Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening"

Transkript

1 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Studietur til København 3 Personalenyt 3 Gruppelivsordningen 4 Ophør af support 5 Frister for moms Ønsker du momsafregning hvert kvartal? 7 Flydelag på gyllebeholdere 7 Natura 2000 områder 8 Offentlig Digital postkasse 9 Varebiler 10 Nyt fra B & T 14 Åbent Landbrug 17 Lemvig Børnedyrskue 18 Lemvig marked og dyrskue 19 Nr. 2 marts 2014 Dagsorden: Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2014 i Tangsø Centret, Bækmarksbro kl : Spisning kl : Generalforsamling 1. Valg af stemmetællere og ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Forhandling om beretningen 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for år Valg af formand På valg er: Bent Bjørndahl Graversen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Poul Nygaard Niels Chr. Lind 7. Valg af revisor På valg er: Jørgen Christensen 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil der være oplæg til debat ved kommunikationsdirektør Leif Nielsen, Landbrug & Fødevarer over temaet: Markedsføring og pressehåndtering Af hensyn til spisningen er sidste frist for tilmelding senest tirsdag den 18. marts 2014 kl på tlf el.

2 Folkevalgtes indlæg Af Berg Nicolajsen, bestyrelsesmedlem I skrivende stund skinner soler, og der er 10 graders varme udenfor. Det er længe siden, vi har set solen flere dage i træk men den er der stadig. Man får rigtig forårsfornemmelser i sådan et vejr. Går man en tur i marken, finder man dog ud af, at det er meget vådt og tungt endnu. Marts kan være både forår og vinter, og vi plejer jo også at skulle forbi den weekend, hvor gymnasterne viser deres kunnen frem til forårsopvisningen i Lemvig, inden det er blevet rigtigt forår. Det er sørgeligt, at russerne ikke vil købe vores svinekød i øjeblikket. Det presser prisen ekstra meget i Danmark. Hele EU sælger 3,7 % af produktionen til Rusland, men vores andel er meget større, da vi eksporterer ca. 95 % af produktionen i Danmark. Det er spændende, hvad der sker i Ukraine. Hele verden følger spændt med i, hvad russerne kan finde på. De er jo næsten uskyldige, når de selv skal sige det! Inden længe skal vi have generalforsamling i vores forening. Kom og hør formandens beretning om, hvad der sker i det lille kongerige. Der er en masse bolde i luften. Det bliver spændende at se, hvor mange af disse bolde der vil blive grebet af dem, som bestemmer over os. Før jul havde vi en fornemmelse af, at regeringen ville hjælpe landbruget med at få gang i produktionen, men jeg skal da lige love for, at det blev stoppet, da vi fik en ny fødevareminister. Fra første dag er det haglet ned over os med ting, som skal laves om. Hjælpen er væk, og det samme er en masse arbejdspladser, som bare kører ud af landet. Alt skal dog ikke være så trist. Vi går en dejlig tid i møde. Vandet synker på markerne, afgrøderne begynder at gro, træerne springer ud det er foråret, som er på vej. 2

3 Politisk økonomisk studietur til Axelborg, Nykredit og Christiansborg Af direktør Henrik Damgren Som det har fremgået af dagspressen arrangerede Landboforeningen den 18. februar en studietur til København for foreningens yngste medlemmer. Inklusiv bestyrelsen var vi 46 personer af sted. Første stop var Axelborg, hvor viceformand, Lars Hvidfeldt med nogle af hans stabsfolk tog imod og gav et solidt indtryk af, hvordan Landbrug & Fødevarer arbejder med politisk lobbyisme. Herefter gik turen til fods til Nykredits domicil på Kalvebodbrygge, hvor direktør for landbrugsområdet, Poul Erik Jørgensen tog i mod. Han gav et inspirerende indlæg om værdisætning, lånepolitik og ikke mindst bidragssatser, hvor han argumenterede for, at bidragssatserne i en periode midt i nullerne havde været for lave til at dække kreditforeningens reelle driftsomkostninger. Det var ved denne seance, at Poul Erik Jørgensen argumenterede for en statslig pulje på 6 mia kr. til sanering af de boliger, som han mener, der reelt er i overskud i landområderne, og som er årsag til, at kreditforeningerne ikke ønsker at belåne huse med en værdi på under kr. Studieturen sluttede med rundvisning og møde på Christiansborg, hvor mf. Thomas Danielsen (V) var vært for os ved en rundvisning og senere en debat omkring det poliske arbejde og politiske alliancer. Alt i alt en særdeles spændende tur, som landboforeningen gerne gentager med et andet publikum, hvis der er interesse for det. Personalenyt Af direktør Henrik Damgren Pia Ørts Den 1. april bliver Pia Ørts færdiguddannet som revisorassistent. Uddannelsesforløbet har hos os strakt sig over en periode på 2 år. Pia har været en del af DLBR s revisorelev uddannelse. Pr. 1. april tiltræder hun en stilling som assistent i regnskabsafdelingen. Pia Ørts skal gradvist overtage de regnskaber, som Alice Andersen hidtil har lavet. Herudover skal Pia sammen med Birgit Blæsbjerg være regnskabsassistent på vindmølleregnskaber. Dorthe Lisby Med virkning fra den 1. marts og indtil udgangen af august 2014 har vi på planteavlskontoret ansat Dorthe Lisby i en deltidsstilling. Dorthe har tidligere været i praktik hos os, og har senest haft en stilling hos Familielandbruget i Nordjylland, hvor hun har arbejdet som planteavlskonsulent. Dorthe er uddannet jordbrugsteknolog fra Vejlby i 2011, og har et godt kendskab til praktisk planteavl. Hos os skal Dorthe arbejde med: Forsøgsregistrering, kornsyn, udarbejdelse af fællesskemaer, registrering af skadedyr, håndtering af markkort samt forefaldende miljøopgaver. Vi byder Dorthe velkommen i arbejdsfællesskabet hos Lemvigegnens Landboforening og glæder os til samarbejdet. 3

4 Gruppelivsordningen Af Marlene Kristoffersen, Seniorkonsulent Landbrug & Fødevarer Tilbagevendt på jobbet, efter at have holdt en dejlig vinterferie med familien, fik jeg en trist meddelelse om et dødsfald. Selvom de triste meddelelser qua mit arbejde med Landbrug & Fødevarers gruppelivsforsikring - er en del af min hverdag, så kommer jeg vist aldrig til at forholde mig rutineret og neutralt til disse hændelser. I det konkrete tilfælde var en 41 årig landmand desværre afgået ved døden. Han efterlod sig en ægtefælle og sandsynligvis også nogle børn. Dødsårsagen kender jeg intet til, og den er i grunden også ganske uinteressant. En vigtig kendsgerning var det dog at kunne konstatere, at netop denne landmand og hans ægtefælle begge havde tegnet en gruppelivsforsikring i tide, hvorfor den unge enke kunne efterlades med en erstatningssum på 2 gange kr. Penge kommer aldrig til at erstatte liv, men alligevel føles det rart at vide, at nogle derude foreningen, sekretæren, økonomikonsulenten m.fl. har bidraget aktivt til, at få motiveret den unge familie til, at påtage sig et ansvar for etablering af ordningen i tide. Tak for den indsats! Landbrug & Fødevarers gruppelivstilbud slår ethvert tilsvarende individuelt tilbud i markedet, både når det gælder pris og vilkår. Derfor er det attraktive tilbud forbeholdt de aktive medlemmer, deres ægtefæller og ansatte. 4

5 Ophør af support og opdateringer til Windows XP Af Henning Kaasgaard, IT-ansvarlig Microsoft har ydet support til Windows XP i de seneste 11 år. Men nu er det blevet tid til, at de, sammen med deres hardware- og softwarepartnere, skal investere deres ressourcer i at yde support til nyere teknologier. Derfor kan du efter den 8. april 2014 ikke længere få teknisk support til Windows XP. Dette omfatter også automatiske opdateringer, som er med til at beskytte din pc. Hvad betyder dette for den enkelte bruger? Jeg forventer ikke at Windows XP bliver ubrugelig efter 8. april så ingen grund til panik. Dog er følgende meget vigtigt! Hvis du anvender netbank kan du ikke længere få support til div. problemer, hvis du kører Windows XP. Hvis du kan acceptere ikke at kunne anvende netbank i en kortere periode, behøver du ikke at reagere nu. Har du adgang til en anden computer, der kører en nyere Windows version - eks. Windows Vista, Windows 7 ell. Windows 8, vil du kunne anvende denne til netbank. Men har du ikke adgang til andre computere med en nyere Windows installeret, bør du reagere snarest. Der er to muligheder! Anskaffe en computer med Windows 8 (eller Windows 7). Installere Windows Vista eller Windows 7 på din nuværende computer (hvis den er af nyere dato, og du har en licens til nævnte Windows-versioner). Jeg hjælper gerne med at levere en ny computer eller opgradere til en nyere Windows på den gamle computer. Ring på tlf og vi finder sammen en løsning. Telenor lukker for mailservice i løbet af foråret/sommeren 2014 Dvs. - Hvis du har en Telenor-, Tiscali-, Cybercity- eller anden Telenor-mailadresse, er du nød til at få oprettet en ny mailadresse. Et godt alternativ er en G-mail eller Outlook mail, som gratis kan oprettes på nettet. It-afdelingen er som altid klar til at hjælpe dig. 5

6 Frister for moms i 2014 Moms halvårsafregning 3. marts 2014 Moms for 2. halvår september 2014 Moms for 1. halvår marts 2015 Moms for 2. halvår 2014 Moms kvartalsafregning 10. februar 2014 Moms for 4. kvartal juni 2014 Moms for 1. kvartal september 2014 Moms for 2. kvartal december 2014 Moms for 3. kvartal marts 2015 Moms for 4. kvartal 2014 Moms månedsafregning 27. januar 2014 Moms for december måned februar 2014 Moms for januar måned marts 2014 Moms for februar måned april 2014 Moms for marts måned maj 2014 Moms for april måned juni 2014 Moms for maj måned august 2014 Moms for juni måned august 2014 Moms for juli måned september 2014 Moms for august måned oktober 2014 Moms for september måned november 2014 Moms for oktober måned december 2014 Moms for november måned januar 2015 Moms for december måned 2014 Hvis din virksomhed er pålagt kreditbegrænsning, er indberetnings- og betalingsfristen den 15. i måneden efter momsperiodens udløb. Det vil for eksempel sige, at fristen for afregning af moms for maj måned er den 15. juni, hvis du afregner månedsvis. 6

7 Ønsker du momsafregning hvert kvartal? Af Ulrik S. Poulsen, skattechef Virksomheder med en omsætning mellem 1 og 5 millioner kroner er med virkning fra 1. januar 2014 overgået fra kvartalsvis til halvårlig afregning af moms. Hvis du ønsker at forblive på kvartalsafregning, kan SKAT anmodes herom. Der skulle egentligt have været ansøgt inden den 1. marts Søges der efter denne dato, vil ændringen tidligst få virkning fra 1. juli De virksomheder, som tænkes at kunne have interesse i fortsat at blive på kvartalsafregningen, er virksomheder, der får lavet budget. Budgetkunderne skal alligevel have gjort op hvert kvartal. Der vil derfor være en fordel i alligevel at få momsen gjort op. Virksomheder, der jævnligt har negativ moms vil ligeledes have en fordel ved at forblive på kvartalsafregningen. Du får herved hurtigere pengene tilbage. Det er en skrøne, at det er billigere at få konteret bilagene hos Landboforeningen for et halvt år af gangen. Det kan derimod være billigere at få konteret løbende, da der vil være færre spørgsmål til det, der skal konteres, og et mere overskuelig antal bilag, der skal konteres. Flydelag på gyllebeholdere Af Alice Nielsen, miljøkonsulent I forbindelse med tilsyn er der ofte fokus på flydelaget på gyllebeholdere. Som hovedregler er der krav om flydelag, med mindre der er anden fast overdækning fx teltdug. Der er dog ikke krav om flydelag, hvis der anvendes teknologi, som er optaget på MST teknologiliste over teknologier, som kan erstatte fast eller tæt overdækning, pt. er det stald og tankforsuring. Tankforsuring kan kun erstatte flydelag i op til 21 dage/3 mdr., alt efter metode og fabrikat tjek teknologlisten eller ring. Beholderne til flydende husdyrgødning fra mink og svin skal have fast overdækning, hvis de er placeret mindre end 300 m fra naboer og etableret efter 2007, uanset om gyllen er forsuret. Beholdere til flydende husdyrgødning fra kvæg skal have fast overdækning eller flydelag, hvis de er placeret mindre end 300 m fra naboer, uanset om gyllen er forsuret. 7

8 Har du græsningsegnede arealer indenfor Natura 2000, fredede områder eller 3? Af Alice Nielsen, miljøkonsulent Har du arealer, som du gerne vil have afgræsset, men ikke noget dyrehold? Det er muligt at anmelde et dyrehold til afgræsning af naturarealer, det være sig ammekøer med opdræt, okser, får, geder og heste. Det er et krav, at mindst halvdelen af græsningsarealet er beliggende i Natura 2000, omfattet af 3 naturbeskyttelse eller fredet. Den anden halvdel skal bestå af permanent græs. Det er muligt at anmelde dyrehold, der er udgående hele året, eller dyrehold der er opstaldet en del af året. Alt efter hvilken ordning man benytter, er der forskellige regler og krav. Fælles for begge ordninger er, at arealerne ikke må tildeles anden organisk gødning eller handelsgødning. Hvis dyrene opstaldes en del af året, er et af kravene, at arealerne som minimum skal afgræsses fra 1. maj til 30. september. Det maksimale dyrehold må være på DE svarende til omkring ammekøer med opdræt. Hvis dyrene er udgående hele året, kan der anmeldes op til 250 DE. Mangler du hegn til dine græsarealer i Natura 2000 områder? Af Birthe T. Christensen, miljøkonsulent Til og med 1. maj 2014 er det muligt at søge om tilskud til projekter indenfor Natura 2000 områder. Der kan søges til rydning af tilgroede arealer af træer og buske, før der laves indhegning. Det er også muligt at få tilskud til hegn, strøm og vandforsyning på et nyt areal til afgræsning eller til renovering af et faldefærdigt hegn. Derudover er der tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold inden for særligt udpegede Natura arealer. Hvem kan søge? Du kan søge om tilskud til Natura arealet, hvis minimum 50 procent af projektarealet er udpeget til de aktiviteter, du ønsker tilskud til. Du kan søge som enkelt lodsejer eller gå sammen med dine naboer om et fælles område og tilskudssatsen er 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter. Alle projekter skal være afsluttede senest den 1. maj Vi hjælper gerne med ansøgningen eller afklaring af spørgsmål, og I kan finde flere informationer på: Hvis du vil høre mere om disse ordninger, kan du kontakte miljøafdelingen Helle Kalkrup eller Alice Nielsen. 8

9 Offentlig Digital postkasse Af Jens Thomsen, økonomikonsulent Betingelser for fritagelse af den Offentlig Digitale Postkasse, der bliver lovpligtig for alle private personer fra den 1. nov Det offentlige overgår til et digitalt postsystem, således at fremtidig kommunikation med det offentlige sker via Offentlig Digital Post. Man kan dog blive fritaget fra tilslutning til Digital Post, hvis man til kommunen afgiver en underskrevet erklæring om at være omfattet af mindst en af følgende fritagelsesgrunde: 1. Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen. 2. Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen. 3. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer. 4. Personen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark. 5. Personen er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR. 6. Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for personen at anvende Digital Post-løsningen. 7. Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur NemID (fx på grund af udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres). 8. Personens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse på grundlag af den indgivne anmodning, og fritagelsen gælder indtil den 1. november det 2. kalenderår efter registrering. Fritagelsen kan dog gøres tidsubegrænset, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at man permanent er omfattet af en af fritagelsesgrundene. Anmodning om fritagelse kan indgives til kommunen fra den 1. marts

10 Varebiler (gulpladebiler) skat, moms og afgifter 2014 Af Jens Thomsen, økonomikonsulent Varebiler er kendetegnet ved at være registreret på enten gule nummerplader eller papegøje-plader (tidligere klistermærkeordningen). Momsmæssigt findes der 3 regelsæt, som fastsætter fradragsretten: Almindelige varebiler op til 3 tons Almindelige varebiler fra 3 til 4 tons Specialindrettede varebiler De overordnede momsfradragsregler fremgår af skemaet: Op til 3 tons Fra 3 tons til 4 tons 100 % erhvervsmæssig Delvis erhvervsmæssig 100 % erhvervsmæssig Delvis erhvervsmæssig Anskaffelses - moms Fuldt fradrag (1) 0 % (1) Fuldt fradrag Forholdsmæssig andel Drift - moms Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Forholdsmæssig andel Privatbenyttelses Ingen Halv (2) Ingen Halv (2) - afgift 1. Særlige regler ved leasing: fradrag for moms 2. Halv privat benyttelses afgift. Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt En varebil anvendes som hovedregel kun til erhvervsmæssige formål, hvorfor der sædvanligvis ikke sker beskatning af brugerne. Afgiftsreglerne er dog ofte mere restriktive, og virksomhederne bør være særligt opmærksomme på kendskabet til afgiftsreglerne. Det har fra 1. januar 2013 været muligt at købe dagsbeviser, således at varebilen kan anvendes til private formål uden skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser. Der kan købes op til 20 dagsbeviser til hver bil inden for et kalenderår. Momsfradrag for virksomheden Anvendes en gulpladebil udelukkende til momspligtige formål, dvs. at bilen på ingen måde anvendes til private formål, er der fuldt momsfradrag for udgifter til anskaffelse, leje og drift - uanset bilens totalvægt. I den forbindelse er det væsentligt at gøre sig klart, at kørsel mellem hjem og arbejde i momsmæssig sammenhæng som udgangspunkt er privat kørsel, hvis kørslen sker i almindelige varebiler. 10

11 Varebiler (gulpladebiler) skat, moms og afgifter fortsat Varebilen anvendes delvist privat Varebiler, der er godkendt til delvist privat benyttelse, behandles moms- og skattemæssigt væsentligt anderledes end varebiler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Generelt er momsfradraget delvist bortfaldet, ligesom der er en formodning om privat benyttelse og dermed beskatning af fri bil. Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, om en varebil i løbet af ejertiden ændrer status, og hvilke konsekvenser det i givet fald vil have. Bilen skal køre på papegøjenummerplader, eller have klistermærke i bagruden, hvis omfattet af den gamle ordning. Momsfradrag Retten til momsfradrag ved anskaffelse og drift af varebiler, der anvendes blandet, afhænger både af anvendelsen og størrelsen på varebilen. af den private anvendelse. Det forudsætter dog en momspligtig omsætning på over kr. i virksomheden. Tilladt totalvægt på over 3 tons Hvis varebilen har en tilladt totalvægt på over 3 tons, skal der foretages et skøn over den momsmæssige anvendelse, men virksomheden kan kun fratrække moms af udgifterne til anskaffelse, leasing og drift, som svarer til den momspligtige anvendelse af bilen. Udgør den momspligtige andel af bilens totale kørsel eksempelvis 80 %, kan virksomheden fratrække 80 % af momsen på anskaffelse, leasing og drift. Dagsbeviser Det har fra 1. januar 2013 været muligt at købe dagsbeviser, således varebilen kan anvendes til private formål uden skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser. Tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder Hvis en varebil med tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder, anvendes til både momspligtige og andre formål - herunder private - kan ejeren ikke fratrække momsen på anskaffelsesprisen. Hvis varebilen er leaset, kan virksomheden fratrække 1/3 af momsen af leasingudgiften. Hvis en varebil er ejet (eller leaset), kan virksomheden fratrække momsen af driftsudgifterne fuldt ud - uanset omfanget Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Virksomheden har ikke trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Totalvægt op til 3 tons Dagsbevis 225 kr. Dagsbevis 185 kr. 11 Dagsbeviserne kan købes på SKATs hjemmeside under TastSelv, og der kan købes op til 20 dagsbeviser til hver bil inden for et kalenderår. Reglerne gælder kun for gulpladebiler med en totalvægt på op til 4 ton, hvor der ikke betales privatbenyttelsesafgift. Prisen er afhængig af bilens totalvægt, og af om momsen er fratrukket. Totalvægt mellem 3 tons og 4 tons Dagsbevis 185 kr. Dagsbevis 185 kr.

12 Varebiler (gulpladebiler) skat, moms og afgifter fortsat Det er muligt for alle at købe dagsbeviser, hvis ejeren har givet tilladelse til, at køretøjet kan anvendes til private formål. Reglerne gælder således både for medarbejdere, hovedaktionærer, virksomhedsindehavere og andre med tilknytning til virksomheden. Hvis en arbejdsgiver betaler dagsbeviset for en medarbejder, vil der være tale om et personalegode. Det betyder, at virksomheden har skattefradrag for udgiften til dagsbeviset, mens medarbejderen skal betale skat af værdien af dette. Arbejdsgiveren skal ved næste lønudbetaling indberette samt indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet. Når man er i besiddelse af et dagsbevis, er der ingen restriktioner for kørslen. Eksempelvis må bilen gerne anvendes til private flytninger, bortkørsel med affald, spejder-indsamlinger, feriekørsel mm. Det er en betingelse, at dagsbeviset ligger i bilen. Kvittering for dagsbeviset kan enten printes, eller den kan medbringes elektronisk eksempelvis på . Dagsbeviserne kan købes for enkeltstående dage eller for flere dage i træk. Hvis en indehaver eksempelvis ønsker at anvende en gulpladebil på sommerferie, skal han blot købe dagsbeviser for det antal dage, som ferien varer. Det gælder også for medarbejdere, hvis arbejdsgiveren giver tilladelse til udlånet. Hvert dagsbevis gælder i et døgn, fra kl til Dagsbeviset skal købes mindst 1 time, før bilen skal bruges til privat kørsel, men tidligst 45 dage før den skal bruges. Købte dagsbeviser kan ikke refunderes eller flyttes til andre dage. Ubrugte dagsbeviser er derfor spildte. 12 Eksempler 1. En indehaver ønsker at anvende varebilen til at flytte sin datters indbo fredag og lørdag. Flytningen varer fra ca. kl fredag eftermiddag til kl lørdag eftermiddag altså under et døgn. I dette tilfælde er indehaveren nødt til at købe to dagsbeviser, selvom låneperioden er under 24 timer. 2. En medarbejder har fået lov at låne en gulpladebil af sin arbejdsgiver til at hjælpe med en spejderindsamling fredag og lørdag. Medarbejderen tager bilen med hjem fredag eftermiddag og afleverer den igen mandag morgen på arbejdspladsen. Medarbejderen skal købe 4 dagsbeviser, selvom bilen reelt kun er til rådighed i godt 2,5 døgn. Moms Den momspligtige virksomhed, der ejer eller lejer varebilen, har ikke momsfradrag for udgiften til dagsbeviser. For dagsbeviser til varebiler på højst 3 ton totalvægt, hvor momsen af købet/lejen er fratrukket, er momsen fastsat til en standardsats på 40 kr. dvs. at af prisen på 225 kr. udgør momsbetalingen 40 kr. For dagsbeviser til biler på mellem 3 og 4 ton totalvægt skal virksomheden beregne en udtagningsmoms. Udtagningsmomsen, der beregnes af kostprisen for den private anvendelse, skal bogføres som salgsmoms. Som udgangspunkt kan det samme momsbeløb, som der skal betales ved køb af dagsbeviser for gulpladebiler på højst 3 ton totalvægt, anvendes. Dette momsbeløb udgør 40 kr. om dagen, medmindre der er tale om en meget dyr varebil.

13 Varebiler (gulpladebiler) skat, moms og afgifter fortsat Privatbenyttelsesafgift Privatbenyttelsesafgiften tillagt ejerafgiften er en afgift for varebiler under 4 tons, der er indregistreret efter 2. juni 1998, og som anvendes udelukkende privat eller til blandede formål i virksomheden. Der betales fuld tillægsafgift, når varebilen udelukkende anvendes privat Privatbenyttelsesafgiften nedsættes til 50 %, når varebilen anvendes blandet For varebiler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, opkræves der ikke privatbenyttelsesafgift Bilens totalvægt Registreret første gang efter 2. juni 1998 og til og med 24. april 2007 Satser Udelukkende privat anvendelse hele afgiften i skemaet nedenfor Delvist privat anvendelse halvdelen af afgiften betales af satsen i skemaet nedenfor Udelukkende erhvervsmæssigt der betales ingen af afgifterne nedenfor Til og med 2 tons 990 kr. * kr. Mellem 2 tons og 3 tons kr kr. Mellem 3 tons og 4 tons kr kr. Registreret første gang den 25. april 2007 eller senere * Privatbenyttelsesafgiften for nedvejede gulpladebiler er kr. Det er dog muligt at ændre dette ved at registrere køretøjet med afgiftssats på 95 % og betale differenceafgiften. Én nuværende og fire forhenværende formænd for kvægbrugsudvalget i Peder Helms regeringstid som leder af kvægbrugsrådgivningen. Billedet er taget i anledning af Peders 60 års fødselsdag. Fra venstre: Esper Agger, Jørn Trillingsgaard, Torben Gransgaard, Jørgen Christensen, Jens Bjerrum og Peder Helms 13

14 Kære Landmænd - Hjælp jer selv vis hensyn Af Flemming Hedegaard, chefrådgiver Byggeri & Teknik I/S, Herning. Det er næsten forår og traktorerne er snart i markerne og på vejene. Der køres på livet løs i mange timer, og det er vigtigt, at det sker, så alle er glade, når dagen er gået. Det gælder både fører, medtrafikanter, naboer og landmænd. Det kan lade sig gøre, hvis man husker at vise hensyn og samtidig husker, at der følger et stort ansvar med de store maskiner på vejene. Traktorer må naturligvis godt være på vejene Opfordringen skal naturligvis ikke opfattes, som et forsøg på at holde maskinerne af vejene. Det er alle, der må være på vejene, og det vil jeg godt opfordre til, at bilisterne også indser. Selvfølgelig er det træls at køre efter en gylleekvipage nogle km, men der er en grund til, at den er der. Man skal også lige huske, at føreren er på arbejde og ikke kun gør det for at genere trafikken. Det ville være fornemt, hvis en fører kunne udføre sit arbejde, samt vise det fornødne hensyn og samtidig undgå knyttede næver og andre ubehageligheder i en hel forårssæson. Det ville i sandhed vise format. Hvad får DU, som landmand for at vise hensyn? Det kunne være, at dit omdømme i lokalsamfundet blev endnu bedre, så du kunne mindske eller undgå indsigelser næste gang, du skal udvide din produktion. Det kunne også være, at du fik nemmere ved at ansætte medarbejdere, fordi de ved, at du er en integreret del at området og ikke en udskældt landmand. Desuden er verden indrettet således, at hvis man forstår at være relativ anonym i trafikken, så undgår man ofte opmærksomhed fra ordensmagten. 14 Og selv om det er flinke politibetjente, så er det vel de færreste, der gider holde vejmøde over et bødeforlæg for forhold, som kunne have været undgået ved at vise hensyn. Hvordan forbliver man så anonym i trafikken? Man har sit udstyr i orden. Der er lys og reflekser, hvor de nu skal være. Bremserne virker og spejlene er rengjorte, så man kan orientere sig. Udstyret er forsvarligt monteret, så det 4 meters liftophængte såsæt ikke slingrer en ½ meter til begge sider ved bare det mindste styreudslag. Gyllevognens slæbeslanger hænger langs vognen i det beregnede beslag, så de ikke kan svinge ud. Der køres efter forholdene, og man farer ikke bare forbi børn, cyklister, skoler osv. Selv om man er størst, og som sådan har en vis magt, skal der være plads, inden man svinger ud på vejene. Det er ligeledes vigtigt at tænke over, hvor man mest hensigtsmæssigt kan køre ud på vejen, så bilisterne kan se én i tide, og man kan se dem. Undgå myldretiden Findes der andre alternativer end at køre på vejene i de mest trafikerede tidsrum. Skal man eksempelvis køre på en hovedvej, for at komme til en bestemt mark, så kunne det godt være det ikke skulle være mellem kl. 7-9 og igen mellem kl Man bør også lade være med at snakke i telefon uden håndfri installation. Det koster kr. i bøde, og man ser ikke specielt koncentreret ud. Et Bluetooth sæt koster typisk kr. og er rigtig behageligt (og lovligt).

15 Kære Landmænd - Hjælp jer selv vis hensyn - fortsat Ryd op, når det er nødvendigt Hvis man ved, at man ikke kan undgå at svine på vejen med mudder, staldgødning eller gylle i en grad, der generer, så SKAL alle sætte advarselsskilte op. Det er ligeledes vigtigt, at man rydder op bagefter, hvis man ikke har kunnet undgå at tilsvine en vej. På med kosten eller skovlen den samme dag og få ryddet op. Det giver respekt hos naboer og forbipasserende. Nogle vigtige færdselsregler: Lys, reflekser og anden afmærkning skal være ren og i orden Bremser skal være i orden og funktionsdygtige Brug af håndholdt mobiltelefon er IKKE tilladt Der er pligt til både skiltning og oprydning på veje, hvis man laver svineri med jord, gylle o.lign. Der er pligt til at holde ind til siden, hvis der er en egnet plads, og der kører biler bagved. Etik på vejen Kære fører - tænk jer om. Hvorfor er etik på vejen vigtigt? I har et stort ansvar på vejene Hvis I kan minimere andres opmærksomhed på jer, er det til gavn for alle. Og fordi det giver Færre farlige situationer bedre omtale af landbruget at I har lettere ved at undgå politiet og måske bøder Derfor lad være med at snakke i håndholdt mobiltelefon at genere trafikken i myldertiden hvis det er muligt Og husk at trække ind til siden af og til når det er muligt at sætte advarselsskilte op når I ikke kan undgå at svine vejen at rydde op bagefter 15

16 Nyt fra Byggeri & Teknik I/S og bestyrelsen Af Flemming Hedegaard, chefrådgiver Byggeri & Teknik I/S, Herning. Godkendt regnskab og uændrede timepriser På vores bestyrelsesmøde den 25. februar 2014 godkendte bestyrelsen vort regnskab med stor ros. Vi er utrolig stolte af, at vi igen har lavet et godt resultat. Denne gang et plus på kr. Hertil kommer, at vi har medtaget en ekstraordinær leasingydelse på kr. og afsat medarbejderforpligtelser til opsagte medarbejdere på kr. Så resultatet kunne have set endnu bedre ud. Det betyder selvfølgelig også, at vi fortsætter med uændrede timepriser her i Farvel til LMO Efter LRØ fusion med LMO har vi gennem sidste halvår af 2013 forhandlet med LMO om en løsning. Løsningen blev, at vi pr. 31. december 2013 sagde farvel til LRØ/LMO, som ejere af Byggeri & Teknik I/S. Det er jeg på mange måder ked af, fordi jeg mener, vi kunne have en stor synergi af igen at have dækket hele Region midt med vores specialiserede rådgivning. Omvendt så er vi både så store og så stærke på alle rådgivningsområder, at vi sagtens kan udbygge vores markedsandel fra vores nuværende position. logi, kartofler, lagerfaciliteter og marksprøjter, samt VE-tilskud. Den anden er Randi Vestergaard, som har været ansat, som bogholder hos Svinerådgivning Vest, men som hele tiden har brugt 70 % af sin tid for B&T. Hun er pr 1. januar 2014 ansat direkte i B&T, hvor hun skal lave de samme opgaver, som hun gjorde før, nu bare i vores eget regi. Erfagrupper Vi har hen over vinteren genoplivet vores erfagrupper for kvægbrugere, som har maskinfokus. Der er startet 2 grupper op, hvor fokus er en lille smule forskellig. Den ene er helt koncentreret om maskinøkonomi, og den anden om ny teknologi og maskinøkonomi. Vi har også opstartet en gruppe om maskiner for plantebrug (svinegårde) og en for kartoffelmaskiner. Dertil kommer, at vi stadig forsøger at lave en for den gruppe landmænd, som har fået tilskud til at købe en N-sensor, men som ikke er kommet i gang med at bruge den endnu. Hvis nogle skulle kende interesserede landmænd, som vil deltage i en af grupperne, så kontakt Thomas Præstegaard på eller Personale ændringer I slutningen af 2013 lavede jeg nogle personalemæssige ændringer. Det betød farvel til to medarbejdere og goddag til 2 andre. De to nyansatte er Gunnar Schmidt, som mange kender fra tidligere. Gunnar har som bekendt været timelønstilknyttet i de 2½ år, han har været i Norge for at opstarte teknikrådgivningen deroppe. Gunnar skal fortrinsvist arbejde med energi, miljøtekno- 16

17 Nyt fra Åbent Landbrug Af Kirsten Mette Lundgaard Madsen, formand for Åbent Landbrug. I uge 15 prøver vi noget nyt. Vi har flere gange haft besøg af en klasse fra København, der blev privat indkvarteret hos jer landmænd i en uge, og så skulle de være i landbrugspraktik hos jer. Denne gang planlægger de selv en lejrskole. De skal bo i Brødtrang i en uge. De vil gerne på to dages landbrugspraktik hos jer. Tirsdag hos grise, kyllinger, mink eller dambrug og om onsdagen alle hos køer, da vi så undgår diverse smittefare, gennem tøjbyt osv. i lejren. Der kommer 16 elever, og de vil gerne ud to og to, så de kan blive sat til at lave noget sammen med jer. De må også gerne komme med på en traktor, da det jo nok bliver midt i forårsarbejdet. De vil blive transporteret ud til jer mellem kl. 6 og 7, som det passer jer, og hentet igen ved tiden. De har fået at vide, de skal spise morgenmad, før de kommer, og tage madpakke med, hvis de har nogen sarte sjæle/kræsne med, ellers bliver de budt et eller andet formiddagskaffe, inden de så selv sørger for frokost, når de kommer tilbage til Brødtrang. Dette er en rigtig god måde, at påvirke kommende forbrugere på. Vi ved også, at det strækker sig mere end til de 16 elever og deres to lærere, da de alle går hjem og fortæller vidt og bredt om deres gode og positive oplevelser på landet, - og det er jo det, vi giver dem. Endnu et nyt tiltag er under opsejling. Lyden af fødevare. Det er Lemvig Musikskole, der vil lave sang og musik forskellige steder rundt på Birgit og Kristian Gades kvæggård i Fåre. Her inviteres Bonnet Familie og Samfund, samt familierne til musikskolens elever til en aften, hvor eleverne synger og spiller musik, der passer rundt omkring på gården. Der fortælles også om gårdens arbejde og udfordringerne, ved at være landmand. Dette bliver en forhåbentligt dejlig forårsaften den 20. maj. Jeg håber, at der er nogle af jer, der ringer ( ) allerede i dag og meddeler, at I gerne vil tage imod to praktikelever, da jeg meget snart skal have styr på de 16 værter. 17

18 Lemvig Børnedyrskue Lørdag den 31. maj vil der igen være børnedyrskue i forbindelse med Lemvig marked og dyrskue. Vi vil gerne lave det til en STOR begivenhed med masser af dyr, børn og forskellige aktiviteter, så jer der har lyst til at udstille få vasket din cykel/pedaltraktor, bagt din yndlingskage og gør dit kæledyr klar til årets børnedyrskue. Det er gratis at deltage. HUSK selv at medbringe bur til de forskellige dyr også hunden. Slip fantasien løs med buret og pynt amok Der vil ud over børnedyrskuet være mulighed for at deltage i fx: Cykelringridning Pedaltraktortræk, egen traktor skal medbringes, gerne med masser af gejl Kagedyst, bag den smukkeste, lækreste eller mest fantasifulde kage og tag den med Gummistøvlekast Kalvetræk Talent konkurrence for dyr Hesteringridning Der vil være diplom og roset til alle deltagere Følg os på Facebook: Lemvig Børnedyrskue Vi håber at du vil være med til at gøre dagen fantastisk VI SES Bendt Dissing Linda Kjærgård Anja Lauritsen Lisbeth Christensen Tilmelding: fra ca. den 1. april til 11. maj Der kan udstilles alle former for hobby og kæledyr. Dyrene må ikke vise tegn på sygdom. Kalve, får og geder skal være øremærket. Fjerkræ skal være vaccineret. Heste skal have hestepas. Hunde skal være vaccineret og der skal være ansvarsforsikring på hunden. 18

19 19

20 Afsender Lemvigegnens Landboforening Industrivej Lemvig A Industrivej 53, 7620 Lemvig Tlf Fax Hjemmeside: Mandag - torsdag Fredag

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Nr. 3 maj 2014 Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Virksomhedsanalyse 4 Nyt fra driftsøkonomiog regnskabsafdelingen 5 Nyt fra miljøafdelingen 8 Svinerådgivning-

Læs mere

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351

Til samtlige jordbrugere NYT FRA. Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174. Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Til samtlige jordbrugere NYT FRA Industrivej 7 7760 Hurup Thy Tlf. 9795 1300 Fax 9795 2174 Silstrupvej 12 7700 Thisted Tlf. 9617 5353 Fax 9617 5351 Maj 2007 INDHOLD SIDE Bestyrelsen...1 Landbo Thy er nu

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening December 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening December 2013 Læs bl.a om: Sådan optimerer jeg driften af markbruget på Tybjerggaard Interview

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.

Landbocenter.dk. Syd-Østsjællands Landboforening April 2013. Læs bl.a om: Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter. Center Allé 6 4683 Rønnede Tlf. 56 79 19 00 mail@landbocenter.dk Landbocenter.dk Syd-Østsjællands Landboforening April 2013 Læs bl.a om: Har du APVèn klar til arbejdstilsynet? ellers kontakt Per Dalsby,

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Udviklingschef 4 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nr. 3 Maj 2015 Ændring af virksomhedsskatteordningen 5 Hævninger i virksomhedsskatteordningen

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 E-faktura og E-arkiv 4 Farmsekretær 5 Den økonomiske situation 5 Håndværkerfradrag 6 Virksomhedsordningenprivat

Læs mere

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen

vækst INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide om Landbrugsreformen vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 1 + 2-2 01 5 Nye rammer for naturpleje Gødning til frøgræs Har dine medarbejdere krav på G-dage? Mulighed for tilskud til nyt fyr INDHOLD Reform 2015-8 ting du skal vide

