Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema"

Transkript

1 Århus Akademi optagelse på HF 2015 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 3: Forord 4: Billedkunst B Design C 5: Mediefag B Retorik C 6: Musik B Drama C 7: Psykologi B Mediefag C 8: Idræt B Psykologi C 9: Samfundsfag B Psykologi C 10: Matematik B Fysik C 11: Spansk B 12: HF med frie valgfag 13: Praktisk-musiske fag

2 Forord Du skal ved optagelsen på Århus Akademi beslutte, om du vil vælge HF med linje eller hf med frie valgfag. Uanset hvad du vælger, vil din HF-eksamen give adgang til korte, mellemlange og lange videregående uddannelser i Danmark. Det har altså ikke betydning for optagelsen på videregående uddannelser, om du har en bestemt linje eller ej. En gymnasial uddannelse (stx, hf, hhx, htx) skal i forbindelse med visse uddannelser måske suppleres efter eksamen, hvis dine samlede fagvalg ikke matcher en bestemt uddannelses krav om et bestemt niveau (A, B, C) i et eller flere fag. Se uddannelsesguiden.dk. I dette hæfte kan du læse, hvad Århus Akademi tilbyder af HF-linjer for HF-årgang Læs og vurdér, om en af linjerne er noget for dig, eller om du foretrækker HF med frie valgfag. Vi kan ikke garantere, at alle linjer oprettes, eller at du kan få plads på en oprettet linje. Alle kommende HF-elever skal på ansøgningsskemaet prioritere mellem 4 praktisk-musiske fag på C-niveau. I pjecen kan du også læse lidt om indholdet i de praktisk-musiske fag, som du skal prioritere imellem. Vi kan desværre ikke love, at du kan få dit første ønske opfyldt, men vi vil gøre, hvad der er muligt. Hvis du har spørgsmål i forbindelse med valg af linje, HF med frie valgfag eller de praktisk-musiske fag, er du velkommen til at kontakte os, før du indsender ansøgningsskemaet. Med venlig hilsen Hans Chr. Risgaard Rektor 2

3 Linjen Billedkunst B Design C BilledkunstB-DesignC-linjen er for dig, der er interesseret i det kreative og visuelle felt, samtidig med at du ønsker at udvikle dine almene kompetencer som selvstændighed og samarbejde, kulturel forståelse samt kreativ og innovativ tænkning. Alt sammen noget, som er med til at præge vores virkelighed. Billedkunst B løber over begge år, mens du har design på C-niveau i 2. hf. Du skal herudover følge et frit valgfag på andet år. Dette valgfag vælger du, når du er kommet godt i gang med din uddannelse. Linjen er den eneste sikre mulighed for at få Billedkunst B. Mål med billedkunst-design-linjen: Denne linje er et godt valg for dig, der overvejer uddannelse i retning af designer, grafiker, kunstner, kunststuderende, reklametegner, arkitekt mm. Vi lever i en billedkultur og i en designet verden! Eksempler på emner du kan komme til at arbejde med Fordybelse i arkitektur Fordybelse i billeder Fordybelse i design Billedkultur Kunstneriske udtryksformer af forskellig art Vælger du denne linje, skal du ikke prioritere de praktisk-musiske fag, da du automatisk får billedkunst og design. 3

4 Linjen Mediefag B Retorik C Er du interesseret i formidling og virkning af budskaber i vores elektroniske moderne samfund, vil Mediefag B Retorik C-linjen være et godt valg. Selvom de to fag som fag så dagens lys med knap års mellemrum, fungerer de rigtig godt sammen. Det moderne demokrati udspiller sig i en medialiseret virkelighed, der kan analyseres og forstås ud fra den klassiske retorik-teori og den nyere film/tv-teori, der begge beskæftiger sig med formidling, kommunikationssituation, virkemidler, fortællestruktur og appelformer. Mål med linjen: Ved at arbejde med filmiske virkemidler i dels analyse af tv- og filmproduktioner og dels via egne filmproduktioner, som laves på skolen, opnår du en stor mediebevidsthed. Samtidighed vil du arbejde med at analysere og selv skrive taler, debatindlæg og lignende, hvor den klassiske retoriske arbejdsmetode viser sig anvendelig i vor tid. Eksempler på emner som du kan komme til at arbejde med: Mediernes rolle i et moderne demokrati Film som udtryksform Taler og tårer Målgruppers betydning for indhold i budskaber Systematik i formidlingsarbejdet Film- og TV-genre Egne film og taler Manipulation, spin og meningsdannelse Folkeforførere og landsbytosser Vælger du denne linje, skal du ikke prioritere de praktisk-musiske fag, da du automatisk får mediefag. 4

5 Linjen Musik B Mediefag C Musik og film er kerneområderne i denne linje. Musik og film bidrager til belysning og perspektivering af linjens profil i et samspil med de øvrige fag på hf. På denne linje er Musik B og Mediefag C faste valgfag. Mediefag C ligger på første år, mens Musik B løber over begge år. Du skal herudover følge et frit valgfag på andet år. Dette valgfag vælger du, når du er kommet godt i gang med din uddannelse. Musik-mediefag-linjen er eneste sikre mulighed for at få musik på B- niveau. Hvis du vælger linjen og dermed musik på B-niveau, er det vigtigt, at du har erfaring med enten et instrument eller sang og også et vist kendskab til noder. Eksempler på emner du kan komme til at arbejde med I løbet af det toårige forløb vil du blandt meget andet komme ind på følgende: Komposition af rock/pop-musik Musikalsk arrangement Sammenspil Nodelære Filmproduktion/musikvideo Analyse af film og tv Linjens profil kommer til udtryk via tværfagligt samarbejde og projektarbejde. Desuden deltager klassen i skolens MGP med egne sange, og klassen producerer en tilhørende eksamensvideo i mediefag. 5

6 Linjen Psykologi B - Mediefag C Hvis du er interesseret i, hvordan mennesker tænker, føler, handler og udvikler sig bl.a. under indflydelse af og i samspil med de moderne medier, så er denne linje måske noget for dig. Psykologi B løber over begge år, mens mediefag C er placeret på første år. Du skal herudover følge et frit valgfag på andet år. Dette valgfag vælger du, når du er kommet godt i gang med din uddannelse. Eksempler på problemstillinger du kan komme til at arbejde med: Hvordan foregår identitetsdannelse i dag? bl.a. med fokus på selviscenesættelse på tv og internet Hvordan kommunikerer og påvirker mennesker hinanden i forskellige gruppesammenhænge? Hvilken indvirkning har medierne på menneskelig bevidsthed, følelser og adfærd? Hvordan og hvorfor virker reklamer og kampagner? Hvorfor tiltrækkes forskellige køn og målgrupper af forskellige filmtyper? Vælger du denne linje, skal du ikke prioritere de praktisk-musiske fag, da du automatisk får mediefag. Det er vigtigt, at du er interesseret i både psykologi B og Mediefag C, hvis du vælger denne linje. Hvis du kun er interesseret i det ene af de to fag, bør du vælge HF med frie valgfag. 6

7 Linjen Idræt B Psykologi C Har du lyst til en uddannelse, hvor teori og praksis kombineres ved at sætte fokus på kroppen, fysisk aktivitet og sundhed kan du vælge denne linje, hvor idræt B og psykologi C er faste valgfag. Psykologi C ligger på første år, mens idræt B løber over begge år. Du skal herudover følge et frit valgfag på andet år. Dette valgfag vælger du, når du er kommet godt i gang med din uddannelse. Mål med idræt-psykologi-linjen: Idræt-psykologi-linjen er et godt valg for dig, der gerne vil opnå både erfaring med og indsigt i betydningen af fysisk aktivitet og i bredeste forstand vores kropskultur. Eksempler på emner du kan komme til at arbejde med praktisk og teoretisk: Træningslære, krop og psyke Friluftsliv, teambuilding og gruppepsykologi Fodbold og hooliganisme Motivation Fitness og kropsdyrkelse Parkour og ungdomskultur Stress og coping Det er vigtigt, at du er interesseret i både idræt B og psykologi C, hvis du vælger denne linje. Hvis du kun er interesseret i det ene af de to fag, bør du vælge HF med frie valgfag. 7

8 Linjen Samfundsfag B Psykologi C Har du lyst til en uddannelse, hvor de faglige udfordringer er koncentreret omkring samspillet mellem menneske og samfund, og hvor formidling og læring er centrale begreber, så er SamfundsfagB-PsykologiC-linjen et godt udgangspunkt. På denne linje er samfundsfag B og psykologi C faste valgfag. Psykologi C ligger på første år og samfundsfag B ligger på andet år. Du skal herudover følge et frit valgfag på andet år. Dette valgfag vælger du, når du er kommet godt i gang med din uddannelse. Mål med samfundsfag-psykologi-linjen: SamfundsfagB-psykologiC-linjen vil være et godt valg, hvis du overvejer socialrådgiver-, lærer- eller pædagoguddannelsen. Disse uddannelser er kendetegnet ved en høj grad af professionalisme inden for det felt, der har med mennesker, psykologi og samfund at gøre. Eksempler på emner du kan komme til at arbejde med: Kulturmøde og kultursammenstød Familieformer og livsstil Identitetsdannelse i det senmoderne samfund Læreprocessernes psykologi Værdier, normer og adfærdsmønstre Det er vigtigt, at du er interesseret i både samfundsfag B og psykologi C, hvis du vælger denne linje. Hvis du kun er interesseret i det ene af de to fag, bør du vælge HF med frie valgfag. 8

