F O A F A G O G A R B E J D E. Statusrapport Kost- og Servicesektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "F O A F A G O G A R B E J D E. Statusrapport Kost- og Servicesektor"

Transkript

1 F O A F A G O G A R B E J D E Statusrapport Kost- og Servicesektor

2 Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefoto baggrund: Mike Kollöffel Forsidefoto forgrund: Linda Berglund Layout indhold: Kost- og Servicesektor Oplag: 600 eksemplarer Tryk: FOAs trykkeri, september 2008

3 Indholdsfortegnelse: 1. Kost- og servicesektoren Sektorbestyrelsen 4 Sektorårsmøde Temadage 7 Faggruppelandsmøde Sektorens faglige udvalg, herunder OK-repræsentanter 9 Netværk for repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU) 11 Konference Serviceassistenter i fokus den 4. juni Arbejdsmiljø Uddannelse Arbejdsmarkedspolitik Overenskomst Diverse statistikker Medlemsudvikling på landsplan fordelt på sektorer 38 Medlemsudvikling på landsplan fordelt på faggrupper 40 Medlemsudvikling fordelt regionalt 42 Medlemsudvikling fordelt regionalt og på faggrupper 44 Fordeling mellem fuldtids- og deltidsansatte Oversigt fra FOA-Bladet Oversigt over faglig talt 52 3

4 1. Kost- og servicesektoren Sektorbestyrelsen Sektorbestyrelsen har siden sidste sektorårsmøde afholdt 8 sektorbestyrelsesmøder og 1 temamøde i januar. Sektorbestyrelsen har i perioden bestået af: Suppleanter: Ann. Marie Liepke (sektorformand) Gina Liisborg (sektornæstformand) Berit Jakobsen (næstformand i FOA/KLS) Elsebeth Farbæk (sektorformand i kost- og servicesektoren i Holstebro) Hanne Jensen (sektorformand i kost- og servicesektoren i Hjørring) Marianne Røgen (sektorformand i kost- og service i Frederikssund) Nina Skov-Lauridsen (sektorformand i kost- og servicesektoren i Odense) Steen Andersen (sektorformand i kost- og servicesektoren i FOA Nordsjælland) Tove Nybo Petersen (tidligere sektorformand i kost- og servicesektoren i Sydsjælland) Ulla Warming (sektorformand i kost- og servicesektoren i Århus) Susanne Johannsen (sektornæstformand i kost- og servicesektoren i Esbjerg) Vibeke Andersen (sektorformand i kost- og servicesektoren i Roskilde) Sektorbestyrelsen har blandt andet arbejdet med: Overenskomst 2008 Serviceassistenterne i fokus: optimere arbejdet omkring temadage, konference, samt diverse pjecer og undersøgelser. 4

5 Uddannelse, herunder efter- og videreuddannelse. Her har den nye bekendtgørelse og indgang til uddannelserne fyldt en del. Prisopgave/Danske Regioner i samarbejde med Social- og sundhedssektoren. Titel Dyrk styrken, som vandt en 2. plads. Fagpolitiske målsætninger for Sygefravær, samt forebyggelse m.v. Ny regionsmodel for sektorbestyrelsen. Sektorårsmøde 2007 Traditionen tro blev sektorens årsmøde igen afholdt i Middelfart på Hotel Comwell den 3. oktober Dagen derpå havde vi igen valgt til en temadag (læs om denne under temadage). Selve sektorårsmødet handlede naturligvis meget om den forestående overenskomst 08, og den forberedelse som altid hører med. På mødet viste der sig en frustration i forhold til den behandling, som serviceassistenterne blev udsat for både centralt, men også lokalt i FOA. Det resulterede i nedenstående udtalelse til hovedbestyrelsen i FOA: Kost- og servicesektorens årsmøde den 3. oktober 2007 udtaler på baggrund af debatten på sektorårsmødet: Vi er enige i forbundsformandens udtalelse om, at der skal mandeløn til kvindefagene. 5

6 Serviceassistentuddannelsen Sektorårsmødet vil efterfølgende overveje, hvilket skridt der skal tages, hvis portørgruppen fortsat spærrer for, at hus- og rengøringsassistenter kan få en uddannelse til serviceassistent og arbejde som dette. Vi forventer, at forbundet nu tager stilling, og handler ud fra denne problemstilling. Medlemsservice Endelig går årsmødet ud fra, at alle forbundets sektorer også i fremtiden får en ens service indenfor forbundets rammer, og at kongressen næste år løser dette set i en helhed, således at alle medlemmer får den samme service. Efterfølgende har denne udtalelse været behandlet i Hovedbestyrelsen. Med baggrund i alt dette nedsatte den centrale sektor en arbejdsgruppe, som har fokuseret på, hvilke elementer der burde arbejdes videre med. Som et resultat af dette har den centrale sektor fået udarbejdet en undersøgelse af den viden, som vi har i dag om serviceassistenterne og deres arbejde. Der er kommet et notat ud af denne undersøgelse, som kan rekvireres på Notatet blev ligeledes forelagt hovedbestyrelsen, som tilkendegav, at de bakker op om arbejdet og faggruppen. Notatet er blevet til pjecen Serviceassistenternes faglighed, som blev brugt på konferencen den 4. juni 2008 (se dette afsnit). Derudover er der taget en del andre initiativer fra den centrale sektors side, som der kan læses mere om i denne statusrapport. 6

7 Temadage Temadag den 4. oktober 2007 ( Stå ved dig selv og få arbejdsglæde ) Vi havde sikret os Anne Marie Christensen til at forestå denne dag med en masse øvelser, input og ikke mindst gode redskaber til deltagerne. Temadag den 27. november 2007 (Udlicitering) Om formiddagen fik deltagerne en gennemgang af udliciteringens væsen. Hvad skal man være opmærksom på, hvornår giver det mening at reagere, og hvordan. Derudover fik deltagerne et oplæg fra fjenden. Direktør Ole Juul Andersen fra Rengøringsmægleren, som tidligere har tilbudt kommuner i det jyske deres expertice i forhold til påtænkte udliciteringer, analyser og omlægning af arbejdsgange (effektivisering). Temadag den 29. januar 2008 (Serviceassistenterne i fokus, del 1): Som opfølgning på årsmødets udtalelse iværksatte sektoren en sammenskrivning af kendt viden om serviceassistenterne. Derudover blev en miniundersøgelse igangsat. Dette blev præsenteret for tillidsrepræsentanter, faglige udvalg, samt sektorformænd og ansvarlige på en temadag. Samtidig blev der præsenteret et elektronisk netværk på tillidszonen, som alene henvender sig til tillidsrepræsentanter for serviceassistenterne. Temadag den 27. maj 2008 (Serviceassistenterne i fokus, del 2) Målgruppen for denne temadag var som ved den foregående temadag. Her handlede det om trepartsaftalen på uddannelsesområdet, rotations-rekruttering fra Århus, noget om GVU på 7

8 Odense Universitets Hospital (OUH) og sidst men ikke mindst serviceassistentuddannelsen og dens ændringer med den nye bekendtgørelse. På temadagen blev pjecen/bladet til højre herfor præsenteret. Det er tænkt som en slags værktøjskasse for dem, der arbejder med uddannelsen, samt øvrige interesserede. Pjecen kan hentes på Temadag den 12. juni 2008 (Ny regional model, samt OK08) Denne temadag startede faktisk helt tilbage i januar, hvor sektorbestyrelsen holdt et temabestyrelsesmøde med regional model som eneste punkt på dagsorden. Denne temadag den 12. juni er udsprunget af dette arbejde. Kort og godt handler den nye regionale model, om hvordan man i fremtiden skal vælge repræsentanter til sektorbestyrelsen. I fremtiden vil hver af de 5 regioner vælge deres egen repræsentant, samt suppleant til sektorbestyrelsen. Ét af argumenterne for dette har været, at sikre en forbindelse mellem det lokale og det centrale. At nogen er mere forpligtet til at bære viden med hjem i regionen end i dag, samt omvendt at nogen har et særligt ansvar til at bidrage med regionale problemstillinger/viden til bestyrelsen. Dette arbejde handler ikke om de regionalt ansatte, men om de medlemmer der er i de pågældende FOA-afdelinger i den pågældende region. Resten af dagen stod i overenskomstens tegn både den politiske og mere tekniske del. (se i øvrigt OK 08). Faggruppelandsmøde juni 2008 I år havde faggruppelandsmødet som så meget andet meget trange kår. På grund af overenskomst, strejke og lignende blev mødet flyttet fra først i maj til sidst i juni. Og ikke nok med det vi flyttede også fra Århus til Kolding. Desværre forhindrede det en del deltagere i at komme til dette års faggruppelandsmøde, og det beklager vi selvfølgelig meget. 8

9 Igen i år havde de faglige udvalg valgt, at der skulle satses på workshop. Deltagerne kunne denne gang vælge mellem følgende: Psykisk arbejdsmiljø Ny løn, lokal løn og lønforhandling Medlemsorganisering* Medarbejdere med anden etnisk baggrund end dansk integration på arbejdspladsen Kompetenceudvikling Sundhedsfremme Seniorordninger Nye måder, at organisere arbejdet på nye arbejdsopgaver * Workshoppen om medlemsorganisering blev dog aflyst på grund af for få tilmeldinger. De øvrige workshop havde fin tilslutning, og igen i år fungerede det rigtig fint i forhold til faggruppernes egne møder. På faggruppelandsmødets sidste dag fik alle deltagere et fælles oplæg om resultaterne af den netop afsluttede overenskomst. Sektorens faglige udvalg, herunder OK-og årsmøderepræsentanter I parentes () efter et navn er angivet, hvilke øvrige poster vedkommende er valgt til. Fagligt udvalg for faggruppe 1: Køkken Tove Bahne (OK- og årsmøderepr.), Connie Jensen (suppl. OK- og årsmøderepr.), Lone Hansen. Suppleanter: Joan Mikkelsen, Mette Kristensen 9

10 Fagligt udvalg for faggruppe 2: Rengøring Kirsten Kruse (OK- og årsmøderepr.), Lisbet Jensen (suppl. OK- og årsmøderepr.) og Anne Jensen. Suppleanter: Karin Jørgensen, Aase Knudsen Fagligt udvalg for faggruppe 3: Staten Katja Wendel Jensen (OK-repr. og suppl. for årsmøderepr.), Guri Kølle (årsmøderepr. og suppl. for OK-repr.) og Anne Helene Nielsen. Suppleant: Lene Moesgaard Adsersen, Gladys Myrup Nielsen Fagligt udvalg for faggruppe 4: Kantineledere Der var ikke nok deltagere til, at vælge repræsentation 2007/2008 er der iværksat initiativer, som gerne skulle udmønte sig på faggruppelandsmøde Fagligt udvalg for faggruppe 5: Rengøringsledere Ann Juul Nielsen (OK- og årsmøderepr.), Inger Dalsgaard-Petersen (suppl. OK- og årsmøderepr.) og Hanne Jørgensen. Suppleanter: Johnny Søgaard, Mona Olsen Fagligt udvalg for faggruppe 6: Højskoler, private m.v. Karen-Magrethe Kundal (årsmøderepr.), Annie Hvarre (suppl. for årsmøderepr.) og Marianne Sostack. Suppleanter: Susanne Johannsen, Dorte Torp Kristensen. 10

11 Fagligt udvalg for faggruppe 7: Serviceassistenter Sonja Schultz (OK- og årsmøderepr.), Hanne Lenskjold (suppl. OK- og årsmøderepr.) og Lars Rasmussen. Suppleanter: John Gudmandsen Netværk for repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg (LUU) Dette udvalg afholder kvartalsvise møder, og har især i perioden været brugt som sparring på revisionen af serviceassistentuddannelsen. Netværket har bestået af lokale repræsentanter, som sidder i de lokale uddannelsesudvalg ude på skolerne, og så repræsentanter fra den centrale sektor og uddannelsespersoner i forbundshuset. Arbejdet i dette netværk drejer sig specielt om at inspirere hinanden, men er i perioden også brugt som sparring i forhold til revidering af serviceassistentuddannelsen. Se i øvrigt under pkt. 3: Uddannelse. Konference Serviceassistenterne i fokus 4. juni Denne konference var om, og ikke for serviceassistenterne ved sygehusene. Målet var, at få arbejdsgivere og andre med ansvar for denne gruppe i tale. Herunder også de lokale FOA-formænd og sektorformænd for kost- og servicesektorer. Opgaven var enkel, - at sætte serviceassistenterne på dagsorden, og at aktørerne på konferencen husker på denne gruppe, når der arbejdes med opgaveglidning eller opgaveflytning, som andre vælger at kalde det. 11

12 Desværre spændte den netop afsluttede strejke lidt ben for konferencen. Der var ikke så mange tilmeldinger, som vi havde håbet på, men kunne dog mønstre 60 deltagere på Hotel Frederik d. II i Slagelse. Oplægsholdere var: John Pedersen (embedsmand med opgave i forhold til Taskforce i trepartsaftalen), Lars Engberg (medlem af Danske Regioners bestyrelse), Henning Vestergaard (sygehusdirektør), Flemming Nielsen (direktør i region sjælland), Carsten Holmer (afdelingsleder på Odense Universitets Hospital), Trine Holgersen (professionschef i Dansk Sygepleje Råd) Johannes Andersen (lektor på Aalborg Universitet). Derudover var der planlagt en regionsdialog, hvor deltagerne fra de enkelte regioner kunne udveksle erfaringer og gode ideer til det videre arbejde i den enkelte region og på det enkelte sygehus. Dagen fik flotte roser med fra deltagerne. Håbet er, at deltagerne husker dette, når der skal diskuteres arbejdsmiljø, uddannelse osv. på arbejdspladsen. 12

13 2. Arbejdsmiljø Køkken- og rengøringsarbejde er fysisk og psykisk nedslidende for de ansatte. Dertil kommer problemer med huden som følge af vådt arbejde og brug af kemikalier. Ifølge National Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) er der især arbejdsmiljøbelastninger i forhold til: fysiske krav i arbejdet herunder arbejdsstillinger, løft, skub og træk samt EGA (ensidigt, gentagne arbejde) kemisk arbejdsmiljø herunder hudbelastninger på grund af vådt arbejde og rengøringsmidler psykisk arbejdsmiljø herunder mening i arbejdet, anerkendelse og jobtilfredshed. Med udgangspunkt i ovenstående er der i perioden igangsat en lang række af aktiviteter. Rene FOA aktiviteter Rapport fra en gulvspand I 2005 udarbejdede forbundet Rapport fra en gulvspand sammen med journalist Jens Rossen. Formålet var at gøre opmærksom på de dårlige arbejdsforhold inden for branchen, og komme med en række anbefalinger til, hvad der bør gøres. Denne rapport har været med til at sætte området på dagsordenen på en række områder. Godt psykisk arbejdsmiljø I forbindelse med FOAs egen indsats Godt psykisk arbejdsmiljø, har vi lavet de forberedende arbejder til en mere målrettet indsats overfor ledergrupperne. Det er foregået i et samarbejde med ledersektionen, og vil sætte særligt fokus på lederne eget psykiske arbejdsmiljø. Kantineledere og rengøringsledere har været inviteret til fokusgruppeinterview, for at sikre udgangspunkt for det videre arbejde i ledermedlemmernes konkrete virkelighed. 13

14 Vold er ligeledes et af de emner, vi har behandlet i forbindelse med hele indsatsen om det psykiske arbejdsmiljø, og den 2. juni havde vi en større temadag om emnet, med god repræsentation fra de lokale afdelinger. I den forbindelse har vi udarbejdet 4 temahæfter, som omhandler alle 4 sektorer. De 4 pjecer kan bestilles i forbundet og har alle den overordnede titel: Vold på arbejdspladsen 1. Fakta og information 2. Forebyggelse 3. Når skaden er sket 4. En undersøgelse af af vold blandt FOAs medlemmer i 2008 Medlemsundersøgelsen om vold blandt FOAs medlemmer 2008 viste: At hvert 3. FOA medlem sidste år blev udsat for vold, truende adfærd eller trusler. Hvert 4. medlem udsættes for fysisk vold. Knap 4 ud af 10 medlemmer har en politik om vold på deres arbejdsplads. Og blandt medlemmerne af Kost og servicesektoren oplevede hvert 10. medlem vold eller trusler sidste år. Branche-arbejdsmiljø-råds (BAR) aktiviteter Rengøring BAR SOSU (social og sundhed) har i samarbejde med BAR Service og tjenesteydelser igangsat et forprojekt om rengøring indenfor den offentlige sektor. Målet med projektet er at give beslutningstagere omkring rengøring i regioner og kommuner større indsigt i, hvilke konsekvenser beslutninger vedr. metoder, redskaber, arbejdsorganisering, kvalitetsnormer har for arbejdsmiljøet. 14

15 Forprojektet vil indeholde en opsamling på: hvad findes af eksisterende materialer om rengøring i sektoren, samt vurdering af disses udbredelse gode løsninger f.eks. på opgaveglidning, økonomiske beregninger f.eks. arbejdsmiljøregnskab. sygefraværet hvem og hvordan varetages sikkerhedsarbejdet indenfor området hvordan er den etniske sammensætning af medarbejdere? Der er afsat kr til dette forprojekt, hvor der er afsat kr. 1 millioner til gennemførelse af hovedprojektet, som forventes at starte op sidst på året. Indholdet i hovedprojektet vil tage udgangspunkt i de erfaringer, der kommer ud af forprojektet. Arbejdsmiljø i storkøkkener Der er i 2006 udarbejdet en vejledning: Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen om arbejdsmiljø i de store køkkener. Herudover har der været afholdt en række temamøder om hvordan man kan skabe et bedre arbejdsmiljø i køkkener. Møderne var specielt rettet mod ansatte og ledere i storkøkkener. Evt. billede af ovenstående pjece Sund hud BAR SOSU har endvidere afholdt 2 temamøder om hudproblemer og forebyggelse af hudproblemer. Temamøderne henvendte sig særligt til ansatte og ledere inden for køkken 15

16 og rengøring på sygehuse. Temamøderne var en del af BAR Social og Sundheds projekt Sund hud. På temamøderne blev hjemmesiden også præsenteret. Hjemmesiden giver en masse god information og vejledning i forbindelse med risici og forebyggelse af hudproblemer, når man har vådt arbejde. På hjemmesiden kan man bl.a. hente BAR Social og Sundheds pjece om sund hud og vådt arbejde, og læse mere om projektet. Særlig Arbejdstilsyns indsats I 2003 gennemførte Arbejdstilsynet en særlig indsats på rengøringsområdet denne indsats analyserede vi i Rapport fra en gulvspand hvor vi også pegede på, at der fortsat er brug for, at Arbejdstilsynet har fokus på området. Efter en længere pause, hvor Arbejdstilsynet ikke har gennemført disse typer indsatser, har de nu lyttet til kritikken, og gennemfører atter en indsat. Den begynder den 1. september 2008, og slutter tidligst den 1. april Der er 5 mio. kr. til indsatsen i 2008 og 5 mio. kr. i Tilsynene bliver fortrinsvist gennemført i virksomheder med flere end 20 ansatte. Der vil være tale om anmeldte besøg. Forventningen er, at ca. 100 virksomheder får besøg. Formålet med indsatsen er, at sætte særlig fokus på at få afdækket arbejdsmiljøproblemer inden for det ergonomiske og det psykiske arbejdsmiljø. Tilsynene vil derfor blive tilrettelagt sådan, at der er de bedst mulige betingelser for at konstatere og reagere på netop denne type af arbejdsmiljøproblemer. Følgende områder er omfattet af indsatsen: Almindelig rengøring i bygninger Anden rengøring af erhvervslokaler Desuden suppleres indsatsen med rengøringsarbejde på sygehuse, som har egen rengøringsafdeling. 16

17 Forebyggelsesfonden Med forebyggelsesfonden er det blevet muligt at søge midler til forbedring af arbejdsmiljøet, og en del af fondens midler er øremærket FOAs kerneområder og jobgrupper, herunder eksempelvis rengøringsassistenterne. Flere arbejdspladser har allerede opnået støtte, og flere har planer om at igangsætte projekter bl.a. inspireret af Rapport fra en gulvspand. Projekterne er opdelt i 3 formålsområder: Formål 1 handler om at forbedre arbejdsmiljøet i nedslidningstruede brancher og jobgrupper Formål 2 handler om kommunernes rehabilitering og Formål 3 skal øge bevidstheden om risikoen ved rygning, alkohol, fedme og fysisk inaktivitet. På Forebyggelsesfondens hjemmeside kan du finde meget mere blandt andet de konkrete projekter, som er blevet godkendt. Hjemmesiden hedder: 17

18 3. Uddannelse Det har været et hektisk og begivenhedsrigt år på erhvervsuddannelsesområdet. Set med sektorens øjne har vi opnået det, vi gerne ville. Vi har fået sat fokus på vores uddannelse. Vi har styrket begge specialerne både hospitals- og virksomhedsspecialet. Det vil sige, at serviceassistenterne fremover vil kunne varetage en række opgaver, som indtil nu er blevet varetaget af andre personalegrupper. Det betyder, at vi som faggruppe står stærkere i forhold til den opgaveglidning, der foregår på arbejdspladserne i disse år. Ny indgangsstruktur fra 7 indgange til 12 indgange Alle erhvervsuddannelser er grupperet i 12 indgange. Serviceassistentuddannelsen er placeret i indgangen: Bygnings-og brugerservice. Indgangen omfatter også ejendomsserviceteknikeruddannelsen og sikkerhedsvagtuddannelsen. Uddannelserne i indgangen har således et fælles grundforløb før de tre hovedforløb. Med hensyn til serviceassistentuddannelsen er der fortsat mulighed for at blive optaget på anden vis, end via grundforløbet nemlig på voksenforløbet. Uddannelserne beskrives på en ny måde Alle erhvervsuddannelser er blevet beskrevet på en ny måde. Før var uddannelserne kendetegnet ved en række af kvalifikationer, man skulle opnå i løbet af uddannelserne. Nu er de beskrevet ud fra kompetencemål, man skal have tilegnet sig i uddannelsestiden. Et krav fra undervisningsministeriet har været, at alle erhvervsuddannelser skal have en afstigningsmullighed. Derfor har vi i serviceassistentuddannelse fået trin 1 som rengøringsteknikker, hvilket vi i sektoren ikke er særlig begejstret for. Vi mener, at serviceassistentuddannelsen er for kort til at have en afstigningsmulighed, samt at arbejdsmarkedet har brug for de brede jobs som serviceassistenten er. 18

19 Derfor har de 2 specialer været vigtige områder at få udviklet i den nye uddannelse altså både hospitals- og virksomhedsserviceassistentspecialet. Længden på serviceassistentuddannelsen er ændret Det lykkedes at forlænge uddannelsen 3 uger på teoridelen, som i øvrigt ikke er nogen nem opgave. Baggrunden for dette var, at det faglige udvalg (SUS) ønskede at styrke specialerne. Hospitalsspecialet fik indført fagene: Arbejde med døende og døde patienter, forflytning og speciallejring. Derudover valgfrie specialefag: Sterilarbejde på sygehusene, arbejde på patienthotel, sårhageholder. Virksomhedsspecialet fik indført fagene: Anretning, servering og brugerbetjening, grundtilberedning 1. Valgfrie specialefag: Ernæring og sundhed, grøn kost, mad og kultur. Hele den nye beskrivelse af serviceassistentuddannelsen kan ses på linket https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= i bilag 2, og uddannelsesordningen kan hentes på Lokale uddannelsesudvalg På baggrund af alle de ændringer der er sket, har det faglige udvalg (SUS) besluttet, at afholde en konference for de lokale uddannelsesudvalg (LUU). Konferencen finder sted i Middelfart den 18. marts 2009, og vil bl.a. have følgende emner på: erfaringsudveksling på indgang og den nye uddannelsesordning erfaringsudveksling på arbejdet i LUU præsentation af nye profiler Vi håber at se rigtig mange af vores repræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg på konferencen. 19

20 AMU Udviklingsopgaver 2008 Vi har i Efteruddannelsesudvalget ansøgt ministeriet om udviklingsmidler til tre ting: Undervisningsmateriale Grundbog til rengøring for flygtninge og indvandrere Uddannelse Special- /rentrums rengøring Analyse AMU i rengøringsbranchen hvordan kommer flere på kursus? Vi har netop i skrivende stund fået svar på vores ansøgning. Vi har ikke fået alt, hvad vi har søgt om, men nok til at vi kan iværksætte udviklingsopgaverne. Aktiviteten på AMU har i indeværende år generelt været faldende. Det kan skyldes flere ting, som vi kun kan gætte på. Men undervisningsministeren har udtalt, at de uforbrugte midler overføres til næste år. Vi skal have øget aktiviteten i Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden har fokus på mulighederne i AMU. Det gælder både lokalt og centralt. FOA har i øvrigt udgivet en uddannelsesbog, hvor de uddannelser, som vores medlemmer har eller skal have er beskrevet. Bogen kan rekvireres på Se i øvrigt afsnittet om temadage og konference. 20

21 4. Arbejdsmarkedspolitik / Kampen om arbejdskraften Ledigheden er raslet ned Ledigheden for FOAs medlemmer er i de senere år faldet drastisk og det gælder også for medlemmer af Kost- og Servicesektoren. Siden sidste kongres i oktober 2004 er ledigheden i sektoren blevet mere end halveret, og alene inden for det sidste år er der blevet knap 40 pct. færre ledige i sektoren. Tabel: Udviklingen i antallet af ledighedsberørte i Kost- og Servicesektoren (marts), fordelt på faggrupper/stillingsbetegnelser Faggruppe/ Stillingsbetegnelse Udvikling i pct. Husmedhjælpere i staten Kantineledere Køkken Højskoler, private kantiner Rengøring Rengøringsledere Serviceassistenter og - medarbejdere Øvrige i sektoren Sektoren i alt FOA i alt

22 Men det betyder ikke, at ledigheden er helt forsvundet inden for Kost og Service. Som det fremgår af tabellen ovenfor, var der trods alt i marts 2008 over 500 medlemmer, der var ledige i kortere eller længere tid. Heraf havde over 100 været ledige i mere end et år. Samtidig ser vi en klar overledighed for medlemmerne af Kost og Service-sektoren: Hvor de udgør 6 pct. af alle FOAs medlemmer, udgør de hele 14 pct. af de ledige. Klapjagt på de deltidsledige Som følge af regeringens jobplan fra februar i år kan deltidsledige nu kun få supplerende dagpenge i 30 uger mod før i 52 uger. De strammere regler vil berøre de af sektorens medlemmer, der er fuldtidsforsikrede, men arbejder mindre end 29,6 timer om ugen enten som fast deltid eller i form af skiftende vikariater. FOA har både som forbund, og gennem LO, kritiseret den skærpede klapjagt på de deltidsledige. Inden for flere af FOAs fagområder er det svært at få et reelt fuldtidsjob. Blandt husassistenterne arbejder 37 % på fuldtid, og blandt rengøringsassistenterne er det kun 18 %. Så længe arbejdsgiverne ikke opretter flere fuldtidsjob, vil beskæringen af retten til supplerende dagpenge bare betyde, at mange deltidsledige vil forlade deres fag, og i stedet søge over, hvor fuldtidsarbejde er normen, f.eks. i industrien. Men det er måske i virkeligheden også regeringens plan? Selvom der er mindst lige så meget brug for arbejdskraften i de offentlige servicefag. FOAs jobformidling Heldigvis er FOAs a-kasser og faglige afdelinger gode til at hjælpe de sidste ledige i arbejde. Som led i det beskæftigelsespolitiske udviklingsprojekt, som HB vedtog i 2006, er der flere steder i landet udviklet en fælles jobformidling, hvor a-kassernes viden om de ledige, og de faglige afdelingers viden om job og kompetencer går op i en højere enhed. Flere steder er Kost- og Servicesektorens lokale folk aktive i jobformidlingen, hvor de bidrager med deres særlige viden om sektorens arbejdspladser. I forbindelse med begrænsningen af de supplerende dagpenge har FOAs a-kasser og lokalenheder også fået en fælles interesse i at bruge mulighederne i trepartsaftalen og OK 22

23 08 for at tilbyde flere timer til deltidsledige medlemmer, der ellers har været afhængige af supplerende dagpenge. Rekrutteringsproblemer? På trods af den lave ledighed har alle fire beskæftigelsesregioner udpeget køkken og rengøring som såkaldte paradoksområder, det vil sige som jobområder, hvor der både er stor ledighed og mange ledige job. Paradokset skyldes dog ikke primært FOAs ledige, men at mange ledige skriver køkken eller rengøring som jobønske i deres CV også selvom de faktisk ikke har kvalifikationerne til det. Der er ingen tvivl om, at der er rekrutteringsproblemer inden for dele af sektoren. Men hvor store problemerne er, er det svært at sige noget om. Et er sikkert: beskæftigelsesregionerne er ikke noget sandhedsvidne, når det gælder vurderingen af udbud og efterspørgsel på det lokale arbejdsmarked. Derfor har FOA opfordret LO til at lave en afdækning af den metode, som regionerne bruger til at udpege områder med rekrutterings- og paradoksproblemer. Så vi kan få et reelt billede af, hvor der er brug for arbejdskraft. I øjeblikket er forbundet ved at planlægge en koordineret rekrutteringsindsats, hvis omdrejningspunkt vil blive lokale aftaler mellem FOA og den enkelte kommune. Også her vil rekruttering til Kost og Service spille en central rolle. Ekstraordinært ansatte: NEJ til parkering - JA til rekruttering Kost- og Servicesektoren har gennem hele perioden påtaget sig en stor opgave med at aktivere ledige, og ansætte personer i fleksjob. Det er godt for de ledige og nedslidte, der på den måde opnår ordinær ansættelse på området. Men det er skidt for de mange, der bare bliver parkeret ud fra devisen om, at et eller andet sted skal de jo være, og rengøring og køkkenarbejde kan alle (kvinder!) vel finde ud af. På trods af den faldende ledighed er der stadig mange ekstraordinært ansatte på sektorens arbejdspladser. Blandt husassistenterne var der i marts 2008 hele 1692 ekstraordinært ansatte, og i dette fag er andelen af ekstraordinært ansatte i de senere år steget, så der er tale om en egentlig fortrængning af ordinært ansatte: 23

24 Tabel: Ekstraordinært ansatte* i pct. af alle ansatte, (marts) (fuldtidspersoner) Faggruppe Husassistenter Rengøringsassistenter * Omfatter både aktiverede og personer i fleksjob. Tallene er desværre ikke opdelt. Kilde: FLD. På landsplan er altså ca. 1/3 af alle husassistenter ekstraordinært ansat. I flere kommuner ligger procenten betydeligt højere. Det er derfor ikke uden grund, at sektoren har arbejdet aktivt for at begrænse og målrette de ekstraordinære ansættelser til de arbejdspladser, hvor der var udsigt til fast ansættelse. Sektoren har også siden sidste kongres deltaget aktivt i FOAs beskæftigelsespolitiske netværk, der har haft til formål at øge medarbejderindflydelse og rekrutteringsperspektivet i de ekstraordinære ansættelser. Se i øvrigt side 47-48: Fuldtids- /deltidsopgørelse februar

25 5. Overenskomst 2008 Strategien ved OK 08 blev vedtaget af FOAs hovedbestyrelse og efterfølgende vedtaget på strategimødet den 27. august. Mandeløn til kvindefag og markante lønstigninger til alle = altså et lønefterslæb på 1,5 % oveni de 12,8 % som var givet på det øvrige arbejdsmarked. Kost- og Servicesektoren har gentagne gange argumenteret for, at sektorens medlemmer blev omfattet af strategien mandeløn til kvindefag. Her var forbundets holdning: Befolkningens sympati (pasning, pleje og omsorg) Sammenlignelig løn med det private arbejdsmarked I forbindelse med hovedbestyrelsens udtagelse af konfliktområder, var der indstillet husassistenter og hospitalsmedhjælpere på de arbejdspladser, hvor social- og sundhedsgrupper var udtaget. Sektoren havde møde med 3F i forbindelse med udtagelse af konfliktområder for serviceassistenter. Det var hensigtsmæssigt at udtage de samme konfliktområder. Dette ønskede 3F ikke, og de ville betragte det som åben krig, hvis FOA udtog serviceassistenterne til konflikt. 25

26 Kost- og Servicesektoren fremlagde dette på et HB-møde, hvorefter FOA Århus trak sin indstilling om at udtage serviceassistenter til konflikt. FOA Odense, Nordsjælland og Køge fastholdte, at udtage serviceassistenter til konflikt. Sektoren stemte for udtagelse af vores grupper på baggrund af (håbet) ønsket om markante lønstigninger til alle altså de 1,5 % oveni 12,8 %. Dette lykkes dog ikke denne gang. Og vi må konstatere, at sektorens medlemmer ikke var omtalt i den husstandsomdelte konfliktavis. Kost- og Servicesektorens grupper var usynlige i omtalen i medierne det være sig presse og FOA internt, hvilket sektoren er meget utilfreds med. Synlighed af faggrupper i konflikt er derfor en del af den evaluering, som kommer i sektorbestyrelsen senere på året. Selv resultaterne er beskrevet i det efterfølgende: Ved delforligene fik medlemmerne de 3 højstprioriterede krav indfriet: Garantilønsmodellen (modregning) ændres til en kvalifikationslønsmodel Lokal løndannelse på stand by = centrale tillæg til alle Gode lønstigninger 26

27 OK 08 - Overenskomst De indgåede aftaler med henholdsvis KL og Danske Regioner gælder for en ny 3 års periode frem til 1. april 2011 Som bekendt har forhandlingerne med arbejdsgiverne været adskilte, altså først har der været forhandlet med KL og derefter med Danske Regioner Det betyder også, at KTO aftalerne med KL og Danske Regioner ikke er helt identiske på alle områder. Aftalerne med både KL og Danske Regioner har en ramme på 12,8 procent Aftalerne giver denne gang: Sikring af reallønnen Forhøjelse af den særlige feriegodtgørelse Ret til 2-4 seniordage om året med sædvanlig løn for alle ansatte på år. Nogle af sektorens grupper får seniorfridagene allerede fra det 58. år Ret til yderligere 6 ugers barselsorlov med sædvanlig løn til begge forældre. Dertil yderligere 6 uger til deling mellem moren og faren. Ret til frihed ved barns 2. sygedag med sædvanlig løn Forbedret kompetenceudviklingsaftale og ret til årlig medarbejderudviklingssamtale (MUS) Funktionsløn for hvervet som tillidsrepræsentant. Konkret beløb aftales lokalt. Øget fokus på de ansattes trivsel, sundhed og tryghed 27

28 Generelle lønstigninger 7,93 % Både for KL og Danske Regioner indeholder de aftalte generelle lønstigninger forhøjelser og forventede udbetalinger fra reguleringsordningen, der skal sikre parallel lønudvikling med det private arbejdsmarked. Hertil kommer som noget nyt en aftalt kompensation for frynsegoder på det private arbejdsmarked. Som det fremgår af nedenstående oversigt udmøntes de generelle lønstigninger forskelligt i KL og Danske Regioner. Generelle lønstigninger 7,53 % DATO KL DANSKE REGIONER 1. april ,09 4,09 1. oktober ,62 1,62 1. april ,20 0,20 1. oktober ,55 0,73 1. april ,50 0,32 1. oktober ,57 0,57 Hertil kommer forhøjelse af særlig feriegodtgørelse med 0,45 % pr. 1. maj

29 Ud over løn er der også opnået en række generelle forbedringer for sektorens faggrupper inden for det regionale og kommunale område, blandt andet.: Udvidet barselsorlov til mænd og kvinder (6+6+6 ordningen) Frihed til forældre ved barns 2. sygedag Kompetenceudvikling og ret til årlig MUS Obligatorisk funktionsløn til tillidsrepræsentanter Forbedrede opsigelsesvarsler for tillidsrepræsentanter Ret til valg af fællestillidsrepræsentant mv. Forbedring af de ansattes trivsel og sundhed Sundhedsfremmeinitiativer skal tilbydes Trivselsmålinger hvert 3 år Sygefraværs samtaler Der skal aftales konkrete retningslinjer mod vold, mobning og chikane. Seniorordninger I seniorordningerne for både KL og Danske Regioner er det specielt aftalt, at blandt andet husassistenter, rengøringsassistenter samt servicemedarbejdere/-assistenter ved sygehuse, er omfattet af aftalen om seniorordninger fra man fylder 58 år, alle andre grupper er først omfattet af seniorordningen når de fylder 60 år. Det skal bemærkes: at erhvervsserviceassistenter først er omfattet af seniorordningerne, når de fylder 60 år, da faggruppen statistisk er forholdsvis ny og derfor ikke fremgår af statistikkerne, som ligger til grund for aftalen for de 58-årige (tidligere nedslidning end andre faggrupper). Aftalerne i henholdsvis KL og Danske Regioner er ikke identiske, hvilket fremgår af de efterfølgende sider: 29

30 KL Gælder for husassistenter, rengøringsassistenter, ikke faglærte lønarbejdere, men ikke for erhvervsuddannede serviceassistenter Seniordage kan afholdes enten som hele eller halve dage. Eller afholdes i timer efter aftale Seniordage kan konverteres til en årlig bonus eller løbende pensionsindbetaling Fra 58 år (2-3-4 dage) Fra 60 år (2-3-4) I det kalenderår den ansatte fylder: Antal senior dage I det kalenderår den ansatte fylder: og derover og derover 4 træder i kraft 1. januar 2009 Antal senior dage 30

31 Danske Regioner Gælder for husassistenter, rengøringsassistenter, servicemedarbejder/- assistenter ved sygehuse, men ikke for erhvervsuddannede serviceassistenter Seniordage afholdes som hele dage. Eller afholdes i timer eller halve dage efter aftale Seniordage tilrettelægges på samme måde som ferie Seniorbonus kan også konverteres til en løbende pensionsindbetaling eller til kombinationer af seniorbonus, seniordage og pensionsindbetaling 58 års ordningen 60 års ordningen I året efter det kalenderår hvor den ansatte fylder, har den ansatte ret til seniorbonus i januar*, beregnet efter sædvanlig årsløn, som kan veksels til antal seniordage I året efter det kalenderår hvor den ansatte fylder har den ansatte ret til seniorbonus i januar*, beregnet efter sædvanlig årsløn, som kan veksels til antal seniordage 58 0,8 % ,8 % ,2 % ,2 % ,6 % 4 62 og derover 61 1,6 % 4 62 og derover 1,6 % 4 *Seniorbonus udbetales første gang januar ,6 % 4 For uddybning af ovenstående emner, samt øvrige elementer i KTO forligene, henvises til forbundet årsberetning. 31

32 Sektorens forhandlinger om fornyelse af overenskomsterne Hus- og rengøringsassistenter Faggruppe 1 og 2 Sektorens hus- og rengøringsassistenter har igen i overenskomstperioden fået for lidt ud af de lokale lønforhandlinger om ny løn. Den særlige gennemsnitslønsgarantiordning har derfor igen givet mange midler til centrale forbedringer for gruppen. De ekstra midler er blandt andet anvendt til afskaffelse af garantilønnen og indførelse af kvalifikationsløn for hus- og rengøringsassistenter over en periode på 5 år. Det betyder, at de kommunale arbejdsgivere ikke længere lokalt kan modregne de lønforhøjelser, der er indgået centralt. På baggrund af den manglende udmøntning af lokallønsmidlerne i OK-05 perioden, har FOA med KL og Danske Regioner aftalt at holde pause med udmøntning af lokallønsmidlerne. De lokallønsmidler, der skulle have været udmøntet til hus- og rengøringsassistenter i perioden 1. april marts 2011, anvendes i stedet til to tidsbegrænsede centralt fastsatte lokallønstillæg pr. 1. oktober 2010: Til nyansatte ydes et årligt rekrutteringstillæg på kr. (3 1/ niveau) frem til 2 års ansættelse ved kommunen. Til ansatte med mindst to års ansættelse ved kommunen ydes et årligt tillæg for effektiv rengøring/service på kr. (31/ niveau). Grundlønnen stiger i perioden med 1 trin - trin 12 til 13 Kvalifikationstrinene stiger i perioden med 2 trin - trin 14 til 16 og trin 17 til 19. Pensionen forhøjes med 0,05 % Hele forliget kan læses på Kantine- og rengøringsledere/- Chefer Faggruppe 4 og 5 32

33 Der er for denne gruppe indgået forlig med følgende elementer: Kantineledere uden relevant faglig uddannelse: Grundløn forhøjes med 2 løntrin med fuldt gennemslag til 24. Kantineledere med relevant faglig uddannelse: Grundlønnen forhøjes med 2 løntrin med fuldt gennemslag til 27. Rengøringsledere/rengøringschefer på trin 28: Ændres med 1 løntrin til 29, Rengøringsledere/rengøringschefer på trin 38 og 43: Tillæg på kr. årligt (31/2000niveau) Pensionen forhøjes til 12,85 %. Hele forliget kan læses på Hospitals-serviceassistenter Faggruppe 7 Der er for denne gruppe indgået forlig med følgende elementer: Der indføres en kvalifikationslønsmodel som erstatning for garantilønsmodellen over en periode på 10 år. Modellen træder i kraft d. 1. april Nyansatte indtræder direkte i kvalifikationslønsmodellen. Grundlønnen stiger i perioden med 1 trin - trin 13 til 14 Kvalifikationstrinene stiger i perioden med 2 trin - trin 15 til 17 og trin 22 til 24. Der afsættes 1,6 procent af lønsummen til lokal løndannelse med 0,8 procent pr. 1. april 2009 og 0,8 procent pr. 1. april Hele forliget kan læses på 33

34 Erhvervsuddannede serviceassistenter Faggruppe 7 Der er for denne gruppe indgået forlig med følgende elementer: Lønnen hæves pr. 1. april trin med fuldt gennemslag således, at grundlønnen hæves fra løntrin 16 til løntrin 18. Kvalifikationsløn efter 6 år hæves fra 19 til løntrin 22. Gælder kun for erhvervsuddannede serviceassistenter ansat i KL området: Med KL er der for denne gruppe aftalt, at der holdes pause med udmøntning af lokallønsmidlerne. De lokallønsmidler, der skulle have været udmøntet til i perioden 1. april marts 2011, anvendes i stedet til to tidsbegrænsede centralt fastsatte lokallønstillæg pr. 1. oktober 2010: Til nyansatte ydes et årligt rekrutteringstillæg på kr. (3 1/ niveau) frem til 2 års ansættelse ved kommunen. Til ansatte med mindst to års ansættelse ved kommunen ydes et årligt tillæg for effektiv rengøring/service på kr. (31/ niveau). Gælder kun for erhvervsuddannede serviceassistenter ansat i Danske Regioners område Med Danske Regioner er der aftalt at der afsættes 1,6 procent af lønsummen til lokal løndannelse med 0,8 procent pr. 1. april 2009 og 0,8 procent pr. 1. april Rengøringsteknikere FOA og KL er enige om at optage forhandling om overenskomstdækning af rengøringsteknikere i overenskomst for erhvervsuddannede serviceassistenter, når den endelige bekendtgørelse for den nye uddannelse foreligger. Hele forliget kan læses på 34

35 Statens område Forbundet valgte for første gang at stemme nej til CFU forliget, blandt andet med den begrundelse, at rammen ikke var stor nok, samt at vi ikke havde opnået et resultat for sektorens faggruppe inden urafstemningen. Forliget er dog vedtaget, da flertallet i OAO stemte ja til resultatet. CFU forliget har en ramme på 12,8 over 3 år. De generelle lønstigninger i forliget er på 8,17 pct. Lønstigningerne udmøntes som følger: 3,30 % den 1. april ,82 % den 1. april ,65 % den 1. oktober ,40 % den 1. april 2010 Ud over løn er der også er der opnået en række generelle forbedringer for sektorens faggrupper inden for statens område, blandt andet.: Ny Løn - Rammeaftalen om nye lønsystemer ændres, således at den giver hjemmel til at aftale pensionsbidrag af engangsvederlag og resultatløn StK-pensionsbidrag forhøjes fra 12,5 % til 15 % I aftaler og overenskomster om supplerende pension til tjenestemænd og andre ansatte med ret til tjenestemandspension på nyt lønsystem inden for lukkede grupper (bilag M), hvor der fastsat, at pensionsbidraget udgør 12,5 % forhøjes dette ligeledes til 15 % 35

36 Udvidet barselsorlov til mænd og kvinder (6+6+6 ordningen) Frihed til forældre ved barns 2. sygedag. 1. og 2. sygedag kan afholdes uafhængigt af hinanden, det vil sige at en ansat kan holde fri på barnets 2. sygedag, uanset om vedkommende har holdt fri på barnets 1. sygedag Forbedret TR vilkår længere opsigelsesvarsel mm. Arbejdstids forbedringer: Ulempegodtgørelsen kan efter aftale konverteres til afspadsering ( 11) Hvis den ansatte bliver syg, når der er planlagt afspadsering, har man ikke pligt til at påbegynde afspadsering ( 12) Betalt frokostpause for ansatte i forsvaret Seniorbonus, når man fylder 60 år og er ansat som køkkenmedhjælper, på 3,2 % Der ydes en seniorbonus, hvert ekstra år den ansatte fortsætter en ansat vil dog maksimalt kunne få en seniorbonus 3 gange i overenskomstperioden. Bonusen kan veksles til dage eller pension For uddybning af ovenstående henvises til hvor hele forliget kan læses. Køkkenmedhjælpere Faggruppe 3 Der har været afholdt flere forhandlinger med Personalestyrelsen om fornyelse af organisationsaftalen for køkkenmedhjælpere. Personalestyrelsen havde ønske om, at organisationsaftalen skulle sammenlægges med den aftale 3F har for rengøringsassistenter og specialarbejdere, samtidig ville styrelsen gerne have en sproglig forenkling af organisationsaftalen. Kravet om sammenlægning af aftalerne blev afvist af FOA, men vi var villige til at se på sproglige forenklinger. 36

37 Blandt Personalestyrelsens andre krav var et ønske om øget fleksibilitet i lønsystemet, samt afskaffelse af organisationsaftalens 9, der omhandler brugen af afløsere. FOAs hovedkrav var, at basislønnen skulle hæves, pensionen skulle forhøjes samt betalt frokostpause. Forhøjelse af pensionen samt frokostpause for ansatte i forsvaret blev indført via CFU forliget. Tilbage var så at anvende midlerne (0,7%) til forhøjelse af basislønnen. Personalestyrelsen og FOA var ikke enige om brugen af midler til basislønnen, samt prisen herfor, det var kr , der skilte parterne. Da FOA heller ikke var villig til at ophæve 9, kunne der ikke opnås enighed om fornyelse af organisationsaftalerne. Der er i skrivende stund ikke aftalt nye forhandlingsdatoer. Dansk Røde Kors (DKR) Der er indgået aftale med DRK om en ny organisationsaftale, som betyder, at der indført nye sluttrin for køkkenmedhjælpere og køkkenledere, samt et tillæg for at have funktion som mentor. Hele aftalen kan læses på Øvrige overenskomster Private Forhandlingerne for de private overenskomster der følger KTO/CFU forliget, er i skrivende stund ikke påbegyndt. 37

38 6. Diverse statistikker Medlemsudvikling på landsplan fordelt på sektorer Alle medlemmer fordelt på sektorer* Antal +/- Procent +/- Kost- og Servicesektoren Pædagogisk sektor Social- og Sundhedssektoren Teknik- og Servicesektoren Uden sektor I alt * Elever fremgår af tabellen med alle medlemmer. Erhvervsaktive medlemmer fordelt på sektorer Antal +/- Procent +/- Kost- og Servicesektoren Pædagogisk sektor Social- og Sundhedssektoren Teknik- og Servicesektoren Uden sektor I alt

39 Efterlønnere fordelt på sektorer Antal +/- Procent +/- Kost- og Servicesektoren Pædagogisk sektor Social- og Sundhedssektoren Teknik- og Servicesektoren Uden sektor I alt Pensionister fordelt på sektorer Antal +/- Procent +/- Kost- og Servicesektoren Pædagogisk sektor Social- og Sundhedssektoren Teknik- og Servicesektoren Uden sektor I alt

40 Medlemsudvikling på landsplan fordelt på faggrupper Alle medlemmer * Antal +/- Procent +/- Husmedhjælpere i staten Kantineledere Køkken Øvrige indenfor kost- og service Personale v./ højskoler og private kantiner mv Rengøring Rengøringsledere Serviceassistenter og -medarbejdere Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer i alt * Elever fremgår af tabellen med alle medlemmer. Erhvervsaktive Antal +/- Procent +/- Husmedhjælpere i staten Kantineledere Køkken Øvrige indenfor kost- og service Personale v./ højskoler og private kantiner mv Rengøring Rengøringsledere Serviceassistenter og -medarbejdere Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer i alt

41 Efterlønnere Antal +/- Procent +/- Husmedhjælpere i staten Kantineledere Køkken Øvrige indenfor kost- og service Personale v./ højskoler og private kantiner mv Rengøring Rengøringsledere Serviceassistenter og -medarbejdere Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer i alt Pensionister Antal +/- Procent +/- Husmedhjælpere i staten Kantineledere Køkken Øvrige indenfor kost- og service Personale v./ højskoler og private kantiner mv Rengøring Rengøringsledere Serviceassistenter og -medarbejdere Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer i alt

42 Medlemsudvikling fordelt regionalt Nedenstående tabeller er udtryk for det antal medlemmer, der er i de FOA-afdelinger, som ligger i den pågældende region ikke de medlemmer der er ansat ved regionen. * Elever fremgår igen af tabellen med alle medlemmer. Region Nordjylland Antal +/- Procent +/- Erhvervsaktive Efterlønnere Pensionister Alle medlemmer Region Midtjylland Antal +/- Procent +/- Erhvervsaktive Efterlønnere Pensionister Alle medlemmer Region Syddanmark Antal +/- Procent +/- Erhvervsaktive Efterlønnere Pensionister Alle medlemmer

43 Region Sjælland Antal +/- Procent +/- Erhvervsaktive Efterlønnere Pensionister Alle medlemmer Region Hovedstaden Antal +/- Procent +/- Erhvervsaktive Efterlønnere Pensionister Alle medlemmer

44 Medlemsudvikling fordelt regionalt og på faggrupper Nedenstående tabeller er udtryk for det antal medlemmer, der er i de FOA-afdelinger, som ligger i den pågældende region ikke de medlemmer der er ansat ved regionen. Region Nordjylland Antal +/- Procent +/- Husmedhjælpere i staten Kantineledere Køkken Øvrige indenfor kost- og service Personale v./ højskoler og private kantiner Rengøring Rengøringsledere Serviceassistenter og -medarbejdere Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer i alt Region Midtjylland Antal +/- Procent +/- Husmedhjælpere i staten Kantineledere Køkken Øvrige indenfor kost- og service Personale v./ højskoler og private kantiner mv Rengøring Rengøringsledere Serviceassistenter og -medarbejdere Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer i alt

45 Region Syddanmark Antal +/- Procent +/- Husmedhjælpere i staten Kantineledere Køkken Øvrige indenfor kost- og service Personale v./ højskoler og private kantiner mv Rengøring Rengøringsledere Serviceassistenter og -medarbejdere Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer i alt Region Sjælland Antal +/- Procent +/- Husmedhjælpere i staten Kantineledere Køkken Øvrige indenfor kost- og service Personale v./ højskoler og private kantiner mv Rengøring Rengøringsledere Serviceassistenter og -medarbejdere Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer i alt

46 Region Hovedstaden Antal +/- Procent +/- Husmedhjælpere i staten Kantineledere Køkken Øvrige indenfor kost- og service Personale v./ højskoler og private kantiner mv Rengøring Rengøringsledere Serviceassistenter og -medarbejdere Servicechefer/-ledere og teamkoordinatorer i alt

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011

KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts april marts 2011 KTO-forlig / RLTN-området - 2. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling

Læs mere

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011

KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008. 1. april 2008-31. marts 2011 KTO-forlig / KL-området - 1. marts 2008 1. april 2008-31. marts 2011 Indhold Hovedelementer i KTO-forliget Økonomisk oversigt Generelle lønstigninger Seniorinitiativer Barsel mv. Kompetenceudvikling TR-vilkår

Læs mere

Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren

Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren Hvordan arbejder de faglige udvalg? Køkken- og Rengøringssektoren 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Køkken- og Rengøringssektoren...4 Faggruppelandsmøde...5 Faglige udvalg...6 Overenskomstforhandlinger...7

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren

KANTINELEDER. i Kost- og Servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E KANTINELEDER i Kost- og Servicesektoren Vil du have indflydelse på din overenskomst? Vil du være med til at udvikle dit fag? Føler du dig alene? Har du ordentlige fysiske

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

FOAs krav til OK15, vedtaget den

FOAs krav til OK15, vedtaget den FOAs krav til OK15, vedtaget den 21.10.2014 FOAs Hovedbestyrelse og repræsentanter for faggrupper har den 21. oktober 2014 vedtaget, hvilke krav FOA skal arbejde videre med overfor samarbejdsparterne i

Læs mere

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK 2011. Ansatte i kommuner. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2011 Ansatte i kommuner Mine krav dine krav? overenskomst Vi har brug for DIN mening og DINE holdninger Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen

Læs mere

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND SENIORORDNING - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Om seniordage Fra 1. januar 2009 blev der indført en seniorordning i kommuner og regioner for ansatte, der er fyldt 60 år (2 seniordage)

Læs mere

Serviceassistenterne i fokus

Serviceassistenterne i fokus Kost- og servicesektoren F O A F A G O G A R B E J D E Serviceassistenterne i fokus Konference 4 juni 2008 Sammendrag Redaktion: Mie Andsersen og Lone Kaufmann Politisk ansvarlig: Ann. Marie Liepke Layout:

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på RLTN s område KTO Sekretariatet 2. marts 2008 1196.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på RLTN s område Den 2. marts 2008 er der opnået enighed mellem RLTN (Danske Regioner) og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2008 på KL s område KTO Sekretariatet 1. marts 2008 1195.4 Hovedelementerne i KTO-forliget 2008 på KL s område Den 1. marts 2008 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 3-årigt forlig. KTO-forliget indebærer bl.a. at

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer URAFSTEMNING 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 Tryk: Eks-Skolens Trykkeri Oplag: 1.500 eksemplarer Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det kommunale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

T epartsaftalen 2007 2007

T epartsaftalen 2007 2007 F O A F A G O G A R B E J D E Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Trepartsaftalen 2007 Hvad betyder den for dig og dine kolleger Læs trepartsaftalen på www.foa.dk Redaktion:

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger

Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Gennemgang af OK11-resultatet Hovedresultaterne fra de netop afsluttede 2011-overenskomstforhandlinger Materiale til vejledende urafstemning Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indledning Til brug for den

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver du har, når din

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU 1 Indholdsfortegnelse 3 5 6 7 8 9 9 10 Overenskomstresultatet for 2015 Løn Minipension Styrket lokalt samarbejde Bedre

Læs mere

Din overenskomst dit valg

Din overenskomst dit valg Debatoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Din overenskomst dit valg Hvordan skal fremtidens overenskomster se ud? Hvordan får den enkelte mere at sige? Hvad mener du er vigtigst? Hvad passer bedst til din

Læs mere

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne!

Betjentene. på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! F O A F A G O G A R B E J D E Betjentene på rådhuse, biblioteker og i regionerne yder borgerservice og er alt-mulig-mænd. Det stiller krav til arbejdsmiljøet og uddannelserne! Til tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Sammen igennem krisen nye veje

Sammen igennem krisen nye veje Sammen igennem krisen nye veje Oversigt over spørgsmål i diskussionsoplæg til KTO s forhandlingskonference den 12. marts 2012 1. Brug for at gå nye veje Der er økonomisk krise og en meget stram økonomi

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav Forbund Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2015 Indhold Forord 3 Løn, realløn, ligeløn og lokal løn 4 Uddannelse og større tryghed i ansættelsen 6 Tidsbegrænsede ansættelser og timelønsansættelser

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Kost og Service - Rengøringsledere

Kost og Service - Rengøringsledere Kost og Service - Rengøringsledere Dagsorden: Faggruppelandsmøde Dato: 22.-23. april 2015 1. Velkomst og præsentation 2. Valg af mødeleder og referent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Fælles oplæg v. den

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

Ramme, reguleringsordning og periodelængde

Ramme, reguleringsordning og periodelængde Offentligt Ansattes Organisationer 1 Ramme, reguleringsordning og periodelængde En tre årig OK periode En samlet udmøntning gp på 4,50 pct. Reguleringsordningen videreføres: Ved negativ regulering reguleres

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder

F O A F A G O G A R B E J D E. Flere hænder F O A F A G O G A R B E J D E Flere hænder Indledning Da regeringen sidste år lovede skattelettelser, der mest kom de bedst lønnede til gavn, glemte den at fortælle, at der var en regning, der skulle

Læs mere

HK Kommunals samlede krav til OK18

HK Kommunals samlede krav til OK18 HK Kommunals samlede krav til OK18 KL og Regionerne Generelle krav* forhandles af Forhandlingsfællesskabet og stilles gennem OAO 7.000 medlemmer af HK Kommunal i kommuner og regioner har op til OK18 givet

Læs mere

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne.

Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsen anbefaler et JA til de offentlige overenskomstforlig for perioden 2015-2018 vedr. staten, regionerne og kommunerne. Bestyrelsens hovedbegrundelser for at anbefale et JA: Bestyrelsen har efter

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand KOST- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste hus- og serviceassistenter i den offentlige sektor er medlem af FOA. Mange lignende grupper vælger det samme.

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 1 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder

Læs mere

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL)

KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) KTO Sekretariatet 10. oktober 2007 Sagsnr.: 1127.27 KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2008 med bemærkninger til Kommunernes Landsforening (KL) Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-08

Læs mere

Faggruppen for Handicaphjælpere

Faggruppen for Handicaphjælpere Faggruppen for Handicaphjælpere Tirsdag d. 15. maj Dagsorden: Kl. 10-12 1. Velkomst til faggruppelandsmødet Præsentationsrunde Præsentation og sidste nyt 2. Godkendelse af dagsorden og evt. forretningsorden

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Punkt 4: Overenskomst 2008

Punkt 4: Overenskomst 2008 HK Klubben Gladsaxe Rådhus og skoler Generalforsamling 5. maj 2008 Punkt 4: Overenskomst 2008 HK/Kommunal Klubben klubmateriale Gladsaxe Rådhus om OK08 og skoler, generalforsamling 5. maj 2008 2 Hovedresultaterne

Læs mere

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15

Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Resultatet OK2015 Frie Skolers Lærerforenings krav til OK 15 Generelle krav Sikring af TR s tid til arbejdet. Lønstigninger - reallønsforbedringer. Fortsættelse af reguleringsordningen. Medfinansiering

Læs mere

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011

Urafstemning 2011. Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1. Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Urafstemning 2011 Urafstemning 2011 Layout: Sundhedskartellet Grafisk Enhed 10-182 ISBN 978-87-7266-085-1 Copyright Sundhedskartellet 2011 Marts 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk, mekanisk

Læs mere

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige:

Arbejdsliv OK18. For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Arbejdsliv For at du kan have et godt arbejdsliv er der navnlig to forudsætninger, som er vigtige: Et godt arbejdsmiljø, hvor krav og ressourcer hænger sammen og En fornuftig balance mellem arbejdsliv

Læs mere

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat

Regionale TR-møder februar/marts Præsentation af forhandlingsresultat Regionale TR-møder februar/marts 2011 Præsentation af forhandlingsresultat KTO KL Periode 1. april 2011 31. marts 2013 Sikring af reallønnen for alle i 2. år 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. oktober

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

Servicesektorens skriftlige beretning 2012

Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Servicesektorens skriftlige beretning 2012 Overenskomst Den private overenskomst for 2012 er bygget på rammerne af 2,5 %, dette gav også grundlag til forhandlingerne på det offentlige område. Da Statens

Læs mere

Mine krav - dine krav

Mine krav - dine krav FORBUND Mine krav - dine krav Kommunal overenskomst 2018 Indhold Kære FOA-medlem 3 Løn mest til lavtlønnede og kvindefagene 4 Uddannelse og kompetencer 6 Pension og seniorvilkår 8 Et godt arbejdsliv 10

Læs mere

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner

TEKNIK-SERVICE. Overenskomst. FOA og Danske regioner TEKNIK-SERVICE Overenskomst for ambulanceuddannet personale FOA og Danske regioner Informationsmøder Vi ved, at uanset hvor meget materiale vi laver, vil der være en lang række uafklarede spørgsmål. Derfor

Læs mere

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid

Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid FOA Kampagne & Analyse 11. november 2009 Det siger FOAs afdelinger og medlemmer om arbejdstid ndgik i 2007 aftale via KTO med kommuner og regioner om, at ledige timer på arbejdspladserne skal tilbydes

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Information om OK08 KL-KTO forliget

Information om OK08 KL-KTO forliget F a g l i g t Fæ l l e s Fo r b u n d t r a n s p o r t g r u p p e n Fornyelse af overenskomst for buschauffører Odense Bybusser og Århus Sporveje, Busselskabet Information om OK08 KL-KTO forliget www.3f.dk

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område

Sundhedskartellets forlig. Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Sundhedskartellets forlig Overenskomstforhandlingerne 2011 - det regionale område Løn til hele livet Det samlede resultat Generelle lønstigninger på 2,65 pct. (inkl. skøn for reguleringsordningen) Derudover

Læs mere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere

Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA Fag og Arbejde Analysesektionen, 7. juni 2007 Nedsat tid med lønkompensation kan få FOAs medlemmer til at blive længere FOA har gennemført en medlemsundersøgelse fra d. 25. maj til d. 3. juni 2007

Læs mere

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav?

Diskussionsoplæg. OK 2008 Mine krav dine krav? Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E OK 2008 Mine krav dine krav? Overenskomst 2008 Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand Dennis Kristensen Vi har brug for din mening og dine

Læs mere

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4

Illustration I det kalenderår den ansatte fylder 60 2 61 3 62 og derover 4 Seniordage 2. oktober 2008 Ved trepartsaftalerne indgået mellem Regeringen, KL, LO, FTF og AC blev der afsat 538 mio. kr. til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Midlerne er et engangsbeløb til brug

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS

DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS DATA FOR FEBRUAR 2011 ER NU TILGÆNGELIGE I LOPAKS INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 4 Beskæftigelsesgrader 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag 13. maj 2011 Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede,

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal

F O A F A G O G A R B E J D E. Værd at vide om. medlemstal F O A F A G O G A R B E J D E Værd at vide om medlemstal Værd at vide om FOAs medlemstal Medlemmerne vil og skal altid være i centrum for FOAs arbejde. Men medlemskab af en fagforening er ikke noget, der

Læs mere

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011

Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 N O T A T Fordeling og prioritering af Forebyggelsesfondens midler for 2011 1. Fordeling af midler mellem de 4 hovedformål Der er i alt 350 mio.kr. til rådighed i Forebyggelsesfonden i 2011. Der foreslås

Læs mere

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer

Løn og pension. Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6. Prioriteringskortene supplerende forklaringer Notat Dato 27. marts 2017 [initialer] Side 1 af 6 Prioriteringskortene supplerende forklaringer Udover vejledningen til prioriteringsspillet er der udarbejdet supplerende forklaringer til hvert prioriteringskort.

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version

FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod Den korte version ARBEJDSMILJØ FOAs politik og strategi for arbejdsmiljøarbejdet frem mod 2020 Den korte version n Sæt arbejdsmiljø på dagsordenen Frem mod en strategi om arbejdsmiljøarbejdet Formålet med strategien er:

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer

OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer OK 08 Et lønforlig med mulighed for organisationsforbedringer CFU og Finansministeriet har indgået en overenskomst, som giver de statsansatte markante lønstigninger og sikrer dem solid reallønsfremgang.

Læs mere

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009

Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Forberedelse til de lokale forhandlinger 2009 Der blev som bekendt ved OK08 afsat 0,8 % til lokal lønforhandling både i 2009 og 2010. Midlerne er afsat til Sundhedskartellets basisgrupper (ikke ledere),

Læs mere

Aftale om Forebyggelsesfonden

Aftale om Forebyggelsesfonden Aftale om Forebyggelsesfonden 421 millioner kroner til at forebygge nedslidning i 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er enige

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik

Rammeaftale om seniorpolitik Rammeaftale om seniorpolitik KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.21 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 3 1. Hvem er omfattet af aftalen...3 2.

Læs mere

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region)

FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) FF-forlig med KL og RLTN (Kommunal, region) Økonomisk oversigt over FFforliget med KL Økonomi i forligets ramme 2015 2016 2017 I alt Generelle lønstigninger Reguleringsordning og Privatlønsværn 1,31% 1,50%

Læs mere

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område

Hovedelementerne i. KTO-forliget 2013 på KL s område KTO Sekretariatet 16. februar 2013 3211.2 Hovedelementerne i KTO-forliget 2013 på KL s område Den 16. februar 2013 er der opnået enighed mellem KL og KTO om et 2-årigt forlig. Desuden er der opnået enighed

Læs mere

Gennemgang af OK11-resultatet

Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af OK11-resultatet Gennemgang af resultaterne fra overenskomstforhandlingerne 2011 på det statslige, det kommunale og det regionale. Bibliotekarforbundet, marts 2011 Indhold 01. Generelt...

Læs mere

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis

Lokale aftaler om løntillæg. - hvad er god praksis Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg Hvad er god praksis Maj 2012 Lokale aftaler om løntillæg - hvad er god praksis Udgivet maj 2012 af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område

KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område KTO Sekretariatet 1. november 2010 HKB/jb Sagsnr.: 2157.61 KL KTO s generelle overenskomstkrav pr. 1. april 2011 med bemærkninger - KL s område Idet KTO s formål for forhandlingerne ved OK-11 er at skabe

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

Lokal løn i det offentlige

Lokal løn i det offentlige Lokal løn i det offentlige FAKTA Nana Wesley Hansen Det Ny lønsystem Igennem 1980 erne var der et stigende pres for at decentralisere dele af løndannelsen i det offentlige. Særligt arbejdsgiverne pressede

Læs mere

Servicesektor beretning 2010 1

Servicesektor beretning 2010 1 Beretning 2010 Servicesektorens beretning ved denne generalforsamling, tager sin begyndelse i foråret 2008. Foråret 2008 var fantastisk. I FOA var der storkonflikt - fordi der var store problemer med indgåelse

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner

NYHEDSBREV NR. 3 af september F-medlemmer i kommuner NYHEDSBREV NR. 3 af september 2009 3F-medlemmer i kommuner læs i dette nummer Lokale lønforhandlinger Personalepolitisk Messe 2010 tager form Værktøj til trivselsmåling Aktuelle kurser og temadage i efteråret

Læs mere

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? PÆDAGOGISK ASSISTENTELEV SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat

TR - møde i København den 14. marts Præsentation af det statslige forhandlingsresultat TR - møde i København den 14. marts 2011 Præsentation af det statslige forhandlingsresultat STAT CFU Pr. 1. april 2011 31. marts 2013 1. år er et nul-år, hvor gælden fra 1. april 2010 afvikles, uden at

Læs mere

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011

Informationsmøde om OK11. Torsdag d. 10. marts 2011 Informationsmøde om OK11 Torsdag d. 10. marts 2011 Velkomst og indledning Program Velkomst og indledning Økonomi og lokal løndannelse Fastholdelse og pensionsændringer PAUSE Kompetenceudvikling og samarbejde

Læs mere

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden

FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden 09-0959 - SIKO - 04.11.2009 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 FTF s vurdering af fornyelsen af Forebyggelsesfonden Arbejdsmiljøforligskredsen har den 4. november fordelt pengene i Forebyggelsesfonden

Læs mere

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje

NOTAT. om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje Notat, opdateret 29. april 2009 NOTAT om de nye overenskomstbestemmelser vedrørende gæstedagpleje FOA Frederikshavn * Constantiavej 35 * 9900 Frederikshavn * Telefon: 46971170 frederikshavn@foa.dk * www.foa.dk/frederikshavn

Læs mere

OK18. Det forhandler vi om

OK18. Det forhandler vi om OK18 Det forhandler vi om Forord Det handler om respekt, anerkendelse og faglig kvalitet Den offentlige social- og sundhedssektor har oplevet markante produktivitetsstigninger, og kompleksiteten i opgaverne

Læs mere

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13

PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 PRÆSENTATION CFU-FORLIGET 2011-13 Forlig i en svær tid En to-årig overenskomst Svær situation med stram økonomi og en privat sektor med lav lønudvikling Politisk ønske om senere tilbagetrækningsalder herunder

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Protokollat. Arbejdstid

Protokollat. Arbejdstid 3 Arbejdstid Parterne er enige om følgende formulering af 3 stk. 3. Der kan lokalt aftales flextidsordninger. Overenskomstens bestemmelser om planlægning af arbejdstiden kan ved enighed lokalt fraviges.

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g

FOA: Teknik- og servicesektoren. Mundtlig bere t n i n g FOA: Teknik- og servicesektoren Mundtlig bere t n i n g Grafisk tilrettelæggelse af omslag: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Layout og indhold: Teknik- og servicesektoren Oplag: 300 Tryk: FOAs

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Hvor nemt kan det blive?

Hvor nemt kan det blive? Kost- og Servicesektoren 2010 F O A F A G O G A R B E J D E Hvor nemt kan det blive? Ansæt en serviceassistent, så finder du ud af det! Tekst: Dorte Schmidt, redigeret af Gitte Vind Foto: Henrik Sørensen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009.

Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning fra den 1. januar 2009. Til: Sagsnr.: 008/07 Dato: 0-09-009 Sag: Sagsbehandler: Vejledning om seniordage Kjeld Bartels Som en del af trepartsaftalerne mellem Regeringen, KL, KTO, FTF og AC, blev der aftalt seniordage med virkning

Læs mere

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL

BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr Opgave nr. 1 JSL Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 130 Offentligt BESKÆFTIGELSESMINISTERIET 19. juni 2006 Arbejdstilsynet Sag nr. 20060037360 Opgave nr. 1 JSL Beskæftigelsesministerens besvarelse

Læs mere

Faktaark En ansvarlig lønudvikling

Faktaark En ansvarlig lønudvikling Faktaark En ansvarlig lønudvikling En ansvarlig økonomisk ramme med beskedne generelle lønstigninger. Den samlede økonomiske ramme for overenskomstperioden 2011-2013 udgør i alt 3,15 pct. Det har været

Læs mere

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme

Seniormedarbejdere kan have særlige behov for ændring af arbejdsopgaver og fysiske rammer for eksempel i form af enkeltmandskontor, større skærme Seniorpolitik Delpolitik Det er Vejdirektoratets politik at sikre, at seniormedarbejdere er velkvalificerede, fleksible og en efterspurgt og accepteret arbejdskraft, indtil seniormedarbejderen ønsker at

Læs mere

Referat af dagsorden:

Referat af dagsorden: Referat af afdelingsbestyrelsesmød torsdag den 20. september 2012 Tilstede: Ulla Gram, Per Brobæk Madsen, Karen Munk Andersen, Tina Groth, Lotte Christensen, Kim Barslund, Ellen Christiansen, Jytte Kristiansen,

Læs mere

Hvor mange er omfattet af resultatet?

Hvor mange er omfattet af resultatet? 1 2 3 Hvor mange er omfattet af resultatet? IDAforhandler for 2.320 årsværk i kommunerne. Ét årsværk svarer til en fuldtidsansat med 37 timer om ugen. IDA og DdLhar indgået en forhandlingsaftale vedrørende

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere