Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag"

Transkript

1 Sværest at finde praktikpladser inden for de store fag Manglen på praktikpladser er massiv på de store fag. Næsten en tredjedel af antallet af elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, er inden for det merkantile område, og hver femte manglende praktikplads er inden for byggeriet. Blandt elektrikere og mekanikere er det sværest at finde en praktikplads idet 9 elever står og søger praktikplads, hver gang der indgås én ny praktikpladsaftale. Under hver tredje virksomhed tager del i praktikpladsansvaret ved at ansætte lærlinge, og det især blandt de store virksomheder, at der er langt mellem lærlingene. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl og stud.polit. Joachim Koch 1. juli 1 Analysens hovedkonklusioner Praktikpladsmanglen fortsætter med at stige. I maj 1 stod 1.7 unge uden praktikplads i en virksomhed. Heraf står elever. på landets erhvervsskoler uden hverken i skolepraktik eller i praktik i en virksomhed og kan ikke komme videre på deres uddannelse. Hovedparten af de manglende praktikpladser er inden for de store fag. Næsten en tredjedel af de manglende praktikpladser mangler inden for det merkantile område (fx salgsassistenter) og hver femte praktikplads mangler inden for byggeriet (fx tømrere, murere, VVS ere). Hver ottende praktikplads mangler inden for strøm og transportmidler. Ser man på hvor svært det er at finde en praktikplads, er det især inden for fag rettet mod det private erhvervsliv som f.eks. blandt mekanikere og elektrikere, hvor mere end 9 elever står og søger efter en praktikplads i en virksomhed, hver gang én elev får en aftale med en virksomhed. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf. 77 Mobil Kommunikationschef Mikkel Harboe Tlf Mobil 8 87 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 11 København V 77 1

2 Mange store fag har svært ved at skaffe nok praktikpladsaftaler Praktikpladsmanglen fortsætter med at stige. I maj 1 stod 1.7 unge uden praktikplads i en virksomhed, jf. figur 1A. Cirka halvdelen af de unge er i skolepraktik, hvilket betyder, at de kan fortsætte på deres uddannelse, men de resterende. unge, der hverken i skolepraktik eller i praktik i en virksomhed kan ikke komme videre på deres uddannelse 1, jf. figur 1B. Fig. 1.A. Mangel på praktikpladser Elever i alt uden virksomhedspraktik Elever i alt uden virksomhedspraktik, sæsonkorr. Fig. 1.B. Mangel opdelt på skolepraktik Søgende uden skolepraktik, sæsonkor. Elever i skolepraktik, sæsonkor. Anm.: Antal unge, der mangler en praktikplads i en virksomhed incl. elever i SKP. Kilde: AE pba. UVM s databank. Anm.: Antal unge, der mangler en praktikplads i en virksomhed incl. elever i SKP. Kilde: AE pba. UVM s databank. Omkring halvdelen af de 1.7 elever helt uden praktikplads i en virksomhed har fortsat deres uddannelse i skolepraktik. Det fremgår af tabel 1. Derved står.1 elever lige nu uden hverken skolepraktikplads eller praktikplads i en virksomhed. På et år er antallet af elever, der står helt uden praktikplads vokset med 87 svarende til 1 procent. Alt i alt svarer praktikpladsmanglen til, at der i maj måned 1 stod,7 elever og manglede en praktikplads hver gang, der var en elev, som fik en aftale med en virksomhed. Tabel 1. Udviklingen i praktikpladsmanglen og antal søgende pr. ny plads, maj 1 maj-1 maj-1 Ændring Søgende uden skolepraktik , Elever i skolepraktik.9.8 1, Elever i alt uden virksomhedspraktik (brutto) , Antal bruttosøgende pr. ny aftale i måneden,1,7 - - Anm: Sidste række viser, hvor mange elever, der i måneden ikke har en praktikplads i en virksomhed i forhold til, hvor mange elever, der i samme måned fik en ordinær praktikpladsaftale. Kilde: AE på baggrund af UVM s databank. Udtræk d. 8/7/1. Figur viser den aktuelle mangel på praktikpladser i virksomhederne. Næsten en tredjedel af de manglende praktikpladser mangler inden for det merkantile område (fx salgsassistenter) og hver femte praktikplads mangler inden for byggeriet (fx tømrere, murere, VVS ere). Hver ottende plads mangler 1 Antallet af skolepraktikpladser styres af Undervisningsministeriet. På en række uddannelser (fx elektriker og mekaniker) er der et begrænset antal skolepraktikpladser (se https://www.retsinformation.dk/forms/r71.aspx?id=197#kap1 (bilag 7)) mens der på andre er slet ikke tilbydes skolepraktik jf. 18 (bilag ). Af de.1 elever uden skolepraktik eller virksomhedspraktik går. elever på en uddannelse, hvor der er oprettes skolepraktikpladser. Dette er dog ikke ensbetydende med, at der er ubegrænset adgang til SKP, se note 1. Der er tale om et mål, der sætter en bestand (manglen) i forhold til en bevægelse (nye aftaler). Derfor er målet meget følsomt overfor sæsonudsving og måleperiode.

3 inden for indgangen til elektrikere og lige så mange mangler praktikplads inden for Bil, fly og andre transportmidler, der indeholder uddannelsen til mekaniker. Cirka hver tiende praktikplads mangler inden for produktion og udvikling, der indeholder uddannelserne rettet imod industrivirksomheder. Figur. Mangel på praktikpladser i en virksomhed, maj Merkantil Bygge og anlæg Strøm, styring og it Bil, fly og m.m. Produktion/udv. Andre Anm.: Bruttomanglen på praktikpladser, dvs. alle der mangler en praktikplads i en virksomhed incl. elever i SKP. Kilde: AE på baggrund af UVM s databank. Udtræk d Manglen på praktikpladser er steget på 9 ud af 1 indgange. Kun på indgange er manglen faldet fra maj 1 til maj 1. Manglen på praktikpladser er især steget inden for Sundhed, pædagogik og omsorg, Mad til mennesker og det merkantile område, hvor antallet af elever uden praktikplads i en virksomhed er steget -7 procent. Tabel. Mangel på praktikpladser i virksomhederne maj-1 maj-1 Ændring Bil, fly og andre transportmidler (fx mekanikere) , Bygge og anlæg (fx tømrere)..8 18,8 Bygnings- og brugerservice (fx vagter) , Dyr, planter og natur (fx dyrepassere) , Krop og stil (fx frisører) ,8 Mad til mennesker (fx kokke og tjenere) , Medieproduktion (fx fotografer og grafikere) ,8 Merkantil (fx kontorassistenter) ,8 Produktion og udvikling (fx industrioperatører) , Strøm, styring og it (fx elektrikere) , Sundhed, omsorg og pædagogik (fx SOSU) 8 1 7, Transport og logistik (fx chauffører) 9 18, Uoplyst , I alt , Anm.: Tabellen viser bruttomanglen på praktikpladser, dvs. alle der mangler en praktikplads i en virksomhed incl. elever i SKP. Kilde: AE på baggrund af UVM s databank. Udtræk d Udviklingen er især drevet af tandklinikassistenter.

4 Manglen på praktikpladser er særlig udtalt inden for de fire store håndværkerfag: Bil, fly og andre transportmidler, Strøm, styring og it, Produktion og udvikling samt Bygge og anlæg. Det er sværest at få praktikplads på de indgange, der indeholder uddannelserne til mekaniker og elektriker, hvor mere end 9 elever, står og søger efter en praktikplads i en virksomhed, hver gang en elev får en aftale med en virksomhed. Ser man bort fra dem, der er i skolepraktik, er det inden for Strøm, styring og it, hvor det er sværest at finde praktikplads, idet næsten elever står og mangler en praktikplads, hver gang én elev får en aftale med en virksomhed. Omvendt er det lettere at finde praktikplads inden for Dyr, planter og natur, der f.eks. har uddannelserne til landmand og gartner, samt Mad til mennesker, hvor uddannelserne til kok, tjener og industrislagter ligger. Figur. Søgekvote på indgange Søgekvote Søgekvote Dyr, planter og natur Mad til mennesker Transport og logistik Bygnings- og brugerss. Merkantil Bygge og anlæg Produktion og udvikling Strøm, styring og it Bil, fly m.m. Udenfor skolepraktik I skolepraktik Anm.: Figuren viser antallet af praktikpladssøgende (incl. elever i SKP) i forhold til antallet af indgåede praktikpladsaftaler i måneden. Sundhed og pædagogik, Medieproduktion samt Krop og stil er udeladt, da optagelse på hovedparten af uddannelserne kræver praktikplads. Derudover kræves praktikplads på en række andre uddannelser såsom veterinærsygeplejerske inden for Dyr, planter og natur samt ædelsmed inden for Produktion og udvikling. Sorteret. Kilde: AE pba. UVM s databank. Udtræk 8/7/1. De store virksomheder skal tage større ansvar AE har undersøgt virksomhedernes tilbøjelighed til at tage lærlinge. Under hver tredje virksomhed inden for byggeri, privat service og industri har lærlinge ansat i virksomheden, jf. figur A. At 7 procent af virksomhederne ikke har lærlinge, hvilket svarer til over. virksomheder. Mere end hver anden virksomhed inden for bygge og anlæg havde lærlinge. I industrien er det cirka hver tredje virksomhed, der har lærlinge, mens det inden for service sektoren blot er ud af 1 virksomheder, der tager del i praktikpladsansvaret. Som det ses i figur B er det især de store virksomheder, der tager forholdsvis få lærlinge. Det er paradoksalt, at virksomhederne ikke tager et ansvar for at uddanne i større udstrækning end i dag. Som denne analyse viser, mangler tusindvis af unge praktikplads indenfor byggeriet og industrien. Tusindvis af virksomhederne har ikke en eneste lærling, og især blandt de store virksomhederne er der langt mellem lærlingene. Beregninger AE har foretaget viser, at der kommer til at mange. fag-

5 lærte inden for en kort årrække, og derfor er det helt essentielt, at virksomhederne tager lærlinge for at understøtte udbuddet af uddannet arbejdskraft. Under krisen har virksomhederne argumenteret for, at det er vanskeligt at tage lærlinge på grund af den økonomiske usikkerhed og fordi mange virksomheder i dag er for specialiserede til at tage en lærling gennem hele uddannelsen. Regeringen har med introduktionen af korte uddannelsesaftaler og mulighed for kombination af virksomhedspraktik og skolepraktik på de nyligt etablerede praktikpladscenteret imødekommet virksomhedernes ønsker. Ændringerne har gjort praktikpladssystemet langt mere fleksibelt, men succesen af systemet står i høj grad og falder på at virksomhederne tager deres ansvar alvorligt og udbyder flere praktikpladser. Figur A. Virksomheder uden lærlinge Figur B. Elevkvote fordelt på størrelse Elever pr. 1 7 Elever pr Alle Byggeri Industri Privat service Antal lærlinge pr Mere end 1 Antal lærlinge pr. 1 faglærte 1 Anm: Andelen af virksomheder, der havde mindst én lærling ansat i 11. Der ses kun på virksomheder med mindst hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en erhvervsuddannelse. Der ses desuden kun på private virksomheder inden for byggeri, industri og service. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (1). Kilde: Antal elever pr. 1 i virksomheden 1. AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (E-indkomst) og uddannelsesdata (1).

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse

Målretning af 10. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Målretning af. klasse kan skaffe millioner til bedre uddannelse Næsten hver anden afgangselev fra 9. klasse tager. klasse. Typisk har de, der vælger. klasse på en efterskole, en meget stærkere baggrund

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse

Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse Ungdomsuddannelse i Danmark Sociale og faglige faktorer har stor betydning for at få en uddannelse AE fremlægger i denne analyse resultaterne af en stor kortlægning af unges chancer for at få en ungdomsuddannelse.

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 212 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA Forlag

Læs mere

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden

Den sociale arv er ligeså stærk som for 20 år siden Den sociale arv er ligeså stærk som for år siden Forældrenes uddannelsesniveau er helt afgørende for, om børnene får en uddannelse. Jo højere forældrenes uddannelse er, desto større er sandsynligheden

Læs mere

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse

Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Nye tal: Det går ikke længere den rigtige vej med unges uddannelsesniveau Færre unge kan se frem til at få en uddannelse Undervisningsministeriets nye tal for uddannelsesforventningen til de nuværende

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft

Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark,

Læs mere

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse

Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Nyt fokus i sammenhængen mellem vækst og beskæftigelse Udviklingen på arbejdsmarkedet sættes traditionelt i forhold til udviklingen i vækst målt ved egenproduktionen (BVT). Ny analyse fra AE viser imidlertid,

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år

Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Beskæftigelsen er faldet med langt over 100.000 på et enkelt år Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse er faldet med hele 18.500 fuldtidspersoner fra 1. til 2. kvartal 2009. I den private sektor er beskæftigelsen

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang

Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Lærlinge og elever sådan kommer du i gang Derfor er det vigtigt at tage lærlinge og elever Der er brug for dygtige faglærte nu og i fremtiden. Prognoserne viser, at der vil komme til at mangle faglærte

Læs mere

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher

Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Prognose for arbejdsmarkedet juni 29 Arbejdsmarkedskrisen rammer hårdt i alle brancher Danmark oplever i øjeblikket den værste arbejdsmarkedskrise i 4 år. Beskæftigelsen falder markant mere end under oliekriserne,

Læs mere

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund

Størstedelen af unge uden uddannelse har en svag hjemmebaggrund Une uden uddannelse har flere ansiter Størstedelen af une uden uddannelse har en sva hjemmebarund Ny kortlænin af de une uden uddannelse viser, at størstedelen af de une uden uddannelse er vokset op med

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark

Udarbejdet for Søfartsstyrelsen og finansieret med støtte fra Den Danske Maritime Fond Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark Beskæftigelse og produktion i Det Blå Danmark 214 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 14, 1 sal. 1651 København V 33 55 77 1 www.ae.dk Analysens hovedkonklusioner Det Blå Danmark beskæftiger

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE

UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE UDDANNELSESAFTALER TEKNISK SKOLE SKAB FREMTIDEN FOR NÆSTE GENERATIONS FAGLÆRTE aarhustech.dk HVERT ÅR STARTER FLERE END 30.000 PÅ AARHUS TECH Som en af de største erhvervsskoler i Danmark spænder vi vidt

Læs mere

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING

ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE UDVIKLING Oktober 2003 ARBEJDSSTYRKE & UDDANNELSE 1 2 3 4 Sammenfatning... side 2 Faldende arbejdsstyrke... side 8 Forsinkelse før studiestart... side 19 Indvandreres uddannelse

Læs mere

Uddannelse dit barns fremtid

Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Uddannelse dit barns fremtid Ophavsret: Undervisningsministeriet, 2015 Udgivet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet Redaktion: Schultz Grafisk tilrettelæggelse, omslag

Læs mere

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft

Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 3 KAPITEL Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 22. Fremskrivninger

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne

Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 29 Folkeskolekarakterer og succes på erhvervsuddannelserne Camilla Hvidtfeldt og Torben Tranæs Syddansk Universitetsforlag Odense 2013 Folkeskolekarakterer

Læs mere

notat nr. 20 22.08 2013

notat nr. 20 22.08 2013 Er der et arbejdsmarked for universitetsbachelorer? notat nr. 20 22.08 2013 I 15 år har den såkaldte Bologna-proces domineret dagsordenen for både uddannelses- og forskningspolitikken i Europa. En central

Læs mere