HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?"

Transkript

1 HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/ /10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark 20 (6.1%) NL - Nederlandene 18 (5.5%) BE - Belgien 15 (4.6%) CZ - Tjekkiet 15 (4.6%) EE - Estland 14 (4.3%) FI - Finland 14 (4.3%) IE - Irland 14 (4.3%) AT - Østrig 13 (4%) HU - Ungarn 11 (3.3%) RO - Rumænien 11 (3.3%) SE - Sverige 11 (3.3%) IT - Italien 10 (3%) NO - Norge 10 (3%) BG - Bulgarien 9 (2.7%) UK - Det Forenede Kongerige 9 (2.7%) LT - Litauen 8 (2.4%) ES - Spanien 6 (1.8%) EL - Grækenland 4 (1.2%) MT - Malta 4 (1.2%) FR - Frankrig 3 (0.9%) LV - Letland 3 (0.9%) PT - Portugal 3 (0.9%) SI - Slovenien 3 (0.9%) LU - Luxembourg 2 (0.6%) SK - Slovakiet 2 (0.6%) IS - Island 1 (0.3%) CY - Cypern 0 (0%) Antallet af ansatte 0 12 (3.6%) (25.2%) (24.6%) (20.4%) (7.6%) (18.5%) European Business Test Panel 1/8

2 Anfør virksomhedens hovedaktivitetssektor C - Råstofudvinding 5 (1.5%) D - Fremstillingsvirksomhed 76 (23.1%) E - Elektricitets-, gas- og vandforsyning 15 (4.6%) F - Bygge- og anlægsvirksomhed 23 (7%) G - Engroshandel og detailhandel; reparation af motorkøretøjer, motorcykler 52 (15.8%) og varer til personlig brug eller til husholdninger H - Hotel- og restaurantvirksomhed 12 (3.6%) I - Transport, oplagringsvirksomhed og kommunikation 32 (9.7%) J - Pengeinstitutter, finansierings- og forsikringsvirksomhed 26 (7.9%) K - Fast ejendom, udlejning og forretningsservice 51 (15.5%) N - Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 7 (2.1%) O - Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 30 (9.1%) I hvor mange EU-lande ud over Danmark sælger Deres virksomhed regelmæssigt varer og tjenesteydelser? ingen 109 (33.1%) 1 35 (10.6%) (15.5%) (9.1%) over 5 70 (21.3%) 0. Ønsker De at udfylde spørgeskemaet? Ja 302 (91.8%) Nej 27 (8.2%) 0a. Deltog De i SEPA-undersøgelsen sidste år? Ja 166 (55%) Nej 136 (45%) Del 0 - Indledning 1. Har De hørt om det fælles eurobetalingsområde - SEPA (Single Euro Payments Area)? Ja 241 (79.8%) Nej 61 (20.2%) 2. Hvor har De i så fald Deres information fra? Min bank 94 (39%) Min softwareudbyder 11 (4.6%) Ved ikke 17 (7.1%) Min brancheforening 36 (14.9%) Pressen 117 (48.5%) Andet 46 (19.1%) Min revisor / skatterådgiver 16 (6.6%) 3. Foretager Deres virksomhed betalinger til virksomheder i et land i euroområdet? Ja 237 (78.5%) Nej 65 (21.5%) European Business Test Panel 2/8

3 3a. Hvor stor en procentdel udgør betalinger til lande i euroområdet skønsmæssigt af Deres virksomheds samlede betalinger? 1-10 % 120 (50.6%) % 55 (23.2%) % 32 (13.5%) Mere end 50 % 27 (11.4%) Ved ikke 3 (1.3%) 4. Er De bekendt med IBAN og BIC? Ja 281 (93%) Nej 21 (7%) 5. Til hvilke betalinger anvendes IBAN og BIC i Deres virksomhed? Til alle transaktioner 71 (25.3%) Kun til grænseoverskridende transaktioner 181 (64.4%) Vi anvender dem ikke. 25 (8.9%) Ved ikke 4 (1.4%) 6. Forklaring af IBAN og BIC: IBAN står for International Bank Account Number og BIC for Bank Identifier Code. Ville De efter denne oplysning overveje at anvende dem i forbindelse med betalingstransaktioner? Ja, til alle transaktioner 4 (19%) Ja, men kun til grænseoverskridende transaktioner 10 (47.6%) Måske 5 (23.8%) Nej, det tror jeg ikke. 1 (4.8%) Ved ikke 1 (4.8%) 7. Er Deres virksomhed begyndt at opdatere systemer og procedurer, så de opfylder de nødvendige IBAN- og BIC-standarder? Ja 189 (67.3%) Nej 92 (32.7%) 8. Hvad benytter Deres virksomhed til betalinger? En bank og en bankkonto 80 (26.5%) En bank og flere bankkonti 60 (19.9%) Mere end en bank, med konti i et land 119 (39.4%) Mere end en bank, med konti i forskellige lande 43 (14.2%) European Business Test Panel 3/8

4 DEL I - BETALINGSVANER 9. Hvilken metode anvender Deres virksomhed primært til at effektuere sine betalinger (et groft skøn opgjort i %)? Kreditkort og betalingskort Anvendes ikke 111 (36.8%) 1-10 % 136 (45%) % 32 (10.6%) % 15 (5%) % 5 (1.7%) % 3 (1%) Leverandørservice Anvendes ikke 112 (37.1%) 1-10 % 99 (32.8%) % 57 (18.9%) % 19 (6.3%) % 12 (4%) % 3 (1%) Bankoverførsel (konto-til-konto overførsel) Anvendes ikke 3 (1%) 1-10 % 11 (3.6%) % 12 (4%) % 24 (7.9%) % 60 (19.9%) % 192 (63.6%) Andet Anvendes ikke 15 (5%) 1-10 % 19 (6.3%) % 18 (6%) % 5 (1.7%) % 2 (0.7%) % 5 (1.7%) 10. Hvilken betalingsmetode vil Deres virksomhed benytte fremover (de kommende 1-2 år)? Kreditkort og betalingskort Vil stadig ikke blive anvendt 100 (33.1%) Mindre end nu 26 (8.6%) Ingen ændring 138 (45.7%) Mere end nu 38 (12.6%) European Business Test Panel 4/8

5 Leverandørservice Vil stadig ikke blive anvendt 88 (29.1%) Mindre end nu 33 (10.9%) Ingen ændring 149 (49.3%) Mere end nu 32 (10.6%) Bankoverførsel (konto-til-konto overførsel) Vil stadig ikke blive anvendt 2 (0.7%) Mindre end nu 11 (3.6%) Ingen ændring 189 (62.6%) Mere end nu 100 (33.1%) Andre metoder Vil stadig ikke blive anvendt 40 (13.2%) Mindre end nu 21 (7%) Ingen ændring 41 (13.6%) Mere end nu 4 (1.3%) 11. Hvordan modtager Deres virksomhed primært betalinger i øjeblikket (et groft skøn opgjort i %)? Kreditkort eller betalingskort Anvendes ikke 200 (66.2%) 1-10 % 57 (18.9%) % 18 (6%) % 15 (5%) % 10 (3.3%) % 2 (0.7%) Leverandørservice Anvendes ikke 166 (55%) 1-10 % 67 (22.2%) % 27 (8.9%) % 15 (5%) % 17 (5.6%) % 10 (3.3%) Bankoverførsel (konto-til-konto overførsel) Anvendes ikke 6 (2%) 1-10 % 19 (6.3%) % 23 (7.6%) % 24 (7.9%) % 42 (13.9%) % 188 (62.3%) Andet Anvendes ikke 40 (13.2%) 1-10 % 42 (13.9%) % 19 (6.3%) % 9 (3%) % 9 (3%) % 6 (2%) European Business Test Panel 5/8

6 12. Hvordan vil Deres virksomhed fremover modtage betalinger (de kommende 1-2 år)? Kreditkort eller betalingskort Vil stadig ikke blive anvendt 143 (47.4%) Mindre end nu 19 (6.3%) Ingen ændring 91 (30.1%) Mere end nu 49 (16.2%) Leverandørservice Vil stadig ikke blive anvendt 120 (39.7%) Mindre end nu 34 (11.3%) Ingen ændring 109 (36.1%) Mere end nu 39 (12.9%) Bankoverførsel (konto-til-konto overførsel) Vil stadig ikke blive anvendt 7 (2.3%) Mindre end nu 15 (5%) Ingen ændring 178 (58.9%) Mere end nu 102 (33.8%) Andet Vil stadig ikke blive anvendt 30 (9.9%) Mindre end nu 44 (14.6%) Ingen ændring 41 (13.6%) Mere end nu 7 (2.3%) 13. Hvordan modtager Deres virksomhed kontoudtog fra banken? Elektronisk 187 (61.9%) På papir 115 (38.1%) 14. En e-faktura er en regning præsenteret i elektronisk form. Regningerne sendes direkte til betalers netbank. Hvis betaler accepterer, opretter e-fakturaen automatisk en betalingsinstruks med alle oplysninger om betaler og betalingsmodtager. Anvender Deres virksomhed en e-fakturatjeneste fra: Virksomhedens bank 34 (11.3%) Anden tjenesteudbyder 35 (11.6%) Anvendes ikke 233 (77.2%) 15. Tror De, at Deres virksomhed kommer til at anvende e-fakturering i fremtiden? Ja 154 (66.1%) Nej 79 (33.9%) European Business Test Panel 6/8

