Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen"

Transkript

1 Evaluering af familierådslagning i Børne- og Ungerådgivningen Udarbejdet af: EPO Dato: --9 Sagsid.:..-A-- Version nr.:.

2 Indholdsfortegnelse Indledning Brugerundersøgelsens resultater Resultater af de indledende kontrolspørgsmål Vurdering af sammenhæng mellem indsats og effekt ved Familierådslagning De tre udsagn, familierne er mest enige i højeste score først De tre udsagn, familierne er mindst enige i højeste score først Prioriteret oversigt over de opstillede antagelser 9 Tilfredshed med familierådslagningen De tre udsagn med den højeste tilfredshed højeste tilfredshed først De tre udsagn med den laveste tilfredshed højeste tilfredshed først Prioriteret oversigt over grad af tilfredshed Kommentarer fra familierne Konklusioner på undersøgelsen Udviklingspunkter for BUR Model for sammenhæng mellem Familierådslagning som indsats og forventet effekt af indsatsen Side

3 Indledning Børne- og Ungerådgivningen (BUR) har som et indsatsområde i 9 valgt at evaluere metoden Familierådslagning ved bl.a. at lave en undersøgelse af brugernes tilfredshed. Brugerundersøgelsen er sket i tæt samarbejde med EPO. EPO har bistået med proces omkring formulering af spørgeskema, kvalitetssikring af spørgeskema samt analyse og afrapportering. BUR har i høj grad været med til at formulere spørgsmålene til spørgeskemaet. Det er i første omgang sket ved, at BUR s ledelse, gruppeledere og samordnere har beskrevet de forventede effekter af familierådslagning i sammenhæng med de vilkår gennemførelse af familierådslagning har i Faaborg-Midtfyn Kommune. I rapporten er vist en model, der beskriver den forventede sammenhæng mellem indsats og effekt. Spørgeskemaet er opstillet på baggrund af denne beskrivelse, og spørgeskemaet er endeligt tilpasset sammen med BUR s ledelse og den tilknyttede fagkonsulent. Brugerundersøgelsen er gennemført via papirspørgeskema, der er sendt ud til de 9 familier, der har gennemført en rådslagning. har besvaret spørgeskemaet. Det svarer til en svarprocent på %. let af respondenter er forholdsvist lille, og i rapporten indgår der derfor ikke en vurdering af om resultatet er repræsentativt. I rapporten bliver opgørelse af svarene opgjort i antal og ikke i procent, da en tilfredshedsprocent i forhold til det lille antal af respondenter kan være misledende som argument for justering eller tilpasning af indsatsen. BUR s fagkonsulent har systematisk ringet rundt til de deltagende familier for at følge op på, om de har fået svaret. De besvarede spørgeskemaer er tilsendt EPO i lukket svarkuvert. Denne undersøgelsesmetode er valgt for at sikre en så høj svarprocent som muligt samtidig med at BUR s neutralitet er sikret. Når man vurderer resultaterne må man også tage højde for, at tiltaget med familierådslagning har haft forskellig tid til at virke for de forskellige familier. Rådslagninger er foregået over en længere tidsperiode, og det familiernes vurdering af effekt kan være påvirket af, at der enten ikke er kommet synlig effekt endnu, eller at den evt. synlige effekt er aftaget. Rapportskrivningen har taget udgangspunkt i EPO s analyse, der har lavet udkast. Der har så været fælles gennemgang af rapporten med BUR s ledelse og fagkonsulent samt en efterfølgende tilpasning af rapportens indhold. Når rapportskrivningen foregår dialogisk på denne måde er det for at sikre et så kvalificeret fagligt indhold i rapporten som muligt, der svarer til specialiseringen af Familierådslagningen som metode.

4 Brugerundersøgelsens resultater Undersøgelsen viser, at ud af familier har svaret, at de er meget enige eller enige i, at planen, der er et resultat af familierådslagninger, har medført stigende trivsel for barnet. Omregnet til % svarer det til en tilfredshed på ca. % (man må tage %-satsen med det forbehold, at der som nævnt kun har været svar). Planen har medført stigende trivsel for barnet enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig uenig ikke/kan ikke besvare Grad af enighed Resultater af de indledende kontrolspørgsmål Har familierådslagningen resulteret i en plan for barnet? Ja Nej Abs. Ovenstående model viser, at familierådslagning i alle tilfælde har medført en plan for barnet. Dette er en del af metoden for familierådslagning, og resultatet herunder bekræfter, at metoden bliver fulgt af fagpersonerne samt, at familien er klar over, at der faktisk er lavet en plan.

5 Var det en god og brugbar plan? Ja Nej Abs. ud af mener, at det var en god og brugbar plan. Har Børne- og Ungerådgivningen godkendt planen? Ja Nej Abs. ud af mener, at Børne- og Ungerådgivningen har godkendt planen. Dette er også en del af metoden, og der burde have været ud af. Metodisk burde der have været et ved ikke -felt her, da det manglende gyldige svar f.eks. kunne skyldes manglende information eller et skift i familien, der gør, at nye involverede ikke er klar over, om planen er godkendt. Er planen ved at blive udført? Abs. Ja Nej ud af mener, at planen er ved at blive gennemført, men ikke mener, at den er ved at blive gennemført. Den samme metodiske mangel som ovenstående gør sig gældende herunder, dvs. at der burde have været plads til en ved ikke kategori.

6 Vurdering af sammenhæng mellem indsats og effekt ved Familierådslagning I spørgeskemaet var der opstillet en række antagelser om indsatsen og effekten af familierådslagning. Familierne har svaret om de er enige i disse antagelser eller ej, og dermed at give en indikation af om antagelsen er holdbar. BUR kan således bruge resultaterne til enten at fastholde eller styrke indsatsen eller justere forventningerne til effekten, hvilket har betydning for den formidling man foretager af metoden Familierådslagning. Herunder er illustreret de tre udsagn, der scorer højest og de tre udsagn, der scorer lavest. De tre udsagn, familierne er mest enige i højeste score først Familierådslagningen sætter barnet i centrum enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig uenig ikke/kan ikke besvare 9 Familierådslagningen sætter barnet i centrum ud af familier er meget enige eller enige i, at familierådslagning sætter barnet i centrum. Ingen familier er uenige eller meget uenige. Samordneren var neutral enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig uenig ikke/kan ikke besvare Samordneren var neutral

7 ud af familier mente, at samordneren var neutral. En del af metoden for Familierådslagning er, at der kommer en såkaldt samordner ind sammen med familien. Samordneren kender ikke familiens sag og har udelukkende til formål at føre familien igennem forløbet. Resultatet viser, at familierne opfatter samordneren som neutral, som det også er hensigten. Sammenlignet med tal fra rapporten Familierådslagning i Danmark UFC Børn og Unge, der er en større national undersøgelse af familierådslagning mener, % af forældrene og, % af deltagerne, at samordneren var neutral. I Faaborg-Midtfyn Kommunen mente 9,9 %, at samordneren var neutral med det lave antal af respondenter som forbehold. Det er vores families plan ikke alle andres enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig uenig ikke/kan ikke besvare Det er vores families plan ikke alle andres ud af familier er meget enige eller enige i, at det er familiens plan og ikke andres. Dette resultat viser, at familien er fuldt ud involveret i deres egen situation og at de opfatter planen, som deres egen. De tre udsagn, familierne er mindst enige i højeste score først Mulighederne i familien og i familiens netværk bliver tydeligere enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig uenig ikke/kan ikke besvare Mulighederne i familien og i familiens netværk bliver tydeligere

8 familier ud af er meget enige eller enige i, at familiens netværk bliver tydeligere. Resultatet viser, at de fleste faktisk er enige i, at netværket bliver tydeligere. Der er generelt høj grad af enighed i de opstillede antagelser. Barnets problemer bliver tydelige og kommer frem i lyset enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig uenig ikke/kan ikke besvare Barnets problemer bliver tydelige og kommer frem i lyset familier ud af er meget enige eller enige i, at barnets problemer bliver tydelige og kommer frem i lyset. Man kan sammenholde dette med det resultat, at barnet i høj grad bliver sat i centrum med familierådslagning. Det giver mening at antage, at barnet bliver sat i centrum for at finde en løsning, og at familien ikke har fokus på den fagprofessionelle tilgang til barnets problemer herunder også taget i betragtning, at den fagprofessionelle, der er til stede er en neutral samordner. Familierådslagningen har bragt familien tættere sammen enig Enig Hverken enig eller uenig Uenig uenig ikke/kan ikke besvare Familierådslagningen har bragt familien tættere sammen

9 ud af familier er meget enige eller enige i, at familierådslagning har bragt familien tættere sammen. Af de opstillede udsagn har denne antagelse den laveste score. Familierådslagning sætter altså barnet i centrum, men har ikke nødvendigvis nogen afgørende effekt i forhold til den samlede familie. Prioriteret oversigt over de opstillede antagelser Herunder ses en prioriteret oversigt over alle de opstillede antagelser. Scoren er beregnet ud fra, at meget enig giver point, mens meget uenig giver point. Score i forhold til grad af enighed Score Indikator Familierådslagningen sætter barnet i centrum Samordneren var neutral Det er vores families plan ikke alle andres Familierådslagning gør, at familien bliver enige om planen Planen har medført stigende trivsel for barnet Der er flere muligheder til barnet nu, end der var inden familierådslagningen Det er familien, der er aktive i forhold til, hvad der skal ske for barnet Familierådslagning giver holdbare løsninger, fordi det er familien selv, der beslutter planen Det var trygt at være med til familierådslagningen Det barnet kan kommer frem Familierådslagning giver familien større viden om familiens muligheder Mulighederne i familien og i familiens netværk bliver tydeligere Barnets problemer bliver tydelige og kommer frem i lyset Familierådslagningen har bragt familien tættere sammen,,,9,,,9,9,9,9,9,,,, 9

10 Tilfredshed med familierådslagningen Til denne del af undersøgelsen er der valgt tilfredshedsspørgsmål med en klar vægt på familiernes subjektive oplevelser i forbindelse med familierådslagningen. Herunder fremgår, at ud af familier er meget tilfredse eller tilfredse med barnets trivsel efter familierådslagningen. Barnets trivsel efter familierådslagningen tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds ikke/ønsker ikke at svare Grad af tilfredshed Det giver god mening at sammenholde dette resultat med det resultat, at planen har medført stigende trivsel. ud af mener, at planen har medført stigende trivsel, men dette er ikke ensbetydende med, at man har opnået den grad af tilfredshed, man ønsker eller forventer, da kun ud af er tilfreds med barnets trivsel efter familierådslagningen. Ud fra de svar kunne man opstille den hypotese, at familierådslagning har en positiv effekt, men at effekten ikke i lige så høj grad svarer til forventningen eller ønsket til effekt. Med forventningen er her ment, at det er naturligt, familien drømmer om god trivsel for barnet. Familierådslagningen samlet set tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds ikke/ønsker ikke at svare Grad af tilfredshed

11 I forhold til tilfredsheden med familierådslagningen samlet set er ud af familier meget tilfredse eller tilfredse med familierådslagningen, hvor kun familie er eller meget. Herunder er illustreret de tre udsagn, der viser den højeste tilfredshed og de tre udsagn, der viser den laveste tilfredshed. De tre udsagn med den højeste tilfredshed højeste tilfredshed først Samordnerens rolle tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds Grad af tilfredshed ikke/ønsker ikke at svare ud af familier er meget tilfreds eller tilfredse med samordnerens rolle. Sammenholdt med den høje grad af enighed i, at samordneren var neutral kunne en hypotese være, at netop neutraliteten giver tilfredshed. Stedet I holdt familierådslagning tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds ikke/ønsker ikke at svare Grad af tilfredshed

12 ud af familier er enten meget tilfredse eller tilfredse med stedet, der blev holdt familierådslagning. Stedet er med til at markere den kontekst, der er for rådslagningen, og resultatet viser, at BUR har formået at lave en god ramme for familiernes rådslagninger. Selve den løsning, der er lavet under familierådslagningen tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds ikke/ønsker ikke at svare Grad af tilfredshed ud af er meget tilfredse eller tilfredse med den løsning, der er lavet under familierådslagningen. ud af mente, at det var en god og brugbar plan, så der kan være forskel i opfattelsen af, hvordan plan og løsning bliver opfattet. Man kunne også have den opfattelse, at planen var brugbar for barnet, men at man ikke var helt tilfreds med den personligt. Sammenlignet med tal fra rapporten Familierådslagning i Danmark UFC Børn og Unge var, % af forældrene tilfredse med løsningen. Tilfredsheden var på, % i Faaborg-Midtfyn Kommune (med forbehold for det lave antal besvarelser). De tre udsagn med den laveste tilfredshed højeste tilfredshed først Det udvidede netværks støtte tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds ikke/ønsker ikke at svare Grad af tilfredshed

13 9 ud af var meget tilfredse eller tilfredse med det udvidede netværks støtte, mens var e eller meget e. Som i ovenstående resultater viser der sig det billede, at den positive effekt af familierådslagningen ikke i så høj grad gælder familien og netværket, som det gælder barnets trivsel. Børne- og Ungerådgivningens hjælp samlet set tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds ikke/ønsker ikke at svare Grad af tilfredshed ud af var meget tilfredse eller tilfredse med BUR s hjælp samlet set. Det fremgår altså af undersøgelsen, at familierne er tilfredse med løsningen, som BUR faktisk leverer med familierådslagningen, men ikke så tilfredse med BUR s hjælp samlet set. Samtidig kan man konkludere, at familierne altså adskiller deres vurdering af tiltaget Familierådslagning og BUR s generelle hjælp. Dette peger på, at familierne er bevidst om, at Familierådslagning er en særskilt metode, som ikke indgår i alle forløb. Dette fortæller noget om mulighederne for at arbejde metodebevidst. Socialrådgiverens rolle tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller Utilfreds ikke/ønsker ikke at svare Grad af tilfredshed

14 ud af familier var meget tilfredse eller tilfredse med socialrådgiverens rolle, mens var e eller meget e. Tilfredsheden med socailrådgiveren adskiller sig klart fra tilfredsheden med samordnerens rolle. Man kan altså konkludere, at familierne er bevidst om de to forskellige roller, og at fagpersonen med kendskab til sagen, og som er det daglige bindeled til BUR har sværere ved at positionere sig positivt - i denne sammenhæng. Prioriteret oversigt over grad af tilfredshed Herunder ses en prioriteret oversigt over alle de opstillede spørgsmål. Scoren er beregnet ud fra, at meget enig giver point, mens meget uenig giver point. Score i forhold til grad af tilfredshed Score Samordnerens rolle, Stedet I holdt familierådslagning,9 Selve den løsning, der er lavet under familierådslagningen,9 Familierådslagningen samlet set, Indikator Informationen før familierådslagningen Informationen under selve familierådslagningen,, Barnets trivsel efter familierådslagningen, Det udvidede netværks støtte, Børne- og Ungerådgivningens hjælp samlet set, Socialrådgiverens rolle,

15 Resultaterne peger samlet set på, at Familierådslagning generelt har en betydelig positiv effekt på børnene, som familierne opfatter det. Oversigten viser netop, at der er størst tilfredshed ved alle de spørgsmål, der kun angår selve familierådslagningen. I modsætning hertil står familiernes vurdering af BUR s hjælp generelt herunder socialrådgiverens rolle, der er vurderet som det laveste. Ifølge undersøgelsens resultater er det heller ikke det udvidede netværks støtte, der giver den positive effekt. Kommentarer fra familierne Hvad, mener I, kunne have gjort familierådslagningen endnu bedre? at man havde brugt tid på at lærer familien at kende i forhold til barnet, hvilket kunne have sparet hende for flere nederlag og svigt aktiv deltagelse samarbejde aftalte ting bliver ført ud i praksis af sagsbehandleren hvis vi havde beholdt den samme socialrådgiver hele vejen igennem. den nye hører vi ikke fra eller hvem vi har fået. det ville være godt hvis socialrådgiveren og samordneren måtte sidde hos familien som ordstyrer, da familien står meget uvidende om netværksfamilie at vi ikke skifte socialrådgiver midt i vedr. spørgsmål vi mangler aktivitet fra socialrådgiveren som først er startet nu, og ikke kender planen, men jeg ringer selv til hende. Den/hende der er stoppet fik ikke færdiggjort mødeplaner barnets trivsel skal være i fokus men ikke nødvendigvis på den måde at love barnet en fladskærm og po som det første. Det er nok ment i god mening med det lære barnet ikke noget om økonomi og måden at begå sig i det fremtidig ungdoms/voksen liv. Sammenfattende lægger familierne vægt på: at aftaler bliver ført ud i praksis at det er samme socialrådgiver gennem hele forløbet at der er ønske om, at kendskab til familien indgår i familierådslagning Kommentarerne fra familien fortæller, at der er fordele og ulemper ved rådslagning f.eks. i samspillet mellem samordner og socialrådgiver. Socialrådgiveren skal følge op på en løsning, som han eller hun ikke har været med til at lave. Desuden indgår det perspektiv, at samordnerens metodesikrede mangel på kendskab til sagen indebærer en risiko for, at familiens løsning bliver en gentagelse af de problemer, metoden skulle løse. Dette er en mulig kritik af Familierådslagning som metode, hvor det ikke er fagpersoner med kendskab til sagen, der laver løsning.

16 Konklusioner på undersøgelsen På baggrund af ovenstående beskrivelser og analyser og ud fra en generel betragtning på hele materialet er der grundlag for følgende konklusioner: Familierådslagning har som metode en betydelig dokumenteret positiv effekt på barnets trivsel, som familien vurderer det Familierådslagning resulterer i, at der kommer konkret plan for familien Familierådslagning sætter barnet i centrum Samordnerens rolle og dokumenterede evne til neutralitet har afgørende betydning for den positive effekt Familiens klare involvering i løsningen og involveringen i sig selv har klar positiv effekt på forbedring af barnets trivsel Familierådslagning forøger barnets trivsel, men kan ikke nødvendigvis stå alene for at opnå tilfredsstillende trivsel for barnet Familierådslagning bliver af familierne opfattet som et særskilt tiltag, der differentierer sig positivt fra BUR s øvrige ydelser, som familien modtager Familierådslagning bringer kun i mindre grad familien sammen En afledt konklusion er, at undersøgelsen peger på, at der er et klart udbytte ved at arbejde ud fra en klart defineret metode, som Familierådslagning er. Der tegner sig det billede, at familien er helt klar over, at de har været med til særligt tiltag, at de har været involveret, at de kender deres egen rolle, at de kender fagpersonernes roller og at de kan skelne mellem hjælpen i forbindelse med Familierådslagning og den generelle hjælp de modtager som en del af BUR s service. Udviklingspunkter for BUR Udviklingskonsulenten har på møde sammen med BUR opstillet en række udviklingspunkter for videreudvikling af BUR s ydelser. at man i enhver handlingsplan har faste evalueringsspørgsmål, som man følger op på løbende efter i en fast frekvens og som dermed giver løbende dokumentation for effekten af Familierådslagning og andre tiltag at der bliver indsats i forhold til at forklare fortælle om familierådslagningens metode til familierne at der bliver sat yderligere fokus på informationsdelen Del I i familierådslagningen at BUR generelt fastholder og styrker fokus på at arbejde metodebevidst at man udvider efterfølgende undersøgelser med socialrådgivernes vurderinger af familierådslagninger og evt. andre tiltag for også at inddrage det faglige perspektiv

17 Model for sammenhæng mellem Familierådslagning som indsats og forventet effekt af indsatsen Processer Præstation/ Resultat Indsats Betingelser Det, der giver delresultater Effekt effekt sagsbehandler eller anden fagperson tager initiativ Ledelsens valg af metoden Uddannelse i metoden af samordner og rådgivere Drøftelse med familien Familien er involveret Familierådslagning Rammer i Børne- og Ungepolitikken Afsatte midler til afholdelse Formulering af spørgsmål til familierådslagningen Samordner kontakter familiemedlemmer og indkalder informatører lokalet bliver gjort klar Mobilisering af familien som netværk. Familien får viden fra netværk Tilfredshed Med løsning Tilfredshed med barnets trivsel Rådslagning bliver gennemført Del Information -Informatører fortæller - familie afklarer Del Familiens egen del -Familie og netværk diskuterer - Familien laver plan Del Gennemgang af planen -Hvordan man arbejder videre - Godkendelse af sagsbehandler - aftale om opfølgning Familie tager ansvar for egen situation Der bliver lavet plan, der passer til familien Der er Opfølgning på plan Stigende trivsel hos barnet Måling!

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Hjemmeplejen, Pleje og omsorg Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN

Læs mere

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012

Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Evaluering af den samlede undervisning på Korinth Efterskole Spejderskolen og plan for opfølgning. Juni 2012 Indledning Hvert år skal skolen lave en evaluering af sin samlede undervisning. Der foreligger

Læs mere

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af kostforplejningen Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar Udarbejdet af: EPO-staben, CSA og MCL Dato: 04-02-2009 Forord Denne rapport indgår ligesom selve brugerundersøgelsen

Læs mere

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C

UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade Aarhus C UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk T: 89 40 43 12 INDSAMLING OG ANALYSE AF DATA CFK

Læs mere

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune

Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Brugerundersøgelse af Sundhedstjenesten Faaborg-Midtfyn Kommune Rapport over brugernes svar BORGER ÆLDRE BØRN BRUGER FORÆLDRE Udarbejdet af: EPO-staben, FAMILIE BEBOER UNGE BORGER ÆLDRE BØRN CSA og MCL

Læs mere

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Indsatser der understøtter. Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Indsatser der understøtter Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner 28. april 2016 Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner - Procedurer der understøtter

Læs mere

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum.

MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede strategiske målsætninger er, at sætte trafikanten i centrum. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. november 2012 Vejforum 2012 Jan Holm/Lene Torrild lett@vd.dk 7244 3058 MÅLING AF INDSATSER KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPI) En af Vejdirektoratets overordnede

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Styrket samspil på det samlede børneområde

Styrket samspil på det samlede børneområde Styrket samspil på det samlede børneområde - procesplan Udarbejdet af: Carsten Salling Dato: 29-09-2010 Sagsnummer.: 00.15.00-A00-6-10 Version nr.: 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 1. FORMÅLET

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Brugertilfredshed i SOF 2017

Brugertilfredshed i SOF 2017 Brugertilfredshed i SOF 2017 Bilag Den 21. juni 2017 Socialforvaltningen KØBENHAVNS www.kk.dk KOMMUNE Side Kort om undersøgelsen Socialudvalget har besluttet, at Socialforvaltningen skal arbejde systematisk

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Antal besvarelser: 2.813 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012

Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Brugertilfredshedsundersøgelse 2012 Dagplejen 2 Indholdsfortegnelse Baggrund s.4 Mål s.4 Metode s.4 Opfølgning s.5 Sammenligninger med andre kommuner s.5 Svarprocenten s.5 Undersøgelsens konklusioner s.5

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% e Antal besvarelser: 374 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL

RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL E F T E R S K O L E N H E L L E RAPPORT OM FORVALTNINGSMÅL SKOLEÅRET 2012-2013 Effektundersøgelse gennemført d. 13. - 15 november 2012 INDLED NING Efterskolen Helle er en selvejende institution, der driver

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% e Antal besvarelser: 550 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 e har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus

Læs mere

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014

Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune. Brugerundersøgelse 2014 Fritvalgsordningen i Guldborgsund Kommune Brugerundersøgelse 2014 Forord I DLS Service har vi undersøgt brugernes tilfredshed med vores ydelser. Alle brugere har modtaget et spørgeskema med titlen Hjælp

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige

Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Notat Undersøgelse af kommunernes implementering af lovkravet om obligatorisk tilbud om sprogvurderinger til alle treårige Dette notat indeholder resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt alle

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014

Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 Brugerundersøgelse i Aalborg kommunes tandpleje i 2014 1 Indholdsfortegnelse Metode... 3 Resultater... 4 Overordnet tilfredshed med tandplejen... 4 Resultater - Tryghed, tillid og smertefri behandling...

Læs mere

Borgerevaluering af Akuttilbuddet

Borgerevaluering af Akuttilbuddet Lyngby d. 24. april 2012 Borgerevaluering af Akuttilbuddet Akuttilbuddet i Lyngby-Taarbæk Kommune har været åbent for borgere siden den 8. november 2010. I perioden fra åbningsdagen og frem til februar

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Hornslet Skole Skole og Dagtilbud Side 0 af 11 Indhold 1 Baggrund... 2 1.1 Undersøgelsens omfang... 2 2 Metode... 2 2.1 Spørgeskemaerne... 2 2.2 Mål for svarprocent

Læs mere

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen.

Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. Notat vedr. brugerundersøgelse 2011 i Familieafdelingen. 1. Indledning. 1.1. Familieafdelingen. Familieafdelingen i Svendborg Kommune tager sig af sager om børn og unge, der kræver særlig støtte. Familieafdelingen

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85%

Roskilde Kommune. Trivselsundersøgelse 2013/2014. Roskilde Musiske skole. Resultat for: Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% Trivselsundersøgelse 2013/2014 Resultat for: Roskilde Musiske skole Antal udsendte: Antal gennemførte: Svarprocent: 46 39 85% INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD Information om undersøgelsen Overblik Temaoversigt

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014

Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 2014 SOLRØD KOMMUNE Opfølgning på borgertilfredshedsundersøgelsen 214 Supplerende tilfredshedsundersøgelser i BorgerService og Jobog SocialCenteret Indhold Indledning... BorgerService...4 Metode...5 Udvælgelsen

Læs mere

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave

Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Tilsynsnotat Rudme Friskoles børnehave Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Dagtilbudsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 11 4 Fælles retning

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Bostøtte, Bofællesskaber og Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014

BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 BRUGERUNDERSØGELSE BORGERENS MØDE MED REHABILITERINGSTEAMET LEJRE KOMMUNE 2014 1 Om rapporten Denne rapport præsenterer resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt de borgere, der i perioden den 1.

Læs mere

Hvad kræves af dig som samordner:

Hvad kræves af dig som samordner: Hvad kræves af dig som samordner: Kunne beherske neutralitet i forhold til familien og forvaltningen Holde dig fri af familiens konflikter og alliancer Kunne afholde sig fra at give personlige mening til

Læs mere

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011

DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 DK HOSTMASTER REGISTRATORUNDERSØGELSE 2011 REGISTRATORUNDERSØGELSEN Hvad Undersøgelse DK Hostmasters. 89 komplette besvarelser Hvordan Elektronisk skema sendt på e-mail i 2011 Indsamlet over 3 uger fra

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Evaluering på Mulernes Legatskole

Evaluering på Mulernes Legatskole Evaluering på Mulernes Legatskole Undervisningsevaluering i STX og HF 1. Optimalt bør alle forløb evalueres formativt, men som minimum skal det ske på alle hold mindst to gange om året, og mindst én af

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder

Resultatopfølgning. Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning. Netværksinddragende Metoder Resultatopfølgning Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning Netværksinddragende Metoder 1 Resultatopfølgning for Netværksinddragende Metoder Vejledning til dokumentationsstrategi og planlægning

Læs mere

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj

Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Tilsynsnotat Bøgehaven/Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige i tilbuddene

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende

Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende Tilfredshedsundersøgelse klienter og pårørende April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1. Baggrund og formål side 3 2. Metode og undersøgelsesdesign side 3 2.1. Undersøgelsestidspunkt side

Læs mere

Naboskabsundersøgelse

Naboskabsundersøgelse 1 Naboskabsundersøgelse af Administrator David Nielsen-Ourø Indholdsfortegnelse: 1. Rapport (a) Generelt (b) Svarprocenter (c) Opsummering og kort analyse af svarene (d) Videre analyse - deludtræk, fritekstbesvarelserne

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Statusrapport om inklusion

Statusrapport om inklusion Statusrapport om inklusion Rebild Kommune Skole- og fritidsområdet TILRETTET VERSION 19.09.12 Indhold Forord 3 1 Status på arbejdet med inklusion 5 2 Rådgivning og vejledning 6 3 Kompetencer 12 4 Fælles

Læs mere

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter

Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter Social og Sundhed Sagsnr. 205111 Brevid. 1417478 Evaluering af sammenlægning af Børne- og Familiecenter og Unge- og Familiecenter 27. marts 2012 Baggrund Byrådet besluttede den 30. marts 2011 at samle

Læs mere

Voksne med Handicap 2014

Voksne med Handicap 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Voksne med Handicap 2014 Delrapport: Boformer UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Mette

Læs mere

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats

Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Viborg Kommune Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns/unges trivsel og til tidlig opsporing FORMÅL Formålet med Trivselsskemaet og den systematisk organiserede brug,

Læs mere

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud

Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Brugerundersøgelse vedrørende aktivitetsstøtte og lokaletilskud Sport & Fritid Foråret 2008 Side 1 af 10 Brugerundersøgelse vedr. tilfredsheden med aktivitetsstøtte og lokaletilskud Metode I november/december

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 317 Svarprocent: 80% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Evaluering af læreplaner 2014/2015

Evaluering af læreplaner 2014/2015 Evaluering af læreplaner 2014/2015 Forord Åbyhøj Dagtilbuds læreplaner evalueres årligt i perioden ultimo april ultimo maj. Den Årlige evaluering skal ses i sammenhæng med, at der i er aftalt årlig evaluering

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

6 til 10 år. Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing

6 til 10 år. Viborg Kommune TOPI. Tidlig opsporing og indsats. Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing Viborg Kommune TOPI Tidlig opsporing og indsats Trivselsskema et redskab til vurdering af børns trivsel og til tidlig opsporing 1 FORMÅL Formålet med trivselsskemaet er understøtte de fagprofessionelle

Læs mere

Forandringsteori for.kommune i Projekt Forebyggelseskommuner

Forandringsteori for.kommune i Projekt Forebyggelseskommuner Forandringsteori for.kommune i Projekt Forebyggelseskommuner Formål 1. Underretning sikre at alle indkomne underretninger bliver sagsbehandlet ens og hurtigt på et højt fagligt niveau Aktiviteter Alle

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011

Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Pårørendeundersøgelse Skovbogård, Autismecenter Syd 2011 Acadre sag nr.10/2762 dokument nr.85 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 2. Resumé... 2 2.1 Skovbogård... 2 2.2 Baggrund... 2 2.3 Formål... 2 2.4

Læs mere

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE

VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE VTU Virksomhedstilfredshedsundersøgelse TECHCOLLEGE Campus Uddannelser: proces Elektriker Industrioperatør Bygningsmaler Murer byggeuddannelse VVS kommunikation Grafisk tekniker Mediegrafiker Indledning

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter

Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Evaluering af samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter Samarbejdet mellem læsevejledere og læsekonsulenter er i sommeren 2016 blevet evalueret gennem et digitalt spørgeskema udsendt til læsevejlederne

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik

Studiemiljøundersøgelsen Diplomingeniør i Produktionsteknik Studiemiljøundersøgelsen 201 - Diplomingeniør i Produktionsteknik Syddansk Universitet, Det Tekniske Fakultet Indledning Denne rapport bygger på data fra studiemiljøundersøgelsen som er gennemført på hele

Læs mere

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn

Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Brugerundersøgelse på Teaterskolen for Børn Kulturforvaltningen Sommeren 2007 Indholdsfortegnelse Sammenfatning...3 Metode...4 Besvarelse fra de børn/unge der har benyttet Teaterskolen for Børn s fritidstilbud.5

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Brugerundersøgelse 2015 KULTUR & FRITID Benchmarkrapport 2015 & Bibliometerrapport 2015 2 Indledning har i overensstemmelse med Holbæk Kommunes Strategi for brugerundersøgelser gennemført

Læs mere

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve

Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssystem for KUU Køge-Roskilde-Greve Kvalitetssikring og evaluering for KUU Køge-Roskilde-Greve Formålet med kvalitetssikringssystemet for KUU Køge-Roskilde-Greve er at sikre, at uddannelsen i vores

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 297 Svarprocent: 73 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn

Evaluering af forsøgsordningen vedrørende tilskud til pasning af egne børn N O T A T Til Børne- og Familieudvalget Kopi Fra Dagtilbud og Undervisning Emne Tilskud til pasning af egne børn Afdeling Dagtilbud og Undervisning Telefon 99741310 E-post jens.ole.koch@rksk.d k Dato 8.

Læs mere

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V

JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER. DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V JUNI 2015 KØBENHAVN DK HOSTMASTER BRUGERUNDERSØGELSE 2015 AF DK HOSTMASTER DK HOSTMASTER A/S Kalvebod Brygge 45, 3. sal. DK-1560 København V Juni 2015 Analyse af brugerundersøgelse af DK Hostmaster DK

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tømmerup Fri- og Efterskole, friskolen Dato:1. oktober, 2015 Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. oktober, 2018 UMV en indeholder de

Læs mere

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN

folkeskolen.dk Tema: Læringsmål DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Tema: Læringsmål 6 DECEMBER 2013 SKOLEBØRN Hvor skal jeg hen? Hvor er jeg nu? Hvad er næste skridt? Seks ud af ti forældre oplever, at der ikke er opstillet mål for, hvad deres barn skal lære i skolen.

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: 1.114 Svarprocent: 71% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006

Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Udvalgte resultater fra patienttilfredshedsundersøgelsen på Silkeborg Centralsygehus 2006 Med denne patientundersøgelse er der nu fire gange gennemført detaljerede tilfredshedsundersøgelser på Silkeborg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 352 Svarprocent: 70 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien Ved ikke

Læs mere

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området

Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe Kommune Udviklingssekretariatet Januar 2007 Gladsaxe Kommune Brugertilfredshedsundersøgelse Skole og SFO området Gladsaxe, januar 2007 Indholdsfortegnelse: Rapportens opbygning:... 2 1. Sammenfatning...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 418 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2%

ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 135 ELEVTILFREDSHED 2015 Svarprocent: 91,2% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt 7.-10. klasses elever

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Skole beelser: 244 Svarprocent: 64 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Brugerundersøgelse 2010 INDLEDNING 01 Om rapporten Rapportens indhold Gladsaxe Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue

Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Tilsynsnotat Kernehuset børnehave og vuggestue Faaborg-Midtfyn Kommune skal ifølge lovgivningen føre tilsyn i kommunens dagtilbud og dagpleje. Tilsynsforpligtelsen retter sig både mod det indholdsmæssige

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84%

Aalborg Kommune. Klimamåling Rapportspecifikationer. Aalborg Kommune Total Gennemførte Inviterede Svarprocent 84% Aalborg Kommune Klimamåling 2016 Rapportspecifikationer Gennemførte 12365 Inviterede 14674 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Det samlede resultat

Læs mere

Tjørring Skole gode overgange

Tjørring Skole gode overgange Der er mange overgange i et barns forløb fra børnehave til skole og videre op gennem skolens afdelinger. Tjørring Skole har i dette projekt fokus på hvordan pædagoger og børnehaveklasseledere kan samarbejde

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008

Beboerundersøgelse i Toften april - maj Beboerundersøgelse i Toften april - maj 2008 Beboerundersøgelse i Toften Udarbejdet af sbs v/benjamin Ekerot rapport, juni 2008 Indhold INDLEDNING... 2 SAMMENFATNING AF RESULTATER... 3 RESULTATER OG RESULTATBEHANDLING... 4 Stamdata og undersøgelsens

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 6.-9. klasse Antal besvarelser: 191 Svarprocent: 72 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Gribskov Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2010

BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Almenklasse beelser: 179 Svarprocent: 67 BRUGERUNDERSØGELSE 2010 Om rapporten Varde Kommune har i januar og februar 2010 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i skole. Denne rapport

Læs mere

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne

1.2. Baggrund for projektet. Redskabet til måling af trivsel er et af fem redskaber, der afprøves i projektet. Redskaberne 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål med redskabet... 3 1.2. Baggrund for projektet... 3 1.3. Viden til at handle... 4 1.4. Formål med vejledningen... 4 1.5. Vejledningens opbygning...

Læs mere

Rådslagningskonference 25.oktober.

Rådslagningskonference 25.oktober. Rådslagningskonference 25.oktober PROFIL SOCIALRÅDGIVER 1981 UDDANNET I FAMILIERÅDSLAGNINGSMODELLEN I 2001 16 ÅRS PRAKSISERFARING MED FRS IMPLEMENTERINGSANSVARLIG I HORSENS KOMMUNE 14 ÅRS UNDERVISNINGSERFARING

Læs mere