forum Sapa Byggsystem nr 2 årgång

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forum Sapa Byggsystem nr 2 årgång 21 2008"

Transkript

1 forum Sapa Byggsystem nr 2 årgång

2 Sapa Byggsystems licensierade tillverkare forum Sven ska pro du cen ter Arboga: Preconal Fasad AB, Bor länge: Dala Me tall par ti er AB, Borås: Edman & Birch Aluminium HB, Es kil stu na: Aludoor i Eskilstuna AB, Fal ken berg: Preconal Fasad AB, Frö vi: RockPart AB, Gö te borg: Göteborgs Glas mäs te ri AB, Gö te borg: Gö te borgs Me tall par ti er AB, Gö te borg: Roslöv AB, Gö te borg: Tollor AB, Habo: Skalab Ska ra borg AB, Hults fred: Fasadia AB, Karlstad: Karlstad Byggaluminium Lidköping: Vänerfasader AB, Mal mö: GlasLindberg Fasad AB, Dan ska pro du cen ter Bornholm: Bornholms Aluminium ApS, Brøndby: F. Weien Svendsen A/S, Brønderslev: AP Facader A/S, Haderslev: Haderslev Glas og Aluminium ApS, Hørning: KBL Metalbyg ApS, Køge: Køge Tømrerfi rma A/S, Nor ska pro du cen ter Alta: Thermoglass AS, Ber gen: Bue Aluminium AS, Bodø: Bodø Glass & Ramme AS, Fred rik stad: Saint-Gobain Bøckmann AS, Hal den: Saint-Gobain Bøckmann AS, Haugesund: Kraft Glass & Aluminium AS, Holmestrand: H.Glass AS, Kleppe: Pentagon AS, Mjøn da len: FasadeCon sult Alu mi ni um AS, Moss: Saint-Gobain Bøckmann AS, Fin ska pro du cen ter Sapa Byggsystem har 15 fristående producenter runt om i Finland. För mer information kontakta kontoret i Espoo. Mal mö: NIBA Syd AB, Mal mö: Preconal Fasad AB, Nos se bro: Alm eken AB, Ska ra: Alu mi ni um Land AB, Stock holm: Abax Dörrsystem AB, Stock holm: GlasLindberg Fa sad AB, Stock holm: Sthlms Alu mi ni um & Glas AB, Stock holm: Väsby Metallprodukt AB, Ströms näs bruk: GlasLindberg Fa sad AB, Tranemo: Tranemo Glas & Aluminium AB, Tre hör nings jö: Alab Alu mi ni um sys tem AB, Töcksfors: Nordmarkens Fasader AB, Vet lan da: Alpro Aluminiumfasader AB, Öre bro: GlasLindberg Fasad AB, Randers: RADO Thermoglas A/S, Sjølund: Jørgen Falk-Petersen A/S, Skjern: N.J. Olesen Skjern, Slagelse: BL Glas & Alufacader A/S, Tønder: Ejnar Christiansen Sølsted A/S, Oslo: Saint-Gobain Bøckmann AS, Sand ef jord: Umbra Pro duk ter AS, Sandnes: Time Aluminium AS, Sarps borg: Saint-Gobain Bøckmann AS, Sørumsand: Noractor AS, Trondheim: Ratdal AS, Töcksfors: Nordmarkens Fa sa der AB, Val de røy: Valumin AS, Åle sund: H-Produkter AS, Isländsk pro du cen t Reykjavik: Gluggasmidjan, Sapa Byggsystem nr 2 årgång Forum ges ut av Sapa Building System AB. Upplaga ex. Allt material är co py right skyd dat. Citat får göras med angivande av källan. Redaktion Håkan Furukrantz Ansvarig utgivare Gunnar Ahlmalm Adress Sapa Building System AB Vetlanda Tel Fax Internet: Foto där inget annat anges: Hans L. Bonnevier Pictures by Bonnevier Persmålavägen ÄLMEBODA Design och idé Per Nihl Condesign Infocom AB Tryck Fälth & Hässler Box Värnamo Fo rum är tryckt på Euro Bulk Information och arkitektsupport SE: Sapa Building System AB Vetlanda. Tel Fax Internet: Arkitektservice direkt: DK: Sapa Building System Langhøjvej 1 Indgang A, DK-8381 Tilst. Tel Fax Internet: FIN: Sapa Building System Sinikalliontie 18 A, Espoo Puh Faksi Internet: NO: Sapa Building System Boks 33, 2001 Lillestrøm Tel Fax Internet: Omslag: Drammensbadet, Norge. 2 Forum Sapa Byggsystem

3 Energieffektiva fönster är nödvändiga då kraven ökar Med nya krav på energihushållning blir konstruktörernas arbete med energieffektiva helhetslösningar för byggnader med bl.a. fönster och glasfasader allt viktigare. Hos produktutvecklarna på Sapa Building System står energifrågorna i fokus och ett av de senaste resultaten är fönstersystemet 1074 SX. Göran Isaksson, projektledare och Mattias Jansson, teknisk chef. Lågt U-värde Projektledaren Göran Isaksson pekar på fl era fördelar när han beskriver den nya fönsterprodukten. Fönstersystemet förenar modern design och funktion med mycket bra prestanda, inte minst när det gäller U-värden, förklarar Göran. Profi lsektionens låga U-värde har vi fått fram med hjälp av ett nyutvecklat skelett av glasfi berarmerad polyamid som effektivt bryter köldbryggan samt minskar konvektion och strålning mellan den inre och yttre aluminiumprofi len. Den nya konstruktionen gör det möjligt att erbjuda öppningsbara fönster med U-värden ner till 0,9 W/m 2 K. För optimalt U-värde rekommenderas isolerglas med distanslist av TPS, s.k. varm kant. Helheten viktig Tekniske chefen Mattias Jansson betonar vikten av att jämföra rätt värden. På den ena byggmarknaden efter den andra runt om i Europa ser vi hur kraven på energihushållning ökar. För svenska marknaden återspeglas detta i den senaste utgåvan av Boverkets byggregler (BBR 15), säger Mattias. Vid jämförelse av olika produkters U-värden är det viktigt att titta på hela fönstrets U-värde, d.v.s. fönsterbåge/karm (U f ), glas (U g ) och interaktionen dessa emellan (randzon, Ψg). Att jämföra enskilda delvärden är ointressant om inte helheten beskrivs samtidigt, understryker Mattias. Produkternas U-värden blir ständigt lägre och kraven på en riktig fönstermontering blir därmed allt viktigare (placering i väggens varma del, minimering av köldbryggor vid infästningar). Dessa uppgifter bör lösas redan i projekteringsstadiet. Branschen jagar i dag tiondelar, ja till och med hundradelar, på fönstrets U-värde samtidigt som ett bristfälligt montage enkelt kan generera en försämring som beskrivs i heltal, menar Mattias Jansson. Detta gör att beställaren måste se helheten och ställa krav på hela kedjan från projektering via tillverkning till montage. Lufttätheten får allt större betydelse I detta sammanhang får även fönstrets lufttäthet en ökad betydelse. Aluminium är ett material med bra formstabilitet som ger goda förutsättningar för en produkt med hög lufttäthet. För bästa prestanda är också en riktig anslutning mot byggnadens invändiga ångspärr viktig. Energimyndigetens krav Göran Isaksson intygar att 1074 SX är en dokumenterat pålitlig produkt. Fönstret fi nns upptaget på Energimyndighetens fönsterlista över godkända produktval (U fönster 1,2 W/m 2 K, storlek 1200x1200 mm). På denna lista fi nns även glasalternativ som utöver bra U-värde erbjuder kompletterande funktioner som hög ljudreduktion och inbrottsskydd, tillägger Göran. För den norska marknaden är fönstret deklarerat enligt ENOVA anbefaler (U fönster 1,0 W/m 2 K, storlek 1200x1200 mm). Kvalitetssäkring Att fönstersystemet är P-märkt borgar för hög produktkvalitet. Samtliga prestanda är verifi erade mot aktuella EN-standarder som för exempelvis luft- och vattentäthet, vindbelastning, mekaniska och dynamiska belastningar. Utöver det grundläggande valet av energibesparingsglas kan detta kompletteras med funktionsglas för t.ex. solskydd, personsäkerhet, ljudreduktion och smutsavvisning. Med tillval av inbrottshämmande beslag och glas uppfyller fönstret motståndsklass 2 enligt ENV Lennart Kylberg Sapa Fönster 1074 SX med ny isolator som ger U fönster ner till 0,9 W/m 2 K Forum Sapa Byggsystem

4

5 Metropol - Hjørring Citycenter, Danmark Lyst, let og skandinavisk center Arkitekten beskriver Metropol er placeret centralt i Hjørring by og indeholder butikker, caféer, restauranter, bibliotek, fi tness og erhvervslokaler. Metropol er et lyst, let og skandinavisk center og grundtonen i bygningen er præget af imødekommenhed og åbenhed. De forskellige bygningskroppe er tilpasset byen og dens skalaer. Set fra Parallelvej rejser kontorhuset sig som et vartegn, mens højden mod nord og vest er tilpasset den omkringliggende by. Centret åbner sig ud mod byen med nærmiljøer til gavn for byens borgere. Ved Østergade skabes en byplads, som vil danne ramme for byens liv og samtidig markere indgangen til centret. Ved Amtmandstoften åbner bibliotek og caféer sig mod den grønne park. Store åbninger gennem alle planer skaber en åben og imødekommende atmosfære - og hele interiøret holdes i en lys, skandinavisk tone. Et kurvet strøg rundt i centret giver en oplevelse af ro og overskuelighed. Fra centrets indre er der forbindelse til Hjørring Bibliotek, som er placeret på Metropols grønne tagfl ade. Schmidt Hammer Lassen Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Metropol Byggeår: By: Hjørring Bygherre: A. Enggaard A/S Entreprenør: A. Enggaard A/S Producent: ap facader a/s Arkitekt: schmidt/ hammer/ lassen architects Glastag: 5050 Facader: 4150 Døre: 2074 Vinduer: 1074 Glastype udv: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader: Pulverlak facader og vinduer: RAL 9004 glans 30. Tag indv: RAL 9003 glans 30. Forum Sapa Byggsystem

6 Hverven Atrium Hønefoss, Norge Glassfasaden gir et speilbilde av trærne Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Hverven Atrium Byggeår: 2006 Sted: Hønefoss Byggherre: ThermoBYGG AS Produsent: FasadeConsult AS Prosjektering og byggeledelse: Roar Jørgensen AS Arkitekt: Årstiderne Arkitekter AS Fasade: 4150, 3074 Innv. fasade: 4150 Brannklasse E30 Glasstak: 5050 Dører: 2074, 2074 Brannklasse EI60 Glass: Stopray carat 52/26 Fasadeglass: 6 mm, RAL 6027-D77HM Overflatebehandling: Pulverlakkering RAL Forum Sapa Byggsystem

7 Arkitektonisk beskrivelse Husets overordnede prinsipp bygger på to lyse betongrammer som forskyver seg i forhold til hverandre. Langfasadene er bekledd med et lett parti av glass og fyllinger. De to rammene er plassert med en innbyrdes avstand og vil skape et åpent atrium mellom fl øyene. I dette rom er det plassert en kjerne hvor sekundære funksjoner som toaletter, møterom og trapperom er plassert. Dette hovedprinsipp skaper en åpen og fl eksibel plan hvor de forskjellige etasjers leieareal har visuell kontakt på langs og tvers av huset. I atriets bunn er det plassert et felles spiserom med overblikk til alle etasjer og utkikk til naturen utenfor. Glassfasaden gir om dagen et speilbilde av trærne i skogen rundt. I kveldslys vil vindusfeltene i fasaden bli synlig når lyset er slått på inne. Disse vindusfeltene gir hele bygget et spennende og markant inntrykk. Hovedinngangen er plassert ved bygningens langfasade. Her ledes man direkte inn til vestibylen, med innsikt til det åpne atrium, og videre opp hovedtrappen. Parkering foregår på terreng på anviste plasser. Det er etablert beplantning og belegninger i forbindelse med inngangspartiet og atriets glassfasader, men målet er å bevare den naturlige vegetasjon så tett på bygningen som mulig. Hovedintensjonen er å skape et lett og luftig kontorhus, med en enkel overordnet hovedstruktur hvor det skapes overblikk og utsikt til omgivelsene. Ved byggearbeidene ble så lite som mulig av parkarealene berørt. Toppskiktet med lyng, mose og vegetasjon er lagt tilbake på berørte områder rundt bygget og inntil parkeringsområdene. Bygget er oppført med 5 etasjer og har en gesimshøyde på ca 17 m. Et mindre areal i byggets kjerne er på ca 18 m. Tretoppene er i området m høye, og bygget avsluttes under tretoppene. Ved å bygge i 5 etasjer er mest mulig av eksisterende vegetasjon bevart. Roar Jørgensen Forum Sapa Byggsystem

8 Drammensbadet, Norge Landets fl otteste badeanelegg Arkitektonisk beskrivelse Badeanlegget er utformet som et stort hvelvet tak over et enkelt innglasset volum. Det inneholder et åpent badelandskap mot syd og et mer lukket element i tre etasjer mot nord, med garderober, trim, velværeavdeling, administrasjon etc. Den buede, myke takflaten føres ned mot terreng i nord ved skolen. Dette gir bygget retning og karakter, favner idrettsparken og angir starten på aktivitetsgata fra sentraltorget. Hovedinngangen m/vestibyle er lagt mot sentraltorget. En biinngang er lagt mot vest i forbindelse med sommerinngang for friluftsbadet. Det konsentrerte, åpne badelandskapet får god kontakt med de grønne omgivelsene og annonserer byggets funksjon utad. Det er lagt vekt på en funksjonell organisering av de forskjellige aktivitetene med god oversikt og åpenhet. Man er ikke i et lukket rom, men i en del av et større landskap, - beskyttet av en enkel takflate og klimabeskyttende transparente vegger. Badelandskapet får god visuell kontakt med sentraltorget, aktivitetsgata, badeparken med friluftsbadet og oppholdsarealet langs vestfasaden. Garderobehuset fremstår som et mer eller mindre frittstående volum i tre etasjer. 1.etg. inneholder hovedgarderobene med direkte tilgang til badelandskapet. 2.etg. inneholder trimavdeling og velværeavdeling med visuell kontakt til badelandskapet. 3.etg. inneholder administrasjon med visuell kontakt til badelandskapet, personalgarderober og teknisk rom. Thore Svingen 8 Forum Sapa Byggsystem

9 Forum Sapa Byggsystem

10 10 Forum Sapa Byggsystem

11 Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Drammensbadet Byggeår: 2008 Sted: Drammen Byggeherre: Drammens Eiendom Kb Produsent: FasadeConsult AS Arkitekt: BFS Arkitekter AS Entreprenør: Strøm Gundersen as Fasade: 4150 med addprofi ler og horisontelle spesialprofi ler med 15 fall Vinduer: 4074 utadslående Dører: 2050, 2074 Brannklasse E30 Glass: 6,38 Lam - 16arg - 6,38 Lam Energi Super Nøytral Farget glass: 8,76 Lam - 16arg - 6 Herdet Energi Super Nøytral. Farget ihht Vancevas fargekart Overflatebehandling: Pulverlakkering RAL 7010 Forum Sapa Byggsystem

12 Universitet i Aalborg, Danmark Vinduerne skal være loyale overfor arkitekturen Arkitekten beskriver Aalborg Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen bad os om at designe nye vinduer til erstatning for de ca. 30 år gamle trævinduer, som var "født" sammen med byggeriet. Vinduerne var delvist rådne specielt i nogle uheldige samlingsdetaljer og vedligeholdelsen var blevet for omfattende. Udskiftning ville på sigt omfatte en række bygningsafsnit, og med de mange enheder var det muligt at tænke i designudvikling specielt til Aalborg Universitet. Forskellige alternativer blev drøftet, alu, træ/alu eller hårdttræsvinduer, men da vedligehold-elseshensyn vejede tungt blev aluminiumsløsningen prioriteret højt. Problemet var blot, at de få udskiftninger, der allerede var sket på universitetet, var med fl ade og kedelige profi ler, som afveg voldsomt fra de oprindelige trævinduers meget karakteristiske opbyggede profi lering med stor dybde. Universitetets egne arkitekter var derfor meget præcise i deres krav til de nye vinduer. De skulle være tro mod arkitekturen og lægge sig op ad den eksisterende æstetik. Vi var helt enige i den betragtning og udarbejdede et design, som blev udbudt og detailbearbejdet sammen med producenten. Den første del af udskiftningen var relativt beskeden, men gav mulighed for at justere design og udformning endeligt på plads i forhold de temmelig få overraskelser der opstod. 2. del af udskiftningen er nu afl everet, og både bygherren og vi er særdeles godt tilfredse med resultatet. Trævinduernes æstetiske kvaliteter genfi ndes i de nye, men aluminiummets egenskaber gør at profi leringen fremstår skarpere og mere præcist. -De nye vinduer blev et diskret tilskud til bygningernes arkitektoniske udtryk. John Mortensen 12 Forum Sapa Byggsystem

13 Fakta Sapa Byggsystem Objekt: Aalborgs Universitet Vinduebyte: By: Aalborg Bygherre: AAU, Aalborg Universitet Producent: ap facader a/s Arkitekt: Kjær og Richter A/S Vinduer: 1074, projektdesignede specialprofiler Glastype: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader: Pulverlak RAL 9010 Forum Sapa Byggsystem

14 Kinnarps Interiör, Stockholm Sveriges största inredningshus för kontor, skola och omsorg Arkitekten beskriver Kinnarps Interior Stockholm samlar sina styrkor vid Nackarondellen i Sickla. Här har man byggt ett nytt hus som innehåller showroom, kontor och servicelager för Stockholmsregionen. Entréplanet innehåller en bistro och en reception till huset. Här börjar dessutom Kinnarps utställning som sedan sträcker sig ytterligare 2 våningar upp i huset via en spektakulär trappa och "nyhetsvägg". Plan 4 och 5 innehåller Kinnarps kontor, där säljarna sitter nära trappan till utställningen för att vara nära till hands. Lokalerna har i färg och form hållits enkla och neutrala så att möbler och textilier får synas desto mer, som på ett konstgalleri. I utställningen är fasadglaset ljusare för maximal synlighet, längre upp i huset är det mörkare för att stänga ute solvärmen. Lars Westerberg Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Kinnarps Interiör Byggår: 2008 Ort: Sickla, Stockholm Byggherre: Kinnarp Sickla AB Producent: GlasLindberg Fasad AB Arkitekt: ON Arkitekter AB Fasader: 4150 Dörrar: 2074, 2074 Brandklass EI 30 Glas plan 0-2: 8 Lam arg. - 8 Lam. energiglas med varm kant. Glas plan 4-10: HP Brilliant 50/25 Ytbehandling: Pulverlackering utsida RAL 9005, insida Forum Sapa Byggsystem

15 Forum Sapa Byggsystem

16 Falbe i Randers, Danmark Enkelt og elegant industribyggeri Objekt: Falbe AS Byggeår: 2007 By: Randers Bygherre: G. Falbe Hansen A/S Producent: KBL Metalbyg ApS Arkitekt: Arkitema A/S Entreprenør: KPC Byg A/S Facader: 4150 Vinduer: 1074 Døre: 2074 Glastype: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader facader: Pulverlak udv. RAL 9005 Pulverlak inv. RAL 9006 Overflader vinduer: Pulverlak udv. RAL 9010 Pulverlak inv. RAL 9006 Arkitekten beskriver G. Falbe Hansens nye domicil ligger med perfekt eksponering mod E45 ved Randers. Det nye hovedkvarter er et enkelt og elegant industribyggeri, der udstråler kvalitet og innovation. Bygningerne overspiller ikke sine arkitektoniske virkemidler, men holder sig til en let opfattelig formgivning og en grafi sk virkningsfuld farvepalet, der understreger spillet mellem bygningens volumener. Mod vejen er en hvid længebygning med store gavlpartier i glas hævet på søjler, så man opnår såvel synlighed som udsigt - den udgør hovedet i virksomheden. Bagved ligger den mørke lagerbygnings større volumen. Med sit avancerede bøjletransportsystem udgør den virksomhedens krop. Man ankommer til huset gennem et rødt indgangsparti på siden af bygningen. Den røde farve, der går igen både inde og ude, giver kunder såvel som medarbejdere en særlig oplevelse på vej ind og ud af huset, en markering af Falbes forandring fra produktionsvirksomhed til handelsvirksomhed, hvor oplevelser, brand og nytænkning er en del af produktet. Falbe er godt i gang med at nytænke sig selv uden at gå på kompromis med kvaliteten, og det nye domicil danner de fysiske rammer for at denne udvikling kan fortsætte. Kim Risager 16 Forum Sapa Byggsystem

17 Forum Sapa Byggsystem

18 Sara Lee, Danmark Foyeren er husets hjerte Arkitekten beskriver Projektet er et kontorhus beliggende i Middelfart, tæt på Motorvej E20, ved afkørsel 58, og således beliggende optimalt. Området er kendetegnet ved at ligge tæt på Lillebælt og udsigt til broen. Bygningen er beliggende således at man vil se den fra alle vinkler ved ankomst via Jyllandsvej, Bogensevej og intern fordelingsvej. Bygningen er derfor designet sådan at den ikke har en bagside, men er ligeværdig og eksponeres godt til alle sider, kontorfl øjene breder sig ud og favner Jyllandsvej og sikrer herved fl est ansatte en udsigtsplacering. Huset samler og udgør en ramme om kontoraktiviteterne, hvor hjertet og ansigtet udadtil udgøres af det centrale foyer-rum, og underafdelingerne henvender sig direkte heri. Samme symbolik bruges i facaden hvor facaden udgør en ramme om indgangen, møderummene og kantinen, en ramme som klædes af et fi rma logo. Efter samme princip kan der også tilføjes en tredje sydøst-fl øj. Foyeren er husets hjerte, smukt opbygget med ovenlyset og gennemkikket henover den let sænkede kantine, de lange trappeløb, møderummene, kantinen, auditoriet og showroom optræder som solitære elementer heri. Receptionisten er placeret direkte ved ankomst i huset, men alligevel sammen kontordelen, overfor er lounge placeret, og her foreslås en "cooperate wall" hvor fi rmainformationer er oplistet. Kontorfl øjene er tænkt som super fl eksible stænger, hvor alle tilhørende installationstunge funktioner er samlet i en bærende centerkerne, hvilket muliggør fuld fl eksibilitet mellem kontorlandskab og cellekontorer af variabel størrelse. Et logisk system som giver plads til særlige behov på den enkelte etage, som f.eks intern trappe. Allan Overkjær Christensen 18 Forum Sapa Byggsystem

19 Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Sara Lee Byggeår: 2007 By: Middelfart (Fyn) Bygherre: Sara Lee A/S Producent: KBL Metalbyg ApS Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S Entreprenør: KPC A/S Facader: 4150 Døre: 2074 Glastype: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader: Naturanodiseret Forum Sapa Byggsystem

20 Aka, Norge Eksklusivt kontorbygg i Hønefoss Prosjektnavn: Aka Kontorbygg. Arkitekt: SG Arkitektur AS / Eiendomsservice Ringerike AS Glass- og fasadeentreprenør: H.Glass AS System: Fasade 4150, Dører 2074 Overflatebehandling: Pulverlakkering RAL 7016

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX

Sapa Building System. Vinduer 1074 SX Sapa Building System Vinduer 1074 SX 2 Kontorhus for KMD i Skejby, Århus, med Sapa vindue 1074. Arkitekt: Arkitema A/S. Opført 2007-2008 Sapa vinduessystem 1074 SX Nyudviklet vindue med med lav U-værdi

Læs mere

Sapa Building System. Energieffektive løsninger

Sapa Building System. Energieffektive løsninger Sapa Building System Energieffektive løsninger Omkring 8% af jordskorpen består af aluminium Sapa Facadesystem 4150 SSG Structural Glazing Vor Structural Glazing-løsning baseres på facadesystem 4150 med

Læs mere

Sapa Building System. Energi effektivitet, kontrol og tilskud

Sapa Building System. Energi effektivitet, kontrol og tilskud Sapa Building System Energi effektivitet, kontrol og tilskud Projekt: Karlstad Universitet Hus Vänern. By: Karlstad. Fotograf: Åke E:son Lindman Sapa Facadesystem 4150 SX Energieffektivt At spare på energien

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet.

Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. MARC NEWSON FOR Bra design har alltid handlat om tidlösa produkter som har en känsla av kvalitet. Godt design har altid handlet om tidsløse produkter... som har en følelse af kvalitet. MARC NEWSON SMEG-INTE

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

Sapa Byggesystem. Solar Shading

Sapa Byggesystem. Solar Shading Sapa Byggesystem Solar Shading Sapa Building System AB Vi udvikler, markedsfører og lagerfører aluminiumbaserede profilsystemer til: Sapa Byggesystem: døre, vinduer, facader, glastage, solafskærmning,

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer

VINDUER med STIL. Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer VINDUER med STIL Vinduer. Døre. Facader. Skydedøre. Foldedøre. Specialelementer 2 mejan - fremtidens VINDUER Fremtidens bolig skabes i dag. Hver eneste dag arbejder dygtige ingeniører, arkitekter, designere,

Læs mere

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE

Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Støberigade 12 14 København STØBERIGADE Attraktiv beliggenhed i Københavns vækstcentrum. Teglholmen er en del af Københavns Sydhavn og et populært område at etablere sig i. Den ekspansive bydel er under

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE

KIRKEBJERG BYDELSCENTER. projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE KIRKEBJERG BYDELSCENTER projektmappe 27 09 2013 IKKE GÆLDENDE 1 KIRKEBJERG BYCENTER BELIGGENHED Med sin unikke placering er der mulighed for en fantastisk eksponering til de omkring 33.000 bilister, der

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov

Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Hvordan vælger jeg vinduer? Vintech vi producerer vinduer og døre præcis til dine behov Vintech er en mindre vinduesfabrik, grundlagt i 1979 i Ørbæk. Kvalitet har gennem alle årene været det faste omdrejningspunkt

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården.

Nyt projekt for. Sagsnr. om, at der gives 295 Nørre. Kvarter, danne baggrund 30. august. Københavns. med glas og stål bilag. Mod dagslys i gården. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Nyt projekt for Frederiksberggade 38 Teknik- og Miljøforvaltningen orienterer Tekniken bygningg med butik og og Miljøudvalget

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011

NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 NØDEBO NIMBUS NYT 4. kvartal 2011 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS.

ARoS - Aarhus Kunstmuseum. Markante elevatorer gør museet tilgængeligt og er samtidig brugt som et arkitektonisk virkemiddel for ARoS. 25.08.2008 Case: ARoS - Aarhus Kunstmuseum Tilgængelighed tag udfordringen op! Et projekt under regeringens arkitekturpolitik 2007 1/5 Illustration: shl ARoS - Aarhus Kunstmuseum Markante elevatorer gør

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

Bo och förvalta i Norden:

Bo och förvalta i Norden: Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer 2014-02-27 Inbjudan till NBO Workshop 26-27 mars 2014 i Köpenhamn Bo och förvalta i Norden: Områdesutveckling och stadsförnyelse Med projektet

Læs mere

Nansensgade 19 København NANSENSGADE

Nansensgade 19 København NANSENSGADE Nansensgade 19 København NANSENSGADE Attraktivt erhvervslejemål i en af Københavns mest inspirerende gader. I Københavns kreative område rejser den ni etagers ejendom på Nansensgade sig over byen. De moderne

Læs mere

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt

Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt Galleriet Slagelse - Udlejningsprospekt April 2007 1 Stenstuegade Løvegade Jernbanegade Nygade Casinotorvet Gl.Torv Klingeberg Nielsensminde Gørtlergade Anlægsstien Cityarkaden udvides, moderniseres og

Læs mere

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011

Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 2010-11-19 Forslag till styregruppen for Ny Nordisk Mad Nye, nordiske måltider til børn i Norden NNM framework 2011 Udvikling og kommunikation af grundlaget for en ny nordisk måltidsplatform for børn,

Læs mere

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR

GLASV D ÆGGE O O G DøRE OR GLASVÆGGE og døre INDOOR OVERSIGT ID31 HELGLAS GLAS *** LYD * MAX GLASBREDDE MAX GLASHØJDE DØRBREDDE DØRHØJDE 8 mm 34 db 1500 mm 2400 mm M9 M22+ 10 mm 35 db 1500 mm 2800 mm M10 M22+ 12 mm 37 db 1500 mm

Læs mere

- dit unikke byggekoncept PRODAN

- dit unikke byggekoncept PRODAN - dit unikke byggekoncept PRODAN Fakta om PRODAN i Randers Projekt: Maskinfabrik og administrationsbyggeri, Tåsingevej 1, 8940 Randers SV Bebygget areal: Total: 15.866 m², heraf 13.734 m² produktion og

Læs mere

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask

Villa OpNed, CEBRA arkitekter. Højkantparket Ask Højkantparket Ask Villa OpNed, CEBRA arkitekter Woodfl Højkantparket Merbau. MT Højgaard - Kbh. En stærk partner for arkitekter og bygherrer Luksusboliger på havnefronter, eksklusive firmadomiciler og

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 y istandsat kontor til leje fra 157 m² 2.184 m². Kan lejes etagevis eller som et domicil med mulighed for butik. Se indretningsforslag. fred

Læs mere

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P

K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P K I R S E B Æ R H AV E N I LY S T R U P KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP OMBYGNING + RENOVERING GPP ARKITEKTER OKTOBER 2009 KIRSEBÆRHAVEN I LYSTRUP Kirsebærhaven er kollegieboliger fra 1988 i en bebyggelse som

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

Inom svenskundervisningen arbetar många

Inom svenskundervisningen arbetar många Processarbete i matematik en inledning Inom svenskundervisningen arbetar många lärare med skrivprocessen. För denna har det under lång tid funnits en väl utarbetad metodik och en stor del av eleverna är

Læs mere

Nordisk Højskolekonference

Nordisk Højskolekonference Nordisk Højskolekonference på Marjatta i Danmark den 8. til 10. august 2014 Den nordiske forberedelseskreds indbyder hjerteligt til en kort sommerkonference med temaet: Den imaginative tænkning 1 I forberedelseskredsen

Læs mere

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem

Integrerede plisségardiner. Nimbus. Den optimale plissé løsning til facaden. Det intelligente persiennesystem Integrerede plisségardiner Nimbus Den optimale plissé løsning til facaden Det intelligente persiennesystem Arbejdsmiljø: Da plisségardinet forbedrer rudens g-værdi (evnen til at holde solens varme ude)

Læs mere

Vores navn forpligter

Vores navn forpligter Vores navn forpligter MEN DET LOVER IKKE MERE, END VI HOLDER Glas er et fantastisk byggemateriale Hos Glaseksperten strækker vores fascination af glas sig over generationer. I mere end 20 år har vi skabt

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad. Feb 2015 2.105 DK, NO, SE

Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad. Feb 2015 2.105 DK, NO, SE Color Chart 2015 - Facadebeklædning - Fasadekledning - Fasadbeklädnad Feb 2015 2.105 DK, NO, SE [tectiva] Facadeplade af homogent gennemfarvet fibercement. Se produktdatablad eller prisliste for størrelser.

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit

weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit weber.floor designgulv Gulv Inspirationsbrochure weber.floor designgulv Mangfoldigt som naturen - holdbart som granit Design Grinded Stone og Design Colour Fremtidens gulv Et weber.floor designgulv er

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne.

2 kontrolafgifter på 750 kr. hver, for manglende billet. Medtog kvitteringer fra billetautomat i stedet for billetterne. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2014-0067 Klageren: XX Linköping, Sverige Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører: Ankenævnets

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

ORESUND Electric Car Rally 2011

ORESUND Electric Car Rally 2011 THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund ORESUND Electric Car Rally 2011 København - Helsingborg - Malmö - København 10-11 september 2011 Book den 10.-11. september nu! Velkommen til en

Læs mere

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139

KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN. Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 KONTORLEJEMÅL I AROSGAARDEN Åboulevarden 23-31/Fiskergade 39-43, 8000 Aarhus C Sag 105139 De Bynære Havnearealer Bestseller Navitas Aarhus Domkirke Magasin Arosgaarden Europaplads Dokk1 Strøget - Søndergade

Læs mere

Gjerulff åbner op til en verden af lys...

Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gje Gjerulff åbner op til en verden af lys... Gjerulff 2 Luk lyset ind Store glasflader lukker lyset ind i din bolig. Med de unikke Schüco folde- og skydedøre, har du mulighed for at åbne op til altanen,

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig

hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig hansen facadeentreprenøren Glasalu Hansen Balcony den hurtige vej til en større bolig Hansen Balcony Hansen Balcony er et dansk udviklet og produceret profilsystem til lukning af altaner. Med Hansen Balcony

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,-

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Nr. 4/2010 Pang...! Vi giver klichéomkostningerne Værdi ca. kr. 2000,- Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Sæbe, Shampoo, Shower gel eller Bodylotion

Læs mere

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter

Hovedbygning. Festsal UDVIDELSE 1. Kantinefaciliteter Situationsplan 1:2000 Udgangspunkt for endelig afklaring af modernisering og kapacitetsudvidelse af Rødkilde Gymnasium Arkitektonisk princip for udvidelser Kapacitetsudvidelse og modernisering - afsæt

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Sansernes Bolig. Boligarkitektur for synsog hørehæmmede. - et Ph.D.projekt. Camilla Ryhl, Ph.D, Arkitekt maa

Sansernes Bolig. Boligarkitektur for synsog hørehæmmede. - et Ph.D.projekt. Camilla Ryhl, Ph.D, Arkitekt maa Sansernes Bolig Boligarkitektur for synsog hørehæmmede - et Ph.D.projekt Camilla Ryhl, Ph.D, Arkitekt maa Professor i universell utforming ved Bergen Arkitektskule, Camilla Ryhl har skrive ei Ph.d avhandling

Læs mere

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233

SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 SOCIETAS HERALDICA SCANDINAVICA NYHEDSBREV NR. 33, DECEMBER 2014 ISSN: 1904-1233 REDAKTØRERNES SPALTE Kære læsere! Velkommen til et kort nyhedsbrev. December er som altid en hektisk måned, med jule- og

Læs mere

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne

Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig tykkelse ved toppunkterne U D R = 2 min R mid R ln R min mid R R ln R + R ( R R )( R R )( R R ) min mid min R max min max min max mid mid R max max R ln R mid max Fig. 6.11.5 Kile type D - Triangulært areal tykkest med forskellig

Læs mere

MØDER OG KONFERENCER

MØDER OG KONFERENCER MØDER OG KONFERENCER INDHOLD LADEN... 5 STALDENE...7 SLOTTET... 9 HINDSGAVL...11 TEKNISKE FACILITETER SAMT LOKALEOVERSIGT... 12 SYDFLØJ KOSTALDEN RESTAURANT DEN HVIDE DAME RESTAURANT LOUISE HOVEDBYGNING

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55

Centralt for hele Europa. Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Centralt for hele Europa Udvidelse af erhvervspark ved E47/E55 Business Park Falster ligger i knudepunktet mellem det europæiske kontinent og Skandinavien I Nordeuropæisk perspektiv ligger Business Park

Læs mere

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E

ARKAS. Stål- og branddøre Brandskydeporte og Glaspartier i stål. Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier D Ø R E O G P O R T E Stål- og brand Brandskydeporte og Glaspartier i stål ARKAS D Ø R E O G P O R T E Uklassificeret Brand Lyd Indbrudssikkerhed Røntgen Glaspartier Uklassificerede Brand Lyd Indbrudshindrende Røntgen Glaspartier

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

UDESTUER SANTEX UDESTUER

UDESTUER SANTEX UDESTUER UDESTUER SANTEX UDESTUER Santex Udestuer: Udestuen er en forlængelse af huset ud i det grønne, men også en forlængelse af sæsonen. Vil du anvende rummet året rundt, eller nyde et tidligt forår og et sent

Læs mere

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3

KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 1 KØBMANDSGÅRDEN NYTORV GYDE HØDRICHS GÅRD 19 ALMENE BOLIGER I DET HISTORISKE HJERTE AF VIBORG 2-3 Boligselskabet: Boligselskabet Sct. Jørgen, Viborg Kjellerup er en almen boligorganisation, der administrerer

Læs mere

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte

Stilblade. Temaer. Enfamiliehuse. Garager og carporte Stilblade Temaer Enfamiliehuse Garager og carporte Stilblade-temaer Som supplement til stilbladene for enfamiliehuse er der i dette hæfte lavet stilblade for tværgående temaer, der er relevante for enfamiliehuse

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

lys I ElEGANT DESIGN

lys I ElEGANT DESIGN l ED YS I LEGANT ESIGN Micro-line 6 mm Størrelser: 1m og 2m længder, større kan skaffes. Fastgørelse: med beslag eller dobbeltklæbende tape. Overflade: Fås i rå eller anodizid overflade. Micro-line 6 mm

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88

Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV Tlf.: 98 18 00 88 På Langagervej i Aalborg har Færch & Co. været med til at opføre 130 ungdomsboliger, hvor der blandt andet blev lagt mere end 5000 m 2 trægulve, træbeton-lofte m.m. Anker Engelunds Vej 8 9200 Aalborg SV

Læs mere

E L L E B J E R G H U S

E L L E B J E R G H U S ELLEBJERGHUS ELLEBJERGHUS NYE, EFFEKTIVE ER I UD- VIKLINGSOMRÅDE TÆT PÅ BY OG TRANSPORT Ellebjerghus opfylder alle nye og strengere krav til kontorbyggeri og tilbyder arealeffektive og energiøkonomiske

Læs mere

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk

Kobber Huset. i Ørestaden. IRMA åbner butik i stueetagen. www.kobberhuset.dk Kobber Huset i Ørestaden www.kobberhuset.dk IRMA åbner butik i stueetagen Kobber Huset unikt kontorhus i Ørestad City med IRMA Gennemtænkt brugervenligt kontorhus beliggende i hovedstadens vækstcentrum

Læs mere

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik

Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Folie monteret på glas / Nokia. Supergrafik Print på specialfolier monteret på henholdsvis væg og gulv / Chr. Hansen og Kraks Forlag. Print på perforerede stålplader / Kastrup Station. Print på vægge og

Læs mere

Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke

Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke Den sikre facadedør Ydre skønhed Indre styrke April 2010 www.jetrae.dk DEN SIKRE FACADEDØR Teak 950x2050, 950x2120, 890x2090, 990x2090 kr. 19.650,00 KVADRAT Malet 950x2050, 950x2120, 890x2090, 990x2090

Læs mere

Outrup Vinduer og Døre A/S 001-P Aktiv. Rationel Vinduer A/S, Fabrik Vardevej 002-P Aktiv. KPK Døre & Vinduer A/S 003-P Aktiv

Outrup Vinduer og Døre A/S 001-P Aktiv. Rationel Vinduer A/S, Fabrik Vardevej 002-P Aktiv. KPK Døre & Vinduer A/S 003-P Aktiv Outrup Vinduer og Døre A/S 001-P Aktiv Rationel Vinduer A/S, Fabrik Vardevej 002-P Aktiv KPK Døre & Vinduer A/S 003-P Aktiv Primo Vinduer A/S, Fabrik Hobro 004-P Fremtidens Vinduer og Døre A/S 005-P Pro

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk

Alux A/S. Sun & Safe Systems. Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg. tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk Sun & Safe Systems Alux A/S Sun & Safe Systems Holmbladsvej 4-6 8600 Silkeborg Sun & Safe Systems tel +45 70 26 21 40 fax +45 70 26 29 94 alux@alux.dk www.alux.dk ALUX er en dansk, veletableret og landsdækkende

Læs mere

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning

3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST. Monteringsvejledning 3M TM 8067E FAST Flexible Air Sealing Tape 3M 8067E FAST Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde...2 Quick Guide...3 Tætning af overlapsamlinger på dampspærrefolie...4 Reparation af

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere