Træfferen. eren. 31,9 millioner kr. inddrevet. Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. eren. 31,9 millioner kr. inddrevet. Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter."

Transkript

1 Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 1 / FEBRUAR 2009 / 5. ÅRGANG Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter. Magasinpost UMM Bladnr Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V 31,9 millioner kr. inddrevet i efterbetaling og erstatning til 3F Århus Rymarkens medlemmer i 2008 FAGLIGT FÆLLES FORBUND F.DK/RYMARKEN

2 2 Medlemsblad for 3F Århus Rymarken KONTORER: 3F Rymarken: Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V Tlf.: Fax: Derudover træffes vi efter aftale. Odder Kontoret: Nørregade 46, 8300 Odder Faglig afd.: A-kassen: Randers kontoret: 3F Rymarken Lorentzgade 17, 8900 Randers Tlf.: DAGLIG LEDELSE: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: kun tlf. åbent (A-kassen lukket onsdag) Torsdag: Fredag: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: lukket Onsdag: lukket Torsdag: Fredag: lukket Åbningstider: Tirsdag: John Hansen afdelingsformand Jytte Hansen næstformand Lars Yderholm adm. leder Industrigruppen John Hansen gruppeformand Ejnar Jensen faglig sekretær Lis Søballe faglig sekretær Susanne Petersen faglig sekretær AB Gruppen Ole Christiansen gruppeformand Tonny Mikkelsen faglig sekretær Lars Andersen opmåler Den Grønne Gruppe Thomas Møller gruppeformand Eva Nødskov faglig sekretær Anni A. Pedersen faglig sekretær finanskrise og beskæftigelsen Det er et paradoks, at det danske arbejdsmarked for få måneder siden var rødglødende med arbejdsgiverne og en regering der skrigende påberåbte sig mangel på hænder overalt, Arbejdsgiverne tog gæstfrit imod tusindvis af østeuropæere, som pressede vore overenskomster. Og endelig lagde regeringen i ly af den lave ledighed op til enormt pres på velfærdsordninger som efterlønnen og dagpengene. Af John Hansen, afdelingsformand Men nu er det helt anderledes, der laves finanspakker og mens aktiekurser og friværdier er sendt i frit fald, er kursen på tryghed gået op, og derfor er det mere end nogensinde vigtigt at være medlem af en rigtig fagforening og vore A- kasser vil opleve et medlemsboom for at sikre sig dagpengerettighed. Der sker det, at indvandringen fra Østeuropa stopper, og allerede nu er presset for her og nu ændringer på efterlønnen og dagpengene aftaget. Jeg forventer, at vi kan være med til at sætte dagsordenen og at vi i fagbevægelsen vil blive en endnu vigtigere samarbejdspartner for uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet, arbejdsgiverne og en vingeskudt borgerlig regering i en kommende økonomisk krise. Hvis vi i fagbevægelsen skal håndtere den økonomiske situation og den stigende arbejdsløshed tilfredsstillende, må vi i LO fagbevægelsen presse på for at få kickstartet samfundsøkonomien gennem investeringer, der kan afbøde en dramatisk stigning i ledigheden. Her har LO og flere forbund da også allerede meldt sig på banen ved at efterlyse en plan og givet bud på løsninger om investeringer i infrastruktur, grøn energi og renoveringsopgaver m.m. Dernæst er det helt afgørende, at vi formår at servicere og hjælpe vore medlemmer der pludselig står uden et job, så ud over det vi allerede gør på området kan man forvente, at fagbevægelsen sætter ekstra turbo på vores egen dagsorden om kompetenceafklaring og mere uddannelse! Vi skal derfor endnu tydeligere end nogensinde påtage os rollen som indpiskeren, der insisterer på et markant uddannelsesløft til de unge og til de korttids uddannede og ufaglærte. Det kan ske ved at vi kommer med nye kreative forslag på den politiske scene, der kan skabe bedre rammer for at tage ungdomsuddannelser og kurser, men også ved at inspirere medlemmer til at udnytte de rammer, der allerede er skabt i overenskomsterne, i globaliseringspuljer, uddannelsesfonde og kompetencefonde. På fremtidens arbejdsmarked kan konsekvenserne af finanskrisen være, at efterspørgsel bliver stadig mindre efter ufaglært arbejdskraft, mens der bliver mangel på personer med erhvervsuddannelse og eksamensbeviser. Der er ingen tvivl om, at fagbevægelsen vil komme til at spille en nøglerolle i en situation med finanskrise og stigende ledighedskurver. Privat Service Gruppe Jytte Hansen gruppeformand Randi Smitsdorf faglig sekretær Joan Ågot Pedersen faglig sekretær Birgit Lund faglig sekretær Offentlig Gruppe Hans Sig gruppeformand Yvonne Christensen næstformand Sten Boye faglig sekretær Lone Skov Hansen faglig sekretær Redaktion: John Hansen (ansvarshavende), Ole Christiansen. Deadline for stof til næste nummer: 18. februar Det næste blad udkommer i uge 11. Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Århus Rymarken. Det udsendes som postbesørget blad. Oplag: eks. Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie. Ret til ændringer forbeholdes. Et sundere liv I Århus og Odder kommune har de ansatte kunnet benytte sig af forskellige tilbud i en sundhedsordning og dermed har de fået et sundere liv. OFFENTLIG GRUPPE Varevogne på gule plader Har man aftalt det med sin arbejdsgiver, kan man bruge den udleverede firmavogn til at kører hjem til sin bopæl, og når man køre mellem hjem og arbejde lave et svinkeærinde på op til 200 meter fra sin rute, uden kørselsregnskab, ANLÆG & BYG Lighthouse Løsningen, som er aftalt mellem Århus Kommune og Konsortiet Light*house sikrer, at byggeriet på de bynære havnearealer bliver en realitet.

3 GENERALFORSAMLING i Offentlig Gruppe Mandag den 9. marts 2009 kl Rymarken 4 i mødelokalerne OFFENTLIG GRUPPE 3 offentlig news Dagsorden: 1. dirigent 2. beretning 3. indkomne forslag 4. valg (se bilag) - gruppebestyrelse - suppleanter - delegerede til repræsentantskabet 5. indstillinger (se bilag) - afdelingsbestyrelsen/suppl. - øvrige tillidsposter - faglige valgte i gruppen 6. eventuelt Pause Spisning Godt nytår Det er ikke kun i Århus Kommune, at de ansatte har personalegoder. I 2008 har de ansatte i Odder Kommune også kunnet benytte sig af forskellige tilbud i en sundhedsordning og dermed har de fået et sundere liv. Tilbud om at dyrke fitness og svømning samt deltagelse i kurser om kostvejledning og rygestop og det alt sammen helt gratis, har været en stor succes besøg i fitness centeret Equinox og besøg i Spektrum Odder Svømmehal er det blevet til i løbet af Der har været afviklet 4 kostvejledningshold og et enkelt rygestopkursus. I Odder Kommune er der ca ansatte og af dem har ca i et eller andet omfang benyttet sig af sundhedsordningen. Dertil kommer yderligere 400 ansatte i Ældreservice. De ansatte har fået et særligt ID-kort og dermed har de kunnet bruge tilbuddene. Sundhedsordningen skal være med til at skabe et godt arbejdsmiljø og på sigt bidrage til sundere medarbejdere og dermed et lavere fravær. Hans Sig Herefter vises filmen De Blå Mænd en dansk komedie, hvor udgangspunktet er hverdagen på en genbrugsstation. Alle forslag til nævnte dagsorden skal være gruppen i hænde senest mandag den 2. marts Gruppebestyrelsens forslag til valg og indstillinger vil være at afhente fra og med mandag den 23. februar Vi slutter mødet med spisning og film derfor tilmelding senest onsdag den 4. marts 2009 på eller eller Hans Sig Nielsen, gruppeformand Den Offentlige Gruppe Indkaldelse til Generalforsamling i Klub Teknik og Miljø Specialarbejdernes faglige klub 3F Offentlig Onsdag den 25. februar 2009, kl Sted: 3F Rymarken, mødet afholdes i mødelokalet på 3. sal Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Sten Boye) 3. Forhandlingsbogen 4. Bestyrelsens beretning v/bjørn 5. Regnskab v/arly 6. Indkomne forslag/pengebevillinger 7. Valg Kasserer for 2 år Arly Steen Christensen (bestyrelsen indstiller) Bestyrelsesmedlem for 2 år Torben Nielsen (bestyrelsen indstiller) Henrik Halgren (bestyrelsen indstiller) Martin Haun (bestyrelsen indstiller) Bestyrelssuppleanter for 2 år Brian H. Espersen (bestyrelsen indstiller) 8. Eventuelt Her er der ikke noget at komme efter! Det første jeg tænker på hver morgen er de arbejdsløse, hvordan jeg kan sørge for at de kommer i arbejde og hvordan jeg undgår at flere bliver fyret!! Således udtalte statsminister Anders Fogh Rasmussen i TV2 nyhederne den 19. januar Få din egen velkomstfolder!!! Tilbud til tillidsmænd og tillidskvinder. Vi laver en folder til dig, som du kan give dine nye kolleger. Du bestemmer indhold. På Dalton betonelement har tillidsmand Ole Christophersen brugt velkomstfolderen som en god anledning til at snakke organisering og fagforeningsmedlemskab med de nye kolleger. Ole Christophersen mange af de unge, der starter kender ikke rigtig en fagforening, så vi har i samarbejde med virksomhedens ledelse lavet denne folder, som kort præsenterer virksomheden, de tillidsvalgte og vores overenskomster, det kan vi kun anbefale at andre benytter sig af. Omtale kan vendes En altafgørende faktor i de kommende overenskomstforhandlinger er tempoet for privatansatte rengøringsassistenter. Der ligger en aftale fra sidste overenskomst i 2007 om at netop tempo skal være et tema ved de kommende overenskomster. PRIVAT SERVICE GRUPPE Tur til Samsø Vi skal bl.a. besøge en virksomhed og energiakademiet, og vi vil få nogle naturoplevelser. INDUSTRIGRUPPEN kr til medlemmerne Den Grønne Gruppe har i 2008 afsluttet 79 faglige sager for 93 medlemmer. I disse sager har vi skaffet medlemmerne kr. GRØN GRUPPE 4 jobs om ugen? Der er endnu ikke fremsendt nogen nye retningslinier til a-kassen, og vi må derfor indtil videre, administrere efter de gældende retningsliner. A-KASSEN

4 4 ANLÆGS- OG BYGNINGSGRUPPEN AB news Krav om vækstpakke straks Flere af erhvervslivets organisationer appellerer til politikerne om at skride hurtigt til handling for at skabe en nødvendig vækstpakke. - Vore prognoser tyder på, at byggeledigheden kommer til at stige til op mod 17 pct. inden for to år. Der er behov for handling nu. På vores område er der ingen grund til at spilde tiden, siger Ole Christiansen. Lønfald i byggeriet Krisen i byggebranchen er nu så hård, at håndværkere landet over presses af deres arbejdsgivere til at acceptere en lavere løn eller tage deres gode arbejdstøj og gå. Dansk Byggeri bekræfter, at der nogle steder nu er tale om en egentlig løntilbagegang. Men det er sådan set også helt efter bogen. Lønmodtagere, som mente, at det var i orden at stramme skruen, da det gik godt, må også acceptere, at det går den anden vej, når konjunkturerne svinger, lyder det fra Dansk Byggeri. - Efter den senere tids kraftige vækst var vi i nogle situationer røget op i det røde felt med lønninger, som begyndte at ligge pænt over 200 kr. i timen. Nu er vi så på vej mod en mere normal tilstand, siger Børge Elgaard, direktør i Dansk Byggeri. Vejbudgetter skrider med 3,6 mia Staten vil ikke overtage de gamle amters projekter. Regeringen flygter fra sine løfter i forbindelse med kommunalreformen, og standser nødvendige investeringer i infrastruktur. Vejdirektoratets budgetoverskridelser er vokset til 3,6 mia. kroner. Det hul skal lukkes, før der kommer penge til andre trafikprojekter. Vejdirektoratet har ikke ønsket at kommentere, hvordan flere af vejprojekterne har kunnet overskride budgetterne med mere end 100 pct. Men transportministeren erkender, at man står med et alvorligt problem. Som en konsekvens af de alvorlige budgetoverskridelser er 13 gamle amtslige vejprojekter sat i bero, indtil politikerne i de verserende trafikforhandlinger finder penge til at lukke hullet. Skat Lidt information om regler for varevogne på gule plader Regler for kørsel på gule plader for varevogne til og med 4000 kg. I denne artikel kommer vi ind på nogle få af reglerne, der er selvfølgelig mange flere regler og de kan ses på nettet på følgende links Svinkeærinder!! Har man aftalt med sin arbejdsgiver at man kan bruge den udleverede firmavogn til at køre hjem til sin bopæl, kan man når man køre mellem hjem og arbejde lave et svinkeærinde på op til 200 meter fra sin rute uden kørselsregnskab. Der foruden har man med kørselsregnskab lov til at de første 1000 km. skal man ikke afregnes med skat ellers skal man afregne fra 1000 km. og op med km. X sats 3,56 i 2009 for sine svinkeærinder. Det skal meget kraftigt pointeres her, at dette kun er muligt i specialindrettede varebiler IKKE over 3 tons totalvægt, hvis ikke det skal få økonomiske konsekvenser for virksomheden. Skattemæssigt er det muligt uden beskatning af bruger PÅ BETINGELSE AF AT VAREBILEN KAN BETRAGTES SOM SPECIALINDRETTET at foretage svinkeærinder NB: kørselsregnskab må anses for at være et krav. Generelle regler for beskatning af fri bil Er den udleverede firmabil at betragte som fri bil, det vil sige, at du har den til rådighed i din fritid til privat kørsel, eller du anvender den til kørsel mellem hjem og arbejde, uden at kunne opfylde betingelserne for skiftende arbejdssteder eller specialindrettet bil Beskatning af rådigheden. Værdi af bil pr. år. 25% i afgift af kr. og 20% af resten. Min. grundlag er kr. Der er selvfølgelig reduktion for hele måneder, hvor bilen ikke er til rådighed. Arbejdsgiveren skal i denne situation ved lønudbetalingen indeholde AM-bidrag og A-skat af værdi af fri bil. Køber man selv en varevogn på gule plader på over 4 tons! Ønsker man at benytte egen bil og vil man have den registreret til blandet erhverv/privat kørsel, kan der ske nedslag i privatbenyttelsesafgiften med 50%, hvis følgende krav er opfyldt: Man skal have en kontrakt fra firmaet der dokumenterer at det er et krav fra arbejdsgiver at man stiller egen bil til rådighed. Man skal køre med redskaber/ værktøj for mester og større ting. Tommestok, hjelm og sikkerhedssko er ikke nok. Det skal altså anses for nødvendig, for formålet med kørslen, at det er en varebil som bliver brugt. Og så skal man transportere redskaber/værktøj for mester flere gange på et år, dette skal arbejdsgiver dokumentere er sket. Gul plade bil som mandskabsvogn En mandskabsvogn er afgiftsfri. Kravet for at det er en mandskabsvogn er følgende: Indrettet til mindst 4 personer, heraf mindst en bag førerækken. At varerum/varelad er større end førerrum. At firmanavn er tydeligt påmalet/klisteret. At man kører med toldattesten og at køretøjet under ingen omstændigheder anvendes privat. Ex. køretøjet kan anvendes på lige fod med almindelige varevogne, og det er efter den politiske aftale blevet skrevet ind, at man kan køre efter mad i arbejdstiden. Det man ikke kan, er at køre ud at spise efter arbejdstids ophør f.eks. ved udstationering. Varevogn over 3 tons kørsel imellem arbejdssted og hjem Generelle krav til accept af skiftende arbejdssted, hvor man må have bilen med hjem. At bilen er forsynet med relevant værktøj, eller medarbejderen har et lager derhjemme. At bilens værdi skal kunne afskrives fuldt ud efter skattereglerne. At bilen kun bruges til at køre for den momsregistrerede virksomhed til forskellige arbejdspladser uden for virksomhedens forretningssted. At bilen kun lejlighedsvis anvendes til kørsel mellem bopæl og fast arbejdssted, for at afhente bl.a. værktøj, arbejdssedler og tegninger. OBS: alle betingelser skal være opfyldt. Man må også godt hente mad i arbejdstiden. Afhentning/afsætning af kollega til og fra skiftende arbejdssted, hvis arbejdsgiveren kræver det. 60-dages reglen træder ikke i funktion, hvis man kan køre mellem bopæl og skiftende arbejdssted uden at dette medfører reduktion i momsfradrag og betaling af privatbenyttelsesafgift, så man kan køre alle de dage, der er nødvendige for at afslutte arbejdet uden at dette medfører beskatning hos bruger Varevogn ikke over 3 tons specialindrettet Kan uden moms og skattemæssige konsekvenser anvendes til: Kørsel mellem hjem og arbejde (bruger mister dog befordringsfradraget, det samme gør sig gældende ved < 3 tons ikke specialindrettet bil ) Kørsel mellem arbejdssted og fast forretningsadresse. Privatkørsel (svinkeærinde) ud over 200 meter op til 1000 km. årligt. Kørsel mellem virksomheden og bopæl 25 gange om året, når medarbejdere skal starte på kursus/arbejde et andet sted dagen efter. Husk frem og tilbage er 2 gange. Kørsel i forbindelse af en vagtordning behøver ikke være til uvisse adresser. Tilkald må dog ikke være til fast arbejdssted. Kørsel til familiefester som led i en vagtordning, skal skattemæssigt tælle under 1000 km.-reglen. Afhentning af mad i arbejdstiden. Afhentning/afsætning af kollega til og fra arbejde, hvis arbejdsgiveren kræver det. Reglerne er komplicerede og med mange faldgruber, derfor kontakt altid SKAT hvis du har spørgsmål. Man kan kontakte SKAT på tlf og evt. spørge efter Henry Gade eller Anitta Fjordside, hvis man har et spørgsmål om brug af varebiler. Ovenstående artikel er ikke juridisk dækkende, og skal derfor ikke bruges som grundlag for din kørsel med gul plade biler/erhvervskørsel. Tonny Mikkelsen Ubetinget fængsel og tillægsbøde på kr. Retten i Svendborg afsagde onsdag dom i en sag om overtrædelse af registreringsafgiftsloven. En forretningsmand fra Odense havde isat originale bagsæder i varerummet på sin LandRover, som var indregistreret på gule plader. Bilen havde været brugt til en ferietur til Sydfrankrig, hvor hele familien havde været med i bilen. Derfor havde han isat de ulovlige bagsæder. Dette udløste en efterbetaling af registreringsafgift på kr., som var betalt til SKAT inden retssagen. Den dømte erkendte overtrædelsen, men var af den opfattelse, at det var lovligt at sætte sæder i bilen, blot det skete til brug i udlandet. Skat forklarede, at der er en særlig lav beskatning af biler på gule plader. Betingelserne for den lavere registreringsafgift er, at varebilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport uanset hvor i verden bilen kører. Der må ikke bag førersædet findes sædearrangementer af nogen art eller indretninger, der er egnede til anbringelse af sæder eller lignende til personbefordring. Varerummet må heller ikke være forsynet med håndstropper, rudemekanismer, askebægre, sikkerhedsseler og beslag hertil eller andet personvognsudstyr. Beslag til sæder skal være fjernet eller gjort ubrugelige, og huller skal være tildækket med svejseklatter eller fastlimede plader. Ved indregistreringen blev der oprindeligt betalt kr. i registreringsafgift af varebilen, men ombygningen med sæder og sikkerhedsseler i varerummet, oplukkelige sideruder og manglende adskillelse gjorde, at der yderligere skulle betales kr. i registreringsafgift. Denne overtrædelse takserede dommeren i Retten i Svendborg til 30 dages ubetinget fængsel og en tillægsbøde på kr. Den dømte udbad sig betænkningstid for evt. anke af dommen.

5 Generalforsamling Anlægs- og Bygningsgruppen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2009 kl Der er buffet fra kl , så den værste sult kan stilles. Gi os et praj hvis du kommer til maden, så vi har nok. Ring til Lars, Tonny, Kirsten eller Ole. Dagsorden i henhold til vedtægter: Velkomst Valg af dirigent Beretning Forslag Valg. Herunder valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsgruppens bestyrelse og afdelingens repræsentantskab, samt valg af kontaktmand/faglig sekretær (Tonny Mikkelsen genopstiller) Evt. OBS. Forslag og kandidater til lønnede tillidshverv skal være gruppeformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Gruppebestyrelsen. På valg: Ole Christophersen, tillidsmand, Dalton. Tony Fuglsang Mikkelsen, tagdækker. Lars Knudsen, sjakbajs, (næstformand). Benny Vangsgård, tillidsmand NCC Asfalt. Niels Engholm, sjakbajs. Tonny Mikkelsen, faglig sekretær. Ikke på valg: Ole Christiansen, formand. Lars Andersen, opmåler. Ivan Aastrup Christensen, tillidsmand BMS a/s. Preben Behnsen, sjakbajs. Jan Lykke, tillidsmand Per Aarsleff. Cocktail byg, en vigtig sejr Lønstatistik Som vi berettede i sidste nummer af træfferen indledte 3F og byggeriets kartel BAT blokade med byggepladsen i Lystrup, sideløbende var en anden byggeplads i Fredericia blokeret. Cocktail byg var meget aggressiv i sin retorik, og formåede at hidse både de tyske håndværkere og den danske entreprenør op imod fagforeningen. De danske jordfolk var lynhurtige til at tilkalde politiet, når vi fik en samtale med lastbilschaufførerne der var ved at kører materialer til pladsen. Efter ca. 4 ugers blokade i Lystrup, og adskillige måneder i Fredericia indgik vi overenskomst lige før jul. Denne sejr illustrerer hvilken styrke vi har når vi er enige om mål og midler i denne slags konflikter. Oc. Kvartal år timer kr. pr. time Januar kvartal ,00 191,80 April kvartal ,50 213,00 Juli kvartal ,00 197,89 Oktober kvartal ,50 219,91 Januar kvartal ,50 202,18 April kvartal ,50 199,51 Juli kvartal ,00 190,64 Oktober kvartal ,30 248,26 Januar kvartal ,50 195,15 April kvartal ,60 205,57 Juli kvartal ,00 213,97 Oktober kvartal sum ,50 217,22 Januar kvartal ,00 223,79 April kvartal ,00 219,22 Juli kvartal ,50 223,60 Oktober kvartal ,00 249,93 Januar kvartal ,80 259,15 April kvartal ,00 238,87 Juli kvartal ,00 257,75 Oktober kvartal ,00 242,02 Januar kvartal ,50 257,16 April kvartal ,10 238,15 Juli kvartal ,50 272,18 Oktober kvartal ,50 254,00 Regnskabet omfatter 61 afsluttede regnskaber i Laveste gennemsnitlige timefortjeneste 160,00 kr. højeste 356,00 kr. Fagligt grundkursus G 1-2 Uge 14 og uge 17, i dagtimerne. kursus afholdes på Rymarken 4. Lær din Anlægs- og Byggeoverenskomst at kende på 2 uger. Tilmelding senest 20. marts 2009 ANLÆGS- OG BYGNINGSGRUPPEN Af Ole Christiansen, gruppeformand, Anlægs- og Bygningsgruppen Sjakbajs og Tillidsmandskonference 20. og 21. marts 2009 HOVEDTEMA: KOMMUNIKATION Overenskomstfornyelse og udtagelse af krav. Planlægning og gennemgang af de kommende megaprojekter i Århus. Kørsel i firmabiler og gulplade biler. Lærlinge i centrum. Empowerment, nu skal ledelsen lære at lede, og medarbejderne lede sig selv. Sjakbajsuddannelsen. Arbejdsmiljø skal på dagsordenen. Tilmelding senest 2. marts 2009 Anlægs- og Bygningsgruppen er for dig Personlig der hvor du er og til at forstå De velfodrede tillidsfolk i byggegruppen på slap line TEQTON Anlægs- og Bygningsgruppen Århus Rymarken har sendt konfliktvarsel, med virkning fra 1. februar til virksomheden TEQTON. TE- QTON er et specialfirma, som udelukkende laver betongulve og slidlag i skandinavien og på de britiske øer. Firmaet er beliggende i Næstved. I august kontaktede et sjak tyske medarbejdere i TEQTON fagforeningen og ønskede at blive meldt ind, her et halv år efter er alle 20 medarbejdere organiseret i 3F Århus Rymarken. Virksomheden TEQTON havde i 2004 indgået overenskomst med 3F Næstved, men ændrede CVR nummer i Når en virksomhed ændrer sit registreringsnummer, bliver det straks en ny virksomhed, og alle forpligtelser er væk. De tyske kolleger får ingen arbejdsmarkedspension, ingen SH betaling, deres akkordpriser ligger på mellem 1/2 og 1/3 af priskuranten. Der betales ingen overtidsbetaling. Vi har siden efteråret forsøgt at få en ny overenskomst med TE- QTON, efter at konfliktvarslet var afsendt er der kommet gang i forhandlingerne igen, og der forventes at være en aftale på plads inden 1. februar 2009, så vi undgår en konflikt. AB-news 5 Uddannelse skrider Dansk Byggeri har igangsat en lærlingekampagne med henblik på at modvirke et alt for stort dyk i antallet af lærepladser i På grund af faldende aktivitet i byggebranchen forventes antallet af nye praktikpladsaftaler inden for bygge og anlæg at falde drastisk. Dansk Byggeri regner med, at der vil være mindst 15 pct. færre nye arbejdspladser i 2008 sammenlignet med Byggefolk skal bygge I stedet for at fremrykke offentlige investeringer skal de mange, der bliver ledige inden for ikke mindst byggeriet, som følge af den øjeblikkelige krise, omskoles til hjemmehjælpere. Sådan lyder forslaget fra formanden for Velfærdskommissionen, tidligere overvismand Torben M. Andersen. En række organisationer - blandt andre 3F, LO og Dansk Byggeri - har appelleret til regeringen om at fremrykke offentlige investeringer som svar på den hastigt stigende ledighed blandt ikke mindst ufaglærte. Byggeriet vil beholde sin arbejdskraft Ledige bygningshåndværkere skal blive i faget i stedet for at blive omskolet til f.eks. at passe ældre. Det mener formanden for de arbejdsgivere i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen. Han reagerer på, at tidligere vismand og formand for Velfærdskommissionen, Torben M. Andersen, og formand for Arbejdsmarkedskommissionen Jørgen Søndergaard, har foreslået, at ledige bygningshåndværkere skulle omskoles til social- og sundhedssektoren. Lars Storr-Hansen siger, at byggebranchen på grund af alderssammensætningen vil mangle mand i Voksenlærlingeordningen er blevet permanent Lang tids usikkerhed og politisk ubeslutsomhed er forbi. Jeg er godt tilfreds med, at voksenlærlingeordningen er blevet permanent fra 1. januar Politikerne har lyttet til os på to centrale punkter. De har gjort voksenlærlingeordningen permanent, og de har bevaret aldersgrænsen på 25 år. Fremover vil virksomhederne og medlemmer vide, hvad de kan regne med, siger Ole Christiansen 3F Århus Rymarken.

6 6 privat news Lighthouse bliver i 2 etaper Løsningen, som er aftalt mellem Århus Kommune og Konsortiet Light*house sikrer, at byggeriet på de bynære havnearealer bliver en realitet. Betalingen for byggegrunden til første etape er faldet, og der er bl.a. indgået aftale med Comwell om opførelse af et hotel. Wammen: En løsning trods finanskrisen På byens vegne er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes at finde en løsning, så vi nu kan komme igang med første etape af Light*house byggeriet, siger borgmester Nikolai Wammen. Vi har de seneste måneder vendt hver en sten for at finde en løsning, da finanskrisen betød, at Light*house konsortiet fik problemer med at financiere det fulde byggeri på én gang. Den valgte løsning er at opdele byggefeltet i 2 selvstændige matrikler. Light*- house konsortiet har i går betalt den fulde købesum for første etape af byggeriet, som består af byggeriets laveste del, hvor der opføres almene boliger, ungdomsboliger og et Comwell hotel, hvilket blev offentliggjort på et pressemøde torsdag. Betalingen af anden etape med højhuset er udskudt i op til 2 år. Sigtet er fortsat at realisere Light*house projektet i sin helhed. Fakta om byggeriet: Byggeriet består af etagekvm., der er opdelt i 2 selvstændige matrikler - X1 og X2: X1 er det inderste byggefelt ind mod boulevarden X1 består af i alt etagekvm. der er fordelt på Comwell Hotel, etage kvm. Almene boliger ved AAB på ca etage kvm. Ungdomsboliger ved boligforeningen Ringgaarden på ca etage kvm. Konsortiret har nu betalt den fulde grundkøbesum for X1, 170 mio. kr. Konsortiet skal senest inden udgangen af 2009 færdigprojektere og søge om byggetilladelse for X1 X2 er det yderste byggefelt ud mod bugten Det er på X2, tårnet skal placeres X2 består af ialt etage kvm. Overtagelsesdag og betaling for grunden X2 er udskudt i op til 2 år. Konsortiet Light*house består af: Landic Property Arbejdernes Andelsboligforening Boligselskabet Ringgaarden PRIVAT SERVICE-GRUPPE Jytte Breum Hansen, gruppeformand, Privat Service Gruppe Hvem betaler for fodtøjet I kantiner og køkkener skal gulvene være skridsikre, så faldulykker undgås. Hvis du er ansat i et køkken, kan du selv mærke, hvordan gulvet er, om du skrider hvis du går i sko der ikke er skridsikre. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig det rigtige fodtøj, så du ikke kommer til skade. Mange medlemmer spørger om, hvem der skal betale for fodtøjet på arbejdspladsen. Svaret er ikke ligetil. Men hovedreglen er: Hvis virksomheden kræver CE mærket fodtøj, skal virksomheden betale. Hvis virksomheden ikke stiller krav til fodtøjet, skal de ikke betale. Til gengæld, skal gulvet være skridsikkert, så du kan anvende dit eget fodtøj uden problemer. Hvis der sker en ulykke, er det firmaets ansvar. Hvis I mener, at gulvet er usikkert, skal I tilkalde Arbejdstilsynet. De vil vurdere, om gulvet kræver CE mærkede sko. Hvis det gør det, er det virksomheden, der skal betale jeres fodtøj. Så er fodtøjet et værnemiddel. Du kan komme ud for, at ved en virksomhedsoverdragelse i en kantine, at et firma betaler fodtøjet, og det næste firma vil ikke betale. Og gulvet er det samme! Her må I så tilkalde Arbejdstilsynets for at få afgjort, om gulvet er i orden, eller om det kræver CE mærkede sko. Bl.a. har ISS indtil nu i et tillæg til ansættelseskontrakten krævet, at de ansatte skal købe CE mærket fodtøj. Det er, som beskrevet ovenfor, ikke i orden. Kun hvis ISS så betaler for fodtøjet. Indkaldelse til Generalforsamling 3F Privat Service, Hotel & Restauration Tirsdag den 10. marts 2009 kl Rymarken 4 i mødelokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning. 3. Indkomne forslag. 4. Udtagelse af overenskomstkrav. 5. Valg: a. Indstilling til valg af gruppeformand Jytte Hansen for 2 år. b. Indstilling til valg af faglig sekretær Joan Ågot Pedersen for 2 år. c. 6 gruppebestyrelsesmedlemmer for 2 år, Else Wøhlk, Jan Wigant-Bjerre, Jørn Buch Larsen, Jeanette Petersen, Annie R. Holsting, Stefan H. Andersen. d suppleanter til gruppebestyrelsen. e. Indstilling til valg af 1 til afdelingsbestyrelsen, Jan Wigant-Bjerre på valg (modtager ikke genvalg). f. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen. g. Valg til afdelingens repræsentantskab (beregnes på baggrund af medlemstal). 6. Evt. Alle forslag til ovennævnte dagsorden skal være gruppen i hænde senest den 24. februar I forbindelse med efterfølgende traktement bedes der tilmeldes senest den 2. marts Tilmelding til Kirsten Dettling Tlf: Med venlig hilsen Privat Service, Hotel & Restauration. Negativ omtale kunne vendes til positiv omtale Sidst i november måned sendte DR 1 en udsendelse Testen hvor der igen blev sat negativ fokus på rengøringen, denne gang på hospitalerne. Udsendelsen viste nogle ikke særligt sjove billeder af hospitalsgange med nullermænd og snavs, som borgerne ikke troede muligt på netop et hospital. Efter udsendelsen samledes bestyrelsen for Landsbrancheklubben for Privat Rengøring for at kommentere på udsendelsen, hvor der i høj grad manglede fokus på HVORFOR?? Derfor blev der udformet en udtalelse som vi bringer her i bladet. Vi nærmer os igen tiden hvor vi skal til at tænke i nye overenskomster, og det er her vi i fællesskab skal prøve at vende negativ til positiv. En altafgørende faktor i de kommende forhandlinger er tempoet for privatansatte rengøringsassistenter. Der ligger en aftale fra sidste overenskomst i 2007 om at netop tempo skal være et Nye Catere fra Aarhus tekniske Skole Følgende har gennemført uddannelsen til Cater på eats, Aarhus tekniske Skole: tema ved de kommende overenskomster. Ligeledes er det værd at huske på, at der i 2009 kommer et kommunal- og regionsvalg, hvor udlicitering også kan blive et hot emne. Det betyder dog at vi i fællesskab skal lægge pres på vores kommende kommunal- og regionspolitikere. Jytte Hansen Lisa Ruby Dahl, Ydelsescenter Centrum, Århus, Louise Henning Estrup, Grundfos A/S, Bjerringbro (bronze), Marianne Fisker, Den Jydske Håndværkerskole, Hadsten (ros), Anne-Grethe Jørgensen, Danmarks Journalisthøjskole, Århus (ros), Mona Winther Lund, Restaurant Richter, Katia Michele Mawson, Handelsfagskolen, Odder (ros), Karina Pedersen, Christopher Krabbe ApS, Kjellerup (ros) og Pernille Hee Sørensen, Pressalit A/S, Ry (ros).

7 100% Lækker - 99% Engel INDUSTRIGRUPPEN 7 I kølvandet på DR 1 s Testen Bestyrelsen for Landsbrancheklubben for Privat Rengøring (LPR) i 3F har på et bestyrelsesmøde besluttet følgende udtalelse, på baggrund af den debat der har rejst sig i kølvandet på DR 1 s Testen, som blev vist på TV tirsdag den 25. november 2008 Det var med væmmelse at være tilskuer til DR s udsendelse Testen der på flere sygehuse undersøgte kvaliteten af rengøringen. Lækkert er det i hvert tilfælde ikke, og som ansatte i branchen er vi nødt til at agere. Det har været normal praksis i omkring 20 år at udlicitere rengøringsarbejdet på private arbejdspladser, i det offentlige og i organisationer. Det tog for alvorlig fart i slutningen af 80 erne, og i dag er der næsten ingen der stiller sig selv spørgsmålet får vi en bedre rengøring?, når det skal besluttes hvilket selskab der løber med kontrakten. Men fakta er at beslutningstagerne primært fokuserer på prisen. Hvem kan gøre det billigst? Det betyder så at arbejdsplanerne hele tiden skæres til, arbejdstempoet stiger og kvaliteten sakker bagud. I udsendelsen blev såvel ledelsen på Rigshospitalet samt ledelsen af ISS interviewet om de fremlagte resultater. Men der mangler noget... nemlig et interview med en eller flere af de politikere, der beslutter at rengøringen skal i udbud. Hvilke kriterier vejer højest, hvorfor og hvordan ønsker I at rengøringen skal være på f.eks. sygehusene? Den vinkel manglede i udsendelsen, hvorfor det let kommer til at fremstå som om at det er assistenternes manglende ansvar og dermed skyld for de ulækre bakterier og de mange nullermænd, som hober sig op. Vi arbejder på akkordoverenskomst med en meget høj arbejdstakt/tempo, og da de private selskaber også skal tjene penge bliver det en temposkrue uden lige. Det svarer til at en rengøringsassistent skal rengøre et areal svarende til 12 parcelhuse dagligt!!! Vi kan fremvise mange arbejdsplaner der viser hvilke rum der skal gøres rent hvor ofte, og hvor ofte der f.eks. skal vaskes af for bakterier. Blodpletter med og uden bakterier skal desværre ikke altid vaskes af ifølge planerne... og planerne er altså lavet af vores arbejdsgivere i samråd med kunden (sygehuset, skolen m.v.). Det siger sig selv at jo højere tempo, jo flere der skal tjene penge på opgaven og jo mere der skal spares jo dårligere bliver produktet. På Hvidovre Sygehus er antallet af rengøringsassistenter halveret på bare 8 år. Fra 222 assistenter til 100. Det er sørgeligt, og vi rengøringsassistenter bryder os bestemt ikke om at være jaget vildt, hverken på sygehusene eller de mange andre steder hvor vi gør rent. Derfor beder vi om at der sættes fokus på de vilkår og præmisser, som beslutningstagerne opstiller når der skal forhandles kontrakter. Det sker typisk hvert 2-3 år og vi kan se at dem der vinder kontrakterne hele tiden tilbyder sig billigere og billigere. Som vi ser det: Man får hvad man betaler for. Hver eneste af LPR s bestyrelsesmedlemmer har mange års erfaring i rengøringsbranchen, og vi kontaktes gerne for at uddybe ovenstående udtalelse. Else Warming, ISS Fredericia Sygehus Else Wøhlk, ISS Togservice, Århus Annette Bonde, Rikke Møller, Skejby Sygehus, Walther Bak, Alliance Clean & Care, Marianne Henriksen, 3F Tina Møller Madsen, 3F 100% Proaktiv 100% Terrier 100% I orden Kort sagt 499% fagforening Ny overenskomst Tiltrædelsesoverenskomst for Textil og Beklædningsbranchen: V.K. Gardinkonfektion Århus. John Hansen, gruppeformand, Industrigruppen Generalforsamling 3F Rymarken Industrigruppen Tirsdag 24. marts 2009 kl på Rymarken 4, 8210 Århus V. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Indkomne forslag 4. Valg. a. Gruppebestyrelsen, 7 for 2 år (se gruppebestyrelsen) b. 3 suppleanter (se gruppebestyrelsen) c. 1 fanebærer med suppleant, Bent Hansen, Villy Andersen d. Delegerede til Repræsentantskabsmødet Indstilling. e. Faglige sekretærer, Lis S. Jensen, Susanne Ovy Petersen f. Afdelingsbestyrelsen, 2 for 2 år, Poul Larsen, Michael K. Hededal g. Suppleant til afdelingsbestyrelsen, pt. ubesat 5. Andet. Forslag til pkt. 3 og 4 e skal være industrigruppen i hænde senest mandag 16. marts Efter generalforsamling serveres en bid brød. Deltager du i spisningen, er tilmelding derfor nødvendig til Industrigruppen eller tillidsrepræsentanten senest mandag 16. marts Gruppebestyrelsen: * betyder medlem af afdelingsbestyrelsen. Fed betyder på valg John Hansen*... formand Jan Ahrendt*... danfoss viby Mike Batchelor*... rub depot århus Jesper Fridi... royal unibrew Peter Giese*... simpson strong tie Michael K. Hededal*... kosan crisplant Poul Larsen*i... johnson controls Percy Lundstrømi... carlsberg-tuborg Dorthe B. Larseni... aage lanngs fabriker Finn Liboriussen... dong energy, studstrupværket Heintz Munki...system air Jens Møller...højbjerg maskinfabrik Brian Drastrup... solae Herluf Schmidt... carpenter Bjarne Uldalli... aarhus karlshamn Suppleanter: Lars Østeri... kosan crisplant Birgit Falleseni... pt. ledig ubesat industrinews Nye Tillidsvalgte i Industrigruppen Tillidsrepræsentant, El:con El-Anlæg A/S Jan Brügge Tillidsrepræsentant, Vestas Wind Systems Joan Nyvad Sikkerhedsrepræsentant, Odder Barnevognsfabrik Cengiz Sunar Sikkerhedsrepræsentant, Styromatic Anja Marie Andersen Sikkerhedsrepræsentant, Carpenter Allan B. Christiansen Århus ramt af influenza Statens Seruminstitut regner med at epidemien topper i denne uge. Influenza-kurven er steget fra stort set nul til epidemi-højder i løbet af de sidste to uger. Ifølge Statens Seruminstitut er der en stor chance for at det bliver bedre allerede i denne uge: Epidemien begyndte i Portugal i julen og spredte sig ind over Spanien, videre østover og nordpå til England og siden os, forklarer serum instituttet. Influenza-aktiviteten er på mellem-niveau i de fleste lande. Dog ikke Danmark, Irland, Østrig, Luxembourg og Schweiz, hvor den er høj. Vi ser kun toppen af isbjerget, fordi vi får vores tal fra laboratorierne, vagtlægerne og de praktiserende læger. Men mange flere, end dem der går til læge, er syge. Der er flere forskellige slags influenza-bakterier i luften. I uge to kunne man kun konstatere masser af tilfælde af den såkaldte A/H3 og ganske få A/H1. I uge tre kom der desuden er større mængde A-tilfælde og nogle B. Uanset hvad de hedder, rammer de bredt, og Statens Seruminstituts bedste råd er at gå i seng og komme igennem det. Træfferen har lavet en fuldstændig useriøs måling, den viser at alle de virksomheder vi har spurgt er ramt af epidemien, i nogle tilfælde med op til 12% af de ansatte. Vaccine beskytter Det varer som regel fem dage, men kan tage op til syv dage. Efterfølgende er man meget træt. Lægens bedste råd er, at man skal sørge for at få hvile, mad og drikke. Er man over 65 år, er det en god idé at blive vaccineret. Det samme gælder folk med kroniske lidelser. Vaccinen beskytter mod alle de former for influenza, der cirkulerer for tiden. OC

8 8 grøn news Tillids og sikkerhedsrepræsentanter: Den Grønne Gruppe har registreret 27 tillidsrepræsentanter 13 på private virksomheder og 14 offentligt ansatte. Vi har registreret 21 sikkerhedsrepræsentanter 15 er på private virksomheder og 7 er offentligt ansatte. Faglige sager kr. i erstatning til fyret anlægsgartner og kr. i efterbetaling. En anlægsgartner der i 10 år havde været uafbrudt ansat hos Nygård Anlæg A/S blev afskediget med 7 dages varsel til udgangen af en uge på grund af manglende arbejde. Forinden var der gået længere tids diskussion om, hvordan fleksibel arbejdstid og overarbejdsbetaling blev administreret i virksomheden. Vores medlem havde deltaget i denne diskussion på en måde, som gjorde at virksomheden mente han var illoyal og talte usandt, og derfor blev han fyret. 3F rejste sag om usaglig afskedigelse på grund af hovedaftalens 4, Efterfølgende indgik vi et lokalt forlig dels erstatning på kr. for uberettiget afskedigelse og dels om efterbetaling af løn på kr. for det virksomheden mente var fleksibel arbejdstid og 3F mente var overarbejde. TM Første aftale om fleksibel arbejdstid I fortsættelse af sagen om den uberettigede fyring hos Nygård Anlæg A/S har 3F Århus Rymarken og Nygård Anlæg A/S indgået en aftale om fleksibel arbejdstid for medarbejdere, der har selvtilrettelagt arbejdstid. Aftalen betyder bl.a. at medarbejderne kan opspare op til 2 timer pr. uge over en 8/9 ugers periode til senere afvikling, uden at der skal betales overtidsbetaling. Der er enighed mellem virksomheden, de 2 tillidsrepræsentanter og 3F, om at der ikke i fremtiden vil være tvivl om, hvornår det er flekstid og hvornår der skal betales overtidsbetaling. Aftalen er den første af sin art på anlægsgartnerområdet og skal genforhandles pr. 1. marts Aftalen er gældende for alle afdelinger af Nygård Anlæg A/S. TM GRØN GRUPPE Den Grønne Gruppe GRUPPEGENERAL- FORSAMLING tirsdag d. 24. februar 2009 kl i mødelokalerne på Rymarken 4, 8210 Århus Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Beretning - under beretningen er der arrangeret temadrøftelse om aktuelle emner, gruppeformand Thomas Møller 3. Indkomne forslag 4. Valg: a. Indstilling til valg af faglig sekretær, på valg Anni A. Pedersen, modtager genvalg. b. 5 gruppebestyrelsesmedlemmer på valg, Morten Sørensen, Natur og Vejservice, Torben Nielsen, Nygård Anlæg, Ivan Kragh Møller, Natur og Vejservice, Lone Krogh, Gartneriet Nymarken, Thomas Sørensen, Risskov Kirkegård. Alle modtager genvalg. c. 2 suppleanter til gruppebestyrelsen, på valg Anne Mette Egtved Nielsen, modtager genvalg, en plads ledig. d. Indstilling til valg af 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen. På valg Lone Krogh, modtager genvalg e. Valg til afdelingens repræsentantskab. Der skal vælges 19 repræsentanter og et antal suppleanter. f. Fanebærer. 5. Eventuelt. Regler for behandling af forslag på gruppegeneralforsamlingerne. Forslag der ønskes behandlet på gruppegeneralforsamlingerne herunder valg til lønnede tillidsposter skal være de respektive gruppebestyrelser i hænde senest 7 dage inden gruppegeneralforsamlingen. Den Grønne Gruppebestyrelse før 24. februar 2009 Thomas Møller...gruppeformand Per Spangberg... gartner, Odder Kirkegård Jørgen Tvilum... gartner, Natur og Vejservice, indtrådt i perioden Anni Pedersen... anlægsgartner, faglig sekretær Erik Jessen... anlægsgartner Ebbe Nielsen... Gartneriet Lund Jensen Morten Sørensen... Natur og Vejservice Torben Nielsen... gartner, Nygård Anlæg Thomas Sørensen... gartner, Risskov Kirkegård Ivan Krag Møller... gartner, Natur og Vejservice Lone Krogh... gartneriarbejder, Gartneriet Nymarken Suppleant til gruppe bestyrelsen: Anne Mette Egtved Nielsen... dyrepasser på DTU Thomas Møller kr. til Den grønne Gruppes medlemmer i 2008 Anni Pedersen Opgørelse Faglige sager Den Grønne Gruppe Den Grønne Gruppe har i 2008 afsluttet 79 faglige sager for 93 medlemmer. I disse sager har vi skaffet medlemmerne kr. I 2007 havde vi 87 faglige sager for 100 medlemmer og i 2007 fik vi i disse sager kr. hjem til vores medlemmer. Det er et fald på ca kr. i de beløb vi har hentet hjem og det er et lille fald i antallet af faglige sager og et fald i antallet af medlemmer vi har kørt dem for. Blandt de faglige sager er der en række sager der handler om lønforhandlinger, valg af tillidsrepræsentanter, sygedagpengestop, revalidering, førtidspension og tjenestemandspension. Der er ikke opgjort et beløb i disse sager. Det har desværre ikke været teknisk muligt at lave en opgørelse for arbejdspladsbesøg i Den Grønne Gruppe havde ved årets udgang faglige medlemmer det er en nedgang på 4 i årets løb. Det kunne således se ud, som om den medlems nedgang vi så i 2007 er bremset. TM antal sager 46,00 87,00 79,00 antal medlemmer 51,00 100,00 93,00 beløb , , ,00 medlemstal 1.238, , ,00 procent af medlemmer vi har kørt sager for 4,1 8,6 8,1

9 Kandidat til gruppebestyrelsen Mit navn er Karl Rasmussen og jeg har besluttet, at stille op som kandidat til gruppebestyrelsen i Den Grønne Gruppe, 3F Århus Rymarken. Efter at have været tillidsrepræsentant i en periode, har jeg haft en del kontakt med Den Grønne Gruppe. Tidligere har jeg ikke været særlig aktiv omkring fagforening og overenskomst, men synes i dag at det er meget spændende og ikke mindst vigtigt for os alle. Jeg har i de sidste 10 år arbejdet hos Nygaard Anlæg, men er uddannet som væksthusgartner fra Beder. Mød op og hør mere og benyt jeres stemmeret tirsdag den 24. februar. Karl Rasmussen GRØN GRUPPE En række virksomheder har i 2008 valgt at bliver omfattet af en overenskomst. Enten som medlem af en af arbejdsgiverforeningerne eller med en lokaloverenskomst. Det betyder at medarbejderne nu bliver omfattet af pensionsordning, SH og fridags betaling og selvfølgelig de kommende lønstigninger. Anlægsgartnere OK-2010 Overenskomster 9 Thomas Møller, gruppeformand, Den Grønne Gruppe Fyraftensmøde for private anlægsgartnere, tillidsrepræsentanter og netværk tirsdag den 3. marts 2009 kl krav til de kommende overenskomstforhandlinger I mødet deltager medlemmer af 3F s forhandlingsudvalg. Vær med til at præge den nye overenskomst 2010, for private anlægsgartnere. Mødet afholdes i 3F s lokaler på Rymarken 4. Der er spisning i forbindelse med mødet - derfor vil vi gerne have din tilmelding senest mandag den 2. marts. Tilmelding kan ske til: Anni A. Pedersen tlf Postboks 1278, 8210 Århus V Den Grønne Gruppes Feriefond Ansøgning til Berlin sommersæsonen 2009 Ansøgningsrunden til Den Grønne Gruppes to ferielejligheder i Berlin starter nu. Prisen er og kr. for en uge. Ansøgningsskema til ferieophold fra uge til og med uge kan fås i afdelingen. Senest lørdag den 21. februar 2009 skal ansøgningsskemaet være afleveret på afdelingskontoret og lodtrækningen finder sted efter den 1. marts. Når edb-lodtrækningen er overstået, er der fri adgang til booking af de ledige uger. Ansøgningsskema og beskrivelse af lejlighederne, priser m.v. kan fås i afdelingen eller ses på Ferielejlighederne er forbeholdt medlemmer, der arbejder (eller sidst har arbejdet) under en overenskomst med Danske Anlægsgartnere og GLS-A. Yderligere information og tilmelding på tlf /22 MEDDELELSE TIL AFDELINGEN: Det vil nu være muligt at modtage post fra fagforeningen på . Det kræver at vi har din mail-adresse. Derfor send en til: Husk navn og CPR nr. Jeg er flyttet Jeg har fået nyt arbejde Jeg vil gerne være medlem af 3F Navn: Adresse: Telefon: CPR nr.: Stilling: Arbejdsgiver: Virksomhedstype: Underskrift: Mobil: Jeg indsender soduko 3F Århus Rymarken Århus V

10 10 A-KASSEN 4 jobsøgninger om ugen??? Som det fremgik af sidste nummer af fagbladet (side 6), vil kravet om at ledige skal søge 4 jobs om ugen bortfalde. Som det fremgår af artiklen, skal et udvalg med repræsentanter fra A-kasserne og arbejdsdirektoratet, lave nye retningslinier. Desværre har vi endnu ikke fået disse retningslinier, og kan derfor ikke svare på, om der fremover vil blive sat tal på, hvor mange jobs der skal søges. Før beskæftigelsesministerens selvbestaltede regel om 4 jobs om ugen blev indført, var reglen at ledige skulle søge de relevante jobs der var, uden at der egentlig var sat noget antal på nogen søgte 10 jobs om ugen andre 3 jobs osv. alt efter hvilket udbud af jobs der var. Vi håber at udvalget kommer med sådanne retningslinier igen, men som nævnt, er der endnu ikke fremsendt nogen nye retningslinier til A-kassen, og vi må derfor indtil videre, administrere efter de gældende retningslinier. Af Lars Yderholm Konkurs og betalingsstandsning Du må være opmærksom på situationen på din arbejdsplads. For i øjeblikket er der mange virksomheder som rammes af en konkurs eller af en betalingsstandsning. Din fagforening er selvfølgelig meget opmærksom på situationen, men du bør give os et praj, straks der er mistanke om økonomiske problemer på din arbejdsplads. Husk altid at have styr på dine lønsedler, ansættelsesbevis og andre aftaler, der kan danne grundlag for et efterfølgende krav mod boet. oc Konkurs En konkurs kan kræves af de personer, virksomheder og offentlige myndigheder som har penge til gode. Normalt rejses en konkursbegæring i skifteretten. Lønmodtagere har et privilegeret krav, dvs. at de har forrang frem for andre. Lønmodtagernes Garantifond kan dække et evt. tab i form af løn m.v. du har til gode frem til konkursen. Arbejder man for firmaet, efter en konkurs er indtruffet, dækker LG ikke. Kontakt altid din fagforening hvis du ikke får løn til tiden, eller har mistanke om at der er økonomiske problemer i din virksomhed. Betalingsstandsning En betalingsstandsning begæres ofte af den virksomhed som er i økonomiske problemer. Teknisk set er virksomheden herefter sat under administration. Virksomhedens bank garanterer i aftalte perioder for virksomhedens omkostninger. Lønnen m.v. skal din fagforening kræve særskilt bankgaranti for, ellers er din løn ikke sikret for den tid hvor du arbejder for en virksomhed i betalingsstandsning, og du vil ikke få dækket dit tab i LG. Kontakt altid din fagforening ved en betalingsstandsning Kontingent 2009 AB Øvrige Forbundet 150,60 150,60 Konfliktfond 10,00 10,00 Oplysning og kursus 20,90 20,90 Gruppelivsforsikring 32,50 32,50 Afdelingskontingent 195,50 169,50 Fagforeningen pr. måned (03) 409,50 383,50 Arbejdsløshedskassen 290,00 290,00 adm. bidrag til forbundet 47,00 47,00 adm. bidrag til afdelingen 97,00 97,00 pr. måned incl. A-kasse (44) 843,50 817,50 Fritidsulykkesforsikring 42,50 42,50 Ialt incl. fritidsulykkesforsikring 886,00 860,00 Efterlønskontingent 423,00 423,00 I alt pr. måned 1.309, ,00 Lærlinge uden A-kasse (74) 65,00 65,00 fritidsulykkesforsikring 42,50 42,50 Lærlinge incl. fritidsulykkesforsikring 107,50 107,50 Pensionister: Forbund og afdeling (16) 40,00 40,00 Kun afdeling (26) 20,00 20,00 SODUKO Der trækkes lod blandt de rigtige løsninger om 2 flasker god rødvin. Indsendes til: 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V senest den 18. februar Vinder fra sidste nummer blev: Jessie Dalgaard, Elverdalsvej 20, 8270 Højbjerg Præmien kan afhentes i afdelingens reception. SODUKO Navn og adresse skrives bag på sodukoen. Dagpengesatser 2009 Satser pr Forsikringsart Sats Beløb pr. dag pr. uge Dagpenge Fuldtid Deltid Mindstesats Dimittend fuldtid Dimittend deltid Efterløn Fuldtid (91% sats) Fuldtid (100% sats) Deltid (91% sats) Deltid (100% sats) Fuldtidsforsikrede overgået fra overgangsydelse (82% sats) Deltidsforsikrede overgået fra overgangsydelse (82% sats) Aktiveringsydelse Fuldtid Deltid Ungesats (50% sats) Fuldtid Deltid G-dage: Hel dag 725 Halv dag 363 Max. dagpenge opnåes ved 37 timers arbejde pr. uge i 12/13 uger á 118,32 kr. pr. time. Omregningssatsen ,05 pr. time Skattefri præmie Fuldtid portion kr. max. antal portioner 12 = kr. Skattefri præmie Deltid portion kr. max. antal portioner 12 = kr.

11 FÆLLES SIDER 11 Møderække Torsdag den 5. marts 2009 kl i Rymarken 4. Samsø som Energi-ø Hans Smidt formand for 3F Samsø kommer og fortæller om Energi-Øen Samsø, der er selvforsynende med vedvarende energi og om andet spændende fra øen, som vi skal besøge i næste måned. Tilmelding dagen før på til Kirsten Dettling. Husk det er et åbent møde, så alle kan deltage. Rejsegodtgørelse og fradrag - OVERSIGT FOR 2008 OG april Tur til Samsø Vi skal bl.a. besøge en virksomhed og energiakademiet, og vi vil få nogle naturoplevelser. Overnatning på Pensionat Nordgården der vil være fælles bustransport på Samsø og fuld forplejning. Deltagerbetaling for medlemmer på 250,00 kr. og ledsagere 500,00 kr. Yderligere information kan fås i afdelingen tilmelding senest den 15. marts på Vores motto 100% Lækker - 99% Engel 100% Proaktiv 100% Terrier 100% I orden Kort sagt - 499% fagforening Befordingsgodtgørelse (max. fra arbejdsgiver) Indtil km kr./km. 3,47 3,56 Over km kr./km. 1,83 1,90 Når antallet af arbejdsdage på samme arbejdsplads overstiger 60 dage, indefor de sidste 24 måneder, kan arbejdgiver ikke længere udbetale skattefri km-godtgørelse. 60 dages reglen afbrydes kun af mindst 60 dage på en eller flere andre byggepladser. Weekender, feriedage og sygedage medregnes ikke i de 60 dage med arbrydelse. Fradrag for befordring hjem-arbejde 0-24 km/dag kr./km 0,00 0, km/dag kr./km 1,83 1,90 Over 100 km/dag kr./km 0,92 0,95 Rejsegodtgørelse og -fradrag uden overnatning i Danmark (almindelige regler) Min. 5 timer og min 8 km fra arbjdssted kr./time. 0,00 0,00 Fra 1/ kan rejseudgifter kun dækkes skattefrit efter regning. Rejsegodtgørelse og -fradrag uden overnatning i Danmark (almindelige regler) Fortæring: fri måltider (25%) 110,00 113,75 excl. middag (55%) 242,00 250,25 excl. middag og frokost (85%) 374,00 286,75 excl. alle måltider (100%) 440,00 455,00 pr. påbegyndt rejsetime 18,33 18,96 Logi: 189,00 195,00 Benyt dig af de nye tilskudsmuligheder ifm. din efteruddannelse. Efterlønnere/Pensionister Offentlig Gruppe Aktivitetskalender foråret 2009 Dato Aktivitet Tidspunkt Bowling Besøg på Studstrup Værket Bowling Almindelig klubdag pakkefest Bowling Almindelig klubdag Bowling Banko Bowling Almindelig klubdag Bowling Tur ud i det grønne. Program kommer senere Bowling Klubben ønsker vore medlemmer en god juleferie. Den? afholdes den årlige udflugt fælles for samtlige klubber i 3F. Klubformand John Lynge Birketorp kan træffes på telefon: På bestyrelsens vegne John Lynge Birketorp Kasserer Sten Boye Jensen træffes på telefon: OBS Vedr. rejsegodtgørelse i Danmark med overnatning 12 måneders reglen afbrydes kun ved arbejde andet sted - og ikke af ferie, weekends og sygdom. Fra 1/ ingen 28 regel og udbetaling max. 12 mdr. pr. arbejdssted. Der kan vedr foretages tilbageregulering vedr. ej skattefri udbetalt logi. Fra 1/ skal en rejse varer mindst 24 timer. Vedr. rejsegodtgørelse og -fradrag med overnatning UDLAND Max. 12 mdr. pr. arbejdssted til dækning af fortæring. Der kan vedr foretages tilbageregulering vedr. ej skattefri udbetalt logi. Efter 1/ kan lønmodtagers udgifter til fortæring efter 12 mdr. pr. arbejdssted kun dækkes mod regning. 12 månders reglen afbrydes kun ved arbejde andet sted - og ikke af ferie, weekends og sygdom. Fra 1/ skal en rejse vare mindst 24 timer. Udlandssatser 2008 kr./døgn (kost) Tyskland Norge Sverige Polen England Udlandssatser 2009 kr./døgn (kost) Tyskland Norge Sverige Polen England

12 Århus frem til 2015: Antallet af faglige sager hvor medlemmerne ikke har fået hvad de skal have i løn, pension mm er ikke blevet færre i 2008, hvilket nedenstående skema fortæller. Ligeledes er de sager som afdelingens 2 socialrådgivere fører for medlemmerne også i stigning, og det er jo udtryk for at der desværre stadig sker mange arbejdsulykker og at folk bliver syge af deres arbejde. Opgørelse for faglig og social- og arbejdsskadesager: Faglige sager: Industri Gruppen ,00 kr. Den Grønne Gruppe ,00 kr. Den Offentlige Gruppe ,00 kr. Privat service, Hotel & Restaurationsgruppen ,00 kr. Anlæg- og Byggegruppen ,00 kr. Ialt ,00 kr. Social- og arbejdsskadesager ,00 kr. Gruppelivs- og forsikringsordninger ,00 kr. Samlet for afdelingen i ,00 kr. Sum for opmålte akkorder i millioner kr. Beskæftigelsessituationen i byggeriet Pr. 21 januar mand Der har i pressen været en masse dystre billeder på situationen, især i byggebranchen, og det ser sort ud. Mange af vore kolleger har ikke været arbejdsløse nogensinde, eller måske er det mange år siden sidst. En del af vore kolleger sidder måske i et hus de lige har købt, eller har fået børn og så kommer dagpengesatsen i et alvorligt perspektiv. Med dagpenge som måske kun er 30% af den normale løn, bliver det svært at få enderne til at nå sammen. Den borgerlige regering har forsømt at regulere dagpengeområdet i en grad, så det nærmer sig det kriminelle. Vi har fra Anlægs- og Bygningsgruppens side påpeget at en dagpengereform skulle resultere i en væsentlig højere dagpengesats, men med en beskæftigelsesminister som Claus Hjort Frederiksen, der er både ordblind og tonedøv, når det kommer til meldinger fra fagbevægelsen. Men statistikken taler sit eget sprog, og der er trods de negative udmeldinger ikke noget statistisk belæg for, at si- Tallene taler deres eget sprog. 31,9 mill. kr. tilbage til medlemmerne i 3F Århus Rymarken tuationen skulle være værre nu end de seneste 3 år, mens konjunkturen buldrede af sted, var ledigheden større eller lige så stor som nu.! Spændende er det når vi kommer frem til foråret, så kan vi for alvor se om der er sket noget. Jeg kan i denne sammenhæng informerer om, at der er ca. 130 medlemmer af AB-gruppen, der er mere end 60 år. Fra flere sider har jeg fået den melding, at hvis de bliver fyret, så tager de efterlønnen, de vil ikke jages rundt i manegen af tåber som beskæftigelsesministeren, med EDB CV overvågning, 4000 ansøgninger om ugen, og job som plejehjemsassistenter!!! Jeg har engang forsøgt mig som plejer af min gamle mor på 82 år, hun skulle lige flyttes et par meter, så jeg tog fat i hende og brækkede 3 ribben på hende, fremover hvæsede hun fælt, når jeg ville hjælpe hende op, du kan godt glemme det bjæffede hun, jeg kan godt selv!!! Det var min korte karriere som plejer. oc Tummel med tunnel Øverst på formularenhele byen vil kunne mærke, når Århus Kommune påbegynder arbejdet med Marselistunnelen, kommunens største anlægs-projekt nogensinde. Netop nu arbejder Trafik og Miljø på trafikplaner, som bliver fulgt op af en markant kommunikationsindsats overfor borgerne. Største anlægsprojekt nogen sinde 8. oktober 2008 blev Århus største enkeltstående anlægsprojekt nogensinde, tunnelarbejdet i forbindelse med Marselis Boulevard, godkendt i byrådet i Århus, og anlægsarbejdet går i gang først i 2010.Frem til åbningen i 2015 vil byen være præget af flere store anlægsarbejder. Dermed er der lagt op til en periode med ekstra belastning af ind- og udfaldsvejene til og fra Havnen og midtbyen i øvrigt. Planlægningen i fuld gang Århus Kommune, Trafik og Veje, er nu i fuld gang med at udarbejde trafikplaner, der skal hjælpe trafikanterne igennem de kommende års trafikreguleringer, så naboer og borgere, virksomheder og trafikanter generes mindst muligt.samtidig planlægges en omfattende informationsindsats. Tunnel, letbane og bynære havnearealer på en gang! Den samlede trafikplan bliver opdelt i en række delplaner for hver af de faser, som anlægsarbejdet forløber i. På den måde tager planlægningen løbende hensyn til, at trafikken kan afvikles med så få gener som muligt blandt andet vil der altid være ét spor farbart i hver retning på Marselis Boulevard.Planarbejdet er omfattende, fordi anlægsarbejderne er så store og komplekse, som de er. I samme periode bliver der jo også etableret en ny letbane ved Randersvej, ligesom havnearealerne ved midtbyen omlægges. Disse arbejder bliver også indarbejdet i trafikafviklingsplanerne for Marselistunnelen. Højt informationsniveau om trafikomlægninger Gennem hele anlægsprocessen er målet at give naboer, borgere, virksomheder og trafikanter den bedst mulige information, så folk både kender de langsigtede perspektiver ved Marselistunnelen og samtidig får daglig og kontant information, så de kan planlægge deres transport bedst muligt. Information samles i et tunnelsekretariat Vi arbejder med en række scenarier for trafikafviklingen og inddrager de mest moderne redskaber til at informere trafikanterne med. Jeg vil også oprette et tunnelsekretariat, der har som opgave at fokusere på anlægsprojektets fremdrift herunder også at tage sig specielt af problemerne med trafikafviklingen i forbindelse med realisering af anlægsarbejdet. Så borgerne, erhvervslivet og andre kan henvende sig ét sted og få svar på deres spørgsmål, siger Peter Thyssen. Folder og hjemmeside på vej Allerede nu er der sat turbo på kommunikationsprocessen. Der er en informationsfolder på vej, som i slutningen af november vil blive sendt direkte ud til naboer, borgere og virksomheder, og der kommer en særlig hjemmeside med både baggrund og aktuel information. Tunnelen er garant for byens udvikling Kigger vi forbi anlægsarbejdet og det trafikbøvl, det vil give her og nu, står vi med et projekt, som vil sikre, at Århus kan udvikle sig mange år frem. Vi har en havn, der har arbejdet sig op til at være Danmarks største, og den skal fortsat have en vigtig plads i byens liv.det er Marselistunnelen simpelt hen en af de vigtigste forudsætninger for.den vil sikre, at den tunge trafik i fremtiden kan komme frem uden at genere de bydele, som tilkørselsvejen fører igennem nu. Samtidig opnår naboer, borgere og trafikanter bedre sikkerhed på det lokale vejnet, og mindre støj og larm fra den tunge trafik. For at nå dertil kan det ikke undgås, at vi får nogle år med udfordringer på trafikfronten, lyder det fra rådmanden.

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 7. februar 2013, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/gruppeformand Hans Jessen 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Bo Henriksen Faglig medarbejder - Roskilde Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post 130115 Ole Holtse Olsen Formand Tlf.: 88 92 45 78 Mobil: 27 87 11 05 Bo Henriksen Faglig medarbejder - Tlf.: 88 92 45 63 mobil: 40 45 09 94 Fagligt område: Transport, Lager, Vikar, Vaskeri, Industri, Post

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen

Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Referat fra Industrigruppens Generalforsamlingen Onsdag d. 25. marts 2015, kl. 17.00 UCH, Døesvej, 7500 Holstebro Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8

Efter skat: 449 kr. 606 kr. 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 Efter skat: 449 kr. Efter skat: 606 kr. Efter skat: 392 kr. Januar 2016 Side 1 af 8 KONTINGENTER (priser ved betaling pr. måned - fuldtidskontingent) Emne Krifa Basis Gennemsnit for s afdelinger Fagforening

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar

ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar ELPOSTEN l Nr. 1/2011 l Januar Vor faglige sekretær Ole Madsen bliver ved udgangen af februar 2011 pensionist og fratræder i den forbindelse sin stilling i Dansk El-Forbund Fyn. Det markeres med en afskedsreception

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015.

Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Referat af generalforsamling, tirsdag den 24. november 2015. Valg af dirigent. Knud Borup Jensen blev valgt som dirigent og konstaterede, at forsamlingen var rettidigt indkaldt, hvorfor den var beslutningsdygtig.

Læs mere

Efterløn s & Pensionistklub Skive

Efterløn s & Pensionistklub Skive Efterløn s & Pensionistklub Skive Program 2013 Programmet kan også ses på: http://midt-vestjylland.nnf.dk/seniorer/skive Efterløn s & Pensionistklubben s Bestyrelse Formand Ivan Christiansen 97 54 15 82

Læs mere

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil

Ole Holtse Olsen Formand Roskilde Mobil 140917 Ole Holtse Olsen Formand 88 92 45 78 Mobil 27 87 11 05 ole.olsen@3f.dk Martin Kruse Næstformand 88 92 45 55 Mobil 28 94 74 55 martin.kruse@3f.dk Anne Gregersen A-kasseleder 88 92 45 68 Mobil 24

Læs mere

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk

- Generalforsamling afklaring og fordeling af opgaver Herunder to punkter: mobilisering og praktisk Referat for bestyrelsesmøde KaJ, medie- og journaliststuderende Dato: Søndag d. 14/02 klokken 15-18 Sted: DJ s lokaler på Fiskergade, Aarhus C Tilstede: Anders (skype), Mie, Philip, Daniel, Kristian, Freja,

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro.

Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Domea Aabybro Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 18.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro. Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse af bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

Generalforsamling/Åbent hus

Generalforsamling/Åbent hus Februar 2005 Generalforsamling/Åbent hus på Marienlystvej 33, Skive Der vil blive indkaldt til generalforsamling i 3F Skive-egnen lørdag den 2. april 2005 kl. 9.30 Samme dag afholdes der et åbent hus arrangement

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling Faggruppeklubben Social og Sundhedshjælpere og Hjemmehjælpere Tirsdag den 26. februar 2013 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 15.00 på Green Solution House, Rønne Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.

Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland. Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12. Fælles årsmøde og generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden Dansk Byggeri Nordsjælland Torsdag den 30. oktober 2014, kl. 12.00 på KolleKolle Invitation til fælles årsmøde og generalforsamling På vegne

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014

Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Referat reg syd møde i Middelfart tirsdag den 21. januar 2014 Orientering fra Per Andersen Team Genbrugspladser Esbjerg kommune Fra d. 1 januar 2014 har medarbejderne på Team Genbrugspladser Esbjerg kommune

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Resume af bestyrelsesmødet d. 25 april 2017.04.28 Bestyrelsen startede mødet med at konstituerer sig da dette var det første møde efter generalforsamlingen. Villy foreslår at bestyrelsen sammensætter sig

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning

Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Generalforsamling i Dansk Byggeri Fyn Fredag den 4. oktober 2013 På Comwell Kellers Park, Brejning Sponsoreret af STARK Comwell Kellers Park John Engelbrecht Indkaldelse til generalforsamling og fest i

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm. Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde i Dansk Byggeri Bornholm Tirsdag den 8. oktober 2013 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Indkaldelse til årsmøde og den 11. ordinære generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Dagsorden og beslutningsreferat

Dagsorden og beslutningsreferat Bestyrelsesmøde i 3F Bornholm 14-08-2012 Møde indkaldt af: Jens Skovgaard Deltagere: Jens Skovgaard, Merete Koch, Steffen Finne, Ole Kure, Klaus Garberg, Jann Poulsen, Henning B. Pedersen, Søren Kjøller,

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland

Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Generalforsamling i Dansk Byggeri Østjylland Valgmøder i Træ- og Murersektionen, møde i lokalforeningernes Udannelelsesfond, temamøde om urbanisering, ledsagerarrangement og fest Fredag den 30. oktober

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland. Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland. Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted Generalforsamling i Dansk Byggeri Sjælland Torsdag den 20. november 2014 På Hotel Scandic, Ringsted Invitation til Generalforsamling På vegne af bestyrelsen inviteres du hermed til den årlige generalforsamling

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl i mødelokale 206, Østerport 2, Aalborg Møde nr. 2/2014 Social- og sundhedssektoren FOA, Aalborg afdeling Rekv. nr.: 215/300051/9501-14-24-00 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 25. februar 2014, kl. 08.30 i mødelokale 206, Østerport

Læs mere

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden

Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Generalforsamlinger i Dansk Byggeri Nordsjælland Dansk Byggeri Hovedstaden Torsdag den 9. november 2017, kl. 8.00-12.30 på KolleKolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg

Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg Generalforsamling HF Egebæk, Februar 2017 Referat Referent: Bestyrelsesmedlem og sekretær Niels Høg 1.Valg af dirigent: Ejner Christiansen, Have 3 blev valgt 1a. Forretningsorden for generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense

Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Referat fra regionsudvalgsmøde d. 8 juni 2017 ved 3F 3F Goops Odense Kommune Navne Mødt / Afbud Sønderborg Kaj Rasmussen Haderslev Ole Larsen mødt Haderslev Hans Gehlert afbud Kolding Conni Hahn Iversen

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted

Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland. fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Generalforsamling og festaften 2013 Dansk Byggeri Sydsjælland fredag den 22. november 2013 på Hotel Scandic Ringsted Ulrik Elholm Pernille Ravn På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Sydsjælland inviteres

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2012

Bestyrelsens beretning 2012 Bestyrelsens beretning 2012 Velkommen til alle vore medlemmer forhandlingssekretærer og gæster, med ønsket om en god generalforsamling og konference her på Langsøhus. Landsklubben Siden sidste konference,

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30

Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Glostrup, den 16.06.2009 SA Referat Dato: 11.06.2009 kl. 17.30 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Mødeart:: Repræsentantskabsmøde Mødested: BL s lokaler Afdeling: 0. Studiestræde 50, 1554 V. Deltagere:

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup

********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø. 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16, 4140 Borup Vi byder dig velkommen på Holbækvej 106 B, 1. sal, 4000 Roskilde Telefon 70 300 878 ********* Lokalkontorer 3F Roskildeegnen, Hvalsø Møllebjergvej 2, 4330 Hvalsø 3F Roskildeegnen, Borup Hovedgaden 16,

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015

SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september 2015 SERVICESEKTOREN Aalborg den 24. september FOA AALBORG PO/pn FiU-nr. 9501-15-24-04 Referat fra sektorbestyrelseskonference 21. og 22. september, på Rønnes Hotel, Slettestrand, 9690 Fjerritslev. Til stede:

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD

Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD 12. januar 2010 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde i DANSKE ÆLDRERÅD I henhold til vedtægt for DANSKE ÆLDRERÅD indkaldes til ordinært repræsentantskabsmøde: Mandag d. 26. april 2010 Hotel Nyborg Strand

Læs mere

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat.

Bjørg Jensen (suppleant Kirsten Velschow) Fraværende: 1 Dirigent Anne Sørensen 2 Godkendelse af referat. Dagsorden/referat af bestyrelsesmøde 25.03.2010. Deltagere Bestyrelsen: Anette Jørgensen, Anne Bjerregaard, Bente Jakobsen, Henning Jakobsen, Ingerlise Thage, Anne Sørensen, Randi Pedersen, Helle Marqweis,

Læs mere

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød.

Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. 25. juni 2015 Bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni 2015 kl. 16.00. Elmelyparken 1D, Solrød. Deltagere: Lau Ostenfeldt, Frank Polauke (først fra punkt. 9), Olaf Wacherhausen, Brian Willandsen, Anni Rasmussen

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX

DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRIX DANSK POINTERKLUBS OPGAVEMATRI RESSOURCER Bestyrelse Post Formand Næstformand Kasser Sekretær Menig Navn Flemming Fuglede Villy Lovèn Anne Marie Flemming Kruse Meier Jørgensen Pedersen Sørensen Lokalområde

Læs mere

Indkaldelse til fælles årsmøde og ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland

Indkaldelse til fælles årsmøde og ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Indkaldelse til fælles årsmøde og ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Hovedstaden ordinær generalforsamling i Dansk Byggeri Nordsjælland Herved indbydes medlemmer af Dansk Byggeri Hovedstaden og

Læs mere

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel

Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Generalforsamling og årsmøde Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 2. oktober 2014 På Radisson Blu Fredensborg Hotel Invitation til Den årlige generalforsamling og årsmøde På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011

Årsmøde 2011. Dirigenterne kunne konstatere at årsmødet var lovligt indvarslet efter 4, cirkulære udsendt den 15-07-2011 Årsmøde 2011. Velkomst ved Lone Hoffmann Alle har modtaget følgende materielle. Mappe med landsbrancheklubbens logo Forretningsorden vedtægter Dagsorden Beretningen Artikler fra året der gik Indkomne forslag

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 25. oktober 2013 På Hotel Maribo Søpark Savoy - Live musik i særklasse Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag

Læs mere

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA...

FOA Fag og Arbejde Svendborg Når du er medlem af FOA... FOA Fag og Arbejde Svendborg F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s.

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006

Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Referat fra Generalforsamlingen 21 marts 2006 Sted: Aalborg 3F Søndergade 62, 4 sal. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg. 3. Bestyrelsens beretning. 4. Forelæggelse af revideret regnskab.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning.

Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Referat fra stiftende generalforsamling i Træ og Møbelgruppen Torsdag den 19. januar 2012, 3F Midtjylland, Birk Centerpark 4, i Herning. Dagsorden: 1. Velkomst v/konstitueret gruppeformand Hans Jessen

Læs mere

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling.

Beretning. Regnskab. Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Beretning Formandens beretning afholdes mundtligt og udleveres på skrift efter ønske. Beretning fra faglig afdeling. Regnskab Faktiske udgifter for 2013 Arbejdsplan 2014 for Snedker- Tømrernes Brancheklub

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

August - September 2013

August - September 2013 August - September 2013 Forhaven på Lyngparken har fået en ansigtsløftning Aktiviteter på Lyngparken i August måned Onsdag, den 7. Sang kl. 10.00 kl. 13.30 Torsdag, den 8. kl. 10.10 Gudstjeneste ved Morten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 28. FEBRUAR 2012 Fremmødte Nr. 1-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 2-1 fremmødt - repr. 2 stemmer Nr. 6-2 brevstemmer Nr. 8 2 brevstemmer Nr. 9-1 fremmødt - repr. 2 stemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken

Grundejerforeningen Stagebjergparken Referat af ordinær generalforsamling "Stagebjergparken" onsdag den 29. august 2007 Referent: Lars Bo Nielsen Referatet er udarbejdet efter nedenstående dagsorden. 1. Valg af dirigent: John (nr 99) blev

Læs mere

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen.

Erik Piilgaard bød Karin Jørgensen velkommen i bestyrelsen. 12.01.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe Birthe

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015.

Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Referat gruppebestyrelsesmøde mandag den 4. maj 2015. Tilstede på mødet: Hanne Christensen, Pia Nymann, Henriette Eriksen, Kirsten Johansen, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, Peter Nielsen, Simona Honore',

Læs mere

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010

Bestyrelsesmøde referat nr. 124 21-03-2010 Mødet blev afholdt hos Christa Islin Tilstede var: Christa Islin Claus Ole Jørgensen Stefan Garvig Michael Munch-Olsen Inger Lise Kaurin Jens Christensen Fraværende var: Susanne Brown Thomsen Frank le

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2017 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! 2 DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor.

Bestyrelsens forslag til dagsorden følger partiforeningens vedtægter og kan ses nedenfor. Vi indkalder hermed til generalforsamling i SF-Brønshøj/Husum mandag den 16. marts 2015 kl. 19.00 i beboerlokalerne, Frederikssundsvej 118A (på hjørnet). Kære medlemmer af SF-Brønshøj/Husum, Hermed indkaldes

Læs mere

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018

FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 DIN GUIDE TIL FORHANDLING MERE I LØN OG BEDRE VILKÅR I 2018 1 SE HVAD DINE KOLLEGER I HELE LANDET FÅR I LØN! DET HER SKAL DU VIDE! Blik- og Rørarbejderforbundet forhandler overenskomsterne på VVS- området,

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap

Organisering på arbejdsmarkedet. A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i 3F? Kap Kap.0.0 0 0 0 Organisering på arbejdsmarkedet A Fagforeninger og a-kasser Er I alle sammen organiseret i F? Stemmer du ja til overenskomstforslaget? Hvad mener man egentlig med den danske model? Husk,

Læs mere