Vi arbejder for et bæredygtigt miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi arbejder for et bæredygtigt miljø"

Transkript

1 N R Vi arbejder for et bæredygtigt miljø Skagen får Danmarks mest avancerede vandværk Lyn-renseanlæg til industrien Lolland tager klimaændringerne alvorligt Polen vælger slamforbrænding

2 LEDER Leif Bentsen Bæredygtige, innovative løsninger Teknologier og løsninger, der kan tage kampen op mod klimaændringer er efterspurgte over hele verden uanset om problemet er oversvømmelser i Danmark eller tørke i Spanien. Som en global miljøansvarlig virksomhed startede vi for flere år siden med at sætte øget fokus på innovation og teknisk udvikling. Vi ser nemlig disse faktorer som grundlæggende, når det gælder om at udvikle bæredygtige teknologier og få skabt løsninger, der kan tage kampen op mod klimaændringer. Derfor står vi nu godt rustet til de kommende års indsats for at forbedre miljøet. Fokus på konsekvenserne af klimaændringerne Innovative løsninger bliver som bekendt skabt af kreative mennesker og det er typisk mennesker, der både formår at udvikle nye løsninger til eksisterende problemer og se de nuværende løsninger i nye sammenhænge, som f.eks. bæredygtig udvikling, optimering af energiforbruget, nedsættelse af CO 2 udledning osv. Det store klimatopmøde finder sted i København i december 2009 og hele Danmarks og verdens fokus er rettet mod bæredygtige løsninger.» hvis verden ikke investerer massivt i nye grønne teknologier, kan det ende med en klode, hvis gennemsnitstemperatur er 6 grader højere end i dag«lyder det bl.a. fra Det Internationale Energiagentur. De»grønne teknologier«findes i dag og som sådan er vi allerede halvvejs, men succes er betinget af, at de grønne, innovative løsninger bliver sat i relation til vore kunders hverdag, hvor konsekvenserne af klimaændringer står højt på dagsordenen Godt i gang Og vi er allerede godt i gang. For eksempel samarbejder vi med Lynettefællesskabet, Københavns Energi, Spildevandscenter Avedøre, Århus Vand & Spildevand samt DTU om muligheden for at optimere allerede kendte teknologier til videregående rensning af overløbsvand og spildevand. I Gentofte og Gladsaxe kommuner udfører vi test ifm. rensning af regnvand, som efterfølgende bliver ledt til lokale ferskvandsområder. Vi har også i samarbejde med DANVA og kommunerne Vejen, Aalborg, Slagelse, Køge og Tønder udarbejdet en beregningsmodel til identifikation af omkostningsbesparende tiltag i spildevandssystemet. Vi er således godt i gang og fortsætter også fremover arbejdet med at sikre et bæredygtigt miljø VandTek09 Et nyt og målrettet arrangement for vand og afløb har set dagens lys. Fra november 2009 afholdes det første VandTek09 i Odense Congress Center. Som en af de førende danske aktører inden for vand og afløb deltager Krüger naturligvis på både udstillingen og konferencen.»branchens nuværende arrangementer bliver integreret i VandTek09 s koncept. Konferenceprogrammet byder således på en bred vifte af information, innovation og netværk. Vægtningen mellem konference og udstilling er afstemt, så de besøgende får et optimalt udbytte i teori såvel som i praksis«fortæller Ole F. Adeler, markedschef hos Krüger og en del af VandTek09 s konferenceudvalg. Ole F. Adeler, Indvielse af Oset vandværk i Norge Oset Vandværk i Oslo, Norge blev indviet af Norges kronprins ved en storslået ceremoni i september Vandværket er Nordens største og har en kapacitet på m 3 /d. Renseprocessen består af den patenterede Actiflo proces i kombination med TGV højhastighedsfiltre efterfulgt af UV desinfektion samt kloring. Krüger har stået for projektering og levering af anlæggets procestekniske installation. Actiflo renser drikkevandet Med venlig hilsen Leif Bentsen Direktør, Krüger A/S Division Danmark Ole F. Adeler 2

3 Løser problemet med gult vand Skagen får Danmarks mest avancerede vandværk I 25 år har salgschef Erling Baun Christensen fra Krüger arbejdet med Danmarks vanskeligste vand grundvandet i de højtliggende magasiner i Skagen. Nu bliver opgaven endegyldigt løst. Krüger har indgået kontrakt med Forsyningen i Frederikshavn om at stå for opbygning af et nyt vandværk i Skagen. Det skal stå færdigt i Det ypperste, Krüger har lavet»det bliver Danmarks mest avancerede vandværk, og det ypperste vi har lavet noget sted«, erklærer den garvede vandmand. Siden den unge bygningsingeniør i 1971 kom til Krüger har han været med til at opføre cirka 100 vandværker i Danmark og i Asien. Grundvandet i Skagen er fra naturens hånd ikke rent. Det er gult og indeholder en række stoffer, som skal fjernes, inden det når ud til forbrugerne. Erling Baun Christensen og hans team af vandeksperter har gennem mange år gennemført små og store forsøg i Skagen for at løse problemerne. Den gule farve Det seneste har gjort skagboerne tilfredse. Det er et fuldskalaanlæg, som fjerner den berygtede gule farve, som Skagens drikkevand har været kendt for i årevis. Vandet ser rent ud, men det kan ikke overholde alle grænseværdier. Det kan det med Krügergaranti, når det nye vandværk står færdigt. Betingelsen er, at det grundvand, som kommer ind i systemet, overholder en række veldefinerede grænseværdier. Vandet kommer fra over 30 boringer, og det bliver blandet inden behandlingen på det nye værk går i gang. Kendte teknikker Selve behandlingen er et langt forløb med at ilte, afgasse, pumpe, suge gennem membraner, behandle, si og blæse vandet. Det hele slutter med UV-belysning. Alle teknikker er hver for sig kendte og afprøvede andre steder i landet, men aldrig før har hele paletten været i brug på én gang. Alligevel er Erling Baun Christensen sikker i sin sag.»der dukker altid overraskelser op, men vi ved, at alting virker, og at den samlede proces hænger sammen. Det her løser problemet med det vanskelige vand i Skagen«, garanterer Erling Baun Christensen. Selv regner han med at gå på pension, når det nye vandværk i Skagen og ét i Holstebro står klar i 2010.»Det første vandværk, jeg var med til at bygge hos Krüger var i Holstebro, og det sidste bliver også i Holstebro. Så er ringen sluttet«, smiler Erling Baun Christensen. Erling Baun Christensen, Interimistisk løsning til vandproduktionen Haldor Topsøe A/S stod for at skulle øge vandproduktion til 34 m 3 /t og ønskede derfor tre nye blødgørings- samt omvendt osmoseanlæg (Mega RO ) til produktionen. Men samtidig var der også behov for en kontinuerlig produktion af rent vand og således kunne vandproduktionen ikke blot lukkes ned, mens de hidtidige anlæg blev fjernet. Rent vand i teltet Krüger Aquacare kom derfor frem med en lidt usædvanlig løsning, hvor fabrikkens nye vandanlæg blev installeret midlertidigt i et telt lige uden for bygningen, hvor anlæggene fremover skulle være. Herfra kunne de nye anlæg producere vand, samtidig med at de gamle anlæg blev fjernet. Det kunne også lade sig gøre, fordi alle tre nye vandanlæg er en del af en alternerende drift, hvor det ene anlæg altid står standby. Ingen af anlæggene er dog ude af drift i længere tid end hvad der foreskrives. Krüger Aquacare: Søren Hoffmann, 3

4 Drikkevand Københavns Energi får nyt vandværk i det gamle Københavns Energi er gået i gang med at modernisere sine 7 vandværker. Første projekt er en total omlægning af Slangerup Vandværk med katalytisk iltning, genbrug af filterskyllevandet og ikke mindst et velfungerende styringssystem. Krüger har designet løsningen, projekteret anlægget og styret byggeriet.»i realiteten har vi fået et helt nyt vandværk. Det gamle var efter et engelsk koncept, der stammede fra slutningen af 1800-tallet, og som vi bruger på alle vores vandværker. Nu kører værket i Slangerup efter princippet»katalytisk afjerning«, som Krüger har udviklet, og det fungerer rigtig godt«, fortæller ingeniør Jacob Christensen, som har været KEs projektleder i Slangerup. Nu har han kastet sig over det næste projekt, vandværket i Søndersø. Her har Københavns Energi endnu ikke valgt nogen teknologi.»vores gamle koncept har sådan set fungeret meget godt. Anlæggene producerer bare ikke så meget vand, som de er dimensionerede til, og så får vi problemer med kvaliteten. Vi ved med sikkerhed, at vi skal have central styring på alle anlæg, så vi kan opretholde et højt kvalitetsniveau og har sikker forsyning, men vi har endnu ikke en samlet plan for alle værker«, fastslår Jacob Christensen. I drift hver dag Det smukke vandværk ved Frederiksborgvej er bygget om i flere etaper. Det har været i drift hver dag, mens renoveringen stod på. Det gamle værk havde problemer med at overholde grænseværdierne for jern og mangan, og derfor har Krüger designet et helt nyt system til at ilte og filtrere vandet. Tidligere løb vandet ned ad en stor trappe. Det så flot ud, og fungerede også langt hen ad vejen. Men katalyse er både mere effektivt og giver bedre mulighed for at styre processen. Vandet løber gennem fire store stålskabe, iltningsenheder, hvor det bliver iltet og pisket ved at blive kastet op imod nogle vaskebrætlignende plader. I det lukkede system opstår der ingen kondens. Efter den behandling ledes vandet gennem en kanal til et omfattende filtersystem, der består af 2 x 6 for- og efterfiltre. Alt i alt betyder det, at vandet fra Slangerup nu uden problemer overholder alle grænseværdier og også kan tåle fremtidige, skærpede krav. Skyllevand bliver til drikkevand Anden del af projektet er et anlæg, der renser skyllevandet fra sandfiltrene, så det kan køres tilbage til stålskabene og blive til rent drikkevand til københavnerne. Det sker i to underjordiske betontanke på hver 1200 kubikmeter, hvor slammet bundfældes, og det øverste vand pumpes væk, filtreres og UVbehandles, inden det løber tilbage til vandværket. Idéen med det anlæg er naturligvis at spare vand, som er en knap ressource i hovedstadsområdet, og at undgå forurening af det nærliggende vandløb.»vi har haft nogle indkøringsproblemer med det anlæg, og det er ikke helt på plads endnu. Men princippet er helt rigtigt, og jeg er sikker på, at det kommer til at fungere«, siger Jacob Christensen. Christian Hindrichsen, Nu kører Slangerup Vandværk efter princippet katalytisk afjerning, som Krüger har udviklet, og det fungerer rigtig godt 4

5 Drikkevand Nyt, flot Snubbekorsværk i Høje-Taastrup Et succesfuldt partnering-samarbejde har sikret Høje-Taastrup Vandforsyning et nyt, flot vandværk, der arkitektonisk imponerer og falder smukt sammen med de naturskønne omgivelser. Vandværket skal fremover levere rent drikkevand svarende til ~9.500 husstande (130 m 3 /t) syd for hovedstaden. Råvandet, der er helt normalt grundvand uden skadelige luftarter, bliver hentet fra en lokal kildeplads. Igennem hele projektfasen har omkostningerne holdt sig imponerende tæt op ad det budgetterede beløb, men i begyndelsen af projektfasen var alt dog ikke fryd og gammen Fokus på omkostninger Den første licitation blev aflyst, da alle bud var for dyre. Men i anden omgang lykkedes det at sammensætte et godt team, der opfyldte forsyningens behov for et sublimt vandværk til en fornuftig pris. Ydermere lykkedes det i de indledende faser af det nye partneringsamarbejde at få reduceret prisen yderligere. Det lykkedes nemlig de innovative partnere at ændre vandbehandlingsprocessen, således at man kunne reducere størrelsen på bygningen og dermed spare i alt 8 mio.kr. Partnering Krüger har stået for at levere og montere procesanlægget til iltning i beluftningsbassiner samt for- og efterfiltrering i åbne sandfiltre. Georg Berg Entreprise var hovedentreprenør og Niras rådgiver på Snubbekorsværket i Høje Taastrup. Vandværket blev opført på kun 12 måneder med minimale omkostninger til ekstraarbejder, således at partneringsamarbejdets incitamentspulje blev udløst. Max Jensen, Udfordringerne med at skabe en bæredygtig og effektiv vandforsyning kræver en innovativ og dedikeret partner Dokumenteret sikkerhed for rent drikkevand TRE-FOR Vand forsyner husstande med rent drikkevand og det kræver at der er 100% styr på alle arbejdsprocedurer inklusiv de arbejdsopgaver, der har indflydelse på kvaliteten af drikkevandet. Hvis der opstår et akut behov for en eller flere reparationer følger mandskabet nøje planlagte arbejdsprocedurer for at minimere risikoen for en forurening. Også rutinemæssige vedligeholdelsesopgaver bliver nøje planlagt og beskrevet for at minimere fejl. Samtidig bliver alle udførte opgaver efterfølgende noteret i en database som dokumentation for at arbejdet er udført. Det giver samtidig TRE-FOR Vand et effektivt værktøj til hvis der på trods af alle forholdsregler alligevel opstår en fejl at finde frem til kilden. V-todo TRE-FOR Vand har valgt Krügers V-todo til at styre og dokumentere alle planlagte opgaver. Med V- todo kan servicemedarbejderne følge med i egne opgaver, notere den krævede dokumentation, og hente en teknisk beskrivelse frem. V-todo er integreret i vandforsyningens SRO, så driftspersonalet også i forbindelse med de daglige operationer eller vagttilkald har den opdaterede tekniske dokumentation lige ved hånden. V-todo fungerer således som portal til al teknisk dokumentation og er et alsidigt værktøj til at styre systematisk vedligehold Bo Bartelt på 5

6 INDUSTRI VAND- OG SPILDEVAND Kompakt BioReaktor Standardanlæg til forrensning af industrispildevand Baseret på velkendt MBBR teknologi fra AnoxKaldnes 75-90% BOD reduktion fjerner ca. 20 kg BOD per time Mobilt anlæg (Plug & play) service finansiering installation udstyr Lyn-renseanlæg på 25 m 3 6 udviklere bag nyt kompakt renseanlæg til industrien afdækning af behov Kan man rense 400 kilo organiske stoffer ud af 300 kubikmeter vand på bare et døgn? Og så endda i en beholder med en kapacitet på 25 kubikmeter. Svaret er ja hvis 3 betingelser er opfyldt. 1 At vandet ikke til enhver tid skal overholde alle grænseværdier 2 At vandet er letomsætteligt. 3 At man bruger et nyt Bio HIRate anlæg, som et udviklerteam fra Krüger og AnoxKaldnes netop har lanceret. Behovet er der En af folkene bag konceptet er den 35-årige ingeniør Tommas Leth, som glæder sig meget til at se anlægget i sving i virksomheder i hele Europa. Behovet er der i hvert fald.»mange fødevarevirksomheder har let omsætteligt spildevand og behov for at få det renset i en fart, inden det bliver ledt ud i kloakken. De afregner efter mængden af organisk stof, og her er Kompakt BioReaktor den helt rigtige løs- ning«, mener Tommas Leth. Anlægget fylder nærmest ingenting. Det er en 5 meter høj cylinder med en diameter på 3 meter. Køber man den løsning hos Krüger, går der 12 uger fra ordresedlen er skrevet under til anlægget er i drift. Kompakt BioReaktor kan supplere eksisterende anlæg, så det kan bruges i virksomheder, der har brug for en hurtig udvidelse af kapaciteten. Bakterierne kan mere Tommas Leth har længe ment, at bakterierne i konventionelle anlæg kunne yde mere, end de får lov til, og han havde sammen med kolleger spekuleret på forskellige løsninger. Med Krügers køb af AnoxKaldnes fik tankerne for alvor næring. Det svenske firma har udviklet den særlige MBBR-teknologi med nogle spaghettilignende plastikmedier, hvor effektive bakterier trives særligt godt. På tværs af Øresund Et team af udviklere på tværs af Øresund gik i gang med projektet og efter 6 måneders arbejde var de klar til den første test. Resultaterne ved en marmeladefabrik var meget opmuntrende, og Krüger er nu klar til at rulle Kompakt BioReaktor ud til fødevarevirksomheder i Danmark, Sverige og resten af Europa. Tommas Leth er ingeniør fra Aalborg Universitet med speciale i kemi og mikrobiologi. Han har forsket i et par år og arbejdet på Teknologisk Institut, inden han kom til Krüger for 2 år siden.»for mig er det fagligt tilfredsstillende at kombinere min forskningsmæssige tilgang til en viden om markedet og virksomhedernes behov. Det er ikke bare en kreativ løsning det skal også fungere i virkeligheden hos en kunde, der betaler for det«, konstaterer Tommas Leth. Flere nye idéer Teknikken i Kompakt BioReaktor kan ifølge Tommas Leth overføres til større renseanlæg, der får tilført store mængder højt omsætteligt vand. Men ellers er Tommas og kollegerne så småt i gang med den næste idé, som handler om anaerob lynrensning i et anlæg, der producerer biogas. Krüger har netop købt et selskab med særlig ekspertise indenfor biogas, så Tommas Leth håber at blive involveret ind i et nyt projekt sammen med nye kolleger. Tommas Leth, All-In-Pack komplet løsning Krüger tilbyder en total servicepakke til virksomheder, som ønsker et vandanlæg. All-In-Pack kalder vi ydelsen, som betyder, at kunden leaser anlægget og betaler et fast abonnement for brugen af det. Et Bio HIRate anlæg koster kr. pr. måned, og så sørger Krüger for, at det kører hver dag. Der er løbende eftersyn og Krüger skifter reservedele uden beregning. Eneste løbende driftsudgift er strøm og kemikalier. På den måde bliver det ikke en egentlig investering for virksomheden men en del af de løbende driftsudgifter. Med et Kompakt BioReaktor anlæg vil mange virksomheder kunne spare penge fra dag 1 uden at skaffe finansiering, siger Finn Skov Nielsen fra Krügers industriafdeling. Krüger tilbyder også All-In-Pack løsninger til andre anlæg. Finn Skov Nielsen, 6

7 industri vand og spildevand Ekstremt rent vand til farmaceutisk industri Fabrikationen af farmaceutiske produkter kræver ikke bare rent vand, men ekstremt rent vand i produktionen. Derfor valgte LeoPharma i Ballerup et nyt topmoderne vandbehandlingsanlæg samt UV-anlæg og rustfrie rørsystemer fra Krüger Aquacare. Standardanlæg: Ionpro-LX4 Vandbehandlingen foregår i et standardanlæg kaldet Ionpro-LX4, der består af blødgøring, omvendt osmose, CEDI-LX samt sterilfilter og har en kapacitet på 800 liter i timen. Indbygget i anlægget er også mikroprocessorstyring, der kan sammenkobles med en ekstern PLC styring. Med det nye vandanlæg lever LeoPharma fuldt ud op til vandkvalitetskravene i det europæiske»pharmacopoeia requirements for purified water«. Mobilt vandanlæg renser for tungmetaller Lever op til europæiske standarder Vandanlægget er bygget på Veolia Waters fabrik i England og leveres prævalideret med udført Factory Accept Test (FAT), samt dokumenter for Installation Qualification (IQ) og Operation Qualification (OQ). Implementeringen blev udført af Krügers egne ingeniører og installationen blev udført af vore danske teknikere, der er specialuddannede i England. Den efterfølgende service bliver ligeledes udført af teknikere fra Krügers serviceafdeling. Søren Hoffmann En af de mest effektive metoder til at rense såvel drikkevand, spildevand eller perkolat for tungmetaller hedder MetClean. Teknologien er patenteret af Krüger og har gennem mere end 10 år bevist sin effektivitet i Danmark såvel som udlandet. Og nu er et nyt mobilt vandanlæg med MetClean klar til udrykning. Hvad enten det drejer sig om en akut nødsituation eller pilottest af vandrensningen, så står anlægget klart. Reno-Nord i Aalborg stod tidligere på året i en akut situation med behov for behandling af perkolatet fra slaggemodningen. Det mobile MetClean anlæg drog til Nordjylland og rensede perkolatet for tungmetaller, så selv de skrappeste kravværdier både til afledning til kloak eller udledning til recipient - blev overholdt. Selve anlægget er fuldt automatiseret og bliver styret og overvåget af Krüger via internettet. Når det mobile anlæg ikke er ude og afhjælpe akutte problemer, så bliver det anvendt det til pilottest af metalholdigt vand. Krügers patenterede MetClean proces Akut udrykning Affaldsbehandlingsselskabet I/S Hvis du vil vide mere, kontak Terkel Christensen, 7

8 afløbssystemer Klimaændringer er en udfordring Hvordan undgår lollikkerne oversvømmede kældre og vand i gaderne, når vandstanden stiger, og der kommer mere regn? Det er Krüger ved at analysere for Lolland Forsyning.»Vi har nogle gamle modeller, som bygger på en helt anden regnvandsintensitet end den, vi kan forudse nu. Derfor er vi nødt til at få et nyt beslutningsgrundlag, for det kan blive nogle store investeringer, vi skal til at foretage«, forklarer spildevandschef Peder Lyngby Sørensen fra Lolland Forsyning. Hydraulik og afløbsmodel Første del af opgaven er hydrauliske beregninger for Nakskov, Rødby, Rødbyhavn og Maribo. Her skal Krüger beregne, hvordan vandet samles i lavninger, når vandstanden er høj, og når det regner kraftigt. Næste trin er en model for afløbssystemet i de fire byer.»vi har nogle afskærende ledninger, som i dag er udnyttet 100 pct. Modellen skal vise, om de skal udvides, om vi skal have flere, eller om vi i stedet kan klare os med bassiner. For os gælder det om at finde en løsning, der virker og holder og som er så billig som muligt«, fastslår Peder Lyngby Sørensen. Sikkerhedsfaktor Selv de mest avancerede modeller kan ikke give en vandfast garanti. Geografien, rørene og bassinerne kan måles og vejes, vandets veje kan kortlægges og de kritiske vandløb og farvande kan analyseres. Men den nøjagtige vandstand på Lolland og den præcise regnmængde er hverken Krüger eller Lolland Forsyning herre over. Derfor skal analysen fra Krüger beskrive sikkerhedsfaktoren, og det bliver et spændende punkt.»vi vil helt givet vælge en løsning, som er sikker, men hvor vi lægger kriterierne kan jeg ikke sige noget om, før vi får oplægget fra Krüger. Hvis det er meget kostbart at sikre enkelte ejendomme, skal vi selvfølgelig vurdere, hvordan vi tackler det. Vi ønsker sikkerhed og vi ønsker at investere vores penge optimalt«, fastslår spildevandschefen. Fra 65 til 6 renseanlæg Der venter en række andre store udskrivninger til spildevandssystemet i de kommende år. I dag er der 65 renseanlæg på Lolland, og i fremtiden skal der være 6 for at drive systemet så effektivt og økonomisk som muligt. Alene omlægningen og investeringen i at fremtidssikre de blivende anlæg blev i 2005 vurderet til at koste 800 mio. kr. Det kan finansieres med den nuværende spildevandsafgift, men prisstigninger og hele klimascenariet er ikke regnet ind i taksterne.»det kan vi heller ikke gøre i dag. For det første kender vi ikke udgifterne, og for det andet ved vi ikke, om der kommer en særlig betalingsmodel for de særlige udgifter i forbindelse med klimaændringer. Vi har den specielle situation på Lolland, at 70 procent af den regn, der falder hos os, skal pumpes ud igen«, fortæller Peder Lyngby Sørensen. Theis Gadegaard, PAS Pump Action Screen. En rist, der renser sig selv Fremover behøver man ikke længere rengøre risten i f.eks. overløbsbygværket eller ved indløbet til regnvandsbassinerne. Krüger forhandler nu»pas«risten, der udover sin normale funktion med at tilbageholde ristestoffet også er selvrensende. PAS risten har indbygget en hydrodynamiske rensedyse, der ved hjælp af vand og luft spuler kraftigt langs undersiden af risten. På den måde bliver ristens overflade renset, ristestoffet fjernet og man forhindrer samtidig tilstopning af risten. Fordele: Effektiv tilbageholdelse af suspenderet stof Modulopbygget og kræver intet langsgående montagedæksel Simpel styring (Plug-and-Play) Lave installationsomkostninger Minimal vedligeholdelse pga. få bevægelige dele BAT-teknologi Theis Gadegaard, 8

9 Spildevand Krüger summer af liv Lollands renseanlæg under lup Det er ikke kun mennesker og rådhuse, der bliver slået sammen, når 7 kommuner bliver til 1. På Lolland er turen nu kommet til renseanlæggene, og Krüger er involveret i flere projekter. Den store, samlede plan for hele spildevandsområdet på Lolland er endnu ikke klar, men rent fagligt er det oplagt at nedlægge nogle af de små anlæg og opgradere de større, både når det gælder kapacitet og teknik. Krüger har fået en opgave med at planlægge en udvidelse af Rødby Havn Renseanlæg, og her sidder Fini Tiedt for bordenden. En erfaren herre Det er en erfaren herre på 48 år, kommunen har fået som tovholder. Arbejdslivet startede hos FL Smidth, men i 1985 kom Fini Tiedt til Krüger og var med til at bygge renseanlæg bl.a. til industrivirksomheder i Danmark og i udlandet. Blandt kunderne var det daværende Carlsberg selskab Danbrew, som op igennem 90erne anlagde store bryggerier i Thailand, Kina og andre steder i verden. De producerede mere spildevand end Rødby, og Krüger leverede både renseanlæg, biogasanlæg og vandbehandlingsanlæg. Siden gik turen til Per Aarsleff og til WTE-Denmark, som primært byggede renseanlæg i Baltikum. I 2008 søgte Fini Tiedt tilbage til Krüger. Nu er han projektleder i spildevandsafdelingen med fokus på kommunerne.»det var næsten lige som at komme hjem igen. Selv om jeg havde været væk i 7 år, behandler kollegerne mig som om, jeg bare havde været udstationeret«, griner Fini Tiedt. Selv om han har været væk fra firmaet, har Krüger altid været nærværende.»man møder jo Krügerfolk overalt både hos konkurrenterne, leverandørerne og hos kunderne«, konstaterer den hjemvendte projektleder. Dispositionsforslag Forudsætningerne for opgaven i Rødbyhavn er ikke glasklart defineret. Det skal blandt andet ske efter en workshop med nøglemedarbejdere i Lolland Forsyning. I starten af 2009 præsenterer Krüger et forslag til udvidelsen.»det er et fint og velholdt anlæg, der naturligvis bærer præg af, at det senest er udbygget for 15 år siden. Der er kommet nye teknologier til siden og med det for øje vil det bl.a. være oplagt at kigge nærmere på hele forbehandlingsdelen på renseanlægget«, fortæller Fini Tiedt. Flere ubekendte faktorer Rødby Havn Renseanlæg har en kapacitet på max personenheder og en ny strukturplan for området, udarbejdet i 2008, anslår et fremtidigt kapacitetsbehov på ca personenheder. Men der eksisterer fortsat flere ubekendte faktorer, der kan påvirke kapacitetsbehovet. Herunder kan nævnes den kommende Femernforbindelse og det som anlægsarbejdet kan trække med af øget indbyggerantal, arbejdspladser og turisme og dermed øget spildevandstilledning. Endvidere er der planer om nye sommerhusområder, hvor det er planen at disse skal tilsluttes offentlig kloak. Endelig er det væsentligt at få hele strukturen for håndtering af spildevandet i Lolland kommune på plads. Krüger summer af liv Sideløbende er Fini Tiedt involveret i en række andre projekter, i blandt andet Allerød, Fredensborg og Nakskov.»Det er netop det spændende ved at være i en stor virksomhed som Opgraderet renseanlæg på Cypern Krüger. Det summer af liv og der er så mange forskellige projekter i gang samtidig både når det gælder spildevand, drikkevand, afløbssystemer og jord«, siger Fini Tiedt. I de 7 år han har været væk er Krüger blevet tættere forbundet med moderselskabet Veolia, og det oplever Fini Tiedt som meget positivt.»i sin tid var vi skeptiske, men nu tror jeg alle oplever det som en stor fordel, at vi er en del af et stærkt internationalt fællesskab. Det gør Krüger mere interessant som arbejdsplads og som samarbejdspartner«, mener Fini Tiedt. Fini Tiedt, Krüger har afsluttet opgraderingen af Limassol renseanlæg på Cypern. Et renseanlæg som vi designede og byggede for mere end 10 år siden og som vi nu har opgraderet fra PE til PE. Det inkluderede bl.a. opgradering af 16 eksisterende procesenheder og opførelse af 22 nye procesenheder/ bygværker. Foran os står nu 365 dages testperiode, hvor vi bl.a. skal eftervise anlæggets evne til at overholde de garanterede kriterier. Krüger er samtidig ansvarlig for driften af anlægget frem til 2013 med option på yderligere fem år. Hans Ole Poulsen, 9

10 Slam Polen brænder slammet I Polen har et konsortium med Veolia Water Solutions & Technologies i spidsen og Krüger som deltager netop fået en kontrakt på ca. 750 mio. kr. på at opføre et anlæg, der kan brænde ton tørstof om året fra Czajka renseanlæg i Warsawa. Det foregår i et system kaldet Pyrofluid, som forbrænder alle organiske stoffer i slammet samtidig med at samtlige EU s emissionskrav overholdes. Det er Krügers fjerde kontrakt på et slamforbrændingsanlæg til Polen inden for de sidste to år.»det bliver et af de største anlæg af sin art i verden, og det er spændende, fordi vi står for hele forløbet. Selv askeresten skal vi behandle, så den kan håndteres og anvendes efterfølgende uden arbejdsmiljøpro- Krüger har netop afleveret et slamforbrændingsanlæg til PKN Orlen, Polens største raffinaderi. blemer. Og den viden, vi opbygger ved at være med i et projekt af denne størrelse og kompleksitet, kommer vores kunder i Danmark og i resten af verden til gode. Vi har også netop afleveret et slamforbrændingsanlæg til PKN Orlen, Polens største raffinaderi. Slamforbrændingsanlægget har en kapacitet på tons slam per år. Fra udarbejdelse af koncept til færdig indkøring tog det kun halvandet år, før anlægget var klar til brug«, fortæller Lars Christoffersen, direktør for Krügers internationale division. Lars Christoffersen, Bæredygtige slamløsninger Behandling af slam bliver en udfordring for tusindvis af renseanlæg over hele verden i de kommende år. Krüger og Veolia-selskaberne er førende indenfor teknologier og løsninger, og Krüger arbejder målrettet på området.»vi har samlet al vores ekspertise på slamområdet i en ny afdeling, som er i gang med at udvikle og implementere de løsninger, som ejerne af renseanlæg verden over efterspørger«, siger Jacob Bruus, der er leder af Krügers nye slamafdeling. Hele paletten af teknologier Mange firmaer kan tilbyde specifikke slamprodukter til kunderne. Krüger har derimod hele paletten og sælger dermed ikke et produkt, men den løsning, der passer lige nøjagtigt til kundens behov.»vi kan kombinere alle vores velkendte teknologier og sætte dem sammen på nye og innovative måder uden at det bliver et eksperiment«, garanterer Jacob Bruus. Det energineutrale renseanlæg Som eksempel på Krügers innovation nævner han et nyt projekt med disintegration af slam inden udrådning, som Krüger i øjeblikket gennemfører på et dansk renseanlæg. Slammet udsættes for tryk og høje temperatur, hvorved slammængden reduceres betragteligt samtidigt med, at der dannes store mængder biogas. Hvis forsøgene falder tilfredsstillende ud vil det betyde, at Krüger meget snart kan tilbyde endnu en attraktiv løsning med kort tilbagebetalingstid.»det er samtidigt første skridt på vej mod det energineutrale renseanlæg. Skal den vision føres ud i livet, er det helt sikkert nødvendigt at udnytte energien fra slammet, og så bliver denne proces en vigtig komponent«, fastslår Jacob Bruus. Fra affald til ressource På den måde går slammet går fra at være et affaldsproblem til at være en nyttig ressource på hvert enkelt renseanlæg. Det afgassede slam kan senere tørres eller brændes, og her behersker Krüger også alle teknikkerne, således at man får størst mulig udnyttelse af ressourcen. Krüger oplever en stor efterspørgsel på de termiske slamløsninger i udlandet. Det er håbet at fjernelsen af afgiften på afbrænding af slam vil skabe det samme behov i Danmark. Standardisering og store anlæg Hans nye slamafdeling tæller 20 mand, som sælger, udvikler og udfører løsninger. Jacob Bruus ser flere fordele i at samle ekspertisen i én organisation.»vi kan standardisere vores ydelser og produkter, så vi hurtigere kan levere selv ret komplekse løsninger. Samtidig kan vi reagere hurtigt og effektivt, når der skal bydes på nye store opgaver over hele verden. Ved at samle eksperterne starter der samtidigt en innovativ proces, som gør, at vi hele tiden udvikler nyt. Vores eksperter kommer dagligt på de danske renseanlæg, og har således den nødvendige erfaring til at få alt til at fungere i hverdagen«, lover Krügers slamchef. Jacob H. Bruus, 10

11 Jordrens Eksperter i at koge kemikalier op ad jorden Thomas Egedal Kristensen Da Thomas Egedal Kristensen i sin tid søgte job i Krüger, kunne han ikke prale med praktisk erfaring med afværgeteknikker, som der stod i jobbeskrivelsen. I dag er den 31-årige maskinmester en af nøglepersonerne i Krügers oprensningsteam, som er førende eksperter i at installere anlæg, der koger giftstoffer eller kemikalier op ad jorden. Det foregår ved en særlig metode, ISTD, som Krüger har licens til at bruge i Sverige og Danmark, og som indtil videre har været brugt 2 gange i Danmark. Den første var ved et renseri på Fyn, og den anden kører netop nu i Skuldelev Gadekær. Her har Thomas Egedal Kristensen haft ansvar for at bygge en stor del af installationen op. Det får han også ved Danmarks 3. ISTD-projekt, som Krüger netop har skrevet kontrakt på. Her truer forurening fra et nedlagt pelsrenseri et stort grundvandsområde, og det har forurenet jorden i et villakvarter. 3-4 ton opløsningsmidler Men tilbage til gadekæret i Skuldelev. Under det idylliske vandhul ligger 3-4 ton klorerede opløsningsmidler, som stammer fra et firma, der producerer kaffekander og andet brugskunst. Frem til 1983 brugte firmaet tetrachlorethylen (PCE) til at affedte metal med. Det er skrappe sager, og stoffet er meget skadeligt for dyr, planter og mennesker. Mange udfordringer For Thomas Egedal Kristensen og det øvrige team i Krüger har netop stoffets farlighed været en del af udfordringen. ISTD-metoden går ud på at bore et stort antal huller 7 meter ned i jorden, stikke metalrør ned og sætte varme på. Giftstofferne i jorden begynder at koge, og de giftige stoffer stiger op gennem rørene og ledes hen til et efterbehandlingsanlæg. Thomas Egedal Kristensen har stået for at bygge efterbehandlingsanlægget. Men tetrachlorethylen er når det opvarmes så ætsende, at man risikerer at beskadige behandlingsanlægget. Derfor har Thomas og kollegerne måtte konstruere et system med nogle dyser, der sprøjter vand blandet med natriumhydroxid på stoffet, inden det skal behandles. Ansvar og støtte fra teamet Thomas Egedal Kristensen har tidligere arbejdet på Avedøreværket og i et ventilationsfirma, så arbejdet med ISTD var helt nyt land.»det vidste både Krüger og jeg, da jeg startede, men det er gået rigtig godt. Jeg har et stort, selvstændigt ansvar, og der står ikke nogen og kigger mig over skulderne konstant. Det kan jeg godt lide. Til gengæld kan jeg trække på mine kolleger, hvis der opstår problemer«, fortæller Thomas Egedal Kristensen. Og anlægget har kørt uden større vanskeligheder, siden det blev sat i drift 18. september. Op til premieren havde Thomas travlt men ikke i Skuldelev. Han blev nemlig far til to drenge den 13. september, så kollegerne måtte tage over med behandlingsanlægget og Thomas hjalp lidt til via mobiltelefonen. Jeg har et stort, selvstændigt ansvar, og der står ikke nogen og kigger mig over skulderen konstant Hele Europa Siden har Thomas Egedal Kristensen været i Skuldelev mange gange. Krüger har døgnvagt på anlægget, og det er gået planmæssigt med at få det giftige stof kogt væk. I slutningen af 2008 lukker anlægget ned og Krüger kan køre containerne tilbage. Næste projekt er mere end dobbelt så stort, så Thomas og kollegerne må i gang med en udvidelse.»det er en virkelig god metode, og vi har fået det til at fungere fint. Derfor håber jeg, at vi får mange opgaver af den her type. Vi kan jo levere anlæg i hele Europa og stå for projekterne sammen med Veolia eller leje anlæg ud til andre firmaer. Det er i hvert fald spændende at være med til«, konstaterer Thomas Egedal Kristensen. Hvis du vil vide mere, kontakt Thomas Egedal Kristensen, 11

12 Nyt Om Velskin ApS tænker på miljøet Krüger Aquacare har leveret et nyt moderne ionbytningsanlæg til Velskin Aps, der er specialiseret i overflade behandling og er en af produktionsfabrikkerne i Velux gruppen. Tidligere havde fabrikken et ældre traditionelt afsaltningsanlæg, som byggede på ionbytningsteknologi, der stod foran en udskiftning. Krüger Aquacares løsning var et standardanlæg et Rapide Strata system udviklet af vores engelske søsterselskab Elga Process Water. Ionbytning 1. trin er en kationbytter, hvor vandets indhold af kationer ombyttes til brintioner (H+) 2. trin er en anionbytter, hvor vandets indhold af anioner ombyttes til hydroxylioner (OH-) Resultat: Rent vand H+OH- = H2O Fordelene ved Rapide Strata er: Leverer en vandkvalitet på under 1 µs produceret direkte fra råvand Op til 50% reduktion i kemikalie forbrug (NaOH og HCL) Næsten neutralt spildevand fra anlægget En regenerationstid på minutter mod normalt op til 3 timer Lille kompakt anlæg, der ikke optager meget plads Hurtig og nem installation da anlægget leveres færdigtestet inklusiv styringssystem ELGA Lab i Danmark Siden Krüger Aquacare startede forhandlingen af ELGA Labwaters produkter i Danmark er det gået stærkt fremad. Vi har derfor valgt at indgå et samarbejde med det svenske firma NINO Lab, som åbnede en dansk afdeling for et par år siden. Samarbejdet indebærer, at NINO lab også forhandler ELGA Labwaters mindre anlæg, de såkaldte box systemer af typen Purelab. NINO lab er specialiseret i produkter til bl.a. de danske laboratorier og forhandler ligeledes ELGA Labwaters produkter i Sverige. Laboratorier og hospitaler Krüger Aquacare forhandle naturligvis stadig Purelab systemer direkte til slutbrugerne sideløbende med NINO lab. Forhandlingen af systemer til hospitalssektoren, Medica systemer, samt større anlæg til bl.a. loops sker fortsat gennem Krüger Aquacare. Michael Wick, Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tlf Klamsagervej 2-4 DK-8230 Åbyhøj Tlf Sofiendalsvej 88 DK-9200 Aalborg SV Tlf Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tlf Se også for flere informationer om de forskellige løsninger og produkter. Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen. Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark. Ansvarshavende redaktør: Terry Mah, administrerende direktør Redaktør: Mette Friis-Andersen, kommunikationschef Samarbejdspartner: Stener Glamann, Tankegang as Layout: Grafisk Link, Århus Oplag: stk.

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne

Velkommen til. IshØjFORsyning. Vi sikrer dig rent vand i hanerne Velkommen til IshØjFORsyning Vi sikrer dig rent vand i hanerne og leder spildevandet bort www.ishøjforsyning.dk Det eneste, vi har i hovedet, er vand! Ishøj Forsyning A/S blev etableret i 2010 som følge

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

TRANSFORMINGWATERCARE

TRANSFORMINGWATERCARE TRANSFORMINGWATERCARE Indhold 2 Visioner for vand 4-5 Eksperter i vandbehandling 6-7 Teknologier til kamp mod korrosion 8-9 Sundt og rent vand naturligvis 10-11 Procesindustri Vand til øl eller vand til

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

DEN FREMTIDIGE VANDPRODUKTION TIL KØBENHAVN OG OMEGN MARBJERG VANDVÆRK. Jacob Christensen, HOFOR A/S Erling V. Fischer, Krüger A/S

DEN FREMTIDIGE VANDPRODUKTION TIL KØBENHAVN OG OMEGN MARBJERG VANDVÆRK. Jacob Christensen, HOFOR A/S Erling V. Fischer, Krüger A/S DEN FREMTIDIGE VANDPRODUKTION TIL KØBENHAVN OG OMEGN MARBJERG VANDVÆRK Jacob Christensen, HOFOR A/S Erling V. Fischer, Krüger A/S Baggrunden for projektet - HOFORs strategi. Pilotanlæg. - hvad får man

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!

75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand! 75 års erfaring med filtrering i lukkede trykfiltre din garanti for rent drikkevand!»silhorko VAND er det reneste Vand, om det kan man sige med Rette, at alt andet Vand i vort vandrige Land, er det rene

Læs mere

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB af Berit Godskesen, Plan vand & spildevand, Specialist i LCA og Udvikling & Innovation

Læs mere

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien

www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien www.robotool.com Food og Pharma Robotbaserede løsninger til Food og Pharma industrien ROBOTOOL // velkommen til robotool Velkommen til Robotool RoboTool har siden 1997 beskæftiget sig med udvikling og

Læs mere

Nyt Truelsbjerg Vandværk - fremtidens vandværk i Aarhus Vand 20. november 2012

Nyt Truelsbjerg Vandværk - fremtidens vandværk i Aarhus Vand 20. november 2012 Nyt Truelsbjerg Vandværk - fremtidens vandværk i Aarhus Vand 20. november 2012 Thomas Vogn Kjeldsen Driftsingeniør, Aarhus Vand Stefan Schmidt Forretningschef, Niras Fremtidens vandværk/procesanlæg til

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

Fremtidens biologiske rensning af spildevand

Fremtidens biologiske rensning af spildevand RENSNING AF SPILDEVAND INDUSTRI SLAGTERIER LUFT- RENSNING FISKEINDUSTRI MEJERIER BEBOELSER RENSEANLÆG DANMARK A/S Fremtidens biologiske rensning af spildevand Som et resultat af mange års erfaring har

Læs mere

Hvad er prisen på dit vand?

Hvad er prisen på dit vand? Hvad er prisen på dit vand? nye veje for vandet 02 FORORD VI SIKRER SUNDT VAND TIL DIG OG DIN FAMILIE Herning Vand er sat i verden for at sikre sundt vand, der er leveret med den rette service og den rigtige

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE

Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Well Fit - PRÆFABRIKEREDE PUMPESTATIONER TIL INSTALLATION I EKSISTERENDE BRØNDE Behovet for renovering Well Fit Præfabrikerede pumpestationer, der installeres i den eksisterende station som en færdig indsats

Læs mere

Islevbro Vandværk. Besøg dit vandværk - en arbejdsplads der sikrer dig rent drikkevand. Lærervejledning

Islevbro Vandværk. Besøg dit vandværk - en arbejdsplads der sikrer dig rent drikkevand. Lærervejledning Besøg dit vandværk - en arbejdsplads der sikrer dig rent drikkevand Lærervejledning Generelle oplysninger Forløbets varighed: Fra kl. 9.00 til kl.12.00. Målgruppe: Forløbet er for 5. klasse til 7. klasse.

Læs mere

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Bo Lindhardt Chef for Vand, Nordvand og Formand for DANVA s Vandforsyningskomite Dansk vandforsyning: - simpel vandbehandling

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn.

SAMN FORSYNING DRIKKEVAND. Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. SAMN FORSYNING DRIKKEVAND Samn passer vi på dit drikkevand og renser dit spildevand til gavn for dig og dine børnebørn. VAND - EN VIGTIG RESSOURCE Samn Forsyning varetager årligt indvindning, behandling

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand

Condens 6000 W. Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand Condens 6000 W Kondenserende gaskedel til solvarme med buffertank til varme og varmt vand 2 Condens 6000 W Effektiv teknologi Condens 6000 W Fleksibilitet ligger til familien Vil du have en høj standard

Læs mere

Håndtering af slam fra renseanlæg

Håndtering af slam fra renseanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 209 Offentligt Håndtering af slam fra renseanlæg Set fra vores side, er valget ikke så svært! Skal vores slam eksporteres 800 km ned i Tyskland? Eller vil

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube

Minirenseanlæg. til enkeltejendomme. Biokube Minirenseanlæg til enkeltejendomme Biokube Hvorfor vælge minirens? For 50 år siden foregik tøjvask en gang om ugen, ved håndkraft udenfor med vand og sæbe. I dag har vi maskiner til næsten det hele. De

Læs mere

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune

Ferritslev Vandværk. Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Ferritslev Vandværk Administration Ådalen 27 5863 Ferritslev 6598 1905 Til Kommunalbestyrelsen for Faaborg-Midtfyn Kommune Hermed ansøges om lånegaranti overfor Kommunekredit for et lån på kr. 600.000,-

Læs mere

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget

lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget lindab ventilation Vi har udvalget, der forenkler valget Nu bliver det lettere at vælge ventilationspartner TWISTO sætter de rigtige rammer om indgangspartiet. Du ved, at du kan regne med Lindabs ventilationsløsninger

Læs mere

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017

Central blødgøring Teknologi og Tendens. IDA Miljø 7/3 2017 Central blødgøring Teknologi og Tendens IDA Miljø 7/3 2017 Lidt Baggrund Vandets hårdhed i Danmark Total hårdhed: I Danmark ønskes typisk blødgøring til 8 12 dh Størst potentiale for blødgøring i øst /GEUS

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Præmisser for vores arbejde Overholde krav til drikkevand ved forbrugeren Bemærk: Ingen

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

SANSERNE OG FORSTANDEN

SANSERNE OG FORSTANDEN KLOAKLAB FAGLIG FORMIDLING FOR SANSERNE OG FORSTANDEN 3.-10. klasse BIOFOS FRA SPILDEVAND TIL GRØN BIOGAS Nyt undervisningsforløb stiller skarpt på CO 2 -reduktion, ressourcer og grøn omstilling Det er

Læs mere

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. april 2014 Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Ekstraordinær belysning af drikkevand med UV-lys efter bl.a. renovering af

Læs mere

FRA SPILD TIL RESSOURCER

FRA SPILD TIL RESSOURCER FRA SPILD TIL RESSOURCER Fra at tænke på affald som spild vil vi i højere grad tænke cirkulært i ressourcer. DIVERSITET Fra at omgåes de samme specialer vil professionalisering handle mere om at arbejde

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

Project Zero ( Zero Master Plan)

Project Zero ( Zero Master Plan) Project Zero ( Zero Master Plan) 25/11 2009 Alsion. Kl.13.00 Allerførst vil jeg sige tak til Project Zero, for invitation til at komme her i dag for fortælle om Østerholm Landsbylaug og vores alternativ

Læs mere

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013

CHECKLISTE. Checkliste over mulige energibesparelser. Januar 2013 CHECKLISTE Checkliste over mulige energibesparelser Januar 2013 Vand og Teknik A/S Michael Drewsens vej 23 8270 Højbjerg Tlf.: 8744 1055 mail@vandogteknik.dk www.vandogteknik.dk SKITSERING & RÅDGIVNING

Læs mere

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne

MINDRE KALK I VANDET. Blødere vand til forbrugerne MINDRE KALK I VANDET Blødere vand til forbrugerne 2 Mindre kalk i vandet betyder lavere energiforbrug til husholdningsapparater og varmeanlæg. Det giver fx en årlig besparelse på 18,3 mio. kwh for hele

Læs mere

Tillid, åbenhed og nysgerrighed

Tillid, åbenhed og nysgerrighed Tillid, åbenhed og nysgerrighed Af kommunikationsrådgiver John Hird på vegne af kloakpartnerskabet i Aarhus Da de syv virksomheder bag kloakpartnerskabet i Aarhus indledte deres samarbejde i 2010, satte

Læs mere

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand

Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen. Lolland forsyning - spildevand Der er vand i kælderen, hvad gør jeg... Vand i kælderen Lolland forsyning - spildevand Kælderen er dit ansvar Har du en kælder under dit hus, er det dig selv, der har ansvaret for afledning af spildevandet

Læs mere

Glass Cleaning System Vand Miljø Teknik

Glass Cleaning System Vand Miljø Teknik info@brandt-tec.com Glass Cleaning System www.brandt-tec.com Vand Miljø Teknik + 45 40 40 30 36 + 45 66 16 17 36 1 2 Dette vaskeanlæg kan anvendes på glas På Facader Til vask af Solceller Det hele startede

Læs mere

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES WATER TECHNOLOGIES Separat regnvand Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 7. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1838 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2005/00945

Læs mere

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE

EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-VENTILATORER: ENERGIBESPARENDE, EFFEKTIVE OG EKSTREMT LYDSVAGE EC-ventilatorer hjælper dig med at spare energi, penge, tid og plads. Dertil kommer integreret trinløs, støjsvag hastighedskontrol, lang

Læs mere

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Med den rette rensning kan teknisk vand i mange tilfælde helt problemfrit bruges i stedet for drikkevand og dermed kan forsyningerne både spare vandressourcer

Læs mere

Partnerskab om mikroplast

Partnerskab om mikroplast Partnerskab om mikroplast Konference om mikroplast i spildevand. Skanderborg, den 26. september 2017 Kontorchef Katrine Rafn Partnerskab om mikroplast Finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker

enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker enkelt robust driftsikkert erfaringen har vist os, at det virker Effektive rengøringsløsninger fra System Cleaners optimerer både kvalitet og produktionstid. Ideen bag navnet System Cleaners, som blev

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser

Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Greve Kommunes overordnede strategi imod oversvømmelser Civilingeniør, Hydrauliker Birgit Krogh Paludan, Greve Kommune Civilingeniør, Hydrauliker Lina Nybo Jensen, PH-Consult Baggrund Greve Kommune har

Læs mere

Oversvømmelse? Så Flygt...

Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse? Så Flygt... Oversvømmelse... Hvad kan vi gøre ved det? Danskerne må fremover indstille sig på mere af det, som eksperterne kalder monsterregn. Det eksisterende kloaksystem er ikke dimensioneret

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand

GRØNT TEMA. Fra nedbør til råvand GRØNT TEMA Fra nedbør til råvand Her findes temaer om grundvand, kildeplads, indsatsplanlægning (grundvandsbeskyttelse), boringer, undersøgelser og oversigt over støtteordninger, landbrugets indsats m.m.

Læs mere

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com BIN-X System BIN-X System et overblik Ultrafiltrering Mekanisk rensning af koldt og varmt brugsvand Fjerner alle bakterier, herunder Legionella bakterier, partikler og næsten alle vira Membran med porestørrelse

Læs mere

Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak!

Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak! Et projekt, der bliver væsentligt større end planlagt og en bygherre, der siger tak! Greve Solrød Forsyning gør sig klar til kampen mod fremtidens kraftige regnskyl. Midlet er avancerede kontrol- og regnstyringssystemer

Læs mere

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities

Godsbanearealet i Aalborg AGENDA. som skelet. Industriens Hus 6/12-2013. Jan Scheel NIRAS A/S. NIRAS Development Assistance Activities Godsbanearealet i Aalborg AGENDA Aalborgs nye Presentation bydel of sikrer participants mod ekstremregn Presentation og bruger of NIRAS landskabet NIRAS Development Assistance Activities som skelet NIRAS

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

Intelligente regnvandsløsninger fra Wavin. Corso vandbremse. Sådan styrer du regnvandet!

Intelligente regnvandsløsninger fra Wavin. Corso vandbremse. Sådan styrer du regnvandet! Intelligente regnvandsløsninger fra Wavin Corso vandbremse Sådan styrer du regnvandet! Hvad er Corso vandbremse?... side 3 Hvordan fungerer Corso vandbremse?... side 4-5 Sådan installerer du Corso vandbremse...

Læs mere

V a n d i k æ l d e r e n

V a n d i k æ l d e r e n V a n d i k æ l d e r e n Ansvar Afhjælpning Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom de fleste grundejere

Læs mere

HORSENS VAND VANDVÆRKER

HORSENS VAND VANDVÆRKER HORSENS VAND VANDVÆRKER Vand - en vigtig ressource Horsens Vand A/S sikrer, sammen med en række private vandværker, vandforsyningen i Horsens Kommune. Drikkevandet i forsyningsområdet for Horsens Vand

Læs mere

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Presentation af projektet Hvorfor, hvor og hvad Forsyningssikkerhed og modernet vandbehandling Fremtiden & fleksibilitet Videns center

Læs mere

TotalCare services FOR SIKKER, OPTIMAL DRIFT

TotalCare services FOR SIKKER, OPTIMAL DRIFT TotalCare services FOR SIKKER, OPTIMAL DRIFT Når I arbejder med Xylem TotalCare services, opnår I sikker, optimal drift, dette er sikret igennem vores brede teknologiske ekspertise inden for vand og spildevand.

Læs mere

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd

VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG. b Ansvar. b Afhjælpning. b Andre gode råd VAND I KÆLDEREN KLIMAET FORANDRER SIG b Ansvar b Afhjælpning b Andre gode råd Hvorfor denne pjece? Du er måske en af de mange tusinde grundejere i Aalborg Kommune, som har en kælder i din ejendom. Selvom

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Vi har 1266 forbrugere tilsluttet Skovby Vandværk, hvilket er en stigning på 43 i forhold til året før. Der er blevet udpumpet 140.000 m 3 i 2013. Vandforbruget er stabilt,

Læs mere

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013

Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Regionsrådsformand Steen Bach Nielsen tale til Nytårskur 2013 Velkommen til nytårskur i Region Sjælland. Jeg har glædet mig meget til i dag, for det at tage hul på et nyt år er specielt hvert år. Det giver

Læs mere

BRANCHEOVERSIGT. 3 Elkjærvej 100. 7500 Holstebro. Tlf: 97 40 24 99. Fax: 97 40 52 68. E-mail: mail@scan-plast.com

BRANCHEOVERSIGT. 3 Elkjærvej 100. 7500 Holstebro. Tlf: 97 40 24 99. Fax: 97 40 52 68. E-mail: mail@scan-plast.com BRANCHE OVERSIGT SCAN-PLAST Scan-Plast udvikler og markedsfører primært egne produkter i komposit, som henvender sig til det offentlige, erhvervssektoren, industri, fiskeri og landbrug, såvel indland som

Læs mere

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure.

www.siemens.dk/buildingtechnologies Advantage Services Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. www.siemens.dk/buildingtechnologies Fleksibelt servicekoncept skræddersyet til kundernes behov Answers for infrastructure. optimering monitorering -opgradering -opdatering Service giver optimeret drift,

Læs mere

power to the sea integrerede elektriske løsninger

power to the sea integrerede elektriske løsninger power to the sea integrerede elektriske løsninger fra det store overblik til de små detaljer vi gør det komplicerede enkelt for dig hvor svært skal det være? Der er noget specielt over det maritime. Noget

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE

KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU DANSK AUTOMATION & ANALYSE KOMPETENCE, FLEKSIBILITET OG HØJT SERVICENIVEAU Sådan lyder kodeordene for Dansk Automation og Analyse. Gennem de sidste 15 år

Læs mere

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier

Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Slutrapport for projekt: Forbedring af efterføderteknologier til energibesparelse i jernstøberier Niels Skat Tiedje DTU Mekanik 29. august 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion og mål... 3 Del 1: anvendelse

Læs mere

Medfinansiering Gl. Lyngevej

Medfinansiering Gl. Lyngevej Forsyningen Allerød Rudersdal Medfinansiering Gl. Lyngevej GENNEMGANG AF BEREGNINGER Rekvirent Forsyningen Allerød Rudersdal Skovlytoften 27 2840 Holte Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi

Miljøeffektiv teknologi Miljøeffektiv teknologi - Samstyring mellem afløbssystem og renseanlæg Ole Fritz Adeler Agenda Definition af samstyring og miljøeffektiv teknologi Radar, prognose og varsling Styring af Spildevandssystem

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering.

Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering. Print Danmark ApS Din samarbejds partner på Print og dokument håndtering. Rammeaftale Til GAF Danmark Bilag 1. Bilag 1 Om print Danmark ApS Print Danmark er en veltrænet, dedikeret salgs- og support-organisation,

Læs mere

LØSNINGEN FOR EN RENERE KLOAK RENOVATION KOMBINERET HØJTRYKS- SPULER OG SLAMSUGER

LØSNINGEN FOR EN RENERE KLOAK RENOVATION KOMBINERET HØJTRYKS- SPULER OG SLAMSUGER LØSNINGEN FOR EN RENERE KLOAK RENOVATION KOMBINERET HØJTRYKS- SPULER OG SLAMSUGER 2 I 3 VANDTÆTTE LØSNINGER FRA SPECIALISTER FRA FLENSBORG Produktlinien elephant er en arbejdshest til alle opgaver De profiterer

Læs mere

det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg

det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg det grønne rensningsanlæg pilerensningsanlæg Sådan virker det Pilen har fra naturens hånd helt enestående renseevner. Det tæt forgrenede rodnet optager og omsætter spildevandet til vedmasse og der sker

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG

BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG BLØDT VAND TIL GAVN FOR DIG 1 2 GAVNLIGT FOR ØKONOMIEN, MILJØET OG DIN DAGLIGDAG HOFOR vil trække kalken ud af vandet gøre det blødt fordi forbrugerne ønsker det. Blødt vand indebærer nemlig store fordele

Læs mere

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd

Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd Bosch systemer til offentlige steder Førende inden for lyd 2 Førende inden for lyd Avanceret akustisk ekspertise Med mere end 60 års erfaring inden for design og udvikling af elektro-akustisk teknologi,

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER

Cleaner water Greener environment GRUNDFOS BIOBOOSTER Cleaner water Greener environment GRUNDFOS Offentlig Privat samarbejde om lokal rensning af spildevand på Herlev Hospital Jakob Søholm, Director, Municipal Segment, Grundfos BioBoosterA/S Click to edit

Læs mere

Teknologien. bag Quooker

Teknologien. bag Quooker Teknologien bag Quooker I denne folder Finder du de tekniske specifikationer til Quooker, samt beskrivelse på hvordan en Quooker fungerer. Haner Vores hanekollektion består af otte modeller; Basic, Classic,

Læs mere

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016

Innovationsnetværk for Miljøteknologi. Dit teknologinetværk årsdag 2016 Innovationsnetværk for Miljøteknologi Dit teknologinetværk årsdag 2016 Fælles Program frem til frokost 09.50-10.00 Velkommen v. Netværksleder Jonas Mortensen 10.00-10.30 Formandens beretning v. Styregruppeformand

Læs mere

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND

SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND BUSINESS 1 CASE SPILDEVANDSANLÆG SALGET AF ET SPILDEVANDSANLÆG TIL FLYVESTATION KARUP ÅBNEDE ET EKSPORTVINDUE TIL ENGLAND GRØNNE INDKØB Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation Karup

Læs mere