Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler."

Transkript

1 Titel: Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Abstract: I dette projekt har vi undersøgt effekten af to forskellige former for lempelser i registreringsafgiften for personbiler: a) den reducerede registreringsafgift for særligt energiøkonomiske biler (3-literbiler), den såkaldte Lupolov, der blev indført af energipolitiske hensyn i 2000 b) den reducerede registreringsafgift for personbiler, der er ombygget til varebiler på gule plader. Denne ordning har en lang historie og er ikke begrundet i energipolitiske hensyn Projektets resultater viser, at en reduktion i registreringsafgiften i høj grad påvirker bilkøbernes valg af biltype og -model. Og dermed også energiforbruget og CO 2 -udledningen. Afgiftsreduktionen har dog ikke i sig selv væsentlig indflydelse på beslutningerne om køb af bil. De afgiftsreducerede biltyper er blevet mere attraktive og ofte købt som bil nr. to. 3- literbilerne bruges mere, blandt andet til øget pendling og flere fritidsture. Det bliver dog mere end opvejet af det lave brændstofforbrug, så der samlet set er tale om en energibesparelse på 30 procent i forhold til tidligere. Ejerne af varebiler på gule plader kører også mere end tidligere, og energiforbruget er specielt øget for de store 4-hjulstrukne varebiler på grund af et højere brændstofforbrug per km i forhold til tidligere. Forfatter: Trafikplanlægger Rasmus Gravesen, Tetraplan A/S Keywords - dansk: Bilafgifter, registreringsafgift, energiforbrug, CO 2 -udledning Keywords - engelsk: Car taxation, purchase tax, energy consumption, CO 2 emission Session: Bilafgifter År: 2008 Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

2 Et stort potentiale Over 25 procent af det samlede energiforbrug i Danmark går til vejtransport. Og vejtransportens andel af det samlede energiforbrug stiger. Til gengæld har vejtransporten også et stor potentiale for at sænke energiforbruget og dermed CO 2 -udledningen. Det gælder ikke mindst for persontransporten med personbiler, hvor de mest energiøkonomiske biler kører dobbelt så langt per liter brændstof som de mindst energiøkonomiske. Hvis det er muligt gradvist at skifte bilparken ud med biler, der er mere energieffektive, kan et givet transportarbejde udføres med et væsentligt mindre forbrug af energi. En differentieret registreringsafgift efter energiforbrug kan øge andelen af energiøkonomiske biler i bilparken. Men billigere registreringsafgifter kan også generelt øge salget af biler, ligesom bilerne eventuelt udnyttes mere det vil sige kører flere km hvis transporten gøres billigere. Intensionen med denne undersøgelse er at vurdere, hvordan afgiftslempelser i registreringsafgiften påvirker køb, anvendelse og energiforbrug af de pågældende biltyper. Dette inkludere både de energimæssige effekter af privat anvendelse af varebiler, der har en lang historie og er indført af erhvervshensyn samt de energimæssige effekter af Lupoloven, der specifikt blev indført at energipolitiske hensyn. Undersøgelsen er baseret på analyse af registerdata, en spørgeskemaundersøgelse og interview med bilejere og -forhandlere. Ved hjælp af registerdata sammenligner vi ejere af 3- literbiler og varebiler med øvrige bilejere og befolkningen uden bil. Spørgeskemaundersøgelsen giver en kvantitativ beskrivelse af bilejerne med hensyn til konkret transportadfærd samt deres motiver og holdninger, der ligger bag den valgte adfærd. Både registerdata og spørgeskemaundersøgelse ligger til grund for effektberegninger af kørte distance, energiforbrug og CO 2 -udledning. Og endelig bidrager interview med motiver for og historier af køb og anvendelse af de pågældende biltyper. Attraktive Lupo er og gulpladebiler Det samlede billede af undersøgelsen er, at afgiftsreduktionen har gjort 3-literbilerne mere attraktive, og at de af mange er købt som familiens bil nummer to og ofte til pendling. Mange ville dog under alle omstændigheder have købt en bil, så historien om de afgiftsreducerede biler er i vid udstrækning også en illustration af en generel tendens til øget bilejerskab. En del ejere af 3-literbiler kører mere i bilen i forhold til tidligere, blandt andet fordi driftsudgifterne er lave. Undersøgelsen viser således, at en belønning af et lavt energiforbrug både ved købet og gennem lave driftsudgifter har den effekt, at der både købes flere af disse biler og at bilerne bruges mere. Merforbruget bliver dog mere end opvejet af 3- Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

3 literbilernes ekstremt lave brændstofforbrug per km (3 liter/100 km), så der samlet set er tale om en energibesparelse på 30 procent. Ejerne af varebiler på gule plader kører også mere end tidligere, og energiforbruget er øget især for de store 4-hjulstrukne varebiler på grund af øget kørsel samt et højere brændstofforbrug per km i forhold til tidligere. Samlet set har ejerne af varebiler forøget deres energiforbrug med tæt på 10 procent. De danske afgifter I Danmark er der i flere omgange gennemført forskellige differentieringer af registreringsafgiften. Den såkaldte Lupolov opkaldt efter VW Lupo 3L har med virkning fra 2000 reduceret registreringsafgiften med 1/3 for 3-literbiler. Loven har reelt omfattet VW Lupo og Audi A2 1,2 TDi og delvist Smart Fortwo O,8 CDi, der fik 1/6 reduktion i afgiften. I dag er det kun Smart-bilen, der fortsat produceres, men specielt VW Lupo 3L blev populær og udbredt i Danmark, der aftog omkring 20 procent af den samlede produktion. I dag er der indregistreret cirka særligt energiøkonomiske biler i Danmark. Billede 1 De særligt energiøkonomisk biler: VW Lupo 3L, Audi A2 1,2 TDi og Smart Fortwo 0,8 CDi. De to første er såkaldte 3-literbiler, der kører 100 km på 3 liter brændstof Derudover har det i mange år været muligt at købe en varebil på gule plader med lav registreringsafgift også til privat anvendelse. Denne ordning har baggrund i den generelle skatte- og afgiftspolitik over for erhvervslivet og er således ikke begrundet i energipolitiske hensyn. Ordningen har ikke desto mindre de facto fungeret som en differentiering af registreringsafgiften, og pr. 1/ er der indregistreret godt varebiler til privat eller blandet (privat og erhvervsmæssig) anvendelse. Vi har valgt at opdele varebilerne i Multi Purpose Vehicles (MPV ere) og Sport Utility Vehicles (SUV ere). MPV ere er typisk lidt højere end almindelige personbiler og har en fleksibel indretning af kabine og bagagerum. Billede 2 Eksempler på MPV ere: Toyota Sportsvan, Citroën Xsara Picasso og Seat Altea Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

4 SUV ere består typisk af pick-ups og 4-hjulstrækkere med store hjul og høj frihøjde. Specielt i de seneste år er fremkommet en del dyre og luksuriøse SUV er med permanent firhjulstræk og stor motorkraft. Disse biler minder i højere grad om store, luksusprægede personbiler end om traditionelle 4-hjulstrukne arbejdsbiler. Billede 3 Eksempler på SUV ere: Jeep Cherokee, Volvo XC90 og Mitsubishi L200 Endelig er der i Danmark indført en bredere differentiering af registreringsafgiften i forbindelse med den seneste afgiftsomlægning fra april 2007, hvor især de mest energiøkonomiske biler belønnes med et fradrag i afgiften. Tetraplan er med støtte fra det danske Energiforskningsprogram i gang med at analysere de energimæssige konsekvenser af disse ændringer, og resultaterne ventes klar i begyndelsen af Alternativ uden lavere registreringsafgift Ejere af 3-literbiler, MPV ere og SUV ere er i spørgeskemaundersøgelsen blevet spurgt om, hvilken type bil de ville have købt, hvis det ikke havde været muligt at få deres nuværende bil med lav registreringsafgift. På baggrund af deres svar er de energimæssige effekter af det alternative bilvalg beregnet. Alle beregninger omfatter effekterne af ændret bilejerskab, for eksempel hvis familiens bilejerskab øges fra nul til én eller fra én til to. Beregningerne omfatter således de dynamiske og efterspørgselsmæssige effekter af afgiftsreduktionen. Resultatet er vist dels som opregnet resultat for hele populationen, dels som gennemsnit per bilejer. Energi, GJ pr. år Total for populationen, i GJ Gennemsnit pr. bilejer, i GJ Nuværende Alternativ Ændring Nuværende Alternativ Ændring Ændring i procent 3-liter ,2% MPV ,5% SUV ,6% Tabel 1 Energiforbrug (GJ pr. år) for de tre biltyper sammenlignet med bilejernes alternative valg af bil, hvis afgiftsnedsættelsen ikke havde eksisteret. Tabel 1 viser, at 3-literejernes alternative valg ville have bidraget med et 40 procent højere energiforbrug. Resultatet skyldes primært, at 3-literejernes alternative bilvalg ville have haft en markant dårligere brændstoføkonomi. En typisk Lupo-ejer havde uden afgiftsreduktionen købt en brugt VW Polo eller lignende i stedet. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

5 Tre ud af fire 3-literejere siger, at den reducerede registreringsafgift havde en afgørende eller væsentlig betydning for deres valg af bil. Resultatet illustrerer således, at Lupoloven, hvor de særligt energiøkonomiske biler fik reduceret registreringsafgiften, i høj grad har bidraget til at mindske energiforbruget for denne gruppe. MPV- og især SUV-ejernes alternative valg ville derimod have et lavere energiforbrug, primært fordi de havde valgt en bil med bedre brændstoføkonomi. MVP- og SUV-ejere ville typisk vælge en bil i samme prisklasse blot på hvide plader, hvilket vil sige en mindre og mere brændstoføkonomisk bil. Sammenholdt med, at afgiftslempelsen for varebiler har en afgørende eller væsentlig betydning for over halvdelen af MPV- og SUV-ejerne, viser resultatet, at muligheden for at købe en varebil til privat eller blandet brug bidrager til at øge energiforbruget. For alle tre biltyper under ét ville de alternative valg uden afgiftsreduktionen resultere i en samlet energibesparelse. Det skyldes, at besparelsen fra de antalsmæssigt mange MPV er og SUV er mere end opvejer det øgede energiforbrug fra de relativt få 3-literejere. Resultatet bekræfter, at Lupoloven, hvor de særligt energiøkonomiske biler fik lempet registreringsafgiften, har bidraget til at mindske energiforbruget, mens ordningerne med mulighed for privat anvendelse af MPV er og SUV er som varebiler har bidraget til et større energiforbrug sammenlignet med, hvis det ikke havde været muligt at købe disse biler med lav registreringsafgift. Brændstoføkonomi Vi har også sammenlignet brændstofforbruget for de tre biltyper med bilejernes tidligere biler. En del af effekterne skyldes ændringen i andelen af dieselbiler. Alle 3-literbilerne er dieselbiler, mens over 70 procent for de to varebilsgrupper kører på diesel. Forbrug, km/liter Tidligere Nuværende Ændring Procentvis ændring 3-liter 14,4 28,5 14,1 98,3% MPV 13,3 15,4 2,1 15,5% SUV 12,3 11,7-0,6-4,8% Tabel 2 Forbrug (km/l.) for de tre biltyper sammenlignet med de tidligere biler, de har erstattet Særlig markant er det, at 3-literejerne har fordoblet deres brændstoføkonomi fra 14,4 km/l. i deres tidligere bil til 28,5 km/l. i 3-literbilen. Der er tale om en markant forbedring, der er helt enestående, og som illustrerer 3-literbilernes ekstremt lave brændstofforbrug sammenlignet med andre biltyper. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

