Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Omslag Peter Brandes. Redaktion Iben Bækkelund Jagd. Tryk Gullanders Bogtrykkeri"

Transkript

1

2 Omslag Peter Brandes Redaktion Iben Bækkelund Jagd Tryk Gullanders Bogtrykkeri

3 Årsberetning 2009 Kvalitet Selvom der er forskel på stavningen af de to ord kvantitet og kvalitet, og selvom de fleste kan høre forskel, så er der stadig hyppigere et totalt sammenfald i fortolkningen af ordene. Ikke mindst kulturformidlingens kvalitet bliver ustandseligt målt i talstørrelser: Hvor mange besøgende, hvor stort publikum, seertal, hvor store oplag. I bedste fald refererer den slags tal til begivenhedens forhold til de to nabobegreber populær/populisme. Men det er langtfra sikkert, at de også siger noget om kvaliteten. Den, kvaliteten, kommer bedre til udtryk i det man oplever, end i det man tæller. I erkendelse af denne tingenes tilstand og med behørig, men ikke overdreven, respekt for tidsånden kan det så berettes, at museet i 2009 blev kvalitetsvurderet af Kulturarvsstyrelsen (KUAS). I retfærdighedens ofte, men ikke i dette tilfælde, misbrugte navn skal det nævnes, at netop denne kvalitetsvurdering også forholder sig til mange andre parametre end numeriske størrelser. Faktisk er det en meget omfattende proces, der igennem ret lang tid lagde beslag på store dele af museets personaleressourcer. Vi skulle eksaminere museets holdninger, engagementer, målsætninger, involveringer, produktioner og selvforståelse. Vi blev målt på vores evne til at tilvejebringe viden: undersøge, forske, samarbejde fagligt. Vores evne til at videregive vores viden: formidling, undervisning, fremtoning, tilgængelighed og vores evne til at involvere os i og bidrage til det omgivende samfund. Der blev fra KUAS fremført forventninger til vores nationale og internationale engagement, til vores evne til at deltage i samfundsforvaltningen og til vores medansvar for den nationale udvikling af museerne. Hele museets faste stab var involveret i besvarelsen af spørgeskemaer, i fastlæggelsen af museets holdninger, i udarbejdelsen af nødvendige manualer og instrukser og i påpegning af vores styrker og svagheder. Det blev en arbejdskrævende proces men også et forløb, som gav inspiration, indsigt og eftertanke. Processen var i sig selv udviklende og befordrende for vores egenforståelse. I skrivende stund foreligger den endelige konklusion fra KUAS ikke. Men hvis vi forsigtigt tør citere fra den foreløbige, så beskrives museet generelt som meget veldrevet og velfungerende. Der er selvfølgelig den nødvendige plads til fremgang. Vi har vores indsatsområder men vi har også vores forsømmelser. Alt kan ikke overkommes hele tiden. Det er det, man kalder prioritering. Samtidig noterer vi os KUAS forventninger til museet om et nationalt medansvar både inden for museernes egen udvikling og inden for deres deltagelse i samfundsforvaltningen. Det ansvar må vi også kunne påtage os. Status 2009 blev også afslutningen på den første valgperiode i det kommunalreformerede Danmark. De større kommunale enheder betød ved reformens gennemførelse, at museet fra at samarbejde med fem kommuner nu samarbejder med to. Det har især betydet, at det har været muligt at gennemføre en strukturel forenkling. Museets enhedsstruktur var allerede forberedt inden reformen og den har nu, med de nødvendige justeringer, fungeret i næsten 4 år. Det har givet klare faglige fordele og betydet en langt bedre udnyttelse af museets ressourcer. De kommende år vil antageligt byde på samarbejde/sammenlægninger inden for museumsverdenen. Det vil ske bl.a. for gennem lignende enhedsstrukturer at pulje kræfterne med henblik på den fremtidige udvikling. Til den proces er vi altså nu allerede øvede. I samme proces har vi forsøgt at udvikle den organisationsstruktur, der omhandler det folkelige engagement i museets arbejde. Det vil vi fortsat yde opmærksomhed med henblik på ønskede justeringer. I det overordnede styrelsesperspektiv betød kommunalreformen også en forenkling. De to tilskudskommuners politikere udgør (naturligt) størstedelen af museets bestyrelse - og formandskabet er i perioden blevet varetaget af de to borgmestre. De nye tider har selvfølgelig udfordret vante tænkemåder. Lokalbegrebet er vokset i takt med kommunerne og pludselig er man blevet landsmand med dem på den anden side af den tidligere grænse. Det påvirker selvfølgelig også den enkeltes forhold til kulturarven, og også her skal vi vænne os til at tænke i større territorier. Grafik Må jeg slutte med at pege på vores grafiske fremtoning. I 2009 gennemgik museet en gennemgribende revision af den grafiske linje hvor vi samlede det hele (og dermed også alle filialerne) i et fælles udtryk. Vi har fået ny hjemmeside, ny skiltning, nyt brevpapir, nyt udstillingsdesign, nyt publikationsdesign etc. Det er grafikeren Mette Secher, der har stået for udformningen. Men museets logo er stadig Peter Brandes udtryksfulde fortolkning af treenighedssymbolet. Det er også igen i år Peter Brandes, der har tegnet omslagene til årbogen og til denne årsberetning. Igen i år som en kunstnerisk enestående gestus over for stedet. Det takker vi for. Frank Birkebæk

4 Odin fra Lejre, fundet under efterårets udgravninger i Gl. Lejre, blev årets store arkæo logiske fund. Indhold 1.2 Adresse, telefon, og hjemmeside Medlemskab af foreninger og organisationer Samarbejde og konsulentbistand for andre institu tioner, myndigheder m.m Samlingernes ordning Samlingsarkiv Bibliotek Nye genstande til museet Undersøgelser Konservering Bevaringsarbejde Udstillinger Anden formidling Undervisning Publikationer PR-virksomhed Bygninger Udendørsarealer Inventar og materiel Roskilde Museums bestyrelse Museumsforeninger Forsikring Medlemmer af nævn, råd, bestyrelser m.m Fast personale Andet personale Uddannelse, seminarer, konferencer 56

5 Roskilde Museum Besøgstal 1.2 Adresse, telefon, og hjemmeside Kontor Roskilde Museum Sankt Ols Gade 15, 4000 Roskilde Tlf.: Fax: Mail: Hovedudstilling Roskilde Museum Sankt Ols Gade 18, 4000 Roskilde Brdr. Lützhøfts Eftf. Roskilde Museum Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde Tlf.: Håndværksmuseet Roskilde Museum Tømmerhandler Børge Dahls Samling Ringstedgade 6-8, 4000 Roskilde Slagterbutikken Roskilde Museum O. Lund s Eftf. Slagtermester H. J. Sloth Nielsen Ringstedgade 8, 4000 Roskilde Domkirkemuseet Roskilde Museum Roskilde Domkirke, 4000 Roskilde Fjordcenter Jyllinge Roskilde Museum Bygaden Jyllinge Tlf.: Lejre Museum Roskilde Museum Orehøjvej 4B, 4320 Lejre Tlf.: Fax : Mail: Gl. Kongsgård Orehøjvej 12, 4320 Lejre Tadre Mølle Museum Naturcenter Roskilde Museum Tadre Møllevej Hvalsø Tlf.: Mobil: Mail: Besøgstal Roskilde Museum, i alt Besøgende fordelte sig således: Hovedudstilling, Sankt Ols Gade Lützhøfts Købmandsgård Håndværksmuseet Fjordcenter Jyllinge Lejre Museum Palæsamlingerne *) Tadre Mølle Museum Naturcenter *) Palæsamlingerne lukkede i Medlemskab af foreninger og organisationer Arkivforeningen Danmarks Folkeminder Danmarks Naturfredningsforening Dansk ICOM Dansk lokalhistorisk forening Dansk Møllerforening Dansk Numismatisk Forening Egnshistorisk Forening for Hvalsø Kommune Egnshistorisk Forening i Gundsø Foreningen af Danmarks Folkeminder Foreningen af Historiske Værksteder Foreningen for By og Land Foreningen Musicon Valley Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring Foreningen Ørslev Kloster Frederiksborg Amts Historiske Selskab Gasværksrådet Gustav Wied Selskabet Havepulje under ODM Historisk Samfund for Glostrup, Brøndby, Albertslund og Vallensbæk Historisk Samfund for Nordvestsjælland Historisk Samfund for Roskilde Amt Historisk Samfund for Sorø Amt Høje-Taastrup Lokalhistoriske Forening Jysk Arkæologisk Selskab Landbrugspuljen under ODM LARA Lokalhistoriske Arkiver i Roskilde Amt Lejre Fredningsforening Lejre Historiske Forening Kultur-Erhverv Forum Museumsformidlere i Danmark Museumstjenesten Musikzonen Møllepuljen under ODM Naturvejlederforeningen NEMO, Network of European Museum Organizations ODA Organisationen Danske Arkiver ODM Organisationen Danske Museer Selskabet til bevaring af industrimiljøer SLA Sammenslutningen af Lokalhistoriske Arkiver Societas Heraldica Scandinavica Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S UNESCO Verdensarv følgegruppe Ånd- og Videnudvalget

6 10 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Samarbejde og konsulentbistand for andre institutioner, myndigheder m.m. Museet yder generelt arbejde og konsulentbistand for offentlige myndigheder, i særlig grad kommuner, bl.a. ved gennemgang af lokalplaner, nedrivnings- og byggetilladelser samt andre relevante forhold vedr. den fysiske planlægning. Museet samarbejder med menighedsråd om udpegning af bevaringsværdige gravminder. Roskilde Museum varetager bogføring for museumsforeningen og assisterer med administration af foreningens medlemskartotek. Museet er hjemsted for administrationen og bogføringen af Møller- Clausen Fonden. Museet har en observatør i Den Selvejende Institution Hestebjerggård. DSI Hestebjerggård står alene for driften af bygningerne. Museet er med i Museumsnetværket i Roskilde sammen med Museet for Samtidskunst, Vikingeskibsmuseet, Domkirkemuseet, Børnebiblioteket og Roskilde Kommunes børnekonsulent. Museet indgår i styregruppen for Det Kulturhistoriske Landskab. Museet er regnskabsførende for projekt Skjoldungelandet. Museet er regnskabsførende for Danmarks Rockmuseum. Museet har en samarbejdsaftale med Roskilde Sprogskole. Museet har deltaget i Østdansk Turismes projekt Købstaden en moderne by med sjæl om købstadsturisme. Deltagelse i Roskilde Kommunes samarbejdsprojekt med den nye venskabsby Dublin. Roskilde Museum indgår i forsknings- og formidlingssamarbejdet RUCMUS sammen med RUC, Museerne.dk og Vikingeskibsmuseet. Roskilde Museum samarbejder med Køge Museum, Sydvestsjællands Museum og Museerne.dk om arkæologi. Museet deltager i tilrettelæggelsen af Ånd- og Videnfestivalen. Museet samarbejder med Nationalmuseet om et forsknings- og formidlingsprojekt om kunstmaler og kalkmalerikonservator Jacob Kornerup. Fjordcenter Jyllinge Fjordcenter Jyllinge har et samarbejde med Egnshistorisk Forening i Gundsø ved arrangementer og opgaver i museum og arkiv. Lejre Museum Lejre Museum samarbejder tæt med Lejre Museumsforening samt Lejre Historiske Forening ved arrangementer. Lejre Museum har deltaget i møder om Lejre Kommunes Planagenda samt dialog- og inspirationsmøder om kulturog fritidspolitikken. Museet har indgået samarbejde med Lejre Historiske Forening i forbindelse med afholdelse af arrangementer under Lejre Kulturdage og deltager i koordinations-gruppen for Lejre Kulturdage 2009 og Museet har deltagelse i opstart af en netværksgruppe Kultur- og naturinstitutioner i Lejre. Tadre Mølle Museum Naturcenter Institutionen har samarbejdet med Egnshistorisk Forening for Hvalsø og Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomite i Hvalsø i forbindelse med enkelte særarrangementer. Tadre Mølle samarbejder tæt med møllens støtteforening Tadre Mølles Venner, som har ydet frivillig hjælp i forbindelse med alle årets særarrangementer og som frontpersonale på møllens åbningsdage samt med pasning af møllegårdens kålgård og prydhaven. Produktionsskolen PH i Tølløse videreførte i arbejdsåret pasningen af lægeplante og urtehaven. 2.2 Samlingernes ordning Registrering Museets registrering foregår i en fællesmuseal database Regin udarbejdet af Kulturarvsstyrelsen. Regin fungerer samtidig som elektronisk indberetning til det kulturhistoriske centralregister Museernes Samlinger, som statslige og statsanerkendte museer har indberetningspligt til. Museernes Samlinger har adressen hvor alle kan søge i samlingerne på landets museer. Implementeringsprogrammet, ArchInt, som museet fik udviklet i 2008 til brug ved overførsel af de arkæologiske genstandsregistreringer til Regin, er stillet til rådighed for alle danske museer. Flere museer har fået tilsendt materiale. Scanningen af ca registreringskort, økonomisk støttet af Kulturarvsstyrelsen, blev foretaget i 2007, men færdiggørelse af projektet er trukket ud fra leverandørens side. Medio 2009 blev en del af materialet implementeret i Regin. Ultimo 2009 påbegyndtes den endelige implementering. Af tekniske årsager var arbejdet ikke færdiggjort ved årets udgang, og i nogle måneder har museets Regin-database været lukket for indtastninger. Der er fra Kulturarvsstyrelsen stor fokus på museernes samlinger, deres bevaring og registrering. Museet har, i lighed med alle øvrige statsanerkendte museer, afleveret en handlingsplan for den elektroniske registrering af museumssager og genstandssamling. Ifølge denne forventer museet at have afsluttet det elektroniske registrerings- og indberetningsefterslæb i 2012 for samlingerne på Roskilde Museum og Lejre Museum. Herefter tilbagestår målrettet arbejde med registrering af samlingen på Fjordcenter Jyllinge. I tilknytning til handlingsplanen gennemgår museet tidligere foretagne registreringer for personfølsomme data inden overførsel til Museernes Samlinger, således at hovedparten af Roskilde

7 12 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Museums genstandsregistreringer vil foreligge elektronisk og være overført til Museernes Samlinger i løbet af Ved hjælp af en historiker i job med løntilskud fortsætter oprydning og registrering af samlingen på Fjordcenter Jyllinge. Genstandene, der hidtil kun har været indført i en accessionsprotokol, bliver nu elektronisk registreret og fotograferet. En registrering og fotografering af samlingen på Kongsgården er påbegyndt og forventes færdiggjort i Siden 2007 varetages Roskilde Domkirkemuseums samling af Roskilde Museum. I december 2008 blev samlingen overført til museets hovedmagasin med undtagelse af en stor stensamling, der fortsat befinder sig i Domkirken. I løbet af 2009 er samlingen blevet gennemgået, ordnet og opstillet på magasin, og den elektroniske registrering er indtil videre færdiggjort, den digitale fotografering mangler dog. Den 28. oktober foretog museets økonomiske revisorer den årlige lovpligtige samlingsrevision, hvor der stikprøvevis blev udvalgt 25 genstande, der skulle fremfindes og registrering forevises. Alle genstande blev fremfundet, og revisionen gav ikke anledning til bemærkninger. Museets samlinger - også den del, der befinder sig på magasin - er tilgængelige for offentligheden efter aftale og besøges jævnligt af forskere, studerende og andre interesserede. Tekstilsamlingen besøges således hvert år af studerende fra Håndarbejdets Fremmes Seminarium som led i deres uddannelse. Museets arkæologiske materiale, udgravningsberetninger og genstandssamling, anvendes flittigt af specialestuderende fra Københavns Universitet. Udlån Ligesom Roskilde Museum i år har haft glæde af indlån fra andre museer og privatpersoner til museets særudstillinger, bidrager museet også gerne med genstande til andre museers og institutioners udstillinger. Til Roskilde lokalhistoriske Arkivs tre udstillinger om hhv. fotograf Hude, domkirkens renovering samt om børn har der været udlånt genstandsmateriale. Til Post- & Telemuseets udstilling Det sorte kabinet er udlånt en tals snustobaksdåse i sølv. Til Det Kongelige Garnisonsbibliotek er udlånt genstandsmateriale til udstilling om svenskekrigene i 1600-tallet. Museet har til forskningsbrug på Lunds Universitet udlånt flint fra Høbjerg, Kornerup sogn. Magasiner Museet indgik medio 2009 en aftale om udvidelse af hovedmagasinet på 600 m2. Museets konservator har udarbejdet planer for det nye magasins indretning samt indhentet tilbud på istandsættelsesarbejder. Museet har modtaget økonomisk støtte fra Kulturarvsstyrelsen til dette. Museets hovedmagasin bruges som fællesmagasin med byens øvrige museer, ligesom museet har undersøgt muligheden for evt. at udleje dele af den nye magasinudvidelse til andre museer. I et nyindrettet magasinrum er Domkirkemuseets genstandssamling blevet ordnet og opstillet på magasin. 2.6 Samlingsarkiv I Fjordcenter Jyllinges alment tilgængelige Informationscenter har de frivillige medarbejdere koncentreret sig om at rubricere og kopiere materiale til udklipsarkivet i Informationscentrets ringbind (kopisamling). Informationscentrets drift hører under Egnshistorisk Forening i Gundsø, men museet afholder materialeudgifterne. Registreringen af billedsamlingen på Fjordcenter Jyllinge er i 2009 fortsat på frivillig basis. Lokalhistorisk arkiv for Gundsø har året igennem modtaget arkivalier, bl.a. kan nævnes materiale fra gården Spraglehøj i Jyllinge i forbindelse med kommunens køb af ejendommen. I foråret afholdtes møde med Roskilde Bibliotek vedr. arkivets fremtidige formelle tilhørsforhold. En endelig beslutning er udskudt til Bibliotek Museet modtager hvert år mange publikationer især ved bytteforbindelser med andre museer i Danmark og i udlandet. Elektronisk katalogisering af nyindkomne bøger samt revision af biblioteket generelt er blevet varetaget af frivillig arbejdskraft. 3.2 Nye genstande til museet Som altid nyder museet stor bevågenhed fra byens og omegnens borgere. Museet har også i 2009 modtaget genstande, som vi vil benytte lejligheden til at takke for. I det følgende gives et lille udpluk af årets erhvervelser: Fra Strandmøllen i Roskilde har museet modtaget nogle fine drikkeglas, der siden midten af 1800-tallet har været i Møller-slægtens eje. Glassene menes at være en bryllupsgave til Lauritz Lassen, der i 1863 købte Strandmøllen. Strandmøllen lå lige over for Gasværket og var den sidste af en række møller, der fik vand fra Maglekilde. Møllen blev nedrevet Skab med Roskilde Domkirke skåret i relief i skabslågen lavet af en af byens tømrermestre som bryllupsgave i Skabet er lavet af elmetræ fra et træ, der har stået i haven til den Kornerup-Borch ske købmandsgård, Stændertorvet 2. I forbindelse med lukning af RKCollection, Algade, modtog museet diverse materiale. Arkivalier og fotos er blevet leveret videre til Roskilde lokalhistoriske Arkiv. RKCollection startede i 1917 som Roskilde Kontantforretning, damernes magasin.

8 14 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årets store formidlings satsning var KlimaX. Blandt under visningstilbuddene indgik klimalaboratoriet. I folkemunde har butikken været mest kendt som Kontanten. Museet erhvervede et maleri forestillende Haraldsborg Mølle Billedet er malet af J.P. Møller. Møllen, der kan føre sin historie tilbage til middelalderen, lå indtil 1909 på Frederiksborgvej 86 og var den sidste blandt en række møller, der fik vand fra Klosterkilden i Sankt Marie Hospitals have. Som vanligt har museet også i 2009 modtaget materiale fra årets musikfestival, Roskilde Festival. Denne begivenhed har tidligere været genstand for en nærmere undersøgelse af museet. Museet har desuden modtaget en velholdt dåbskjole, som blev brugt første gang i 1862 ved dåb i Sæby kirke og senest ved en barnedåb i Til Sjællands Keramikmuseum er tilgået værker af Merethe Bloch og Peter Tybjerg værker købt i forbindelse med udstillingen Naturen som udgangspunkt - Keramikannualen 2009 i Roskilde Palæ. 3.3 Undersøgelser RUCMUS Samarbejdet mellem RUC, Vikingeskibsmuseet, Museerne.dk og Roskilde Museum affødte i 2009 projektet om Roskildes oprindelige topografi samt samarbejder i tilknytning til museets forskellige KlimaX-udstillinger. Museet har ligeledes løbende gennem 2009 bistået studerende i forbindelse med opgaver. Desuden deltog museet i en forskningsdag med samarbejdspartnerne. Arkæologi Den økonomiske krise i samfundet i almindelighed og i byggebranchen i særdeleshed betød en markant nedgang i antallet af rekvirerede arkæologiske opgaver. En undtagelse var arbejdet med Holbækmotorvejens udvidelse, Vejdirektoratets projekt M11, der blev iværksat i det tidlige forår. Siden marts 2009 har museet foretaget et antal prøvegravninger langs den eksisterende motorvej og på tilstødende arbejdsarealer m.m. Flere steder resulterede dette i egentlige arkæologiske nødudgravninger, i særdeleshed i området vest for Roskilde, umiddelbart øst for overføringen af Lindenborgvej, men også ved Trekroner Station. Med støtte fra fondsmidler blev udgravningen i Gl. Lejre fortsat, og resultaterne skabte både glade miner og avisoverskrifter. Der blev fundet såvel kæmpehaller som spektakulære oldsager og samtidig udgravningens afslutning i oktober, indledte mus.insp. Tom Christensen en 16 måneders orlovsperiode, hvor museets mangeårige udgravningsindsats i Gl. Lejre skal publiceres. Tilsynet med de fredede fortidsminder I 2009 er der ført tilsyn med de fredede fortidsminder i Odsherred Kommune og Kalundborg Kommune. Imidlertid

9 16 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum foregik tilsynet kun i de første syv måneder af året, da de særlige tilsynscomputere skulle indleveres til Kulturarvsstyrelsen. Her er softwaresystemet blevet udskiftet, og tilsynsdatabasen er derved blevet ændret markant; f.eks. er det ikke længere muligt at registrere nyfundne fortidsminder i databasen. Udskiftningen af systemet er sket i forbindelse med en anden softwareudskiftning i Kulturarvsstyrelsen, som den nye tilsynsdatabase er afhængig af. Her er de to databaser Fund & Fortidsminder og Fredede Fortidsminder lagt sammen i et nyt og mere brugervenligt program, hvor både museer og offentlige klienter har mulighed for at foretage bedre søgninger end tidligere. Desværre har der været ganske store forsinkelser på det nye Fund & Fortidsminder (F&F), og det nåede ikke at komme op at køre i At forsinkelsen er dobbelt ærgerlig skyldes, at det nye tilsynsprogram skal downloade og uploade til F&F, og da dette endnu ikke kører, har museets tilsyn heller ikke kunnet foretages. En anden nyhed i 2009 er, at de 10 tilsynsmuseer i Danmark har fået pålagt opgaven at udføre krydsoverensstemmelseskontrolbesøg (KO-kontrol) for Direktoratet for FødevareErhverv under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Blandt kravene for at få del i EU s landbrugsstøtte er overholdelse af en dyrkningsfri zone på 2 meter omkring fredede fortidsminder. Museets opgave består i at tilse de fredede fortidsminder på de udvalgte bedrifter og kontrollerer om 2 meter zonen omkring fortidsminderne overholdes. FødevareErhverv står for udvælgelse af bedrifter til kontrollen. Rapporteringen foregår til Kulturarvsstyrelsen, som behandler sagen og informerer Fødevare & Erhverv. Her vurderes det, om eventuelle overtrædelser skal medføre nedsat støtte. I 2009 udførte Roskilde Museum 12 KO-kontroltilsyn, alle beliggende i Vestsjælland. Roskildes oprindelige topografi Museet indledte et pilotprojekt i samarbejde med Roskilde Universitets Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring med fokus på at rekonstruere de oprindelige terrænforhold ved Roskildes grundlæggelse i slutningen af vikingetiden. Samtidig vil analyser af jordlag, pollen og makrofossiler fra jordprøver kunne beskrive arealanvendelse og den rumlige byudvikling fra vikingetiden til middelalderens afslutning. Udgravninger M11 Lindenborgvej Syd, Roskilde Foranlediget af Holbækmotorvejens udvidelse vest for Roskilde foretog museet i april-juni en arkæologisk udgravning på en 7,4 ha stor mark beliggende syd for motorvejen ved Hyrdehøjskoven. Der blev afrømmet fem udgravningsfelter på i alt knap m². Undersøgelsen afdækkede arkæologiske spor fra mindst tre forskellige perioder: 1) to gårde fra sen romersk jernalder/ ældre germansk jernalder (ca e. Kr.), begge med omkransende, overdækkede hegnsforløb; 2) to langhuse fra vikingetid (ca e.kr.), det største 33 m langt, formentlig dele af samme gårdenhed; 3) et aktivitetsområde fra renæssance/nyere tid (ca tallet), bl.a. med brønde og gruber, kraftigt forstyrret ved opfyldning i slutningen af 1800-tallet. For vikingetidsbebyggelsens vedkommende må denne formodes at strække sig ind på nabomarken mod øst, et areal, som i øvrigt er udlagt til råstofindvinding. M11 Trekroner Station Sydøst, Roskilde Umiddelbart nord for afkørslen til Københavnsvej, sydøst for Trekroner Station, lokaliseredes resterne af en gravhøj, som blev udgravet i oktobernovember. Højen var stærkt ødelagt af pløjning, og kun ca. 20 cm var tilbage af højfylden. Trods omhyggelig udgravning lykkedes det ikke at finde sporene efter en gravlæggelse, som således må regnes for tabt. Dog fandtes i højfylden enkelte genstande fra slutningen af yngre stenalder eller tidlig ældre bronzealder (ca f. Kr.). Imidlertid fandtes under højen en overraskelse, nemlig en velbevaret hustomt som i sagens natur er ældre end selve højen. Formentlig skal huset dateres til tidlig yngre stenalder (ca f. Kr.), hvilket gør det til intet mindre end en sjældenhed. M11 Trekroner Station Syd, Roskilde Omtrent 100 m vest for den undersøgte gravhøj/hustomt foretog museet en mindre undersøgelse i december i forbindelse med en ekstraordinær udvidelse af Vejdirektoratets arbejdsareal ved Københavnsvejafkørslen. På et ca. 290 m² stort udgravningsfelt fandtes spor i form af en stolpebygget driftsbygning fra romersk jernalder (Kr. f. til 400 e. Kr.), en såkaldt 3x4- konstruktion, som formentlig har haft hævet gulv som en art fadebur. Der konstateredes også spor efter en mulig midtsulebygning af beskeden størrelse og af uvis alder. M11 Lindenborgvej Nord, etape I og II, Roskilde På et område i den sydvestlige del af Hyrdehøjskoven blev der ligeledes foretaget arkæologiske udgravninger forud for motorvejsarbejdet. Etape I fandt sted i juli. Det var en mindre undersøgelse i et ledningstracé, hvor der fandtes en nedgravet værkstedshytte, et såkaldt grubehus, fra vikingetiden (ca e. Kr.). Etape II omfattede et udgravningsfelt på m², hvor der konstateredes et virvar af grøftsystemer og enkelte bygninger, der formentlig skal opfattes som gårdenheder fra tallet. Bebyggelsen skal ganske givet ses i sammenhæng med museets tidligere undersøgelse få hundrede meter nordpå

10 18 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum af den middelalderlige landsby Flæthinge. Derudover var der et indslag af vikingetid, dog mest i form af nogle bemærkelsesværdige detektorfund. Trekroner Øst etape VI Endnu en del af Roskilde Kommunes byudviklingsplan blev sat i værk med en arkæologisk undersøgelse i den nordvestlige del af området. En prøvegravning havde afsløret den absolutte bund af en jordfæstegrav, hvor kun rester af kraniets nakkeknogler var tilbage. Der fremkom dog ikke yderligere spor efter begravelser i området ved den senere udgravning. Til gengæld fandtes en del gruber med lerkarskår og flintskrabere fra tragtbægerkulturens første del (ca f. Kr.) i begyndelsen af yngre stenalder på et svagt skrånende terræn nær Himmelev Bæk. En enkelt affaldsgrube rummede lerkarskår fra yngre bronzealder ( f. Kr.). Lejre Takket være en donation fra Fonden af 29. december 1967 (stiftet af Eilif Krogager) kunne museet i løbet af sommeren og efteråret foretage en større udgravning i Gl. Lejre. Udgravningen blev delvist gennemført som en uddannelsesgravning for universitetsstuderende fra Københavns Universitet. Her blev afdækket tre store haller, hvoraf den største var godt 60 meter lang, den største bygning, der kendes fra Danmarks oldtid. De nye haller var opført på et kunstigt opbygget jordplateau. Såvel bygningerne som de tilhørende jordværker må betegnes som enestående.sammen med de tidligere fundne halbygninger (Lejrehallen) og de detektorfund, der blev gjort i udgravningsområdet, fremstår Lejre nu som en af de helt centrale lokaliteter i Danmarks vikingetid. Genstande af høj kvalitet af guld og sølv, samt sjældne mønter, indgår i materialet. Det samme gør en helt enestående ca. to cm høj sølvfigur af guden Odin, siddende på sin trone, omgivet af sine to ravne. Hovedvejen 71, Rorup På baggrund af opsamling af rester af et menneskeskelet i nærheden af en ødelagt hellekiste blev der foretaget en prøvegravning for at se, om der var jordfæstegrave eller yderligere hellekister på bakken. Der fremkom ingen sikre spor efter hellekister eller en anden form for grav, der har rummet det oppløjede skelet. Omtrent 60 m syd for bakken fandtes dele af endnu et menneskeskelet, der har ligget på højre side i en næsten usynlig, lav nedgravning i undergrunden. Skelettet er udateret. Middelalder Duebrødrevej 1D Nedgravning af ledninger på et privat grundstykke blotlagde en syldstensrække fra en bygning, der sandsynligvis har indgået i det såkaldte Duebrødre kloster, hvoraf kirkeruinen er blotlagt på nabogrunden. Efter opmåling af syldstenene blev ledningen ført udenom, så fortidsmindet kunne dækkes til igen. Stændertorvet/Skt. Laurentii For at afhjælpe fugtproblemer i Skt. Laurentii kirkeruin ville Roskilde Kommune etablere en pumpebrønd. Derfor gravedes et hul fra Stændertorvet ned i kirkens indre. Da ruinen er et fredet fortidsminde, kunne det ikke lade sig gøre at placere brønden på dette sted. I forbindelse med entreprenørarbejdet fik museet lejlighed til at opmåle og tegne en opstalt af kirkevæggens inderside. Strandengen 4 I forbindelse med en udstykning af en byggegrund på ejendommen foretog museet en prøvegravning, fordi stedet ligger som nabo til Skt. Ibs kirke. Forventningen om at finde spor efter bebyggelse fra tallet bristede imidlertid, da søgegrøfterne var uden relevante anlægsspor. Grønnegade I et par måneder i efteråret renoverede Roskilde Forsyning fjernvarmeledninger i hele Grønnegades længde. Det betød, at der blev lejlighed til at registrere kulturlag og anlægsspor i gadens nordside. Der blev påvist stenbrolagte gadestykker i to niveauer i den vestlige halvdel af forløbet. Ud for Fruegade fandtes resterne af en nedbrudt teglstenskælder og syldsten fra det tilhørende hus. Det havde en samlet længde på over 20 m og har øjensynlig ligget med facaden ud til Grønnegade. Slæggerup Gennem flere år er der blevet indleveret metalgenstande, der er fundet med metaldetektor på en mark i Slæggerup. I 2004 fik museet foretaget en magnetometerskanning af en del af området. Skanningen afslørede nogle steder, hvor der kunne være grubehuse skjult under pløjelaget. I september foretog museet en mindre prøvegravning, og det viste sig, at skanningens indikationer ikke repræsenterede fortidige anlæg Til gengæld fandtes tomterne af tre stolpebyggede huse, hvoraf det ene en treskibet konstruktion er fra jernalder eller vikingetid, mens de to andre er fra middelalderen. Frederiksborgvej 10 En arkæologisk nødudgravning i forbindelse med et igangværende byggeri afslørede affaldsgruber, en brønd, grøfter og stolpehuller inden for et godt og vel 180 m2 stort område på Skt. Josefs Skole. Anlægsspor, og det heri fundne genstandsmateriale, kunne overvejende dateres til tiden fra ca.1200 og frem med hovedvægten fra anden halvdel af 1200-tallet. til ca Enkelte fragmenter af drejekværne af granatglimmerskifer kan henføres til årene, men de fremkom i anlæg, der i øvrigt rummede fund, som var år yngre.

11 20 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Samlet set peger udgravningsresultatet på, at området nok har været en del af byen allerede fra de første århundreder af dens eksistens, men det er formentlig ikke før i højmiddelalderen, at stedet bliver inddraget til bebyggelse. Domkirkepladsen 4 Etableringen af en ny kalkgrube på nordsiden af Domkirkepladsen gav mulighed for at registrere gruber og kulturlag. Det viste sig, at der allerede tidligere har ligget en kalkgrube på stedet, og ud fra opfyldningsmaterialet at dømme er den blevet sløjfet i nyere tid. Under kalkgruben var spor efter gruber, en grøft m.v., men i den meget begrænsede udgravning på ca. 3x4 m var det ikke muligt at få overblik over eventuelle konstruktioner. Aktivitetsniveauet synes at have været stort i højmiddelalderen, og ingen steder var det oprindelige muldlag at finde. Sager foranlediget af anlægsarbejder og høringer i 2009 Nyere tid Omfanget af arbejde i museets nyere tids afdeling har været præget af reduceret medarbejderstab grundet bl.a. orlov og fratrædelse. Ligeledes er der blevet brugt ressourcer på Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurdering og formidlingsopgaver knyttet til museets nye hjemmeside. Kornerup I 2009 indgik museet et samarbejde med Nationalmuseet om et forsknings- Behandlede byggeansøgninger og -tilladelser, lokalplaner, prøvegravninger og udgravninger Lejre Roskilde I alt Byggetilladelser og ansøgningsaktiviteter Byggesager-besvarelser Lokalplaner / kommuneplaner Jordvarmeanlæg Tilsyn med jordarbejder 3 3 Prøvegravninger 6 6 Udgravninger 7 7 Museets høringssvar og henv. til bygherrer på baggrund af byggeansøgninger og byggetilladelser Råstofsager Naturbeskyttelsesloven Byggesager Skovrejsning VVM-høringer Nedrivningssager Læplantning Antallet af nedrivningssager omfatter perioden og formidlingsprojekt om maleren og kalkmalerikonservatoren Jacob Kornerup. Jacob Kornerup stammede fra en af Roskildes store købmandsslægter og boede hele sit liv i Roskilde, hvor han interesserede sig levende for byens kulturarv. Museet påbegyndte de første sonderende undersøgelser et arbejde, der vil fortsætte de kommende år. Det er tanken, at arbejdet skal munde ud i udstilling, publikation samt seminar. Gravminderegistrering Ultimo 2009 foretog museet en gennemgang og forslag til udpegning af bevaringsværdige gravminder på Sankt Ibs kirkegård. Forslaget er sendt til Sankt Jørgensbjerg Menighedsråd. Den endelige udpegning vil ske på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen for Hvedstrup blev afsluttet i 2009, og registreringskort er fremsendt til menighedsrådet. Nyregistreringen af Jyllinge kirkegård blev fortsat, og gravminderegistreringen for Gundsømagle kirkegårde blev påbegyndt. Sprøjte- og frysehuse Museet igangsatte i 2008 en registrering af brandsprøjtehuse og fællesfrysehuse. Sprøjtehusene var brandstationer rundt om i landsbyerne. Frysehusene opførtes ca som fællesfryserum, hvor medlemmer af den lokale fryseforening kunne op bevare varer på frys. Registre ringen omfattede Roskilde og Lejre kom muner og byggede på oplysninger fra kommuner, arkiver, foreninger, privat personer, litteratur m.v. Registreringen blev afsluttet i Trekroner Ved samtidsundersøgelsen af byudviklingen i Trekroner er der foretaget en enkelt fotodokumentation af området i årets løb. Varestudier Også i 2009 fortsattes bestræbelserne på at udvide varesortimentet fra 1920 erne i Lützhøfts Købmandsgård. Bygningskultur i Roskilde Museet har etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra museet og arkitekter fra private og offentlige virksomheder i lokalområdet. Arbejdsgruppen har i 2009 udvalgt omkring 40 interessante bygningsværker i Roskilde Kommune og påbegyndt skrivningen af mindre artikler om disse. Det endelige resultat publiceres i SAVE Landsbyer under pres fra hovedstaden Kulturarvsstyrelsen gennemførte i 2009 en SAVE-registrering af tre udvalgte landsbyer i Roskilde Kommune, Vindinge, Hvedstrup og Snoldelev-Hastrup. Museet bistod med formidling af kontakter og kulturhistoriske oplysninger. Roskilde Domkirke I forbindelse med Danmarks Radios fokusering på de tre Unesco-udpegede verdenskulturarvssteder i Danmark: Kron-

12 Museets konservator Ole Ring havde den lille Odin-figur i kyndige hænder. Årsberetning Roskilde Museum borg, Jellinge og Roskilde Domkirke har museet bidraget med faglige oplysninger vedr. domkirken til fjernsynsudsendelse, undervisningsmateriale på nettet samt deltaget i radioudsendelse. 4.1 Konservering Konservering af det arkæologiske genstandsmateriale fra bygherrefinansierede udgravninger foregår hovedsagelig på Bevaringscenter Øst i Køge. Klargøringsarbejdet inden videresendelse, dvs. fotografering, udarbejdelse af lister m.m., foretages af museets konservator. Udvalgte genstande behandles dog sideløbende på museets konserveringsværksted. Med udgangspunkt i analyse af museets malerisamling fortsætter museet en konservering af de billeder, der vises i de permanente udstillinger. På samme måde udtages løbende jerngenstande fra den ældre del af museets arkæologiske samling. Konserveringen af begge dele foregår på Bevaringscenter Øst. Ud over løbende opgaver har konserveringsværkstedet i årets løb været engageret i nogle større arbejder. Det drejer sig om en analyse af museets klima- opbevaringsforhold i forbindelse med Kulturarvsstyrelsens kvalitetsrapport. Der er udarbejdet tilstandsrapport over de på museet deponerede fugleskydningsskiver (145 stk.) fra Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab samt arbejdet med opstilling og indretning af en ny sikkerhedsmontre med Odinfiguren fra Lejre. For at beskytte de udstillede genstande i museets permanente udstilling mod UV-stråler og unødig høj varmepåvirkning blev der i 2008 påbegyndt en opsætning af UV-filter på sydvendte vinduer i Sukkerhuset. Dette arbejde er færdiggjort i Konserveringsværkstedet deltager i arbejdet med opbygning af udstillinger, især afhentning, rengøring og klargøring af genstande. Værkstedet fører tilsyn med Sankt Laurentii kirkeruin, hvor museet også har indrettet udstilling. Konserveringsværkstedet har forestået en udskiftning af belysningen i hovedudstillingen. I samarbejde med firmaet Lumodan blev loftbelysningen udskiftet til LED. Holder til fiberlys i montrer er udtaget og afleveret til Lumodan forventet opsat i år 2010 med LED. Museet har været faglig rådgiver i forbindelse med en eventuel renovering af den gamle byrådssal, som stort set står intakt, siden den blev opført i Museet har i den forbindelse indhentet tilbud på restaurering af vægtapet samt de oprindelige byrådsstole, begge dele tegnet af rådhusets arkitekt O.P. Momme. Fjordcenter Jyllinges fartøjssamling På Fjordcenter Jyllinge er til bådsamlingen knyttet et bådelav bestående af frivillige medarbejdere, som har til opgave at foretage bevaringsarbejde. Arbejdet med restaureringen af museets

13 24 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum både er fortløbende og modtog i 2009 økonomisk tilskud fra Møller-Clausen Fonden til materialer. 4.3 Bevaringsarbejde Museumslovens kapitel 8, 23-24, betyder, at tilladelser til nedrivninger og væsentlige ombygninger skal meddeles til museet og dets afdelinger. Desuden modtager museet til udtalelse alle lokalplaner og kommuneplaner, samt råstofplaner, meddelelser om dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven, anlægsarbejder som vindmøller, jordvarme, skovrejsningsplaner m.m. I den forbindelse har museet udført undersøgelser, når det var relevant, og i nogle tilfælde foretaget fotodokumentation. Museet har i 2009 samarbejdet med Lejre Kommune om kommuneplanen Museet har desuden fået henvendelser ang. navneforslag til veje. 5.2 Udstillinger KlimaX 2009 var i høj grad præget af satsningen på historiske klimaforandringer, samlet kaldet KlimaX. Baggrunden for satsningen var FN s store klimakonference COP15, der afholdtes i København i december måned. Aktiviteterne omfattede flere af museets besøgssteder og forskellige aspekter af museets formidlingsområder. Arbejdet omfattede særudstillinger på henholdsvis Fjordcenter Jyllinge, Lejre Museum, Tadre Mølle og i Sankt Ols Gade 15. Hertil kom en lille plancheudstilling på Stændertorvet i forbindelse med Forskningens Døgn Skoletjenestearbejdet i forbindelse med udstillingerne har været omfattende, og der blev til dette formål bevilliget kr. fra Region Sjælland, således at museet i efteråret og vinteren kunne tilbyde gratis klimaundervisning til alle skoleklasser i regionen. Klimaundervisningen har indbefattet et undervisningshæfte og et højteknologisk klimalaboratorium. I midlerne fra Region Sjælland samt i yderligere en bevilling fra Friluftsrådet indgår også penge til opførelse at et Vandenergianlæg på Tadre Mølle, der i fremtiden skal indgå i undervisningsforløb omkring vandenergi. Vandenergianlægget er i planåret blevet færdigprojekteret, men pga. myndighedernes sagsbehandling har åbningen måttet rykkes til april Sankt Ols Gade 15 og 18 Den permanente udstilling I løbet af 2009 har museet arbejdet videre med planerne om både at opdatere den eksisterende udstilling og udvide udstillingsarealet. Arbejdet tager udgangspunkt i museets formidlingsstrategi, som har været forelagt museets bestyrelse og de relevante politiske beslutningstagere. Realiseringen afventer nu en politisk beslutningsproces, hvis positive udfald er afgørende for ideernes gennemførelse. Den permanente udstilling blev i november måned tilføjet en helt særlig udstillingsgenstand, som øjeblikkeligt er blevet ikke blot museets, men også et af byens store vartegn. Der er tale om den kun 2 cm høje Odinfigur, Odin fra Lejre, der dukkede op under årets arkæologiske undersøgelser i Gl. Lejre. Odin har fået sin egen specialbyggede og til formålet indkøbte sikkerhedsmontre. I tilknytning til figuren blev der fremstillet en filmsekvens, der viser figuren 360 grader rundt. Filmen vises i storformat på en fladskærmscomputer i udstillingen....at skyde papegøjen I 2008 underskrev Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab og museet en deponeringsaftale vedr. selskabets fugleskydningsskiver. I maj 2009 åbnede museet udstillingen at skyde papegøjen, hvor der vises 88 af de i alt 145 deponerede, runde træskiver, som fuglekongerne lige siden selskabets start i 1787 har ladet fremstille. Motiverne på skiverne er meget forskelligartede, præget af tiden og tidsånden, men ofte også med et helt personligt præg med relation til fuglekongens erhverv eller hjemsted. Dog er særligt allegoriske og topografiske motiver dominerende. De udstillede skiver kan som en billedbog være med til at fortælle ikke blot selskabets men også byens historie. Fugleskydningstavlerne indgår foreløbig i den permanente udstilling til og med Særudstillinger Når klimaet former historien 26. sept mar Udstillingen Når klimaet former hi storien var en del af museets formidlingssatsning KlimaX. Det var museets ønske at bidrage til nutidens klimadebat ved at påvise, at der også tidligere har fundet klimaændringer sted, som har fået indflydelse på byens udvikling, og som også har fået betydning for den nationale historie. Da museet ikke tidligere havde arbejdet med klimaspørgsmål, indgik museet et samarbejde om sparring og vidensindsamling med forskere på Roskilde Universitet under RUCMUSsamarbejdet. Derudover fik museet mulighed for at fokusere og lægge vægt på andre formidlingsformer. I klimalaboratoriet og i udstillingen lagdes vægten på interaktion særligt i forhold til skoleklasser. I et samarbejde med firmaet MLH1407 blev der produceret et program og et kort, som ved hjælp af trykknapper kunne vise udbredelsen af brandene i Roskildes i 1731 og Klimalaboratoriet indeholdt bl.a. et stort fladskærmsbord med infrarøde sensorer, der viste Roskilde Fjords vandstand gennem tiden i forhold til forskellige kulturhistoriske elementer, en træskive med interaktive formidling af dendrokronologi og Roskilde bys historie samt flere forskellige forsøg med klimaelementer, makrofossiler og pollenanalyse. Modeller, der viste Roskildes

14 26 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum placering i forhold til vandvejene, og som illustrerer en forkastningszone, blev fremstillet til udstillingen. Der blev indlånt genstande fra: Holbæk Museum, GEUS, Medicinsk Museion, Roskilde Domkirke og Det Kongelige Garnisonsbibliotek. Rock Me 10. okt mar Rock Me handler om fankultur og er en forsmag på det interaktive, nationale rockmuseum, der åbner i Roskilde 2012/13. Udstillingen er den første udstilling, som er produceret af Rockmuseet, og der er tale om en roadexhibition, der i løbet af foråret og sommeren 2010 vil turnere rundt i landet. Opsætningen på Roskilde Museum rummede udvalgte, centrale dele af den samlede udstilling. Udstillingen er støttet af Kulturministeriet, Region Sjælland, Egmont Fonden, Roskilde Festival og Roskilde Kommune. Julekalenderen 23. nov jan Julekalendertraditionen er ret ny og stammer fra Tyskland, hvor den første julekalender blev udgivet i begyndelsen af 1900-tallet. Den ældste, kendte, danske julekalender er fra Roskilde Museums juleudstilling Julekalenderen fortalte julekalenderens historie, og hver dag kunne man åbne en ny låge i en specialfremstillet museumsjulekalender. Bag hver af de 24 låger gemte sig genstande, der fortalte om et juletema. I udstillingen kunne man se julekalendere fra Roskilde Museums samling, ligesom der blev vist genstande indlånt fra Horsens Museum, LEGO Idé Huset og Illums. Domkirkemuseet Den permanente udstilling Adgang til den permanente udstilling i domkirken var fra september og til udgangen af året spærret pga. kalkningsarbejder i kirken. Såvel før som under dette arbejde opretholdt museet sit opsyn med udstillingen. Kannikkeresidenser i Roskilde Okt okt Det meste af 2009 vistes særudstillingen Kannikkeresidenser i Roskilde. Udstillingen fokuserede på boligformerne for de katolske kannikker, som i middel alderen var tilknyttet det magtfulde bispesæde i Roskilde. Udstillingen tog udgangspunkt i de arkæologiske undersøgelser af en af disse præsteresidenser beliggende ved det såkaldte Provstevænget nord for domkirken. Pillebegravelserne i Roskilde Domkirke 8. okt okt Årets nye særudstilling fortalte om kirkens fire måske mest specielle begravelser, de indmurede nichegrave i højkorets fire piller. Ifølge kalkmalede indskrifter rummer gravene de jordiske levninger af nogle af domkirkens ældste velgørere, kongerne Harald Blåtand og Svend Estridsen, dronning Margrethe kaldet Estrid og bisp Vilhelm af Roskilde. Undersøgelser af gravene og deres indhold har imidlertid kastet viden af sig, som har gjort, at man har måttet revidere opfattelsen af, hvem flere af de gravlagte i virkeligheden er. Udstillingen suppleres med arkæologiske genstande, ligesom kranieafstøbninger af Svend Estridsen og dronning Margrethe/Estrid er udlånt fra domkirkemuseets permanente udstilling. Særligt i fokus er en fuld rekonstruktion af Svend Estridsens hoved. Busten er udført i samarbejde mellem retsantropolog Niels Lynnerup og skulptør Bjørn Skaarup. Fjordcenter Jyllinge Frie Tøjler Indtil 1. februar 2009 Gundsø Kunstforening udstillede egne malerier og keramiske værker. Lokale Motiver 15. feb. 15. mar. Kunstmaleren Per Fjord udstillede sine malerier med motiver fra området omkring Jyllinge og Roskilde Fjord. Det klimaskabte guld 1. apr. 29. okt. Som en del af KlimaX åbnede Rav - det klimaskabte guld, som belyste, hvordan rav er et unikt vidnesbyrd på de voldsomme natur- og klimaændringer, som Nordeuropa har gennemgået over millioner af år. Formidlet ved hjælp af digitale billeder og plancher udstillede museet en række kulturhistoriske genstande, som er fundet omkring Roskilde; heriblandt en helt enestående ravkæde fra en kvindegrav i Vindinge. Udlånt fra Museerne.dk viste udstillingen desuden 21 ravstykker med indesluttede insekter samt forstørrede fotografier af insekterne - som fanget i et øjebliksbillede for millioner af år siden. Strand 3. nov. 25. feb Gundsø Kunstforening indtog igen i efteråret museet med en udstilling af egne malerier, som centrerede sig omkring motivvalget Strand. Lejre Museum Den permanente udstilling Der er løbende arbejdet med dispositionen til den nye, permanente udstilling med vægt på Gl. Lejres historie og Lejre Kommunes historie dækkende Gl. Bramsnæs, Gl. Hvalsø og Gl. Lejre. Den nye, permanente udstilling diskuteres løbende på møder med Styregruppen for Museerne i Lejre. Udvidet åbningstid Økonomisk støtte fra Skjoldungelandet har gjort det muligt at udvide åbningstiden på Lejre Museum. Det betyder, at museet i en treårig periode er åbent alle dage i perioden 1. maj september.

15 28 Årsberetning Roskilde Museum 2009 Årsberetning Roskilde Museum Fra Istid til Tropenat 3. apr mar I forbindelse med KlimaX satte årets særudstilling på Lejre Museum fokus på de perioder af Lejres historie, hvor markante klimaændringer skabte nye livsvilkår for befolkningen. Med nedslag i bl.a. istiden, jægerstenalderens subtropiske varmeperiode og igen jernalderens noget køligere vejr gav udstillingen eksempler på dokumenterede klimaudsving gennem kulturhistorien. I forbindelse med særudstillingen blev der samarbejdet med docent Niels Schrøder fra Roskilde Universitet. Martin A. Hansen 100 år Illustreret af Havsteen Mikkelsen 19. aug. 18. okt Den 20. august 2009 ville forfatteren Martin A. Hansen være fyldt 100 år. I den anledning arrangerede Lejre Museumsforening en udstilling, som især beskæftigede sig med Martin A. Hansens historiske studier - udmøntet i værket Orm og Tyr. Dette arbejde blev udført i et tæt samarbejde med Sven Havsteen Mikkelsen, hvis værker krydrede udstillingen. Der blev vist originale træsnit fra bogen og tegninger, som illustrerer andre af Martin A. Hansens bøger. Der var indlånt genstande fra Johannes Larsen Museet i Kerteminde, Ærø Museum og fra Havsteen Mikkelsens familie på Ærø. U-landskalenderen 30. nov. 6. jan På Lejre Museum var der mulighed for et kært gensyn med et helt særligt fænomen inden for julekalendere, nemlig Danmarks Radios U-landskalender, som er blevet produceret siden Ud over et bredt udvalg af de mange U-landskalendere var der også mulighed for at opleve originale genstande fra DRs tv-julekalender Nissebanden, der første gang blev sendt i Det var blandt andet muligt at se Nissebandens smørklatkaste-maskine og kaneldryssemaskine. Der blev indlånt genstande fra Fåborg Kulturhistoriske Museum og Danmarks Radio. I forbindelse med en rundvisning var der mulighed for at lave sin helt egen julekalender på museet. Tadre Mølle Vandets kræfter 22. aug Som en del af museets KlimaX-satsning i 2009 blev særudstillingen Vandets Kræfter vist på Tadre Mølle i Elverdamsdalen. Udstillingen tog først og fremmest udgangspunkt i smeltevandets landskabsdannende kræfter ved slutningen af sidste istid, dengang dalen blev formet, men også vandkraftens udnyttelse til driften af Elverdamsdalens mange vandmøller blev belyst. Særudstillingens tematiske bannere var suppleret med en kørende model af Tadre Mølle samt forskellige aktivitetsopstillinger, såsom geologiske modeller, forskellige typer håndkværne til kornformaling, tandhjulsudvekslinger og et børneaktivitetsbord. 5.3 Anden formidling 1001-fortællinger Museet har leveret bidrag til projektet 1001-fortællinger et web-baseret formidlingsprojekt igangsat af Kulturarvsstyrelsen for at gøre den danske kulturarv mere tilgængelig fortællinger fra hele landet og fra alle tidsperioder forventes at være færdig i sommeren Historiske fliser Museet har leveret forslag og tekster til 15 historiske fliser, granitfliser, som med en kort tekst fortæller om historiske steder i Skomagergade og på Stændertorvet. Fliserne blev nedlagt i belægningen i september, og i november udkom folderen Sten i belægningen med supplerende oplysninger om de kulturhistoriske steder samt illustrationer. Sankt Ols Gade 15 og 18 I forbindelse med udstillingen Når klimaet former historien arrangerede museet flere formidlingsarrangementer. Desuden tilbød museet særomvisninger for Tadre Mølles Venner, Egnshistorisk Forening i Gundsø, Lejre Museumsforening og Roskilde Museumsforening. Aftenåbent 11. nov I særudstillingen Når klimaet former historien. Museumsinspektør Louise Dahl Christensen og naturvejleder Tim Krat gav en omvisning i udstillingen og klimalaboratoriet. Aftenforedrag 23. apr Med seniorforsker Martin Drews fra DMI omkring klimamodeller. Foredraget var arrangeret som et led i KlimaXaktiviteterne og som en optakt til Forskningens Døgn. Aftenforedrag 24. apr Med to af landets førende eksperter på LED-belysning, direktør Brian Markussen, firmaet Lumodan, og seniorforsker Carsten Dam-Hansen, DTU, omkring den nye lyskildes fordele og muligheder. Foredraget var et led i markeringen af museets skift fra traditionel halogenbelysning til LED-belysning i den permanente udstilling. Foredraget var samtidig en optakt til Forskningens Døgn. Forskningens døgn 25. apr Museet deltog i kommunens arrangement på Stændertorvet i forbindelse med Forskningens døgn. Museets bidrag var en plancheudstilling, der fokuserede på dyre-, vegetations-, vandspejls- og kulturændringer, som gennem

Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 2. Beretning fra de faglige enheder 3. Undersøgelser 4. Formidlingsaktiviteter

Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 2. Beretning fra de faglige enheder 3. Undersøgelser 4. Formidlingsaktiviteter Sydvestjyske Museer Beretning 2014 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsesberetning 3 2. Beretning fra de faglige enheder 14 2.1 Arkæologi 14 2.2 Historie 20 2.3 Historisk Samling fra Besættelsestiden (HSB) 22

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår.

Året blev således et mærkeår med mange spektakulære begivenheder, men også bag kulisserne er 2012 et mærkeår. Året 2012 har været et mærkeår. I 2012 iværksatte Kulturstyrelsen en stor satsning for bevaring af den danske koldkrigshistories fysiske monumenter. Som et led i denne satsning gennemførte Kulturstyrelsen

Læs mere

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm

Beretning for 2012. Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen. Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm Beretning for 2012 Østermariekorset med den korsfæstede Kristus på forsiden, fundet af Kim Lund-Hansen Ny udstilling: Den Kolde Krig på Bornholm MUSEUMSFORENINGEN og BESTYRELSEN Museumsforeningens medlemstal

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2008 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2006 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia

Kvalitetsvurdering af. Museerne i Fredericia Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2009 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Kvalitetsvurderingen af Museerne i Fredericia 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,-

UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- ÅRSSKRIFT 2011 UDGIVER: Museum Lolland-Falster Frisegade 40 4800 Nykøbing F ISSN: 1904-6251 ISBN: 87-87179-74-1 TRYK: MUSEUM LOLLAND-FALSTER PRIS: 75,- SPONSORER i 2011: 69 MUSEUM LOLLAND-FALSTER ÅRSSKRIFT

Læs mere

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER

Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING SYDVESTJYSKE MUSEER Indholdsfortegnelse 3 Forord 4 2008 - et museumshistorisk år 5 Den Antikvariske Afdeling 6 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter 15 Publikationer og foredrag 16 Kurser,

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2011 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2011 Indholdsfortegnelse 3 Ledelsesberetning 5 Arkæologi 7 Historie 8 Formidling 9 Samlingen 10 Undersøgelser 19 Udstillinger og aktiviteter 21 Publikationer og foredrag

Læs mere

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18

Museum Nordsjælland. Vision 2020 og strategi 2015-18 Museum Nordsjælland Vision 2020 og strategi 2015-18 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 1.1. Museum Nordsjælland historik og udgangspunkt..... 3 1.2. Formål med strategi og vision..... 3 2. Grundantagelser..

Læs mere

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013

ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 ØSTSJÆLLANDS MUSEUM ÅRSBERETNING 2013 Indhold 1. ARBEJDSGRUNDLAG OG FORMÅL... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 ANSVARSOMRÅDE... 3 1.2 MISSION OG VISION... 3 1.3 STRATEGI OG ARBEJDSPLAN... 4 1.4 TILSKUD... 5 1.5 SAMARBEJDE...

Læs mere

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004

Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Årsberetning for Kulturhistorisk Museum Randers 2004 Forbedret formidling, øget markedsføringsindsats, større ekstern finansiering af udstillingsvirksomheden og en meget stor arkæologisk aktivitet var

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Indhold Teknisk Årsberetning 2009

Indhold Teknisk Årsberetning 2009 Indhold Teknisk Årsberetning 2009 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 17 3. Primære indsatser 36 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2013

Museum Lolland-Falster 2013 ÅRSBERETNING 2013 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2013 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-82-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179829 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Årsberetning 2012 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2012 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-79-2 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179799 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side)

Hvordan vil museet arbejde med sin vision indenfor den 4-årige planperiode? (Max ½ A4-side) Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 116988 Formularens ID: 494 Sendt til: info@arremus.dk Sendt: 15-12-2010 10:23 ------------------------ MUSEERNES 4-ÅRIGE

Læs mere

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009

SYDVESTJYSKE MUSEER. Årsberetning ÅRSBERETNING 2009 SYDVESTJYSKE MUSEER Årsberetning 2009 Indholdsfortegnelse 3 Sydvestjyske Museer 4 Den Antikvariske Afdeling 5 Den Museologiske Afdeling 7 Den Museologiske Afdeling 9 Undersøgelser 14 Udstillinger og aktiviteter

Læs mere

Museum Lolland-Falster 2014

Museum Lolland-Falster 2014 ÅRSBERETNING 2014 Sponsorer for Museum Lolland-Falster 2014 Museum Lolland-Falster Årsberetning ISBN: 87-87179-86-5 ISSN: 1904-6251 EAN: 9788787179867 Udarbejdelse: Museum Lolland-Falster Tryk: Museum-Lolland

Læs mere

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2008

Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2008 2 3 Årsberetning for BORNHOLMS MUSEUMs virksomhed 2008 Indledning s. 3 Prioriteringer, undersøgelser s. 5 Museumsforeningen og bestyrelsen s. 7 Den arkæologiske virksomhed s. 8 Nyere tids virksomhed s.

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver

Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010. Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Ribe Amts Lokalarkiver Beretninger 2010 Udgivet af Ribe Amts Lokalarkiver Indhold Bestyrelsens beretning 3 Konsulentens beretning 4 Billund Kommune 7 Lokalhistorisk Arkiv for Grene Sogn 7 Filskov Lokalhistoriske

Læs mere

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre!

LETHRICA. Så er foråret kommet til Lejre! ÅRGANG 3 NR. 7 DE HISTORISKE FORENINGER I LEJRE KOMMUNE APRIL 2009 Så er foråret kommet til Lejre! I lederen til dette forårsnummer af Lethrica bydes bl.a. velkommen til Bramsnæs som medudgiver af bladet

Læs mere

Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014

Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014 Museum Lolland-Falster Arbejdsplaner 2011-2014 Museets formål Hvad er museets mission (opgave og ansvarsområde) og vision? (Max 1 A4-side) Museets mission og formål: Museum Lolland-Falster er skabt gennem

Læs mere