk jernalder. J.nr. ÅHM 6120 Februar 2014 Ved Museumsinspektør

Læs mere

Forundersøgelses Rapportering

Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelses Rapportering Forundersøgelse Dyekjærsvej 10 RSM 10.102 Oversigtbillede af Ringkøbing med markering af udgravningens placering. 2010 Tele Atlas / 2010 COWI A/S, DDO / Google Earth 2010

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus-

-Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- -Udarbejdet på vegne af Museet på Koldinghus- MKH 1588 Viuf Vesterby, Viuf sogn, Brusk herred, Vejle amt. St. nr. 170210-50 Arkæologisk prøvegravning af et område på 8 ha. Herved fremkom hegnsforløb, bebyggelsesspor

Læs mere

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje

Oversigtskort. Oversigtskort over lokalområdet. Området for undersøgelsen er markeret med gult, mens de blå prikker viser overpløjede gravhøje Bygherrerapport Udgravning af gruber fra yngre bronzealder, en hustomt fra tidlig førromersk jernalder samt en udateret højtomt. Sagsinfo SMS 1054 Spøttrup Mark Stednr. 13.10.07 Rødding sogn Rødding herred

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej

Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Purhusvej Journalnummer: SIM 603/2012 Sted: Purhusvej SB Stednummer: 160105-286 KUAS j.nr.: 2012-7.24.02/SIM-0022 Matr. nr.:22b og 60v Ejerlav: Hårup by Sogn:

Læs mere

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby SIM 5/2010 motorvejen Hårup-Låsby Staderapport for prøvegravning ved Nyløkkevej, 8. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Etape 8 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape:Nyløkkevej SB

Læs mere

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum

ROM j.nr Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr Roskilde Museum ROM j.nr. 2377 Børnehøj Matr. nr. 11a Himmelev By, Himmelev Himmelev sogn, Sømme herred, Københavns amt. Stednr. 020405- Roskilde Museum Undersøgelsens data Udgravningen af ROM 2377 Børnehøjen blev gennemført

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder

Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Kulturhistorisk rapport for udgravning af Kirkebjerggård II, Funder Journalnummer: SIM 7/2011 Sted: Kirkebjerggård II SB Stednummer: 13.03.03-217 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Matr. nr.: 3am og 7a

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Grusgrav i Hvinningdal 8. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Grusgrav Hvinningdal SB Stednummer: 130307-12 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

NÆM 2008:151 Hammervej

NÆM 2008:151 Hammervej NÆM 2008:151 Hammervej Kampagne: 22-06- KUAS nr. -7.24.02/NÆM-0002 NÆM 2008:151 Hammervej, Hammer Sogn, Hammer Herred, tidl. Præstø Amt. Stednr. 05.04.01. Prøvegravning forud for boligbyggeri på Hammervej

Læs mere

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund

Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Kulturhistoriskrapport for udgravning på Måruplund Journalnummer: SIM 34/2010 Sted: Måruplund SB Stednummer: 130301-156 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0012 Matr. nr.:15g og 15k Ejerlav: Balle by, Balle Sogn:

Læs mere

Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri A/S Skjern

Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri A/S Skjern Omslag Peter Brandes Redaktion Iben Bækkelund Jagd Tryk Gullanders Bogtrykkeri A/S Skjern Forord Sparetider Overskriften for samfundsforvaltningen har nu i nogle år været: krise. De ændrede økonomiske

Læs mere

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

STÆNDERTORVET 1. Roskilde Domsogn. Beretning for arkæologisk forundersøgelse af. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen for arkæologisk forundersøgelse af STÆNDERTORVET 1, Roskilde Domsogn ROM 2737 KUAS j.nr. 2010-7.24.02/ROM-0002. Stednr. 020410 STÆNDERTORVET 1 Kulturlag, hustomt, anlægsspor Middelalder Matr.nr. 331a Roskilde

Læs mere

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde

Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde Udgravningsberetning Gellerupholmsvej 73, Varde J. nr. ARV 163 Sagsbetegnelse: Forundersøgelse Kulturarvsstyrelsens journalnummer: Lokalitetsnummer: 190713-287 Matrikel nummer: 6li Ejerlav: Gellerup, Varde

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby

Staderapport for forundersøgelse ved Purhus 7. etape på motorvejen Hårup Låsby Journalnummer: SIM 5/2010 Sted: Motorvej Hårup-Låsby Deletape Purhus b Stednummer: 160105-270 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/SIM-0007 SIM 5/2010 Motorvej Hårup-Låsby Staderapport for forundersøgelse ved Purhus

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid

Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid Bygherrerapport for arkæologisk udgravning af boplads fra yngre germansk jernalder og vikingetid ROM 2265 Foldager Glim sogn Sømme herred Københavns amt Stednr. 020402 I forbindelse med at firmaet Kongstrup

Læs mere

OBM 5868, Herluf Trolles Vej

OBM 5868, Herluf Trolles Vej OBM 5868, Herluf Trolles Vej - Forundersøgelse af spredte gruber og stolpehuller fra bronze jernalder Af Arkæolog Katrine Moberg Riis og Museumsinspektør Jakob Bonde Indsæt billede i den underliggende

Læs mere

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse

NÆM 2006:134 Enggården ENGGÅRDEN. Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse ENGGÅRDEN Udgravningsrapport fra den arkæologiske forundersøgelse NÆM 2006:134 Enggården Herlufsholm sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Storstrøms Amt (tidl. Sorø) 1 Baggrund for forundersøgelsen...2 Kulturhistorisk

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok.

Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint nok. Torsten Wagner Sand Christensen (16055) Emne: VS: Gødvad Bygade 24 B, Lokalplan 13-008 Hej Torsten. Ang. Lokalplan 13-008 Vi blev da lidt overrasket over at lokalplanen kom så hurtigt i høring, men fint

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM Kulturhistorisk rapport Udgravning ved Sneumvej 34, Vadum. Undersøgelse af et langhus fra ældre germansk jernalder. J.nr. ÅHM 6197 Udgravning maj 2014. Telefon: 99 31 74

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKConline. Plantegning. Plantegning over samtlige grave Bygherrerapport Viumgård I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder og yngre bronzealder samt gravplads fra yngre germansk jernalder ved Viumgård I. Sagsinfo SMS 1016A Viumgård 1 Stednr. 13.02.05-65.

Læs mere

OBM 7746, Grandvej, etape 2.

OBM 7746, Grandvej, etape 2. OBM 7746, Grandvej, etape 2. - Arkæologisk forundersøgelse forud for Nr. Aaby Kraftvarmeværks byggeri. Af Arkæolog Katrine Moberg Riis Arkæologisk Rapport nr.431, 2013 Indledning... 3 Udgravningens forhistorie...

Læs mere

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr

Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/ For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr Staderapport for etape 5 Perioden 10/5 til 12/5 2010 For forundersøgelse af Journalnr.: SIM 50/2008 Interrimsvej Stednr. 13.03.03-204 Sted: Funder-Pankas Matr.nr.: 14c, 19e Ejerlav: Funder By Sogn: Funder

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477

HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 HAM 4665 Elholm 3, Ulkebøl sogn, Als Sønder herred, Sønderborg amt. St. nr. 230210-477 1 Indholdsfortegnelse Resumé... 3 Undersøgelsens resultat... 3 Perspektivering... 4 Oversigtstegning Tidstavle med

Læs mere

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen

VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt KUAS j.nr.: ingen VSM G432, Hjorthedevej, Hjorthede sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130706-33 KUAS j.nr.: ingen 1 Rapport for prøvegravning forud for udvidelse af stald Udført af Bente Grundvad for Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer

Kulturudvalget KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt. De danske museer Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 231 Offentligt De danske museer Agenda > Danske museer i dag de kolde facts > Den strukturelle udvikling > Museumstyper og hvordan går det med det faglige arbejde?

Læs mere

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport

SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport SBM 785, Ørstedsvej, Stilling Bygherrerapport Stilling Sogn, Hjelmslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Sted. Nr.16.02.09. Sb.nr. 24 I forbindelse med Skanderborg Kommunes udstykning af et erhvervsområde

Læs mere

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder

OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder OBM 4924, Industrivej 3, Ejby sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelsesspor fra ældre jernalder Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 260, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK Indhold:

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Nyløkkevej 11. etape motorvejen Funder-Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 Sted: Motorvejen Hårup-Låsby Deletape: Nyløkkevej SB Stednummer: 16.01.05-284 KUAS j.nr 2009-7.24.02/SIM-0009

Læs mere

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2

Forundersøgelsesrapport MOE Regionshospitalet Randers, etape 2 Forundersøgelsesrapport MOE 00388 Regionshospitalet Randers, etape 2 Af museumsinspektør cand. mag Thomas Guntzelnick Poulsen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712 2600 www.museumoj.dk

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Hustomt fra ældre bronzealder Bygherrerapport for VMÅ 2466 Øster Ørbæk Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Landskabet og kulturhistorien...3

Læs mere

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031

Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard København V 14/10/2014 KNV Kildevej KUAS j. nr /KNV-0031 Kulturstyrelsen H. C: Andersens Boulevard 2 1553 København V 14/10/2014 KNV00247-02-62 Kildevej KUAS j. nr. 2014-7.24.02/KNV-0031 Vedr: Arkæologisk undersøgelse forud for udstykning ved Havdrup Vest Museum

Læs mere

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø

SBM1232 Johannelund. Kulturhistorisk rapport. Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM1232 Johannelund Kulturhistorisk rapport Den sydlige del af området ligger med smuk udsigt til Skanderborg Sø SBM 1232 Johannelund, Skanderup sogn, Hjelmslev herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr.

Læs mere

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder

Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder 1 Nordentoften, Skals - en boplads fra sen yngre stenalder, bronzealder og tidlig jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 2 Bygherre: Møldrup Kommune 2 Indledning.

Læs mere

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn

OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn OBM 4903, Brændeskov Nord, StribRøjleskov sogn - Arkæologisk forundersøgelse af bebyggelse fra jernalderen Af Museumsinspektør Kirsten Prangsgaard Arkæologisk rapport nr. 255, 2009 WWW.MUSEUM.ODENSE.DK

Læs mere

OBM 2578 Horsebækgyden

OBM 2578 Horsebækgyden OBM 2578 Horsebækgyden - Arkæologisk forundersøgelse af spredte bebyggelsesspor, primært i form af gruber samt enkelte stolpehuller, dateret til bronze- eller jernalder (1.700 f.kr.-750 e.kr.), jernalder

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV 00244 Åmarken 4 KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0027 Matrikelnummer 13k Jersie by Jersie Sogn, Tune Herred, Tidl. København Amt. Stednummer 020503-36 Fig. 1. Undersøgelsesområde

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport SOM 468 Bregnegårdshaven Svendborg sogn, Sunds herred, tidl. Svendborg amt sted.nr. 09.05.13. KUS jr.nr. 2012-7.24.02/SOM-0002, Svendborg matr.nr. 44i Forfatter: Søren Jensen Søgegrøft

Læs mere

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling

Oversigtskort. Luftfoto med søgegrøfterne omkring Dybdal. Kilde: Muse um, Arkæologi. Kort over Hostrup Strandpark. Kilde: Arkæologisk Afdeling Bygherrerapport Undersøgelse af diverse gruber og stolpehuller i forbindelse med separatkloakering i området omkring Hostrup Strandpark og Lem. Sagsinfo SMS 1231 Hostrup Strandpark Stednr. 13.10.04-121

Læs mere

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder.

Oversigtskort. Lokalitetens placering. Kilde: Kulturarvstyrelsen, DKC online. Langhus. Langhus fra sen yngre romersk/ældre germansk jernalder. Bygherrerapport Viumvej I Udgravning af bopladsspor fra yngre stenalder, yngre bronzealder og ældre/yngre jernalder ved Viumvej I Sagsinfo SMS 1022A Viumvej I Stednr. 13.02.05 69 Hjerk sogn Harre herred

Læs mere

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark

Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Bygherrerapport for arkæologisk forundersøgelse af HBV j.nr. 1470 Skydebanen Nørbølling, Folding sogn, Malt herred, Region Syddanmark Af Ba. Peter Kahr Jørgensen 1 Indhold Baggrund 3 Topografi og undergrund

Læs mere

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01.

Bygherrerapport. KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Bygherrerapport KNV100 Ågård, Bjæverskov sogn, Bjæverskov herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.01.01. Figur 1. Dronefoto af udgravningsfeltet med husene markeret med barberskum. Nede ved træerne bag elmasten

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Kulturhistorisk rapport for arkæologisk undersøgelse ved Kirkebjerggård Journalnr.: SIM 32/2010 Sted og sb. nr.: 130303-211 KUAS j.nr.: 2009-7.24.02/SIM-0009 Sted: Kirkebjeggård Matr. nr.: 1an og 19bd

Læs mere

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder

Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder 1 Ettrupvej - to aktivitetsområder fra bronzealder eller jernalder Kamilla Fiedler Terkildsen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 12 Bygherre: Jens og Niels Møller Gram ISBN 978-87-87272-60-5

Læs mere

Finérvej, Gadstrup sogn

Finérvej, Gadstrup sogn Arkæologisk undersøgelse af bebyggelse fra bronzealder og yngre førromersk jernalder Finérvej, Gadstrup sogn Bygherrerapport ROM 2394 Stednr. 020110 FINÉRVEJ Bebyggelse Matr.nr. 10a Brordrup By, Gadstrup

Læs mere

Kulturhistorisk rapport

Kulturhistorisk rapport Kulturhistorisk rapport HOM2867, Viborgvej 11 Tidl. Skanderborg Amt, Vrads Herred, Tørring Sogn, matrikelnr.: 12i Sted-SBnr.: 160607-103 KUAS: 2011-7.24.02/HOM-0025 På den i alt 947 m2 afdækkede flade

Læs mere

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn

OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn OBM 5525, Campus, etape 6 Odense sogn 080407-254 - Forundersøgelse af ca. 1,4 ha udlagt til byggeri, parkering og græs med to områder med bopladsspor fra bronze og jernalder. Af Arkæolog Kirsten Prangsgaard

Læs mere

Holbæk Museum Klosterstræde Holbæk Tlf.nr Mail:

Holbæk Museum Klosterstræde Holbæk Tlf.nr Mail: Holbæk Museum Klosterstræde 18 4300 Holbæk Tlf.nr. +45 59 43 23 53 Mail: sekretariat@holbmus.dk MHO1087 Vipperødvej KUAS journal nr.: 2011-7.24.02/mho-003 030316 Tølløse sogn Middelalderligt hegnsforløb

Læs mere

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.:

VSM Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt , -16 KUAS j.nr.: 1 VSM 09260 Naturvidenskabernes Hus, Bjerringbro sogn, Middelsom herred, Viborg amt 130702-19, -16 KUAS j.nr.: 2003-2122-1606 Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Sidsel Wåhlin for

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

KBM 2366 Vestergade 29-31

KBM 2366 Vestergade 29-31 KBM 2366 Vestergade 29-31 Udgravningsrapport Lene Høst-Madsen 26-09-2013 Arkæologisk undersøgelse af område ved Sankt Clemens Kirkegård, fund af middelalder kirkegårdsafgrænsning, skeletter, affaldsgruber

Læs mere

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti

ARV 14 Kjelstvej, cykelsti ARV 14 Kjelstvej, cykelsti Kjelst By, Billum, matr. 18 g mfl. Vester Horne herred, Varde Kommune, tidligere Ribe Amt. Stednr. 190701, lokalitets nr. 84 Beretning for overvågning i forbindelse med etablering

Læs mere

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE

1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.0 MUSEETS NAVN OG ADRESSE 1.1 Museets navn er Roskilde Museum. Museet er en selvejende institution. Museets hovedadresse: Munkebro 2, 4000 Roskilde. 1.2 Museet omfatter følgende administrations- og besøgssteder

Læs mere

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn.

Kulturhistorisk Museum Randers BERETNING. KHM 2473 Basager. Harridslev by, Harridslev, matr. nr. 10k. Harridslev Sogn. Kulturhistorisk Museum Randers Stemannsgade 2 - DK - 8900 Randers - Telefon 86 42 86 55 - Fax 86 41 86 49 - Hjemmeside: www.khm.dk - Email: khm@khm.dk BERETNING KHM 2473 Basager Harridslev by, Harridslev,

Læs mere

Museum Sydøstdanmark

Museum Sydøstdanmark Museum Sydøstdanmark KNV00156 Bjerggade, Ølby og Hastrup KUAS journalnummer 2014-7.24.02/KNV-0011 Matrikelnummer 10a Ølby By, Højelse Højelse Sogn, Ramsø Herred, Roskilde Amt. Stednummer 020105-105 og

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested

Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Kulturhistorisk rapport for MLF01195 elkabel Tjennemarke-Søllested Rapporten er skrevet af Stine Jæger Hoff Museets j.nr.: MLF01195 KUAS j.nr.: 2014-7.24.02/MLF-0005 Stednavn: Kabel Tjennemarke-Søllested

Læs mere

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59.

SVM Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 59. SVM1370 3 Sigersted NØ, Sigersted sogn, Ringsted herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.02.14. Sb.nr. 59. Kampagne: 26 11 Registrering af detektorfundne genstande fremkommet på et areal nord og øst for Sigersted

Læs mere

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt

OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt OBM4914 Skrillinge SØ II. Kavslunde sogn, Vends herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse af et 350 meter langt vejtracé. Af Arkæolog Maria Lauridsen Arkæologisk Rapport nr. 521, 2016 Indledning.s.3 Udgravningens

Læs mere

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard

SIM 22-2011 Silkeborg Langsø, Kulturhistorisk rapport. K.G. Overgaard Langsø Journalnummer: SIM 22/2011 Sted: Silkeborg Langsø Sted og SB nr. 16.01.08-11 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/SIM-0006 Kulturhistorisk rapport for udgravning ved Silkeborg Matr. nr.:171a, 173, 175a og 177

Læs mere

FHM5459 Elevvej 9-11, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr

FHM5459 Elevvej 9-11, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr , Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus amt. Sted nr. 15.06.04. Kampagne: KUAS nr. 013-7.4.0/FHM-00 Prøvegravning d. 9. december 013 af et byggemodningsareal på ca. ½ hektar. Generelt var området præget

Læs mere

Hvidebæk Fjernvarmeværk

Hvidebæk Fjernvarmeværk Hvidebæk Fjernvarmeværk Udgravningsberetning over arkæologiske undersøgelser forud for opførsel af solfangeranlæg KAM journal nr. 2011 014 Sagsnr. 11-435 Ubby Sogn, Ars Herred, Kalundborg Kommune Stednummer

Læs mere

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse

OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse OBM 8431 etabe 3b, C. F. Tietgen Boulevard En arkæologisk forundersøgelse Af Stud. Mag Line Borre og Museumsinspektør Mads Runge. Fraugde Fraugde Kærby Kærby Over Over Holluf Holluf Fraugde Fraugde Arkæologisk

Læs mere

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup

Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Staderapport for forundersøgelse ved Sejling Hedevej - 7. etape på motorvejen Funder Hårup Journalnummer: SIM 41/2009 7. etape Sted: Motorvejen Funder-Hårup Deletape: Sejling Hedevej SB Stednummer: 13.03.07-12

Læs mere

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn

Bygherrerapport. Arkæologisk forundersøgelse. HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Arkæologisk forundersøgelse Bygherrerapport HOM 2019 Langgade, Lund. Tidl. Skanderborg Amt, Nim Herred, Tamdrup Sogn Sted: Langgade. Matr. nr. 5bt, Lund By, Tamdrup KUAS: 2009-7.24.02/HOM-0028 Ill. 1.

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag:

Bemærkninger til budgetforslag: Roskilde Museum Oprindeligt budget 2012 Budget 2013 TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter 22 Personale 13.887.526-85.000 13.705.380 0 28 Lokaler 1.932.442-32.100 1.708.042 0 32 Samlingerne 1.375.302-396.302

Læs mere

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.:

Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Bygherrerapport for udgravning af Journalnr.: SIM 10/2009 Sb nr. KUAS j.nr.: Sted: Skærskovgård V Matr. nr.: Ejerlav: Sogn: Herred: Hids Gl. Amt: Viborg Hus A801 fra bondestenalderen markeret med paptallerkner.

Læs mere

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn

OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn OBM 2558 III, Søndermarken, Nr Åby sogn - Forundersøgelse af mulige forhistoriske anlæg i form af stolpehuller og gruber. Anlæggene gav ikke anledning til yderligere undersøgelser. Af mag art Jakob Bonde

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt.

OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. OBM 8567, Lykkeslund, Uggerslev sogn, Skam Herred, tidl. Odense Amt. - Arkæologisk forundersøgelse forude for etablering af biogasanlæg. Af arkæolog Anine Madvig Struer Arkæologisk Rapport nr. 526, 2016

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen

Kulturhistorisk rapport vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn. ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen vedr. arkæologisk udgravning af SKIBBY PRÆSTEGÅRD, Skibby Sogn ROSKILDE MUSEUM Jens Molter Ulriksen Resumé En arkæologisk udgravning af affaldsgruber og stolpehuller inden for et knapt 100 m 2 stort udgravningsfelt

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udgravning af: Gretbjergvej Øst, Hedensted, Matr. nr.: 19 e og 4 b Ejerlav: Torup Journalnr.: HOM 2407 KUAS 20087.24.02/HOM-0017 År: 2008 Sogn: Hedensted Herred: Hatting Gl. Amt:

Læs mere

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster

Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Kulturhistorisk rapport for arkæologisk overvågning af tracéer og nedgravninger i Slotsgade, Nykøbing Falster Gravearbejde i Slotsgade. Fotograf: Brian Westen Museets j.nr.: MLF00490 KUAS j.nr.: 2011-7.24.02/MLF-0009

Læs mere