6 MPV-ejerne har reduceret deres brændstofforbrug per km i forhold til deres tidligere bil med 16 procent. Denne forbedring er i høj grad et udtryk for, at energieffektiviteten i bilerne generelt er blevet bedre med tiden, herunder blandt andet ved overgang til diesel. SUV-ejerne har derimod forøget deres brændstofforbrug per km i forhold til den tidligere bil på trods af den teknologiske udvikling og en delvis overgang til diesel. Derudover havde SUV-ejerne også tidligere det største brændstofforbrug per km af de tre grupper. Afgiftsreduktionen for varebilerne betyder, at køberne ofte har købt større og mere energikrævende køretøjer i forhold til, hvis afgiftsreduktionen ikke havde eksisteret. Flere kørte km Vi har også spurgt til de tilbagelagte distancer i de tidligere og de nuværende biler. Distance, km pr. år Total for populationen, i km Gennemsnit pr. bilejer, i km Tidligere Nuværende Ændring Tidligere Nuværende Ændring Procentvis ændring 3-liter ,3% MPV ,5% SUV ,2% Tabel 3 Distance (km pr. år) for de tre biltyper sammenlignet med de tidligere biler, de har erstattet. Tabel 3 viser, at 3-literejerne kører 23 procent længere per år sammenlignet med, hvor langt de kørte i deres tidligere bil. Resultatet illustrerer både en generel tendens til øget mobiliteten over tid og at 3-literbilernes ekstremt lave brændstofforbrug tilskynder til, at der bliver kørt længere i bilerne. Mere end hver fjerde 3-literejer er helt eller delvist enige i, at de kører mere i bil, fordi 3- literbilen er billig. Resultaterne viser desuden, at næsten hver tredje 3-literejer kører flere og/eller længere ture i 3-literbilen sammenlignet med den tidligere bil, blandt andet flere ferie- eller fritidsture. Endelig viser undersøgelsen, at omkring halvdelen af 3-literbilerne købes i forbindelse med skifte i job eller bolig, og at familier med 3-literbiler pendler næsten dobbelt så langt som almindelig personbilsfamilier. Resultaterne illustrerer, at 3-literbilen især er et økonomisk alternativ til de lange pendlingsture og at de billige købs- og driftudgifter gør, at 3-literbilerne bruges lidt mere end almindelige personbiler. Ved at sammenligne med resultatet for MPV erne, der også i udpræget grad bruges til pendling, vurderes det, at 3-literbilernes ekstremt lave brændstofforbrug har tilskyndet til et merforbrug i antal kørte km på omkring 10 til 15 procent. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

7 Få 3-literbiler, flere MPV ere og SUV ere På trods af, at 3-literejerne i dag kører noget længere end tidligere, viser tabel 4, at 3- literejerne har mindsket deres energiforbrug med 30 procent sammenlignet med forbruget i deres tidligere bil. Energi, GJ pr. år Total for populationen, i GJ Gennemsnit pr. bilejer, i GJ Tidligere Nuværende Ændring Tidligere Nuværende Ændring Ændring i procent 3-liter ,4% MPV ,5% SUV ,9% Tabel 4 Energiforbrug (GJ pr. år) for de tre biltyper sammenlignet med de tidligere biler, de har erstattet. Resultatet illustrerer igen, at 3-literbilerne rent energiøkonomisk udgør en markant forbedring sammenlignet med tidligere, hvilket i høj grad skyldes den reducerede registreringsafgift. Det lavere energiforbrug er dog beskedent set i forhold til det samlede energiforbrug til vejtransport i Danmark. 3-literbilerne udgør trods alt kun en marginal del af den samlede danske bilpark. Således udgør den samlede gevinst ved 3-literbilerne kun 0,1 procent af det samlede forbrug til vejtransport. MPV-ejerne har i modsætning til 3-literejerne forøget deres energiforbrug med 2,5 procent sammenlignet med deres tidligere bil, mens SUV-ejerne har forøget deres energiforbrug med 14 procent sammenlignet med energiforbruget i deres tidligere bil. MPV-ejerne står, både i dag og tidligere, for omkring 2 procent af det samlede forbrug til vejtransport, mens SUVejerne har øget deres andel af det samlede energiforbrug til vejtransport fra 1,4 procent til 1,6 procent med de nuværende varebiler. Selvom der er tale om to vidt forskellige afgiftsreduktioner, hvor kun Lupoloven havde et energipolitisk hensyn, viser en sammenligning, at den store relative reduktion for den lille gruppe af 3-literbiler ikke formår at opveje forøgelsen i energiforbruget fra de mange MPV er og SUV er, hvor især sidstnævnte er årsag til et øget energiforbrug. Afgiftslempelserne har alt i alt haft markant betydning for køb af de pågældende biltyper, og hvad angår 3-literbilerne også for brug af bilerne. Resultaterne viser, at en differentiering af afgifterne efter energiforbrug besidder et potentiale for energibesparelser, hvis det anvendes mere bredt og ikke kun for udvalgte grupper af biler. Trafikdage på Aalborg Universitet 2008 ISSN

Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Marts 2008

Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler. Marts 2008 Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Marts 2008 Bilafgifter og energiforbrug Energimæssige effekter af afgiftslempelser for personbiler Marts 2008 Forord I denne rapport beskriver

Læs mere

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009

Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007. Januar 2009 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Nye bilafgifter og energiforbrug Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringen i april 2007 Januar 2009 Forord I

Læs mere

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR

KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR Dansk Økonomi forår 2006 KAPITEL III TRAFIK, TRÆNGSEL OG INFRASTRUKTUR III.1 Indledning Effektivt transportsystem ønskeligt Stigende transport Afledte effekter af transport Det offentlige budget Et velfungerende

Læs mere

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005

Udvikling i nye danske personbilers CO 2. udledning og energiforbrug. årgang 2005 Udvikling i nye danske personbilers CO 2 udledning og energiforbrug årgang 2005 December 2006 Indholdsfortegnelse POLITISKE RAMMER 3 EU-Strategi 3 DANSK INDSATS 4 Oplysningsarbejde 4 Grøn ejerafgift 4

Læs mere

En grøn omlægning af bilbeskatning

En grøn omlægning af bilbeskatning En grøn omlægning af bilbeskatning Dansk Elbilalliance 25. september 2012 Forfattere: Helge Sigurd Næss-Schmidt, Economist Jens Sand Kirk, Researcher Tina Lykke Pedersen Indholdsfortegnelse 1 Studiets

Læs mere

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan

Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip. Regeringens handlingsplan Begrænsning af transportsektorens CO 2 -udslip Regeringens handlingsplan 2 Indhold FORORD... 4 1. INDLEDNING... 5 1.1 Effektivisering af transportsektoren... 6 1.2 Indikatorer for udviklingen i effektivisering

Læs mere

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S

Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier. Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Reduktion af partikelemissioner fra varebiler og taxier Johan Nielsen, Michael Henriques og Tim Gustav Weibel TetraPlan A/S Miljøprojekt Nr. 939 2006 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing

Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5. Landsdækkende Roadpricing Dato 19. september 2013 (tabel 4 og 6 revideret pr. 15. januar 2014) Arbejdsgruppen Afrapportering fra Trængselskommissionens arbejdsgruppe 5 Frederiksholms Kanal 27F 1220 København K www.trængselskommissionen.dk

Læs mere

Klimavenlig transportbeskatning

Klimavenlig transportbeskatning 24. februar 2014 RAPPORT Personbiler er blevet billigere og mere energiøkonomiske i Danmark i de seneste år. Den samlede CO2-udledning fra personbiltrafikken er imidlertid ikke faldet, da de billigere

Læs mere

Grønne afgifter til gavn for klimaet

Grønne afgifter til gavn for klimaet Det Energipolitiske Udvalg, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 175,EPU alm. del - Bilag 188 Offentligt 27. februar 2009 Grønne afgifter til gavn for klimaet RESUME Der er bred politisk enighed om, at

Læs mere

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S

Ændring af bilafgifter. Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Ændring af bilafgifter Jørgen Jordal-Jørgensen og Anne Ohm COWI A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2007 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Omlægning af registreringsafgiften

Omlægning af registreringsafgiften Omlægning af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen om en omlægning af registreringsafgiften Skatteministeriet Omlægning af registreringsafgiften April 2003 Udgiver: Skatteministeriet København

Læs mere

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften

Roadpricing - halvering af registreringsafgiften 1 Socialdemokraterne Analyse- og Informationsafdelingen Roadpricing - halvering af registreringsafgiften Massiv sænkning af registreringsafgiften for miljøvenlige biler med lavt CO2-udslip skal sikre hidtil

Læs mere

Til Trængselskommissionen

Til Trængselskommissionen NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 4. oktober 2012 Til Trængselskommissionen Som jeg gjorde opmærksom på ved mødet i TK den 24. september

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk

Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk 1 Trafikafgifter og klimapåvirkning Af Hans Ege, Det økologiske Råd, Hejn@bane.dk Opgave, formål I EU-kommissionens forslag af 23.1.8 til EU s energi- og klimapakke skal landenes CO 2 -udledning fra landbrug,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ

KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ KAPITEL II BILBESKATNING, ULYKKER OG MILJØ II.1 Indledning Et velfungerende transportsystem centralt for samfundet Gener ved bilkørsel Forskellige afgifter på biler og kørsel Et velfungerende transportsystem

Læs mere

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler

Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler Bedre brændstoføkonomi medfører provenutab - og billigere biler REGISTRERINGSAFGIFT: Registreringsafgiften vil falde, i takt med at brændstoføkonomien bliver bedre. Det er konklusionen på en analyse af

Læs mere

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål

Øget bilbeskatning indfrier ikke regeringens miljømål Af Analysechef Otto Brøns-Petersen Direkte telefon 20 92 84 40 Juni 2014 Den danske registreringsafgift er den højeste i den vestlige verden og indebærer allerede en meget kraftig tilskyndelse til at køre

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften

Rapport fra arbejdsgruppen. vedrørende. mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende mulig omlægning og forenkling af registreringsafgiften Kapitel 1. Arbejdsgruppens sammensætning og kommissorium Kommissorium På opfordring fra De Danske Bilimportører,

Læs mere

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i.

Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Det skal kunne betale sig at reducere CO2 Biobrændstof-notat: elbiler skal gøres privatøkonomisk attraktive i. Udarbejdet af Dan Belusa, marts 2014 Indhold Side 2 Side 3 Sammendrag Intro og betragtninger

Læs mere

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport

Fremtidens transport. En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Fremtidens transport En undersøgelse af befolkningens holdninger til privat og kollektiv transport Januar 2011 2 Fremtidens transport 3 Fremtidens transport Resume Transportsektoren tegner sig for 30 procent

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold

Titel. Bilers brændstofforbrug og CO2 udledning. Indsatsen skærpes. Ulrich Lopdrup, ulo@trafikstyrelsen.dk, Trafikstyrelsen Tilhørsforhold Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN

Energistyrelsen. Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN Energistyrelsen Marts 2014 SCREENING AF INTERNATIONALE POLICY-ERFARINGER VEDR. GRØN OMSTILLING AF TRANSPORTSEKTOREN PROJEKT Energistyrelsen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet

Læs mere

TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2

TEMANOTAT OM TRANSPORT INDHOLD. 1 Forord 2. 2 Sammenfatning 2 TRANSPORT HOVEDSTADENSREGIONEN TEMANOTAT OM TRANSPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Forord 2 2 Sammenfatning 2 3 Transportsektoren

Læs mere

Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning?

Trafikafgifter og klimapåvirkning. Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning? Trafikafgifter og klimapåvirkning Hvordan sænker vi bilernes CO 2 -udledning? Trafikafgifter og klimapåvirkning Hvordan sænker vi bilernes CO2-udledning? Det Økologiske Råd, Naturvernforbundet og Naturskyddsföreningen

Læs mere

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov

ALT OM FIRMABILEN. Firmakortet tilpasset dit behov ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ALT OM FIRMABILEN April 2007 Stadig flere firmabiler Flere og flere af de personbiler, der sælges i Danmark, bliver solgt som firmabil,

Læs mere