Vi arbejder for et bæredygtigt miljø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arbejder for et bæredygtigt miljø"

Transkript

1 N R Vi arbejder for et bæredygtigt miljø Skagen får Danmarks mest avancerede vandværk Lyn-renseanlæg til industrien Lolland tager klimaændringerne alvorligt Polen vælger slamforbrænding

2 LEDER Leif Bentsen Bæredygtige, innovative løsninger Teknologier og løsninger, der kan tage kampen op mod klimaændringer er efterspurgte over hele verden uanset om problemet er oversvømmelser i Danmark eller tørke i Spanien. Som en global miljøansvarlig virksomhed startede vi for flere år siden med at sætte øget fokus på innovation og teknisk udvikling. Vi ser nemlig disse faktorer som grundlæggende, når det gælder om at udvikle bæredygtige teknologier og få skabt løsninger, der kan tage kampen op mod klimaændringer. Derfor står vi nu godt rustet til de kommende års indsats for at forbedre miljøet. Fokus på konsekvenserne af klimaændringerne Innovative løsninger bliver som bekendt skabt af kreative mennesker og det er typisk mennesker, der både formår at udvikle nye løsninger til eksisterende problemer og se de nuværende løsninger i nye sammenhænge, som f.eks. bæredygtig udvikling, optimering af energiforbruget, nedsættelse af CO 2 udledning osv. Det store klimatopmøde finder sted i København i december 2009 og hele Danmarks og verdens fokus er rettet mod bæredygtige løsninger.» hvis verden ikke investerer massivt i nye grønne teknologier, kan det ende med en klode, hvis gennemsnitstemperatur er 6 grader højere end i dag«lyder det bl.a. fra Det Internationale Energiagentur. De»grønne teknologier«findes i dag og som sådan er vi allerede halvvejs, men succes er betinget af, at de grønne, innovative løsninger bliver sat i relation til vore kunders hverdag, hvor konsekvenserne af klimaændringer står højt på dagsordenen Godt i gang Og vi er allerede godt i gang. For eksempel samarbejder vi med Lynettefællesskabet, Københavns Energi, Spildevandscenter Avedøre, Århus Vand & Spildevand samt DTU om muligheden for at optimere allerede kendte teknologier til videregående rensning af overløbsvand og spildevand. I Gentofte og Gladsaxe kommuner udfører vi test ifm. rensning af regnvand, som efterfølgende bliver ledt til lokale ferskvandsområder. Vi har også i samarbejde med DANVA og kommunerne Vejen, Aalborg, Slagelse, Køge og Tønder udarbejdet en beregningsmodel til identifikation af omkostningsbesparende tiltag i spildevandssystemet. Vi er således godt i gang og fortsætter også fremover arbejdet med at sikre et bæredygtigt miljø VandTek09 Et nyt og målrettet arrangement for vand og afløb har set dagens lys. Fra november 2009 afholdes det første VandTek09 i Odense Congress Center. Som en af de førende danske aktører inden for vand og afløb deltager Krüger naturligvis på både udstillingen og konferencen.»branchens nuværende arrangementer bliver integreret i VandTek09 s koncept. Konferenceprogrammet byder således på en bred vifte af information, innovation og netværk. Vægtningen mellem konference og udstilling er afstemt, så de besøgende får et optimalt udbytte i teori såvel som i praksis«fortæller Ole F. Adeler, markedschef hos Krüger og en del af VandTek09 s konferenceudvalg. Ole F. Adeler, Indvielse af Oset vandværk i Norge Oset Vandværk i Oslo, Norge blev indviet af Norges kronprins ved en storslået ceremoni i september Vandværket er Nordens største og har en kapacitet på m 3 /d. Renseprocessen består af den patenterede Actiflo proces i kombination med TGV højhastighedsfiltre efterfulgt af UV desinfektion samt kloring. Krüger har stået for projektering og levering af anlæggets procestekniske installation. Actiflo renser drikkevandet Med venlig hilsen Leif Bentsen Direktør, Krüger A/S Division Danmark Ole F. Adeler 2

3 Løser problemet med gult vand Skagen får Danmarks mest avancerede vandværk I 25 år har salgschef Erling Baun Christensen fra Krüger arbejdet med Danmarks vanskeligste vand grundvandet i de højtliggende magasiner i Skagen. Nu bliver opgaven endegyldigt løst. Krüger har indgået kontrakt med Forsyningen i Frederikshavn om at stå for opbygning af et nyt vandværk i Skagen. Det skal stå færdigt i Det ypperste, Krüger har lavet»det bliver Danmarks mest avancerede vandværk, og det ypperste vi har lavet noget sted«, erklærer den garvede vandmand. Siden den unge bygningsingeniør i 1971 kom til Krüger har han været med til at opføre cirka 100 vandværker i Danmark og i Asien. Grundvandet i Skagen er fra naturens hånd ikke rent. Det er gult og indeholder en række stoffer, som skal fjernes, inden det når ud til forbrugerne. Erling Baun Christensen og hans team af vandeksperter har gennem mange år gennemført små og store forsøg i Skagen for at løse problemerne. Den gule farve Det seneste har gjort skagboerne tilfredse. Det er et fuldskalaanlæg, som fjerner den berygtede gule farve, som Skagens drikkevand har været kendt for i årevis. Vandet ser rent ud, men det kan ikke overholde alle grænseværdier. Det kan det med Krügergaranti, når det nye vandværk står færdigt. Betingelsen er, at det grundvand, som kommer ind i systemet, overholder en række veldefinerede grænseværdier. Vandet kommer fra over 30 boringer, og det bliver blandet inden behandlingen på det nye værk går i gang. Kendte teknikker Selve behandlingen er et langt forløb med at ilte, afgasse, pumpe, suge gennem membraner, behandle, si og blæse vandet. Det hele slutter med UV-belysning. Alle teknikker er hver for sig kendte og afprøvede andre steder i landet, men aldrig før har hele paletten været i brug på én gang. Alligevel er Erling Baun Christensen sikker i sin sag.»der dukker altid overraskelser op, men vi ved, at alting virker, og at den samlede proces hænger sammen. Det her løser problemet med det vanskelige vand i Skagen«, garanterer Erling Baun Christensen. Selv regner han med at gå på pension, når det nye vandværk i Skagen og ét i Holstebro står klar i 2010.»Det første vandværk, jeg var med til at bygge hos Krüger var i Holstebro, og det sidste bliver også i Holstebro. Så er ringen sluttet«, smiler Erling Baun Christensen. Erling Baun Christensen, Interimistisk løsning til vandproduktionen Haldor Topsøe A/S stod for at skulle øge vandproduktion til 34 m 3 /t og ønskede derfor tre nye blødgørings- samt omvendt osmoseanlæg (Mega RO ) til produktionen. Men samtidig var der også behov for en kontinuerlig produktion af rent vand og således kunne vandproduktionen ikke blot lukkes ned, mens de hidtidige anlæg blev fjernet. Rent vand i teltet Krüger Aquacare kom derfor frem med en lidt usædvanlig løsning, hvor fabrikkens nye vandanlæg blev installeret midlertidigt i et telt lige uden for bygningen, hvor anlæggene fremover skulle være. Herfra kunne de nye anlæg producere vand, samtidig med at de gamle anlæg blev fjernet. Det kunne også lade sig gøre, fordi alle tre nye vandanlæg er en del af en alternerende drift, hvor det ene anlæg altid står standby. Ingen af anlæggene er dog ude af drift i længere tid end hvad der foreskrives. Krüger Aquacare: Søren Hoffmann, 3

4 Drikkevand Københavns Energi får nyt vandværk i det gamle Københavns Energi er gået i gang med at modernisere sine 7 vandværker. Første projekt er en total omlægning af Slangerup Vandværk med katalytisk iltning, genbrug af filterskyllevandet og ikke mindst et velfungerende styringssystem. Krüger har designet løsningen, projekteret anlægget og styret byggeriet.»i realiteten har vi fået et helt nyt vandværk. Det gamle var efter et engelsk koncept, der stammede fra slutningen af 1800-tallet, og som vi bruger på alle vores vandværker. Nu kører værket i Slangerup efter princippet»katalytisk afjerning«, som Krüger har udviklet, og det fungerer rigtig godt«, fortæller ingeniør Jacob Christensen, som har været KEs projektleder i Slangerup. Nu har han kastet sig over det næste projekt, vandværket i Søndersø. Her har Københavns Energi endnu ikke valgt nogen teknologi.»vores gamle koncept har sådan set fungeret meget godt. Anlæggene producerer bare ikke så meget vand, som de er dimensionerede til, og så får vi problemer med kvaliteten. Vi ved med sikkerhed, at vi skal have central styring på alle anlæg, så vi kan opretholde et højt kvalitetsniveau og har sikker forsyning, men vi har endnu ikke en samlet plan for alle værker«, fastslår Jacob Christensen. I drift hver dag Det smukke vandværk ved Frederiksborgvej er bygget om i flere etaper. Det har været i drift hver dag, mens renoveringen stod på. Det gamle værk havde problemer med at overholde grænseværdierne for jern og mangan, og derfor har Krüger designet et helt nyt system til at ilte og filtrere vandet. Tidligere løb vandet ned ad en stor trappe. Det så flot ud, og fungerede også langt hen ad vejen. Men katalyse er både mere effektivt og giver bedre mulighed for at styre processen. Vandet løber gennem fire store stålskabe, iltningsenheder, hvor det bliver iltet og pisket ved at blive kastet op imod nogle vaskebrætlignende plader. I det lukkede system opstår der ingen kondens. Efter den behandling ledes vandet gennem en kanal til et omfattende filtersystem, der består af 2 x 6 for- og efterfiltre. Alt i alt betyder det, at vandet fra Slangerup nu uden problemer overholder alle grænseværdier og også kan tåle fremtidige, skærpede krav. Skyllevand bliver til drikkevand Anden del af projektet er et anlæg, der renser skyllevandet fra sandfiltrene, så det kan køres tilbage til stålskabene og blive til rent drikkevand til københavnerne. Det sker i to underjordiske betontanke på hver 1200 kubikmeter, hvor slammet bundfældes, og det øverste vand pumpes væk, filtreres og UVbehandles, inden det løber tilbage til vandværket. Idéen med det anlæg er naturligvis at spare vand, som er en knap ressource i hovedstadsområdet, og at undgå forurening af det nærliggende vandløb.»vi har haft nogle indkøringsproblemer med det anlæg, og det er ikke helt på plads endnu. Men princippet er helt rigtigt, og jeg er sikker på, at det kommer til at fungere«, siger Jacob Christensen. Christian Hindrichsen, Nu kører Slangerup Vandværk efter princippet katalytisk afjerning, som Krüger har udviklet, og det fungerer rigtig godt 4

5 Drikkevand Nyt, flot Snubbekorsværk i Høje-Taastrup Et succesfuldt partnering-samarbejde har sikret Høje-Taastrup Vandforsyning et nyt, flot vandværk, der arkitektonisk imponerer og falder smukt sammen med de naturskønne omgivelser. Vandværket skal fremover levere rent drikkevand svarende til ~9.500 husstande (130 m 3 /t) syd for hovedstaden. Råvandet, der er helt normalt grundvand uden skadelige luftarter, bliver hentet fra en lokal kildeplads. Igennem hele projektfasen har omkostningerne holdt sig imponerende tæt op ad det budgetterede beløb, men i begyndelsen af projektfasen var alt dog ikke fryd og gammen Fokus på omkostninger Den første licitation blev aflyst, da alle bud var for dyre. Men i anden omgang lykkedes det at sammensætte et godt team, der opfyldte forsyningens behov for et sublimt vandværk til en fornuftig pris. Ydermere lykkedes det i de indledende faser af det nye partneringsamarbejde at få reduceret prisen yderligere. Det lykkedes nemlig de innovative partnere at ændre vandbehandlingsprocessen, således at man kunne reducere størrelsen på bygningen og dermed spare i alt 8 mio.kr. Partnering Krüger har stået for at levere og montere procesanlægget til iltning i beluftningsbassiner samt for- og efterfiltrering i åbne sandfiltre. Georg Berg Entreprise var hovedentreprenør og Niras rådgiver på Snubbekorsværket i Høje Taastrup. Vandværket blev opført på kun 12 måneder med minimale omkostninger til ekstraarbejder, således at partneringsamarbejdets incitamentspulje blev udløst. Max Jensen, Udfordringerne med at skabe en bæredygtig og effektiv vandforsyning kræver en innovativ og dedikeret partner Dokumenteret sikkerhed for rent drikkevand TRE-FOR Vand forsyner husstande med rent drikkevand og det kræver at der er 100% styr på alle arbejdsprocedurer inklusiv de arbejdsopgaver, der har indflydelse på kvaliteten af drikkevandet. Hvis der opstår et akut behov for en eller flere reparationer følger mandskabet nøje planlagte arbejdsprocedurer for at minimere risikoen for en forurening. Også rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver bliver nøje planlagt og beskrevet for at minimere fejl. Samtidig bliver alle udførte opgaver efterfølgende noteret i en database som dokumentation for at arbejdet er udført. Det giver samtidig TRE-FOR Vand et effektivt værktøj til hvis der på trods af alle forholdsregler alligevel opstår en fejl at finde frem til kilden. V-todo TRE-FOR Vand har valgt Krügers V-todo til at styre og dokumentere alle planlagte opgaver. Med V- todo kan servicemedarbejderne følge med i egne opgaver, notere den krævede dokumentation, og hente en teknisk beskrivelse frem. V-todo er integreret i vandforsyningens SRO, så driftspersonalet også i forbindelse med de daglige operationer eller vagttilkald har den opdaterede tekniske dokumentation lige ved hånden. V-todo fungerer således som portal til al teknisk dokumentation og er et alsidigt værktøj til at styre systematisk vedligehold Bo Bartelt på 5

6 INDUSTRI VAND- OG SPILDEVAND Kompakt BioReaktor Standardanlæg til forrensning af industrispildevand Baseret på velkendt MBBR teknologi fra AnoxKaldnes 75-90% BOD reduktion fjerner ca. 20 kg BOD per time Mobilt anlæg (Plug & play) service finansiering installation udstyr Lyn-renseanlæg på 25 m 3 6 udviklere bag nyt kompakt renseanlæg til industrien afdækning af behov Kan man rense 400 kilo organiske stoffer ud af 300 kubikmeter vand på bare et døgn? Og så endda i en beholder med en kapacitet på 25 kubikmeter. Svaret er ja hvis 3 betingelser er opfyldt. 1 At vandet ikke til enhver tid skal overholde alle grænseværdier 2 At vandet er letomsætteligt. 3 At man bruger et nyt Bio HIRate anlæg, som et udviklerteam fra Krüger og AnoxKaldnes netop har lanceret. Behovet er der En af folkene bag konceptet er den 35-årige ingeniør Tommas Leth, som glæder sig meget til at se anlægget i sving i virksomheder i hele Europa. Behovet er der i hvert fald.»mange fødevarevirksomheder har let omsætteligt spildevand og behov for at få det renset i en fart, inden det bliver ledt ud i kloakken. De afregner efter mængden af organisk stof, og her er Kompakt BioReaktor den helt rigtige løs- ning«, mener Tommas Leth. Anlægget fylder nærmest ingenting. Det er en 5 meter høj cylinder med en diameter på 3 meter. Køber man den løsning hos Krüger, går der 12 uger fra ordresedlen er skrevet under til anlægget er i drift. Kompakt BioReaktor kan supplere eksisterende anlæg, så det kan bruges i virksomheder, der har brug for en hurtig udvidelse af kapaciteten. Bakterierne kan mere Tommas Leth har længe ment, at bakterierne i konventionelle anlæg kunne yde mere, end de får lov til, og han havde sammen med kolleger spekuleret på forskellige løsninger. Med Krügers køb af AnoxKaldnes fik tankerne for alvor næring. Det svenske firma har udviklet den særlige MBBR-teknologi med nogle spaghettilignende plastikmedier, hvor effektive bakterier trives særligt godt. På tværs af Øresund Et team af udviklere på tværs af Øresund gik i gang med projektet og efter 6 måneders arbejde var de klar til den første test. Resultaterne ved en marmeladefabrik var meget opmuntrende, og Krüger er nu klar til at rulle Kompakt BioReaktor ud til fødevarevirksomheder i Danmark, Sverige og resten af Europa. Tommas Leth er ingeniør fra Aalborg Universitet med speciale i kemi og mikrobiologi. Han har forsket i et par år og arbejdet på Teknologisk Institut, inden han kom til Krüger for 2 år siden.»for mig er det fagligt tilfredsstillende at kombinere min forskningsmæssige tilgang til en viden om markedet og virksomhedernes behov. Det er ikke bare en kreativ løsning det skal også fungere i virkeligheden hos en kunde, der betaler for det«, konstaterer Tommas Leth. Flere nye idéer Teknikken i Kompakt BioReaktor kan ifølge Tommas Leth overføres til større renseanlæg, der får tilført store mængder højt omsætteligt vand. Men ellers er Tommas og kollegerne så småt i gang med den næste idé, som handler om anaerob lynrensning i et anlæg, der producerer biogas. Krüger har netop købt et selskab med særlig ekspertise indenfor biogas, så Tommas Leth håber at blive involveret ind i et nyt projekt sammen med nye kolleger. Tommas Leth, All-In-Pack komplet løsning Krüger tilbyder en total servicepakke til virksomheder, som ønsker et vandanlæg. All-In-Pack kalder vi ydelsen, som betyder, at kunden leaser anlægget og betaler et fast abonnement for brugen af det. Et Bio HIRate anlæg koster kr. pr. måned, og så sørger Krüger for, at det kører hver dag. Der er løbende eftersyn og Krüger skifter reservedele uden beregning. Eneste løbende driftsudgift er strøm og kemikalier. På den måde bliver det ikke en egentlig investering for virksomheden men en del af de løbende driftsudgifter. Med et Kompakt BioReaktor anlæg vil mange virksomheder kunne spare penge fra dag 1 uden at skaffe finansiering, siger Finn Skov Nielsen fra Krügers industriafdeling. Krüger tilbyder også All-In-Pack løsninger til andre anlæg. Finn Skov Nielsen, 6

7 industri vand og spildevand Ekstremt rent vand til farmaceutisk industri Fabrikationen af farmaceutiske produkter kræver ikke bare rent vand, men ekstremt rent vand i produktionen. Derfor valgte LeoPharma i Ballerup et nyt topmoderne vandbehandlingsanlæg samt UV-anlæg og rustfrie rørsystemer fra Krüger Aquacare. Standardanlæg: Ionpro-LX4 Vandbehandlingen foregår i et standardanlæg kaldet Ionpro-LX4, der består af blødgøring, omvendt osmose, CEDI-LX samt sterilfilter og har en kapacitet på 800 liter i timen. Indbygget i anlægget er også mikroprocessorstyring, der kan sammenkobles med en ekstern PLC styring. Med det nye vandanlæg lever LeoPharma fuldt ud op til vandkvalitetskravene i det europæiske»pharmacopoeia requirements for purified water«. Mobilt vandanlæg renser for tungmetaller Lever op til europæiske standarder Vandanlægget er bygget på Veolia Waters fabrik i England og leveres prævalideret med udført Factory Accept Test (FAT), samt dokumenter for Installation Qualification (IQ) og Operation Qualification (OQ). Implementeringen blev udført af Krügers egne ingeniører og installationen blev udført af vore danske teknikere, der er specialuddannede i England. Den efterfølgende service bliver ligeledes udført af teknikere fra Krügers serviceafdeling. Søren Hoffmann En af de mest effektive metoder til at rense såvel drikkevand, spildevand eller perkolat for tungmetaller hedder MetClean. Teknologien er patenteret af Krüger og har gennem mere end 10 år bevist sin effektivitet i Danmark såvel som udlandet. Og nu er et nyt mobilt vandanlæg med MetClean klar til udrykning. Hvad enten det drejer sig om en akut nødsituation eller pilottest af vandrensningen, så står anlægget klart. Reno-Nord i Aalborg stod tidligere på året i en akut situation med behov for behandling af perkolatet fra slaggemodningen. Det mobile MetClean anlæg drog til Nordjylland og rensede perkolatet for tungmetaller, så selv de skrappeste kravværdier både til afledning til kloak eller udledning til recipient - blev overholdt. Selve anlægget er fuldt automatiseret og bliver styret og overvåget af Krüger via internettet. Når det mobile anlæg ikke er ude og afhjælpe akutte problemer, så bliver det anvendt det til pilottest af metalholdigt vand. Krügers patenterede MetClean proces Akut udrykning Affaldsbehandlingsselskabet I/S Hvis du vil vide mere, kontak Terkel Christensen, 7

8 afløbssystemer Klimaændringer er en udfordring Hvordan undgår lollikkerne oversvømmede kældre og vand i gaderne, når vandstanden stiger, og der kommer mere regn? Det er Krüger ved at analysere for Lolland Forsyning.»Vi har nogle gamle modeller, som bygger på en helt anden regnvandsintensitet end den, vi kan forudse nu. Derfor er vi nødt til at få et nyt beslutningsgrundlag, for det kan blive nogle store investeringer, vi skal til at foretage«, forklarer spildevandschef Peder Lyngby Sørensen fra Lolland Forsyning. Hydraulik og afløbsmodel Første del af opgaven er hydrauliske beregninger for Nakskov, Rødby, Rødbyhavn og Maribo. Her skal Krüger beregne, hvordan vandet samles i lavninger, når vandstanden er høj, og når det regner kraftigt. Næste trin er en model for afløbssystemet i de fire byer.»vi har nogle afskærende ledninger, som i dag er udnyttet 100 pct. Modellen skal vise, om de skal udvides, om vi skal have flere, eller om vi i stedet kan klare os med bassiner. For os gælder det om at finde en løsning, der virker og holder og som er så billig som muligt«, fastslår Peder Lyngby Sørensen. Sikkerhedsfaktor Selv de mest avancerede modeller kan ikke give en vandfast garanti. Geografien, rørene og bassinerne kan måles og vejes, vandets veje kan kortlægges og de kritiske vandløb og farvande kan analyseres. Men den nøjagtige vandstand på Lolland og den præcise regnmængde er hverken Krüger eller Lolland Forsyning herre over. Derfor skal analysen fra Krüger beskrive sikkerhedsfaktoren, og det bliver et spændende punkt.»vi vil helt givet vælge en løsning, som er sikker, men hvor vi lægger kriterierne kan jeg ikke sige noget om, før vi får oplægget fra Krüger. Hvis det er meget kostbart at sikre enkelte ejendomme, skal vi selvfølgelig vurdere, hvordan vi tackler det. Vi ønsker sikkerhed og vi ønsker at investere vores penge optimalt«, fastslår spildevandschefen. Fra 65 til 6 renseanlæg Der venter en række andre store udskrivninger til spildevandssystemet i de kommende år. I dag er der 65 renseanlæg på Lolland, og i fremtiden skal der være 6 for at drive systemet så effektivt og økonomisk som muligt. Alene omlægningen og investeringen i at fremtidssikre de blivende anlæg blev i 2005 vurderet til at koste 800 mio. kr. Det kan finansieres med den nuværende spildevandsafgift, men prisstigninger og hele klimascenariet er ikke regnet ind i taksterne.»det kan vi heller ikke gøre i dag. For det første kender vi ikke udgifterne, og for det andet ved vi ikke, om der kommer en særlig betalingsmodel for de særlige udgifter i forbindelse med klimaændringer. Vi har den specielle situation på Lolland, at 70 procent af den regn, der falder hos os, skal pumpes ud igen«, fortæller Peder Lyngby Sørensen. Theis Gadegaard, PAS Pump Action Screen. En rist, der renser sig selv Fremover behøver man ikke længere rengøre risten i f.eks. overløbsbygværket eller ved indløbet til regnvandsbassinerne. Krüger forhandler nu»pas«risten, der udover sin normale funktion med at tilbageholde ristestoffet også er selvrensende. PAS risten har indbygget en hydrodynamiske rensedyse, der ved hjælp af vand og luft spuler kraftigt langs undersiden af risten. På den måde bliver ristens overflade renset, ristestoffet fjernet og man forhindrer samtidig tilstopning af risten. Fordele: Effektiv tilbageholdelse af suspenderet stof Modulopbygget og kræver intet langsgående montagedæksel Simpel styring (Plug-and-Play) Lave installationsomkostninger Minimal vedligeholdelse pga. få bevægelige dele BAT-teknologi Theis Gadegaard, 8

9 Spildevand Krüger summer af liv Lollands renseanlæg under lup Det er ikke kun mennesker og rådhuse, der bliver slået sammen, når 7 kommuner bliver til 1. På Lolland er turen nu kommet til renseanlæggene, og Krüger er involveret i flere projekter. Den store, samlede plan for hele spildevandsområdet på Lolland er endnu ikke klar, men rent fagligt er det oplagt at nedlægge nogle af de små anlæg og opgradere de større, både når det gælder kapacitet og teknik. Krüger har fået en opgave med at planlægge en udvidelse af Rødby Havn Renseanlæg, og her sidder Fini Tiedt for bordenden. En erfaren herre Det er en erfaren herre på 48 år, kommunen har fået som tovholder. Arbejdslivet startede hos FL Smidth, men i 1985 kom Fini Tiedt til Krüger og var med til at bygge renseanlæg bl.a. til industrivirksomheder i Danmark og i udlandet. Blandt kunderne var det daværende Carlsberg selskab Danbrew, som op igennem 90erne anlagde store bryggerier i Thailand, Kina og andre steder i verden. De producerede mere spildevand end Rødby, og Krüger leverede både renseanlæg, biogasanlæg og vandbehandlingsanlæg. Siden gik turen til Per Aarsleff og til WTE-Denmark, som primært byggede renseanlæg i Baltikum. I 2008 søgte Fini Tiedt tilbage til Krüger. Nu er han projektleder i spildevandsafdelingen med fokus på kommunerne.»det var næsten lige som at komme hjem igen. Selv om jeg havde været væk i 7 år, behandler kollegerne mig som om, jeg bare havde været udstationeret«, griner Fini Tiedt. Selv om han har været væk fra firmaet, har Krüger altid været nærværende.»man møder jo Krügerfolk overalt både hos konkurrenterne, leverandørerne og hos kunderne«, konstaterer den hjemvendte projektleder. Dispositionsforslag Forudsætningerne for opgaven i Rødbyhavn er ikke glasklart defineret. Det skal blandt andet ske efter en workshop med nøglemedarbejdere i Lolland Forsyning. I starten af 2009 præsenterer Krüger et forslag til udvidelsen.»det er et fint og velholdt anlæg, der naturligvis bærer præg af, at det senest er udbygget for 15 år siden. Der er kommet nye teknologier til siden og med det for øje vil det bl.a. være oplagt at kigge nærmere på hele forbehandlingsdelen på renseanlægget«, fortæller Fini Tiedt. Flere ubekendte faktorer Rødby Havn Renseanlæg har en kapacitet på max personenheder og en ny strukturplan for området, udarbejdet i 2008, anslår et fremtidigt kapacitetsbehov på ca personenheder. Men der eksisterer fortsat flere ubekendte faktorer, der kan påvirke kapacitetsbehovet. Herunder kan nævnes den kommende Femernforbindelse og det som anlægsarbejdet kan trække med af øget indbyggerantal, arbejdspladser og turisme og dermed øget spildevandstilledning. Endvidere er der planer om nye sommerhusområder, hvor det er planen at disse skal tilsluttes offentlig kloak. Endelig er det væsentligt at få hele strukturen for håndtering af spildevandet i Lolland kommune på plads. Krüger summer af liv Sideløbende er Fini Tiedt involveret i en række andre projekter, i blandt andet Allerød, Fredensborg og Nakskov.»Det er netop det spændende ved at være i en stor virksomhed som Opgraderet renseanlæg på Cypern Krüger. Det summer af liv og der er så mange forskellige projekter i gang samtidig både når det gælder spildevand, drikkevand, afløbssystemer og jord«, siger Fini Tiedt. I de 7 år han har været væk er Krüger blevet tættere forbundet med moderselskabet Veolia, og det oplever Fini Tiedt som meget positivt.»i sin tid var vi skeptiske, men nu tror jeg alle oplever det som en stor fordel, at vi er en del af et stærkt internationalt fællesskab. Det gør Krüger mere interessant som arbejdsplads og som samarbejdspartner«, mener Fini Tiedt. Fini Tiedt, Krüger har afsluttet opgraderingen af Limassol renseanlæg på Cypern. Et renseanlæg som vi designede og byggede for mere end 10 år siden og som vi nu har opgraderet fra PE til PE. Det inkluderede bl.a. opgradering af 16 eksisterende procesenheder og opførelse af 22 nye procesenheder/ bygværker. Foran os står nu 365 dages testperiode, hvor vi bl.a. skal eftervise anlæggets evne til at overholde de garanterede kriterier. Krüger er samtidig ansvarlig for driften af anlægget frem til 2013 med option på yderligere fem år. Hans Ole Poulsen, 9

10 Slam Polen brænder slammet I Polen har et konsortium med Veolia Water Solutions & Technologies i spidsen og Krüger som deltager netop fået en kontrakt på ca. 750 mio. kr. på at opføre et anlæg, der kan brænde ton tørstof om året fra Czajka renseanlæg i Warsawa. Det foregår i et system kaldet Pyrofluid, som forbrænder alle organiske stoffer i slammet samtidig med at samtlige EU s emissionskrav overholdes. Det er Krügers fjerde kontrakt på et slamforbrændingsanlæg til Polen inden for de sidste to år.»det bliver et af de største anlæg af sin art i verden, og det er spændende, fordi vi står for hele forløbet. Selv askeresten skal vi behandle, så den kan håndteres og anvendes efterfølgende uden arbejdsmiljøpro- Krüger har netop afleveret et slamforbrændingsanlæg til PKN Orlen, Polens største raffinaderi. blemer. Og den viden, vi opbygger ved at være med i et projekt af denne størrelse og kompleksitet, kommer vores kunder i Danmark og i resten af verden til gode. Vi har også netop afleveret et slamforbrændingsanlæg til PKN Orlen, Polens største raffinaderi. Slamforbrændingsanlægget har en kapacitet på tons slam per år. Fra udarbejdelse af koncept til færdig indkøring tog det kun halvandet år, før anlægget var klar til brug«, fortæller Lars Christoffersen, direktør for Krügers internationale division. Lars Christoffersen, Bæredygtige slamløsninger Behandling af slam bliver en udfordring for tusindvis af renseanlæg over hele verden i de kommende år. Krüger og Veolia-selskaberne er førende indenfor teknologier og løsninger, og Krüger arbejder målrettet på området.»vi har samlet al vores ekspertise på slamområdet i en ny afdeling, som er i gang med at udvikle og implementere de løsninger, som ejerne af renseanlæg verden over efterspørger«, siger Jacob Bruus, der er leder af Krügers nye slamafdeling. Hele paletten af teknologier Mange firmaer kan tilbyde specifikke slamprodukter til kunderne. Krüger har derimod hele paletten og sælger dermed ikke et produkt, men den løsning, der passer lige nøjagtigt til kundens behov.»vi kan kombinere alle vores velkendte teknologier og sætte dem sammen på nye og innovative måder uden at det bliver et eksperiment«, garanterer Jacob Bruus. Det energineutrale renseanlæg Som eksempel på Krügers innovation nævner han et nyt projekt med disintegration af slam inden udrådning, som Krüger i øjeblikket gennemfører på et dansk renseanlæg. Slammet udsættes for tryk og høje temperatur, hvorved slammængden reduceres betragteligt samtidigt med, at der dannes store mængder biogas. Hvis forsøgene falder tilfredsstillende ud vil det betyde, at Krüger meget snart kan tilbyde endnu en attraktiv løsning med kort tilbagebetalingstid.»det er samtidigt første skridt på vej mod det energineutrale renseanlæg. Skal den vision føres ud i livet, er det helt sikkert nødvendigt at udnytte energien fra slammet, og så bliver denne proces en vigtig komponent«, fastslår Jacob Bruus. Fra affald til ressource På den måde går slammet går fra at være et affaldsproblem til at være en nyttig ressource på hvert enkelt renseanlæg. Det afgassede slam kan senere tørres eller brændes, og her behersker Krüger også alle teknikkerne, således at man får størst mulig udnyttelse af ressourcen. Krüger oplever en stor efterspørgsel på de termiske slamløsninger i udlandet. Det er håbet at fjernelsen af afgiften på afbrænding af slam vil skabe det samme behov i Danmark. Standardisering og store anlæg Hans nye slamafdeling tæller 20 mand, som sælger, udvikler og udfører løsninger. Jacob Bruus ser flere fordele i at samle ekspertisen i én organisation.»vi kan standardisere vores ydelser og produkter, så vi hurtigere kan levere selv ret komplekse løsninger. Samtidig kan vi reagere hurtigt og effektivt, når der skal bydes på nye store opgaver over hele verden. Ved at samle eksperterne starter der samtidigt en innovativ proces, som gør, at vi hele tiden udvikler nyt. Vores eksperter kommer dagligt på de danske renseanlæg, og har således den nødvendige erfaring til at få alt til at fungere i hverdagen«, lover Krügers slamchef. Jacob H. Bruus, 10

11 Jordrens Eksperter i at koge kemikalier op ad jorden Thomas Egedal Kristensen Da Thomas Egedal Kristensen i sin tid søgte job i Krüger, kunne han ikke prale med praktisk erfaring med afværgeteknikker, som der stod i jobbeskrivelsen. I dag er den 31-årige maskinmester en af nøglepersonerne i Krügers oprensningsteam, som er førende eksperter i at installere anlæg, der koger giftstoffer eller kemikalier op ad jorden. Det foregår ved en særlig metode, ISTD, som Krüger har licens til at bruge i Sverige og Danmark, og som indtil videre har været brugt 2 gange i Danmark. Den første var ved et renseri på Fyn, og den anden kører netop nu i Skuldelev Gadekær. Her har Thomas Egedal Kristensen haft ansvar for at bygge en stor del af installationen op. Det får han også ved Danmarks 3. ISTD-projekt, som Krüger netop har skrevet kontrakt på. Her truer forurening fra et nedlagt pelsrenseri et stort grundvandsområde, og det har forurenet jorden i et villakvarter. 3-4 ton opløsningsmidler Men tilbage til gadekæret i Skuldelev. Under det idylliske vandhul ligger 3-4 ton klorerede opløsningsmidler, som stammer fra et firma, der producerer kaffekander og andet brugskunst. Frem til 1983 brugte firmaet tetrachlorethylen (PCE) til at affedte metal med. Det er skrappe sager, og stoffet er meget skadeligt for dyr, planter og mennesker. Mange udfordringer For Thomas Egedal Kristensen og det øvrige team i Krüger har netop stoffets farlighed været en del af udfordringen. ISTD-metoden går ud på at bore et stort antal huller 7 meter ned i jorden, stikke metalrør ned og sætte varme på. Giftstofferne i jorden begynder at koge, og de giftige stoffer stiger op gennem rørene og ledes hen til et efterbehandlingsanlæg. Thomas Egedal Kristensen har stået for at bygge efterbehandlingsanlægget. Men tetrachlorethylen er når det opvarmes så ætsende, at man risikerer at beskadige behandlingsanlægget. Derfor har Thomas og kollegerne måtte konstruere et system med nogle dyser, der sprøjter vand blandet med natriumhydroxid på stoffet, inden det skal behandles. Ansvar og støtte fra teamet Thomas Egedal Kristensen har tidligere arbejdet på Avedøreværket og i et ventilationsfirma, så arbejdet med ISTD var helt nyt land.»det vidste både Krüger og jeg, da jeg startede, men det er gået rigtig godt. Jeg har et stort, selvstændigt ansvar, og der står ikke nogen og kigger mig over skulderne konstant. Det kan jeg godt lide. Til gengæld kan jeg trække på mine kolleger, hvis der opstår problemer«, fortæller Thomas Egedal Kristensen. Og anlægget har kørt uden større vanskeligheder, siden det blev sat i drift 18. september. Op til premieren havde Thomas travlt men ikke i Skuldelev. Han blev nemlig far til to drenge den 13. september, så kollegerne måtte tage over med behandlingsanlægget og Thomas hjalp lidt til via mobiltelefonen. Jeg har et stort, selvstændigt ansvar, og der står ikke nogen og kigger mig over skulderen konstant Hele Europa Siden har Thomas Egedal Kristensen været i Skuldelev mange gange. Krüger har døgnvagt på anlægget, og det er gået planmæssigt med at få det giftige stof kogt væk. I slutningen af 2008 lukker anlægget ned og Krüger kan køre containerne tilbage. Næste projekt er mere end dobbelt så stort, så Thomas og kollegerne må i gang med en udvidelse.»det er en virkelig god metode, og vi har fået det til at fungere fint. Derfor håber jeg, at vi får mange opgaver af den her type. Vi kan jo levere anlæg i hele Europa og stå for projekterne sammen med Veolia eller leje anlæg ud til andre firmaer. Det er i hvert fald spændende at være med til«, konstaterer Thomas Egedal Kristensen. Hvis du vil vide mere, kontakt Thomas Egedal Kristensen, 11

12 Nyt Om Velskin ApS tænker på miljøet Krüger Aquacare har leveret et nyt moderne ionbytningsanlæg til Velskin Aps, der er specialiseret i overflade behandling og er en af produktionsfabrikkerne i Velux gruppen. Tidligere havde fabrikken et ældre traditionelt afsaltningsanlæg, som byggede på ionbytningsteknologi, der stod foran en udskiftning. Krüger Aquacares løsning var et standardanlæg et Rapide Strata system udviklet af vores engelske søsterselskab Elga Process Water. Ionbytning 1. trin er en kationbytter, hvor vandets indhold af kationer ombyttes til brintioner (H+) 2. trin er en anionbytter, hvor vandets indhold af anioner ombyttes til hydroxylioner (OH-) Resultat: Rent vand H+OH- = H2O Fordelene ved Rapide Strata er: Leverer en vandkvalitet på under 1 µs produceret direkte fra råvand Op til 50% reduktion i kemikalie forbrug (NaOH og HCL) Næsten neutralt spildevand fra anlægget En regenerationstid på minutter mod normalt op til 3 timer Lille kompakt anlæg, der ikke optager meget plads Hurtig og nem installation da anlægget leveres færdigtestet inklusiv styringssystem ELGA Lab i Danmark Siden Krüger Aquacare startede forhandlingen af ELGA Labwaters produkter i Danmark er det gået stærkt fremad. Vi har derfor valgt at indgå et samarbejde med det svenske firma NINO Lab, som åbnede en dansk afdeling for et par år siden. Samarbejdet indebærer, at NINO lab også forhandler ELGA Labwaters mindre anlæg, de såkaldte box systemer af typen Purelab. NINO lab er specialiseret i produkter til bl.a. de danske laboratorier og forhandler ligeledes ELGA Labwaters produkter i Sverige. Laboratorier og hospitaler Krüger Aquacare forhandle naturligvis stadig Purelab systemer direkte til slutbrugerne sideløbende med NINO lab. Forhandlingen af systemer til hospitalssektoren, Medica systemer, samt større anlæg til bl.a. loops sker fortsat gennem Krüger Aquacare. Michael Wick, Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Klamsagervej 2-4 DK-8230 Åbyhøj Tlf Sofiendalsvej 88 DK-9200 Aalborg SV Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf Se også for flere informationer om de forskellige løsninger og produkter. Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen. Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark. Ansvarshavende redaktør: Terry Mah, administrerende direktør Redaktør: Mette Friis-Andersen, kommunikationschef Samarbejdspartner: Stener Glamann, Tankegang as Layout: Grafisk Link, Århus Oplag: stk.

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg

2012 #01. Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 2012 #01 Teknologisk nytænkning er nødvendig Massiv regn kræver dynamisk strategi Bioraffinaderi producerer CO 2 -neutral energi på eget renseanlæg 3 9 12 Bæredygtig teknologi skaber arbejdspladser og

Læs mere

Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed

Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed 2013 #02 Krüger deltager i dioxinoprensning i Danang Airport Grønlands Energiforsyning afværger trussel mod drikkevand Billund Vand bliver trækplaster 3 4 8 Avanceret vandteknologi får international opmærksomhed

Læs mere

Resultater skal overbevise

Resultater skal overbevise 2013 #01 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring Rekreative værdier skal vedligeholdes Sådan renses spildevand fra hospitaler 4 7 10 12 Resultater

Læs mere

Vandsektoren viser vejen

Vandsektoren viser vejen 2014 #01 SmartGrid omstiller renseanlæg til alternativ energi Skive sikrer drikkevand for fremtiden Morsø Forsyning vil udnytte ledig kapacitet Termisk oprensning sælger industrigrund 3 5 10 14 Vandsektoren

Læs mere

Internationale muligheder skal udnyttes

Internationale muligheder skal udnyttes 2012 #02 Halsnæs Vandforsyning eliminerer vandspild under indkøring Model peger på indsatser mod oversvømmelse Innovativt design optimerer rådnetank Kullavik Renseanlæg får robuste renseprocesser 5 6 8

Læs mere

N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel

N R. Vi tænker i vand for fremtiden. Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel N R 1 2 0 1 1 Vi tænker i vand for fremtiden Vand er en fødevare Diamanter er badevandets bedste ven En verden til forskel LEDER Leif Bentsen Vi arbejder med fremtidens vandløsninger Krüger har arbejdet

Læs mere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere

Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008. De gamle energislugere C I R K U L A T I O N Kundeavis I Nr. 35 I 12. årgang I November 2008 Energi... få råd og vejledning til energibesparelser! Partnerskab i højsæde Opdræt af fiskeyngel er et dansk speciale, og Aquatec Solutions

Læs mere

Fakta 2009 Vand i tal

Fakta 2009 Vand i tal Vand i tal DANVAs benchmarking og vandstatistik 2009 Vand i tal Nye udfordringer for vandsektoren Vandsektorloven er nu en realitet. Den har været længe undervejs og selvom lovens ønske om at effektivisere

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser

DRIFT & ARKITEKTUR LÆS INDE I BLADET FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK. Rambøll skærper hospitalsydelser 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S Nr. 3 april 2012 1. årgang DRIFT & ARKITEKTUR www.hospitaldrift.dk ISSN Nr. 1397-1492 FSTA FORUM FOR SYGEHUS TEKNIK OG ARKITEKTUR WWW.FSTA.DK ARKITEKT FRIIS & MOLTKE

Læs mere

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16

PROFILMAGASIN MAJ 2009. - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 PROFILMAGASIN MAJ 2009 - Fjernvarme bliver til fjernkøling side 4 - Verdens største bioenergianlæg side 10 - Sikker vandforsyning side 16 En virksomhed i forandring Kære læser. I dette nummer af profilmagasinet

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 32 11. årgang September 2007 Hovedbanegården holder sig tør med Grundfos KØBENHAVN: DSB varetager omkring 80 procent af al passagertogtransport i Danmark og befordrer omkring 157 millioner

Læs mere

Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads.

Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads. Nyhedsbrev fra Krüger om Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads e f t e r å r 2 0 0 6 LEDER > Ny leder af Krügers kontor i

Læs mere

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål:

kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: ur story kunderne beretter mange gange når vi taler med virksomheder, vender de tilbage med nogle enkle men vigtige spørgsmål: - hvilke kompetencer har sap? - hvilke sap-kunder findes i min branche? -

Læs mere

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. vandteknologi. markedspotentiale og eksportmuligheder i vandområdet

Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet. vandteknologi. markedspotentiale og eksportmuligheder i vandområdet Denne udgivelse er et indstik fra mediaplanet Nr.2/November 12 vandteknologi VandTek 2012 Messe i Odense Congress Center fra d. 20.-23. november 3tips Vand i byer og byer i balance To projekter der skaber

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Optimering NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO

Optimering NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO NOVEMBER 2011 - NR. 6 DEN DANSKE VEDLIGEHOLDSFORENING Optimering FAGMAGASIN FOR DRIFT, VEDLIGEHOLD, TEKNOLOGI OG RISIKO ERHVERVSLIVET KAN SPARE SEKS MILLIARDER PÅ ENERGIEN. FOREBYGGENDE VEDLIGEHOLD HELT

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

profilmagasin DECEMBER 2012

profilmagasin DECEMBER 2012 profilmagasin DECEMBER 2012 14 Grøn guide 20 Fast arbejde 24 Kaj passer vagten 2 Fast arbejde Medarbejdere i Vestforsyning kan godt identificere sig med titlen i TV/Midt-Vest populære tv program. Som det

Læs mere

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter

Blogstafet. Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Blogstafet Et rum til debat om klimatilpasning med plads til forskellige vinkler og synspunkter Design og layout: MarianneNordentoft.dk Fotos: Kristoffer Amlani Ulbak Martin Moneaux Marianne Nordentoft

Læs mere

C i r k u l a t i o n

C i r k u l a t i o n Kundeavis Nr. 31 11. årgang Februar 2007 Mysteriet i Malmø Tunnelboremaskiner skal have deres på det tørre, så grundvandet omkring dem skal sænkes, mens der bygges Citytunnel i Malmø. Men så begynder SRO-anlægget

Læs mere

#01 JUNI 2014. 28 løsninger til en bedre verden. HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3. HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5

#01 JUNI 2014. 28 løsninger til en bedre verden. HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3. HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5 Region Hovedstaden 28 løsninger til en bedre verden KLIMA- OG MILJØINITIATIVER I REGION HOVEDSTADEN #01 JUNI 2014 HOVEDSTADS- REGIONEN VISER VEJEN FREM Side 3 HØJE GLADSAXE HOLDER PÅ VANDET Side 5 HOSPITALET

Læs mere

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009

energiforum Det inspirerende byggeri Fra energiklasse D til fremtidens krav Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Nr. 3 / Maj 2015 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark ønsker aktivt at medvirke til at nedbringe energiforbruget til gavn for samfund og miljø. energiforum d a n m a r k Det inspirerende byggeri Fra

Læs mere

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar

Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Specialmagasin udgivet af CLEAN 11. november 2014 Annoncefinansieret Dansk projekt vil sikre rent vand i Myanmar Et projekt under CLEAN skal genopbygge vandforsyningen i Myanmars hovedstad Yangoon efter

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

Energi og klima på sygehusene

Energi og klima på sygehusene Energi og klima på sygehusene 16 Tid til luftforandring Indeklima begynder og ender med klima. Region Hovedstadens nye strategi for bæredygtig udvikling skal løfte regionen mod grønnere perspektiver. 12

Læs mere