forum Sapa Byggsystem nr 2 årgång

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "forum Sapa Byggsystem nr 2 årgång 21 2008"

Transkript

1 forum Sapa Byggsystem nr 2 årgång

2 Sapa Byggsystems licensierade tillverkare forum Sven ska pro du cen ter Arboga: Preconal Fasad AB, Bor länge: Dala Me tall par ti er AB, Borås: Edman & Birch Aluminium HB, Es kil stu na: Aludoor i Eskilstuna AB, Fal ken berg: Preconal Fasad AB, Frö vi: RockPart AB, Gö te borg: Göteborgs Glas mäs te ri AB, Gö te borg: Gö te borgs Me tall par ti er AB, Gö te borg: Roslöv AB, Gö te borg: Tollor AB, Habo: Skalab Ska ra borg AB, Hults fred: Fasadia AB, Karlstad: Karlstad Byggaluminium Lidköping: Vänerfasader AB, Mal mö: GlasLindberg Fasad AB, Dan ska pro du cen ter Bornholm: Bornholms Aluminium ApS, Brøndby: F. Weien Svendsen A/S, Brønderslev: AP Facader A/S, Haderslev: Haderslev Glas og Aluminium ApS, Hørning: KBL Metalbyg ApS, Køge: Køge Tømrerfi rma A/S, Nor ska pro du cen ter Alta: Thermoglass AS, Ber gen: Bue Aluminium AS, Bodø: Bodø Glass & Ramme AS, Fred rik stad: Saint-Gobain Bøckmann AS, Hal den: Saint-Gobain Bøckmann AS, Haugesund: Kraft Glass & Aluminium AS, Holmestrand: H.Glass AS, Kleppe: Pentagon AS, Mjøn da len: FasadeCon sult Alu mi ni um AS, Moss: Saint-Gobain Bøckmann AS, Fin ska pro du cen ter Sapa Byggsystem har 15 fristående producenter runt om i Finland. För mer information kontakta kontoret i Espoo. Mal mö: NIBA Syd AB, Mal mö: Preconal Fasad AB, Nos se bro: Alm eken AB, Ska ra: Alu mi ni um Land AB, Stock holm: Abax Dörrsystem AB, Stock holm: GlasLindberg Fa sad AB, Stock holm: Sthlms Alu mi ni um & Glas AB, Stock holm: Väsby Metallprodukt AB, Ströms näs bruk: GlasLindberg Fa sad AB, Tranemo: Tranemo Glas & Aluminium AB, Tre hör nings jö: Alab Alu mi ni um sys tem AB, Töcksfors: Nordmarkens Fasader AB, Vet lan da: Alpro Aluminiumfasader AB, Öre bro: GlasLindberg Fasad AB, Randers: RADO Thermoglas A/S, Sjølund: Jørgen Falk-Petersen A/S, Skjern: N.J. Olesen Skjern, Slagelse: BL Glas & Alufacader A/S, Tønder: Ejnar Christiansen Sølsted A/S, Oslo: Saint-Gobain Bøckmann AS, Sand ef jord: Umbra Pro duk ter AS, Sandnes: Time Aluminium AS, Sarps borg: Saint-Gobain Bøckmann AS, Sørumsand: Noractor AS, Trondheim: Ratdal AS, Töcksfors: Nordmarkens Fa sa der AB, Val de røy: Valumin AS, Åle sund: H-Produkter AS, Isländsk pro du cen t Reykjavik: Gluggasmidjan, Sapa Byggsystem nr 2 årgång Forum ges ut av Sapa Building System AB. Upplaga ex. Allt material är co py right skyd dat. Citat får göras med angivande av källan. Redaktion Håkan Furukrantz Ansvarig utgivare Gunnar Ahlmalm Adress Sapa Building System AB Vetlanda Tel Fax Internet: Foto där inget annat anges: Hans L. Bonnevier Pictures by Bonnevier Persmålavägen ÄLMEBODA Design och idé Per Nihl Condesign Infocom AB Tryck Fälth & Hässler Box Värnamo Fo rum är tryckt på Euro Bulk Information och arkitektsupport SE: Sapa Building System AB Vetlanda. Tel Fax Internet: Arkitektservice direkt: DK: Sapa Building System Langhøjvej 1 Indgang A, DK-8381 Tilst. Tel Fax Internet: FIN: Sapa Building System Sinikalliontie 18 A, Espoo Puh Faksi Internet: NO: Sapa Building System Boks 33, 2001 Lillestrøm Tel Fax Internet: Omslag: Drammensbadet, Norge. 2 Forum Sapa Byggsystem

3 Energieffektiva fönster är nödvändiga då kraven ökar Med nya krav på energihushållning blir konstruktörernas arbete med energieffektiva helhetslösningar för byggnader med bl.a. fönster och glasfasader allt viktigare. Hos produktutvecklarna på Sapa Building System står energifrågorna i fokus och ett av de senaste resultaten är fönstersystemet 1074 SX. Göran Isaksson, projektledare och Mattias Jansson, teknisk chef. Lågt U-värde Projektledaren Göran Isaksson pekar på fl era fördelar när han beskriver den nya fönsterprodukten. Fönstersystemet förenar modern design och funktion med mycket bra prestanda, inte minst när det gäller U-värden, förklarar Göran. Profi lsektionens låga U-värde har vi fått fram med hjälp av ett nyutvecklat skelett av glasfi berarmerad polyamid som effektivt bryter köldbryggan samt minskar konvektion och strålning mellan den inre och yttre aluminiumprofi len. Den nya konstruktionen gör det möjligt att erbjuda öppningsbara fönster med U-värden ner till 0,9 W/m 2 K. För optimalt U-värde rekommenderas isolerglas med distanslist av TPS, s.k. varm kant. Helheten viktig Tekniske chefen Mattias Jansson betonar vikten av att jämföra rätt värden. På den ena byggmarknaden efter den andra runt om i Europa ser vi hur kraven på energihushållning ökar. För svenska marknaden återspeglas detta i den senaste utgåvan av Boverkets byggregler (BBR 15), säger Mattias. Vid jämförelse av olika produkters U-värden är det viktigt att titta på hela fönstrets U-värde, d.v.s. fönsterbåge/karm (U f ), glas (U g ) och interaktionen dessa emellan (randzon, Ψg). Att jämföra enskilda delvärden är ointressant om inte helheten beskrivs samtidigt, understryker Mattias. Produkternas U-värden blir ständigt lägre och kraven på en riktig fönstermontering blir därmed allt viktigare (placering i väggens varma del, minimering av köldbryggor vid infästningar). Dessa uppgifter bör lösas redan i projekteringsstadiet. Branschen jagar i dag tiondelar, ja till och med hundradelar, på fönstrets U-värde samtidigt som ett bristfälligt montage enkelt kan generera en försämring som beskrivs i heltal, menar Mattias Jansson. Detta gör att beställaren måste se helheten och ställa krav på hela kedjan från projektering via tillverkning till montage. Lufttätheten får allt större betydelse I detta sammanhang får även fönstrets lufttäthet en ökad betydelse. Aluminium är ett material med bra formstabilitet som ger goda förutsättningar för en produkt med hög lufttäthet. För bästa prestanda är också en riktig anslutning mot byggnadens invändiga ångspärr viktig. Energimyndigetens krav Göran Isaksson intygar att 1074 SX är en dokumenterat pålitlig produkt. Fönstret fi nns upptaget på Energimyndighetens fönsterlista över godkända produktval (U fönster 1,2 W/m 2 K, storlek 1200x1200 mm). På denna lista fi nns även glasalternativ som utöver bra U-värde erbjuder kompletterande funktioner som hög ljudreduktion och inbrottsskydd, tillägger Göran. För den norska marknaden är fönstret deklarerat enligt ENOVA anbefaler (U fönster 1,0 W/m 2 K, storlek 1200x1200 mm). Kvalitetssäkring Att fönstersystemet är P-märkt borgar för hög produktkvalitet. Samtliga prestanda är verifi erade mot aktuella EN-standarder som för exempelvis luft- och vattentäthet, vindbelastning, mekaniska och dynamiska belastningar. Utöver det grundläggande valet av energibesparingsglas kan detta kompletteras med funktionsglas för t.ex. solskydd, personsäkerhet, ljudreduktion och smutsavvisning. Med tillval av inbrottshämmande beslag och glas uppfyller fönstret motståndsklass 2 enligt ENV Lennart Kylberg Sapa Fönster 1074 SX med ny isolator som ger U fönster ner till 0,9 W/m 2 K Forum Sapa Byggsystem

4

5 Metropol - Hjørring Citycenter, Danmark Lyst, let og skandinavisk center Arkitekten beskriver Metropol er placeret centralt i Hjørring by og indeholder butikker, caféer, restauranter, bibliotek, fi tness og erhvervslokaler. Metropol er et lyst, let og skandinavisk center og grundtonen i bygningen er præget af imødekommenhed og åbenhed. De forskellige bygningskroppe er tilpasset byen og dens skalaer. Set fra Parallelvej rejser kontorhuset sig som et vartegn, mens højden mod nord og vest er tilpasset den omkringliggende by. Centret åbner sig ud mod byen med nærmiljøer til gavn for byens borgere. Ved Østergade skabes en byplads, som vil danne ramme for byens liv og samtidig markere indgangen til centret. Ved Amtmandstoften åbner bibliotek og caféer sig mod den grønne park. Store åbninger gennem alle planer skaber en åben og imødekommende atmosfære - og hele interiøret holdes i en lys, skandinavisk tone. Et kurvet strøg rundt i centret giver en oplevelse af ro og overskuelighed. Fra centrets indre er der forbindelse til Hjørring Bibliotek, som er placeret på Metropols grønne tagfl ade. Schmidt Hammer Lassen Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Metropol Byggeår: By: Hjørring Bygherre: A. Enggaard A/S Entreprenør: A. Enggaard A/S Producent: ap facader a/s Arkitekt: schmidt/ hammer/ lassen architects Glastag: 5050 Facader: 4150 Døre: 2074 Vinduer: 1074 Glastype udv: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader: Pulverlak facader og vinduer: RAL 9004 glans 30. Tag indv: RAL 9003 glans 30. Forum Sapa Byggsystem

6 Hverven Atrium Hønefoss, Norge Glassfasaden gir et speilbilde av trærne Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Hverven Atrium Byggeår: 2006 Sted: Hønefoss Byggherre: ThermoBYGG AS Produsent: FasadeConsult AS Prosjektering og byggeledelse: Roar Jørgensen AS Arkitekt: Årstiderne Arkitekter AS Fasade: 4150, 3074 Innv. fasade: 4150 Brannklasse E30 Glasstak: 5050 Dører: 2074, 2074 Brannklasse EI60 Glass: Stopray carat 52/26 Fasadeglass: 6 mm, RAL 6027-D77HM Overflatebehandling: Pulverlakkering RAL Forum Sapa Byggsystem

7 Arkitektonisk beskrivelse Husets overordnede prinsipp bygger på to lyse betongrammer som forskyver seg i forhold til hverandre. Langfasadene er bekledd med et lett parti av glass og fyllinger. De to rammene er plassert med en innbyrdes avstand og vil skape et åpent atrium mellom fl øyene. I dette rom er det plassert en kjerne hvor sekundære funksjoner som toaletter, møterom og trapperom er plassert. Dette hovedprinsipp skaper en åpen og fl eksibel plan hvor de forskjellige etasjers leieareal har visuell kontakt på langs og tvers av huset. I atriets bunn er det plassert et felles spiserom med overblikk til alle etasjer og utkikk til naturen utenfor. Glassfasaden gir om dagen et speilbilde av trærne i skogen rundt. I kveldslys vil vindusfeltene i fasaden bli synlig når lyset er slått på inne. Disse vindusfeltene gir hele bygget et spennende og markant inntrykk. Hovedinngangen er plassert ved bygningens langfasade. Her ledes man direkte inn til vestibylen, med innsikt til det åpne atrium, og videre opp hovedtrappen. Parkering foregår på terreng på anviste plasser. Det er etablert beplantning og belegninger i forbindelse med inngangspartiet og atriets glassfasader, men målet er å bevare den naturlige vegetasjon så tett på bygningen som mulig. Hovedintensjonen er å skape et lett og luftig kontorhus, med en enkel overordnet hovedstruktur hvor det skapes overblikk og utsikt til omgivelsene. Ved byggearbeidene ble så lite som mulig av parkarealene berørt. Toppskiktet med lyng, mose og vegetasjon er lagt tilbake på berørte områder rundt bygget og inntil parkeringsområdene. Bygget er oppført med 5 etasjer og har en gesimshøyde på ca 17 m. Et mindre areal i byggets kjerne er på ca 18 m. Tretoppene er i området m høye, og bygget avsluttes under tretoppene. Ved å bygge i 5 etasjer er mest mulig av eksisterende vegetasjon bevart. Roar Jørgensen Forum Sapa Byggsystem

8 Drammensbadet, Norge Landets fl otteste badeanelegg Arkitektonisk beskrivelse Badeanlegget er utformet som et stort hvelvet tak over et enkelt innglasset volum. Det inneholder et åpent badelandskap mot syd og et mer lukket element i tre etasjer mot nord, med garderober, trim, velværeavdeling, administrasjon etc. Den buede, myke takflaten føres ned mot terreng i nord ved skolen. Dette gir bygget retning og karakter, favner idrettsparken og angir starten på aktivitetsgata fra sentraltorget. Hovedinngangen m/vestibyle er lagt mot sentraltorget. En biinngang er lagt mot vest i forbindelse med sommerinngang for friluftsbadet. Det konsentrerte, åpne badelandskapet får god kontakt med de grønne omgivelsene og annonserer byggets funksjon utad. Det er lagt vekt på en funksjonell organisering av de forskjellige aktivitetene med god oversikt og åpenhet. Man er ikke i et lukket rom, men i en del av et større landskap, - beskyttet av en enkel takflate og klimabeskyttende transparente vegger. Badelandskapet får god visuell kontakt med sentraltorget, aktivitetsgata, badeparken med friluftsbadet og oppholdsarealet langs vestfasaden. Garderobehuset fremstår som et mer eller mindre frittstående volum i tre etasjer. 1.etg. inneholder hovedgarderobene med direkte tilgang til badelandskapet. 2.etg. inneholder trimavdeling og velværeavdeling med visuell kontakt til badelandskapet. 3.etg. inneholder administrasjon med visuell kontakt til badelandskapet, personalgarderober og teknisk rom. Thore Svingen 8 Forum Sapa Byggsystem

9 Forum Sapa Byggsystem

10 10 Forum Sapa Byggsystem

11 Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Drammensbadet Byggeår: 2008 Sted: Drammen Byggeherre: Drammens Eiendom Kb Produsent: FasadeConsult AS Arkitekt: BFS Arkitekter AS Entreprenør: Strøm Gundersen as Fasade: 4150 med addprofi ler og horisontelle spesialprofi ler med 15 fall Vinduer: 4074 utadslående Dører: 2050, 2074 Brannklasse E30 Glass: 6,38 Lam - 16arg - 6,38 Lam Energi Super Nøytral Farget glass: 8,76 Lam - 16arg - 6 Herdet Energi Super Nøytral. Farget ihht Vancevas fargekart Overflatebehandling: Pulverlakkering RAL 7010 Forum Sapa Byggsystem

12 Universitet i Aalborg, Danmark Vinduerne skal være loyale overfor arkitekturen Arkitekten beskriver Aalborg Universitet og Universitets- og Bygningsstyrelsen bad os om at designe nye vinduer til erstatning for de ca. 30 år gamle trævinduer, som var "født" sammen med byggeriet. Vinduerne var delvist rådne specielt i nogle uheldige samlingsdetaljer og vedligeholdelsen var blevet for omfattende. Udskiftning ville på sigt omfatte en række bygningsafsnit, og med de mange enheder var det muligt at tænke i designudvikling specielt til Aalborg Universitet. Forskellige alternativer blev drøftet, alu, træ/alu eller hårdttræsvinduer, men da vedligehold-elseshensyn vejede tungt blev aluminiumsløsningen prioriteret højt. Problemet var blot, at de få udskiftninger, der allerede var sket på universitetet, var med fl ade og kedelige profi ler, som afveg voldsomt fra de oprindelige trævinduers meget karakteristiske opbyggede profi lering med stor dybde. Universitetets egne arkitekter var derfor meget præcise i deres krav til de nye vinduer. De skulle være tro mod arkitekturen og lægge sig op ad den eksisterende æstetik. Vi var helt enige i den betragtning og udarbejdede et design, som blev udbudt og detailbearbejdet sammen med producenten. Den første del af udskiftningen var relativt beskeden, men gav mulighed for at justere design og udformning endeligt på plads i forhold de temmelig få overraskelser der opstod. 2. del af udskiftningen er nu afl everet, og både bygherren og vi er særdeles godt tilfredse med resultatet. Trævinduernes æstetiske kvaliteter genfi ndes i de nye, men aluminiummets egenskaber gør at profi leringen fremstår skarpere og mere præcist. -De nye vinduer blev et diskret tilskud til bygningernes arkitektoniske udtryk. John Mortensen 12 Forum Sapa Byggsystem

13 Fakta Sapa Byggsystem Objekt: Aalborgs Universitet Vinduebyte: By: Aalborg Bygherre: AAU, Aalborg Universitet Producent: ap facader a/s Arkitekt: Kjær og Richter A/S Vinduer: 1074, projektdesignede specialprofiler Glastype: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader: Pulverlak RAL 9010 Forum Sapa Byggsystem

14 Kinnarps Interiör, Stockholm Sveriges största inredningshus för kontor, skola och omsorg Arkitekten beskriver Kinnarps Interior Stockholm samlar sina styrkor vid Nackarondellen i Sickla. Här har man byggt ett nytt hus som innehåller showroom, kontor och servicelager för Stockholmsregionen. Entréplanet innehåller en bistro och en reception till huset. Här börjar dessutom Kinnarps utställning som sedan sträcker sig ytterligare 2 våningar upp i huset via en spektakulär trappa och "nyhetsvägg". Plan 4 och 5 innehåller Kinnarps kontor, där säljarna sitter nära trappan till utställningen för att vara nära till hands. Lokalerna har i färg och form hållits enkla och neutrala så att möbler och textilier får synas desto mer, som på ett konstgalleri. I utställningen är fasadglaset ljusare för maximal synlighet, längre upp i huset är det mörkare för att stänga ute solvärmen. Lars Westerberg Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Kinnarps Interiör Byggår: 2008 Ort: Sickla, Stockholm Byggherre: Kinnarp Sickla AB Producent: GlasLindberg Fasad AB Arkitekt: ON Arkitekter AB Fasader: 4150 Dörrar: 2074, 2074 Brandklass EI 30 Glas plan 0-2: 8 Lam arg. - 8 Lam. energiglas med varm kant. Glas plan 4-10: HP Brilliant 50/25 Ytbehandling: Pulverlackering utsida RAL 9005, insida Forum Sapa Byggsystem

15 Forum Sapa Byggsystem

16 Falbe i Randers, Danmark Enkelt og elegant industribyggeri Objekt: Falbe AS Byggeår: 2007 By: Randers Bygherre: G. Falbe Hansen A/S Producent: KBL Metalbyg ApS Arkitekt: Arkitema A/S Entreprenør: KPC Byg A/S Facader: 4150 Vinduer: 1074 Døre: 2074 Glastype: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader facader: Pulverlak udv. RAL 9005 Pulverlak inv. RAL 9006 Overflader vinduer: Pulverlak udv. RAL 9010 Pulverlak inv. RAL 9006 Arkitekten beskriver G. Falbe Hansens nye domicil ligger med perfekt eksponering mod E45 ved Randers. Det nye hovedkvarter er et enkelt og elegant industribyggeri, der udstråler kvalitet og innovation. Bygningerne overspiller ikke sine arkitektoniske virkemidler, men holder sig til en let opfattelig formgivning og en grafi sk virkningsfuld farvepalet, der understreger spillet mellem bygningens volumener. Mod vejen er en hvid længebygning med store gavlpartier i glas hævet på søjler, så man opnår såvel synlighed som udsigt - den udgør hovedet i virksomheden. Bagved ligger den mørke lagerbygnings større volumen. Med sit avancerede bøjletransportsystem udgør den virksomhedens krop. Man ankommer til huset gennem et rødt indgangsparti på siden af bygningen. Den røde farve, der går igen både inde og ude, giver kunder såvel som medarbejdere en særlig oplevelse på vej ind og ud af huset, en markering af Falbes forandring fra produktionsvirksomhed til handelsvirksomhed, hvor oplevelser, brand og nytænkning er en del af produktet. Falbe er godt i gang med at nytænke sig selv uden at gå på kompromis med kvaliteten, og det nye domicil danner de fysiske rammer for at denne udvikling kan fortsætte. Kim Risager 16 Forum Sapa Byggsystem

17 Forum Sapa Byggsystem

18 Sara Lee, Danmark Foyeren er husets hjerte Arkitekten beskriver Projektet er et kontorhus beliggende i Middelfart, tæt på Motorvej E20, ved afkørsel 58, og således beliggende optimalt. Området er kendetegnet ved at ligge tæt på Lillebælt og udsigt til broen. Bygningen er beliggende således at man vil se den fra alle vinkler ved ankomst via Jyllandsvej, Bogensevej og intern fordelingsvej. Bygningen er derfor designet sådan at den ikke har en bagside, men er ligeværdig og eksponeres godt til alle sider, kontorfl øjene breder sig ud og favner Jyllandsvej og sikrer herved fl est ansatte en udsigtsplacering. Huset samler og udgør en ramme om kontoraktiviteterne, hvor hjertet og ansigtet udadtil udgøres af det centrale foyer-rum, og underafdelingerne henvender sig direkte heri. Samme symbolik bruges i facaden hvor facaden udgør en ramme om indgangen, møderummene og kantinen, en ramme som klædes af et fi rma logo. Efter samme princip kan der også tilføjes en tredje sydøst-fl øj. Foyeren er husets hjerte, smukt opbygget med ovenlyset og gennemkikket henover den let sænkede kantine, de lange trappeløb, møderummene, kantinen, auditoriet og showroom optræder som solitære elementer heri. Receptionisten er placeret direkte ved ankomst i huset, men alligevel sammen kontordelen, overfor er lounge placeret, og her foreslås en "cooperate wall" hvor fi rmainformationer er oplistet. Kontorfl øjene er tænkt som super fl eksible stænger, hvor alle tilhørende installationstunge funktioner er samlet i en bærende centerkerne, hvilket muliggør fuld fl eksibilitet mellem kontorlandskab og cellekontorer af variabel størrelse. Et logisk system som giver plads til særlige behov på den enkelte etage, som f.eks intern trappe. Allan Overkjær Christensen 18 Forum Sapa Byggsystem

19 Fakta Sapa Byggsystem. Objekt: Sara Lee Byggeår: 2007 By: Middelfart (Fyn) Bygherre: Sara Lee A/S Producent: KBL Metalbyg ApS Arkitekt: Årstiderne Arkitekter A/S Entreprenør: KPC A/S Facader: 4150 Døre: 2074 Glastype: SGG COOL-LITE SKN 178 Overflader: Naturanodiseret Forum Sapa Byggsystem

20 Aka, Norge Eksklusivt kontorbygg i Hønefoss Prosjektnavn: Aka Kontorbygg. Arkitekt: SG Arkitektur AS / Eiendomsservice Ringerike AS Glass- og fasadeentreprenør: H.Glass AS System: Fasade 4150, Dører 2074 Overflatebehandling: Pulverlakkering RAL 7016

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 >

inspiration Troldtekt Kontor og erhverv Kreativt miljø på Holmen side 8 > Troldtekt Kontor og erhverv inspiration Kreativt miljø på Holmen side 8 > Jacob Jensen design: Smuk ramme om verdensberømt design Tectura i Brøndby: Fabrikkens forvandling Kanonbådsskurene: Kanonbådsskure

Læs mere

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN //

NR. 1 BIG, BIGGER, BIGGEST AUTENTISK DESIGN NYT STILRENT LOOK FORÅR 2014 // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // NR. 1 FORÅR 2014 g // ET MAGASIN OM DAGSLYS, ENERGI OG DESIGN // 6 AUTENTISK DESIGN VELFAC Classic vinduer opfylder energikrav og æstetiske behov BIG, BIGGER, BIGGEST Internationalt anerkendte Bjarke Ingels

Læs mere

RegionCity Workshop 5

RegionCity Workshop 5 RegionCity Workshop 5 Workshop nr 5, mars 2015 I arkitekternas sista workshop för säsongen låg fokus på RegionCitys gatuplan och högre fasader och tornens detaljering. Vidare återkopplade arkitekterna

Læs mere

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde

Debatoplæg. Roskilde Byråd. Borgermøde torsdag den 27. januar 2011 kl. 19.00. Mødet afholdes i Roskilde Hallerne, Møllehusvej 15, 4000 Roskilde 18.11.10 - Visualiseringerne side 12 og 15 viser hotellet i 17 etager. De øvrige illustrationer viser hotellet i 21 etager. Illustrationerne vil blive rettet til inden offentliggørelsen, så hotellet vises

Læs mere

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 side 2 BAGGRUND I forbindelse med omlægning af Vordingborg Køkkenets produktion er 11.000 m2 produktionshaller blevet ledige.

Læs mere

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013

NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET. Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 NYT DOMICIL - VORDINGBORG KØKKENET Bolidan Ejendomme APS Rev. 01-19-12-2013 side 2 Baggrund I forbindelse med omlægning af Vordingborg Køkkenets produktion er 11.000 m2 produktionshaller blevet ledige.

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

inspiration Troldtekt Sport og fritid Et samlingspunkt med plads til aktivitet side 18 >

inspiration Troldtekt Sport og fritid Et samlingspunkt med plads til aktivitet side 18 > Troldtekt Sport og fritid inspiration Et samlingspunkt med plads til aktivitet side 18 > Sæby svømmebad og wellnesscenter: Dæmpet lyd giver plads til alle 4-5 Harboøre Centeret: Forvandling af en idrætshal

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Hansen CellGlazing den levende facade

hansen facadeentreprenøren Hansen CellGlazing den levende facade hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen CellGlazing den levende facade Hansen CellGlazing den levende facade Referencer Vårdcentral, Husqvarna 14-21 Nobelparken, Århus 22-23 Campus 1, Halmstad 34-37

Læs mere

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll

Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Papers Framtidens Konstförening - en nordisk konferens Malmö 23-24 november 2013 Innehåll Distansutbildning på nätet... av Sveriges Konstföreningar distrikt Gävleborg (SE)...2 Konstföreningen i förorten...

Læs mere

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning

Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk. åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus. dommerbetænkning Kongevej 57, 6270 Tønder Telefon 74 92 92 92 www.toender.dk åben projektkonkurrence udvidelse af tønder rådhus dommerbetænkning juni 2013 indhold kolofon 3 5 12 18 24 30 forord generelle bemærkninger 1.

Læs mere

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

Sapa Facader. Byggesystemer for fleksibilitet, funktion og æstetik

Sapa Facader. Byggesystemer for fleksibilitet, funktion og æstetik Sapa Facader Byggesystemer for fleksibilitet, funktion og æstetik 2 Sapa Facader Indhold Facaden udsmykker byens rum 5 Energieffektive løsninger - spare, styre og generere 6 Sapa Facader 1 Oversigtstabel

Læs mere

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

PROJEKT. Din professionelle dørpartner. kvalitetsdøre til projektmarkedet - der forener høj kvalitet med individuelle ønsker

PROJEKT. Din professionelle dørpartner. kvalitetsdøre til projektmarkedet - der forener høj kvalitet med individuelle ønsker the projekt style 1 PROJEKT Din professionelle dørpartner kvalitetsdøre til projektmarkedet - der forener høj kvalitet med individuelle ønsker 2 INDHOLD Kvalitetsdøre til professionelle 3 Hvad tilbyder

Læs mere

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere

Levende bygninger. Wake Up Tivoli Congress Center Tivoli Hotel

Levende bygninger. Wake Up Tivoli Congress Center Tivoli Hotel Levende bygninger Wake Up Tivoli Congress Center Tivoli Hotel Multimediehus i særklasse Hvad end vi taler om lyd, lys eller billeder, så sætter Tivoli Congress Center nye standarder for integrationen af

Læs mere

Forside: Allerhuset "Billedet af Allerhuset er venligst udlånt af PLH arkitekter as samt Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S"

Forside: Allerhuset Billedet af Allerhuset er venligst udlånt af PLH arkitekter as samt Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S Forside: Allerhuset "Billedet af Allerhuset er venligst udlånt af PLH arkitekter as samt Søren Jensen, Rådgivende Ingeniørfirma A/S" Indhold Er Ørestadsregionen det nye kraftcenter i Norden?... 1 Uffe

Læs mere

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu

Århus Slagtehus. Gruppe 4 Kung Fu Århus Slagtehus Gruppe 4 Kung Fu Mihewi Fürstenwald Marius André Hjelmervik Emil Møller Pedersen Århus Slagtehus A/S blev indviet den 1. september 1895. I 1999 blev Aarhus Offentlige Slagtehus omdannet

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Othello. - et cirkulært plejecenter. - facadeelementer - den lette løsning! Plejecenter i Fredericia er inspireret af Shakespeares Globe Theater

Othello. - et cirkulært plejecenter. - facadeelementer - den lette løsning! Plejecenter i Fredericia er inspireret af Shakespeares Globe Theater Othello - et cirkulært plejecenter Plejecenter i Fredericia er inspireret af Shakespeares Globe Theater - facadeelementer - den lette løsning! Taasinge Træ A/S Bjernemarksvej 54 5700 Svendborg Tlf. 62225455

Læs mere

Fotograf: Paul Kozlowski

Fotograf: Paul Kozlowski 30 2014 E T M A G A S I N O M T E G L O G A N S V A R L I G A R K I T E K T U R Fotograf: Paul Kozlowski Kolumba-belægningen i sildebensmønster vokser i en blød kurve op ad det vandrette plan, hvor den

Læs mere

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

Lægehus på Vesterbro

Lægehus på Vesterbro Lægehus på Vesterbro Lægehus på Vesterbro Afgangsprogram, februar 2011 Claus Nebelin, stud.:3027 Vejleder: Lise Juel Grønbjerg Kunstakademiets Arkitektskole, afd. 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund Stedet

Læs mere

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843 udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG HISTORIK: Arkitekten bag Falkonergårdens Gymnasium og har skabt velproportionerede og nt sammensatte bygninger, som

Læs mere

Made in Denmark. Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION MÅSKE - VERDENS BEDSTE FOLDEDØR

Made in Denmark. Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION MÅSKE - VERDENS BEDSTE FOLDEDØR Made in Denmark Made in Denmark DESIGN KVALITET ISOLATION - HER KAN DU VÆRE UDE OG INDE PÅ SAMME TID Velkommen til en verden af muligheder for at åbne boligen helt op til naturen med Lacuna Foldedøre.

Læs mere

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling. Opdateret august 2013

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling. Opdateret august 2013 Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Opdateret august 2013 2 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN Forord Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår

Læs mere

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år?

Hvordan skal. Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid. Öresunds regionen se ud om 30 år? Hvordan skal Tävling/idékonkurrence og debat om Öresundsregionens fremtid Öresunds regionen se ud om 30 år? Indhold År 2040, en omväldsbild Henrik Persson, fremtidsforsker och forfatter Der var engang

Læs mere

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 01.05.2015 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME ARKITEMA ARCHITECTS Kontakt

Læs mere