September årgang Nr. 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "September 2007. 27. årgang Nr. 3"

Transkript

1 N Y T September årgang Nr. 3 med garanti DANSK LÅSESMEDE FORENING

2 Leder Udgiver: Dansk Låsesmede Forening (DLF) Redaktion: Hans Mejlshede, formand (ansvarshavende) Tina Hessellund, Islands Brygge 26, København Annoncer og ekspedition: Dansk Låsesmede Forening, Sekretariatet, Håndværkets Hus Islands Brygge 26, DK-2300 København S. Tlf , Telefax , Postgiro Internet: Stof og annoncer til bladet tilsendes sekretariatet senest hhv. 1. juni, 15. august, 15. november og 1. marts. Annoncører, der har bestilt 4 indrykninger i kalenderåret, bedes før anførte datoer oplyse om evt. justeringer af annonceteksten, som ellers vil blive gentaget. DLFs bestyrelse: Hans Mejlshede, København, (formand) John Frederiksen, Holbæk Jørgen Bagger, Slagelse, (kasserer) Leon Hammerup, Ishøj Bo Nordencrone, Odense Lærlingeuddannelsen er vor fremtid DLF s næstformand og undertegnede har det sidste kvartal brugt ganske mange timer på at revidere vores lærlinge uddannelse. Ifølge TEC og EUC nord, de to tekniske skoler vi benyt ter, er det meget sjældent, at brancher træder så tæt ind i forhandlingsforløbet, som DLF har gjort, for at få indfl y delse på deres uddannelse. Hvorfor så den store indsats lige nu? Det er fordi vi har fået en nu bekendtgørelse fra under visningsministeriet, der har åbnet for mindre ændringer i vor uddannelse. Hvad har vi så op nået? Det vigtigste er nok at vi har fået fl yttet nogle mere grundlæggende ting længere frem i uddannelsen. F.eks. har systemberegning fået fl ere timer og den mere grundlæggende del er fl yttet fra EUC nord til TEC. Vi har også besluttet, at der fremover skal anvendes den runde sikkerhedscylinder i rød klasse på alle udvendige døre, når der arbejdes på NUSA. Af andre tiltag vi prøver at få igennem, er en udvidelse af vores træ-modul samt et kortere kur sus i elektrodesvejsning. Lærlingeuddannelsen er vor fremtid! Jo bedre den er, desto lettere er det at være mester. Det overordnede mål for DLF er stadig at få helt vor egen uddannelse. Selv om alle har strakt sig langt for at imødekomme vores ønsker, så vil det stadig være væsentlig bedre, at vi havde helt vor egen uddannelse, i stedet for at være en del af fi nmekaniker uddannelsen. P.t. mang ler vi ca. 20 lærepladser for at komme tæt nok på de 100 lærepladser til at det udløser en ny ud dan nelse, så det ville glæde bestyrelsen at se nogle nye praktikpladser oprettet. DLF Sikrings-NYT udkommer fi re gange årligt i henholdsvis marts, juni, september og december, og distribueres til medlemmer af DLF, medlemmer af låsesmedeforeningerne i Norge, Sverige, til Folketinget, Justitsministeriet, Politimyndigheder, Det kriminalpræventive Råd, Forsik-ringsselskaberne og disses fi lialkontorer, leverandører af produkter til låsesmedebranchen samt annoncører i DLF Sikrings-NYT. Adresseændringer og reklamationer over uregelmæssigheder vedrørende tilsendelse, anmeldes til det lokale postkontor, hvorfra bladet sidst er modtaget. Sats og tryk: Dantryk A/S. Hans Mejlshede Oplag: 1400 stk. 2

3 R u k o d p S t ø r r e f r i h e d O G t r Y G h e d m e d d e n n Y e G e n e r A t i O n A f e t A f v e r d e n S m e S t S i k r e L å S e S Y S t e m e r ASSA ABLOY the Global leader in door opening solutions 58440_Ruko_dp_A4.indd 1 30/5/07 10:29:57

4 Billund Arrangement Afholdes i dagene oktober 2007 glimt fra sidste år glimt fra sidste år Som mange nok kan huske, var det sidste år: at Steve Gallagher gæstede Billund med et Auto opluknings kursus. Mange fi k prøvet kræfter med de nye biler, og ikke alle var lige nemme at få op selv for en garvet person som Steve. at der var kick off med en meget direkte stand up er! Hun satte udstillingen i gang. Tænk at man igen om aftenen, havde inviteret hende til et festligt indslag under middagen at mange glade vindere gik hjem, med de mest fantastiske præmier, efter de konkurrencer som leverandørerne havde afholdt på deres stande. at Propellens karaoke anlæg fl ittigt blev benyttet. En fantastisk weekend var det, og vi håber i vest udvalget at endnu fl ere vil komme i år. Programmet i år vil være: Fredag den 26. oktober bliver der afholdt kursus i sioning samt opdirknings Impresteknik. Lørdag formiddag: Vil der være seminar i personalehåndtering v/ Helle Lunde. Til de der ikke er på kursus vil vi vanen tro starte lørdag kl med en god frokost. Lørdag: Frokost kl Lørdag: Udstilling kl Lørdag: Kl * Den 6 sans v/ Kristian Thygesen Siden dengang hvor Kristian Thygesen gæstede Billund, er der nok mange som mindes hans optræden. Flere fi k sat hår, endda klippet og lavet frisuren om, andre fi k lagt makeup ja de var næsten ikke til at kende, klar til fest lørdag aften det var de. Andre fi k sandheder at vide! Vi havde alle lavet en blind- tegning af vores hånd, hvorefter Kristian tolkede ganske tilfældige personer i salen. Der var fl ere der fi k sig lidt af en overraskelse, og selv de mest kritiske måtte bøje sig. Var du ikke med sidste gang, så er chancen der nu igen!! glimt fra sidste år 4 glimt fra sidste år Lørdag: Kl Middag og underholdning, med efterfølgende dans. Søndag: Kl Orientering fra bestyrelsen. Traditionen tro afholdes hele arrangementet på, Hotel Propellen, Nordmarksvej 3, 7190 Billund Vi glæder os meget til at se både nye og gamle kollegaer til kollegial weekend i oktober. På gensyn Vest udvalget

5 58440_Ruko-line ann_a4.indd 1 30/5/07 11:33:50

6 Nye branchekoder til alle virksomheder Den 1. januar 2008 får alle virksomheder i Danmark nye branchekoder Branchekoderne bruges til udarbejdelse af statistik, og i stigende grad også til administrative og forretningsmæssige formål. Ændringen skyldes, at EU s brancheklassifikation er blevet revideret. De fleste virksomheder behøver ikke foretage sig noget, men nogle vil modtage et spørgeskema fra Danmarks Statistik herom. Information om den nye klassifikation kan ses på Virksomhedernes branchekoder kan ses på Alle danske virksomheder og deres produktionsenheder - er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). I CVR er der registreret en branchekode, der afspejler virksomhedernes hovedaktivitet i henhold til Dansk Branchekode, der bygger på EU s brancheklassifikation NACE. Branchekoderne tildeles, når virksomhedernes registreres, og de opdateres efter behov af Danmarks Statistik, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og SKAT. Danmarks Statistik har ansvar for Dansk Branchekode, og for nogle virksomheder med stor betydning for statistikkerne kan branchekoden kun opdateres af Danmarks Statistik. Dansk Branchekode har været gældende siden starten af 1990 erne. Dele af den blev opdateret i 2003 (DB03), men hovedparten er uændret, og klassifikationen afspejler dermed ikke længere den aktuelle erhvervsstruktur. I løbet af de seneste år er NACE og Dansk Branchekode derfor blevet kraftigt revideret. Den nye danske klassifikation hedder Dansk Branchekode 2007 (DB07), og den er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med brugere og erhvervsorganisationer. Den nye brancheklassifikation, herunder beskrivelser af de enkelte branchegruppers indhold, kan ses på Danmarks Statistiks hjemmeside www. dst.dk/db07. Alle juridiske enheder og produktionsenheder i CVR skal have tildelt en DB07 branchekode inden udgangen af Alle offentlige og private brugere vil have adgang til de nye branchekoder i CVR fra 1. januar Brancheomkodningen vil ikke kun gavne en lang række statistikker, der er afgørende for at kunne give et retvisende billede af samfundsøkonomien, men også en lang række andre funktioner, der baserer sig på opdaterede virksomhedsdata. Endelig vil det ikke mindst gavne virksomhederne selv, fordi andre virksomheder og myndigheder har adgang til korrekt information om deres aktiviteter. Omkodningen gennemføres af Danmarks Statistik. For mange virksomheder vil det kun være selve koden, der ændres, og ikke den tilhørende branchegruppes indhold. Desuden kan de fleste virksomheder omkodes automatisk. Øvrige virksomheder vil modtage et spørgeskema om deres aktiviteter. Skemaerne udsendes løbende i 2007, og der er pligt til at afgive oplysningerne. Spørgeskemaerne sendes til virksomheder, der ligger i brancher, som splittes op i den nye klassifikation. I forbindelse med opdateringen fra DB03 til DB07 udkommer der også en ny branchebog Dansk Branchekode 2007 i slutningen af august i år. SKAT udsender ikke nye registreringsbeviser til virksomhederne i forbindelse med brancheomkodningen, men oplysninger om en virksomhed kan altid ses på CVR s hjemmeside Fra 1. januar 2008 kan virksomhedernes nye branchekoder også ses her. Spørgsmål kan rettes til Nogle benytter enhver lejlighed til at invitere sig selv inden døre Hvert år bliver der begået over indbrud i danske privathjem. En stor af dem bliver begået, mens folk er på arbejde i god tro om at husets standard låsesystemer er effektive nok. Derfor tilbyder de Danske Låsesmede nu et gratis sikkerhedstjek af dit lejlighed eller villa, hvor vi uforpligtende gennemgår huset for fejl og mangler fra kælder til kvist. Klik ind på sikkerhedstjek.nu og find den nærmeste DLF låsesmed så kommer vi når du ønsker det. Find din nærmeste dlf LÅsesmed på medlemmer af dansk LÅsesmede Forening er din garanti For et professionelt og autoriseret sikkerhedstjek

7 Låse & Beslag Engros ROBUST : El-låse - El-blik RIELDA : Cylindre - Nøgler Det uafhængige alternativ Algade Ejby Tlf.: Fax.: BOXLINE : Brevkasseanlæg GEGE (ALFA) : Låsesystemer MU : Motorlåse - Motorslutblik KABA EXPERT : Låsesystemer GEZE : Dørlukkere - Dørautomatik DORMA : Dørlukkere - Dørautomatik KABA ELOLEGIC : Elektromekaniske Låsesystemer CONLAN : Adgangskontrol - Kodelåse MU : Låse - Beslag - Greb - Cylindre - Nøgler SiPass Entro... Det sikre og fleksible adgangskontrolsystem Building Technologies

8 Annoncehaj dømt for bedrageri - Glæde i Håndværksrådet. Nu bliver det lettere Af Jeppe Rosenmejer, jurist Håndværksrådet Dansk Tele Supports direktør Lasse Schou, som Håndværksrådet flere gange har kaldt Danmarks største annoncehaj, blev idømt 2½ års ubetinget fængsel ved Københavns Byret. Det var Håndværksrådet, der for knap 4 år siden anmeldte Dansk Telesupport til politiet for systematisk at bedrage små og mellemstore virksomheder for store beløb ved at sælge dem værdiløse annoncer og presse dem til at betale store regninger for dem. Vi er naturligvis rigtig glade i dag. Nu må det være slut med, at jungleloven og ikke dansk lov hersker på området. Nu har vi dommen og vil studere den nærmere. Vi har fået den største haj i nettet, men der er flere derude, og dommen giver os bedre mulighed for at få dem dømt, siger jurist i Håndværksrådet Jeppe Rosenmejer. Det er helt afgørende i dommen, at Lasse Schou også blev frakendt retten til at drive virksomhed af den art i Danmark. Vi forventer derfor, at Dansk Tele Support lukker. Men kampen stopper ikke med det. Vi ved, at selskabet har planer om at flytte deres aktiviteter til et nyt selskab. Lukker Dansk Tele Support, er vi kommet et stort skridt i kampen mod annoncehajer, da Dansk Tele Support står for næsten halvdelen af alle henvendelser til vores hotline mod annoncehajer. Og vi får mange henvendelser hver dag, siger Jeppe Rosenmejer. Håndværksrådet forventer også, at myndighederne nu vil tage aktiv del i arbejdet med at komme problemer med annoncehajer til livs. Forbrugerombudsmanden har tidligere lovet os, at han vil afsætte ressourcer til at håndhæve lovgivningen, når der var faldet dom i sagen. Det vil også være helt naturligt. Uden myndighedernes deltagelse bliver det meget svært at komme problemerne afgørende til livs. Håndværksrådet, som driver internetsiden oprettede i sidste uge et debatforum på siden, som skal gøre det muligt for erhvervsdrivende at udveksle erfaringer om annoncehajer: Det er et spændende nyt samlingssted i kampen mod hajerne. Jeg håber, at mange virksomheder vil bruge denne dag til at give deres mening til kende på hajnettet.dk, siger Jeppe Rosenmejer Læs mere om baggrunden for sagen mod Dansk Tele Support Kommentarer til dommen kan fås af jurist Jeppe Rosenmejer på tlf eller chefjurist Peter Andersen tlf Nyt våben i kampen mod annoncehajer Håndværksrådet har lanceret et debatforum på nettet, der skal hjælpe både ofrene og Håndværksrådet i kampen mod annoncehajerne. Vi håber med forummet at tage et stort skridt i retning af at gøre annoncehajerne selv til jaget vildt, siger jurist i Håndværksrådet Jeppe Rosenmejer, som er ekspert i annoncehajers arbejdsmetoder. Forummet åbner få dage før en helt afgørende dom i kampen mod annoncehajer. Det nye debatforum findes på Annoncehajer er betegnelsen for virksomheder, der systematisk anvender aggressiv og vildledende markedsføring til at sælge værdiløse annoncer. Har du spørgsmål eller kommentar til debatforum, kontakt da venligst Jurist Jeppe Rosenmejer, tlf eller kommunicationschef Søren Nicolaisen, tlf Alt klar til spændende fagmessemesse gæster ventes til Odense september. 114 udstillere på Sikring & Sikkerhed 07 Med 114 udstillere er den kommende Sikring og Sikkerheds messe i Odense Congress Center vokset en del i forhold til sidste gang. Det betyder et endnu større udvalg af løsninger samlet under et tag september. Bredden er udstillere er også stor med den fjerneste helt fra Korea. - Det tegner til tre rigtig spændende dage, og produktnyhederne er mange. Det viser, de meldinger vi får fra de 114 udstillere, siger Michael Helm, Odense Congress Center, der er ansvarlig for messen. Han tilføjer: - Der er generelt større interesse for at sikre sine værdier og sikre hverdagen i erhvervslivet, hos stat og kommuner og hos private. Det gælder alt fra mekanisk sikring, alarmsystemer, brandsikring, overvågning, adgangskontrol, IT-sikkerhed, personlige værnemidler samt rådgivning og service. Målrettet markedsplads -Sikring & Sikkerhed er et godt eksempel på, at fagmesser er den mest målrettede markedsplads både for udbydere af udstyr og service og for kunder, der søger løsninger. - For installatører, vagt- og sikringsbranchens folk m.fl. er en fagmesse som Sikring og Sikkerhed den hurtigste og bedste måde at få overblik over udbudet af løsninger og se det seneste nye og på den måde være rustet til at hjælpe sine kunder. - For risikokoordinatorer og andre med ansvar for sikkerheden på en virksomhed, i en kommune eller anden organisation er der også meget at hente. Du bliver opdateret og ved, hvad markedet tilbyder. Det er den bedste måde at sikre, at du får den rette løsning, og du kan stille de rigtige spørgsmål til din leverandør. Hele OCC s store hal C er i brug med 2500 kvadratmeter. OCC har disponeret, så det er muligt at få en enkelt eller to udstillere ind, hvis der dukker nye nyheder op lige inden åbningen, som vil være godt at få med. Spar tid ved indgangen OCC anbefaler de besøgende at gå ind på messen hjemmeside og blive forhåndstilmeldt. Det sparer dig for kø ved indgangen og hurtig adgang til messens tilbud. OCC arbejder endvidere på et åbningsarrangement, tirsdag morgen den 25. september. Hele branchen bakker op om messen. Sikring & Sikkerhed arrangeres i samarbejde med brancheforeningerne på området: ASIS International, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, Dansk Brandsikrings Forening, Dansk Forening for Passiv Brandsikring, Dansk Låsesmede Forening, Forsikring & Pension, ITBrancheforeningen, Kommunale Beredskabschefer, Det Kriminalpræventive Råd, Sikkerhedsbranchen og ELFO Sikringsgruppe.

9 MEDECO HAR BEVÆGET SIG IND I DEN 3. DIMENSION 13 mia. muligheder Med det nye låsesystem Medeco3 har vi tilføjet et 3. låseelement, der giver 13. mia. unikke låsekombinationer. Læg dertil det faktum, at Medeco har den bedste beskyttelse mod uautoriseret nøglekopiering, der findes på markedet, og du har det bedste låsesytem i denne dimension. Ring på telefon og få oplyst den nærmeste forhandler. EN EKSTRA DIMENSION AF LÅSESIKKERHED BLIV GITTERPRODUCENT - OG TJEN MANGE PENGE! Alux tilbyder en startpakke - til egenfremstilling af faste gitre. Pakken indeholder alt, hvad du skal bruge (incl. låse), for at fremstille 14 gitre, med et samlet areal på ca. 20 m2. PRIS KR ,- EKSKL. MOMS - FRIT LEVERET RING NU og hør hvordan, du kan blive producent og leverandør af SAFE 3000 fastgitre, til DK s bedste priser og med den korteste leveringstid. GITRENE KAN OGSÅ LEVERES PÅ FÆRDIGE MÅL - LIGE TIL AT MONTERE. PROFESSIONELLE PRODUKTER TIL LÅSESMEDE. Alux leverer rullegitre/jalousier - faste gitre - jalousiskabe. Du kan også drage fordel af vores store kompetence og brede udvalg, til helt rigtige priser. Alux tilbyder desuden teknisk assistance ved komplicerede opgaver, kurser i salg/montage, korte leveringstider samt en stor intern back-up afdeling. Holmbladsvej Silkeborg tel fax

10 Havde det ikke været for If, havde jeg sikkert stadig ventet på at få undersøgt mit dårlige knæ Takket være DLF-aftalen med forsikringsselskabet If fik Tina Hessellund både forundersøgelse og operation af sit smertefulde knæ i løbet af kun 7 dage og det hele var dækket af helbredsforsikringen Tina Hessellund, Sekretariatsleder. I november 2005 indgik Dansk Låsesmede Forening aftale med forsikringsselskabet If, og her kan medlemmerne bl.a. købe en ekstra fordelagtig helbredsforsikring. Så medarbejderne i Dansk Låsesmede Forenings sekretariat fik en helbredsforsikring. En af dem er Tina Hessellund. Hun fik senere problemer med smerter i sit venstre knæ. Smerterne kom af og til, men som lyn fra en klar himmel, og gjorde meget ondt. - Hvis jeg havde siddet for længe i samme stilling, fx på hug, kunne jeg næsten ikke komme op igen. I april 2007 blev det meget værre, og jeg havde svært ved at gå. Nu skulle der gøres noget! I juni tog jeg til min egen læge, som gav mig en henvisning til speciallæge og sagde, at der meget nemt kunne gå op til 6 uger, før jeg kunne få en tid, fortæller Tina Hessellund, som derfor ringede til If, hvor hun havde sin Helbredsforsikring Kom hurtigt til forundersøgelse og operation - Hos If fik jeg en utrolig god behandling. De hjalp med at finde et privathospital i nærheden, og her fik jeg allerede tid til forundersøgelse torsdag i den efterfølgende uge. Lægen mente, at det var menisken, der var årsagen til de smerter, jeg oplevede, og at det var nødvendigt at lave en kikkertundersøgelse og operation. Rapporten fra torsdagens forundersøgelse blev sendt til If, som skulle have deres egen læge til at gennemlæse rapporten fra hospitalet. Allerede mandag fik Tina Hessellund besked fra If med OK for det videre forløb, og 3 dage senere blev hun opereret. - Jeg blev modtaget og gjort klar til operationen, som skulle foregå i fuld bedøvelse. Det hele kunne nås inden ferien, og hvis det kun var menisken, kunne jeg gå på benet med det samme, dog med krykkebistand i ca. 14 dage. Operationsforløbet tog 35 min, og så var jeg vågen igen. Men alt gik ikke lige, som jeg havde forventet, fortæller Tina Hessellund. Lægen havde opereret menisken, men havde også været nødt til at fjerne noget dårligt brusk, hvilket betød, at Tina ikke måtte støtte på benet i 6 uger. Lang tid på krykker, men smerterne er væk - Det var ikke lige med i min plan, at jeg skulle holde sommerferie med 2 krykker på slæb. Heldigvis har jeg et stillesiddende arbejde her på sekretariatet i Dansk Låsesmede Forening, så jeg kunne tage på arbejde efter ferien. - Set i bakspejlet har det været utroligt hårdt med krykker i 6 uger uden at måtte støtte på benet. Men smerterne er væk, og mit knæ er blevet meget bedre. Der går stadig en rum tid, inden jeg kan løbe eller ride en tur på hesten. Men bare det, at jeg kan gå og rejse mig uden smerter i knæet, er befriende. Kan kun anbefale en helbredsforsikring - For mig har det fungeret utroligt godt og helt uden ubehagelige overraskelser. Kun venlige og hjælpsomme medarbejdere i If, der hjalp mig, hvor jeg havde brug for det. Der var ikke noget med Ups, du skal lige have den erklæring og så lige... Men derimod klar besked hver gang jeg henvendte mig. - Der gik kun 7 dage fra forundersøgelsen til knæet var opereret. Havde det ikke været for Ifs Helbredsforsikring, havde jeg sikkert ventet endnu. Jeg kan kun varmt anbefale alle vores medlemmer at købe helbredsforsikringen igennem vores aftale med If, understreger Tina Hessellund. Arne Jensen. 10 Arne Jensen, Frederikshavn Dansk Låsesmede Forenings mangeårige medlem fra Frederikshavn, Arne Jensen, er afgået ved døden 70 år gammel. Arne startede sin karriere i låsebranchen hos Søværnet. Han var ansvarlig for at vedligeholde forsvarets pengeskabe, og mere specifikt pengeskabslåse, i Jylland med station på flådebasen i Frederikshavn. Med en tidlig pension fra forsvaret var det nærliggende at nedsætte sig som låsesmed i Frederikshavn, der på dette tidspunkt, ikke havde nogen låsesmed. I hjørnebutikken Søndergade 54B, har Arne resideret i mange år. Mange år alene; men også i en del år med sin hustru Kirsten som hjælp. Da Frederikshavn har et stort maritimt miljø, blev Arne en specialist på dette område. Sammen med den dybe viden omkring pengeskabe var Arne meget respekteret for sin faglige kunnen. Din pragtfulde have omkring parcelhuset i Strandby er et minde om dig; men vi er mange som savner dig. Naturligvis Kirsten, din hustru gennem mange år, samt dine børn og børnebørn; men også alle vennerne fra Dansk Låsesmede Forening. Hans Mejlshede

11 _dorma_dk_u_vend 29/11/06 15:23 Side 1 DORMA TS 93 system + TS 92 i Contur Design Den perfekte forbindelse mellem form og funktion DESIGNSKIFT Nyt design fra november 2006 TS 93 N TS 93 EMF TS 93 G-SR-EMR TS 93 EMR Gennemprøvet DORMA hjerteformet akselteknik i Contour design (tidligere Softline design UDGÅR) Lukkekraft og hydrauliske funktioner forbliver uændret Montagehuller forbliver uændret (problemløs udskiftning) Enklere produktprogram Kun een G-EMR Kun een RMZ RMZ Enkel løsning med intelligent drift- og advarselsvisning G-SR-EMR G-SR med integreret branddørslukningsanlæg (DBI godkendt) Dørbredde maks mm 5 G-SR i komplette pakninger (dørpumper seperate) Indhold: Glideskinner til dørfløjene, dækkappesæt, RMZ (ekstra) Enkel beskrivelse og bestilling Se sidste nyt på BEMÆRK: G-SR komponenter fra Softline og Contur kan ikke kombineres G-SR i komplette kartoner inkl. dækkappesæt Udførelse Højde Dækkappe Dørbredde Pakning (mm) (mm) (L x B x H i mm) G-SR 34 V x 95 x 65 G-SR-EMF VK x 95 x 65 VL x 105 x 75 Med integreret RMZ G-SR-EMR 55 V x 135 x 85 VL x 145 x 95 DORMA Danmark A/S, Sindalvej 6-8, 2610 Rødovre Tlf Fax

12 Kørsel i biler på gule plader Varebiler til blandet kørsel skal mærkes 12 Dolly Parton optrådte i begyndelsen af marts i Horsens, og det var en stor succes. To udsolgte koncerter var en succes for arrangørerne, men fra dagspressen kan man se, at koncerterne også var en succes for SKAT, som orienterede sig på parkeringspladserne, for at kontrollere biler på gule plader. Mange har lov til at køre i deres bil på gule plader til koncert eller andre private aktiviteter, men hvis bilen udelukkende er tilladt til erhvervsmæssige aktiviteter, skal der en særdeles god forklaring til, hvorfor bilen holdt parkeret i Horsens i forbindelse med koncerten. Lavere afgift på biler med gule plader Den danske registreringsafgift indbyder til, at man forsøger at slippe så billigt som muligt, når man køber en ny bil, og der er muligheder. Men man skal passe på og nøje overholde de regler der er gældende for den kørselsstrategi, man har valgt. I modsat fald kan det blive meget dyrt, idet der kan komme efterbetaling af registreringsafgift, moms og eventuelt den skattemæssige værdi af fri firmabil. Selv om en personbil udelukkende anvendes i virksomheden er der hverken fradrag for moms ved købet eller ved driften, ligesom der ikke skal momses, når bilen sælges. Reglerne for personbiler indgår derfor ikke i denne artikel. Mærkat til biler, der må anvendes privat Som et led i jagten på den ulovlige anvendelse af biler på gule plader har skatteministeriet udarbejdet en bekendtgørelse, hvorefter gulpladebiler, der må anvendes privat, skal være påført et mærke bag på bilen. Biler indregistreret første gang før den 3. juni 1998 er dog fritaget for mærkaterne. Køretøjer der er registreret til blandet anvendelse skal fra den 3. juni 2007 have mærket påklæbet indvendig på bilens bagrude, så det tydeligt fremgår, at der er tale om et blandet anvendt køretøj. Hvis der ikke er bagrude, hvis bagruden er tonet eller hvis der er tale om en bil med åbent lad skal mærket påklæbes et synligt sted efter ejerens eller brugerens valg. Det må dog ikke være til fare for færdselssikkerheden. Mærket udleveres til anmelderen ved anmeldelse af bilen. SKAT udsendte i perioden frem til den 3. juni 2007 mærker til registrerede ejere eller registrerede brugere af de køretøjer, der er registreret til blandet anvendelse. Hvis mærket er bortkommet eller beskadiget udleverer SKAT et nyt. Mærket skal fjernes hvis bilen registreres til anden brug end privat eller blandet privat og erhvervsmæssig anvendelse. Det er forbundet med bødestraf for den registrerede ejer eller bruger af en bil hvis mærket ikke anvendes eller hvis mærket anvendes uretmæssigt. Det er også forbundet med bødestraf uretmæssigt at sætte mærket på et køretøj, som ikke er registreret til privat eller blandet og erhvervsmæssig benyttelse. Fører af en bil, der uretmæssigt har et mærke for privat eller blandet privat og erhvervsmæssig benyttelse kan også straffes med bøde. Privatpersoners brug af bil på gule plader Privatpersoner har mulighed for at købe og køre privat i en bil på gule plader, dvs. med lav registreringsafgift. Der er hverken fradrag for momsen ved køb eller drift. Hvis en privatperson ønsker at anvende gulpladebilen privat, skal der betales en tillægsafgift. Afgiften udgør 900 kr. pr. år for biler under kg og kr. for biler mellem og kg. Erhvervsmæssig brug med helt eller delvist momsfradrag Virksomheder kan fradrage momsen ved såvel køb som driften, hvis bilen kun anvendes erhvervsmæssigt. Anvendes den derimod både erhvervsmæssigt og privat kan momsen ved købet ikke fradrages, hvis bilen vejer under 3 tons, mens der er delvis fradragsret for biler med tilladt totalvægt på over 3 tons, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, og der skal i begge tilfælde betales tillægsafgift. Dyrt, når reglerne overtrædes Problemerne med bilerne på gule plader opstår især, når rent erhvervsmæssige varevogne bliver benyttet til privatkørsel. Ejeren af bilen har tilkendegivet, at bilen udelukkende skal anvendes erhvervsmæssigt. Der er fratrukket moms, og der er ikke betalt den årlige tillægsafgift. Disse biler kan altså ikke benyttes til privat kørsel. Hvis det alligevel sker, bliver det dyrt for ejeren og føreren, som ofte viser sig at være samme person. Ejeren kommer derfor til at betale momsen tilbage, ligesom der skal betales tillægsafgift. For føreren vil SKAT kræve beskatning efter reglerne for fri bil. Varevogne med ret til privat kørsel anvendes nemlig i mange tilfælde som fri bil for indehaver eller medarbejdere, og disse skal så beskattes efter reglerne for fri bil. Det er helt i overensstemmelse med reglerne. Selvstændige kan have behov for kørebog Hvis man overholder reglerne, er der ikke behov for at føre kørebog med angivelse af den erhvervsmæssige kørsel. Det gælder dog ikke i alle tilfælde for selvstændigt erhvervsdrivende. Hvis varebilen står ved bopælen efter arbejdstid, eller hvis virksomhed og bopæl er på samme adresse, har det i konkrete sager været op til skatteyderen at bevise, at bilen på de gule plader ikke er blevet anvendt til privat kørsel. I flere sager har skatteyderen ikke kunnet bevise, at bilen ikke blev anvendt privat, og det har medført, at der er sket beskatning efter reglerne for fri bil. Kun en korrekt ført kørebog anses for tilstrækkelig dokumentation. I en netop afsagt kendelse fra Landsskatteretten slås det endnu engang fast, at der kan være behov for at føre kørebog eller måske lidt mindre end kørebog - til trods for reglerne. Der blev i sagen lagt afgørende vægt på, at klageren afhændede sin eneste private bil i umiddelbar forbindelse med erhvervelsen af firmabilen, hvilket skaber en stærk formodning om, at firmabilen også anvendes privat. Ved en sådan stærk formodning for privat anvendelse, mener retten i øvrigt ikke, at regelændringen i 2002 for biler som den af klageren erhvervede, er til hinder for, at det pålægges klageren at fremlægge et minimum af dokumentation for at afsvække formodningen, om end der ikke er tale om samme form for dokumentation som krævedes før lovændringen trådte i kraft. Ansattes brug af virksomhedens varevogn til vagttjeneste Hvis der ikke betales tillægsafgift, og hvis der fratrækkes moms må bilen kun anvendes til erhvervsmæssig kørsel. Der kan opstå diskussion om, hvornår kørslen er erhvervsmæssig, og hvornår den er privat. Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads anses for privat, hvorfor den ikke må anvendes til dette. Fortsættes side 14...

13 Husk adgangskort og få gratis adgang. Bestilles på hvor du kan læse mere om messen, udstillere og de spændende workshops september 2007 Åben alle dage kl Odense Congress Center Ørbækvej Odense SØ 13

14 Der er dog truffet afgørelser om, at biler, der anvendes i en vagtordning, kan parkeres ved bopælen og anvendes derfra. Der skal være tale om vagt fra hjemmet til uvisse adresser uden for normal arbejdstid, ligesom der stilles krav til bilens indretning. Pas på kørslen mellem bopæl og arbejdsplads Højesteret har sidste år behandlet netop dette emne i en konkret sag, hvor såvel bilens indretning som vagtordningens omfang indgik. En skatteyder havde af sin arbejdsgiver fået stillet en pick-up til rådighed for kørsel i firmaets interesse. Han havde tilkaldevagt, hvorfor bilen uden for normal arbejdstid var parkeret på hans private bopæl. Højesteret fandt, at firmabilen var egnet til privat benyttelse, fordi der i bilen foruden førersædet var et passagersæde, samt at bilens udstyr, herunder trykluftsbeholder, kunne spændes fast i bilens varerum. Bilen var i øvrigt ikke særligt indrettet. Skatteyderen kunne som en del af sine almindelige arbejdsopgaver tilkaldes døgnet rundt af virksomhedens kunder. Ordningen indebar, at han kunne benytte firmabilen til kørsel mellem sit hjem og arbejdspladsen, ligesom bilen var på hans bopæl hele året bortset fra ferieperioder, enkelte weekends og under andet fravær. Højesteret fandt, at denne ordning var mere omfattende end den ordning, der kunne godkendes for tilkaldevagt. Kørslen mellem hjemmet og virksomheden blev anset for privat, hvorfor skatteyderen skulle beskattes efter reglerne om fri bil. Særlige regler for servicebiler på gule plader Bilens indretning havde betydning i ovennævnte dom. Her var tale om en pick-up, som retten fandt egnet til privat kørsel. Egentlige servicebiler på gule plader, der er specielt indrettet til at medbringe værktøj og udstyr mv., anses derimod for uegnede til privat kørsel. Det betyder, at en medarbejder, der kører i en sådan servicebil, ikke bliver beskattet af fri bil. Medarbejderen må gerne køre mellem hjem og arbejdspladserne eller værkstedet i disse biler, men medarbejderen kan i så fald ikke samtidig få fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads. Hvis en medarbejder bruger servicebilen privat, vil medarbejderen blive beskattet af den private anvendelse af bilen. Hvis den private anvendelse sker uden tilknytning til den erhvervsmæssige anvendelse eller hvis medarbejderen anvender bilen i eget erhvervsmæssigt øjemed, skal anvendelsen beskattes med et beløb, der svarer til lejeomkostningerne for en tilsvarende bil. Sker anvendelsen i tilknytning til den erhvervsmæssige kørsel, beskattes privat kørsel ud over km med befordringsgodtgørelsen for erhvervsmæssig kørsel 3,35 pr. km. Blandet bil i eller udenfor virksomhedsordningen I forbindelse med gulpladebiler findes udover ovennævnte problemstillinger endvidere den helt almindelige problemstilling omkring fradrag, når en virksomhedsejer anvender bilen såvel erhvervsmæssigt som privat den såkaldte blandede bil. For en blandet bil på gule plader er der ikke momsfradrag i forbindelse med indkøbet, og der skal betales tillægsafgift. Der er fuldt momsfradrag for driftrsudgifter. Virksomhedsordningen anvendes Hvis bilen indgår i virksomhedsordningen, bliver ejeren beskattet af fri bil, og virksomheden afholder alle udgifter samt foretager sædvanlige afskrivninger. Afskrivning på blandede driftsmidler foretages særskilt på hver enkelt driftsmiddel. Der kan ved opgørelsen af indkomsten kun fratrækkes så stor en del af den beregnede afskrivning, som svarer til den erhvervsmæssige anvendelse af driftsmidlet i det enkelte år. Der skal ske genbeskatning af genvundne afskrivninger for en blandet benyttet bil, når bilen udtages af virksomhedsordningen. Udenfor virksomhedsordningen Beskatning efter reglerne for fri bil kan ikke anvendes, hvis bilen ikke indgår i virksomhedsordningen. Holdes bilen udenfor virksomhedsordningen, kan ejerne få den erhvervsmæssige kørsel refunderet efter Skatterådets satser. Der skal forefindes kilometerregnskab med angivelse af den erhvervsmæssige kørsel. Alternativt kan de faktiske udgifter inklusiv afskrivninger opgøres og fordeles efter kørselsfordelingen jf. kørselsregnskabet. Ejeren får herefter andelen af de faktiske udgifter udbetalt fra virksomheden. Der kan skiftes opgørelsesprincip vedrørende samme bil én gang, og principskiftet skal ske ved begyndelsen af et indkomstår. Når der anskaffes en ny bil, kan opgørelsesmåden ændres på ny. Ovennævnte regler gælder uanset om varebilen er købt eller leaset, dog gælder der særlige regler for momsfradrag, idet der 1/3 af momsen på lejen kan trækkes fra i momsopgørelsen. Nyt lovforslag ændrer på registreringsafgifterne I foråret har der været stor diskussion om især de store varebilers anvendelse til privat kørsel. Derfor har regeringen fremsat et lovforslag, som ved redaktionens slutning dog endnu ikke var endelig vedtaget. Forslaget har til formål at reducere incitamentet til at anskaffe en varebil frem for en personbil og ligeledes at reducere de afgiftsmæssige incitamenter til at anskaffe en større varebil frem for en mindre og mere brændstoføkonomisk varebil. Lovforslaget medfører en omlægning af den samlede bilbeskatning. Forslaget består overordnet af fem dele: En omlægning af varebilbeskatningen. En omlægning og styrkelse af sikkerhedsfradragene. Indførelse af et fradrag eller et tillæg i registreringsafgiften for personbiler og varebiler afhængig af bilens brændstofforbrug. En forhøjelse af skalaknækket for personbiler og motorcykler. En stramning af reglerne for autocampere. Forslaget skønnes samlet set at reducere emissionerne fra varebiler og personbiler med ca tons CO2 årligt på sigt, dvs. når hele bilparken er blevet udskiftet, svarende til 2 procent. Ikrafttrædelse og virkning Lovforslaget træder i kraft den 15. juni Ændringerne i registreringsafgiftsloven har virkning fra fremsættelsen. Ændringer i vægtafgiftsloven får virkning fra den første almindelige afgiftsperiode, der påbegyndes den 1. juni 2007 og derefter. Søg råd Forkert brug af reglerne om biler på gule plader kan blive dyr for både virksomhed og medarbejder. Det skal derfor anbefales, at man i tvivlstilfælde tager kontakt til sin revisor, ligesom det skal anbefales virksomhedsindehavere, at reglerne jævnligt gennemgås for de medarbejdere, der har adgang til kørsel i sådanne biler. 14

15 korr VERSION MED RUKO.qxp :42 Side 1 TS 93 i Contur Design TS 93 N TS 93 EMF DORMA Teknik TS 93 EMR DORMA Danmark A/S TS 93 GSR Ruko A/S Marielundvej Herlev Telefon: Telefax: An ASSA ABLOY Group company 15

16 Pas på de professionelle indbrudstyve Østeuropæiske bander og professionelle indbrud på bestilling er et stigende problem i Danmark. Derfor er det vigtigere end nogensinde at sikre sit hjem godt Et indbrud hvor kun fl adskærms-tv et er væk. Eller en hel stribe af indbrud på vejen, hvor alt af værdi er rippet. Disse to typer af indbrud ser man fl ere og fl ere af hos politiet, som vurderer, at indbrudstyvene er blevet mere professionelle. Vi ser stadig fl ere indbrudstyve, som går meget professionelt til værks. De undersøger boligområder for potentielle tyvekoster, samtidig med at de gør sig kendte som tyve. Når de så modtager en bestilling fra en kunde, ved de præcis hvor de kan stjæle varen, og de går kun efter den, fortæller kriminalkommissær John Radmer fra Rigspolitiets Forebyggelsesenhed, som fortsætter: Et andet stigende problem er de østeuropæiske bander, der typisk tager en række mindre landsbyer på stribe. Her bryder de ind, tager alt af værdi og sender tyvekosterne tilbage til hjemlandet. De kommer både om natten og om dagen, og kan være frække nok til at køre bilen helt op i indkørslen. Gør huset stærkt I begge tilfælde anbefaler John Radmer de danske husejere til at se taktisk på huset og overveje, hvordan man kan gøre det mindre attraktivt for indbrudstyvene. Man skal gøre sit hus stærkt, så det kan modstå indbrud. Det handler om stærke døre, vinduer, karme og beslag og ikke mindst om stærke låse. Vi opfordrer altid folk til at skifte de gamle 5-stiftede låse med det runde nøglehoved ud med en lås, hvor nøglehovedet har form som en trapez, siger John Radmer. Han bakkes op af marketingchef Ruben Raun fra Ruko: Tyvens kritiske periode er vejen ind i huset, så det handler om at gøre denne så lang og besværlig som muligt. Her er gode låse på alle yderdøre et vigtigt element, og de bør derfor forsynes med højsikkerhedslåse som fx Garant 10. Danskerne bruger mange tusinde kroner på fl adskærme, designermøbler og lignende, men i to tredjedele af alle hjem mangler man stadig at ofre de kr., som nye, sikre låse koster. Tag låsesmeden med på råd Hvis man er usikker på, om ens hus er godt nok sikret, er det en god idé at tage den lokale autoriserede låsesmed med på råd. Her kan man få vejledning i gode, sikre låse, som kan få tyven til at vende om og gå igen. Velkommen til nye medlemmer Allerød Låse v/henrik Larsen. CL Låseteknik Sjællandsgade 23 B, Esbjerg, v/ Claus Laursen. 16

17 Risikoen for, at selv en låsesmed ikke kan komme først ind på ventelisterne: 96,5% Tegn en helbredsforsikring hos If og reducer ventetiden. Forsikringsselskabet If har indgået en aftale med Dansk Låsesmede Forening, der sikrer medlemmerne muligheden for at tegne en ekstra fordelagtig helbredsforsikring, der også kan omfatte ægtefælle og børn. Helbredsforsikring giver en hurtig og nem tilgang til behandling, når du har brug for det. Helbredsforsikring dækker operation og behandling på hospitaler, klinikker eller hos en specialist, og reducerer ventetiden til et minimum. PS: Husk at kende risikoen er den bedste måde at undgå den på 9034 IF DLF 185x270.indd 1 6/1/07 10:06:08 AM 17

18 Skal kommunerne i RKI? Kommunernes langsommelige refusioner presser SMV er på likviditeten Af økonom Mads Engberg, Håndværksrådet Kommunerne opfører sig som dårlige betalere over for virksomhederne, når de skal udbetale refusioner for sygedagpenge, barselsgodtgørelser og løntilskudsordninger, siger økonom i Håndværksrådet Mads Engberg. Det gælder en lang række kommuner i hele landet. Værst ser det ud i Region Hovedstaden og Region Sydjylland, hvor en stor del af virksomhederne skal vente mere end 4 uger og mange endda mere end 6 uger på at modtage deres refusioner. Kommunerne har selv opstillet de tidsfrister, som de ikke er i stand til at overholde. Det er tidsfrister for, hvor lang deres sagsbehandlingstid må være. Man kan med et skævt smil stille spørgsmålet, om kommunerne skal i RKI, før de forstår alvoren af den situation, de skaber for virksomhederne, siger Mads Engberg. Problemet er så alvorligt for små og mellemstore virksomheder, at Håndværksrådet vil henvende sig til de relevante ministre med ønsket om, at der fastsættes en fælles øvre grænse for, hvor lang kommunernes sagsbehandlingstid må være på refusionsbetalinger til virksomhederne. Vi foreslår, at grænsen sættes til 4 uger. Desuden bør der være mulighed for en økonomisk sanktion over for kommunerne. I dag mangler der et incitament til, at kommunerne overholder sagsbehandlingstiden, udtaler Mads Engberg. Flere af de kommuner, som har sagsbehandlingstider på mere end 6 uger, har vedtaget frister på 2 uger. Dermed overskrider de deres egne frister med mere end 1 måned. Det var næppe gået stille af, hvis det var virksomhederne, som betalte deres regninger til det offentlige med en måneds forsinkelse. Håndværksrådet har kontaktet fl ere af de kommuner i hovedstadsområdet og Sydjylland, som har lange sagsbehandlingstider. De har alle tidsfrister på under 4 uger, men virkeligheden er altså, at der tager mere end 6 uger for disse kommuner at udbetale refusioner til virksomhederne. Den langsommelige sagsbehandling af udbetaling af refusioner giver både et likviditetsmæssigt og et planlægningsmæssigt pres på virksomhederne. Det gælder både, når en medarbejder går på barsel eller bliver syg i længere perioder, siger Mads Engberg. Når medarbejdere bliver gravide, er det en glædelig begivenhed, men også en stor udfordring for de små og mellemstore virksomheder. Regeringen er med familie- og arbejdslivskommissionen kommet med en række bud på, hvordan de vil skabe bedre sammenhæng mellem familie- og arbejdsliv. Men hvis den glædelige begivenhed ikke skal blive til administrativt bøvl for virksomheden, er det nødvendigt, at kommunen udbetaler refusionerne hurtigt, så de ikke øger likviditetspresset på virksomhederne. Nyhed om tyveri: Flere danskere udsat for indbrud Antallet af indbrud i Danmark har været støt faldende siden 2002, men nu er indbrudstyvene igen blevet mere fl ittige. I 2006 var indbrudstyvene på spil gange mod kun gange i Det viser Forsikring & Pensions nye tyveristatistik. Efter fl ere års fald er antallet af indbrud dermed steget med 4,4 pct. sidste år. - Indbrudstyvene er desværre blevet aktive igen. Vi har især i sidste halvdel af 2006 oplevet en markant stigning i antallet af indbrud hos private, siger konsulent Christian Skødt, Forsikringsoplysningen. Forsikringsoplysningen ser danskernes gode økonomi som en af forklaringerne på de fl ere indbrud og tyverier. De fl ere penge mellem hænderne generelt hos danskerne har betydet, at mange har udskiftet ældre indbo med nyt, som f.eks. designermøbler og dyre fl adskærms-tv, ligesom den gamle stationære pc ofte er skiftet ud med en bærbar. - Vi må nok desværre forvente, at 2007 også vil byde på fl ere indbrud hos danskerne. I hvert fald viser de foreløbige 2007-tal fra politiet, at indbrudsbølgen er fortsat i den første del af året, siger Christian Skødt. Også flere tyverier Der er fl ere indbrud i Danmark, og samme vej går det med antallet af simple tyverier, hvor folk eksempelvis får stjålet deres pung uden at opdage det. I 2006 blev der begået simple tyverier, det er 3,4 pct. mere end i Kun når det gælder hærværk og cykeltyverier, er der sket et fald i I forhold til 2005 er faldet på henholdsvis 12 og 4 pct. Samlet set er der begået indbrud, hærværk, cykeltyveri, simpelt tyveri, ran og røveri for lige knap 1,5 mia. kr. i Det er 1,8 pct. mere end i

19 ...din sikkerhedsgrossist Alt indenfor elektronisk aflåsning og videoovervågning Ring for yderligere information på tlf Copiax Danmark A/S Meterbuen Skovlunde Tlf Fax Ann - DLF_Nyt_nov06.indd :20:27 19

20 PRODUKT NYT Ruko s elektroniske adgangskontrol SmartAir åbner nye muligheder for mindre og mellemstore virksomheder, der ønsker effektiv og fleksibel adgangskontrol 20 Høj sikkerhed efterspørges Ruko mærker en stigende efterspørgsel på avancerede låsesystemer. Det er Ruko CLIQ et godt eksempel på Markedet får i højere og højere grad øjnene op for de avancerede elektroniske sikkerhedsløsninger. Det handler om at øge sikkerheden i virksomheden eller institutionen, og derfor vælger stadig fl ere kunder det intelligente låsesystem, Ruko CLIQ. Ønsket om høj sikkerhed er kommet for at blive, og vi oplever en markant efterspørgsel på avancerede produkter og løsninger som CLIQ. Her får kunden et meget smidigt låsesystem baseret på både mekanisk og elektronisk kodning og med en sikkerhed i højeste F&P kategori, fortæller Henrik Jørgensen fra Ruko. De patenterede nøgler i CLIQ systemet har samme mekaniske kodning som en Ruko dp nøgle. Derudover har CLIQ nøglen en unik elektronisk kode indprogrammeret i nøglehovedet og kun med den rigtige nøgle åbner cylinderen. Desuden Ruko SmartAir er en offl ine løsning, der er ideel for mindre og mellemstore virksomheder og institutioner, der ønsker alle fordelene ved elektronisk adgangskontrol i en enkel, berøringsfri og brugervenlig løsning uden brug af nøgler og kabler. SmartAir teknologien fungerer via en berøringsfri chip, der aktiverer låsen blot ved at genkende de individuelle koder. Hver enkelt chip kan kodes til at give adgang til relevante rum, på relevante tidspunkter og for relevante brugere. Chippen vil oftest være integreret i et adgangskort eller en adgangsbrik. udveksles al information mellem cylinder og programmeringsenhed via specielle programmeringsnøgler, hvorfor der ikke er brug for kabler, antenner eller andet eksternt udstyr. Fleksibilitet øger sikkerheden Med CLIQ teknologien får hver enkelt kunde sin egen individuelle løsning skræddersyet til de aktuelle behov. Det er muligt at give forskellige adgangsrettigheder via CLIQ nøglerne og det er let at ændre disse rettigheder, når behovene ændres eller personerne udskiftes, siger Henrik Jørgensen. CLIQ cylindre fås til alle gængse låsekasser og hængelåse. Cylindrene leveres i fl otte overfl ader som f.eks. et rustfrit look, der matcher beslagserierne :DO:RE:MI: og Ruko-Line, samt krom og messing, der matcher de klassiske greb. Få en demonstration af Ruko CLIQ på fagmessen Sikring & Sikkerhed i Odense den september, hvor Ruko deltager med en stor stand. Her er alle velkomne til at få en snak med Rukos konsulenter. Effektiv adgangskontrol med SmartAir Systemet er let at installere, administrere og benytte, og det styres af én administrationsnøgle. Dermed er sikkerheden i top, da det er umuligt at kopiere en chip-identitet uden administrationsnøglen, samtidig med at kodningen foregår via sektornumre, som ikke lader sig kopiere, forklarer Jesper Buch fra Ruko. Se de nye muligheder I juni fi k SmartAir en ny teknologiplatform kaldet Mifare, som giver fl ere spændende muligheder. Med Mifare kan SmartAir kortet anvendes til andre eksisterende systemer i virksomheden som f.eks. kantinekøb. På fagmessen Sikring & Sikkerhed den september demonstrerer Ruko alle de nye muligheder med SmartAir - så besøg den fl otte Ruko stand på messen.

21 DORMA DML 100 DORMA Motor Lås DML 100-B, motorlås med rigel. DML 100-LB, motorlås med falle og rigel. DML 100-H, motorlås med hagerigel. DML 100-LH, motorlås med falle og hagerigel....i en klasse for sig: F & P godkendt i henhold til SS-3522 klasse 3 (Blå). Lynhurtig oplåsning ved impuls Samme styring og kabeltype for alle typer DML 100 Kan enkelt ombygges fra falle/rigel lås til rigellås ved at bytte stolpe Vendbar falle af stål Kan modtage både potentialefri åbneimpuls og åbneimpuls med spænding f.eks. fra porttelefonanlæg Og meget, meget mere... DORMA Danmark A/S Sindalvej 6-9 Dk2610 Rødovre Telefon Fax

22 Nok værd at vide... Husk at bruge rabataftalerne igennem DLF. Kontakt Sekretariatet eller via mail at "Ansættelsesbeviset" (der kræves ved mere end otte timers ugentlig arbejde efter en måneds ansættelse) ifølge lovændring, gældende fra 1. juli 2002, skal omfatte alle "væsentlige vilkår", herunder evt. aftaler om overarbejde at APV (Arbejdspladsvurderingssk ema) skal - trods et kortvarigt håb om det modsatte - alligevel udfærdiges i virksomheder med helt ned til én ansat at en række erhvervsorganisationer og virksomheder i fællesskab har etableret en "www.annoncehajer. dk" med gode råd om og forslag til håndtering af henvendelser fra "annoncehajer" at DLFs medlemmer kan bestille abonnementer på DLF Sikrings- NYT til deres kunder. Kontakt DLFs sekretariatet på telefon eller via At efternævnte kan kontaktes som anført: - ASE DLFs Sekretariat DS Håndværk & Industri Erhvervsministeriets hotline Forsikringsoplysningen TEC - Teknisk Erhvervsskolecenter Håndværksrådet Industriens Pension Kriminalpræventive Sektioner: Kontakt den lokale politistation. - Metalindustriens Lærlingeudvalg NUSA i Frederikshavn Pension for Selvstændige SKAFOR Dantryk A/S DLF Almanakken NL Årsmøde, 30 års jubilæum Billund træf 5.11 Profilberegning, grund Profilberegning m/ DP 22 Pension For Selvstændige får ny formand Lars Jørgen Nielsen. Formanden for bestyrelsen i Pension For Selvstændige gennem de sidste syv år, tidl. minister, direktør Palle Simonsen har ønsket at fratræde som formand. Sådan virker rygeloven: Lov om røgfri miljøer Den 15. august 2007 trådte lov om røgfrie miljøer i kraft. Loven indebærer blandt andet et generelt forbud mod rygning på arbejdspladser. Dette forbud kan kun fraviges på to punkter: der må ryges på enkeltmandskontorer og/eller der kan indrettes rygerum/kabiner, hvori der må ryges. Udover at håndhæve rygeforbudet skal virksomheden desuden udarbejde en skriftlig rygepolitik, der skal være tilgængelig for alle medarbejdere. Rygepolitikken skal som minimum indeholde oplysning om, hvorvidt og eventuelt hvor der må ryges samt om konsekvenserne ved overtrædelse af arbejdspladsens rygepolitik. Det er en forudsætning for anvendelse af rygerum/kabine, - at de er udstyret med god ventilation/udsugning, - at de ikke tjener som gennemgangsrum for andre, - at de ikke indeholder funktioner, som anvendes af andre og - at det af virksomhedens rygepolitik fremgår, at der må ryges i rygerum/kabiner. Som følge af loven vil der efter den 15. august 2007 altså ikke længere lovligt kunne ryges i eksempelvis en produktionshal eller på et værksted, ligesom kantiner og gangarealer skal være røgfri områder loven giver ikke mulighed for at dispensere herfra! Tidl. direktør i Håndværksrådet, advokat Lars Jørgen Nielsen overtager formandsposten. I de syv år, Palle Simonsen har været formand, har PFS været igennem en markant udvikling. Der er kommet flere pensionsydelser på programmet og antallet af medlemmer, der anvender ordningerne er mere end fordoblet. Pension For Selvstændige skylder Palle Simonsen en stor tak for hans indsats for at forbedre pensionsvilkårene også for selvstændige erhvervsdrivende. Vi har i Palle Simonsen haft en meget fremsynet og bevidst formand, der har udstukket relevante retningslinier, som har sikret PFS og medlemmerne fremgang på pensionsområdet, siger direktør Jens Raunkjær i en udtalelse. Advokat Lars Jørgen Nielsen, der nu overtager posten, er tidligere direktør for Håndværksrådet og var derfor en af initiativtagerne til at etablere Pension For Selvstændige tilbage i 1990, hvor stifterne desuden var Dansk Byggeri og Dansk VVS. Lars Jørgen Nielsen er 55 år og arbejder i dag som advokat. Ryges der i strid med ovenstående uden for enkeltmandskontorer eller rygerum/kabiner efter den 15. august i år, kan virksomheden straffes med bøde. Bødeniveauet for førstegangsovertrædelser straffes som udgangspunkt med en bøde på kr. 2000,00. For anden- og tredjegangsovertrædelser sanktioneres med bøder på henholdsvis kr ,00 og kr ,00. Størrelsen af bøderne kan dog reguleres af domstolene hvis der foreligger formildende eller skærpende omstændigheder. Overtræder en medarbejder rygeforbudet, vil dette kunne få konsekvenser i forhold til det individuelle ansættelsesforhold. Konsekvensen kan efter omstændighederne være påtale eller advarsel - eller ved grove eller gentagne overtrædelser opsigelse. Konsekvenserne for ansættelsesforholdet skal behandles på samme måde, som hvis medarbejderen overtræder andre forbud på virksomheden.

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart!

Ruko SmartAir. Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! Ruko SmartAir OFF LINE Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Fremtiden i

Læs mere

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Triton 501. Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Triton 501 Kombination af mekanisk aflåsning og elektronisk adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ er et låsesystem baseret på en

Læs mere

R u k o S m a r t A i r

R u k o S m a r t A i r R u k o S m a r t A i r E n n y h ø j s t a n d a r d f o r e f f e k t i v, e n k e l o g b e r ø r i n g s f r i e l e k t r o n i s k a d g a n g s k o n t r o l OFF ON LIN F r e m t i d e n p å s i

Læs mere

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkert hjem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkert hjem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Ruko har nøglen til et sikkert hjem Tidssvarende låse Alt for mange låse er gamle og ikke sikkerhedsmæssigt tidssvarende eller de er

Læs mere

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. Offline adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir Offline adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et enkelt og fleksibelt system SmartAir er et adgangskontrolsystem, der er velegnet til både virksomheder,

Læs mere

CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere. Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering

CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere. Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering Tilføj og fjern selv nøgler Ingen kabling Enkel montering CLIQ Solo Enkel og fleksibel sikkerhed som du selv kan opdatere ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Hvis jeg selv eller en

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Aperio. Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Aperio Trådløse læsere til adgangskontrolsystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Online adgangskontrol på glasdøre, kan hurtigt blive både dyrt og besværligt. Det er ikke tilfældet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Når tiden er en afgørende faktor Når man har ansvaret for indsatsen ved de ulykker, brande og naturkatastrofer som finder sted inden

Læs mere

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Code Handle. Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Code Handle Sikring af terrassedøre, altandøre og vinduer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af terrassedøren og vinduet har aldrig været nemmere Med Code Handle kan du nemt

Læs mere

RX WEB. Online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

RX WEB. Online adgangskontrol. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions RX WEB Online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 RX WEB et højteknologisk adgangskontrolsystem RX WEB fra Ruko er designet til mindre og mellemstore virksomheder,

Læs mere

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SmartAir. - Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir - Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SmartAir et fleksibelt og enkelt adgangskontrolsystem SmartAir er velegnet til virksomheder, boligforeninger, kommuner

Læs mere

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons

GULPLADEVEJLEDNING. Gulpladebiler op til 3,0 tons almindelig indretning Gulpladebiler op til 3,0 tons specialindretning Gulpladebiler over 3,0 tons GULPLADEVEJLEDNING Gulpladebiler, og især hvordan man må bruge dem, er et af de områder, som størstedelen af landets virksomheder interesserer sig for. I april 2008 blev der indgået et forlig mellem et

Læs mere

Triton 501 Højsikkerheds låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Triton 501 Højsikkerheds låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 Højsikkerheds låsesystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Foran med teknologien Det er på baggrund af vores ønske om at være den førende leverandør på markedet for sikkerhed,

Læs mere

Kom godt i gang med CLIQTM Performer. En guide til installation og vedligeholdelse. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Kom godt i gang med CLIQTM Performer. En guide til installation og vedligeholdelse. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Kom godt i gang med CLIQTM Performer En guide til installation og vedligeholdelse ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Kom godt i gang Tillykke med jeres nye intelligente låsesystem

Læs mere

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer

CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer CLIQ dp Skræddersyede låsesystemer hvor du kan kombinere tre sikringsniveauer Nøgleordet er sikkerhed Når mange forskellige mennesker dagligt færdes i de samme bygninger, stiller det store krav til en

Læs mere

Ruko dp STØRRE FRIHED OG TRYGHED MED DEN NYE GENERATION AF ET AF VERDENS MEST SIKRE LÅSESYSTEMER

Ruko dp STØRRE FRIHED OG TRYGHED MED DEN NYE GENERATION AF ET AF VERDENS MEST SIKRE LÅSESYSTEMER Ruko dp STØRRE FRIHED OG TRYGHED MED DEN NYE GENERATION AF ET AF VERDENS MEST SIKRE LÅSESYSTEMER Effektiv sikring starter med mekanisk sikring a Der er mange måder at sikre sig på. Alle eksperter bl.a.

Læs mere

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Nøgleskabe og værdiskabe. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Nøgleskabe og værdiskabe ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Med forseglings-nøgleringe kan man sikre sig at et godt overblik og forenkle administrationen af nøglerne. Intelligente

Læs mere

Triton 501. Låsesystem med højeste sikkerhed. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Triton 501. Låsesystem med højeste sikkerhed. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 Låsesystem med højeste sikkerhed ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 låsesystem Ruko s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem,

Læs mere

Remote CLIQ. CLIQRemote. Energileverandør

Remote CLIQ. CLIQRemote. Energileverandør TM CLIQ CLIQRemote Remote Energileverandør ASSA ASSA ABLOY, ABLOY,the theglobal globalleader leader in in door dooropening openingsolutions solutions Kombination af forskellige sikkerhedsniveauer giver

Læs mere

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere Komplet dørlukkerprogram ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Komplet, designstærk dørlukkerserie med enkel installation ASSA ABLOY dørlukkere er en helt ny serie

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQTM. Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQTM Et låsesystem der kombinerer mekanik og elektronik ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Det bedste fra to verdener CLIQ TM er et låsesystem baseret på en mekanisk nøgle kombineret

Læs mere

ASSA ABLOY dørlukkere. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY dørlukkere. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere til alle formål Ruko tilbyder en komplet dørlukkerserie i enkelt og stilrent design. Serien har et højt

Læs mere

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system

Ruko CLIQ. - Kom godt i gang med CLIQ. En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system Ruko CLIQ - Kom godt i gang med CLIQ Form. 8236/03.08/1.000 En guide til installation og vedligeholdelse af Ruko s mekaniske og elektroniske CLIQ system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Læs mere

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007

Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Skatteudvalget L 217 - Bilag 4 Offentligt Foretræde for Skatteudvalget den 2. maj 2007 Kommentarer til forslag til omlægning af bilbeskatningen 1. Mangel på overgangsordninger Forslaget indeholder ikke

Læs mere

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY dørlukkere. Komplet dørlukkerprogram. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA ABLOY dørlukkere Komplet dørlukkerprogram ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Komplet, designstærk dørlukkerserie med enkel installation ASSA ABLOY dørlukkere er en serie dørlukkere

Læs mere

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SMARTair. Adgangskontrolsystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Adgangskontrolsystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 SMARTair nøgleordet er fleksibilitet SMARTair er et fleksibelt elektronisk system til adgangskontrol. Et adgangskontrolsystem

Læs mere

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE

Ruko ARX Access. Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol STAND OFF ALONE LINE LINE Access STAND ALONE OFF ON Total tryghed og sikkerhed med online adgangskontrol ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Løsninger til ethvert behov Access indgår som toppen af kransekagen

Læs mere

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning

SmartAir Solo. med skyggekort Dansk brugervejledning med skyggekort Dansk brugervejledning December 2010 SmartAir Solo er til steder hvor der ønskes elektronisk adgangskontrol til et begrænset antal brugere, uden at der skal føres kabler til dørene. Funktion

Læs mere

SMARTair Hotel. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

SMARTair Hotel. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Hotel ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SMARTair Hotel SMARTair Hotel er en løsning specielt udviklet til bygninger med behov for muligheden for at checke ind og -ud. Med

Læs mere

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste

Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste - 1 Kørsel og parkering i arbejdsgiverens tjeneste Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Reglerne for skattemæssig håndtering af udgifter i forbindelse med medarbejderes kørsel i arbejdsgiverens

Læs mere

Cliq. Din nøgle giver dig besked

Cliq. Din nøgle giver dig besked Cliq Din nøgle giver dig besked ET LÅSESYSTEM med indbygget intelligens CLIQ Combi Serie 600 Serie 600 Serie 500 SKAFOR KATEGORi Hvert år bliver der begået mere end 60.000 indbrud i bygninger som kontorer,

Læs mere

Har du styr på dine nøgler?

Har du styr på dine nøgler? Har du styr på dine nøgler? ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Er det ved at være tid til at skifte låsen? Der er mange af os, som ikke helt kan huske hvor mange nøgler vi har lånt

Læs mere

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Skab tryghed for borgerne Det kan til tider være en udfordring, at håndtere og administrere mekaniske nøgler til borgere som får besøg

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

Vælg sikkerhed. til dit Ruko låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Vælg sikkerhed. til dit Ruko låsesystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Vælg sikkerhed til dit Ruko låsesystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikkerhedsprocedurer for bestilling af ekstra nøgler og cylindre Det glæder os, at du har valgt et Ruko låsesystem

Læs mere

WorldTrack A/S informer

WorldTrack A/S informer WorldTrack A/S informer Omkring brug af elektronisk kørebog og beskatning af fri bil (firmabil), 60-dages-reglen og 25-gange-reglen mv. Indholdsfortegnelse Side 1 af 10 De forskellige kategorier af køretøjer

Læs mere

IKKE GLIP AF ÅRETS ARRANGEMENT I BILLUND DEN OKTOBER På Hotel Propellen Nordmarksvej Billund

IKKE GLIP AF ÅRETS ARRANGEMENT I BILLUND DEN OKTOBER På Hotel Propellen Nordmarksvej Billund GÅ IKKE GLIP AF ÅRETS ARRANGEMENT I BILLUND DEN 26. - 28. OKTOBER 2012 På Hotel Propellen Nordmarksvej 3 7190 Billund www.propellen.dk Kære Medlemmer, I år er der planlagt flere spændende kurser fredag

Læs mere

Triton 501. Låsesystem med højeste sikkerhed. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Triton 501. Låsesystem med højeste sikkerhed. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 Låsesystem med højeste sikkerhed ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Triton 501 låsesystem Ruko s nyeste stjerne er låsesystemet Triton 501. Det er et patenteret låsesystem,

Læs mere

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen

Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). /Tina R. Olsen J.nr. j.nr. 07-005333 Dato : 7. februar 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.120, 121, 122, 123, 124 og 125 af 9. januar 2007. (Alm. del). Kristian Jensen /Tina R. Olsen

Læs mere

Traka21. Nøgleadministration designet til fremtiden. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Traka21. Nøgleadministration designet til fremtiden. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Traka21 Nøgleadministration designet til fremtiden ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Kort om teknikken bag Traka21 er et avanceret, uafhængigt system til nøgleadministration, som

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag:

Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: J.nr. 2009-311-0028 Dato: 15. april 2009 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringssvar vedr. følgende forslag: Forslag til lov om ændring af ligningsloven, lov

Læs mere

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat

Supplerende Grund- og Nærhedsnotat Skatteudvalget, Finansudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget, Europaudvalget 2011 KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2, KOM (2012) 0185 Bilag 2 Offentligt Notat

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 L 52 Bilag 4 Offentligt J.nr. 11-0296400 Dato: 15. November 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company

RUKO + RUKO 10 ÅRS GARANTI. An ASSA ABLOY Group company RUKO + RUKO + 10 ÅRS GARANTI An ASSA ABLOY Group company Forsikringen stiller nu minimumskrav til låsesikkerhed Det er en statistisk kendsgerning, at der årligt begås over 60.000 indbrud i villaer, lejligheder,

Læs mere

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand

Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Har du set min nye nøgle? An ASSA ABLOY Group brand Du læste rigtigt fremover kan din finger være nøglen til hjemmet Hvis du skifter din lås til en Yale Doorman behøver du ikke længere en nøgle, men kan

Læs mere

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

CLIQ Remote. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Sikring af drikkevandet er en tillidssag Når man har ansvar for vores drikkevand, er sikkerheden på de forskellige bygninger meget vigtig.

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24)

Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Page 1 of 5 Ændring af registreringsafgiftsloven og vægtafgiftsloven (L 22 og L 24) Dato for 18 dec 2008 11:14 offentliggørelse Til Sagsnummer 08-129094 Resumé virksomheder, der er registreret efter registreringsafgiftsloven

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

DBI08:002. Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 41 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K DBI08:002 10. januar 2008 BM/ach Vedr.: Foretræde for Folketingets Skatteudvalg

Læs mere

Vejrbestandig sikring. Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Vejrbestandig sikring. Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Vejrbestandig sikring Ruko WP hængelås til ekstreme vejrforhold ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Weather Proof Hængelås Kulde, regn, sne og storme er alt sammen en del af det danske

Læs mere

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control

FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED. Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED Electronic Access Control FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED ELECTRONIC ACCESS CONTROL FLEKSIBEL TILGÆNGELIGHED MED ENKEL ADMINISTRATION DORMA lancerer et komplet koncept for fleksibel tilgængelighed

Læs mere

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21).

Hermed sendes kommentar til henvendelse af 8. maj 2009 fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer (L 199 bilag 21). J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning af personalegoder, befordringsfradrag,

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38

en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 en ABC mod indbrud Præstegårds Allé 15 2700 Brønshøj Tlf.: 35 36 37 38 7% af alle husstande har været udsat for indbrud! 10% har været udsat for indbrudsforsøg! Men der findes et lille nummer, De kan tage

Læs mere

Nøglefrit låsesystem

Nøglefrit låsesystem Nøglefrit låsesystem Låsene i denne serie er udviklet i samarbejde med den verdensberømte designvirksomhed Designit i Århus, som er kendt for at udvikle design til blandt andre Bang & Olufsen, Stelton

Læs mere

BOLIG. Giv den gamle et spark FORENINGER. Udskiftning af låsesystemer i boligforeninger. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

BOLIG. Giv den gamle et spark FORENINGER. Udskiftning af låsesystemer i boligforeninger. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE KAMPAGNE BOLIG FORENINGER Giv den gamle et spark Udskiftning af låsesystemer i boligforeninger ASSA ABLOY, the global leader in door

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv

Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv - 1 Kørsel i gulpladebil - Privat eller erhverv Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når skat hævder, at en gulpladebil er benyttet til privat befordring, opstår ofte spørgsmålet om, hvem der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 42 Offentligt J.nr. 07-142157 Dato : 7. februar 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 42, 43, 44, 45, 46 og

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO. Sådan sikrer du din bolig bedst muligt. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions VÆLG SIKKERHED VÆLG RUKO Sådan sikrer du din bolig bedst muligt ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Her bør hjemmet og med Ruko kan du få samme nø Vinduer Det er en god idé at udstyre

Læs mere

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring. UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING. Mekanisk Sikring Mekanisk Sikring UDGANGSPUNKTET er MEKANISK SIKRING Mekanisk Sikring FYSISKE værn mod INDBRUD Mekaniske sikringsforanstaltninger er fysiske værn mod indbrud. Hvert år bliver der begået op mod 100.000 indbrud

Læs mere

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio

Glem alt om nøgler! Skift til Aperio Udvid dit adgangskontrolsystem med trådløs låseteknologi Glem alt om nøgler! Skift til Aperio 2 Har du nogle døre med adgangskontrol og nogle med nøgler? Hvorfor administrere to forskellige systemer? Glem

Læs mere

Alt i NøgleR. låsesystem BRAND ABA/ABDL. www.bagger-laase.dk

Alt i NøgleR. låsesystem BRAND ABA/ABDL. www.bagger-laase.dk Alt i NøgleR låsesystem gitre ADGANG PENGESKABE ALARM TÅGE VIDEO ABA/ABDL BRAND AUTOMATIK DØRTELEFON Lokal service Lad Overskrift vores erfaring ISO 9001-certificeret komme installatør dig af til mekanisk

Læs mere

Grund- og Nærhedsnotat

Grund- og Nærhedsnotat Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0185 Bilag 1 Offentligt Notat Til Folketingets Europaudvalg (Kopi til Folketingets Skatteudvalg) 22. juni 2012 J.nr. 2012-721-0039 Grund- og Nærhedsnotat Forslag til Rådets

Læs mere

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat

Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Skatteudvalget 2008-09 L 199 Bilag 5 Offentligt 5 Folketinget Skatteudvalget Christiansborg 1240 København K Kommentarer til lovforslag om revideret multimedieskat Hermed følger TEKNIQ Installatørernes

Læs mere

3-punkts motor- og magnetlåse. Til døre med rethedsgaranti. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

3-punkts motor- og magnetlåse. Til døre med rethedsgaranti. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 3-punkts motor- og magnetlåse Til døre med rethedsgaranti ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 3-punkts motor- og magnetlåse til døre med rethedsgaranti Ruko s nye motor- og magnetlåse

Læs mere

Yale Doorman Din nye elektroniske lås

Yale Doorman Din nye elektroniske lås Yale Doorman Din nye elektroniske lås An ASSA ABLOY Group brand Har du prøvet at miste din nøgle eller låse dig ude? Med en Yale Doorman kommer du ikke i en sådan situation igen. Kode Aflåsning af vores

Læs mere

Ruko SmartAir Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart!

Ruko SmartAir Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! Ruko SmartAir Effektiv og enkel elektronisk adgangskontrol med Mifare teknologi Det er let, det er sikkert, og det er smart! ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions SmartAir SmartAir Ruko

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog

Krogh Rasmussen Rengøring. Personalehåndbog Krogh Rasmussen Rengøring Personalehåndbog Med denne personalehåndbog vil jeg godt byde dig velkommen i KROGH RASMUSSEN RENGØRING. For at sikre et godt arbejdsklima og gøre hverdagen lettere, er firmaets

Læs mere

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler

Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Favrskov Erhvervsråd Skatter og afgifter på gulpladebiler Skattekonsulent Bjarne Sall Hansen, Deloitte Momskonsulent Asger Laustsen, Deloitte November 2007 Privatbenyttelsesafgift Tillæg til vægtafgiften

Læs mere

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER

BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER BLIV EN DEL AF FÆLLESSKABET! DANMARKS FRISØRMESTERFORENING ER OGSÅ FOR ETNISKE FRISØRER HVAD KAN DU BRUGE EN BRANCHEORGANISATION TIL? Hvad gør du, hvis du * har omkostninger, der løber løbsk? * kommer

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Quick guide. Performer til mekaniske låsesystemer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Quick guide Performer til mekaniske låsesystemer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 2 Quick Guide for Performer til mekaniske nøglesystemer Denne manual er et detaljeret værktøj,

Læs mere

Skat og studierejser

Skat og studierejser - 1 Skat og studierejser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med jævne mellemrum rejser SKAT sager om beskatning af medarbejdere eller selvstændige erhvervsdrivende, der har været på studierejse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Vælg sikkerhed. Sikkerhedsniveau. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Sikkerhedsniveau. Vælg sikkerhed. Sikkerhedsniveau. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Vælg sikkerhed ASSA ABLOY, the global leader in door opening soltions Vælg sikkerhed Mange tror, at de låse og nøgler der flgte med hset eller lejligheden er gode nok til at sikre de ejendele vi har. Det

Læs mere

www.virksommekvinder.dk 2014 1

www.virksommekvinder.dk 2014 1 www.virksommekvinder.dk 2014 1 De 4 Hv-ord: 1.Hvem er VIRKSOMME kvinder? 2.Hvad gør VIRKSOMME kvinder? 3.Hvor findes VIRKSOMME kvinder? 4.Hvordan opnår Vk resultater? www.virksommekvinder.dk 2014 2 Hvem

Læs mere

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2008/1 LSF 125 (Gældende) Udskriftsdato: 1. september 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-611-0043 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

IKKE GLIP AF ÅRETS ARRANGEMENT I BILLUND DEN OKTOBER På Hotel Propellen Nordmarksvej Billund

IKKE GLIP AF ÅRETS ARRANGEMENT I BILLUND DEN OKTOBER På Hotel Propellen Nordmarksvej Billund GÅ IKKE GLIP AF ÅRETS ARRANGEMENT I BILLUND DEN 25. - 27. OKTOBER 2013 På Hotel Propellen Nordmarksvej 3 7190 Billund www.propellen.dk Kære Medlemmer, I år er der planlagt flere spændende kurser fredag

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt. Side 1 af 13 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 241 Offentligt Side 1 af 13 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L, M, N, O vedrørende L 154 om midlertidig udskydelse af betalingsfrister i Skatteudvalget

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader.

Kørebog. Vagtordning. Gulpladebiler Specialindrettede biler. Firmabil. Kørselsregnskab. Privat kørsel FIRMABIL. Hvide plader. Værd at vide om FIRMABIL Kørselsregnskab Gulpladebiler Specialindrettede biler Kørebog Vagtordning Kassevogn med fastmonterede reoler Firmabil Transport fra hjemmet Erhvervsbetingede køreruter Privat kørsel

Læs mere

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis.

Tirsdag den 10. maj kl til TimeGruppen, Park Alle 295, 2. sal, 2605 Brøndby. Tilmeld dig på TimeTax.dk. Arrangementet er gratis. Side 1/5 Gå hjem møde hvad er op og ned på skattely? Side 1 Indskud på etablerings og iværksætterkonto Side 2 SKATs kontrol af køreskoler Side 4 GÅ HJEM MØDE HVAD ER OP OG NED PÅ SKATTELY? I den seneste

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig

B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig Skatteudvalget B 91 - på Spørgsmål 3 Offentligt J.nr. 2007-511-0087 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget B 91 - Forslag til folketingsbeslutning om en mere retfærdig og miljøvenlig bilbeskatning. Hermed

Læs mere

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR

Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR - 1 Beskatning af genvundne afskrivninger på udbyderhonorar SKM2013.423.VLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved dom af 13. maj 2013, ref. i SKM2013.423.VLR, at der

Læs mere

Formanden orienterer

Formanden orienterer Nummer 1 2013 - årgang 39. I dette nummer: Formanden orienterer Formanden orienterer 1 Ferie!!!! 2 Parkering ved klubhuset 3 Hjemmesiden får nyt udseende 4 Igennem de seneste år har der været faldende

Læs mere

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 93 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 93 Bilag 6 Offentligt 9. december 2016 J.nr. 16-1708178 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt høringssvar modtaget efter

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

BiLevel - flere grader af sikkerhed i samme system

BiLevel - flere grader af sikkerhed i samme system BiLevel - flere grader af sikkerhed i samme system BiLevel to sikk der dækker Oftest ønsker man, at kunne aflåse samtlige døre i en bygning med samme låsesystem. Tidligere var ulempen, at ønskede man høj

Læs mere

Når firmabilen overgår til privat brug

Når firmabilen overgår til privat brug - 1 Når firmabilen overgår til privat brug Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ofte vil en dyr bil, der anvendes både erhvervsmæssigt og privat, blive placeret i virksomhedsskatteordningen eller

Læs mere