9 Linjen Matematik B Fysik C Er du interesseret i matematik og naturvidenskab, er matematik-fysiklinjen et oplagt valg. En række uddannelser inden for natur, miljø, teknik og sundhed bygger på fag, som findes i matematik-fysik-linjen. På denne linje ligger matematik B og fysik C fast som to af dine valgfag. Fysik C ligger på første år, mens matematik B løber over begge år. Du skal herudover følge et frit valgfag på andet år. Dette valgfag vælger du, når du er kommet godt i gang med din uddannelse. Mål med matematik-fysik-linjen: Hvis den videregående uddannelse, du ønsker, har krav om fysik på B- niveau, er matematik-fysik-linjen din eneste sikre mulighed for at få fysik B som det frie valgfag, uden at du skal bruge tid på supplering efter din HF-eksamen. Eksempler på emner du kan komme til at arbejde med Det naturvidenskabelige verdensbillede: Verdensbilledets historie og Universets opståen og udvikling. Krop og energi: Kan handle om kost, energiomsætning og ressourcer og om udvalgte dele af menneskets fysiologi. Teknologisk udvikling: Bio- og nanoteknologi, brintsamfundet. Teknologi med historisk perspektiv, fx atombomben. Matematisk sprog og ræsonnement: Matematisk argumentation, og matematikkens bidrag til at forstå, formulere og behandle problemer inden for fagområder. Det er vigtigt, at du er interesseret i både matematik B og fysik C, hvis du vælger denne linje. Hvis du kun er interesseret i det ene af de to fag, bør du vælge HF med frie valgfag. 9

10 Linjen Spansk B På Århus Akademi kan du gå på spansk-linje, hvor du på forhånd har valgt spansk B som valgfag. Der forudsættes ingen kendskab til spansk, og spanskundervisningen foregår over begge år på hf. Du skal herudover følge et frit valgfag på andet år. Dette valgfag vælger du, når du er kommet godt i gang med din uddannelse. Mål med spansk-linjen På spansk-linjen vil du komme til at gå i en klasse, hvor alle er interesserede i sprog. Spansk på begynder B-niveau og engelsk på B-niveau samt dansk på A-niveau sætter fokus på sprog, kultur og samfund. Engelsk og spansk er dominerende sprog i den moderne verden. Du tilegner dig sprog, hvor du lærer at kommunikere om almene og samfundsrelaterede emner. I samarbejde med dansk og engelsk arbejder du med sproglige, litterære og kulturelle områder, således at fagene gensidigt uddyber hinanden. Eksempler på emner du kan komme til at arbejde med Det spanske og engelske sprog sammenlignet med dansk Kulturmøder og kulturkonflikter Immigration og globalisering Ungdomskulturer i Danmark, engelsk- og spansk-talende lande Forholdet mellem USA og Latinamerika 10

11 HF med frie valgfag Hvis du ikke ønsker at vælge en af de tilbudte HF-linjer, skal du på ansøgningsskemaet sætte kryds i rubrikken: HF med frie valgfag. Vælger du HF med frie valg, kan du det første år vælge et af følgende valgfag: Fysik C Psykologi C Tysk fortsætter C Fortsættersprog i tysk forudsætter, at du har haft faget 2-3 år i grundskolen og har aflagt prøve, hvis faget var udtrukket til eksamen. Deltagelse i fysik kræver normalt, at du har haft faget i folkeskolen og aflagt prøve, hvis fysik har været udtrukket til eksamen. Du skal ikke vælge et af de 3 valgfag. Det er et tilbud til dig. Du kan vente med at have valgfag til 2. år. Midt i februar i 1. hf vil skolen give valgfagsorientering, og alle elever skal vælge resterende valgfag, der starter i 2. hf. Alle, der ikke har valgt en linje, hvor et af de 4 praktisk-musiske fag indgår, skal prioritere blandt billedkunst, drama, mediefag og musik, hvoraf man får det ene fag i 1.hf. 11

12 Praktisk-musiske fag Til en hf-eksamen hører mindst ét praktisk-musisk fag. Før optagelsen på Århus Akademi skal du derfor prioritere mellem de praktisk-musiske fag: Billedkunst, drama, mediefag og musik. Klasserne oprettes så vidt muligt, så alle i en klasse har det samme praktisk-musiske fag. Hvis du vælger Musik-mediefag-linjen, Billedkunst-design-linjen, Mediefag-retorik-linjen eller Psykologi-mediefag-linjen skal du ikke prioritere de praktisk-musiske fag, da de indgår i linjerne. Billedkunst og mediefag foregår i vores nye multimediehus, drama på vores scene og musik i toppen af skolens vandtårn, så hvis du er gangbesværet, bør du ikke vælge drama og musik. Billedkunst C 1.hf Faget er både teoretisk og praktisk, og der arbejdes især med udvalgte værker inden for billedkunst og arkitektur i perioderne før 1400, perioden og efter Der kræves ingen tegnemæssige forudsætninger, og faget handler ikke om at gøre dig til kunstner, men det er vigtigt, at du er interesseret i at arbejde både praktisk og teoretisk med billeder. Det handler om at kunne forstå billeder og andre æstetiske udtryksformer, om at kunne orientere sig i den visuelle omverden og om selv at være i stand til at arbejde med og formulere sig om billedmæssige udtryk. Fagets arbejdsformer veksler mellem klasseundervisning, korte kursusforløb med øvelser og opgaver, hvor der arbejdes individuelt eller i grupper. Eksamen i faget er mundtlig og baseres på det teoretiske stof og praktiske arbejde, du har lavet i løbet af året. Dramatik C 1. hf Dramatik er et fag for dig, der interesserer dig for drama og scenekunst. Der kræves ikke særlige forudsætninger, men det forventes, at du har 12

13 lyst til at arbejde med teater og indgå i kreative processer i et forpligtende samarbejde med andre. Faget har både en praktisk og en teoretisk del, som cirka fylder lige meget i undervisningen. Undervisningen tilrettelægges oftest sådan, at der både indgår teori og praksis i den enkelte time. I den praktiske del arbejder vi med fysiske dramaøvelser på gulvet, hvor vi afprøver forskellige teaterformer og skuespilteorier. I det teoretiske arbejde forsøger vi at koble teaterfaglige begreber på det fysiske arbejde og dernæst at placere det i teaterhistorien. Der arbejdes med to teaterhistoriske perioder én før og én efter år I løbet af undervisningsåret vil der være mindre iscenesættelses-projekter, hvor holdet i grupper fx arbejder med at iscenesætte uddrag fra en naturalistisk dramatekst, performanceteater, improvisationsteater eller absurd teater. I forbindelse med dette arbejde vil det være nødvendigt at øve uden for skoletiden. Du vil desuden få mulighed for at medvirke i en workshop med professionelle skuespillere, og vi går også i teateret for at se og analysere professionelle teaterforestillinger. Mediefag C 1.hf Mediefag er et kreativt fag, hvor det teoretiske og praktiske går hånd i hånd. Der kræves ikke særlige forudsætninger for at kunne vælge mediefag, men du skal være indstillet på fleksibel arbejdstid, når der laves film. Det overordnede mål med mediefag er, at du i løbet af året etablerer viden om og indsigt i de elektroniske massemedier og desuden får større bevidsthed om, hvordan de påvirker vores samfund. I den praktiske del skal du være med til at lave en kortfilm. Du skal lære at skrive et manuskript, finde skuespillere, sætte lys, lave optagelser med kameraet og redigere filmen færdig. I den teoretiske del lærer du at analysere film og tv-programmer. Du skal beskæftige dig med forskellige filmgenrer, instruktører, tv-serier eller nyheder. 13

14 Undervisningen afsluttes med en individuel eksamen, der er baseret dels på den kortfilm, du har været med til at lave, og dels dine færdigheder i at analysere en film- eller tv-sekvens. Musik C 1.hf Faget er for alle, der er interesseret i at arbejde med musik både praktisk og teoretisk. Du har måske gået til spil på en musikskole, har sunget i klassisk eller rytmisk kor, har gået på en efter- eller højskole med meget musik, eller du har i en anden sammenhæng spillet musik. Det er også en fordel, hvis du har stiftet bekendtskab med noder i et vist omfang. Det daglige arbejde i faget musik handler i høj grad om sang, spil og nodekendskab. Du skal være indstillet på at øve efter skoletid. Ud over sang, spil og nodelære får du også indblik i musikhistorien, og pensum omfatter både klassisk musik og rytmisk musik. Den klassiske musik spænder tidsmæssigt fra ca tallet frem til 1900-tallet og den rytmiske musik fra ca. år 1900 og frem. Efter 1.hf afsluttes faget med en individuel eksamen, hvor du skal analysere et stykke musik og deltage i en gruppefremførelse. Den teoretiske del og den praktiske del af eksamen vægtes lige, når karakteren skal fastsættes. 14

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium

Stx-studieretninger og hf-fagpakker. Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Stx-studieretninger og hf-fagpakker Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium Faglighed Fællesskab Indhold Du kan få det hele på Roskilde Gymnasium... 4 Science... 6 Udsyn mod verden... 8 Musik + miljø

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

GYMNASIET SORØ AKADEMI

GYMNASIET SORØ AKADEMI GYMNASIET SORØ AKADEMI 2014 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59

Studievejledning. I gang med en uddannelse 15. Yderligere henvisninger 59 Af Kirsten Møller I gang med en uddannelse 15 Yderligere henvisninger 59 13 14 I gang med en uddannelse Al begyndelse er svær Forventninger Det er for det meste både spændende og lidt foruroligende at

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Den Moderne Kulturelle Skole

Den Moderne Kulturelle Skole Den Moderne Kulturelle Skole Formål og værdigrundlag Undervisningsplaner med Slut- og delmål Indholdsfortegnelse Skolens formål Skolens målsætning og værdigrundlag Lovgrundlag Skolens undervisningsplan

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

10CV FAG OG STUDIERETNINGER

10CV FAG OG STUDIERETNINGER 10CV FAG OG STUDIERETNINGER 2014/2015 10. Classic Side 2 Studieretninger Side 3-4 Temafag Side 5-7 Tilbudsfag Side 8-10 10 CV 10. CLASSIC 10. Classic er den individuelle 10CV, hvor du vil møde masser af

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den...

Velkommen. Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Velkommen Det er nemt at vælge Katedralskolen, når du først har oplevet den... Hej Elevrådsformanden siger... Hjerteligt velkommen til Nykøbing Katedralskole! At gå fra folkeskolen til stx eller HF er

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Afklaring Udvikling Uddannelse

Afklaring Udvikling Uddannelse Afklaring Udvikling Uddannelse Ta' 10. klasse og få en god start på din ungdomsuddannelse Trivsel - Troværdighed - Engagement - Faglighed 2015-2016 3 Indholdsfortegnelse Et år der peger fremad... 3 Et

Læs mere

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling

Bliv bedre til arbejdet med børn og unge. Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Bliv bedre til arbejdet med børn og unge Praktiske råd og personlige erfaringer til pædagog medhjælpere og deres ledere om kompetenceudvikling Indhold Muligheder for opkvalificering Muligheder for opkvalificering...

Læs mere

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15

10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 10.klasse i Hvidovre Kommune Engstrandskolen 2014-15 Medie og kommunikation Sport og sundhed Language, economics and culture Teknik og byggeri Sundhed, omsorg og mad HUSK informationsaften om 10.klasse

Læs mere

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet!

Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Hvad skal jeg være? Find din Ungdomsuddannelse og få et studiemiljø med i købet! Campus Haslev samler et stort og bredt udvalg af ungdoms udannelser udbudt af en række af Sjællands toneangivende skoler

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15

Formå lsbeskrivelser ålternåtive årrångementer/uger 2014-15 Dans på tværs Dans på tværs er et obligatorisk fællesarrangement, som foregår i aftentimerne en gang om måneden. Det varierer mellem forskellige pardanse, folkedanse samt andre fællesdanse. Hovedformålet

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014

LOKAL UNDERVISNINGSPLAN. Grundforløbet SOSU 20 uger. April 2014 LOKAL UNDERVISNINGSPLAN Grundforløbet SOSU 20 uger April 2014 1 Den lokale undervisningsplan refererer til følgende bekendtgørelser: Bekendtgørelse 816 af 20/07/2012 Bekendtgørelse om uddannelsen i den

Læs mere

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg)

Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Undervisningsplan Dansk (Peter Skjoldborg) Der undervises i dansk på alle klassetrin (1.-9. klasse) De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:! Det talte sprog (lytte og tale)! Det skrevne sprog (læse

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere