forum Sapa Byggsystem nr 2 årgång

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forum Sapa Byggsystem nr 2 årgång 21 2008"

Transkript

1 forum Sapa Byggsystem nr 2 årgång

2 Sapa Byggsystems licensierade tillverkare forum Sven ska pro du cen ter Arboga: Preconal Fasad AB, Bor länge: Dala Me tall par ti er AB, Borås: Edman & Birch Aluminium HB, Es kil stu na: Aludoor i Eskilstuna AB, Fal ken berg: Preconal Fasad AB, Frö vi: RockPart AB, Gö te borg: Göteborgs Glas mäs te ri AB, Gö te borg: Gö te borgs Me tall par ti er AB, Gö te borg: Roslöv AB, Gö te borg: Tollor AB, Habo: Skalab Ska ra borg AB, Hults fred: Fasadia AB, Karlstad: Karlstad Byggaluminium Lidköping: Vänerfasader AB, Mal mö: GlasLindberg Fasad AB, Dan ska pro du cen ter Bornholm: Bornholms Aluminium ApS, Brøndby: F. Weien Svendsen A/S, Brønderslev: AP Facader A/S, Haderslev: Haderslev Glas og Aluminium ApS, Hørning: KBL Metalbyg ApS, Køge: Køge Tømrerfi rma A/S, Nor ska pro du cen ter Alta: Thermoglass AS, Ber gen: Bue Aluminium AS, Bodø: Bodø Glass & Ramme AS, Fred rik stad: Saint-Gobain Bøckmann AS, Hal den: Saint-Gobain Bøckmann AS, Haugesund: Kraft Glass & Aluminium AS, Holmestrand: H.Glass AS, Kleppe: Pentagon AS, Mjøn da len: FasadeCon sult Alu mi ni um AS, Moss: Saint-Gobain Bøckmann AS, Fin ska pro du cen ter Sapa Byggsystem har 15 fristående producenter runt om i Finland. För mer information kontakta kontoret i Espoo. Mal mö: NIBA Syd AB, Mal mö: Preconal Fasad AB, Nos se bro: Alm eken AB, Ska ra: Alu mi ni um Land AB, Stock holm: Abax Dörrsystem AB, Stock holm: GlasLindberg Fa sad AB, Stock holm: Sthlms Alu mi ni um & Glas AB, Stock holm: Väsby Metallprodukt AB, Ströms näs bruk: GlasLindberg Fa sad AB, Tranemo: Tranemo Glas & Aluminium AB, Tre hör nings jö: Alab Alu mi ni um sys tem AB, Töcksfors: Nordmarkens Fasader AB, Vet lan da: Alpro Aluminiumfasader AB, Öre bro: GlasLindberg Fasad AB, Randers: RADO Thermoglas A/S, Sjølund: Jørgen Falk-Petersen A/S, Skjern: N.J. Olesen Skjern, Slagelse: BL Glas & Alufacader A/S, Tønder: Ejnar Christiansen Sølsted A/S, Oslo: Saint-Gobain Bøckmann AS, Sand ef jord: Umbra Pro duk ter AS, Sandnes: Time Aluminium AS, Sarps borg: Saint-Gobain Bøckmann AS, Sørumsand: Noractor AS, Trondheim: Ratdal AS, Töcksfors: Nordmarkens Fa sa der AB, Val de røy: Valumin AS, Åle sund: H-Produkter AS, Isländsk pro du cen t Reykjavik: Gluggasmidjan, Sapa Byggsystem nr 2 årgång Forum ges ut av Sapa Building System AB. Upplaga ex. Allt material är co py right skyd dat. Citat får göras med angivande av källan. Redaktion Håkan Furukrantz Ansvarig utgivare Gunnar Ahlmalm Adress Sapa Building System AB Vetlanda Tel Fax Internet: Foto där inget annat anges: Hans L. Bonnevier Pictures by Bonnevier Persmålavägen ÄLMEBODA Design och idé Per Nihl Condesign Infocom AB Tryck Fälth & Hässler Box Värnamo Fo rum är tryckt på Euro Bulk Information och arkitektsupport SE: Sapa Building System AB Vetlanda. Tel Fax Internet: Arkitektservice direkt: DK: Sapa Building System Langhøjvej 1 Indgang A, DK-8381 Tilst. Tel Fax Internet: FIN: Sapa Building System Sinikalliontie 18 A, Espoo Puh Faksi Internet: NO: Sapa Building System Boks 33, 2001 Lillestrøm Tel Fax Internet: Omslag: Drammensbadet, Norge. 2 Forum Sapa Byggsystem

3 Energieffektiva fönster är nödvändiga då kraven ökar Med nya krav på energihushållning blir konstruktörernas arbete med energieffektiva helhetslösningar för byggnader med bl.a. fönster och glasfasader allt viktigare. Hos produktutvecklarna på Sapa Building System står energifrågorna i fokus och ett av de senaste resultaten är fönstersystemet 1074 SX. Göran Isaksson, projektledare och Mattias Jansson, teknisk chef. Lågt U-värde Projektledaren Göran Isaksson pekar på fl era fördelar när han beskriver den nya fönsterprodukten. Fönstersystemet förenar modern design och funktion med mycket bra prestanda, inte minst när det gäller U-värden, förklarar Göran. Profi lsektionens låga U-värde har vi fått fram med hjälp av ett nyutvecklat skelett av glasfi berarmerad polyamid som effektivt bryter köldbryggan samt minskar konvektion och strålning mellan den inre och yttre aluminiumprofi len. Den nya konstruktionen gör det möjligt att erbjuda öppningsbara fönster med U-värden ner till 0,9 W/m 2 K. För optimalt U-värde rekommenderas isolerglas med distanslist av TPS, s.k. varm kant. Helheten viktig Tekniske chefen Mattias Jansson betonar vikten av att jämföra rätt värden. På den ena byggmarknaden efter den andra runt om i Europa ser vi hur kraven på energihushållning ökar. För svenska marknaden återspeglas detta i den senaste utgåvan av Boverkets byggregler (BBR 15), säger Mattias. Vid jämförelse av olika produkters U-värden är det viktigt att titta på hela fönstrets U-värde, d.v.s. fönsterbåge/karm (U f ), glas (U g ) och interaktionen dessa emellan (randzon, Ψg). Att jämföra enskilda delvärden är ointressant om inte helheten beskrivs samtidigt, understryker Mattias. Produkternas U-värden blir ständigt lägre och kraven på en riktig fönstermontering blir därmed allt viktigare (placering i väggens varma del, minimering av köldbryggor vid infästningar). Dessa uppgifter bör lösas redan i projekteringsstadiet. Branschen jagar i dag tiondelar, ja till och med hundradelar, på fönstrets U-värde samtidigt som ett bristfälligt montage enkelt kan generera en försämring som beskrivs i heltal, menar Mattias Jansson. Detta gör att beställaren måste se helheten och ställa krav på hela kedjan från projektering via tillverkning till montage. Lufttätheten får allt större betydelse I detta sammanhang får även fönstrets lufttäthet en ökad betydelse. Aluminium är ett material med bra formstabilitet som ger goda förutsättningar för en produkt med hög lufttäthet. För bästa prestanda är också en riktig anslutning mot byggnadens invändiga ångspärr viktig. Energimyndigetens krav Göran Isaksson intygar att 1074 SX är en dokumenterat pålitlig produkt. Fönstret fi nns upptaget på Energimyndighetens fönsterlista över godkända produktval (U fönster 1,2 W/m 2 K, storlek 1200x1200 mm). På denna lista fi nns även glasalternativ som utöver bra U-värde erbjuder kompletterande funktioner som hög ljudreduktion och inbrottsskydd, tillägger Göran. För den norska marknaden är fönstret deklarerat enligt ENOVA anbefaler (U fönster 1,0 W/m 2 K, storlek 1200x1200 mm). Kvalitetssäkring Att fönstersystemet är P-märkt borgar för hög produktkvalitet. Samtliga prestanda är verifi erade mot aktuella EN-standarder som för exempelvis luft- och vattentäthet, vindbelastning, mekaniska och dynamiska belastningar. Utöver det grundläggande valet av energibesparingsglas kan detta kompletteras med funktionsglas för t.ex. solskydd, personsäkerhet, ljudreduktion och smutsavvisning. Med tillval av inbrottshämmande beslag och glas uppfyller fönstret motståndsklass 2 enligt ENV Lennart Kylberg Sapa Fönster 1074 SX med ny isolator som ger U fönster ner till 0,9 W/m 2 K Forum Sapa Byggsystem

4

5 Metropol - Hjørring Citycenter, Danmark Lyst, let og skandinavisk center Arkitekten beskriver Metropol er placeret centralt i Hjørring by og indeholder butikker, caféer, restauranter, bibliotek, fi tness og erhvervslokaler. Metropol er et lyst, let og skandinavisk center og grundtonen i bygningen er præget af imødekommenhed og åbenhed. De forskellige bygningskroppe er tilpasset byen og dens skalaer. Set fra Parallelvej rejser kontorhuset sig som et vartegn, mens højden mod nord og vest er tilpasset den omkringliggende by. Centret åbner sig ud mod byen med nærmiljøer til gavn for byens borgere. Ved Østergade skabes en byplads, som vil danne ramme for byens liv og samtidig markere indgangen til centret. Ved Amtmandstoften åbner bibliotek og caféer sig mod den grønne park. Store åbninger gennem alle planer skaber en åben og imødekommende atmosfære - og hele interiøret holdes i en lys, skandinavisk tone. Et kurvet strøg rundt i centret giver en oplevelse af ro og overskuelighed. Fra centrets indre er der forbindelse til Hjørring Bibliotek, som er placeret på Metropols grønne tagfl ade. Schmidt Hammer Lassen Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Metropol Byggeår: By: Hjørring Bygherre: A. Enggaard A/S Entreprenør: A. Enggaard A/S Producent: ap facader a/s Arkitekt: schmidt/ hammer/ lassen architects Glastag: 5050 Facader: 4150 Døre: 2074 Vinduer: 1074 Glastype udv: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader: Pulverlak facader og vinduer: RAL 9004 glans 30. Tag indv: RAL 9003 glans 30. Forum Sapa Byggsystem

6 Hverven Atrium Hønefoss, Norge Glassfasaden gir et speilbilde av trærne Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Hverven Atrium Byggeår: 2006 Sted: Hønefoss Byggherre: ThermoBYGG AS Produsent: FasadeConsult AS Prosjektering og byggeledelse: Roar Jørgensen AS Arkitekt: Årstiderne Arkitekter AS Fasade: 4150, 3074 Innv. fasade: 4150 Brannklasse E30 Glasstak: 5050 Dører: 2074, 2074 Brannklasse EI60 Glass: Stopray carat 52/26 Fasadeglass: 6 mm, RAL 6027-D77HM Overflatebehandling: Pulverlakkering RAL Forum Sapa Byggsystem

7 Arkitektonisk beskrivelse Husets overordnede prinsipp bygger på to lyse betongrammer som forskyver seg i forhold til hverandre. Langfasadene er bekledd med et lett parti av glass og fyllinger. De to rammene er plassert med en innbyrdes avstand og vil skape et åpent atrium mellom fl øyene. I dette rom er det plassert en kjerne hvor sekundære funksjoner som toaletter, møterom og trapperom er plassert. Dette hovedprinsipp skaper en åpen og fl eksibel plan hvor de forskjellige etasjers leieareal har visuell kontakt på langs og tvers av huset. I atriets bunn er det plassert et felles spiserom med overblikk til alle etasjer og utkikk til naturen utenfor. Glassfasaden gir om dagen et speilbilde av trærne i skogen rundt. I kveldslys vil vindusfeltene i fasaden bli synlig når lyset er slått på inne. Disse vindusfeltene gir hele bygget et spennende og markant inntrykk. Hovedinngangen er plassert ved bygningens langfasade. Her ledes man direkte inn til vestibylen, med innsikt til det åpne atrium, og videre opp hovedtrappen. Parkering foregår på terreng på anviste plasser. Det er etablert beplantning og belegninger i forbindelse med inngangspartiet og atriets glassfasader, men målet er å bevare den naturlige vegetasjon så tett på bygningen som mulig. Hovedintensjonen er å skape et lett og luftig kontorhus, med en enkel overordnet hovedstruktur hvor det skapes overblikk og utsikt til omgivelsene. Ved byggearbeidene ble så lite som mulig av parkarealene berørt. Toppskiktet med lyng, mose og vegetasjon er lagt tilbake på berørte områder rundt bygget og inntil parkeringsområdene. Bygget er oppført med 5 etasjer og har en gesimshøyde på ca 17 m. Et mindre areal i byggets kjerne er på ca 18 m. Tretoppene er i området m høye, og bygget avsluttes under tretoppene. Ved å bygge i 5 etasjer er mest mulig av eksisterende vegetasjon bevart. Roar Jørgensen Forum Sapa Byggsystem

8 Drammensbadet, Norge Landets fl otteste badeanelegg Arkitektonisk beskrivelse Badeanlegget er utformet som et stort hvelvet tak over et enkelt innglasset volum. Det inneholder et åpent badelandskap mot syd og et mer lukket element i tre etasjer mot nord, med garderober, trim, velværeavdeling, administrasjon etc. Den buede, myke takflaten føres ned mot terreng i nord ved skolen. Dette gir bygget retning og karakter, favner idrettsparken og angir starten på aktivitetsgata fra sentraltorget. Hovedinngangen m/vestibyle er lagt mot sentraltorget. En biinngang er lagt mot vest i forbindelse med sommerinngang for friluftsbadet. Det konsentrerte, åpne badelandskapet får god kontakt med de grønne omgivelsene og annonserer byggets funksjon utad. Det er lagt vekt på en funksjonell organisering av de forskjellige aktivitetene med god oversikt og åpenhet. Man er ikke i et lukket rom, men i en del av et større landskap, - beskyttet av en enkel takflate og klimabeskyttende transparente vegger. Badelandskapet får god visuell kontakt med sentraltorget, aktivitetsgata, badeparken med friluftsbadet og oppholdsarealet langs vestfasaden. Garderobehuset fremstår som et mer eller mindre frittstående volum i tre etasjer. 1.etg. inneholder hovedgarderobene med direkte tilgang til badelandskapet. 2.etg. inneholder trimavdeling og velværeavdeling med visuell kontakt til badelandskapet. 3.etg. inneholder administrasjon med visuell kontakt til badelandskapet, personalgarderober og teknisk rom. Thore Svingen 8 Forum Sapa Byggsystem

9 Forum Sapa Byggsystem

10 10 Forum Sapa Byggsystem

11 Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Drammensbadet Byggeår: 2008 Sted: Drammen Byggeherre: Drammens Eiendom Kb Produsent: FasadeConsult AS Arkitekt: BFS Arkitekter AS Entreprenør: Strøm Gundersen as Fasade: 4150 med addprofi ler og horisontelle spesialprofi ler med 15 fall Vinduer: 4074 utadslående Dører: 2050, 2074 Brannklasse E30 Glass: 6,38 Lam - 16arg - 6,38 Lam Energi Super Nøytral Farget glass: 8,76 Lam - 16arg - 6 Herdet Energi Super Nøytral. Farget ihht Vancevas fargekart Overflatebehandling: Pulverlakkering RAL 7010 Forum Sapa Byggsystem

12 Universitet i Aalborg, Danmark Vinduerne skal være loyale overfor arkitekturen Arkitekten beskriver Aalborg Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen bad os om at designe nye vinduer til erstatning for de ca. 30 år gamle trævinduer, som var "født" sammen med byggeriet. Vinduerne var delvist rådne specielt i nogle uheldige samlingsdetaljer og vedligeholdelsen var blevet for omfattende. Udskiftning ville på sigt omfatte en række bygningsafsnit, og med de mange enheder var det muligt at tænke i designudvikling specielt til Aalborg Universitet. Forskellige alternativer blev drøftet, alu, træ/alu eller hårdttræsvinduer, men da vedligehold-elseshensyn vejede tungt blev aluminiumsløsningen prioriteret højt. Problemet var blot, at de få udskiftninger, der allerede var sket på universitetet, var med fl ade og kedelige profi ler, som afveg voldsomt fra de oprindelige trævinduers meget karakteristiske opbyggede profi lering med stor dybde. Universitetets egne arkitekter var derfor meget præcise i deres krav til de nye vinduer. De skulle være tro mod arkitekturen og lægge sig op ad den eksisterende æstetik. Vi var helt enige i den betragtning og udarbejdede et design, som blev udbudt og detailbearbejdet sammen med producenten. Den første del af udskiftningen var relativt beskeden, men gav mulighed for at justere design og udformning endeligt på plads i forhold de temmelig få overraskelser der opstod. 2. del af udskiftningen er nu afl everet, og både bygherren og vi er særdeles godt tilfredse med resultatet. Trævinduernes æstetiske kvaliteter genfi ndes i de nye, men aluminiummets egenskaber gør at profi leringen fremstår skarpere og mere præcist. -De nye vinduer blev et diskret tilskud til bygningernes arkitektoniske udtryk. John Mortensen 12 Forum Sapa Byggsystem

13 Fakta Sapa Byggsystem Objekt: Aalborgs Universitet Vinduebyte: By: Aalborg Bygherre: AAU, Aalborg Universitet Producent: ap facader a/s Arkitekt: Kjær og Richter A/S Vinduer: 1074, projektdesignede specialprofiler Glastype: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader: Pulverlak RAL 9010 Forum Sapa Byggsystem

14 Kinnarps Interiör, Stockholm Sveriges största inredningshus för kontor, skola och omsorg Arkitekten beskriver Kinnarps Interior Stockholm samlar sina styrkor vid Nackarondellen i Sickla. Här har man byggt ett nytt hus som innehåller showroom, kontor och servicelager för Stockholmsregionen. Entréplanet innehåller en bistro och en reception till huset. Här börjar dessutom Kinnarps utställning som sedan sträcker sig ytterligare 2 våningar upp i huset via en spektakulär trappa och "nyhetsvägg". Plan 4 och 5 innehåller Kinnarps kontor, där säljarna sitter nära trappan till utställningen för att vara nära till hands. Lokalerna har i färg och form hållits enkla och neutrala så att möbler och textilier får synas desto mer, som på ett konstgalleri. I utställningen är fasadglaset ljusare för maximal synlighet, längre upp i huset är det mörkare för att stänga ute solvärmen. Lars Westerberg Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Kinnarps Interiör Byggår: 2008 Ort: Sickla, Stockholm Byggherre: Kinnarp Sickla AB Producent: GlasLindberg Fasad AB Arkitekt: ON Arkitekter AB Fasader: 4150 Dörrar: 2074, 2074 Brandklass EI 30 Glas plan 0-2: 8 Lam arg. - 8 Lam. energiglas med varm kant. Glas plan 4-10: HP Brilliant 50/25 Ytbehandling: Pulverlackering utsida RAL 9005, insida Forum Sapa Byggsystem

15 Forum Sapa Byggsystem

16 Falbe i Randers, Danmark Enkelt og elegant industribyggeri Objekt: Falbe AS Byggeår: 2007 By: Randers Bygherre: G. Falbe Hansen A/S Producent: KBL Metalbyg ApS Arkitekt: Arkitema A/S Entreprenør: KPC Byg A/S Facader: 4150 Vinduer: 1074 Døre: 2074 Glastype: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader facader: Pulverlak udv. RAL 9005 Pulverlak inv. RAL 9006 Overflader vinduer: Pulverlak udv. RAL 9010 Pulverlak inv. RAL 9006 Arkitekten beskriver G. Falbe Hansens nye domicil ligger med perfekt eksponering mod E45 ved Randers. Det nye hovedkvarter er et enkelt og elegant industribyggeri, der udstråler kvalitet og innovation. Bygningerne overspiller ikke sine arkitektoniske virkemidler, men holder sig til en let opfattelig formgivning og en grafi sk virkningsfuld farvepalet, der understreger spillet mellem bygningens volumener. Mod vejen er en hvid længebygning med store gavlpartier i glas hævet på søjler, så man opnår såvel synlighed som udsigt - den udgør hovedet i virksomheden. Bagved ligger den mørke lagerbygnings større volumen. Med sit avancerede bøjletransportsystem udgør den virksomhedens krop. Man ankommer til huset gennem et rødt indgangsparti på siden af bygningen. Den røde farve, der går igen både inde og ude, giver kunder såvel som medarbejdere en særlig oplevelse på vej ind og ud af huset, en markering af Falbes forandring fra produktionsvirksomhed til handelsvirksomhed, hvor oplevelser, brand og nytænkning er en del af produktet. Falbe er godt i gang med at nytænke sig selv uden at gå på kompromis med kvaliteten, og det nye domicil danner de fysiske rammer for at denne udvikling kan fortsætte. Kim Risager 16 Forum Sapa Byggsystem

17 Forum Sapa Byggsystem

18 Sara Lee, Danmark Foyeren er husets hjerte Arkitekten beskriver Projektet er et kontorhus beliggende i Middelfart, tæt på Motorvej E20, ved afkørsel 58, og således beliggende optimalt. Området er kendetegnet ved at ligge tæt på Lillebælt og udsigt til broen. Bygningen er beliggende således at man vil se den fra alle vinkler ved ankomst via Jyllandsvej, Bogensevej og intern fordelingsvej. Bygningen er derfor designet sådan at den ikke har en bagside, men er ligeværdig og eksponeres godt til alle sider, kontorfl øjene breder sig ud og favner Jyllandsvej og sikrer herved fl est ansatte en udsigtsplacering. Huset samler og udgør en ramme om kontoraktiviteterne, hvor hjertet og ansigtet udadtil udgøres af det centrale foyer-rum, og underafdelingerne henvender sig direkte heri. Samme symbolik bruges i facaden hvor facaden udgør en ramme om indgangen, møderummene og kantinen, en ramme som klædes af et fi rma logo. Efter samme princip kan der også tilføjes en tredje sydøst-fl øj. Foyeren er husets hjerte, smukt opbygget med ovenlyset og gennemkikket henover den let sænkede kantine, de lange trappeløb, møderummene, kantinen, auditoriet og showroom optræder som solitære elementer heri. Receptionisten er placeret direkte ved ankomst i huset, men alligevel sammen kontordelen, overfor er lounge placeret, og her foreslås en "cooperate wall" hvor fi rmainformationer er oplistet. Kontorfl øjene er tænkt som super fl eksible stænger, hvor alle tilhørende installationstunge funktioner er samlet i en bærende centerkerne, hvilket muliggør fuld fl eksibilitet mellem kontorlandskab og cellekontorer af variabel størrelse. Et logisk system som giver plads til særlige behov på den enkelte etage, som f.eks intern trappe. Allan Overkjær Christensen 18 Forum Sapa Byggsystem

19 Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Sara Lee Byggeår: 2007 By: Middelfart (Fyn) Bygherre: Sara Lee A/S Producent: KBL Metalbyg ApS Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S Entreprenør: KPC A/S Facader: 4150 Døre: 2074 Glastype: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader: Naturanodiseret Forum Sapa Byggsystem

20 Aka, Norge Eksklusivt kontorbygg i Hønefoss Prosjektnavn: Aka Kontorbygg. Arkitekt: SG Arkitektur AS / Eiendomsservice Ringerike AS Glass- og fasadeentreprenør: H.Glass AS System: Fasade 4150, Dører 2074 Overflatebehandling: Pulverlakkering RAL 7016

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Sapa Building System. Energi effektivitet, kontrol og tilskud

Sapa Building System. Energi effektivitet, kontrol og tilskud Sapa Building System Energi effektivitet, kontrol og tilskud Projekt: Karlstad Universitet Hus Vänern. By: Karlstad. Fotograf: Åke E:son Lindman Sapa Facadesystem 4150 SX Energieffektivt At spare på energien

Læs mere

Sapa Building System AB MARKEDSLEDER I NORDEN

Sapa Building System AB MARKEDSLEDER I NORDEN AB MARKEDSLEDER I NORDEN AB MARKEDSLEDER I NORDEN Forretningsidé: Med høj servicegrad og stærke forretningsrelationer at udvikle, markedsføre, sælge og lagerføre egne konstruktions- og systemløsninger

Læs mere

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti

Introduktion. 5 års ombytningsgaranti Limpistol Limpistol Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi anbefaler

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

- dit unikke byggekoncept JUNGET

- dit unikke byggekoncept JUNGET - dit unikke byggekoncept JUNGET Fakta om JUNGET i Hinnerup Projekt: Lager/udstilling, værkstedsbygning, højlager samt administrationsbygning i 3 etager med delvis kælder, Sigma 1-3, 8382 Hinnerup. Bebygget

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

Farver Tekstur Designkoncepter

Farver Tekstur Designkoncepter Farver Tekstur Designkoncepter Indholdsfortegnelse Er farve en smagssag? 4 Overflade og tekstur 6 Farve- og materialekoncepter 8 StoDesign Center 14 3 Er farve en smagssag? Ja naturligvis! Farver påvirker

Læs mere

LAVENERGI ENERGI OPTIMERING. www.mariabeyer.dk PORTFOLIO. MARIA M. BEYER Cand. Scient. Arkitektur & Design INTEGRERET DESIGN

LAVENERGI ENERGI OPTIMERING. www.mariabeyer.dk PORTFOLIO. MARIA M. BEYER Cand. Scient. Arkitektur & Design INTEGRERET DESIGN + LAVENERGI + ENERGI OPTIMERING www.mariabeyer.dk N PORTFOLIO MARIA M. BEYER Cand. Scient. Arkitektur & Design + INTEGRERET DESIGN Cand. Scient. Maria M. Beyer Læssøesgade 14A, 2.th DK-2200 København N

Læs mere

Erhvervslokaler med uanede muligheder

Erhvervslokaler med uanede muligheder Erhvervslokaler med uanede muligheder MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk Boulevarden 19 F & G, 7100 Vejle Erhvervs Parken indbyder til en lang række virksomheder med forskellige

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

Brandbeskyttende- og sikringsglas skal altid monteres i en godkendt rammekonstruktion! version 1.5

Brandbeskyttende- og sikringsglas skal altid monteres i en godkendt rammekonstruktion! version 1.5 Brandbeskyttende- og sikringsglas skal altid monteres i en godkendt rammekonstruktion! version 1.5 SYSTEMOVERSIGT 2 Brand- og sikringsglas skal altid indgå som en del af et godkendt rammesystem. Derfor

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Extremeteam Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hattingskolen Type

Læs mere

8. A u g u s t

8. A u g u s t 8. A u g u s t 2 0 0 7 PROJEKTORGANISATION Bygherre: S.E. Beton A/S Arkitekt: KS Arkitekter A/S Entreprenør: Gråkjær A/S SITUATIONSPLAN ARKITEKTONISK HOVEDIDÉ Det nye industrihus i Juelstrupparken er skitseret

Læs mere

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge

SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge SAPA GLASPARTI 3074/3050 Isolerede og uisolerede vægge Sapa Glasparti 3074 3074 Glaspartier består af isolerede, 74-138 mm dybe aluminiumprofiler. Glassene monteres fra indersiden med glaslister. Det ydre

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

Innledning tanker, visjoner og innfallsvinkel

Innledning tanker, visjoner og innfallsvinkel TEKST... HISTORIEN OM STENEN Den kom med isen for 10.000 år siden, og ble liggende ved kanten av Store Lungegårdsvann. I tidenes løp er den blitt formet av vestavinden og blitt glatt. Byen vokser frem

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015.

MODERNE DØRER. De fleste av livets. store hendelser. skjer bak hjemmets dører NORSKE HELTREDØRER. Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. MODERNE DØRER De fleste av livets store hendelser skjer bak hjemmets dører Veiledende priser pr. 1. oktober 2015. NORSKE HELTREDØRER NORSKPRODUSERT OG KORTREIST Vi er stolte av å kunne si at vi er Norges

Læs mere

Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY

Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY Neotherm A/S Projektavdelning THE FLOW OF ENERGY NEOTHERM / 03 2015 Vi skaber værdi for alle Kontaktpersoner Jimmy Sørensen Projektmedarbejder / Internt salg Uddannet indenfor VVS-engroshandel. Internt

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere:

FIRST LEGO League. Horsens Torstedskolen-6a-3. Lagdeltakere: FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Torstedskolen-6a-3 Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 1 år Laget består av 0 jenter og 0 gutter. Vi representerer Torstedskolen

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future

We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY. Lighting the Future We are LITE LIGHT INNOVATION TECHNOLOGY Lighting the Future LITE A/S LITE A/S (Light Innovation Technology) er en dansk virksomhed med hovedkontor og showroom i Nørresundby og datterselskabet LITE Sverige

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN

INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN INTERNATIONALISER DIN UDDANNELSE I DANMARK ELLER I SVERIGE BYGG DIN EGEN BRO TILL DEN GLOBALA ARBETSMARKNADEN Roskilde Universitet Varför är det en bra idé? Om du åker på utbyte till Malmö University kan

Læs mere

Boulevarden 19 D, Vejle

Boulevarden 19 D, Vejle Boulevarden 19 D, Vejle Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - men, lokalerne er også særdeles velegnede til kontor, klinik eller andre formål!. BusinessPark Vejle indbyder til en lang række

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

FIRST LEGO League. Horsens 2012

FIRST LEGO League. Horsens 2012 FIRST LEGO League Horsens 2012 Presentasjon av laget Team Grande Vi kommer fra Horsens Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Torstedskolen Type

Læs mere

KÆMPEALTANER MED UDSIGT

KÆMPEALTANER MED UDSIGT CASE NYBYG KÆMPEALTANER MED UDSIGT Musikhuskvarteret i Aalborg AALBORGS STØRSTE ALTANER MED UDSIGT OVER LIMFJORDEN Musikhuskvarteret har unik beliggenhed med Musikkens Hus og Limfjorden som nærmeste naboer.

Læs mere

Nordisk Allkunst Danmark 2015

Nordisk Allkunst Danmark 2015 Nordisk Allkunst Danmark 2015 K unst I dræt K ultur F E S T I V A L Fuglsøcentret 22-26 juni 2015 NYHEDSBREV NR. 3 Nordisk Allkunst Danmark 2015 Indhold: Velkommen fra projektgruppen (Sonny) side 3 Vennesmykker

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Nordisk som mål blålys eller nordlys?

Nordisk som mål blålys eller nordlys? S I S TE U T K AL L E L SE TI L DE T N O R DI S KE S P R Å KFE LLE SSKAP E T? Nordisk som mål blålys eller nordlys? Foto: Merete Stensby Hovedbudskabet i denne artikel er at undervisningen i talesprog

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Erhvervslokaler med uanede muligheder

Erhvervslokaler med uanede muligheder Erhvervslokaler med uanede muligheder MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk Boulevarden 19 F & G, 7100 Vejle Erhvervs Parken indbyder til en lang række virksomheder med

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3

FIRST LEGO League. Sorø Rasmus Fabricius Eriksen. Gutt 13 år 0 Rasmus Magnussen Gutt 13 år 3 FIRST LEGO League Sorø 2012 Presentasjon av laget Frede 3 Vi kommer fra Sorø Snittalderen på våre deltakere er 13 år Laget består av 3 jenter og 4 gutter. Vi representerer Frederiksberg Sole Type lag:

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Cembrit Facadesystem

Cembrit Facadesystem Cembrit Facadesystem 1 Coloured by the way you think 2 Udvid din designpalette Farve, nuance og overflade er tre stærke visuelle virkemidler på en arkitekt og designers palette. Med Cembrits facadeplader

Læs mere

Moderne og funktionelt byggeri. med Tonality facadetegl

Moderne og funktionelt byggeri. med Tonality facadetegl Moderne og funktionelt byggeri med Tonality facadetegl Et komplet udtryk med Tonality facadetegl Hirtshals Transportcenter i mørkegrå Tonality. Da det gamle toldcenter i Hirtshals var blevet for småt,

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

FIRST LEGO League. Herning 2012

FIRST LEGO League. Herning 2012 FIRST LEGO League Herning 2012 Presentasjon av laget Hammerum Skole Swagger Vi kommer fra Herning Snittalderen på våre deltakere er 12 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer Hammerum

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. i zink

Nyt fra din blikkenslager. i zink Nyt fra din blikkenslager GAVLE og tagrender i zink Blikkenslageren anbefaler NY gavl? - Den bedste løsning er i zink VMZ Stikfals VANDRET/ QUARTZ-ZINC Er du også en af de mange boligejere, som hellere

Læs mere

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk Kobber Huset i Ørestaden www.kobberhuset.dk IRMA åbner butik i stueetagen Kobber Huset unikt kontorhus i Ørestad City med IRMA Gennemtænkt brugervenligt kontorhus beliggende i hovedstadens vækstcentrum

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014

ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 ELMELYHAVEN - BOLIGER I SOLRØD STRAND DISPOSITIONSFORSLAG : 20.08.2014 BESKRIVELSE Den nye bebyggelse opføres meget centralt i Solrød Strand, på en grund der indtil nu har været brugt til en børneinstitution.

Læs mere

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC

Aktører. Bygherre: Danske Handicaporganisationer (DH) Bygherrerådgivere: Gottlieb Paludan Architects, Rambøll, mtre. Totalentreprenør: NCC Aktører Fonde: Opførelsen af huset: Realdania, Den A.P. Møllerske Støttefond, VILLUM FONDEN Projektets udvikling og gennemførelse: Realdania, Augustinus Fonden, Bevica Fonden, Vanførefonden Bygherre: Danske

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

11. 04. 2007 Stigsborg

11. 04. 2007 Stigsborg 11. 04. 2007 Stigsborg Stigsborg er en erhvervsbebyggelse i Nørresundby, som ligger godt i forhold til by, vand og infrastruktur. Bygningerne er placeret, så der i de fleste bygninger bliver mulighed for

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Tips & Idéer Nunofilt

Tips & Idéer Nunofilt 600306 Tips & Idéer Nunofilt SE Vägledning till tyger som är filtade med hjälp av en torktumlare Du behöver Blankt, syntetiskt fodertyg Merinoull Siden, ponge 5, eller gasväv Gammal handuk Plastbalja Varmt

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Tagudskiftning med intern udvidelse 1 HISTORIE / BAGGRUND Idrætscenteret i Grenaa blev bygget i 1980-81 og er resultatet af en indbudt konkurrence, som omfattede en helhedsplan

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund.

Forslag til indretning af tag-etage i. Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. Forslag til indretning af tag-etage i Skanderborg Aktivitetscenter afdeling Sølund. v. arkitekter cand. arch. Trine og Kåre Birk 04.09.2011 Nuværende etageplan Nuværende indretning Problemformulering Tagetagen

Læs mere

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S

Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre K V A L I T E T D E R K A N M Æ R K E S Branddøre I vores udviklingsafdeling arbejder vi konstant på at udvikle vores sortiment af branddøre, der både opfylder Bygningsreglementets bestemmelser

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

Sapa Byggesystem. Solar Shading

Sapa Byggesystem. Solar Shading Sapa Byggesystem Solar Shading Sapa Building System AB Vi udvikler, markedsfører og lagerfører aluminiumbaserede profilsystemer til: Sapa Byggesystem: døre, vinduer, facader, glastage, solafskærmning,

Læs mere

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0

FIRST LEGO League. Fyn 2012. Carl Rau Gutt 10 år 0 kirstine pedersen Jente 11 år 0 esther poulsen Jente 11 år 0 Lise Jørgensen Jente 11 år 0 FIRST LEGO League Fyn 2012 Presentasjon av laget Biz 2 Vi kommer fra Aarup Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 6 gutter. Vi representerer Aarupskolen Type lag: Skolelag

Læs mere

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer

Tips & Idéer. Ullfigurer/Uldfigurer Tips & Idéer Ullfigurer/Uldfigurer 603056 SE Du behöver filtnålar och nålplatta. Den vita nålplattan används som underlag för att skydda bordet och nålen. Tänk på att nålarna är vassa. Längst ut på nålspetsen

Læs mere

Skydedøre. vinduesdøre & foldevinduesdøre

Skydedøre. vinduesdøre & foldevinduesdøre Skydedøre vinduesdøre & foldevinduesdøre Giv din bolig åbne arealer. Åbn op til det fri. Slip dagslyset ind og lad haven blive en del af din dagligstue. Grænsen mellem ude og inde viskes ud med det rette

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel

Montageanvisning. devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel DK/SE Montageanvisning devi-pipeheat / devi-flexheat Konfektionering mellem tilledning og selvregulerende varmekabel Art. nr. 19806415 An och Avslutningssats för devi-pipeheat DPH-10 devi-flexheat DFH-15

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Skruemaskine Skruvdragare

Skruemaskine Skruvdragare Skruemaskine Skruvdragare Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

gs arkitekter m.a.a. Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger.

gs arkitekter m.a.a. Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger. gs arkitekter m.a.a. Kildegårdsvej 7, Ravnholt 8310 Tranbjerg J Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger. Bygningerne som udgør hotel Kongens Ege har en helt enestående beliggenhed i Randers

Læs mere