1. Budgetsæson efterår 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Budgetsæson efterår 2016"

Transkript

1 Budgetsæson efterår fokuspunkter i forbindelse med Årsrapport 2.0 Budgetsæsonen efterår 2016 medfører at budgetterne for 2017 ændres på flere punkter i forhold til det du kender. En stor del af disse ændringer sker som følge af Årsrapport 2.0. Herunder beskrives hvordan du skal tage hensyn til disse ændringer i budgetopfølgninger efter 16/ og budgettet for 2017 og frem. Nedenstående punkter udbydes på kursset: Udarbejdelse af budget opfølgning efter lancering af årsrapport 2.0 Nedenfor beskrives kendte ændringer pr. 20. juni 2016.Efterfølgende ændringer vil forekomme! 1. Budgetsæson efterår Lager korn 2.1 Lager eget korn flytter 3xxx 9x til Intern overførsel ændres fra forbrugt eget korn til avlet korn til foder 3. Posteringsflyt 4419 xx Andre foderstoffer til 4416 xx 4. V/P virksomhedskode indføres i budgetopstillingen 5. Beboelse: Eget stuehus, Udlejet stuehus, Privat beboelse 6. V/P lån skal fremover samles i Virksomhed i årsrapport og budget 7. Amortisering af låneomkostninger 8. Stamplanter optages i anlægskartotek 9. Værdiændring af besætning og beholdning 10. Beholdningspriser korn = høstpriser 11. Anden virksomhed (Biaktivitet): Konti ændres 12. Best practice Budget og opfølgning på Resultat 1. Budgetsæson efterår 2016 Her beskrives de væsentligste ændringer du skal håndtere efter opdateringen af Ø90 den 16/ med fokus på hhv. budgetopfølgning i perioden 16/9 til 31/ og fremtidige budgetter. Nogle af punkterne vedrører håndtering af emner, der indføres som følge af Årsrapport 2.0 den 16/9 2016, mens andre punkter medtages ud fra ønsker fra følgegruppen for Årsrapport 2.0. Generel anbefaling: - Før programopdateringen 15. september 2016 bør alle budgetter låses! - Budgetopfølgning i efteråret 2016 følg samme principper som i dit budget. - Budget 2017 og frem - indfør de nye principper. Når årsrapport 2016 foreligger justeres primo værdierne til i Budgettet. Budgetopfølgning efter 16/ Generelt foreslås at du udarbejder opfølgningen efter de principper og den kontering du har lagt budgettet efter så vidt muligt. Det gør du, selvom de indførte principper tages i brug af regnskabsopgørelsen ved årsafslutningen På den måde forventes generelt ikke større budget afvigelser efter opdateringen, end du ellers ville have oplevet. De få afvigelser der måtte forekomme anbefaler vi at du blot kommenterer. Du vil du dog opleve at nogle af de konti du bruger kan være reserverede, eksempelvis konti vedrørende korn og grovfoder, men du skal blot bruge dem alligevel i budgetopfølgninger for De reserverede konti vil blive lukket for indtastning på et senere tidspunkt! Du vil skulle kontrollere anlægsaktivernes levetider og anvendte konti, som det beskrives nedenfor. På visse af budgettets anlægsaktiver (stuehuse/sommerhuse) kan levetider og anvendte konti have ændret sig, hvis budgettet ikke har været låst på opdateringstidspunktet. Visse investeringskonti er flyttet og der er dannet ny tilknytning til anlægsaktiverne. Læs mere om dette i de næste afsnit. 1

2 For forventet resultat vil de samme rettelser forekomme og du bør efterkontrollere de samme ting som i budgetopfølgningen. Budgetsammenligning i årsrapport 2016 Årsrapport for 2016 vil blive udfærdiget efter de nye principper. Vælges budgetsammenligning i årsrapporten kan der derfor opstå afvigelser i forhold til budgettet, som følge af principændringerne, hvis den hidtidige årsrapportpraksis er fulgt i budgettet. Eksempelvis afskrives der nu på beboelse og vil en eventuel budgetteret prisstigning på lagerkorn ift. høstprisen ikke realiseres i årsrapporten, da det ikke længere er tilladt at benytte en højere pris end høstprisen eller lavere hvis prisfald, på lagerkorn i årsrapporten. Budgettet 2017 Her anvendes de nye principper fra Årsrapport 2.0, hvilket betyder at du kan får arbejde med at rette og flytte konteringen - eksempelvis primo værdier på korn. Da vi ikke anbefaler at ændre principper i budgetopfølgningen for 2016 vil du også få dette arbejde, selvom de har udarbejdet et forventet resultat bl.a. til brug for budgetteringen. Vær derfor opmærksom på at visse af dine primo balanceposter hentet fra forventet resultat vil kunne stå et forkert sted og skal flyttes efterfølgende. Når årsrapporten for 2015 foreligger i udkast kan primo balancen hentes derfra. Nedenfor beskrives væsentlig ændringer i økonomistyringen For hvert emne sættes fokus på: Intern opstilling Årsag og hensigt med ændringen Beskrivelse og eksempel Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Budget 2017 sådan gør du 2

3 2. Lager korn Fremover skal status for korn føres under forbrugskontiene, og den interne overførsel ændres derfor til produktion af foder til eget forbrug. Principændringen svarer til det, der allerede anvendes for grovfoder. For at fremme korrekt brug af konti for såvel korn som grovfoder reserveres konti der ikke forventes brugt. 2.1 Lager eget korn flytter 3xxx 9x til Egenproducerede beholdninger af kornprodukter til opfodring flytter fra korn mark til Korn foderforbrug. Når du laver budgettet for 2017 skal du anvende de konti der er oprettet den 16/ Hvis du har kopieret ultimo fra enten 2015 regnskab eller fra budget/forventet resultat 2016 til primo budget 2017, skal du altså flytte primo værdierne til de nye konti. Nye konti i forbindelse med flytning af lageret per 16/9 2016: Balance Beholdning egen avl: Resultat Korn: Korn, egen avl til foder, beholdning Byg, egen avl til foder, beholdning Hvede, egen avl til foder, beholdning Rug, egen avl til foder, beholdning Triticale, egen avl til foder, beholdning Havre, egen avl til foder, beholdning Majs til modenhed, egen avl til foder, beholdning Resultat Andet eget foder (ny sum-linje): Andre afgrøder, egen avl til foder, beholdning (Resultat-linie) Ærter, egen avl til foder, beholdning Hestebønner, egen avl til foder, beholdning 3

4 Eksempel Her vises et eksempel, hvor 2016 er lavet med lageret på kornproduktion og i 2017 flyttet til kornforbrug. Fig. 1: beholdningen af korn ultimo 2016 er flyttet fra konto til primo i Alle øvrige konti er de samme (salg, indkøb og intern overførsel), men indholdet af intern overførsel ændres som det fremgår i afsnittet. Det betyder at ændringerne oftest ikke få betydning når budgetresultatet overføres til årsrapport 2017 for budgetsammenligning. Fig. 2: 2016 og 2017 er helt ens på sum-niveau. 4

5 Det betyder at uanset hvilket kontering du bruger, så får du samme sumniveau også når disse sumtal overføres til Ø90-regnskabet til sammenligning i af resultat for årsrapport Dette gælder dog ikke, hvis du indregner svind i budgettet, eller hvis kontiene vedrørende Andet eget foder (4418 xx) bruges i regnskabet. Svindet vil følge lageret som flyttes. Principændringen i årsrapport 2016 omkring prisen på lagerført korn betyde en afvigelse, hvis du har budgetteret en højere pris på lagerkorn end høstprisen/realiseret lavere pris ultimo. Denne prisforskel vil slå igennem på både 3000 xx og 4000 xx konti, hvis der er lagerkorn til salg og til foder. Da budget og budgetopfølgning skal konteres efter samme princip, men ikke nødvendigvis efter samme princip som regnskabet, bør du først skifte til det nye princip med 2017 budgettet, selvom årsrapporten 2016 gøres op efter det nye princip. 2.2 Intern overførsel ændres fra forbrugt eget korn til avlet korn til foder Intern overførsel udtrykker forbruget af eget korn til foder når beholdningen er medtaget under Korn mark (ført på en 3xxx 90 konto). Når beholdningen af eget foder flyttes til Korn foder (4417 9x), da skal den interne overførsel udtrykke produktionen af eget foder. Eksempel Fig. 3 Herover ses et eksempel (2016), hvor den interne overførsel på udtrykker løbende forbrug af eget foder i de forskellige måneder. 5

6 Sumlinien Korn viser en samlet produktion på (lagerforskydning + Intern overførsel + Salg) I 2017 er det månedlige beholdningsforbrug flyttet fra produktionsområdet til Korn, egen avl til foder, beholdning. Intern overførsel er her markens produktion af eget foder. I august er produceret for , og med fradrag for det der er solgt, er bevægelsen i august Det betyder at der nu ikke overføres korn svarende til hver måneds forbrug løbende, men derimod hele det forventede forbrug én gang. Herefter styres omkostningerne til forbruget af eget korn via lagerbeholdningen ultimo hver måned under foderkontiene. Fig. 4 Egenavlet korn til foderforbrug overføres nu på én gang til foder og ikke længere løbende som før Beregning af intern overførsel, køb, salg og månedslagre ultimo Anvend regnearket Korn og grovfoder forbrug og lagerberegning 16. september 2016 som du finder omtalt nedenfor under Best practice Budget- og opfølgning på resultat. 6

7 3. Posteringsflyt 4419 xx Andre foderstoffer til 4416 xx Af hensyn til indretning af kontoplanen omkring kontering af korn, er det nødvendigt at foretage en ændring af kontoopsamlingen og et posteringsflyt. Færdigblandinger mv. i Resultat-opstillingen: Kontiene 4416 xx oprettes i kontoplanen og samles under linjen Færdigblandinger mv. Posteringsflyt i Produktionsbudget (kalkulelinjer), resultatbudget, budgetopfølgning (Råbalance) flytter fra: xx Andre foderstoffer til xx Andre foderstoffer (ny konto) Intervallet 4419 xx flyttes til den ny resultatlinje Andet eget foder, men vil foreløbigt være lukket på kontoplanen. Posteringerne flyttes for både regnskab og budget det gælder også for låste budgetter. Budgetopfølgning og budget sådan gør du Kontroller om der er posteringer på kontiene 4419 xx. Normalt vil du intet skulle foretage dig ved dette kontoflyt. Findes der posteringer på 4419 xx, som ikke er flyttet, skal du selv gøre dette. Posteringsflyt budget Du skal under udarbejdelse af budget 2017 bruge det nye kontonummer 4416 xx, hvis du skal budgettere indkøb af andre foderstoffer. 7

8 4. V/P virksomhedskode indføres i budgetopstillingen For at kunne leve op til de nye opstillinger i Årsrapport 2.0 ændres budget, budgetopfølgning og råbalance. En konto indgår nu i skærmbillede og udskrift for resultat, balance og egenkapital efter: Kontonummer + kode V, P eller Fælles (virksomhed, privat eller begge) Kontonummer og V/P forvalg fremgår af skærmbillederne Når du ændrer kontoforvalget V/P flytter kontoen i nogle tilfælde placering. Det er specielt i eksternt opstillede budgetter der er store ændringer. For intern opstilling er ændringerne mindre. I investeringsfanen skifter konti ikke placering (visning) uanset V/P forvalg. Fig. 5 Eksempel: kontoforvalget P (privat) vises (Skitse) 8

9 5. Beboelse: Eget stuehus, Udlejet stuehus, Privat beboelse (kontering, benævnelser mv. i dette afsnit er ikke endeligt fastlagt i skrivende stund. Der vil senere beskrives yderligere vedrørende ændringer i opsamlingen under Investering og finansiering) Ifølge årsregnskabsloven skal beboelsen afskrives, herunder også stuehuset og værdien af aktivet skal afspejle den estimerede salgspris. Default levetid rettes fra 999 (ingen levetid) til 50 år Opretter du et nyt anlægsaktiv for en beboelse vil der fremover være en default levetid på 50 år, og der vil være tilknyttet en konto til afskrivning. Beboelse håndteres med levetid, afskrivninger mv i følgende 3 grupper: a) Fast ejendom, stuehus: Fast ejendom, beboelse omdøbes til Fast ejendom, stuehus og deles op i to: a-1) Stuehus, eget Familiens stuehus anvender egne konti for anlæg og konti knyttet hertil (afskrivninger mv.) a-2) Stuehus, udlejet Beboelse der er udlejet til personale eller andre egne konti for anlæg og konti knyttet hertil (afskrivninger mv.) b) Private aktiver / Biler mv. Biler mv. ændres til Private aktiver, for Personlig virksomhed. Teksten bevares for Selskab, idet der her vil findes erhvervsbiler. Opstillingen i balancen: Private aktiver (Nyt navn i intern opstilling, personlig) Biler Beboelse, privat: Beboelse, privat (Ny opdeling) Andre blandede driftsmidler: Andre bl. driftsmidler Beboelse, privat: Aktiverne skal altid have erhvervsandele 0, og alt afskrives derfor på private konti. Anlægskontiene er hidtil anvendt til Vaskemaskine og Fryser Investeringer laver du på konti der er knyttet til : Opstilling i Inv. Finansiering: Private aktiver (Nyt navn i intern opstilling, personlig ) Biler og andre bl. driftsmidler - Knyttet til anlægskonti , (Ny opdeling) Investering bl. Driftsmidler (ny tilknytning) Blandede driftsmidler, investering Beboelse, privat (ny opdeling) - knyttet til anlægskonti: (Ny opdeling) Beboelse, privat (ny konto/ tilknytning) Beboelse, privat ** (ny opdeling) OBS: ** disse konti var tidligere knyttet til alle anlægskonti under Bil, mv. Investeringer på disse konti vil ved ændring af investeringen automatisk blive flyttet til konto Beboelse, privat, budget c) Aktiver uden for landbrug Beboelse anden virksomhed Default levetiden ændres til 50 år. 9

10 Årsbudget 2016 sådan gør du Er budgettet låst sker der intet. Ikke låste budgetter ændres, når anlægskontoen genberegnes. Genberegning sker når du: indsætter nye tal i anlægsaktivet bruger Beregn knappen, låser/låser op, og kopierer budgettet (fx til andet alternativ). Disse handlinger vil ændre defaultlevetiden fra 999 til 50 år, og de nye afskrivningskonti kommer da i brug Har du allerede en levetid indtastet, vil en genberegning ikke slette denne. Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Når opfølgningsperioden ændres vil det medføre genberegning, og du skal kontrollere og justere anlægsaktiverne så de svarer til budgettet. Tjek og juster levetiden (den hentes fra sidste år, og ændres derfor ikke ved genberegning) Konstater om genberegning har fremkaldt ændring i afskrivningskonti. Det vil betyde afvigelser til budgettets afskrivninger, som du kun kan fjerne ved en genberegning af budgettet (som ikke anbefales) Tjek om du har anvendt de konti der fremover skal bruges til Beboelse, privat. I budget og/eller opfølgning. Undgå at lave ændringer, hvis det er muligt. Årsbudget 2017 sådan gør du Håndteringen af beboelse er strammet op og det ses ofte at beboelser der ikke hører under landbrugsaktiverne er sat under Fast ejendom, beboelse disse ejendomme skal flyttes! Du skal kontrollere og justere: er der korrekt levetid på alle stuehuse og beboelser er værdien den handelsmæssige er der ejendomme under Fast ejendom som burde på enten: Beboelse privat (ejendomme som ikke er knyttet til virksomheden, som anvendes af ejeren og evt. også lejes ud), eller Beboelse anden virksomhed Disse rettelser vil normalt være de samme som laves i regnskaberne for Koordiner derfor med regnskabet. 10

11 Budgeteksempel på beboelsesejendomme Fig. 6 Køb af ejendom med stuehus (eget), stuehus (udlejet) og privat sommerhus (der evt. også udlejes) Default er levetiden 50 år, og der afskrives på private konti. (Der vil ske yderligere ændringer i brug af konti ikke færdigbeskrevet) 11

12 Budgetopfølgning eksempel på beboelse Fig. 7 Beboelsen er her vist efter opdatering. Levetiden er stadig 999 år som hentes fra sidste årsregnskab eller realiseret. Afskrivningskontoen er ændret til ny konto! Se vejledningen om køb af ejendom (udkommer sep. 2016) 12

13 6. V/P lån skal fremover samles i Virksomhed i årsrapport og budget Årsregnskabsloven betyder at Årsrapporten skal arbejde med samlet saldo for lån. Skatteregnskabet skal derimod opstilles med privat og virksomhed adskilt Kontering i kassen og opsamlingen herfra i årsregnskabet for V/P-lån afhænger af om der laves årsrapport eller kun skatteregnskab. Der laves i registreringen automatik i dataoverførsel der betyder at automatisk data fører posterne på plads enten efter skattehensyn eller årsrapport hensyn. Det betyder derfor at budgetarbejdet kan blive forskelligt alt efter om der udarbejdes årsrapport hos budgetkunden eller kun skatteregnskab. Budget og -opfølgning skal konteres på samme måde som er valgt i registreringssiden. Konteres i kasseregistrering på V-konti gøres dette også i budgettet Anvender du ikke opfølgning på Kasseomsætning anvendes kun V-konti. Konteres i kasseregistrering på V- og P-konti, gøres dette også i budgettet - hvis man laver opfølgning på kasseomsætning. Du efterposterer så den private post over i virksomhedskontoen for resultatets skyld. Se illustration nedenfor: Kasse efter skatteregnskab, konto (V) Gæld afdrag (P) Gæld afdrag (V) Renter (P) Renter (V) Bidrag (P) Bidrag 0 Resultat på virksomhedskonti i budget / årsrapport Gæld afdrag (+saldo) Renter Bidrag - 0 Fig. 8 Kontering efter skattehensyn. Du skal med efterpostering få det delte lån på plads så det vises hensigtsmæssigt i budgettet. Konteres der efter årsrapporthensyn som det anbefales på årsrapport- og/eller budgetkunder skal du sandsynligvis ikke gøre noget. Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Du skal gøre som du plejer så det passer med dit budget. Årsbudget 2017 sådan gør du I forhold til budgettet anbefales det at der konteres efter årsrapporten, det giver mindst muligt behov for efterfølgende arbejde. Konteres med P-konti gøres dette også i budgettet men P-posteringen efterposteres til V-posteringen Afklar intern på hver kunde efter hvilket princip der konteres. Læg også gerne en strategi for, hvordan der skal konteres generelt på kunderne i jeres virksomhed. 13

14 7. Amortisering af låneomkostninger (afsnittet er ikke færdigt / korrekt endnu) Årsregnskabsloven har (hele tiden) sagt at låneomkostninger skal amortiseres over løbetiden. Hidtil er dette ikke sket i større omfang, da mange F1-lån ikke her haft de store kurstab. Praksis ændres altså fra en kursregulering af lånene til dagsværdi, til en praksis, hvor låneomkostninger samles inklusiv kursregulering og amortiseres (oftest lineært) på en konto for amortisering per lånetype. Du skal på et regneark ved siden af holde styr på det enkelte låns amortisering. I balancen indgår altså nu også et beløb som indeholder låneomkostninger og kurstab (2770 xx). Beløbet amortiseres hvert år (evt. kvartals/månedsvis) med en efterpostering til en konto under renter (53xx xx) som oprettes netop til amortisering. Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Du skal gøre som du plejer så det passer med dit budget. Årsbudget 2017 sådan gør du Har du kopieret en ultimo til primo (fra forventet resultat 2016 eller et gammelt budget), og der er kopieret gamle kursreguleringer og låne saldi skal du: Kursregulering nulstilles Nulstil kursreguleringer primo Primo status lånekonto sættes til amortiseret kostpris Har du mange lån kan du evt. vente med at ændre primo til du kan kopiere disse fra det foreløbige regnskab for For de eksisterende lån anbefaler vi at der ikke opsamles amortisering, da låneomkostninger mv. allerede er udgiftsført. Derimod gøres det for ny-optagede lån, hvis låneomkostningerne er af væsentlig størrelse. Det amortiserede beløb bør behandles på samme måde som årsrapporten, så aftal gerne intern hvordan dette gøres i jeres virksomhed. Oftest vil lineær nedbringelse af beløbet over lånets løbetid være tilstrækkeligt. 8. Stamplanter optages i anlægskartotek Årsregnskabsloven indfører et nyt begreb for planter med flere/mange års levetid; Stamplanter Stamplanter er planter, som anvendes til at høste fra og planten i sig selv er pr. definition flerårig. Tre kendetegn skal være opfyldt for at aktivet falder under denne betegnelse: 1. Bæres i produktion/udvikling (Som levende plante = Planteskole) eller til at skabe et landbrugsprodukt (bærproduktion på den levende plante) 2. Forventes at bære produkter i mere end én periode. 3. Det er usandsynligt at planten efter endt brug vil blive solgt (som levende), bortset fra en evt. scrapværdi (f.eks. flis fra æbletræ) Eksempler: Stamplanter: Træer til pyntegrønt, Frugttræer, Jordbær, Vinstokke Ikke stamplanter: Skov, juletræer, flerårigt græs. 14

15 Stamplanter indgår ikke i jordbeholdninger, men tages op i anlægskartoteket til kostpris, og afskrives over levetiden. Konti vedrørende stamplanter Balancen under Stamplanter : Køb af ejendom: Investering: Stamplanter , , , Stamplanter Stamplanter knyttet til anlægskartoteket Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Du skal ikke gøre noget, for du har ikke stamplanter i dit budget. Årsbudget 2017 sådan gør du Du skal ved nyetablering af stamplanter efterpostere udgifter til investeringskontoen. Det kan f.eks. være en gødningsudgift, udgift til kemi, planter og omkostninger til plantearbejdet. Har du allerede etablerede stamplanter skal du oprette disse i primo værdien under Stamplanter Eksempel Fig. 9 Stamplanter findes efter Fast ejendom. Her er investeret kr. 15

16 9. Værdiændring af besætning og beholdning Opstillingen i fanen Inv.Finansiering ændres således: - Biologiske aktiver udgår da beholdninger ikke anses for biologiske. - Der oprettes en ny linie Værdiregulering Investering og Finansiering Årets resultat før skat Værdiændring besætning/beholdning (Ny sumlinje) automatisk beregning i regnskab (senere?!) Manuelle indtastninger..... Besætning automatisk beregning i regnskab (senere?!) Manuelle indtastninger Efterpostering Beholdning automatisk beregning i regnskab (senere?!) Manuelle indtastninger Fig. 10 hvis du ønsker værdiændringer renset for konjunktur skal du beregne og efterpostere beløbet Ønsker du at der under besætning og beholdning alene skal stå værdiændringen uden konjunktur, skal du flytte konjunkturændringen til kontiene (manuelle). Beregningen foretager du selv. Er besætningen steget kr. ved prisstigning skal du postere x (bringer årets resultat ned) x (justerer forskydningen tilsvarende) Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Du skal ikke gøre noget - for du har ikke værdiregulering i dit budget Årsbudget 2017 sådan gør du Vil du bruge værdiregulering skal du fremover lave beregningerne og efterpostere disse i budgettet. Dette skal gøres månedsvis, hvis du laver løbende opfølgning på resultat. 10. Beholdningspriser korn = høstpriser Årsregnskabsloven medfører at du skal budgettere med enten høstprisen eller den lavere aktuelle pris hvis prisen er faldet efterfølgende. Er prisen på statustidspunktet: - faldet: bruges denne - steget: bruges høstprisen, opskrivning er ikke tilladt i årsrapporten efter klasse B. Man kan altså ikke puste lagrene op, men tager tabet løbende og prisgevinsten ved salgstidspunktet. Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Håndter priserne som du plejer Årsbudget 2017 sådan gør du Primo året: værdien på lagrene sættes til prisen på høst (forrige år) Ultimo månedsvis: priserne (månedsvis) sættes til høstprisen eller dagsprisen, hvis lavere. Ny høst indsættes til prisen på høsttidspunktet, og efterfølgende til dagspris hvis forventet lavere 16

17 11. Anden virksomhed (Biaktivitet): Konti ændres (afsnittet er ikke færdigt) Ekstern opstilling ændres (82xx xx numre) Budgetopfølgning efter 16/ sådan gør du Håndter anden virksomhed som du plejer. Årsbudget 2017 sådan gør du Du skal budgettere biaktivitet på kontonumre 82xx xx. Typisk er det udlejning af beboelse der har stået under 5000 og 5001 og har du hidtil budgetteret biaktivitet her skal du nu i stedet benytte et 82xx xx nummer. Biaktivitet er defineret som andre aktiviteter der ikke direkte vedrører hovedaktiviteten, men som indgår konteringsmæssigt under hovedaktiviteten. Er der tale om en aktivitet med egen bogføring og regnskabsopgørelse, er der ikke tale om en biaktivitet men en selvstændig virksomhed. Hvis resultatet af denne virksomhed skal indgå i budgettet skal det budgetteres under tilknyttede virksomheder. 12. Best practice Budget og opfølgning på Resultat (Best practice er ikke rettet endnu) Best practice - Budget og opfølgning på resultat opdateres på disse punkter Budget og -opfølgning på resultat (Landbrugsinfo) Periodisering i budget og budgetopfølgning Denne vejledning tager udgangspunkt i periodisering af de væsentligste budget- og opfølgningsposter. Primært besætnings- og beholdningsforskydning og afskrivninger. Med periodisering af disse få poster har vi korrigeret for de økonomisk mest betydelige poster. Konteringen opdateres 16. september Beholdninger grovfoder, foderkorn og salgsbeholdninger Regneark til månedsvis afstemning af lagre, intern overførsel fra mark til foder samt beregnet/ planlagt indkøb. Regnearket opdateres for korn 16. september 17

BUDGETSÆSON SÅDAN

BUDGETSÆSON SÅDAN BUDGETSÆSON 2016-17 SÅDAN ÆNDRINGER I BUDGET OG BUDGETOPFØLGNING UDARBEJDELSE AF BUDGET OG BUDGETOPFØLGNING EFTER LANCERING AF ÅRSRAPPORT 2.0 Vejledning 1 Budgetsæson efterår 2016 - fokuspunkter i forbindelse

Læs mere

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom.

Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. Køb af ejendom i budget og -opfølgning Køb af en ejendom i budget og budgetopfølgning vises med et eksempel på køb af en kvægejendom. I eksemplet kan du se, hvordan konteringen håndteres i budget og budgetopfølgning.

Læs mere

April 2016 Laila Foldager Scharff INFOMØDE ÅRSRAPPORT 2.0

April 2016 Laila Foldager Scharff INFOMØDE ÅRSRAPPORT 2.0 April 2016 Laila Foldager Scharff INFOMØDE ÅRSRAPPORT 2.0 HVAD HVORDAN 4... Årsrapport 2.0 TRE OPGAVER Opgave 1: Opdeling af årsrapport i virksomhedens resultat og privatøkonomi Udvikling af tilhørende

Læs mere

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen.

Ø90 Vejledning. Hvis der er foretaget en kortperiodisk opgørelse for perioden, vil opgørelsesposteringer herfra også komme med i råbalancen. Ø90 Vejledning Vejledning til Råbalance Råbalancen i Ø90 kan udskrives to steder fra: 1. I Kasseregistrering kan man udskrive råbalancen direkte via F7 Bestilling Online 2. I skærmbilledet Råbalance (via

Læs mere

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU

Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU Erfa-møde Horsens 28. januar 2016 Jes B. Willumsen Økonomi og Virksomhedsledelse SEGES PUNKT 5. UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING HVILKE BEHOV SER DU UDVIKLING AF Ø90 ØKONOMISTYRING 1. Statistik 2. O90.dk

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Plus Kom godt i gang med DLBR Årsrapport Mark 2.0 Online Plus DLBR Ø90 Årsrapport 2.0 Kom godt i gang I denne Maxibog kommer vi rundt om alle de steder som jf. årsrapport 2.0 skal tilpasses. Det vil ikke være

Læs mere

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur

Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur Ø90 Råbalance - sådan - den økonomiske temperatur DLBR Ø90 Råbalance den økonomiske temperatur Råbalancen er et værktøj til at tage den aktuelle driftsøkonomiske temperatur på en ejendom når som helst.

Læs mere

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget

Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget Ø90 Budget - sådan - det detaljerede budget DLBR Ø90 Budget det detaljerede budget Her beskrives hvordan du budgetter på kontoniveau og samtidigt periodiserer dine indtægter og udgifter på måneds bais.

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Resultatopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET OPFØLGNING

Læs mere

Ingen, hvis du har konteret jf. definitionen, så sker udskillelsen automatisk

Ingen, hvis du har konteret jf. definitionen, så sker udskillelsen automatisk Anlægsaktiver Grunde og bygninger Da jord værdiansættes til dagsværdi og bygninger til kostpris minus afskrivninger, bør de jf. Erhvervsstyrelsen ikke indgå i samme balancepost. Derfor skiller vi jord

Læs mere

Status- og efterposteringer

Status- og efterposteringer Status- og efterposteringer Side 9. Fordeling mellem privat og erhverv 2 10. Kursregulering og indeksering 6 11. Sted-budgetter 7 12. Anden virksomhed 9 13. Oprettelse af konti i Status 13 14. Sletning

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N DEMO BUDGET KØB AF EJENDOM Vejledning budget 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD ÅRSBUDGET 3 5-kolonner... 4

Læs mere

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter

Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring. 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter Vejledning til emner Igangsætning 21. maj 2015 Nyheder i Økonomistyring 1. Budgetopfølgning, Månedsudskrifter 2. Budget kolonneopsætning: Beregning af en kolonne er forbedret 3. Budget rationaliset arbejdsgang,

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N INTERNT REGNSKAB 2016 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Resultatopgørelse - intern.........................

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Likviditetsopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET

Læs mere

Intern håndtering af FlexRegnskab

Intern håndtering af FlexRegnskab Intern håndtering af FlexRegnskab Udkast til Best Practice for FlexRegnskab i et rådgivningscenter Interne krav til FlexRegnskab og krav til kunden Regnskaber under konceptet FlexRegnskab kan både udarbejdes

Læs mere

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet

Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Udenlandsk indkomst (eksempel med vindmølle) Behandling af vindmøller der er hjemhørende i udlandet i Ø90 regnskabet Du skal bruge de særlige konti til udenlandsk virksomhed. I den forbindelse vil det

Læs mere

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M.

26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. 26/1-2016 Laila Foldager Scharff MOMS OG SKATTEDISPONERINGSBILLEDE M.M. DAGSORDEN Moms Anbefalet arbejdsgang ved helårsmoms Udfordringer Kendte fejl Skattedisponeringsbilledet Brush up hvordan læses og

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

WEBINAR - IGANGSÆTNING. Laila Foldager Scharff

WEBINAR - IGANGSÆTNING. Laila Foldager Scharff WEBINAR - IGANGSÆTNING Laila Foldager Scharff 30-01-17 AGENDA SaPro R75 ejendomsvurderinger Summax Tekstgenkendelse KU-posteringer Indkomstdisponeringsbilledet Årsrapport 2.0 Landmand.dk opdatering Evt.

Læs mere

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger

1.1. Udlæsning af budget til anden ejendom. Vejledningen herunder vil blive indarbejdet i O90.dk - Vejledninger Vejledning til emner Igangsætning 23. januar 2015 Nyheder i Økonomistyring Opdateringen indeholder faciliteter vedrørende Budget, -opfølgning og Råbalance. Hovedemnerne er nye kopieringsmuligheder af budget,

Læs mere

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT

RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING OG FORVENTET RESULTAT RESULTATOPFØLGNING ERFARINGERNE FRA 2015 Kalkuler kan give problemer med ultimo og beregning af beholdningsforskydning Fjernes ved budgetlægning Tilpasset med kalkule

Læs mere

Ø90 Vejledning. Vejledning

Ø90 Vejledning. Vejledning Ø90 Vejledning Vejledning Revideret 27. april 2017 Programmet giver mulighed for at lave flere slags budgetter inden for fanerne Produktion, Resultat, Invest./ Finansiering, Balance og Egenkapital. Der

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Auditplus Anlæg. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Auditplus Anlæg Microsoft Dynamic C5 1 Indhold ANLÆG/DAGLIG... 3 Anlægskladde... 3 Oprettelse af anlæg... 3 Afskrivning af anlæg... 4 Salg af anlæg... 5 Skrot af anlæg... 6 Manuel funktion

Læs mere

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget

Investeringsbudget. Indhold. Definition - investering. Definition - Investeringsbudget. 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget 1 Procesbeskrivelse til investeringsbudget Investeringsbudget Hensigten med dette dokument er, at gøre opmærksom på kravene til de investeringer, der skal indarbejdes i Investeringsbudgettet for Aalborg

Læs mere

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag

Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet. Gruppearbejde, formiddag Stikords-referat fra Budget ERFA-møde, 22.10.2014 - gruppearbejder, VFL-notater og evaluering af mødet Gruppearbejde, formiddag 1. Hvilket potentiale ser I i Råbalancen? Foreløbigt regnskab Periodeopgørelse

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.76 Opdateringsbeskrivelse Udgivet December 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret,

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. S:\7600-Oekonomisystemer\7690 Nyt regnskab\opstilling A Definition parameter\v_fg_drft_landbr_a_def 03.doc Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A,

Læs mere

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010:

Evaluering af budgetter udarbejdet i Ø90-budget efter den 26/11 2010: Projekt: Demonstration af dynamisk ledelse af landbrugsbedrifter Side 1 af 8 Anders Funch, KHL Budgetter er tastet direkte i resultat, likviditet og balance. Budget for andet erhverv (kontoplan 5). Vurdering

Læs mere

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave)

Intern omsætning. Side 22. Intern omsætning 2. 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) Intern omsætning Side 22. Intern omsætning 2 23. I/S budgetter 6 (ekstra opgave) 22. Intern omsætning Opgave I denne opgave skal du indtaste og afstemme intern omsætning af foder mv. Når der i det daglige

Læs mere

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000

Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober. Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Budget kursus 2012 Koldkærgård 31. oktober Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Århus N 8740 5000 Ø90 Budget kursusbeskrivelse Ø90-Budget - kursusbeskrivelse Formål: Deltagere: Arbejdsform:

Læs mere

Ø90 Konference 08.12.2011

Ø90 Konference 08.12.2011 Konference 08.12.2011 Resultat fra workshop: Hvordan udnytter vi produkt-porteføljen optimalt overfor: Deltidslandmænd: Overblik over likviditet Skatteoptimering Overblik over samlet økonomi for bedriften

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

Systemopsætning Finans

Systemopsætning Finans Systemopsætning Finans Under menuen Funktioner Systemopsætning Finans, indtastet Generelle oplysninger, Opsætning af kontoplan og Faste Konti vedrørende Finansmodulet. Indholdsfortegnelse Finansopsætning...

Læs mere

Økonomistyring - Kundefokus og effektivitet hånd i hånd

Økonomistyring - Kundefokus og effektivitet hånd i hånd Økonomistyring - Kundefokus og effektivitet hånd i hånd Økonomiens dag 14.06.2012 Merete Jensen Niels Bloch Økonomistyring Skal bidrage til at vi kommer Fra konjunkturledelse til virksomhedsledelse 1 Værdikæde

Læs mere

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C

Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011. Peter Rauff, UNI C Fordelinger, Kontoskema og årsafslutning 2011 Peter Rauff, UNI C Fordelinger Flere måder at fordele formål på Manuel indtastning i omposteringskladde Brug af fordelingsnøgle i omposteringskladde Brug af

Læs mere

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E

Å R S A F S L U T N I N G I N D H O L D S F O R T E G N E L S E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ÅRSAFSLUTNING... 2 ÅRSAFSLUTNINGENS FORLØB... 4 EFTERPOSTERINGER... 5 EFTERPOSTERINGERS FORLØB... 6 BOGFØRING I FLERE REGNSKABSÅR... 6 Tiden for årsafslutning nærmer

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat)

Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) Side 1 af 9 Eksempel på årsafslutning i en produktionsvirksomhed (Der ses overalt bort fra moms og skat) A/S NUTS har netop ansat Claus Konto som bogholder i deres maskinfabrik. A/S NUTS producerer specialkomponenter

Læs mere

Overordnet kontoplan. Side 1

Overordnet kontoplan. Side 1 Overordnet kontoplan Menu 02.20 Overordnet kontoplan...2 Menu 02.20.01 Vedligeholdelse af overordnet kontoplan...4 Menu 02.20.05 Oprettelse reference...6 Menu 02.20.11 Overførsel af saldi fra kontoplan...7

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger

Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Regnskabsmæssige forhold i andelsboligforeninger Ny vejledning og modelregnskab Ejendomsforeningen Danmark 23. marts 2011 Agenda Hvad er nyt eller blot en ændret præsentationsform? Behandling af ejendom

Læs mere

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015

YEJI ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 YEJI ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2015 Shuwei Ji Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0

21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0 21. Juni 2016 Laila Foldager Scharff Økonomi IT WEBINAR ÅRSRAPPORT 2.0 DAGSORDEN Sommerregnskab Benchmarking Dataoverførsel vedr. lån Hvor langt er vi i processen Anlægsnoten Hjælpeværktøjer Infoside Forandringens

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SPRAYWRAP ApS. Årsrapport 28. februar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SPRAYWRAP ApS Årsrapport 28. februar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/06/2015 Martin Lykke Jensen Dirigent (Urevideret) Side 2

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EDI indkøb med parkering

EDI indkøb med parkering Modulet på følgende måde: 1. Filen med EDI-faktura indlæses dagligt. Vælg GENNEMFAKT og herefter 3-Postering EDI/xml-faktura Indsæt dags dato, og start med at sige NEJ til postering så udskrives blot en

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

WEBINAR OM OPDATERING

WEBINAR OM OPDATERING 15. December 2016 Laila Foldager Scharff WEBINAR OM OPDATERING 16-12-16 Velkommen til - vi har sat lidt musik på så du kan få indstillet lyden DAGSORDEN Dokumentation for opgørelse Årsrapport ændringer

Læs mere

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS

MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS MURERMESTER JAN MOGENSEN ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2013 Robert Søe-Jensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet

Regnskaber. Vi har nu startet 2 regnskaber 2006 og 2007, med status åben. Derefter skal vi have en kontoplan lavet Regnskabsdelen Regnskaber Kontoplan Bogføringstyper Åbningsbalance Bogføring Budget Udskrifter Ny konto i kontoplan Ny konto i udskrifter Kreditor / debitor Regnskab Vælg regnskaber - Så får vi et tomt

Læs mere

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer

Årsrapport 2012/13. Indsender: Fremlagt og godkendt. Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Revision Vestkysten Statsautoriserede revisorer Årsrapport 2012/13 H&K Maskiner Gørding ApS Birkevænget 24 6690 Gørding CVR nr. 26285755 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab

Læs mere

13. Kontering af skatter

13. Kontering af skatter 13. Kontering af skatter 13.1 Selskabsskat Nedenfor kan du se hvordan forskellige typer af skat skal konteres. Selskabsskat: Løbende i kasseregistrering: Ordinær aconto Konto 7260 10 Frivillig aconto nr.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015

Vurderingspriser og opgørelsesmetoder. Regnskabsåret 2015 Danmarks Statistik Sejrøgade 11, 2100 København Ø Tlf.: 39 17 39 17, www.dst.dk Kontakt: Kontorfuldmægtig Christine Leth-Møller chm@dst.dk www.dst.dk/indberetning_jordbrug Januar 2015/CHM Vurderingspriser

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

V.T.S. BYG ApS. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013

V.T.S. BYG ApS. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013 V.T.S. BYG ApS Årsrapport 1. april 2012-31. marts 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/07/2013 Bjarne Zepernick Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

STATUS ApS. Årsrapport for 2012

STATUS ApS. Årsrapport for 2012 FSR Revisorerne Bastian og Krause Registrerede revisorer ApS Guldborgvej 8, 2000 Frederiksberg Tlf. 38 111 400 Fax. 38 111 440 STATUS ApS Vestergade 6, 1. 1456 København K CVR-nr. 27077048 Årsrapport for

Læs mere

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR

Biografforeningen Kino Møn Storegade Stege. 6. regnskabsår CVR. NR Biografforeningen Kino Møn Storegade 55 4780 Stege 6. regnskabsår CVR. NR. 34169144 ÅRSRAPPORT FOR 1. JANUAR 2016 TIL 31. DECEMBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS

TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS TYLSTRUP AUTOHANDEL ApS Tylstrupvej 35 9382 Tylstrup Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2017 Michael Sudergaard

Læs mere

Årsafslutning i ectrl

Årsafslutning i ectrl Årsafslutning i ectrl Denne vejledning er en gennemgang af, hvordan man nemt og bekvemt kommer gennem årsafslutningen i ectrl. Opret nyt regnskabsår Det første man skal foretage sig er at oprette det nye

Læs mere

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff

Webinar - igangsætning. Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Webinar - igangsætning Jurjen Hessels Laila Foldager Scharff Agenda Årsrapport Statusseddel Moms Revisionsliste Statusseddel Summax API diverse Diverse Årsrapport Årsrapport Forside Skemakrav Erhvervsstyrelsen

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS

Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2006 25/8 2006 Bilag 4. Intern årsrapport for 2005/2006 for Bahnsen ApS Bahnsen ApS Intern årsrapport for perioden 1/7 2005-30/6 2006 16. regnskabsår

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Økonomistyring. Den individuelle tilgang

Økonomistyring. Den individuelle tilgang Økonomistyring Den individuelle tilgang Ude eller hjemme DLBR tilbyder en lang række produkter indenfor økonomistyring. Produkter, som enten tilbydes hos DLBR-rådgivningsvirksomheden eller som et onlineprodukt.

Læs mere

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud:

Et typisk forløb for regnskabsårsafslutning ser derfor således ud: Afslutning af regnskabsår Overgang til nyt regnskabsår sker i flere faser, idet de sidste bilag, der vedrører det gamle regnskabsår, jo typisk først er bogført nogle måneder inde i det nye regnskabsår.

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Pl i Ø90 us

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Årsrapport 2.0 Pl i Ø90 us Kom godt i gang med DLBR Årsrapport Mark 2.0 Online i Ø90 Plus Årsrapport 2.0 i Ø90 I denne Maxibog kommer vi rundt om alle de steder som jf. årsrapport 2.0 er tilpasset i Ø90. Alle punkter skal tilpasses

Læs mere

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål.

B R A N D S O F T. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Vejledning til brug af ny kontoplan med art og formål. Denne vejledning er beregnet til brug for de personer, som skal i gang med det nye regnskabssystem, der introduceres af Kirkeministeriet pr 1. januar

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Vejledning og kommentarer til ny version

Vejledning og kommentarer til ny version Vejledning og kommentarer til ny version Udgave: SummaSummarum 4 Version: 4.00 Frigivelse: 30. november 2011 Med frigivelsen af denne nye hovedversion, SummaSummarum 4, følger en mængde ny funktionalitet

Læs mere

RIAZ' VIKARBUREAU ApS

RIAZ' VIKARBUREAU ApS RIAZ' VIKARBUREAU ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/11/2013 Riaz Ahmed Butt Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere