Træfferen. eren. 31,9 millioner kr. inddrevet. Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træfferen. eren. 31,9 millioner kr. inddrevet. Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter."

Transkript

1 Træfferen eren MEDLEMSBLAD FOR 3F ÅRHUS RYMARKEN. NR. 1 / FEBRUAR 2009 / 5. ÅRGANG Dansk Supermarkeds superlager i Århus V. Her bygges landets største transportcenter. Magasinpost UMM Bladnr Træfferen, 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, 8210 Århus V 31,9 millioner kr. inddrevet i efterbetaling og erstatning til 3F Århus Rymarkens medlemmer i 2008 FAGLIGT FÆLLES FORBUND F.DK/RYMARKEN

2 2 Medlemsblad for 3F Århus Rymarken KONTORER: 3F Rymarken: Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V Tlf.: Fax: Derudover træffes vi efter aftale. Odder Kontoret: Nørregade 46, 8300 Odder Faglig afd.: A-kassen: Randers kontoret: 3F Rymarken Lorentzgade 17, 8900 Randers Tlf.: DAGLIG LEDELSE: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: Onsdag: kun tlf. åbent (A-kassen lukket onsdag) Torsdag: Fredag: Åbningstider: Mandag: Tirsdag: lukket Onsdag: lukket Torsdag: Fredag: lukket Åbningstider: Tirsdag: John Hansen afdelingsformand Jytte Hansen næstformand Lars Yderholm adm. leder Industrigruppen John Hansen gruppeformand Ejnar Jensen faglig sekretær Lis Søballe faglig sekretær Susanne Petersen faglig sekretær AB Gruppen Ole Christiansen gruppeformand Tonny Mikkelsen faglig sekretær Lars Andersen opmåler Den Grønne Gruppe Thomas Møller gruppeformand Eva Nødskov faglig sekretær Anni A. Pedersen faglig sekretær finanskrise og beskæftigelsen Det er et paradoks, at det danske arbejdsmarked for få måneder siden var rødglødende med arbejdsgiverne og en regering der skrigende påberåbte sig mangel på hænder overalt, Arbejdsgiverne tog gæstfrit imod tusindvis af østeuropæere, som pressede vore overenskomster. Og endelig lagde regeringen i ly af den lave ledighed op til enormt pres på velfærdsordninger som efterlønnen og dagpengene. Af John Hansen, afdelingsformand Men nu er det helt anderledes, der laves finanspakker og mens aktiekurser og friværdier er sendt i frit fald, er kursen på tryghed gået op, og derfor er det mere end nogensinde vigtigt at være medlem af en rigtig fagforening og vore A- kasser vil opleve et medlemsboom for at sikre sig dagpengerettighed. Der sker det, at indvandringen fra Østeuropa stopper, og allerede nu er presset for her og nu ændringer på efterlønnen og dagpengene aftaget. Jeg forventer, at vi kan være med til at sætte dagsordenen og at vi i fagbevægelsen vil blive en endnu vigtigere samarbejdspartner for uddannelsesinstitutionerne, erhvervslivet, arbejdsgiverne og en vingeskudt borgerlig regering i en kommende økonomisk krise. Hvis vi i fagbevægelsen skal håndtere den økonomiske situation og den stigende arbejdsløshed tilfredsstillende, må vi i LO fagbevægelsen presse på for at få kickstartet samfundsøkonomien gennem investeringer, der kan afbøde en dramatisk stigning i ledigheden. Her har LO og flere forbund da også allerede meldt sig på banen ved at efterlyse en plan og givet bud på løsninger om investeringer i infrastruktur, grøn energi og renoveringsopgaver m.m. Dernæst er det helt afgørende, at vi formår at servicere og hjælpe vore medlemmer der pludselig står uden et job, så ud over det vi allerede gør på området kan man forvente, at fagbevægelsen sætter ekstra turbo på vores egen dagsorden om kompetenceafklaring og mere uddannelse! Vi skal derfor endnu tydeligere end nogensinde påtage os rollen som indpiskeren, der insisterer på et markant uddannelsesløft til de unge og til de korttids uddannede og ufaglærte. Det kan ske ved at vi kommer med nye kreative forslag på den politiske scene, der kan skabe bedre rammer for at tage ungdomsuddannelser og kurser, men også ved at inspirere medlemmer til at udnytte de rammer, der allerede er skabt i overenskomsterne, i globaliseringspuljer, uddannelsesfonde og kompetencefonde. På fremtidens arbejdsmarked kan konsekvenserne af finanskrisen være, at efterspørgsel bliver stadig mindre efter ufaglært arbejdskraft, mens der bliver mangel på personer med erhvervsuddannelse og eksamensbeviser. Der er ingen tvivl om, at fagbevægelsen vil komme til at spille en nøglerolle i en situation med finanskrise og stigende ledighedskurver. Privat Service Gruppe Jytte Hansen gruppeformand Randi Smitsdorf faglig sekretær Joan Ågot Pedersen faglig sekretær Birgit Lund faglig sekretær Offentlig Gruppe Hans Sig gruppeformand Yvonne Christensen næstformand Sten Boye faglig sekretær Lone Skov Hansen faglig sekretær Redaktion: John Hansen (ansvarshavende), Ole Christiansen. Deadline for stof til næste nummer: 18. februar Det næste blad udkommer i uge 11. Layout og tryk: Notat Grafisk, Dette blad er udgivet af 3F Århus Rymarken. Det udsendes som postbesørget blad. Oplag: eks. Indlæg modtages gerne helst elektronisk. Vi hjælper gerne med at skrive hvis du har en god historie. Ret til ændringer forbeholdes. Et sundere liv I Århus og Odder kommune har de ansatte kunnet benytte sig af forskellige tilbud i en sundhedsordning og dermed har de fået et sundere liv. OFFENTLIG GRUPPE Varevogne på gule plader Har man aftalt det med sin arbejdsgiver, kan man bruge den udleverede firmavogn til at kører hjem til sin bopæl, og når man køre mellem hjem og arbejde lave et svinkeærinde på op til 200 meter fra sin rute, uden kørselsregnskab, ANLÆG & BYG Lighthouse Løsningen, som er aftalt mellem Århus Kommune og Konsortiet Light*house sikrer, at byggeriet på de bynære havnearealer bliver en realitet.

3 GENERALFORSAMLING i Offentlig Gruppe Mandag den 9. marts 2009 kl Rymarken 4 i mødelokalerne OFFENTLIG GRUPPE 3 offentlig news Dagsorden: 1. dirigent 2. beretning 3. indkomne forslag 4. valg (se bilag) - gruppebestyrelse - suppleanter - delegerede til repræsentantskabet 5. indstillinger (se bilag) - afdelingsbestyrelsen/suppl. - øvrige tillidsposter - faglige valgte i gruppen 6. eventuelt Pause Spisning Godt nytår Det er ikke kun i Århus Kommune, at de ansatte har personalegoder. I 2008 har de ansatte i Odder Kommune også kunnet benytte sig af forskellige tilbud i en sundhedsordning og dermed har de fået et sundere liv. Tilbud om at dyrke fitness og svømning samt deltagelse i kurser om kostvejledning og rygestop og det alt sammen helt gratis, har været en stor succes besøg i fitness centeret Equinox og besøg i Spektrum Odder Svømmehal er det blevet til i løbet af Der har været afviklet 4 kostvejledningshold og et enkelt rygestopkursus. I Odder Kommune er der ca ansatte og af dem har ca i et eller andet omfang benyttet sig af sundhedsordningen. Dertil kommer yderligere 400 ansatte i Ældreservice. De ansatte har fået et særligt ID-kort og dermed har de kunnet bruge tilbuddene. Sundhedsordningen skal være med til at skabe et godt arbejdsmiljø og på sigt bidrage til sundere medarbejdere og dermed et lavere fravær. Hans Sig Herefter vises filmen De Blå Mænd en dansk komedie, hvor udgangspunktet er hverdagen på en genbrugsstation. Alle forslag til nævnte dagsorden skal være gruppen i hænde senest mandag den 2. marts Gruppebestyrelsens forslag til valg og indstillinger vil være at afhente fra og med mandag den 23. februar Vi slutter mødet med spisning og film derfor tilmelding senest onsdag den 4. marts 2009 på eller eller Hans Sig Nielsen, gruppeformand Den Offentlige Gruppe Indkaldelse til Generalforsamling i Klub Teknik og Miljø Specialarbejdernes faglige klub 3F Offentlig Onsdag den 25. februar 2009, kl Sted: 3F Rymarken, mødet afholdes i mødelokalet på 3. sal Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Sten Boye) 3. Forhandlingsbogen 4. Bestyrelsens beretning v/bjørn 5. Regnskab v/arly 6. Indkomne forslag/pengebevillinger 7. Valg Kasserer for 2 år Arly Steen Christensen (bestyrelsen indstiller) Bestyrelsesmedlem for 2 år Torben Nielsen (bestyrelsen indstiller) Henrik Halgren (bestyrelsen indstiller) Martin Haun (bestyrelsen indstiller) Bestyrelssuppleanter for 2 år Brian H. Espersen (bestyrelsen indstiller) 8. Eventuelt Her er der ikke noget at komme efter! Det første jeg tænker på hver morgen er de arbejdsløse, hvordan jeg kan sørge for at de kommer i arbejde og hvordan jeg undgår at flere bliver fyret!! Således udtalte statsminister Anders Fogh Rasmussen i TV2 nyhederne den 19. januar Få din egen velkomstfolder!!! Tilbud til tillidsmænd og tillidskvinder. Vi laver en folder til dig, som du kan give dine nye kolleger. Du bestemmer indhold. På Dalton betonelement har tillidsmand Ole Christophersen brugt velkomstfolderen som en god anledning til at snakke organisering og fagforeningsmedlemskab med de nye kolleger. Ole Christophersen mange af de unge, der starter kender ikke rigtig en fagforening, så vi har i samarbejde med virksomhedens ledelse lavet denne folder, som kort præsenterer virksomheden, de tillidsvalgte og vores overenskomster, det kan vi kun anbefale at andre benytter sig af. Omtale kan vendes En altafgørende faktor i de kommende overenskomstforhandlinger er tempoet for privatansatte rengøringsassistenter. Der ligger en aftale fra sidste overenskomst i 2007 om at netop tempo skal være et tema ved de kommende overenskomster. PRIVAT SERVICE GRUPPE Tur til Samsø Vi skal bl.a. besøge en virksomhed og energiakademiet, og vi vil få nogle naturoplevelser. INDUSTRIGRUPPEN kr til medlemmerne Den Grønne Gruppe har i 2008 afsluttet 79 faglige sager for 93 medlemmer. I disse sager har vi skaffet medlemmerne kr. GRØN GRUPPE 4 jobs om ugen? Der er endnu ikke fremsendt nogen nye retningslinier til a-kassen, og vi må derfor indtil videre, administrere efter de gældende retningsliner. A-KASSEN

4 4 ANLÆGS- OG BYGNINGSGRUPPEN AB news Krav om vækstpakke straks Flere af erhvervslivets organisationer appellerer til politikerne om at skride hurtigt til handling for at skabe en nødvendig vækstpakke. - Vore prognoser tyder på, at byggeledigheden kommer til at stige til op mod 17 pct. inden for to år. Der er behov for handling nu. På vores område er der ingen grund til at spilde tiden, siger Ole Christiansen. Lønfald i byggeriet Krisen i byggebranchen er nu så hård, at håndværkere landet over presses af deres arbejdsgivere til at acceptere en lavere løn eller tage deres gode arbejdstøj og gå. Dansk Byggeri bekræfter, at der nogle steder nu er tale om en egentlig løntilbagegang. Men det er sådan set også helt efter bogen. Lønmodtagere, som mente, at det var i orden at stramme skruen, da det gik godt, må også acceptere, at det går den anden vej, når konjunkturerne svinger, lyder det fra Dansk Byggeri. - Efter den senere tids kraftige vækst var vi i nogle situationer røget op i det røde felt med lønninger, som begyndte at ligge pænt over 200 kr. i timen. Nu er vi så på vej mod en mere normal tilstand, siger Børge Elgaard, direktør i Dansk Byggeri. Vejbudgetter skrider med 3,6 mia Staten vil ikke overtage de gamle amters projekter. Regeringen flygter fra sine løfter i forbindelse med kommunalreformen, og standser nødvendige investeringer i infrastruktur. Vejdirektoratets budgetoverskridelser er vokset til 3,6 mia. kroner. Det hul skal lukkes, før der kommer penge til andre trafikprojekter. Vejdirektoratet har ikke ønsket at kommentere, hvordan flere af vejprojekterne har kunnet overskride budgetterne med mere end 100 pct. Men transportministeren erkender, at man står med et alvorligt problem. Som en konsekvens af de alvorlige budgetoverskridelser er 13 gamle amtslige vejprojekter sat i bero, indtil politikerne i de verserende trafikforhandlinger finder penge til at lukke hullet. Skat Lidt information om regler for varevogne på gule plader Regler for kørsel på gule plader for varevogne til og med 4000 kg. I denne artikel kommer vi ind på nogle få af reglerne, der er selvfølgelig mange flere regler og de kan ses på nettet på følgende links Svinkeærinder!! Har man aftalt med sin arbejdsgiver at man kan bruge den udleverede firmavogn til at køre hjem til sin bopæl, kan man når man køre mellem hjem og arbejde lave et svinkeærinde på op til 200 meter fra sin rute uden kørselsregnskab. Der foruden har man med kørselsregnskab lov til at de første 1000 km. skal man ikke afregnes med skat ellers skal man afregne fra 1000 km. og op med km. X sats 3,56 i 2009 for sine svinkeærinder. Det skal meget kraftigt pointeres her, at dette kun er muligt i specialindrettede varebiler IKKE over 3 tons totalvægt, hvis ikke det skal få økonomiske konsekvenser for virksomheden. Skattemæssigt er det muligt uden beskatning af bruger PÅ BETINGELSE AF AT VAREBILEN KAN BETRAGTES SOM SPECIALINDRETTET at foretage svinkeærinder NB: kørselsregnskab må anses for at være et krav. Generelle regler for beskatning af fri bil Er den udleverede firmabil at betragte som fri bil, det vil sige, at du har den til rådighed i din fritid til privat kørsel, eller du anvender den til kørsel mellem hjem og arbejde, uden at kunne opfylde betingelserne for skiftende arbejdssteder eller specialindrettet bil Beskatning af rådigheden. Værdi af bil pr. år. 25% i afgift af kr. og 20% af resten. Min. grundlag er kr. Der er selvfølgelig reduktion for hele måneder, hvor bilen ikke er til rådighed. Arbejdsgiveren skal i denne situation ved lønudbetalingen indeholde AM-bidrag og A-skat af værdi af fri bil. Køber man selv en varevogn på gule plader på over 4 tons! Ønsker man at benytte egen bil og vil man have den registreret til blandet erhverv/privat kørsel, kan der ske nedslag i privatbenyttelsesafgiften med 50%, hvis følgende krav er opfyldt: Man skal have en kontrakt fra firmaet der dokumenterer at det er et krav fra arbejdsgiver at man stiller egen bil til rådighed. Man skal køre med redskaber/ værktøj for mester og større ting. Tommestok, hjelm og sikkerhedssko er ikke nok. Det skal altså anses for nødvendig, for formålet med kørslen, at det er en varebil som bliver brugt. Og så skal man transportere redskaber/værktøj for mester flere gange på et år, dette skal arbejdsgiver dokumentere er sket. Gul plade bil som mandskabsvogn En mandskabsvogn er afgiftsfri. Kravet for at det er en mandskabsvogn er følgende: Indrettet til mindst 4 personer, heraf mindst en bag førerækken. At varerum/varelad er større end førerrum. At firmanavn er tydeligt påmalet/klisteret. At man kører med toldattesten og at køretøjet under ingen omstændigheder anvendes privat. Ex. køretøjet kan anvendes på lige fod med almindelige varevogne, og det er efter den politiske aftale blevet skrevet ind, at man kan køre efter mad i arbejdstiden. Det man ikke kan, er at køre ud at spise efter arbejdstids ophør f.eks. ved udstationering. Varevogn over 3 tons kørsel imellem arbejdssted og hjem Generelle krav til accept af skiftende arbejdssted, hvor man må have bilen med hjem. At bilen er forsynet med relevant værktøj, eller medarbejderen har et lager derhjemme. At bilens værdi skal kunne afskrives fuldt ud efter skattereglerne. At bilen kun bruges til at køre for den momsregistrerede virksomhed til forskellige arbejdspladser uden for virksomhedens forretningssted. At bilen kun lejlighedsvis anvendes til kørsel mellem bopæl og fast arbejdssted, for at afhente bl.a. værktøj, arbejdssedler og tegninger. OBS: alle betingelser skal være opfyldt. Man må også godt hente mad i arbejdstiden. Afhentning/afsætning af kollega til og fra skiftende arbejdssted, hvis arbejdsgiveren kræver det. 60-dages reglen træder ikke i funktion, hvis man kan køre mellem bopæl og skiftende arbejdssted uden at dette medfører reduktion i momsfradrag og betaling af privatbenyttelsesafgift, så man kan køre alle de dage, der er nødvendige for at afslutte arbejdet uden at dette medfører beskatning hos bruger Varevogn ikke over 3 tons specialindrettet Kan uden moms og skattemæssige konsekvenser anvendes til: Kørsel mellem hjem og arbejde (bruger mister dog befordringsfradraget, det samme gør sig gældende ved < 3 tons ikke specialindrettet bil ) Kørsel mellem arbejdssted og fast forretningsadresse. Privatkørsel (svinkeærinde) ud over 200 meter op til 1000 km. årligt. Kørsel mellem virksomheden og bopæl 25 gange om året, når medarbejdere skal starte på kursus/arbejde et andet sted dagen efter. Husk frem og tilbage er 2 gange. Kørsel i forbindelse af en vagtordning behøver ikke være til uvisse adresser. Tilkald må dog ikke være til fast arbejdssted. Kørsel til familiefester som led i en vagtordning, skal skattemæssigt tælle under 1000 km.-reglen. Afhentning af mad i arbejdstiden. Afhentning/afsætning af kollega til og fra arbejde, hvis arbejdsgiveren kræver det. Reglerne er komplicerede og med mange faldgruber, derfor kontakt altid SKAT hvis du har spørgsmål. Man kan kontakte SKAT på tlf og evt. spørge efter Henry Gade eller Anitta Fjordside, hvis man har et spørgsmål om brug af varebiler. Ovenstående artikel er ikke juridisk dækkende, og skal derfor ikke bruges som grundlag for din kørsel med gul plade biler/erhvervskørsel. Tonny Mikkelsen Ubetinget fængsel og tillægsbøde på kr. Retten i Svendborg afsagde onsdag dom i en sag om overtrædelse af registreringsafgiftsloven. En forretningsmand fra Odense havde isat originale bagsæder i varerummet på sin LandRover, som var indregistreret på gule plader. Bilen havde været brugt til en ferietur til Sydfrankrig, hvor hele familien havde været med i bilen. Derfor havde han isat de ulovlige bagsæder. Dette udløste en efterbetaling af registreringsafgift på kr., som var betalt til SKAT inden retssagen. Den dømte erkendte overtrædelsen, men var af den opfattelse, at det var lovligt at sætte sæder i bilen, blot det skete til brug i udlandet. Skat forklarede, at der er en særlig lav beskatning af biler på gule plader. Betingelserne for den lavere registreringsafgift er, at varebilen utvivlsomt er konstrueret og indrettet til godstransport uanset hvor i verden bilen kører. Der må ikke bag førersædet findes sædearrangementer af nogen art eller indretninger, der er egnede til anbringelse af sæder eller lignende til personbefordring. Varerummet må heller ikke være forsynet med håndstropper, rudemekanismer, askebægre, sikkerhedsseler og beslag hertil eller andet personvognsudstyr. Beslag til sæder skal være fjernet eller gjort ubrugelige, og huller skal være tildækket med svejseklatter eller fastlimede plader. Ved indregistreringen blev der oprindeligt betalt kr. i registreringsafgift af varebilen, men ombygningen med sæder og sikkerhedsseler i varerummet, oplukkelige sideruder og manglende adskillelse gjorde, at der yderligere skulle betales kr. i registreringsafgift. Denne overtrædelse takserede dommeren i Retten i Svendborg til 30 dages ubetinget fængsel og en tillægsbøde på kr. Den dømte udbad sig betænkningstid for evt. anke af dommen.

5 Generalforsamling Anlægs- og Bygningsgruppen afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. februar 2009 kl Der er buffet fra kl , så den værste sult kan stilles. Gi os et praj hvis du kommer til maden, så vi har nok. Ring til Lars, Tonny, Kirsten eller Ole. Dagsorden i henhold til vedtægter: Velkomst Valg af dirigent Beretning Forslag Valg. Herunder valg af bestyrelsesmedlemmer til afdelingsgruppens bestyrelse og afdelingens repræsentantskab, samt valg af kontaktmand/faglig sekretær (Tonny Mikkelsen genopstiller) Evt. OBS. Forslag og kandidater til lønnede tillidshverv skal være gruppeformanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Gruppebestyrelsen. På valg: Ole Christophersen, tillidsmand, Dalton. Tony Fuglsang Mikkelsen, tagdækker. Lars Knudsen, sjakbajs, (næstformand). Benny Vangsgård, tillidsmand NCC Asfalt. Niels Engholm, sjakbajs. Tonny Mikkelsen, faglig sekretær. Ikke på valg: Ole Christiansen, formand. Lars Andersen, opmåler. Ivan Aastrup Christensen, tillidsmand BMS a/s. Preben Behnsen, sjakbajs. Jan Lykke, tillidsmand Per Aarsleff. Cocktail byg, en vigtig sejr Lønstatistik Som vi berettede i sidste nummer af træfferen indledte 3F og byggeriets kartel BAT blokade med byggepladsen i Lystrup, sideløbende var en anden byggeplads i Fredericia blokeret. Cocktail byg var meget aggressiv i sin retorik, og formåede at hidse både de tyske håndværkere og den danske entreprenør op imod fagforeningen. De danske jordfolk var lynhurtige til at tilkalde politiet, når vi fik en samtale med lastbilschaufførerne der var ved at kører materialer til pladsen. Efter ca. 4 ugers blokade i Lystrup, og adskillige måneder i Fredericia indgik vi overenskomst lige før jul. Denne sejr illustrerer hvilken styrke vi har når vi er enige om mål og midler i denne slags konflikter. Oc. Kvartal år timer kr. pr. time Januar kvartal ,00 191,80 April kvartal ,50 213,00 Juli kvartal ,00 197,89 Oktober kvartal ,50 219,91 Januar kvartal ,50 202,18 April kvartal ,50 199,51 Juli kvartal ,00 190,64 Oktober kvartal ,30 248,26 Januar kvartal ,50 195,15 April kvartal ,60 205,57 Juli kvartal ,00 213,97 Oktober kvartal sum ,50 217,22 Januar kvartal ,00 223,79 April kvartal ,00 219,22 Juli kvartal ,50 223,60 Oktober kvartal ,00 249,93 Januar kvartal ,80 259,15 April kvartal ,00 238,87 Juli kvartal ,00 257,75 Oktober kvartal ,00 242,02 Januar kvartal ,50 257,16 April kvartal ,10 238,15 Juli kvartal ,50 272,18 Oktober kvartal ,50 254,00 Regnskabet omfatter 61 afsluttede regnskaber i Laveste gennemsnitlige timefortjeneste 160,00 kr. højeste 356,00 kr. Fagligt grundkursus G 1-2 Uge 14 og uge 17, i dagtimerne. kursus afholdes på Rymarken 4. Lær din Anlægs- og Byggeoverenskomst at kende på 2 uger. Tilmelding senest 20. marts 2009 ANLÆGS- OG BYGNINGSGRUPPEN Af Ole Christiansen, gruppeformand, Anlægs- og Bygningsgruppen Sjakbajs og Tillidsmandskonference 20. og 21. marts 2009 HOVEDTEMA: KOMMUNIKATION Overenskomstfornyelse og udtagelse af krav. Planlægning og gennemgang af de kommende megaprojekter i Århus. Kørsel i firmabiler og gulplade biler. Lærlinge i centrum. Empowerment, nu skal ledelsen lære at lede, og medarbejderne lede sig selv. Sjakbajsuddannelsen. Arbejdsmiljø skal på dagsordenen. Tilmelding senest 2. marts 2009 Anlægs- og Bygningsgruppen er for dig Personlig der hvor du er og til at forstå De velfodrede tillidsfolk i byggegruppen på slap line TEQTON Anlægs- og Bygningsgruppen Århus Rymarken har sendt konfliktvarsel, med virkning fra 1. februar til virksomheden TEQTON. TE- QTON er et specialfirma, som udelukkende laver betongulve og slidlag i skandinavien og på de britiske øer. Firmaet er beliggende i Næstved. I august kontaktede et sjak tyske medarbejdere i TEQTON fagforeningen og ønskede at blive meldt ind, her et halv år efter er alle 20 medarbejdere organiseret i 3F Århus Rymarken. Virksomheden TEQTON havde i 2004 indgået overenskomst med 3F Næstved, men ændrede CVR nummer i Når en virksomhed ændrer sit registreringsnummer, bliver det straks en ny virksomhed, og alle forpligtelser er væk. De tyske kolleger får ingen arbejdsmarkedspension, ingen SH betaling, deres akkordpriser ligger på mellem 1/2 og 1/3 af priskuranten. Der betales ingen overtidsbetaling. Vi har siden efteråret forsøgt at få en ny overenskomst med TE- QTON, efter at konfliktvarslet var afsendt er der kommet gang i forhandlingerne igen, og der forventes at være en aftale på plads inden 1. februar 2009, så vi undgår en konflikt. AB-news 5 Uddannelse skrider Dansk Byggeri har igangsat en lærlingekampagne med henblik på at modvirke et alt for stort dyk i antallet af lærepladser i På grund af faldende aktivitet i byggebranchen forventes antallet af nye praktikpladsaftaler inden for bygge og anlæg at falde drastisk. Dansk Byggeri regner med, at der vil være mindst 15 pct. færre nye arbejdspladser i 2008 sammenlignet med Byggefolk skal bygge I stedet for at fremrykke offentlige investeringer skal de mange, der bliver ledige inden for ikke mindst byggeriet, som følge af den øjeblikkelige krise, omskoles til hjemmehjælpere. Sådan lyder forslaget fra formanden for Velfærdskommissionen, tidligere overvismand Torben M. Andersen. En række organisationer - blandt andre 3F, LO og Dansk Byggeri - har appelleret til regeringen om at fremrykke offentlige investeringer som svar på den hastigt stigende ledighed blandt ikke mindst ufaglærte. Byggeriet vil beholde sin arbejdskraft Ledige bygningshåndværkere skal blive i faget i stedet for at blive omskolet til f.eks. at passe ældre. Det mener formanden for de arbejdsgivere i Dansk Byggeri, Lars Storr-Hansen. Han reagerer på, at tidligere vismand og formand for Velfærdskommissionen, Torben M. Andersen, og formand for Arbejdsmarkedskommissionen Jørgen Søndergaard, har foreslået, at ledige bygningshåndværkere skulle omskoles til social- og sundhedssektoren. Lars Storr-Hansen siger, at byggebranchen på grund af alderssammensætningen vil mangle mand i Voksenlærlingeordningen er blevet permanent Lang tids usikkerhed og politisk ubeslutsomhed er forbi. Jeg er godt tilfreds med, at voksenlærlingeordningen er blevet permanent fra 1. januar Politikerne har lyttet til os på to centrale punkter. De har gjort voksenlærlingeordningen permanent, og de har bevaret aldersgrænsen på 25 år. Fremover vil virksomhederne og medlemmer vide, hvad de kan regne med, siger Ole Christiansen 3F Århus Rymarken.

6 6 privat news Lighthouse bliver i 2 etaper Løsningen, som er aftalt mellem Århus Kommune og Konsortiet Light*house sikrer, at byggeriet på de bynære havnearealer bliver en realitet. Betalingen for byggegrunden til første etape er faldet, og der er bl.a. indgået aftale med Comwell om opførelse af et hotel. Wammen: En løsning trods finanskrisen På byens vegne er jeg meget tilfreds med, at det er lykkedes at finde en løsning, så vi nu kan komme igang med første etape af Light*house byggeriet, siger borgmester Nikolai Wammen. Vi har de seneste måneder vendt hver en sten for at finde en løsning, da finanskrisen betød, at Light*house konsortiet fik problemer med at financiere det fulde byggeri på én gang. Den valgte løsning er at opdele byggefeltet i 2 selvstændige matrikler. Light*- house konsortiet har i går betalt den fulde købesum for første etape af byggeriet, som består af byggeriets laveste del, hvor der opføres almene boliger, ungdomsboliger og et Comwell hotel, hvilket blev offentliggjort på et pressemøde torsdag. Betalingen af anden etape med højhuset er udskudt i op til 2 år. Sigtet er fortsat at realisere Light*house projektet i sin helhed. Fakta om byggeriet: Byggeriet består af etagekvm., der er opdelt i 2 selvstændige matrikler - X1 og X2: X1 er det inderste byggefelt ind mod boulevarden X1 består af i alt etagekvm. der er fordelt på Comwell Hotel, etage kvm. Almene boliger ved AAB på ca etage kvm. Ungdomsboliger ved boligforeningen Ringgaarden på ca etage kvm. Konsortiret har nu betalt den fulde grundkøbesum for X1, 170 mio. kr. Konsortiet skal senest inden udgangen af 2009 færdigprojektere og søge om byggetilladelse for X1 X2 er det yderste byggefelt ud mod bugten Det er på X2, tårnet skal placeres X2 består af ialt etage kvm. Overtagelsesdag og betaling for grunden X2 er udskudt i op til 2 år. Konsortiet Light*house består af: Landic Property Arbejdernes Andelsboligforening Boligselskabet Ringgaarden PRIVAT SERVICE-GRUPPE Jytte Breum Hansen, gruppeformand, Privat Service Gruppe Hvem betaler for fodtøjet I kantiner og køkkener skal gulvene være skridsikre, så faldulykker undgås. Hvis du er ansat i et køkken, kan du selv mærke, hvordan gulvet er, om du skrider hvis du går i sko der ikke er skridsikre. Derfor er det vigtigt, at du sikrer dig det rigtige fodtøj, så du ikke kommer til skade. Mange medlemmer spørger om, hvem der skal betale for fodtøjet på arbejdspladsen. Svaret er ikke ligetil. Men hovedreglen er: Hvis virksomheden kræver CE mærket fodtøj, skal virksomheden betale. Hvis virksomheden ikke stiller krav til fodtøjet, skal de ikke betale. Til gengæld, skal gulvet være skridsikkert, så du kan anvende dit eget fodtøj uden problemer. Hvis der sker en ulykke, er det firmaets ansvar. Hvis I mener, at gulvet er usikkert, skal I tilkalde Arbejdstilsynet. De vil vurdere, om gulvet kræver CE mærkede sko. Hvis det gør det, er det virksomheden, der skal betale jeres fodtøj. Så er fodtøjet et værnemiddel. Du kan komme ud for, at ved en virksomhedsoverdragelse i en kantine, at et firma betaler fodtøjet, og det næste firma vil ikke betale. Og gulvet er det samme! Her må I så tilkalde Arbejdstilsynets for at få afgjort, om gulvet er i orden, eller om det kræver CE mærkede sko. Bl.a. har ISS indtil nu i et tillæg til ansættelseskontrakten krævet, at de ansatte skal købe CE mærket fodtøj. Det er, som beskrevet ovenfor, ikke i orden. Kun hvis ISS så betaler for fodtøjet. Indkaldelse til Generalforsamling 3F Privat Service, Hotel & Restauration Tirsdag den 10. marts 2009 kl Rymarken 4 i mødelokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning. 3. Indkomne forslag. 4. Udtagelse af overenskomstkrav. 5. Valg: a. Indstilling til valg af gruppeformand Jytte Hansen for 2 år. b. Indstilling til valg af faglig sekretær Joan Ågot Pedersen for 2 år. c. 6 gruppebestyrelsesmedlemmer for 2 år, Else Wøhlk, Jan Wigant-Bjerre, Jørn Buch Larsen, Jeanette Petersen, Annie R. Holsting, Stefan H. Andersen. d suppleanter til gruppebestyrelsen. e. Indstilling til valg af 1 til afdelingsbestyrelsen, Jan Wigant-Bjerre på valg (modtager ikke genvalg). f. Valg af 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen. g. Valg til afdelingens repræsentantskab (beregnes på baggrund af medlemstal). 6. Evt. Alle forslag til ovennævnte dagsorden skal være gruppen i hænde senest den 24. februar I forbindelse med efterfølgende traktement bedes der tilmeldes senest den 2. marts Tilmelding til Kirsten Dettling Tlf: Med venlig hilsen Privat Service, Hotel & Restauration. Negativ omtale kunne vendes til positiv omtale Sidst i november måned sendte DR 1 en udsendelse Testen hvor der igen blev sat negativ fokus på rengøringen, denne gang på hospitalerne. Udsendelsen viste nogle ikke særligt sjove billeder af hospitalsgange med nullermænd og snavs, som borgerne ikke troede muligt på netop et hospital. Efter udsendelsen samledes bestyrelsen for Landsbrancheklubben for Privat Rengøring for at kommentere på udsendelsen, hvor der i høj grad manglede fokus på HVORFOR?? Derfor blev der udformet en udtalelse som vi bringer her i bladet. Vi nærmer os igen tiden hvor vi skal til at tænke i nye overenskomster, og det er her vi i fællesskab skal prøve at vende negativ til positiv. En altafgørende faktor i de kommende forhandlinger er tempoet for privatansatte rengøringsassistenter. Der ligger en aftale fra sidste overenskomst i 2007 om at netop tempo skal være et Nye Catere fra Aarhus tekniske Skole Følgende har gennemført uddannelsen til Cater på eats, Aarhus tekniske Skole: tema ved de kommende overenskomster. Ligeledes er det værd at huske på, at der i 2009 kommer et kommunal- og regionsvalg, hvor udlicitering også kan blive et hot emne. Det betyder dog at vi i fællesskab skal lægge pres på vores kommende kommunal- og regionspolitikere. Jytte Hansen Lisa Ruby Dahl, Ydelsescenter Centrum, Århus, Louise Henning Estrup, Grundfos A/S, Bjerringbro (bronze), Marianne Fisker, Den Jydske Håndværkerskole, Hadsten (ros), Anne-Grethe Jørgensen, Danmarks Journalisthøjskole, Århus (ros), Mona Winther Lund, Restaurant Richter, Katia Michele Mawson, Handelsfagskolen, Odder (ros), Karina Pedersen, Christopher Krabbe ApS, Kjellerup (ros) og Pernille Hee Sørensen, Pressalit A/S, Ry (ros).

7 100% Lækker - 99% Engel INDUSTRIGRUPPEN 7 I kølvandet på DR 1 s Testen Bestyrelsen for Landsbrancheklubben for Privat Rengøring (LPR) i 3F har på et bestyrelsesmøde besluttet følgende udtalelse, på baggrund af den debat der har rejst sig i kølvandet på DR 1 s Testen, som blev vist på TV tirsdag den 25. november 2008 Det var med væmmelse at være tilskuer til DR s udsendelse Testen der på flere sygehuse undersøgte kvaliteten af rengøringen. Lækkert er det i hvert tilfælde ikke, og som ansatte i branchen er vi nødt til at agere. Det har været normal praksis i omkring 20 år at udlicitere rengøringsarbejdet på private arbejdspladser, i det offentlige og i organisationer. Det tog for alvorlig fart i slutningen af 80 erne, og i dag er der næsten ingen der stiller sig selv spørgsmålet får vi en bedre rengøring?, når det skal besluttes hvilket selskab der løber med kontrakten. Men fakta er at beslutningstagerne primært fokuserer på prisen. Hvem kan gøre det billigst? Det betyder så at arbejdsplanerne hele tiden skæres til, arbejdstempoet stiger og kvaliteten sakker bagud. I udsendelsen blev såvel ledelsen på Rigshospitalet samt ledelsen af ISS interviewet om de fremlagte resultater. Men der mangler noget... nemlig et interview med en eller flere af de politikere, der beslutter at rengøringen skal i udbud. Hvilke kriterier vejer højest, hvorfor og hvordan ønsker I at rengøringen skal være på f.eks. sygehusene? Den vinkel manglede i udsendelsen, hvorfor det let kommer til at fremstå som om at det er assistenternes manglende ansvar og dermed skyld for de ulækre bakterier og de mange nullermænd, som hober sig op. Vi arbejder på akkordoverenskomst med en meget høj arbejdstakt/tempo, og da de private selskaber også skal tjene penge bliver det en temposkrue uden lige. Det svarer til at en rengøringsassistent skal rengøre et areal svarende til 12 parcelhuse dagligt!!! Vi kan fremvise mange arbejdsplaner der viser hvilke rum der skal gøres rent hvor ofte, og hvor ofte der f.eks. skal vaskes af for bakterier. Blodpletter med og uden bakterier skal desværre ikke altid vaskes af ifølge planerne... og planerne er altså lavet af vores arbejdsgivere i samråd med kunden (sygehuset, skolen m.v.). Det siger sig selv at jo højere tempo, jo flere der skal tjene penge på opgaven og jo mere der skal spares jo dårligere bliver produktet. På Hvidovre Sygehus er antallet af rengøringsassistenter halveret på bare 8 år. Fra 222 assistenter til 100. Det er sørgeligt, og vi rengøringsassistenter bryder os bestemt ikke om at være jaget vildt, hverken på sygehusene eller de mange andre steder hvor vi gør rent. Derfor beder vi om at der sættes fokus på de vilkår og præmisser, som beslutningstagerne opstiller når der skal forhandles kontrakter. Det sker typisk hvert 2-3 år og vi kan se at dem der vinder kontrakterne hele tiden tilbyder sig billigere og billigere. Som vi ser det: Man får hvad man betaler for. Hver eneste af LPR s bestyrelsesmedlemmer har mange års erfaring i rengøringsbranchen, og vi kontaktes gerne for at uddybe ovenstående udtalelse. Else Warming, ISS Fredericia Sygehus Else Wøhlk, ISS Togservice, Århus Annette Bonde, Rikke Møller, Skejby Sygehus, Walther Bak, Alliance Clean & Care, Marianne Henriksen, 3F Tina Møller Madsen, 3F 100% Proaktiv 100% Terrier 100% I orden Kort sagt 499% fagforening Ny overenskomst Tiltrædelsesoverenskomst for Textil og Beklædningsbranchen: V.K. Gardinkonfektion Århus. John Hansen, gruppeformand, Industrigruppen Generalforsamling 3F Rymarken Industrigruppen Tirsdag 24. marts 2009 kl på Rymarken 4, 8210 Århus V. Dagsorden: 1. Konstituering 2. Beretning 3. Indkomne forslag 4. Valg. a. Gruppebestyrelsen, 7 for 2 år (se gruppebestyrelsen) b. 3 suppleanter (se gruppebestyrelsen) c. 1 fanebærer med suppleant, Bent Hansen, Villy Andersen d. Delegerede til Repræsentantskabsmødet Indstilling. e. Faglige sekretærer, Lis S. Jensen, Susanne Ovy Petersen f. Afdelingsbestyrelsen, 2 for 2 år, Poul Larsen, Michael K. Hededal g. Suppleant til afdelingsbestyrelsen, pt. ubesat 5. Andet. Forslag til pkt. 3 og 4 e skal være industrigruppen i hænde senest mandag 16. marts Efter generalforsamling serveres en bid brød. Deltager du i spisningen, er tilmelding derfor nødvendig til Industrigruppen eller tillidsrepræsentanten senest mandag 16. marts Gruppebestyrelsen: * betyder medlem af afdelingsbestyrelsen. Fed betyder på valg John Hansen*... formand Jan Ahrendt*... danfoss viby Mike Batchelor*... rub depot århus Jesper Fridi... royal unibrew Peter Giese*... simpson strong tie Michael K. Hededal*... kosan crisplant Poul Larsen*i... johnson controls Percy Lundstrømi... carlsberg-tuborg Dorthe B. Larseni... aage lanngs fabriker Finn Liboriussen... dong energy, studstrupværket Heintz Munki...system air Jens Møller...højbjerg maskinfabrik Brian Drastrup... solae Herluf Schmidt... carpenter Bjarne Uldalli... aarhus karlshamn Suppleanter: Lars Østeri... kosan crisplant Birgit Falleseni... pt. ledig ubesat industrinews Nye Tillidsvalgte i Industrigruppen Tillidsrepræsentant, El:con El-Anlæg A/S Jan Brügge Tillidsrepræsentant, Vestas Wind Systems Joan Nyvad Sikkerhedsrepræsentant, Odder Barnevognsfabrik Cengiz Sunar Sikkerhedsrepræsentant, Styromatic Anja Marie Andersen Sikkerhedsrepræsentant, Carpenter Allan B. Christiansen Århus ramt af influenza Statens Seruminstitut regner med at epidemien topper i denne uge. Influenza-kurven er steget fra stort set nul til epidemi-højder i løbet af de sidste to uger. Ifølge Statens Seruminstitut er der en stor chance for at det bliver bedre allerede i denne uge: Epidemien begyndte i Portugal i julen og spredte sig ind over Spanien, videre østover og nordpå til England og siden os, forklarer serum instituttet. Influenza-aktiviteten er på mellem-niveau i de fleste lande. Dog ikke Danmark, Irland, Østrig, Luxembourg og Schweiz, hvor den er høj. Vi ser kun toppen af isbjerget, fordi vi får vores tal fra laboratorierne, vagtlægerne og de praktiserende læger. Men mange flere, end dem der går til læge, er syge. Der er flere forskellige slags influenza-bakterier i luften. I uge to kunne man kun konstatere masser af tilfælde af den såkaldte A/H3 og ganske få A/H1. I uge tre kom der desuden er større mængde A-tilfælde og nogle B. Uanset hvad de hedder, rammer de bredt, og Statens Seruminstituts bedste råd er at gå i seng og komme igennem det. Træfferen har lavet en fuldstændig useriøs måling, den viser at alle de virksomheder vi har spurgt er ramt af epidemien, i nogle tilfælde med op til 12% af de ansatte. Vaccine beskytter Det varer som regel fem dage, men kan tage op til syv dage. Efterfølgende er man meget træt. Lægens bedste råd er, at man skal sørge for at få hvile, mad og drikke. Er man over 65 år, er det en god idé at blive vaccineret. Det samme gælder folk med kroniske lidelser. Vaccinen beskytter mod alle de former for influenza, der cirkulerer for tiden. OC

8 8 grøn news Tillids og sikkerhedsrepræsentanter: Den Grønne Gruppe har registreret 27 tillidsrepræsentanter 13 på private virksomheder og 14 offentligt ansatte. Vi har registreret 21 sikkerhedsrepræsentanter 15 er på private virksomheder og 7 er offentligt ansatte. Faglige sager kr. i erstatning til fyret anlægsgartner og kr. i efterbetaling. En anlægsgartner der i 10 år havde været uafbrudt ansat hos Nygård Anlæg A/S blev afskediget med 7 dages varsel til udgangen af en uge på grund af manglende arbejde. Forinden var der gået længere tids diskussion om, hvordan fleksibel arbejdstid og overarbejdsbetaling blev administreret i virksomheden. Vores medlem havde deltaget i denne diskussion på en måde, som gjorde at virksomheden mente han var illoyal og talte usandt, og derfor blev han fyret. 3F rejste sag om usaglig afskedigelse på grund af hovedaftalens 4, Efterfølgende indgik vi et lokalt forlig dels erstatning på kr. for uberettiget afskedigelse og dels om efterbetaling af løn på kr. for det virksomheden mente var fleksibel arbejdstid og 3F mente var overarbejde. TM Første aftale om fleksibel arbejdstid I fortsættelse af sagen om den uberettigede fyring hos Nygård Anlæg A/S har 3F Århus Rymarken og Nygård Anlæg A/S indgået en aftale om fleksibel arbejdstid for medarbejdere, der har selvtilrettelagt arbejdstid. Aftalen betyder bl.a. at medarbejderne kan opspare op til 2 timer pr. uge over en 8/9 ugers periode til senere afvikling, uden at der skal betales overtidsbetaling. Der er enighed mellem virksomheden, de 2 tillidsrepræsentanter og 3F, om at der ikke i fremtiden vil være tvivl om, hvornår det er flekstid og hvornår der skal betales overtidsbetaling. Aftalen er den første af sin art på anlægsgartnerområdet og skal genforhandles pr. 1. marts Aftalen er gældende for alle afdelinger af Nygård Anlæg A/S. TM GRØN GRUPPE Den Grønne Gruppe GRUPPEGENERAL- FORSAMLING tirsdag d. 24. februar 2009 kl i mødelokalerne på Rymarken 4, 8210 Århus Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg 2. Beretning - under beretningen er der arrangeret temadrøftelse om aktuelle emner, gruppeformand Thomas Møller 3. Indkomne forslag 4. Valg: a. Indstilling til valg af faglig sekretær, på valg Anni A. Pedersen, modtager genvalg. b. 5 gruppebestyrelsesmedlemmer på valg, Morten Sørensen, Natur og Vejservice, Torben Nielsen, Nygård Anlæg, Ivan Kragh Møller, Natur og Vejservice, Lone Krogh, Gartneriet Nymarken, Thomas Sørensen, Risskov Kirkegård. Alle modtager genvalg. c. 2 suppleanter til gruppebestyrelsen, på valg Anne Mette Egtved Nielsen, modtager genvalg, en plads ledig. d. Indstilling til valg af 1 suppleant til afdelingsbestyrelsen. På valg Lone Krogh, modtager genvalg e. Valg til afdelingens repræsentantskab. Der skal vælges 19 repræsentanter og et antal suppleanter. f. Fanebærer. 5. Eventuelt. Regler for behandling af forslag på gruppegeneralforsamlingerne. Forslag der ønskes behandlet på gruppegeneralforsamlingerne herunder valg til lønnede tillidsposter skal være de respektive gruppebestyrelser i hænde senest 7 dage inden gruppegeneralforsamlingen. Den Grønne Gruppebestyrelse før 24. februar 2009 Thomas Møller...gruppeformand Per Spangberg... gartner, Odder Kirkegård Jørgen Tvilum... gartner, Natur og Vejservice, indtrådt i perioden Anni Pedersen... anlægsgartner, faglig sekretær Erik Jessen... anlægsgartner Ebbe Nielsen... Gartneriet Lund Jensen Morten Sørensen... Natur og Vejservice Torben Nielsen... gartner, Nygård Anlæg Thomas Sørensen... gartner, Risskov Kirkegård Ivan Krag Møller... gartner, Natur og Vejservice Lone Krogh... gartneriarbejder, Gartneriet Nymarken Suppleant til gruppe bestyrelsen: Anne Mette Egtved Nielsen... dyrepasser på DTU Thomas Møller kr. til Den grønne Gruppes medlemmer i 2008 Anni Pedersen Opgørelse Faglige sager Den Grønne Gruppe Den Grønne Gruppe har i 2008 afsluttet 79 faglige sager for 93 medlemmer. I disse sager har vi skaffet medlemmerne kr. I 2007 havde vi 87 faglige sager for 100 medlemmer og i 2007 fik vi i disse sager kr. hjem til vores medlemmer. Det er et fald på ca kr. i de beløb vi har hentet hjem og det er et lille fald i antallet af faglige sager og et fald i antallet af medlemmer vi har kørt dem for. Blandt de faglige sager er der en række sager der handler om lønforhandlinger, valg af tillidsrepræsentanter, sygedagpengestop, revalidering, førtidspension og tjenestemandspension. Der er ikke opgjort et beløb i disse sager. Det har desværre ikke været teknisk muligt at lave en opgørelse for arbejdspladsbesøg i Den Grønne Gruppe havde ved årets udgang faglige medlemmer det er en nedgang på 4 i årets løb. Det kunne således se ud, som om den medlems nedgang vi så i 2007 er bremset. TM antal sager 46,00 87,00 79,00 antal medlemmer 51,00 100,00 93,00 beløb , , ,00 medlemstal 1.238, , ,00 procent af medlemmer vi har kørt sager for 4,1 8,6 8,1

9 Kandidat til gruppebestyrelsen Mit navn er Karl Rasmussen og jeg har besluttet, at stille op som kandidat til gruppebestyrelsen i Den Grønne Gruppe, 3F Århus Rymarken. Efter at have været tillidsrepræsentant i en periode, har jeg haft en del kontakt med Den Grønne Gruppe. Tidligere har jeg ikke været særlig aktiv omkring fagforening og overenskomst, men synes i dag at det er meget spændende og ikke mindst vigtigt for os alle. Jeg har i de sidste 10 år arbejdet hos Nygaard Anlæg, men er uddannet som væksthusgartner fra Beder. Mød op og hør mere og benyt jeres stemmeret tirsdag den 24. februar. Karl Rasmussen GRØN GRUPPE En række virksomheder har i 2008 valgt at bliver omfattet af en overenskomst. Enten som medlem af en af arbejdsgiverforeningerne eller med en lokaloverenskomst. Det betyder at medarbejderne nu bliver omfattet af pensionsordning, SH og fridags betaling og selvfølgelig de kommende lønstigninger. Anlægsgartnere OK-2010 Overenskomster 9 Thomas Møller, gruppeformand, Den Grønne Gruppe Fyraftensmøde for private anlægsgartnere, tillidsrepræsentanter og netværk tirsdag den 3. marts 2009 kl krav til de kommende overenskomstforhandlinger I mødet deltager medlemmer af 3F s forhandlingsudvalg. Vær med til at præge den nye overenskomst 2010, for private anlægsgartnere. Mødet afholdes i 3F s lokaler på Rymarken 4. Der er spisning i forbindelse med mødet - derfor vil vi gerne have din tilmelding senest mandag den 2. marts. Tilmelding kan ske til: Anni A. Pedersen tlf Postboks 1278, 8210 Århus V Den Grønne Gruppes Feriefond Ansøgning til Berlin sommersæsonen 2009 Ansøgningsrunden til Den Grønne Gruppes to ferielejligheder i Berlin starter nu. Prisen er og kr. for en uge. Ansøgningsskema til ferieophold fra uge til og med uge kan fås i afdelingen. Senest lørdag den 21. februar 2009 skal ansøgningsskemaet være afleveret på afdelingskontoret og lodtrækningen finder sted efter den 1. marts. Når edb-lodtrækningen er overstået, er der fri adgang til booking af de ledige uger. Ansøgningsskema og beskrivelse af lejlighederne, priser m.v. kan fås i afdelingen eller ses på Ferielejlighederne er forbeholdt medlemmer, der arbejder (eller sidst har arbejdet) under en overenskomst med Danske Anlægsgartnere og GLS-A. Yderligere information og tilmelding på tlf /22 MEDDELELSE TIL AFDELINGEN: Det vil nu være muligt at modtage post fra fagforeningen på . Det kræver at vi har din mail-adresse. Derfor send en til: Husk navn og CPR nr. Jeg er flyttet Jeg har fået nyt arbejde Jeg vil gerne være medlem af 3F Navn: Adresse: Telefon: CPR nr.: Stilling: Arbejdsgiver: Virksomhedstype: Underskrift: Mobil: Jeg indsender soduko 3F Århus Rymarken Århus V

10 10 A-KASSEN 4 jobsøgninger om ugen??? Som det fremgik af sidste nummer af fagbladet (side 6), vil kravet om at ledige skal søge 4 jobs om ugen bortfalde. Som det fremgår af artiklen, skal et udvalg med repræsentanter fra A-kasserne og arbejdsdirektoratet, lave nye retningslinier. Desværre har vi endnu ikke fået disse retningslinier, og kan derfor ikke svare på, om der fremover vil blive sat tal på, hvor mange jobs der skal søges. Før beskæftigelsesministerens selvbestaltede regel om 4 jobs om ugen blev indført, var reglen at ledige skulle søge de relevante jobs der var, uden at der egentlig var sat noget antal på nogen søgte 10 jobs om ugen andre 3 jobs osv. alt efter hvilket udbud af jobs der var. Vi håber at udvalget kommer med sådanne retningslinier igen, men som nævnt, er der endnu ikke fremsendt nogen nye retningslinier til A-kassen, og vi må derfor indtil videre, administrere efter de gældende retningslinier. Af Lars Yderholm Konkurs og betalingsstandsning Du må være opmærksom på situationen på din arbejdsplads. For i øjeblikket er der mange virksomheder som rammes af en konkurs eller af en betalingsstandsning. Din fagforening er selvfølgelig meget opmærksom på situationen, men du bør give os et praj, straks der er mistanke om økonomiske problemer på din arbejdsplads. Husk altid at have styr på dine lønsedler, ansættelsesbevis og andre aftaler, der kan danne grundlag for et efterfølgende krav mod boet. oc Konkurs En konkurs kan kræves af de personer, virksomheder og offentlige myndigheder som har penge til gode. Normalt rejses en konkursbegæring i skifteretten. Lønmodtagere har et privilegeret krav, dvs. at de har forrang frem for andre. Lønmodtagernes Garantifond kan dække et evt. tab i form af løn m.v. du har til gode frem til konkursen. Arbejder man for firmaet, efter en konkurs er indtruffet, dækker LG ikke. Kontakt altid din fagforening hvis du ikke får løn til tiden, eller har mistanke om at der er økonomiske problemer i din virksomhed. Betalingsstandsning En betalingsstandsning begæres ofte af den virksomhed som er i økonomiske problemer. Teknisk set er virksomheden herefter sat under administration. Virksomhedens bank garanterer i aftalte perioder for virksomhedens omkostninger. Lønnen m.v. skal din fagforening kræve særskilt bankgaranti for, ellers er din løn ikke sikret for den tid hvor du arbejder for en virksomhed i betalingsstandsning, og du vil ikke få dækket dit tab i LG. Kontakt altid din fagforening ved en betalingsstandsning Kontingent 2009 AB Øvrige Forbundet 150,60 150,60 Konfliktfond 10,00 10,00 Oplysning og kursus 20,90 20,90 Gruppelivsforsikring 32,50 32,50 Afdelingskontingent 195,50 169,50 Fagforeningen pr. måned (03) 409,50 383,50 Arbejdsløshedskassen 290,00 290,00 adm. bidrag til forbundet 47,00 47,00 adm. bidrag til afdelingen 97,00 97,00 pr. måned incl. A-kasse (44) 843,50 817,50 Fritidsulykkesforsikring 42,50 42,50 Ialt incl. fritidsulykkesforsikring 886,00 860,00 Efterlønskontingent 423,00 423,00 I alt pr. måned 1.309, ,00 Lærlinge uden A-kasse (74) 65,00 65,00 fritidsulykkesforsikring 42,50 42,50 Lærlinge incl. fritidsulykkesforsikring 107,50 107,50 Pensionister: Forbund og afdeling (16) 40,00 40,00 Kun afdeling (26) 20,00 20,00 SODUKO Der trækkes lod blandt de rigtige løsninger om 2 flasker god rødvin. Indsendes til: 3F Århus Rymarken, Rymarken 4, Postboks 1278, 8210 Århus V senest den 18. februar Vinder fra sidste nummer blev: Jessie Dalgaard, Elverdalsvej 20, 8270 Højbjerg Præmien kan afhentes i afdelingens reception. SODUKO Navn og adresse skrives bag på sodukoen. Dagpengesatser 2009 Satser pr Forsikringsart Sats Beløb pr. dag pr. uge Dagpenge Fuldtid Deltid Mindstesats Dimittend fuldtid Dimittend deltid Efterløn Fuldtid (91% sats) Fuldtid (100% sats) Deltid (91% sats) Deltid (100% sats) Fuldtidsforsikrede overgået fra overgangsydelse (82% sats) Deltidsforsikrede overgået fra overgangsydelse (82% sats) Aktiveringsydelse Fuldtid Deltid Ungesats (50% sats) Fuldtid Deltid G-dage: Hel dag 725 Halv dag 363 Max. dagpenge opnåes ved 37 timers arbejde pr. uge i 12/13 uger á 118,32 kr. pr. time. Omregningssatsen ,05 pr. time Skattefri præmie Fuldtid portion kr. max. antal portioner 12 = kr. Skattefri præmie Deltid portion kr. max. antal portioner 12 = kr.

11 FÆLLES SIDER 11 Møderække Torsdag den 5. marts 2009 kl i Rymarken 4. Samsø som Energi-ø Hans Smidt formand for 3F Samsø kommer og fortæller om Energi-Øen Samsø, der er selvforsynende med vedvarende energi og om andet spændende fra øen, som vi skal besøge i næste måned. Tilmelding dagen før på til Kirsten Dettling. Husk det er et åbent møde, så alle kan deltage. Rejsegodtgørelse og fradrag - OVERSIGT FOR 2008 OG april Tur til Samsø Vi skal bl.a. besøge en virksomhed og energiakademiet, og vi vil få nogle naturoplevelser. Overnatning på Pensionat Nordgården der vil være fælles bustransport på Samsø og fuld forplejning. Deltagerbetaling for medlemmer på 250,00 kr. og ledsagere 500,00 kr. Yderligere information kan fås i afdelingen tilmelding senest den 15. marts på Vores motto 100% Lækker - 99% Engel 100% Proaktiv 100% Terrier 100% I orden Kort sagt - 499% fagforening Befordingsgodtgørelse (max. fra arbejdsgiver) Indtil km kr./km. 3,47 3,56 Over km kr./km. 1,83 1,90 Når antallet af arbejdsdage på samme arbejdsplads overstiger 60 dage, indefor de sidste 24 måneder, kan arbejdgiver ikke længere udbetale skattefri km-godtgørelse. 60 dages reglen afbrydes kun af mindst 60 dage på en eller flere andre byggepladser. Weekender, feriedage og sygedage medregnes ikke i de 60 dage med arbrydelse. Fradrag for befordring hjem-arbejde 0-24 km/dag kr./km 0,00 0, km/dag kr./km 1,83 1,90 Over 100 km/dag kr./km 0,92 0,95 Rejsegodtgørelse og -fradrag uden overnatning i Danmark (almindelige regler) Min. 5 timer og min 8 km fra arbjdssted kr./time. 0,00 0,00 Fra 1/ kan rejseudgifter kun dækkes skattefrit efter regning. Rejsegodtgørelse og -fradrag uden overnatning i Danmark (almindelige regler) Fortæring: fri måltider (25%) 110,00 113,75 excl. middag (55%) 242,00 250,25 excl. middag og frokost (85%) 374,00 286,75 excl. alle måltider (100%) 440,00 455,00 pr. påbegyndt rejsetime 18,33 18,96 Logi: 189,00 195,00 Benyt dig af de nye tilskudsmuligheder ifm. din efteruddannelse. Efterlønnere/Pensionister Offentlig Gruppe Aktivitetskalender foråret 2009 Dato Aktivitet Tidspunkt Bowling Besøg på Studstrup Værket Bowling Almindelig klubdag pakkefest Bowling Almindelig klubdag Bowling Banko Bowling Almindelig klubdag Bowling Tur ud i det grønne. Program kommer senere Bowling Klubben ønsker vore medlemmer en god juleferie. Den? afholdes den årlige udflugt fælles for samtlige klubber i 3F. Klubformand John Lynge Birketorp kan træffes på telefon: På bestyrelsens vegne John Lynge Birketorp Kasserer Sten Boye Jensen træffes på telefon: OBS Vedr. rejsegodtgørelse i Danmark med overnatning 12 måneders reglen afbrydes kun ved arbejde andet sted - og ikke af ferie, weekends og sygdom. Fra 1/ ingen 28 regel og udbetaling max. 12 mdr. pr. arbejdssted. Der kan vedr foretages tilbageregulering vedr. ej skattefri udbetalt logi. Fra 1/ skal en rejse varer mindst 24 timer. Vedr. rejsegodtgørelse og -fradrag med overnatning UDLAND Max. 12 mdr. pr. arbejdssted til dækning af fortæring. Der kan vedr foretages tilbageregulering vedr. ej skattefri udbetalt logi. Efter 1/ kan lønmodtagers udgifter til fortæring efter 12 mdr. pr. arbejdssted kun dækkes mod regning. 12 månders reglen afbrydes kun ved arbejde andet sted - og ikke af ferie, weekends og sygdom. Fra 1/ skal en rejse vare mindst 24 timer. Udlandssatser 2008 kr./døgn (kost) Tyskland Norge Sverige Polen England Udlandssatser 2009 kr./døgn (kost) Tyskland Norge Sverige Polen England

12 Århus frem til 2015: Antallet af faglige sager hvor medlemmerne ikke har fået hvad de skal have i løn, pension mm er ikke blevet færre i 2008, hvilket nedenstående skema fortæller. Ligeledes er de sager som afdelingens 2 socialrådgivere fører for medlemmerne også i stigning, og det er jo udtryk for at der desværre stadig sker mange arbejdsulykker og at folk bliver syge af deres arbejde. Opgørelse for faglig og social- og arbejdsskadesager: Faglige sager: Industri Gruppen ,00 kr. Den Grønne Gruppe ,00 kr. Den Offentlige Gruppe ,00 kr. Privat service, Hotel & Restaurationsgruppen ,00 kr. Anlæg- og Byggegruppen ,00 kr. Ialt ,00 kr. Social- og arbejdsskadesager ,00 kr. Gruppelivs- og forsikringsordninger ,00 kr. Samlet for afdelingen i ,00 kr. Sum for opmålte akkorder i millioner kr. Beskæftigelsessituationen i byggeriet Pr. 21 januar mand Der har i pressen været en masse dystre billeder på situationen, især i byggebranchen, og det ser sort ud. Mange af vore kolleger har ikke været arbejdsløse nogensinde, eller måske er det mange år siden sidst. En del af vore kolleger sidder måske i et hus de lige har købt, eller har fået børn og så kommer dagpengesatsen i et alvorligt perspektiv. Med dagpenge som måske kun er 30% af den normale løn, bliver det svært at få enderne til at nå sammen. Den borgerlige regering har forsømt at regulere dagpengeområdet i en grad, så det nærmer sig det kriminelle. Vi har fra Anlægs- og Bygningsgruppens side påpeget at en dagpengereform skulle resultere i en væsentlig højere dagpengesats, men med en beskæftigelsesminister som Claus Hjort Frederiksen, der er både ordblind og tonedøv, når det kommer til meldinger fra fagbevægelsen. Men statistikken taler sit eget sprog, og der er trods de negative udmeldinger ikke noget statistisk belæg for, at si- Tallene taler deres eget sprog. 31,9 mill. kr. tilbage til medlemmerne i 3F Århus Rymarken tuationen skulle være værre nu end de seneste 3 år, mens konjunkturen buldrede af sted, var ledigheden større eller lige så stor som nu.! Spændende er det når vi kommer frem til foråret, så kan vi for alvor se om der er sket noget. Jeg kan i denne sammenhæng informerer om, at der er ca. 130 medlemmer af AB-gruppen, der er mere end 60 år. Fra flere sider har jeg fået den melding, at hvis de bliver fyret, så tager de efterlønnen, de vil ikke jages rundt i manegen af tåber som beskæftigelsesministeren, med EDB CV overvågning, 4000 ansøgninger om ugen, og job som plejehjemsassistenter!!! Jeg har engang forsøgt mig som plejer af min gamle mor på 82 år, hun skulle lige flyttes et par meter, så jeg tog fat i hende og brækkede 3 ribben på hende, fremover hvæsede hun fælt, når jeg ville hjælpe hende op, du kan godt glemme det bjæffede hun, jeg kan godt selv!!! Det var min korte karriere som plejer. oc Tummel med tunnel Øverst på formularenhele byen vil kunne mærke, når Århus Kommune påbegynder arbejdet med Marselistunnelen, kommunens største anlægs-projekt nogensinde. Netop nu arbejder Trafik og Miljø på trafikplaner, som bliver fulgt op af en markant kommunikationsindsats overfor borgerne. Største anlægsprojekt nogen sinde 8. oktober 2008 blev Århus største enkeltstående anlægsprojekt nogensinde, tunnelarbejdet i forbindelse med Marselis Boulevard, godkendt i byrådet i Århus, og anlægsarbejdet går i gang først i 2010.Frem til åbningen i 2015 vil byen være præget af flere store anlægsarbejder. Dermed er der lagt op til en periode med ekstra belastning af ind- og udfaldsvejene til og fra Havnen og midtbyen i øvrigt. Planlægningen i fuld gang Århus Kommune, Trafik og Veje, er nu i fuld gang med at udarbejde trafikplaner, der skal hjælpe trafikanterne igennem de kommende års trafikreguleringer, så naboer og borgere, virksomheder og trafikanter generes mindst muligt.samtidig planlægges en omfattende informationsindsats. Tunnel, letbane og bynære havnearealer på en gang! Den samlede trafikplan bliver opdelt i en række delplaner for hver af de faser, som anlægsarbejdet forløber i. På den måde tager planlægningen løbende hensyn til, at trafikken kan afvikles med så få gener som muligt blandt andet vil der altid være ét spor farbart i hver retning på Marselis Boulevard.Planarbejdet er omfattende, fordi anlægsarbejderne er så store og komplekse, som de er. I samme periode bliver der jo også etableret en ny letbane ved Randersvej, ligesom havnearealerne ved midtbyen omlægges. Disse arbejder bliver også indarbejdet i trafikafviklingsplanerne for Marselistunnelen. Højt informationsniveau om trafikomlægninger Gennem hele anlægsprocessen er målet at give naboer, borgere, virksomheder og trafikanter den bedst mulige information, så folk både kender de langsigtede perspektiver ved Marselistunnelen og samtidig får daglig og kontant information, så de kan planlægge deres transport bedst muligt. Information samles i et tunnelsekretariat Vi arbejder med en række scenarier for trafikafviklingen og inddrager de mest moderne redskaber til at informere trafikanterne med. Jeg vil også oprette et tunnelsekretariat, der har som opgave at fokusere på anlægsprojektets fremdrift herunder også at tage sig specielt af problemerne med trafikafviklingen i forbindelse med realisering af anlægsarbejdet. Så borgerne, erhvervslivet og andre kan henvende sig ét sted og få svar på deres spørgsmål, siger Peter Thyssen. Folder og hjemmeside på vej Allerede nu er der sat turbo på kommunikationsprocessen. Der er en informationsfolder på vej, som i slutningen af november vil blive sendt direkte ud til naboer, borgere og virksomheder, og der kommer en særlig hjemmeside med både baggrund og aktuel information. Tunnelen er garant for byens udvikling Kigger vi forbi anlægsarbejdet og det trafikbøvl, det vil give her og nu, står vi med et projekt, som vil sikre, at Århus kan udvikle sig mange år frem. Vi har en havn, der har arbejdet sig op til at være Danmarks største, og den skal fortsat have en vigtig plads i byens liv.det er Marselistunnelen simpelt hen en af de vigtigste forudsætninger for.den vil sikre, at den tunge trafik i fremtiden kan komme frem uden at genere de bydele, som tilkørselsvejen fører igennem nu. Samtidig opnår naboer, borgere og trafikanter bedre sikkerhed på det lokale vejnet, og mindre støj og larm fra den tunge trafik. For at nå dertil kan det ikke undgås, at vi får nogle år med udfordringer på trafikfronten, lyder det fra rådmanden.

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015.

Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Referat fra bestyrelsesmøde i fælles service, mandag d. 26 januar 2015. Tilstede: Pia Nymann, Annette Nielsen, Roxana Vasiliu, John Stampe, Claus Søgaard Andersen, Henriette Eriksen, Simona Honoré, Siva,

Læs mere

Nye åbningstider i Metal Himmerland.

Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nye åbningstider i Metal Himmerland. Nr. 1 2012 Gennem længere tid, er arbejdspresset steget i afdelingen. Vi er derfor kommet i den situation, at vi er nødt til at ændre på tingene, for at få en balance

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Den 2. april 2008 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Metal Tele Afdeling 12 Onsdag den 23. april 2008 kl. 17:00 Lyngsiehus, Nyropsgade 25, kælderen, 1780 København V Dagsorden: 1.

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling.

Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Referat for generalforsamling 23 Januar 2008 Chaufførernes Faglige Klub, Ordinær Generalforsamling. Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 23.januar 2008. kl. 19.30 i 3F s bygning Søndergade

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia

Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn. Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Generalforsamling Dansk Byggeri Fyn Torsdag den 2. oktober 2014 På Hotel Fredericia Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Fyn og Sydjylland inviteres du

Læs mere

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Generalforsamling Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 24. oktober 2014, kl. 15.00 På Hotel Maribo Søpark Invitation til den årlige generalforsamling På vegne af bestyrelsen for Dansk Byggeri Lolland-Falster

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding

Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland. Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Generalforsamling i Dansk Byggeri Sydjylland Fredag den 2. oktober 2015, kl. 16.30 På Comwell Kolding Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Sydjylland På vegne af bestyrelsen for Dansk

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

Velkommen til PROSA/VEST

Velkommen til PROSA/VEST Velkommen til PROSA/VEST FORBUNDET AF IT-PROFESSIONELLE II00I00II Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub

FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN. FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub FÅ INDFLYDELSE PÅ ARBEJDSPLADSEN FAGLIG KLUB Sådan starter du en faglig klub INDHOLD 4 3 4 4 4 HVAD ER EN FAGLIG KLUB Hvorfor have en faglig klub? Sådan starter I en klub Stiftende klubmøde Dansk Metal

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013.

Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Dagsorden til bestyrelsesmøde nr. 2-2013. Sted: Sortemosevej 39, 5892 Gudbjerg Dato: 3. Marts 2013 Tid. 11.00 Indkaldte Deltagere: Pernille Skytte Nilsson(PSN), Christina Arslan (CA), Fleur Trubka (FT),

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 24. juni 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter Kragballe

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark

Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster. Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster Fredag den 28. oktober 2011, kl. 15.00 på Hotel Maribo Søpark Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Lolland-Falster På vegne af bestyrelsen

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013

Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 Referat af den ordinære generalforsamling i 3F-Roskildeegnen tirsdag den 19 marts 2013 1. Velkomst ved formand Allan Kierulff. Formanden bød forsamlingen velkommen. 2. Valg af 2 dirigenter. Lars Christiansen

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens

Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland. Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland Fredag den 24. oktober 2014 I Fængslet i Horsens og på Scandic Bygholm Park i Horsens Invitation til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Østjylland

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01

Referat Generalforsamling i Tribadernes Net den 2015.03.01 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Koordinationsgruppens og øvrige gruppers beretning 5. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 6. Visioner, aktiviteter

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013

FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT. Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 FORENINGEN AF TJENESTEMÆND VED STATENS SAMLINGER AFD. 7 UNDER FFT Generalforsamlingsreferat, lørdag d. 2/11 2013 Dagsorden: 1. Generalforsamlingens åbning 2. Valg af dirigent, sekretær(er) og stemmeudvalg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling

Sporvejsfunktionærernes Brancheafdeling Referat fra generalforsamling den 25. oktober 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsordenen 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Valg A) 1 stationsuafhængig

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2014

Bestyrelsens beretning for 2014 Bestyrelsens beretning for 2014 Indledning Sidste års beretning indeholdt en bekymring for den voksende ulighed i samfundet. Desværre har vi stadig denne bekymring. Vi må konstatere, at uligheden fortsat

Læs mere

10-11-2011 Side 1 af 5

10-11-2011 Side 1 af 5 Side 1 af 5 Låstrup - Nr. Rind Vandværk har holdt ordinær generalforsamling torsdag den 22.februar kl. 19 00 2007 i Nr. Rind Forsamlingshus. Tilstede: Der var mødt 12 forbrugere op, formanden bød velkommen.

Læs mere

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00

Tirsdag den 22. maj 2012 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet i Albertslund Boligselskab samt suppleanter 13. maj 2012 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST,

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Roskilde, d. 24. maj 2012 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 2. maj 2012 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945

Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Svendborg Boligselskab af 16. januar 1945 Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 6. juni 2013 kl. 18.00 i Domea, Boligcenter Svendborg, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg. Dagsorden Side 1

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere?

TV2 Odense. Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? TV2 Odense Udfordring: Hvordan overlever vi som faggruppe på TV2? Og hvordan opnår vi større prestige som HK ere? Dorte Christensen Receptionist, TV2 - Der er mange spændende kurser. Fx går jeg på TRgrunduddannelsen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd

Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Landsbrancheklubben for murerarbejdsmænd Sammen bygger vi Danmark www.3fklub.dk/murerarbejdsmaend Huskelister beskriver arbejder, hvor der kræves ekstra betaling i form af daglønstimer, der føres i skurbogen.

Læs mere

Generalforsamling den 23. april 2014

Generalforsamling den 23. april 2014 Generalforsamling den 23. april 2014 Indkaldelse til generalforsamling 2014 side 2 Forside til forslag plus forslag generalforsamlingen april 2014 side 3-7 Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013.

Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Referat af Grundejerforeningen Jyllingelunds ordinære generalforsamling 2013, afholdt på Hotel Søfryd d.3/4 2013. Bestyrelsen: Formand Jesper Krogh, Kasserer Anni Olsen, Ib Christensen, Carsten Rishøj,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE. Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE Lørdag den 28. maj 2011 kl. 10.00 Repræsentantskabsmødet blev afholdt i Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 22, 4100 Ringsted. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent, referent

Læs mere

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning

PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG. Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning 2015 PROGRAM DAGSORDEN OG BILAG til Dansk Transport og Logistiks arbejdsgiverforenings generalforsamling 2015 Lørdag 9. maj 2015 kl. 14.00 i Herning Kongrescenter Østergade 37, 7400 Herning PROGRAM GENERALFORSAMLING

Læs mere

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011

Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Offentligt Referat af bestyrelsesmøde den 10. maj 2011 Fraværende fra Tina Holm og Verner Frederiksen 1. Velkomst og godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 2. Godkendelse af referatet fra mødet den

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: LH Referat udsendt den: 19. november 2014 REFERAT Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Mødetid: Onsdag den. 19.11.2014

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken

Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Referat af det ordinære afdelingsmøde i Afdeling Dalgasparken Dato: Tirsdag den 12. september 2006 Klokken: 19.30 Mødested: Gildesalen, Dalgas Allé 2 E, 5.sal, Herning Mødedeltagere: 72 beboere, der repræsenterer

Læs mere

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012

KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 KARENS MINDE KULTURHUSFORENING Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 11. april 2012 Formanden Dorthe Eren bød velkommen til 30 medlemmer og foreslog dirigent og referent. 1. Valg af dirigent

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 06 2015 i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.00, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde

Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 06 2015 i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.00, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde Indkaldelse til bestyrelsesmøde nr. 06 2015 i 3F Roskildeegnen Tirsdag 16. juni 2015 kl. 17.00 21.00, Holbækvej 106 B, 4000 Roskilde Deltagere: Ole H. Olsen, Michael Strømgren, Anne Gregersen, Anders Berg-Munch,

Læs mere

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig

Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE. Når du er ledig Værd at vide: FOA FAG OG ARBEJDES ARBEJDSLØSHEDSKASSE Når du er ledig Indhold I arbejde igen vi hjælper dig på vej 3 Udbetaling af dagpenge kend spillereglerne 5 Samtaler Sygdom Ferie CV Transporttid Rådighedssamtaler

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t

G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t G e n e r a l f o r s a m l i n g s r e f e r a t Ordinær generalforsamling mandag, den 9. februar 2015, kl.: 12:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Forhandlingsbogen. 3. Formandens beretning.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg

Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm. Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm Torsdag den 8. oktober 2015, kl. 16.00 På Radisson Blu Hotel Fredensborg Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Byggeri Bornholm På vegne af bestyrelsen for

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

Referat. Den 7. maj 2014

Referat. Den 7. maj 2014 Den 7. maj 2014 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Selskabslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Nyborggade 11, 1. sal 2100 København Ø Mødedato: 6. maj 2014 Mødetidspunkt:

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere

Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Referat fra ordinær generalforsamling i Danske Bandagister, Fraktionen Af Lønmodtagere Den 27. marts 2009, på Hotel Grand Park, Ørnumvej 6, 4220 Korsør 1. Valg af dirigent. Helle Thomas blev valgt. 2.

Læs mere

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det.

Afstemninger gøres skriftlige, såfremt mindst fem repræsentanter ønsker det. Organisationsudvalgets forslag (Organisationsudvalget består af Anja Clausen, Lars Grønlund, Kim Hansen, Tine Heerup, og Kari Overhalden) Forslag til ændringer af vedtægterne: 3 Formål ændres til: Landsforeningens

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Love for 3F Aarhus Rymarken

Love for 3F Aarhus Rymarken 1. Navn Afdelingens navn er: Fagligt Fælles Forbund - Aarhus Rymarken 3F Aarhus Rymarken 2. Hjemsted Afdelingens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Afdelingens sammensætning Afdelingen er opdelt i følgende

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere