Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening. Nr. 53 December/Januar /2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening. Nr. 53 December/Januar - 2003/2004"

Transkript

1 Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening Nr. 53 December/Januar /2004

2 Hørt på Bestyrelsesmødet: Det har lige været T(h)anksgiving, hvorfor fik vi ikke nogen?. Ja, det ville redaktøren da også gerne vide. Det pinte mig for et par år siden at se alle de kampvogne som blev henrettet med skærebrænder hos Orla i Bjerringbro. En del af dem var driftsklare og i god stand. Et af vores medlemmer har endda snart en passende transport til sådant et bæltekøretøj. Men alle vores henvendelser har været forgæves. Lidt ærgerligt, når vi hører om forholdene i Norge, hvor HMK får forkøbsret til store puljer af køretøjer. Eller Schweiz, hvor man for nogle år siden forærede de sidste Centurion-kampvogne bort til forskellige samlere og museer. Vi kan kun håbe på at vi efterhånden bliver så kendte og agtede i de rette kredse at man begynder at tage os alvorligt. Nyt fra bestyrelsen Heldigvis er der i 2003 dukket mange spændende ting op og et par langvarige restaureringsprojekter er færdige. Men det er udelukkende i kraft af private initiativer. I Frankrig arrangerer man hvert år veterankøretøjstræf med støtte fra Kulturministeriet, men herhjemme finder vores kulturminister ikke at køretøjerne har nogen som helst kulturhistorisk værdi. Motorhistorisk Samråd bad ikke engang om penge, blot en anerkendelse af vores rullende selvfinansierede museum. DMKF er en upolitisk forening, men jeg vil alligevel foreslå at læseren husker dette næste gang der er valg. Spørgsmålet er så, om det hjælper så meget at stemme anderledes...? Så hvis jeg skal ønske mig noget denne jul, skal det være at det trænger ind i hovedet på politikere, ministre og embedsmænd at det ikke koster dem noget særligt at give os nogle fordele, som afspejler det antal kilometer vi kører og de andre forhold, som knytter sig til vores hobby. God jul og de bedste ønsker for et grønt Ole Willumsen Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 30. november. Her bringer vi et sammendrag af en del af punkterne: Lokaler Der arbejdes stadig med at få nogle lokaler til klubben. Vi har besluttet os for at kontakte Forsvarets Bygningstjeneste og høre om de skulle have nogle overskydende kvadratmeter et eller andet sted. Generalforsamlingen i 2004 Da Græsted Veterantræf ligger sidste weekend i maj 2004, finder vi det passende at afholde årets generalforsamling om lørdagen før træffet. Mere info og indkaldelse i begyndelsen af april. Klubbutikken Vi er ved at løbe tør for de mest almindelige størrelser t-shirts. Når der genbestilles, satser vi på at få nogle varer der bedre holder til vask sol, sved og solcreme (!) Vi er også ved at undersøge hvordan vi kan udvide sortimentet med f.eks. vimpler til køretøjerne, sweatshirts og strikhuer (det er jo koldt om ørerne i åbne biler). Synliggørelse Intern og ekstern. Der er nogle som har beklaget sig over mangelen på køretøjsrelateret stof i de sidste numre af bladet. Nu er det jo således at det er foreningens medlemmer, der helst skal levere størstedelen af stoffet til bladet. Vi vil derfor opfordre til at skrive artikler til bladet, indsende billeder o.s.v. Det behøver ikke at være de store litterære udgydelser, men en beskrivelse og nogle billeder af en igangværende restaurering eller et netop færdiggjort køretøj, er f.eks. lige hvad vi gerne vil se. Vi ved at der flere spændende projekter i gang, men det er ikke meget vi hører om dem. Vi har besluttet at udarbejde en farvebrochure der fortæller om DMKF, til fremlæggelse på diverse museer m.v. Det er ikke en hvervebrochure, men en præsentation af foreningen og hvad vi står for. Den kan naturligvis også anvendes i forbindelse med henvendelser til myndighederne, presse os.v. Ligeledes vil vi forsøge at få Forsvaret og forskellige museer til at linke til vores hjemmeside, lige så vel som vi vil linke til dem. Foreningens websider vil i løbet af juleferien blive fuldstændigt renoverede og udvidede. Negativt image uretmæssig brug af uniform: Der er indløbet kommentarer om nogle medlemmers uretmæssige og ukorrekte anvendelse af gældende danske uniformsdele. Bestyrelsen indskærper derfor at i DMKF-sammenhæng må aktuelle danske uniformsdele kun anvendes som beskrevet i Forsvarets regler hvilket også afgrænser brugen til de medlemmer der faktisk har ret til at bære uniformen. Nordisk Samarbejde. Vi har fået en henvendelse fra de norske og svenske klubber, som gerne vil have et samarbejde. Det vil i første omgang betyde en løbende udveksling af træfkalender, men senere også egentlige fælles træf og andre aktiviteter. Vi kan i hvert fald hjælpe dem med vores gode kontakter til færgebilletter m.m. 10-års jubilæum. I 2005 fylder DMKF 10 år. Det skal naturligvis fejres. Vi satser på et stort træf og redaktørens mål hedder mindst 100 køretøjer fra Danmark, Norge Sverige, England og Tyskland. Stedet er endnu ikke besluttet, men vi har vældigt godt kig på noget på Fyn. Målet er indtil videre at vi senest et år før afholdelsen har tingene så meget på plads at vi har et sted, et tidspunkt og forhåbentlig også enkelte sponsorer. - Så vi med sikkerhed kan udsende en invitation i meget god tid. Arrangementskomité. Det har ikke har været muligt at finde mere end et medlem der har vist interesse for at danne en arrangementskomité. Bestyrelsen blev i 2002 pålagt at danne en sådan, men hvis ikke nogen vil, bliver det unægtelig lidt svært. Materielgruppen - arbejder med at registrere foreningens ejendom. Vi har fået en mængde genstande i løbet af 2003, som skal placeres på forsvarlig vis. De holder ligeledes øje med hvordan det går med udlånte genstande og i dette nummer kan man læse lidt om hvordan det går med vores Mosegris (Chevrolet C15TA). Der er udarbejdet nye retningslinier for det udlånte materiel, så vi er sikret løbende information om projekterne. 2

3 Et intermezzo i Artilleriet af major Uffe Smistrup Honest John-raketterne var et intermezzo i Artilleriet, der varede omkring 15 år, og vi er mange, der har gjort tjeneste ved dette våben. Bagefter kan man nok synes, at det var et underligt intermezzo - men egentlig ganske spændende at have deltaget i. En dag for nogle år siden havde jeg et ærinde på Tøjhusmuseet, hvor jeg ville se på en medaljesamling. Jeg gik ind i Museet, sagde pænt goddag til kustoderne - der næsten alle sammen er gamle soldater - og fortsatte ind i skytshallen, som er det første man kommer til på dette udmærkede museum. Så fik jeg et chok, som næsten tog åndedrættet fra mig. Lige inden for døren - lige foran mig - lå en Honest John Raket!!! Jeg har gennem en årrække gjort tjeneste ved raketbatterier, og havde helt glemt, at de nu var væk fra Artilleriet. Men, at det var så længe siden, at de var på museum, det havde jeg ikke tænkt på. Det første tegn på, at man bliver gammel er, når oberstløjtnanter og oberster begynder at se meget unge ud, og så er det altså også et tegn, når de våben, man er uddannet på og har arbejdet med, kommer på museum. Hvordan begyndte det egentlig? I slutningen af 1950'erne blev nogle befalingsmænd og andre uddannet til at arbejde med Honest John-raketterne. Det skete i hovedsagen hos de amerikanske styrker i Tyskland. Der blev etableret 2 raketbatterier ved Sjællandske Artilleriregiment, som benyttede 4. Artilleriafdeling i denne forbindelse. Man beholdt raketterne i næsten 15 år, og i hele denne periode var det 1. og 2. Batteri ved 4. Artilleriafdeling, der uddannede på og var i Dækningsstyrken med dette våben. På et noget senere tidspunkt fik man også disse raketter ved Nørrejyske Artilleriregiment. I den første tid ved SAR havde man ikke alt det materiel, der skulle anvendes, og man klarede sig så godt man nu kunne. Man havde naturligvis raketstyrene, som var store lastbiler med en lang rampe påbygget. Det var lidt af en kunst at køre rundt med dette overdimensionerede køretøj, og især når der skulle drejes om hjørner, skulle motorvognsføreren (MVF) passe godt på, hvor rampespidsen nu blev af, for den ragede flere meter frem foran køretøjet. At møde andre køretøjer på smalle veje, var også en spændende oplevelse, især om natten. Hovedregelen var, at raketstyret holdt stille, og så måtte det andet køretøj se at klare sig. Vi skulle i hvert fald ikke have raketstyrene ned i grøften. Når raketstyret skulle lades, skete det med en kranvogn - med hydraulisk kran - da denne operation skulle være ret præcis. Det er muligt at arbejde med millimeters nøjagtighed med en hydraulisk kran. Ved den første skydning havde man endnu ikke fået kranvogne, så man lånte en kran hos Sjællandske Ingeniørregiment, men den var ikke hydraulisk, så det med præcisionen var et problem. Under ladningen var der flere gange nogle, som blev helt hvide i ansigtet, når raketten pludselig faldt 1 meter, fordi kranføreren ikke havde helt styr på situationen. Det første skud Den første skydning blev gennemført på Stold, som er et lille skydeterræn på en halvø ved Havnsø på Vestjælland. Artilleriet havde i mange år gennemført prøveskydninger ud over Sejerøbugten herfra. Der var ikke andet end vand at skyde på, men når nogle kikkerter var grundstillede og rettede mod det samme punkt fra forskellige punkter på land, vidste man alli-

4 gevel noget om, hvordan man ramte i forhold til et beregnet målpunkt. Alt gik som det skulle, indtil der blev trykket på knappen, og alle havde ventet, at nu skete der noget drabeligt. Man havde jo hørt om, at der kom et enormt bulder, når raketten brændte af. - men raketten blev uanfægtet liggende. Nu kunne raketmandskabet imidlertid gå til raketstyret igen, da det var ufarligt, og sagen blev bragt i orden. Raketten kom af sted og alle sagde "Næh" eller noget tilsvarende åndfuldt, da de var kommet sig over chokket fra affyringen. Raketten lavede ganske rigtigt et enormt bulder og en meget lang stikflamme bagud, før den "rejste" af sted. Alle så nervøst på hinanden, og Afdelingschefen - oberstløjtnant (senere oberst) Enevoldsen - gik straks hen til Batterichefen - kaptajn (senere oberstløjtnant) Hemmert Lund - for at høre, hvad han mente om sagen. Der var jo bestemte sikkerhedsregler, som skulle følges i et sådant tilfælde, og de indebar bl.a. en lang ventetid for at finde frem til, om det var en "efterbrænder" - altså en raket, der var antændt, men som ikke rigtig havde bestemt sig til at flyve af sted endnu. Nu var Hemmert Lund en meget dygtig og begavet officer og tekniker, som ikke var bange for sit eget skind, så det var ikke hans stil at vente længere end nødvendigt. Da der var gået så lang tid, som han nu syntes var nødvendigt, kiggede han sig lidt omkring - der var jo mange højtstående personer til stede fra såvel den danske som den amerikanske hær - og så gik han alene - i sine sædvanlige grønne gummistøvler - ud til raketstyret - med alles øjne nervøst rettet mod sig - for hvad nu hvis... Han steg op på raketstyrets side og kiggede sig omkring, så rakte han op efter noget, og de som havde kikkerter kunne se, at han stod med en løs ledning i hånden. Han lod den falde og begav sig tilbage til affyringspladsen. I forbindelse med klargøringen skulle der trækkes en ledning, som skulle ud gennem en sprække i en luge. Den var ved en fejltagelse blevet klippet over, da lugen blev lukket, så der havde aldrig været elektrisk forbindelse til raketmotoren!!!! Jeg har senere talt med den soldat, som lavede arbejdet med ledningen, og han er helt klar over, at det kun var på grund af de mange gæster, at han slap for en ikke ubetydelig "skideballe" eller det, som er værre. 4 Ny skydestandplads En raket af den type, der blev affyret som øvelse, havde kun en rigtig raketmotor og en meget lille sprængladning til markering i rakethovedet, så røret med raketmotoren blev ikke sprængt, men faldt ned i havet. Det var der en smart præst et sted i Odsherred, som tænkte lidt nærmere over, og rygtet vil vide, at han rådede nogle fiskere til at lade deres trawlergarn - mon det hedder sådan - glide hen over disse udbrændte raketmotorer, og derefter rejse erstatningssag mod Forsvaret. Det er og var kun rygter, men man sagde også, at han rådede fiskerne til at tage til Esbjerg og købe gamle net, hvis de ikke selv havde nogle, der trængte til udskiftning. Uanset om det er rigtigt eller forkert, så varede det kun kort, før man fandt et andet sted at skyde, og det blev ret dyrt for SAR, for man måtte tage til Jylland i flere dage for at skyde. I januar 1961 blev der første gang skudt med raketter fra et område syd for Århus - og det var i bidende kulde. Det første batteri, som gennemførte skydninger, var 1 BT/4 AA, som skød i området lige uden for byen Hov. Der blev skudt ud mod Svanegrunden, som ligger nord for Samsø. Det er et område, som er tørt ved lavvande, og med ganske lidt vand ved højvande. Der kommer absolut ingen fiskere med trawlergarn. Ved denne lejlighed var batteriet indkvarteret i kantonnement, hvilket vil sige i private hjem i og omkring Hov og Odder. Stedet var imidlertid ikke særlig godt, så man fandt ret hurtigt et bedre sted på Gylling Næs lige ved Norsminde. Den første skydeperiode ved Hov blev i øvrigt også en dyr affære for SAR, idet man uden at vide det, var kørt gennem en mark med noget dyrt frøgræs. Der var blevet nogle fæle hjulspor, fordi det var blevet tøvejr netop den dag, der skulle skydes. Havde frosten holdt en dag længere var der formentlig intet sket. Fra stillingen ved Norsminde blev der skudt adskillige raketter mod Svanegrunden i de kommende år. Når der var skydninger, lå batteriet i bivuak i skoven ved Moesgård, og en enkelt gang i Moesgårds staldbygninger - det var før man gik i gang med at indrette museum på stedet. Det var ikke så dårligt at ligge i bivuak, når blot vejret artede sig, og det gjorde det som regel. Man så oven i købet fjernsyn ude i skoven. Der skulle være fodboldlandskamp, så vi skillingede sammen til at leje et fjernsyn, og ved radiomekanikerens og motormekanikerens hjælp fik vi rigget det til, så alle kunne komme til at se fodbold. Efter at have skudt her nogle år fandt man et andet sted til skydninger. Årsagen til dette kender jeg ikke, men det var ved at være sådan, at man blot kunne sige: "Samme side- og højde-

5 stilling som sidste år - fyr!!", og det var jo ikke så smart i længden - der var jo ikke meget at lave for målere og beregnere, når skydestandpladsen var indmålt de første 30 gange. Vi der var med i Århus, havde dog mange dejlige minder fra skydeperioderne. Ikke mindst fra Maritza og fra de andre forlystelsespaladser i byen. Træfsikkerheden Ved disse skarpskydninger fik vi os nogle overraskelser til at begynde med. Vi ramte slet ikke det punkt, vi sigtede på. Som artillerister var vi jo vante til at ramme meget tæt på det, vi sigtede på, og i hvert fald med lagskydning at beskadige det. Når vi skød med raketter, skulle vi være glade, hvis vi ramte så tæt på som 200 meter fra det punkt, vi sigtede på. Det kræver vist en nærmere forklaring. Der er sikkert mange, som kan huske atommarcherne fra Holbæk til København i begyndelsen af 60'erne. De havde faktisk noget med raketternes træfsikkerhed at gøre. Honest John systemet var slet ikke beregnet til almindelige raketter. Det var beregnet til atom-raketter, hvor det ikke gjorde noget om man ramte meter fra det beregnede mål. Det var den gang kendt af de folk, som var imod atomvåben, og det var årsagen til, at atommarcherne udgik fra Holbæk - for det var jo i Holbæk, Honest John Raketterne var garnisoneret til at begynde med. Beredskabet i raketbatterier Under uddannelsen blev der hele tiden ført nøje kontrol med raketbatterierne. Til at begynde med kom der amerikanske kontrollanter på pludselige inspektioner, og så skulle tingene fungere. Enhederne i Dækningsstyrken var i det hele taget den gang i et ret højt beredskab, som nok vil undre soldater af i dag. Faktisk skulle 50% af et batteri kunne møde inden for 3 timer efter, at batteriet var blevet alarmeret. Og det gjaldt alle tidspunkter på døgnet og på ugen. I løbet af en lørdag/søndag blev der holdt flere optællinger, hvor batteriernes mandskab skulle stille til navneopråb. De soldater, der var i dette beredskab måtte ikke forlade Holbæk by. Der kunne gives orlov til 50% af mandskabet, og 10% var beredskabsvagt, og skulle være på kasernen hele tiden. Den resterende del kunne ikke få orlov, men kun nattegn lørdag og søndag aften. Det var faktisk et ret kraftigt beredskab, som blev vedligeholdt til langt op i 1970'erne. Det der kan undre i dag er, at der faktisk ikke var nogen, der gjorde vrøvl over beredskabet - man affandt sig med, at når man var soldat, så skulle man også være til rådighed i påkommende tilfælde. Og så var de oven i købet indkaldt i 16 måneder på det tidspunkt. Faktisk blev beredskabet betydeligt øget i i forbindelse med russernes invasion i Tjekkoslovakiet - hvor der i meget lang tid var 1 times beredskab for det meste af den danske hær. Det var der heller ingen, der gjorde vrøvl over. Egentlig imponerende. Kontrol af beredskabet og batteriernes kunnen blev senere overladt til danske kontrollanter, hvor Generalinspektøren for Artilleriet havde folk til at kontrollere, at raketbatterierne hele tiden kunne opfylde nogle ganske bestemte mål. Der var ikke kun kontrol ved en enkelt Generalinspektion - der var kontrol mindst en gang om måneden, og det kunne være på de mest ubelejlige tidspunkter. En gang deltog jeg i en pludselig inspektion, som blev iværksat på et tidspunkt, hvor mange befalingsmænd var på ferie. Begge halvbatterier skulle kontrolleres, og der var ingen Raketkommandør i mit halvbatteri. Samtidig med Generalinspektørens folk var der mødt en premierløjtnant af reserven, som skulle aftjene 3 ugers rådighedstjeneste. Han havde tidligere været Halvbatterifører, så han fik hurtigt en feltuniform på, og 5 så blev han igen Halvbatterifører. Senere i livet blev han i øvrigt adm. direktør for DSB. Jobbet som Raketkommandør tog jeg mig af iført en kedeldragt, så man ikke kunne se, at jeg også var premierløjtnant. Det var nemlig normalt en oversergent, der var Raketkommandør, men det var jo ligegyldigt, syntes vi, blot arbejdet blev udført. Vi var dog ikke helt sikre på, om kontrollanterne også syntes sådan, så hellere forsøge at skjule sagen, og det gjorde vi så. Der var en major, som kendte mig, men han sagde blot pænt Goddag, og lod i øvrigt som ingen ting. Pæn mand. Øvelserne med raketbatterierne Den gang i 60'erne havde vi stadig så mange penge til rådighed, at det var muligt at afholde nogle ordentlige øvelser. Størrelsesordenen af midler var, at der var ca. 100 km pr. køretøj pr. måned til batteriøvelser. Der var også et antal kilometer til afdelingsøvelser, der dog var noget mindre. Når der laves en ordentlig planlægning i batterierne kan der faktisk laves nogle ret gode og tilstrækkeligt lange øvelser for disse midler. Det var så muligt at vælge mellem mange korte øvelser eller færre lidt længere øvelser. De fleste batterichefer valgte en blanding, da det var den almindelige erfaring, at det gav den bedste uddannelse. Det var under denne uddannelse, vi blev klare over, at det ikke var raketter med brisant sprængstof, vi skulle affyre. Der blev altid øvet affyring af atomraketter. At vi ikke vidste meget om klargøring af sådan nogle, betød ikke noget. Der kunne ikke være megen forskel. Vi tænkte egentlig ikke nærmere over det på det tidspunkt, men senere har vi jo nok alle gjort os vore tanker. Vi vidste så lidt om disse ting - langt mindre end ungdommen i dag. Til at begynde med var affyringsøvelserne en meget omstændelig og langsommelig affære, hvor vi stod ude i åbent terræn uden sløring - over bændlet, som det hed - i 45 minutter. Det

6 talte vi meget om, og arbejdede meget med. Den tid måtte uden diskussion nedbringes, da det var alt for farligt. Vi kunne for let blive set af et tilfældigt forbipasserende, fjendtligt luftfartøj, og så ville vi ikke få fred ret længe. Vi fik så udviklet et system, så vi kunne lade og klargøre raketten i et beskyttet Ladepunkt og i en beskyttet Lurestilling nær ved selve Skytsstillingen. På den måde fik vi nedbragt tiden i åbent terræn til 10 minutter. De fredsmæssige Ladepunkter og Lurestillinger var ikke altid helt som de skulle være, men da der er masser af store lader rundt om på landet, ville vi sagtens kunne finde noget fornuftigt i påkommende tilfælde. Også rekognosceringen og klargøringen af stillinger blev effektiviseret, så det var Halvbatteriføreren og Måleofficeren, der skiftevis fandt stillinger og klargjorde dem Det lignede meget det, man gør i kanonbatterier i dag. Det skabte behov for udvikling af et stykke papir, hvor man kunne meddele oplysningerne om en stilling på skrift, da den rekognoscerende officer kun sjældent var til stede, når stillingen skulle bruges. Papiret, der blev udviklet omkring 1962 blev kaldt for REC- CE-melding, og jeg har set, at denne melding stadig eksisterer i kanonbatterierne som Skema ROMEO. Det er da dejligt, at vi for 40 år siden udviklede noget, man stadig kan anvendes.. Køretøjerne som brugtes med Honest John våbensystemet Af Jesper Vilhelmsen Som supplement til en meget flot og omfattende artikel, kan det da lige nævnes, at Honest John våbensystemet som navnet ganske rigtigt indikerer - bestod af et antal køretøjer alle tilhørende den amerikanske 5 tons klasse: For alle køretøjerne gjaldt følgende: Type:...5-tons, 6 x 6 standard truck. Fabríkat:...IH, Diamond T. Motor:...Continental R cylinderet. Effekt: o/min. Volumen: ccm*. Brændstof:...Benzin. Transmission:...5F1R Reduktionsgearkasse:...2-speed. Bremser:...Trykluft-hydrauliske. Hjul/dæk: ( for rampernes vedkommende). M289/386 - Selve rampen; - her en M386, fotograferet på Vester Allés kaserne i Aarhus, engang i tresserne. Danmark modtog to forskellige typer, af disse imponerende affyringsramper, som bortset fra længden af rampen, og andre divergerende karakteristika vedrørende samme, ikke adskilte sig væsentligt fra hinanden. Rampen kunne eleveres 0-60*, og kunne horisontal forskydes 15*/+15*. M289 som var den oprindelige version af rampen, vejede kg fuldt lastet, mens dens efterfølger M386 kun vejede kg. For M289 vedkommende havde vognen en totallængde på 9.75 meter i transportstilling, og for begge typers vedkommende, havde de et mekanisk 5 tons frontspil. Begge typer var ligeledes begge baseret på det samme forlængede M139C chassis, og derfor også begge produceret af International Harvester. 6

7 M62- Medium-Wrecker, blev brugt til at genlade launcheren - det hedder det altså på nudansk! Den blev desuden brugt til andre mindre løfteopgaver i forbindelse med opsætningen af systemet. Ud over, selvfølgelig, at være praktisk at have med sig ude i terrænet, skulle man komme til at sidde fast. Disse kranvogne blev senere brugt til andre formål ved 2 og 3 echelon længe efter, at selve Honest John systemet var blevet udfaset. De sidste af disse køretøjer forsvandt således først i slutningen af halvfemserne, og de blev samtidig også de sidste vogne fra Honest John systemet, som forsvandt fra Forsvaret. Køretøjet havde en total længde på8.85 meter, ogvejede kg. Vognen var udstyret med en Austin-Western teleskop kran, monteret på en 270* drejeskammel, og havde desuden en elevationsevne på 45*. Selve kranen havde, selv om den ellers ser ud af mere, kun en løftekapacitet på 9 tons; - dette med en bomlængde på 5,0 meter. Desuden var køretøjet udstyret med et 10 tons frontspil, samt et 20 tons spil agter. Dertil kom et pænt udvalg af supplerende udrustning til henholdsvis kranen, samt de to spil. Producent: International Harvester. Heldigvis har vi i klubben et enkelt eksemplar af denne spændende vogn, og al held og lykke med den fortsatte restaurering sendes hermed til Martin Nielsen i Skælskør (hvornår skal vi for øvrigt have den at se?). M54 Cargo. Disse lastvogne blev brugt til at fragte Honest John-mandskabet. Bestående af en delingsfører, er motorfører, samt resten af raketbesætningen på otte mand. M54 var bygget over M40C chassiet, i øvrigt det samme som M62éren var baseret på. M54 var den egentlige standard lastvogn i sin klasse, og den type der blev bygget absolut flest af op gennem halvtredserne. Køretøjet havde en akselafstand på 4,55 meter, og havde en total længde på 7,20 meter, og vejede 8730 kg. Producent(er) International Harvester samt Diamond T. 7

8 M55 - Cargo, svarede stort set til M54, bortset fra et længere chassis, samt lad. Blev brugt til at fragte raketten adskilt i kasser, samt transporterede et 115 Volt generatorsæt der bl.a. blev brugt til at forvarme raketten inden start, via et varmetæppe. Vognen benyttede det forlængede M63C chassis, hvilket gav den en hjulafstand på 5.45 meter. Den havde desuden en lad længde på 6.35 meter, og en totallængde på 9.40 meter, hvilket alt i alt resulterede i en vægt på kg. Det var primært International Harvester der stod for produktionen af disse vogne. Ud over de ovenfor nævnte, køretøjer i 5-tons klassen, kom så køretøjerne i ¼ tons klassen, den allestedsnærværende jeep. Som Maj. Smistrup skriver, kom der først senere raketter til Jylland (ja vi har jo altid været lidt bagefter herovre). Medio februar 1962 anløb således et amerikansk transportskib i al ubemærkethed Århus havn uden store demonstrationer til følge. Om det så var fordelt så smart, at når nu Sjællænderne havde M289érne, så tog jyderne sig af M386érne, eller herskede der her i stedet totalt anarki? Ja, det vides ikke, men det kunne da være interessant at få belyst. Hvad angår køretøjerne af 5-tons klassen, var der tale om en hel familie af køretøjer, baseret på et fåtal af standardrammer. Den første generation af disse køretøjer blev udrustet med den ikke helt lille Continental R6606 benzinmotor, men allerede i slutningen af halvtredserne, da afløseren for disse benzinslugere, skulle findes stod det hurtigt klart, at man fremover kun ville bygge diesellastvogne i denne vægtklasse. - At det så samtidig var tale om en revolutionerende ændring af den amerikanske drivmiddels politik er en helt anden historie. Danmark modtog kun disse benzinvogne, som derfor må anses som værende overskudskøretøjer, men vi gav jo heller ikke noget for dem. Om der så oven i købet var tale om brugt materiel kan meget vel tænkes. De danske raketter blev i begyndelsen af halvfjerdserne, i ganske ubemærkethed, faset ud, men først så sent som d. 9 juli 1982 blev der fra amerikansk side, og derved også NATO, udstedt en endelige ordre om, at Honest John programmet nu var at betragte som værende endeligt afsluttet. Honest John 8 havde således holdt skansen for NATO i mere end 25 år og modsat Danmark, overlevet i sit hjemland. Systemet var efter 1965 dog kun at finde ved den amerikanske nationalgarde, i takt med, at det mere avancerede LANCE missilsystem efterhånden overtog Honest Johns plads ved de regulære styrker, men nu var det altså definitivt slut. Hvor disse mobile ramper egentlig blev af, efter at være blevet udfaset her i Danmark, kunne være interessant at vide. Jeg bilder mig selv ind, at jeg i begyndelsen af firserne engang er spænet forbi en af slagsen parkeret uden for en garage i Nymindegab lejren. Desværre lagde den aktuelle situation på daværende tidspunkt ikke op til et nærmere kik, så helt sikker er jeg dog ikke. Så hvad skete der egentlig med dem? Blev de leveret tilbage til amerikanerne med tak for lån, eller simpelthen skrottet lokalt. Hvis nogen ligger inde med viden om dette, vil redaktionen meget gerne høre afslutningen, - hvor brutal den end måtte være - på denne spændende historie. Hvis man vil se, hvordan sådan en Honest John affyring gik til, kan man kikke indenfor på følgende webside: html Jesper Vilhelmsen Tak til Uffe Smistrup og Jesper Vilhelmsen for glimrende information om et ikke særligt kendt emne. Det illustrerer så glimrende at vore hobby kan og bør handle om mere end blot køretøjerne. Redaktøren Motorhistorisk Samråd Afskaffelse af vejbenyttelsesafgift for veteranlastvogne over 12 t. Skatteministeren har i et brev af 17. juni 2003 til Militærhistorisk Køretøjsforening nu meddelt, at veteranlastbiler undtages for pligten til at betale vejbenyttelsesafgift. Vejbenyttelsesafgiften udgør kr. årligt, så der er herved tale om en væsentlig besparelse for ejerne af de tunge veteranlastvogne. Regelforenkling for motorcykler, krav om bremsepedalplacering i højre side ophæves

9 Det hidtidige krav i Detailforskrifter for Køretøjer pkt (2) b) om, at bremsepedalen skal sidde på højre side af to-hjulet motorcykel ophæves. Motorcykler kan herefter også efter de nationale danske regler godkendes med bremsepedal placeret i venstre side. Regelforenklingen betyder en lempelse for klassiske engelske motorcykler, som videre- og nyproduceres på andre markeder, herunder for eksempel Royal Enfield motorcykler produceret i Indien. MhS' mål og indsatsområder Svaret fra skatteministeren Som nævnt i sidste nyhedsbrev har skatteministeren i sit brev til MhS svaret negativt på Samrådets henvendelse om blandt andet importlempelse vedrørende veterankøretøjer og nedsættelse af aldersgrænsen fra en generel 35- års grænse til en generel 25- års grænse. Samrådet har i en fornyet henvendelse af 25. juli 2003 til ministeriet argumenteret imod skatteministerens begrundelse for at afvise ændringer i relation til de nugældende afgiftsregler. Samrådet har samtidig anmodet om et møde med ministeren til en nærmere drøftelse og udveksling af synspunkter i sagen. Mens dette skrives er der imidlertid endnu ikke fremkommet nogen reaktion fra ministeren. Svar til MhS fra Trafikministeriet Trafikministeriet har i et brev af 18. juni 2003 til Motorhistorisk Samråd fremsendt et oplæg til nye regler for veterankøretøjer, som er udarbejdet af Færdselsstyrelsen. Trafikministeriet har anmodet Færdselsstyrelsen om at arbejde videre med forslaget. Kort beskrevet går oplægget ud på, at alle veterankøretøjer som drager fordel af reglerne om 1/4 vægtafgift og 8-årige synsintervaller som en betingelse herfor skal registreres som veterankøretøjer med deraf følgende forpligtelse for ejerne til kun at benytte køretøjet til "lejlighedsvis kørsel". Det nye i forslaget er således, at reglen foreslås at gælde for alle køretøjer over 35 år, ikke blot køretøjer produceret eller registreret første gang før 1. januar Forslaget indebærer altså i realiteten en ophævelse af den fastlåste grænse 1. januar Færdselsstyrelsens forslag har været drøftet i Samrådets bestyrelse, hvor der var enighed om, at man kunne tilslutte sig forslaget med enkelte bemærkninger, som vil fremgå af det brev, der i den anledning vil blive sendt til Trafikministeriet. Grænsen for anvendelsen af kørelys i dagtimerne (1. januar 1951) er fastholdt i Færdselsstyrelsens forslag, men Samrådet har i brevet til Trafikministeriet argumenteret for, at grænsen flyttes til 1. januar 1966 af tekniske årsager. Røde bagblink som anvendes på amerikanske biler til langt op i 1970`erne har hidtil kun kunnet godkendes ved individuel dispensation, men Samrådet har anmodet om, at der tages initiativ til en generel dispensation af den omtalte type afviserblinklys. Nye Love Krav om brug af havariblink på motorvej fra 1. september 2003: I Færdselsstyrelsens nye bekendtgørelse fremgår det af 3, at "Føreren af et motordrevet køretøj, der er forsynet med havariblink, skal i forbindelse med uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorveje og kan på veje uden for tættere bebygget område benytte havariblink for at henlede bagvedkørende trafikanters opmærksomhed på faren". Der er kun tale om obligatorisk anvendelse af havariblinket, hvis et sådant allerede er installeret på køretøjet. Veterankøretøjer kan således fortsat færdes frit på motorveje uden at få installeret havariblink. Efter en ændring i færdselsloven er det fra den 1. september 2003 blevet obligatorisk at give tegn ved vognbaneskift på motorvej. Lovens 32, stk. 2 er nu affattet således: "Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning. Kørende skal endvidere give tegn før vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på motorvej. Ved vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på anden vej end motorvej skal kørende give tegn, når det er påkrævet for den øvrige færdsel. Tegnet skal gives ved hjælp af blinklys, hvor anbringelse heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en arm rækkes vandret ud til siden". Den nye regel om obligatorisk tegngivning ved vognbaneskift på motorvej, skulle generelt ikke give anledning til problemer for veteranejere ved kørsel på motorvej. Med hensyn til veteranbiler med indbygget blink i afviservingerne, kunne der eventuelt være problem, hvis afviservingerne ikke kan tåle vindpresset i forbindelse med aktivering ved de højere motorvejshastigheder. Hvis der er problemer i den forbindelse vil Motorhistorisk Samråd gerne høre om disse. FIVA Motorhistorisk Samråds repræsentant i FIVA, Svend Aage Tholstrup har som repræsentant for FIVA deltaget i et tankevækkende møde om intelligente vejsikkerhedssystemer. Endnu er dette kun fremtid, men spørgsmålet er, hvorledes og ikke mindst hvornår der kan tænkes at blive indført regler i den forbindelse, som formentlig uundgåeligt også får betydning veteranmotorkøretøjer. Svend Aage Tholstrups beretning om mødet kan læses på samrådets hjemmeside Sten-Erik Brand På finder du også en masse anden nyttig information som lovgivning, andre klubber, miljø,museer og meget meget mere! 9

10 Projekt Mosegris (Chevrolet C15TA) En af de ting, bestyre1sen er a11ermest spændt på, er måske, hvordan det går med den jyske mosegris. Erik Højrup og undertegnede gjorde for ca. luge siden en tur ud i området, fordi vi syntes "det er a1tså 1ænge siden". Fra tid1igere te1efonsamta1er var vi k1ar over, at 1. De unge mennesker er unge mennesker; - piger, sammenf1ytning osv. 2. Det b1iver p1udse1ig sjovere at bygge hus. 3. Mosegrisen er a1tså et STORT projekt, den sku11e adski11es i atomer, ALT ska1 arbejdes op fra bunden, en del skal nydannes. En positiv ting er, at køretøjet står godt, dvs. under tag. Chassis, karosse og aksler er sandblæste og grundede. Motor og gearkasser er renoverede. Elinstallationer venter på indbygning. Byggesætsfasen er så småt ved at indfinde sig. Hele sommeren ventede vi på indbydelse til weekends, hvor vi rigtig kunne nikke den en skalle, men det b1ev ikke til noget p.gr.af punkterne Men vi vil altså se resultater nu, det er både Eriks og min mening om det. Til belysning af situationen medsendes nogle fotos, som Søren tog den dag, der blev grundet. Jeg håber herigennem at have givet bestyre1sen 1idt orientering om projektet, og at vi ikke sover helt. Leif Gr. Thomsen Selv om det er koldt, kan man godt være sammen i DMKF.. I slutningen af oktober var vi til Våben og Samler Messe i Herlev-Hallerne. Det var en lang, men spændende dag, hvor vi talte med rigtigt mange mennesker. For redaktørens vedkommende endte dagen med nogle nummerplader fra UNPROFOR og en hel kasse med nogle spændende dokumenter vedrørende rekvirering af civile køretøjer (de bliver sikkert til en artikel i dette blad på et senere.tidspunkt). Nogle felttelefoner røg den anden vej over disken, så dagen kostede ikke noget. Anders Henriksen fra Forlaget Devantier donerede et eksemplar af Ole Drostrups hæfte Historien om en Carrier til foreningens bibliotek, - tak for det! Den 7. december var nogle få af os hos Allan Michael Pedersen i Fladholte ved Sorø. Dels for at få foreningens Bedford under tag igen, men også for at køre en tur på marken med de mange mennesker der kom for at købe juletræer og andet hos Allan. Til gengæld fik vi en glimrende frokost og et juletræ hver. En rigtigt hyggelig dag, selv om det var hundekoldt. 10

11 Arrangementer: Stumpemarked ved City 2 i Taastrup Dato: 25. april Tid: 9-14 Ingen tilmelding, men ring til Ole Willumsen eller Christian Flamand , hvis du kommer til kaffe og morgenmad på vores stand - klokken maj-parade Den traditionelle parade i København fra Lufthavnsgrillen til Langelinie Tilmelding: Christian Flamand Generalforsamling Dato: 29. maj Sted: Græsted - (Græsted Veterantræf) Græsted Veterantræf Dato: 30. & 31. maj Som sædvanlig er der lagt op til et større træf, så sæt kryds i kalenderen, - også om lørdagen, den 29.! Tilmelding: Ole Willlumsen juni - D-dag Normandiet, Frankrig Der har tidligere været udsendt tilmeldingsblanket for denne tur og i skrivende stund vides det ikke om den bliver til noget, men den norske klub har nævnt at de er interesserede i at lave et fælles arrangement. Ring evt. til Jesper Vilhelmsen , hvis du ønsker en opdatering. War & Peace Show Beltring, England Dato: 21. til 25. juli Også i 2004 bliver der en tur til Beltring Turen kommer givetvis til at vare fra den 18. eller 19. til den 27. eller 28. juli Kontaktperson: Ole Willumsen Køb & Salg Købes: Etterlysning? Frontvindusramme til lukket Dodge w300m Powerwagon Radijohytte/ kontor onskes kjøpt Til Willys CJ2a købes: Ruderamme med inderramme Lukkebeslag/holder til hjelm og ruderamme. Bagsæde, Rat Bjarne Madsen, Aalborg Mail: Tlf: Sælges: Dodge M 37 ca 1952, 24 volt, med frontspil, holder syn til januar 2010, Har kørt på Værløse flyveplads Pris Leif Lægaard. Tlf GMC CCKW 352 lastbil Åbent førerhus, med canvas, god stand, stemplet som altså en meget tidlig 352'er. Jens - Tlf: Volvo Viking x4 Nyt lad og presenning, komplet og køreklar. Servo, spil, trykluftmekaniske bremser, høj-lav-spær km, fra det svenske militær, flot. Ekstra dele medf. Står i Århus. Kr Jakob / GAZ-66, årgang 1973 Jeg får ikke tid til at rejse i eller skrue på min GAZ-66 foreløbigt, så hermed en billig mulighed for nogen til at stifte bekendstab med russisk kram: GAZ-66, årgang 1973, 4.2 L benzin V8 (dodge kopi), vejer 5 ton, har gl. radio kasse som nu er ombygget til basal camper/skurvogn (cut-out's til nuværende vinduer haves til brug for evt. tilbageføring). Godt batteri. Ekstra fabriksny gearkasse, 4 ubrugte originale terrændæk, ekstra køleradiator, komplet sæt nye bremsebakker plus tysk og russisk rep-manual og diverse andre dele medfølger. Den er uindregistreret i DK. Den starter, styrer og bremser fint, men skal helst have skiftet bag-støddæmpere og bag-dæk. Pris: kr, rabat ved en hurtig handel el. til DMKFmedlemmer... Flere billeder skulle snart dukke op på og home.no/migreg/ men ellers kan jeg maile dem til SERIØST interesserede. mvh GMC.bagaksler split komplet sælges kun samlet, 2500 dkr. Jens M. Dietz tlf / Rusisk jeep UAZ 469 b fra 1972 nysynet og afgift betalt 4wd 7 personers med ny kaleche mekanisk 100 % ok har kørt 2800 km trænger evt. til maling pris kr Lars Johansen Jeg har en masse Dodge-reservedele som jeg gerne vil af med. Det stammer fra et tidligere autoriseret Dodge værksted. Derfor snakker vi et komplet lager til Dodge. Mange, vis af dele Jens Andersen, Ringe Tlf / Træffes bedst efter Dodge Power Wagon 1958 åben med spil - perfekt stand Synet 20/09/02, indreg. på gule plader, kr. Poul Jensen

12 Bestyrelsen i Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening: Christian Flamand (formand) Rahbeks Allé Frederiksberg C Arne Jørgensen (Næstformand) Ørslev Stationsvej Ringsted / John Kristiansen (Klubsalg) Teisensvej 6 B, 2.tv Nørresundby Svend Erik Willendrup (Kasserer - medlemsregister) Slotsallé 8 B 6440 Augustenborg Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forenings blad - redigeres og produceres af: Ole Willumsen Bentzonsvej 4, 3.th Frederiksberg, og Jesper Vilhelmsen Redaktionen modtager MEGET gerne indlæg til bladet. Enten læseligt på papir eller på diskette / via i MS-Word eller Word-Perfect - format. Evt. vedlagte fotos returneres naturligvis. Næste nummer udkommer i februar 2003 deadline: 25. januar Fotos i dette nummer: Uffe Smistrup, Mosegris-gruppen, Ole Willumsen. Guud, flæskestegen! Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen! og fra Leif Gr. Thomsen, som har tegnet. 12

Samt: Ole Willumsen (Motorhistorisk Samråd) Bentzonsvej 4, 3.th. 2000 Frederiksberg, 38 87 96 65 - dmkf@sol.dk - som også redigerer og producerer:

Samt: Ole Willumsen (Motorhistorisk Samråd) Bentzonsvej 4, 3.th. 2000 Frederiksberg, 38 87 96 65 - dmkf@sol.dk - som også redigerer og producerer: REDAKTØRENS HJØRNE. Ved jubilæet fik jeg overdraget en feltskrivemaskine af mærket Olivetti Olevetti som tak for produktion og distribution af 62 numre af dette blad gennem 10 år. Den blev jeg naturligvis

Læs mere

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983

Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Dansk Triumph Automobil Klub Grundlagt 1983 Formand: Claus Ebberfeld Christiansgade 24, 2. th. 8000 Århus C Tel: 86199059 claus@dtak.dk Bestyrelsesmedlem: Gustav Engel Pravato Skovbrogade 5, 1. tv. 4000

Læs mere

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk

Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Tændrøret Nummer 3 December 2012 www.aalestrupclassic.dk Aalestrup Classic Bil & MC Klub Klubbens idé og formål er at samle de klassiske- og veterankøretøjer, der er i området. Kravet for at man kan optages

Læs mere

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR"

Gardehusaren Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon ALTID KLAR Gardehusaren Nr. 3 - juni 2006 6. årgang Stabskompagniet I Panserinfanteribataljon "ALTID KLAR" Indhold nr. 3 Husarer i varmen 3 Stabskompagniet har fået skjold og mærker! 5 På Studierejse i USA del III

Læs mere

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85

Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Brandfolkenes Organisation nr.2 / April 2007 / årgang 85 Leder INDHOLD: Side 8: Fagligt fra BKK Side 9: Fagligt fra GBK Af: Jesper Broneè Formand Brandfolkenes Organisation Midten: De Grå Sider Side 12:

Læs mere

BUTIK, BIBLIOTEK, FOTO- OG UDKLIPSARKIV:

BUTIK, BIBLIOTEK, FOTO- OG UDKLIPSARKIV: Attraction 197 A Formand: Jørgen Kjær Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: 86 98 31 77 Kasserer, medlemsregister: Preben Buchhave Udbyhøjvej 15, st. th., 8900 Randers. Tlf 86 43 75 53. Sekretær: Peder

Læs mere

... ... Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584

... ... Klubaktiviteter: ... Redaktion: Klubbens gironummer: 828-0584 Attraction 208 A ... MEDLEMSBLAD FOR TRAGTION AVANT DANMARK 1r Redaktion: Peter Juel Jeppesen Strandgade 1 OB, 3., 1401 København K. Tit: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200

Læs mere

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub

Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang. Danmarks Veteran Motorcykleklub VETER ANEN Nr. 3 - Juni 2010-45. årgang Danmarks Veteran Motorcykleklub 3-2010 1 Officielt organ for Danmarks Veteran Motorcykleklub (medlem af Danmarks Motor Union) 45. årgang - 3. nummer - ISSN 0105-9025

Læs mere

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT

DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT DANSK ARTILLERI-TIDSSKRIFT NR. 2 JULI 2010 96. ÅRGANG UDGIVET AF: ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN ISSN 0011-6203 ARTILLERIOFFICERSFORENINGEN Formand: Oberst B. Mejlholm, Hærens Ildstøtteskole, Hjertingvej

Læs mere

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang

TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET. Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang TRÆNSOLDATEN UDGIVET AF TRÆNREGIMENTET Nummer 1 Marts 2007 61. Årgang Indhold nr. 1/2007 3 Vi har været hårdt spændt for FREMSYN - STYRKE - VILJE Redaktion: Ansvarshavende redaktør: Major P.S. Rasmussen

Læs mere

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584

--Kiubbibliotek, arkiv og butik: Erik Hougaard. Bestyrelsen: Klubaktiviteter: TRACTION AVANT DANMARK. Klubbens gironummer: 828-0584 Peter Juel Jeppesen Strandgade 108, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf: 31 39 53 20. Vi træffes også på: Tlf: 33 93 42 90 (om

Læs mere

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning

FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN. decibel. Indledning bel FAMILIEFORENINGEN FOR COCHLEAR IMPLANTEREDE BØRN NYHEDSBREV FOR bel Formandens beretning 2002 April 2003 6. årgang Nr. 1 Indhold: Formandens beretning decibel 2002 1 Frederiks reoperation 4 Indkaldelse

Læs mere

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 =============================================================

KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= KLANG OG KVALITET Nr. 4. December 2009 ============================================================= Albions bestyrelse: Formand: Elmegårdsvej 57, Bellinge, 5250 Odense SV Tlf. 65 96 16 11 E-mail: formanden@mc-albion.dk

Læs mere

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014

STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 STILLADSINFORMATION NR. 112 SEPTEMBER 2014 Læs i dette nummer blandt andet om: - Side 9 manden Thomas Strømsholt side 9-17 - Nye regler, faldtests og rækværker side 20-27 - Nye svende i København side

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted

Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted Referat fra Newfoundlandklubben i Danmark - Generalforsamling 19.04.2015 kl. 13.00 Sannes Hundecenter, Hedensted 30 deltagere - alle stemmeberettigede Dagsorden iflg. Vedtægterne: Valg af dirigent Valg

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. DMJU 5. årgang nr. 18 nove november 2014 Detaljer drøftes og erfaringer udveksles. Fra spor 1 messen i Rolfhallen på Fyn Side 1 af 34 Om DMJU: Unionen er en landsorganisation med 93

Læs mere

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang

Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Gardehusaren Nr. 3 - Juni 2011 11. årgang Indhold nr. 3 Leder RC... 3 Operation Tufaan Laram... 4 Forsvarets Mesterskaber i Militær Femkamp... 6 Ingen Fidumdik, uden Logistik... 8 Forsidebillede: Under

Læs mere

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010

Aarhuus. Klub. 15 årgang nr. 61. December 2010 Aarhuus December 2010 Klub 15 årgang nr. 61 Side 2 Blad 61 December 2010 Aarhuus Nimbus Klub Klublokaler: True Byvej 7 - True - 8381 Tilst Klubaftener: Onsdage fra kl. 19:00 Hjemmeside: http://aarhuusnimbusklub.dk

Læs mere

oasen Spar kr: 20.000 Fabriksny Freelander 1,8I van style på gule plader. Fra kr. 158.247, + moms kr. 31.254,-

oasen Spar kr: 20.000 Fabriksny Freelander 1,8I van style på gule plader. Fra kr. 158.247, + moms kr. 31.254,- Dansk Land-Rover Klub's medlemsblad 2 Redaktion Ansvarshavende og DTP Andreas Bekker Kirketerpvej 25 9541 Suldrup tlf. 98 38 71 29 fax. 70 25 19 76 @landrover-klub.dk Annoncer & økonomi Frimodt Petersen

Læs mere

2 Maj 2008 65. Årgang

2 Maj 2008 65. Årgang 2 Maj 2008 65. Årgang SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Kent Ravn Vedbyholm 65 2650 Hvidovre kbravn@webspeed.dk SØVÆRNETS IDRÆTSFOR- ENING FREDERIKSHAVN Formand: Orlogskaptajn

Læs mere

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider

Om Bjørnen. Kontingenter og åbningstider Om Bjørnen Bjørnen er en yderst aktiv lystfiskerforening, hvor vi hver måned året rundt har adskillige kystture til de Sjællandske pladser. Vi har også havture og åture, og flere gange om året tager vi

Læs mere

~ Attraction 215. Januar '98

~ Attraction 215. Januar '98 ~ Attraction 215 Januar '98 Redaktion: 111 d 1 1 i; 1 ' * 1: Peter Juel Jeppesen Strandgade lob, 3., 1401 København K. Tlf: 31 54 14 27. Jens Møller Nicolaisen Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N.

Læs mere

Annoncer for private: Alt Triumph-relateret gratis under Køb & Salg.

Annoncer for private: Alt Triumph-relateret gratis under Køb & Salg. Dansk Triumph Automobil Klub Dansk Triumph Automobilklubs bestyrelse: Formand: Morten Henningsen (420) morten@dtak.dk Frederikssund 47383806 Næstformand: Børge Ensted Jensen (653) Vejle 5865884 Kasserer:

Læs mere

Gæt en dims! Billedet til venstre. Ford Focus WRC billedet er taget ved åbent hus hos Martin Iversen i Sønderborg, der er en artikel

Gæt en dims! Billedet til venstre. Ford Focus WRC billedet er taget ved åbent hus hos Martin Iversen i Sønderborg, der er en artikel Gæt en dims! Forsiden: Billedet er taget på årets Ringe træf. På billedet ser vi Helle fra Ford Motor Company. Hun overrækker gaven til bil nr. 100. Det var Jesper Jakobsen. Han kører i en Escort Cabriolet

Læs mere

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 2 2006 April

KØRESPORTEN. Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte. 2 2006 April KØRESPORTEN Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte 2 2006 April Dansk Køre Forbund Protektor HKH Prinsesse Benedikte Køresporten udgives af Dansk Køre Forbund og udkommer medio februar, april,

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011. Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2011 Side 8

Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011. Trafikstyrelsens sikkerhedskonference 2011 Side 8 Det Blå Blad Lokomotivpersonalets Områdegruppe DSB 4/2011 Besøg vores hjemmeside: www.lpo-dsb.dk/ Lederen Side 3 Debatindlæg: Ledelse udefra Side 4 Læserbrev: Lederen Brugerbetaling på jubilæum Side Side

Læs mere