Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening"

Transkript

1 Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Folkevalgtes indlæg 2 Studietur til København 3 Personalenyt 3 Gruppelivsordningen 4 Ophør af support 5 Frister for moms Ønsker du momsafregning hvert kvartal? 7 Flydelag på gyllebeholdere 7 Natura 2000 områder 8 Offentlig Digital postkasse 9 Varebiler 10 Nyt fra B & T 14 Åbent Landbrug 17 Lemvig Børnedyrskue 18 Lemvig marked og dyrskue 19 Nr. 2 marts 2014 Dagsorden: Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 25. marts 2014 i Tangsø Centret, Bækmarksbro kl : Spisning kl : Generalforsamling 1. Valg af stemmetællere og ordstyrer 2. Formandens beretning 3. Forhandling om beretningen 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for år Valg af formand På valg er: Bent Bjørndahl Graversen 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer På valg er: Poul Nygaard Niels Chr. Lind 7. Valg af revisor På valg er: Jørgen Christensen 8. Eventuelt Efter generalforsamlingen vil der være oplæg til debat ved kommunikationsdirektør Leif Nielsen, Landbrug & Fødevarer over temaet: Markedsføring og pressehåndtering Af hensyn til spisningen er sidste frist for tilmelding senest tirsdag den 18. marts 2014 kl på tlf el.

2 Folkevalgtes indlæg Af Berg Nicolajsen, bestyrelsesmedlem I skrivende stund skinner soler, og der er 10 graders varme udenfor. Det er længe siden, vi har set solen flere dage i træk men den er der stadig. Man får rigtig forårsfornemmelser i sådan et vejr. Går man en tur i marken, finder man dog ud af, at det er meget vådt og tungt endnu. Marts kan være både forår og vinter, og vi plejer jo også at skulle forbi den weekend, hvor gymnasterne viser deres kunnen frem til forårsopvisningen i Lemvig, inden det er blevet rigtigt forår. Det er sørgeligt, at russerne ikke vil købe vores svinekød i øjeblikket. Det presser prisen ekstra meget i Danmark. Hele EU sælger 3,7 % af produktionen til Rusland, men vores andel er meget større, da vi eksporterer ca. 95 % af produktionen i Danmark. Det er spændende, hvad der sker i Ukraine. Hele verden følger spændt med i, hvad russerne kan finde på. De er jo næsten uskyldige, når de selv skal sige det! Inden længe skal vi have generalforsamling i vores forening. Kom og hør formandens beretning om, hvad der sker i det lille kongerige. Der er en masse bolde i luften. Det bliver spændende at se, hvor mange af disse bolde der vil blive grebet af dem, som bestemmer over os. Før jul havde vi en fornemmelse af, at regeringen ville hjælpe landbruget med at få gang i produktionen, men jeg skal da lige love for, at det blev stoppet, da vi fik en ny fødevareminister. Fra første dag er det haglet ned over os med ting, som skal laves om. Hjælpen er væk, og det samme er en masse arbejdspladser, som bare kører ud af landet. Alt skal dog ikke være så trist. Vi går en dejlig tid i møde. Vandet synker på markerne, afgrøderne begynder at gro, træerne springer ud det er foråret, som er på vej. 2

3 Politisk økonomisk studietur til Axelborg, Nykredit og Christiansborg Af direktør Henrik Damgren Som det har fremgået af dagspressen arrangerede Landboforeningen den 18. februar en studietur til København for foreningens yngste medlemmer. Inklusiv bestyrelsen var vi 46 personer af sted. Første stop var Axelborg, hvor viceformand, Lars Hvidfeldt med nogle af hans stabsfolk tog imod og gav et solidt indtryk af, hvordan Landbrug & Fødevarer arbejder med politisk lobbyisme. Herefter gik turen til fods til Nykredits domicil på Kalvebodbrygge, hvor direktør for landbrugsområdet, Poul Erik Jørgensen tog i mod. Han gav et inspirerende indlæg om værdisætning, lånepolitik og ikke mindst bidragssatser, hvor han argumenterede for, at bidragssatserne i en periode midt i nullerne havde været for lave til at dække kreditforeningens reelle driftsomkostninger. Det var ved denne seance, at Poul Erik Jørgensen argumenterede for en statslig pulje på 6 mia kr. til sanering af de boliger, som han mener, der reelt er i overskud i landområderne, og som er årsag til, at kreditforeningerne ikke ønsker at belåne huse med en værdi på under kr. Studieturen sluttede med rundvisning og møde på Christiansborg, hvor mf. Thomas Danielsen (V) var vært for os ved en rundvisning og senere en debat omkring det poliske arbejde og politiske alliancer. Alt i alt en særdeles spændende tur, som landboforeningen gerne gentager med et andet publikum, hvis der er interesse for det. Personalenyt Af direktør Henrik Damgren Pia Ørts Den 1. april bliver Pia Ørts færdiguddannet som revisorassistent. Uddannelsesforløbet har hos os strakt sig over en periode på 2 år. Pia har været en del af DLBR s revisorelev uddannelse. Pr. 1. april tiltræder hun en stilling som assistent i regnskabsafdelingen. Pia Ørts skal gradvist overtage de regnskaber, som Alice Andersen hidtil har lavet. Herudover skal Pia sammen med Birgit Blæsbjerg være regnskabsassistent på vindmølleregnskaber. Dorthe Lisby Med virkning fra den 1. marts og indtil udgangen af august 2014 har vi på planteavlskontoret ansat Dorthe Lisby i en deltidsstilling. Dorthe har tidligere været i praktik hos os, og har senest haft en stilling hos Familielandbruget i Nordjylland, hvor hun har arbejdet som planteavlskonsulent. Dorthe er uddannet jordbrugsteknolog fra Vejlby i 2011, og har et godt kendskab til praktisk planteavl. Hos os skal Dorthe arbejde med: Forsøgsregistrering, kornsyn, udarbejdelse af fællesskemaer, registrering af skadedyr, håndtering af markkort samt forefaldende miljøopgaver. Vi byder Dorthe velkommen i arbejdsfællesskabet hos Lemvigegnens Landboforening og glæder os til samarbejdet. 3

4 Gruppelivsordningen Af Marlene Kristoffersen, Seniorkonsulent Landbrug & Fødevarer Tilbagevendt på jobbet, efter at have holdt en dejlig vinterferie med familien, fik jeg en trist meddelelse om et dødsfald. Selvom de triste meddelelser qua mit arbejde med Landbrug & Fødevarers gruppelivsforsikring - er en del af min hverdag, så kommer jeg vist aldrig til at forholde mig rutineret og neutralt til disse hændelser. I det konkrete tilfælde var en 41 årig landmand desværre afgået ved døden. Han efterlod sig en ægtefælle og sandsynligvis også nogle børn. Dødsårsagen kender jeg intet til, og den er i grunden også ganske uinteressant. En vigtig kendsgerning var det dog at kunne konstatere, at netop denne landmand og hans ægtefælle begge havde tegnet en gruppelivsforsikring i tide, hvorfor den unge enke kunne efterlades med en erstatningssum på 2 gange kr. Penge kommer aldrig til at erstatte liv, men alligevel føles det rart at vide, at nogle derude foreningen, sekretæren, økonomikonsulenten m.fl. har bidraget aktivt til, at få motiveret den unge familie til, at påtage sig et ansvar for etablering af ordningen i tide. Tak for den indsats! Landbrug & Fødevarers gruppelivstilbud slår ethvert tilsvarende individuelt tilbud i markedet, både når det gælder pris og vilkår. Derfor er det attraktive tilbud forbeholdt de aktive medlemmer, deres ægtefæller og ansatte. 4

5 Ophør af support og opdateringer til Windows XP Af Henning Kaasgaard, IT-ansvarlig Microsoft har ydet support til Windows XP i de seneste 11 år. Men nu er det blevet tid til, at de, sammen med deres hardware- og softwarepartnere, skal investere deres ressourcer i at yde support til nyere teknologier. Derfor kan du efter den 8. april 2014 ikke længere få teknisk support til Windows XP. Dette omfatter også automatiske opdateringer, som er med til at beskytte din pc. Hvad betyder dette for den enkelte bruger? Jeg forventer ikke at Windows XP bliver ubrugelig efter 8. april så ingen grund til panik. Dog er følgende meget vigtigt! Hvis du anvender netbank kan du ikke længere få support til div. problemer, hvis du kører Windows XP. Hvis du kan acceptere ikke at kunne anvende netbank i en kortere periode, behøver du ikke at reagere nu. Har du adgang til en anden computer, der kører en nyere Windows version - eks. Windows Vista, Windows 7 ell. Windows 8, vil du kunne anvende denne til netbank. Men har du ikke adgang til andre computere med en nyere Windows installeret, bør du reagere snarest. Der er to muligheder! Anskaffe en computer med Windows 8 (eller Windows 7). Installere Windows Vista eller Windows 7 på din nuværende computer (hvis den er af nyere dato, og du har en licens til nævnte Windows-versioner). Jeg hjælper gerne med at levere en ny computer eller opgradere til en nyere Windows på den gamle computer. Ring på tlf og vi finder sammen en løsning. Telenor lukker for mailservice i løbet af foråret/sommeren 2014 Dvs. - Hvis du har en Telenor-, Tiscali-, Cybercity- eller anden Telenor-mailadresse, er du nød til at få oprettet en ny mailadresse. Et godt alternativ er en G-mail eller Outlook mail, som gratis kan oprettes på nettet. It-afdelingen er som altid klar til at hjælpe dig. 5

6 Frister for moms i 2014 Moms halvårsafregning 3. marts 2014 Moms for 2. halvår september 2014 Moms for 1. halvår marts 2015 Moms for 2. halvår 2014 Moms kvartalsafregning 10. februar 2014 Moms for 4. kvartal juni 2014 Moms for 1. kvartal september 2014 Moms for 2. kvartal december 2014 Moms for 3. kvartal marts 2015 Moms for 4. kvartal 2014 Moms månedsafregning 27. januar 2014 Moms for december måned februar 2014 Moms for januar måned marts 2014 Moms for februar måned april 2014 Moms for marts måned maj 2014 Moms for april måned juni 2014 Moms for maj måned august 2014 Moms for juni måned august 2014 Moms for juli måned september 2014 Moms for august måned oktober 2014 Moms for september måned november 2014 Moms for oktober måned december 2014 Moms for november måned januar 2015 Moms for december måned 2014 Hvis din virksomhed er pålagt kreditbegrænsning, er indberetnings- og betalingsfristen den 15. i måneden efter momsperiodens udløb. Det vil for eksempel sige, at fristen for afregning af moms for maj måned er den 15. juni, hvis du afregner månedsvis. 6

7 Ønsker du momsafregning hvert kvartal? Af Ulrik S. Poulsen, skattechef Virksomheder med en omsætning mellem 1 og 5 millioner kroner er med virkning fra 1. januar 2014 overgået fra kvartalsvis til halvårlig afregning af moms. Hvis du ønsker at forblive på kvartalsafregning, kan SKAT anmodes herom. Der skulle egentligt have været ansøgt inden den 1. marts Søges der efter denne dato, vil ændringen tidligst få virkning fra 1. juli De virksomheder, som tænkes at kunne have interesse i fortsat at blive på kvartalsafregningen, er virksomheder, der får lavet budget. Budgetkunderne skal alligevel have gjort op hvert kvartal. Der vil derfor være en fordel i alligevel at få momsen gjort op. Virksomheder, der jævnligt har negativ moms vil ligeledes have en fordel ved at forblive på kvartalsafregningen. Du får herved hurtigere pengene tilbage. Det er en skrøne, at det er billigere at få konteret bilagene hos Landboforeningen for et halvt år af gangen. Det kan derimod være billigere at få konteret løbende, da der vil være færre spørgsmål til det, der skal konteres, og et mere overskuelig antal bilag, der skal konteres. Flydelag på gyllebeholdere Af Alice Nielsen, miljøkonsulent I forbindelse med tilsyn er der ofte fokus på flydelaget på gyllebeholdere. Som hovedregler er der krav om flydelag, med mindre der er anden fast overdækning fx teltdug. Der er dog ikke krav om flydelag, hvis der anvendes teknologi, som er optaget på MST teknologiliste over teknologier, som kan erstatte fast eller tæt overdækning, pt. er det stald og tankforsuring. Tankforsuring kan kun erstatte flydelag i op til 21 dage/3 mdr., alt efter metode og fabrikat tjek teknologlisten eller ring. Beholderne til flydende husdyrgødning fra mink og svin skal have fast overdækning, hvis de er placeret mindre end 300 m fra naboer og etableret efter 2007, uanset om gyllen er forsuret. Beholdere til flydende husdyrgødning fra kvæg skal have fast overdækning eller flydelag, hvis de er placeret mindre end 300 m fra naboer, uanset om gyllen er forsuret. 7

8 Har du græsningsegnede arealer indenfor Natura 2000, fredede områder eller 3? Af Alice Nielsen, miljøkonsulent Har du arealer, som du gerne vil have afgræsset, men ikke noget dyrehold? Det er muligt at anmelde et dyrehold til afgræsning af naturarealer, det være sig ammekøer med opdræt, okser, får, geder og heste. Det er et krav, at mindst halvdelen af græsningsarealet er beliggende i Natura 2000, omfattet af 3 naturbeskyttelse eller fredet. Den anden halvdel skal bestå af permanent græs. Det er muligt at anmelde dyrehold, der er udgående hele året, eller dyrehold der er opstaldet en del af året. Alt efter hvilken ordning man benytter, er der forskellige regler og krav. Fælles for begge ordninger er, at arealerne ikke må tildeles anden organisk gødning eller handelsgødning. Hvis dyrene opstaldes en del af året, er et af kravene, at arealerne som minimum skal afgræsses fra 1. maj til 30. september. Det maksimale dyrehold må være på DE svarende til omkring ammekøer med opdræt. Hvis dyrene er udgående hele året, kan der anmeldes op til 250 DE. Mangler du hegn til dine græsarealer i Natura 2000 områder? Af Birthe T. Christensen, miljøkonsulent Til og med 1. maj 2014 er det muligt at søge om tilskud til projekter indenfor Natura 2000 områder. Der kan søges til rydning af tilgroede arealer af træer og buske, før der laves indhegning. Det er også muligt at få tilskud til hegn, strøm og vandforsyning på et nyt areal til afgræsning eller til renovering af et faldefærdigt hegn. Derudover er der tilskud til etablering af naturlige vandstandsforhold inden for særligt udpegede Natura arealer. Hvem kan søge? Du kan søge om tilskud til Natura arealet, hvis minimum 50 procent af projektarealet er udpeget til de aktiviteter, du ønsker tilskud til. Du kan søge som enkelt lodsejer eller gå sammen med dine naboer om et fælles område og tilskudssatsen er 100 procent af de tilskudsberettigede udgifter. Alle projekter skal være afsluttede senest den 1. maj Vi hjælper gerne med ansøgningen eller afklaring af spørgsmål, og I kan finde flere informationer på: Hvis du vil høre mere om disse ordninger, kan du kontakte miljøafdelingen Helle Kalkrup eller Alice Nielsen. 8

9 Offentlig Digital postkasse Af Jens Thomsen, økonomikonsulent Betingelser for fritagelse af den Offentlig Digitale Postkasse, der bliver lovpligtig for alle private personer fra den 1. nov Det offentlige overgår til et digitalt postsystem, således at fremtidig kommunikation med det offentlige sker via Offentlig Digital Post. Man kan dog blive fritaget fra tilslutning til Digital Post, hvis man til kommunen afgiver en underskrevet erklæring om at være omfattet af mindst en af følgende fritagelsesgrunde: 1. Kognitiv funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen. 2. Fysisk funktionsnedsættelse, hvor funktionsnedsættelsen hindrer personen i at anvende Digital Post-løsningen. 3. Manglende adgang til computer i eget hjem eller opholdssted. Med manglende adgang til computer sidestilles det forhold, at personen ikke i eget hjem eller opholdssted har adgang til at bruge en computer. 4. Personen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR) som udrejst af Danmark. 5. Personen er ikke længere registreret med fast bopæl eller fast opholdssted i CPR. 6. Sproglige barrierer bestående i manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for personen at anvende Digital Post-løsningen. 7. Praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur NemID (fx på grund af udlandsophold med lang afstand til en dansk repræsentation, hvor NemID kan udleveres). 8. Personens bopæl er beliggende i et område, hvor der ikke er adgang til en bredbåndsforbindelse med en beregnet downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s. Det er kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse på grundlag af den indgivne anmodning, og fritagelsen gælder indtil den 1. november det 2. kalenderår efter registrering. Fritagelsen kan dog gøres tidsubegrænset, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at man permanent er omfattet af en af fritagelsesgrundene. Anmodning om fritagelse kan indgives til kommunen fra den 1. marts

10 Varebiler (gulpladebiler) skat, moms og afgifter 2014 Af Jens Thomsen, økonomikonsulent Varebiler er kendetegnet ved at være registreret på enten gule nummerplader eller papegøje-plader (tidligere klistermærkeordningen). Momsmæssigt findes der 3 regelsæt, som fastsætter fradragsretten: Almindelige varebiler op til 3 tons Almindelige varebiler fra 3 til 4 tons Specialindrettede varebiler De overordnede momsfradragsregler fremgår af skemaet: Op til 3 tons Fra 3 tons til 4 tons 100 % erhvervsmæssig Delvis erhvervsmæssig 100 % erhvervsmæssig Delvis erhvervsmæssig Anskaffelses - moms Fuldt fradrag (1) 0 % (1) Fuldt fradrag Forholdsmæssig andel Drift - moms Fuldt fradrag Fuldt fradrag Fuldt fradrag Forholdsmæssig andel Privatbenyttelses Ingen Halv (2) Ingen Halv (2) - afgift 1. Særlige regler ved leasing: fradrag for moms 2. Halv privat benyttelses afgift. Varebilen anvendes kun erhvervsmæssigt En varebil anvendes som hovedregel kun til erhvervsmæssige formål, hvorfor der sædvanligvis ikke sker beskatning af brugerne. Afgiftsreglerne er dog ofte mere restriktive, og virksomhederne bør være særligt opmærksomme på kendskabet til afgiftsreglerne. Det har fra 1. januar 2013 været muligt at købe dagsbeviser, således at varebilen kan anvendes til private formål uden skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser. Der kan købes op til 20 dagsbeviser til hver bil inden for et kalenderår. Momsfradrag for virksomheden Anvendes en gulpladebil udelukkende til momspligtige formål, dvs. at bilen på ingen måde anvendes til private formål, er der fuldt momsfradrag for udgifter til anskaffelse, leje og drift - uanset bilens totalvægt. I den forbindelse er det væsentligt at gøre sig klart, at kørsel mellem hjem og arbejde i momsmæssig sammenhæng som udgangspunkt er privat kørsel, hvis kørslen sker i almindelige varebiler. 10

11 Varebiler (gulpladebiler) skat, moms og afgifter fortsat Varebilen anvendes delvist privat Varebiler, der er godkendt til delvist privat benyttelse, behandles moms- og skattemæssigt væsentligt anderledes end varebiler, der udelukkende benyttes erhvervsmæssigt. Generelt er momsfradraget delvist bortfaldet, ligesom der er en formodning om privat benyttelse og dermed beskatning af fri bil. Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, om en varebil i løbet af ejertiden ændrer status, og hvilke konsekvenser det i givet fald vil have. Bilen skal køre på papegøjenummerplader, eller have klistermærke i bagruden, hvis omfattet af den gamle ordning. Momsfradrag Retten til momsfradrag ved anskaffelse og drift af varebiler, der anvendes blandet, afhænger både af anvendelsen og størrelsen på varebilen. af den private anvendelse. Det forudsætter dog en momspligtig omsætning på over kr. i virksomheden. Tilladt totalvægt på over 3 tons Hvis varebilen har en tilladt totalvægt på over 3 tons, skal der foretages et skøn over den momsmæssige anvendelse, men virksomheden kan kun fratrække moms af udgifterne til anskaffelse, leasing og drift, som svarer til den momspligtige anvendelse af bilen. Udgør den momspligtige andel af bilens totale kørsel eksempelvis 80 %, kan virksomheden fratrække 80 % af momsen på anskaffelse, leasing og drift. Dagsbeviser Det har fra 1. januar 2013 været muligt at købe dagsbeviser, således varebilen kan anvendes til private formål uden skatte-, moms- og afgiftsmæssige konsekvenser. Tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder Hvis en varebil med tilladt totalvægt på 3 tons eller derunder, anvendes til både momspligtige og andre formål - herunder private - kan ejeren ikke fratrække momsen på anskaffelsesprisen. Hvis varebilen er leaset, kan virksomheden fratrække 1/3 af momsen af leasingudgiften. Hvis en varebil er ejet (eller leaset), kan virksomheden fratrække momsen af driftsudgifterne fuldt ud - uanset omfanget Virksomheden har trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Virksomheden har ikke trukket hele momsbeløbet fra ved køb/leje Totalvægt op til 3 tons Dagsbevis 225 kr. Dagsbevis 185 kr. 11 Dagsbeviserne kan købes på SKATs hjemmeside under TastSelv, og der kan købes op til 20 dagsbeviser til hver bil inden for et kalenderår. Reglerne gælder kun for gulpladebiler med en totalvægt på op til 4 ton, hvor der ikke betales privatbenyttelsesafgift. Prisen er afhængig af bilens totalvægt, og af om momsen er fratrukket. Totalvægt mellem 3 tons og 4 tons Dagsbevis 185 kr. Dagsbevis 185 kr.

12 Varebiler (gulpladebiler) skat, moms og afgifter fortsat Det er muligt for alle at købe dagsbeviser, hvis ejeren har givet tilladelse til, at køretøjet kan anvendes til private formål. Reglerne gælder således både for medarbejdere, hovedaktionærer, virksomhedsindehavere og andre med tilknytning til virksomheden. Hvis en arbejdsgiver betaler dagsbeviset for en medarbejder, vil der være tale om et personalegode. Det betyder, at virksomheden har skattefradrag for udgiften til dagsbeviset, mens medarbejderen skal betale skat af værdien af dette. Arbejdsgiveren skal ved næste lønudbetaling indberette samt indeholde AM-bidrag og A-skat af beløbet. Når man er i besiddelse af et dagsbevis, er der ingen restriktioner for kørslen. Eksempelvis må bilen gerne anvendes til private flytninger, bortkørsel med affald, spejder-indsamlinger, feriekørsel mm. Det er en betingelse, at dagsbeviset ligger i bilen. Kvittering for dagsbeviset kan enten printes, eller den kan medbringes elektronisk eksempelvis på . Dagsbeviserne kan købes for enkeltstående dage eller for flere dage i træk. Hvis en indehaver eksempelvis ønsker at anvende en gulpladebil på sommerferie, skal han blot købe dagsbeviser for det antal dage, som ferien varer. Det gælder også for medarbejdere, hvis arbejdsgiveren giver tilladelse til udlånet. Hvert dagsbevis gælder i et døgn, fra kl til Dagsbeviset skal købes mindst 1 time, før bilen skal bruges til privat kørsel, men tidligst 45 dage før den skal bruges. Købte dagsbeviser kan ikke refunderes eller flyttes til andre dage. Ubrugte dagsbeviser er derfor spildte. 12 Eksempler 1. En indehaver ønsker at anvende varebilen til at flytte sin datters indbo fredag og lørdag. Flytningen varer fra ca. kl fredag eftermiddag til kl lørdag eftermiddag altså under et døgn. I dette tilfælde er indehaveren nødt til at købe to dagsbeviser, selvom låneperioden er under 24 timer. 2. En medarbejder har fået lov at låne en gulpladebil af sin arbejdsgiver til at hjælpe med en spejderindsamling fredag og lørdag. Medarbejderen tager bilen med hjem fredag eftermiddag og afleverer den igen mandag morgen på arbejdspladsen. Medarbejderen skal købe 4 dagsbeviser, selvom bilen reelt kun er til rådighed i godt 2,5 døgn. Moms Den momspligtige virksomhed, der ejer eller lejer varebilen, har ikke momsfradrag for udgiften til dagsbeviser. For dagsbeviser til varebiler på højst 3 ton totalvægt, hvor momsen af købet/lejen er fratrukket, er momsen fastsat til en standardsats på 40 kr. dvs. at af prisen på 225 kr. udgør momsbetalingen 40 kr. For dagsbeviser til biler på mellem 3 og 4 ton totalvægt skal virksomheden beregne en udtagningsmoms. Udtagningsmomsen, der beregnes af kostprisen for den private anvendelse, skal bogføres som salgsmoms. Som udgangspunkt kan det samme momsbeløb, som der skal betales ved køb af dagsbeviser for gulpladebiler på højst 3 ton totalvægt, anvendes. Dette momsbeløb udgør 40 kr. om dagen, medmindre der er tale om en meget dyr varebil.

13 Varebiler (gulpladebiler) skat, moms og afgifter fortsat Privatbenyttelsesafgift Privatbenyttelsesafgiften tillagt ejerafgiften er en afgift for varebiler under 4 tons, der er indregistreret efter 2. juni 1998, og som anvendes udelukkende privat eller til blandede formål i virksomheden. Der betales fuld tillægsafgift, når varebilen udelukkende anvendes privat Privatbenyttelsesafgiften nedsættes til 50 %, når varebilen anvendes blandet For varebiler, der udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, opkræves der ikke privatbenyttelsesafgift Bilens totalvægt Registreret første gang efter 2. juni 1998 og til og med 24. april 2007 Satser Udelukkende privat anvendelse hele afgiften i skemaet nedenfor Delvist privat anvendelse halvdelen af afgiften betales af satsen i skemaet nedenfor Udelukkende erhvervsmæssigt der betales ingen af afgifterne nedenfor Til og med 2 tons 990 kr. * kr. Mellem 2 tons og 3 tons kr kr. Mellem 3 tons og 4 tons kr kr. Registreret første gang den 25. april 2007 eller senere * Privatbenyttelsesafgiften for nedvejede gulpladebiler er kr. Det er dog muligt at ændre dette ved at registrere køretøjet med afgiftssats på 95 % og betale differenceafgiften. Én nuværende og fire forhenværende formænd for kvægbrugsudvalget i Peder Helms regeringstid som leder af kvægbrugsrådgivningen. Billedet er taget i anledning af Peders 60 års fødselsdag. Fra venstre: Esper Agger, Jørn Trillingsgaard, Torben Gransgaard, Jørgen Christensen, Jens Bjerrum og Peder Helms 13

14 Kære Landmænd - Hjælp jer selv vis hensyn Af Flemming Hedegaard, chefrådgiver Byggeri & Teknik I/S, Herning. Det er næsten forår og traktorerne er snart i markerne og på vejene. Der køres på livet løs i mange timer, og det er vigtigt, at det sker, så alle er glade, når dagen er gået. Det gælder både fører, medtrafikanter, naboer og landmænd. Det kan lade sig gøre, hvis man husker at vise hensyn og samtidig husker, at der følger et stort ansvar med de store maskiner på vejene. Traktorer må naturligvis godt være på vejene Opfordringen skal naturligvis ikke opfattes, som et forsøg på at holde maskinerne af vejene. Det er alle, der må være på vejene, og det vil jeg godt opfordre til, at bilisterne også indser. Selvfølgelig er det træls at køre efter en gylleekvipage nogle km, men der er en grund til, at den er der. Man skal også lige huske, at føreren er på arbejde og ikke kun gør det for at genere trafikken. Det ville være fornemt, hvis en fører kunne udføre sit arbejde, samt vise det fornødne hensyn og samtidig undgå knyttede næver og andre ubehageligheder i en hel forårssæson. Det ville i sandhed vise format. Hvad får DU, som landmand for at vise hensyn? Det kunne være, at dit omdømme i lokalsamfundet blev endnu bedre, så du kunne mindske eller undgå indsigelser næste gang, du skal udvide din produktion. Det kunne også være, at du fik nemmere ved at ansætte medarbejdere, fordi de ved, at du er en integreret del at området og ikke en udskældt landmand. Desuden er verden indrettet således, at hvis man forstår at være relativ anonym i trafikken, så undgår man ofte opmærksomhed fra ordensmagten. 14 Og selv om det er flinke politibetjente, så er det vel de færreste, der gider holde vejmøde over et bødeforlæg for forhold, som kunne have været undgået ved at vise hensyn. Hvordan forbliver man så anonym i trafikken? Man har sit udstyr i orden. Der er lys og reflekser, hvor de nu skal være. Bremserne virker og spejlene er rengjorte, så man kan orientere sig. Udstyret er forsvarligt monteret, så det 4 meters liftophængte såsæt ikke slingrer en ½ meter til begge sider ved bare det mindste styreudslag. Gyllevognens slæbeslanger hænger langs vognen i det beregnede beslag, så de ikke kan svinge ud. Der køres efter forholdene, og man farer ikke bare forbi børn, cyklister, skoler osv. Selv om man er størst, og som sådan har en vis magt, skal der være plads, inden man svinger ud på vejene. Det er ligeledes vigtigt at tænke over, hvor man mest hensigtsmæssigt kan køre ud på vejen, så bilisterne kan se én i tide, og man kan se dem. Undgå myldretiden Findes der andre alternativer end at køre på vejene i de mest trafikerede tidsrum. Skal man eksempelvis køre på en hovedvej, for at komme til en bestemt mark, så kunne det godt være det ikke skulle være mellem kl. 7-9 og igen mellem kl Man bør også lade være med at snakke i telefon uden håndfri installation. Det koster kr. i bøde, og man ser ikke specielt koncentreret ud. Et Bluetooth sæt koster typisk kr. og er rigtig behageligt (og lovligt).

15 Kære Landmænd - Hjælp jer selv vis hensyn - fortsat Ryd op, når det er nødvendigt Hvis man ved, at man ikke kan undgå at svine på vejen med mudder, staldgødning eller gylle i en grad, der generer, så SKAL alle sætte advarselsskilte op. Det er ligeledes vigtigt, at man rydder op bagefter, hvis man ikke har kunnet undgå at tilsvine en vej. På med kosten eller skovlen den samme dag og få ryddet op. Det giver respekt hos naboer og forbipasserende. Nogle vigtige færdselsregler: Lys, reflekser og anden afmærkning skal være ren og i orden Bremser skal være i orden og funktionsdygtige Brug af håndholdt mobiltelefon er IKKE tilladt Der er pligt til både skiltning og oprydning på veje, hvis man laver svineri med jord, gylle o.lign. Der er pligt til at holde ind til siden, hvis der er en egnet plads, og der kører biler bagved. Etik på vejen Kære fører - tænk jer om. Hvorfor er etik på vejen vigtigt? I har et stort ansvar på vejene Hvis I kan minimere andres opmærksomhed på jer, er det til gavn for alle. Og fordi det giver Færre farlige situationer bedre omtale af landbruget at I har lettere ved at undgå politiet og måske bøder Derfor lad være med at snakke i håndholdt mobiltelefon at genere trafikken i myldertiden hvis det er muligt Og husk at trække ind til siden af og til når det er muligt at sætte advarselsskilte op når I ikke kan undgå at svine vejen at rydde op bagefter 15

16 Nyt fra Byggeri & Teknik I/S og bestyrelsen Af Flemming Hedegaard, chefrådgiver Byggeri & Teknik I/S, Herning. Godkendt regnskab og uændrede timepriser På vores bestyrelsesmøde den 25. februar 2014 godkendte bestyrelsen vort regnskab med stor ros. Vi er utrolig stolte af, at vi igen har lavet et godt resultat. Denne gang et plus på kr. Hertil kommer, at vi har medtaget en ekstraordinær leasingydelse på kr. og afsat medarbejderforpligtelser til opsagte medarbejdere på kr. Så resultatet kunne have set endnu bedre ud. Det betyder selvfølgelig også, at vi fortsætter med uændrede timepriser her i Farvel til LMO Efter LRØ fusion med LMO har vi gennem sidste halvår af 2013 forhandlet med LMO om en løsning. Løsningen blev, at vi pr. 31. december 2013 sagde farvel til LRØ/LMO, som ejere af Byggeri & Teknik I/S. Det er jeg på mange måder ked af, fordi jeg mener, vi kunne have en stor synergi af igen at have dækket hele Region midt med vores specialiserede rådgivning. Omvendt så er vi både så store og så stærke på alle rådgivningsområder, at vi sagtens kan udbygge vores markedsandel fra vores nuværende position. logi, kartofler, lagerfaciliteter og marksprøjter, samt VE-tilskud. Den anden er Randi Vestergaard, som har været ansat, som bogholder hos Svinerådgivning Vest, men som hele tiden har brugt 70 % af sin tid for B&T. Hun er pr 1. januar 2014 ansat direkte i B&T, hvor hun skal lave de samme opgaver, som hun gjorde før, nu bare i vores eget regi. Erfagrupper Vi har hen over vinteren genoplivet vores erfagrupper for kvægbrugere, som har maskinfokus. Der er startet 2 grupper op, hvor fokus er en lille smule forskellig. Den ene er helt koncentreret om maskinøkonomi, og den anden om ny teknologi og maskinøkonomi. Vi har også opstartet en gruppe om maskiner for plantebrug (svinegårde) og en for kartoffelmaskiner. Dertil kommer, at vi stadig forsøger at lave en for den gruppe landmænd, som har fået tilskud til at købe en N-sensor, men som ikke er kommet i gang med at bruge den endnu. Hvis nogle skulle kende interesserede landmænd, som vil deltage i en af grupperne, så kontakt Thomas Præstegaard på eller Personale ændringer I slutningen af 2013 lavede jeg nogle personalemæssige ændringer. Det betød farvel til to medarbejdere og goddag til 2 andre. De to nyansatte er Gunnar Schmidt, som mange kender fra tidligere. Gunnar har som bekendt været timelønstilknyttet i de 2½ år, han har været i Norge for at opstarte teknikrådgivningen deroppe. Gunnar skal fortrinsvist arbejde med energi, miljøtekno- 16

17 Nyt fra Åbent Landbrug Af Kirsten Mette Lundgaard Madsen, formand for Åbent Landbrug. I uge 15 prøver vi noget nyt. Vi har flere gange haft besøg af en klasse fra København, der blev privat indkvarteret hos jer landmænd i en uge, og så skulle de være i landbrugspraktik hos jer. Denne gang planlægger de selv en lejrskole. De skal bo i Brødtrang i en uge. De vil gerne på to dages landbrugspraktik hos jer. Tirsdag hos grise, kyllinger, mink eller dambrug og om onsdagen alle hos køer, da vi så undgår diverse smittefare, gennem tøjbyt osv. i lejren. Der kommer 16 elever, og de vil gerne ud to og to, så de kan blive sat til at lave noget sammen med jer. De må også gerne komme med på en traktor, da det jo nok bliver midt i forårsarbejdet. De vil blive transporteret ud til jer mellem kl. 6 og 7, som det passer jer, og hentet igen ved tiden. De har fået at vide, de skal spise morgenmad, før de kommer, og tage madpakke med, hvis de har nogen sarte sjæle/kræsne med, ellers bliver de budt et eller andet formiddagskaffe, inden de så selv sørger for frokost, når de kommer tilbage til Brødtrang. Dette er en rigtig god måde, at påvirke kommende forbrugere på. Vi ved også, at det strækker sig mere end til de 16 elever og deres to lærere, da de alle går hjem og fortæller vidt og bredt om deres gode og positive oplevelser på landet, - og det er jo det, vi giver dem. Endnu et nyt tiltag er under opsejling. Lyden af fødevare. Det er Lemvig Musikskole, der vil lave sang og musik forskellige steder rundt på Birgit og Kristian Gades kvæggård i Fåre. Her inviteres Bonnet Familie og Samfund, samt familierne til musikskolens elever til en aften, hvor eleverne synger og spiller musik, der passer rundt omkring på gården. Der fortælles også om gårdens arbejde og udfordringerne, ved at være landmand. Dette bliver en forhåbentligt dejlig forårsaften den 20. maj. Jeg håber, at der er nogle af jer, der ringer ( ) allerede i dag og meddeler, at I gerne vil tage imod to praktikelever, da jeg meget snart skal have styr på de 16 værter. 17

18 Lemvig Børnedyrskue Lørdag den 31. maj vil der igen være børnedyrskue i forbindelse med Lemvig marked og dyrskue. Vi vil gerne lave det til en STOR begivenhed med masser af dyr, børn og forskellige aktiviteter, så jer der har lyst til at udstille få vasket din cykel/pedaltraktor, bagt din yndlingskage og gør dit kæledyr klar til årets børnedyrskue. Det er gratis at deltage. HUSK selv at medbringe bur til de forskellige dyr også hunden. Slip fantasien løs med buret og pynt amok Der vil ud over børnedyrskuet være mulighed for at deltage i fx: Cykelringridning Pedaltraktortræk, egen traktor skal medbringes, gerne med masser af gejl Kagedyst, bag den smukkeste, lækreste eller mest fantasifulde kage og tag den med Gummistøvlekast Kalvetræk Talent konkurrence for dyr Hesteringridning Der vil være diplom og roset til alle deltagere Følg os på Facebook: Lemvig Børnedyrskue Vi håber at du vil være med til at gøre dagen fantastisk VI SES Bendt Dissing Linda Kjærgård Anja Lauritsen Lisbeth Christensen Tilmelding: fra ca. den 1. april til 11. maj Der kan udstilles alle former for hobby og kæledyr. Dyrene må ikke vise tegn på sygdom. Kalve, får og geder skal være øremærket. Fjerkræ skal være vaccineret. Heste skal have hestepas. Hunde skal være vaccineret og der skal være ansvarsforsikring på hunden. 18

19 19

20 Afsender Lemvigegnens Landboforening Industrivej Lemvig A Industrivej 53, 7620 Lemvig Tlf Fax Hjemmeside: Mandag - torsdag Fredag

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Varebiler (gulpladebiler)

Varebiler (gulpladebiler) Varebiler (gulpladebiler) - skat, moms og afgifter 2014 FORORD Denne information omhandler skatte-, moms- og afgiftsregler for varebiler. Det er en daglig udfordring for rådgivere, virksomheder og ansatte

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Vejledning til hjælp med Digital Post

Vejledning til hjælp med Digital Post Vejledning til hjælp med Digital Post 2014 1 2 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk

TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk TRÆKBANEN 8 3000 HELSINGØR TLF.: 49 21 92 00 FAX: 49 21 15 60 E-MAIL: info@wvh.dk WEB: www.wvh.dk Holdninger til og meninger om gulpladebiler har igennem de seneste årtier været mange og forskelligartede.

Læs mere

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons.

Skat 2013. Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2013 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer Det er forår og derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet vil udkomme hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken, nyt fra Den Sociale Vicevært, Informationer fra Ejendomskontoret,

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015

Kørsel i gulplade biler op til 4 tons. Skat 2015 Kørsel i gulplade biler op til 4 tons Skat 2015 1. Kørsel i gulpladebiler 1.1 Generelt om privat kørsel kontra erhvervsmæssig kørsel 2. Moms 2.1 Gulpladebiler på højest 3 tons 2.2 Gulpladebiler over 3

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr.

Tilsagn om tilskud til Natura 2000-projekt om rydning af tilgroede arealer og om forberedelse til afgræsning, j.nr. Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde Brev dato: 12-06-2013 J.nr.: 32308-F-13-00029 Center for Projekttilskud Sagsbehandler.: Jette Matzen Nielsen E-mail: projekttilskud@naturerhverv.dk Tilsagn om tilskud

Læs mere

Hvor skal kapitalen komme fra?

Hvor skal kapitalen komme fra? Hvor skal kapitalen komme fra? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Torben Andersen Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 1 1992K1 1992K4 1993K3 1994K2 1995K1 1995K4 1996K3 1997K2

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat

Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Generalforsamling SMCK 2013.11.13 Referat Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab v/peter Rønne 5. Fremlæggelse af

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening

Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening Vedtægter for Vejle Fredericia Landboforening 1 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejle-Fredericia Landboforening. Sekretariats-adresse: LandbrugetsHus, Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens Formål 2 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug.

Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Vedtægter for Brønsodde Fiskeri og Bådlaug. Tremandsmøde i skurvognen på pladsen i Brønsodde Lørdag den 16. april 1988 kl. 10 Man blev enige om, at foreningen skulle hedde BRØNSODDE FISKERI OG BÅDLAUG,

Læs mere

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug

VEDTÆGTER. for Jysk Landbrug VEDTÆGTER for Jysk Landbrug Marts 2015 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Jysk Landbrug med hjemsted i Billund Kommune. Foreningen er dannet i 2008 ved fusion mellem Brørup Landboforening og Midtjysk

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

20 ledige taxitilladelser

20 ledige taxitilladelser AARHUS KOMMUNE. TAXINÆVNET 20 ledige taxitilladelser I Aarhus Kommune er ca. 20 taxitilladelser ledige. 10 af tilladelserne uddeles nu, mens resten uddeles efterhånden som de bliver ledige. Tilladelserne

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Sønderjysk Landboforening

Sønderjysk Landboforening Vedtægter for Sønderjysk Landboforening Billundvej 3 Tlf. 73 20 26 00 6500 Vojens Fax 73 20 26 05 Navn og hjemsted l. Foreningens navn er Sønderjysk Landboforening og er stiftet ved en fusion af Haderslev

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56

www.danskrevision.dk BILER SKAT OG MOMS 2015 142847_Revisormanual 2014.indd 1 16/01/14 10.56 BILER SKAT OG MOMS 2015 Indhold Gulpladebiler...................................3 Hvilke biler er specialindrettede?...3 Almindelige gulpladebiler...4 Kørsel mellem hjem og arbejde...4 Kørsel mellem hjem

Læs mere

Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Andelsboligforeningen Kyndby Huse Referat af ekstraordinær generalforsamling søndag den 9. maj 2010 kl. 13:00 i personalekantinen på Kyndbyværket Repræsenteret på ekstraordinær generalforsamling var 64 stemmeberettigede ud af i alt 140

Læs mere

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer:

Udkastet til ny beholderkontrolbekendtgørelse indeholder i hovedtræk følgende forslag til ændringer: Erhverv J.nr. MST-12411-00093 Ref. lisvi Den 12. oktober 2012 Høring af udkast til bekendtgørelse om kontrol af beholdere for flydende husdyrgødning og ensilagesaft og ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Danish Stem Cell Society (DASCS)

Danish Stem Cell Society (DASCS) Danish Stem Cell Society (DASCS) Vedtægter Indholdsfortegnelse 1. Navn, hjemsted og formål 1 2. Foreningens medlemmer 1 3. Bestyrelsen 3 4. Generalforsamlingen 3 5. Regnskab og formue 4 Notice: For a English

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Velkommen til LVKs årsmøde 2012

Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Velkommen til LVKs årsmøde 2012 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Valg af stemmetællere 3) Bestyrelsens beretning til godkendelse 4) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 5) Indkomne forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

BILER SKAT OG MOMS 2014

BILER SKAT OG MOMS 2014 BILER SKAT OG MOMS 2014 Indhold Gulpladebiler...3 Hvilke biler er specialindrettede?... 3 Almindelige gulpladebiler... 3 Kørsel mellem hjem og arbejde... 3 Kørsel mellem skiftende arbejdspladser... 4 25-dages-reglen...

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 %

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 % Maj 2015 Kære kunde! EJENDOMSADMINISTRATION EN DEL AF rewidan.dk I de sidste par år har vi beskæftiget os i mindre grad med ejendomsadministration. Fra 1. oktober sidste år meldte vi os ind i Ejendomsforeningen

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.

Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080. miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten. Martin Skovbo Hansen Cand.agro./agronom Ankjær 357, 8300 Odder Mobil: 2180 7080 miljoekonsulenten@gmail.com www.miljøkonsulenten.dk Et vindue er åbent - men kun i 2012 - for at få opjusteret den tilladte

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Bogen om moms i Danmark

Bogen om moms i Danmark Bogen om moms i Danmark Moms er ikke bare et spørgsmål om at betale, hvad du skal. Det handler også om at få de momsfradrag, du er berettiget til. I Bogen om moms får du anvisninger på, hvordan momsen

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

plus revision skat rådgivning Varebiler

plus revision skat rådgivning Varebiler plus revision skat rådgivning Varebiler Forord Det er dyrt at køre i bil i Danmark, det ved vi alle. Det skyldes især den høje bilbeskatning, herunder især registreringsafgiften. Derudover skyldes det

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden

GUIDE TIL HANDYHANDERE. Sidst opdateret i januar 2014. Om guiden GUIDE TIL HANDYHANDERE Sidst opdateret i januar 2014 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine opgavestillere. Vi har sammenfattet

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2

1. Introduktion... 2. 1.1 Forholdet mellem kunde og kandidat... 2. 1.2 Grundlæggende regler... 2 GUIDE TIL KANDIDATER Sidst opdateret i marts 2010 Om guiden Med denne guide vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med de opgaver, du udfører for dine kunder. Vi har sammenfattet de vigtigste

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion

Vedtægter for. Landboforeningen Gefion Vedtaget den 19. marts 2013 Vedtægter for Landboforeningen Gefion Side 1 af 8 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Gefion. Dens hjemsted er Sjælland. Foreningen er dannet ved sammenslutningen

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening

Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening Nyhedsbrev Lemvigegnens Landboforening I dette nummer: Nr. 3 maj 2014 Folkevalgtes indlæg 2 Personalenyt 3 Virksomhedsanalyse 4 Nyt fra driftsøkonomiog regnskabsafdelingen 5 Nyt fra miljøafdelingen 8 Svinerådgivning-

Læs mere

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne

Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne Generalforsamling i Henne golfklub torsdag, den 21. november 2013. Velkommen til Jer alle velkommen til vores revisor Jesper Clausen og til Henne golfbane a/s Men en særlig velkomst til vores nye træner

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15:

Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: Vedtægter for Klub 2000, vedtaget ved ordinær generalforsamlingen d. 2014-03-15: 1 Medlemskab Stk. 1. Fællesklubben i Danfoss Power Solutions, Klub 2000 er en sammenslutning af faglige tillidsrepræsentanters

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014

Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 Formandens beretning til generalforsamlingen 27. august 2014 a) Velkomst På bestyrelsens vegne skal jeg hermed byde alle fremmødte velkomne til Aabybro Fjernvarmeværks årlige generalforsamling. En særlig

Læs mere

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014

Kravspecifikation. Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 Kravspecifikation Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Indhold: 1. FORMÅL, OMFANG OG INDHOLD... 3 2. ORDFORKLARINGER... 3 3. LEVERANCERNE... 4 3.1 OPGAVER DER SÆRLIGT ER

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014.

Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Love for Haveforeningen Hjortespring 2014. Maj 2014 13. reviderede udgave 1 Foreningens navn er : Haveforeningen Hjortespring. Foreningens hjemsted er: Hjortespring by, Herlev Sogn. 2 Foreningens formål

Læs mere

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer: Direktørkontrakt 1 Parterne Imellem direktør (herefter kaldet direktøren) Navn: Adresse: Postnr. og by: CPR-nummer: Og selskabet (herefter kaldet selskabet) Navn: Adresse: Postnr. og by: SE- eller CVR-nummer:

Læs mere

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser.

Vedtægter. Formål 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes landbrugsfaglige, erhvervspolitiske samt sociale og kollegiale interesser. Vedtægter for Vedtægter Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er LandboForeningen Midtjylland og er stiftet med virkning fra 1. januar 2011 ved en fusion af Søhøjlandets Landboforening og Landbo Midt. Dens

Læs mere

Penge og papir bremser økologisk fremdrift

Penge og papir bremser økologisk fremdrift Penge og papir bremser økologisk fremdrift Efterspørgslen på økologisk svinekød stiger, men der mangler økologiske grise. Miljøgodkendelser og manglende finansiering gør det besværligt at omlægge en traditionel

Læs mere