Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri"

Transkript

1

2 Omslag Peter Brandes Redaktion Iben Bækkelund Jagd Tryk Gullanders Bogtrykkeri

3 Årsberetning 2009 Kvalitet Selvom der er forskel på stavningen af de to ord kvantitet og kvalitet, og selvom de fleste kan høre forskel, så er der stadig hyppigere et totalt sammenfald i fortolkningen af ordene. Ikke mindst kulturformidlingens kvalitet bliver ustandseligt målt i talstørrelser: Hvor mange besøgende, hvor stort publikum, seertal, hvor store oplag. I bedste fald refererer den slags tal til begivenhedens forhold til de to nabobegreber populær/populisme. Men det er langtfra sikkert, at de også siger noget om kvaliteten. Den, kvaliteten, kommer bedre til udtryk i det man oplever, end i det man tæller. I erkendelse af denne tingenes tilstand og med behørig, men ikke overdreven, respekt for tidsånden kan det så berettes, at museet i 2009 blev kvalitetsvurderet af Kulturarvsstyrelsen (KUAS). I retfærdighedens ofte, men ikke i dette tilfælde, misbrugte navn skal det nævnes, at netop denne kvalitetsvurdering også forholder sig til mange andre parametre end numeriske størrelser. Faktisk er det en meget omfattende proces, der igennem ret lang tid lagde beslag på store dele af museets personaleressourcer. Vi skulle eksaminere museets holdninger, engagementer, målsætninger, involveringer, produktioner og selvforståelse. Vi blev målt på vores evne til at tilvejebringe viden: undersøge, forske, samarbejde fagligt. Vores evne til at videregive vores viden: formidling, undervisning, fremtoning, tilgængelighed og vores evne til at involvere os i og bidrage til det omgivende samfund. Der blev fra KUAS fremført forventninger til vores nationale og internationale engagement, til vores evne til at deltage i samfundsforvaltningen og til vores medansvar for den nationale udvikling af museerne. Hele museets faste stab var involveret i besvarelsen af spørgeskemaer, i fastlæggelsen af museets holdninger, i udarbejdelsen af nødvendige manualer og instrukser og i påpegning af vores styrker og svagheder. Det blev en arbejdskrævende proces men også et forløb, som gav inspiration, indsigt og eftertanke. Processen var i sig selv udviklende og befordrende for vores egenforståelse. I skrivende stund foreligger den endelige konklusion fra KUAS ikke. Men hvis vi forsigtigt tør citere fra den foreløbige, så beskrives museet generelt som meget veldrevet og velfungerende. Der er selvfølgelig den nødvendige plads til fremgang. Vi har vores indsatsområder men vi har også vores forsømmelser. Alt kan ikke overkommes hele tiden. Det er det, man kalder prioritering. Samtidig noterer vi os KUAS forventninger til museet om et nationalt medansvar både inden for museernes egen udvikling og inden for deres deltagelse i samfundsforvaltningen. Det ansvar må vi også kunne påtage os. Status 2009 blev også afslutningen på den første valgperiode i det kommunalreformerede Danmark. De større kommunale enheder betød ved reformens gennemførelse, at museet fra at samarbejde med fem kommuner nu samarbejder med to. Det har især betydet, at det har været muligt at gennemføre en strukturel forenkling. Museets enhedsstruktur var allerede forberedt inden reformen og den har nu, med de nødvendige justeringer, fungeret i næsten 4 år. Det har givet klare faglige fordele og betydet en langt bedre udnyttelse af museets ressourcer. De kommende år vil antageligt byde på samarbejde/sammenlægninger inden for museumsverdenen. Det vil ske bl.a. for gennem lignende enhedsstrukturer at pulje kræfterne med henblik på den fremtidige udvikling. Til den proces er vi altså nu allerede øvede. I samme proces har vi forsøgt at udvikle den organisationsstruktur, der omhandler det folkelige engagement i museets arbejde. Det vil vi fortsat yde opmærksomhed med henblik på ønskede justeringer. I det overordnede styrelsesperspektiv betød kommunalreformen også en forenkling. De to tilskudskommuners politikere udgør (naturligt) størstedelen af museets bestyrelse - og formandskabet er i perioden blevet varetaget af de to borgmestre. De nye tider har selvfølgelig udfordret vante tænkemåder. Lokalbegrebet er vokset i takt med kommunerne og pludselig er man blevet landsmand med dem på den anden side af den tidligere grænse. Det påvirker selvfølgelig også den enkeltes forhold til kulturarven, og også her skal vi vænne os til at tænke i større territorier. Grafik Må jeg slutte med at pege på vores grafiske fremtoning. I 2009 gennemgik museet en gennemgribende revision af den grafiske linje hvor vi samlede det hele (og dermed også alle filialerne) i et fælles udtryk. Vi har fået ny hjemmeside, ny skiltning, nyt brevpapir, nyt udstillingsdesign, nyt publikationsdesign etc. Det er grafikeren Mette Secher, der har stået for udformningen. Men museets logo er stadig Peter Brandes udtryksfulde fortolkning af treenighedssymbolet. Det er også igen i år Peter Brandes, der har tegnet omslagene til årbogen og til denne årsberetning. Igen i år som en kunstnerisk enestående gestus over for stedet. Det takker vi for. Frank Birkebæk

4 Odin fra Lejre, fundet under efterårets udgravninger i Gl. Lejre, blev årets store arkæo logiske fund. Indhold 1.2 Adresse, telefon, og hjemmeside Medlemskab af foreninger og organisationer Samarbejde og konsulentbistand for andre institu tioner, myndigheder m.m Samlingernes ordning Samlingsarkiv Bibliotek Nye genstande til museet Undersøgelser Konservering Bevaringsarbejde Udstillinger Anden formidling Undervisning Publikationer PR-virksomhed Bygninger Udendørsarealer Inventar og materiel Roskilde Museums bestyrelse Museumsforeninger Forsikring Medlemmer af nævn, råd, bestyrelser m.m Fast personale Andet personale Uddannelse, seminarer, konferencer 56

5 Roskilde Museum Besøgstal 1.2 Adresse, telefon, og hjemmeside Kontor Roskilde Museum Sankt Ols Gade 15, 4000 Roskilde Tlf.: Fax: Mail: Hovedudstilling Roskilde Museum Sankt Ols Gade 18, 4000 Roskilde Brdr. Lützhøfts Eftf. Roskilde Museum Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde Tlf.: Håndværksmuseet Roskilde Museum Tømmerhandler Børge Dahls Samling Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde Slagterbutikken Roskilde Museum O. Lund s Eftf. Slagtermester H. J. Sloth Nielsen Ringstedgade 8, 4000 Roskilde Domkirkemuseet Roskilde Museum Roskilde Domkirke, 4000 Roskilde Fjordcenter Jyllinge Roskilde Museum Bygaden Jyllinge Tlf.: Lejre Museum Roskilde Museum Orehøjvej 4B, 4320 Lejre Tlf.: Fax : Mail: Gl. Kongsgård Orehøjvej 12, 4320 Lejre Tadre Mølle Museum Naturcenter Roskilde Museum Tadre Møllevej Hvalsø Tlf.: Mobil: Mail: Besøgstal Roskilde Museum, i alt Besøgende fordelte sig således: Hovedudstilling, Sankt Ols Gade Lützhøfts Købmandsgård Håndværksmuseet Fjordcenter Jyllinge Lejre Museum Palæsamlingerne *) Tadre Mølle Museum Naturcenter *) Palæsamlingerne lukkede i Medlemskab af foreninger og organisationer Arkivforeningen Danmarks Folkeminder Danmarks Naturfredningsforening Dansk ICOM Dansk lokalhistorisk forening Dansk Møllerforening Dansk Numismatisk Forening Egnshistorisk Forening for Hvalsø Kommune Egnshistorisk Forening i Gundsø Foreningen af Danmarks Folkeminder Foreningen af Historiske Værksteder Foreningen for By og Land Foreningen Musicon Valley Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring Foreningen Ørslev Kloster Frederiksborg Amts Historiske Selskab Gasværksrådet Gustav Wied Selskabet Havepulje under ODM Historisk Samfund for Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk Historisk Samfund for Nordvestsjælland Historisk Samfund for Roskilde Amt Historisk Samfund for Sorø Amt Høje-Taastrup Lokalhistoriske Forening Jysk Arkæologisk Selskab Landbrugspuljen under ODM LARA Lokalhistoriske Arkiver i Roskilde Amt Lejre Fredningsforening Lejre Historiske Forening Kultur-Erhverv Forum Museumsformidlere i Danmark Museumstjenesten Musikzonen Møllepuljen under ODM Naturvejlederforeningen NEMO, Network of European Museum Organizations ODA Organisationen Danske Arkiver ODM Organisationen Danske Museer Selskabet til bevaring af industrimiljøer SLA Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver Societas Heraldica Scandinavica Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S UNESCO Verdensarv følgegruppe Ånd- og Videnudvalget

6 10 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Samarbejde og konsulentbistand for andre institutioner, myndigheder m.m. Museet yder generelt arbejde og konsulentbistand for offentlige myndigheder, i særlig grad kommuner, bl.a. ved gennemgang af lokalplaner, nedrivnings- og byggetilladelser samt andre relevante forhold vedr. den fysiske planlægning. Museet samarbejder med menighedsråd om udpegning af bevaringsværdige gravminder. Roskilde Museum varetager bogføring for museumsforeningen og assisterer med administration af foreningens medlemskartotek. Museet er hjemsted for administrationen og bogføringen af Møller- Clausen Fonden. Museet har en observatør i Den Selvejende Institution Hestebjerggård. DSI Hestebjerggård står alene for driften af bygningerne. Museet er med i Museumsnetværket i Roskilde sammen med Museet for Samtidskunst, Vikingeskibsmuseet, Domkirkemuseet, Børnebiblioteket og Roskilde Kommunes børnekonsulent. Museet indgår i styregruppen for Det Kulturhistoriske Landskab. Museet er regnskabsførende for projekt Skjoldungelandet. Museet er regnskabsførende for Danmarks Rockmuseum. Museet har en samarbejdsaftale med Roskilde Sprogskole. Museet har deltaget i Østdansk Turismes projekt Købstaden en moderne by med sjæl om købstadsturisme. Deltagelse i Roskilde Kommunes samarbejdsprojekt med den nye venskabsby Dublin. Roskilde Museum indgår i forsknings- og formidlingssamarbejdet RUCMUS sammen med RUC, Museerne.dk og Vikingeskibsmuseet. Roskilde Museum samarbejder med Køge Museum, Sydvestsjællands Museum og Museerne.dk om arkæologi. Museet deltager i tilrettelæggelsen af Ånd- og Videnfestivalen. Museet samarbejder med Nationalmuseet om et forsknings- og formidlingsprojekt om kunstmaler og kalkmalerikonservator Jacob Kornerup. Fjordcenter Jyllinge Fjordcenter Jyllinge har et samarbejde med Egnshistorisk Forening i Gundsø ved arrangementer og opgaver i museum og arkiv. Lejre Museum Lejre Museum samarbejder tæt med Lejre Museumsforening samt Lejre Historiske Forening ved arrangementer. Lejre Museum har deltaget i møder om Lejre Kommunes Planagenda samt dialog- og inspirationsmøder om kulturog fritidspolitikken. Museet har indgået samarbejde med Lejre Historiske Forening i forbindelse med afholdelse af arrangementer under Lejre Kulturdage og deltager i koordinations-gruppen for Lejre Kulturdage 2009 og Museet har deltagelse i opstart af en netværksgruppe Kultur- og naturinstitutioner i Lejre. Tadre Mølle Museum Naturcenter Institutionen har samarbejdet med Egnshistorisk Forening for Hvalsø og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite i Hvalsø i forbindelse med enkelte særarrangementer. Tadre Mølle samarbejder tæt med møllens støtteforening Tadre Mølles Venner, som har ydet frivillig hjælp i forbindelse med alle årets særarrangementer og som frontpersonale på møllens åbningsdage samt med pasning af møllegårdens kålgård og prydhaven. Produktionsskolen PH i Tølløse videreførte i arbejdsåret pasningen af lægeplante og urtehaven. 2.2 Samlingernes ordning Registrering Museets registrering foregår i en fællesmuseal database Regin udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen. Regin fungerer samtidig som elektronisk indberetning til det kulturhistoriske centralregister Museernes Samlinger, som statslige og statsanerkendte museer har indberetningspligt til. Museernes Samlinger har adressen hvor alle kan søge i samlingerne på landets museer. Implementeringsprogrammet, ArchInt, som museet fik udviklet i 2008 til brug ved overførsel af de arkæologiske genstandsregistreringer til Regin, er stillet til rådighed for alle danske museer. Flere museer har fået tilsendt materiale. Scanningen af ca registreringskort, økonomisk støttet af Kulturarvsstyrelsen, blev foretaget i 2007, men færdiggørelse af projektet er trukket ud fra leverandørens side. Medio 2009 blev en del af materialet implementeret i Regin. Ultimo 2009 påbegyndtes den endelige implementering. Af tekniske årsager var arbejdet ikke færdiggjort ved årets udgang, og i nogle måneder har museets Regin-database været lukket for indtastninger. Der er fra Kulturarvsstyrelsen stor fokus på museernes samlinger, deres bevaring og registrering. Museet har, i lighed med alle øvrige statsanerkendte museer, afleveret en handlingsplan for den elektroniske registrering af museumssager og genstandssamling. Ifølge denne forventer museet at have afsluttet det elektroniske registrerings- og indberetningsefterslæb i 2012 for samlingerne på Roskilde Museum og Lejre Museum. Herefter tilbagestår målrettet arbejde med registrering af samlingen på Fjordcenter Jyllinge. I tilknytning til handlingsplanen gennemgår museet tidligere foretagne registreringer for personfølsomme data inden overførsel til Museernes Samlinger, således at hovedparten af Roskilde

7 12 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Museums genstandsregistreringer vil foreligge elektronisk og være overført til Museernes Samlinger i løbet af Ved hjælp af en historiker i job med løntilskud fortsætter oprydning og registrering af samlingen på Fjordcenter Jyllinge. Genstandene, der hidtil kun har været indført i en accessionsprotokol, bliver nu elektronisk registreret og fotograferet. En registrering og fotografering af samlingen på Kongsgården er påbegyndt og forventes færdiggjort i Siden 2007 varetages Roskilde Domkirkemuseums samling af Roskilde Museum. I december 2008 blev samlingen overført til museets hovedmagasin med undtagelse af en stor stensamling, der fortsat befinder sig i Domkirken. I løbet af 2009 er samlingen blevet gennemgået, ordnet og opstillet på magasin, og den elektroniske registrering er indtil videre færdiggjort, den digitale fotografering mangler dog. Den 28. oktober foretog museets økonomiske revisorer den årlige lovpligtige samlingsrevision, hvor der stikprøvevis blev udvalgt 25 genstande, der skulle fremfindes og registrering forevises. Alle genstande blev fremfundet, og revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. Museets samlinger - også den del, der befinder sig på magasin - er tilgængelige for offentligheden efter aftale og besøges jævnligt af forskere, studerende og andre interesserede. Tekstilsamlingen besøges således hvert år af studerende fra Håndarbejdets Fremmes Seminarium som led i deres uddannelse. Museets arkæologiske materiale, udgravningsberetninger og genstandssamling, anvendes flittigt af specialestuderende fra Københavns Universitet. Udlån Ligesom Roskilde Museum i år har haft glæde af indlån fra andre museer og privatpersoner til museets særudstillinger, bidrager museet også gerne med genstande til andre museers og institutioners udstillinger. Til Roskilde lokalhistoriske Arkivs tre udstillinger om hhv. fotograf Hude, domkirkens renovering samt om børn har der været udlånt genstandsmateriale. Til Post- & Telemuseets udstilling Det sorte kabinet er udlånt en tals snustobaksdåse i sølv. Til Det Kongelige Garnisonsbibliotek er udlånt genstandsmateriale til udstilling om svenskekrigene i 1600-tallet. Museet har til forskningsbrug på Lunds Universitet udlånt flint fra Høbjerg, Kornerup sogn. Magasiner Museet indgik medio 2009 en aftale om udvidelse af hovedmagasinet på 600 m2. Museets konservator har udarbejdet planer for det nye magasins indretning samt indhentet tilbud på istandsættelsesarbejder. Museet har modtaget økonomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsen til dette. Museets hovedmagasin bruges som fællesmagasin med byens øvrige museer, ligesom museet har undersøgt muligheden for evt. at udleje dele af den nye magasinudvidelse til andre museer. I et nyindrettet magasinrum er Domkirkemuseets genstandssamling blevet ordnet og opstillet på magasin. 2.6 Samlingsarkiv I Fjordcenter Jyllinges alment tilgængelige Informationscenter har de frivillige medarbejdere koncentreret sig om at rubricere og kopiere materiale til udklipsarkivet i Informationscentrets ringbind (kopisamling). Informationscentrets drift hører under Egnshistorisk Forening i Gundsø, men museet afholder materialeudgifterne. Registreringen af billedsamlingen på Fjordcenter Jyllinge er i 2009 fortsat på frivillig basis. Lokalhistorisk arkiv for Gundsø har året igennem modtaget arkivalier, bl.a. kan nævnes materiale fra gården Spraglehøj i Jyllinge i forbindelse med kommunens køb af ejendommen. I foråret afholdtes møde med Roskilde Bibliotek vedr. arkivets fremtidige formelle tilhørsforhold. En endelig beslutning er udskudt til Bibliotek Museet modtager hvert år mange publikationer især ved bytteforbindelser med andre museer i Danmark og i udlandet. Elektronisk katalogisering af nyindkomne bøger samt revision af biblioteket generelt er blevet varetaget af frivillig arbejdskraft. 3.2 Nye genstande til museet Som altid nyder museet stor bevågenhed fra byens og omegnens borgere. Museet har også i 2009 modtaget genstande, som vi vil benytte lejligheden til at takke for. I det følgende gives et lille udpluk af årets erhvervelser: Fra Strandmøllen i Roskilde har museet modtaget nogle fine drikkeglas, der siden midten af 1800-tallet har været i Møller-slægtens eje. Glassene menes at være en bryllupsgave til Lauritz Lassen, der i 1863 købte Strandmøllen. Strandmøllen lå lige over for Gasværket og var den sidste af en række møller, der fik vand fra Maglekilde. Møllen blev nedrevet Skab med Roskilde Domkirke skåret i relief i skabslågen lavet af en af byens tømrermestre som bryllupsgave i Skabet er lavet af elmetræ fra et træ, der har stået i haven til den Kornerup-Borch ske købmandsgård, Stændertorvet 2. I forbindelse med lukning af RKCollection, Algade, modtog museet diverse materiale. Arkivalier og fotos er blevet leveret videre til Roskilde lokalhistoriske Arkiv. RKCollection startede i 1917 som Roskilde Kontantforretning, damernes magasin.

8 14 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årets store formidlings satsning var KlimaX. Blandt under visningstilbuddene indgik klimalaboratoriet. I folkemunde har butikken været mest kendt som Kontanten. Museet erhvervede et maleri forestillende Haraldsborg Mølle Billedet er malet af J.P. Møller. Møllen, der kan føre sin historie tilbage til middelalderen, lå indtil 1909 på Frederiksborgvej 86 og var den sidste blandt en række møller, der fik vand fra Klosterkilden i Sankt Marie Hospitals have. Som vanligt har museet også i 2009 modtaget materiale fra årets musikfestival, Roskilde Festival. Denne begivenhed har tidligere været genstand for en nærmere undersøgelse af museet. Museet har desuden modtaget en velholdt dåbskjole, som blev brugt første gang i 1862 ved dåb i Sæby kirke og senest ved en barnedåb i Til Sjællands Keramikmuseum er tilgået værker af Merethe Bloch og Peter Tybjerg værker købt i forbindelse med udstillingen Naturen som udgangspunkt - Keramikannualen 2009 i Roskilde Palæ. 3.3 Undersøgelser RUCMUS Samarbejdet mellem RUC, Vikingeskibsmuseet, Museerne.dk og Roskilde Museum affødte i 2009 projektet om Roskildes oprindelige topografi samt samarbejder i tilknytning til museets forskellige KlimaX-udstillinger. Museet har ligeledes løbende gennem 2009 bistået studerende i forbindelse med opgaver. Desuden deltog museet i en forskningsdag med samarbejdspartnerne. Arkæologi Den økonomiske krise i samfundet i almindelighed og i byggebranchen i særdeleshed betød en markant nedgang i antallet af rekvirerede arkæologiske opgaver. En undtagelse var arbejdet med Holbækmotorvejens udvidelse, Vejdirektoratets projekt M11, der blev iværksat i det tidlige forår. Siden marts 2009 har museet foretaget et antal prøvegravninger langs den eksisterende motorvej og på tilstødende arbejdsarealer m.m. Flere steder resulterede dette i egentlige arkæologiske nødudgravninger, i særdeleshed i området vest for Roskilde, umiddelbart øst for overføringen af Lindenborgvej, men også ved Trekroner Station. Med støtte fra fondsmidler blev udgravningen i Gl. Lejre fortsat, og resultaterne skabte både glade miner og avisoverskrifter. Der blev fundet såvel kæmpehaller som spektakulære oldsager og samtidig udgravningens afslutning i oktober, indledte mus.insp. Tom Christensen en 16 måneders orlovsperiode, hvor museets mangeårige udgravningsindsats i Gl. Lejre skal publiceres. Tilsynet med de fredede fortidsminder I 2009 er der ført tilsyn med de fredede fortidsminder i Odsherred Kommune og Kalundborg Kommune. Imidlertid

9 16 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum foregik tilsynet kun i de første syv måneder af året, da de særlige tilsynscomputere skulle indleveres til Kulturarvsstyrelsen. Her er softwaresystemet blevet udskiftet, og tilsynsdatabasen er derved blevet ændret markant; f.eks. er det ikke længere muligt at registrere nyfundne fortidsminder i databasen. Udskiftningen af systemet er sket i forbindelse med en anden softwareudskiftning i Kulturarvsstyrelsen, som den nye tilsynsdatabase er afhængig af. Her er de to databaser Fund & Fortidsminder og Fredede Fortidsminder lagt sammen i et nyt og mere brugervenligt program, hvor både museer og offentlige klienter har mulighed for at foretage bedre søgninger end tidligere. Desværre har der været ganske store forsinkelser på det nye Fund & Fortidsminder (F&F), og det nåede ikke at komme op at køre i At forsinkelsen er dobbelt ærgerlig skyldes, at det nye tilsynsprogram skal downloade og uploade til F&F, og da dette endnu ikke kører, har museets tilsyn heller ikke kunnet foretages. En anden nyhed i 2009 er, at de 10 tilsynsmuseer i Danmark har fået pålagt opgaven at udføre krydsoverensstemmelseskontrolbesøg (KO-kontrol) for Direktoratet for FødevareErhverv under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Blandt kravene for at få del i EU s landbrugsstøtte er overholdelse af en dyrkningsfri zone på 2 meter omkring fredede fortidsminder. Museets opgave består i at tilse de fredede fortidsminder på de udvalgte bedrifter og kontrollerer om 2 meter zonen omkring fortidsminderne overholdes. FødevareErhverv står for udvælgelse af bedrifter til kontrollen. Rapporteringen foregår til Kulturarvsstyrelsen, som behandler sagen og informerer Fødevare & Erhverv. Her vurderes det, om eventuelle overtrædelser skal medføre nedsat støtte. I 2009 udførte Roskilde Museum 12 KO-kontroltilsyn, alle beliggende i Vestsjælland. Roskildes oprindelige topografi Museet indledte et pilotprojekt i samarbejde med Roskilde Universitets Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring med fokus på at rekonstruere de oprindelige terrænforhold ved Roskildes grundlæggelse i slutningen af vikingetiden. Samtidig vil analyser af jordlag, pollen og makrofossiler fra jordprøver kunne beskrive arealanvendelse og den rumlige byudvikling fra vikingetiden til middelalderens afslutning. Udgravninger M11 Lindenborgvej Syd, Roskilde Foranlediget af Holbækmotorvejens udvidelse vest for Roskilde foretog museet i april-juni en arkæologisk udgravning på en 7,4 ha stor mark beliggende syd for motorvejen ved Hyrdehøjskoven. Der blev afrømmet fem udgravningsfelter på i alt knap m². Undersøgelsen afdækkede arkæologiske spor fra mindst tre forskellige perioder: 1) to gårde fra sen romersk jernalder/ ældre germansk jernalder (ca e. Kr.), begge med omkransende, overdækkede hegnsforløb; 2) to langhuse fra vikingetid (ca e.kr.), det største 33 m langt, formentlig dele af samme gårdenhed; 3) et aktivitetsområde fra renæssance/nyere tid (ca tallet), bl.a. med brønde og gruber, kraftigt forstyrret ved opfyldning i slutningen af 1800-tallet. For vikingetidsbebyggelsens vedkommende må denne formodes at strække sig ind på nabomarken mod øst, et areal, som i øvrigt er udlagt til råstofindvinding. M11 Trekroner Station Sydøst, Roskilde Umiddelbart nord for afkørslen til Københavnsvej, sydøst for Trekroner Station, lokaliseredes resterne af en gravhøj, som blev udgravet i oktobernovember. Højen var stærkt ødelagt af pløjning, og kun ca. 20 cm var tilbage af højfylden. Trods omhyggelig udgravning lykkedes det ikke at finde sporene efter en gravlæggelse, som således må regnes for tabt. Dog fandtes i højfylden enkelte genstande fra slutningen af yngre stenalder eller tidlig ældre bronzealder (ca f. Kr.). Imidlertid fandtes under højen en overraskelse, nemlig en velbevaret hustomt som i sagens natur er ældre end selve højen. Formentlig skal huset dateres til tidlig yngre stenalder (ca f. Kr.), hvilket gør det til intet mindre end en sjældenhed. M11 Trekroner Station Syd, Roskilde Omtrent 100 m vest for den undersøgte gravhøj/hustomt foretog museet en mindre undersøgelse i december i forbindelse med en ekstraordinær udvidelse af Vejdirektoratets arbejdsareal ved Københavnsvejafkørslen. På et ca. 290 m² stort udgravningsfelt fandtes spor i form af en stolpebygget driftsbygning fra romersk jernalder (Kr. f. til 400 e. Kr.), en såkaldt 3x4- konstruktion, som formentlig har haft hævet gulv som en art fadebur. Der konstateredes også spor efter en mulig midtsulebygning af beskeden størrelse og af uvis alder. M11 Lindenborgvej Nord, etape I og II, Roskilde På et område i den sydvestlige del af Hyrdehøjskoven blev der ligeledes foretaget arkæologiske udgravninger forud for motorvejsarbejdet. Etape I fandt sted i juli. Det var en mindre undersøgelse i et ledningstracé, hvor der fandtes en nedgravet værkstedshytte, et såkaldt grubehus, fra vikingetiden (ca e. Kr.). Etape II omfattede et udgravningsfelt på m², hvor der konstateredes et virvar af grøftsystemer og enkelte bygninger, der formentlig skal opfattes som gårdenheder fra tallet. Bebyggelsen skal ganske givet ses i sammenhæng med museets tidligere undersøgelse få hundrede meter nordpå

10 18 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum af den middelalderlige landsby Flæthinge. Derudover var der et indslag af vikingetid, dog mest i form af nogle bemærkelsesværdige detektorfund. Trekroner Øst etape VI Endnu en del af Roskilde Kommunes byudviklingsplan blev sat i værk med en arkæologisk undersøgelse i den nordvestlige del af området. En prøvegravning havde afsløret den absolutte bund af en jordfæstegrav, hvor kun rester af kraniets nakkeknogler var tilbage. Der fremkom dog ikke yderligere spor efter begravelser i området ved den senere udgravning. Til gengæld fandtes en del gruber med lerkarskår og flintskrabere fra tragtbægerkulturens første del (ca f. Kr.) i begyndelsen af yngre stenalder på et svagt skrånende terræn nær Himmelev Bæk. En enkelt affaldsgrube rummede lerkarskår fra yngre bronzealder ( f. Kr.). Lejre Takket være en donation fra Fonden af 29. december 1967 (stiftet af Eilif Krogager) kunne museet i løbet af sommeren og efteråret foretage en større udgravning i Gl. Lejre. Udgravningen blev delvist gennemført som en uddannelsesgravning for universitetsstuderende fra Københavns Universitet. Her blev afdækket tre store haller, hvoraf den største var godt 60 meter lang, den største bygning, der kendes fra Danmarks oldtid. De nye haller var opført på et kunstigt opbygget jordplateau. Såvel bygningerne som de tilhørende jordværker må betegnes som enestående.sammen med de tidligere fundne halbygninger (Lejrehallen) og de detektorfund, der blev gjort i udgravningsområdet, fremstår Lejre nu som en af de helt centrale lokaliteter i Danmarks vikingetid. Genstande af høj kvalitet af guld og sølv, samt sjældne mønter, indgår i materialet. Det samme gør en helt enestående ca. to cm høj sølvfigur af guden Odin, siddende på sin trone, omgivet af sine to ravne. Hovedvejen 71, Rorup På baggrund af opsamling af rester af et menneskeskelet i nærheden af en ødelagt hellekiste blev der foretaget en prøvegravning for at se, om der var jordfæstegrave eller yderligere hellekister på bakken. Der fremkom ingen sikre spor efter hellekister eller en anden form for grav, der har rummet det oppløjede skelet. Omtrent 60 m syd for bakken fandtes dele af endnu et menneskeskelet, der har ligget på højre side i en næsten usynlig, lav nedgravning i undergrunden. Skelettet er udateret. Middelalder Duebrødrevej 1D Nedgravning af ledninger på et privat grundstykke blotlagde en syldstensrække fra en bygning, der sandsynligvis har indgået i det såkaldte Duebrødre kloster, hvoraf kirkeruinen er blotlagt på nabogrunden. Efter opmåling af syldstenene blev ledningen ført udenom, så fortidsmindet kunne dækkes til igen. Stændertorvet/Skt. Laurentii For at afhjælpe fugtproblemer i Skt. Laurentii kirkeruin ville Roskilde Kommune etablere en pumpebrønd. Derfor gravedes et hul fra Stændertorvet ned i kirkens indre. Da ruinen er et fredet fortidsminde, kunne det ikke lade sig gøre at placere brønden på dette sted. I forbindelse med entreprenørarbejdet fik museet lejlighed til at opmåle og tegne en opstalt af kirkevæggens inderside. Strandengen 4 I forbindelse med en udstykning af en byggegrund på ejendommen foretog museet en prøvegravning, fordi stedet ligger som nabo til Skt. Ibs kirke. Forventningen om at finde spor efter bebyggelse fra tallet bristede imidlertid, da søgegrøfterne var uden relevante anlægsspor. Grønnegade I et par måneder i efteråret renoverede Roskilde Forsyning fjernvarmeledninger i hele Grønnegades længde. Det betød, at der blev lejlighed til at registrere kulturlag og anlægsspor i gadens nordside. Der blev påvist stenbrolagte gadestykker i to niveauer i den vestlige halvdel af forløbet. Ud for Fruegade fandtes resterne af en nedbrudt teglstenskælder og syldsten fra det tilhørende hus. Det havde en samlet længde på over 20 m og har øjensynlig ligget med facaden ud til Grønnegade. Slæggerup Gennem flere år er der blevet indleveret metalgenstande, der er fundet med metaldetektor på en mark i Slæggerup. I 2004 fik museet foretaget en magnetometerskanning af en del af området. Skanningen afslørede nogle steder, hvor der kunne være grubehuse skjult under pløjelaget. I september foretog museet en mindre prøvegravning, og det viste sig, at skanningens indikationer ikke repræsenterede fortidige anlæg Til gengæld fandtes tomterne af tre stolpebyggede huse, hvoraf det ene en treskibet konstruktion er fra jernalder eller vikingetid, mens de to andre er fra middelalderen. Frederiksborgvej 10 En arkæologisk nødudgravning i forbindelse med et igangværende byggeri afslørede affaldsgruber, en brønd, grøfter og stolpehuller inden for et godt og vel 180 m2 stort område på Skt. Josefs Skole. Anlægsspor, og det heri fundne genstandsmateriale, kunne overvejende dateres til tiden fra ca.1200 og frem med hovedvægten fra anden halvdel af 1200-tallet. til ca Enkelte fragmenter af drejekværne af granatglimmerskifer kan henføres til årene, men de fremkom i anlæg, der i øvrigt rummede fund, som var år yngre.

11 20 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Samlet set peger udgravningsresultatet på, at området nok har været en del af byen allerede fra de første århundreder af dens eksistens, men det er formentlig ikke før i højmiddelalderen, at stedet bliver inddraget til bebyggelse. Domkirkepladsen 4 Etableringen af en ny kalkgrube på nordsiden af Domkirkepladsen gav mulighed for at registrere gruber og kulturlag. Det viste sig, at der allerede tidligere har ligget en kalkgrube på stedet, og ud fra opfyldningsmaterialet at dømme er den blevet sløjfet i nyere tid. Under kalkgruben var spor efter gruber, en grøft m.v., men i den meget begrænsede udgravning på ca. 3x4 m var det ikke muligt at få overblik over eventuelle konstruktioner. Aktivitetsniveauet synes at have været stort i højmiddelalderen, og ingen steder var det oprindelige muldlag at finde. Sager foranlediget af anlægsarbejder og høringer i 2009 Nyere tid Omfanget af arbejde i museets nyere tids afdeling har været præget af reduceret medarbejderstab grundet bl.a. orlov og fratrædelse. Ligeledes er der blevet brugt ressourcer på Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering og formidlingsopgaver knyttet til museets nye hjemmeside. Kornerup I 2009 indgik museet et samarbejde med Nationalmuseet om et forsknings- Behandlede byggeansøgninger og -tilladelser, lokalplaner, prøvegravninger og udgravninger Lejre Roskilde I alt Byggetilladelser og ansøgningsaktiviteter Byggesager-besvarelser Lokalplaner / kommuneplaner Jordvarmeanlæg Tilsyn med jordarbejder 3 3 Prøvegravninger 6 6 Udgravninger 7 7 Museets høringssvar og henv. til bygherrer på baggrund af byggeansøgninger og byggetilladelser Råstofsager Naturbeskyttelsesloven Byggesager Skovrejsning VVM-høringer Nedrivningssager Læplantning Antallet af nedrivningssager omfatter perioden og formidlingsprojekt om maleren og kalkmalerikonservatoren Jacob Kornerup. Jacob Kornerup stammede fra en af Roskildes store købmandsslægter og boede hele sit liv i Roskilde, hvor han interesserede sig levende for byens kulturarv. Museet påbegyndte de første sonderende undersøgelser et arbejde, der vil fortsætte de kommende år. Det er tanken, at arbejdet skal munde ud i udstilling, publikation samt seminar. Gravminderegistrering Ultimo 2009 foretog museet en gennemgang og forslag til udpegning af bevaringsværdige gravminder på Sankt Ibs kirkegård. Forslaget er sendt til Sankt Jørgensbjerg Menighedsråd. Den endelige udpegning vil ske på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen for Hvedstrup blev afsluttet i 2009, og registreringskort er fremsendt til menighedsrådet. Nyregistreringen af Jyllinge kirkegård blev fortsat, og gravminderegistreringen for Gundsømagle kirkegårde blev påbegyndt. Sprøjte- og frysehuse Museet igangsatte i 2008 en registrering af brandsprøjtehuse og fællesfrysehuse. Sprøjtehusene var brandstationer rundt om i landsbyerne. Frysehusene opførtes ca som fællesfryserum, hvor medlemmer af den lokale fryseforening kunne op bevare varer på frys. Registre ringen omfattede Roskilde og Lejre kom muner og byggede på oplysninger fra kommuner, arkiver, foreninger, privat personer, litteratur m.v. Registreringen blev afsluttet i Trekroner Ved samtidsundersøgelsen af byudviklingen i Trekroner er der foretaget en enkelt fotodokumentation af området i årets løb. Varestudier Også i 2009 fortsattes bestræbelserne på at udvide varesortimentet fra 1920 erne i Lützhøfts Købmandsgård. Bygningskultur i Roskilde Museet har etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra museet og arkitekter fra private og offentlige virksomheder i lokalområdet. Arbejdsgruppen har i 2009 udvalgt omkring 40 interessante bygningsværker i Roskilde Kommune og påbegyndt skrivningen af mindre artikler om disse. Det endelige resultat publiceres i SAVE Landsbyer under pres fra hovedstaden Kulturarvsstyrelsen gennemførte i 2009 en SAVE-registrering af tre udvalgte landsbyer i Roskilde Kommune, Vindinge, Hvedstrup og Snoldelev-Hastrup. Museet bistod med formidling af kontakter og kulturhistoriske oplysninger. Roskilde Domkirke I forbindelse med Danmarks Radios fokusering på de tre Unesco-udpegede verdenskulturarvssteder i Danmark: Kron-

12 Museets konservator Ole Ring havde den lille Odin-figur i kyndige hænder. Årsberetning Roskilde Museum borg, Jellinge og Roskilde Domkirke har museet bidraget med faglige oplysninger vedr. domkirken til fjernsynsudsendelse, undervisningsmateriale på nettet samt deltaget i radioudsendelse. 4.1 Konservering Konservering af det arkæologiske genstandsmateriale fra bygherrefinansierede udgravninger foregår hovedsagelig på Bevaringscenter Øst i Køge. Klargøringsarbejdet inden videresendelse, dvs. fotografering, udarbejdelse af lister m.m., foretages af museets konservator. Udvalgte genstande behandles dog sideløbende på museets konserveringsværksted. Med udgangspunkt i analyse af museets malerisamling fortsætter museet en konservering af de billeder, der vises i de permanente udstillinger. På samme måde udtages løbende jerngenstande fra den ældre del af museets arkæologiske samling. Konserveringen af begge dele foregår på Bevaringscenter Øst. Ud over løbende opgaver har konserveringsværkstedet i årets løb været engageret i nogle større arbejder. Det drejer sig om en analyse af museets klima- opbevaringsforhold i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens kvalitetsrapport. Der er udarbejdet tilstandsrapport over de på museet deponerede fugleskydningsskiver (145 stk.) fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab samt arbejdet med opstilling og indretning af en ny sikkerhedsmontre med Odinfiguren fra Lejre. For at beskytte de udstillede genstande i museets permanente udstilling mod UV-stråler og unødig høj varmepåvirkning blev der i 2008 påbegyndt en opsætning af UV-filter på sydvendte vinduer i Sukkerhuset. Dette arbejde er færdiggjort i Konserveringsværkstedet deltager i arbejdet med opbygning af udstillinger, især afhentning, rengøring og klargøring af genstande. Værkstedet fører tilsyn med Sankt Laurentii kirkeruin, hvor museet også har indrettet udstilling. Konserveringsværkstedet har forestået en udskiftning af belysningen i hovedudstillingen. I samarbejde med firmaet Lumodan blev loftbelysningen udskiftet til LED. Holder til fiberlys i montrer er udtaget og afleveret til Lumodan forventet opsat i år 2010 med LED. Museet har været faglig rådgiver i forbindelse med en eventuel renovering af den gamle byrådssal, som stort set står intakt, siden den blev opført i Museet har i den forbindelse indhentet tilbud på restaurering af vægtapet samt de oprindelige byrådsstole, begge dele tegnet af rådhusets arkitekt O.P. Momme. Fjordcenter Jyllinges fartøjssamling På Fjordcenter Jyllinge er til bådsamlingen knyttet et bådelav bestående af frivillige medarbejdere, som har til opgave at foretage bevaringsarbejde. Arbejdet med restaureringen af museets

13 24 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum både er fortløbende og modtog i 2009 økonomisk tilskud fra Møller-Clausen Fonden til materialer. 4.3 Bevaringsarbejde Museumslovens kapitel 8, 23-24, betyder, at tilladelser til nedrivninger og væsentlige ombygninger skal meddeles til museet og dets afdelinger. Desuden modtager museet til udtalelse alle lokalplaner og kommuneplaner, samt råstofplaner, meddelelser om dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven, anlægsarbejder som vindmøller, jordvarme, skovrejsningsplaner m.m. I den forbindelse har museet udført undersøgelser, når det var relevant, og i nogle tilfælde foretaget fotodokumentation. Museet har i 2009 samarbejdet med Lejre Kommune om kommuneplanen Museet har desuden fået henvendelser ang. navneforslag til veje. 5.2 Udstillinger KlimaX 2009 var i høj grad præget af satsningen på historiske klimaforandringer, samlet kaldet KlimaX. Baggrunden for satsningen var FN s store klimakonference COP15, der afholdtes i København i december måned. Aktiviteterne omfattede flere af museets besøgssteder og forskellige aspekter af museets formidlingsområder. Arbejdet omfattede særudstillinger på henholdsvis Fjordcenter Jyllinge, Lejre Museum, Tadre Mølle og i Sankt Ols Gade 15. Hertil kom en lille plancheudstilling på Stændertorvet i forbindelse med Forskningens Døgn Skoletjenestearbejdet i forbindelse med udstillingerne har været omfattende, og der blev til dette formål bevilliget kr. fra Region Sjælland, således at museet i efteråret og vinteren kunne tilbyde gratis klimaundervisning til alle skoleklasser i regionen. Klimaundervisningen har indbefattet et undervisningshæfte og et højteknologisk klimalaboratorium. I midlerne fra Region Sjælland samt i yderligere en bevilling fra Friluftsrådet indgår også penge til opførelse at et Vandenergianlæg på Tadre Mølle, der i fremtiden skal indgå i undervisningsforløb omkring vandenergi. Vandenergianlægget er i planåret blevet færdigprojekteret, men pga. myndighedernes sagsbehandling har åbningen måttet rykkes til april Sankt Ols Gade 15 og 18 Den permanente udstilling I løbet af 2009 har museet arbejdet videre med planerne om både at opdatere den eksisterende udstilling og udvide udstillingsarealet. Arbejdet tager udgangspunkt i museets formidlingsstrategi, som har været forelagt museets bestyrelse og de relevante politiske beslutningstagere. Realiseringen afventer nu en politisk beslutningsproces, hvis positive udfald er afgørende for ideernes gennemførelse. Den permanente udstilling blev i november måned tilføjet en helt særlig udstillingsgenstand, som øjeblikkeligt er blevet ikke blot museets, men også et af byens store vartegn. Der er tale om den kun 2 cm høje Odinfigur, Odin fra Lejre, der dukkede op under årets arkæologiske undersøgelser i Gl. Lejre. Odin har fået sin egen specialbyggede og til formålet indkøbte sikkerhedsmontre. I tilknytning til figuren blev der fremstillet en filmsekvens, der viser figuren 360 grader rundt. Filmen vises i storformat på en fladskærmscomputer i udstillingen....at skyde papegøjen I 2008 underskrev Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab og museet en deponeringsaftale vedr. selskabets fugleskydningsskiver. I maj 2009 åbnede museet udstillingen at skyde papegøjen, hvor der vises 88 af de i alt 145 deponerede, runde træskiver, som fuglekongerne lige siden selskabets start i 1787 har ladet fremstille. Motiverne på skiverne er meget forskelligartede, præget af tiden og tidsånden, men ofte også med et helt personligt præg med relation til fuglekongens erhverv eller hjemsted. Dog er særligt allegoriske og topografiske motiver dominerende. De udstillede skiver kan som en billedbog være med til at fortælle ikke blot selskabets men også byens historie. Fugleskydningstavlerne indgår foreløbig i den permanente udstilling til og med Særudstillinger Når klimaet former historien 26. sept mar Udstillingen Når klimaet former hi storien var en del af museets formidlingssatsning KlimaX. Det var museets ønske at bidrage til nutidens klimadebat ved at påvise, at der også tidligere har fundet klimaændringer sted, som har fået indflydelse på byens udvikling, og som også har fået betydning for den nationale historie. Da museet ikke tidligere havde arbejdet med klimaspørgsmål, indgik museet et samarbejde om sparring og vidensindsamling med forskere på Roskilde Universitet under RUCMUSsamarbejdet. Derudover fik museet mulighed for at fokusere og lægge vægt på andre formidlingsformer. I klimalaboratoriet og i udstillingen lagdes vægten på interaktion særligt i forhold til skoleklasser. I et samarbejde med firmaet MLH1407 blev der produceret et program og et kort, som ved hjælp af trykknapper kunne vise udbredelsen af brandene i Roskildes i 1731 og Klimalaboratoriet indeholdt bl.a. et stort fladskærmsbord med infrarøde sensorer, der viste Roskilde Fjords vandstand gennem tiden i forhold til forskellige kulturhistoriske elementer, en træskive med interaktive formidling af dendrokronologi og Roskilde bys historie samt flere forskellige forsøg med klimaelementer, makrofossiler og pollenanalyse. Modeller, der viste Roskildes

14 26 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum placering i forhold til vandvejene, og som illustrerer en forkastningszone, blev fremstillet til udstillingen. Der blev indlånt genstande fra: Holbæk Museum, GEUS, Medicinsk Museion, Roskilde Domkirke og Det Kongelige Garnisonsbibliotek. Rock Me 10. okt mar Rock Me handler om fankultur og er en forsmag på det interaktive, nationale rockmuseum, der åbner i Roskilde 2012/13. Udstillingen er den første udstilling, som er produceret af Rockmuseet, og der er tale om en roadexhibition, der i løbet af foråret og sommeren 2010 vil turnere rundt i landet. Opsætningen på Roskilde Museum rummede udvalgte, centrale dele af den samlede udstilling. Udstillingen er støttet af Kulturministeriet, Region Sjælland, Egmont Fonden, Roskilde Festival og Roskilde Kommune. Julekalenderen 23. nov jan Julekalendertraditionen er ret ny og stammer fra Tyskland, hvor den første julekalender blev udgivet i begyndelsen af 1900-tallet. Den ældste, kendte, danske julekalender er fra Roskilde Museums juleudstilling Julekalenderen fortalte julekalenderens historie, og hver dag kunne man åbne en ny låge i en specialfremstillet museumsjulekalender. Bag hver af de 24 låger gemte sig genstande, der fortalte om et juletema. I udstillingen kunne man se julekalendere fra Roskilde Museums samling, ligesom der blev vist genstande indlånt fra Horsens Museum, LEGO Idé Huset og Illums. Domkirkemuseet Den permanente udstilling Adgang til den permanente udstilling i domkirken var fra september og til udgangen af året spærret pga. kalkningsarbejder i kirken. Såvel før som under dette arbejde opretholdt museet sit opsyn med udstillingen. Kannikkeresidenser i Roskilde Okt okt Det meste af 2009 vistes særudstillingen Kannikkeresidenser i Roskilde. Udstillingen fokuserede på boligformerne for de katolske kannikker, som i middel alderen var tilknyttet det magtfulde bispesæde i Roskilde. Udstillingen tog udgangspunkt i de arkæologiske undersøgelser af en af disse præsteresidenser beliggende ved det såkaldte Provstevænget nord for domkirken. Pillebegravelserne i Roskilde Domkirke 8. okt okt Årets nye særudstilling fortalte om kirkens fire måske mest specielle begravelser, de indmurede nichegrave i højkorets fire piller. Ifølge kalkmalede indskrifter rummer gravene de jordiske levninger af nogle af domkirkens ældste velgørere, kongerne Harald Blåtand og Svend Estridsen, dronning Margrethe kaldet Estrid og bisp Vilhelm af Roskilde. Undersøgelser af gravene og deres indhold har imidlertid kastet viden af sig, som har gjort, at man har måttet revidere opfattelsen af, hvem flere af de gravlagte i virkeligheden er. Udstillingen suppleres med arkæologiske genstande, ligesom kranieafstøbninger af Svend Estridsen og dronning Margrethe/Estrid er udlånt fra domkirkemuseets permanente udstilling. Særligt i fokus er en fuld rekonstruktion af Svend Estridsens hoved. Busten er udført i samarbejde mellem retsantropolog Niels Lynnerup og skulptør Bjørn Skaarup. Fjordcenter Jyllinge Frie Tøjler Indtil 1. februar 2009 Gundsø Kunstforening udstillede egne malerier og keramiske værker. Lokale Motiver 15. feb. 15. mar. Kunstmaleren Per Fjord udstillede sine malerier med motiver fra området omkring Jyllinge og Roskilde Fjord. Det klimaskabte guld 1. apr. 29. okt. Som en del af KlimaX åbnede Rav - det klimaskabte guld, som belyste, hvordan rav er et unikt vidnesbyrd på de voldsomme natur- og klimaændringer, som Nordeuropa har gennemgået over millioner af år. Formidlet ved hjælp af digitale billeder og plancher udstillede museet en række kulturhistoriske genstande, som er fundet omkring Roskilde; heriblandt en helt enestående ravkæde fra en kvindegrav i Vindinge. Udlånt fra Museerne.dk viste udstillingen desuden 21 ravstykker med indesluttede insekter samt forstørrede fotografier af insekterne - som fanget i et øjebliksbillede for millioner af år siden. Strand 3. nov. 25. feb Gundsø Kunstforening indtog igen i efteråret museet med en udstilling af egne malerier, som centrerede sig omkring motivvalget Strand. Lejre Museum Den permanente udstilling Der er løbende arbejdet med dispositionen til den nye, permanente udstilling med vægt på Gl. Lejres historie og Lejre Kommunes historie dækkende Gl. Bramsnæs, Gl. Hvalsø og Gl. Lejre. Den nye, permanente udstilling diskuteres løbende på møder med Styregruppen for Museerne i Lejre. Udvidet åbningstid Økonomisk støtte fra Skjoldungelandet har gjort det muligt at udvide åbningstiden på Lejre Museum. Det betyder, at museet i en treårig periode er åbent alle dage i perioden 1. maj september.

15 28 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Fra Istid til Tropenat 3. apr mar I forbindelse med KlimaX satte årets særudstilling på Lejre Museum fokus på de perioder af Lejres historie, hvor markante klimaændringer skabte nye livsvilkår for befolkningen. Med nedslag i bl.a. istiden, jægerstenalderens subtropiske varmeperiode og igen jernalderens noget køligere vejr gav udstillingen eksempler på dokumenterede klimaudsving gennem kulturhistorien. I forbindelse med særudstillingen blev der samarbejdet med docent Niels Schrøder fra Roskilde Universitet. Martin A. Hansen 100 år Illustreret af Havsteen Mikkelsen 19. aug. 18. okt Den 20. august 2009 ville forfatteren Martin A. Hansen være fyldt 100 år. I den anledning arrangerede Lejre Museumsforening en udstilling, som især beskæftigede sig med Martin A. Hansens historiske studier - udmøntet i værket Orm og Tyr. Dette arbejde blev udført i et tæt samarbejde med Sven Havsteen Mikkelsen, hvis værker krydrede udstillingen. Der blev vist originale træsnit fra bogen og tegninger, som illustrerer andre af Martin A. Hansens bøger. Der var indlånt genstande fra Johannes Larsen Museet i Kerteminde, Ærø Museum og fra Havsteen Mikkelsens familie på Ærø. U-landskalenderen 30. nov. 6. jan På Lejre Museum var der mulighed for et kært gensyn med et helt særligt fænomen inden for julekalendere, nemlig Danmarks Radios U-landskalender, som er blevet produceret siden Ud over et bredt udvalg af de mange U-landskalendere var der også mulighed for at opleve originale genstande fra DRs tv-julekalender Nissebanden, der første gang blev sendt i Det var blandt andet muligt at se Nissebandens smørklatkaste-maskine og kaneldryssemaskine. Der blev indlånt genstande fra Fåborg Kulturhistoriske Museum og Danmarks Radio. I forbindelse med en rundvisning var der mulighed for at lave sin helt egen julekalender på museet. Tadre Mølle Vandets kræfter 22. aug Som en del af museets KlimaX-satsning i 2009 blev særudstillingen Vandets Kræfter vist på Tadre Mølle i Elverdamsdalen. Udstillingen tog først og fremmest udgangspunkt i smeltevandets landskabsdannende kræfter ved slutningen af sidste istid, dengang dalen blev formet, men også vandkraftens udnyttelse til driften af Elverdamsdalens mange vandmøller blev belyst. Særudstillingens tematiske bannere var suppleret med en kørende model af Tadre Mølle samt forskellige aktivitetsopstillinger, såsom geologiske modeller, forskellige typer håndkværne til kornformaling, tandhjulsudvekslinger og et børneaktivitetsbord. 5.3 Anden formidling 1001-fortællinger Museet har leveret bidrag til projektet 1001-fortællinger et web-baseret formidlingsprojekt igangsat af Kulturarvsstyrelsen for at gøre den danske kulturarv mere tilgængelig fortællinger fra hele landet og fra alle tidsperioder forventes at være færdig i sommeren Historiske fliser Museet har leveret forslag og tekster til 15 historiske fliser, granitfliser, som med en kort tekst fortæller om historiske steder i Skomagergade og på Stændertorvet. Fliserne blev nedlagt i belægningen i september, og i november udkom folderen Sten i belægningen med supplerende oplysninger om de kulturhistoriske steder samt illustrationer. Sankt Ols Gade 15 og 18 I forbindelse med udstillingen Når klimaet former historien arrangerede museet flere formidlingsarrangementer. Desuden tilbød museet særomvisninger for Tadre Mølles Venner, Egnshistorisk Forening i Gundsø, Lejre Museumsforening og Roskilde Museumsforening. Aftenåbent 11. nov I særudstillingen Når klimaet former historien. Museumsinspektør Louise Dahl Christensen og naturvejleder Tim Krat gav en omvisning i udstillingen og klimalaboratoriet. Aftenforedrag 23. apr Med seniorforsker Martin Drews fra DMI omkring klimamodeller. Foredraget var arrangeret som et led i KlimaXaktiviteterne og som en optakt til Forskningens Døgn. Aftenforedrag 24. apr Med to af landets førende eksperter på LED-belysning, direktør Brian Markussen, firmaet Lumodan, og seniorforsker Carsten Dam-Hansen, DTU, omkring den nye lyskildes fordele og muligheder. Foredraget var et led i markeringen af museets skift fra traditionel halogenbelysning til LED-belysning i den permanente udstilling. Foredraget var samtidig en optakt til Forskningens Døgn. Forskningens døgn 25. apr Museet deltog i kommunens arrangement på Stændertorvet i forbindelse med Forskningens døgn. Museets bidrag var en plancheudstilling, der fokuserede på dyre-, vegetations-, vandspejls- og kulturændringer, som gennem

16 30 Årsberetning Roskilde Museum 2009 I foråret tog museets medarbejdere på inspirationstur til Berlin. Her lyttes der til visionerne bag Det Jødiske Museum. tiden er sket på baggrund af historiske, klimatiske forandringer. Desuden var arrangeret arkæologisk værksted for børnene. Omvisning 27.sept Med i særudstillingen KlimaX når klimaet former historien. Efterårsferie okt I efterårsferien var der fuld aktivitet i museets særudstilling KlimaX når klimaet former historien. Der var omvisninger i udstillingen, og museets undervisere bemandede Klimalaboratoriet, således at de besøgende børn kunne indføres i aktiviteterne. Gratis Museum Museet valgte at imødekomme den store interesse for fundet af den lille Odinfigur, Odin fra Lejre, ved i to omgange at åbne dørene til fri entré på museet. Første gang var i dagene november, og det blev gentaget mellem jul og nytår i dagene december. I alt besøgte knapt 1000 gæster museet i disse dage. Juleaktivitet Lav din egen julekalender 23. nov. 6. jan I forbindelse med årets juleudstilling, Julekalenderen, var der hver dag i udstillingsperioden mulighed for at deltage i aktiviteten, Lav din egen julekalender. Lützhøfts Købmandsgård Købmand i gamle dage Skolernes vinterferie uge 8 I købmandsgården kunne man få lov at prøve kræfter med nogle af de færdigheder, det krævede at være købmand i Børnene kom bl.a. bag disken og lærte at betjene det store kasseapparat og den gamle vægt samt prøvede kræfter med kunsten at dreje et rigtigt kræmmerhus. Blev disse tre færdigheder klaret, vankede der til gengæld en gratis belønning i form af et kræmmerhus med bolsjer eller kandis. Hestevognskørslen var arrangeret af Roskilde Museum med støtte fra Roskilde Stjernebutikker og Roskilde Handel. Honningslyngning 25. juli 2009 Honningslyngning i købmandsgården i samarbejde med Gl. Roskilde Amts Biavlerforening. Lav din egen æblemost Efterårsferie i Købmandsgården I skolernes efterårsferie kunne man i købmandsgården se, hvordan man tidligere udnyttede nedfaldsfrugt og fremstillede æblemost. Det blev demonstreret, hvordan man i dag kan fremstille frugtsaft af nedfaldsfrugt. Der var gratis smagsprøver, og medbragte man selv æbler og flasker, kunne man låne museets frugtpresse og få frisk æblemost med sig hjem.

17 32 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Aftenåbent i Købmandsgården. Roelygter og græskarmænd 30. okt Børn og voksne kunne skære deres egen roelygte, mens de hørte historier om denne tradition og om, hvordan den adskiller sig fra den amerikanske skik Halloween, som kom til Danmark for få år siden. Helt frem i 1950 erne var der tradition for, at børn på landet fremstillede roelygter. Nogle steder brugte man græskar i stedet. De uhyggelige hoveder blev stillet udenfor, når det blev mørkt til skræk og advarsel for dem, der kom forbi. Økologisk Jul i Købmandsgården dec I gården var opstillet boder med salg af en lang række forskellige, økologiske produkter, ligesom der var arbejdende værksteder med håndværk og husflid. Traditionen tro kunne man købe friskbagte æbleskiver og varm gløgg. Børnene havde mulighed for at prøve legetøj som det, man legede med for 100 år siden, samt få sig en tur i museets børnekarrusel. Desuden kunne man prøve et hængekeglespil i købmandsgården. Købmandsgårdens butik forhandlede statskontrollerede, økologiske juletræer, som man fik bragt hjem af en nisse på Long John budcykel. Arrangør var Økologisk Center i Roskilde i samarbejde med Roskilde Museum. Fjordcenter Jyllinge Ravslibning 1. apr. 29. okt. I forbindelse med museets særudstilling Rav - det klimaskabte guld var der i hele særudstillingens åbningsperiode tilknyttet børneaktiviteter, hvor børn kunne finde og slibe deres egne ravstykker. Jollens dag 4. okt I oktober afholdtes Jollens dag - om end med nogen forhindring. Stærk blæst på dagen gjorde nemlig, at såvel sejltur på fjorden med museets Arne og Jørgen jolle og de annoncerede børneaktiviteter måtte aflyses. Der blev dog hygget indendørs i det åbne museum, ligesom et antal seje deltagere gennemførte de planlagte vandreture. Tadre Mølle Valborgaften 30. apr Egnshistorisk Forening for Hvalsø afholdt Valborgaften med pyntning og rejsning af majstangen, musik, dans, bålhygge og fortælling om den gamle, nordiske tradition, som endnu holdes i hævd på enkelte sydfynske øer. Krible-krabledage 26. apr. og 13. sept Danmarks Naturfredningsforening i Lejre kunne igen samle omkring 200 gæster på hver af dagene, hvor der blev fisket efter smådyr i åen og søen og bagt pandekager. Dansk Mølledag 26. juni 2009 Tadre Mølles Venner holdt Dansk Mølledag med åben vandmølle og møllecafé. Kildemarked 28. juni 2009 Tadre Mølle afholdt det årlige store kildemarked med bl.a. håndværksboder, kræmmere, gøgl, hønselotto og arbejdende vandmølle hele dagen. Håndværksdage juli 2009 Hver dag i 2 uger kunne man igen opleve forskellige danske håndværk demonstreret. Aktivitetsdage Efterårsferien 2009 Tadre Mølle afholdt traditionen tro aktivitetsdage i efterårsferien med fokus på gamle danske håndværk. Ud over den daglige demonstration af det hæderkronede møllerhåndværk i vandmøllen kunne gæsterne deltage i rebslagning, flinthugning, træværksted, pilefletning og smedning. Jul på møllegården 6. dec Årets sidste arrangementer blev julearrangementet første søndag i december med fokus på gamle juletraditioner, dansk husflid og god gammeldags julehygge med nissevækning i stalden, hestevognskørsel og masser af familieaktiviteter. Lejre Museum Pynt fastelavnsris Vinterferien I vinterferien kunne man dekorere og pynte sit eget fastelavnsris, som deltagerne herefter kunne tage med hjem. Aktiviteterne fandt sted i samarbejde med museets frivillige. Æggetrilning Påskeferien I dagene før påske var der mulighed for at dekorere sine egne påskeæg og herefter dyste i at trille æg ned ad Hestebjerget. Lejre Kulturdage 17. apr. 3. maj 2009 Emnet var Lejre Kulturdage - Bæredygtigt miljø. Lejre Museum dannede rammerne om den officielle åbning, hvor Tolstrupkoret og Spillemændene Museumsgruppen sang og spillede. Fra museet udgik 2 vandreture i det historiske landskab ved Gl. Lejre og en cykeltur til enkelte af kulturdagenes aktiviteter. Kulturudvalgsformand Lena Holm Jensen holdt åbningstalen. I anledning af kulturdagene afholdt Lejre Museum 3 arrangementer. Det drejede sig om aftenomvisning i udstillingen Fra Istid til tropenat, GPS-løb for hele familien samt stenalderwork-

18 34 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum shop, hvor det var muligt at prøve flintehåndværket og deltage i bueskydning. Desuden blev vinderne af Lejre Fotoklubs fotomaraton kåret ved en reception på museet. I samarbejde med Lejre Fotoklub blev alle fotos fra maratonen udstillet på Lejre Museum maj. Afsløring af talerstolen i Herthadalen 28. juni 2009 I forbindelse med afsløringen af den nyrenoverede talerstol i Herthadalen arrangerede museet en temarundvisning Møderne i Herthadalen og en vandring til Herthadalen. Åben Udgravning 2. juli, efterårsferien 2009 I forbindelse med seminarudgravningen lidt nord for stormandshallen ved Mysselhøj havde museet arrangeret et åbenthusarrangement, hvor publikum kunne komme forbi udgravningen og få en snak med de arbejdende arkæologer. Sommervandringer I samarbejde med Lejre Historiske Forening tilbød museet i juli og august syv vandringer med guide rundt i Lejreområdet. Turene gik fra museet til området i Gl. Lejre, til Herthadalen, Ledreborg og langs Skjoldungestien. Der blev også arrangeret en guidet tur i det historiske Gl. Lejre på engelsk. Skattejagt for børn I sommerens udvidede åbningstid har museet tilbudt en skattejagt for børn, som har taget deltagerne med rundt i det historiske landskab. Markedsdag på Gl. Kongsgård 23. aug I sensommeren afholdtes den traditionsrige markedsdag på Gl. Kongsgård med salg af planter og frø fra den gamle have. Arrangementet blev afviklet i samarbejde med museets frivillige og Lejre Museumsforening. Desuden deltog Persillepigen med blomster, Lisbeth Degn med strik og smykker fra Dragen Kunsthåndværk, Anette Møller Pedersen med vævning og naturkosmetik, Anne Ingemann med filt og sælskind og Birgitte Friis med papirflet. Svendsen Hjorte gav smagsprøver og solgte pølser fremstillet af hjortekød. Mie Nielsen udstillede varer af pileflet, og plantefarverne Mie Storgaard og Ditte Him demonstrerede plantefarvning og solgte gaveartikler og garn. Herslev Bryghus havde givet 20 l pale ale på fad, og en gruppe af Ramsøspillemændene, under navnet Museumsgruppen, sørgede for musikken. Arkæologiske Værksted Efterårsferien Det Arkæologiske Værksted var åbent i efterårsferien, hvor publikum kunne prøve at være arkæolog for en dag. Naturvejledning Naturvejledningen blev på mange måder inddraget i udstillings- og undervisningsarbejdet. Derudover blev der i 2009 afholdt et Grønne Spirer-kursus på Tadre Mølle om formidlingen af vejr og brugen af temaer som udgangspunkt for aktiviteter i institutioner. Der er yderligere blevet planlagt og afviklet et dagskursus for pædagoger og pædagogmedhjælpere med fokus på brugen af naturen i institutionernes dagligdag og vejledning om, hvordan man organiserer naturaktiviteter for småbørn. 5.4 Undervisning Roskilde Museum har udviklet en ny skoletjeneste, der tilbyder skoler og institutioner i Lejre og Roskilde en række undervisningstilbud, der supplerer en lang række fag i folkeskolen. Tilbuddene er tilrettelagt, så de tilgodeser de fælles mål for folkeskolens fag, ligesom hvert enkelt tilbud afstemmes, så de fire læringsstile inddrages i skoletjenestens tilbud. Til de enkelte tilbud udarbejdes der materiale, der kan indgå som forberedelse til og bearbejdning af museumsbesøget, så et museumsbesøg kan indgå som del af et undervisningsforløb. Museet har udgivet en folder med alle nye tilbud gældende for skoleåret 2009/10. Folderen er distribueret til alle skoler i Lejre og Roskilde kommuner. Med støtte fra Roskilde Kommune tilbydes skoler fra Roskilde Kommune gratis undervisning på museets besøgssteder i Roskilde og Jyllinge to dage ugentlig samt alle dage i forbindelse med museets juleudstilling. Sankt Ols Gade Til Roskilde Museums hovedudstilling tilbydes der et nyt undervisningstilbud Leg og sjov. Tilbuddet henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene historie, idræt og natur/teknik. Til varetagelse af undervisning er der ansat en gruppe studenterundervisere. I 2009 modtog 2761 elever fordelt på 103 skoleklasser undervisning. Museets emnekasse om middelalderen havde gennem Centeret for Undervisningsmidler i Roskilde været udlånt 26 gange. Lützhøfts Købmandsgård Til Lützhøfts Købmandsgård tilbydes et undervisningstilbud: Hverdagsliv i købmandsgården, som kan niveaudeles og henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolen fælles mål for fagene historie og matematik. Købmandsgården modtog i løbet af året 83 grupper til omvisninger og undervisning. Fjordcenter Jyllinge På Fjordcenter Jyllinge tilbydes 4 undervisningstilbud: Hvad finder vi i fjorden, Lilleø, Fiskeri og Hvad er Bolund. Undervisningstilbuddet Hvad finder vi i fjorden henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og geografi.

19 36 Årsberetning Roskilde Museum 2009 I klimalaboratoriet prøvede elever kræfter med naturvidenskaben. Tilbuddene Lilleø og Fiskeri henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og historie. Hvad er Bolund henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og geografi. I alt modtog 474 elever undervisning. Tadre Mølle På Tadre Mølle tilbydes 2 undervisningstilbud. Fra jord til bord i 1800-talle er et tematilbud, som henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og historie. Roskilde Museums naturvejleder har udviklet undervisningstilbuddet Naturskolen, som henvender sig til klasse og omfatter undervisning i vandenergi, træer og planters anvendelse og myter, krible-krable i vand eller skovbund, fuglenes verden og geologien omkring os. Stenaldertilbuddet var p.g.a. stenalderudstillingen Fra istid til tropenat flyttet til Lejre Museum i arbejdsåret. På Tadre Mølle er der desuden i 2009 kommet opdateret udstyr til natur skolen, og der er blevet udviklet en kulturhistorisk botaniktur, hvor eleverne både går på opdagelse blandt lægeurter og hører spændende historier om træer og myter. Lejre Museum Lejre Museum har udviklet et nyt undervisningstilbud GPS-skattejagten, som henvender sig til klasse og supplerer og opfylder folkeskolens fælles mål for fagene geografi, historie, matematik og natur/teknik. Desuden tilbyder Lejre Museum undervisningstilbudet Lejres sagn og myter, der henvender sig til klasse og opfylder og supplerer folkeskolens faglige mål for fagene dansk og historie. Ligeledes tilbydes Det arkæologiske værksted, der henvender sig til klasse og opfylder og supplerer folkeskolens faglige mål for fagene natur/teknik, dansk og historie. I 2009 havde Lejre Museum 21 gruppeomvisninger heraf 14 skoler eller børneinstitutioner. Undervisningsforløbene rummede besøg i de permanente udstillinger samt en tur i terrænet til Lejrehallen, Skibssætningen og Gl. Kongsgård. KlimaX Til særudstillingerne blev der tilbudt undervisning og økonomisk støtte fra Region Sjælland gjorde det muligt at indrette et særligt klimalaboratorium, samt udvide den gratis undervisningsperiode. Klimax-undervisningen blev tilbudt gratis til alle skoler i Region Sjælland tre dage om ugen i udstillingsperioden. Sankt Ols Gade 15 Til udstillingen Når klimaet former historie indrettede museet et klimalaboratorium, hvor deltagerne med den nyeste teknik og spændende laboratorieforsøg kunne forklare, hvordan klimaet har forandret sig gennem tiden.

20 38 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Tilbuddet Fortidens klima henvendte sig til klasse og supplerede og opfyldte folkeskolens fælles mål for fagene historie og natur/teknik. I undervisningen fik eleverne indblik i, hvornår klimaet eller naturen har haft betydning for historien, og de besøgte klimalaboratoriet. Tilbuddet Klimalaboratoriet henvendte sig til klasse og supplerede og opfyldte folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik, geografi, historie, fysik/kemi og biologi. I undervisningen fik deltagerne en rundvisning i udstillingen og arbejdede herefter med forsøg i klimalaboratoriet. Her var det muligt at lave forsøg med CO2, opleve den ændrede vandstand i Roskilde Fjord og opklare klimatiske mysterier ved hjælp af årringe og pollenanalyser. Fra 28. september til 31. december deltog i alt 41 klasser og i alt 738 elever i klimaundervisningen. Museet har udbudt to lærerkurser med henblik på inddragelse af museets klimatilbud i undervisningen. Til brug i undervisningen udgav museet et undervisningshæfte Klima og historie med historier af Morten Ranmar fra firmaet No Parking og med illustrationer af Niels Valentin. I hæftet kunne eleverne få et indblik i, hvordan forskellige tidsperioder har været påvirket af et skiftende klima. Med afsæt i hæftets seks historier kunne klasserne i fællesskab arbejde med klimaets indvirkning på menneskers liv og historien. Lejre Museum Lejre Museum tilbød undervisning i særudstillingen Fra istid til tropenat. Tilbuddet henvendte sig til klasse og supplerede og opfyldte folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik, historie, sløjd og geografi. Her lagdes vægten især på de voldsomme klimaforandringer, der ved slutningen af sidste istid skabte landskabet, og til stenalderens tropenætter, hvor pelikaner og sumpskildpadder levede tæt ved bopladserne. Det var i forlængelse af undervisningen muligt at møde flintesmeden og arbejde i tre værksteder, hvor deltagerne kunne hugge flint, skæfte flintknive og lave smykker. Fjordcenter Jyllinge Fjordcenter Jyllinge tilbød forløbet Rav - det klimaskabte guld, som henvendte sig til klasse og supplerede og opfyldte folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og historie. I undervisningen lagde man vægt på, at klimaet altid har forandret sig, og at det lysende smukke rav er et unikt vidnesbyrd om de voldsomme klimaændringer. I undervisningen var indlagt aktiviteter, hvor eleverne selv kunne lede efter rav og bearbejde det. Tadre Mølle Møllen tilbød forløbet Vandets kræfter. Undervisningen henvendte sig til klasse og supplerede og opfyldte folkeskolens fælles mål for fagene natur/teknik og historie. I undervisningen fokuseredes på dannelsen af landskabet omkring Elverdamsdalen for år siden og dermed forudsætningerne for den senere udnyttelse af vandenergien i området. Det var muligt at iagttage, hvad der sker, når vandslusen åbnes, og vandets kræfter sætter gang i vandmøllens tunge hjul. E-museum Spillet om Danmark Roskilde Museum har med afsæt i religionsskiftet i Danmark i slutningen af vikingetiden produceret et læringsspil til folkeskolens ældste klasser. Målet med Spillet om Danmark er, at eleverne kan benytte kulturhistorien som referenceramme og som debatoplæg, når de skal diskutere moralske og etiske dilemmaer i dag. I spillet bliver de stillet overfor en række valg ved nogle fiktive, men realistiske dilemmaer med afsæt i trosforestillinger og skikke. Spillet er et computerspil designet i flash. Det er opbygget som et strategispil og kan spilles af op til 4 elever. Hver spiller vælger en fyrstefigur og modtager ved spillets start en mission om at samle Danmark og modstå truslen fra Frankerriget i syd. Spillet er udviklet med midler fra Uni-C i samarbejde med Gunnar Wille, leder af animations- og spiluddannelsen, Den danske Filmskole, forfatter og dramaturg Jacob Wille, samt grafisk designer Niels Dal Valentin. E-learningkonsulent Niels Østergaard har udarbejdet spildesign og stået for produktion. Spillet er tilgængeligt via museets hjemmeside og Spillet kan bruges i fagene historie og kristendomskundskab. Spillet om Danmark blev lanceret på museet den 22. april. Foredrag, indlæg i radio m.m. Frank Birkebæk 20. april: Museerne i fremtiden. Kulturarvsstyrelsens årsmøde. 28. april: Årsberetning. Roskilde Museumsforenings generalforsamling. 25. maj: Roskildes historie. Rotary, Roskilde. 6. oktober: Debat med Mads Øvlisen. Kunst på museet. Museet for Samtidskunst. Tom Christensen 28. april: Indlæg på Roskilde Museums - forenings generalforsamling. 19. juni: Omvisning i Lejre for National - museets II. afd. 19. juni: Åbent hus i Lejre. 13. august: Omvisning i Lejre for kultur - politikere fra Lejre og Folketinget. 1. juli: Omvisn. i Lejre for Nationalmuseets I. afd. 25. august: Oldtidens monumenter i landskabet. Forelæsning, RUC. 3. september: Omvisning i Lejre for medarbejdere i Lejre Kommune. 10. september: Forelæsning. Lunds Universitet. 7. oktober: Jernalderbebyggelse, indlæg på symposiet Sjællands jernalder. Kbh. Uni. 27. oktober: Foredrag om Lejre, Tværpilen, Tåstrup. 11. november: Gud, Konge og Fædreland. Indl. oplæg, Fagligt orienteringsmøde, Fuglsø.

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport

SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport SBM983 Kildebjerg Etape II Bygherrerapport Dover sogn, Hjemslev Herred, tidl. Skanderborg Amt. Stednummer: 16.02.03. sb. nr. 263 Ved en arkæologisk undersøgelse af et ca. 400 meter langt vejtracé og en

Læs mere

Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri A/S Skjern

Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri A/S Skjern Omslag Peter Brandes Redaktion Iben Bækkelund Jagd Tryk Gullanders Bogtrykkeri A/S Skjern Forord Sparetider Overskriften for samfundsforvaltningen har nu i nogle år været: krise. De ændrede økonomiske

Læs mere

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi

Kulturarvsenheden. Administrationsstrategi Kulturarvsenheden Administrationsstrategi Gennem Museumsloven er kommuner og museum forpligtet til at samarbejde omkring plansags- arbejde, såsom kommuneplaner, lokalplaner, VVM-redegørelser, byggesager,

Læs mere

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe

Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Logistikken omkring Danmarks største nødudgravning i det middelalderlige Ribe Af Lis Andersen, museumsinspektør, Den antikvariske Samling Ribe - Danmarks ældste by - gemmer på meget store mængder af vores

Læs mere

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen

Stenshede. en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder. Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 1 Stenshede en gravhøj og andre fund fra yngre stenalder Sanne Boddum og Martin Mikkelsen 5 cm Skår til to lerkar samt en del af en flintflække fundet i grube K7. Bygherre: Bjerringbro Kommune Viborg Stiftsmuseum

Læs mere

Ølsted strand v. Runde Bakke

Ølsted strand v. Runde Bakke Ølsted strand v. Runde Bakke Beretning over den arkæologiske forundersøgelse af matr. 15a Ølsted By, Ølsted Gennemført d. 15. oktober 2008 (NFHA2772) Af: Pernille Pantmann Beretningens identifikation Museumsnr.:

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag:

Bemærkninger til budgetforslag: Roskilde Museum Oprindeligt budget 2012 Budget 2013 TOTALER udgifter indtægter udgifter indtægter 22 Personale 13.887.526-85.000 13.705.380 0 28 Lokaler 1.932.442-32.100 1.708.042 0 32 Samlingerne 1.375.302-396.302

Læs mere

Kulturhistorisk Rapport

Kulturhistorisk Rapport Kulturhistorisk Rapport Heraklesvej bopladsspor og grav fra yngre bronzealder og ældre jernalder Af museumsinspektør mag.art. Benita Clemmensen Museum Østjylland Stemannsgade 2 DK-8900 Randers C Tlf. 8712

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven.

Tilladelsen falder bort, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år fra datoen af dette brev, jævnfør 56, stk. 1 i planloven. Ringsted Landsbynet Att. Lars Lundgren Sendt pr. mail til: lars.lundgren@ringstedlandsbynet.dk Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til opstilling af 35 m høj antennemast til radio- og datakommunikationsformål

Læs mere

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.

Skive Museum, Arkæologisk afdeling. Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04. Skive Museum, Arkæologisk afdeling Overvågningsrapport SMS 906A Posthustorvet Skive sogn, Hindborg herred, Viborg amt Stednr.13.04.09 Inge Kjær Kristensen * 2006 SMS 906A Posthustorvet 2 INDHOLD AUD 2005

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner

Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner Bekendtgørelse nr. 1120 af 19. december 2001 Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos forskningsinstitutioner I medfør af 7, stk. 1, i Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 554 af 31.

Læs mere

- fra bar mark til museumsmontre-

- fra bar mark til museumsmontre- - fra bar mark til museumsmontre- JEG ER ARKÆOLOG er et computerbaseret læringsspil om arkæologi og naturvidenskab. I spillet kan man spille seks forskellige baner. Alle baner er baseret på virkelige arkæologiske

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur

Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur 1 Tindbækvej 25 Gravhøj fra enkeltgravskultur Martin Mikkelsen og Mikkel Kieldsen 1cm 1cm Viborg Stiftsmuseum 2007 Bygherrerapport nr. 19 Bygherre: Asger Risgaard ISBN 978-87-87272-57-5 2 Indledning. Nogle

Læs mere

Genveje til indsamling?

Genveje til indsamling? Genveje til indsamling? Spørgeskema vedr. arkivernes virksomhed - til brug for det fremtidige indsamlingsarbejde i arkiverne og i SLA Om spørgeskemaet (en vejledning) Dette spørgeskema har to formål. Det

Læs mere

Roskilde Museums arbejdsplan 2013

Roskilde Museums arbejdsplan 2013 Arbejdsplaner 2013... 2 Samarbejde og konsulentbistand m. myndigheder m.v.... 7 Afdelingen for Regnskab... 10 Teknisk Afdeling... 11 Antikvarisk Afdeling... 15 Samlinger... 16 Bibliotek... 20 Undersøgelser...

Læs mere

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden

Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Bygherrerapport for den arkæologiske undersøgelse udført i juli 2006 ved Blomhulevej i Træden Matr. nr.: 10e Ejerlav: Træden By Brædstrup kommune Sogn: Træden Herred: Tyrsting herred Gl. Amt: Skanderborg

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune

Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyhedsbrev for den 11.02.13. Historisk Arkiv for Haderslev Kommune Nyheder Ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev Vi har langt om længe fået vores nye hjemmeside op at køre. På hjemmesiden er det muligt at læse

Læs mere

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup

OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse. Af stud. mag. Marie Kanstrup OBM 3796, Dybdalgård - Arkæologisk forundersøgelse Af stud. mag. Marie Kanstrup Indhold: Indledning... 2 Udgravningens forhistorie... 2 Udgravningens hovedresultater... 2 Undersøgelsens perspektiver...

Læs mere

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007

Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalarkiv Årsberetning og Status for 2007 Stenløse Lokalhistoriske Arkiv blev 1. januar 2007 overført til Egedal Arkiver og Museum efter at være drevet af Stenløse Historiske Forening i 39 år.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN

STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN STRANDBY DANMARKS NORDLIGSTE NATURHAVN Oplæg til diskussion af mulighederne for at styrke Strandby som et attraktivt sted for befolkning og turisme -med baggrund i områdets righoldige historie og fund

Læs mere

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens

ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens ARKITEKTERNE BIRCH & SVENNING A/S Allegade 45 8700 Horsens Plan og Byg Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Anne Palmgren Juul Dir: 79755696 Mob: e-mail: anne.palmgren.juul @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-106-14

Læs mere

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted.

Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted, beliggende Roskildevej 454, 4100 Ringsted. Kaj Schnack Roskildevej 454 4100 Ringsted Sendt pr. mail til: kaischnack@gmail.com Dato: 10. februar 2015 Landzonetilladelse til lovliggørelse af carport/cykelskur på matr. nr. 29a, Ortved By, Vigersted,

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Roskilde Museum

Kvalitetsvurdering af. Roskilde Museum Kvalitetsvurdering af Roskilde Museum 2009 1 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 2 Kvalitetsvurderingen af Roskilde Museum 3 Lovgrundlag og ejerforhold 4 Arbejdsgrundlag og formål 4 Samlinger

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Nørskov Miljø Teknik ApS Poul Jørgensen Næstved Landevej 2 4250 Fuglebjerg

Nørskov Miljø Teknik ApS Poul Jørgensen Næstved Landevej 2 4250 Fuglebjerg Nørskov Miljø Teknik ApS Poul Jørgensen Næstved Landevej 2 4250 Fuglebjerg Dato: 13. januar 2015 Sorøvej 89, 4100 Ringsted. Landzonetilladelse til etablering af indendørs autoophug Den 10. september 2013

Læs mere

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse

Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Hustomter fra 3/500-tallet under omfartsvejen ved Højby Huse Bygherrerapport Fig. 1. Felt II set fra syd. Pløjelaget afrømmes med gravemaskine. I baggrunden ses Højby Huse. Foto: Roskilde Museum. ROM j.nr.

Læs mere

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen

Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet. Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen Åmoserne Tissø: Arkiv-arkæologi på Nationalmuseet Af Jørgen Christoffersen, mag.art. Kulturarvsstyrelsen 1 Uddrag af: Årets Gang 2005. Beretning for Kalundborg og Omegns Museum. Kalundborg 2006. Åmoserne

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens

Resultatkontrakt. Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Børnebondegård Horsens Kontraktens start: 5. april 2011 Kontraktens slut: 1. juli 2014 Journalnummer: 13376231510 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer***

Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Oversigt over statsstøttede kunstmuseer*** Offentlige tilskud (EU, stat, amtskommune og Ikke offentlige tilskud Museum kommune) Af samlede (fonde, sponsorater mm.) Kr. indtægter Kr. Arken 2008 32.698.308

Læs mere

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver

Lærervejledning. Brug af arkæologi-kassen og opgaver Center for Undervisningsmidler, Esbjerg Lærervejledning Brug af arkæologi-kassen og opgaver Lærervejledningens indhold: Fælles Mål Om materialet Fakta om arkæologi og oldtiden 4 forskellige opgaver: Opgave

Læs mere

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42.

KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. KNV206 Næstelsø Præstegård Jordvarme, Næstelsø sogn, Hammer herred, tidl. Præstø amt. Sted nr. 05.04.07. Sb.nr. 42. Beretning for forundersøgelse forud for etablering af et stort jordvarmeanlæg beliggende

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015

Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Nyhedsbrev fra Historisk Samfund for Sydøstjylland Januar 2015 Godt nytår. Lokalhistorisk inspirationsdag 2015 Historisk Samfund inviterer igen i år til Lokalhistorisk Inspirationsdag. Denne gang bliver

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted. Roskilde havn Den danske Pilgrimsrute Vestsjælland 1-2 Roskilde - Ringsted Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger

Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Introduktion og spørgeramme til Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger Indholdsfortegnelse Introduktion til kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingskonceptet 3 Kvalitetsvurderingsprocessen 4 Inden

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder

Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Hulbækvej 31 - bopladser og grave fra ældre jernalder Martin Mikkelsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 41 Bygherre: Tage Knudsen ISBN 978-87-87272-86-5 2 Indledning. Tage Knudsen har en gård

Læs mere

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS)

MYPLACE. Fotodeling på nettet med topografisk fokus. Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) MYPLACE Fotodeling på nettet med topografisk fokus Et samarbejde mellem de fem kunstmuseer i Region Sjælland (KURS) Kulturnet DK tematimer 10.12.2008 Andreas Brøgger Vestsjællands Kunstmuseum ab@vestkunst.dk

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland

STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland STATUS 2010 - over råstofforsyningen i Region Sjælland Siden regionens første råstofplan blev vedtaget har der været et markant fald i indvindingen af råstoffer på land og det er nu på niveau med indvindingen

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK

VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK VEDTÆGTER FOR MUSEUM SYDØSTDANMARK Ver. 22.10.2013 Vedtægter for Museum Sydøstdanmark cvr-nr. 184711914 I henhold til: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer. Bekendtgørelse

Læs mere

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret.

Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Anders Kristian Linnet ALI002@politi.dk Kopi er sendt til Højby Bylaug og de naboer og foreninger, der er orienteret. Lejre Kommune Center for Byg & Miljø Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø Tlf. 46 46 46 46 www.lejre.dk

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa

20-03-2014 14/2572. LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa 20-03-2014 14/2572 LandboSyd Peberlyk 2 6200 Aabenraa Landzonetilladelse til at opdele ejendommen matr.nr. 66, m.fl. Brandsbøl, Havnbjerg, 6430 Nordborg der ligger på Oksbøl Søndergade 7-9 og 18, 6430

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende

Resultatkontrakt. Vedrørende Resultatkontrakt Vedrørende Fremtidens landsby Projekt: Thorsminde med afsæt i fiskeri og turisme 17. juni 2010-26. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-23-12-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-Møde 8.4.2011 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 Afbud fra Karen Groth kl. 08.15 besøg fra Himmelev vedr. kirke Trekroner: repræsentant fra MHR redegjorde for nødvendig planlægning frem til byggefase.

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Vedtægter Østfyns Museer 2008

Vedtægter Østfyns Museer 2008 Vedtægter Østfyns Museer 2008 baseret på: Lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 952 af 27. november 2002 om museer Bekendtgørelse nr. 953 af 27. november 2002

Læs mere

Randers Kunstforening

Randers Kunstforening Randers Kunstforening Efterår og vinter 2014 Stiftet 3. juni 1851 - landets 3. ældste! Kalender Kunstforeningens arrangementer: omtales i bladet Tirsdag d. 23. september kl. 19: Omvisning i Statsskolens

Læs mere

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst

Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab. Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Bevaringscenter Brugermuseer Beredskab Samlingsnetværkets årsmøde 25. oktober 2012 Camilla Jul Bastholm Souschef, Bevaringscenter Øst Agenda: Om Bevaringscenter Øst BCØ s beredskabsindsats før 2011 Store

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs

Kalundborg Arkæologiforening. Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs Kalundborg Arkæologiforening Orientering om udgravningen af en dobbeltgrav ved den sydlige kyst af Røsnæs 1 Dobbeltgraven ligger i den stejle kystskrænt lige syd for Snogekærgård, lidt vest for Helles

Læs mere

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune.

MUSE UM SALLING. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING. Navn, ejerforhold, art og status. 1. MUSE UM Salling ejes og drives af Skive Kommune. VEDTÆGTER for MUSE UM SALLING baseret på: Lov nr. 1505 af 14. december 2006, museumsloven med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 1512 af 14. december 2006 om museer Bekendtgørelse nr. 1510 af 14. december

Læs mere

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten

Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten MEDLEMSBLADET 2012 2013 Velkommen til et nyt og spændende år i vor forening. Kunstmuseet i Tønder fik i 2012 et af sine bedste besøgstal i museets 40 års levetid, næsten 32.000 besøgende og vor forening

Læs mere

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4

REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 REFERAT PU-møde 13.8. 2010 kl. 08.15 Domkirkepladsen 4 DAGSORDEN 1. Godkendelse af referat fra møde 4.6. og 16.6.2010 referater godkendtes. 2. Cirkulærer og bekendtgørelser I notat fra Arbejdsskadestyrelsen

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Bevaringsforeningen for Præstø og omegn Nyhedsbrev September 2010 e glemte perler. Vi kender efterhånden mere til Paris og London end vi kender til de mange enestående bygninger, der ligger i vores eget

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning

Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning Skal du opføre en carport, garage, udhus eller terrasseoverdækning, er der en række regler og forhold,

Læs mere

Arabiske mønter fra Sigerslevøster

Arabiske mønter fra Sigerslevøster 14 NoMus Arabiske mønter fra Sigerslevøster Finn Erik Kramer Fig. 1-2. Billedet til venstre viser et udsnit af genstandene fra skat 1, mens billedet til højre viser skat 2 i sin helhed. Samanidemønten

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021.

Vordingborg Kommunalbestyrelse har den 22. september vedtaget forslag til tillæg nr. 10 til Vordingborg Kommuneplan 2009-2021. Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon 55 36 36 36 Direkte 55 36 24 23 Fax. 55 36 25 00 post@vordingborg.dk www.vordingborg.dk Anne-Line Møller Sutcliffe Sagsnr: 2011-2168 Forslag

Læs mere

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder

Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Kokær Høj - Bebyggelse fra jernalder Mikkel Kieldsen Viborg Stiftsmuseum 2009 Bygherrerapport nr. 35 Bygherre: Dennis A. Eriksen & Brian Sønderby ISBN 978-87-87272-78-0 2 Indledning. At Tapdrup har en

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter

Digitalt Atlas over Kulturmiljøer. Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Digitalt Atlas over Kulturmiljøer Lektor Per Grau Møller Kartografisk Dokumentationscenter Disposition vad er baggrunden og målet? vordan når vi målet? Kulturmiljøbegrebet kort fortalt Kilder til at fange

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015

Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Alt hvad I skal vide som arrangører i Kulturnatten 2015 Vi forventer, at I som arrangør er indforstået med nedenstående deadlines og kriterier. Har I spørgsmål, så er I selvfølgelig velkomne til at kontakte

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Placeringsstatistik 18 årige

Placeringsstatistik 18 årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland UU Lolland Falster UUV Køge Bugt UU Nordvest- Sjælland UU Vestsjælland UU Sjælland Syd Placeringsstatistik 18 årige 1 Placeringsstatistik for 18 årige i

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg

01-07-2013 12/13724. VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg 01-07-2013 12/13724 VVS Søberg A/S Kær Bygade 60 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til at opstille 2 containere på ejendommen matr.nr. 129 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 60, 6400 Sønderborg Sønderborg

Læs mere

Landzonetilladelse til en ekstra bolig

Landzonetilladelse til en ekstra bolig Lisa Schønnemann Holmenevej 19 3140 Ålsgårde Mailet d.d. Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282589 mth51@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 30.06.2015

Læs mere

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær.

Afgørelse i sagen om Aabenraa Kommunes afslag på dispensation til plastvinduer i sommerhuse ved Sandskær. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 4. juli 2005 J.nr.: 03-33/500-0091 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder

Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder 1 Tapdrup Vest - bebyggelse og aktivitetsområde fra ældre jernalder samt overpløjet gravhøj fra yngre stenalder Mikkel Kieldsen Kulturhistorisk Rapport Viborg Stiftsmuseum 2011 Bygherrerapport nr. 52 Bygherre:

Læs mere

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv

Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv Tilgængelighed i historiske bykerner nye veje til Viborgs kulturarv 10. februar 2014/rev. 17. februar 2014/ rev. 4. marts 2014 Formidlingsopgave Baggrundsnotat Indhold 1. Indledning 4 2. Baggrund 5 3.

Læs mere

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland

Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Tilbageførsel af museumsgenstande til Grønland Af Einar Lund Jensen, cand.mag. i historie og grønlandsk. Leder af Grønlandsekretariatet, Nationalmuseet i Danmark 1997-2001. Ved afslutningen af arbejdet

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Referat dragtpuljen workshop

Referat dragtpuljen workshop Referat dragtpuljen workshop Dag 1 Kort introduktion til workshopforløb ved Marie Mønster Døllner Vi har været fire i en arbejdsgruppe, som har planlagt en lille workshop. Tove stopper til nytår og vi

Læs mere

KBM 4040 Rigshospitalet

KBM 4040 Rigshospitalet KØBENHAVNS MUSEUM ARKÆOLOGISK RAPPORT 2014 KBM 4040 Rigshospitalet Udenbys Klædebo Kvarter (matr.nr. 6210), Simeon-St. Johannes sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt. Kulturstyrelsens j.nr.: 2014-7.24.02/KBM-0001

Læs mere