Varebiler (gulpladebiler)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varebiler (gulpladebiler)"

Transkript

1 Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014

2 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte at overskue de skatte-, moms- og afgiftsmæssige regler for varebiler (op til 4 tons), der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt eller delvist anvendes til privat kørsel. Vi har derfor i denne information redegjort for reglerne og de mest almindeligt forekommende situationer. For øvrige biler henvises til vores udgivelse Personbiler (hvidpladebiler) skat, moms og afgifter. Vi håber, at denne information bidrager til forståelsen og kan hjælpe med nogle svar. Denne information er udarbejdet efter gældende regler på udgivelsestidspunktet. Februar 2014 Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Skatteafdelingen 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Overblik 4 2. Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt Momsfradrag for virksomheden Beskatning af medarbejderen m.fl Kørsel til skiftende arbejdssteder Vagtordning dages-reglen Kørsel til spisning og afhentning af mad Chaufførreglen Kundeopsøgende arbejde Særligt om specialindrettede køretøjer Dagsbeviser Varebilen anvendes delvist privat Momsfradrag Beskatning af medarbejderen m.fl Privatbenyttelsesafgift Ændring i anvendelsen fra fuld til blandet anvendelse Varebiler med en tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder Varebiler med en tilladt totalvægt på over 3 tons Ændring i anvendelsen fra blandet til fuld erhvervsmæssig Varebiler med en tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder Varebiler med en tilladt totalvægt på over 3 tons 24 Bilag 25 3

4 Overblik 1. OVERBLIK Varebiler er kendetegnet ved at være registreret på enten gule nummerplader eller papegøjeplader (tidligere klistermærkeordningen). Samspillet mellem afgifts- og skatteregler kan være kompliceret, og vi har i denne publikation bestræbt os på at sammenstille reglerne for at give et praktisk overblik. Momsmæssigt findes der 3 regelsæt, som fastsætter fradragsretten: Almindelige varebiler op til 3 tons Almindelige varebiler fra 3 til 4 tons, og Specialindrettede varebiler. De overordnede momsfradragsregler fremgår af skemaet: Op til 3 ton 3 ton > 4 ton 100% erhvervsmæssig Delvis erhvervsmæssig 100% erhvervsmæssig Delvis erhvervsmæssig Anskaffelse - moms Fuldt fradrag 1 0% 1 Fuldt fradrag Forholdsmæssig andel Drift - moms Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Forholdsmæssig andel Privatbenyttelsesafgift Ingen Halv 2 Ingen Halv 2 1 Særlige regler ved leasing: 1 / 3 fradrag for moms 2 Halv privat benyttelsesafgift - se skema afsnit

5 Overblik SKAT har i nedenstående punkter angivet, hvilken kørsel der anses for erhvervsmæssig kørsel, dvs. hvor der fortsat er fuldt fradrag for momsen: Betingelser, der skal være opfyldt, hvis der er afløftet fuld moms, og der ikke betales privatbenyttelsesafgift (skærpet bevisbyrde) Almindelig varebil Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder, hvis betingelser er opfyldt (2.3.) Kørsel mellem hjem og arbejde i en vagtordning (2.4.) Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange pr. bil om året (2.5.) Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden (2.6.) Privat kørsel, hvis der er købt dagsbevis (2.10.) Specialindrettet varebil (afsnit 2.9.) Kørsel mellem hjem og arbejde, hvis der er et arbejdsmæssigt behov, og bilen er nødvendig (2.3.) Kørsel mellem hjem og arbejde i en vagtordning (2.4.) Undtagelsesvis kørsel mellem hjem og arbejde op til 25 gange pr. bil om året (2.5.) Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden (2.6.) Svinkeærinder på op til km årligt (2.9.1.) Skattemæssigt er det afgørende, om den almindelige varebil er til rådighed for privat kørsel. I givet fald vil der som udgangspunkt skulle ske beskatning efter de regler, der gælder for biler på hvide plader, jf. vores udgivelse om Personbiler - hvidpladebiler. For specialindrettede biler er beskatningen anderledes, da der alene skal ske beskatning af den faktiske private anvendelse. I nedenstående skema er det oplistet, hvornår og hvorledes der skal ske beskatning af medarbejdere for anvendelsen af en almindelig eller specialindrettet varebil: 5

6 Overblik Almindelig varebil Specialindrettet varebil Udelukkende erhvervsmæssig anvendelse og ikke samtidig betalt privat benyttelsesafgift Ingen beskatning 3 Ingen beskatning 3 Privat anvendelse, jf. nedenfor og/eller betalt privatbenyttelsesafgift Følgende anses for erhvervsmæssig kørsel Beskatning af rådigheden af fri bil Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder og kunder - hvis der ikke foretages befordringsfradrag (2.3.) Kørsel mellem det faste arbejdssted og skiftende arbejdssteder og kunder (2.3.) Tilkaldevagt (2.4.) Kørsel mellem hjem og arbejde højest 25 gange årligt (2.5.) Kørsel til spisning eller afhentning af mad (2.6.) Chauffør (2.7.) Dagsbevis (2.10.) Beskatning af den faktiske anvendelse af bilen Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder og kunder - hvis der ikke foretages befordringsfradrag (2.3.) Kørsel mellem hjem og det faste arbejdssted - hvis der ikke foretages befordringsfradrag (2.3.) Tilkaldevagt (2.4.) Kørsel mellem hjem og arbejde højest 25 gange årligt (2.5.) Kørsel til spisning eller afhentning af mad (2.6.) Chauffør (2.7.) Svinkeærinder på samlet indtil km pr. år (2.9.1.) Dagsbevis (2.10.) I de følgende afsnit er omtalt reglerne for 100% erhvervsmæssigt benyttede varebiler, herunder den godkendte private kørsel og blandet benyttede varebiler. Sidst er omtalt regler ved ændring af registreringsforhold. 3 Der er tale om fri befordring, hvorfor der ikke kan foretages befordringsfradrag 6

7 Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt 2. VAREBILEN ANVENDES KUN ERHVERVSMÆSSIGT En varebil anvendes som hovedregel kun til erhvervsmæssige formål, hvorfor der sædvanligvis ikke sker beskatning af brugerne. Afgiftsreglerne er dog ofte mere restriktive, og virksomhederne bør være særligt opmærksomme på kendskabet til afgiftsreglerne. Det har fra 1. januar 2013 været muligt at købe dagsbeviser, således at varebilen kan anvendes til private formål uden skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser. Der kan købes op til 20 dagsbeviser til hver bil inden for et kalenderår, jf. mere herom i afsnit Momsfradrag for virksomheden Anvendes en gulpladebil udelukkende til momspligtige formål - dvs. at bilen på ingen måde anvendes til private formål - er der fuldt momsfradrag for udgifter til anskaffelse, leje og drift - uanset bilens totalvægt, jf. skema side 4. I den forbindelse er det væsentligt at gøre sig klart, at kørsel mellem hjem og arbejde i momsmæssig sammenhæng som udgangspunkt er privat kørsel, hvis kørslen sker i almindelige varebiler. Der gælder dog særlige lempelige regler for kørsel mellem hjem og arbejde i følgende situationer: Kørsel til skiftende arbejdssteder (se afsnit 2.3.) Kørsel i forbindelse med vagtordninger (se afsnit 2.4.) 25-dages-reglen (se afsnit 2.5.) Kørsel til spisning og afhentning af mad (se afsnit 2.6.) Kundeopsøgende arbejde (se afsnit 2.8.) Kørsel i specialindrettede varebiler (se afsnit 2.9.) Dagsbeviser (se afsnit 2.10.) Disse punkter beskrives nærmere nedenfor Beskatning af medarbejderen m.fl. Når momsen er fratrukket på købet af varebilen 4, og der ikke bliver betalt privatbenyttelsesafgift, anses en varebil skattemæssigt for udelukkende erhvervsmæssigt anvendt. Det betyder, at der ikke vil ske beskatning af fri bil, medmindre SKAT kan påvise, at kørslen ikke er udelukkende erhvervsmæssig. Formodningen gælder som udgangspunkt også for nyere biler, hvis der er fratrukket moms og ikke betalt privatbenyttelsesafgift, og bilen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Dog kan der blive stillet skærpede krav til sandsynliggørelsen heraf, hvis bopæl og arbejdsplads er 4 Biler anskaffet før 2. juni

8 Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt beliggende på samme adresse. I så fald kan der opstå en formodning for, at bilen bliver anvendt privat. Det kunne eksempelvis være kørsel mellem hjem og arbejde i en almindelig gulpladebil i mindre end 60 dage inden for en 12-måneders periode. For specialindrettede biler gælder 60-dages-reglen ikke, hvorfor der alene skal ske beskatning, hvis der er konstateret privat kørsel. I så fald vil det desuden alene være den faktiske kørsel, der skal beskattes. Der gælder særligt lempelige regler for kørsel mellem hjem og arbejde m.v. (privat kørsel) i følgende situationer: Kørsel til skiftende arbejdssteder (se afsnit 2.3.) Kørsel i forbindelse med vagtordninger (se afsnit 2.4.) 25-dages-reglen (se afsnit 2.5.) Kørsel til spisning (se afsnit 2.6.) Chaufførreglen (se afsnit 2.7.) Kundeopsøgende arbejde (se afsnit 2.8.) Kørsel i specialindrettede varebiler (se afsnit 2.9.) Dagsbeviser (se afsnit 2.10.) Som det fremgår af ovenstående, er der et vist sammenfald mellem skattereglerne og momsreglerne. Derfor gennemgås de særlige forhold samlet Kørsel til skiftende arbejdssteder Moms Kørsel i almindelig varebiler mellem en medarbejders bopæl og skiftende arbejdssteder, eller kørsel mellem bopæl og et midlertidigt arbejdssted anses ikke for privat kørsel og det påvirker derfor ikke retten til at fradrage moms, hvis følgende betingelse er opfyldt: Varebilen skal være forsynet med værktøj eller materialer rullende værksted - eller der skal være et lager på medarbejderens bopæl Medarbejderen må ikke anvende bilen til private formål Virksomheden har ret til skattemæssige afskrivninger på bilen. En varebil, der kører til skiftende arbejdssteder, må i løbet af arbejdsdagen, køre mellem det skiftende arbejdssted og det faste forretningssted, uden begrænsninger, uden det får betydning for momsfradragsretten. Det forudsættes naturligvis, at kørslen vedrører den momspligtige virksomhed, som eksempelvis supplering af materialer, tegninger m.v. 8

9 Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt Det er også tilladt lejlighedsvist at køre direkte mellem hjemmet og det faste forretningssted eller arbejdssted for at supplere bilens lager af f.eks. værktøj, afhente arbejdssedler, tegninger eller lignende. Som lejlighedsvist kørsel mellem hjemmet og det faste forretningssted anses kørsel indtil 1 gang om ugen, når der er et reelt behov herfor. Momsreglerne indeholder ikke en bestemmelse om, at kørsel mellem bopæl og det samme midlertidige arbejdssted i mere end 60 dage gør kørslen til privat kørsel. Uanset længden af medarbejdernes tilknytning til det midlertidige arbejdssted kan virksomheden altså fratrække momsen på varebilen fuldt ud. En medarbejder må eksempelvis gerne efter momsreglerne køre fra bopælen til den samme byggeplads i mere end 60 dage, hvis de 3 ovenstående betingelser er opfyldt. Skat I almindelige varebiler gælder det skattemæssigt, at kørsel mellem hjem og arbejdspladsen, skiftende arbejdssteder eller et midlertidigt arbejdssted, at der er tale om erhvervsmæssig kørsel. Denne kan derfor gennemføres uden beskatning. Dog er kørslen begrænset til kørsel mellem hjem og det faste arbejdssted til 1 gang pr. uge eller maksimalt 60 dage inden for en løbende 12-måneders periode. Fra og med den 61. dag vil der være tale om privat kørsel mellem hjem og arbejde, som medfører beskatning af fri bil hos medarbejderen. 60-dages-reglen gælder også anden kørsel mellem hjemmet og et midlertidigt arbejdssted. 60-dages-reglen brydes ved, at man ikke har været på den pågældende arbejdsplads i 60 på hinanden følgende dage. Opfylder man dette krav, påbegyndes en ny 60-dages periode fra den første arbejdsdag, hvor man genoptager arbejdet det samme sted. Der er ikke de samme skattemæssige krav, som momsmæssige, til den fysiske indretning af bilen, jf. dog afsnit Vagtordning Både moms- og skattemæssigt er der en særlig undtagelse for medarbejdere, der har tilkaldevagt. Som udgangspunkt kan der køres mellem hjem og arbejde i forbindelse med en vagtordning, uden det anses for privat kørsel. Følgende betingelser skal opfyldes, for at en virksomhed ikke mister retten til at fradrage moms ved anskaffelsen af varebilen, når bilen anvendes af en medarbejder, der indgår i en vagtordning: 9

10 Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt Der skal være et klart forretningsmæssigt behov Der skal være værktøj i bilen til at udføre opgaverne med Der skal være forbud mod privat brug af varebilen Der skal foreligge vagtplaner og rapporter over udkald. SKAT godkender ikke, at en medarbejder har vagtordning hele året Biler omfattet af vagtordningen skal kunne identificeres Antallet af biler skal stå i et rimeligt forhold til behovet Den vagthavende skal være i tjeneste hele vagtperioden Vagten skal være reel. Tidligere var det desuden et krav, at medarbejderen skulle kunne blive kaldt ud til et vist antal vagter på ukendte adresser. Dette krav er bortfaldet, således at det principielt er tilstrækkeligt, at medarbejderen kan blive kaldt ud til mindst en adresse, som ikke er det faste arbejdssted. Der skal dog være tale om en reel tilkaldevagt, dvs. at det ikke godkendes, hvis der blot er tale om en telefonliste, hvor man kan ringe til den næste, hvis den første ikke svarer, eller et fast job som tilkaldevagt. Det tillades, at medarbejderen under vagten anvender bilen til enkeltstående familiearrangementer, der er planlagt i længere tid i forvejen, f.eks. et sølvbryllup eller rund fødselsdag. Derimod anses almindelige familiebesøg og idrætsarrangementer for privat kørsel, som ikke tillades efter reglerne om vagtordninger. I tilknytning til kørslen mellem hjem og arbejdssted er det tilladt at hente eller sætte kolleger af, når arbejdsgiveren beordrer dette, og kørslen sker som led i en vagtordning. Hvis ikke der er tale om en specialindrettet bil, så er det ikke lovligt at foretage svinkeærinder under denne regel dages-reglen Det har hverken skatte-, moms- eller afgiftsmæssige konsekvenser for en medarbejder, hvis denne medtager en bil til den private bopæl, når bilen den følgende dag skal anvendes i forbindelse med erhvervsmæssig kørsel til eks. møde, kursus eller til en lufthavn med videretransport til erhvervsmæssig aktivitet. Hvis medarbejderen medtager bilen til den private bopæl mandag efter arbejde, kører på kursus tirsdag og afleverer bilen igen onsdag morgen, vil dette tælle som 2 dage i regnskabet over de maksimale 25 dage. For ikke at risikere begrænsninger i retten til momsfradrag for arbejdsgiveren gælder, at den enkelte varebil ikke må benyttes til denne form for kørsel i mere end 25 dage. 10

11 Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt Hvis der ikke er tale om en specialindrettet bil, så er det ikke lovligt at foretage svinkeærinder under denne regel. Denne regel gælder for ekstraordinære ture og tæller derfor ikke med i den skattemæssige 60- dages regel Kørsel til spisning og afhentning af mad Både skatte-, moms- og afgiftsmæssigt er det tilladt at afhente mad eller køre ud og spise i arbejdsgiverens varebil. Det er dog et krav, at det sker inden for arbejdstiden. Modsætningsvis vil afhentning af mad på vej hjem fra arbejde være privat kørsel. Kun hvis kørslen foregår i en specialindrettet varebil, kan afhentning af mad foretages på vej hjem fra arbejde uden skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser. Det skyldes, at denne kørsel anses som svinkeærindekørsel, som udelukkende er tilladt i specialindrettede varebiler Chaufførreglen Der eksisterer ikke nogen særlige momsregler for chauffører. En medarbejder, der medbringer arbejdsgiverens bil til bopælen som led i sit arbejde med at transportere kollegaer, skal ikke beskattes af denne frie transport. En sådan medarbejder anses for at have arbejdsgiverbetalt transport, hvilket blot begrænser muligheden for at foretage fradrag for befordring mellem hjem og arbejde. Hvis man medbringer en kollega uden forudgående aftale med arbejdsgiver, er der ikke tale om kørsel omfattet af chaufførreglen, hvorfor der skal ske beskatning af den frie kørsel. Der skal derfor foreligge en ordre fra arbejdsgiver (skriftlig eller mundtlig). Det kan godt være en generel ordning, at en konkret medarbejder altid er chauffør. Hvis der er tale om en ikke-specialindrettet bil, vil der ikke kunne foretages private svinkeærinder uden skattemæssige konsekvenser. Der er ikke krav til hvilken type bil, der kan anvendes af chaufføren. Derfor kan det være en almindelig personbil, varebil eller en specialindrettet bil. Vær dog opmærksom på, at denne kørsel imidlertid ikke vil være lovlig, hvis der er fratrukket købsmoms af anskaffelsesudgiften for bilen. Det gælder både for almindelige varebiler og specialindrettede. 11

12 Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt 2.8. Kundeopsøgende arbejde Moms Der eksisterer ikke særlige momsregler for sælgere. Sælgere, der kører i almindelige varebiler, vil dog i vid udstrækning være omfattet af reglerne om kørsel til skiftende arbejdssteder, og dermed vil arbejdsgiver opnå fuldt momsfradrag for anskaffelse og drift, jf. afsnit 2.3. Skat Sælgere kan uden skattemæssige konsekvenser benytte en varebil til kørsel mellem hjem og arbejdsplads 1 gang om ugen eller maksimalt 60 dage inden for en 12-måneders periode, forudsat at det kundeopsøgende arbejde har en vis fast karakter over året. Det er naturligvis en forudsætning, at bilen ikke er stillet til rådighed for privat kørsel. Kundeopsøgende arbejde er defineret som personer, der kører ud til kunder nye som gamle for at sælge virksomhedens produkter og ydelser Særligt om specialindrettede køretøjer Der gælder særlige moms- og skatteregler for specialindrettede varebiler. Som specialindrettede køretøjer anses eksempelvis: Kranbiler Tankbiler Kassebiler med fastmonterede hylder og fastmonteret værktøjsindretning Andre specialkøretøjer. Disse biler anses ikke for egnede som alternativ til private befordringsmidler. Derfor er det en konkret vurdering af den enkelte varebil, der afgør, om den opfylder betingelserne for at tilhøre kategorien af specialindrettede varebiler, jf. SKATs oplistede betingelser 5 i afsnit 3.3. Følgende kørsel anses for erhvervsmæssig kørsel uden moms- og skattemæssige konsekvenser i en specialindrettet varebil: Kørsel mellem hjem og arbejdspladsen Svinkeærinder i tilknytning til kørsel mellem hjem og arbejdsplads, i indtil km årligt. Det gælder eksempelvis ved afhentning og aflevering af børn eller ved indkøb, når blot det 5 SKM SKAT 12

13 Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt sker på turen mellem bopæl og arbejdsstedet (i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel). Små svinkeærinder på et par hundrede meter tæller ikke med til de km Kørsel til enkeltstående familiefester efter reglerne om vagtordninger Kørsel til spisning eller afhentning af mad i arbejdstiden Afhentning/afsætning af kolleger i tilknytning til kørsel mellem hjem/arbejde, når arbejdsgiveren har beordret det. Endelig er det en betingelse, at: Der skal være et erhvervsmæssigt behov for, at varebilen er indrettet på den specielle måde Det specielle køretøj er nødvendigt for, at brugeren kan udføre sit arbejde. Anses køretøjet for specialindrettet, og sker kørslen i overensstemmelse med ovenstående, kan momsen af anskaffelse og drift fratrækkes, og der sker ikke beskatning af medarbejderen Svinkeærinder Når betingelserne for kørsel mellem hjem og arbejde i specialindrettede køretøjer er opfyldt, kan den ansatte i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel foretage svinkeærinder på op til km pr. år, som for eksempel at aflevere/hente børn eller handle. Små afvigelser på højst et par hundrede meter fra den erhvervsbetingede rute skal ikke medregnes ved opgørelse af de maksimalt tilladte km pr. år. For km over pr. år sker der beskatning med DKK 3,73 pr. km (2014). Dog vil der alene ske beskatning, hvis denne værdi sammen med andre goder omfattet af bagatelgrænsen på DKK (2014) er overskredet. Der er ikke tale om et svinkeærinde omfattet af grænsen på km pr. år, hvis kørslen ikke sker i sammenhæng med en erhvervsmæssig kørsel. Sådan kørsel anses for værende privat, og der skal ske beskatning heraf. Beskatningen fastsættes til en værdi, som svarer til, hvad det ville have kostet medarbejderen at leje den pågældende bil til den pågældende tur. Alternativt kan der købes et dagsbevis inden turen, hvorved undgås moms-, afgifts- og skattemæssige konsekvenser Skattemæssige regler i øvrigt Der gælder en række yderligere regler/undtagelser skattemæssigt. For det første gælder 60-dages-reglen ikke. Det betyder, at medarbejderen uden beskatning kan anvende et specialindrettet køretøj til kørsel mellem hjem og et arbejdssted, uanset om antallet af køreture overstiger 60 inden for 12-måneders-perioden. Som praksis er formuleret af SKAT, er der tale om fri befordring, når kørslen sker i særlige køretøjer. Denne befordring 13

14 Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt beskattes ikke, hvis medarbejderen undlader at tage befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde. Privat kørsel i en specialindrettet varebil, der ikke kan anvendes som alternativ til en sædvanlig privat bil, beskattes efter et særligt regelsæt. Den specialindrettede varebil anses ikke for at være til rådighed for privat kørsel, hvorfor rådighedsbeskatningen for personbiler ikke finder anvendelse. Det vil sige, at der som udgangspunkt ikke er grundlag for en beskatning i hele året, men alene de ture som rent faktisk er private. Der gælder en særlig regel om, at medarbejdere, der beregner befordringsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde, beskattes af en tilsvarende værdi som lønindkomst. Det er derfor hensigtsmæssigt at undlade at beregne dette fradrag. Hvis medarbejderen benytter den specialindrettede varebil til andre formål, eksempelvis ved privat flytning m.v., beskattes medarbejderen af et beløb, der svarer til en aktuel markedsleje for en tilsvarende bil. Denne beskatning kan undgås, hvis der er erhvervet et dagsbevis Dagsbeviser Det har fra 1. januar 2013 været muligt at købe dagsbeviser, således varebilen kan anvendes til private formål uden skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser. Dagsbeviserne kan købes på SKATs hjemmeside under TastSelv, og der kan købes op til 20 dagsbeviser til hver bil inden for et kalenderår. Reglerne gælder kun for gulpladebiler med en totalvægt på op til 4 ton, hvor der ikke betales privatbenyttelsesafgift. Prisen er afhængig af bilens totalvægt, og af om momsen er fratrukket. Priser på dagsbeviser Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Virksomheden har IKKE trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Totalvægt højst kg Dagsbevis: DKK 225 Dagsbevis: DKK 185 Totalvægt kg Dagsbevis: DKK 185 Dagsbevis: DKK 185 Det er muligt for alle at købe dagsbeviser, hvis ejeren har givet tilladelse til, at køretøjet kan anvendes til private formål. Reglerne gælder således både for medarbejdere, hovedaktionærer, virksomhedsindehavere og andre med tilknytning til virksomheden. 14

15 Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt Hvis en arbejdsgiver betaler dagsbeviset for en medarbejder, vil der være tale om et personalegode. Det betyder, at virksomheden har skattefradrag for udgiften til dagsbeviset, mens medarbejderen skal betale skat af værdien af dette. Arbejdsgiveren skal ved næste lønudbetaling indberette samt indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet. Når man er i besiddelse af et dagsbevis, er der ingen restriktioner for kørslen. Eksempelvis må bilen gerne anvendes til private flytninger, bortkørsel med affald, spejder-indsamlinger, feriekørsel mm. Det er en betingelse, at dagsbeviset ligger i bilen. Kvittering for dagsbeviset kan enten printes, eller den kan medbringes elektronisk eksempelvis på . Dagsbeviserne kan købes for enkeltstående dage eller for flere dage i træk. Hvis en indehaver eksempelvis ønsker at anvende en gulpladebil på sommerferie, skal han blot købe dagsbeviser for det antal dage, som ferien varer. Det gælder også for medarbejdere, hvis arbejdsgiveren giver tilladelse til udlånet. Hvert dagsbevis gælder i et døgn, fra kl til Dagsbeviset skal købes mindst 1 time, før bilen skal bruges til privat kørsel, men tidligst 45 dage før den skal bruges. Købte dagsbeviser kan ikke refunderes eller flyttes til andre dage. Ubrugte dagsbeviser er derfor spildte. Eksempler 1. En indehaver ønsker at anvende varebilen til at flytte sin datters indbo fredag og lørdag. Flytningen varer fra ca. kl fredag eftermiddag til kl lørdag eftermiddag altså under et døgn. I dette tilfælde er indehaveren nødt til at købe to dagsbeviser, selvom låneperioden er under 24 timer. 2. En medarbejder har fået lov at låne en gulpladebil af sin arbejdsgiver til at hjælpe med en spejderindsamling fredag og lørdag. Medarbejderen tager bilen med hjem fredag eftermiddag og afleverer den igen mandag morgen på arbejdspladsen. Medarbejderen skal købe 4 dagsbeviser, selvom bilen reelt kun er til rådighed i godt 2,5 døgn. Moms Den momspligtige virksomhed, der ejer eller lejer varebilen, har ikke momsfradrag for udgiften til dagsbeviser. 15

16 Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt For dagsbeviser til varebiler på højst 3 ton totalvægt, hvor momsen af købet/lejen er fratrukket, er momsen fastsat til en standardsats på DKK 40 dvs. at af prisen på DKK 225 udgør momsbetalingen DKK 40. For dagsbeviser til biler på mellem 3 og 4 ton totalvægt skal virksomheden beregne en udtagningsmoms. Udtagningsmomsen, der beregnes af kostprisen for den private anvendelse, skal bogføres som salgsmoms. Som udgangspunkt kan det samme momsbeløb, som der skal betales ved køb af dagsbeviser for gulpladebiler på højst 3 ton totalvægt, anvendes. Dette momsbeløb udgør DKK 40 om dagen, medmindre der er tale om en meget dyr varebil. 16

17 Varebilen anvendes delvist privat 3. VAREBILEN ANVENDES DELVIST PRIVAT Varebiler, der er godkendt til delvist privat benyttelse, behandles moms- og skattemæssigt væsentligt anderledes end varebiler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Generelt er momsfradraget delvist bortfaldet, ligesom der er en formodning om privat benyttelse og dermed beskatning af fri bil. Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, om en varebil i løbet af ejertiden ændrer status, og hvilke konsekvenser det i givet fald vil have. Bilen skal køre på papegøjenummerplader, eller have klistermærke i bagruden, hvis omfattet af den gamle ordning Momsfradrag Retten til momsfradrag ved anskaffelse og drift af varebiler, der anvendes blandet, afhænger både af anvendelsen og størrelsen på varebilen. Tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder Hvis en varebil med tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder, anvendes til både momspligtige og andre formål - herunder private - kan ejeren ikke fratrække momsen på anskaffelsesprisen. Hvis varebilen er leaset, kan virksomheden fratrække 1 / 3 af momsen af leasingudgiften. Hvis en varebil er ejet (eller leaset), kan virksomheden fratrække momsen af driftsudgifterne fuldt ud - uanset omfanget af den private anvendelse. Det forudsætter dog en momspligtig omsætning på over DKK i virksomheden. Tilladt totalvægt på over 3 tons Hvis varebilen har en tilladt totalvægt på over 3 tons, skal der foretages et skøn over den momsmæssige anvendelse, men virksomheden kan kun fratrække moms af udgifterne til anskaffelse, leasing og drift, som svarer til den momspligtige anvendelse af bilen. Udgør den momspligtige andel af bilens totale kørsel eksempelvis 80%, kan virksomheden fratrække 80% af momsen på anskaffelse, leasing og drift Beskatning af medarbejderen m.fl. Uanset bilen også anvendes erhvervsmæssigt, vil blot rådigheden medføre beskatning af fri bil hos medarbejderen. Der er dog forskel på den skattemæssige behandling, alt efter om der er tale om en specialindrettet varebil eller en almindelig varebil. 17

18 Varebilen anvendes delvist privat Privat kørsel i en ikke-specialindrettet varebil sker efter rådighedsbeskatningsreglerne, dvs. efter samme regler som gælder for personbiler (hvidpladebiler). For biler, anskaffet inden bilen er 36 måneder gammel fra første indregistrering, er nyvognsprisen (inkl. registreringsafgift, moms, leveringsomkostninger, og afgiftsberigtiget ekstraudstyr) beskatningsgrundlaget. Når bilen bliver mere end 36 måneder gammel, falder beskatningsgrundlaget til 75% af nyvognsprisen. For biler, der på anskaffelsestidspunktet er ældre end 36 måneder, regnet fra første indregistrering, udgør beskatningsgrundlaget bilens anskaffelsessum. Værdi af fri bil for medarbejderen fastsættes til 25% af beskatningsgrundlaget op til og med DKK og 20% af resten. Hertil kommer et miljøtillæg, som lægges oveni værdien af fri bil. Miljøtillægget svarer til ejerafgiften/vægtafgiften inkl. partikelfilterafgift, men ikke udligningsafgift og privatbenyttelsesafgift, tillagt 50% fra og med 1. januar Der henvises til vores udgivelse Personbiler - hvidpladebiler for en nærmere omtale af disse regler. Beskatning af privat kørsel i en specialindrettet varebil sker derimod af den faktiske anvendelse. Det betyder, at der skal ske beskatning af de faktiske kørte ture, og med en værdi der svarer til, hvad det ville have kostet medarbejderen at leje den konkrete bil til den konkrete tur hos 3. mand Privatbenyttelsesafgift Privatbenyttelsesafgiften tillagt ejerafgiften er en afgift for varebiler under 4 tons, der er indregistreret efter 2. juni 1998, og som anvendes udelukkende privat eller til blandede formål i virksomheden. Der betales fuld tillægsafgift, når varebilen udelukkende anvendes privat Privatbenyttelsesafgiften nedsættes til 50%, når varebilen anvendes blandet For varebiler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, opkræves der ikke privatbenyttelsesafgift Blandet benyttelse definition i relation til privatbenyttelsesafgift Der skelnes mellem virksomheders varebiler og lønmodtageres varebiler. I virksomheder/selskaber I virksomheder anses varebilen for at være anvendt blandet, hvis bilen anvendes både til virksomhedens formål og til formål, der er virksomheden uvedkommende - f.eks. privat kørsel. 18

19 Varebilen anvendes delvist privat Som eksempler på kørsel, der anses for virksomheden uvedkommende, kan nævnes fritidskørsel og som udgangspunkt kørsel mellem hjem og arbejde. Der gælder dog særlige regler, hvis bilen indgår i en vagtordning eller anvendes til skiftende arbejdssteder. Hvis varebilen udelukkende anvendes til private formål, skal der betales fuld privatbenyttelsesafgift. Det vil dog være sjældent forekommende, da der i givet fald vil skulle føres bevis for, at bilen ikke benyttes til private formål af ansatte m.fl. Lønmodtagere m.fl. En lønmodtager i ansættelsesforhold, der stiller en varebil til rådighed for arbejdet, har mulighed for at betale halv privatbenyttelsesafgift, hvis: Varebilen benyttes af ejeren som led i ansættelsesforholdet, og varebilen anvendes i et ikke uvæsentligt omfang ved udførelse af arbejdsopgaver for ansættelsesstedet Det er nødvendigt, at kørslen foretages med en varebil Der foreligger en klar aftale mellem arbejdsgiveren og lønmodtageren, der forpligter lønmodtageren til at bruge egen varebil. Der er ingen praksis vedr. kravet til uvæsentlig kørsel. Det må derfor vurderes konkret i hvert enkelt tilfælde. Det er dog vores opfattelse, at der skal et vist antal årlige kilometre til at opfylde betingelsen. Ejere/lejere af varebiler bør være opmærksomme på, at varebilen bliver indregistreret korrekt fra sælgers/leasinggivers side, idet vi erfaringsmæssigt ved, at sælgere/leasing-givere i stort omfang lader bilen indregistrere til fuld erhvervsmæssig anvendelse uden først at undersøge den konkrete anvendelse. Satser 1. Udelukkende privat anvendelse hele afgiften i skemaet nedenfor 2. Delvist privat anvendelse halvdelen af afgiften betales af satsen i skemaet nedenfor 3. Udelukkende erhvervsmæssigt der betales ingen af afgifterne nedenfor. 19

20 Varebilen anvendes delvist privat Satserne for privatbenyttelsesafgift for 2014 Bilens totalvægt Registreret første gang efter 2. juni 1998 og til og med 24. april 2007 Registreret første gang den 25. april 2007 eller senere Til og med 2 tons DKK 990* DKK Over 2 til og med 3 tons DKK DKK Over 3 til og med 4 tons DKK DKK * Privatbenyttelsesafgiften for nedvejede gulpladebiler er DKK Det er dog muligt at ændre dette ved at registrere køretøjet med afgiftssats på 95% og betale differenceafgiften Papegøjeplader/klistermærke Alle varebiler, der enten anvendes både privat og erhvervsmæssigt eller udelukkende privat, forsynes i dag med papegøjeplader. Varebiler indregistreret før 1. januar 2009 kan dog fortsat vælge at køre med et klistermærke, der angiver, at varebilen må anvendes til privatkørsel. Formålet med papegøjepladerne/klistermærkerne er at synliggøre de biler, der må anvendes til privat eller blandet kørsel for de kontrollerende myndigheder. Indførelsen af ordningen har gjort det væsentligt lettere for SKAT at udføre deres kontrolindsats over for ulovlig kørsel i varebiler. Ordningen har da også medført, at en del virksomheder - for at undgå ubehagelige overraskelser - ønsker at lade varebilen overgå fra fuld momspligtig anvendelse til blandet anvendelse. Som en konsekvens af ordningen har mange virksomheder måttet indskærpe anvendelsen af varebilerne over for ansatte/brugere, således at varebilerne udelukkende anvendes i overensstemmelse med reglerne. I den forbindelse vil vi anbefale arbejdsgivere at indgå en skriftlig aftale med de berørte medarbejdere om, at al privat kørsel i virksomhedens varebiler ikke er tilladt (fraskrivelseserklæring) Skiltning af varebiler Fra 1. januar 2013 skal varebiler på gule plader på ikke over 4 tons (totalvægt) være forsynet med virksomhedens navn eller logo samt CVR-nr. De ændrede regler gælder kun, hvis varebilen er registreret til udelukkende erhvervsmæssig anvendelse. 20

21 Varebilen anvendes delvist privat Vedrørende tolkningen af udelukkende erhvervsmæssig brug har Skatteministeriet oplyst, at skiltningspligten gælder for varebiler, der er indregistreret på gule nummerplader. Varebiler på papegøjeplader eller varebiler med mærkning i bagruden er således ikke omfattet af skiltningspligten, selvom bilen anvendes til udelukkende erhvervsmæssig brug. Det gælder eksempelvis i de situationer, hvor en varebil anvendes fuldt erhvervsmæssigt til både momspligtige og momsfrie formål. Der er nedenstående krav til skiltningen: Oplysningerne om virksomhedens navn eller logo samt CVR-nr.: Skal være synlige og letlæselige Skal være i en farve, der klart afviger fra farven på køretøjet Skal stå på venstre og højre side af varebilen med mindst 3 cm høje bogstaver og tal. Hvis bilen er over 3,5 tons, skal virksomhedens navn dog stå med 10 cm høje bogstaver. CVRnr. skal også her stå med mindst 3 cm høje bogstaver og tal Må ikke anføres på skilte eller lignende, der kan tages af og på varebilen. Skiltene kan f.eks. fastgøres med selvklæbende plastfolie. På varebiler med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, oplyses CVR-nr. og navn på den registrerede ejer af varebilen. Det er den registrerede ejer, der har ansvaret for, at oplysningerne er placeret korrekt og har den rigtige størrelse. Hvis der er en registreret bruger, der er forskellig fra ejeren, er det ham eller hende, der har ansvaret for skiltningen (CVR-nr. og navn på den registrerede bruger af varebilen). I stedet for virksomhedens navn kan ejer/bruger vælge at anføre virksomhedens logo, hvis dette logo tydeligt identificerer virksomheden. CVR-nr. skal dog altid oplyses, uanset om man vælger at anføre logo eller navn. Der er fastsat særregler for udvalgte virksomhedstyper: Leasing Hvis varebilen er leaset (langtidsleje), skal CVR-nr. og virksomhedsnavn eller -logo for leasingtageren, der leaser bilen til udelukkende erhvervsmæssig brug, fremgå af skiltningen. Det skyldes, at det som hovedregel er den person, der lejer eller leaser bilen, der bliver den registrerede bruger. Ved korttidsleje, hvor lejeren ikke bliver registreret bruger af bilen, er det biludlejerens CVRnr. og virksomhedsnavn eller -logo, der skal oplyses på bilen. 21

22 Varebilen anvendes delvist privat Vognmand Hvis en vognmand er registreret ejer af en bil, der er tilsluttet en vognmandscentral eller lignende bestillingscentral, er det den enkelte vognmands CVR-nr. og virksomhedsnavn, der skal oplyses på bilen. Vognmandscentralens navn, logo, reklamer osv. må dog godt være påtrykt på bilen. Kommuner, regioner, offentlige institutioner En kommune, region eller offentlig institution, der er registreret ejer eller bruger af biler, som er registreret til udelukkende erhvervsmæssig brug, har pligt til at oplyse CVR-nr. samt navn eller logo, mærke eller byvåben på hver af bilerne. Fritagne varebiler Der er indført fritagelser for skiltning på særlige varebiler. Specialkøretøjer Specialkøretøjer i form af udryknings-, rednings- og sygetransportkøretøjer samt køretøjer til vejarbejde er ikke omfattet af de nye skiltningsregler. Det gælder, selvom bilen er på gule nummerplader. Inkassovirksomhed Virksomheder, der er autoriseret efter lov om inkassovirksomhed, er fritaget for skiltningspligten, for de biler der anvendes som led i inkassovirksomheden. Det skyldes, at det kan være i strid med god inkassoskik at parkere uden for skyldnerens bolig med en bil, der er mærket med udtryk som inkasso eller lignende eller med virksomhedsnavne m.v. 22

23 Ændring i anvendelsen fra fuld til blandet anvendelse 4. ÆNDRING I ANVENDELSEN FRA FULD TIL BLANDET ANVENDELSE Ønsker en ejer af en varebil at ændre anvendelsen fra fuld erhvervsmæssig til blandet anvendelse, skal der gennemføres nogle tiltag for at få de forskellige forhold bragt i orden. Det gælder dog kun i relation til moms og privatbenyttelsesafgift i løbet af indkomståret Varebiler med en tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder Varebilen skal omregistreres hos SKAT til papegøjeplader Der skal betales halv privatbenyttelsesafgift for privat benyttelse Hvis varebilen er under 5 år gammel, skal der ske tilbageregulering af den fratrukne moms af anskaffelsessummen med 1 / 5 pr. år i den resterende momsreguleringsperiode Der skal betales moms ved eventuelt salg af bilen Varebiler med en tilladt totalvægt på over 3 tons Varebilen skal omregistreres hos SKAT til papegøjeplader Der skal betales halv privatbenyttelsesafgift for privat benyttelse Hvis varebilen er under 5 år gammel, skal der ske regulering af købsmomsen, i det år bilen ændrer anvendelse, til et skønsmæssigt fradrag. Reguleringen beregnes af 1 / 5 af momsen på bilens anskaffelsespris gange med den erhvervsmæssige andel Der skal dog kun ske regulering af den fratrukne købsmoms af anskaffelsesprisen, hvis ændringen i kørslen er over 10% Virksomheden har kun ret til et skønsmæssigt fradrag for driften af varebilen efter samme fordelingsnøgle som for anskaffelsen. Her kan 10%-reglen dog ikke anvendes Der skal betales moms ved salget af bilen. Ud over konsekvenserne for momsfradraget og privatbenyttelsesafgiften har det naturligvis også skattemæssige konsekvenser for virksomheden og/eller ansatte, at varebilen skifter anvendelse fra ren erhvervsmæssig til blandet anvendelse. 6 De skattemæssige konsekvenser afhænger af brugerens forhold. Sædvanligvis skal der ske justeringer vedr. indeholdelse af AM-bidrag og A-skat af værdi af fri bil (ansatte), mens selvstændig erhvervsdrivende skal vise det på selvangivelsen 23

24 Ændring i anvendelsen fra blandet til fuld erhvervsmæssig 5. ÆNDRING I ANVENDELSEN FRA BLANDET TIL FULD ERHVERVSMÆSSIG Ønsker en ejer af en varebil at ændre anvendelsen fra blandet anvendelse til fuld erhvervsmæssig anvendelse, er der ligesom ovenfor nogle tiltag, der skal gennemføres for at få de forskellige forhold bragt i orden. Det gælder dog kun i relation til moms og privatbenyttelsesafgift i løbet af indkomståret Varebiler med en tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder Varebilen skal omregistreres hos SKAT til gule nummerplader Privatbenyttelsesafgiften bortfalder Hvis varebilen er under 5 år gammel, kan der genoptages 1 / 5 momsfradrag af købsmomsen pr. år i den resterende momsreguleringsperiode Der er fuldt momsfradrag for driftsudgifter Der skal betales moms ved salget af bilen Varebiler med en tilladt totalvægt på over 3 tons Varebilen skal omregistreres hos SKAT til gule nummerplader Privatbenyttelsesafgift for privat benyttelse bortfalder Hvis varebilen er under 5 år, kan der genoptages 1 / 5 momsfradrag af købsmomsen pr. år i den resterende momsreguleringsperiode, af den andel der ikke tidligere er fratrukket Virksomheden har ret til fuldt fradrag for driften af varebilen Der skal betales moms ved salget af bilen. Ud over ændringerne for momsfradraget og privatbenyttelsesafgiften har det naturligvis også skattemæssige konsekvenser for virksomheden og/eller ansatte, at varebilen skifter anvendelse fra blandet anvendelse til ren erhvervsmæssig. 24

25 Bilag BILAG Oversigt over biler, der anses for at være specialindrettede SKAT har udstukket følgende retningslinjer ved vurderingen af, om en varebil er specialindrettet. Specialindretning Momenter, der taler for specialindrettet: Momenter, der taler imod specialindrettet: Der er tale om et større køretøj Der er tale om en kassevogn Der er ikke sideruder i køretøjets varerum Der er som følge af et erhvervsmæssigt behov indrettet mange fastspændte reoler, der fylder det meste af køretøjets lastrum Køretøjet er ud over de fastspændte reoler også fyldt med nødvendigt værktøj og materialer Køretøjet er beskidt som følge af den erhvervsmæssige brug Køretøjet lugter ubehageligt som følge af den erhvervsmæssige brug Der er indrettet erhvervsbetingede installationer på sædet ved siden af føreren Køretøjet bærer generelt præg af erhvervsmæssig anvendelse Køretøjet er smart og minder om biler, der normalt anvendes privat Køretøjet er rent og pænt indvendig, så man ikke behøver arbejdstøj for at køre i den Køretøjet er en ladvogn uden nogen eller kun begrænset specialindretning Der er ikke et erhvervsmæssigt behov for køretøjets indretning Der er ikke erhvervsmæssigt behov for at medbringe det pågældende værktøj m.v. Køretøjet har firehjulstræk, uden at den erhvervsmæssige brug nødvendiggør dette Køretøjets normale anvendelsesområde svarer ikke til den erhvervsmæssige anvendelse 10 September 2010 Erhvervsservice 25

26 Bilag Skema med fradragsoversigt Almindelig gulpladebil Specialindrettet gulpladebil Skatteforhold Momsforhold Skatteforhold Momsforhold Kørsel mellem hjem og et fast arbejdssted Beskatning af fri bil For biler op til 3 ton ej fradrag for købsmoms, men fuldt momsfradrag for driftsudgifter. For biler mellem 3 og 4 ton sker der en begrænsning af fradragsretten Ingen beskatning, når medarbejderen undlader befordringsfradrag konsekvenser Kørsel mellem hjem og arbejde højst 25 gange årligt Ingen beskatning konsekvenser, hvis den enkelte varebil ikke anvendes til dette formål mere end 25 gange om året Ingen beskatning konsekvenser Tilkaldevagt Ingen beskatning konsekvenser Ingen beskatning konsekvenser Kørsel mellem hjem og skiftende arbejdssteder Ingen beskatning konsekvenser Ingen beskatning konsekvenser Svinkeærinder Svinkeærinder er privat kørsel og medfører derfor beskatning af fri bil Svinkeærinder er privat kørsel og har derfor momsmæssige konsekvenser Skattefrihed for svinkeærinder op til km. Kørsel herudover beskattes med DKK 3,73 pr. km (2014) Svinkeærinder op til km om året er tilladt 26

27 Bilag Almindelig gulpladebil Specialindrettet gulpladebil Skatteforhold Momsforhold Skatteforhold Momsforhold Kørsel mellem skiftende arbejdssteder og det faste arbejdssted Ingen beskatning konsekvenser Ingen beskatning konsekvenser Kørsel mellem det faste arbejdssted og kunder Ingen beskatning konsekvenser Ingen beskatning konsekvenser Kørsel til spisning eller afhentning af mad Ingen beskatning, hvis kørslen sker i arbejdstiden konsekvenser, hvis kørslen sker i arbejdstiden Ingen beskatning, hvis kørslen sker i arbejdstiden konsekvenser, hvis kørslen sker i arbejdstiden Afhentning og afsætning af kolleger Ingen beskatning, hvis arbejdsgiveren har beordret det konsekvenser, hvis arbejdsgiveren har beordret det Ingen beskatning, hvis arbejdsgiveren har beordret det konsekvenser, hvis arbejdsgiveren har beordret det 27

28 Skagen Tel Aars Tel Aarhus Tel Haslev Tel Hjørring Tel Farsø Tel Kolding Tel Næstved Tel Frederikshavn Tel Hobro Tel Haderslev Tel Slagelse Tel Dronninglund Tel Hadsund Tel Vojens Tel Nykøbing Falster Tel Aalborg Tel Viborg Tel København Tel S T A T S A U T O R I S E R E T REV I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2016 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for virksomheder og ansatte at overskue

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Page 1 of 5 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på over 3 ton men ikke over 4 ton - styresignal Dokumentets dato 13 mar 2009 Dato for 13 mar 2009 10:18 offentliggørelse

Læs mere

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen

Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 ton, hvor der er fratrukket moms ved anskaffelsen Udskrift af Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt total... Page 1 of 11 Ændring af praksis for kørsel i vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2015

BILER SKAT OG MOMS 2015 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax

Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat Tax Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Skat 2017 Tax 2 Kørsel i gulpladebiler op til 4 tons Indhold 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2016

BILER SKAT OG MOMS 2016 BILER SKAT OG MOMS 2016 Nørreport 3 6200 Aabenraa Tlf. 74 62 61 12 Fax 74 62 95 20 Torvegade 6 6330 Padborg Tlf. 74 67 20 21 Fax 74 67 22 15 Jyllandsgade 28, 1. 6400 Sønderborg Tlf. 74 43 77 00 Fax 73

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2017

BILER SKAT OG MOMS 2017 Torvegade 22 7330 Brande Tlf. 97 18 03 66 Hjortsvangen 4 7323 Give Tlf. 75 73 19 11 Thrigesvej 3 7430 Ikast Tlf. 97 15 40 22 Industrivej Nord 15 Birk, 7400 Herning Tlf. 97 12 50 22 Ballevej 2B 8600 Silkeborg

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer.

skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. b i l e r skat og moms Kreston Danmark Det konstruktive alternativ: KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisorer. Vi kombinerer den mindre virksomheds fordele

Læs mere

Dette afsnit beskriver reglerne om, at vare- og lastbiler skal have synligt firmanavn eller logo og cvr-nr.

Dette afsnit beskriver reglerne om, at vare- og lastbiler skal have synligt firmanavn eller logo og cvr-nr. Indhold Dette afsnit beskriver reglerne om, at vare- og lastbiler skal have synligt firmanavn eller logo og cvr-nr. Afsnittet indeholder: Regel Lovgrundlag Hvor skal oplysningerne sidde på bilen Hvem har

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er afsluttet den 1. april 2011. biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i Danmark. Bilerne er forsynet med forskellige

Læs mere

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011.

Forord. Redaktionen er er afsluttet den 1. 1. april 2011. Biler skat og moms 2011/2012 Forord Trods finanskrise og diverse adfærdsregulerende initiativer udtænkt på Christiansborg kører mange prægtige biler rundt i i Danmark. Bilerne er er forsynet med forskellige

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader...

Indhold. Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4. Egen bil... 29. Valget mellem firmabil og egen bil... 33. Varevogne på gule plader... Indhold 1 Indledning... 2 Erhvervsmæssig kørsel... 4 Erhvervsmæssig kørsel efter momsreglerne... 5 Erhvervsmæssig kørsel efter skattereglerne... 8 Varevogne på gule plader... 13 Hvilke biler er specialindrettede?...

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Afgørende for vurdering af beskatningen er hvorvidt bilen kan kategoriseres som:

Afgørende for vurdering af beskatningen er hvorvidt bilen kan kategoriseres som: Gulpladebiler - skattemæssig henseende Nedenstående er en genopfriskning af skatteregler for anvendelse af gulpladebiler, der udelukkende er indregistreret til erhvervsmæssigt brug med tilladt totalvægt

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8

Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Bilordninger 2009 tax Bilordninger 2009 tax Indledning 5 Væsentlige nyheder 5 Kapitel 1 Fri bil eller egen bil? 7 1.1 Aftale om fri bil og samtidig kontantlønsnedgang (bruttotrækordning) 8 Kapitel 2 Beskatning

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008

Human Resource Services. Ajour Personalegoder. December 2008 Human Resource Services Ajour Personalegoder December 2008 PricewaterhouseCoopers skatteafdeling Dansk og international skattelovgivning undergår konstant store forandringer og bliver til stadighed mere

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 07-142157 Dato : 7. februar 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42, 43, 44, 45, 46 og

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Bilen skatter og afgifter

Bilen skatter og afgifter Bilen skatter og afgifter 2009 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere FORORD

Læs mere

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008

Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Skatteministeriet J. nr. 2007-201-0010 Udkast 27. juni 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og registreringsafgiftsloven (Smidiggørelse af 60-dages

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner:

I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: Nyhedsbrev 07. december 2012 I nærværende nyhedsbrev har vi valgt at informere om en række højaktuelle emner: - Lån til hovedaktionærer beskattes som udbytte eller løn - Krav om digital betaling for virksomheder

Læs mere

Bilen - skatter & afgifter 2008

Bilen - skatter & afgifter 2008 Bilen - skatter & afgifter 2008 Forord Formålet med publikationen Bilen skatter og afgifter er at give virksomheder og deres ansatte en viden om den skatte mæssige behandling af biler i bred forstand,

Læs mere

Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR.

Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR. Gulpladebiler bevisbyrden for privat anvendelse - bevismidler - afhøring af medarbejdere ved SKAT - SKM2012.150.VLR og SKM2012.357.VLR. Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen To domme fra

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016

IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 www.pwc.dk IVÆKST: Transport Indtjeningsanalyse og personalegoder 8. november 2016 Agenda Analyse af indtjening generelt Personalepleje og skattefrie goder Beskatning af multimedier Beskatning af firmabil

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2014

SKATTEFRI REJSE 2014 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 KRAV TIL ARBEJDSGIVEREN VED UDBETALING AF BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 9 5 REJSEGODTGØRELSE...10

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v.

Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. - 1 Sort arbejde - Adgang til kontrol på privat grund m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I artiklen d. 2. juni 2012 omtalte jeg en del af regeringens lovforslag fra den 25. april 2012

Læs mere

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013

Innovation. Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling. September 2013 Innovation Skattemæssige regler for fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling September 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B

S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2015 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder

Personalegoder En opslagsbog om skat og moms på personalegoder Revisions- og rådgivningsvirksomhederne BDO ScanRevision og BDO Kommunernes Revision har kontorer i 29 byer i Danmark. Vi beskæftiger godt 1.000 medarbejdere, hvoraf over 110 er statsautoriserede revisorer.

Læs mere

Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf

Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf - 1 Privat kørsel i gulpladebiler medfører straf Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne om beskatning af fri bil henholdsvis fradrag for erhvervsmæssig kørsel har gennem tiden levet en

Læs mere

Vigtige beløbsgrænser

Vigtige beløbsgrænser 2013/2014 Satser og beløbsgrænser Opholdssteder og botilbud April 2014 S T A T S A U T O R I S E R E T R E V I S I O N S P A R T N E R S E L S K A B BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Personbiler (hvidpladebiler)

Personbiler (hvidpladebiler) Personbiler (hvidpladebiler) Skat, moms og afgifter 2012 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning

Multimediebeskatning. En praktisk vejledning Multimediebeskatning En praktisk vejledning December 2009 1 Forord Forord De nye regler for multimediebeskatning træder i kraft pr. 1. januar 2010. Nærværende information er vores bidrag til forståelse

Læs mere

Bilordninger, skatter og afgifter

Bilordninger, skatter og afgifter Bilordninger, skatter og afgifter FORORD Fri bil er et af de mest udbredte personalegoder. Mange virksomheder har indført fleksibel løn, hvor medarbejderen selv kan vælge, om han ønsker fri bil mod en

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse. HR-afdelingen oktober udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse 6. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken. Vær opmærksom på, at der

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Personalegoder og godtgørelser

Personalegoder og godtgørelser Personalegoder og godtgørelser MARTS 2010 Indhold Forord 3 Befordringsgodtgørelse 4 Skattefri befordringsgodtgørelse 4 Rejsegodtgørelse 5 Hvilke udgifter dækker en skattefri logigodtgørelse? 5 Generelt

Læs mere

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1

PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil. Ajour firmabil. Juni 2007. *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 PricewaterhouseCoopers, Skatteafdelingen Firmabil eller egen bil Ajour firmabil Juni 2007 *connectedthinking Ajour firmabil maj 2007 1 Redaktion Søren Bech (ansv.) Katja W. Brandt Knut Sigurd Hansen Joan

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018 www.pwc.dk/personalegoder Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2018 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for personalegoder 2018 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016

STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB PERSONALEGODER SKAT OG MOMS 2016 Indhold Beskatning af personalegoder... 3 Skattefri personalepleje...4 Bagatelgrænse for arbejdsrelaterede personalegoder.... 5

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

SKATTETIPS TIL HÅNDVÆRKERE. En håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS ere og murere.

SKATTETIPS TIL HÅNDVÆRKERE. En håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS ere og murere. SKATTETIPS TIL HÅNDVÆRKERE En håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS ere og murere. BDO SKATTETIPS TIL HÅNDVÆRKERE 2017 1 INDLEDNING DER FINDES UTALLIGE SKATTE- OG

Læs mere

Kantineordninger 2010

Kantineordninger 2010 Kantineordninger 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Forord FORORD

Læs mere

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave

Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave Uddybning af Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse HR-afdelingen forår 2015 2. udgave 1 Baggrund Norddjurs Kommunes retningslinjer om kørselsgodtgørelse findes i personalepolitikken side

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love

Forslag. Lov om ændring af forskellige love Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 2 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 11-0296400 Forslag til Lov om ændring af forskellige love ( dagsbeviser ) 11 I lov om registrering af køretøjer, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016

www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 www.pwc.dk/firmabiler Overblik Inspiration Viden Firmabiler 2016 Januar 2016 Få de nyeste opdate ringer på reglerne for firmabiler i 2016 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Produktion:

Læs mere

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag

Satser for 2016. Skatte- og Økonomiudvalget. December 2015. Udgifter som dokumenteres ved bilag Skatte- og Økonomiudvalget Kørsels- og rejsegodtgørelse Satser for både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer og ansatte Emne Grænser Sats i kr. pr. km. Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,63

Læs mere

HÅNDVÆRKERE En håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS ere og murere.

HÅNDVÆRKERE En håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS ere og murere. SKATTETIPS TIL HÅNDVÆRKERE En håndbog om skatte- og momsregler for tømrere, el-installatører, malere, VVS ere og murere. 3 INDLEDNING DER FINDES UTALLIGE SKATTE- OG MOMSREGLER Næsten alle reglerne gælder

Læs mere

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009

RevisorInformerer. Fitnessklubben i skatteklemme. 2. kvartal 2009 REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: jb@buchognoergaard.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Fitnessklubben i skatteklemme 2. kvartal

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus)

Jordemoderforeningen. 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Jordemoderforeningen 21. november 2011 (København) 29. november 2011 (Århus) Statsautoriseret Revisor: Per Kristensen (e-mail: pk@n-c.dk) Revisor: Gitte Levin Krogh (e-mail: gl@n-c.dk) Nielsen & Christensen

Læs mere