7 16. Angiv hovedårsagen til, at Deres virksomhed ikke anvender e-fakturering? Kendskabet til e-fakturering er ikke særlig udbredt. 75 (32.2%) Vi udarbejder forholdsvis få fakturaer. 47 (20.2%) Vi har ikke mulighed for at anvende e-fakturering. 47 (20.2%) E-fakturering kan ikke anvendes på tværs af landegrænser. 12 (5.2%) Ved ikke 23 (9.9%) Andet 29 (12.4%) DEL II - FASTSÆTTELSE AF PRISEN PÅ BETALINGSTJENESTER 17. Hvilken prisfastsættelsesmetode for betalingstjenester foretrækker Deres virksomhed? Indirekte prisfastsættelse 23 (7.6%) Prisfastsættelse baseret på antallet af transaktioner 127 (42.1%) Pakkepriser 108 (35.8%) Ved ikke 37 (12.3%) Andet 7 (2.3%) 18. Kunder kan f.eks. overtales til at anvende billigere og/eller mere effektive betalingsinstrumenter, hvis der indføres ekstragebyrer på visse betalingsinstrumenter. Bør pengeinstitutter spille en større rolle, når det drejer sig om at fremme effektive betalingsinstrumenter, f.eks. ved at indføre ekstragebyrer for dyrere instrumenter? Ja 116 (38.4%) Nej 135 (44.7%) Ved ikke 51 (16.9%) 19. Ville Deres virksomhed overveje at lade det fakturabeløb, som kunden modtager, afspejle kundens valg af betalingsinstrument, hvis der er forskel på prisen på de forskellige betalingsinstrumenter? Ja 117 (38.7%) Nej 147 (48.7%) Ved ikke 38 (12.6%) DEL III SEPA 20. Hvor vigtige ville lettere grænseoverskridende betalinger være, for at Deres virksomhed kunne øge sit salg og sine indkøb internationalt? Vigtige 43 (18.1%) Ret vigtige 74 (31.2%) Ret uvigtige 65 (27.4%) Uvigtige 50 (21.1%) Ved ikke 5 (2.1%) European Business Test Panel 7/8

8 21. Hvor stor betydning ville lettere grænseoverskridende betalinger, der foretages ved hjælp af følgende betalingsmetoder, have for Deres virksomhed (1 = uden betydning, 5 = stor betydning)? Standardiserede bankoverførsler (konto-til-konto overførsler) inden for euroområdet 1 21 (8.9%) 2 17 (7.2%) 3 38 (16%) 4 53 (22.4%) (45.6%) Standardiserede ekspresoverførsler inden for euroområdet 1 45 (19%) 2 41 (17.3%) 3 51 (21.5%) 4 47 (19.8%) 5 53 (22.4%) Standardiseret leverandørservice inden for euroområdet 1 79 (33.3%) 2 52 (21.9%) 3 40 (16.9%) 4 28 (11.8%) 5 38 (16%) Et standardiseret betalingskort for euroområdet 1 64 (27%) 2 41 (17.3%) 3 49 (20.7%) 4 41 (17.3%) 5 42 (17.7%) Fælles EU-standarder for elektroniske betalinger (dvs. fælles standarder for betalingsterminaler) 1 41 (17.3%) 2 29 (12.2%) 3 43 (18.1%) 4 46 (19.4%) 5 78 (32.9%) 22. Vil SEPA efter Deres mening være medvirkende til at reducere udgifterne til betalingshåndtering? Ja 136 (57.4%) Nej, udgifterne forbliver som de er i dag. 54 (22.8%) Nej, udgifterne vil stige. 21 (8.9%) Ved ikke 26 (11%) 23. Hvad skulle der til, for at Deres virksomhed ville overveje at skifte bank? Tilbud om bedre priser fra en anden bank 54 (22.8%) Tilbud om bedre ydelser til samme pris fra en anden bank 149 (62.9%) Andet 34 (14.3%) European Business Test Panel 8/8

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu

www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu KE-80-09-930-DA-C www.2010againstpoverty.eu 2010againstpoverty@ec.europa.eu Er De interesseret i publikationerne fra Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING

Special EUROBAROMETER 243 EUROPEANS AND THEIR LANGUAGES INDLEDNING INDLEDNING De 450 mio. mennesker, der bor i Den Europæiske Union, har forskellig etnisk, kulturel og sproglig baggrund. Sprogforholdene i de europæiske lande er komplekse - formet som de er af historien,

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender

istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender istockphoto/m. Boncina Fri bevægelighed i Europa: Schengenområdet Indre Anliggender 1 Schengenområdet pr. 19.12.2011 EU-lande, der er med i Schengenområdet IS EU-lande, der ikke er med i Schengenområdet

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Betalinger ved handel på internettet

Betalinger ved handel på internettet 127 Betalinger ved handel på internettet Eva Wix Wagner, Betalingsformidlingskontoret INDLEDNING OG SAMMENFATNING Internethandlen i Danmark er steget betydeligt over de seneste år, og danske forbrugere

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 27. oktober 2009 (14.01) (OR. en) 15058/09 CONSOM 198 MI 397 TELECOM 221 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles TAXUD/D/1 Moms inden for EU PRAKSIS I MEDLEMS- OG TILTRÆDELSESSTATERNE,

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk

MOMNS INDEN FOR EU. Bemærk EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMNS INDEN FOR EU PRAKSIS

Læs mere

Energiproblemer og energipolitik

Energiproblemer og energipolitik Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Energiproblemer og energipolitik Kommissionens bidrag til Det Europæiske Råds møde den 22. maj 2013 Forud

Læs mere

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED

SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED SEPA DET FÆLLES EURO- BETALINGS- OMRÅDE: ET INTEGRERET DETAIL- BETALINGSMARKED INDHOLD Forord 5 Indledning 6 1. Oprettelse af et fælles eurobetalingsområde (SEPA) 7 > En oversigt over SEPA 7 > Hvorfor

Læs mere

Vilkår for udenlandske betalinger

Vilkår for udenlandske betalinger Vilkår for udenlandske betalinger Skal du foretage en betaling til udlandet? Eller skal du modtage en betaling fra udlandet? Her kan du læse om, hvad du skal gøre, hvis du skal overføre elle modtage penge

Læs mere

Rapport om betalinger mellem virksomheder

Rapport om betalinger mellem virksomheder 1 Rapport om betalinger mellem virksomheder Det er tilladt at kopiere fra rapporten, forudsat at Betalingsrådet udtrykkeligt anføres som kilde. Det er ikke tilladt at ændre eller forvanske indholdet.

Læs mere

Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE

Bilag V BILAG BILAG V. til FORSLAG TIL RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.5.2013 COM(2013) 289 final Bilag V BILAG Bilag XVI til afsnit IV i associeringsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Ukraine

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV.

MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I MEDLEMSSTATERNE OG TILTRÆDELSESLANDENE, OPLYSNINGER AF INTERESSE FOR MYNDIGHEDER, VIRKSOMHEDER, INFORMATIONSNETVÆRKER OSV. EUROPA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNION BESKATNINGSPOLITIK Moms og andre omsætningsafgifter Bruxelles, den 27. oktober TAXUD/C/3/ID DOK 2401/2003 MOMS INDEN FOR EU PRAKSIS I

Læs mere

Indkomstoverførsler og ulighed

Indkomstoverførsler og ulighed Indkomstoverførsler og ulighed Finn Kenneth Hansen CASA Februar 2011 Indkomstoverførsler og ulighed 8 CASA, Februar 2011 ISBN: 978-87-92384-88-1 Elektronisk udgave: ISBN 978-87-92384-89-8 Forord Lighedsmålsætningen

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark erhverv Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til udlandet

Læs mere

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder

Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder - 2013 Konkurrencen på bankmarkedet for privatkunder Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN 978-87-7029-527-7 Redegørelsen

Læs mere