MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB"

Transkript

1 l dette nummer er der tilmeldingsblanket til sommertræffet, og du kan læse spændende nyt om model biler. Nr. 88 marts 1994 MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB Nu kalder igen de norske fjelde!

2 Bestyrelse Formand A-1264 Herluf Knudsen Postboks 28 DK-5200 Odense V Næstformand A-839 Simon Marsbøll Gl. Kongevej Engesvang Sekretær A-407 Palle Bøgely Eriksgade 16 DK-5000 Odense C Kasserer A-1188 Henrik Nielsen Østerled 20, I. tv. DK-5000 Odense C Redaktør A-232 Morten Westermann Tværgade42 DK-5750 Ringe Tlf NMMK Stiftet i Oslo 18. september 1978 Klubbens adresse: Nordisk Morris Minor Klubb Postboks 28 DK-5200 Odense V Postgiro: Kontingent pr. kalenderår: A-medlem (medlem med bil) Dkr H-medlem (husstandsmedlem) Dkr Distributør A-841 Lars Westermann Ruevejen8 DK-5750 Ringe Teknisk redaktør A-120 Anton Kamp Østergade 17 Asferg DK-8990 Fårup Revisor Lars Skovly NM M K's medlemsblad Stof til bladet sendes til redaktøren. Indleveringsfrist for stof til næste nummer: 20. april1994 Oplag: 1000 eksemplarer Tryk: Centraltrykkeriet, Odense, Danmark. 2

3 LOKALGRUPPER NORGE SVERIGE Gruppe Kontaktperson Telefon Oslo A-707 Terje Sunnaas - Box 37 Hovseter - N-0705 Oslo 7 Jobb (02) priv (02) Klubbmøte: l. ti!wagi m~neden kl Møtested mai-sept: Rodeløkken Kafe, Bygdøy. Okt-apr: hostetjesunnaas. Ringet av styremedlemmerne ~ forh~nd i telfelle det er specielt program. Møre A-1339 Henry Eide- Lerstadnakken N-6014 Ålesund Jamtland A-1074 Kåre Tor.fjiill - Furutorpsga tan 23 - S Ostersund Dalarna A-838 Thomas Eriksson - Kråk Bost. bergsvagen 4- S Mora Arb. Goteborg A-1169 Matz Lundgren - Nedra Kvarnbergsgt. 4- S Goteborg DANMARK Våst Sverige A-1808 Erling Holmin- Skoftebyga tan 55 - S Trollhattan Nordjylland A-164 Jørgen Ebdrup- Vestavej 14 DK-9200 Alborg SV Randers A-120 Anton Kamp Nielsen- Øster gade 17, Asferg- DK-8990 Fårup Midtjylland A-614 Peter Ølholm- Bredgade DK-8340 Malling Østjylland A-738 Per Madsen - Frederikslystvej DK-8723 Løsning Sønder- A-216 Johannes Jubl - Lindevej 8, jylland Overjerstal- DK-6500 Vojens Klubmøde: Se under Als. AJs A-697 Poul Iversen - Mosevænget DK-6440 Augustenborg Klubmøde: se arrangementskalendercn. 3

4 DANMARK Gruppe Kontaktperson Telefon Fyn A-1334 Carsten Mochau Lind-Ege vej 9- DK-5200 Odense V Klubmøde: Den før.;te tir.;dag i ml! neden kl i Ungdornsklubben pll Næsby Skole, Skolevej, Næsby. Sydfyn og A-596 Albert Hansen- Brændeskov øerne vej 18- DK-5700 Svendborg Klubmøde: Den sidste mandag i mllneden kl pll Stenstrup Kro. Nordvest Sjælland A-990 Poul Henning Hansen- Havn søvej 5- DK-4591 Føllenslev A-881 Max Christensen - Hagested vej 18 - DK-4532 Gislinge Klubmøde: Den før.;te tir.>dag i mllneden. Næm1ere oplysninger hos kontaktper.;onen. København A-1245 Klavs Juul Nielsen- Lejrevej DK-2700 Brønshøj (bil) Klubmøde den sidste tirsdag i mllneden kl (ikke juni ogjuli) Brønshøjvej 17, ind g. B, Medborgerhuset Pilegllrden. Sydsjælland H-386 Ketty Rasmussen - Sorøvej , Rislev- DK-4700 Næstved Klubmøde: Den før.;te søndag i mllneden kl pll Sorøvej 484. Lolland-Fal- A-1461DermisHansen-Bygaden10, s ter & Møn Nagelsti- DK-4800 Nykøbing F. Bornholm A-1036 Esben Hansen- Sandflugtsvej 22, Kredsen 8- DK-3700 Rønne A-1174 Allan Rasmussen- Smedegårdsvej 23- DK-3700 Rønne 4

5 FORMANDENS SIDE Vinteren er her endnu, selv her i Danmark hænger den ved, sne her sidst i februar er vi jo ikke så vant til. Der er dog håb forude, dagene er jo trods alt blevet længere. Sommertræffet 1994 er på plads og det foregår som oplyst i Norminor nr. 87 på Vik Skysstajon ved Hønefoss i Norge. Læs mere om træffet længere fremme i bladet. Det var måske en ide allerede nu at reservere en hytte, hvis man ønsker en sådan. Nordkapturen som H-339 Reidun og A-005 Olav Bjørge havde i støbeskeen er aflyst. Der er dog planer om en rundtur i den sydlige del af Norge lige efter træffet. Mere herom i næste nummer af Norminor. I sidste nummer af Norminor, var der en artikel om mærkning mod tyveri. Hvis nogen skulle være interesset i at låne værktøjet til mærkning, bedes man henvende sig til vores næstformand A-839 Simon Marsbøll. A-1264 Herluf Knudsen HUSK generalforsamlingen i København den 19. marts 5

6 DATO ARRANGEMENT ARRANGØR Marts lør. den 19. Generalforsamling, med start hos København Taxa, Kbh. kl Spisning kl og selve generalforsamlingen kl.13.00, Brønshøjvej 17, Pilegården. søn. den 20. Årsmøde, kl.14.00, Knallertbanen, Fløedalsvej, 9230 Svenstrup. Nordjylland April søn. den 24. Klubmøde. Tilmelding til Tina og Jens Mondrup, tlf Østjylland Maj tors. den 12. Jydsk- Fynsk Classic Auto Jumble 1994, ved Jysk Automobilmuseum i Gjern. fre.- søn. Minitræf (Pinsetræf). Østjylland den Mere information i næste nummer. lør. den 28. 1ångens Camping, Ulricehamm, Våst Sverige kl Oplysninger hos kontaktpersonen. Juni lør. den 4. Stenrosets Camping, Trollhattan, Våst Sverige kl Oplysninger hos kontaktpersonen. søn. den 12. Classic Autojumble & Concours De Charme ved Gavnø Slot. Juli fre.- søn. Sommertræf på Vik Skysstasjon Oslo den ved Hønefoss, Norge. MG Car Club 6

7 NMMK's SOMMERTREFF JULI 1994 VED VIK SKYSSTASJON naturlig stoppested siden 1858 E 16 VED TYR l FJORDEN l l IE6 l ~ l HØM~ IK SKY~ASJON ) TYRIFJ ~ l \ NORGE 1 "' OSLO.;' '.. '~- ~ l.? f / l l DRAWWt:~l ' SVERIGE L.ARV1K.- l l Et81 l l l DANMARK 7

8 SOMMERTREFF 1994 Det ønskes velkommen til NMMK's sommertreff juli 1994 på Vik Skysstasjon ved TyriGorden som ligger 12 km fra H ønefoss, 45 km fra Oslo og 50 km fra Dram men. Lett il finne fra m til enten.man kommer fra Norge. Sverige eller Danmark. Stedet har alle de ting man ønsker seg for at treffet skal bli mulig il gjennomføre. l tillegg er det et fi nt utgangspunkt for de som ønsker å fortsene sin fe rie herfra etter treffet. Yik Skysstasjon er et stort fritidssenter med ma nge muligheter for både bading og leking fo r barn. Bensinstasjon og butikk med det man trenger finnes på stedet. Av utleiemuligheter fin nes: Motellrom med l seng, kr. 295, Motellrom med 2 senger, kr. 195,- pr. pers. Motellrom med 3 senger. kr pr. pers. Motellrom med4 senger. kr. 495,- totalt (egner seg godt til familier) (prisene på motellrom er inkluden sengetøy) 4 tø mmerhytter -med 4-6 sengeplasser med dusjjwc og_minikjøkken. kr hytter med 4 senger uren dusj/wc kr. 200,- 9 mini-apartcments (rekkehus) med 4 senger med dusjjwc og minikjøkken, kr leil ighete r med 4 senger med d usj/wc og kjøkken. kr. 500,- Campingvognavgift m/ strø m, kr. l 00.- Teltplass. kr Dct kan også nevnes at sanitæranleggene (dusjjwc) er bra. Alle prisene er angitt i OK pr. døgn. Når det gjelder bestilling av overnatting skal denne gjøres innen IS. mai til: Yik Skysstasjon Telefon: Vik. N-3530 RØYSE Fax: Nærmere opplysninger o m program o.l. kommer i neste nummer. Pamelding til sommertreffet må gjøres sk riftlig innen l. juni til: Terje Sunnaas Box 37, Hovseler N-0705 OSLO 8

9 PÅMELDING TIL NMMK'S SOMMERTREFF JULI 1994 VIK SKYSSTASJON, TYRIFJORDEN Medlems nr. Bil type Årgang Navn. Adresse Post nr..... Land By Telefon nr. Antall voksne Antall ba rn.... Ankomst dato Oppho ldets varigbet... døgn D Treffavgift pr. voksen (50,-) D Telt (50,- pr. døgn) D H ytte (må bestilles gjen nom camping) D Middag lø rdag aften (mulighet for barnemeny) D Foto av bilene Ønsker å delta i bedømmelse: D Original klasse Antall D Campingvogn (l 00,- pr. døgn) D Motell (må bestilles gjennom camping) voksne ( 100,-) Antall... barn (50,- ) Antall.. D Treffmerke (75,- ) D Åpen klasse Deltagelse i originalklasse krever sertifikat. Alle priser er angitt i NOK 9

10 .. JAMTLAND Styrelsen for Jåmtlandsgruppen har sammenståilt foijande verksamhetsberåttelse for Styrelse Styrelsen for 1993 har bestått af ordf., sekr., kassor och två ledamoter. Styrelsen har under året haft ett styrelsernote och så årsmote. Medlemmar Vid årets borjan uppgick medlemsantalet till31 st. och for narvarande ar vi 51 st. en okning med 20 medlemar. Okningen ar ett resultat av Gusten & Ingegårds skrivande i Classic Motor. Aktiviteter Klubben arrangerade den 21. november det trationella julbordet ansvariga var Lilian, Haldo, Ingegård & Gusten. Dom dukade upp ett stort och gott julbord som vi ovriga sjutton njot av. 4. april var det isfiske på Djupsjon Rissna, fjoton stycken deltog och alla fick fisk. 15. maj var det grillning och crusing i samband med motormassan. Nio Morris fantaster var ute och drog denna kvall juni fixade Kenneth Backlin en traff i G nar p, Sundsvall. Det var sju J amtlands bilar som åkte tillsundsvalt Mat, dans och ovriga aktiviteter bestod helgen av. Tack Kenneth & Elisabeth juli. Veteranbilutstallning i samband med Expo norr dår Maarit Jamtsater deltog med sin Morris Minor juli sommartraff i Trollhattan dar deltog fjorton ekipage från Jamtlandsgruppen. Klubbtidning Jamtminor har under året utkommit med 3 nr. Styrelsen får be om ursakt for den dåliga informatinen och tidningar efter juli. Några anledningar ar att ordforaode och kassor har blivit pappor i borjan på hosten samt att aktivitetsman Gustens sjukdom. Vi hoppas på nya tag lo

11 A Gusten Bjork Klubbens eldsjal Gusten Bjork avled den 30 Januari i e n ålder av 49år efter en tids sjukdom. Gusten var en av Jamtlandsgruppens grundare och initsiativtagare. Gusten var av alla ansedd som en arlig,rejal och omtanksam person,det ar med stor saknad och sorg vi minns Gusten. Gusten begravdes den 11 Februari i Brunflo kyrka med jordfastning imarby kyrka. Kl ub ben har skankt pengar till cancer-fonden ochblommor vid kistan beslut togs av kassoren Mikael Eriksson och Tage Eriksson utan styrelsebeslut. 11

12 NORDJYLLAND Årsmøde Nordjyllands-gruppen.indkalder til årsmøde søndag den 20. marls 1994 kl på Knallertbanen, Fløedalsvej, 9230 Svenstrup. Vores kontaktperson gennem de sidste mange år, A-164 Jørgen Ebdrup, har ønsket at stoppe som kontaktperson fra denne dato. Derfor, kom og vær med til at vælge ny kontaktperson - gør din indflydelse gældende. Vi modtager også gerne forslag til ture og arrangementer i året. Week-end ophold 1994 Week-enden februar afholdt vi week-endophold på Vigsø Feriecenter. Vi var i alt 14 voksne og 8 børn (i alderen 2 uger til 7 år). Vejret var klart, luften var minus 4 og blæsende. Vandet i tropeland var 28 grader. Det var en virkelig hyggelig weekend med masser af snak og små vandreture i det friske vejr. Lørdag aften samledes vi alle mand i et af husene til fælles spisning og hygge. Morgenmad søndag indtog vi samme sted. Tak for sidst til alle. Vi håber vi bliver endnu flere til næste år. ØSTJYLLAND Søndag den 20. februar afholdt Østjylland årsmøde. På mødet blev følgende besluttet: Bestyrelsen fortsætter som den har været det sidste år. Østjyllands kontingent er fortsat 50 kr pr. husstand. Næste klubmøde bliver søndag den 24. april. Tilmelding til Tina og Jens Mondrup på tlf Minitræffet bliver i år den maj. Mere herom i næste nummer af Norminor. A-738 Per Madsen VÅST SVERIGE Arrangementer i foråret 1994 Lørdag 28. maj 1ångens Camping U lricehamn kl Medtag kaffekarg (mat). U pplysn. A-1808 Erling Hol min, tlf Lørdag 4. juni Stenrøsets Camping, Trollhiittan kl MC-bilsklubben har triiff diir samtidigt. Medtag kaffekorg (mat). Upplysn. A-1808 E rling Holmin, tlf

13 MORRIS MINOR OG STATISTIK A-839 Simon MarsbøH har fortsat sin artikel om Morris Minor og statistik, som han startede på i sidste nummer af Norminor. Opgørelsen over antallet af indregistrerede Morris Minorer i Danmark pr. 31/ foreligger nu. Der fandtes 2168 personbiler og 115 varevogne. Udviklingen i bestandens reduktion antyder, at faldet fra år til år bliver forsvindende lige på den anden side af årtusindskiftet. D et er naturligvis en ren matematisk betragtning, og der tages ikke højde for indførelse af skrotningspræmie o.lign. De Minorer der hugges op i 1994 som følge af skrotningspræmien, ville formodentlig alligevel være endt som skrot, da deres ejere ikke har et specielt romantisk forhold til deres gamle bil. For Lowlight -ejere viste både 1992 og 1993-data noget meget interessant. Den 31/ fandtes stadig 3 indregistrerede Morris Minor, som blev indregistreret første gang i perioden ! Den 31/ fandtes 6 stk indregistreret første gang i perioden Det er derfor sandsynligt (men ikke nødvendigvis sikkert), at der findes 3 stk indregistrerede årgang Da jeg kun kender 2 indregistrerede Lowlightere i Danmark, må der findes 4 somjeg ikke kender... Det er ikke til at holde ud for en udtalt Minorfreak som mig. Oplysninger om disse Danmarks ældste Minorer modtages med tak. De 2168 overlevende personbiler fordelte sig efter førstegangsindregistreringen som vist på figuren. Der er selvfølgelig flest overlevende fra de sidste årgange. Disse årgange ses stadig i daglig drift, og mange ejere betragter dem givetvis blot som en anvendelig hverdagsbil Det er disse biler Antal indregistrerede personbiler i 1993 fordelt efter første indregistreringsår 400 ~ 300 ~ <') ~ ~ :0 c i -:.ld.lll 10: i i &l >72 Første indregistreringsår 13

14 Reduktionen i personbiler fra år til år l 'C" ro! 1500 c.q ~ :: 500 o Arstal Reduktionen fra år til år (%) Personbiler v arevogne o Arstal man kan forvente ophugget i fremtiden. De forholdsvis store udsving i antal overlevende fra årgang til årgang kan hænge sammen med et meget svingende salg. F.eks. blev der solgt 2853 personbiler i året hvor 1000 Super blev introduceret, men året efter solgtes kun 936 stk data viser, at der er ca. 75 indregistrerede split-screen Minorer, ca. 260 Morris Minor 1000 og ca Morris Minor 1000Super. Ud af14213 stk. importeret fra England i perioden op til 1960 findes kun ca. 135 eller under 1%... A-839 Simon Marshø/l 14

15 VAREVOGNS-REGISTER Klubben har fået en henvendelse fra varevognsentusiaster i den engelske Morris Minor Owners Cl u b. De er ved at opstarte et LCV-register (Light Commercial Vehicles, d.v.s. Pick-up og Van), og vil gerne have alle mulige oplysninger i den forbindelse. De har tilsyneladende ambitioner om at registrere samtlige LCV'ere på kloden. J eg har sendt dem en kopi fra vores medlemsliste over de medlemmer der har en varevogn, men hvis der er medlemmer, som ikke figurerer som LCV-ejer i vores liste, men som alligevel er interesseret i at hjælpe til med oprettelsen af deres register, må de skrive til : Russe! Harvey 30 TY Mawr Road, Rumney, Cardiff, CF3 8BT, England. I deres brev skriver de, at specielt unikke versioner i de enkelte lande har deres interesse. Der var f.eks. en speciel version i Sverige, som postvæsenet brugte. I Danmark fandtes en» Morris 1000 de Luxe«(se billede). Medlem- Den elegante og rummelige varevogn M ORRIS 1000 DE LUXE ''ii' 'Mu<' t /., ""1., mer, der kender noget til denne danske type varevogn, må meget gerne kontakte mig. Står der eksemplarer rundt omkring? Hvor mange blev fremstillet o.lign. A- 839 Simon Marsbøll, Tlf

16 Der kom et brev... DE NYE MODELBILER FRA CORGI Efter forrige klubblad, hvor der er et indlæg på engelsk om model-bilerne, har vi snakket om, at det kunne være spændende at få en engelsk afdeling, som en slags venskabs-klub. Derigennem kunne man udveksle erfaringer, billeder, historie og måske nye muligheder for at få modeller af f.eks. Van, Cabriolet, Pick-up og Traveller, som er svære at få i Danmark. England er jo Morris' fødeland og der må også være folk som går op i Morrissen overthere med liv og sjæl. Det vil også gøre efterspørgslen på materiale til bladet bedre. Mon ikke vi har et medlem som er god til engelsk, som vil hjælpe med breve og oversættelser. Men hvad synes I andre? Kunne det ikke blive spændende? A-1515 Lars Thygesen og Jeanette Siebert, Sølvgade 4 B, 4840 Nr. Alslev, dre steder. I den udstrækning vi har mulighed for det tager vi artikler og oversætter til vores eget blad, affotografere dem direkte fra bladet eller laver et kort uddrag! I tilknytning til Jeres brev, er der på næste side en artikel fra Minor Matters (den engelske Morrisklub's medlemsblad) omkring de nye Corgi-modeller som bliver introduceret i løbet af foråret. Hvis I eller andre medlemmer er blevet interesseret i at blive medlem af f.eks. den engelske Morris klub er I meget velkomne til at kontakte mig for flere oplysninger, eller skrive direkte til den engelske klub (medlemssekretariatet) på flg. adresse: Jane White, Green Lane, Derby, DEl lrz., England. Et medlemsskab i den engelske klub koster ca. 200,- kr om året. A-232 Morten Westennann Svar fra redaktøren... J eg sætter Jeres brev i bladet og håber at der er nogle medlemmer som vil reagere på forslaget! Det er sådan, at vi i NMMK udveksler blade med andre morris-klubber i verden bl. a. den engelske. Herigennem får vi en masse oplysninger om hvad der rør sig i Morris-kredse an- 16 NEW lo r 1994 Models o f Travellers Plckups and Convenibles At last scale Trave/lers, Convenibles and Plckups wlll be avaliable lrom March onwards. Travellers and Convenibles (open and closed)... E6.85 Pick up Wimpey... C7.35 Vans Birds Custard & AA... E7.35 t 000 Saloons... E6.85 Splitscreen Saloons (cameos)... E2.50 Also slocked: Postcards, Wall Plaques, Magnets, Badges, Kits and Code 3 variants. Don't miss your model - Et reserves or il you pay in fult, cheques will not be eashed until models are available. P&P must be added to the above. For details ol colours and postage rates sither SAE or IRC or telephone. Fast and efflclent Mali Order Service. Standing Order service tailored to your requirements. Che ues to L.J. PRICE piease L. J. PRICE (Minor Models) 1 o Whinchat Grove, Kidderminster, Worcs. DYt O 4T J. Telephone: (0562)

17 Corgi Morris Minars - First Half Year Releases A t last they're here... the models Corgi have bcen promising us for the last 5 years. The models were previewed to the t rade at Corgi 's Greatest Linie Ca r Show and now full details are available. The models and their scheduled rejease datcs are as follows: pieked out. whecls will bc in body colour and a coachline will bc applied. In the case of the open convenible themodel will have a betler qualit y intcrior and sunvisors. l am sure that most avid collectors will see tilesc new rejeases fis an exciting expansion of Corgi's range of Morris Minor models but le1 us hope 1hat Corgi do not try 10 over-exploil lhe colleclors' markel by producing too many variants Police Panda Car 1000 Saloon - Black 1000 Saloon - Red Rally Car Number Convertlble (Hood up)-snowberry White 1000 Convertlble (Hood down)- Clipper Blue 1000 Convertlble (Hood up)-porcelain Green 1000 Convertible (Hood down) - Frilford Grey 1000 Traveller -Green 1000 Van - Blrd's Custard 1000 Van- AA 1000 Pick-up - Wimpey South Glamorgan Constabulary Police Set (1000 Van and MGA Hard Top) ReJease Date February February February April March May May April J anua ry J anuary April April MORRIS MINOR CONVERTIBLE Thc Morris Minor Convenible will bc available in two fonns. hood down and hood up. Thc hood down version is repon ed to have a "real textile roor. All models are to have overridcrs. wing mirrors and evcn a BMC rosctte on thc wmdscrcen. In the past cach individual model has bcen released with a specific nu mbcrplate. This will not bc the case with the new 1994 models. With each model you will receive a transfer shcet in ordcr that the model may bc personalised with your des i red registra t ion numbcr. MORRI S MINOR PICK UP TI1e movc of produetion to China has enabled Corgi to pay more auention to detail and these new rejeases are to bc produced to a much higher standard than previous models. Chromework is to bc MORRIS 1000 VAN Sird's Cusurd 17

18 Boganmeldelse ORIGINAL MORRIS MINOR stedetalje gennem hele Minorens produktionsperiode. Den er derfor til stor nytte, hvis man ønsker at restaurere 100% originalt. De afbildede biler tilhører alle eliten blandt engelske Minorer, så det er ikke inspiration, der mangler, når man sidder og nyder de flotte billeder. Alle modeller bliver gennemgået i alle detaljer. Der er også et afsnit om specielle leverancer til postvæsen, telefonselskab, politi m.m. Desuden er der en gennemgang af hvornår, de forskellige ændringer indførtes- ofte med angivelse af stelnummer! Ligeledes findes lister over de forskellige farver, der er benyttet til karossen, hjul, grill o.s.v. Ray Neweli har netop udgivet en fantastisk bog om Morris Minor. Bogen er ger; f.eks hvordan fabrikken lavede en Bogen er fuld af små sjove oplysnin ganske vist på en gelsk, men alene COLOUR SCHEMES (9 4 8«MODELS) Whnh =... p.gr.a. de ekstraor- i9t9~s6~-=f ~b= 19 ~ 59 Coaehlil\t Grille Hudlinins Hood O ptions Cupcu ;T"~,"'~o~ ~ ~ ~~~:C~~=~:::==;: --~~--~ ~ ic C re)' dinær gode billeder p;,.. t.as)ltgay R<d ~.::~~ /l.h roon G te)' MuOOn 8uj;kGr«n L shtcrq Grt)' C o <'f L1ghrCrr,- 8\J<k ""' Grey Grey C\ucnc er den investerin- :"': ~ j~~~,; ~ --~~-~~=~~~--i~~~=~===~c"~""' LtghrCrcy Mlroon Clmndc>nGtcy Ro! MuoOn Lls)lrGre)" Bbd:: Cu y gen værd. Bogen er ::;c"="~"" : :c :,. =!R"'~ ==~~~-~;-~~t--~ ~=j[==~~: ~.:~: Ro! BrrchGrty på 127 sider, men ~ c.., L ghtgrcy Muoon!lrrchGrc),_h tooo L1g.hrCn y Bl>< k derermere end250 ~.. ~ ~c :,= ==!~~~,;==~~~-~~~~~f--~~c==~~~=~t~~:~ C<<Y ""' B11chGrcy ~segrccl'l BugleGrccn llghtgrcy 81rchGrt) S1gcGrccl'l Gu:y BusltGu e,., LlsbtGrey Grey B11ch Grey : Cre» billeder. Den bil- ~~ ~,c~.. = ~ ~~~;~~::~:~.~~~~~~~~~==~~~===~~~~===i~~~~====~~;;===~ ~"'' TurquOIK LlghtGrt) Bb c'l C<<r R«< Crum L1shtGrey M uo<>n /l.bfooi\ U11chGrcy ligste pris, jeg har T.T ~ ""'~"==ic'~<'i~=~?==~~=~~t= ~:==~~~=~ "" Du\: Green LlghtGrey fået oplyst, er 278,- ~C:c"~""~c=R~"'~=~~;==~~=~~=~~~==~=== = Coey Bl>< k Ro! Pile h ory L1ght Grcy Muoon Muo<>n Dkr. hos TOCO au- ~O.:u~.c~ "= ==Sc.,~ == :==~:===~===:~==~=~:; toinform - og så ~- F b ~ 1959 _ J ' R<d Pcu\Grcy t960 PeulGrcy ydes der 10% rabat FnlfoodG <Y' Ro! Ro!,.,,. /l.hrooi1 Pur!Grcy Peu\Grty /l.h!0011 R<d Pur\Gtcy Pcu\Grcy PorlGrcy PeJrlGrty til NMMK-medlemmer. Pur\Grey Ro!!)lut Pur\Gre)' ntuc D\uc-Grcy PcutGuy CUppcrDiuc Peu\Grey p, 8\uc Pur\Grcy SmokcGrc) Pcu\Grcy rejrigrcy Ro! p, Pcu\Grcy I bogen beskrives produktionsændringer ned i mind- 18 8\ue-Grey R<d Pur!Crcy lklglc-grecl\ PurlGrcy Cbrcndol\ Grey... Pclr\Grey _ n\d El\ldrsh VIlute R ed Et eksempel på de mange oversigter i bogen - c

19 Politibil som leveret fra fabrikken. Indsat et billede af tagbeklædningen invalidevogn: Man tager en almindelig 2-dørs, og sætter andre dørhængsler i, så dørene åbner 90 grader. Desuden monteres en glideanordning, så førersædet kan justeres frem og tilbage. Endelig afsluttes med en ildslukker og værsgo': et stk. invalidevogn! En politibil blev fremstillet efter samme princip: En standard lyseblå 2-dørs forsynes med hvide døre og et skilt på taget. Døre og skilt forsynes med påskriften»police«. Og på typisk engelsk maner skaffer man sig adgang fra kabinen til skiltet ved at indsætte en lang lynlås på tværs i tagbeklædningen... Man har nu en politibil! God fornøjelse. A-839 Simon Marsbøll Et eksempel på de mange billeder, der viser selv den mindste produktionsændring 19

20 JYDSK-FYNSK CLASSIC AUTO JUMBLE 1994 Invitation til dig og dit køretøj den 12. maj 1994 fra kl ved Jysk Automobilmuseum i Gjern. På pladsen sælges øl, vand, pølser etc., men madkurven kan naturligvis medbringes til en forhåbentlig skøn forårsdag ved den nyudsprungne skov og som tidligere år et fint solskinsvejr. Som sidste år bliver der en entre på kr. 10,- pr. vogn, som dækker porto, præmier og leje af toiletvogn. Ingen adgang for campirgvogne, autotransportere, autotrailere og motorcykler. Fra kl til ca afholder vi»concours D 'Elegance«, hvor 5 dommere fra hver gruppe, bedømmer bilerne i de 4 grupper, hvor de ikke selv deltager, og kl. ca er der præmieoverrækkelse. Følgende 5 klasser er der præmier til: USA Car Club, Off-Road klubberne, Engelske og Europæiske bilmærkeklubber og veteranbilklubberne. Som i fjor mulighed for køb, salg og bytte af biler og reservedele og udstilling af tilbehør, litteratur og ekstraudstyr er tilladt. Hvis du er interesseret, viljeg meget gerne inden den 5. maj 1994 vide, hvor mange køretøjer der ca. vil deltage og meget gerne skriftligt til: Mogens Hempel, Aabyvænget 15, DK-8230 Aabyhøj. GAVNØ SLOT søndag den 12. juni 1994 kl For 6. gang har MG Car Club Danish Centre og Gavnø Slot fornøjelsen at indbyde til årets Classic Autojumble og Concours De Charme. Du kan opstille dit køretøj i parken på anvist plads. Du kan deltage i Concours De Charme konkurrencen. Her præmieres det køretøj med deltager(e), som på bedste måde udgør en helhed med hensyn til køretøj, tidstypisk beklædning og fremtoning. Konkurrenncen opdeles i klasser, før og efter 1940 samt veteranmotorcykler. Y dermere udnævnes en totalvinder af konkurrencen. Som noget nyt vil konkurrencen»bedst restaurerede«gå ud på, at ejeren afbivm C selv skal have restaureret 50 % af køretøjet. Bedømmelsen vil blive foretaget af et sagkyndigt dommerpanel udvalgt af arrangørerne. Du kan have dit køretøj til salg og du kan deltage i stumpemarked. Tilmelding inden den 1. maj. Er du interesseret i at vide mere og få tilsendt tilmeldingsblanket kan du kontakte arrangørerne: MG Car Club Danis h Centre, Svend Carstensen, Skipperstræde 2, 2791 Dragør; tlf O l 26 20

21 KØB OG SALG Sælges: Henv.: Sælges: Henv.: Sælges: Henv.: Morris Minor 1000, 2-dørs, ~rg. 61, hvid. Bilen har kørt km. 3 ejere, motoren hovedrepareret ved km. Bilen er p~ sorte plader og skal synes. Skal have lavet rust. 4 nye dæk. Priside: 8000,- kr. Kirsten F. Simoinsen, tlf efter kl Morris Minor, Pick-up, ~rg. 67. Mange forbedringer. Nye dæk,!oppakning, styretøj m.v. Velkørende og trofast. Sælges kun grundet overgang til Amazon. Pris: Alt i DKK med 5 cifre. A-1838 Henrik Eismark, Virum Stationsvej 145, 2830 Virum, tlf Morris Minor 1000 super, Traveller, ~rg. 70. Synet 8. md. 93. Old English White, km. Bilen er totalrenoveret i 93. Ny bund (4 bundplader), længdevange HS, bundplade i motorrum HS, ny forreste tværvange, midterste tværvange, bageste bundpanel + alle panelstykker, bagfjederkonsol HS + VS, don k taftbeslag HS + VS, skr~pa n e ler HS + VS, U-jem HS + VS, hulplade VS, nye sider (metal) + bagdøre, nylakeret. Ny vandpumpe, ny benzinpumpe (plastic), nyt anhængertræk (synsfri), ny frontrude, ny frontplade + grill, dækplade (fiber) forkofanger, nye skruer, nye lygter (Lucas), nyt styretøj, nye bremser, nyrenoveret hovedcylinder, h~ n d bremsekabler, nye kobberrør, undervognsbehandlet. Bilen sælges kun fordi vi ikke har brug for 2 biler mere, p.gr.a. nyt arbejde. Nummerpladerne er pt. opbevaret ved forsikringsselskabet. Pris: ,- Dkr. A-1091 Erik og Karla Pedersen, Rybjergvej 76, Kirkeby, 7870 Roslev, tlf Sælges: Morris Minor Pick-up, ~rg. 70, med originalt st~llad. Old English White. Synsfri træk og afgift betalt til hvide plader. Pæn stand. Pris: ,- kr. Henv.: A-082 Jens Mondrup, Svendsgade 135, 7100 Vejle, tlf Sælges: Sælges: Henv.: Morris 1000 super, Pick-up, ~rg. 67. Gule plader. Er synet i oktober 92. Skal først synes i oktober 94. Pris: ,- kr. Morris 1000 super, Trave lier, ~rg. 70. Meget pænt træværk. Nysynet ,- kr for kunde: Morris Mi nor, 2. dørs, ~rg 55. Km-garanti Original 803-motor. Bilen fremtræder fuldstændig som da den forlod fabrikken. Der har aldrig været svejst i den. Indtrækket er komplet originalt og uden rifter af nogen art, dog mangler de fo rreste bundm ~t ter. Bilen er iøvrigt med sorte nummerplader. Pris: ,- kr. Pladearbejde udføres. Speciale: genopbygning samt opretning. Tag udskiftes (samles i originale samlinger). Nye tagrender laves i h~nden. Totalrenovering, lakering m.m. udføres til rimelig timeløn eller p~ fast tilbud. Renoverede døre og bagklapper. Bagakselrør uden rust i fjederbeslag samt alt i nye og brugte dele. Morris Mi nor 1000 Specialværksted v/ A-992 Peder Mikkelsen, Pejrupvej 30, 5560 Årup, TI f

22 Sælges: Morris Minor 1000 super, Traveller, årg. 68. Lidt råd i træværk, god motor, anhængertræk. Bilen har stået stille i 2lir. Pris: 6000,- kr. Henv.: A-1672 Lars Lond, Bjarkesvej 33, 8230 Åbyhøj, tlf Sælges: 2 forstole, den ene er et fast sklilsæde, den anden er med nakkestøtte og justerbart ryglæn. Passer fint i f.eks Mascot. Priside: 400,- kr. Henv.: A-232 Morten Westermann, Tværgade 42, 5750 Ringe, tlf Sælges: Garagerydning: For let tunede motorer: Indsugningsgrenrør m/ Nikki register faldstrømskarburator komplet m/ sportsluftfilter og tilhørende Midget 1275 ccm udstødningsmanifold samt specialfremstillet l 1/2 tomme afgangsrør med udgang under venstre dør, komplet med beslag for Van og Pick-up ,- dkr. 2 stk 40 mm Ø Solex horisontal dobbbeltkarburatorer: 600,- dkr. Højre og venstre fortøjsophæng komplet med skiver og calibre til 1300 ccm. Kan ombygges til Mi nor med medfølgende hjulspindler. Fortøjet er brugt og bør efterses grundigt. Pris: 500,- dkr. l stk kasse med div. instrumenter og trykmålere m.m. 100,- dkr. Henv.: A-014 Henrik de Voss, Fredensgade l, 3600 Frederikssund, tlf eller Sælges: Morris 1000 dele: 2 glasfiberbagskærme, personvogn l stk motorhjælm l stk fabriksny 1000 cc motorblok 3 stk nye krumtappe, 1000 og 1100 cc 1000 andre dele, blide nye og brugte. Henv.: A-494 Villy Anderskov, Skårupøre Strandvej 121, 5881 Skårup, tlf Sælges: l stk. solskærm til Morris Mi nor. Farve: grøn. Pris: 800,- kr. Henv.: Tlf Sælges: Morris ophæng/uro Alle modeller er præsenteret i uroen. Den mest almindelige 2 dørs i stort format foroven og ned fra hj ulene hænger de øvrige modeller. Udført i kraftigt karton i farverne rød, blå og hvid. Mål: 23 cm i bredden og 32 cm lang. God gaveide. Leveres portofrit. Pris: 45,- kr. Henv.: A-170 Karen Klausen, Stenagervej 8, 7160 Tørring, tlf KLUBBEN SÆLGER: T-shirt (S, M, L, XL) Norm i nor, nr , pr. stk Klæbemærker, pr. stk 3 stk Jakkemærker, pr. stk. Grill emblem Zippo-lighter 60,-Dkr 5,-Dkr 10,-Dkr 25,-Dkr 25,-Dkr 95,-Dkr 150,-Dkr 22

23 23

24 Bilen som ville kunne forcere selv den største snedrive l Understellet er en Land Rover og motoren er en Rover VB. Billedet er taget fra MMOC's kalender Foto: John Colley.

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB

MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB Nr. 87 januar 1994 MEDLEMSBLAD FOR NORDISK MORRIS MINOR KLUBB A-333 Poul Keller Jensen og hans familie har været en tur i England. Det er der kommet en fin beretning ud af, som du kan læse på side 16.

Læs mere

Ape COMMERCIAL VEHICLES

Ape COMMERCIAL VEHICLES Ape COMMERCIAL VEHICLES VERDENS MEST ALSIDIGE REKLAME/ KOMMERCIELLE KØRETØJ GENNEM DE SENESTE 6 ÅRTIER. MED ALLE SLAGS GODS, HAR DENS TRE HJUL KØRT PÅ VERDENS VEJE SIDEN SLUTNINGEN AF 2. VERDENS KRIG.

Læs mere

Landsmesterskaber 2015

Landsmesterskaber 2015 DGI Bordtennis Landsmesterskaber 2015 i Indbydelse og Information Vil du vide mere om DGI bordtennis - så klik ind på: www.dgi.dk/bordtennis i Kære bordtennisspiller! Vil Du há spænding, humor, kammeratligt

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold:

www.danskcabby.dk Dansk Cabby Club Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Indhold: Klubblad nr. 2. 2006 - Årgang 02 Dansk Cabby Club www.danskcabby.dk Indhold: Cabby Club Danmark Cabby Clubbens formål Klub kontingent Kontakt Cabby Club Danmark En lille historie fra Vintertræf i Esbjerg

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 2012 1 Januar Februar 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte mail

Læs mere

Å R S M Ø D E 2 0 0 7

Å R S M Ø D E 2 0 0 7 NORDISK FORUM FÖR BYGGNADSKALK RAKENNUSKALKIN POHJOISMAINEN FORUMI Å R S M Ø D E 2 0 0 7 Greenwich, England 14. 16. september 2007 The annual meeting for the Nordic Building Limes Forum 2007 is held in

Læs mere

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar

BRØNSHØJ JAZZ NYT. 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009. Björn Ingelstam Band. Lørdag den 7. februar BRØNSHØJ JAZZ NYT 21. Årgang Nr. 2 Februar 2009 Björn Ingelstam Band Lørdag den 7. februar Spisning ekskl. entré kr. 80,00 kl. 19.00 Dørene åbnes kl. 18.30 Musikken begynder kl. 20.30 Entré kr. 40,00/60,00

Læs mere

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006

Sagsfremstilling: Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 16. juni 2006 REFERAT (Offentlig) Af bestyrelsesmøde nr. 4-2006 i Langhårsklubben Fredag den 25. august 2006 på hotel Hedegården Vejle Deltagere: Fraværende: Referent: Bent Hansen, BH Just Mikkelsen, JM Henrik Blendstrup,

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund

Danske politimesterskaber i. Bordtennis. den 14. og 15. april 2015. Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Danske politimesterskaber i Bordtennis den 14. og 15. april 2015 Arrangør: PI-Aarhus Dansk Politiidrætsforbund Kære udøver I en tid, hvor Dansk Politi er presset på ressourcer og set i lyset af den frygtelige

Læs mere

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010

Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Træner rejser til Beijing 14.-22. oktober 2010 Du har som træner nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013.

ALBERTSLUND HÅNDBOLD. Indbyder hermed til. TILMELDING PÅ: www.aghaandbold.dk NY. Sportyfied cup. 1. og 2. juni 2013. ALBERTSLUND HÅNDBOLD Indbyder hermed til Sportyfied cup 1. og 2. juni 2013. Det er med stor glæde, at vi igen i år kan invitere til stævne i Albertslund, denne gang for 43. gang og denne gang med ny hovedsponsor

Læs mere

Guide til Indregistrering af Knallert som MC

Guide til Indregistrering af Knallert som MC En guide til registrering af Yamaha FS1 knallert som motorcykel. Der er allerede mange der har registeret deres Yamaha FS1 ere som motorcykler. På de følgende sider beskrives hvordan man gør det, nemt

Læs mere

November - December Nr. 6 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang

November - December Nr. 6 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang November - December Nr. 6 Sjællands Motor Veteraner 33. Årgang 2011 Formand: Leif Ravn Nielsen Email: smv@hongnet.dk Tlf.: 58852301 Næstformand: Bent Riff Email: bent@riffskilte.dk Tlf.: 46351992 Kasserer:

Læs mere

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN

CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012. CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS FYN FYN RUNDT D. 8.-9.-10. JUNI 2012 CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB CLASSIC FYN RUNDT KERTEMINDE SEJLKLUB Med NATURGAS FYN CLASSIC FYN RUNDT 2012 MED NATURGAS

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013.

NØDEBO NIMBUS NYT. 2. kvartal 2013. NØDEBO NIMBUS NYT 2. kvartal 2013. I dette nummer: Bestyrelsen Referat af generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Invitation og tilmelding til Sommerturen sammen med svenskerne Kalenderen Bestyrelsen:

Læs mere

Wien, vin & cykling 2010

Wien, vin & cykling 2010 1 uge fuld af top-oplevelser på Donaupark Camping Tulln Wien, vin & 7 overnatninger inklusive alle afgifter cykling 2010 7 Overnatninger Vi kan tilbyde inklusive alle afgifter I egen campingvogn/autocamper:

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig.

Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. Nyt fra fortiden. Hvad seniorafdelingen har foretaget sig. 1999-2013 NBVs Seniorafdeling Gentofte Slangerup Gilleleje Virum Holte Høng Allerød Veksø Sjælland Birkerød Herlev Frederiksberg Helsingør Fredensborg

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2012 Nr. 19 10. årgang Formanden har ordet: Sommeren er begyndt - vi har allerede haft en rigtig varm pinse - og den kommende vintersæson ligger måneder ude i fremtiden.

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY:

2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: 2-3. JUNI 2012 ALBERTSLUND CUP 2012 POWERED BY: VELKOMMEN TIL ALBERTSLUND CUP 2012 2. OG 3. JUNI Vi ved alle, at idræt og motion er dannende og vanedannende. Det giver fysisk og psykisk velvære at røre

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010

Kulturrejse til Beijing 22. september 1. oktober 2010 Kulturrejse til Beijing 22. 1. oktober 2010 Du har nu mulighed for at få en spændende kultur- og badmintonoplevelse til i Beijing, Kina. DGI badminton har arrangeret rejsen, som byder på badmintonkampe

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år.

Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. 1- Formandsberetning 2014. Sæsonen 2014 er ved at være slut i Herreklubben, og vi kan se tilbage på et på mange måder rigtig dejligt år. Vi startede planmæssigt op første onsdag i april måned, og da det

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

NYHEDSBREV marts 2002

NYHEDSBREV marts 2002 NYHEDSBREV marts 2002 INDBYDELSE til årsmøde og generalforsamling 2002 PROPAs medlemmer indbydes herved til årsmøde og ordinær generalforsamling lørdag den 20. april 2002 kl. 11.00-16.00 på Skejby Sygehus,

Læs mere

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august

Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august 2015 Hermed indbydes til Talentstævne 2015, som traditionen tro ligger weekenden uge 33, den 14.- 15.- 16. august Talentstævne kun for piger Talentstævnet har eksisteret siden 1993, hvor Stensballe IK

Læs mere

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION

Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Skovshoved Coastal Open 2013 INDBYDELSE & STÆVNEINFORMATION Søndag d. 23. juni 2013 Skt. Hans Aftens dag Skovshoved Roklub har hermed i sit 75. jubilæumsår fornøjelsen at invitere danske og udenlandske

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil.

Rally Thürmer. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT. Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Pinse Søndag 23. maj 2010 på Avedøre Holme RALLY SPRINT Alle kan være med, hvis man har en klassisk bil eller en ny bil. Målgrupper: - Biler med Historisk vognbog - DASU klasser Tillægsregler er offentliggjort

Læs mere

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006

Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Invitation Odense Svømmeklub og Dansk Svømmeunion har fornøjelsen af at byde jer velkommen til Åbne Nordiske Masters 2006 Hvornår: 7-8 oktober, 2006 Hvor: Vollsmose Svømmehal, 6 baner, 25 m, elektronisk

Læs mere

20. Anniversary Nordic Open. 20. marts 24. marts, 2008

20. Anniversary Nordic Open. 20. marts 24. marts, 2008 Dansk Backgammon Forbund inviterer til TrueMoneygames Nordic Open 20. Anniversary Nordic Open TV-Dækning Mere end 25.000 added See www.nordicopen.dk for details 20. marts 24. marts, 2008 på Hotel Marienlyst

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved

TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved 1 TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 13.00 Mødested: Seniorværkstedet, Kasernevej 19, 4700 Næstved INFORMATION OM / RUNDVISNING PÅ SENIOR VÆRKSTEDET SAMT UNDERHOLDNING AF SENIORKORET Seniorværkstedet i Næstved

Læs mere

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj

HOLBÆK - DANMARK. 30. Europa Vandredage. 22.-25. maj HOLBÆK - DANMARK 30. Europa Vandredage 2015 22.-25. maj Velkommen til Holbæk Kære vandreentusiaster Her i Holbæk Kommune er vi stolte af at skulle huse den 30. udgave af Europa Vandredage i Pinsen 2015.

Læs mere

www.springteamnordjylland.net

www.springteamnordjylland.net www.springteamnordjylland.net 2 Velkommen som gymnast og forælder i Springteam Nordjylland I gymnastikforening Springteam Nordjylland tilbyder vi trampolintræning. At springe trampolin er at lære sjove

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski.

Vores vinterferie februar 2011. Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vores vinterferie februar 2011 Vi havde planlagt at vi ville på vinter ferie i år og ned og stå på ski. Vi snakkede lidt om at tage personbilen og booke os ind på et hotel. Denne ide blev hurtig skrottet.

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG

FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DUI LEG OG VIRKE OG SENOR - BØRNE - UNGE NYT MAJ - JUN - JUL - August 2015 FÆLLES MEDLEMSBLAD FOR DU LEG OG VRKE OG SENOR OG STØTTE FORENNGEN! ( Afdelingens Kontaktoplysninger Formand: Poul Olsen, Akacievej J4 Tlf. 97 72

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 August 2003 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Rantzausmindevej 120 Tlf. 62 20 93 07 Næstformand: Peter Wæver Hansen, Rantzausmindvej

Læs mere

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,-

Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Nr. 4/2010 Pang...! Vi giver klichéomkostningerne Værdi ca. kr. 2000,- Lav dit eget Design på dine gæsteprodukter - Vi giver klichéomkostningerne. Værdi ca. kr. 2000,- Sæbe, Shampoo, Shower gel eller Bodylotion

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening

Aktivitetsprogram. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Aktivitetsprogram. Roskilde Lokalforening. Roskilde Lokalforening Jyllinge JyllingeGundsømagle Jyllinge RoskildeGundsømagle 13 8. årgang 13 13 8. årga Viby Roskilde Gundsømagle Roskilde Viby Viby Roskilde Lokalforening Aktivitetsprogram Roskilde Lokalforening Roskilde

Læs mere

Information til alle rallykørere med gamle biler

Information til alle rallykørere med gamle biler Information til alle rallykørere med gamle biler Historisk Udvalg besvarer her en række typiske spørgsmål om rally med gamle biler fra før 1994 April 2015 Kernespørgsmålet Vi starter med det spørgsmål,

Læs mere

NISSAN PULSAR ORIGINALT TILBEHØR

NISSAN PULSAR ORIGINALT TILBEHØR NISSAN PULSAR ORIGINALT TILBEHØR Der er intet, der kan måle sig med Style Pack, hvis du ønsker en rendyrket grafisk effekt. Opnå kontrast med et komplet sæt af dørpanellister og sidespejlskapper i sort,

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012

DCUs PLADSER & TAKSTER 2012 CAMPINGPLADSER TELEFON/FAX ÅBEN DCU-ABSALON COPENHAGEN CAMP 36 41 06 00 Hele året Korsdalsvej 132, 2610 Rødovre 36 41 02 93 DCU-ALBUEN STRAND CAMPING 54 94 87 62 23.03-21.10 Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov

Læs mere

- ta med til. poletter til øl og mad.

- ta med til. poletter til øl og mad. - ta med til og Pris kr. 2495,- inkl. bustransport, dobbeltværelse og morgenmad - inkluderer også: besøg på bryggerimuseum og slottet i Detenice middelaldershow inkl. 3 retters menu og 1 øl. Reserveret

Læs mere

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30

Arrangement / Event Dato / Date Tilmeld / Sign up Pris / Price Vinsmagning kl. 17.00-18.30 Vi vil gerne være sammen med dig! Se nedenfor hvilke stamgæstearrangementer vi pt. har planlagt, og hvor du kan tilmelde dig. Du kan kontakte hotellet, hvis du ønsker at vide mere om det enkelte arrangement.

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

GULVE - et naturligt valg

GULVE - et naturligt valg GULVE - et naturligt valg A natural choice by moland - blik for nye muligheder Gulve, mærket med FSC, viser, at produktet støtter bære dygtig skovdrift og er certificeret i overensstemmelse med FSC s regler.

Læs mere

dig&mig feriefornøjelser for

dig&mig feriefornøjelser for dig&mig feriefornøjelser for Lyst til femstjernet campingferie med udsigt til havet og fynsk idyl ad libitum? Så kom og nyd livet på Camp Hverringe. Her er hygge, fantastisk natur og andre voksne, der

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

SKISMØREN HIB SKIKLUB

SKISMØREN HIB SKIKLUB BRANDESKIKLUB.dk SKISMØREN HIB SKIKLUB 2014 Nr. 23 12. årgang Formanden har ordet: Vi har allerede haft nogle rigtig gode sommerdage. Midt i denne varme skal vi til at tænke på den kommende skisæson. Se

Læs mere

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD

LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE. For divisions og seriehold i Tyrkiet! CUP 2014 LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE FOR DIV. OG SERIEHOLD CUP LIGABOLD CUP & TRÆNINGSLEJRE For divisions og seriehold i Tyrkiet! Professionelle forhold til super skarpe priser! LIGABOLD CUP OG TRÆNINGSLEJRE

Læs mere

Bestilling af Alugod T-shirts i små størrelser! Har du et barn i alderen 8-12 år som skal af sted på sommerlejr og som ikke har en Alugod T- shirts? Så skal du læse videre! T-shirts i størrelserne 8 10

Læs mere

Rettelse nr. / Correction no. 153-166

Rettelse nr. / Correction no. 153-166 20. marts 2015 27. årgang SØKORTRETTELSER 11 DANISH CHART CORRECTIONS 2015 Rettelse nr. / Correction no. 153-166 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. Kort / Chart Rettelse nr. / Correction no. 103

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Referat B&UU-møde 4/2006.

Referat B&UU-møde 4/2006. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821

UDDANNELSESUDVALGET. Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010. Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 UDDANNELSESUDVALGET Kreds 6 KURSUSPROGRAM 2010 Henrik Kreipke Formand Jernbane Allé 64 3060 Espergærde Tlf. 4913 1821 Kursusprogram for 2010 Her er de nye kursustilbud. Kurserne er fortrinsvis for trænere,

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014

PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 PROGRAM FOR SÆSONEN 2013/2014 Evt. ændringer forbeholdes. Alle arrangementer er kun for foreningens medlemmer. Køge Borger- og Haandværkerforening Stiftet 24. januar 1847 Kontaktpersoner : Formand : Murermester

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere