FORRETNINGSBETINGELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORRETNINGSBETINGELSER"

Transkript

1 FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr (herefter Quick ) og kunden (herefter Kunden ) vedrørende Quicks levering af tjenesteydelser til Kunden. 2. Enhver fravigelse af Betingelserne kræver skriftlighed og enighed mellem Quick og Kunden. 2. QUICKS VIRKSOMHED OG YDELSER 1. Quick driver konsulentvirksomhed og leverer tjenesteydelser i forbindelse hermed til selskabets kunder. 2. Quicks ydelse består blandt andet i at fastsætte registreringsafgifter og øvrige afgifter af køretøjer i henhold til registreringsafgiftsloven, og i på baggrund af fuldmagt fra kunden at købe køretøjer i udlandet. 3. Quick er registreret hos SKAT i henhold til registreringsafgiftsloven og hos øvrige relevante myndigheder. 3. INDGÅELSE AF AFTALEN 1. Indgåelse af aftale mellem Quick og Kunden sker ved Kundens henvendelse til Quick, enten via mail, via telefon eller via indløsning af kode købt hos en Quickpartner. 4. AFGIFTSFASTSÆTTELSE OG AFGIFTSBERIGTIGELSE, NEDVEJNING OG ÆNDRING FRA GULE PLADER TIL HVIDE PLADER 1. Ved afgiftsfastsættelse og afgiftsberigtigelse fastsætter Quick registreringsafgiften på køretøjer, der importeres til Danmark og/eller på køretøjer, der er i Danmark, men som ikke er indregistreret i Danmark og/eller køretøjer der er indregistreret i Danmark,

2 men som skal have ændret status for så vidt angår registrering eller have ændret afgiften. 2. Kunden er forpligtet til at udlevere samtlige oplysninger og dokumenter, som Quick anmoder om til brug for Quicks udførelse af afgiftsfastsættelsen og afgiftsberigtigelsen. I modsat fald kan der opstå misforståelser og forsinkelser, som Quick ikke er ansvarlig for. 3. Når Kunden har afleveret samtlige oplysninger og dokumenter, som Quick har anmodet om, beregner Quick registreringsafgiften og sender den til Kunden. Quick søger at svare hurtigst muligt, og oftest inden for 24 timer. Dog kan manglende oplysninger fra Kunden eller køretøjets karakter medføre en længere sagsbehandlingstid. 4. Når Kunden har modtaget afgiftsfastsættelsen fra Quick, skal Kunden acceptere denne skriftligt senest 7 dage efter Kundens modtagelse. Afgiftsfastsættelsen er således kun gyldig i 7 dage. Accepten skal sendes til den mailadresse hos Quick, hvorfra afgiftsfastsættelsen blev afsendt. Kundens accept kan ikke ske mundtligt. 5. Afgiftsopgørelsen som Kunden modtager fra Quick består af en fastsat registreringsafgift, et nummerpladegebyr og Quicks salær inklusiv moms. 6. Kunden er forpligtet til at betale det samlede beløb (registreringsafgiften, nummerpladegebyret og Quicks salær inklusiv moms) til Quick senest 7 dage efter Kundens modtagelse af afgiftsopgørelsen. Kunden modtager kvittering på mail for betaling, der samtidig sendes til den relevante Quickpartner. 7. Kunden kan efter modtagelse af kvittering for betaling henvende sig hos den relevante Quickpartner for udlevering af nummerplader. 8. Kunden skal ved henvendelsen til den relevante Quickpartner medbringe (i) kvittering for betalt registreringsafgift, (ii) original registreringsattest på køretøjet og (iii) kørekort. Kunden skal ved afhentning betale gebyr til Quickpartneren. 9. Hvis Kunden ikke accepterer inden for den fastsatte frist på 7 dage, er Kunden nødsaget til at købe en ny indløsningskode hos en Quickpartner. 5. FORHÅNDSVURDERING

3 1. Quick kan give en forhåndsvurdering af et køretøj, som Kunden overvejer at købe i udlandet og registrere i Danmark eller et ikke-indregistreret køretøj i Danmark, som Kunden ønsker at registrere i Danmark. 2. Quicks forhåndsvurdering er alene et skøn baseret på de oplysninger, som Kunden giver til Quick vedrørende det pågældende køretøj, og Kunden kan derfor ikke støtte ret på forhåndsvurderingen, ligesom Quick ikke kan holdes ansvarlig for hverken rigtigheden af forhåndsvurderingen eller handlinger, som Kunden måtte tage på baggrund af forhåndsvurderingen. 3. Kunden anmoder via Quick om at give en forhåndsvurdering. 6. INDKØB AF KØRETØJ PÅ BAGGRUND AF FULDMAGT 1. Kunden afgiver skriftlig fuldmagt til Quick, hvorefter Quick opnår fuldmagt til at indkøbe køretøj på vegne af Kunden. 2. Udover fuldmagt til at indgå bindende aftale om køb af køretøjet, afgiver Kunden også fuldmagt til Quick til at indgå aftaler om transport af køretøjet til Danmark og øvrige ydelser forbundet med indkøb og transport af køretøjet til Danmark. 3. Aftalen vedrørende køb af køretøj indgås mellem sælgeren af køretøjet og Kunden, og Quick er således alene fuldmægtig. Quick er således ikke ansvarlig for eventuelle mangler mv. ved køretøjet, ligesom Quick ikke er ansvarlig for beskadigelser mv., som måtte blive påført køretøjet under transport, idet Quick ikke er part i disse aftaler. 7. FORMIDLING AF FORSIKRINGER 1. Quick formidler visse udvalgte forsikringstyper vedrørende køretøjer på vegne af forsikringsselskaber. 2. Quick er alene formidler af forsikringsaftalen, og forsikringsaftalen indgås således mellem Kunden og forsikringsselskabet. Quick er således ikke part i forsikringsaftalen. 3. Quick er berettiget til uden at angive årsagen at afvise anmodninger på indgåelse af forsikringsaftaler.

4 4. Forsikringsaftalen er først indgået, når Kunden har modtaget certifikat på forsikringen fra forsikringsselskabet. 5. Kundens betalinger sker direkte til Quick, der overfører det af forsikringsselskabet opkrævede beløb til forsikringsselskabet. 8. FORMIDLING AF RAPPORTER OM KØRETØJER 1. Quick formidler rapporter om køretøjer udført af professionelle leverandører, herunder leverandører i Tyskland, som Kunden kan vælge at bruge som udgangspunkt for køb af køretøj. 2. Quick er alene formidler af rapporterne, og aftalen om Kundens køb af rapporter indgås således mellem Kunden og leverandøren af rapporten. Quick er således ikke part i aftalen. 9. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 1. Samtlige de af Quick oplyste priser er inklusiv moms, såfremt den pågældende ydelse ifølge momsloven tillægges moms. 2. Kundens betaling af Quicks salær inklusiv moms sker sammen med Kundens overførsel af registreringsafgift og øvrige gebyrer til Quick. 10. FORTRYDELSE 1. Kunden har ret til at fortryde indgåelse af aftalen, indtil Quick har leveret sin ydelse. Kunden kan således ved at give skriftlig meddelelse herom til Quick fortryde aftalen, indtil det tidspunkt, hvor Kunden har overført registreringsafgift mv. til Quick. Efter dette tidspunkt kan Kunden ikke fortryde aftalen. 11. ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORBEHOLD

5 1. Quicks ansvar over for Kunden er begrænset til at omfatte Kundens direkte tab. Kundens eventuelle indirekte tab, herunder driftstab, er Quick således ikke ansvarlig for. 2. Quicks ansvar over for Kunden er i øvrigt beløbsmæssigt begrænset til det af Kunden betalte honorar til Quick. 3. Quick oplyser om relevante afgifter og den anslåede størrelse herpå baseret på gældende praksis fra skattemyndighederne. Quick afgiver således ingen garanti for fuldstændigheden eller rigtigheden af oplysningerne. 4. Quick søger at behandle sagerne hurtigst muligt for Kunden, og gerne inden for 24 timer. Quick afgiver imidlertid ingen garanti herfor, og konkrete forhold hos Kunden eller køretøjet kan medføre, at sagsbehandlingstiden er længere. Quick er ikke ansvarlig for tab grundet længere sagsbehandlingstid. 5. Quick er ikke ansvarlig for Kundens tab som følge af dispositioner baseret på oplysninger modtaget fra Quick, medmindre Kundens tab er forårsaget af grov uagtsomhed fra Quick. 6. Quick tager forbehold for skrivefejl og tastefejl i forbindelse med angivelse af priser og vurderinger. 12. FORHOLD TIL SKAT 1. Quick er registreret hos SKAT i henhold til registreringsafgiftslovens 15, og Quick er således af SKAT registreret til at fastsætte registreringsafgifter. Quick har stillet sikkerhed over for SKAT til sikkerhed for Quicks forpligtelser i overensstemmelse med reglerne i registreringsafgiftsloven. 2. Quick hæfter over for SKAT, såfremt SKAT er af den opfattelse, at den af Quick fastsatte registreringsafgift på Kundens køretøj for lav. Quick forpligter sig således til at friholde Kunden for ethvert krav fra SKAT i forbindelse hermed. Kunden er i tilfælde heraf forpligtet til at give Quick adgang til at føre administrativ klagesag og eventuel retssag på vegne af Kunden, idet Quick afholder samtlige omkostninger hertil. 3. Hvis skattemyndighederne efterfølgende ved en kontrol hos Kunden nedsætter den af Quick oplyste registreringsafgift, udbetaler Quick differencen til Kunden.

6 4. Når Kunden har overført registreringsafgift og øvrige afgifter til Quick, indestår Quick for, at beløbet overføres til SKAT. 13. LOVÆNDRINGER 1. Såfremt og i det omfang lovgivningen vedrørende registreringsafgift eller anden relevant lovgivning eller praksis ændres, forbeholder Quick sig ret til at ændre Betingelserne. 14. LOVVALG OG VÆRNETING 1. Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret og ved de almindelige domstole.

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com 1. Generelt 1.1 Disse generelle betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med enhver brug af crowdfunding platformen og hjemmesiden

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering

Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering Forretningsbetingelser for oplagring og håndtering 1. Opbevaring og håndtering K. Hansen Transport AS opbevarer og håndterer indleverede varer for kunden i henhold til almindelig god opbevaringsskik, samt

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere

Vilkår og Betingelser For Forbrugere Vilkår og Betingelser For Forbrugere 1 ANVENDELSE 1.1 Disse vilkår og betingelser(i det følgende "Vilkår"), og alle øvrige vilkår og dokumenter, der henvises til i disse Vilkår gælder for alle aftaler

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S. Gældende fra januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for ST Skoleinventar A/S Gældende fra januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra ST Skoleinventar A/S som led i et udbud

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Salgs- og leveringsbetingelser for Labflex A/S Gældende fra 1. januar 2015 Såfremt disse salgs- og leveringsbetingelser fremlægges som del af et tilbud fra Labflex A/S som led i et udbud eller en licitation,

Læs mere

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn

Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn Vilkår for brug af moovel og moovel Brugernavn moovel GmbH, Fasanenweg 15-17, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tyskland ("moovel GmbH") ejer og driver moovel mobilitetsplatformen ("moovel"), der kan tilgås

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet.

Salgsbetingelser for forbrugere direkte salg: gældende for alle forbrugerkøb direkte fra Dell via telefon eller internet. SALGSBETINGELSER Køb af produkter direkte fra Dell reguleres af ét af nedenstående sæt salgsbetingelser. Vær særligt opmærksom på at gennemlæse og acceptere det rette sæt salgsbetingelser, da disse indeholder

Læs mere

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt.

1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. Forretningsbetingelser 1. Generelt Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende i forholdet mellem kontoret og klienten, med mindre andet skriftligt er aftalt. 2. Kontorets pligter Ved behandlingen

Læs mere

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse.

FMI Standardbetingelser med bod. Tjenesteydelse. FMI Standardbetingelser med bod Tjenesteydelser 1. Indledning Betingelserne regulerer Sælgers levering til Køber af de Tjenesteydelser og Reservedele, der fremgår af Indkøbsordren. Sælgers eventuelle betingelser,

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Indhold Betingelsernes anvendelsesområde... 2 Indgåelse... 2 Priser... 2 Betalingsbetingelser... 2 Betalingsplan... 3 Underleverandør... 3 Udførelsen og organisering... 3 Funktionalitet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS

Salgs- og leveringsbetingelser for Dynamics Danmark ApS Salgs- og leveringsbetingelser for ApS ApS forkortes herefter Dynamics DK 1. Ordre DYNAMICS DK tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV")

VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE. De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt DDV) VOGNMANDSKONTRAKT FOR A-ANPARTSHAVERE Mellem De Danske Vognmænd ApS Galoche Allé 15 4600 Køge (herefter benævnt "DDV") og Vognmanden (herefter benævnt "Vognmanden") Som enten personligt eller via sit selskab

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere