Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening. Nr. 53 December/Januar /2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening. Nr. 53 December/Januar - 2003/2004"

Transkript

1 Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening Nr. 53 December/Januar /2004

2 Hørt på Bestyrelsesmødet: Det har lige været T(h)anksgiving, hvorfor fik vi ikke nogen?. Ja, det ville redaktøren da også gerne vide. Det pinte mig for et par år siden at se alle de kampvogne som blev henrettet med skærebrænder hos Orla i Bjerringbro. En del af dem var driftsklare og i god stand. Et af vores medlemmer har endda snart en passende transport til sådant et bæltekøretøj. Men alle vores henvendelser har været forgæves. Lidt ærgerligt, når vi hører om forholdene i Norge, hvor HMK får forkøbsret til store puljer af køretøjer. Eller Schweiz, hvor man for nogle år siden forærede de sidste Centurion-kampvogne bort til forskellige samlere og museer. Vi kan kun håbe på at vi efterhånden bliver så kendte og agtede i de rette kredse at man begynder at tage os alvorligt. Nyt fra bestyrelsen Heldigvis er der i 2003 dukket mange spændende ting op og et par langvarige restaureringsprojekter er færdige. Men det er udelukkende i kraft af private initiativer. I Frankrig arrangerer man hvert år veterankøretøjstræf med støtte fra Kulturministeriet, men herhjemme finder vores kulturminister ikke at køretøjerne har nogen som helst kulturhistorisk værdi. Motorhistorisk Samråd bad ikke engang om penge, blot en anerkendelse af vores rullende selvfinansierede museum. DMKF er en upolitisk forening, men jeg vil alligevel foreslå at læseren husker dette næste gang der er valg. Spørgsmålet er så, om det hjælper så meget at stemme anderledes...? Så hvis jeg skal ønske mig noget denne jul, skal det være at det trænger ind i hovedet på politikere, ministre og embedsmænd at det ikke koster dem noget særligt at give os nogle fordele, som afspejler det antal kilometer vi kører og de andre forhold, som knytter sig til vores hobby. God jul og de bedste ønsker for et grønt Ole Willumsen Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 30. november. Her bringer vi et sammendrag af en del af punkterne: Lokaler Der arbejdes stadig med at få nogle lokaler til klubben. Vi har besluttet os for at kontakte Forsvarets Bygningstjeneste og høre om de skulle have nogle overskydende kvadratmeter et eller andet sted. Generalforsamlingen i 2004 Da Græsted Veterantræf ligger sidste weekend i maj 2004, finder vi det passende at afholde årets generalforsamling om lørdagen før træffet. Mere info og indkaldelse i begyndelsen af april. Klubbutikken Vi er ved at løbe tør for de mest almindelige størrelser t-shirts. Når der genbestilles, satser vi på at få nogle varer der bedre holder til vask sol, sved og solcreme (!) Vi er også ved at undersøge hvordan vi kan udvide sortimentet med f.eks. vimpler til køretøjerne, sweatshirts og strikhuer (det er jo koldt om ørerne i åbne biler). Synliggørelse Intern og ekstern. Der er nogle som har beklaget sig over mangelen på køretøjsrelateret stof i de sidste numre af bladet. Nu er det jo således at det er foreningens medlemmer, der helst skal levere størstedelen af stoffet til bladet. Vi vil derfor opfordre til at skrive artikler til bladet, indsende billeder o.s.v. Det behøver ikke at være de store litterære udgydelser, men en beskrivelse og nogle billeder af en igangværende restaurering eller et netop færdiggjort køretøj, er f.eks. lige hvad vi gerne vil se. Vi ved at der flere spændende projekter i gang, men det er ikke meget vi hører om dem. Vi har besluttet at udarbejde en farvebrochure der fortæller om DMKF, til fremlæggelse på diverse museer m.v. Det er ikke en hvervebrochure, men en præsentation af foreningen og hvad vi står for. Den kan naturligvis også anvendes i forbindelse med henvendelser til myndighederne, presse os.v. Ligeledes vil vi forsøge at få Forsvaret og forskellige museer til at linke til vores hjemmeside, lige så vel som vi vil linke til dem. Foreningens websider vil i løbet af juleferien blive fuldstændigt renoverede og udvidede. Negativt image uretmæssig brug af uniform: Der er indløbet kommentarer om nogle medlemmers uretmæssige og ukorrekte anvendelse af gældende danske uniformsdele. Bestyrelsen indskærper derfor at i DMKF-sammenhæng må aktuelle danske uniformsdele kun anvendes som beskrevet i Forsvarets regler hvilket også afgrænser brugen til de medlemmer der faktisk har ret til at bære uniformen. Nordisk Samarbejde. Vi har fået en henvendelse fra de norske og svenske klubber, som gerne vil have et samarbejde. Det vil i første omgang betyde en løbende udveksling af træfkalender, men senere også egentlige fælles træf og andre aktiviteter. Vi kan i hvert fald hjælpe dem med vores gode kontakter til færgebilletter m.m. 10-års jubilæum. I 2005 fylder DMKF 10 år. Det skal naturligvis fejres. Vi satser på et stort træf og redaktørens mål hedder mindst 100 køretøjer fra Danmark, Norge Sverige, England og Tyskland. Stedet er endnu ikke besluttet, men vi har vældigt godt kig på noget på Fyn. Målet er indtil videre at vi senest et år før afholdelsen har tingene så meget på plads at vi har et sted, et tidspunkt og forhåbentlig også enkelte sponsorer. - Så vi med sikkerhed kan udsende en invitation i meget god tid. Arrangementskomité. Det har ikke har været muligt at finde mere end et medlem der har vist interesse for at danne en arrangementskomité. Bestyrelsen blev i 2002 pålagt at danne en sådan, men hvis ikke nogen vil, bliver det unægtelig lidt svært. Materielgruppen - arbejder med at registrere foreningens ejendom. Vi har fået en mængde genstande i løbet af 2003, som skal placeres på forsvarlig vis. De holder ligeledes øje med hvordan det går med udlånte genstande og i dette nummer kan man læse lidt om hvordan det går med vores Mosegris (Chevrolet C15TA). Der er udarbejdet nye retningslinier for det udlånte materiel, så vi er sikret løbende information om projekterne. 2

3 Et intermezzo i Artilleriet af major Uffe Smistrup Honest John-raketterne var et intermezzo i Artilleriet, der varede omkring 15 år, og vi er mange, der har gjort tjeneste ved dette våben. Bagefter kan man nok synes, at det var et underligt intermezzo - men egentlig ganske spændende at have deltaget i. En dag for nogle år siden havde jeg et ærinde på Tøjhusmuseet, hvor jeg ville se på en medaljesamling. Jeg gik ind i Museet, sagde pænt goddag til kustoderne - der næsten alle sammen er gamle soldater - og fortsatte ind i skytshallen, som er det første man kommer til på dette udmærkede museum. Så fik jeg et chok, som næsten tog åndedrættet fra mig. Lige inden for døren - lige foran mig - lå en Honest John Raket!!! Jeg har gennem en årrække gjort tjeneste ved raketbatterier, og havde helt glemt, at de nu var væk fra Artilleriet. Men, at det var så længe siden, at de var på museum, det havde jeg ikke tænkt på. Det første tegn på, at man bliver gammel er, når oberstløjtnanter og oberster begynder at se meget unge ud, og så er det altså også et tegn, når de våben, man er uddannet på og har arbejdet med, kommer på museum. Hvordan begyndte det egentlig? I slutningen af 1950'erne blev nogle befalingsmænd og andre uddannet til at arbejde med Honest John-raketterne. Det skete i hovedsagen hos de amerikanske styrker i Tyskland. Der blev etableret 2 raketbatterier ved Sjællandske Artilleriregiment, som benyttede 4. Artilleriafdeling i denne forbindelse. Man beholdt raketterne i næsten 15 år, og i hele denne periode var det 1. og 2. Batteri ved 4. Artilleriafdeling, der uddannede på og var i Dækningsstyrken med dette våben. På et noget senere tidspunkt fik man også disse raketter ved Nørrejyske Artilleriregiment. I den første tid ved SAR havde man ikke alt det materiel, der skulle anvendes, og man klarede sig så godt man nu kunne. Man havde naturligvis raketstyrene, som var store lastbiler med en lang rampe påbygget. Det var lidt af en kunst at køre rundt med dette overdimensionerede køretøj, og især når der skulle drejes om hjørner, skulle motorvognsføreren (MVF) passe godt på, hvor rampespidsen nu blev af, for den ragede flere meter frem foran køretøjet. At møde andre køretøjer på smalle veje, var også en spændende oplevelse, især om natten. Hovedregelen var, at raketstyret holdt stille, og så måtte det andet køretøj se at klare sig. Vi skulle i hvert fald ikke have raketstyrene ned i grøften. Når raketstyret skulle lades, skete det med en kranvogn - med hydraulisk kran - da denne operation skulle være ret præcis. Det er muligt at arbejde med millimeters nøjagtighed med en hydraulisk kran. Ved den første skydning havde man endnu ikke fået kranvogne, så man lånte en kran hos Sjællandske Ingeniørregiment, men den var ikke hydraulisk, så det med præcisionen var et problem. Under ladningen var der flere gange nogle, som blev helt hvide i ansigtet, når raketten pludselig faldt 1 meter, fordi kranføreren ikke havde helt styr på situationen. Det første skud Den første skydning blev gennemført på Stold, som er et lille skydeterræn på en halvø ved Havnsø på Vestjælland. Artilleriet havde i mange år gennemført prøveskydninger ud over Sejerøbugten herfra. Der var ikke andet end vand at skyde på, men når nogle kikkerter var grundstillede og rettede mod det samme punkt fra forskellige punkter på land, vidste man alli-

4 gevel noget om, hvordan man ramte i forhold til et beregnet målpunkt. Alt gik som det skulle, indtil der blev trykket på knappen, og alle havde ventet, at nu skete der noget drabeligt. Man havde jo hørt om, at der kom et enormt bulder, når raketten brændte af. - men raketten blev uanfægtet liggende. Nu kunne raketmandskabet imidlertid gå til raketstyret igen, da det var ufarligt, og sagen blev bragt i orden. Raketten kom af sted og alle sagde "Næh" eller noget tilsvarende åndfuldt, da de var kommet sig over chokket fra affyringen. Raketten lavede ganske rigtigt et enormt bulder og en meget lang stikflamme bagud, før den "rejste" af sted. Alle så nervøst på hinanden, og Afdelingschefen - oberstløjtnant (senere oberst) Enevoldsen - gik straks hen til Batterichefen - kaptajn (senere oberstløjtnant) Hemmert Lund - for at høre, hvad han mente om sagen. Der var jo bestemte sikkerhedsregler, som skulle følges i et sådant tilfælde, og de indebar bl.a. en lang ventetid for at finde frem til, om det var en "efterbrænder" - altså en raket, der var antændt, men som ikke rigtig havde bestemt sig til at flyve af sted endnu. Nu var Hemmert Lund en meget dygtig og begavet officer og tekniker, som ikke var bange for sit eget skind, så det var ikke hans stil at vente længere end nødvendigt. Da der var gået så lang tid, som han nu syntes var nødvendigt, kiggede han sig lidt omkring - der var jo mange højtstående personer til stede fra såvel den danske som den amerikanske hær - og så gik han alene - i sine sædvanlige grønne gummistøvler - ud til raketstyret - med alles øjne nervøst rettet mod sig - for hvad nu hvis... Han steg op på raketstyrets side og kiggede sig omkring, så rakte han op efter noget, og de som havde kikkerter kunne se, at han stod med en løs ledning i hånden. Han lod den falde og begav sig tilbage til affyringspladsen. I forbindelse med klargøringen skulle der trækkes en ledning, som skulle ud gennem en sprække i en luge. Den var ved en fejltagelse blevet klippet over, da lugen blev lukket, så der havde aldrig været elektrisk forbindelse til raketmotoren!!!! Jeg har senere talt med den soldat, som lavede arbejdet med ledningen, og han er helt klar over, at det kun var på grund af de mange gæster, at han slap for en ikke ubetydelig "skideballe" eller det, som er værre. 4 Ny skydestandplads En raket af den type, der blev affyret som øvelse, havde kun en rigtig raketmotor og en meget lille sprængladning til markering i rakethovedet, så røret med raketmotoren blev ikke sprængt, men faldt ned i havet. Det var der en smart præst et sted i Odsherred, som tænkte lidt nærmere over, og rygtet vil vide, at han rådede nogle fiskere til at lade deres trawlergarn - mon det hedder sådan - glide hen over disse udbrændte raketmotorer, og derefter rejse erstatningssag mod Forsvaret. Det er og var kun rygter, men man sagde også, at han rådede fiskerne til at tage til Esbjerg og købe gamle net, hvis de ikke selv havde nogle, der trængte til udskiftning. Uanset om det er rigtigt eller forkert, så varede det kun kort, før man fandt et andet sted at skyde, og det blev ret dyrt for SAR, for man måtte tage til Jylland i flere dage for at skyde. I januar 1961 blev der første gang skudt med raketter fra et område syd for Århus - og det var i bidende kulde. Det første batteri, som gennemførte skydninger, var 1 BT/4 AA, som skød i området lige uden for byen Hov. Der blev skudt ud mod Svanegrunden, som ligger nord for Samsø. Det er et område, som er tørt ved lavvande, og med ganske lidt vand ved højvande. Der kommer absolut ingen fiskere med trawlergarn. Ved denne lejlighed var batteriet indkvarteret i kantonnement, hvilket vil sige i private hjem i og omkring Hov og Odder. Stedet var imidlertid ikke særlig godt, så man fandt ret hurtigt et bedre sted på Gylling Næs lige ved Norsminde. Den første skydeperiode ved Hov blev i øvrigt også en dyr affære for SAR, idet man uden at vide det, var kørt gennem en mark med noget dyrt frøgræs. Der var blevet nogle fæle hjulspor, fordi det var blevet tøvejr netop den dag, der skulle skydes. Havde frosten holdt en dag længere var der formentlig intet sket. Fra stillingen ved Norsminde blev der skudt adskillige raketter mod Svanegrunden i de kommende år. Når der var skydninger, lå batteriet i bivuak i skoven ved Moesgård, og en enkelt gang i Moesgårds staldbygninger - det var før man gik i gang med at indrette museum på stedet. Det var ikke så dårligt at ligge i bivuak, når blot vejret artede sig, og det gjorde det som regel. Man så oven i købet fjernsyn ude i skoven. Der skulle være fodboldlandskamp, så vi skillingede sammen til at leje et fjernsyn, og ved radiomekanikerens og motormekanikerens hjælp fik vi rigget det til, så alle kunne komme til at se fodbold. Efter at have skudt her nogle år fandt man et andet sted til skydninger. Årsagen til dette kender jeg ikke, men det var ved at være sådan, at man blot kunne sige: "Samme side- og højde-

5 stilling som sidste år - fyr!!", og det var jo ikke så smart i længden - der var jo ikke meget at lave for målere og beregnere, når skydestandpladsen var indmålt de første 30 gange. Vi der var med i Århus, havde dog mange dejlige minder fra skydeperioderne. Ikke mindst fra Maritza og fra de andre forlystelsespaladser i byen. Træfsikkerheden Ved disse skarpskydninger fik vi os nogle overraskelser til at begynde med. Vi ramte slet ikke det punkt, vi sigtede på. Som artillerister var vi jo vante til at ramme meget tæt på det, vi sigtede på, og i hvert fald med lagskydning at beskadige det. Når vi skød med raketter, skulle vi være glade, hvis vi ramte så tæt på som 200 meter fra det punkt, vi sigtede på. Det kræver vist en nærmere forklaring. Der er sikkert mange, som kan huske atommarcherne fra Holbæk til København i begyndelsen af 60'erne. De havde faktisk noget med raketternes træfsikkerhed at gøre. Honest John systemet var slet ikke beregnet til almindelige raketter. Det var beregnet til atom-raketter, hvor det ikke gjorde noget om man ramte meter fra det beregnede mål. Det var den gang kendt af de folk, som var imod atomvåben, og det var årsagen til, at atommarcherne udgik fra Holbæk - for det var jo i Holbæk, Honest John Raketterne var garnisoneret til at begynde med. Beredskabet i raketbatterier Under uddannelsen blev der hele tiden ført nøje kontrol med raketbatterierne. Til at begynde med kom der amerikanske kontrollanter på pludselige inspektioner, og så skulle tingene fungere. Enhederne i Dækningsstyrken var i det hele taget den gang i et ret højt beredskab, som nok vil undre soldater af i dag. Faktisk skulle 50% af et batteri kunne møde inden for 3 timer efter, at batteriet var blevet alarmeret. Og det gjaldt alle tidspunkter på døgnet og på ugen. I løbet af en lørdag/søndag blev der holdt flere optællinger, hvor batteriernes mandskab skulle stille til navneopråb. De soldater, der var i dette beredskab måtte ikke forlade Holbæk by. Der kunne gives orlov til 50% af mandskabet, og 10% var beredskabsvagt, og skulle være på kasernen hele tiden. Den resterende del kunne ikke få orlov, men kun nattegn lørdag og søndag aften. Det var faktisk et ret kraftigt beredskab, som blev vedligeholdt til langt op i 1970'erne. Det der kan undre i dag er, at der faktisk ikke var nogen, der gjorde vrøvl over beredskabet - man affandt sig med, at når man var soldat, så skulle man også være til rådighed i påkommende tilfælde. Og så var de oven i købet indkaldt i 16 måneder på det tidspunkt. Faktisk blev beredskabet betydeligt øget i i forbindelse med russernes invasion i Tjekkoslovakiet - hvor der i meget lang tid var 1 times beredskab for det meste af den danske hær. Det var der heller ingen, der gjorde vrøvl over. Egentlig imponerende. Kontrol af beredskabet og batteriernes kunnen blev senere overladt til danske kontrollanter, hvor Generalinspektøren for Artilleriet havde folk til at kontrollere, at raketbatterierne hele tiden kunne opfylde nogle ganske bestemte mål. Der var ikke kun kontrol ved en enkelt Generalinspektion - der var kontrol mindst en gang om måneden, og det kunne være på de mest ubelejlige tidspunkter. En gang deltog jeg i en pludselig inspektion, som blev iværksat på et tidspunkt, hvor mange befalingsmænd var på ferie. Begge halvbatterier skulle kontrolleres, og der var ingen Raketkommandør i mit halvbatteri. Samtidig med Generalinspektørens folk var der mødt en premierløjtnant af reserven, som skulle aftjene 3 ugers rådighedstjeneste. Han havde tidligere været Halvbatterifører, så han fik hurtigt en feltuniform på, og 5 så blev han igen Halvbatterifører. Senere i livet blev han i øvrigt adm. direktør for DSB. Jobbet som Raketkommandør tog jeg mig af iført en kedeldragt, så man ikke kunne se, at jeg også var premierløjtnant. Det var nemlig normalt en oversergent, der var Raketkommandør, men det var jo ligegyldigt, syntes vi, blot arbejdet blev udført. Vi var dog ikke helt sikre på, om kontrollanterne også syntes sådan, så hellere forsøge at skjule sagen, og det gjorde vi så. Der var en major, som kendte mig, men han sagde blot pænt Goddag, og lod i øvrigt som ingen ting. Pæn mand. Øvelserne med raketbatterierne Den gang i 60'erne havde vi stadig så mange penge til rådighed, at det var muligt at afholde nogle ordentlige øvelser. Størrelsesordenen af midler var, at der var ca. 100 km pr. køretøj pr. måned til batteriøvelser. Der var også et antal kilometer til afdelingsøvelser, der dog var noget mindre. Når der laves en ordentlig planlægning i batterierne kan der faktisk laves nogle ret gode og tilstrækkeligt lange øvelser for disse midler. Det var så muligt at vælge mellem mange korte øvelser eller færre lidt længere øvelser. De fleste batterichefer valgte en blanding, da det var den almindelige erfaring, at det gav den bedste uddannelse. Det var under denne uddannelse, vi blev klare over, at det ikke var raketter med brisant sprængstof, vi skulle affyre. Der blev altid øvet affyring af atomraketter. At vi ikke vidste meget om klargøring af sådan nogle, betød ikke noget. Der kunne ikke være megen forskel. Vi tænkte egentlig ikke nærmere over det på det tidspunkt, men senere har vi jo nok alle gjort os vore tanker. Vi vidste så lidt om disse ting - langt mindre end ungdommen i dag. Til at begynde med var affyringsøvelserne en meget omstændelig og langsommelig affære, hvor vi stod ude i åbent terræn uden sløring - over bændlet, som det hed - i 45 minutter. Det

6 talte vi meget om, og arbejdede meget med. Den tid måtte uden diskussion nedbringes, da det var alt for farligt. Vi kunne for let blive set af et tilfældigt forbipasserende, fjendtligt luftfartøj, og så ville vi ikke få fred ret længe. Vi fik så udviklet et system, så vi kunne lade og klargøre raketten i et beskyttet Ladepunkt og i en beskyttet Lurestilling nær ved selve Skytsstillingen. På den måde fik vi nedbragt tiden i åbent terræn til 10 minutter. De fredsmæssige Ladepunkter og Lurestillinger var ikke altid helt som de skulle være, men da der er masser af store lader rundt om på landet, ville vi sagtens kunne finde noget fornuftigt i påkommende tilfælde. Også rekognosceringen og klargøringen af stillinger blev effektiviseret, så det var Halvbatteriføreren og Måleofficeren, der skiftevis fandt stillinger og klargjorde dem Det lignede meget det, man gør i kanonbatterier i dag. Det skabte behov for udvikling af et stykke papir, hvor man kunne meddele oplysningerne om en stilling på skrift, da den rekognoscerende officer kun sjældent var til stede, når stillingen skulle bruges. Papiret, der blev udviklet omkring 1962 blev kaldt for REC- CE-melding, og jeg har set, at denne melding stadig eksisterer i kanonbatterierne som Skema ROMEO. Det er da dejligt, at vi for 40 år siden udviklede noget, man stadig kan anvendes.. Køretøjerne som brugtes med Honest John våbensystemet Af Jesper Vilhelmsen Som supplement til en meget flot og omfattende artikel, kan det da lige nævnes, at Honest John våbensystemet som navnet ganske rigtigt indikerer - bestod af et antal køretøjer alle tilhørende den amerikanske 5 tons klasse: For alle køretøjerne gjaldt følgende: Type:...5-tons, 6 x 6 standard truck. Fabríkat:...IH, Diamond T. Motor:...Continental R cylinderet. Effekt: o/min. Volumen: ccm*. Brændstof:...Benzin. Transmission:...5F1R Reduktionsgearkasse:...2-speed. Bremser:...Trykluft-hydrauliske. Hjul/dæk: ( for rampernes vedkommende). M289/386 - Selve rampen; - her en M386, fotograferet på Vester Allés kaserne i Aarhus, engang i tresserne. Danmark modtog to forskellige typer, af disse imponerende affyringsramper, som bortset fra længden af rampen, og andre divergerende karakteristika vedrørende samme, ikke adskilte sig væsentligt fra hinanden. Rampen kunne eleveres 0-60*, og kunne horisontal forskydes 15*/+15*. M289 som var den oprindelige version af rampen, vejede kg fuldt lastet, mens dens efterfølger M386 kun vejede kg. For M289 vedkommende havde vognen en totallængde på 9.75 meter i transportstilling, og for begge typers vedkommende, havde de et mekanisk 5 tons frontspil. Begge typer var ligeledes begge baseret på det samme forlængede M139C chassis, og derfor også begge produceret af International Harvester. 6

7 M62- Medium-Wrecker, blev brugt til at genlade launcheren - det hedder det altså på nudansk! Den blev desuden brugt til andre mindre løfteopgaver i forbindelse med opsætningen af systemet. Ud over, selvfølgelig, at være praktisk at have med sig ude i terrænet, skulle man komme til at sidde fast. Disse kranvogne blev senere brugt til andre formål ved 2 og 3 echelon længe efter, at selve Honest John systemet var blevet udfaset. De sidste af disse køretøjer forsvandt således først i slutningen af halvfemserne, og de blev samtidig også de sidste vogne fra Honest John systemet, som forsvandt fra Forsvaret. Køretøjet havde en total længde på8.85 meter, ogvejede kg. Vognen var udstyret med en Austin-Western teleskop kran, monteret på en 270* drejeskammel, og havde desuden en elevationsevne på 45*. Selve kranen havde, selv om den ellers ser ud af mere, kun en løftekapacitet på 9 tons; - dette med en bomlængde på 5,0 meter. Desuden var køretøjet udstyret med et 10 tons frontspil, samt et 20 tons spil agter. Dertil kom et pænt udvalg af supplerende udrustning til henholdsvis kranen, samt de to spil. Producent: International Harvester. Heldigvis har vi i klubben et enkelt eksemplar af denne spændende vogn, og al held og lykke med den fortsatte restaurering sendes hermed til Martin Nielsen i Skælskør (hvornår skal vi for øvrigt have den at se?). M54 Cargo. Disse lastvogne blev brugt til at fragte Honest John-mandskabet. Bestående af en delingsfører, er motorfører, samt resten af raketbesætningen på otte mand. M54 var bygget over M40C chassiet, i øvrigt det samme som M62éren var baseret på. M54 var den egentlige standard lastvogn i sin klasse, og den type der blev bygget absolut flest af op gennem halvtredserne. Køretøjet havde en akselafstand på 4,55 meter, og havde en total længde på 7,20 meter, og vejede 8730 kg. Producent(er) International Harvester samt Diamond T. 7

8 M55 - Cargo, svarede stort set til M54, bortset fra et længere chassis, samt lad. Blev brugt til at fragte raketten adskilt i kasser, samt transporterede et 115 Volt generatorsæt der bl.a. blev brugt til at forvarme raketten inden start, via et varmetæppe. Vognen benyttede det forlængede M63C chassis, hvilket gav den en hjulafstand på 5.45 meter. Den havde desuden en lad længde på 6.35 meter, og en totallængde på 9.40 meter, hvilket alt i alt resulterede i en vægt på kg. Det var primært International Harvester der stod for produktionen af disse vogne. Ud over de ovenfor nævnte, køretøjer i 5-tons klassen, kom så køretøjerne i ¼ tons klassen, den allestedsnærværende jeep. Som Maj. Smistrup skriver, kom der først senere raketter til Jylland (ja vi har jo altid været lidt bagefter herovre). Medio februar 1962 anløb således et amerikansk transportskib i al ubemærkethed Århus havn uden store demonstrationer til følge. Om det så var fordelt så smart, at når nu Sjællænderne havde M289érne, så tog jyderne sig af M386érne, eller herskede der her i stedet totalt anarki? Ja, det vides ikke, men det kunne da være interessant at få belyst. Hvad angår køretøjerne af 5-tons klassen, var der tale om en hel familie af køretøjer, baseret på et fåtal af standardrammer. Den første generation af disse køretøjer blev udrustet med den ikke helt lille Continental R6606 benzinmotor, men allerede i slutningen af halvtredserne, da afløseren for disse benzinslugere, skulle findes stod det hurtigt klart, at man fremover kun ville bygge diesellastvogne i denne vægtklasse. - At det så samtidig var tale om en revolutionerende ændring af den amerikanske drivmiddels politik er en helt anden historie. Danmark modtog kun disse benzinvogne, som derfor må anses som værende overskudskøretøjer, men vi gav jo heller ikke noget for dem. Om der så oven i købet var tale om brugt materiel kan meget vel tænkes. De danske raketter blev i begyndelsen af halvfjerdserne, i ganske ubemærkethed, faset ud, men først så sent som d. 9 juli 1982 blev der fra amerikansk side, og derved også NATO, udstedt en endelige ordre om, at Honest John programmet nu var at betragte som værende endeligt afsluttet. Honest John 8 havde således holdt skansen for NATO i mere end 25 år og modsat Danmark, overlevet i sit hjemland. Systemet var efter 1965 dog kun at finde ved den amerikanske nationalgarde, i takt med, at det mere avancerede LANCE missilsystem efterhånden overtog Honest Johns plads ved de regulære styrker, men nu var det altså definitivt slut. Hvor disse mobile ramper egentlig blev af, efter at være blevet udfaset her i Danmark, kunne være interessant at vide. Jeg bilder mig selv ind, at jeg i begyndelsen af firserne engang er spænet forbi en af slagsen parkeret uden for en garage i Nymindegab lejren. Desværre lagde den aktuelle situation på daværende tidspunkt ikke op til et nærmere kik, så helt sikker er jeg dog ikke. Så hvad skete der egentlig med dem? Blev de leveret tilbage til amerikanerne med tak for lån, eller simpelthen skrottet lokalt. Hvis nogen ligger inde med viden om dette, vil redaktionen meget gerne høre afslutningen, - hvor brutal den end måtte være - på denne spændende historie. Hvis man vil se, hvordan sådan en Honest John affyring gik til, kan man kikke indenfor på følgende webside: html Jesper Vilhelmsen Tak til Uffe Smistrup og Jesper Vilhelmsen for glimrende information om et ikke særligt kendt emne. Det illustrerer så glimrende at vore hobby kan og bør handle om mere end blot køretøjerne. Redaktøren Motorhistorisk Samråd Afskaffelse af vejbenyttelsesafgift for veteranlastvogne over 12 t. Skatteministeren har i et brev af 17. juni 2003 til Militærhistorisk Køretøjsforening nu meddelt, at veteranlastbiler undtages for pligten til at betale vejbenyttelsesafgift. Vejbenyttelsesafgiften udgør kr. årligt, så der er herved tale om en væsentlig besparelse for ejerne af de tunge veteranlastvogne. Regelforenkling for motorcykler, krav om bremsepedalplacering i højre side ophæves

9 Det hidtidige krav i Detailforskrifter for Køretøjer pkt (2) b) om, at bremsepedalen skal sidde på højre side af to-hjulet motorcykel ophæves. Motorcykler kan herefter også efter de nationale danske regler godkendes med bremsepedal placeret i venstre side. Regelforenklingen betyder en lempelse for klassiske engelske motorcykler, som videre- og nyproduceres på andre markeder, herunder for eksempel Royal Enfield motorcykler produceret i Indien. MhS' mål og indsatsområder Svaret fra skatteministeren Som nævnt i sidste nyhedsbrev har skatteministeren i sit brev til MhS svaret negativt på Samrådets henvendelse om blandt andet importlempelse vedrørende veterankøretøjer og nedsættelse af aldersgrænsen fra en generel 35- års grænse til en generel 25- års grænse. Samrådet har i en fornyet henvendelse af 25. juli 2003 til ministeriet argumenteret imod skatteministerens begrundelse for at afvise ændringer i relation til de nugældende afgiftsregler. Samrådet har samtidig anmodet om et møde med ministeren til en nærmere drøftelse og udveksling af synspunkter i sagen. Mens dette skrives er der imidlertid endnu ikke fremkommet nogen reaktion fra ministeren. Svar til MhS fra Trafikministeriet Trafikministeriet har i et brev af 18. juni 2003 til Motorhistorisk Samråd fremsendt et oplæg til nye regler for veterankøretøjer, som er udarbejdet af Færdselsstyrelsen. Trafikministeriet har anmodet Færdselsstyrelsen om at arbejde videre med forslaget. Kort beskrevet går oplægget ud på, at alle veterankøretøjer som drager fordel af reglerne om 1/4 vægtafgift og 8-årige synsintervaller som en betingelse herfor skal registreres som veterankøretøjer med deraf følgende forpligtelse for ejerne til kun at benytte køretøjet til "lejlighedsvis kørsel". Det nye i forslaget er således, at reglen foreslås at gælde for alle køretøjer over 35 år, ikke blot køretøjer produceret eller registreret første gang før 1. januar Forslaget indebærer altså i realiteten en ophævelse af den fastlåste grænse 1. januar Færdselsstyrelsens forslag har været drøftet i Samrådets bestyrelse, hvor der var enighed om, at man kunne tilslutte sig forslaget med enkelte bemærkninger, som vil fremgå af det brev, der i den anledning vil blive sendt til Trafikministeriet. Grænsen for anvendelsen af kørelys i dagtimerne (1. januar 1951) er fastholdt i Færdselsstyrelsens forslag, men Samrådet har i brevet til Trafikministeriet argumenteret for, at grænsen flyttes til 1. januar 1966 af tekniske årsager. Røde bagblink som anvendes på amerikanske biler til langt op i 1970`erne har hidtil kun kunnet godkendes ved individuel dispensation, men Samrådet har anmodet om, at der tages initiativ til en generel dispensation af den omtalte type afviserblinklys. Nye Love Krav om brug af havariblink på motorvej fra 1. september 2003: I Færdselsstyrelsens nye bekendtgørelse fremgår det af 3, at "Føreren af et motordrevet køretøj, der er forsynet med havariblink, skal i forbindelse med uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorveje og kan på veje uden for tættere bebygget område benytte havariblink for at henlede bagvedkørende trafikanters opmærksomhed på faren". Der er kun tale om obligatorisk anvendelse af havariblinket, hvis et sådant allerede er installeret på køretøjet. Veterankøretøjer kan således fortsat færdes frit på motorveje uden at få installeret havariblink. Efter en ændring i færdselsloven er det fra den 1. september 2003 blevet obligatorisk at give tegn ved vognbaneskift på motorvej. Lovens 32, stk. 2 er nu affattet således: "Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning. Kørende skal endvidere give tegn før vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på motorvej. Ved vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på anden vej end motorvej skal kørende give tegn, når det er påkrævet for den øvrige færdsel. Tegnet skal gives ved hjælp af blinklys, hvor anbringelse heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en arm rækkes vandret ud til siden". Den nye regel om obligatorisk tegngivning ved vognbaneskift på motorvej, skulle generelt ikke give anledning til problemer for veteranejere ved kørsel på motorvej. Med hensyn til veteranbiler med indbygget blink i afviservingerne, kunne der eventuelt være problem, hvis afviservingerne ikke kan tåle vindpresset i forbindelse med aktivering ved de højere motorvejshastigheder. Hvis der er problemer i den forbindelse vil Motorhistorisk Samråd gerne høre om disse. FIVA Motorhistorisk Samråds repræsentant i FIVA, Svend Aage Tholstrup har som repræsentant for FIVA deltaget i et tankevækkende møde om intelligente vejsikkerhedssystemer. Endnu er dette kun fremtid, men spørgsmålet er, hvorledes og ikke mindst hvornår der kan tænkes at blive indført regler i den forbindelse, som formentlig uundgåeligt også får betydning veteranmotorkøretøjer. Svend Aage Tholstrups beretning om mødet kan læses på samrådets hjemmeside Sten-Erik Brand På finder du også en masse anden nyttig information som lovgivning, andre klubber, miljø,museer og meget meget mere! 9

10 Projekt Mosegris (Chevrolet C15TA) En af de ting, bestyre1sen er a11ermest spændt på, er måske, hvordan det går med den jyske mosegris. Erik Højrup og undertegnede gjorde for ca. luge siden en tur ud i området, fordi vi syntes "det er a1tså 1ænge siden". Fra tid1igere te1efonsamta1er var vi k1ar over, at 1. De unge mennesker er unge mennesker; - piger, sammenf1ytning osv. 2. Det b1iver p1udse1ig sjovere at bygge hus. 3. Mosegrisen er a1tså et STORT projekt, den sku11e adski11es i atomer, ALT ska1 arbejdes op fra bunden, en del skal nydannes. En positiv ting er, at køretøjet står godt, dvs. under tag. Chassis, karosse og aksler er sandblæste og grundede. Motor og gearkasser er renoverede. Elinstallationer venter på indbygning. Byggesætsfasen er så småt ved at indfinde sig. Hele sommeren ventede vi på indbydelse til weekends, hvor vi rigtig kunne nikke den en skalle, men det b1ev ikke til noget p.gr.af punkterne Men vi vil altså se resultater nu, det er både Eriks og min mening om det. Til belysning af situationen medsendes nogle fotos, som Søren tog den dag, der blev grundet. Jeg håber herigennem at have givet bestyre1sen 1idt orientering om projektet, og at vi ikke sover helt. Leif Gr. Thomsen Selv om det er koldt, kan man godt være sammen i DMKF.. I slutningen af oktober var vi til Våben og Samler Messe i Herlev-Hallerne. Det var en lang, men spændende dag, hvor vi talte med rigtigt mange mennesker. For redaktørens vedkommende endte dagen med nogle nummerplader fra UNPROFOR og en hel kasse med nogle spændende dokumenter vedrørende rekvirering af civile køretøjer (de bliver sikkert til en artikel i dette blad på et senere.tidspunkt). Nogle felttelefoner røg den anden vej over disken, så dagen kostede ikke noget. Anders Henriksen fra Forlaget Devantier donerede et eksemplar af Ole Drostrups hæfte Historien om en Carrier til foreningens bibliotek, - tak for det! Den 7. december var nogle få af os hos Allan Michael Pedersen i Fladholte ved Sorø. Dels for at få foreningens Bedford under tag igen, men også for at køre en tur på marken med de mange mennesker der kom for at købe juletræer og andet hos Allan. Til gengæld fik vi en glimrende frokost og et juletræ hver. En rigtigt hyggelig dag, selv om det var hundekoldt. 10

11 Arrangementer: Stumpemarked ved City 2 i Taastrup Dato: 25. april Tid: 9-14 Ingen tilmelding, men ring til Ole Willumsen eller Christian Flamand , hvis du kommer til kaffe og morgenmad på vores stand - klokken maj-parade Den traditionelle parade i København fra Lufthavnsgrillen til Langelinie Tilmelding: Christian Flamand Generalforsamling Dato: 29. maj Sted: Græsted - (Græsted Veterantræf) Græsted Veterantræf Dato: 30. & 31. maj Som sædvanlig er der lagt op til et større træf, så sæt kryds i kalenderen, - også om lørdagen, den 29.! Tilmelding: Ole Willlumsen juni - D-dag Normandiet, Frankrig Der har tidligere været udsendt tilmeldingsblanket for denne tur og i skrivende stund vides det ikke om den bliver til noget, men den norske klub har nævnt at de er interesserede i at lave et fælles arrangement. Ring evt. til Jesper Vilhelmsen , hvis du ønsker en opdatering. War & Peace Show Beltring, England Dato: 21. til 25. juli Også i 2004 bliver der en tur til Beltring Turen kommer givetvis til at vare fra den 18. eller 19. til den 27. eller 28. juli Kontaktperson: Ole Willumsen Køb & Salg Købes: Etterlysning? Frontvindusramme til lukket Dodge w300m Powerwagon Radijohytte/ kontor onskes kjøpt Til Willys CJ2a købes: Ruderamme med inderramme Lukkebeslag/holder til hjelm og ruderamme. Bagsæde, Rat Bjarne Madsen, Aalborg Mail: Tlf: Sælges: Dodge M 37 ca 1952, 24 volt, med frontspil, holder syn til januar 2010, Har kørt på Værløse flyveplads Pris Leif Lægaard. Tlf GMC CCKW 352 lastbil Åbent førerhus, med canvas, god stand, stemplet som altså en meget tidlig 352'er. Jens - Tlf: Volvo Viking x4 Nyt lad og presenning, komplet og køreklar. Servo, spil, trykluftmekaniske bremser, høj-lav-spær km, fra det svenske militær, flot. Ekstra dele medf. Står i Århus. Kr Jakob / GAZ-66, årgang 1973 Jeg får ikke tid til at rejse i eller skrue på min GAZ-66 foreløbigt, så hermed en billig mulighed for nogen til at stifte bekendstab med russisk kram: GAZ-66, årgang 1973, 4.2 L benzin V8 (dodge kopi), vejer 5 ton, har gl. radio kasse som nu er ombygget til basal camper/skurvogn (cut-out's til nuværende vinduer haves til brug for evt. tilbageføring). Godt batteri. Ekstra fabriksny gearkasse, 4 ubrugte originale terrændæk, ekstra køleradiator, komplet sæt nye bremsebakker plus tysk og russisk rep-manual og diverse andre dele medfølger. Den er uindregistreret i DK. Den starter, styrer og bremser fint, men skal helst have skiftet bag-støddæmpere og bag-dæk. Pris: kr, rabat ved en hurtig handel el. til DMKFmedlemmer... Flere billeder skulle snart dukke op på og home.no/migreg/ men ellers kan jeg maile dem til SERIØST interesserede. mvh GMC.bagaksler split komplet sælges kun samlet, 2500 dkr. Jens M. Dietz tlf / Rusisk jeep UAZ 469 b fra 1972 nysynet og afgift betalt 4wd 7 personers med ny kaleche mekanisk 100 % ok har kørt 2800 km trænger evt. til maling pris kr Lars Johansen Jeg har en masse Dodge-reservedele som jeg gerne vil af med. Det stammer fra et tidligere autoriseret Dodge værksted. Derfor snakker vi et komplet lager til Dodge. Mange, vis af dele Jens Andersen, Ringe Tlf / Træffes bedst efter Dodge Power Wagon 1958 åben med spil - perfekt stand Synet 20/09/02, indreg. på gule plader, kr. Poul Jensen

12 Bestyrelsen i Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forening: Christian Flamand (formand) Rahbeks Allé Frederiksberg C Arne Jørgensen (Næstformand) Ørslev Stationsvej Ringsted / John Kristiansen (Klubsalg) Teisensvej 6 B, 2.tv Nørresundby Svend Erik Willendrup (Kasserer - medlemsregister) Slotsallé 8 B 6440 Augustenborg Dansk Militærhistorisk Køretøjs-Forenings blad - redigeres og produceres af: Ole Willumsen Bentzonsvej 4, 3.th Frederiksberg, og Jesper Vilhelmsen Redaktionen modtager MEGET gerne indlæg til bladet. Enten læseligt på papir eller på diskette / via i MS-Word eller Word-Perfect - format. Evt. vedlagte fotos returneres naturligvis. Næste nummer udkommer i februar 2003 deadline: 25. januar Fotos i dette nummer: Uffe Smistrup, Mosegris-gruppen, Ole Willumsen. Guud, flæskestegen! Glædelig jul og godt nytår fra bestyrelsen! og fra Leif Gr. Thomsen, som har tegnet. 12

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader.

Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. 1 Hærens/Flyvevåbnets røde/blå plader. GMC ere og en Dodge ¾ t 1960 erne foto: UMAK DLR Denne lille artikel blev oprindelig skrevet i 2003. siden da har jeg fra forskellige kilder og billeder fået flere

Læs mere

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner

Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Orienteringsdag ved 1. Logistikbataljon og Åbent Hus på Aalborg Kaserner Lørdag d. 22. september 2012 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold august 2012 indbydes

Læs mere

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner

ORIENTERINGSDAG. ved. 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner ORIENTERINGSDAG ved 1. Logistikbataljon/Trænregimentet på Aalborg Kaserner Lørdag d. 6. april 2013 Pårørende til værnepligtige soldater ved Hærens Basisuddannelse/Trænregimentet hold februar 2013 indbydes

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1, 2015

Nyhedsbrev nr. 1, 2015 Så er vinteren slut hos MY veterantog. Vi er i fuld gang med at planlægge årets ture og sørge for, at materiellet er køreklart. Så blev det tid til at udsende vores første nyhedsbrev i 2015. Vi regner

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O

Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O 1 Politihistorisk Selskab for Nordjylland I N F O maj 2008 3. årgang nr. 7 Redaktion: Politihistorisk udvalg v/ Anton Jensen. Ansvarshavende, næstformand i selskabet Erik Juul Nielsen. Selskabets virksomhed.

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Guide til Indregistrering af Knallert som MC

Guide til Indregistrering af Knallert som MC En guide til registrering af Yamaha FS1 knallert som motorcykel. Der er allerede mange der har registeret deres Yamaha FS1 ere som motorcykler. På de følgende sider beskrives hvordan man gør det, nemt

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø.

Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. Arne Stephansen, Banevej 27, 4180 Sorø. 1 af 6 Østre Landsret Bredgade 59 1260 Kbh. K. Tlf. 57 83 22 78 arne@unilink.dk Sagsnr. BS 99-82/2011 ANKESTÆVNING Jeg anker hermed dommen af 13. august 2012 til

Læs mere

For næsen af Gestapo

For næsen af Gestapo Jørgen Hartung Nielsen For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 27885 For næsen af Gestapo_indhold.indd 3 27/10/11 16:06:28 For næsen af Gestapo Sabotør-slottet, 6 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Nyhedsbrev fra DMJU.

Nyhedsbrev fra DMJU. Nyhedsbrev fra DMJU. 2. årgang nr. 6 december 2011 Billedet vises med tilladelse fra my1287 I denne søde juletid: Vi ønsker os nye tog under træet og på skinnerne.. Kontaktperson nyhedsbrev: Gert Frikke

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrevet. December

Nyhedsbrevet. December Nyhedsbrevet December Indhold: Leder.... Side 3 Nyt fra Holme.... Side 5 Nyt fra Absalonsgade. Side 6 Nyt fra Boenheden.. Side 7 Nyt fra KopITryk. Side 8 KopITryks julearrangement... Side 10 Tanker om..

Læs mere

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012

Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Referat fra Ekstraordinær generalforsamling i KirsebærParken 6. august 2012 Dagsorden: Ad. 1 1. Valg af dirigent. 2. Aftale om hegn/hæk i skel mod Fasanvej 6. 3. Skure i fælles hæk og fælles værktøj. 4.

Læs mere

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920.

Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Nokia Lumia 920 Nokia har præstenteret sit nyeste skud på stammen i Lumia-serien med Windows Phone 8. Her er der alt om den nye Lumia 920. Finnerne har lanceret deres første model, der er baseret på Windows

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Juni. Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Juni Nr. 3 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3

Ø-posten, 1. udgave juli 2013. Leder... 1. Regionsrådsvalg... 2. Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Indholdsfortegnelse Leder... 1 Regionsrådsvalg... 2 Støtte til valgkamp i Aalborg... 3 Deltag i næste folketingsvalgkamp med Enhedslisten Aalborg... 4 Bliv kandidat til kommunalvalget... 4 Kalenderen...

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne.

Dragonfactory har 181 medlemmer og 52 prøvemedlemmer samt et fast samarbejde med 10 institutioner fra Ballerup og nabokommunerne. Referat fra Rollespilsforeningen Dragonfactory s Ordinære Generalforsamling den 4. februar 2014 kl. 19:00, Lystoftegaard, Gl. Skovlundevej 1, 2740 Skovlunde Tilstede: 15 stemmeberettigede, 1 gæst (fra

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015

Ugebrev 24. Vinterferie Østerskov Akademiet. Luksusliner. Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Ugebrev 24 Nr. 24, skoleåret 2014-15. dato 20. feb. 2015 Vinterferie Østerskov Akademiet Vi håber I alle har haft en dejlig vinterferie. Ca. 30 unge mennesker har i hvert fald. De tilbragte ferien til

Læs mere

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune

Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Telefonservicemåling i Norddjurs Kommune Marts - maj 2008 Side 1 af 30 Indholdsfortegnelse: Formål 3 Baggrund og måletype 3 Målemetode 3 Måleparametre 3 AKTIV service 3 TTS-tallet 3 Ledelsesresumé 4 Resultater

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3

Nyhedsbrev fra MhS. www.motorhistorisk.dk. MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2. Historisk Køretøjsdag side 2. Bestyrelsesansvar side 3 Nyhedsbrev fra MhS www.motorhistorisk.dk Nr. 1 / februar 2009 Indholdsfortegnelse: MhS bestyrelse og bestyrelsens konstituering side 2 Historisk Køretøjsdag side 2 Bestyrelsesansvar side 3 FIVA s definition

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden.

Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2012 Tak for en rigtig god medlemsweekend med Generalforsamling m.m. I kan se referatet og formandsberetningen på hjemmesiden. Kontingent 2013: Blandt de vigtige beslutninger der blev

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU)

Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Referat af møde i Telefonvagtudvalget (TVU) Lørdag den 12. april 2008 kl. 11 40 16 00 Hovedservicekontoret, Thorsgade 59, 3. tv, 2200 København N Dagsorden: 1. Oplæsning af AA's formålserklæring og indledning

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013

Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Bestyrelsesmøde i BB-klubben d. 09.02.2013 Deltagere: Lisbeth, Suzette, Marina og Mette L. Fraværende: Anne Mette, Linda, Mette A. og Mette B. Referant: Mette L. 1. Opfølgning på sidste møde og opgaver.:

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014

36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 36. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Januar kvartal 2014 DU INVITERES TIL FORTÆLLING OM SKOLEN OG GENERALFORSAMLING Sæt kryds i kalenderen ud for fredag den 28. marts, hvor du kan få nogle hyggelige

Læs mere

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN

SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Marts/April 2008 Kan I gætte hvem vi er... Der var flotte kostymer og godt gang i den da Tumlinge og Pilte holdt fastelavn, og slog katten af den flot pyntede tønde SHINEOPOGSÆTISTANDDAG PÅ GRUNDEN Weekenden

Læs mere

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter

Buchberg MC Service Alt i tilbehør og reparationer på MC, scootere og knallerter Præsentation af Piaggio Ape 50: Historie og design Sådan bruges en Ape I Danmark Lovgivning Teknisk Data Dimensioner og Funktioner Hvilke modeller leverer vi Historie og design : I slutningen af anden

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014.

Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Næstved, den 24. februar 2014. Bestyrelsens årsberetning for perioden18. marts 2013 24. marts 2014 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 24. marts 2014. Brugerforeningen Stofa Næstved er

Læs mere

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR

(CP). 1. (30 MAR 31 MAR Referat af bestyrelsesmøde i FN Museet d. 2. maj 2012, kl. 15.00. Mødet blev afviklet i Veteranhjemmet, Frøslevlejren. Til stede var: Jens Søndergaard (JS), Gert T. Knudsen (GTK), Per A. Rasmussen (PAR),

Læs mere

Formandsberetning. 2012.

Formandsberetning. 2012. Formandsberetning. 2012. Det er nu 9. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter LIMFJORDEN. Beretningen udsendes ikke i år på mail inden generalforsamlingen, p.g.a. virus angreb

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Høringsnotat. Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: Transportudvalget 2011-12 L 39 Bilag 1 Offentligt Gammel Mønt 4 1117 København K Telefon 7226 7000 Fax 7226 7070 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Høringsnotat Vedrørende forslag til lov om

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten

Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Analysefirmaet Tele Consult A/S Valhalvej 1 DK-8230 Åbyhøj Telefon: 89 48 30 48 Fax: 89 48 30 58 E-mail: telecon@image.dk Telefonservicemåling hos Landsskatteretten Navneopkald 1. september - 10. oktober

Læs mere

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen

70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen 70 året for D-dagen Af Sven-Erik Bolt Magnussen Den største landgangsoperation, der er foretaget i historien, var de allieredes landgang i Normandiet den 6. juni 1944. Den fik kodenavnet Overlord. Der

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer.

Vi tog på generalforsamlingen i 2010 tre store beslutninger, som alle har vist sig rigtige, og som er blevet ført ud i livet uden problemer. Bestyrelsens beretning begynder, som den plejer, med et velkommen til de andelshavere, der er kommet til siden sidste generalforsamling; i år drejer det sig om Emil, som pr. 1. juli (?) 2010 overtog Sandras

Læs mere