Læs mere

DJURSLAND LANDBOFORENING

DJURSLAND LANDBOFORENING Nr. 61 April 2014 DJURSLAND LANDBOFORENING Landmandsportræt: Køerne kom for at blive side 4 Går du med tanker om at bygge nyt på din landejendom? side 13 Nye omsætningsgrænser for moms side 18 Pas på som

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14

Nyt fra LandboThy. Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 Nyt fra LandboThy Kontrolbesøg er et aktuelt tema - læs mere på side 14 LandboThy Lyspunkter og efterslæb Af Morten Yde, formand LandboThy Vi har taget hul på et nyt år, hvor der er masser af lyspunkter,

Læs mere

På vej mod egen virksomhed

På vej mod egen virksomhed På vej mod egen virksomhed Fradrag Frister Skat Registrering Regnskab Ny virksomhed med Told Skat Moms Indhold Hvornår driver du en virksomhed...6 Selvstændig eller lønmodtager...6 Erhverv eller hobby...6

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden

Frederikssund Golfklub. Årgang 2010 Nummer 1. Klubbladet. Februar. Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Årgang 2010 Nummer 1 Februar Frederikssund Golfklub Klubbladet Klubben får overrakt en hjerterstarter af Tryg Fonden Nummer 1 Årgang 2010 side 2 Indholdsfortegnelse Formanden har ordet... side... 3 Info

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE

Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG. Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE Nr. 1 FEBRUAR 2006 24. ÅRGANG Tlf. 76 34 17 00 - Fax 76 34 17 01 e-mail: khl@khl.dk - www.khl.dk - VÆRDI - VIDEN - VILJE INDHOLDSFORTEGNELSE Side: BESTYRELSENS BETRAGTNINGER------------ 3 FORMANDENS BETRAGTNINGER

Læs mere

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

BOLIG BLADET. December 2002. Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE BOLIG BLADET December 2002 14. ÅRGANG Lyngparken 2 renoveres for 21 millioner kr. Læs om projektet på side 8-9 Boligbladet ønsker alle læsere en god jul og et godt nytår

Læs mere

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10

Nyt fra LandboThy. Historien om et godt samarbejde. Læs side 10 Nyt fra LandboThy Historien om et godt samarbejde Læs side 10 Indhold Foreningsnyt Velkommen... Mors Thy Familielandbrug...1 Glæd jer til sommermødet 26. juni 2008!...1 Medarbejdernyt...2 Største dyrskue

Læs mere

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen

NF-NYT. nr. 1 februar 2015 - årgang 27. Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen NF-NYT nr. 1 februar 2015 - årgang 27 Dansk Forening for Neurofibromatosis Recklinghausen Indhold Indhold... 2 Kontaktoplysninger... 3 Foreningen orienterer... 4 Opslagstavlen... 8 Andre organisationer...

Læs mere

Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder

Nyt fra Formanden. Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder - Nyt fra Formanden Et tilfredsstillende resultat kan jo måles på mange måder Efter en god generalforsamling og et godt årsresultat, så er det jo bare dejligt at vide; bare man hænger i og rigtigt mange

Læs mere

Sådan tackler du massefyringer

Sådan tackler du massefyringer Sådan tackler du massefyringer Indhold: Håndbog i massefyringer................. 3 Når rygterne svirrer..................... 4 Kend loven om massefyringer............. 5 Kend loven om virksomhedsoverdragelse....

Læs mere

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012

NYT. fra LandboThy. SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater. SIDE 18 Når gæssene græsser #2 APRIL 2012 #2 APRIL 2012 NYT fra LandboThy SIDE 3 Er græsset grønnere i Tyskland? SIDE 9 Mink viser pæne resultater SIDE 18 Når gæssene græsser NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Velkommen 2 Er græsset grønnere

Læs mere

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig:

Markedsføring Enkle metoder der virker. Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn. Humor sælger! Lej et lig: Magasin for selvstændige sommer 2012 1 Lej et lig: Humor sælger! Delefterløn Fortsæt din forretning, mens du er på efterløn Tema Markedsføring Enkle metoder der virker Kort nyt // Den nystartede // Den

Læs mere

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland

AKTIV FAMILIELANDBRUG. Familielandbruget MIDT-Jylland AKTIV FAMILIELANDBRUG Familielandbruget MIDT-Jylland Medlemsblad nr. 17 Juni 2011 1 Invitation Fodermøder 2011 Igen i år afholder LMO en række møder om foder som optakt til sæsonen 2011/2012. Vi har repræsentanter

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner

NYT. fra LandboThy. Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner. Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015. Side 14 Vandområdeplaner #1 FEBRUAR 2015 NYT fra LandboThy Side 1 Lad os få det valg! Side 5 Benchmark - en øjenåbner Side 12 Tilskud til miljøteknologi i 2015 Side 14 Vandområdeplaner NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Lad

Læs mere

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform

NYT. fra LandboThy. Side 8 Ændring af virksomhedsordningen. Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform #5 OKTOBER 2014 NYT fra LandboThy Side 8 Ændring af virksomhedsordningen Side 12 Er det NU, minkfarmen skal generationsskiftes? Side 15 Ny CAP-reform NYT fra LandboThy 1 velkommen Indhold Priser på nedtur...2

Læs mere

Årsrapport 2011 for Café Parasollen

Årsrapport 2011 for Café Parasollen Årsrapport 2011 for Café Parasollen Et socialt og alkoholfrit værested tilknyttet KFUM s Sociale Arbejde Lavgade 5, 6100 Haderslev Tlf. 74 53 58 93 www.parasollenhaderslev.dk Udfordringer, smil og latter

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere