September årgang Nr. 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2007. 27. årgang Nr. 3"

Transkript

1 N Y T September årgang Nr. 3 med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING

2 Leder Udgiver: Dansk Låsesmede Forening (DLF) Redaktion: Hans Mejlshede, formand (ansvarshavende) Tina Hessellund, Islands Brygge 26, København Annoncer og ekspedition: Dansk Låsesmede Forening, Sekretariatet, Håndværkets Hus Islands Brygge 26, DK-2300 København S. Tlf , Telefax , Postgiro Internet: Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. 1. juni, 15. august, 15. november og 1. marts. Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget. DLFs bestyrelse: Hans Mejlshede, København, (formand) John Frederiksen, Holbæk Jørgen Bagger, Slagelse, (kasserer) Leon Hammerup, Ishøj Bo Nordencrone, Odense Lærlingeuddannelsen er vor fremtid DLF s næstformand og undertegnede har det sidste kvartal brugt ganske mange timer på at revidere vores lærlinge uddannelse. Ifølge TEC og EUC nord, de to tekniske skoler vi benyt ter, er det meget sjældent, at brancher træder så tæt ind i forhandlingsforløbet, som DLF har gjort, for at få indfl y delse på deres uddannelse. Hvorfor så den store indsats lige nu? Det er fordi vi har fået en nu bekendtgørelse fra under visningsministeriet, der har åbnet for mindre ændringer i vor uddannelse. Hvad har vi så op nået? Det vigtigste er nok at vi har fået fl yttet nogle mere grundlæggende ting længere frem i uddannelsen. F.eks. har systemberegning fået fl ere timer og den mere grundlæggende del er fl yttet fra EUC nord til TEC. Vi har også besluttet, at der fremover skal anvendes den runde sikkerhedscylinder i rød klasse på alle udvendige døre, når der arbejdes på NUSA. Af andre tiltag vi prøver at få igennem, er en udvidelse af vores træ-modul samt et kortere kur sus i elektrodesvejsning. Lærlingeuddannelsen er vor fremtid! Jo bedre den er, desto lettere er det at være mester. Det overordnede mål for DLF er stadig at få helt vor egen uddannelse. Selv om alle har strakt sig langt for at imødekomme vores ønsker, så vil det stadig være væsentlig bedre, at vi havde helt vor egen uddannelse, i stedet for at være en del af fi nmekaniker uddannelsen. P.t. mang ler vi ca. 20 lærepladser for at komme tæt nok på de 100 lærepladser til at det udløser en ny ud dan nelse, så det ville glæde bestyrelsen at se nogle nye praktikpladser oprettet. DLF Sikrings-NYT udkommer fi re gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlemmer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsik-ringsselskaberne og disses fi lialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i DLF Sikrings-NYT. Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget. Sats og tryk: Dantryk A/S. Hans Mejlshede Oplag: 1400 stk. 2

3 R u k o d p S t ø r r e f r i h e d O G t r Y G h e d m e d d e n n Y e G e n e r A t i O n A f e t A f v e r d e n S m e S t S i k r e L å S e S Y S t e m e r ASSA ABLOY the Global leader in door opening solutions 58440_Ruko_dp_A4.indd 1 30/5/07 10:29:57

4 Billund Arrangement Afholdes i dagene oktober 2007 glimt fra sidste år glimt fra sidste år Som mange nok kan huske, var det sidste år: at Steve Gallagher gæstede Billund med et Auto opluknings kursus. Mange fi k prøvet kræfter med de nye biler, og ikke alle var lige nemme at få op selv for en garvet person som Steve. at der var kick off med en meget direkte stand up er! Hun satte udstillingen i gang. Tænk at man igen om aftenen, havde inviteret hende til et festligt indslag under middagen at mange glade vindere gik hjem, med de mest fantastiske præmier, efter de konkurrencer som leverandørerne havde afholdt på deres stande. at Propellens karaoke anlæg fl ittigt blev benyttet. En fantastisk weekend var det, og vi håber i vest udvalget at endnu fl ere vil komme i år. Programmet i år vil være: Fredag den 26. oktober bliver der afholdt kursus i sioning samt opdirknings Impresteknik. Lørdag formiddag: Vil der være seminar i personalehåndtering v/ Helle Lunde. Til de der ikke er på kursus vil vi vanen tro starte lørdag kl med en god frokost. Lørdag: Frokost kl Lørdag: Udstilling kl Lørdag: Kl * Den 6 sans v/ Kristian Thygesen Siden dengang hvor Kristian Thygesen gæstede Billund, er der nok mange som mindes hans optræden. Flere fi k sat hår, endda klippet og lavet frisuren om, andre fi k lagt makeup ja de var næsten ikke til at kende, klar til fest lørdag aften det var de. Andre fi k sandheder at vide! Vi havde alle lavet en blind- tegning af vores hånd, hvorefter Kristian tolkede ganske tilfældige personer i salen. Der var fl ere der fi k sig lidt af en overraskelse, og selv de mest kritiske måtte bøje sig. Var du ikke med sidste gang, så er chancen der nu igen!! glimt fra sidste år 4 glimt fra sidste år Lørdag: Kl Middag og underholdning, med efterfølgende dans. Søndag: Kl Orientering fra bestyrelsen. Traditionen tro afholdes hele arrangementet på, Hotel Propellen, Nordmarksvej 3, 7190 Billund Vi glæder os meget til at se både nye og gamle kollegaer til kollegial weekend i oktober. På gensyn Vest udvalget

5 58440_Ruko-line ann_a4.indd 1 30/5/07 11:33:50

6 Nye branchekoder til alle virksomheder Den 1. januar 2008 får alle virksomheder i Danmark nye branchekoder Branchekoderne bruges til udarbejdelse af statistik, og i stigende grad også til administrative og forretningsmæssige formål. Ændringen skyldes, at EU s brancheklassifikation er blevet revideret. De fleste virksomheder behøver ikke foretage sig noget, men nogle vil modtage et spørgeskema fra Danmarks Statistik herom. Information om den nye klassifikation kan ses på Virksomhedernes branchekoder kan ses på Alle danske virksomheder og deres produktionsenheder - er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). I CVR er der registreret en branchekode, der afspejler virksomhedernes hovedaktivitet i henhold til Dansk Branchekode, der bygger på EU s brancheklassifikation NACE. Branchekoderne tildeles, når virksomhedernes registreres, og de opdateres efter behov af Danmarks Statistik, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT. Danmarks Statistik har ansvar for Dansk Branchekode, og for nogle virksomheder med stor betydning for statistikkerne kan branchekoden kun opdateres af Danmarks Statistik. Dansk Branchekode har været gældende siden starten af 1990 erne. Dele af den blev opdateret i 2003 (DB03), men hovedparten er uændret, og klassifikationen afspejler dermed ikke længere den aktuelle erhvervsstruktur. I løbet af de seneste år er NACE og Dansk Branchekode derfor blevet kraftigt revideret. Den nye danske klassifikation hedder Dansk Branchekode 2007 (DB07), og den er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med brugere og erhvervsorganisationer. Den nye brancheklassifikation, herunder beskrivelser af de enkelte branchegruppers indhold, kan ses på Danmarks Statistiks hjemmeside www. dst.dk/db07. Alle juridiske enheder og produktionsenheder i CVR skal have tildelt en DB07 branchekode inden udgangen af Alle offentlige og private brugere vil have adgang til de nye branchekoder i CVR fra 1. januar Brancheomkodningen vil ikke kun gavne en lang række statistikker, der er afgørende for at kunne give et retvisende billede af samfundsøkonomien, men også en lang række andre funktioner, der baserer sig på opdaterede virksomhedsdata. Endelig vil det ikke mindst gavne virksomhederne selv, fordi andre virksomheder og myndigheder har adgang til korrekt information om deres aktiviteter. Omkodningen gennemføres af Danmarks Statistik. For mange virksomheder vil det kun være selve koden, der ændres, og ikke den tilhørende branchegruppes indhold. Desuden kan de fleste virksomheder omkodes automatisk. Øvrige virksomheder vil modtage et spørgeskema om deres aktiviteter. Skemaerne udsendes løbende i 2007, og der er pligt til at afgive oplysningerne. Spørgeskemaerne sendes til virksomheder, der ligger i brancher, som splittes op i den nye klassifikation. I forbindelse med opdateringen fra DB03 til DB07 udkommer der også en ny branchebog Dansk Branchekode 2007 i slutningen af august i år. SKAT udsender ikke nye registreringsbeviser til virksomhederne i forbindelse med brancheomkodningen, men oplysninger om en virksomhed kan altid ses på CVR s hjemmeside Fra 1. januar 2008 kan virksomhedernes nye branchekoder også ses her. Spørgsmål kan rettes til Nogle benytter enhver lejlighed til at invitere sig selv inden døre Hvert år bliver der begået over indbrud i danske privathjem. En stor af dem bliver begået, mens folk er på arbejde i god tro om at husets standard låsesystemer er effektive nok. Derfor tilbyder de Danske Låsesmede nu et gratis sikkerhedstjek af dit lejlighed eller villa, hvor vi uforpligtende gennemgår huset for fejl og mangler fra kælder til kvist. Klik ind på sikkerhedstjek.nu og find den nærmeste DLF låsesmed så kommer vi når du ønsker det. Find din nærmeste dlf LÅsesmed på medlemmer af dansk LÅsesmede Forening er din garanti For et professionelt og autoriseret sikkerhedstjek

7 Låse & Beslag Engros ROBUST : El-låse - El-blik RIELDA : Cylindre - Nøgler Det uafhængige alternativ Algade Ejby Tlf.: Fax.: BOXLINE : Brevkasseanlæg GEGE (ALFA) : Låsesystemer MU : Motorlåse - Motorslutblik KABA EXPERT : Låsesystemer GEZE : Dørlukkere - Dørautomatik DORMA : Dørlukkere - Dørautomatik KABA ELOLEGIC : Elektromekaniske Låsesystemer CONLAN : Adgangskontrol - Kodelåse MU : Låse - Beslag - Greb - Cylindre - Nøgler SiPass Entro... Det sikre og fleksible adgangskontrolsystem Building Technologies

8 Annoncehaj dømt for bedrageri - Glæde i Håndværksrådet. Nu bliver det lettere Af Jeppe Rosenmejer, jurist Håndværksrådet Dansk Tele Supports direktør Lasse Schou, som Håndværksrådet flere gange har kaldt Danmarks største annoncehaj, blev idømt 2½ års ubetinget fængsel ved Københavns Byret. Det var Håndværksrådet, der for knap 4 år siden anmeldte Dansk Telesupport til politiet for systematisk at bedrage små og mellemstore virksomheder for store beløb ved at sælge dem værdiløse annoncer og presse dem til at betale store regninger for dem. Vi er naturligvis rigtig glade i dag. Nu må det være slut med, at jungleloven og ikke dansk lov hersker på området. Nu har vi dommen og vil studere den nærmere. Vi har fået den største haj i nettet, men der er flere derude, og dommen giver os bedre mulighed for at få dem dømt, siger jurist i Håndværksrådet Jeppe Rosenmejer. Det er helt afgørende i dommen, at Lasse Schou også blev frakendt retten til at drive virksomhed af den art i Danmark. Vi forventer derfor, at Dansk Tele Support lukker. Men kampen stopper ikke med det. Vi ved, at selskabet har planer om at flytte deres aktiviteter til et nyt selskab. Lukker Dansk Tele Support, er vi kommet et stort skridt i kampen mod annoncehajer, da Dansk Tele Support står for næsten halvdelen af alle henvendelser til vores hotline mod annoncehajer. Og vi får mange henvendelser hver dag, siger Jeppe Rosenmejer. Håndværksrådet forventer også, at myndighederne nu vil tage aktiv del i arbejdet med at komme problemer med annoncehajer til livs. Forbrugerombudsmanden har tidligere lovet os, at han vil afsætte ressourcer til at håndhæve lovgivningen, når der var faldet dom i sagen. Det vil også være helt naturligt. Uden myndighedernes deltagelse bliver det meget svært at komme problemerne afgørende til livs. Håndværksrådet, som driver internetsiden oprettede i sidste uge et debatforum på siden, som skal gøre det muligt for erhvervsdrivende at udveksle erfaringer om annoncehajer: Det er et spændende nyt samlingssted i kampen mod hajerne. Jeg håber, at mange virksomheder vil bruge denne dag til at give deres mening til kende på hajnettet.dk, siger Jeppe Rosenmejer Læs mere om baggrunden for sagen mod Dansk Tele Support Kommentarer til dommen kan fås af jurist Jeppe Rosenmejer på tlf eller chefjurist Peter Andersen tlf Nyt våben i kampen mod annoncehajer Håndværksrådet har lanceret et debatforum på nettet, der skal hjælpe både ofrene og Håndværksrådet i kampen mod annoncehajerne. Vi håber med forummet at tage et stort skridt i retning af at gøre annoncehajerne selv til jaget vildt, siger jurist i Håndværksrådet Jeppe Rosenmejer, som er ekspert i annoncehajers arbejdsmetoder. Forummet åbner få dage før en helt afgørende dom i kampen mod annoncehajer. Det nye debatforum findes på Annoncehajer er betegnelsen for virksomheder, der systematisk anvender aggressiv og vildledende markedsføring til at sælge værdiløse annoncer. Har du spørgsmål eller kommentar til debatforum, kontakt da venligst Jurist Jeppe Rosenmejer, tlf eller kommunicationschef Søren Nicolaisen, tlf Alt klar til spændende fagmessemesse gæster ventes til Odense september. 114 udstillere på Sikring & Sikkerhed 07 Med 114 udstillere er den kommende Sikring og Sikkerheds messe i Odense Congress Center vokset en del i forhold til sidste gang. Det betyder et endnu større udvalg af løsninger samlet under et tag september. Bredden er udstillere er også stor med den fjerneste helt fra Korea. - Det tegner til tre rigtig spændende dage, og produktnyhederne er mange. Det viser, de meldinger vi får fra de 114 udstillere, siger Michael Helm, Odense Congress Center, der er ansvarlig for messen. Han tilføjer: - Der er generelt større interesse for at sikre sine værdier og sikre hverdagen i erhvervslivet, hos stat og kommuner og hos private. Det gælder alt fra mekanisk sikring, alarmsystemer, brandsikring, overvågning, adgangskontrol, IT-sikkerhed, personlige værnemidler samt rådgivning og service. Målrettet markedsplads -Sikring & Sikkerhed er et godt eksempel på, at fagmesser er den mest målrettede markedsplads både for udbydere af udstyr og service og for kunder, der søger løsninger. - For installatører, vagt- og sikringsbranchens folk m.fl. er en fagmesse som Sikring og Sikkerhed den hurtigste og bedste måde at få overblik over udbudet af løsninger og se det seneste nye og på den måde være rustet til at hjælpe sine kunder. - For risikokoordinatorer og andre med ansvar for sikkerheden på en virksomhed, i en kommune eller anden organisation er der også meget at hente. Du bliver opdateret og ved, hvad markedet tilbyder. Det er den bedste måde at sikre, at du får den rette løsning, og du kan stille de rigtige spørgsmål til din leverandør. Hele OCC s store hal C er i brug med 2500 kvadratmeter. OCC har disponeret, så det er muligt at få en enkelt eller to udstillere ind, hvis der dukker nye nyheder op lige inden åbningen, som vil være godt at få med. Spar tid ved indgangen OCC anbefaler de besøgende at gå ind på messen hjemmeside og blive forhåndstilmeldt. Det sparer dig for kø ved indgangen og hurtig adgang til messens tilbud. OCC arbejder endvidere på et åbningsarrangement, tirsdag morgen den 25. september. Hele branchen bakker op om messen. Sikring & Sikkerhed arrangeres i samarbejde med brancheforeningerne på området: ASIS International, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Dansk Brandsikrings Forening, Dansk Forening for Passiv Brandsikring, Dansk Låsesmede Forening, Forsikring & Pension, ITBrancheforeningen, Kommunale Beredskabschefer, Det Kriminalpræventive Råd, Sikkerhedsbranchen og ELFO Sikringsgruppe.

9 MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon og få oplyst den nærmeste forhandler. EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED BLIV GITTERPRODUCENT - OG TJEN MANGE PENGE! Alux tilbyder en startpakke - til egenfremstilling af faste gitre. Pakken indeholder alt, hvad du skal bruge (incl. låse), for at fremstille 14 gitre, med et samlet areal på ca. 20 m2. PRIS KR ,- EKSKL. MOMS - FRIT LEVERET RING NU og hør hvordan, du kan blive producent og leverandør af SAFE 3000 fastgitre, til DK s bedste priser og med den korteste leveringstid. GITRENE KAN OGSÅ LEVERES PÅ FÆRDIGE MÅL - LIGE TIL AT MONTERE. PROFESSIONELLE PRODUKTER TIL LÅSESMEDE. Alux leverer rullegitre/jalousier - faste gitre - jalousiskabe. Du kan også drage fordel af vores store kompetence og brede udvalg, til helt rigtige priser. Alux tilbyder desuden teknisk assistance ved komplicerede opgaver, kurser i salg/montage, korte leveringstider samt en stor intern back-up afdeling. Holmbladsvej Silkeborg tel fax

10 Havde det ikke været for If, havde jeg sikkert stadig ventet på at få undersøgt mit dårlige knæ Takket være DLF-aftalen med forsikringsselskabet If fik Tina Hessellund både forundersøgelse og operation af sit smertefulde knæ i løbet af kun 7 dage og det hele var dækket af helbredsforsikringen Tina Hessellund, Sekretariatsleder. I november 2005 indgik Dansk Låsesmede Forening aftale med forsikringsselskabet If, og her kan medlemmerne bl.a. købe en ekstra fordelagtig helbredsforsikring. Så medarbejderne i Dansk Låsesmede Forenings sekretariat fik en helbredsforsikring. En af dem er Tina Hessellund. Hun fik senere problemer med smerter i sit venstre knæ. Smerterne kom af og til, men som lyn fra en klar himmel, og gjorde meget ondt. - Hvis jeg havde siddet for længe i samme stilling, fx på hug, kunne jeg næsten ikke komme op igen. I april 2007 blev det meget værre, og jeg havde svært ved at gå. Nu skulle der gøres noget! I juni tog jeg til min egen læge, som gav mig en henvisning til speciallæge og sagde, at der meget nemt kunne gå op til 6 uger, før jeg kunne få en tid, fortæller Tina Hessellund, som derfor ringede til If, hvor hun havde sin Helbredsforsikring Kom hurtigt til forundersøgelse og operation - Hos If fik jeg en utrolig god behandling. De hjalp med at finde et privathospital i nærheden, og her fik jeg allerede tid til forundersøgelse torsdag i den efterfølgende uge. Lægen mente, at det var menisken, der var årsagen til de smerter, jeg oplevede, og at det var nødvendigt at lave en kikkertundersøgelse og operation. Rapporten fra torsdagens forundersøgelse blev sendt til If, som skulle have deres egen læge til at gennemlæse rapporten fra hospitalet. Allerede mandag fik Tina Hessellund besked fra If med OK for det videre forløb, og 3 dage senere blev hun opereret. - Jeg blev modtaget og gjort klar til operationen, som skulle foregå i fuld bedøvelse. Det hele kunne nås inden ferien, og hvis det kun var menisken, kunne jeg gå på benet med det samme, dog med krykkebistand i ca. 14 dage. Operationsforløbet tog 35 min, og så var jeg vågen igen. Men alt gik ikke lige, som jeg havde forventet, fortæller Tina Hessellund. Lægen havde opereret menisken, men havde også været nødt til at fjerne noget dårligt brusk, hvilket betød, at Tina ikke måtte støtte på benet i 6 uger. Lang tid på krykker, men smerterne er væk - Det var ikke lige med i min plan, at jeg skulle holde sommerferie med 2 krykker på slæb. Heldigvis har jeg et stillesiddende arbejde her på sekretariatet i Dansk Låsesmede Forening, så jeg kunne tage på arbejde efter ferien. - Set i bakspejlet har det været utroligt hårdt med krykker i 6 uger uden at måtte støtte på benet. Men smerterne er væk, og mit knæ er blevet meget bedre. Der går stadig en rum tid, inden jeg kan løbe eller ride en tur på hesten. Men bare det, at jeg kan gå og rejse mig uden smerter i knæet, er befriende. Kan kun anbefale en helbredsforsikring - For mig har det fungeret utroligt godt og helt uden ubehagelige overraskelser. Kun venlige og hjælpsomme medarbejdere i If, der hjalp mig, hvor jeg havde brug for det. Der var ikke noget med Ups, du skal lige have den erklæring og så lige... Men derimod klar besked hver gang jeg henvendte mig. - Der gik kun 7 dage fra forundersøgelsen til knæet var opereret. Havde det ikke været for Ifs Helbredsforsikring, havde jeg sikkert ventet endnu. Jeg kan kun varmt anbefale alle vores medlemmer at købe helbredsforsikringen igennem vores aftale med If, understreger Tina Hessellund. Arne Jensen. 10 Arne Jensen, Frederikshavn Dansk Låsesmede Forenings mangeårige medlem fra Frederikshavn, Arne Jensen, er afgået ved døden 70 år gammel. Arne startede sin karriere i låsebranchen hos Søværnet. Han var ansvarlig for at vedligeholde forsvarets pengeskabe, og mere specifikt pengeskabslåse, i Jylland med station på flådebasen i Frederikshavn. Med en tidlig pension fra forsvaret var det nærliggende at nedsætte sig som låsesmed i Frederikshavn, der på dette tidspunkt, ikke havde nogen låsesmed. I hjørnebutikken Søndergade 54B, har Arne resideret i mange år. Mange år alene; men også i en del år med sin hustru Kirsten som hjælp. Da Frederikshavn har et stort maritimt miljø, blev Arne en specialist på dette område. Sammen med den dybe viden omkring pengeskabe var Arne meget respekteret for sin faglige kunnen. Din pragtfulde have omkring parcelhuset i Strandby er et minde om dig; men vi er mange som savner dig. Naturligvis Kirsten, din hustru gennem mange år, samt dine børn og børnebørn; men også alle vennerne fra Dansk Låsesmede Forening. Hans Mejlshede

11 _dorma_dk_u_vend 29/11/06 15:23 Side 1 DORMA TS 93 system + TS 92 i Contur Design Den perfekte forbindelse mellem form og funktion DESIGNSKIFT Nyt design fra november 2006 TS 93 N TS 93 EMF TS 93 G-SR-EMR TS 93 EMR Gennemprøvet DORMA hjerteformet akselteknik i Contour design (tidligere Softline design UDGÅR) Lukkekraft og hydrauliske funktioner forbliver uændret Montagehuller forbliver uændret (problemløs udskiftning) Enklere produktprogram Kun een G-EMR Kun een RMZ RMZ Enkel løsning med intelligent drift- og advarselsvisning G-SR-EMR G-SR med integreret branddørslukningsanlæg (DBI godkendt) Dørbredde maks mm 5 G-SR i komplette pakninger (dørpumper seperate) Indhold: Glideskinner til dørfløjene, dækkappesæt, RMZ (ekstra) Enkel beskrivelse og bestilling Se sidste nyt på BEMÆRK: G-SR komponenter fra Softline og Contur kan ikke kombineres G-SR i komplette kartoner inkl. dækkappesæt Udførelse Højde Dækkappe Dørbredde Pakning (mm) (mm) (L x B x H i mm) G-SR 34 V x 95 x 65 G-SR-EMF VK x 95 x 65 VL x 105 x 75 Med integreret RMZ G-SR-EMR 55 V x 135 x 85 VL x 145 x 95 DORMA Danmark A/S, Sindalvej 6-8, 2610 Rødovre Tlf Fax

12 Kørsel i biler på gule plader Varebiler til blandet kørsel skal mærkes 12 Dolly Parton optrådte i begyndelsen af marts i Horsens, og det var en stor succes. To udsolgte koncerter var en succes for arrangørerne, men fra dagspressen kan man se, at koncerterne også var en succes for SKAT, som orienterede sig på parkeringspladserne, for at kontrollere biler på gule plader. Mange har lov til at køre i deres bil på gule plader til koncert eller andre private aktiviteter, men hvis bilen udelukkende er tilladt til erhvervsmæssige aktiviteter, skal der en særdeles god forklaring til, hvorfor bilen holdt parkeret i Horsens i forbindelse med koncerten. Lavere afgift på biler med gule plader Den danske registreringsafgift indbyder til, at man forsøger at slippe så billigt som muligt, når man køber en ny bil, og der er muligheder. Men man skal passe på og nøje overholde de regler der er gældende for den kørselsstrategi, man har valgt. I modsat fald kan det blive meget dyrt, idet der kan komme efterbetaling af registreringsafgift, moms og eventuelt den skattemæssige værdi af fri firmabil. Selv om en personbil udelukkende anvendes i virksomheden er der hverken fradrag for moms ved købet eller ved driften, ligesom der ikke skal momses, når bilen sælges. Reglerne for personbiler indgår derfor ikke i denne artikel. Mærkat til biler, der må anvendes privat Som et led i jagten på den ulovlige anvendelse af biler på gule plader har skatteministeriet udarbejdet en bekendtgørelse, hvorefter gulpladebiler, der må anvendes privat, skal være påført et mærke bag på bilen. Biler indregistreret første gang før den 3. juni 1998 er dog fritaget for mærkaterne. Køretøjer der er registreret til blandet anvendelse skal fra den 3. juni 2007 have mærket påklæbet indvendig på bilens bagrude, så det tydeligt fremgår, at der er tale om et blandet anvendt køretøj. Hvis der ikke er bagrude, hvis bagruden er tonet eller hvis der er tale om en bil med åbent lad skal mærket påklæbes et synligt sted efter ejerens eller brugerens valg. Det må dog ikke være til fare for færdselssikkerheden. Mærket udleveres til anmelderen ved anmeldelse af bilen. SKAT udsendte i perioden frem til den 3. juni 2007 mærker til registrerede ejere eller registrerede brugere af de køretøjer, der er registreret til blandet anvendelse. Hvis mærket er bortkommet eller beskadiget udleverer SKAT et nyt. Mærket skal fjernes hvis bilen registreres til anden brug end privat eller blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. Det er forbundet med bødestraf for den registrerede ejer eller bruger af en bil hvis mærket ikke anvendes eller hvis mærket anvendes uretmæssigt. Det er også forbundet med bødestraf uretmæssigt at sætte mærket på et køretøj, som ikke er registreret til privat eller blandet og erhvervsmæssig benyttelse. Fører af en bil, der uretmæssigt har et mærke for privat eller blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse kan også straffes med bøde. Privatpersoners brug af bil på gule plader Privatpersoner har mulighed for at købe og køre privat i en bil på gule plader, dvs. med lav registreringsafgift. Der er hverken fradrag for momsen ved køb eller drift. Hvis en privatperson ønsker at anvende gulpladebilen privat, skal der betales en tillægsafgift. Afgiften udgør 900 kr. pr. år for biler under kg og kr. for biler mellem og kg. Erhvervsmæssig brug med helt eller delvist momsfradrag Virksomheder kan fradrage momsen ved såvel køb som driften, hvis bilen kun anvendes erhvervsmæssigt. Anvendes den derimod både erhvervsmæssigt og privat kan momsen ved købet ikke fradrages, hvis bilen vejer under 3 tons, mens der er delvis fradragsret for biler med tilladt totalvægt på over 3 tons, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, og der skal i begge tilfælde betales tillægsafgift. Dyrt, når reglerne overtrædes Problemerne med bilerne på gule plader opstår især, når rent erhvervsmæssige varevogne bliver benyttet til privatkørsel. Ejeren af bilen har tilkendegivet, at bilen udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt. Der er fratrukket moms, og der er ikke betalt den årlige tillægsafgift. Disse biler kan altså ikke benyttes til privat kørsel. Hvis det alligevel sker, bliver det dyrt for ejeren og føreren, som ofte viser sig at være samme person. Ejeren kommer derfor til at betale momsen tilbage, ligesom der skal betales tillægsafgift. For føreren vil SKAT kræve beskatning efter reglerne for fri bil. Varevogne med ret til privat kørsel anvendes nemlig i mange tilfælde som fri bil for indehaver eller medarbejdere, og disse skal så beskattes efter reglerne for fri bil. Det er helt i overensstemmelse med reglerne. Selvstændige kan have behov for kørebog Hvis man overholder reglerne, er der ikke behov for at føre kørebog med angivelse af den erhvervsmæssige kørsel. Det gælder dog ikke i alle tilfælde for selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis varebilen står ved bopælen efter arbejdstid, eller hvis virksomhed og bopæl er på samme adresse, har det i konkrete sager været op til skatteyderen at bevise, at bilen på de gule plader ikke er blevet anvendt til privat kørsel. I flere sager har skatteyderen ikke kunnet bevise, at bilen ikke blev anvendt privat, og det har medført, at der er sket beskatning efter reglerne for fri bil. Kun en korrekt ført kørebog anses for tilstrækkelig dokumentation. I en netop afsagt kendelse fra Landsskatteretten slås det endnu engang fast, at der kan være behov for at føre kørebog eller måske lidt mindre end kørebog - til trods for reglerne. Der blev i sagen lagt afgørende vægt på, at klageren afhændede sin eneste private bil i umiddelbar forbindelse med erhvervelsen af firmabilen, hvilket skaber en stærk formodning om, at firmabilen også anvendes privat. Ved en sådan stærk formodning for privat anvendelse, mener retten i øvrigt ikke, at regelændringen i 2002 for biler som den af klageren erhvervede, er til hinder for, at det pålægges klageren at fremlægge et minimum af dokumentation for at afsvække formodningen, om end der ikke er tale om samme form for dokumentation som krævedes før lovændringen trådte i kraft. Ansattes brug af virksomhedens varevogn til vagttjeneste Hvis der ikke betales tillægsafgift, og hvis der fratrækkes moms må bilen kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Der kan opstå diskussion om, hvornår kørslen er erhvervsmæssig, og hvornår den er privat. Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads anses for privat, hvorfor den ikke må anvendes til dette. Fortsættes side 14...

13 Husk adgangskort og få gratis adgang. Bestilles på hvor du kan læse mere om messen, udstillere og de spændende workshops september 2007 Åben alle dage kl Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ 13

14 Der er dog truffet afgørelser om, at biler, der anvendes i en vagtordning, kan parkeres ved bopælen og anvendes derfra. Der skal være tale om vagt fra hjemmet til uvisse adresser uden for normal arbejdstid, ligesom der stilles krav til bilens indretning. Pas på kørslen mellem bopæl og arbejdsplads Højesteret har sidste år behandlet netop dette emne i en konkret sag, hvor såvel bilens indretning som vagtordningens omfang indgik. En skatteyder havde af sin arbejdsgiver fået stillet en pick-up til rådighed for kørsel i firmaets interesse. Han havde tilkaldevagt, hvorfor bilen uden for normal arbejdstid var parkeret på hans private bopæl. Højesteret fandt, at firmabilen var egnet til privat benyttelse, fordi der i bilen foruden førersædet var et passagersæde, samt at bilens udstyr, herunder trykluftsbeholder, kunne spændes fast i bilens varerum. Bilen var i øvrigt ikke særligt indrettet. Skatteyderen kunne som en del af sine almindelige arbejdsopgaver tilkaldes døgnet rundt af virksomhedens kunder. Ordningen indebar, at han kunne benytte firmabilen til kørsel mellem sit hjem og arbejdspladsen, ligesom bilen var på hans bopæl hele året bortset fra ferieperioder, enkelte weekends og under andet fravær. Højesteret fandt, at denne ordning var mere omfattende end den ordning, der kunne godkendes for tilkaldevagt. Kørslen mellem hjemmet og virksomheden blev anset for privat, hvorfor skatteyderen skulle beskattes efter reglerne om fri bil. Særlige regler for servicebiler på gule plader Bilens indretning havde betydning i ovennævnte dom. Her var tale om en pick-up, som retten fandt egnet til privat kørsel. Egentlige servicebiler på gule plader, der er specielt indrettet til at medbringe værktøj og udstyr mv., anses derimod for uegnede til privat kørsel. Det betyder, at en medarbejder, der kører i en sådan servicebil, ikke bliver beskattet af fri bil. Medarbejderen må gerne køre mellem hjem og arbejdspladserne eller værkstedet i disse biler, men medarbejderen kan i så fald ikke samtidig få fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads. Hvis en medarbejder bruger servicebilen privat, vil medarbejderen blive beskattet af den private anvendelse af bilen. Hvis den private anvendelse sker uden tilknytning til den erhvervsmæssige anvendelse eller hvis medarbejderen anvender bilen i eget erhvervsmæssigt øjemed, skal anvendelsen beskattes med et beløb, der svarer til lejeomkostningerne for en tilsvarende bil. Sker anvendelsen i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel, beskattes privat kørsel ud over km med befordringsgodtgørelsen for erhvervsmæssig kørsel 3,35 pr. km. Blandet bil i eller udenfor virksomhedsordningen I forbindelse med gulpladebiler findes udover ovennævnte problemstillinger endvidere den helt almindelige problemstilling omkring fradrag, når en virksomhedsejer anvender bilen såvel erhvervsmæssigt som privat den såkaldte blandede bil. For en blandet bil på gule plader er der ikke momsfradrag i forbindelse med indkøbet, og der skal betales tillægsafgift. Der er fuldt momsfradrag for driftrsudgifter. Virksomhedsordningen anvendes Hvis bilen indgår i virksomhedsordningen, bliver ejeren beskattet af fri bil, og virksomheden afholder alle udgifter samt foretager sædvanlige afskrivninger. Afskrivning på blandede driftsmidler foretages særskilt på hver enkelt driftsmiddel. Der kan ved opgørelsen af indkomsten kun fratrækkes så stor en del af den beregnede afskrivning, som svarer til den erhvervsmæssige anvendelse af driftsmidlet i det enkelte år. Der skal ske genbeskatning af genvundne afskrivninger for en blandet benyttet bil, når bilen udtages af virksomhedsordningen. Udenfor virksomhedsordningen Beskatning efter reglerne for fri bil kan ikke anvendes, hvis bilen ikke indgår i virksomhedsordningen. Holdes bilen udenfor virksomhedsordningen, kan ejerne få den erhvervsmæssige kørsel refunderet efter Skatterådets satser. Der skal forefindes kilometerregnskab med angivelse af den erhvervsmæssige kørsel. Alternativt kan de faktiske udgifter inklusiv afskrivninger opgøres og fordeles efter kørselsfordelingen jf. kørselsregnskabet. Ejeren får herefter andelen af de faktiske udgifter udbetalt fra virksomheden. Der kan skiftes opgørelsesprincip vedrørende samme bil én gang, og principskiftet skal ske ved begyndelsen af et indkomstår. Når der anskaffes en ny bil, kan opgørelsesmåden ændres på ny. Ovennævnte regler gælder uanset om varebilen er købt eller leaset, dog gælder der særlige regler for momsfradrag, idet der 1/3 af momsen på lejen kan trækkes fra i momsopgørelsen. Nyt lovforslag ændrer på registreringsafgifterne I foråret har der været stor diskussion om især de store varebilers anvendelse til privat kørsel. Derfor har regeringen fremsat et lovforslag, som ved redaktionens slutning dog endnu ikke var endelig vedtaget. Forslaget har til formål at reducere incitamentet til at anskaffe en varebil frem for en personbil og ligeledes at reducere de afgiftsmæssige incitamenter til at anskaffe en større varebil frem for en mindre og mere brændstoføkonomisk varebil. Lovforslaget medfører en omlægning af den samlede bilbeskatning. Forslaget består overordnet af fem dele: En omlægning af varebilbeskatningen. En omlægning og styrkelse af sikkerhedsfradragene. Indførelse af et fradrag eller et tillæg i registreringsafgiften for personbiler og varebiler afhængig af bilens brændstofforbrug. En forhøjelse af skalaknækket for personbiler og motorcykler. En stramning af reglerne for autocampere. Forslaget skønnes samlet set at reducere emissionerne fra varebiler og personbiler med ca tons CO2 årligt på sigt, dvs. når hele bilparken er blevet udskiftet, svarende til 2 procent. Ikrafttrædelse og virkning Lovforslaget træder i kraft den 15. juni Ændringerne i registreringsafgiftsloven har virkning fra fremsættelsen. Ændringer i vægtafgiftsloven får virkning fra den første almindelige afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. juni 2007 og derefter. Søg råd Forkert brug af reglerne om biler på gule plader kan blive dyr for både virksomhed og medarbejder. Det skal derfor anbefales, at man i tvivlstilfælde tager kontakt til sin revisor, ligesom det skal anbefales virksomhedsindehavere, at reglerne jævnligt gennemgås for de medarbejdere, der har adgang til kørsel i sådanne biler. 14

15 korr VERSION MED RUKO.qxp :42 Side 1 TS 93 i Contur Design TS 93 N TS 93 EMF DORMA Teknik TS 93 EMR DORMA Danmark A/S TS 93 GSR Ruko A/S Marielundvej Herlev Telefon: Telefax: An ASSA ABLOY Group company 15

16 Pas på de professionelle indbrudstyve Østeuropæiske bander og professionelle indbrud på bestilling er et stigende problem i Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde at sikre sit hjem godt Et indbrud hvor kun fl adskærms-tv et er væk. Eller en hel stribe af indbrud på vejen, hvor alt af værdi er rippet. Disse to typer af indbrud ser man fl ere og fl ere af hos politiet, som vurderer, at indbrudstyvene er blevet mere professionelle. Vi ser stadig fl ere indbrudstyve, som går meget professionelt til værks. De undersøger boligområder for potentielle tyvekoster, samtidig med at de gør sig kendte som tyve. Når de så modtager en bestilling fra en kunde, ved de præcis hvor de kan stjæle varen, og de går kun efter den, fortæller kriminalkommissær John Radmer fra Rigspolitiets Forebyggelsesenhed, som fortsætter: Et andet stigende problem er de østeuropæiske bander, der typisk tager en række mindre landsbyer på stribe. Her bryder de ind, tager alt af værdi og sender tyvekosterne tilbage til hjemlandet. De kommer både om natten og om dagen, og kan være frække nok til at køre bilen helt op i indkørslen. Gør huset stærkt I begge tilfælde anbefaler John Radmer de danske husejere til at se taktisk på huset og overveje, hvordan man kan gøre det mindre attraktivt for indbrudstyvene. Man skal gøre sit hus stærkt, så det kan modstå indbrud. Det handler om stærke døre, vinduer, karme og beslag og ikke mindst om stærke låse. Vi opfordrer altid folk til at skifte de gamle 5-stiftede låse med det runde nøglehoved ud med en lås, hvor nøglehovedet har form som en trapez, siger John Radmer. Han bakkes op af marketingchef Ruben Raun fra Ruko: Tyvens kritiske periode er vejen ind i huset, så det handler om at gøre denne så lang og besværlig som muligt. Her er gode låse på alle yderdøre et vigtigt element, og de bør derfor forsynes med højsikkerhedslåse som fx Garant 10. Danskerne bruger mange tusinde kroner på fl adskærme, designermøbler og lignende, men i to tredjedele af alle hjem mangler man stadig at ofre de kr., som nye, sikre låse koster. Tag låsesmeden med på råd Hvis man er usikker på, om ens hus er godt nok sikret, er det en god idé at tage den lokale autoriserede låsesmed med på råd. Her kan man få vejledning i gode, sikre låse, som kan få tyven til at vende om og gå igen. Velkommen til nye medlemmer Allerød Låse v/henrik Larsen. CL Låseteknik Sjællandsgade 23 B, Esbjerg, v/ Claus Laursen. 16

17 Risikoen for, at selv en låsesmed ikke kan komme først ind på ventelisterne: 96,5% Tegn en helbredsforsikring hos If og reducer ventetiden. Forsikringsselskabet If har indgået en aftale med Dansk Låsesmede Forening, der sikrer medlemmerne muligheden for at tegne en ekstra fordelagtig helbredsforsikring, der også kan omfatte ægtefælle og børn. Helbredsforsikring giver en hurtig og nem tilgang til behandling, når du har brug for det. Helbredsforsikring dækker operation og behandling på hospitaler, klinikker eller hos en specialist, og reducerer ventetiden til et minimum. PS: Husk at kende risikoen er den bedste måde at undgå den på 9034 IF DLF 185x270.indd 1 6/1/07 10:06:08 AM 17

18 Skal kommunerne i RKI? Kommunernes langsommelige refusioner presser SMV er på likviditeten Af økonom Mads Engberg, Håndværksrådet Kommunerne opfører sig som dårlige betalere over for virksomhederne, når de skal udbetale refusioner for sygedagpenge, barselsgodtgørelser og løntilskudsordninger, siger økonom i Håndværksrådet Mads Engberg. Det gælder en lang række kommuner i hele landet. Værst ser det ud i Region Hovedstaden og Region Sydjylland, hvor en stor del af virksomhederne skal vente mere end 4 uger og mange endda mere end 6 uger på at modtage deres refusioner. Kommunerne har selv opstillet de tidsfrister, som de ikke er i stand til at overholde. Det er tidsfrister for, hvor lang deres sagsbehandlingstid må være. Man kan med et skævt smil stille spørgsmålet, om kommunerne skal i RKI, før de forstår alvoren af den situation, de skaber for virksomhederne, siger Mads Engberg. Problemet er så alvorligt for små og mellemstore virksomheder, at Håndværksrådet vil henvende sig til de relevante ministre med ønsket om, at der fastsættes en fælles øvre grænse for, hvor lang kommunernes sagsbehandlingstid må være på refusionsbetalinger til virksomhederne. Vi foreslår, at grænsen sættes til 4 uger. Desuden bør der være mulighed for en økonomisk sanktion over for kommunerne. I dag mangler der et incitament til, at kommunerne overholder sagsbehandlingstiden, udtaler Mads Engberg. Flere af de kommuner, som har sagsbehandlingstider på mere end 6 uger, har vedtaget frister på 2 uger. Dermed overskrider de deres egne frister med mere end 1 måned. Det var næppe gået stille af, hvis det var virksomhederne, som betalte deres regninger til det offentlige med en måneds forsinkelse. Håndværksrådet har kontaktet fl ere af de kommuner i hovedstadsområdet og Sydjylland, som har lange sagsbehandlingstider. De har alle tidsfrister på under 4 uger, men virkeligheden er altså, at der tager mere end 6 uger for disse kommuner at udbetale refusioner til virksomhederne. Den langsommelige sagsbehandling af udbetaling af refusioner giver både et likviditetsmæssigt og et planlægningsmæssigt pres på virksomhederne. Det gælder både, når en medarbejder går på barsel eller bliver syg i længere perioder, siger Mads Engberg. Når medarbejdere bliver gravide, er det en glædelig begivenhed, men også en stor udfordring for de små og mellemstore virksomheder. Regeringen er med familie- og arbejdslivskommissionen kommet med en række bud på, hvordan de vil skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Men hvis den glædelige begivenhed ikke skal blive til administrativt bøvl for virksomheden, er det nødvendigt, at kommunen udbetaler refusionerne hurtigt, så de ikke øger likviditetspresset på virksomhederne. Nyhed om tyveri: Flere danskere udsat for indbrud Antallet af indbrud i Danmark har været støt faldende siden 2002, men nu er indbrudstyvene igen blevet mere fl ittige. I 2006 var indbrudstyvene på spil gange mod kun gange i Det viser Forsikring & Pensions nye tyveristatistik. Efter fl ere års fald er antallet af indbrud dermed steget med 4,4 pct. sidste år. - Indbrudstyvene er desværre blevet aktive igen. Vi har især i sidste halvdel af 2006 oplevet en markant stigning i antallet af indbrud hos private, siger konsulent Christian Skødt, Forsikringsoplysningen. Forsikringsoplysningen ser danskernes gode økonomi som en af forklaringerne på de fl ere indbrud og tyverier. De fl ere penge mellem hænderne generelt hos danskerne har betydet, at mange har udskiftet ældre indbo med nyt, som f.eks. designermøbler og dyre fl adskærms-tv, ligesom den gamle stationære pc ofte er skiftet ud med en bærbar. - Vi må nok desværre forvente, at 2007 også vil byde på fl ere indbrud hos danskerne. I hvert fald viser de foreløbige 2007-tal fra politiet, at indbrudsbølgen er fortsat i den første del af året, siger Christian Skødt. Også flere tyverier Der er fl ere indbrud i Danmark, og samme vej går det med antallet af simple tyverier, hvor folk eksempelvis får stjålet deres pung uden at opdage det. I 2006 blev der begået simple tyverier, det er 3,4 pct. mere end i Kun når det gælder hærværk og cykeltyverier, er der sket et fald i I forhold til 2005 er faldet på henholdsvis 12 og 4 pct. Samlet set er der begået indbrud, hærværk, cykeltyveri, simpelt tyveri, ran og røveri for lige knap 1,5 mia. kr. i Det er 1,8 pct. mere end i

19 ...din sikkerhedsgrossist Alt indenfor elektronisk aflåsning og videoovervågning Ring for yderligere information på tlf Copiax Danmark A/S Meterbuen Skovlunde Tlf Fax Ann - DLF_Nyt_nov06.indd :20:27 19

20 PRODUKT NYT Ruko s elektroniske adgangskontrol SmartAir åbner nye muligheder for mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker effektiv og fleksibel adgangskontrol 20 Høj sikkerhed efterspørges Ruko mærker en stigende efterspørgsel på avancerede låsesystemer. Det er Ruko CLIQ et godt eksempel på Markedet får i højere og højere grad øjnene op for de avancerede elektroniske sikkerhedsløsninger. Det handler om at øge sikkerheden i virksomheden eller institutionen, og derfor vælger stadig fl ere kunder det intelligente låsesystem, Ruko CLIQ. Ønsket om høj sikkerhed er kommet for at blive, og vi oplever en markant efterspørgsel på avancerede produkter og løsninger som CLIQ. Her får kunden et meget smidigt låsesystem baseret på både mekanisk og elektronisk kodning og med en sikkerhed i højeste F&P kategori, fortæller Henrik Jørgensen fra Ruko. De patenterede nøgler i CLIQ systemet har samme mekaniske kodning som en Ruko dp nøgle. Derudover har CLIQ nøglen en unik elektronisk kode indprogrammeret i nøglehovedet og kun med den rigtige nøgle åbner cylinderen. Desuden Ruko SmartAir er en offl ine løsning, der er ideel for mindre og mellemstore virksomheder og institutioner, der ønsker alle fordelene ved elektronisk adgangskontrol i en enkel, berøringsfri og brugervenlig løsning uden brug af nøgler og kabler. SmartAir teknologien fungerer via en berøringsfri chip, der aktiverer låsen blot ved at genkende de individuelle koder. Hver enkelt chip kan kodes til at give adgang til relevante rum, på relevante tidspunkter og for relevante brugere. Chippen vil oftest være integreret i et adgangskort eller en adgangsbrik. udveksles al information mellem cylinder og programmeringsenhed via specielle programmeringsnøgler, hvorfor der ikke er brug for kabler, antenner eller andet eksternt udstyr. Fleksibilitet øger sikkerheden Med CLIQ teknologien får hver enkelt kunde sin egen individuelle løsning skræddersyet til de aktuelle behov. Det er muligt at give forskellige adgangsrettigheder via CLIQ nøglerne og det er let at ændre disse rettigheder, når behovene ændres eller personerne udskiftes, siger Henrik Jørgensen. CLIQ cylindre fås til alle gængse låsekasser og hængelåse. Cylindrene leveres i fl otte overfl ader som f.eks. et rustfrit look, der matcher beslagserierne :DO:RE:MI: og Ruko-Line, samt krom og messing, der matcher de klassiske greb. Få en demonstration af Ruko CLIQ på fagmessen Sikring & Sikkerhed i Odense den september, hvor Ruko deltager med en stor stand. Her er alle velkomne til at få en snak med Rukos konsulenter. Effektiv adgangskontrol med SmartAir Systemet er let at installere, administrere og benytte, og det styres af én administrationsnøgle. Dermed er sikkerheden i top, da det er umuligt at kopiere en chip-identitet uden administrationsnøglen, samtidig med at kodningen foregår via sektornumre, som ikke lader sig kopiere, forklarer Jesper Buch fra Ruko. Se de nye muligheder I juni fi k SmartAir en ny teknologiplatform kaldet Mifare, som giver fl ere spændende muligheder. Med Mifare kan SmartAir kortet anvendes til andre eksisterende systemer i virksomheden som f.eks. kantinekøb. På fagmessen Sikring & Sikkerhed den september demonstrerer Ruko alle de nye muligheder med SmartAir - så besøg den fl otte Ruko stand på messen.

21 DORMA DML 100 DORMA Motor Lås DML 100-B, motorlås med rigel. DML 100-LB, motorlås med falle og rigel. DML 100-H, motorlås med hagerigel. DML 100-LH, motorlås med falle og hagerigel....i en klasse for sig: F & P godkendt i henhold til SS-3522 klasse 3 (Blå). Lynhurtig oplåsning ved impuls Samme styring og kabeltype for alle typer DML 100 Kan enkelt ombygges fra falle/rigel lås til rigellås ved at bytte stolpe Vendbar falle af stål Kan modtage både potentialefri åbneimpuls og åbneimpuls med spænding f.eks. fra porttelefonanlæg Og meget, meget mere... DORMA Danmark A/S Sindalvej 6-9 Dk2610 Rødovre Telefon Fax

22 Nok værd at vide... Husk at bruge rabataftalerne igennem DLF. Kontakt Sekretariatet eller via mail at "Ansættelsesbeviset" (der kræves ved mere end otte timers ugentlig arbejde efter en måneds ansættelse) ifølge lovændring, gældende fra 1. juli 2002, skal omfatte alle "væsentlige vilkår", herunder evt. aftaler om overarbejde at APV (Arbejdspladsvurderingssk ema) skal - trods et kortvarigt håb om det modsatte - alligevel udfærdiges i virksomheder med helt ned til én ansat at en række erhvervsorganisationer og virksomheder i fællesskab har etableret en "www.annoncehajer. dk" med gode råd om og forslag til håndtering af henvendelser fra "annoncehajer" at DLFs medlemmer kan bestille abonnementer på DLF Sikrings- NYT til deres kunder. Kontakt DLFs sekretariatet på telefon eller via At efternævnte kan kontaktes som anført: - ASE DLFs Sekretariat DS Håndværk & Industri Erhvervsministeriets hotline Forsikringsoplysningen TEC - Teknisk Erhvervsskolecenter Håndværksrådet Industriens Pension Kriminalpræventive Sektioner: Kontakt den lokale politistation. - Metalindustriens Lærlingeudvalg NUSA i Frederikshavn Pension for Selvstændige SKAFOR Dantryk A/S DLF Almanakken NL Årsmøde, 30 års jubilæum Billund træf 5.11 Profilberegning, grund Profilberegning m/ DP 22 Pension For Selvstændige får ny formand Lars Jørgen Nielsen. Formanden for bestyrelsen i Pension For Selvstændige gennem de sidste syv år, tidl. minister, direktør Palle Simonsen har ønsket at fratræde som formand. Sådan virker rygeloven: Lov om røgfri miljøer Den 15. august 2007 trådte lov om røgfrie miljøer i kraft. Loven indebærer blandt andet et generelt forbud mod rygning på arbejdspladser. Dette forbud kan kun fraviges på to punkter: der må ryges på enkeltmandskontorer og/eller der kan indrettes rygerum/kabiner, hvori der må ryges. Udover at håndhæve rygeforbudet skal virksomheden desuden udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle medarbejdere. Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og eventuelt hvor der må ryges samt om konsekvenserne ved overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik. Det er en forudsætning for anvendelse af rygerum/kabine, - at de er udstyret med god ventilation/udsugning, - at de ikke tjener som gennemgangsrum for andre, - at de ikke indeholder funktioner, som anvendes af andre og - at det af virksomhedens rygepolitik fremgår, at der må ryges i rygerum/kabiner. Som følge af loven vil der efter den 15. august 2007 altså ikke længere lovligt kunne ryges i eksempelvis en produktionshal eller på et værksted, ligesom kantiner og gangarealer skal være røgfri områder loven giver ikke mulighed for at dispensere herfra! Tidl. direktør i Håndværksrådet, advokat Lars Jørgen Nielsen overtager formandsposten. I de syv år, Palle Simonsen har været formand, har PFS været igennem en markant udvikling. Der er kommet flere pensionsydelser på programmet og antallet af medlemmer, der anvender ordningerne er mere end fordoblet. Pension For Selvstændige skylder Palle Simonsen en stor tak for hans indsats for at forbedre pensionsvilkårene også for selvstændige erhvervsdrivende. Vi har i Palle Simonsen haft en meget fremsynet og bevidst formand, der har udstukket relevante retningslinier, som har sikret PFS og medlemmerne fremgang på pensionsområdet, siger direktør Jens Raunkjær i en udtalelse. Advokat Lars Jørgen Nielsen, der nu overtager posten, er tidligere direktør for Håndværksrådet og var derfor en af initiativtagerne til at etablere Pension For Selvstændige tilbage i 1990, hvor stifterne desuden var Dansk Byggeri og Dansk VVS. Lars Jørgen Nielsen er 55 år og arbejder i dag som advokat. Ryges der i strid med ovenstående uden for enkeltmandskontorer eller rygerum/kabiner efter den 15. august i år, kan virksomheden straffes med bøde. Bødeniveauet for førstegangsovertrædelser straffes som udgangspunkt med en bøde på kr. 2000,00. For anden- og tredjegangsovertrædelser sanktioneres med bøder på henholdsvis kr ,00 og kr ,00. Størrelsen af bøderne kan dog reguleres af domstolene hvis der foreligger formildende eller skærpende omstændigheder. Overtræder en medarbejder rygeforbudet, vil dette kunne få konsekvenser i forhold til det individuelle ansættelsesforhold. Konsekvensen kan efter omstændighederne være påtale eller advarsel - eller ved grove eller gentagne overtrædelser opsigelse. Konsekvenserne for ansættelsesforholdet skal behandles på samme måde, som hvis medarbejderen overtræder andre forbud på virksomheden.

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir Offline adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et enkelt og fleksibelt system SmartAir er et adgangskontrolsystem, der er velegnet til både virksomheder,

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer Nøgleordet er sikkerhed Når mange forskellige mennesker dagligt færdes i de samme bygninger, stiller det store krav til en

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Code Handle Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere Med Code Handle kan du nemt

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system Ruko CLIQ - Kom godt i gang med CLIQ Form. 8236/03.08/1.000 En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning med skyggekort Dansk brugervejledning December 2010 SmartAir Solo er til steder hvor der ønskes elektronisk adgangskontrol til et begrænset antal brugere, uden at der skal føres kabler til dørene. Funktion

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO Sådan sikrer du din bolig bedst muligt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Her bør hjemmet og med Ruko kan du få samme nø Vinduer Det er en god idé at udstyre

Læs mere

Har du styr på dine nøgler?

Har du styr på dine nøgler? Har du styr på dine nøgler? ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Er det ved at være tid til at skifte låsen? Der er mange af os, som ikke helt kan huske hvor mange nøgler vi har lånt

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2010-080-0075 Dato: 27. september 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 668 af 10. september 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S). (Alm.

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED ELECTRONIC ACCESS CONTROL FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED MED ENKEL ADMINISTRATION DORMA lancerer et komplet koncept for fleksibel tilgængelighed

Læs mere

Alt i NøgleR. låsesystem BRAND ABA/ABDL. www.bagger-laase.dk

Alt i NøgleR. låsesystem BRAND ABA/ABDL. www.bagger-laase.dk Alt i NøgleR låsesystem gitre ADGANG PENGESKABE ALARM TÅGE VIDEO ABA/ABDL BRAND AUTOMATIK DØRTELEFON Lokal service Lad Overskrift vores erfaring ISO 9001-certificeret komme installatør dig af til mekanisk

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde hovedkontor og fabrik uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 7% af alle husstande har været udsat for indbrud! 10% har været udsat for indbrudsforsøg! Men der findes et lille nummer, De kan tage

Læs mere

Traka21. Nøgleadministration designet til fremtiden. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Traka21. Nøgleadministration designet til fremtiden. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Traka21 Nøgleadministration designet til fremtiden ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Kort om teknikken bag Traka21 er et avanceret, uafhængigt system til nøgleadministration, som

Læs mere

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Du læste rigtigt fremover kan din finger være nøglen til hjemmet Hvis du skifter din lås til en Yale Doorman behøver du ikke længere en nøgle, men kan

Læs mere

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb?

Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? Simpelt tyveri eller Kode 12 angreb? kopiering tilladt med kildeangivelse Network Indledning Langt de fleste låse i større etage- eller parcelhusbyggerier, er så nemme for indbrudstyve at åbne, at de reelt

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i...

PegaSys. Elektronisk adgangskontrol. Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys Elektronisk adgangskontrol Enkel uden på - avanceret inden i... PegaSys fleksibel adgangskontrol En moderne, dynamisk virksomhed stiller krav til fleksibilitet, infrastruktur og forskellige adgangsniveauer

Læs mere

Yale Doorman Din nye elektroniske lås

Yale Doorman Din nye elektroniske lås Yale Doorman Din nye elektroniske lås An ASSA ABLOY Group brand Har du prøvet at miste din nøgle eller låse dig ude? Med en Yale Doorman kommer du ikke i en sådan situation igen. Kode Aflåsning af vores

Læs mere

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd

Tyverialarm. i privat beboelse. Det Kriminalpræventive Råd. Det Kriminalpræventive Råd Overvejer du at anskaffe en tyverialarm, kan du få nogle gode råd i denne pjece. Tyverialarm i privat beboelse Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. sal 2600 Glostrup E-mail: dkr@crimprev.dk www.crimprev.dk

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse

Godkendt personsikkerhed i 1. klasse R U K O P A N I K B E S L A G Godkendt personsikkerhed i 1. klasse BEHOV FOR PANIKBESLAG Godkendte panikbeslag øger sikkerheden: Magnus Mattsson, Københavns Brandvæsens Forebyggende Afdeling fortæller:

Læs mere

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD

BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD BOLIGEJERENS ABC: HOLD TYVENE UDE ALT HVAD DU BØR VIDE OM INDBRUD DANMARK HAR EN KEDELIG REKORD Familien Halberg en typisk dansk familie I 1. kvartal af 2013 var der 10.776 indbrud i Danmark. Det svarer

Læs mere

Går tyven ind når du går ud

Går tyven ind når du går ud HUSK! Tænk som en tyv Sæt to låse på alle yderdøre Tjek vinduerne Lås terrassedøren Lås værktøjet inde HOVEDKONTO OG FABIK uko A/S Marielundvej 20 2730 Herlev Tel: 44 54 44 54 Fax: 44 54 44 44 e-mail:

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013

REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 OG EU MOMSMANUAL 2013 REVISORMANUAL 2013-1 Af Thorbjørn Helmo Madsen I RevisorManualen finder du de vigtigste regler, satser og beløbsgrænser samlet i et alfabetisk opslagsværk. VERSION

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98

Biler. skat og moms. Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 Biler skat og moms Jyllandsgade 30 6400 Sønderborg Tlf. 74 62 61 12 Fax 73 42 09 98 forord Biler er altid et aktuelt samtaleemne, men for tiden er der ekstra stor fokus på firmabiler på gule plader. Det

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007

Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Effekter af ændrede bilafgifter i 2007 Energi- og CO 2 -mæssige effekter af afgiftsændringer i april 2007 Rasmus Gravesen, projektleder Laura Vestergaard M.fl. Ændrede Trafikdage bilafgifter / 25. august

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Performer. Installationsguide. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Performer Installationsguide ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Installationsguide for CLIQ Performer Denne manual er et detaljeret værktøj, der primært henvender sig til de personer,

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 93 Offentligt J.nr. 2006-518-0200 Dato: 19. December 2006 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 93 af 30. november 2006. (Alm.

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Vælg sikkerhed. Sikkerhedsniveau. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Vælg sikkerhed. Sikkerhedsniveau. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Vælg sikkerhed ASSA ABLOY, the global leader in door opening soltions Vælg sikkerhed Mange tror, at de låse og nøgler der flgte med hset eller lejligheden er gode nok til at sikre de ejendele vi har. Det

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om hjemmeservice UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om hjemmeservice (Ændring af den bidragsberettigede persongruppe mv.) 1 I lov om hjemmeservice, jf. lovbekendtgørelse nr. 62 af 23. januar 2003, som ændret ved

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan?

Grundejerforeningen. Søndergårds Villaby. Reduktion af antallet af indbrud. Hvordan? Grundejerforeningen Søndergårds Villaby Reduktion af antallet af indbrud Hvordan? Per Bennich 1 NEJ!! IKKE i Furesø Kommune her: +40% Lørdag den 28. februar 2015 Fra: 2009-2014 2 3 4 www.politi.dk Furesø

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI.

FAI-forsikring. Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. FAI-forsikring Accident Foreningen af Auto- og Industrilakerere og If har sammen udviklet en fordelagtig forsikring, som vi tilbyder dig som medlem af FAI. Ring til If og hør mere: 70 12 12 22 fai-forsikring

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal.

Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2007 Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e :

743/06. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup. k e n d e l s e : 743/06 Den 13. marts 2006 blev i sag nr. 66.781: xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod Topdanmark Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup afsagt sålydende k e n d e l s e : Forsikringstageren, der

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde:

Skattereglernes ABC. Væddeløbsstalde: Skattereglernes ABC I april 2011 lykkedes det at få Skatteministeriet til at erkende, at skattereglerne for væddeløbsstalde og stutterier var for stramt administreret af SKAT. Det resulterede i et ministerielt

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 6. september 2010 Sag 13/2008 (2. afdeling) G4S Security Services A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod Forsikringsselskabet Tryg A/S (advokat Pernille Sølling) I tidligere

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget (2. samling) L 42 - Svar på Spørgsmål 18 Offentligt J.nr. 2007-511-0012 Dato: 31. marts 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 42 - Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven,

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf.

låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. www.totallaase.dk info@totallaase.dk Tlf. låse & sikring Går tyven ind når du går ud? TOTAL låse & sikring sørger for din sikkerhed. Kære kunde. Vi vil med dette hæfte prøve at give dig den bedst mulige vejledning i, hvad du bør vælge af tyverisikringsprodukter.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr

Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Tryghed - det vigtigste ekstraudstyr Bilalarm er tryghed Tyven vælger biler uden alarm Flere tusinde biler stjæles eller udsættes for indbrud hvert år. Mange tror, de er godt beskyttet, fordi bilen er

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Fremtidens rygeregler regeringens forslag

Fremtidens rygeregler regeringens forslag Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 382 Offentligt Nye rygeregler regeringens udspil Marts 2006 Fremtidens rygeregler regeringens forslag Regeringen vil forebygge, at nogen udsættes for passiv rygning

Læs mere

Smart afl åsning uden nøgle

Smart afl åsning uden nøgle Smart afl åsning uden nøgle. Hæng Deres gamle nøgle på knagen,... Ved mekaniske låseanlæg kan en mistet nøgle blive rigtig Hvorfor dyr. Og De når bør en vælge medarbejder den elektroniske forlader sit

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

AFTALE OM UDSTATIONERING

AFTALE OM UDSTATIONERING Standardkontrakt for udstationering Mellem undertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn og adresse) (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende: AFTALE OM

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition

1.1. Aftalebreve og engagementsforespørgsler manglende ekspedition RISSKOV REVISION ORIENTERER August 2014 Orientringsskrivelsen er opdelt i to: DEL 1: DEL 2: Generel orientering om skat, jura, regnskab og andre virksomhedsrelevante forhold. Fagligt nyt der også har interesse

Læs mere

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde

Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde Skatteministeriet js@skat.dk Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Bemærkninger til lovforslagsudkast om initiativer mod sort arbejde 14.03.2012 Skatteministeriet har sendt et lovforslagsudkast i høring

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget:

Folketinget - Skatteudvalget. Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: J.nr. 2007-354-0009 Dato: 1. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed indkomne høringssvar til lovforslaget: L 156 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven

Læs mere